Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego ( ), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor"

Transkrypt

1 Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg ( ), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0

2 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu SPIS TREŚCI: 1. Czym jest IBB? pis systemu C wnisły klejne wersje systemu? przegląd zmian Wersja 3.60 specyfikacja nwych funkcjnalnści Interfejs użytkwnika Klektr nwy element systemu Nwe mduły Nwe funkcje i udsknalenia Wersja 3.61 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje Pprawki i udsknalenia Wersja 3.62 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje i udsknalenia Wersja 3.63 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje Pprawki i udsknalenia Wersja 3.64 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje Wersja 3.65 specyfikacja nwych funkcjnalnści Bilingi Nwe funkcje Pprawki i udsknalenia Wersja 4.01 specyfikacja nwych funkcjnalnści Bilingi Kryteria generwania raprtów Nwe funkcje Wersja 4.02 specyfikacja nwych funkcjnalnści Bilingi Bezpieczestw Nwe funkcje Wersja 4.03 specyfikacja nwych funkcjnalnści Analizy Statystyki Książka telefniczna

3 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Nwe funkcje Wersja Wprwadzne usprawnienia w wersji Nwe funkcjnalnści Wspierane platfrmy w wersji BilingOnline rzszerzne mżliwści systemu Jak działa BilingOnline? Opis funkcjnalnści mdułu Interfejs i menu główne Własny biling Operacje na plikach Raprty użytkwnika Dlaczeg BilingOnline? - zalety Prgram Klektr Mżliwści pbierania danych Pzstałe funkcjnalnści

4 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Wprwadzenie Wdrżenie systemu taryfikacyjneg pzwala uzyskać wymierne krzyści. Przejawiają się ne przede wszystkim w bniżeniu ksztów związanych z usługami telekmunikacyjnymi, ale również w zwiększeniu prduktywnści pracwników firmy. W wielu firmach nie psiadających systemu taryfikacyjneg kntrlująceg ruch telefniczny dchdzi d sytuacji, w której jedynie prcent rzmów telefnicznych t płączenia służbwe. Pzstałe płączenia t rzmwy prywatne lub takie, których mżna by uniknąć, a które blkują linie. Prblem racjnalneg wykrzystywania telefnów stanwi bardz ważny element w strategii bniżania ksztów działalnści firm. Wdrżenie systemu taryfikacyjneg daje mżliwść przywrócenia należytych prprcji pmiędzy płączeniami telefnicznymi w sprawach służbwych, a nadużywaniem telefnów d celów prywatnych jak również pzwala na bieżącą kntrlę pracwników.. 1. Czym jest IBB? pis systemu IBB jest systemem taryfikacyjnym firmy Intelix Sp. z.., który pzwala nadzrwać raz sprawdzać jak działa i w jaki spsób są wykrzystywane centrale telefniczne raz sieć telekmunikacyjna firmy, pmagając zwiększyć prduktywnść pprzez zmniejszanie ksztów peracyjnych i zabezpieczeń. System IBB dedykwany jest zarówn dla mniejszych firm psiadających d kilku linii wewnętrznych w jednej lkalizacji jaki i dla wielu tysięcy linii wewnętrznych w kilku lkalizacjach, dla central analgwych, VIP raz sieci cyfrwych. Pdstawwym zadaniem systemu jest efektywne rzliczanie ksztów telekmunikacyjnych firmy raz twrzenie raprtów i zestawień przedstawiających infrmacje przeprwadznych płączeniach telefnicznych. Ddatkw system w pdstawwej wersji jest wypsażny w rzbudwane narzędzie statystyczn analityczne pzwalające na generwanie różnrdnych statystyk i analiz w pstaci raprtów i wykresów. Dzięki temu w prsty i przejrzysty spsób mżna wykryć wszelkie nieprawidłwści bądź też nadużycia użytkwników telefnów firmwych. System IBB t aplikacja wykrzystująca silnik bazdanwy Micrsft SQL Serwer. Aplikacja współpracuje zarówn ze starszymi wersjami serwera w wydaniu MS SQL 2000/MSDE raz aktualnymi w wersjach 2005/2008. Dzięki zastswaniu tej technlgii IBB t system gwarantujący stabilnść, bezpieczeństw raz wyską wydajnść przetwarzania danych. System taryfikacyjny IBB spełni ptrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy chcą mieć kntrlę na swją siecią telekmunikacyjną. 4

5 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 2. C wnisły klejne wersje systemu? przegląd zmian Systemy firmy Intelix Sp. z.. stale ewluwały i nadal pdlegają ewlucji. Z tej przyczyny są prduktami wielce elastycznymi, c pzwala nam dstswać je d różnrakich zaptrzebwań klientów. Zauważyć mżna t w każdej nw pwstającej wersji naszeg prgramwania, która prócz teg, że jest craz dsknalsza psiada także craz więcej nwych funkcjnalnści twrznych na pdstawie sygnałów dchdzących z rynku Wersja 3.60 specyfikacja nwych funkcjnalnści Od wersji systemu IBB 3.60 wprwadzny zstał całkwicie nwy, zmdyfikwany interfejs użytkwnika raz wzbgacn system szereg nwych funkcji i mdułów wyznaczając tym spsbem nwy kierunek rzwju naszeg systemu Interfejs użytkwnika Obsługa systemu d wersji IBB 3.60 stała się w znacznym stpniu łatwiejsza i bardziej intuicyjna dzięki wprwadznym zmianm w interfejsie użytkwnika. Wydzielne zstały nwe zakładki zwiększające czytelnść raz szybkść pzyskiwania infrmacji. Pnadt funkcje systemu dstępne w górnym i bcznym meny zstały lgicznie pgrupwane i skategryzwane c ułatwia ich dnalezienie, daje przejrzysty i szybki interfejs jedncześnie pdnsząc wygdę użytkwania raz intuicyjnść nawigacji Klektr nwy element systemu D systemu ddan ddatkwy element, ddzielną aplikację klektr. Klektr jest przeznaczny d dbierania danych taryfikacyjnych z bufra danych. Najważniejsze krzyści z wprwadzenia klektra t: Zwiększna niezawdnść raz wydajnść siągnięta dzięki zwlnieniu głównej aplikacji z kniecznści pbierania danych z bufra. Obsługa bufrów IP przez Klektr dtychczas dstępne rzwiązanie plegające na kniecznści instalwania wirtualneg prtu szeregweg zstał wycfane. Cała bsługa transmisji sieciwej jest zawarta w aplikacji. Autmatyzacja prcesu ściągania danych taryfikacyjnych ustalnym czasie i częsttliwści Klektr pbiera dane taryfikacyjne z bufra, przekazując je d systemu w celu dknania taryfikacji. 5

6 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Udsknalna kmunikacja klektra pd kątem bsługi central Simens Hipath v.2 Prgram Scheduler jest funkcją klektra i systemu IBB umżliwiającą pełne zautmatyzwanie raz zminimalizwanie udziału użytkwnika w prcesie taryfikacji. Pzwala n na wyknywanie zaplanwanych wcześniej zadań taryfikacyjnych (przy użyciu mdułu Taryfikacja) w tle bez kniecznści lgwania się d systemu Nwe mduły Funkcjnalnść systemu zstała rzbudwana pprzez wprwadzenie następujących mdułów: Mduł Ruch pzwala na mnitrwanie ruchu telekmunikacyjneg. Pszczególne bilingi widczne w tym knie pzwalają na przeglądanie płączeń wg central, traktów, szczelin, grup, peratrów, kdów wyjścia itp. rzszerzając mżliwści zarządzania ruchem telekmunikacyjnym dprwadzając d ptymalizacji bciążenia łącz telekmunikacyjnych w firmie. Mduł Taryfikacja wprwadza szereg pcji i rzszerzeń związanych z prcesem taryfikacji, uzupełniając system ddatkwe mżliwści zarządzania i kntrlwania przebiegu prcesu taryfikacji. Zadania w knie tym udstępnin zadania, które mgą być autmatycznie wyknywane przez system. Pszczególne zadania mżna dwlnie knfigurwać przez wybranie jednej z wielu dstępnych pcji. Określenie daty, gdziny czy interwału czasweg pzwala dstswać prces taryfikacji d indywidualnych ptrzeb firmy. Diagnstyka pcja zapewniająca dstęp d tabeli pstępu przetwarzania zawierającej pisy pwdów zatrzymania prcesu przetwarzania danych taryfikacyjnych wraz ze wskazówkami dtyczącymi spsbu wyeliminwania zaistniałeg błędu. Retaryfikacja prces retaryfikacji pwduje cfnięcie pstępu taryfikacji d zera wybranych rekrdów i pnwne przetaryfikwanie ich, w sytuacji, gdy wprwadzn zmiany w strukturze bądź taryfikatrach. Statystyki funkcja dająca mżliwść sprządzenia wykazu przeprwadznych rzmów przedstawineg w tabelach danych. Mżliwe jest utwrzenie zarówn statystyk płączeń krajwych, międzynardwych raz strefwych, jak i statystyk płączeń uszeregwanych według dni raz gdzin rzpczęcia. 6

7 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Raprtwanie autmatyczne pzwala na w pełni autmatyczne wysyłanie raprtów z systemu taryfikacyjneg d knkretnej sby lub grupy sób weryfikujących spsób wykrzystania sieci telekmunikacyjnej w firmie. Mduł Ekspert mżliwe jest wyknanie symulacji mających na celu prównanie ksztów płączeń według różnych, przypisanych w warunkach symulacji, cen peratrów za pszczególne płączenia. Narzędzie umżliwia wyknywanie symulacji maksymalnie dla 5 peratrów, c pzwala na bardz szczegółwe prównanie warunków ferwanych przez peratrów c stwarza mżliwść wybru najkrzystniejszej ferty dla firmy Nwe funkcje i udsknalenia W celu pprawy i zwiększenia wygdy krzystania z systemu udsknaln i ddan następujące funkcje: Nwy spsób wprwadzania raz mdyfikwania taryf. Przedrstki są przypisane d stref peratrów natmiast pakiet definiuje przepisanie cenników d stref. Nwe rdzaje billingów, które pzwalają na twrzenie zestawień zawierających bardziej szczegółwe infrmacje wyknanych płączeniach. Od wersji IBB 3.60 istnieje mżliwść przygtwania bilingu płączeń wg miesięcy, kwartałów, płączeń, lat raz czasu trwania rzmwy. Ustalanie limitów kwtwych na wyknywane płączenia. Limity ustalać mżna zarówn dla pjedynczych linii wewnętrzny jak i dla grup linii. Ustawianie limitów ma na celu dkładną kntrlę rzmów wychdzących dla grup raz pjedynczych linii. Ddatkw istnieje pcja, która umżliwia p przekrczeniu przyznaneg limitu (bądź t dla grupy, bądź dla pjedynczej linii) na wysłanie wiadmści na adres sby nadzrującej sieć telekmunikacyjną. Mżliwść wyszczególnienia w strukturze rganizacyjnej linii wewnętrznych grup Abnentów raz MPK. MPK (Miejsce Pwstawania Ksztów) - ułatwia wyróżnienie danej grupy ze względu na duże kszty rzmów i pzwala na pdjęcie stswnych działań sbie nadzrującej. Abnent - natmiast mże dtyczyć np. knkretneg numeru, który będzie rzliczany na pdstawie inneg taryfikatra. Rzszerzny dstęp z pzimu systemu d bazy danych za pmcą języka SQL. Wprwadzna mżliwść mdyfikwania zawartści bazy danych raz zadawania systemwi wyknania pleceń zewnętrznych zstała w znaczmy stpniu rzbudwana c umżliwia przeprwadzanie zaawanswanym użytkwnikm zmian w bazie bez kniecznści wyłączania systemu i przechdzenia d systemu zarządzania bazą danych firmy Micrsft. 7

8 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Zmdyfikwany i uprszczny spsób twrzenia raz przeprwadzania zmian w pakietach cenwych peratrów. Rzbudwane mżliwści ustawień central raz łączy/traktów zwiększając tym samym liczbę parametrów jakie mżna przypisać centrali raz łączu Wersja 3.61 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje W wersji systemu IBB 3.61 wprwadzne zstały klejne nwe funkcje. Najważniejsze z nich t: Biling wg grup (płaski) biling stwrzny na bazie bilingu wg grup, ferujący wyświetlenie uprszcznej struktury wszystkich grup zdefiniwanych w systemie wyświetlając jedynie strukturę grup głównych bez przypisanych im pdgrup. Widk bingu staje się bardziej czytelny, zawiera tylk najisttniejsze infrmacje grupach głównych (suma: ilści wyknanych płączeń, czasu trwania płączeń raz sumę ksztów). Limity kwtwe dla linii PIN rzszerza mżliwść przydzielania limitów kwtwych na wyknywane płączenia także dla linii PIN, dtychczas peracja taka była niemżliwa. Dtychczas przyznawanie limitów był mżliwe tylk dla linii wewnętrznych raz dla grup linii. Limity kwtwe wybór interwału czasweg w trakcie przypisywania limitu kwtweg na wyknywanie płączeń w dtychczaswych wersjach systemu sprwadzał się tylk d jednej pcji. W wersji IBB 3.61 wybór rzszerza się mżliwść przyznania limitu na: dzień, tydzień lub miesiąc dając tym samym większą alternatywę i swbdę kntrli wyknywanych płączeń. Raprty specjalne d wersji IBB 3.61 istnieje mżliwść nie tylk przypisania limitów kwtwych na wyknywane płączenia ale również zstaje zaimplementwana mżliwść twrzenia w dwlnym mmencie raprtów dla wszystkich tych linii, które psiadają limit Pprawki i udsknalenia Najważniejsze pprawki i udsknalenia wprwadzne wraz z wersji IBB 3.61 bejmują: Strukturę linii zewnętrznych - bardziej dkładne dzwierciedlenie rzeczywistej struktury linii (miejskich/zewnętrznych) raz ddatkw przeprwadzn kilka zmian w pcjach umżliwiając wygdniejszą i bardziej dstswaną d indywidualnych ptrzeb knfigurację linii zewnętrznych. 8

9 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Prcedury taryfikujące - zniwelwan drbne błędy pjawiające się w prcesie taryfikacyjnym w ściśle kreślnych warunkach i przypadkach tzn. w niektórych knfiguracjach sprzętwych i systemwych. Stabilnść i szybkści działania systemu Zmniejszenie zużycia pamięci przez system Zamykanie aplikacji przy zamykaniu systemu peracyjneg 2.3. Wersja 3.62 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje i udsknalenia W wersji systemu IBB 3.62 zaimplementwanych zstały kilka nwych funkcji, a także zptymalizwan działanie już istniejących. Najbardziej isttne dla użytkwania systemu zmiany bejmują: Raprtwanie autmatyczne w sytuacji gdy sknfigurwane zstał wysyłanie raprtów autmatycznych za danym kresie a raprt nie zawiera żadnych danych nie zstały w tym kresie przeprwadzne rzmwy spełniające ustalne kryteria raprt nie zstanie wysłany d uprawnineg użytkwnika. Skrzynka pcztwa użytkwnika tym spsbem nie zstanie zapełniana nieptrzebnymi, pustymi wiadmściami. Zestawienie stref dla grup zakładka Analizy wypsażna jest w mżliwść wygenerwania zestawienia płączeń według stref dla wszystkich grup zdefiniwanych w systemie. Natmiast wersja IBB 3.62 psiada zestawienie stref dla grup znacznie bardziej czytelniejsze. Klumny zestawienia zstały pnwnie uprządkwane raz pzbawine wcześniejszych niedgdnści. Dmyślny nadawca - ddanie dmyślneg nadawcy w przypadku wprwadzania nwych adresatów wysyłek autmatyczneg raprtwania. 9

10 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 2.4. Wersja 3.63 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje W wersji systemu IBB 3.63 wprwadzne zstały następujące funkcje: Imprt/eksprt przedrstków piswych - funkcja imprtu raz eksprtu ustawień przedrstków piswych zapisanych w systemie d frmatu CSV (ang. Cmma Separated Values) bsługiwaneg przez większść arkuszy kalkulacyjnych i prgramów bazdanwych umżliwia łatwe i prste przenszenie ustawień raz mżliwść dtwrzenia listy przedrstków/prefiksów p awarii. Imprt/eksprt książek telefnicznych - funkcja imprtu raz eksprtu kntaktów zapisanych w książce telefnicznej d frmatu CSV (ang. Cmma Separated Values) bsługiwaneg przez większść arkuszy kalkulacyjnych i prgramów bazdanwych umżliwia łatwe i prste przenszenie kntaktów raz mżliwść dtwrzenia książek telefnicznych p awarii. Kmpresja bazy danych bazy danych pkaźnych rzmiarach zajmują spr przestrzeni dyskwej, IBB w wersji 3.63 umżliwia w trakcie przeprwadzania archiwizacji na pcję kmpresji (shrink) zmniejszeniu bjętści bazy. Operacja pzwala zaszczędzić przestrzeń dyskwą przeznaczną na składwanie archiwum raz kpi bezpieczeństwa baz danych Pprawki i udsknalenia Wersja 3.63 systemu zstała pprawina i udsknalna aby zapewnić jeszcze bardziej sprawną i wygdną pracę z aplikacją. Pprawin i usprawnin m.in. prces archiwizacja bazy danych, imprt i edycję struktury rganizacyjnej raz strukturę linii zewnętrznych Wersja 3.64 specyfikacja nwych funkcjnalnści Nwe funkcje Wersja 3.64 systemu taryfikacyjneg IBB wzbgacna zstała funkcję umżliwiającą uwzględnienie darmwych minut przyznawanych w ramach umwy z peratrem w prcesie taryfikacji raz pcję eksprtu pisu linii wewnętrznych firmy zwiększając mżliwści exprtu większej liczby ustawień systemu w celu łatwiejszeg przenszenia raz dtwarzania stanu systemu p awarii. Ddatkw mduł ekspert wprwadzny d wersji 3.60 pprawin i wzbgacn bardziej kmfrtwy wybór kryterium daty. Pprawiny zstał również prces autmatyczneg generwania traktów. 10

11 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 2.6. Wersja 3.65 specyfikacja nwych funkcjnalnści Bilingi Wersja 3.65 wprwadza zupełnie nwe rdzaje bilingów raz rzszerza mżliwści już istniejących: Biling wg linii wewnętrznych i grup - biling ten grupuje wszystkie płączenia wyknane przez knkretną linię wewnętrzną należącą d knkretnej grupy linii wewnętrznych. Wyświetlane są pdsumwania dla każdej linii wewnętrznej raz pdsumwanie dla danej grupy. Biling szczegółwy (bez numerów z książek) biling szczegółwy bez numerów z książek jest dkładnym zapisem wszystkich wyknanych płączeń (łącznie z rzmwami dla linii PIN) pza płączeniami wyknywanymi na numery z książek telefnicznych. Zawiera wszelkie isttne dane przeprwadznych rzmwach. Biling wg linii wewnętrznych (bez numerów z książek) biling według linii wewnętrznych bez numerów z książek jest uprszczeniem bilingu szczegółweg. Grupwane są w nim płączenia wyknane przez knkretną linię wewnętrzną pza płączeniami wyknywanymi na numery z książek telefnicznych.. Wyświetlane są jedynie pdsumwania dla każdej linii wewnętrznej. Biling wg grup (bez numerów z książek) biling według grup jest uprszczeniem bilingu szczegółweg. Grupwane są w nim płączenia wyknywane przez wszystkie linie wewnętrzne należące d knkretnej nadrzędnej grupy linii pza płączeniami wyknywanymi na numery z książek telefnicznych. Klumna Trakt bilingi szczegółwe dbircy, dstawcy i administratra rzszerzn ddatkwą infrmację klumnę z numerem traktu, przez który zstał zrealizwane płączenie Nwe funkcje Wydruki autmatyczne raprtwanie w systemie zstał rzszerzne funkcję autmatyczneg drukwania wcześniej zdefiniwaneg raprtu. Ustawienia bejmują rdzaj raprtu, kres raz datę i częsttliwść drukwania raprtów. Zautmatyzwanie zadania wydruku pzwala dciążyć i zminimalizwania udział użytkwnika w prcesie taryfikacyjnym. Obliczanie cen dbircy w dtychczaswych wersjach systemu zaimprtwane dane i kszty z faktury VAT nie mgły być wykrzystane d bliczenia cen p strnie dbircy. Nwa funkcja wprwadzna w wersji 3.65 pzwala wykrzystać zaimprtwane dane d bliczenia cen za wyknane płączenia dbircy. Schemat imprtu danych wzbgacn pcje imprtu danych taryfikacyjnych mżliwść definiwania dwlneg znaku kńca linii w zapisie heksadecymalnym (szesnastkwym). Edycja stref gólnych dtychczas pcja umżliwiająca ddawanie, usuwanie lub zmianę ustawień stref gólnych była niedstępna. Wersja 3.65 daje użytkwnikwi taką mżliwść. Zmiana ustawień pzwala dpaswać listę stref gólnych d indywidualnych ptrzeb firmy, które charakteryzują się niestandardwścią. 11

12 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Edycja stawek VAT występujące w systemie standardwe stawki VAT mgą zstać zmienine. Zmiana w niecdziennych przypadkach bądź w razie zmian prawnych dtyczących bwiązujących stawek pdatku VAT mże wraz z wersja 3.65 dbyć się z pzimu systemu. Edycja pakietów i peratrów - usprawnin edycję pakietów raz peratrów ddając mżliwść selekcji i zmiany jedncześnie kilku przedrstków i/lub stref zmniejszając czas ptrzebny użytkwnikwi na wyknanie wyżej wymieninych peracji równcześnie zwiększając wygdę krzystania z systemu. Nie przetaryfikwane rekrdy w przypadkach gdy nie wszystkie rekrdy zstają przetaryfikwane w wersji 3.65 systemu pwstała mżliwść wyeksprtwania błędnych rekrdów d pliku (frmat CSV) w celu przeanalizwania przyczyny drzucenia rekrdów, wprwadzenia pprawek raz pnwneg zaimprtwania i sfinalizwania prcesu taryfikacji z już ppranymi danymi. Opcja eksprtu znacząc usprawnia prces taryfikacji wykluczając kniecznść przeprwadzania całeg prcesu pnwnie d pczątku. Integracja z aplikacją HiPath Manager - integracja z aplikacją HiPath Manager bejmuje przede wszystkim mżliwść imprtu struktury rganizacyjnej d systemu taryfikacyjneg skracając czas ptrzebny na zdefiniwanie i utwrzenie struktury rganizacyjnej firmy Pprawki i udsknalenia W trsce jakść i kmfrt krzystania z systemu taryfikacyjneg IBB usprawnieniu pddan kilka następujących funkcji: Twrzenie archiwum głównej bazy danych. Prcedurę przypisująca darmwe minuty. Edycję kierunków i krajów. Imprt/eksprt struktury rganizacyjnej. Indekswanie książek aby wyszukiwanie kntaktów w książce telefnicznej stał się szybsze i bezbłędne. Współpracę z innymi wersjami językwymi systemów peracyjnych. 12

13 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Wersja 4.01 specyfikacja nwych funkcjnalnści Wersja 4.01 systemu taryfikacyjneg IBB jest efektem pdążania za wyznacznym z wersja 3.60 kierunkiem rzwju, aktualną sytuacją na rynku raz sygnałów płynących d aktualnych klientów systemu. System IBB 4.01 zyskał nwy dświeżny i bardziej nwczesny wygląd, lg raz iknę. Pza zabiegami ksmetycznymi p raz klejny zmdyfikwan interfejs użytkwnika rerganizując zakładki raz menu górne systemu w celu pdniesienia wygdy raz uprszczenia bsługi prgramu. Pnadt system stał się bardziej elastyczny i umżliwia wyknywanie zadań w krótszym czasie Bilingi W wersji 4.01 mduł raprty przebudwan i zmienin pełniną przez nieg dtychczas funkcję. Mduł zawiera bilingi tylk dla dbircy raz raprty użytkwnika. Istnieje mżliwść przygtwania kilkunastu bilingów m.in. dla kreślnych linii wewnętrznych, linii PIN, czy grup linii wewnętrznych. Mżna również wyświetlić bilingi tylk dla tych linii wewnętrznych, które przekrczyły przyznany limit lub wyknywały płączenia na numery prywatne. Ddatkw wprwadzn kilka nwych bilingów raz funkcjnalnści: Biling wg cechy grupuje wszelkie zrealizwane płączenia z pdziałem na cechy linii wewnętrznych: służbwe, prywatne, specjalne, zabrnine, itd. (istnieje mżliwść przypisania takich cech dla rzmów w książkach telefnicznych). Biling wg linii PIN jest uprszczeniem bilingu szczegółweg. Grupwane są w nim płączenia wyknane przez knkretną linię PIN. Wyświetlane są jedynie pdsumwania dla każdej linii PIN. Biling rzmwy z darmwymi minutami jest bilingiem szczegółwym. Wyświetlane są jedynie rzmwy z darmwymi minutami. Płączenia wg stref grupuje wszelkie zrealizwane płączenia. Wyświetlane są pdsumwania wszystkich wyknanych płączeń z wyszczególnieniem stref rzliczeniwych: lkalna, międzymiastwa, kmórkwa, itd. Raprty użytkwnika istnieje mżliwść zapisania utwrzneg przez użytkwnika unikalneg, dpaswaneg d indywidualnych ptrzeb, raprtu. Służy temu mduł Raprty użytkwnika. W wersji 4.01 wprwadzn mżliwść edycji zapisanych wcześniej raprtów użytkwnika pzwalając na swbdną zmianę parametrów wybranych kryteriów (filtrów) bez kniecznści zapisywania klejneg raprtu jak t dtychczas miał miejsce. Raprty użytkwnika nie będą już zawierały mnóstwa zbędnych elementów ułatwiając szybkie dnalezienie właściweg raprtu. 13

14 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Kryteria generwania raprtów W brębie pszczególnych bilingów mżna zawężać kryteria wyświetlanych rekrdów - filtrwać bilingi. W wersji IBB 4.01 wprwadzn kilka ddatkwych kryteriów zwiększając mżliwść wybru raz pzwalając na większą i dkładniejszą filtrację danych. Kryteria w klejnych zakładkach zstały uzupełnine : Płączenia w tku w tej pcji ustawiając dkładną datę (w frmacie RRRR-MM-DD gg:mm:ss) mżna dknać selekcji rzmów, które trwały w tej knkretnej chwili. Miesiąc rzliczeniwy jest jednym z dstępnych pcji w filtrze: data rzpczęcia rzmwy. Umżliwia bez kniecznści wpisywania wybór aktualneg miesiąca rzliczeniweg. Wartść sumaryczna nwa pcja dstępna jest tylk w wybranych raprtach: Płączenia wg łączy, lkalizacji i rdzaju raz w bilingach zbirczych, np. Biling wg linii wewnętrznych. Pzwala dknać selekcji rekrdów pd kątem łączneg ksztu nett rzmów taryfikwanych wg pakietu dbircy. Ilść płączeń - dstępna jest tylk w wybranych raprtach: Płączenia wg łączy, lkalizacji i rdzaju raz w bilingach zbirczych, np. Biling wg linii wewnętrznych. Umżliwia p wpisaniu wartści w plach d... d... wyświetlenie tylk tych pzycji, dla których ilść płączeń mieści się w zadanym przedziale Nwe funkcje Najważniejsze zmiany w funkcjach wprwadzne w wersji systemu IBB 4.01 t: Zapisz raprt dzięki umieszczeniu przycisku zapisz raprt w menu górnym systemu mżna pprzez jedn kliknięcie zachwać stwrzny według własnych preferencji raprt bez kniecznści szukania pcji zapisu w rzbudwanym i złżnym pasku narzędzi. Kreatr knfiguracji stwrzny z myślą użytkwnikach, którzy wcześniej nie mieli stycznści z prgramem jak również dla tych, którzy chcą w prsty i szybki spsób wstępnie sknfigurwać najważniejsze parametry prgramu. Prces taryfikacji zstał w znaczny spsób skrócny, dzięki udsknaleniu kilku prcesów czeg efektem jest przyspieszenie i uprszczenie prcesu taryfikacji. 14

15 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Pakiet kn knfiguracji pakietu zstał wzbgacne kilka ddatkwych mżliwści: Ustawienia cenników rabatwych dla knfigurwaneg pakietu Ustawienia cenników prgwych dla knfigurwaneg pakietu Pdziału na strefę lkalna raz lkalna peratra Pakiet (Uprszczny) ddan mżliwść stwrzenia uprszczneg pakietu dla użytkwników kńcwych, który zawiera tylk pdstawwe i niezbędne infrmacje m.in. cenach i taryfach. Cecha dtychczas pzycja cecha dnsiła się tylk d książek telefnicznych. Wersja 4.01 mżna przypisać cechę dzieląc w ten spsób rzmwy na rzmwy służbwe, prywatne raz inne zdefiniwane przez administratra. Według tych cech mżna twrzyć później raprty Wersja 4.02 specyfikacja nwych funkcjnalnści Bilingi Pierwsze trzy mduły systemu w wersji 4.02 nabrały nweg kształtu. Zakładka Ruch zstała uzupełnina nwe zestawienia i bilingi. Część bilingów zstała przeniesina d zakładki Analiza, która stała się kmplekswym i wydajnym narzędziem statystyczn analitycznym pzwalającym na generwanie różnrdnych statystyk i analiz w pstaci raprtów i wykresów w celu m.in. jak najlepszeg zaplanwania strategii taryf, cenników, upustów i rabatów raz mnitrwania ruchu telekmunikacyjneg na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich wymiarach. Ddatkw w zakładce Ruch wprwadzn raprty ułatwiające twrzenie zestawień dla UKE (Urząd Kmunikacji Elektrnicznej) Bezpieczeństw System taryfikacyjny IBB 4.02 zstał wypsażny w wysce rzbudwaną plitykę bezpieczeństwa aby zmniejszyć mżliwść nieautryzwaneg dstępu d danych przechwywanych w systemie stanwiących tajemnicę firmy. Plityka bezpieczeństwa bejmuje przede wszystkim bardziej restrykcyjne pdejście d haseł używanych przez użytkwników. System wymusi na użytkwnikach dpwiedni częstsze zmiany hasła raz kreślną długść i zróżnicwanie znaków w używanym haśle. A w przypadku n nieudanych próba zalgwania system dezaktywuje knt i bez pmcy administratra systemu użytkwnik nie ma mżliwści uruchmienia systemu (n liczba nieudanych prób zalgwania jest d ustawienia wg uznania przez administratra). Pzim uprawnień zstał również rzbudwany. Zwiększn liczbę mżliwych pzimów uprawnień d pięciu wariantów: analityk, peratr, administratr, klient raz serwisant. 15

16 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Pnadt każdemu użytkwnikwi bez względu na wybrany pzim uprawnień mże zstać przypisana dwlna ilść central raz grup linii wewnętrznych struktury, d rzmów których będzie miał dstęp. Opcja pzwli na większą kntrlę sób mających dstęp d systemu dpaswując pzim uprawnień d kmpetencji c zminimalizuje wypływ infrmacji na zewnątrz firmy Nwe funkcje Nwe funkcje i udsknalenia wprwadzne w wersji IBB 4.02 bejmują: Faktura w pcjach drukwania faktury wprwadzn mżliwść edycji wygląd faktury pzwalając użytkwnikwi dwlnie mdyfikwać drukwany dkument np. nadając ddatkwy nagłówek. Kreatr knfiguracji w znacznym stpniu rzwinięt mżliwści kreatra, który pzwala nie tylk sknfigurwać najważniejsze parametry prgramu ale również umżliwia knfigurację bufra. Mduł drukwania zmienin i ulepszn wydruki dużych plików raz ddan użytkwnikwi mżliwść większej ingerencji w sam wygląd wydruku. Paragn i faktura krygująca - ddan d systemu mżliwść wystawiania paragnów za przeprwadzne rzmwy raz faktur krygujących. Dtychczas gdy pjawiła się nieścisłści lub pmyłka zachdziła ptrzeba pnwneg wystawienia całej faktury d pczątku, dzięki fakturze krygującej użytkwnik mże wprwadzić tylk zaistniałem zmiany c znacznie ułatwia i usprawnia pracę. Autmatyczny eksprt raprtów jest rzwiązaniem, które pzwli zautmatyzwać i zminimalizwać prces bsługi systemu przez użytkwnika. Użytkwnik definiując rdzaj raprtu, lkalizacje i frmat pliku trzymuje w dpwiednim czasie pżądany raprt gtwy d analizy. Kntrahent kn edycji kntrahenta zstał rzszerzne ddatkwe pla m.in. mżliwść wydrukwania infrmacji raz histrię zmian kntrahenta. Zakładka Rzliczenia uzupełnin ddatkwe pcje raz ddan nwy, łatwiejszy i bardziej intuicyjny spsób generwanie faktur m.in. wybór zawężenia rekrdów fakturwanych. Strefy rzliczeniwe t nwa pcja systemu, która pzwala na prównanie bilingów z fakturami peratrów, bez naruszania prstej struktury stref dla klienta. 16

17 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Linia wewnętrzna w pcjach linii wewnętrznej wprwadzn mżliwść przeglądania histrii zmian. Histria zmian t lista zawierająca infrmacje klejnych wprwadzanych zmiana w strukturze linii wewnętrznych. Oprgramwanie przechwuje wszystkie klejne wprwadzne zmiany. Mechanizm histrii zmian pzwala zbaczyć każdą z tych wprwadzanych zmian, prównać różnice między każdą raz daje mżliwść półautmatyczneg przywrócenia struktury linii wewnętrznych d wcześniejszeg stanu. Jeśli systemem zarządza wielu administratrów różnych nazwach, za pmcą histrii mżna sprawdzić, kt i kiedy dknał kreślnych zmian. Rabat rabat na płączenia w mdule Rzliczenia pzwalający na wystawiania faktur. Opcje dstępne w knie rabat wzbgacn szerszy wachlarz mżliwści. Mżna stswać rabaty: Kwtwe Prcentwe Na strefę P przekrczeniu prgu np. ilść, czas, kwta Pakiety w pcjach twrzenia raz edycji pakietów ddan mżliwść przeliczenia całeg pakietu wg rabatu raz mżliwść prprcjnalneg przeliczania darmwych minut w celu lepszeg dpaswania ustawień d indywidualnych ptrzeb użytkwnika. Istnieje mżliwść uwzględniania sytuacji różnej ilści darmwych minut d pszczególnych stref peratra, np darmwych minut d peratra Era lub 500 darmwych minut d pzstałych sieci. Zakładka Narzędzia nwy pdział raz funkcje dstępne w zakładce narzędzia wprwadzają prządek i czytelnść pdnsząc mżliwści raz kmfrt krzystania z prgramu Wersja 4.03 specyfikacja nwych funkcjnalnści W wersji systemu IBB 4.03 p raz klejny pstawin na pprawę wygdy pracy raz zwiększenie mżliwści funkcjnalnych systemu, a także na elastycznść, która pzwli dpaswać system d indywidualnych ptrzeb użytkwnika i sprsta rsnącym wymaganim rynku Analizy Statystyki Mduł Analizy w wersji 4.03 przybrał zupełnie nwą pstać. Wprwadznych zstał szereg zmian pprawiających i rzszerzających mżliwści mdułu. Najważniejsze z nich t pdział na dwie główne kategrie: Statystyki t wykazy przeprwadznych rzmów przedstawine w tabelach danych. W skład mdułu wchdzą trzy pdstawwe kategrie z mżliwścią wybru w każdej z nich kilkudziesięciu rzmaitych, 17

18 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu statystyk które mduł zstał wzbgacny w wersji Nwy pdział raz nwe statystyki przedstawiają się następując: Statystyki płączeń wg czasu. Statystyka ta pzwala na generwanie bilingów z uwzględnieniem przedziałów czasu. Znajdują się tu następujące statystyki płączeń wg: - dni tygdnia - grupuje wszelkie zrealizwane płączenia według dni tygdnia w jakich zstały przeprwadzne rzmwy, - czasu trwania rzmwy łącznie na linię grupuje wszelkie zrealizwane płączenia według czasu trwania pjedynczej rzmwy z uwzględnieniem linii wewnętrznej. - czasu czekiwania - wyświetla dane taryfikacyjne z pdziałem na czas czekiwania (czas mierzny d mmentu wybrania numeru d nawiązania płączenia), - taryf - grupuje wszelkie zrealizwane płączenia według taryf (czyli pry dnia/dnia tygdnia, w której dbyła się rzmwa). Statystyki płączeń wg lkalizacji. Statystyka ta pzwala na generwanie bilingów z uwzględnieniem lkalizacji. Znajdują się tu następujące statystyki płączeń wg: - kierunku - wyświetla dane taryfikacyjne z pdziałem na kierunek przeprwadznych rzmów - krajów - wyświetla dane taryfikacyjne z pdziałem na kraje, - stref gólnych - wyświetla dane taryfikacyjne z pdziałem na strefy gólne, - numerów - wyświetla dane taryfikacyjne z pdziałem na numery z uwzględnieniem łącznych ksztów, czasu trwania raz ilści płączeń wyknanych na dany numer. - stref rzliczeniwych - wyświetla dane taryfikacyjne z pdziałem na strefy (np. lkalne, bezpłatne, d linii ulgwej itp.) - płączeń - grupuje wszelkie zrealizwane płączenia według ilści płączeń wyknanych przez knkretną linię wewnętrzną na dany numer telefniczny, - książek telefnicznych wyświetla rzmwy z pdziałem wg numerów zapisanych w książce telefnicznej, Statystyki specjalne Statystyka ta pzwala na generwanie bilingów z uwzględnieniem specjalnych cech (jakie mgą przybierać płączenia raz jakie mżna zdefiniwać w systemie) płączeń. Znajdują się tu następujące statystyki płączeń wg: - rdzajów - wyświetla rzmwy z pdziałem na rdzaj. - typów - wyświetla rzmwy z pdziałem na typy, - rdzajów i typów - wyświetla rzmwy z pdziałem na rdzaje i typy, - skutków - wyświetla rzmwy z pdziałem na skutki, - rdzajów i skutków - wyświetla rzmwy z pdziałem na rdzaje i skutki, 18

19 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu - typów i skutków - wyświetla rzmwy z pdziałem na typy i skutki, - cech - wyświetla rzmwy z pdziałem na rzmwy służbwe, prywatne, specjalne, zabrnine, itd. (istnieje mżliwść przypisania takich cech dla rzmów w książkach telefnicznych). - kdu wyjścia - grupuje rzmwy zgdnie z kdem wyjścia, - różnicy wyliczeń impulsów - różnice wyliczeń impulsów są bilingiem przedstawiającym tylk płączenia rzliczane za pmcą cennika impulsweg. Zawiera n wszelkie dane przeprwadznych rzmwach, dla których liczba impulsów dstarczna przez centralę nie jest jednakwa z liczbą impulsów blicznych przez aplikację. - różnicy wyliczeń wartści dstawcy i dbircy różnica wyliczeń wartści dstawcy i dbircy jest bilingiem przedstawiającym różnice cen płączeń pmiędzy dstawcą i dbircą z wyszczególnieniem linii wewnętrznych (sumy dla każdej linii). Grupa bilingów Naj... t zestawienia części przeprwadznych rzmów wybranych na pdstawie największeg występwania kreślnej cechy. Zestawienia zawierają pierwsze 100 wpisów. D wybru są następujące nwe zestawienia: - Najdrżej dzwniący - zestawienie numerów, z których zstały przeprwadzne najdrższe rzmwy. - Najczęściej dzwniący - zestawienie numerów, z których najczęściej przeprwadzane były rzmwy. - Najdłużej dzwniący - zestawienie numerów, z których zstały przeprwadzne najdłuższe rzmwy Książka telefniczna Książki telefniczne pzwalają na grupwanie numerów telefnicznych. Grupują ne numery telefniczne wg cech, np. prywatna, służbwa, alarmwa i inna. Pzwala t twrzyć raprty na pdstawie cech rzmów telefnicznych. Ułatwia t kntrlę rdzaju przeprwadzanych rzmów i wyeliminwanie nadmierne liczby rzmów na telefny prywatne. Ddatkwe pcje i mżliwści książek wprwadza wersja Książkę telefniczną rzbudwan pprzez wprwadzenie pdziału na: Ogólne kntakty zawarte w książce gólnej pełnią rlę kntaktów glbalnych, dstępnych dla wszystkich pracwników w firmie. Indywidualne kntakty zawarte w książce indywidualnej są dstępne tylk i wyłącznie dla knkretneg pracwnika/abnenta. Każdy pracwnik mże zdefiniwać własną książkę, która zawierając będzie wybrane i niezbędne w pracy kntakty. Mechanizm zabezpieczający pzwala na wprwadzenie daneg numeru tylk w jednej gólnej książce raz w każdej indywidualnej zapewniając prządek, brak dublwania się wpisów raz wzajemneg wykluczania się w sytuacji gdy jeden wpis w książce A psiadał cechę prywatną a w książce B służbwą. 19

20 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Nwe funkcje W systemie taryfikacyjny IBB w wersji 4.03 zaimplementwan całą gamę nwych elementów funkcjnalnych m.in. takich jak: Imprt/eksprt centrali sknfigurwanie w systemie central w raz z wszystkimi ustawieniami pchłania spr czasu. Dzięki mżliwści imprtu raz eksprtu ustawień centrali czas pnwnej knfiguracji p migracji bądź awarii zstaje zmniejszny d minimum. Centrala pcje ustawień centrali pszerzn mżliwść włączenia autmatyczneg ddania kdu wyjścia na miast d unifikacji numeru, ułatwiając tym samym pracę przy niektórych centralach. Wykresy raz Ekspert narzędzia Wykresy raz Ekspert wcześniej dstępne w mdule Analiza przeniesin d mdułu Narzędzia zwiększając przejrzystść i czytelnść bu mdułów. Narzędzia bsługi centrali zstały rzszerzne ddatkwe mżliwści pprawiające wygdę zarządzania prgramem. IBB w wersji 4.03 umżliwia z pzimu systemu na dknywanie zmian knfiguracji mdułu centrali MD110 raz Siemens. Archiwum pdręczne zadaniem archiwum jest przechwywanie rekrdów zrzucanych przez centralę, które aktualnie nie są ptrzebne w bieżących analizach i bilingach. Archiwum usprawnia i zabezpiecza prces taryfikacji jak i również dzięki drugiej bazie, baza główna systemu przy grmnej ilści danych taryfikacyjnych nie pwiększa się w tak szybkim tempie. Archiwum bazy głównej w trakcie czynnści przywracania bazy danych z archiwum użytkwnik miał bwiązek usunąć przywrócne rekrdy przed zamknięciem systemu i kntynuacją prcesu aktualnej taryfikacji. Gdy czynnść ta zstała nie wyknana w bazie zstawały nie aktualne dane pwdujące niezgdną z rzeczywistścią taryfikację. W wersji IBB 4.03 przywrócne rekrdy zstają usunięte autmatycznie przy zamykaniu prgramu dciążając i minimalizując udział użytkwnika. Baza danych dtychczas użytkwnik miał bwiązek kntrlwania pjemnści bazy i zapbieganiu jej przepełnienia aby uniknąć awarii. Wersja 4.03 pzwala przenieść dpwiedzialnść na system, który sam pwiadmi użytkwnika w dpwiednim czasie, że wielkść bazy siąga maksymalny rzmiar i należy dknać archiwizacji. Abnent w wersji 4.03 zrezygnwan z adresata, który zstał zastąpiny abnentem. Abnent psiada większe mżliwści m.in. mże grupwać wiele numerów pd jedną nazwą (numer wewnętrzny, PIN, kmórkwy, itp.) a także jest pełni funkcję adresata. Biling wg abnentów wprwadzny w raz z wersją 4.03 pzwala na twrzenie bilingów dla wszystkich abnentów dstępnych w systemie. Niektóre pcje z funkcji adresata niedstępne w pcjach abnenta zstały przeniesine d Opcji głównych systemu. 20

21 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Przywracanie archiwum d wersji IBB 4.02 przywracanie archiwalnych danych taryfikacyjnych i ich analiza znaczała mżliwść przywrócenia jedynie jedneg wybraneg kresu (pliku). Natmiast w wersji IBB 4.03 mżliwe jest analizwanie kilku plików archiwalnych jedncześnie c pzwala znacznie przyspieszyć pracę. Numery kmórkwe numery kmórkwe dtychczas były traktwane jak ddatkwe linie wewnętrzne firmy i były również wyświetlane na wykazach czy zestawieniach razem z fizycznymi numerami wewnętrznymi pwdując nieczytelnść i kłpt w trakcie analizy. Wersja 4.03 pzwala ddzielić numery kmórkwe d linii wewnętrznych c ułatwia przeglądania zestawień i zwiększa przejrzystść struktury. Ddatkwa struktura w wersji 4.03 istnieje mżliwść rzdzielenia struktury rganizacyjnej linii wewnętrznych (ukazującej strukturę rganizacyjną firmy) d struktury ksztów. Jedna linia wewnętrzna mże należeć w tym samym mmencie d dwóch różnych grup. Przynależnść d grupy ksztów implikuje stawkę za płączenia wyknane przez tę linię, a przynależnść d struktury rganizacyjnej pzwala na stwrzenia bilingu wg struktury, pdsumwująceg łączny kszt dla całej grupy. Przedrstki krajwe uzależnin przedrstki krajwe d przedrstków międzynardwych c znacza że knfiguracja numeracji stała się łatwiejsza raz zwiększyła się mżliwść dpaswania systemu d indywidualnych ptrzeb. Przykładw jeśli firma chciałaby pszerzyć pulę numerów inne kraje a w tym miasta w tych krajach z którymi częst będzie nawiązywać kntakty bizneswe wersja systemu IBB 4.03 umżliwi bezprblemwe przeprwadzenie takiej czynnści nie graniczając lkalizacji tylk d Plski. 21

22 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 2.9. Wersja 4.04 Pdczas twrzenia wersji 4.04 płżn nacisk przede wszystkim na usprawnienie działania prgramu. Oprócz usunięcia wielu małych usterek ddan również nwe funkcjnalnści. Od wersji 4.04 prgram taryfikacyjny działa pprawnie również na systemach Ms Windws Vista/Serwer Prgram d wersji 4.04 mże współpracwać z serwerem MS SQL we wszystkich trzech wersjach, tj (pełna raz MSDE), 2005 (pełna raz Express), 2008 (pełna raz Express) Wprwadzne usprawnienia w wersji 4.04 W wersji 4.04 wprwadzn takie usprawnienia: - pprawin wyknywanie raz przywracanie systemu z kpii bezpieczeństwa, - ujednlicn spsób bliczania kwt brutt/vat, - usunięt prblem z srtwaniem zaawanswanym, - uprządkwan klumny we wszystkich bilingach raz na wydrukach, - zaktualizwan przedrstki raz stawki na płączenia Nwe funkcjnalnści - limity na płączenia d tej wersji istniej mżliwść nakładania limitów kwtwych wyłącznie na rzmwy służbwe lub prywatne, mżna również limitwać tylk płączenia lkalne lub międzymiastwe lub kmórkwe lub międzynardwe, mżna również limitwać rzmwy na numery z książki telefnicznej zdefiniwanej w systemie taryfikacyjnym, - eksprt d pdf prócz mżliwści eksprtu bilingów d pstaci txt, csv, html istnieje mżliwść eksprtu d pstaci pdf (w tym również w spsób autmatyczny), - pzim uprawnień Administratr (uprszczny) istnieje mżliwść ustawienia nweg pzimy uprawnień w systemie, dzięki któremu administratr ma mżliwść dstęp tylk d najważniejszych bilingów raz części systemu, - ulepszny kreatr knfiguracji kreatr w najnwszej wersji umżliwia jeszcze szybsze sknfigurwanie systemu, łącznie z autmatycznym przetwarzaniem. 22

23 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Wspierane platfrmy w wersji 4.04 W wersji 4.04 prgram mże pprawnie pracwać na następujących systemach peracyjnych: - MS Windws 2000 SP3, - MS Windws XP SP2/SP3, - MS Windws 2003 Server, - MS Windws 2008, - MS Windws Vista (Business/Ultimate). Prgram mże współpracwać z następującymi systemami bazdanwymi: - MS SQL Server 2000 (w tym MSDE), - MS SQL Server 2005 (w tym Express), - MS SQL Server 2008 (w tym Express). 23

24 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 3. BilingOnline rzszerzne mżliwści systemu BillingOnline t przeglądarka płączeń telefnicznych w Intranecie bądź Internecie. Jest t ddatkwy mduł rzszerzający system taryfikacyjny mżliwści błyskawiczneg, samdzielneg dstępu d danych taryfikacyjnych za pśrednictwem standardwej przeglądarki internetwej. Dzięki mdułwi Billing On-line każdy jeg uprawniny użytkwnik mże z dwlneg miejsca w sieci i w każdej chwili samdzielnie wyknać ptrzebny mu raprt. BilingOnline zmniejsza bciążenie administratra jedncześnie zwiększając mżliwści krzystania z danych taryfikacyjnych przez kadrę kierwniczą firmy. Rysunek 1. Strna lgwania d mdułu BilingOnline 3.1. Jak działa BilingOnline? System taryfikacyjny działa w parciu dane pbierane z plików generwanych przez centrale telefniczne. P przetwrzeniu dane umieszczane są w bazie MS SQL systemu. Stanwią ne pdstawę d twrzenia wszelkieg rdzaju raprtów grupujących infrmacje przeprwadznych rzmwach telefnicznych. BilingOnline pzwala na nawiązanie płączenia z MS SQL wą bazą danych systemu taryfikacji raz pbranie infrmacji niezbędnych d wygenerwania kreślneg raprtu. 24

25 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Rysunek 2. Schemat ilustrujący działanie mdułu BilingOnline System daje mżliwść przeglądania przez klienta, wypsażneg jedynie w przeglądarkę internetwą, wykazu rzmów przeprwadznych z jeg linii wewnętrznych. Warunkiem działania systemu BilingOnLine jest pdłączenie klienta d wewnętrznej sieci firmy, zapewniające mu dstęp d serwera www (z dstępem d serwera MS SQL). Dstęp d danych dbywa się pprzez wpisanie adresu serwera www w przeglądarce internetwej i uwierzytelnienie się na knt załżne przez administratra. Hasł użytkwnika przechwywane jest w bazie danych w pstaci zakdwanej. Jeżeli użytkwnik zapmni swjeg hasła - mże skntaktwać się z administratrem. Ten, nie mże pdejrzeć hasła, ale jest władny zmienić je na nwe. 25

26 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 3.2. Opis funkcjnalnści mdułu Interfejs i menu główne P zalgwaniu użytkwnikwi ukazuje się przyjemna, dpracwana i nwczesna grafika raz wyjątkw intuicyjny i przyjazny interfejs. Na ekranie głównym znajdują się infrmacje uprawnieniach aktualnie zalgwaneg użytkwnika, wykaz wszystkich linii wewnętrznych i rdzaje bilingów d jakich ma dstęp. Ddatkw, jeśli wcześniej zstały zdefiniwane, ukazują się spersnalizwane bilingi użytkwnika. Rysunek 3. Wygląd główneg kna mdułu Biling Online Własny biling W mdule BilingOnline mżna wybrać jeden z kilku rdzajów bilingu. Pdstawwym zestawieniem jest biling szczegółwy. Pzstałe bilingi agregują infrmacje rzmwach, grupując je według linii wewnętrznych, ich grup, bądź stref peratra, na które wyknan rzmwy (lkalne, międzymiastwe, itp.). Wybierając kreślny biling trzymamy dkładną infrmację, z jakiej linii wewnętrznej wyknan rzmwę, na jaki numer telefnu, kiedy dzwnin, jaki był czas trwania rzmwy raz jaki jest kszt płączenia. Ddatkw p wybraniu bilingu ukazują się kryteria wyszukiwania (filtrwania) ułatwiające wydrębnienie tylk tej grupy rzmów, którą jesteśmy zaintereswani. 26

27 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu Rysunek 4. Kryteria wyszukiwania filtrwania danych Większść kryteriów mżna wybrać z listy. Na przykład chcąc bejrzeć rzmwy przeprwadzne z kilku linii wewnętrznych, wybieramy te linie z gtwej listy linii, która jest twrzna na pdstawie uprawnień, jakie przydzielić mże użytkwnikwi administratr. Wyszukiwanie knkretnych pzycji na liście ułatwia narzędzie wyszukiwania. W przypadku linii wewnętrznych mżna pdać fragment numeru lub nazwy linii, by znaleźć daną pzycję. P wyświetleniu bilingu mżna również psrtwać dane według wybranej klumny (rsnąc / malejąc) Operacje na plikach Każdy raprt mżna zapisać w pstaci pliku wybierając jeden z frmatu pliku. CSV pwinien być akceptwany przez większść arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel). W tym frmacie wiersz zapisywany jest jak zestaw pól przedzielanych średnikami. Arkusz mże być tak sknfigurwany, aby rzpznawał znak średnika jak separatr rzdzielający tekst na klumny. Dane zapisane w frmacie CSV dbrze nadają się d dalszej bróbki. Plik z rzszerzeniem HTML jest rzpznawalny przez każdą przeglądarkę internetwą. Oferuje estetyczne zestawienie, jednak nie jest wygdne d dalszej edycji przez użytkwnika. Dstęp d utwrznych plików mżna uzyskać w każdej chwili, naciskając na dpwiednią pzycję w menu Raprty użytkwnika Pd pjęciem raprtu użytkwnika rzumiemy zestaw kryteriów kreślnych na pewnym bilingu pdstawwym (szczegółwym, według linii wewnętrznych,...) i zapisanych jak sbny raprt. Dzięki temu przy każdrazwym zalgwaniu się d systemu nie trzeba wybierać zestawu częst pwtarzających kryteriów, aby 27

28 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu uzyskać pżądany raprt. Na przykład, jeżeli istnieje ptrzeba mnitrwania płączeń międzynardwych danej linii wewnętrznej, mżna załżyć taki zestaw kryteriów na bilingu szczegółwym i zapisać pd knkretną nazwą. P pwrcie d strny tytułwej, pd bilingami pdstawwymi, ukaże się dnśnik d utwrzneg przez nas raprtu. T zestawienie zstanie zapamiętane w bazie i będzie dstępne p pnwnym zalgwaniu d systemu. Nie ma graniczeń na ilść raprtów twrznych przez użytkwnika, jak również na długść nazwy raprtu Dlaczeg BilingOnline? - zalety Głównymi zaletami stswania mdułu nline są przede wszystkim: Dstęp d raprtów tylk za pmcą przeglądarki internetwej Intuicyjny i przyjazny interfejs Wyjątkwa łatwść użytkwania Bardz przyjemna, dpracwana i nwczesna grafika Prsty i szybki dstęp d bilingów z dwlneg miejsca i kmputera Szybkść i niezawdnść działania Mżliwść twrzenia spersnalizwanych knt użytkwnika (mcne hasła) Mżliwść lgwania dmenweg Mżliwść definiwania indywidualnych raprtów użytkwnika Mżliwść rzróżniania rzmów prywatnych i służbwych 28

29 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe funkcje systemu 4. Prgram Klektr Prgram Klektr jest niewielką, samdzielną aplikacją dpwiedzialną za grmadzenie rekrdów taryfikacyjnych w pstaci plików tekstwych, które następnie są wczytywane d bazy danych systemu. Prgram ze względu na swją ścisłą specjalizację raz niezależnść d główneg prgramu taryfikacyjneg zwiększa bezpieczeństw systemu. Dzięki prgramwi Klektr dane taryfikacyjne generwane przez centralę są mniej narażne na utratę zwłaszcza w knfiguracjach bez bufra taryfikacyjneg. Klektr ma mżliwść pbierania danych z wielu urządzeń jedncześnie lub według ustalnej przez administratra klejnści. Rysunek nr 5 przedstawia główne kn prgramu. Rysunek 5. Okn główne prgramu Klektr 4.1. Mżliwści pbierania danych Klektr ma mżliwść pbierania danych z takich t źródeł: IBufRS mżliwść pbierania danych przesyłanych w standardzie RS232 z bufra taryfikacyjneg, IBufNet mżliwść pbierania danych przesyłanych w sieci IP z bufra taryfikacyjneg, IBuf Mdem mżliwść pbierania danych przesyłanych siecią telefniczną (przy użyciu mdemów) z bufra taryfikacyjng, Klient FTP Klektr mże pełnić rlę klienta FTP mże cyklicznie pbierać dane z serwera FTP, Klient TFTP Klektr mże pełnić rlę klienta TFTP mże cyklicznie pbierać dane z serwera TFTP, Serwer FTP Klektr mże pełnić rlę serwera FTP, Serwer TFTP Klektr mże pełnić rlę serwera TFTP, Pbieranie danych z prtu RS232 istnieje mżliwść bezpśrednieg pbierania danych z prtu RS centrali 29

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo