Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy szklnej pracwni internetwej? Instrukcja mawia dmyślnie dstępne knta, z których mgą krzystać użytkwnicy szklnej pracwni internetwej. Opisane knta dstępne są d wykrzystania zaraz p zainstalwaniu serwera. Infrmacja Knta użytkwników umieszczne są w tak zwanych jednstkach rganizacyjnych. Każda z jednstek kreśla uprawnienia umieszcznych w niej użytkwników. Więcej szczegółów na temat rganizacji bazy danych Active Directry zstanie mówinych w dalszej części kursu. Prcedura 1 Lgwanie na stacji rbczej 1. Włączamy stację uczniwską i czekamy aż pjawi się kienk zachęcające d lgwania 2. W kienku lgwania należy: W plu Nazwa użytkwnika wpisać nazwę użytkwnika, np: student001c W plu Hasł wpisać hasł np.: pzimc Ptwierdzić dane wpisane d pól lgwania pprzez wciśnięcia klawisza ENTER 3. Nastąpi lgwanie użytkwnika student001c d systemu Pdczas lgwania mżesz wybrać, d jakieg miejsca chcesz się zalgwać. Standardw pdając tylk nazwę użytkwnika następuje lgwanie d dmeny. Mżesz jednak zalgwać się d stacji rbczej pdając przed nazwą użytkwnika nazwę stacji rbczej np. stacja01\darek pzwli zalgwać się na lkalne knt Darek, ( ile knt Darek istnieje na kmputerze stacja01) W haśle ma znaczenie wielkść użytych liter uważaj więc, aby w czasie prcedury lgwania nie był włączny klawisz CAPSLOCK. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v. 2.0] Strna 1/14

2 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Nazwa użytkwnika W tym plu wpisujemy nazwę knta, na które chcemy się zalgwać Hasł W tym plu wpisujemy hasł dla daneg knta. UWAGA 1 ma znaczenie wielkść liter. UWAGA 2 pdczas wpisywania zamiast znaków pkazane zstaną czarne punkty Zalguj d Tutaj pjawia się nazwa dmyślnej dmeny, d której nastąpi zalgwanie użytkwnika (np. SBSMEN) Rysunek 1 Okn lgwania widczne p uruchmieniu stacji rbczej Mgą istnieć pewne różnice w działaniu knt użytkwników wynikające z różnicy w knfiguracji serwera p debraniu pracwni d Integratra raz knfiguracji, jaka jest ustawina p bezpśredniej instalacji serwera z klekcji DVD. Miejsca, w których zachdzi dualizm dpwiedni zstały zaznaczne w naszym pisie. Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim A Knta przeznaczne dmyślnie dla uczniów. Pzim A znacza najmniejsze uprawnienia w zakresie dstępu d usług i prgramwania. 1. nazwa lgwania: student001a, student002a, student003a,..., student500a 2. hasł lgwania bezpśredni p instalacji serwera: pzim$a p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzima 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty (Uwaga: zawartść Pulpitu jest czyszczna pdczas wylgwania) zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) zakaz krzystania z zasbów Internetu zakaz bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD- ROM/RW stacji rbczej, zakaz dstępu d urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) zakaz zmian głównych ustawień systemwych mżliwść drukwania dkumentów by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 2/14

3 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów: Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Gry Eksplratr gier Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania pdstaw psługiwania się kmputerem, kiedy niepżądane jest krzystanie przez uczniów z Internetu, pakietów biurwych raz gdy nauczyciel życzy sbie, aby uczniwie nie byli w stanie ingerwać w wygląd i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim B Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej pzim B mają niec większe uprawnienia d pzim A i także przeznaczne są dla uczniów. 1. nazwa lgwania: student001b, student002b, student003b,..., student500b 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: pzim$b p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzimb 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 3/14

4 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści zakaz bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD- ROM/RW stacji rbczej, Zakaz dstępu urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) zakaz mdyfikacji głównych ustawień systemwych mżliwść drukwania dkumentów mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów: Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Gry Eksplratr gier Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania pdstaw psługiwania się kmputerem i krzystania z Internetu kiedy niepżądane jest krzystanie przez uczniów z pakietów biurwych raz gdy nauczyciel życzy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwać w wygląd i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 4/14

5 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim C Knta pzimu C mają praktycznie pełne uprawnienia w dstępie d usług jak i prgramów zainstalwanych w pracwni spśród knt przeznacznych dla uczniów. W praktyce są bardz wygdne dla nauczyciela, gdyż nie umżliwiają zapamiętywania zmian dknanych przez ucznia w jeg prfilu. 1. nazwa lgwania: student001c, student002c, student003c,..., student500c 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: pzim$c p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzimc 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu zakaz bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD- ROM/RW stacji rbczej, Zakaz dstępu urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) zakaz mdyfikacji głównych ustawień systemwych mżliwść drukwania dkumentów mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów: Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Gry Eksplratr gier by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 5/14

6 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Prgramy Micrsft Office Micrsft Access 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Excel 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft InfPath 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Outlk 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft PwerPint 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Publisher 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Wrd 2007 Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Certyfikat cyfrwy dla prjektów VBA Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Diagnstyka pakietu Micrsft Office Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Clip Organizer Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office 2007 Ustawienia języka Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Imaging Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Scaning Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Picture Manager Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania pdstaw psługiwania się kmputerem i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu gdy nauczyciel życzy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwać w wygląd i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim D Te knta pzwalają na pełny dstęp ucznim d zasbów systemu (bez mżliwści instalacji prgramwania i pcji przeznacznych dla administratra). Zmiany ustawień dknane przez ucznia są zapamiętywane w jeg prfilu, przechdzą na inne stacje, gdy na nich uczeń pnwnie się zalguje. Uczeń ma również praw zapisywania na lkalnych pamięciach maswych. 1. nazwa lgwania: student001d, student002d, student003d,..., student500d 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: pzim$d p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzimd 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu mżliwść bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej, zakaz dstępu urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) mżliwść mdyfikacji niektórych ustawień systemwych by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 6/14

7 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Jeśli użytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawień zstaną ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu wyświetlne zstaną zmienine ustawienia systemu. mżliwść drukwania dkumentów mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Fakswanie i skanwanie w systemie Windws Prgramy Galeria ftgrafii w systemie Windws Prgramy Kalendarz systemu Windws Prgramy Kntakty systemu Windws Prgramy Obszar sptkań systemu Windws Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Pczta systemu Windws Prgramy Windws Deffender Prgramy Windws Live Messenger Pbierani Prgramy Windws Media Player Prgramy Windws Mvie Maker Prgramy Windws Update Prgramy Wykaz systemu Windws Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Ddatki i uaktualnienia Small Business Resurce Prgramy Ddatki i uaktualnienia Windws Anytime Upgrade Prgramy Ddatki i uaktualnienia Windws Market Place Prgramy Ddatki i uaktualnienia Windws Web Prgramy Gry Eksplratr gier Prgramy Knserwacja Backup and Restr Center Prgramy Knserwacja Prblem Reprts and Slutins Prgramy Knserwacja Remte Assistance by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 7/14

8 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Prgramy Micrsft Office Micrsft Access 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Excel 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft InfPath 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Outlk 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft PwerPint 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Publisher 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Wrd 2007 Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Certyfikat cyfrwy dla prjektów VBA Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Diagnstyka pakietu Micrsft Office Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Clip Organizer Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office 2007 Ustawienia języka Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Imaging Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Scaning Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Picture Manager Prgramy Narzędzia administracyjne Harmngram zadań Prgramy Narzędzia administracyjne Inicjatr ISCSI Prgramy Narzędzia administracyjne Knfiguracja systemu Prgramy Narzędzia administracyjne Micrsft.NET Freamewrk 2.0 Cnfiguratin Prgramy Narzędzia administracyjne Mnitr niezawdnści i wydajnści Prgramy Narzędzia administracyjne Narzędzia diagnstyczne pamięci Prgramy Narzędzia administracyjne Pdgląd zdarzeń Prgramy Narzędzia administracyjne Usługi Prgramy Narzędzia administracyjne Zapra systemu Windws z zabezpieczeniami zaawanswanymi Prgramy Narzędzia administracyjne Zarządzanie drukwaniem Prgramy Narzędzia administracyjne Zarządzanie kmputerem Prgramy Narzędzia administracyjne Zasady zabezpieczeń lkalnych Prgramy Narzędzia administracyjne Źródła danych (ODBC) Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania zawanswaneg psługiwania się kmputerem w tym d nauczania mżliwści persnalizacji indywidualnych ustawień użytkwnika i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu. Knta znajdujące się w tej jednstce rganizacyjnej psiadają mżliwść graniczneg dstępu d dysku twardeg kmputera raz wyłączną mżliwść krzystania z urządzeń pamięci maswej pdłącznych przez prt USB. Swbdne wykrzystanie dysków USB mże pwdwać naruszanie zasad bezpieczeństwa sieci pprzez rzprzestrzenianie wirusów, trjanów, backdrów i innych ptencjalnie niebezpiecznych prgramów. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 8/14

9 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Nauczyciele Knta z jednstki rganizacyjnej Nauczyciele przeznaczne są pracwników szkły. Mają graniczny dstęp d dysku twardeg i pełny dstęp d pamięci maswych pdłączanych przez prt USB. Zapamiętywane są również ustawienia zmian dknanych w prfilu użytkwnika, prócz zmian dknanych w głównym menu Start.. 1. nazwa lgwania: nauczyciel001n, nauczyciel002n, nauczyciel003n,..., nauczyciel100n 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: nauczyciel$n p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: nauczyciel 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz, w flderze Dkumenty mżliwść przeglądania i mdyfikacji zasbów knt uczniwskich (ich strn WWW umieszcznych na szklnym serwerze dkumentów znajdujących się na Pulpicie, dkumentów znajdujących się w flderze Dkumenty) zakaz dstępu d zasbów innych knt (prócz mżliwści dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu mżliwść bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, urządzeń pamięci maswej USB, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej mżliwść drukwania dkumentów mżliwść zarządzania klejką wydruku drukarki dstarcznej z pracwnią zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) mżliwść dstęp d wszystkich aplikacji zainstalwanych na stacji rbczej zakaz trwałych zmian indywidualnych ustawień użytkwnika (menu systemweg, wyglądu pulpitu w tym mżliwści zmiany tapety pulpitu itp.) Knta znajdujące się w tej jednstce rganizacyjnej psiadają mżliwść pełneg dstępu d urządzeń pamięci maswej, administratr pracwni pwinien pinfrmwać wszystkich użytkwników krzystających z tych knt, jakie zagrżenia wiążą się z zapisywaniem na dysku danych niewiadmeg pchdzenia, w szczególnści plików wyknywalnych. Ntatki by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 9/14

10 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Uwagi d wszystkich dmyślnych knt użytkwników Wszystkie knta znajdujące się w jednstkach rganizacyjnych PzimA, PzimB, PzimC, PzimD, Nauczyciele psiadają autmatycznie sknfigurwaną przeglądarkę Internet Explrer raz prgram MS Outlk d pracy z Internetem. O prawidłw sknfigurwanym kncie d pracy z Internetem świadczy aktywna ikna klienta FireWall na pasku zadań Przy pprawnie sknfigurwanym kmputerze d pracy z Internetem na pasku zadań pjawia się ikna przedstawiająca kmputer na tle ceglaneg muru. Zielna strzałka wskazuje na pprawne płączenie z Internetem pprzez serwer SBS. Czerwna strzałka wskazuje na wyłączenie prgramu i brak mżliwści krzystania z Internetu pprzez serwer SBS. Czerwny krzyżyk wskazuje na pprawne działanie prgramu, lecz brak uprawnień użytkwnika d krzystania z Internetu. Pza strnami WWW, bez zainstalwaneg Ntatki by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 10/14

11 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knt Administratr Knt administratr służy d zarządzania pracwnią i ustawieniami serwera. Ma n pełne uprawnienia d zarządzania zarówn stacjami jak i serwerem, mżliwść instalwania dwlneg prgramwania i wprwadzania wszelkich zmian w funkcjnwaniu sieci. 1. nazwa lgwania: administratr 2. hasł lgwania: 3. właściwści knta: knt t umżliwia pełne zarządzanie szklną siecią i niegraniczny dstęp d jej wszystkich zasbów Przeglądarka strn WWW jest autmatycznie sknfigurwana na kncie administratra. Mżna przejrzeć knfigurację krzystając z niżej zamieszcznej prcedury nr 2. Dmyślne hasł administratra kniecznie należy zmienić zaraz p zakńczeniu instalacji serwera. Pamiętaj, aby nie wyknywać zadań zwykłeg użytkwnika będąc zalgwanym jak administratr dmeny. W szczególnści dtyczy t krzystania z zasbów sieci Internet. Jeśli jesteś zalgwany jak administratr dmeny przypadkw uruchminy prgram zawierający wirus mże dprwadzić nawet d uszkdzenia serwera, zmuszając cię w najgrszym przypadku d reinstalacji serwera i jeg pnwnej knfiguracji. Prcedura 2 Knfiguracja przeglądarki Internetwej na kncie użytkwnika 1. Lgujemy się na knt daneg użytkwnika na dwlnej stacji w naszej sieci 2. Uruchamiamy prgram Internet Explrer 3. Wybieramy z menu prgramu klejn Narzędzia Opcje Wybieramy zakładkę Płączenia 5. Wybierz przycisk Ustawienia Sieci LAN... (nie pmylić z przyciskiem Ustawienia) 6. W ramce Prxy serwer: Zaznacz pcję Użyj serwera prxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stswane dla płączeń telefnicznych lub VPN) wpisujemy w plu Adres: nazwę naszeg serwera SBS (dmyślną nazwą jest SBS2007 jeśli w prcesie instalacji nie zstała na zmienina) wpisujemy w plu Prt: 8080 W pewnych przypadkach knt administratra ma graniczne mżliwść zapisywania na dysku C: stacji rbczych d 300MB. Jak zdjąć graniczenie dysku dla knta administratra mawia prcedura nr 3. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 11/14

12 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Prcedura 3 Zmiana ustawień przydziałów dyskwych 1. Lgujemy się na knt administratra dmeny na stacji rbczej 2. Uruchamiamy Start Kmputer 3. Prawym klawiszem myszy wybieramy dysk C: 4. Z menu kntekstweg wybieramy pcję Właściwści 5. Wybieramy zakładkę Przydział 6. Wybieramy przycisk Wpisy przydziałów Pjawi się kienk Wpisy przydziałów dla OSDisk (C:) 7. Na liście wskazujemy prawym klawiszem myszy knt administratra dmeny 8. Z menu kntekstweg wybieramy pcję Właściwści 9. W kienku Ustawienia przydziału dla Administratr (nazwa_dmeny) wybieramy pcję Nie graniczaj użycia dysku 10. Wybieramy klawisz ekranwy OK. 11. Zamykamy wszystkie kienka Ntatka by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 12/14

13 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knt Operatr Drugim kntem specjalnym znaczeniu jest knt peratr. Ma n uprawnienia zwykłeg użytkwnika dmeny rzszerzne mżliwść instalacji sieciwej stacji rbczej i zarządzania nią - tylk d teg celu pwinn być wykrzystywane. Psiada n bwiem uprawnienia administratra stacji lkalnej, c pzwala na instalację dwlneg prgramwania (a także na zawiruswanie stacji). 1. nazwa lgwania: peratr 2. hasł lgwania: 3. właściwści knta: knt umżliwia instalwanie prgramwania na stacjach rbczych (knt jest ddane d grupy lkalnych administratrów stacji rbczej) knt umżliwia instalwanie stacji rbczej pprzez sieć knt nie ma dstępu d sieci Internet Lgin i hasł knta peratra, administratr mże przekazać zaufanym użytkwnikm, aby sami mgli dknać reinstalacji swjej stacji rbczej pprzez sieć lub byli w stanie zarządzać instalacją prgramwania na swim kmputerze. Pzwli t zaszczędzić cenny czas administratra szklnej pracwni kmputerwej. Zwróć uwagę użytkwnikm, którym przekazujesz lgin i hasł d knta, aby będąc zalgwanym jak peratr nie wyknywali zadań zwykłeg użytkwnika, a w szczególnści nie krzystali z zasbów sieci Internet (jeśli takie uprawnienie nadamy kntu dmyślnie g nie psiada). Mże t dprwadzić d zainfekwania stacji rbczej wirusami i utraty ważnych przechwywanych na niej danych. Knt peratr pwinn być wykrzystywane tylk zgdnie ze swim przeznaczeniem tzn. d instalacji prgramwania i reinstalwania stacji rbczych. Uświadm użytkwnikm, którym zezwalasz na instalwanie prgramwania na stacjach rbczych knsekwencje prawne, jakie mgą wyniknąć z instalwania prgramwania, na które szkła nie ma wykupinych licencji. Prada Aby mieć pewnść, iż knt peratra jest wykrzystywane zgdnie z przeznaczeniem mżna dblkwywać je jedynie wtedy, kiedy musisz dknać reinstalacji stacji rbczych lub kiedy pprsi t użytkwnik, który chce zreinstalwać swją stację lub disntalwać ddatkwe prgramwanie. Kiedy użytkwnik zgłsi zakńczenie peracji knt pnwnie mżna zablkwać. Więcej infrmacji zarządzaniu kntami w Active Directry zstanie pdanych w dalszej części kursu, przy kazji mawiania zagadnień związanych z zakładaniem knt użytkwników raz zarządzania nimi. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 13/14

14 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Jak zmienić hasł dla wybraneg knta? Hasł mżna zmienić na kilka spsbów. Pniżej pdajemy spsób najczęściej używany. Prcedura 4 Zmiana hasła na wybranym kncie 1. Zalguj się na stacji na knt, dla któreg chcesz zmienić hasł 2. P zalgwaniu wciśnij jedncześnie klawisze Alt+Ctrl+Delete Zniknie pulpit a na ekranie pjawią się przyciski wybru 3. Na ekranie Zabezpieczenia systemu Windws Wybierz przycisk Zmień hasł 4. Pstępuj według wskazówek kreatra, w celu zmiany hasła W ten spsób zmienine zstał hasł dla knta, na którym jesteś zalgwany. Należy zwrócić uwagę na włączenie klawisza CAPSLOCK raz NUMLOCK pdczas wpisywania hasła, aby uniknąć nieptrzebnych pmyłek i prblemów z późniejszym lgwaniem, gdyż wielkść liter w haśle ma znaczenie i jest brana pd uwagę przy sprawdzaniu pprawnści wpisania hasła. Użytkwnicy psiadający praw d lgwania się na knsli serwera (np. administratr) mgą w analgiczny spsób dknać zmiany hasła lgując się na serwerze. Niektóre knta mgą mieć dmyślnie zablkwaną mżliwść zmiany hasła. Inne mżliwe ustawienie, t kniecznść zmiany hasła p pewnym czasie. O teg typu ustawieniach decyduje administratr sieci. Więcej na ten temat zstanie mówine w dalszej części kursu, przy kazji realizacji tematów związanych z zakładaniem i zarządzaniem kntami użytkwników. Ntatka by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 14/14

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Prjektwanie Bezpieczeństwa Sieci Bartsz Matusiak Knfiguracja autryzacji Ćwiczenie 1 Zarządzanie grupami 1. Uruchm Server Manager. Rzwiń Rles -> Active Directry Dmain Services -> Active Directry Users and

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p)

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p) fabik@eiizk.waw.pl Aktualizwan: 18 wrzenia 2004 GENSBS 6.x 2004 Suplement: autmatyczne zakadanie knt w systemach SBS 2003 Windws95/98/Me/2000/XP w pracwni z serwerem SBS2003 (wstp) *** W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Centrum Infrmatyki "ZETO" S.A. w Białymstku DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Dstęp d systemu CEIDG, zarządzanie kntem użytkwnika. Instrukcja dla urzędników nadających uprawnienia pdmitm w CEIDG BIAŁYSTOK,

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis wymagań

1. Ogólny opis wymagań Zawartść 1. Ogólny pis wymagań... 2 2. Architektura systemu... 3 3. Dane występujące w systemie bazy wiedzy... 5 4. ETAP 1 - Wymagania Bazy wiedzy... 8 4.1 Funkcje bazy wiedzy... 8 4.2 ETAP - 1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych Pzim 1 INFRASTRUKTURA Data: 09.02.2010 Temat: ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Strna 1 z 8 Przygtwane przez: Tmasz Tmaszewski Zatwierdzne przez: Rbert Ławski Starsta Wałbrzyski 1. Cel i zakres 1.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja Szybki start

Skrócona instrukcja Szybki start Ppcrn Hur C300 / A300 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 1. Metryka Numer wersji: 6.10 Opis: Prgram klasy ERP d Zarządzania Przedsiębirstwem Prawa autrskie: Cpyright (c) 2014-2015 Simple S.A. Pzstałe infrmacje:

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD2/06_05/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie połączeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW.

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW. 2012-01-02 Temat: Knfiguracja ekranu. Knfiguracja kart dźwiękwych. Knfiguracja napędów CD i CD-RW. 1. Knfiguracja ekranu. Użytkwnicy Windws pwinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłwe ustawienie częsttliwści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo