Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd"

Transkrypt

1 Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24

2 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku za pśrednictwem platfrmy E-urząd...8 Sprawdzanie stanu realizacji złżnych wnisków Złżenie wnisku wydanie certyfikatu zaawanswaneg pdpisu elektrniczneg...17 Spsób dstarczenia certyfikatu...19 Zasady bezpieczeństwa w pstępwaniu z certyfikatem 20 Instalacja certyfikatu...20 Weryfikacja certyfikatu...21 Spsób użycia certyfikatu...22 Należnści pdatkwe...23 Płatnści i należnści...24 Instrukcja dla użytkwnika Strna 2 z 24

3 Rejestrwanie nweg użytkwnika Aby zarejestrwać się na platfrmę E-urzędu miasta Płcka należy: uruchmić przeglądarkę internetwą wpisać adres wyświetli się strna prtalu infrmacyjneg Płcka: wybrać zakładkę E-urząd wyświetli się Lista spraw n-line: Instrukcja dla użytkwnika Strna 3 z 24

4 wybrać zakładkę Zarządzanie kntem Instrukcja dla użytkwnika Strna 4 z 24

5 a następnie pcję Zarejestruj nweg użytkwnika Pla frmularza rejestracji należy wypełnić wybranym prze siebie lginem i hasłem raz pdać swój adres . p uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zarejestruj Instrukcja dla użytkwnika Strna 5 z 24

6 Lgwanie na platfrmę E-urząd Aby zalgwać się na platfrmę E-urzędu Płcka należy: wybrać zakładkę Zarządzanie kntem lub kliknąć nazwę sprawy, która ma zstać zrealizwana Instrukcja dla użytkwnika Strna 6 z 24

7 wypełnić pla Lgin i Hasł danymi wprwadznymi na etapie rejestrwania nweg użytkwnika kliknąć przycisk Zalguj się Instrukcja dla użytkwnika Strna 7 z 24

8 Złżenie wnisku za pśrednictwem platfrmy E-urząd Aby złżyć wnisek za pmcą platfrmy E-urząd należy z Listy spraw n-line wybrać właściwą grupę spraw np. Sprawy dtyczące chrny śrdwiska Instrukcja dla użytkwnika Strna 8 z 24

9 wybrać wnisek, który ma zstać zrealizwany Instrukcja dla użytkwnika Strna 9 z 24

10 Aby prawidłw złżyć wnisek mżna skrzystać z infrmacji wymaganych dkumentach i kliknąć przycisk Wypełnij wnisek wypełnić pla frmularza wnisku i kliknąć przyciski Zapisz a następnie Wyślij Instrukcja dla użytkwnika Strna 10 z 24

11 Instrukcja dla użytkwnika Strna 11 z 24

12 System umżliwia zapisanie wnisku w frmacie PDF lub pbranie i zapisanie pliku na swim kmputerze. Instrukcja dla użytkwnika Strna 12 z 24

13 Sprawdzanie stanu realizacji złżnych wnisków. Aby sprawdzić stan realizacji wnisku należy: W zakładce Mje dkumenty w flderze Wysłane znajdują się infrmacje utwrznych i wysłanych wniskach. Instrukcja dla użytkwnika Strna 13 z 24

14 Aby sprawdzić stan realizacji należy kliknąć w iknę przy wybranym dkumencie. Instrukcja dla użytkwnika Strna 14 z 24

15 Instrukcja dla użytkwnika Strna 15 z 24

16 Aby wyświetlić pdgląd treści dkumentu elektrniczneg należy: pbrać aplikację klikając w przycisk Pbierz aplikację d pdglądu e - dkumentu Instrukcja dla użytkwnika Strna 16 z 24

17 Złżenie wnisku wydanie certyfikatu zaawanswaneg pdpisu elektrniczneg Aby trzymać certyfikat zaawanswaneg pdpisu elektrniczneg należy za pmcą platfrmy E-urząd złżyć Wnisek wydanie certyfikatu. z Listy spraw n-line wybrać właściwą sprawę. Instrukcja dla użytkwnika Strna 17 z 24

18 wypełnić pla frmularza zgłszenia wnisku Ważne jest staranne wypełnienie wnisku certyfikat gdyż w parciu pdane we wnisku dane kntaktwe uzgdniny zstanie termin raz spsób dręczania certyfikatu. kliknąć przyciski Zapisz, a następnie Wyślij Instrukcja dla użytkwnika Strna 18 z 24

19 Spsób dstarczenia certyfikatu Certyfikat jest generwany przez upważnineg pracwnika Oddziału Obsługi Prcesów Pracy, zapisywany na nśniku elektrnicznym zapewninym przez wystawcę certyfikatu i dręczany przez gńca Urzędu Miasta Płcka p wcześniejszym uzgdnieniu terminu z Subskrybentem lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płcka. Przekazanie certyfikatu następuje p pdpisaniu umwy świadczenie usług certyfikacyjnych, dręcznej wraz z certyfikatem. Gniec przedkładając Subskrybentwi d pdpisu umwę sprawdza zgdnść danych w umwie z dkumentem tżsamści, kazanym przez Subskrybenta. W przypadku stwierdzenia niezgdnści danych zawartych w umwie z danymi z kazaneg dwdu tżsamści gniec dstępuje d wydania certyfikatu. Subskrybent przed pierwszym użyciem certyfikatu winien sprawdzić pprawnść danych sbwych zawartych w certyfikacie i w razie stwierdzenia niezgdnści niezwłcznie pinfrmwać wystawcę, nie stsując certyfikatu d czasu wydania zgdneg. W przypadku nie debrania certyfikatu w ciągu 7 dni d uzgdnineg terminu zstaje n prtklarnie zniszczny. Wszelką krespndencję elektrniczną dtyczącą dręczania certyfikatu zaawanswaneg pdpisu elektrniczneg wydawaneg przez Lkalne Centrum Certyfikacji Urzędu Miasta Płcka należy kierwać na adres Instrukcja dla użytkwnika Strna 19 z 24

20 Zasady bezpieczeństwa w pstępwaniu z certyfikatem P debraniu przesyłki Subskrybent winien sprawdzić, czy kperta, zawierająca hasł d pliku certyfikatu nie zstała twarta lub naruszna w spsób budzący pdejrzenia c d zachwania pufnści jej zawartści. Subskrybent zbwiązany jest d: infrmwania każdej zmianie danych w Certyfikacie w celu wystawienia nweg Certyfikatu bądź niezgdnści lub niekmpletnści danych nie udstępniania hasła d Certyfikatu ani pliku Certyfikatu sbm trzecim należyteg zabezpieczenia Certyfikatu raz hasła d Certyfikatu przed dstępem sób trzecich pwiadmienia Wystawcy Certyfikatu w przypadku zagubienia Certyfikatu lub utraty pufnści hasła d Certyfikatu w celu unieważnienia Certyfikatu. Instalacja certyfikatu W celu instalacji certyfikatu należy : umieścić nśnik, na którym zapisan plik certyfikatu (pendrive), w wlnym gnieździe USB. W flderze głównym nśnika należy dwukrtnie kliknąć nazwę pliku certyfikat <imie_nazwisk> (w miejscu <imie_nazwisk> pwinny się znaleźć dane Subskrybenta). Otwrzy się kn Kreatra imprtu certyfikatów w którym należy zatwierdzać instalację klikając przycisk Dalej klejnych knach, które będą się pjawiać na ekranie. W trakcie prcesu instalacji certyfikatu pjawi się pytanie hasł d pliku należy wprwadzić hasł, dstarczne wraz z nśnikiem certyfiku w specjalnej kpercie. Instrukcja dla użytkwnika Strna 20 z 24

21 Weryfikacja certyfikatu P zainstalwaniu certyfikatu, a przed pierwszym użyciem należy zweryfikwać pprawnść danych zapisanych w certyfikacie. Aby sprawdzić dane zapisane w certyfikacie należy: twrzyć kn Panelu Sterwania, a następnie uruchmić funkcję Opcje internetwe. W przypadku psiadania systemu Windws Vista bądź nwszeg funkcja Opcje internetwe znajduje się w grupie Płączenia sieciwe i internet. Otwrzy się kn Właściwści: internet w którym należy wybrać zakładkę Zawartść i kliknąć przycisk Certyfikaty. Otwrzy się kn z listą zainstalwanych certyfikatów z której należy wybrać właściwy certyfikat dwukrtnie klikając jeg nazwę. Otwrzy się kn właściwści certyfikatu, w którym należy wybrać zakładkę Szczegóły, gdzie dstępne są szczegółwe dane zapisane na certyfikacie. Należy kliknąć ple Pdmit i sprawdzić pprawnść zapisanych infrmacji (imię, nazwisk, dane teleadreswe). Instrukcja dla użytkwnika Strna 21 z 24

22 Spsób użycia certyfikatu Certyfikat służy d elektrniczneg pdpisywania wnisków elektrnicznych, składanych na witrynie Urzędu Miasta Płcka. D pprawneg działania mechanizmu bsługi wnisków elektrnicznych knieczne jest zainstalwanie bezpłatneg prgramwania Java Runtime Envirnment (JRE). Plik instalacyjny mżna pbrać bezpśredni z witryny: Jeżeli wnisek wymaga złżenia pdpisu należy: kliknąć przycisk Pdpisz - autmatycznie zstanie pbrany z Internetu kmpnent bsługujący mechanizm pdpisu elektrniczneg, c w zależnści d szybkści łącza mże ptrwać kilka chwil. P jeg pbraniu mże pjawić się ddatkwe kienk dialgwe z prśbą ptwierdzenie uruchmienia kmpnentu należy kliknąć przycisk Run. P uruchmieniu kmpnentu bsługi pdpisu na ekranie pjawi się kn wybru źródła certyfikatu należy wskazać Certyfikaty zapisane w repzytrium systemu Windws i kliknąć przycisk OK. Na liście certyfikatów należy wskazać certyfikat klikając w jeg nazwę i kliknąć przycisk Pdpisz. Przed pdpisaniem wnisku prgram wyświetli jeg elektrniczną pstać, którą należy zatwierdzić kliknięciem przycisku Tak - p złżeniu pdpisu nastąpi pwrót d ekranu dkumentu raz pjawi się kmunikat ptwierdzający pdpisanie wnisku. Pdpisany wnisek mżna przesłać d Urzędu Miasta klikając przycisk Wyślij. Instrukcja dla użytkwnika Strna 22 z 24

23 Należnści pdatkwe Przed skrzystaniem z mżliwści sprawdzenia należnści pdatkwej należy dknać weryfikacji danych prfilu użytkwnika platfrmy E urząd. W tym celu należy udać się d budynku Urzędu Miasta Płck gdzie uprawniny przedstawiciel Urzędu prówna dane pdane przy rejestracji użytkwnika z danymi na kazanym dkumencie tżsamści. P trzymaniu ptwierdzenia prfilu mżna będzie sprawdzić stan należnści pdatkwej. Aby sprawdzić stan należnści pdatkwej należy: Kliknąć w zakładkę Mje dkumenty a następnie wybrać zakładkę Należnści pdatkwe Wybrać rdzaj zbwiązania Wypełnić pla frmularza i kliknąć przycisk Sprawdź Instrukcja dla użytkwnika Strna 23 z 24

24 Płatnści i należnści Zarejestrwany użytkwnik mże zapznać się z wyskścią i tytułem należnych płat wraz z numerami knt, na które należy wnieść pszczególne płaty. Platfrma E- urząd umżliwia również sprawdzenie terminu d kiedy należy zrealizwać daną Należnści za pszczególne wniski mżna płączyć w grupy. Każda grupa trzymuje swój kd płatnści i mżna zapłacić za kilka wnisków razem Płatnść mże zstać zrealizwana zarówn przelewem bankwym jak i wpłatą w Kasie Urzędu Aby zrealizwać płatnść należy: kliknąć w zakładkę Mje dkumenty a następnie wybrać zakładkę Należnści i płatnści sprawdzić przesłane przez urząd dane dtyczące płaty za dany wnisek: kwtę d zapłaty, numer knta na które należy przelać należnść, d kiedy należy zrealizwać płatnść, kd płatnści nadawany dla każdej płatnści sbn zarejestrwać się na witrynie swjeg banku lub wypełnić papierwy frmularz plecenia zapłaty wpisać numer knta przesłany przez urząd na knt użytkwnika platfrmy E urząd wpisać w plu Dtyczy Kd płatnści nadany dla wnisku bądź dla grupy wnisków Gdy Urząd dntuje dknanie wpłaty na kncie użytkwnika w zakładce Należnści i płatnści pjawi się infrmacja zmianie statusu wnisku na status zapłacny Instrukcja dla użytkwnika Strna 24 z 24

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo