Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania techniczne aplikacji LSI"

Transkrypt

1 Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia Data statnieg zapisu: Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, Szczecin, Plska Tel. +48 (91) , fax +48 (91) ,

2 Spis Treści 1. Cel dkumentu Infrmacje wstępne Wymagania dt. prgramwania Serwer HTTP Serwer HTTPS Serwer aplikacji Serwer bazy danych Serwer MTA VPN Wymagania dt. Infrastruktury Serwis Beneficjenta Knfiguracja zapry sieciwej dla SB Baza Danych Knfiguracja zapry sieciwej dla BD Centra certyfikacyjne BD CA BD VPN CA SB VPN CA Kpie bezpieczeństwa Spełnienie wymgów...14 Rysunki Rysunek 1 Kmpnenty systemu LSI...5 Rysunek 2 Architektura Serwisu Beneficjenta...7 Rysunek 3 Architektura Bazy Danych...8 Rysunek 4 Infrastruktura systemu LSI...9 Rysunek 5 Serwis Beneficjenta...10 Rysunek 6 Baza Danych...12 BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, Szczecin, Plska Tel. +48 (91) , fax +48 (91) ,

3 Akrnimy i skróty BD CA DMZ ICMP EJB ODBC MTA SB VLAN VPN Baza Danych Centrum Certyfikacji Strefa zdemilitaryzwana wydzielny na zaprze sieciwej bszar sieci kmputerwej nie należący ani d sieci wewnętrznej ani d sieci zewnętrznej Internetwy prtkół kmunikatów kntrlnych Standardwy zestaw interfejsów i mdeli przesyłania kmunikatów w języku prgramwania Java Standardwy zestaw interfejsów d kmunikacji z systemem zarządzającym bazami danych Agent przesyłania pczty elektrnicznej Serwis Beneficjenta Sieć kmputerwa wydzielna lgicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Wirtualna Sieć Prywatna BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, Szczecin, Plska Tel. +48 (91) , fax +48 (91) ,

4 1. Cel dkumentu Niniejszy dkument ma na celu sprecyzwać wymagania w stsunku d prgramwania raz elementów infrastruktury niezbędnych dla prawidłweg funkcjnwania aplikacji LSI. 2. Infrmacje wstępne Aplikacja LSI składa się z dwóch kmpnentów: 1. Serwis Beneficjenta, dalej nazywany SB, jest serwisem publicznym (dstępnym z sieci Internet), z któreg mgą krzystać beneficjenci w celu składania wnisków. 2. Baza Danych, dalej nazywana BD, jest serwisem wewnętrznym (dstępnym tylk z sieci urzędu), z któreg mgą krzystać pracwnicy urzędu w celu bsługi wnisków beneficjentów. Aplikacja jak całść jest hermetycznym systemem z bezpieczną infrastrukturą sieciwą. Pdstawwe części składwe infrastruktury t dwie pdsieci: DMZ raz Intranet. 1. DMZ jest tzw. strefą zdemilitaryzwaną, d której dstęp jest graniczny za pmcą firewalla d niezbędneg minimum. Zarządzanie i utrzymanie przez pracwników BLStream musi być zapewnine przez bezpieczną sieć prywatną VPN. 2. Intranet, czyli wewnętrzna sieć urzędu, jest śrdwiskiem dla aplikacji BD. Dstęp tak sam musi być graniczny d niezbędneg minimum. Z zewnątrz jedyny dstęp d BD jest realizwany pprzez sbny VPN, w celu zarządzania i utrzymywania usługi. Kmunikacja między dwma pdsieciami musi być graniczna d minimum. Jedynie kmunikaty d klejki EJB raz kmunikaty d zarządzania bazą danych (ODBC) mgą być przekazywane z Intranetu d DMZ. Pniższa ilustracja przedstawia pszczególne elementy systemu. Cel dkumentu 4/14

5 Rysunek 1 Kmpnenty systemu LSI 3. Wymagania dt. prgramwania Kmpnenty SB i BD mają następujące, częściw wspólne wymagania dt. prgramwania: 3.1. Serwer HTTP Zalecanym prgramwaniem jest Apache 2. Serwer HTTP jest wymagany jedynie d realizacji przekierwania całeg ruchu na serwer HTTPS, który świadczy knkretne usługi. Wymagania dt. prgramwania 5/14

6 3.2. Serwer HTTPS Zalecanym serwerem HTTPS jest Apache 2 z rzszerzeniem md_ssl. Serwer HTTPS pełni rlę pśrednika między użytkwnikami a serwerem aplikacji JBOSS, przy kazji zapewniając szyfrwanie transmisji. W przypadku SB, ze względu na wrażliwść przesyłanych danych przez beneficjentów, serwer musi identyfikwać się certyfikatem SSL wystawinym przez zaufany urząd certyfikacyjny (np. Thawte, Verisign, Certum). W przypadku BD, serwer mże się identyfikwać certyfikatem wystawinym przez własne centrum certyfikacyjne Serwer aplikacji Wymaganym serwerem aplikacji jest JBOSS w wersji EJB + ODBC. Serwer JBOSS nie mże bezpśredni świadczyć usług, więc ruch d aplikacji musi przechdzić przez prxy realizwane przez serwer HTTPS. EJB jest serwisem d przesyłania kmunikatów między aplikacjami i za jeg pmcą realizwana jest kmunikacja między BD i SB. Ddatkw płączenie ODBC zapewni mżliwść generwanie raprtów bezpśredni z bazy danych SB Serwer bazy danych Wymagana jest najnwsza wersja PstgreSQL Serwer bazy danych służy d przechwywania danych wprwadzanych przez beneficjentów Serwer MTA Zalecanymi MTA są Exim lub Pstfix. MTA służy d wysyłania pczty bezpśredni z aplikacji SB lub BD d beneficjentów (wymagane przy rejestracji beneficjenta) VPN Zalecane prgramwanie realizujące VPN t OpenVPN lub inne wspierające prtkół IPSec raz Certificate Based Authenticatin. VPN realizuje bezpieczną, wirtualną sieć, która jest wymagana d utrzymywania aplikacji przez pracwników BLStream. Sieć VPN mże być zabezpieczna certyfikatami SSL wystawinymi przez własne centrum certyfikacyjne, nie są knieczne certyfikaty wystawine przez zaufany urząd certyfikacyjny. Wymagania dt. prgramwania 6/14

7 Rysunek 2 Architektura Serwisu Beneficjenta Wymagania dt. prgramwania 7/14

8 Rysunek 3 Architektura Bazy Danych Wymagania dt. prgramwania 8/14

9 4. Wymagania dt. Infrastruktury Ze względu na wrażliwść danych wprwadzanych i przetwarzanych w systemie LSI, wymagane są pewne śrdki bezpieczeństwa dnśnie infrastruktury. Śrdwisk dla systemu LSI musi być zamknięte na tyle na ile jest t mżliwe. Ruch sieciwy d aplikacji SB, BD a także pmiędzy nimi musi być graniczny d niezbędneg minimum przez zapry sieciwe raz samą budwę infrastruktury, którą przedstawia pniższa ilustracja. Rysunek 4 Infrastruktura systemu LSI 4.1. Serwis Beneficjenta SB musi być zamknięty w sbnej strefie DMZ, czyli hermetycznie zamkniętej sieci. Serwer świadczący usługę SB musi być fizycznie dcięty d innych usług świadcznych przez Urząd, np. pprzez implementację wirtualnej sieci za pmcą VLAN, bądź wydzielneg na te ptrzeby fizyczneg dedykwaneg kablwania strukturalneg wraz z dedykwanymi urządzeniami pasywnymi i aktywnymi. Dstęp d DMZ SB musi być graniczny za pmcą firewalla d niezbędneg minimum. Z jednej strny musi być zapewniny dstęp z sieci Internet, z drugiej zaś dstęp z serwera świadcząceg usługę BD. Nie mże przy tym być przepuszczany jakiklwiek ruch z sieci Internet d BD. Wymagania dt. prgramwania 9/14

10 Rysunek 5 Serwis Beneficjenta Knfiguracja zapry sieciwej dla SB Zapra sieciwa firewall pwinna być tak sknfigurwana, aby umżliwić dstęp d SB tylk w następujący spsób: Z Internetu na prt TCP/80. Na prcie 80 jest uruchminy serwer HTTP, któreg jedynym zadaniem jest przekierwanie ruchu d serwera HTTPS. Z Internetu na prt TCP/443. Jest t ruch przeznaczny d serwera HTTPS, pśrednika d serwera JBOSS serwująceg knkretną aplikację SB. Z Internetu z adresu na prt UDP/1194. Wymagania dt. prgramwania 10/14

11 Standardwy prt dla prgramwania OpenVPN, umżliwiająceg kntrlę nad serwerem przez pracwników BLStream. Ddatkw graniczamy ruch tylk dla adresu IP z sieci BLStream. Z Internetu ruch ICMP. ICMP t prtkół kntrlny, ptrzebny d zapewnienia pprawnej kmunikacji sieciwej. Z Internetu ruch pwiązany (ESTABLISHED, RELATED). Standardwa reguła przepuszczająca ruch pwiązany z ustanwinymi już płączeniami. Z BD ruch na prt TCP/2468 (EJB). Wpuszczamy także kmunikaty z serwera świadcząceg usługi BD ptrzebne d synchrnizacji. Z BD ruch na prt TCP/1433 (ODBC). Zezwalamy na płączenia d bazy danych za pmcą mechanizmu ODBC, w celu generwania raprtów. Reszta ruchu sieciweg będzie blkwana Baza Danych Serwer świadczący usługę BD musi być dstępny w sieci wewnętrznej Urzędu, lecz musi być dcięty d innych usług świadcznych przez Urząd. Musi być także dcięty d sieci Internet. Jedynie usługa VPN mże być dstępna z zewnątrz, ale musi być graniczna d adresu IP sieci BLStream. Ograniczenia dstępu będzie realizwać firewall. Wymagania dt. prgramwania 11/14

12 Rysunek 6 Baza Danych Knfiguracja zapry sieciwej dla BD Zapra sieciwa firewall pwinna być tak sknfigurwana, aby umżliwić dstęp d BD tylk w następujący spsób: Z Internetu z adresu na prt UDP/1194. Standardwy prt dla prgramwania OpenVPN, umżliwiająceg kntrlę nad serwerem przez pracwników BLStream. Ddatkw graniczamy ruch tylk dla adresu IP z sieci BLStream. Z Internetu ruch pwiązany (ESTABLISHED, RELATED). Standardwa reguła przepuszczająca ruch pwiązany z ustanwinymi już płączeniami. Z sieci Urzędu na prt TCP/80. Na prcie 80 jest uruchminy serwer HTTP, któreg jedynym zadaniem jest przekierwanie ruchu d serwera HTTPS. Z sieci Urzędu na prt TCP/443. Jest t ruch przeznaczny d serwera HTTPS, pśrednika d serwera JBOSS serwująceg Wymagania dt. prgramwania 12/14

13 knkretną aplikację BD. Z sieci Urzędu ruch ICMP. ICMP t prtkół kntrlny, ptrzebny d zapewnienia pprawnej kmunikacji sieciwej. Z sieci Urzędu ruch pwiązany (ESTABLISHED, RELATED). Standardwa reguła przepuszczająca ruch pwiązany z ustanwinymi już płączeniami. Reszta ruchu sieciweg będzie blkwana Centra certyfikacyjne Dla zapewnienia bezpiecznej transmisji danych wymagane są trzy własne centra certyfikacyjne (CA) BD CA CA dla aplikacji BD, które wyda certyfikat SSL używany d transmisji danych wewnątrz Urzędu, między pracwnikami a serwerem świadczącym usługę BD BD VPN CA Centrum, które wyda certyfikaty SSL używane w sieci VPN kniecznej d utrzymywania aplikacji BD, przez pracwników BLStream SB VPN CA Centrum, które wyda certyfikaty SSL używane w sieci VPN kniecznej d utrzymywania aplikacji SB, przez pracwników BLStream. Bezpieczną transmisję danych między beneficjentami a aplikacją SB zapewniać będzie certyfikat SSL wydany przez zaufane centrum certyfikacyjne. Wymagania dt. prgramwania 13/14

14 4.4. Kpie bezpieczeństwa W sieci Intranet pwinna być zapewnina usługa backupów n-site. Kpie bezpieczeństwa są wymagane d dtwrzenia ryginalnych danych w przypadku ich utraty. Kpie bezpieczeństwa dzielimy na trzy grupy: 1. Pełna: całkwita kpia bezpieczeństwa wszystkich danych. 2. Różnicwa: Kpia bezpieczeństwa plików, które uległy zmianie d statniej pełnej kpii bezpieczeństwa. 3. Przyrstwa: Kpia bezpieczeństwa plików, które uległy zmianie d statniej pełnej kpii bezpieczeństwa, alb d statniej kpii różnicwej, alb d statniej kpii przyrstwej. By zwiększyć pzim bezpieczeństwa, kpie pwinny być wyknywane w dwóch niezależnych turach. Dzięki temu będą sbne dwie niezależne kpie bezpieczeństwa wszystkich danych. Serwer zapewniający usługę kpii bezpieczeństwa pwinien być dstępny zarówn z pdsieci BD jak i ze strefy DMZ SB. Zalecane prgramwanie d wyknywania autmatycznych backupów t Bacula. Oprócz usługi backupów n-site zalecana jest usługa kpii bezpieczeństwa ff-site zapewniająca tygdniwe backupy. 5. Spełnienie wymgów Na pdstawie wypełninych wymagań raz audytów ze strny dstawcy, nastąpi autryzacja śrdwiska klienta w celu wdrżenia prdukcyjneg raz zapewnienia usługi asysty technicznej ze strny dstawcy. W przypadku braku autryzacji, wdrżenie nastąpi wyłącznie na dpwiedzialnść klienta i uniemżliwi prwadzenia prac ze strny dstawcy w celu świadczenia asysty technicznej. Wymagania dt. prgramwania 14/14

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wstęp...... 3 1.2. Nazwa i oznaczenie dokumentu... 3 1.3. Strony i środowisko działania...... 3 1.4. Zasady administrowania dokumentem......

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Certyfikatach SSL

Przewodnik po Certyfikatach SSL WHITE PAPER: PRZEWODNIK PO CERTYFIKATACH SSL White Paper Przewodnik po Certyfikatach SSL Jak dokonać najlepszego wyboru, zabezpieczając swoją stronę www. 1 Wprowadzenie: Bez względu na to, czy jesteś osobą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy a rejestracja w GIODO FAQ

Sklep internetowy a rejestracja w GIODO FAQ Sklep internetowy a rejestracja w GIODO FAQ 1. Uruchamiam sklep internetowy, jeszcze nie ma klientów, ale ma przygotowaną na ich przyjęcie bazę. Czy powinien już coś zrobić względem GIODO? Tak. Zbiór danych

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Celem niniejszego dokumentu jest opis stworzenia routera dostępu sieci, który korzysta z wielu połączeń z Internetem w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo