Skaner mks_vir dla Exchange

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner mks_vir dla Exchange"

Transkrypt

1 Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa autrskieg. Wszystkie aktualne infrmacje dtyczące prgramwania raz kntaktu z firmą MKS Sp. z.. (a także ich zmiany) są dstępne na strnie internetwej pd adresem: raz na płytach CD z prgramwaniem.

2 Skaner mks_vir dla Exchange Dziękujemy za wybór prgramu Skaner mks_vir dla Exchange i życzymy przyjemnej pracy. Prgram Skaner mks_vir dla Exchange wraz z pakietem antywiruswym mks_vir stanwi bezbsługwy system chrny antywiruswej dla administratra serwera pcztweg Micrsft Exchange Server. Firma MKS Sp. z.. dłżyła wszelkich starań, aby system był łatwy w użytkwaniu i skuteczny w działaniu. Zapraszamy d zapznania się z instrukcją użytkwania naszeg prgramu. Wymagania systemwe Prgram Skaner mks_vir dla Exchange wymaga pprawnie zainstalwaneg prgramwania: Windws 2000 Serwer z uaktualnieniem Service Pack 2 lub nwszym raz kmpnentami: IIS, Active Directry, MDAC w wersji 2.7 lub nwszej, alb Windws 2003 Server z kmpnentami IIS i Active Directry, Exchange Server 2000 z uaktualnieniem Service Pack 2 lub nwszym, alb Exchange Server 2003 mks_vir 2004 lub jeg nwszej wersji. Uwaga! Przed zainstalwaniem Skanera mks_vir dla Exchange należy upewnić się, że wszystkie z wymieninych prgramów pracują prawidłw. Ddatkwe zalecenia znajdują się w rzdziale Rzwiązywanie prblemów. Instalacja prgramu Skaner mks_vir dla Exchange W celu zainstalwania naszeg prgramu, pracując na kncie Administratra systemu uruchamiamy plik MksExIns.exe. Prgram sprawdza spełnienie wymagań systemwych i wyświetla następujące kn: P zaakceptwaniu warunków umwy licencyjnej przechdzimy d właściwej instalacji prgramu Skaner mks_vir dla Exchange. Strna 2

3 Wypełniamy lgin i hasł d knta Administratra, pnieważ d pprawnej pracy aplikacji należy uzyskać przywileje administratra. Dmyślnie prgram utwrzy iknę skrótu na Pulpicie. Następnie wybieramy przycisk Instaluj. Prgram wykna czynnści instalacyjne, c będzie trwał prprcjnalnie dług d ilści psiadanych baz, w których przechwywane są skrzynki pcztwe na Serwerze Micrsft Exchange. Wynikiem pprawnie zakńcznej instalacji będzie wyświetlenie kna dialgweg z kmunikatem Instalacja zakńczna pmyślnie. Od tej chwili serwer pcztwy Micrsft Exchange jest chrniny przez prgram Skaner mks_vir dla Exchange. Użytkwanie prgramu Skaner mks_vir dla Exchange P zainstalwaniu prgramu Skaner mks_vir dla Exchange w Menu Prgramy pjawią się następujące skróty: mks_vir dla Exchange służy d uruchmienia knsli administracyjnej prgramu, Napraw instalacje gdy pdejrzewamy nieprawidłwści w funkcjnwaniu mdułu, t pcja ta psłuży d przeprwadzenia pnwnej instalacji prgramu Skaner mks_vir dla Exchange. Przed jej przeprwadzeniem należy wypełnić pla lgin i hasł d knta Administratra, Odinstaluj służy d dinstalwania prgramu Skaner mks_vir dla Exchange. P uruchmieniu Knsli Administracyjnej prgram sprawdza spełnienie wymagań systemwych d swjej pracy i wyświetla następujące kn: Strna 3

4 W knie znajdują się d wybru następujące przyciski: Knfiguruj, Wyłącz skaner lub Włącz skaner i Zakńcz. Wyłącz skaner lub Włącz skaner p naciśnięciu przycisku Wyłącz skaner nastąpi próba wyłączenia skanwania pczty na serwerze. Mże t ptrwać dłuższy kres czasu i jest uzależnine d aktualneg bciążenia serwera i prgramu mks_vir. P zatrzymaniu skanera pjawi się napis Włącz skaner na tym samym przycisku. Teraz mże n psłużyć d włączenia skanwania pczty na serwerze. P naciśnięciu przycisku Włącz skaner nastąpi próba włączenia skanera. P włączeniu skanera przycisk zmieni nazwę na Wyłącz skaner; Knfiguruj p naciśnięciu teg przycisku pjawi się kn, w którym mżemy ustawić zachwanie skanera, p wykryciu niebezpiecznej zawartści pczty. Skaner w wybranej przez administratra klejnści udstępnia 3 zachwania: Usuń wirusa nastąpi usunięcie wirusa ze skanwanej pczty, Zmień nazwę nastąpi zmiana nazwy zainfekwaneg załącznika na *.vir, Skasuj załącznik nastąpi skaswanie zainfekwaneg załącznika, Nic nie rób Ddatkw mżna zarządzać pzimem zaawanswanej heurystyki skanera. Dstępne są następujące pcje: Wyłączna wyłącza zaawanswaną heurystykę skanera, Pzim niski heurystyki, Pzim nrmalny heurystyki, Pzim wyski heurystyki, Pzim bardz wyski heurystyki. Uwaga! Włączenie pzimu bardz wyskieg mże pwdwać fałszywe alarmy. Skaner psiada również funkcję Zaawanswanej chrny serwera pcztweg, która wspmaga bezbsługwe skanwanie pczty. Włączenie tej funkcji zapbiega dstarczaniu listów pdejrzanych infekcję, które nie mgą zstać zabezpieczne przez skaner. Takie listy są wówczas kaswane, lecz ich dbirca jest infrmwany nadawcy listu i jeg temacie. Uwaga! Wyłączenie tej pcji mże pwdwać dstarczanie listów, które nie mgły zstać zabezpieczne przez skaner i dlateg nie gwarantuje pełnej chrny antywiruswej systemu. Strna 4

5 Wygląd kna knfiguracyjneg przedstawin pniżej: Rzwiązywanie prblemów Ta część dkumentacji zstała pświęcna zasygnalizwaniu typwych prblemów mgących wystąpić w związku z instalacją i użytkwaniem prgramu. Instalacja: Wszelkie czynnści instalacyjne pwinny być wyknywane z uprawnieniami Administratra systemu Windws i jedncześnie uprawnieniami Administratra Micrsft Exchange Server; Micrsft Active Directry pwinien być pprawnie zainstalwany i uruchminy; Micrsft Exchange Server 2000 pwinien być uruchminy wraz z zamntwanymi pcztwymi bazami danych (MailbxStre DB), które mają zstać bjęte chrną; Ddatki Service Pack dla Windws 2000 Server i Exchange Server 2000 pwinny być pprawnie zainstalwane; Prgram mks_vir pwinien być zainstalwany w systemie usługa Skanwania pczty mks_mail raz Mnitr antywiruswy mgą być nieaktywne. Użytkwanie prgramu: Należy zawsze upewnić się, że serwer Micrsft Exchange jest uruchminy wraz z zamntwanymi pcztwymi bazami danych (MailbxStre DB), które pdlegają chrnie; Należy upewnić się, że usługa Mks_scan jest uruchmina; W przypadku wykrycia nieprawidłwści w pracy mdułu skanwania pczty na serwerze Exchange należy wyłączyć skaner, a następnie spróbwać samdzielnie wyczyścić zawartść systemweg katalgu \Temp należąceg d knta Administratra. Najczęściej znajduje się n w ścieżce: C:\Dcuments and Settings\Administratr\Lcal Settings\Temp; W przypadku wykrycia nieprawidłwści w pracy Skanera mks_vir dla Exchange, należy skrzystać z pcji naprawy instalacji, która jest dstępna w Knsli Administracyjnej prgramu; W przypadku fałszywych alarmów związanych z wykryciem wirusa należy bniżyć pzim heurystyki (w knie knfiguracji prgramu). Strna 5

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo