Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table"

Transkrypt

1 Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane (Virtual Cluster Numbers - VCN). Master File Table jest plikiem zawierającym infrmacje atrybutach plików i ich płżeniu (mapwaniu VCN na LCN). MFT składa się z rekrdów p 1 KB - jeden lub więcej na plik. Każdy rekrd zawiera następujące p sbie atrybuty. Atrybut zaczyna się nagłówkiem. Jeśli dane atrybutu są niewielkie, umieszczane są p nagłówku (atrybut jest resident). Gdy danych jest więcej, alkwane są dla nich klastry pza MFT (atrybut nnresident). Atrybuty nnresident mają w nagłówku wypisane klastry, w których zstały umieszczne ich dane: Mapwanie VCN na LCN jest zapisane w seriach. Każda seria t numer klastra na dysku (LCN), dpwiadająceg mu numeru klastra danych (VCN), raz liczba klejnych klastrów należących d serii gdy w rekrdzie pliku w MFT zabraknie miejsca na nagłówki atrybutów, dla pliku zstają przydzielne ddatkwe rekrdy w MFT, a w rekrdzie bazwym zstaje załżny nwy atrybut: $ATTRIBUTE_LIST. Zawiera n listę pzstaych atrybutów pliku raz infrmację ich płżeniu w innych rekrdach MFT. Pnieważ $Mft jest takim samym plikem jak inne, t mże zstać pfragmentwany. Aby temu zapbiec NTFS definiuje MFT-Zne - bszar dysku wkł pliku $Mft, przeznaczny na jeg pwiększenie. Klastry z MFT-Zne mgą zstać zaalkwane na inne pliki tylk wtedy, gdy na dysku zaczyna brakwać miejsca. Pliki skmpreswane Plik pdlegający autmatycznej kmpresji dzielny jest na 16-klastrwe kawałki. Każdy kawałek kmpreswany jest ddzielnie. Jeśli skmpresuje się n d mniej niż 16 klastrów jest zapisywany skmpreswany, wpw. jest zapisany rzkmpreswany. Przykład pliku skmpreswaneg: Pliki rzadkie i małe 1

2 Pliki w systemie NTFS mgą mieć zaalkwanych mniej klastrów, niż wynikałby t z ich rzmiaru. Niezaalkwane klastry mają swje numery wirtualne (VCN), ale nie mają numerów lgicznych (LCN). Przy dczycie są traktwane jak zawierające same zera. Przy zapisie, w niewidczny dla użytkwnika spsób, alkwane są dla nich klastry lgiczne. Jeśli plik jest dstatecznie mały, żeby jeg atrybut $DATA zmieścił się w rekrdzie w MFT, t nie są dla nieg alkwane żadne ddatkwe klastry. Oszczędza się w ten spsób miejsce i zwiększa szybkść dstępu d pliku. Katalgi Katalgi trzymają infrmacje plikach w nich zawartych w atrybucie $INDEX_ROOT. Oprócz refernecji d rekrdów plików w MFT są tam też częst używane atrybuty plików, zduplikwane z MFT: nazwy plików, czasy utwrzenia, stanieg dstępu i mdyfikacji, wielkść pliku. Referencje d plików w MFT są 64-bitwymi liczbami: 48 bitów t numer rekrdu pliku w MFT, 16 bitów t licznik wykrzystywany d sprawdzania spójnści danych, zwiększany za każdym rzazem, gdy rekrd zstaje użyty na nwy plik. Małe katalgi Małe katalgi, pdbnie jak małe pliki, mgą być zawarte całkwicie w swim rekrdzie w MFT. Duże katalgi Pliki w dużych katalgach są indekswane i srtwane p nazwie. Indeksy są zaimplementwane jak B+ - drzewa, z krzeniem umieszcznym w atrybucie $INDEX_ROOT. Klejne węzły drzewa (index-buffers) są alkwane w razie kniecznści, a ich płżenie jest zapisywane w atrybucie $INDEX_ALLOCATION. Ddatkwy atrybut $BITMAP kreśla które klastry w węzłach drzewa są jeszcze wlne. Jurnal 2

3 Jedną z najważniejszych cech systemu plików NTFS jest jeg niezawdnść. Jedynym spsbem na rzspójnienie g jest uszkdzenie dysku. Niezawdnść ta jest zapewnina przez zastswanie juralling-u. System NTFS chrania w ten spsób tylk metadane definiujące strukturę wluminu raz prawa dstępu. Dane w plikach nie pdlegają jurnalling-wi i mgą być stracne np. w przypadku utraty zasilania. Transakcje Wszystkie zmiany struktury wluminu, np.: zmiana drzewa katalgów, utwrzenie pliku, zmiana rzmiaru pliku, rganizwane są w transakcje. Transakcje mgą składać się z pewnej liczby pdperacji, a zakńczne są zawsze peracją cmmit. NTFS gwarantuje wyknanie całych transakcji atmw. Zasada działania jurnala Aby jurnal był wiarygdny zapis danych musi się dbywać dpwiedniej klejnści: 1. NTFS zapisuje transakcję w kpii lg'a w pamięci. 2. NTFS mdyfikuje wlumin w pamięci. 3. Cache manager zapisuje lg na dysk. 4. Cache manager zapisuje mdyfikacje wluminu na dysk. Dzięki temu plik jurnalla zawsze wyprzedza faktyczną mdyfikację struktury wluminu. Pnadt driver NTFS c kilka sekund zapisuje d lg'a tablice niedkńcznych transakcji i niezaaplikwanych pdperacji, raz tzw. checkpint recrd zawierający ich płżenie i infrmacje tym, jak dalek w lg'u trzeba się wrócić aby rzpcząć przywracanie spójnści. Uprawnienia d plików W systemie NTFS każdy plik i katalg ma przypisany Deskryptr Uprawnień, pisujący uprawnienia d nieg dla pszczególnych użytkwników. Deskryptry te są zapisane w atrybucie $SDS pliku $Secure. Plik $Secure ma również atrybut $SII zawierający indeks deskryptrów według ich numerów, raz atrybut $SDH zawierający indeks deskryptrów według ich hash'a. 3

4 Pdczas dstępu d pliku w celu znalezienia dpwiednieg deskryptra używany jest numer deskryptra z atrybutu $STANDARD_INFORMATION pliku w płączeniu z indeksem $SII. Pdczas ustawiania deskryptra dla pliku używany jest indeks $SDH w celu wyeliminwania identycznych deskryptrów w tablicy $SDS. Zalety NTFS w stsunku d FAT32: tzw. quta - czyli graniczenie przestrzeni dyskwej dla daneg użytkwnika; znany standard ze systemów Unix'wych zabezpieczenia dstępu szyfrwanie -d nich ma dstęp jedynie szyfrujący, bądź ktś kt ma dpwiedni klucz prgramwy rzmiar klastra - w przypadku gdy mamy na dysku małe pliki (np. wielkści 1-5 KB) i w skrajnym przypadku gdy mamy np. klaster wielkści 16 KB a pliki zajmują p 1-2 KB t na każdym klastrze tracimy d 14 d 15 KB. Nie jest t duż ale przy 6000 tysiącach plików wyszł mi straty 88 MB. jurnaling - jest t chyba największa zaleta NTFS'a. System dzięki temu na bieżąc zapisuje wszelkie infrmacje kpiwaniu (bądź przenszeniu) i innych peracjach na danych. W mmencie startu systemu sprawdzany jest dziennik jurnal i t czy wszystkie peracje zstały zakńczne. Jeśli nie t wszystkie są pwtarzane lub dkańczane. Dla prównania mają g jedynie najnwsze systemy plików takie jak ext3 czy reiserfs (pd linuxa) raz befs (BeOS). Windws 2000 czy XP czasami się zawiesi, lub jeśli zdarzy się nam że wyłączą nam prąd w elektrwni, lub nam wywali krki. I akurat wtedy gdy pracwaliśmy w jakimś ważnym prgramie. W przypadku NTFS plik zstanie uratwany (i d teg nawet bez naszej wiedzy), natmiast w FAT32 nie dść że będziemy mieli pdczas startu systemu chkdsk t jeszcze nie jest pewne że uda nam się g uratwać. Jest t zdecydwana zaleta teg systemu plików, która pwinna zdecydwanie przeważyć szalę na jeg krzyść, czywiście dla tych dla których bezpieczeństw jest na tyle ważne. ilść bsługiwanych klastrów - standardw partycja na FAT32 mże mieć maksymalnie wielkść 8,4 GB. Jednak nasz dbry Micrsft zrbił rzszerzenie (tzw. bsługa dużych dysków twardych) i dzięki temu mamy FAT32x, który niec naciąga te standardy. dwie kpie MFT - system autmatycznie rbi dwie(lub więcej, w zależnśći d wielkści dysku) kpii tej tablicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa hard links - technlgia pzwalająca dwóm różnym nazwm plików, znajdujących się w różnych katalgach, wskazywać na te same dane. Minusy NTFS'a : rzmiar klastra - t c przedtem był plusem (chć małym) teraz jest DUŻYM minusem. Właśnie przez t że NTFS ma standardwy klaster wielkści 512 B lub 1 KB, MFT (Meta File Table) rzrasta się d grmnych rzmiarów, czasami nawet zajmuje 100 MB (jest t skrajny przypadek ale mżliwy). I przez t system musi cache'wać aż tyle danych, c w knsekwencji sprwadza się d wlniejszej pracy. Wynika z teg że najszybszy będzie tutaj FAT16 z 64 KB klasterem, ale jest t już astrnmiczna wielkść, i straty są wtedy grmne. Wynika z teg również że TEORETYCZNIE FAT32 pwinien być szybszy w dczycie dużych plików (później t balę). 4

5 zabezpieczenia dstępu - też są plusem, ale jak wszyscy wiemy w mmencie żądania dczytu pliku na partycji NTFS system musi sprawdzać zabezpieczenia (c jest jednak pewnym prcesem zajmującym cenny czas) i niec spwalnia system kmpatybilnść - jak wiadm NTFS jest niemżliwy (w standardwy spsób) d dczytania w starszych systemach z rdziny DOS'a. Jest t klejna bariera, d bejścia chć nie dla każdeg. FAT32 wypada tutaj lepiej gdyż mżliwść jeg czytania systemu mają wbudwane pcząwszy d Win95 OS2, (niewiadm tylk dlaczeg NT4.0 nie mógł g czytać, skr zstał wydany mniej więcej w czasie Win98 OS2, chć później w klejnych Service Pack'ach bsługa teg systemu zstała ddana) dwie kpie MFT - znwu plus jak minus, niestety wymaga t znów cenneg miejsca Według danych statystycznych system NTFS jest zalecany dla nśników pjemnści pnad 400 MB. Craz większe dyski nie pwdują bwiem spadku wydajnści. W przypadku niewielkich dysków NTFS nie jest ptymalny, gdyż spr przestrzeni nśnika wykrzystuje się d rganizacji systemu plików. Na przykład na partycji 100 MB będzie d teg celu ptrzebnych 4 MB Prównanie płżenia danych na partycjach. Spsób na uniknięcie fragmentacji MFT: Instalujemy prgramy i gry, których mamy zamiar używać. Uruchamiamy wiersz pleceń (Start - Uruchm - wpisz "cmd") i wpisujemy klejn plecenia: - C: - lub inna litera partycji, którą chcemy zabezpieczyć przed fragmentacją MFT - md s - twrzy katalg s - cd s - twiera katalg s - FOR /L %f in (1,1,20000) d ech Hey > %f - twrzy plików, które nie zawierają danych, ich jedynym zadaniem jest utwrzenie nwych rekrdów w MFT. Będzie t ddatkwy grmny bufr, który pwinien uchrnić MFT przed fragmentacją, nawet jeżeli pdzielny zstanie MFT Zne 5

6 - del *.* /q - kasuje wszystkie utwrzne pliki, spełniły ne już swje zadanie, bufr wewnątrz MFT zstał utwrzny - cd.. - cfamy się jeden pzim w strukturze katalgów - rd s - usuwamy katalg s Plecenie "cnvert c: /fs:ntfs" ma za zadanie w bezblesny spsób pzwlić użytkwnikm Windws zmienić FAT32 na NTFS. Prblem plega na tym, że jest n bardz mał efektywne. Użyte bez ddatkwych parametrów zapisuje MFT nie w ciągu klastrów, ale tam gdzie się zmieści. Z teg pwdu mże pwstać fragmentacja MFT, c bardz negatywnie wpłynie na wydajnść partycji. Pza tym MFT nie jest zapisany p 1/3 pwierzchni partycji, więc mamy d czynienia z klejnym spadkiem wydajnści. Jest t zatem klejny pwód, który spwdwał, że NTFS jest uważany za wlniejszy d FAT32. Najlepszym rzwiązaniem będzie pbranie demnstracyjnej wersji Perfect Disc 7 i użycie "ffline defragmentatin". Opcja ta pzwli na scalenie i umieszczenie MFT, MFT Zne i Metadaty w dpwiednim miejscu na partycji 6

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 2006-2014

Systemy operacyjne 2006-2014 Systemy operacyjne 2006-2014 1. Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo