Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika AP-KOLCE"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE

2 Spis treści 1. Wprwadzenie Knfiguracja Ustawienia p strnie dreryk Lgwanie d systemu Aktualizacja klejek czekujących Okn Pdsumwanie Ddatkwe infrmacje

3 1. Wprwadzenie. Integracja aplikacji dreryk z systemem klejek centralnych, dstarczanymi przez NFZ, umżliwia autmatyzację aktualizacji klejek wyskspecjalistycznych, bez kniecznści wykrzystywania aplikacji AP-KOLCE udstępnianej przez NFZ. W celu nadanie uprawnienia administratrwi w Prtalu SZOI/Prtalu Świadczenidawcy, nadanie uprawnień peratrwi d pracy z klejkami w aplikacji AP-KOLCE, zmiana daty statniej ceny klejki, zmiana pierwszeg wlneg terminu, statystyki, histria zmian, raprtów, zarzadzanie klejkami i pacjentami, należy dalej użyć aplikacji AP-KOLCE udstępnianej przez NFZ. Aktualizacja dtyczy klejek na świadczenia kreślne zgdnie ze słwnikiem świadczeń AP- KOLCE. 3

4 2. Knfiguracja. Aplikację dreryk należy zintegrwać ze śrdwiskiem prdukcyjnym udstępninym przez NFZ Ustawienia p strnie dreryk. Aby włączyć integracje z serwisem KOLCE, z pzimu panelu kierwnika medyczneg, należy twrzyć kn Knfiguracja, a następnie przejść na zakładkę Integracje. Okn Knfiguracja, zakładka Integracje W knie tym definiujemy dpwiedni: W sekcji NFZ typy lgwania d systemów ewuś i KOLCE (integracja z wykrzystaniem peratra typu lekarz lub świadczenidawca). W sekcji AP-KOLCE włączyć integracje z usługą KOLCE. W tym celu należy zaznaczyć pcje Włączenie integracji z systemem AP-KOLCE. Dmyślnie jest ta pcja wyłączna. Ddatkw kierwnik medyczny mże kreślić przy jakich peracjach będzie miła miejsce autmatyczna aktualizacja w klejek w KOLCE.: Aktualizacja w knie Rejestracji Włączenie tej pcji pwduje, ze w chwili rejestrwania pacjenta następuje autmatycznie przesłanie danych dtyczących aktualizacji klejek, d systemu centralneg KOLCE. Aktualizacja w knie Wizyty Włączenie tej pcji pwduje, że w chwili zamknięcia wizyty raprtwanej w KOLCE, następuje autmatycznie przesłanie danych dtyczących aktualizacji klejek, d systemu centralneg KOLCE. Aktualizacja w knie Usuń z listy czekujących Włączenie tej pcji pwduje, ze w chwili usunięcia pacjenta z klejki (z innych pwdów niż zamknięcie wizyty), następuje autmatycznie przesłanie danych dtyczących aktualizacji klejek, d systemu centralneg KOLCE. Aktualizacja w knie Zmiana terminu Włączenie tej pcji pwduje, ze w chwili zmiany terminu świadczenia raprtwaneg w KOLCE, następuje autmatycznie przesłanie danych dtyczących aktualizacji klejek, d systemu centralneg KOLCE. 4

5 Aktualizacja w knie Przywrócenie d listy czekujących Włączenie tej pcji pwduje, ze w chwili przywrócenia pacjenta d klejki raprtwanej w KOLCE, następuje autmatycznie przesłanie danych dtyczących aktualizacji klejek, d systemu centralneg KOLCE. Aktualizacja u knie Dane sbwe Włączenie tej pcji pwduje, ze w chwili mdyfikacji danych pacjenta następuje autmatycznie, aktualizacja danych sbwych pacjenta w systemie KOLCE. Przy wyłączeniu każdej z wymieninych wyżej pcji, dreryk zachwa bieżąca funkcjnalnść. W Histria lgów jest wyświetlane kna umżliwiająceg przeglądanie i zapisanie histrii aktualizacji klejek czekujących w KOLCE. P kliknięciu twiera się kn z histrią lgów w których: Wyświetla się listę kmunikatów wymieninych z KOLCE, gdzie dla każdeg kmunikatu wyświetla się, ile t mżliwe: Rdzaj kmunikatu, Datę, Kd prcedury, d któreg sprawzdawana jest klejka Nazwa prcedury, d któreg sprawzdawana jest klejka Pacjent, któreg dtyczy kmunikat, Status kmunikatu, Szczegółwy tekst kmunikatu, Użytkwnik ma mżliwść filtrwania lgów względem: Pacjenta Wybór pacjenta p imieniu lub nazwisku alb p numerze PESEL, Klejki - Wybór p kdzie świadczenia, nazwie świadczenia. Daty Górna i dlna granica wysłania kmunikatów, Rdzaju kmunikatu Jakieg rdzaju kmunikaty chce glądać w knie, Użytkwnik ma mżliwść wydrukwania lub zapisania wyfiltrwanych lgów pprzez kn Pdgląd wydruku. Maksymalny czas czekiwania na dpwiedź z AP-KOLCE Jest t czas liczny d mmentu wysłania żądania d systemu KOLCE p przekrczeniu, któreg dreryk nie czekuje dłużej na dpwiedź. Dmyślna wartść t 30 sekund. P przekrczeniu czasu i przerwaniu płaczenia z serwisem KOLCE,w knie histrii lgów AP-KOLCE zapisywana jest infrmujący przerwaniu płączenia z KOLCE z pwdu przekrczenie czasu czekiwania. Ustawienia przyjęte przez KM w knie knfiguracji, bwiązują wszystkich peratrów klejek centralnych i ewuś, pracujących w systemie dreryk Lgwanie d systemu. D autryzacji w serwisie KOLCE należy użyć lginu i hasła nadaneg peratrwi, przez administratra d pracy z klejkami w aplikacji AP-KOLCE. Jest t ten sam lgin i t sam hasł, które jest stswane przy użytkwnika d autryzacji w serwisie ewuś. 5

6 Administratr w celu przyznania danemu peratrwi uprawnień d pracy z klejkami, pwinien zmienić zakres uprawnień daneg peratra przy pmcy aplikacji AP-KOLCE udstępnianej przez NFZ. Instrukcje na temat jak należy wyknać taką peracje, mżna znaleźć na strnach NFZ. Lginu i hasł dstępu d serwisu KOLCE i ewuś. P nadaniu uprawnień d pracy z KOLCE, kierwnik medyczny mże wprwadzić bwiązujące lginy i hasła dla każdeg z pracwników, któremu zstały nadane uprawnienia d pracy z KOLCE. W tym celu edytuje dane pracwnika w sekcji Identyfikatr NFZ. Jeśli użytkwnik ma już wprwadzny lgin i hasł, które d tej pry używał d autryzacji w serwisie ewuś, będzie n autmatycznie używane d autryzacji w serwisie KOLCE. W celu sprawdzenia pprawnści lginu i hasła mżna wyknać Test płączenia AP-KOLCE, który spwduje próbę autryzacji w serwisie KOLCE. Okn Dane pracwnika. W przypadku pdania nieprawidłwych danych d lgwania lub braku uprawnień zstanie wyświetlny stswny kmunikat. Przy pmcy pcji Zmiana hasła mżna z pzimu aplikacji dreryk wprwadzić nwy lgin i hasł d serwisu KOLCE i ewuś. Każdy z pracwnik ma również mżliwść zmiany swjeg lginu i hasła z pzimu menu główneg w knie Ustawienia knta. 6

7 2.3. Aktualizacja klejek czekujących Ddawanie pacjenta d klejki czekujących. Pacjent jest ddawany d klejki czekujących, pdczas rejestracji pacjenta na wizytę AOS. Następuje t w mmencie zatwierdzenia rejestracji na wizytę z zachwaniem pniższych reguł. 7

8 Okn rejestracji na wizytę. 1. W knie rejestracji należy wybrać prcedurę/kmórkę która pdlega raprtwaniu w KOLCE zgdnie ze słwnikiem prcedur raprtwanych w KOLCE: Rejestracji pacjenta na świadczenia gwarantwane z zakresu świadczeń wyskspecjalistycznych (rejestracja D klejki prcedur ): Widetrakskpwa ablacja w ciężkim, niepddającym się leczeniu farmaklgicznemu migtaniu przedsinków Operacje wad wrdznych serca i wielkich naczyń u dzieci d ukńczenia 1 rku życia, z wyłączeniem peracji izlwanych przewdów tętniczych Przezskórne lub z inneg dstępu wszczepienie zastawek serca Kardilgiczne zabiegi interwencyjne u dzieci d lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających Operacja wad serca i arty piersiwej w krążeniu pzaustrjwym Mechaniczne, pzaustrjwe wspmaganie serca sztucznymi kmrami Aktualizacja w KOLCE nie nastąpi jeżeli mamy : Tryb - kntynuacja leczenia Tryb - brak danych skierwania Data zapisania na wizytę = data wizyty Wizyta jest rejestrwana z wskazaniem karty nklgicznej Rejestracji pacjenta na świadczenia gwarantwane z zakresu ambulatryjnej pieki specjalistycznej udzielane w kmórkach rganizacyjnych: KOMÓRKA (kd + nazwa) 1240 Pradnia nklgiczna Klejka raprtwana w KOLCE Świadczenia z zakresu nklgii 1241 Pradnia nklgiczna dla dzieci 1249 Pradnia nklgii i hematlgii dla dzieci 1242 Pradnia Chemiterapii 1460 Pradnia gineklgii nklgicznej 1458 Pradnia prfilaktyki chrób piersi 1244 Pradnia Raditerapii 1580 Pradnia chirurgii urazw-rtpedycznej 1581 Pradnia chirurgii urazw-rtpedycznej dla dzieci Świadczenia z zakresu rtpedii i traumatlgii narządu ruchu 8

9 1100 Pradnia kardilgiczna Świadczenia z zakresu kardilgii 1101 Pradnia kardilgiczna dla dzieci 1102 Pradnia wad serca 1103 Pradnia wad serca dla dzieci 1104 Pradnia nadciśnienia tętniczeg 1105 Pradnia nadciśnienia tętniczeg dla dzieci 1030 Pradnia endkrynlgiczna Świadczenia z zakresu endkrynlgii 1031 Pradnia endkrynlgiczna dla dzieci 1032 Pradnia endkrynlgiczn-gineklgiczna 1033 Pradnia endkrynlgiczn-gineklgiczna dla dzieci 1034 Pradnia andrlgiczna 1035 Pradnia andrlgiczna dla dzieci 1036 Pradnia leczenia niepłdnści 1038 Pradnia chrób tarczycy 1039 Pradnia chrób tarczycy dla dzieci Aktualizacja w KOLCE nie nastąpi jeżeli mamy : Tryb - kntynuacja leczenia Tryb - brak danych skierwania Data zapisania na wizytę = data wizyty Wizyta jest rejestrwana z wskazaniem karty nklgicznej. Rejestracji pacjenta na świadczenia gwarantwane udzielane na pdstawie karty nklgicznej (bez względu na kmórkę) dla świadczenibirców bjętych diagnstyką mającą na celu rzpznanie nwtwru złśliweg lub leczeniem mającym na celu wyleczenie teg nwtwru. Są t pacjenci, dla których wskazan kartę nklgiczną pdczas rejestracji na wizytę. Są ni raprtwani d klejki: Świadczenia udzielane na pdstawie karty nklgicznej, z wyjątkiem kiedy mamy : Tryb - kntynuacja leczenia Tryb - brak danych skierwania Data zapisania na wizytę = data wizyty 9

10 Użytkwnik zaznaczył pcję 2. Pdczas rejestracji należy pdać rzpznanie: Jeśli użytkwnik nie pda rzpznania, aktualizacja w KOLCE zstanie zapisana z pwdem planwaneg przyjęcia jak Pwód wizyty nieznany. 3. Jeśli użytkwnik, pdczas rejestracji pacjenta zaznaczy pcje, nie nastąpi aktualizacja klejek w KOLCE w kntekście wybraneg pacjenta i rejestrwanej wizyty. W pdsumwaniu (pisanym pniżej) pjawić się infrmacja: Typ Operacji - Aktualizacja klejki czekujących. Pacjent - <infrmacja pacjencie> Kd prcedury - <zgdny ze słwnikiem> Status - Nie zaktualizwane Użytkwnik będzie mógł później wyknać aktualizacje z pzimu pdsumwania lub pnwneg twarcia rejestracji. Opcja brak wpisu d klejki centralnej jest dstępna gdy: pcja Aktualizacja w knie Rejestracji w knfiguracji aplikacji jest włączna. brak wpisu na listę czek. jest wyłączny - w kntekście aktualizacji klejki na świadczenie Świadczenia udzielane na pdstawie karty nklgicznej, w innym przypadku nie uwzględniamy jeg stanu. nie jest t kntynuacja leczenia. 4. P zatwierdzeniu terminu wizyty nastąpi rejestracja pacjenta d klejki raprtwanej w KOLCE. Rejestracja pacjenta d klejki raprtwanej w KOLCE, pwduje p strnie serwisu, ddanie lub aktywacje wybranej klejki, raz ddanie pacjenta d słwnika pacjentów KOLCE, jeśli g tam nie ma, zapisanie infrmacji planwanym terminie realizacji świadczenia w klejce czekujących. Jeśli peracja aktualizacji przebiegnie pmyślnie trzymamy kmunikat: 10

11 Oraz dpwiedni w wpis w pdsumwaniu (pisanym pniżej) : W przypadku prblemów pdczas aktualizacji trzymamy dpwiedni kmunikat, raz infrmacje w pdsumwaniu: Infrmacje widczne w pdsumwaniu są dstępne dla wszystkich rejestratrek, dla lekarza d któreg pacjent jest zarejestrwany, raz dla użytkwnika który statnie wyknywał akcje KOLCE. Infrmację zwrócne przez KOLCE wpisujemy d lgów dreryka (wszystkie infrmacje, również te które nie pjawiają się w pdsumwaniu). Pstępwanie w przypadku rejestracji przez e-rejestrację Każdy pacjent, który zarezerwwał sbie termin wizyty pprzez e-rejestrację, d kmórki dla której twrzne są klejki czekujących KOLCE będzie widniał na liście zarejestrwanych pacjentów znaczny czerwnym wykrzyknikiem. Będzie miał jednak tryb brak danych skierwania. Taki pacjent pjawi się w pdsumwaniu widcznym dla pracwników rejestracji. Infrmacja w knie pdsumwania: Typ Operacji - Aktualizacja klejki czekujących. Pacjent - <infrmacja pacjencie> 11

12 Kd prcedury - <zgdny ze słwnikiem> Status - Nie zaktualizwane. Brak danych skierwania. Pracwnik rejestracji pwinien uzupełnić brakujące dane dtyczące planwanej wizyty i zatwierdzić zmiany( np. z pzimu pdsumwania ), wtedy nastąpi aktualizacja danych w KOLCE. Aktualizacja danych pacjenta - Okn Dane pacjenta, zakładka Dane sbwe Gdy pcja Aktualizacja u knie Dane sbwe w knfiguracji aplikacji jest włączna, pacjent identyfikatrze wskazanym w aplikacji dreryk występuje w słwniku pacjentów KOLCE raz ma miejsce zmiana pniższych danych sbwych pacjenta: Typ danych Dane identyfikacyjne pacjenta Dane sbwe pacjenta -Typ identyfikatra, -Identyfikatr pacjenta - klejnść nardzin - Imię - Drugie Imię - Nazwisk - Nazwisk panieńskie Nazwa w dreryk Dane adreswe pacjenta W przypadku adresu zamieszkania w Plsce - Kd pcztwy - Miejscwść - ulica - Nr dmu - Nr mieszkania - Teryt W przypadku gdy adresu jest pza Plską - Kraj - Kd pcztwy - Miejscwść 12

13 - ulica - Nr dmu - Nr lkalu Dane kntaktwe pacjenta -Nr telefnu - przy zapisie zmian w danych sbwych pacjenta, nastąpi autmatycznie aktualizacja danych pacjenta w KOLCE. P zakńczeniu prcesu aktualizacji zstanie wyświetlny stswny kmunikat infrmujący statusie prcesu aktualizacji danych w KOLCE. Odpwiedni kmunikat pjawi się również w knie pdsumwania dstępnym dla wszystkich rejestratrek, raz dla użytkwnika który statni wyknywał akcje w KOLCE. Okn Wizyty, zamykanie wizyt z inneg pzimu Gdy pcja Aktualizacja w knie Wizyty, w knfiguracji aplikacji jest włączna, i dbywa się wizyta w związku z wyknaniem świadczenia sprawzdawaneg w KOLCE, przy zamykaniu wizyty, nastąpi aktualizacja klejki czekujących w KOLCE. Pacjent zstanie skreślny z klejki czekujących. Jak pwód zstanie zapisana wartść Wyknanie świadczenia przez daneg świadczenidawcę. P zakńczeniu prcesu aktualizacji zstanie wyświetlny stswny kmunikat infrmujący statusie prcesu aktualizacji danych w KOLCE. Odpwiedni kmunikat pjawi się również w knie pdsumwania dstępnym dla wszystkich rejestratrek, raz dla użytkwnika który statni wyknywał akcje w Klce. Okn Rejestracji -> usuń z klejki, Zmiana terminu wizyty -> Usuń, W każdym przypadku, skreślenia pacjenta z klejki czekujących, istnieje kniecznść pdania przyczyny skreślenia. Należy wybrać pwód skreślenia z listy : Dpuszczane wartści: Pwiadmienie rezygnacji przez sbę wpisaną na listę czekujących 13

14 Zaprzestanie wyknywania świadczenia daneg rdzaju przez daneg świadczenidawcę Przeniesienie sby wpisanej na listę czekujących na inną listę czekujących daneg świadczenidawcy Zgn sby wpisanej na listę czekujących Infrmacja ptwierdzna przez Fundusz, że sba znajduje się na liście czekujących na t sam świadczenie u inneg świadczenidawcy Niezgłszenie się przez sbę wpisaną na listę czekujących w ustalnym terminie udzielenia świadczenia (tylk w tym przypadku istnieje mżliwść przywrócenia przez peratra u świadczenidawcy pacjenta d klejki przez świadczenidawcę) Inna przyczyna wybierana ze słwnika innych pwdów skreśleń, należy wówczas ddatkw wybrać z Inny pwód jedną z pdanych wartści: Pacjent nie zgłsił się w wyznacznym terminie Pacjent myłkw wpisany Pacjent zperwany u inneg świadczenidawcy Pacjent nie kwalifikuje się d peracji ze względów medycznych Brak kntaktu z pacjentem Pwiadmienie przez sbę wpisaną na listę czekujących rezygnacji za pśrednictwem funduszu Rezygnacja pacjenta z udzielenia świadczenia ptwierdzna przez sbę trzecią Pacjent nie kwalifikuje się d leczenia u daneg świadczenidawcy Pacjent zperwany, wyknan zabieg łączny z innymi prcedurami Inna niż wskazana w słwniku przyczyna Niedstarczenie ryginału skierwania w ciągu 14 dni d dnia wpisania na listę czekujących Istnieje również mżliwść wprwadzenia uwag. Jeśli jak pwód skreślenia zstanie wybrana pzycja INNA PRZYCZYNA, a następnie ze słwnika innych pwdów skreślenia pcja INNA NIŻ WSKAZANA W SŁOWNIKU PRZYCZYNA, uzupełnienia pla Uwagi jest wymagane. W pzstałych przypadkach uzupełnienie pla jest pcjnalne. P zamknięciu nastąpi aktualizacja klejek w KOLCE, zstanie również wyświetlny stswny kmunikat infrmujący statusie prcesu aktualizacji danych w KOLCE. Odpwiedni kmunikat pjawi się również w knie pdsumwania dstępnym dla wszystkich rejestratrek, raz dla użytkwnika który statni wyknywał akcje w Klce. Rejestracja On-line dwłanie wizyty przez pacjenta. Każdy pacjent, który anulwał sbie termin wizyty raprtwanej w KOLCE pprzez e-rejestrację pjawi się w pdsumwaniu. Będzie miał jednak tryb brak pwdu skreślenia. Taki pacjent pjawi się w pdsumwaniu widcznym dla pracwników rejestracji. Infrmacja w knie pdsumwania: Typ Operacji - Aktualizacja klejki czekujących Pacjent - <infrmacja pacjencie> Kd prcedury - <zgdny ze słwnikiem> Status - Nie zaktualizwane. Brak pwdu skreślenia. 14

15 Pracwnik rejestracji pwinien uzupełnić brakujące dane dtyczące dwłanej wizyty i zatwierdzić zmiany( np. z pzimu pdsumwania ), aby nastąpiła aktualizacja danych w KOLCE. Okn Zmiana terminu wizyty, Zmiana terminu wizyty -> Zmień W przypadku zmiany terminu wizyty pacjenta zapisaneg d klejki czekujących, gdy pcja Aktualizacja w knie Zmiana terminu w knfiguracji aplikacji jest włączna i zmieniamy dane na temat wizyty przy zamykaniu następuje aktualizacja klejki czekujących. W każdym przypadku, gdy ma miejsce zmiana terminu świadczenia na usługę raprtwaną w klejkach czekujących (KOLCE i LIOCZ), pdanie przyczyny jest wymagane. Należy wybrać pwód zmiany z listy : Dpuszczane wartści: Termin wpisany przez pmyłkę, Termin przypada na dzień wlny d pracy, Względy medyczne przyśpieszenie terminu, Względy medyczne czaswe drczenie terminu, Uzasadnina prśba pacjenta, Przesunięcie grupwe, Pwdy rganizacyjne świadczenidawcy, Brak kmpletu badań, Aktualizacja terminu wyznaczneg pierwtnie z dkładnścią d tygdnia, Inny. Ddatkw mżna ddać kmentarz dla każdej z pdanych przyczyn, w przypadku gdy jest t Przesunięcie grupwe, Pwdy rganizacyjne świadczenidawcy, Inny. Kmentarz jest wymagany. P zatwierdzeniu nastąpi aktualizacja klejek w KOLCE, zstanie również wyświetlny stswny kmunikat infrmujący statusie prcesu aktualizacji danych w KOLCE. Odpwiedni kmunikat pjawi się również w knie pdsumwania dstępnym dla wszystkich rejestratrek, raz dla użytkwnika który statni wyknywał akcje w Klce. Rejestracja On-line dwłanie wizyty przez pacjenta. 15

16 Każdy pacjent, który zmienił sbie termin wizyty pprzez e-rejestrację, d kmórki dla której twrzne są klejki czekujących, pjawi się w pdsumwaniu widcznym dla pracwników rejestracji, będzie miał jednak tryb brak pwdu zmiany. Infrmacja w knie pdsumwania: Typ Operacji - Aktualizacja klejki czekujących Pacjent - <infrmacja pacjencie> Kd prcedury - <zgdny ze słwnikiem> Status - Nie zaktualizwane. Brak pwdu zmiany. Pracwnik rejestracji pwinien uzupełnić brakujące dane i zatwierdzić zmiany( np. z pzimu pdsumwania ), aby nastąpiła aktualizacja danych w KOLCE. Okn Przywrócenie pacjenta d klejki czekujących W przypadku przywracania terminu wizyty pacjenta z klejki czekujących, krzystamy z istniejąceg mechanizmu Przywróć pacjenta d klejki czekujących. Gdy pcja Aktualizacja w knie Przywrócenie d listy czekujących, w knfiguracji aplikacji jest włączna, zmieniamy dane na temat wizyty raprtwanej w KOLCE, usunięcie nastąpił z pwdu Niezgłszenie się przez sbę wpisaną na listę czekujących w ustalnym terminie udzielenia świadczenia, w mmencie przywrócenia terminu nastąpi przywrócenie pacjenta w KOLCE. W tym przypadku w KOLCE trzymamy infrmacje: Pwód zmiany jak Inne i Przywrócenie d klejki. P zakńczeniu prcesu przywracania zstanie wyświetlny stswny kmunikat infrmujący statusie prcesu aktualizacji danych w KOLCE. Odpwiedni kmunikat pjawi się również w knie pdsumwania dstępnym dla wszystkich rejestratrek, raz dla użytkwnika który statni wyknywał akcje w KOLCE Okn Pdsumwanie W mmencie kiedy następuje zamykanie prgramu dreryk z pzimu panelu rejestratrki, lekarza pjawia się kn Pdsumwanie statusu aktualizacji danych w AP-KOLCE. 16

17 Z panelu rejestratrki i lekarza jest mżliwść wyświetlenia teg kna także przy pmcy dedykwaneg przycisku w menu rzwijanym: W przypadku rejestratrki, kn t pjawia się zawsze jeśli nastąpiła jakaklwiek aktualizacja lub próba aktualizacji danych w KOLCE, z pzimu e-rejestracji. Okn pdsumwania zawiera infrmacje wszystkich peracjach wyknanych w KOLCE. W przypadku lekarza, kn t pjawia się zawsze jeśli nastąpiła jakaklwiek aktualizacja lub próba aktualizacji danych w KOLCE przez daneg lekarza. Okn zawiera infrmacje peracjach wyknanych w KOLCE tylk przez teg lekarza. Okn zawiera klumny : Imię i nazwisk pacjenta Kd prcedury - <zgdny ze słwnikiem> Data kiedy miała miejsce próba aktualizacji. Gdzina - kiedy miała miejsce próba aktualizacji. Typ peracji - mżliwe wartści: Aktualizacja klejki czekujących Aktualizacja danych pacjenta. Status - mżliwe wartści: Zaktualizwane. Nie zaktualizwane. Nie zaktualizwane. Brak danych skierwania. Nie zaktualizwane. Brak pwdu skreślenia. Nie zaktualizwane. Brak pwdu zmiany. Użytkwnik ma mżliwść filtrwania danych względem: Pacjenta Wybór pacjenta p imieniu lub nazwisku alb p numerze PESEL, Typu klejki - Wybór p kdzie świadczenia, nazwie świadczenia. Daty Górna i dlna granica wysłania kmunikatów (dmyślnie przyjmujemy aktualny dzień) Typ peracji Statusu, Dla peracji ze statusem Nie zaktualizwane. - jest mżliwść pnwnej aktualizacji w KOLCE przy pmcy przycisku. Dane które są wysyłane pdczas 17

18 tej peracji są danymi zapisanymi pdczas peracji w dreryk (rejestracja, zmian/usunięcie terminu wizyty, ), bez mżliwści edycji. Aby zmienić te dane trzeba pwtórzyć perację np. rejestracji. Użytkwnik mże zamknąć dialg pdsumwania bez żadnej akcji i wyjść z aplikacji. Użytkwnik mże anulwać perację i wrócić d twarteg kna, bez wychdzenia z aplikacji. 3. Ddatkwe infrmacje. Wymagania związane z działaniem aplikacji: Pdczas kmunikacji aplikacji dreryk z serwisem KOLCE użytkwnik ma zawsze mżliwść przerwania peracji aktualizacji (np. gdy trwa zbyt dług). W knie histrii lgów Ap-KOLCE jest wprwadzny wpis infrmujący przerwaniu płączenia z KOLCE. Wymagania związane z kmunikacją z AP-KOLCE: P zalgwaniu się d systemu AP-KOLCE, aplikacja uzyskuje dla każdeg użytkwnika numer sesji i tken, i te wartści są używane przy klejnych zapytaniach d serwisu d czasu wygaśnięcia sesji. Przy zakńczeniu pracy z dreryk zamykamy płączenie z serwisem KOLCE, 18

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Usługi serwiswania i naprawy sprzętu medyczneg Numer głszenia: 256658-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo