Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy szklnej pracwni internetwej? Instrukcja mawia dmyślnie dstępne knta, z których mgą krzystać użytkwnicy szklnej pracwni internetwej. Opisane knta dstępne są d wykrzystania zaraz p zainstalwaniu serwera. Infrmacja Knta użytkwników umieszczne są w tak zwanych jednstkach rganizacyjnych. Każda z jednstek kreśla uprawnienia umieszcznych w niej użytkwników. Więcej szczegółów na temat rganizacji bazy danych Active Directry zstanie mówinych w dalszej części kursu. Prcedura 1 Lgwanie na stacji rbczej 1. Włączamy stację uczniwską i czekamy aż pjawi się kienk zachęcające d lgwania 2. W kienku lgwania należy: W plu Nazwa użytkwnika wpisać nazwę użytkwnika, np: student001c W plu Hasł wpisać hasł np.: pzimc Ptwierdzić dane wpisane d pól lgwania pprzez wciśnięcia klawisza ENTER 3. Nastąpi lgwanie użytkwnika student001c d systemu Pdczas lgwania mżesz wybrać, d jakieg miejsca chcesz się zalgwać. Standardw pdając tylk nazwę użytkwnika następuje lgwanie d dmeny. Mżesz jednak zalgwać się d stacji rbczej pdając przed nazwą użytkwnika nazwę stacji rbczej np. stacja01\darek pzwli zalgwać się na lkalne knt Darek, ( ile knt Darek istnieje na kmputerze stacja01) W haśle ma znaczenie wielkść użytych liter uważaj więc, aby w czasie prcedury lgwania nie był włączny klawisz CAPSLOCK. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v. 2.0] Strna 1/14

2 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Nazwa użytkwnika W tym plu wpisujemy nazwę knta, na które chcemy się zalgwać Hasł W tym plu wpisujemy hasł dla daneg knta. UWAGA 1 ma znaczenie wielkść liter. UWAGA 2 pdczas wpisywania zamiast znaków pkazane zstaną czarne punkty Zalguj d Tutaj pjawia się nazwa dmyślnej dmeny, d której nastąpi zalgwanie użytkwnika (np. SBSMEN) Rysunek 1 Okn lgwania widczne p uruchmieniu stacji rbczej Mgą istnieć pewne różnice w działaniu knt użytkwników wynikające z różnicy w knfiguracji serwera p debraniu pracwni d Integratra raz knfiguracji, jaka jest ustawina p bezpśredniej instalacji serwera z klekcji DVD. Miejsca, w których zachdzi dualizm dpwiedni zstały zaznaczne w naszym pisie. Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim A Knta przeznaczne dmyślnie dla uczniów. Pzim A znacza najmniejsze uprawnienia w zakresie dstępu d usług i prgramwania. 1. nazwa lgwania: student001a, student002a, student003a,..., student500a 2. hasł lgwania bezpśredni p instalacji serwera: pzim$a p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzima 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty (Uwaga: zawartść Pulpitu jest czyszczna pdczas wylgwania) zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) zakaz krzystania z zasbów Internetu zakaz bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD- ROM/RW stacji rbczej, zakaz dstępu d urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) zakaz zmian głównych ustawień systemwych mżliwść drukwania dkumentów by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 2/14

3 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów: Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Gry Eksplratr gier Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania pdstaw psługiwania się kmputerem, kiedy niepżądane jest krzystanie przez uczniów z Internetu, pakietów biurwych raz gdy nauczyciel życzy sbie, aby uczniwie nie byli w stanie ingerwać w wygląd i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim B Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej pzim B mają niec większe uprawnienia d pzim A i także przeznaczne są dla uczniów. 1. nazwa lgwania: student001b, student002b, student003b,..., student500b 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: pzim$b p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzimb 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 3/14

4 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści zakaz bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD- ROM/RW stacji rbczej, Zakaz dstępu urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) zakaz mdyfikacji głównych ustawień systemwych mżliwść drukwania dkumentów mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów: Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Gry Eksplratr gier Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania pdstaw psługiwania się kmputerem i krzystania z Internetu kiedy niepżądane jest krzystanie przez uczniów z pakietów biurwych raz gdy nauczyciel życzy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwać w wygląd i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 4/14

5 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim C Knta pzimu C mają praktycznie pełne uprawnienia w dstępie d usług jak i prgramów zainstalwanych w pracwni spśród knt przeznacznych dla uczniów. W praktyce są bardz wygdne dla nauczyciela, gdyż nie umżliwiają zapamiętywania zmian dknanych przez ucznia w jeg prfilu. 1. nazwa lgwania: student001c, student002c, student003c,..., student500c 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: pzim$c p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzimc 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu zakaz bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD- ROM/RW stacji rbczej, Zakaz dstępu urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) zakaz mdyfikacji głównych ustawień systemwych mżliwść drukwania dkumentów mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów: Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Gry Eksplratr gier by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 5/14

6 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Prgramy Micrsft Office Micrsft Access 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Excel 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft InfPath 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Outlk 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft PwerPint 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Publisher 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Wrd 2007 Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Certyfikat cyfrwy dla prjektów VBA Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Diagnstyka pakietu Micrsft Office Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Clip Organizer Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office 2007 Ustawienia języka Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Imaging Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Scaning Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Picture Manager Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania pdstaw psługiwania się kmputerem i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu gdy nauczyciel życzy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwać w wygląd i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Pzim D Te knta pzwalają na pełny dstęp ucznim d zasbów systemu (bez mżliwści instalacji prgramwania i pcji przeznacznych dla administratra). Zmiany ustawień dknane przez ucznia są zapamiętywane w jeg prfilu, przechdzą na inne stacje, gdy na nich uczeń pnwnie się zalguje. Uczeń ma również praw zapisywania na lkalnych pamięciach maswych. 1. nazwa lgwania: student001d, student002d, student003d,..., student500d 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: pzim$d p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: pzimd 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz w flderze Dkumenty zakaz dstępu d zasbów innych knt (z wyjątkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu mżliwść bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej, zakaz dstępu urządzeń pamięci maswej USB zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) mżliwść mdyfikacji niektórych ustawień systemwych by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 6/14

7 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Jeśli użytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawień zstaną ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu wyświetlne zstaną zmienine ustawienia systemu. mżliwść drukwania dkumentów mżliwść dstępu d pdstawwych grup prgramów Internet Explrer Micrsft Outlk Prgramy Fakswanie i skanwanie w systemie Windws Prgramy Galeria ftgrafii w systemie Windws Prgramy Kalendarz systemu Windws Prgramy Kntakty systemu Windws Prgramy Obszar sptkań systemu Windws Prgramy Od Nauczyciela Prgramy Pczta systemu Windws Prgramy Windws Deffender Prgramy Windws Live Messenger Pbierani Prgramy Windws Media Player Prgramy Windws Mvie Maker Prgramy Windws Update Prgramy Wykaz systemu Windws Prgramy Akcesria Centrum mbilnści w systemie Windws Prgramy Akcesria Centrum synchrnizacji Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria NarzędzieWycinanie Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Pasek bczny systemu Windws Prgramy Akcesria Pdłaczanie pulpitu zdalneg Prgramy Akcesria Płącz z prjektrem sieciwym Prgramy Akcesria Rejestratr dźwięku Prgramy Akcesria System Windws Zapraszamy! Prgramy Akcesria Windws Explrer Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Tablet PC Panel Wprwadzania na kmputerze typu Tablet Prgramy Akcesria Tablet PC Sticky Ntes Prgramy Akcesria Tablet PC Windws Jurnal Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Centrum ułatwień dstępu Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Prgram Lupa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Narratr Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Klawiatura prgramwa Prgramy Akcesria Ułatwienia dstępu Rzpznawanie mwy w systemie Windws Prgramy Ddatki i uaktualnienia Small Business Resurce Prgramy Ddatki i uaktualnienia Windws Anytime Upgrade Prgramy Ddatki i uaktualnienia Windws Market Place Prgramy Ddatki i uaktualnienia Windws Web Prgramy Gry Eksplratr gier Prgramy Knserwacja Backup and Restr Center Prgramy Knserwacja Prblem Reprts and Slutins Prgramy Knserwacja Remte Assistance by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 7/14

8 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Prgramy Micrsft Office Micrsft Access 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Excel 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft InfPath 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Outlk 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft PwerPint 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Publisher 2007 Prgramy Micrsft Office Micrsft Wrd 2007 Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Certyfikat cyfrwy dla prjektów VBA Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Diagnstyka pakietu Micrsft Office Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Clip Organizer Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office 2007 Ustawienia języka Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Imaging Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Scaning Prgramy Micrsft Office Narzędzia Micrsft Office Micrsft Office Picture Manager Prgramy Narzędzia administracyjne Harmngram zadań Prgramy Narzędzia administracyjne Inicjatr ISCSI Prgramy Narzędzia administracyjne Knfiguracja systemu Prgramy Narzędzia administracyjne Micrsft.NET Freamewrk 2.0 Cnfiguratin Prgramy Narzędzia administracyjne Mnitr niezawdnści i wydajnści Prgramy Narzędzia administracyjne Narzędzia diagnstyczne pamięci Prgramy Narzędzia administracyjne Pdgląd zdarzeń Prgramy Narzędzia administracyjne Usługi Prgramy Narzędzia administracyjne Zapra systemu Windws z zabezpieczeniami zaawanswanymi Prgramy Narzędzia administracyjne Zarządzanie drukwaniem Prgramy Narzędzia administracyjne Zarządzanie kmputerem Prgramy Narzędzia administracyjne Zasady zabezpieczeń lkalnych Prgramy Narzędzia administracyjne Źródła danych (ODBC) Knta znajdujące się w tej jednstce mgą zstać wykrzystane d nauczania zawanswaneg psługiwania się kmputerem w tym d nauczania mżliwści persnalizacji indywidualnych ustawień użytkwnika i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu. Knta znajdujące się w tej jednstce rganizacyjnej psiadają mżliwść graniczneg dstępu d dysku twardeg kmputera raz wyłączną mżliwść krzystania z urządzeń pamięci maswej pdłącznych przez prt USB. Swbdne wykrzystanie dysków USB mże pwdwać naruszanie zasad bezpieczeństwa sieci pprzez rzprzestrzenianie wirusów, trjanów, backdrów i innych ptencjalnie niebezpiecznych prgramów. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 8/14

9 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knta znajdujące się w jednstce rganizacyjnej Nauczyciele Knta z jednstki rganizacyjnej Nauczyciele przeznaczne są pracwników szkły. Mają graniczny dstęp d dysku twardeg i pełny dstęp d pamięci maswych pdłączanych przez prt USB. Zapamiętywane są również ustawienia zmian dknanych w prfilu użytkwnika, prócz zmian dknanych w głównym menu Start.. 1. nazwa lgwania: nauczyciel001n, nauczyciel002n, nauczyciel003n,..., nauczyciel100n 2. hasł lgwania: bezpśredni p instalacji serwera: nauczyciel$n p wprwadzeniu ustawień zgdnych ze specyfikacją MEN: nauczyciel 3. właściwści knt: mżliwść zapisu dkumentów na Pulpicie raz, w flderze Dkumenty mżliwść przeglądania i mdyfikacji zasbów knt uczniwskich (ich strn WWW umieszcznych na szklnym serwerze dkumentów znajdujących się na Pulpicie, dkumentów znajdujących się w flderze Dkumenty) zakaz dstępu d zasbów innych knt (prócz mżliwści dczytu strn WWW twrznych przez innych użytkwników) mżliwść krzystania z zasbów Internetu mżliwść bezpśrednieg dstępu d dysku lkalneg, urządzeń pamięci maswej USB, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej mżliwść drukwania dkumentów mżliwść zarządzania klejką wydruku drukarki dstarcznej z pracwnią zakaz instalacji prgramwania (jeśli instalacja ingeruje w ustawienia systemu) mżliwść dstęp d wszystkich aplikacji zainstalwanych na stacji rbczej zakaz trwałych zmian indywidualnych ustawień użytkwnika (menu systemweg, wyglądu pulpitu w tym mżliwści zmiany tapety pulpitu itp.) Knta znajdujące się w tej jednstce rganizacyjnej psiadają mżliwść pełneg dstępu d urządzeń pamięci maswej, administratr pracwni pwinien pinfrmwać wszystkich użytkwników krzystających z tych knt, jakie zagrżenia wiążą się z zapisywaniem na dysku danych niewiadmeg pchdzenia, w szczególnści plików wyknywalnych. Ntatki by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 9/14

10 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Uwagi d wszystkich dmyślnych knt użytkwników Wszystkie knta znajdujące się w jednstkach rganizacyjnych PzimA, PzimB, PzimC, PzimD, Nauczyciele psiadają autmatycznie sknfigurwaną przeglądarkę Internet Explrer raz prgram MS Outlk d pracy z Internetem. O prawidłw sknfigurwanym kncie d pracy z Internetem świadczy aktywna ikna klienta FireWall na pasku zadań Przy pprawnie sknfigurwanym kmputerze d pracy z Internetem na pasku zadań pjawia się ikna przedstawiająca kmputer na tle ceglaneg muru. Zielna strzałka wskazuje na pprawne płączenie z Internetem pprzez serwer SBS. Czerwna strzałka wskazuje na wyłączenie prgramu i brak mżliwści krzystania z Internetu pprzez serwer SBS. Czerwny krzyżyk wskazuje na pprawne działanie prgramu, lecz brak uprawnień użytkwnika d krzystania z Internetu. Pza strnami WWW, bez zainstalwaneg Ntatki by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 10/14

11 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knt Administratr Knt administratr służy d zarządzania pracwnią i ustawieniami serwera. Ma n pełne uprawnienia d zarządzania zarówn stacjami jak i serwerem, mżliwść instalwania dwlneg prgramwania i wprwadzania wszelkich zmian w funkcjnwaniu sieci. 1. nazwa lgwania: administratr 2. hasł lgwania: 3. właściwści knta: knt t umżliwia pełne zarządzanie szklną siecią i niegraniczny dstęp d jej wszystkich zasbów Przeglądarka strn WWW jest autmatycznie sknfigurwana na kncie administratra. Mżna przejrzeć knfigurację krzystając z niżej zamieszcznej prcedury nr 2. Dmyślne hasł administratra kniecznie należy zmienić zaraz p zakńczeniu instalacji serwera. Pamiętaj, aby nie wyknywać zadań zwykłeg użytkwnika będąc zalgwanym jak administratr dmeny. W szczególnści dtyczy t krzystania z zasbów sieci Internet. Jeśli jesteś zalgwany jak administratr dmeny przypadkw uruchminy prgram zawierający wirus mże dprwadzić nawet d uszkdzenia serwera, zmuszając cię w najgrszym przypadku d reinstalacji serwera i jeg pnwnej knfiguracji. Prcedura 2 Knfiguracja przeglądarki Internetwej na kncie użytkwnika 1. Lgujemy się na knt daneg użytkwnika na dwlnej stacji w naszej sieci 2. Uruchamiamy prgram Internet Explrer 3. Wybieramy z menu prgramu klejn Narzędzia Opcje Wybieramy zakładkę Płączenia 5. Wybierz przycisk Ustawienia Sieci LAN... (nie pmylić z przyciskiem Ustawienia) 6. W ramce Prxy serwer: Zaznacz pcję Użyj serwera prxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stswane dla płączeń telefnicznych lub VPN) wpisujemy w plu Adres: nazwę naszeg serwera SBS (dmyślną nazwą jest SBS2007 jeśli w prcesie instalacji nie zstała na zmienina) wpisujemy w plu Prt: 8080 W pewnych przypadkach knt administratra ma graniczne mżliwść zapisywania na dysku C: stacji rbczych d 300MB. Jak zdjąć graniczenie dysku dla knta administratra mawia prcedura nr 3. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 11/14

12 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Prcedura 3 Zmiana ustawień przydziałów dyskwych 1. Lgujemy się na knt administratra dmeny na stacji rbczej 2. Uruchamiamy Start Kmputer 3. Prawym klawiszem myszy wybieramy dysk C: 4. Z menu kntekstweg wybieramy pcję Właściwści 5. Wybieramy zakładkę Przydział 6. Wybieramy przycisk Wpisy przydziałów Pjawi się kienk Wpisy przydziałów dla OSDisk (C:) 7. Na liście wskazujemy prawym klawiszem myszy knt administratra dmeny 8. Z menu kntekstweg wybieramy pcję Właściwści 9. W kienku Ustawienia przydziału dla Administratr (nazwa_dmeny) wybieramy pcję Nie graniczaj użycia dysku 10. Wybieramy klawisz ekranwy OK. 11. Zamykamy wszystkie kienka Ntatka by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 12/14

13 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Knt Operatr Drugim kntem specjalnym znaczeniu jest knt peratr. Ma n uprawnienia zwykłeg użytkwnika dmeny rzszerzne mżliwść instalacji sieciwej stacji rbczej i zarządzania nią - tylk d teg celu pwinn być wykrzystywane. Psiada n bwiem uprawnienia administratra stacji lkalnej, c pzwala na instalację dwlneg prgramwania (a także na zawiruswanie stacji). 1. nazwa lgwania: peratr 2. hasł lgwania: 3. właściwści knta: knt umżliwia instalwanie prgramwania na stacjach rbczych (knt jest ddane d grupy lkalnych administratrów stacji rbczej) knt umżliwia instalwanie stacji rbczej pprzez sieć knt nie ma dstępu d sieci Internet Lgin i hasł knta peratra, administratr mże przekazać zaufanym użytkwnikm, aby sami mgli dknać reinstalacji swjej stacji rbczej pprzez sieć lub byli w stanie zarządzać instalacją prgramwania na swim kmputerze. Pzwli t zaszczędzić cenny czas administratra szklnej pracwni kmputerwej. Zwróć uwagę użytkwnikm, którym przekazujesz lgin i hasł d knta, aby będąc zalgwanym jak peratr nie wyknywali zadań zwykłeg użytkwnika, a w szczególnści nie krzystali z zasbów sieci Internet (jeśli takie uprawnienie nadamy kntu dmyślnie g nie psiada). Mże t dprwadzić d zainfekwania stacji rbczej wirusami i utraty ważnych przechwywanych na niej danych. Knt peratr pwinn być wykrzystywane tylk zgdnie ze swim przeznaczeniem tzn. d instalacji prgramwania i reinstalwania stacji rbczych. Uświadm użytkwnikm, którym zezwalasz na instalwanie prgramwania na stacjach rbczych knsekwencje prawne, jakie mgą wyniknąć z instalwania prgramwania, na które szkła nie ma wykupinych licencji. Prada Aby mieć pewnść, iż knt peratra jest wykrzystywane zgdnie z przeznaczeniem mżna dblkwywać je jedynie wtedy, kiedy musisz dknać reinstalacji stacji rbczych lub kiedy pprsi t użytkwnik, który chce zreinstalwać swją stację lub disntalwać ddatkwe prgramwanie. Kiedy użytkwnik zgłsi zakńczenie peracji knt pnwnie mżna zablkwać. Więcej infrmacji zarządzaniu kntami w Active Directry zstanie pdanych w dalszej części kursu, przy kazji mawiania zagadnień związanych z zakładaniem knt użytkwników raz zarządzania nimi. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 13/14

14 Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Jak zmienić hasł dla wybraneg knta? Hasł mżna zmienić na kilka spsbów. Pniżej pdajemy spsób najczęściej używany. Prcedura 4 Zmiana hasła na wybranym kncie 1. Zalguj się na stacji na knt, dla któreg chcesz zmienić hasł 2. P zalgwaniu wciśnij jedncześnie klawisze Alt+Ctrl+Delete Zniknie pulpit a na ekranie pjawią się przyciski wybru 3. Na ekranie Zabezpieczenia systemu Windws Wybierz przycisk Zmień hasł 4. Pstępuj według wskazówek kreatra, w celu zmiany hasła W ten spsób zmienine zstał hasł dla knta, na którym jesteś zalgwany. Należy zwrócić uwagę na włączenie klawisza CAPSLOCK raz NUMLOCK pdczas wpisywania hasła, aby uniknąć nieptrzebnych pmyłek i prblemów z późniejszym lgwaniem, gdyż wielkść liter w haśle ma znaczenie i jest brana pd uwagę przy sprawdzaniu pprawnści wpisania hasła. Użytkwnicy psiadający praw d lgwania się na knsli serwera (np. administratr) mgą w analgiczny spsób dknać zmiany hasła lgując się na serwerze. Niektóre knta mgą mieć dmyślnie zablkwaną mżliwść zmiany hasła. Inne mżliwe ustawienie, t kniecznść zmiany hasła p pewnym czasie. O teg typu ustawieniach decyduje administratr sieci. Więcej na ten temat zstanie mówine w dalszej części kursu, przy kazji realizacji tematów związanych z zakładaniem i zarządzaniem kntami użytkwników. Ntatka by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR D1/01_02/D [v.2.0] Strna 14/14

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo