KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych. Spółka uczestniczy w zachodzących ostatnio w branży procesach konsolidacyjnych. W sierpniu ubiegłego roku sfinalizowano transakcję zakupu Ceramiki Gres. Przejęcie pozwoliło zaistnieć spółce w segmencie płytek ekonomicznych. Pod koniec drugiej połowy tego roku Nowa Gala ma przedstawić nową strategię dla przejętej spółki a także plany inwestycyjne. W tej chwili skupiono się na modernizacji najstarszej fabryki w pobliżu Końskich, gdzie zwiększone zostaną możliwości produkcyjne płytek segmentu premium. Po rozbudowie zakładu moce produkcyjne grupy jeszcze w tym półroczu wzrosną do około 9,5 mln m kw płytek rocznie a spółka będzie mogła zaoferować nowe serie asortymentowe (np. duże płytki wykorzystywane w galeriach handlowych). 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3, NOWAGALA WIG znormalizowany Pierwszy kwartał bieżącego roku można uznać za bardzo udany (o porównania wprost z zeszłym rokiem trudno ze względu na konsolidację wyników Ceramiki Gres od września 2007). W 1Q 08 skonsolidowane przychody spółki wyniosły 44,5 mln PLN, zysk operacyjny przekroczył 7,5 mln PLN a wynik netto ukształtował się na poziomie 4,8 mln PLN. Zwracamy uwagę na znaczną poprawę rentowności na każdym z poziomów. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła do ponad 33,2%, wobec 30,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego a rentowność netto do 10,8% (z 6,3% w 1Q 07). Przy nadal umacniającym się złotym korzystnie na rentowności wpływa między innymi import znacznej grupy surowców wykorzystywanych w produkcji oraz wyższa dynamika sprzedaży na rynku krajowym niż eksportu, którego udział w przychodach w 1Q 08 spadł do 18,4%. Zarząd spółki sygnalizuje, że spodziewa się kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów w całym 2008 roku (gdyby konsolidowano wyniki Ceramiki Gres za cały poprzedni rok to łączna sprzedaż spółek wyniosłaby w 2007 roku 191 mln PLN a zysk netto 21 mln PLN) oraz utrzymania rentowności netto notowanej w 1Q 08. W 2008 roku spodziewamy się przychodów na poziomie ponad 215,5 mln PLN, zysku operacyjnego w wysokości 33,2 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 22,8 mln PLN. Obecne P/E spółki wydaje się być atrakcyjne. Po wynikach za 2008 rok spodziewamy się spadku wskaźnika do 9,9x przy bieżącej cenie rynkowej. Wartość godziwą Ceramiki Nowej Gali ustaliliśmy na poziomie 261,6 mln PLN, czyli 4,6 PLN za akcję. Wyceny dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na bazie wyceny porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 246,9 mln PLN, czyli 4,3 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 276,3 mln PLN czyli 4,8 PLN za akcję. Wycenie według modelu DCF przypisaliśmy wagę 50%, wycenie porównawczej 50%. Nasza wycena jest o ponad 16% wyższa od obecnej ceny rynkowej i na tej podstawie wydajemy rekomendację KUPUJ. Cena rynkowa [PLN] 3,95 Kapitalizacja [mln PLN] 225,3 Ilość akcji [tys. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 6,4 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 3,8 Stopa zwrotu za 3 mc -9,6% Stopa zwrotu za 6 mc -34,2% Stopa zwrotu za 9 mc -43,6% Wycena DCF [PLN] 4,3 Wycena porównawcza [PLN] 4,8 Struktura akcjonariatu: Piotrowski Waldemar 18,9% Millennium TFI 14,5% AS Hansapank 9,2% AIG OFE 7,9% Jupiter NFI 6,7% Pozostali 42,7% P 2009P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] 101,5 141,0 215,5 235,8 253,7 269,0 EBITDA [mln PLN] 26,0 34,4 51,6 54,1 56,4 57,9 EBIT [mln PLN] 15,1 21,2 33,2 36,4 38,8 40,9 Zysk netto [mln PLN] 9,7 15,0 22,8 26,1 28,7 31,0 P/BV* (x) 1,9 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 P/E* (x) 23,2 15,0 9,9 8,6 7,9 7,3 EV/EBITDA* (x) 10,0 8,5 5,5 5,0 4,6 4,2 EV/EBIT* (x) 17,2 13,9 8,6 7,4 6,6 6,0 *Przy cenie akcji na poziomie 3,95 PLN. Analityk: Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA Wycena spółki Ceramika Nowa Gala opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. W zależności od podejścia otrzymaliśmy różne wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 4,8 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 4,3 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji Ceramiki Nowej Gali wynosi 4,6 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 4,3 Wycena metodą porównawczą 50% 4,8 Wycena 1 akcji Ceramiki Nowej Gali [PLN] 4,6 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Zakładamy, że CAGR 2017/2008 dla produkcji sprzedanej płytek ceramicznych (4,1%) będzie zgodny z prognozowaną dynamiką PKB w tych latach. Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2017/2008) prognozujemy na poziomie 3,9%. Spodziewamy się, że Nowa Gala sprzeda w 2008 roku ponad 8 mln m kw płytek i terakoty. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży, w okresie naszej prognozy będzie w miarę stabilna i wyniesie około 32,6% w latach , poczym zacznie powoli opadać do 31,8% w 2017 roku. Spodziewamy się efektów synergii wynikających z przejęcia Ceramik Gres, co powinno w znacznym stopniu zrekompensować spodziewany dalszy wzrost cen gazu i energii. Zakładamy, że nakłady na kapitał obrotowy w 2008 roku wyniosą około 11,2 mln PLN. Tegoroczne nakłady inwestycyjne szacujemy na 17,2 mln PLN. W kolejnych latach zakładamy, że będą poczynione pewne nakłady na wzrost mocy produkcyjnych, które w naszym modelu rosną do około 11,5 mln m kw płytek w 2015 roku. Spodziewamy się także, że CAPEX w okresie rezydualnym będzie równy amortyzacji z 2017 roku. Zakładamy spłatę wszystkich zobowiązań oprocentowanych spółki do końca naszej szczegółowej prognozy. W modelu DCF przyjęliśmy teoretyczną stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19%. W rachunku zysków i strat uwzględniamy natomiast, że efektywna stopa podatkowa spółki jest niższa ze względu na inwestycje w SSE (do obliczeń przyjęto stopę w wysokości 17%). Przewidujemy regularną wypłatę przez spółkę dywidendy w każdym roku naszej szczegółowej prognozy. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 1,0%. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych kolejnych przejęć spółek z branży ani budowy zakładów produkcyjnych o innym profilu wytwarzanego asortymentu niż dotychczas. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy ,073 tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 17 czerwca 2008 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 246,9 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 4,3 PLN. Strona 2

3 Model DCF 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 215,5 235,8 253,7 269,0 281,3 289,5 295,3 299,6 302,4 303,3 EBIT [mln PLN] 33,2 36,4 38,8 40,9 42,8 43,7 44,3 44,8 45,1 45,0 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 6,3 6,9 7,4 7,8 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,5 NOPLAT [mln PLN] 26,9 29,5 31,4 33,1 34,6 35,4 35,8 36,3 36,5 36,4 Amortyzacja [mln PLN] 18,4 17,7 17,6 17,0 16,8 16,8 16,8 16,9 17,0 17,1 CAPEX [mln PLN] -17,2-9,3-11,5-14,3-16,5-16,5-17,0-17,1-17,1-17,2 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -11,2-9,0-7,9-6,8-5,4-3,7-2,6-1,9-1,3-0,4 FCF [mln PLN] 16,9 28,9 29,6 29,1 29,5 32,0 33,1 34,2 35,1 36,0 Suma DFCF [mln PLN] 185,1 Wartość rezydualna [mln PLN] 362,2 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 139,6 wzrost FCF w okresie rezydualnym: 1,0% Wartość firmy EV [mln PLN] 324,7 Dług netto [mln PLN] 77,8 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 246,9 Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 4,3 Przychody zmiana r/r 52,8% 9,4% 7,6% 6,1% 4,5% 2,9% 2,0% 1,5% 0,9% 0,3% EBIT zmiana r/r 56,8% 9,5% 6,5% 5,6% 4,5% 2,2% 1,2% 1,1% 0,7% -0,2% FCF zmiana n/a 70,7% 2,2% -1,8% 1,6% 8,5% 3,6% 3,1% 2,7% 2,5% Marża EBIT 15,4% 15,4% 15,3% 15,2% 15,2% 15,1% 15,0% 14,9% 14,9% 14,8% Marża NOPLAT 12,5% 12,5% 12,4% 12,3% 12,3% 12,2% 12,1% 12,1% 12,1% 12,0% CAPEX / Przychody 8,0% 3,9% 4,5% 5,3% 5,9% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% CAPEX / Amortyzacja 93,5% 52,3% 65,3% 84,0% 98,2% 98,5% 100,9% 101,0% 100,9% 100,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 15,0% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Stopa wolna od ryzyka 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Udział kapitału własnego 77,5% 79,9% 82,2% 84,5% 86,9% 89,4% 91,6% 94,4% 97,1% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Udział kapitału obcego 22,5% 20,1% 17,8% 15,5% 13,1% 10,6% 8,4% 5,6% 2,9% 0,0% WACC 9,9% 10,1% 10,2% 10,3% 10,4% 10,5% 10,6% 10,8% 10,9% 11,1% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 0,7 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,3 7,1 8,3 10,1 0,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,8 6,5 7,4 8,8 beta 0,9 3,9 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,9 6,7 7,8 1 3,7 3,8 4,0 4,3 4,6 5,0 5,4 6,1 6,9 1,1 3,5 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 5,0 5,5 6,2 1,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 5,1 5,7 1,3 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7 5,2 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 3% 4,6 4,9 5,2 5,7 6,2 6,9 7,9 9,4 11,9 4% 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,8 6,5 7,4 8,8 Premia za ryzyko 5% 3,7 3,8 4,0 4,3 4,6 5,0 5,4 6,1 6,9 6% 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 5,1 5,7 7% 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8 4,0 4,3 4,8 8% 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,8 4,1 9% 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 6,6 6,2 6,0 5,7 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4% 5,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8 Premia za ryzyko 5% 5,3 4,9 4,6 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 6% 4,8 4,4 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 7% 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 8% 4,0 3,7 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 9% 3,7 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki ośmiu spółek, polskich i zachodnioeuropejskich producentów płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Nowej Gali ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 276,3 mln PLN, co odpowiada 4,8 PLN na jedną akcję. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 50%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Cersanit 16,6 11,8 9,1 9,5 7,2 5,5 13,7 10,1 7,7 Polcolorit 16,5 8,5 7,1 8,3 6,5 5,5 15,5 10,4 8,7 Panariagroup 11,4 11,0 10,6 4,7 4,7 4,6 8,7 8,3 7,9 Marazzi Group 11,9 11,4 10,9 5,4 5,0 4,8 7,9 7,3 7,1 Granitifiandre 14,0 13,3 12,2 6,1 4,2 3,7 9,1 8,5 7,9 Decora 10,0 8,7 8,1 7,5 6,5 5,9 9,8 8,2 7,4 Śnieżka 12,9 10,8 9,3 7,8 6,6 5,7 9,6 8,1 6,9 Uralita 12,8 12,4 11,9 5,9 5,6 5,4 7,4 7,1 6,8 Mediana 12,8 11,2 9,9 6,8 6,0 5,5 9,4 8,2 7,5 Wycena wg wskaźnika 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,8 4,4 4,5 4,6 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 5,1 5,0 4,5 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Premia / dyskonto Wycena 1 akcji [PLN] 4,8 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT Nowa Gala Uralita Śnieżka Decora Granitifiandre Marazzi Panariagroup Polcolorit Cersanit -2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Strona 5

6 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Poniżej wyodrębniliśmy możliwe czynniki ryzyka inwestycji w akcje Ceramiki Nowej Gali. Ryzyko sytuacji makroekonomicznej, ryzyko rynku budowlano-montażowego oraz sezonowości przychodów Tempo rozwoju gospodarki ma istotny wpływ na kluczowy dla spółki rynek budowlany. W ostatnim czasie klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest bardzo dobrze. Jednak należy zwrócić uwagę na pojawiające się bariery podażowe, związane z rynkiem pracy, surowców i materiałów oraz wykorzystaniem mocy wytwórczych. W przypadku Nowej Gali istnieje także ryzyko sezonowości. Największe przychody spółka osiąga w 2Q i 3Q. Proces przejęcia Ceramiki Gres i wykorzystania efektów synergii Wpływ na wyniki grupy Nowej Gali będzie miała skuteczność procesu włączenia przejętej spółki Ceramika Gres w jej struktury oraz umiejętność wykorzystania efektów synergii. Ryzyko konkurencji rynkowej Nowa Gala narażona jest na konkurencję zarówno ze strony spółek wytwarzających płytki ceramiczne jak i ze strony producentów innych materiałów wykończeniowych takich jak naturalny kamień czy drewno. W polskiej branży płytek ceramicznych działało na koniec 2007 r. ok. 20 producentów, którzy wytwarzają produkty w różnych segmentach ofertowych Liderami branży są Cersanit-Opoczno (po połączeniu), Ceramika Paradyż, Ceramika Tubądzin. Obecnie obserwuje się tendencje do umacniania pozycji rynkowej największych producentów płytek ceramicznych poprzez fuzje i przejęcia oraz inwestycje zwiększające moce wytwórcze. Silną pozycję ma także import z Włoch i Hiszpanii a ostatnio z Chin. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji Zakłady produkcyjne Nowej Gali zużywają w procesie produkcyjnym znaczące ilości gazu ziemnego, energii elektrycznej i surowców. Zwiększenie poziomu cen gazu, energii elektrycznej lub surowców może niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności. Istnieje także ryzyko, ograniczonej dostępności surowców o wymaganych parametrach jakościowych. Dodatkowo w związku niekorzystną sytuacją na rynku pracy istotne jest ryzyko wzrostu kosztów osobowych. Ryzyko związane z niższym od założonego poziomem wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych Bardziej agresywna działalność konkurencji na rynku sprzedaży płytek ceramicznych stwarza ryzyko niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych posiadanych przez spółkę. W efekcie mogą wystąpić straty związane z koniecznością utrzymania nie w pełni wykorzystywanego majątku produkcyjnego. Ryzyko związane ze zmianami upodobań konsumentów Możliwe niedopasowanie oferowanego asortymentu do oczekiwań klientów oraz zmieniających się trendów mody stwarza ryzyko powstania nadmiernych zapasów lub też konieczności ich sprzedaży po niższych cenach. Ryzyko związane z kursem walut Zmiana kursu walut względem PLN może być przyczyną osiągnięcia niższych od zamierzonych wyników. Ryzyko to ograniczone jest poprzez występowanie naturalnego hedgingu, duża część surowców naturalnych jest importowana ze względu na lepszą jakość. W 2007 roku na eksport trafiło 25% sprzedaży a udział ten z roku na rok się zmniejsza (dużo większa dynamika sprzedaży na rynku krajowym). Wahania kursów walutowych mają także wpływ na poziom cen płytek pochodzących z importu, co przy umacniającym się złotym wpływa na wzrost konkurencji na rynku krajowym. Ryzyko związane ze stopami procentowymi Ze względu na wykorzystywanie przez grupę źródeł finansowania o zmiennej stopie oprocentowania, wzrost stóp bazowych spowodowałby zwiększenie kosztów finansowych. Grupa nie korzysta z instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne przed ryzykiem zmiany stóp procentowych. Strona 6

7 WYNIKI FINANSOWE Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 2007 rok okazały się w dużym stopniu zgodne z prognozami zarządu podanymi w listopadzie. Nieco niższe do założonych przychody zrekompensowano wyższymi marżami. Obroty w całym 2007 roku wyniosły ponad 141 mln PLN. EBITDA osiągnęła poziom 34,4 mln PLN a zysk netto 15,0 mln PLN. Spółka spodziewała się 145 mln PLN przychodów ze sprzedaży, wyniku EBITDA na poziomie 32,8 mln PLN oraz zysku netto w wysokości 14,6 mln PLN. Zanotowano nieznaczny wzrost marż na poziomie brutto ze sprzedaży oraz EBITDA, przy niewielkim spadku rentowności EBIT. W 2006 roku osiągnięto znaczne pozostałe przychody operacyjne z tytułu przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnej Ceramiki Nowej Gali II (2,3 mln PLN). Porównywalność wyników za 2007 rok z rokiem 2006 komplikuje konsolidacja przez cztery miesiące osiągnięć Ceramiki Gres (jednostka dominująca konsoliduje także wyniki Ceramiki Nowej Gali II). Spółka poinformowała, że gdyby połączenie z Ceramiką Gres nastąpiło na początku 2007 roku to skonsolidowane przychody wyniosłyby 191 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto 21 mln PLN. Kwota zysku Ceramiki Gres za okres od dnia przejęcia do końca roku, jaka została uwzględniona w skonsolidowanym wyniku finansowym to 1,6 mln PLN. 1Q 08 spółka zaliczyła do udanych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 44,5 mln PLN wobec 27,3 mln PLN rok wcześniej. EBIT wzrósł do 7,5 mln PLN z 2,8 mln PLN, a zysk netto do 4,8 mln PLN z 1,7 mln PLN. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w znacznym stopniu poprawiono także uzyskiwane rentowności. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła do ponad 33% a marża operacyjna do prawie 17%. Gdyby nie uwzględniać wyników Ceramiki Gres przychody ze sprzedaży wzrosłyby o ponad 10% a zysk netto wyniósłby ponad 3,5 mln PLN. Zdaniem zarządu spółki dobre wyniki w 1Q 08 to efekt poprawy struktury asortymentowej, łagodnej zimy oraz dobrej koniunktury na rynku płytek. Na wyniku 2Q 08 może rzutować jednak konieczność krótkotrwałego wstrzymania produkcji związana z realizacją inwestycji zwiększającej moce produkcyjne. Spółka planuje w tym roku kilkunastoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży (liczony do wyników pro forma za 2007 rok) oraz co najmniej utrzymanie rentowności netto z 1Q 08. Do sprzedaży mają wejść nowe serie produktowe. Spółka podwyższa także ceny wyrobów, zwłaszcza rozliczanych w USD. Wzorem innych producentów dokonano już także kilkuprocentowej podwyżki na rynku polskim. W 2007 podniesiono tylko ceny produktów przeznaczonych na rynek krajowy, o 3-4%. W dłuższej perspektywie jednak pewien niekorzystny wpływ na wyniki spółki mogą mieć m.in. podwyżki cen gazu i energii (które łącznie stanowią około 20% kosztów rodzajowych) oraz rosnące koszty wynagrodzeń (w tym względzie presja już jednak mniejsza niż w roku poprzednim). W tym roku wypłaci łącznie 5,7 mln PLN dywidendy (0,1 PLN na akcję). Pierwszym dniem notowań bez prawa do dywidendy był 12 czerwca Nowa Gala przeprowadzi także skup do 1,5 mln własnych akcji z rynku w celu umorzenia, w cenie nabycia nie wyższej niż 4,7 PLN/akcję ale za maksymalnie 6,5 mln PLN. Skonsolidowane wyniki finansowe Ceramiki Nowej Gali [tys. PLN] 1Q'07 1Q'08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,3% ,9% Zysk brutto ze sprzedaży ,4% ,8% EBITDA ,9% ,3% EBIT ,5% ,7% Zysk (strata) brutto ,4% ,6% Zysk (strata) netto ,5% ,2% Marża zysku brutto ze sprzedaży 30,3% 33,2% 32,2% 33,6% Marża EBITDA 20,3% 26,8% 25,6% 24,4% Marża EBIT 10,3% 16,9% 14,8% 15,0% Marża zysku netto 6,3% 10,8% 9,6% 10,6% Strona 7

8 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Ceramiki Nowej Gali [tys PLN] IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07IVQ'07 IQ'08 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody netto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Wybrane skonsolidowane dane finansowe Ceramiki Nowej Gali zmiana r/r 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 Przychody ze sprzedaży zmiana r/r Zysk brutto ze sprzedaży zmiana r/r Stosunek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu / przychody ze sprzedaży Struktura kosztów rodzajowych w 2007 roku w ujęciu skonsolidowanym 7% 1% 1% 2% 11% 19% 18% 41% amortyzacja w ynagrodzenia z narzutami surow ce i materiały gaz i energia elektryczna usługi obce podatki i opłaty pozostałe koszty reprezentacji i reklamy Strona 8

9 PRZYCHODY I RENTOWNOŚĆ Budując model dokonaliśmy podziału przychodów według pozycji asortymentowych oferowanych przez Nową Galę. Główne źródło przychodów spółki stanowi sprzedaż płytek nieszkliwionych, jednak ich udział w przychodach ogółem od lat spada. W 2005 roku rozpoczęto produkcją płytek szkliwionych a od ubiegłego roku w ofercie znajduje się terakota. Zauważalny jest także wzrost sprzedaży asortymentu dekoracyjnego. Szacujemy, że CAGR 2017/2008 całkowitej sprzedaży wyrażonej w PLN spółki wyniesie 3,9% (zakładając średnioroczną podwyżkę cen płytek na poziomie niespełna 1%). Przy założeniu, że produkcja sprzedana płytek ceramicznych w Polsce w najbliższych latach będzie rosła w tempie zbliżonym do dynamiki PKB w latach , prognozujemy, że udział Ceramiki Nowej Gali w rynku będzie kształtował się na poziomie około 11%. W 2007 roku grupa sprzedała prawie 5,1 mln m kw płytek oraz terakoty, co oznacza wzrost o ponad 49% w stosunku do roku poprzedniego. W 2008 roku, dzięki konsolidacji przez cały rok obrotowy Ceramiki Gres oraz wzrostowi mocy produkcyjnych, spodziewamy się sprzedaży na poziomie ponad 8 mln m kw. W wyniki planowanych inwestycji maksymalne moce produkcyjne wyniosą w tym roku natomiast już 9,5 tys m kw. Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach [mln PLN] 350 CAGR 2017/2008 = 3,9% Przychody ze sprzedaży W 2007 roku sprzedaż płytek nieszkliwionych wygenerowała prawie 90 mln PLN a przychody ze sprzedaży płytek szkliwionych ukształtowały się na poziomie ponad 33 mln PLN. W kolejnych latach zakładamy równą dynamikę wzrostu sprzedaży płytek szkliwionych i nieszkliwionych (licząc od 2008 roku, kiedy wyniki Nowej Gali i Ceramiki Gres będą konsolidowane przez cały rok) w średniorocznym tempie 4,0% (CAGR 2017/2008). Zakładamy, że malał będzie udział w przychodach coraz mniej popularnej terakoty (wytwarzana w zakładzie Ceramiki Gres). Spodziewamy się natomiast nieznacznie szybszego tempa sprzedaży wysokomarżowych dekoracji (CAGR 2017/2008 5,3%), jednak ich udział w sprzedaży ogółem będzie oscylował wokół niewiele przekraczającego poziomu 5%. Ostatnie lata, mimo konkurencji ze strony polskich producentów, których zdolności produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane oraz renomowanych firm zagranicznych, przyniosły dosyć stabilną wysokość marży brutto ze sprzedaży na poziomie 32-34% w skali roku. Także 1Q 08, kiedy konsolidowano już w pełni Ceramikę Gres, należał na tym polu do udanych a rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła o prawie 3 pp w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Naszym zdaniem, w ogólnym rozrachunku, efekty synergii wynikające z przejęcia Ceramiki Gres, umacniający się złoty wpływający na import tańszych surowców i tym samym równoważący zmniejszającą się rentowność eksport oraz podwyżki cen gazu i energii, pozwolą na utrzymanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 32% w najbliższych latach z lekką tendencją zniżkową. Prognozujemy, że spółce w całym 2008 roku uda się wypracować rentowność netto na poziomie 10,6%. Jej powolny wzrost w kolejnych latach wynika z zakładanej przez nas w modelu stopniowej spłaty zadłużenia oprocentowanego spółki, co wiąże się z redukcją ponoszonych kosztów finansowych. Strona 9

10 Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach Przychody [mln PLN] Płytki nieszkliwione Płytki szkliwione Terakota Dekoracje Pozostała sprzedaż Razem Udział Płytki nieszkliwione 77% 64% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% Płytki szkliwione 17% 24% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% Terakota n/a 6% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% Dekoracje 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Pozostała sprzedaż 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zmiana r/r Płytki nieszkliwione 15% 16% 10% 8% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 0% Płytki szkliwione 89% 119% 10% 8% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 0% Terakota n/a 215% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% Dekoracje 51% 25% 15% 10% 8% 5% 4% 3% 2% 1% 1% Pozostała sprzedaż 140% 8% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% Razem 39% 53% 9% 8% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 0% Prognozowane skonsolidowane wyniki Ceramiki Nowej Gali [mln PLN] EBIT EBITDA zysk netto Prognozowana rentowność Ceramiki Nowej Gali na poziomie skonsolidowanym 39,0% 34,0% 29,0% 24,0% 19,0% 14,0% 9,0% 4,0% marża brutto ze sprzedaży marża EBITDA marża EBIT marża zysku netto Strona 10

11 AKCJONARIAT Kapitał zakładowy spółki dzielił się na ponad 38 mln sztuk akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. W połowie 2007 roku przeprowadzono emisję ponad 19 mln akcji serii U z prawem poboru (cena emisyjna 3,2 PLN), w celu nabycia 100% akcji spółki Ceramika Gres. Największym akcjonariuszem spółki pozostaje Waldemar Piotrowski, prezes zarządu. W wolnym obrocie znajduje się obecnie 43,3% wszystkich akcji. Struktura akcjonariatu liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Piotrowski Waldemar ,95% ,95% Millennium TFI ,54% ,54% AS Hansapank ,22% ,22% AIG OFE ,89% ,89% Jupiter NFI ,71% ,71% Pozostali ,70% ,70% Razem % % 18,9% 42,7% 14,5% 6,7% 7,9% 9,2% Piotrow ski Waldemar Millennium TFI AS Hansapank AIG OFE Jupiter NFI Pozostali Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka, PROFIL SPÓŁKI I STRATEGIA Ceramika Nowa Gala jest czołowym producentem płytek gresowych w Polsce. Spółka koncentruje się na produkcji płytek podłogowych (płytki ścienne mają niewielki udział w ofercie), dotychczas plasując swoją ofertę głównie w segmencie premium, gdzie ceny niektórych serii przekraczają nawet 100 PLN/ m kw w detalu. Przejęcie Ceramiki Gres pozwoliło spółce zaistnieć także w segmencie płytek ekonomicznych, których ceny kształtują się na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu PLN. Produkty Nowej Gali mają bardzo szerokie możliwości zastosowania: w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach biurowych, handlowych oraz użyteczności publicznej, halach produkcyjnych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz włącznie z fasadami wentylowanymi. Szczególnie ważna jest silna pozycja Nowej Gali na rynku projektów komercyjnych, co w pewnym stopniu uniezależnią ją od budownictwa indywidualnego. Sprzedaż produktów prowadzona jest głównie poprzez sieć współpracujących z Nową Galą hurtowni, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Po przejęciu Ceramiki Gres udział Nowej Gali w polskim rynku płytek kształtuje się na poziomie około 10-11%, za Cersanitem, Ceramiką Paradyż i Ceramiką Tubądzin. W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty gospodarcze, których sprawozdania finansowe podlegają konsolidacji metodą pełną: Ceramika Nowa Gala S.A. jednostka dominująca, Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. jednostka zależna, Ceramik Gres S.A. jednostka zależna od dnia 24 sierpnia 2007r. Podmioty stowarzyszone nieobjęte konsolidacją to Energio-Gaz (transakcje z tą spółką dotyczą obsługi bocznicy kolejowej) oraz Ceramika Nova (spółka nigdy nie podjęła działalności i nie posiada żadnego majątku), w których spółka posiada 50% udziałów. Spółka Ceramika Nowa Gala II rozpoczęła produkcję i sprzedaż w 2005 roku. Jej zakład zlokalizowany jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach i zajmuje się produkcją płytek gresowych. W sierpniu 2007 zakupiono 100% akcji Ceramiki Gres od dotychczasowego właściciela, spółki Sanplast. Strona 11

12 PRZEJĘCIE CERAMIKI GRES Pod koniec sierpnia 2007 roku Ceramika Nowa Gala nabyła 100% akcji spółki Ceramika Gres, stając się tym samym jej jedynym akcjonariuszem. Głównym przedmiotem działalności spółki Ceramika Gres jest produkcja płytek ceramicznych zaliczanych do średniego i niskiego segmentu cenowego płytek gresowych (szkliwionych) oraz terakoty. Atutem przejętego zakładu jest fakt, że zlokalizowany jest on w pobliżu dotychczasowej siedziby Ceramiki Nowej Gali w pobliżu Końskich. Spółka powinna wykorzystać efekty synergii płynące z integracji sprzedaży i logistyki ( m.in. redukcja kosztów transportu). Cena nabycia akcji wynikająca z umowy kupna akcji zawartej ze zbywcą, spółką Sanplast, została określona na 77,65 mln PLN. Zgodnie z umową, cenę nabycia akcji pomniejszyła dywidenda wypłacona przez Ceramikę Gres dla Sanplastu. Kwota wypłaconej dywidendy wyniosła 19,8 mln PLN. Ostateczna cena zapłacona zbywcy za Ceramikę Gres to 57,8 mln PLN a dodatkowe koszty związane z kupnem akcji wyniosły 0,6 mln PLN. W wyniku objęcia kontroli nad przejętą spółką rozpoznano wartość firmy w wysokości 16,6 mln PLN. Ostateczne ustalenie wartości godziwych wszystkich możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań ma nastąpić do końca sierpnia 2008 roku, w związku z tym przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy oraz wartość niektórych innych aktywów i zobowiązań może ulec zmianie. Zysk netto Ceramiki Gres w całym 2007 roku wyniósł 8,4 mln PLN. INWESTYCJE Na początku bieżącego roku spółka ograniczyła plany inwestycji na najbliższy czas z powodu obaw co do rozwoju krajowej gospodarki. W ocenie spółki w ostatnim czasie koniunktura zaczyna się trochę pogarszać, głównie za sprawą presji płacowej oraz umocnienia się złotówki, która wpływa na spadek rentowności eksportu. Rosną także ceny gazu i energii. Postanowiono nie przeprowadzać znaczącej rozbudowy i odłożyć planowane zwiększenie mocy Ceramiki Gres. Po wynikach za 1Q 08 podano do wiadomości, że dopiero późną jesienią spółka planuje poinformować o dalszych planach inwestycyjnych oraz przedstawi strategię dla przejętej spółki. Według pierwotnych planów moce Ceramiki Gres miały być zwiększone o 2 mln m kw z obecnych 4,2 mln m kw., a koszt inwestycji był szacowany na około mln PLN. W tej chwili rozbudowany jest tylko najstarszy zakład firmy, w pobliżu Końskich, dysponujący mocami 2,8 mln m kw i produkującej głównie płytki nieszkliwone. Moce fabryki wzrosną w czerwcu o 0,5 mln m kw płytek, kosztem około 12 mln PLN. Spółka szacuje, że pozwoli to zwiększyć roczne przychody o około 15 mln PLN a oferta zostanie rozszerzona o duże płytki, wykorzystywane np. w galeriach handlowych. Moce produkcyjne całej grupy po 2Q 08 będą wynosić około 9,5 mln m kw płytek. GŁÓWNE PRODUKTY ORAZ SEGMENTY SPRZEDAŻY Sprzedawane przez Ceramikę Nową Galę produkty i towary można podzielić na cztery grupy: płytki gresowe nieszkliwione, w tym płytki polerowane płytki gresowe szkliwione terakota szkliwione płytki podłogowe elementy dekoracyjne: listwy, cokoły, stopnice, mozaiki oraz rozety Produkty spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, obiektach handlowych i biurowych, przemysłowych i sportowych, zarówno wewnątrz pomieszczeń (podłogi, schody, blaty kuchenne, ściany) jak i zewnątrz (elewacje, tarasy, balkony, schody). Płytki gresowe to rodzaj płytek ceramicznych powstałych z mieszanki naturalnych surowców: glin białego wypału, kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwników mineralnych zaprasowanych na prasach o bardzo dużej sile nacisku i następnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze powyżej 1200 stopni. Płytki gresowe charakteryzującej się małą nasiąkliwością i wysokimi parametrami fizyko-technicznymi: mrozoodporność, twardość i wytrzymałość na zginanie, odporność na duże obciążenia. Ich twardość jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia im dużą odporność na ścieranie. Płytki cechują się minimalną nasiąkliwością oraz dużą odpornością na działanie kwasów i zasad. Całość sprzedaży terakoty oraz część sprzedaży płytek szkliwionych i elementów dekoracyjnych to sprzedaż zrealizowana przez Ceramikę Gres. W 2Q 08 zwiększone zostaną moce produkcyjne płytek nieszkliwionych (zakład jednostki dominującej) oraz rozszerzony zostanie asortyment produktów dostępnych do sprzedaży. W przypadku płytek szkliwionych, mimo wzrostu ilości sprzedaży istnieją pewne rezerwy mocy produkcyjnych w zakładach spółek zależnych, możliwe do wykorzystania bez ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych. Od kilku lat zauważalny jest spadek udziału eksportu w sprzedaży ogółem w ujęciu rocznym. Jeszcze w 2004 udział eksportu w przychodach kształtował się na poziomie ponad 32% by w ubiegłym roku spaść do 25%. W 2007 roku, w związku z umacniającą się złotówką, zanotowano także znaczny spadek rentowności sprzedaży eksportowej poniżej 28% (rentowności w 1H 07 oraz w 2H 07 były na bardzo zbliżonych poziomach). Spadek marży przełożył się na spadek nominalnego zysku brutto ze sprzedaży na eksporcie o 5% przy wzroście przychodów o 23%. Niekorzystne tendencje towarzyszące sprzedaży eksportowej zostały jednak zbilansowane dobra koniunkturą w kraju. Oprócz dynamicznego wzrostu przychodów (m.in. konsolidacja Ceramiki Gres) udało się także poprawić rentowność na sprzedaży w Polsce. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 34,7% do 35,6%, osiągając w 2H 07 nawet 37,4%. Strona 12

13 W 1Q 08 powyższe tendencje zostały w głównej mierze utrzymane. W porównaniu do 1Q 07 udział eksportu w przychodach spadł z 20,3% do 18,4%. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła zarówno na sprzedaży krajowej jak i na eksporcie do odpowiednio 35,5% i 28,0% (z 34,8% i 27,9%). Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży w latach oraz prognoza własna na 2008 rok [tys PLN] P Płytki nieszkliwione Płytki szkliwione Terakota Dekoracje Pozostała sprzedaż Ilościowa struktura przychodów ze sprzedaży oraz średnia ważona cena w latach [m kw] Płytki nieszkliw ione Płytki szkliw ione Terakota Średnia w ażona cena Dynamika sprzedaży w kraju oraz eksportu Rentowność brutto ze sprzedaży w kraju oraz eksportu 50,0% 40,0% 40,0% 30,0% 20,0% 36,0% 32,0% 10,0% 28,0% 0,0% -10,0% ,0% kraj eksport kraj eksport Strona 13

14 RYNEK I KONKURENCJA Dynamika produkcji sprzedanej płytek ceramicznych w Polsce 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ,00% zmiana r/r Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS W 2007 roku produkcja sprzedana płytek ceramicznych w Polsce wyniosła 1,89 mld PLN, co oznacza wzrost o 4,1% w stosunku do roku poprzedniego w cenach stałych (dane za GUS). Szacuje się, że całkowite moce produkcyjne polskich zakładów to około 140 mln m kw płytek rocznie, co oznaczałoby, że zdecydowanie przewyższają one zgłaszany popyt. Prawdopodobnie jednak liczby na temat mocy produkcyjnych polskich producentów są zawyżone, m.in. ze względu na uwzględnianie w nich także potencjalnych możliwości produkcji rodzajów płytek, których popularność jest niska lub wskazywanie mocy bez uwzględniania koniecznych przestojów w produkcji itp. Sprzedaż na rynku krajowym wynosi około mln m kw a na eksport trafia około połowa tej ilości. Import szacuje się na mln m kw i od paru lat utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Około 60% rynku przypada na płytki podłogowe a 40% to płytki ścienne, co zbliża nas do struktury rynków rozwiniętych, jak np. Włochy gdzie stosunek ten wynosi 80/20 (jeszcze na początku lat 90. w Polsce podział był odwrotny i kształtował się w stosunku 20/80). Największy udział w krajowym rynku mają wyroby w segmencie średnim (20-40 PLN/ m kw), jednak ich udział powoli maleje. Zwiększa się z kolei udział produktów z najniższego segmentu cenowego (do 20 PLN/ m kw). W miarę stabilny popyt utrzymuje się na płytki segmentu premium, jednak wykazuje on najlepsze perspektywy wzrostu w warunkach dobrej koniunktury budowlanej. Do największych światowych producentów zaliczają się Chiny, Hiszpania, Brazylia oraz Włochy. Globalną produkcję można szacować na ponad 8 mld m kw płytek rocznie i rośnie ona w tempie 6-7% r/r. Polska jest obecnie czwartym producentem płytek ceramicznych w Europie. Dzięki nowoczesnym liniom technologicznym, wysokiej jakości polskie wyroby są porównywalne w produktami włoskimi czy hiszpańskimi. Popyt na płytki ceramiczne zależy w głównej mierzy od popytu generowanego przez prace remontowych, w mniejszym stopniu związany jest z budownictwem nowych mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej. Ogólnie popyt rozkłada się mniej więcej w stosunku 70/30, przy czym większa różnica notowana jest na rynku budownictwa mieszkaniowego. Uważamy, że wysokie zapotrzebowanie na materiały wykończeniowe, w tym płytki ceramiczne, powinno utrzymać się w kolejnych latach, wraz z wykańczaniem rozpoczętych inwestycji (w opinii producentów rok 2007 był już o wiele lepszy pod tym względem dla branży niż mało udany rok 2006). Popyt powinien będzie generowany ze strony inwestycji komercyjnych m.in. związanych z Euro 2012, takich jak hotele, restauracje czy obiekty sportowe a także przez wykonawców budynków takich jak centra handlowe czy hale magazynowe. Polacy przeznaczają także coraz więcej środków na remonty a równocześnie rośnie liczba oddawanych do użytku nowych mieszkań, które wymagają wykończenia. Największy udział w produkcji posiadają połączone Cersanit oraz Opoczno (łączne moce produkcyjne to około 50 mln m kw). Daleko za nimi plasuje się grupa Ceramiki Paradyż o mocach produkcyjnych około 32 mln m kw płytek rocznie (przychody wynoszą około 0,5 mld PLN a eksport stanowi 40%) oraz Ceramika Tubądzin (przychody 270 mln PLN w 2007 roku, produkcja ponad 10 mln m kw płytek, 80% sprzedaży trafia na rynek krajowy). W kwietniu Tubądzin, przejął niemieckiego producenta płytek klinkierowych Korzilius, dzięki czemu moce produkcyjne wzrosną do 15 mln m kw rocznie (planowana sprzedaż w 2008 roku to ponad 350 mln PLN). Za podium plasują się połączone Ceramika Nowa Gala i Ceramika Gres (planowane łączne moce w 2008 roku to 9,5 mln m kw). Tuż za nimi są grupy Ceramiki Końskie, która ostatnio przejęła Ceramikę Color (prognozowane przychody grupy na 2008 rok to 145 mln PLN) oraz Polcolorit (ponad 100 mln PLN przychodów w 2007 roku, przy 70% wykorzystaniu mocy produkcyjnych). Światowa produkcja płytek ceramicznych [mln m kw] Chiny Hiszpania Brazylia Włochy Indie Polska Globalnie Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Wokół Płytek Ceramicznych, Ceramic World Review Strona 14

15 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY: SZANSE: Wysoka jakość wyrobów Efekty synergii w wyniku połączenia z Ceramika Gres Koncentracja na wysokomarżowych produktach Szersza oferta produktowa Silna pozycja na rynku projektów komercyjnych (infrastruktury ogólnej) Wzrost wydatków remontowych Polaków Korzyści z tytułu inwestycji w SSE Wzrost liczby oddawanych do użytku nowych mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i handlowych SŁABE STRONY: ZAGROŻENIA: Wrażliwość na cykle koniunkturalne w budownictwie Ryzyko wahań kursów walutowych oraz wzrostu stóp procentowych Słaba dynamika eksportu, przy coraz większym nasyceniu rynku krajowego Duża konkurencja ze strony producentów krajowych i zagranicznych na rynku krajowym Stosunkowo mała skala działalności w stosunku do liderów rynku Wzrost cen surowców, gazu i energii, presja płacowa Wzrost mocy produkcyjnych producentów z Europy Wschodniej oraz poprawa jakości i wyrobów mogą ograniczyć pole możliwej ekspansji na tamtejsze rynki Strona 15

16 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 106,5 187,8 186,6 178,2 172,1 169,4 169,1 168,8 168,9 169,1 169,3 169,3 Wartości niematerialne i prawne 0,0 16,6 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 Rzeczowe aktywa trwałe 99,7 160,7 159,5 150,9 144,7 141,9 141,5 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Aktywa obrotowe 72,1 108,0 128,4 148,8 166,9 182,0 194,6 205,4 208,9 210,4 212,0 212,3 Zapasy 36,0 56,4 65,9 72,1 77,5 82,2 85,9 88,5 90,2 91,5 92,4 92,7 Należności krótkoterminowe 29,4 43,9 50,9 55,7 59,9 63,5 66,4 68,4 69,7 70,7 71,4 71,6 Inwestycje krótkoterminowe 6,3 7,0 11,0 20,3 28,8 35,6 41,6 47,9 48,3 47,5 47,5 47,3 Aktywa razem 178,7 295,8 315,1 327,0 339,0 351,4 363,7 374,2 377,9 379,6 381,3 381,6 Kapitał (fundusz) własny 118,3 192,4 210,6 225,3 240,9 257,6 275,1 292,9 304,0 315,4 327,0 338,5 Kapitał (fundusz) zakładowy 38,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Kapitał (fundusz) zapasowy 70,5 119,8 130,7 142,1 155,2 169,5 185,1 201,6 211,9 222,4 233,2 244,2 Zysk (strata) netto 9,7 16,6 22,8 26,1 28,7 31,0 33,0 34,3 35,1 36,0 36,8 37,3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60,4 103,4 104,5 101,6 98,1 93,7 88,6 81,3 73,9 64,2 54,3 43,1 Rezerwy na zobowiązania 8,9 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Zobowiązania długoterminowe 31,0 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 31,6 21,4 11,2 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 20,5 53,4 54,4 51,6 48,1 43,7 38,5 31,3 31,9 32,4 32,7 32,8 Pasywa razem 178,7 295,8 315,1 327,0 339,0 351,4 363,7 374,2 377,9 379,6 381,3 381,6 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaży 101,5 141,0 215,5 235,8 253,7 269,0 281,3 289,5 295,3 299,6 302,4 303,3 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 68,8 93,6 145,3 159,0 171,6 182,2 190,5 196,3 200,7 204,0 206,1 206,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32,7 47,4 70,3 76,8 82,1 86,9 90,8 93,2 94,5 95,6 96,3 96,3 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 19,2 24,7 36,3 39,6 42,4 44,9 46,8 48,0 48,8 49,4 49,7 49,8 Zysk (strata) na sprzedaży 13,5 22,7 34,0 37,2 39,6 42,0 44,0 45,2 45,7 46,3 46,6 46,5 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 1,5-1,5-0,8-0,8-0,9-1,1-1,3-1,4-1,5-1,5-1,5-1,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15,1 21,2 33,2 36,4 38,8 40,9 42,8 43,7 44,3 44,8 45,1 45,0 Saldo działalności finansowej -3,1-4,2-5,7-4,9-4,2-3,5-3,0-2,4-2,0-1,4-0,8-0,1 Zysk (strata) brutto 12,0 17,0 27,5 31,5 34,5 37,4 39,8 41,3 42,2 43,3 44,3 44,9 Zysk (strata) netto 9,7 15,0 22,8 26,1 28,7 31,0 33,0 34,3 35,1 36,0 36,8 37,3 Rachunek przepływu środków pieniężnych [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12,2 21,7 37,2 39,5 42,2 44,3 46,9 49,3 50,8 51,8 52,7 53,5 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4,1-59,1-17,0-8,9-10,9-13,5-15,6-15,5-16,1-16,2-16,2-16,3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5,5 38,0-16,2-21,2-22,8-24,1-25,3-27,5-34,3-36,5-36,4-37,3 Przepływy pieniężne netto 2,6 0,7 4,0 9,4 8,5 6,8 6,0 6,3 0,4-0,8 0,0-0,2 Środki pieniężne na początek okresu 3,7 6,3 7,0 11,0 20,3 28,8 35,6 41,6 47,9 48,3 47,5 47,5 Środki pieniężne na koniec okresu 6,3 7,0 11,0 20,3 28,8 35,6 41,6 47,9 48,3 47,5 47,5 47,3 Strona 16

17 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 52,8% 9,4% 7,6% 6,1% 4,5% 2,9% 2,0% 1,5% 0,9% 0,3% EBITDA zmiana r/r 50,0% 4,9% 4,1% 2,7% 2,8% 1,6% 1,0% 0,9% 0,7% 0,0% EBIT zmiana r/r 56,8% 9,5% 6,5% 5,6% 4,5% 2,2% 1,2% 1,1% 0,7% -0,2% Zysk netto zmiana r/r 52,4% 14,5% 9,7% 8,3% 6,3% 3,9% 2,2% 2,6% 2,2% 1,4% Marża brutto na sprzedaży 32,6% 32,6% 32,4% 32,3% 32,3% 32,2% 32,0% 31,9% 31,8% 31,8% Marża EBITDA 23,9% 22,9% 22,2% 21,5% 21,2% 20,9% 20,7% 20,6% 20,5% 20,5% Marża EBIT 15,4% 15,4% 15,3% 15,2% 15,2% 15,1% 15,0% 14,9% 14,9% 14,8% Marża brutto 12,8% 13,4% 13,6% 13,9% 14,1% 14,3% 14,3% 14,5% 14,6% 14,8% Marża netto 10,6% 11,1% 11,3% 11,5% 11,7% 11,9% 11,9% 12,0% 12,2% 12,3% COGS / Przychody 67,4% 67,4% 67,6% 67,7% 67,7% 67,8% 68,0% 68,1% 68,2% 68,2% SG&A / Przychody 16,8% 16,8% 16,7% 16,7% 16,6% 16,6% 16,5% 16,5% 16,4% 16,4% SG&A / COGS 25,0% 24,9% 24,7% 24,6% 24,6% 24,5% 24,3% 24,2% 24,1% 24,1% ROE 10,8% 11,6% 11,9% 12,0% 12,0% 11,7% 11,5% 11,4% 11,2% 11,0% ROA 5,4% 5,1% 7,2% 8,0% 8,5% 8,8% 9,1% 9,2% 9,3% 9,5% ROE - WACC 0,8% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,1% 0,8% 0,5% 0,2% 0,0% Stopa zadłużenia 33,2% 31,1% 28,9% 26,7% 24,4% 21,7% 19,6% 16,9% 14,2% 11,3% Dług 70,8 65,8 60,3 54,3 47,8 39,6 31,6 21,4 11,2 0,0 D/(D+E) 22,5% 20,1% 17,8% 15,5% 13,1% 10,6% 8,4% 5,6% 2,9% 0,0% D/E 29,0% 25,2% 21,6% 18,3% 15,1% 11,8% 9,1% 6,0% 3,0% 0,0% Odsetki / EBIT -17,3% -13,5% -10,9% -8,6% -7,0% -5,4% -4,5% -3,2% -1,7% -0,2% Dług / Kapitał własny 33,6% 29,2% 25,0% 21,1% 17,4% 13,5% 10,4% 6,8% 3,4% 0,0% Dług netto 59,8 45,5 31,5 18,7 6,2-8,3-16,7-26,0-36,3-47,3 Dług netto / Kapitał własny 28,4% 20,2% 13,1% 7,3% 2,3% -2,8% -5,5% -8,3% -11,1% -14,0% Dług netto / EBITDA 116,0% 84,0% 55,9% 32,3% 10,5% -13,7% -27,3% -42,2% -58,4% -76,2% Dług netto / EBIT 180,0% 124,9% 81,2% 45,7% 14,6% -18,9% -37,7% -58,2% -80,4% -105,2% EV 285,1 270,8 256,8 244,0 231,5 217,0 208,6 199,3 189,0 178,0 Dług / EV 24,8% 24,3% 23,5% 22,3% 20,6% 18,3% 15,2% 10,8% 5,9% 0,0% CAPEX / Przychody 8,0% 3,9% 4,5% 5,3% 5,9% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% CAPEX / Amortyzacja 93,5% 52,3% 65,3% 84,0% 98,2% 98,5% 100,9% 101,0% 100,9% 100,4% Amortyzacja / Przychody 8,5% 7,5% 6,9% 6,3% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% Zmiana KO / Przychody 5,2% 3,8% 3,1% 2,5% 1,9% 1,3% 0,9% 0,6% 0,4% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 15,0% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% Wskaźniki rynkowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P MC/S* 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 P/E* 9,9 8,6 7,9 7,3 6,8 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 P/BV* 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 P/CE* 5,6 5,2 4,9 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 EV/EBITDA* 5,5 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 EV/EBIT* 8,6 7,4 6,6 6,0 5,4 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0 EV/S* 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 BVPS 3,7 4,0 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 EPS 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 CEPS 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 FCFPS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 DPS 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Payout ratio 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% *Przy cenie akcji na poziomie 3,95 PLN. Strona 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Andrzej Kubacki Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji IT, chemia Makler Papierów Wartościowych Tel. (032) IT, media, handel, budownictwo Krzysztof Pado Przemysł drzewny, materiałów budowlanych, elektromaszynowy Tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Strona 18

19 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie upubliczniony 17 czerwca 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje Spółki Struktura rekomendacji BDM w IIQ 08 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji ,95 PLN Kupuj 3 100% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Wydział Analiz, ul. 3-go Maja 23, Katowice, tel. (032) , fax (032) Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ , NIP , REGON Strona 19

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r.

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r. RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu Biecz, 28.04.2017 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2016 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo