AGORA (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGORA (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN)"

Transkrypt

1 (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN) Analityk: Maciek Bobrowski tel. (-32) Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q WYNIKI AGORY W PODZIALE NA SEGMENTY... 5 SEGMENT: PRASA CODZIENNA... 7 SEGMENT: INTERNET... 9 WZROST ZNACZENIA PRZYCHODÓW Z SEGMENTU INTERNET...1 PORÓWANANIE DIGITALIZACJI PRZYCHODÓW AXEL/...1 SEGMENT: CZASOPISMA SEGMENT: REKLAMA ZEWNĘTRZNA SEGMENT: RADIO SEGMENT: KINO

3 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 11 Wyniki za 3Q 11 były słabe jednak rynek był na to przygotowany. Oceniamy, że raport nie powinien w istotny sposób wpłynąć na zachowanie inwestorów w krótkim terminie. Uważamy jednak, że skala ostatniej przeceny uwzględnia już główne problemy z jakimi zmaga się Agora. Dlatego pomimo perspektywy dalszego pogorszenia wyników w 212 roku liczymy na stopniową poprawę klimatu inwestycyjnego, tym bardziej że na tle innych spółek z obszaru mediów/rozrywki notowanych na GPW, spółka jest wg nas obecnie obarczona najmniejszym ryzykiem istotnej rewizji prognoz w dół na 211/212, w szczególności jeśli odczuwalne osłabienie na rynku reklamy obejmie także inne segmenty (w szczególności tv). Zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i w podziale na segmenty wyniki za 3Q 11 są zbieżne z naszymi prognozami. Największe odchylenie w porównaniu do naszej prognozy zanotował segment radio. Jest to efekt uwzględnienia przez nas wyższych kosztów związanych z festiwalem Złote Przeboje ARTPOP, który miał miejsce w 2Q 11. Różnica ta jednak nie ma istotnego znaczenia dla wyników spółki. Ogółem w 3Q 11 przychody Agory wzrosły o 1 r/r do mln PLN, co jest efektem wyłącznie konsolidacji sieci Helios. Najważniejsze dla spółki przychody reklamowe w 3Q 11 wzrosły o 3% do mln PLN. Koszty operacyjne w 3Q 11 wyniosły mln PLN, co oznacza wzrost o 18% r/r, z czego dynamika wzrostu kosztów pracowniczych wyniosła 16% r/r. Zwracamy jednak uwagę, że wysoka dynamika wzrostu kosztów pracowniczych związana jest z konsolidacją sieci Helios (koszty te w jęciu Q są na stałym poziomie) oraz wyższymi kosztami w szczególności w segmencie internet. Na poziomie EBITDA wynik spółki wyniósł 3.4 mln PLN, co oznacza spadek o 12% r/r. W szczególności słabe wyniki pokazał jednak segment prasy codziennej, gdzie utrzymuje się bardzo duża dynamika spadku wartości rynku reklamy przy jednoczesnym wzroście kosztów działania (m.in. wyższe ceny papieru). Wynik netto za 3Q 11 wyniósł 5.5 mln PLN, czyli był o 53% słabszy r/r. Dla rynku pewnym rozczarowaniem może być jednak dalsza obniżka założeń dla rynku reklamy w 211 roku. Agora po raz trzeci już musiała zrewidować in minus swoje założenia dla dzienników. Aktualna prognoza dla tego segmentu to od -9% do -12% r/r (wcześniej było od -7% do -9%r/r ). Spółka obniżyła też perspektywę dla rynku reklamy w magazynach: od -4% do -6% r/r (wcześniej było -1% do -3% r/r). W przypadku pozostałych segmentów rynku reklamy szacunki na 211 rok pozostały niezmienione. W naszym modelu mieliśmy bardziej pesymistyczne założenia dla dzienników i czasopism niż to podawała spółka. Zatem dokonana przez Agorę korekta in minus nie ma aktualnie wpływu na naszą wycenę i prognozę. 3

4 Wyniki skonsolidowane spółki w 3Q 11 [mln PLN] 3Q'1 3Q'11P zmiana r/r 1-3Q'1 1-3Q'11P zmiana r/r 3Q'11P różnica wyniki vs prognoza Przychody % % Sprzedaż usług reklamowych % % % Sprzedaż wydawnictw i kolekcji % % % Sprzedaż biletów do kin % % % Pozostała sprzedaż % % % Koszty operacyjne % % % Materiały i energia % % % Amortyzacja % % Koszty pracownicze % % % Niegotówkowe koszty %. --- Reprezentacja i reklama % Inne % % EBITDA % % % Prasa codzienna % % % Czasopisma % % Internet % % % Radio % Reklama Zewnętrzna % % 5. 1.% Helios* % EBIT % % Prasa codzienna % % % Czasopisma % % Internet % % % Radio % Reklama Zewnętrzna Helios* % Wynik netto % % % Marża EBITDA 13.99% 1.71% 14.76% 12.78% 11.28% Marża EBIT 5.6% 2.81% 7.4% 4.97% 1.88% Marża zysku netto 4.74% 1.94% 6.91% 3.8% 1.86% * konsolidacja sieci kin od września 21 roku Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym [mln PLN] Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 3 3% 2 2% 1 % - - Przychody [mln PLN] - lewa skala Marża EBIT - prawa skala 4

5 WYNIKI AGORY W PODZIALE NA SEGMENTY Agora cały czas ma kłopoty z dopasowaniem swojego modelu biznesowego do szybko zachodzących przeobrażeń na rynku reklamy. W szczególności chodzi o strukturalną zmianę alokacji wydatków reklamowych, które odchodzą od tradycyjnych form/nośników przechodząc w obszar digital/internetu. Dlatego, pomimo posiadania bogatego kontentu, założyliśmy że Agora w obecnej strukturze prawdopodobnie będzie nadal traciła udziały w rynku reklamy w Polsce. Jak już wspominaliśmy, ekspozycja spółki na rynek reklamowy pod względem atrakcyjności poszczególnych segmentów jest jej słabą stroną. W 3Q 11 ok. 41% przychodów Agory z reklamy pochodziło z reklam w prasie codziennej czyli o 6.5 pkt % mniej niż w 3Q 1. Sprzedaż egzemplarzowa gazet spada i jest to trend długoterminowy. Zatem w kolejnych latach udział przychodów reklamowych z tego segmentu powinien kontynuować trend spadkowy. Dodatkowo monetyzacja treści gazet w nośnikach elektronicznych jak na razie nie powiodła się i w najbliższym okresie nie oczekujemy pod tym względem przełomu. Drugim pod względem wagi segmentem jest reklama zewnętrzna, odpowiedzialna za ok. 24% przychodów z reklamy jakie uzyskała spółka w 3Q 11. Kluczowe znaczenie dla tego segmentu będzie miało rozstrzygnięcie przetargu w Warszawie. W najbliższym latach największą dynamiką wzrostu przychodów z reklamy będzie miał internet. Udział tego segmentu w rynku reklamy ogółem będzie coraz większy. Naszym zdaniem, choć zakup serwisu Trader przez Agorę okazał się błędem i bardzo kosztowną nauką, obecnie Agora posiada już dość szeroką ofertę w tym obszarze (popularne serwisy) i coraz lepsze mechanizmy monetyzacji własnego kontentu. Struktura przychodów z reklamy spółki w podziale na segmenty działalności 1% 9% 8% 9% 9% 11% 11% 1% 1% 1% 1% 2% 8% 12% 11% 11% 13% 8% 7% 6% 5% 18% 6% 6% 2% 2% 7% 7% 7% 8% 22% 21% 6% 7% 8% 9% 24% 7% 8% 22% 7% 11% 22% 21% 22% 22% 6% 7% 7% 6% 12% 12% 12% 13% 23% 22% 6% 14% % 7% 6% 14% 1 4% 3% 2% 61% 57% 57% 52% 53% 5% 52% 5% 5% 49% 48% 44% 44% 42% 41% % 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 prasa codzienna internet czasopisma reklama zewnętrzna radio kino, Starlink, Expert Monitor, TVN, IGRZ 5

6 Szacunkowy udział Agory w krajowym rynku reklamy 1 12% P 212P 11% Wraz ze strukturalną zmianą rynku reklamy w Polsce, udział Agory w krajowym 9% rynku ulega systematycznemu spadkowi. 8% Szacujemy, że do końca 212 roku (w porównaniu do 211 7% roku) spadnie on o kolejne.4 pkt %. 6% Przychody reklamowe Agory [mln PLN] - lewa skala Udział w rynku reklamy - prawa skala 6

7 SEGMENT: PRASA CODZIENNA Gazeta Wyborcza Pozycja rynkowa Gazety Wyborczej (jako lidera rynku) jest niezagrożona, szczególnie po porażce głównego konkurenta jakim był stary Dziennik wydawany przez Axel Springer (obecna, mocno ograniczona forma Dziennika wg nas nie jest już istotnym rywalem dla Gazety i Rzeczpospolitej pod względem treści publicystycznej i politycznej). Zwracamy jednak uwagę na zmiany właścicielskie Rzeczpospolitej oraz na prawdopodobne agresywne ruchy w zakresie rozpowszechniania gazet w formie elektronicznej. W 3Q 11 rozpowszechnianie płatne Gazety wyniosło 297 tys. egzemplarzy i spadło o ponad 8% r/r. Zwracamy uwagę, że spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy codziennej jest długoterminowym trendem (w 1H 11 na trend nałożyła się dodatkowo jeszcze wysoka baza). Przychody Agory w 3Q 11 z działalności reklamowej w segmencie prasa codzienna spadły o 11.7% r/r do poziomu 67.8 mln PLN. W zakresie projektów specjalnych Gazeta zanotowała wynik EBIT na poziomie.8 mln PLN (dobre rezultaty z 2Q 11 wynikały z dystrybucja gry Wiedźmin II). Metro Wpływy reklamowe Metra zachowują się lepiej niż Gazety. Wg szacunków Agory udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach stołecznych wyniósł w 3Q 11 ok. 16% i wzrósł o prawie 2.5 pkt % r/r. Ogółem w 3Q 11 wynik EBITDA Metra wyniósł 1.4 mln PLN. Wyniki operacyjne segmentu prasa codzienna [mln PLN] 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q Przychody Sprzedaż wydawnictw Reklama Projekty specjalne + inne Koszty operacyjne Materiały, energia, inne Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA 22.% 21.8% 26.3% 26.2% 29.2% 28.9% 25.8% 23.6% 19.6% 24.3% 19.4% 24.% 26.9% EBIT marża EBIT 18.1% 18.1% 21.9% % 25.1% 21.4% 2.% 15.4% 18.2% 14.4% 2.1% 22.9% 7

8 Wyniki sprzedażowe segmentu prasa codzienna w ujęciu kwartalnym [mln PLN] % 2 2% Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 % Sprzedaż wydawnictw - lewa skala Projekty specjalne (w tym kolekcje) - lewa skala Reklama - lewa skala Pozostałe przychody - lewa skala marża EBITDA - prawa skala Koszty zmienne druku w ujęciu kwartalnym Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 Koszty zmienne druku [mln PLN] - lewa skala 8

9 SEGMENT: INTERNET W 3Q 11 przychody ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 13.2% r/r, przy rynkowym wzroście wydatków na reklamę graficzną i marketing o ok Sprzedaż ogłoszeń w wortalach wzrosła o 3.4 r/r. Zwracamy uwagę, że segment internetu w przyszłości powinien mieć coraz większy udział w przychodach całej grupy. Pozytywnie oceniamy także fakt osiągnięcia w 21 progu rentowności, co widać już od 2Q 1, kiedy to segment po raz pierwszy osiągnął pozytywny wynik EBIT. Wyniki operacyjne segmentu internet [mln PLN] 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q Przychody Sprzedaż ogłoszeń w wortalach Sprzedaż reklam internetowych Inne Koszty operacyjne Łącza i usługi komputerowe Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA -3.6% -7.9% % 8.% 12.4% 9.1% 14.% 11.6% 5.8% 1.8% -4.% 11.2% EBIT marża EBIT -11.3% -16.2% -11.6% -1.6% % 2.1% 8.9% 5.4%.3% 5.4% -12.2% 4.6% Wyniki sprzedażowe segmentu Internet w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 35 2% % Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11-1 Sprzedaż ogłoszeń w wortalach - lewa skala Sprzedaż reklam internetowych - lewa skala Inne - lewa skala marża EBITDA - prawa skala 9

10 WZROST ZNACZENIA PRZYCHODÓW Z SEGMENTU INTERNET Obroną Agory przed niekorzystnymi dla siebie zachodzącymi zmianami na rynku prasy jest od kilku lat rozwój segmentu internetu. Poza, wg nas, niedającym się racjonalnie wytłumaczyć przejęciem serwisu Trader, podejmowane działania oceniamy pozytywnie. W 2Q 11 spółka uruchomiła nowy serwis zakupowy HappyDay.pl. (jest to serwis poświęcony zakupom grupowym). Zwracamy uwagę, że segment ten będzie dalej angażować się w rozwój portali internetowych oraz wydawanie e-gazet dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych. W 3Q 11 przychody segmentu wyniosły 26 mln PLN (od 4Q 1 zerowa dynamika wzrostu udziału wpływów z internetu w ogóle przychodów grupy wynika z konsolidacji od września sieci kin Helios). W kolejnych kwartałach dostrzegamy dalszy potencjał do poprawy wyników i oczekujemy lepszego wykorzystania posiadanego kontentu i jego digitalizacji. Wzrost znaczenia przychodów z segmentu internet % 8% 25 7% 2 6% ,6 15,7 14,5 19,4 19,4 23,8 19,5 19,1 19,9 26,4 21,2 25,9 23,4 31,3 25,9 29,5 26, 4% 3% 2% 1% 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 % Przychody segmentu internet [mln PLN] - lewa skala Udział w ogóle przychodów - prawa skala PORÓWANANIE DIGITALIZACJI PRZYCHODÓW AXEL/ Poniżej przedstawiliśmy porównanie przychodów i wyniku EBITDA Agory z segmentu internet na tle koncernu Axel Springer. Różnica w poziomie digitalizacji jest istotna i przewagi Axela w tym obszarze są bardzo widoczne (Axel posiada szereg spółek zależnych służących m.in. do monetyzacji posiadanego w ramach grupy medialnej kontentu, dodatkowo rynek niemiecki jest rozwinięty technologicznie, a społeczeństwo bardziej skłonne do kupowania treści premium w wersji elektronicznej). Zwracamy też uwagę, że wraz z dynamicznym wzrostem, segment reklamy w internecie ulegać będzie dalszym szybkim przeobrażeniom. Wg prognoz rynkowych w kolejnych kwartałach będzie zwiększać się w szczególności udział reklamy wideo a także marketingu mobilnego, związanego z coraz powszechniejszym wykorzystaniem m.in. smart fonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. 1

11 Porównanie digitalizacji Agory i Axel Springer 3 3% 2 27% 24% 29% 2 27% 3% 31% 21% 2% 1 17% 14% 1 7% 6% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% % 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 Agora segment internet - udział w przychodach ogółem Axel Digital Media - udział w przychodach ogółem 3% 28% 28% 2 24% 26% 2% 19% 2% 1 8% 12% 7% 11% 7% 6% 13% 8% 9% 3% 9% % 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q' % -4% -1% -2% - Agora segment internet - udział EBITDA w wyniku EBITDA ogółem Axel Digital Media - udział EBITDA w wyniku EBITDA ogółem 2 2% 1 % 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q' Agora segment internet - marża EBITDA Axel Digital Media - marża EBITDA, Axel Springer 11

12 SEGMENT: CZASOPISMA Wyniki tego segmentu podobnie jak prasy codziennej są coraz słabsze. Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agory w 3Q 11 spadło o ok. 1.7% r/r przy jednoczesnym spadku średniej ceny do 8.2 PLN, czyli aż o 18.2% r/r. Ogółem w 3Q 11 przychody ze sprzedaży wydawnictw spadły do 7.4 mln PLN, czyli o 19.6% r/r, z kolei przychody ze sprzedaży reklam o 2% do poziomu 1.1 mln PLN. Wg szacunków spółki, udział jej czasopism w wydatkach reklamowych w magazynach ogólnopolskich (w oparciu o dane cennikowe) w 3Q 11 wyniósł 6%, a w wydatkach reklamowych w miesięcznikach. Wyniki operacyjne segmentu czasopisma [mln PLN] 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q Przychody Sprzedaż wydawnictw Sprzedaż reklam Inne Koszty operacyjne Materiały, energia, usługi poligraf, inne Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA 12.4% 23.6% 21.9% 18.4% 18.% 19.8% 22.1% 17.7% 19.1% 23.8% % 19.4% EBIT marża EBIT 12.% 23.1% 21.4% 17.9% 17.6% 19.7% 21.8% 17.% % % 19.% * - zwracamy też uwagę, że wynik segmentu w 2Q 1 został jednorazowo obciążony kwotą 1 mln PLN (jest to wpływ ugody kończącej spór sądowy) Wyniki sprzedażowe segmentu czasopisma w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 35 3% , ,6,3 14,7,1 14,6,2,1 12,5 14, ,9,1 1,6,1 13,5,2 1,3,1 11,2,1 9,7,3 12,8,1 1,1 2 2% ,1 12,1 11,2 1,7 9,8 1,4 1,4 9,8 9,2 9,2 9,3 8 7,9 7,4 -,1 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 % Sprzedaż wydawnictw - lewa skala Sprzedaż reklam - lewa skala Inne - lewa skala marża EBITDA - prawa skala 12

13 Sprzedaż czasopism oraz średnie ceny , ,5 1, 9,5 9, 8 8,5 8, 6 7,5 4 7, 6,5 2 6, 5,5 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 5, Sprzedaż czasopism [tys. egz] - lewa skala Śr cena magazynu [PLN] - prawa skala 13

14 SEGMENT: REKLAMA ZEWNĘTRZNA Wyniki segmentu w okresie 1-3Q 11 okazały się dobre i przewyższały nasze oczekiwania. Sytuacja ta jest o tyle warto uwagi, że rynek reklamy zewnętrznej zachowywał się raczej słabo. Dużego znaczenie dla zaprezentowanej poprawy rezultatów upatrujemy natomiast w zmianach organizacyjnych w ramach grupy Stroer i pasywnemu zachowaniu tego konkurenta na krajowym rynku. Ogółem w 3Q 11 przychody segmentu reklamy zewnętrznej wzrosły do 4.1 mln PLN, czyli o 12% r/r. Wzrost przychodów i kontrola kosztów pozwoliły na poprawę wyniku EBIT segmentu do 1 mln PLN, w porównaniu do straty 1.6 mln PLN w 3Q 1. Jeśli chodzi o wartość rynku reklamy zewnętrznej to w kolejnych kwartałach sytuacja powinna ulec poprawie. W 212 roku pomimo prawdopodobnego scenariusza słabej dynamiki wzrostu rynku reklamy ogółem, segment OOH powinien zachowywać się lepiej m.in. z uwagi na niską bazę oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Zwracamy jednak uwagę, że dla Agory ryzykiem jest wzrost konkurencji ze strony największego rywala. Kluczowe znaczenie będzie miało także rozstrzygnięcie przetargu na wiaty przystankowe w Warszawie. Projekt ten jest od dłuższego czasu odkładany i oczekujemy jego rozstrzygnięcia w 4Q 11 lub 1Q 12. W naszym scenariuszu zakładamy kontynuację tego projektu przez AMS, jednak ryzykiem jest założony w modelu poziom rentowności. Wyniki operacyjne segmentu reklama zewnętrzna [mln PLN] 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q Przychody Sprzedaż reklam Inne Koszty operacyjne Koszty realizacji kampanii Koszty utrzymania systemu Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Reprezentacja, reklama Amortyzacja Inne EBITDA marża EBITDA % 8.3% 1.7% 22.7% 1.4% 24.7% 7.3% 29.1% 13.7% 7.9% 16.1% EBIT marża EBIT -8.1% 4.% -2.4% -4.1% -14.3% 1.7% % 2.% % 3.2% Przychody segmentu w ujęciu kwartalnym oraz udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej % 3% 28% % 2% 1 18% 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 1 Przychody segmentu reklama zew. [mln PLN] - lewa skala Udział AMS w wydatkach na reklamę zewnętrznną - prawa skala 14

15 SEGMENT: RADIO Wartość rynku reklamy radiowej jak i wyniki segmentu w okresie 1-3Q 211 są pozytywnym zaskoczeniem. W 3Q 11 wpływ na rezultaty tego segmentu miało jednak rozliczenie patronatu nad festiwalem Złote Przeboje w Bydgoszczy (wzrost kosztów reprezentacji i reklamy oraz dodatkowo wzrost przychodów barterowych) dlatego należy je uwzględniać łącznie z 2Q 11. Ogółem w 3Q 11 przychody segmentu wzrosły o prawie 3.5 r/r do poziomu 21.4 mln PLN. Wynik EBIT segmentu wyniósł -.3 mln PLN w porównaniu do zysku.3 mln PLN w 3Q 1. Wyniki operacyjne segmentu radio [mln PLN] 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q Przychody Sprzedaż reklam Inne Koszty operacyjne Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Licencje, czynsze, koszty łączności Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA % % % 13.7%.% 16.8% 1.4% % EBIT marża EBIT 3.8% % 7.2% 6.3% -2.% 1.8% 11.2% -3.3% 13.7% -1.4% 1.6% 4.8% Przychody segmentu radio w ujęciu kwartalnym oraz udział w rynku reklamy radiowej 3 18% ,5 18,6 26,4 18,6 21,8 2,9 16 2,2 16, ,6 21,4 1 13% 15 13, % 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 Przychody [mln PLN] - lewa skala Udział segmentu w wydatkach na reklamę radiową - prawa skala 15

16 SEGMENT: KINO Wyniki sprzedażowe za 3Q 11 w Polsce okazały się słabsze r/r pod względem wolumenu. Wpływ na to miała m.in. wysoka baza z filmu Shrek Forever 3D, który był wyświetlany w kinach w 3Q 1. Frekwencja na pozostałych tytułach z top 12 wskazuje na porównywalną widownię r/r. Zestawienie najpopularniejszych tytułów w Polsce w 3Q 11 w okresie weekendowym Lp. Tytuł 3Q 1 Lp. Tytuł 3Q 11 1 Shrek Forever 3D Harry Potter i Insygnia Śmierci 2 3D Incepcja Auta 2 3D 49 3 Zmierzch: Zaćmienie* Smerfy 3D Salt O północy w Paryżu Jak ukraść księżyc 3D Transformers 3 3D Uczeń czarnoksiężnika Oszukać przeznaczenie 5 3D 24 7 Niezniszczalni Kac Vegas w Bangkoku Ostatni władca wiatru 3D Kubuś i przyjaciele Resident Evil 4 3D Larry Crowne 93 1 Predators 82 1 Johnny English Ryś i spółka Król lew 3D Wybuchowa para Kocha, lubi, szanuje 6 Frekwencja na top 12 [tys.] 3 16 Frekwencja na top 12 [tys.] Udział top 12 we frekwencji za 3Q'1 81% Udział top 12 we frekwencji za 3Q'11 73% Frekwencja na filmy 3D (w top 12) 172 Frekwencja na filmy 3D (w top 12) 213 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Stopklatka, PISF, boxoffice.pl Ogółem w 3Q 11 spółka sprzedała mln szt biletów, przy średniej cenie biletu na poziomie PLN. Średnia cena biletu w porównaniu do 2Q 11 wzrosła o 4. głównie z uwagi na większy udział w sprzedaży filmów 3D. Wpływy z barów kinowych wyniosły 1.3 mln PLN, czyli średni przychód na 1 widza pozostał na poziomie z 2Q 11 (5.58 PLN). Przychody z reklamy w 3Q 11 wyniosły 3.2 mln PLN. Wyniki operacyjne segmentu kino [mln PLN] wrzesień 1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 Przychody bilety bary kinowe reklama Koszty operacyjne materiały i energia oraz wartość towarów amortyzacja koszty pracownicze reprezentacja i reklama pozostałe koszty inne EBITDA marża EBITDA -1.3% 13.3% 22.2% 9.4% 15.3% EBIT marża EBIT -14.9% % 6.1% 16

17 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (32) strategia, IT, media Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (32) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (32) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (22) Leszek Mackiewicz tel. (22) Bartosz Zieliński tel. (22) Maciej Bąk tel. (22) Krystian Brymora tel. (32) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG kupuj 16.5 redukuj redukuj 18. redukuj redukuj

18 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 18

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 18.0 PLN 16 CZERWIEC 2011 Wyniki za 1Q 11 tak jak się obawialiśmy okazały się słabe. Dodatkowo inwestorzy negatywnie odebrali korektę in minus dla perspektyw rynku

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 16.5 PLN 26 PAŹDZIERNIK 2011 Wyniki za 1H 11 tak jak ostrzegaliśmy okazały się dużym rozczarowaniem dla rynku. Zwłaszcza w przypadku segmentu prasy codziennej doszło

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ WYCENA 24. PLN 23 LUTY 211 Spodziewając się pogorszenia wyników Agory w 1 i 2Q 11, w oparciu o naszą wycenę, wydajemy zalecenie Redukuj z ceną docelową 24 PLN/akcję. Uważamy, że w najbliższych

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.19 PLN 4 WRZESIEŃ 213 Decydujemy się na zmianę zalecenia z Trzymaj na Kupuj i jednocześnie podnosimy cenę docelową z 8.1 do 1.19 PLN/akcję. Uważamy, że Agora w średnim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2014P

P 2013P 2014P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 8.77 PLN 06 SIERPIEŃ 2012 W oparciu o nasze założenia zalecamy powolne wykorzystanie obecnego negatywnego sentymentu do spółki. Obniżamy cenę docelową do 8.77 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 214r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-1 Podsumowanie str. 11-2- Ożywienie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA. PLN LIPIEC 11 Spółka jest wg nas ciekawą propozycją inwestycyjną w obszarze mediów/rozrywki i jest handlowana przy wskaźniku EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie 7.8-.7x,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 8.08 PLN 18 MARZEC 013 Zdecydowaliśmy się na zmianę naszego zalecenia Akumuluj na Redukuj i obniżamy cenę docelową do poziomu 8.0 PLN/akcję. Bezpośrednim powodem obniżki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Agenda Wyniki finansowe Grupy Agora str. 3 Sytuacja na rynku reklamy str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IV kwartał Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Wypłata zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję Zmiana formuły

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 28.3 PLN 18 LIPIEC 2012 Po słabym okresie 2Q 12 obawiamy się, że również kolejne dwa kwartały będą wymagające dla spółki pod względem utrzymania wysokiej frekwencji.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku Warszawa, 3 marca 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 4Q2014 Dynamika przychodów Widoczny pływ na poziom przychodów odstąpienia od kontraktu e-dś

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2013P

P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.58 PLN 12 WRZESIEŃ 2012 Z uwagi na skalę przeceny z ostatnich miesięcy akcji ATM Grupa decydujemy się zmienić nasze zalecenie Trzymaj na Kupuj. Na podstawie SOTP wyceniamy

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo