P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA. PLN LIPIEC 11 Spółka jest wg nas ciekawą propozycją inwestycyjną w obszarze mediów/rozrywki i jest handlowana przy wskaźniku EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie x, czyli wyraźnie taniej niż to miało miejsce w 1H 11 i w 1 roku. Dlatego uważamy, że obecne pułapy cenowe mogą być dobrą okazją do zwiększenia zaangażowania w walory Cinema City. Tym samym podtrzymujemy nasze zalecenie Akumuluj obniżając jednoczenie wycenę do poziomu PLN/akcję. W zaktualizowanym raporcie skorygowaliśmy nieznacznie prognozy na 11 rok z uwagi na słabsze niż oczekiwaliśmy wyniki sprzedażowe w Czechach w Q 11, czego nie zrekompensowała wyższa frekwencja w pozostałych krajach operacyjnych. Z kolei w 1 roku niższe marże uzasadniamy m.in. bardziej konserwatywnym podejściem, co do rezultatów Cinema Place oraz wyższymi kosztami wynagrodzeń. W kolejnych latach prognozy podeszliśmy bardziej konserwatywnie do osiągalnych marż i docelowo obniżyliśmy marżę EBITDA z poziomu ponad 1.% do.1% w ostatnim roku modelu (jest to główna przyczyna spadku naszej wyceny). W tym roku nie oczekujemy już kolejnych negatywnych zaskoczeń ze strony spółki. Na podstawie wstępnych wyników oglądalności w krajach operacyjnych Cinema City w Q 11 (historycznie najtrudniejszy okres) oczekujemy poprawy rezultatów r/r segmentu kinowego. Liczymy na wzrost przychodów, co tłumaczy poza efektem konsolidacji Cinema Palace, w szczególności wzrostem frekwencji r/r w Polsce, na Węgrzech i w Izraelu. Gorszych rezultatów r/r oczekujemy w Czechach (rynek ten zachowywał się w Q 11 słabo na tle innych obszarów geograficznych). Ogółem w Q 11 w segmencie kinowym zakładamy wzrost przychodów do poziomu 7 mln EUR, czyli o.1% r/r. Wyższa frekwencja r/r, zwłaszcza na tytuły D, powinna naszym zdaniem wpłynąć na poprawę wyniku EBITDA do poziomu 9. mln EUR z 7.9 mln EUR (biorąc pod uwagę duży udział tytułów D we frekwencji ogółem założenia te są wg nas konserwatywne, nawet uwzględniając trudną sytuacją multipleksów w Czechach). Drugie półrocze 11, wg naszych założeń, powinno być także dobre dla kin. Frekwencja w pierwszej połowie lipca jest wysoka dzięki ostatniej części Harry Pottera (D), a najbliższe premiery skłaniają nas do utrzymania w modelu wysokiej frekwencji także w sierpniu. Z kolei kluczowe znaczenie dla wyników sprzedażowych w Q 11 będzie miała popularność Bitwy Warszawskiej (D). Jest to główny tytuł odpowiedzialny za przyjęte w modelu wyniki sprzedażowe w Polsce. Wycena DCF [EUR] 9.1 Wycena porównawcza [EUR] 7.9 Wycena końcowa [EUR] 9. Wycena końcowa [PLN]. Potencjał do wzrostu / spadku +1% Koszt kapitału 1.9% Cena rynkowa [PLN].1 Kapitalizacja [mln PLN] 1 Ilość akcji [mln. szt.] 1. Cena maksymalna za mc [PLN].99 Cena minimalna za mc [PLN] 1.1 Stopa zwrotu za mc -1% Stopa zwrotu za mc -% Stopa zwrotu za 9 mc -% Maciej Bobrowski tel. (-) Dom Maklerski BDM S.A. ul. -go Maja, -9 Katowice CCIINT WIG znormalizowany P 1P 1P Przychody [mln EUR] EBITDA [mln EUR] EBIT [mln EUR] Zysk netto [mln EUR] P/BV P/E EV/EBITDA EV/EBIT //1 /1/1 7/8/1 9/8/1 1//1 1//1 1/18/11 /1/11 /1/11 /7/11 7/11/11 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... WYCENA DCF... WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 NOWE SALE KINOWE... 8 WYNIKI ZA 1Q PROGNOZA WYNIKÓW NA Q WARTOŚĆ RYNKU KINOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH OPERACYJNYCH... 1 RYNEK KINOWY W POLSCE...1 RYNEK KINOWY NA WĘGRZECH, W IZRAELU, RUMUNII I W CZECHACH...1 ZMIANA W PROGNOZIE WYNIKÓW PROGNOZA WYNIKÓW I ZAŁOŻENIA DO MODELU DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI... 18

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Nasza zaktualizowana wycena opiera się na metodzie DCF oraz na wycenie porównawczej do wybranych, zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Za pomocną wyceny DCF uzyskaliśmy wartość 9.1 EUR/akcję. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata 11-1 dała wartość 7.9 EUR/akcję. Wycena końcowa jest średnią ważoną z tych metod i wynosi 9. EUR/akcję. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Wycena DCF [EUR] waga 8% 9.1 Wycena porównawcza [EUR] waga % 7.9 Końcowa wycena 1 akcji [EUR] 9. Końcowa wycena 1 akcji [PLN]. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r i dały powód do weryfikacji zbyt optymistycznych oczekiwań, co do osiągalnych wyników na 11 rok. Warto też zwrócić uwagę, że obecnie (uzasadniona wg nas) premia z jaką notowane są walory Cinema City na tle innych podmiotów jest na istotnie niższym poziomie niż to miało miejsce wcześniej w 1H 11 i w 1 roku. W tym roku nie oczekujemy już kolejnych negatywnych zaskoczeń ze strony spółki. Na podstawie wstępnych wyników oglądalności w krajach operacyjnych Cinema City w Q 11 (historycznie najtrudniejszy okres) oczekujemy poprawy rezultatów r/r segmentu kinowego. Liczymy na wzrost przychodów, co tłumaczy poza efektem konsolidacji Cinema Palace, w szczególności wzrostem frekwencji r/r w Polsce, na Węgrzech i w Izraelu. Gorszych rezultatów r/r oczekujemy w Czechach (rynek ten zachowywał się w Q 11 słabo na tle innych obszarów geograficznych). Ogółem w Q 11 w segmencie kinowym zakładamy wzrost przychodów do poziomu 7 mln EUR, czyli o.1% r/r. Wyższa frekwencja r/r, zwłaszcza na tytuły D, powinna naszym zdaniem wpłynąć na poprawę wyniku EBITDA do poziomu 9. mln EUR z 7.9 mln EUR (biorąc pod uwagę duży udział tytułów D we frekwencji ogółem założenia te są wg nas konserwatywne, nawet uwzględniając trudną sytuacją multipleksów w Czechach). W zaktualizowanym raporcie skorygowaliśmy nieznacznie prognozy na 11 rok z uwagi na słabsze niż oczekiwaliśmy wyniki sprzedażowe w Czechach w Q 11, czego nie zrekompensowała wyższa frekwencja w pozostałych krajach operacyjnych. Z kolei w 1 roku niższe marże uzasadniamy m.in. bardziej konserwatywnym podejściem, co do rezultatów Cinema Place oraz wyższymi kosztami wynagrodzeń. Podsumowując, uważamy, że obecne pułapy cenowe mogą być dobrą okazją do zwiększenia zaangażowania w walory Cinema City, które są handlowane przy wskaźnikach EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie x. Podtrzymujemy nasze zalecenie Akumuluj, licząc że kolejne kwartały wpłyną na stopniową poprawę klimatu inwestycyjnego wokół spółki.

4 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Transakcję przejęcia Cinema Palace oceniamy pozytywnie i uważamy, że spółce w 1 roku uda się zwiększyć rentowność przejętych multipleksów. Istnieje jednak ryzyko, że proces porządkowania nabytych aktywów będzie dłuższy niż to założyliśmy i pojawią się dodatkowe koszty, których nie ujęliśmy w modelu. W Q 11 zakładamy dodatkowo <1. mln EUR kosztów związanych z restrukturyzacją. Założyliśmy istotny wzrost frekwencji w Q 11 w Polsce uwzględniając premierę Bitwy Warszawskiej ( wrzesień br.). Przesunięcie terminu tej premiery lub niska frekwencja na tym tytule może mieć istotny wpływ na szansę realizacji naszych założeń. W długim terminie ryzykiem dla kin może być upowszechnienie usługi premium VOD. Obecnie trudno jednoznacznie określić jakie to stanowi ryzyko dla branży kinowej i kiedy ta usługa upowszechni się w krajach operacyjnych Cinema City. Zwracamy jednak uwagę, że poszczególne studia filmowe zapowiadają uruchomić usługę premium VOD (studio chce udostępniać najnowszy kontent ok miesiąca od premiery kinowej). W długim terminie niekorzystny wpływ na frekwencje w kinach może mieć także upowszechnienie telewizorów D wraz z poprawą parametrów transmisji danych. Inwestorzy powinni uwzględniać ryzyko, że ta forma rozrywki wraz ze skróceniem czasu licząc od premiery kinowej do udostępnienia filmu w formie płatnej w tv może niekorzystnie odbić się na branży kinowej. Wskaźniki rynkowe grupy porównawczej wskazują na premię z jaką notowane są walory Cinema City. Zwracamy jednak uwagę, że obecnie premia ta jest na istotnie niższym poziomie niż to miało miejsce wcześniej w 1H 11 i w 1 roku. WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 1 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie %. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.. Główne zmiany w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W zaktualizowanym raporcie skorygowaliśmy nieznacznie prognozy na 11 rok z uwagi na słabsze niż oczekiwaliśmy wyniki sprzedażowe w Czechach w Q 11, czego nie zrekompensowała wyższa frekwencja w pozostałych krajach operacyjnych. Z kolei w 1 roku niższe marże uzasadniamy m.in. bardziej konserwatywnym podejściem, co do rezultatów Cinema Place oraz wyższym kosztom wynagrodzeń. W kolejnych latach prognozy podeszliśmy bardziej konserwatywnie do osiągalnych marż i docelowo obniżyliśmy marżę EBITDA z poziomu ponad 1% do.1% w ostatnim roku modelu. Uwzględniliśmy nową formułę sprzedaży biletów na filmy D (bilet + jednorazowe okulary). Podtrzymujemy nasze wcześniejsze założenia dotyczące liczby otwarć nowych ekranów. Od 1 roku zakładamy spadek kosztów wynajmu w przejętych multipleksach Cinema Palace. Zmniejszyliśmy stopę wolną od ryzyka z % do.8%. W prognozie nie zakładamy kolejnych akwizycji. W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na 81. mln EUR, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 9.1 EUR.

5 Model DCF 11P 1P 1P 1P 1P 1P 17P 18P 19P P +P Przychody ze sprzedaży [mln EUR] EBIT [mln EUR] Stopa podatkowa 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Podatek od EBIT [mln EUR] NOPLAT [mln EUR] Amortyzacja [mln EUR] CAPEX [mln EUR] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln EUR] 1.7* Inwestycje kapitałowe [mln EUR] FCF [mln EUR] DFCF [mln EUR] Suma DFCF [mln EUR] 71. Wartość rezydualna [mln EUR] 89.1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1.% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln EUR] 7. Wartość firmy EV [mln EUR] 1. Dług netto [mln EUR]. Wartość kapitału[mln EUR] 81. Ilość akcji [mln. szt.] 1. Wartość kapitału na akcję [EUR] 9.1 *kwota obejmuje 1 mln EUR, jakie spółka ma jeszcze otrzymać z rozliczenia sprzedaży nieruchomości Przychody zmiana r/r % 8% 1% 11% 9% 7% % % % % EBIT zmiana r/r % 17% 9% 1% 1% 9% 7% 7% % % NOPLAT zmiana r/r % 1% 9% 1% 1% 9% 7% 7% % % FCF zmiana r/r --- -% % 8% % % 7% % % 1% Marża EBITDA.%.1% 1.8% 1.% 1.% 1.% 1.%.7%.%.1% Marża EBIT 1.% 1.% 1.% 1.% 1.7% 1.% 1.% 1.% 1.8% 1.8% Marża NOPLAT 1% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 1% 1% 1% CAPEX / Przychody 1% 1% 1% 11% 8% % % % % % CAPEX / Amortyzacja 18% 17% 1% 118% 89% 7% 8% 7% 7% 78% Zmiana KO / Przychody -% % % % % % % % % % Zmiana KO / Zmiana przychodów -8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 11P 1P 1P 1P 1P 1P 17P 18P 19P P Stopa wolna od ryzyka.8%.8%.8%.8%.8%.8%.8%.8%.8%.8% Premia za ryzyko.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% Beta Premia kredytowa 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Koszt kapitału własnego 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% Udział kapitału własnego 8.8% 88.9% 9.8% 91.% 91.7% 9.% 9.% 9.% 9.8% 9.% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% Udział kapitału obcego 1.% 11.1% 9.% 8.7% 8.% 8.% 7.7% 7.% 7.% 7.% WACC 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -.% -1.%.% 1.% 1.%.%.%.%.% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko.%.%.%.8%.%.%.%.%.% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -.% -1.%.% 1.% 1.%.%.%.%.%.% % % premia za ryzyko.% % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata 11-1 do wybranych spółek zagranicznych, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Ostatecznie porównując wyniki Cinema City ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 7. EUR. Zarówno wskaźnik P/E jak i EV/EBITDA wskazuje na premię z jaką notowane są aktualnie walory Cinema City względem spółek z grupy porównawczej. Zwracamy jednak uwagę, że obecnie premia ta jest na istotnie niższym poziomie niż to miało miejsce wcześniej w 1H 11 i w 1 roku. Dostrzegamy szereg czynników, które mogą uzasadniać występowania premii. Jest to m.in. i) silna pozycja w regionie CEE, ii) prowadzona od kilku lat szybka ekspansja, iii) małe zadłużenie, czy iv) dalsza możliwość konsolidacji rynku. Dlatego uważamy, że przy wskaźnikach EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie x, walory Cinema City są ciekawą propozycją inwestycyjną z obszaru mediów. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA Cena 11P 1P 1P 11P 1P 1P Regal Entertainment Cinemark Holdings Cineworld Group Kinepolis Mediana Cinema City Premia / dyskonto 1% % % 19% 1% 7% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [EUR] Waga roku 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Wycena 1 akcji wg wskaźników [EUR] Waga wskaźnika % % Wycena końcowa 1 akcji [EUR] 7. Wycena końcowa spółki [mln EUR] 78. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Cinema City Carmike Cinemas Kinepolis Cineworld Group Cinemark Holdings Regal Entertainment 1% 1% 1% 1% 18% % % % % 8% % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 7

8 NOWE SALE KINOWE Podtrzymujemy nasze wcześniejsze założenia dotyczące liczby otwarć nowych ekranów. W kwietniu 11 roku spółka otworzyła nowy obiekt w Braila (Rumunia) z 1 ekranami. Dodatkowo od maja spółka jest operatorem obiektów z 17 ekranami na Węgrzech (forma najmu dotychczas funkcjonujących multipleksów). Uwzględniając powyższe zmiany, zakładamy że na koniec Q 11 liczba ekranów Cinema City wynosiła 887 szt. W Q 11 liczymy na otwarcie obiektu w Arad (Rumunia) z 8 ekranami. Dodatkowo w Q 11 zakładamy otwarcia łącznie ekranów: Constanta, Turgu (Rumunia) i Toruń (Polska). Tym samym na koniec 11 roku liczba ekranów powinna wzrosnąć do 9 szt. W latach 1-1 spółka będzie wg nas kontynuować dynamiczny rozwój, co powinny zapewnić podpisane umowy najmu w nowych obiektach. W naszym modelu zakładamy na 1 rok wzrost liczby ekranów o 1 szt., z czego najważniejszym projektem będzie uruchomienie własnego megapleksu Rishon LeZion Planet z ekranami w Izraelu. Na 1 rok zakładamy wzrost bazy ekranów także o 1 szt. czyli do 1 18 szt. na koniec okresu. Założona w modelu liczba ekranów (na koniec okresu) Q8 Q8 Q8 Q8 1Q9 Q9 Q9 Q9 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q11 Q11 Q11 Q11 // Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 8

9 WYNIKI ZA 1Q 11 Tak jak ostrzegaliśmy spółka pokazała słabe wyniki operacyjne za 1Q 11, które dodatkowo zostały obciążone kosztami restrukturyzacji przejętej sieci Cinema Palace (także w Q 11 oczekujemy kolejnych kosztów restrukturyzacyjnych na poziomie <1. mln EUR). Sprzedaż biletów okazała się znacznie mniejsza niż w 1Q 1, co jest efektem głównie wysokiej bazy dotyczącej w szczególności filmów D (Avatar, Alicja w Krainie Czarów). Spółka sprzedała 9.7 mln szt. biletów przy średniej cenie biletu na poziomie.1 EUR. Oznacza to spadek odpowiednio o.7% r/r i 8.% r/r. Po oczyszczeniu sprzedaży z dodatniego wpływu multipleksów Cinema Palace dynamika spadku była istotnie większa. Bez uwzględnienia kontrybucji ze strony Cinema Palace sprzedaż biletów spadłaby o 17.% r/r do 7.7 mln szt., przy jednoczesnym spadku średniej ceny biletu o 8.8% r/r. Ogółem przychody segmentu kinowego wyniosły.7 mln EUR i były mniejsze o.9% od tych osiągniętych w 1Q 1. Jak już wspominaliśmy wyniki za 1Q 11 uwzględniają także dodatkowe koszty związane z transakcją przejęcia i restrukturyzacją sieci Cinema Palace w wysokości. mln EUR. Po uwzględnieniu tej pozycji wynik EBIT za 1Q 11 wyniósł.9 mln EUR, czyli spadł o 7.9% r/r. Wynik netto z kolei spadł z 1. mln EUR do.7 mln EUR. Wyniki skonsolidowane spółki [mln EUR] 1Q'1 1Q'11 zmiana r/r 9 1 zmiana r/r Przychody % % segment kinowy % % segment dystrybucja % % segment nieruchomości % % EBITDA %.. 1.1% EBIT %...% segment kinowy % % segment dystrybucja segment nieruchomości..1-1.% % Zysk (strata) netto %.9..9% Marża EBITDA 8.9% 1.7% 1.9% 17.% Marża EBIT 1.9% 7.% 1.% 11.% Marża zysku netto 17.9%.7% 11.% 9.% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 9

10 Sprzedaż biletów, średnia cena biletów oraz wydatki na napoje i przekąski 1,, 9, 8,, 7,,,,,,, 1,,,1,,,7,,9,,9, 7,1 8, 9,,8 8, 7, 9,1,, 1,, 1Q7 Q7 Q7 Q7 1Q8 Q8 Q8 Q8 1Q9 Q9 Q9 Q9 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q11 Ilość sprzedanych biletów [mln]- lewa skala Średnia cena biletu [EUR]- prawa skala Średnie wydatki na napoje i przekąski [EUR]- prawa skala, Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wpływy z reklamy w ujęciu kwartalnym 9, 1, 8, 1, 7, 1,,,,,,,1,, 7,,,8,,,,, 7,8, 7, 7, 8, 7, 1, 8,,, 1,,, 1Q7 Q7 Q7 Q7 1Q8 Q8 Q8 Q8 1Q9 Q9 Q9 Q9 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q11 Przychody z reklamy [mln EUR] Śr przychód z reklamy na 1 ekran [EUR] Śr przychód z reklamy na 1 widza [EUR], Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym % 1,9% % 1,8% 1,9% 1,7% 1% 1,% 1,1% 1,% 1,% 11,% 17, 1,% 1,% 1,9% 11,% 9,% 1% 9,% 7,%,7 7,1,% 8,,1 1, 9,,9 7,1 8,1 1,,7, 1,,8 %, 8, 1 1Q7 Q7 Q7 Q7 1Q8 Q8 Q8 Q8 1Q9 Q9 Q9 Q9 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q11 % Przychody [mln EUR] Marża EBIT Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 1

11 Wyniki segmentu kinowego w ujęciu kwartalnym 7 % % 1% % % 1 1Q7 Q7 Q7 Q7 1Q8 Q8 Q8 Q8 1Q9 Q9 Q9 Q9 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q11 % Przychody [mln EUR] Marża EBIT Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wyniki segmentu dystrybucja w ujęciu kwartalnym 9 % 8 % 7 % 8 % 1% % -1% 1 -% 1Q7 Q7 Q7 Q7 1Q8 Q8 Q8 Q8 1Q9 Q9 Q9 Q9 1Q1 Q1 Q1 Q1 1Q11 -% Przychody [mln EUR] Marża EBIT Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 11

12 PROGNOZA WYNIKÓW NA Q 11 Okres Q jest historycznie najsłabszym sezonem w kinach Cinema City w porównaniu z innymi kwartałami. Dodatkowo w Q 11 spółka kontynuowała restrukturyzację przejętej sieci Cinema Palace (oczekujemy kolejnych kosztów restrukturyzacyjnych na poziomie <1 mln EUR). Porównując wyniki r/r należy zwrócić też uwagę, że w Q 1 spółka zaksięgowała wynik na sprzedaży nieruchomości. W Q 11 wynik spółki nie jest zawyżony takimi zdarzeniami jednorazowymi. Na podstawie wstępnych wyników oglądalności w krajach operacyjnych Cinema City oczekujemy poprawy rezultatów segmentu kinowego. Liczymy na wzrost przychodów, co tłumaczy poza efektem konsolidacji Cinema Palace, w szczególności wzrostem frekwencji r/r w Polsce, na Węgrzech i w Izraelu. Gorszych rezultatów r/r oczekujemy w Czechach (rynek ten zachowywał się w Q 11 słabo na tle innych obszarów geograficznych). Ogółem w Q 11 w segmencie kinowym przyjęliśmy wzrost przychodów do 7 mln EUR, czyli o.1% r/r. Wyższa frekwencja r/r, zwłaszcza na tytuły D, powinna naszym zdaniem wpłynąć na poprawę wyniku EBITDA do poziomu 9. mln EUR z 7.9 mln EUR. Zysk EBIT segmentu kinowego w Q 11 szacujemy na. mln PLN, względem. mln EUR z Q 1. Wyniki skonsolidowane spółki [mln EUR] Q'1 Q'11P zmiana r/r 1H 1 1H 11P zmiana r/r Przychody % % segment kinowy % % segment dystrybucja...% % segment nieruchomości % % EBITDA % % EBIT..9-9.% % segment kinowy...9% % segment dystrybucja.1..% segment nieruchomości % % Zysk (strata) netto % % Marża EBITDA 8.% 1.1% 1.1% 1.% Marża EBIT.%.% 1.%.9% Marża zysku netto.%.% 8.%.1% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 1

13 WARTOŚĆ RYNKU KINOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH OPERACYJNYCH RYNEK KINOWY W POLSCE Wyniki sprzedażowe za Q 11 w Polsce okazały się dobre. W ujęciu miesięcznym najsłabsze rezultaty w porównaniu r/r zanotowano w kwietniu. Dużo lepszą frekwencję zanotowano w maju i w szczególności w czerwcu. Zakładamy, że w Q 11 wolumen sprzedaży wzrósł o ok. 1-1% r/r. Zwracamy też uwagę, że porównanie r/r wskazuje na prawie dwukrotnie wyższą sprzedaż biletów na tytuły D, co jest istotne dla osiąganych marż przez Cinema City. Na podstawie wstępnych danych sprzedażowych w okresie weekendowym poniżej przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych tytułów. Najważniejszymi pozycjami okazały się: Piraci z Karaibów (D), Kac Vegas w Bangkoku, Gnomeo i Julia (D), Kung Fu Panda (D) oraz Rio (D). Zatem w pierwszej piątce tytułów pod względem popularności znalazły się aż tytuły w technologii D. W Q 1 były to dwie pozycje. Zestawienie najpopularniejszych tytułów w Polsce w Q 11 w okresie weekendowym Lp. Tytuł Q 1 Lp. Tytuł Q 11 1 Jak wytresować smoka D 18 1 Piraci z Karaibów D 7 Robin Hood Kac Vegas w Bangkoku 1 Książę Persji 8 Gnomeo i Julia D Disco robaczki 7 Kung Fu Panda D Toy Story D Rio D 1 Co nas kręci, co nas podnieca 179 Jestem Bogiem 1 7 Starcie tytanów D Szybcy i wściekli 11 8 Iron Man 19 8 Sala Samobójców 98 9 Wyspa tajemnic 9 9 Niepokonani 88 1 Sex w wielkim mieście 8 1 Kod nieśmiertelności 8 11 Furia 7 11 Jan Paweł II. Szukałem Was... 1 Drużyna A 1 1 Super 8 Frekwencja na top 1 (tylko weekendy)[tys.] Frekwencja na top 1 (tylko weekendy)[tys.] 8 Udział top 1 we frekwencji za 1Q'1 7% Udział top 1 we frekwencji za 1Q'1 7% Frekwencja 1Q'1 (tylko weekendy)[tys.] Frekwencja 1Q'11 (tylko weekendy)[tys.] 98 Frekwencja na filmy D (w top 1) [tys.] 81 Frekwencja na filmy D (w top 1) [tys.] 11 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Stopklatka, PISF, boxoffice.pl Drugie półrocze 11, wg naszych założeń, powinno być dobre dla kin. Frekwencja w pierwszej połowie lipca jest wysoka dzięki ostatniej części Harry Pottera (D), a najbliższe premiery skłaniają nas do utrzymania w modelu wysokiej frekwencji także w sierpniu. Z kolei kluczowe znaczenie dla wyników sprzedażowych w Q 11 będzie miała popularność Bitwy Warszawskiej (D). Jest to główny tytuł odpowiedzialny za przyjęte w modelu wyniki sprzedażowe w Polsce. 1

14 Szacunkowa wartość sprzedaży biletów w Polsce w okresie weekendowym ujęcie miesięczne i kwartalne [mln EUR] sty- mar- maj- lip- wrz- lis- sty-7 mar-7 maj-7 lip-7 wrz-7 lis-7 sty-8 mar-8 maj-8 lip-8 wrz-8 lis-8 sty-9 mar-9 maj-9 lip-9 wrz-9 lis-9 sty-1 mar-1 maj-1 lip-1 wrz-1 lis-1 sty-11 mar-11 maj Q' Q' Q' Q' 1Q'7 Q'7 Q'7 Q'7 1Q'8 Q'8 Q'8 Q'8 1Q'9 Q'9 Q'9 Q'9 1Q'1 Q'1 Q'1 Q'1 1Q'11 Q'11 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Boxofficemojo, Stopklatka 1

15 RYNEK KINOWY NA WĘGRZECH, W IZRAELU, RUMUNII I W CZECHACH Szacunkowa wartość sprzedaży biletów na Węgrzech w okresie weekendowym ujęcie miesięczne i kwartalne [mln EUR] 1 1 sty-8 lut-8 mar-8 kwi-8 maj-8 cze-8 lip-8 sie-8 wrz-8 paź-8 lis-8 gru-8 sty-9 lut-9 mar-9 kwi-9 maj-9 cze-9 lip-9 sie-9 wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze Q'8 Q'8 Q'8 Q'8 1Q'9 Q'9 Q'9 Q'9 1Q'1 Q'1 Q'1 Q'1 1Q'11 Q'11 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Boxofficemojo Szacunkowa wartość sprzedaży biletów w Izraelu w okresie weekendowym ujęcie miesięczne i kwartalne [mln EUR] 1 mar-9 kwi-9 maj-9 cze-9 lip-9 sie-9 wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze Q'9 Q'9 Q'9 1Q'1 Q'1 Q'1 Q'1 1Q'11 Q'11 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Boxofficemojo 1

16 Szacunkowa wartość sprzedaży biletów w Czechach w okresie weekendowym ujęcie miesięczne i kwartalne [mln EUR] 1 1 sty-8 lut-8 mar-8 kwi-8 maj-8 cze-8 lip-8 sie-8 wrz-8 paź-8 lis-8 gru-8 sty-9 lut-9 mar-9 kwi-9 maj-9 cze-9 lip-9 sie-9 wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze Q'8 Q'8 Q'8 Q'8 1Q'9 Q'9 Q'9 Q'9 1Q'1 Q'1 Q'1 Q'1 1Q'11 Q'11 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Boxofficemojo Szacunkowa wartość sprzedaży biletów w Rumunii w okresie weekendowym ujęcie miesięczne i kwartalne [mln EUR] 1 1 sty-8 lut-8 mar-8 kwi-8 maj-8 cze-8 lip-8 sie-8 wrz-8 paź-8 lis-8 gru-8 sty-9 lut-9 mar-9 kwi-9 maj-9 cze-9 lip-9 sie-9 wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze Q'8 Q'8 Q'8 Q'8 1Q'9 Q'9 Q'9 Q'9 1Q'1 Q'1 Q'1 Q'1 1Q'11 Q'11 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Boxofficemojo 1

17 ZMIANA W PROGNOZIE WYNIKÓW W zaktualizowanym raporcie skorygowaliśmy nieznacznie prognozy na 11 rok z uwagi na słabsze niż oczekiwaliśmy wyniki sprzedażowe w Czechach w Q 11, czego nie zrekompensowała wyższa frekwencja w pozostałych krajach operacyjnych. Z kolei w 1 roku niższe marże uzasadniamy m.in. bardziej konserwatywnym podejściem, co do rezultatów Cinema Place oraz wyższymi kosztami wynagrodzeń. Zmiany w prognozach 11 stare 11 nowe zmiana 1 stare 1 nowe zmiana Przychody [mln EUR] % % EBITDA [mln EUR] % % EBIT [mln EUR].. -.7% % Zysk netto [mln EUR] %.. -.7% marża EBITDA.7%.%.8%.1% marża EBIT 1.% 1.% 1.8% 1.% marża netto 9.7% 9.% 11.1% 1.% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. PROGNOZA WYNIKÓW I ZAŁOŻENIA DO MODELU Prognoza wyników w ujęciu kwartalnym [mln EUR] CCIINT 1Q1 Q1 Q1 Q1P 1Q11P Q11P Q11P Q11P 9 1P 11P 1P Przychody EBITDA marża EBITDA 8.9% 8.% 1.%.% 1.7% 1.1%.%.% 1.9% 17.%.%.1% EBIT marża EBIT 1.9%.% 1.% 11.% 7.%.% 1.7% 17.% 1.% 11.% 1.% 1.% Kina 1Q1 Q1 Q1 Q1P 1Q11P Q11P Q11P Q11P 9 1P 11P 1P Przychody Bilety Bary kinowe Reklama EBITDA marża EBITDA 1.% 19.%.8%.% 17.7% 1.8%.%.8% 1.9%.7% 1.7%.% EBIT marża EBIT.7% 7.9% 1.% 1.% 7.8%.% 1.% 18.% 1.7% 1.% 1.% 1.% Frekwencja zanualizowana (na 1 ekran) Dystrybucja 1Q1 Q1 Q1 Q1P 1Q11P Q11P Q11P Q11P 9 1P 11P 1P Przychody EBITDA marża EBITDA -1.%.% 8.7% -8.%.%.%.1%.% -.9%.%.%.% EBIT marża EBIT -.%.% 7.% -9.%.%.% 1.%.% -.% -.%.% 1.% Nieruchomości, inne 1Q1 Q1 Q1 Q1P 1Q11P Q11P Q11P Q11P 9 1P 11P 1P Przychody EBITDA marża EBITDA 7.8%.% -9.% -1.% 19.9% 8.8% 8.% 8.%.9%.1%.1%.% EBIT marża EBIT.8%.% -.% -17.1% 1.8%.%.%.%.%.%.%.% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 17

18 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI Bilans [mln EUR] Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy Kredyty pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat [mln EUR] Przychody Koszty operacyjne Amortyzacja Koszty wynajmu Pozostałe koszty EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto CF [mln EUR] 8 9 1P 11P 1P 1P 1P 1P 1P 17P 18P 19P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

19 Dane finansowe 9 1P 11P 1P 1P 1P 1P 1P 17P 18P 19P Przychody zmiana r/r 1% % -1% 8% 1% 11% 9% 7% % % % EBITDA zmiana r/r 1% 1% % 1% 1% 9% 8% % % % % EBIT zmiana r/r % % -% 17% 9% 1% 1% 9% 7% 7% % Zysk netto zmiana r/r 8% % -8% 1% 9% 1% 1% 11% 1% 9% 7% Marża EBITDA % 17% 1% % % % 1% 1% 1% 1% % Marża EBIT 1% 11% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Marża netto 11% 9% 1% 1% 1% 1% 11% 11% 11% 1% 1% Dług 17 9 Odsetki / EBIT -% -% -% -% -% -% -% % % % % Dług netto Dług / EV 1% 7% 1% 9% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 1% CAPEX / Przychody 18% 1% 1% 1% 11% 8% % % % % % CAPEX / Amortyzacja % 18% 17% 1% 118% 89% 7% 8% 7% 7% 78% Amortyzacja / Przychody 8% % 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 7% Wskaźniki rynkowe MC/S P/E P/BV P/CE EV/EBITDA EV/EBIT EV/S BVPS EPS CEPS DPS Payout ratio % % % % % % 8% 8% 8% 8% 8% DYield % % % % % % 8% 9% 1% 11% 1% 19

20 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. () IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. () materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. () surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. () Leszek Mackiewicz tel. () Bartosz Zieliński tel. () Maciej Bąk tel. () Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. () handel Krystian Brymora tel. () chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG akumuluj. akumuluj akumuluj 9. trzymaj trzymaj 9. redukuj redukuj 9. redukuj redukuj.9 akumuluj akumuluj.9 redukuj redukuj 7.8 akumuluj akumuluj.1 akumuluj kupuj Struktura publicznych rekomendacji BDM w Q 11: Kupuj % Akumuluj 1 % Trzymaj % Redukuj 7% Sprzedaj %

21 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM.7.11 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż %, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 1

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 28.3 PLN 18 LIPIEC 2012 Po słabym okresie 2Q 12 obawiamy się, że również kolejne dwa kwartały będą wymagające dla spółki pod względem utrzymania wysokiej frekwencji.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.6 PLN 08 GRUDZIEŃ 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową zdecydowaliśmy się utrzymać nasze wcześniejsze zalecenie Redukuj podnosząc cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 30.3 PLN 21 LUTY 2013 Spółka pod koniec grudnia 2012 roku, po ogłoszeniu zakupu od osób powiązanych aktywów deweloperskich, została mocno przeceniona. Skala spadków

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 31.0 PLN 1 MAJ 01 Obecne pułapy cenowe wg nas odzwierciedlają wartość godziwą akcji Cinema City. Dlatego decydujemy się na zmianę zalecenia z Akumuluj na Trzymaj podwyższając

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 40. PLN 10 STYCZEŃ 014 Spółka podała komunikat o zamiarze połączenia posiadanej działalności kinowej z Cineworld. W tym celu Cinema City ma przenieść wszystkie akcje w

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3. PLN 10 STYCZEŃ 01 Liczymy, że spółka właśnie przełamuje miesiące słabszych wyników w obszarze kina i kolejne kwartały licząc od 1Q 1 przyniosą wyraźne ożywienie.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Wyniki finansowe Cinema City po 1. kwartale 2011 r. Konsolidacja Palace Cinemas zwiększa biznes i przynosi jednorazowe koszty Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

GLOBAL CITY HOLDINGS KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 52.1 PLN RAPORT ANALITYCZNY 22 GRUDZIEŃ 2014

GLOBAL CITY HOLDINGS KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 52.1 PLN RAPORT ANALITYCZNY 22 GRUDZIEŃ 2014 mar 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA.1 PLN GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.54 PLN 11 MARZEC 2014 Jak już zwracaliśmy uwagę we wcześniejszych raportach spółka stanowi dobrą ekspozycję na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i zwiększenie budżetów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 60.8 PLN 20 MAJ 2015 Z uwagi na rosnącą ścieżkę wynikową

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 6 PLN 9 LISTOPAD 215 Z uwagi na wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIO : KUPUJ) WYCENA 16.32 PLN 21 MARZEC 2014 Naszym zdaniem kurs już w dużym stopniu uwzględnił prawdopodobną poprawę warunków działania i z obecnych założeń modelowych wg nas nie ma już

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

AGORA (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN)

AGORA (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN) (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN) Analityk: Maciek Bobrowski bobrowski@bdm.pl tel. (-32) 28-14-12 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

P 2014P

P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 2.83 PLN 21 PAŹDZIERNIK 2013 Z uwagi na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i wzrost popytu na nowe tytuły telewizyjne ze strony różnych anten, oraz dostrzegając

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

P 2013P

P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.58 PLN 12 WRZESIEŃ 2012 Z uwagi na skalę przeceny z ostatnich miesięcy akcji ATM Grupa decydujemy się zmienić nasze zalecenie Trzymaj na Kupuj. Na podstawie SOTP wyceniamy

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P mar 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 44.9 PLN

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo