KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOPEX RAPORT ANALITYCZNY"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji wyników za 1Q 11 Kopex poinformował o wygraniu przetargu w JSW na dostawę całego kompleksu ścianowego o wartości blisko 54 mln PLN brutto. Szacujemy, że pozwoli to na poprawę sytuacji Tagoru, dla którego już od 3Q 11 przyjęliśmy istotny wzrost wyników (dodatkowo Tagor dostarczy sprzęt i maszyny na KW Pniówek o wartości 50 mln PLN). Uważamy, że i) sprzyjająca koniunktura w polskim górnictwie (zysk netto śląskich spółek za to ok. 900 mln PLN), a także w pozostałych segmentach działalności spółki (zarówno odlewnie jak i segment urządzeń E i E zgodnie z naszymi założeniami pokazały dobre wyniki w 1Q 11), ii) zakończona restrukturyzacja spółek zależnych (Waratah, Serbia, Odlewnia), oraz iii) coraz silniejszy portfel zamówień Tagoru, pozwolą spółce z powodzeniem przekroczyć w 2011 roku poziom 100 mln PLN zysku netto. Według naszych prognoz spółka jest obecnie handlowana przy wskaźnikach P/E 11=12,2x i EV/EBITDA 11=6,6x. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę oraz ostatnią korektę notowań akcji spółki decydujemy się zmienić nasze poprzednie zalecenie z AKUMULUJ na KUPUJ podwyższając jednocześnie cenę docelową do 25,1 PLN/akcję. Zwracamy uwagę, że w 1Q 11 Kopex wypracował ponad 27 mln PLN zysku netto przy ciągle słabych rezultatach Tagoru. Oczekujemy jednak, że w 2Q 11 podmiot ten pokaże co najmniej zero na poziomie netto. Dodatkowo kolejne przetargi, w których startuje Tagor powinny zapewnić mu dalszą odbudowę portfela zleceń (w całym roku szacujemy zysk netto spółki na 5,0 mln PLN). Obok zmiany prognoz wyników Tagoru, podwyższyliśmy także nasze założenia dla segmentu produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych (silny popyt z Czech oraz coraz mocniejsze ożywienie na rynku w RPA). W naszej nowej prognozie szacujemy wynik EBIT tego segmentu w 2011 roku na poziomie 40,8 mln PLN wobec 11,8 mln PLN EBIT osiągniętych w 2010 roku. Ogółem podnieśliśmy prognozę EBIT dla Kopexu na 2011 rok z do mln PLN, a wynik netto z do mln PLN. W pierwszych tygodniach maja ceny węgla kamiennego na świecie utrzymywały się na rocznych maksimach. Za węgiel energetyczny w portach ARA płacono blisko 123 USD/t (+40,5% r/r), a w portach nadbałtyckich surowiec z Rosji kosztował 125 USD/t (+57,2%). W przypadku węgle koksowego ceny w portach w Shanghaju zbliżyły się pod koniec kwietnia do 290 USD/t (typu hard, +23,1% r/r). W Polsce cena węgla koksowego w ujęciu r/r wzrosła w marcu o 66,9% do poziomu 631,2 PLN/t, a węgla energetycznego o 6,8% r/r do poziomu 273,9 PLN/t. Zwracamy uwagę, że coraz lepsze koniunktura na węgiel pozwala odblokować zamrożony w zapasach kapitał obrotowy polskich kopalni, co będzie sprzyjać realizacji zakładanych inwestycji. W marcu poziom przykopalnianych zwałów zmniejszył się do 2,7 mln ton (-50,9% r/r). Zysk netto śląskich spółek pierwsze cztery miesiące 2011 roku to ok. 900 mln PLN Wycena DCF [PLN] 24,5 Wycena porównawcza [PLN] 25,7 Wycena końcowa [PLN] 25,1 Potencjał do wzrostu / spadku 28,1% Koszt kapitału 11,0% Cena rynkowa [PLN] 19,6 Kapitalizacja [mln PLN] 1481 Ilość akcji [mln szt.] 74,1 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 21,75 Cena minimalna za 6 mc [PLN 16,2 Stopa zwrotu za 3 mc 2,6% Stopa zwrotu za 6 mc 17,6% Stopa zwrotu za 9 mc 11,7% Struktura akcjonariatu: Krzysztof Jędrzejewski 60,4% Aviva OFE 5,1% Pozostali 34,5% Razem 100,0% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Kopex WIG znormalizowany P 2012P 2013P 2014P Przychody* [mln PLN] 1579,5 1778,0 1990,8 2277,7 2546,8 2781,6 EBITDA* [mln PLN] 170,9 182,6 288,2 339,4 387,4 437,3 EBIT* [mln PLN] 99,2 98,0 192,3 242,1 290,0 338,6 Zysk netto* [mln PLN] 54,3 30,5 121,7 165,3 205,4 247,6 P/BV 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 P/E 27,3 48,6 12,2 9,0 7,2 6,0 EV/EBITDA 10,8 10,8 6,6 5,4 4,4 3, EV/EBIT 18,6 20,0 9,9 7,5 5,9 4,5 *Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-cze sie paź gru lut kwi cze sie paź gru lut kwi-2011 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 9 WYNIKI FINANSOWE ZA 4Q PROGNOZA WYNIKÓW NA 2Q 11 I DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Wycena porównawcza Kopexu, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 25,7 PLN, z kolei wycena metodą DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 24,5 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 25,1 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 24,5 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 25,7 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 25,1 Źródło: BDM S.A Po dobrych wynikach spółki w 1Q 11 uważamy, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą dalszą zwyżkę generowanych zysków spółki. Zwracamy uwagę, że według naszych szacunków w 1Q 11 Kopex wypracował ponad 27 mln PLN zysku netto przy wygenerowaniu straty netto przez Tagor na poziomie ok. 8 mln PLN. Uważamy jednak, że 1Q 11 był już ostatnim, w którym Tagor wykazał stratę i w 2Q 11 spółka pokaże co najmniej zero na poziomie zysku netto. Po wynikach za 1Q 11 Kopex poinformował o wygranym przetargu w JSW na dostawę całego kompleksu ścianowego o wartości blisko 54 mln PLN brutto. Uważamy, że Tagor ma także szanse wygrać w przeciągu najbliższych dni drugi przetarg w JSW na dostawę drugiego kompleksu ścianowego. Pozwoli to w naszej ocenie zapewnić portfel dla Tagoru na 2/3Q 11, a w samym 3Q 11 wypracować już istotnie lepszy wynik (dodatkowo Tagor dostarczy sprzęt i maszyny na KW Pniówek o wartości 50 mln PLN; sumarycznie w skali całego roku Tagor po 1-3Q 11 wyjdzie na zero i w 4Q 11 wniesie dodatnią kontrybucję do wyniku grupy). W całym roku szacujemy zysk netto spółki na 5,0 mln PLN. Spodziewamy się, że w 2Q 11 Kopex wypracuje blisko 55,0 mln PLN zysku EBIT oraz wypracuje ponad 35,3 mln PLN zysku netto. W segmencie usług górniczych podtrzymujemy naszą prognozę wygenerowania przez PBSz 300,0 mln PLN przychodów oraz 31,8 mln PLN zysku netto. Główne pozycje w portfelu zamówień spółki to realizacja budowy szybu w kopalni Zofiówka 220,0 mln PLN brutto o rentowności EBIT ok %, zwiększony kontrakt z KGHM do ponad 400,0 mln PLN z czego w 2011 roku PBSz zrealizuje prace za 50,0 mln PLN oraz realizacja prac przy kopalni Olkusz za 50,0 mln PLN. W segmencie produkcji maszyn i urządzeń górniczych dla górnictwa podziemnego (Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, Wamag, Ryfama oraz zakupiona w październiku 2009 australijska spółka Waratah) uważamy, że, wyłączając Tagor, pozostałe spółki osiągną zakładane w naszym poprzednim raporcie przychody i rentowności. Odlewania w Stalowej Woli w 1Q 11 potwierdziła swój powrót na ścieżkę wzrostu (w 4Q 10 także operacyjny zysk); podtrzymujemy naszą prognozę dla segmentu 14,0 mln przychodów i 0,5 mln PLN zysku netto. W segmencie produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych 1Q 11 potwierdził naszą tezę o przedwczesnym wyczerpaniu się rynku czeskiego. Biorąc dodatkowo pod uwagę coraz mocniejsze ożywienie na rynku w RPA, podtrzymujemy naszą prognozę segmentu na 2011 rok do 40,8 mln PLN EBIT. Prognozujemy, że Kopex wypracuje ponad 121 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej przy blisko 2,0 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Uważamy, że spółka działa na bardzo perspektywicznym rynku, który wspomaga obecnie coraz lepsza koniunktura na rynku węgla, a dzięki zakończonej restrukturyzacji i likwidacji nierentownych spółek, Kopex w 2Q 11 i 2011 roku pokaże dalszą poprawę. Spółka jest obecnie handlowana z P/E 11=12,2x oraz EV/EBITDA=6,6x, co implikuje odpowiednio 14,7% i 24,2% dyskonto względem mediany największych spółek w sektorze maszyn górniczych. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę oraz ostatnią korektę notowań akcji spółki decydujemy się zmienić nasze poprzednie zalecenie z AKUMULUJ na KUPUJ podwyższając jednocześnie cenę docelową do 25,1 PLN. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 6,00%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Z wyceny na poziomie skonsolidowanym oraz w prezentowanych danych historycznych wyłączyliśmy przychody i wyniki segmentu obrotu energią. Kopex w najbliższych latach zamierza systematycznie wychodzić z tego segmentu ze względu na niską wartość dodaną, jaką generuje. Konserwatywnie wyceniliśmy segment obrotu energią na 0 PLN. Główne zmiany w modelu: W naszych nowych prognozach podnieśliśmy poziom generowanego przez Kopex zysku operacyjnego ze względu na większe od naszych wcześniejszych oczekiwań obłożenie portfela zamówień Tagoru. Oczekujemy, że już od 2Q 11 Tagor nie będzie generował strat i wypracuje pierwsze w 2011 roku zyski; Podtrzymujemy naszą poprzednią prognozę dla PBSz. Obecnie spółce intensywnie przyrasta portfel zamówień (realizacja budowy szybu w kopalni Zofiówka 220 mln PLN brutto o rentowności EBIT ok %, zwiększony kontrakt z KGHM do ponad 400 mln PLN z czego w 2011 roku PBSz zrealizuje prace za 50 mln PLN, kopalnia Olkusz 50 mln PLN); Sygnalizowane w raporcie inicjującym zmniejszenie się rynku czeskiego okazało się przedwczesne. Czechy stały się bowiem motorem wzrostu zysków Hansena w 4Q 10 (szczególnie poprzez spółkę zależną Elgór). Biorąc dodatkowo pod uwagę coraz mocniejsze ożywienie na rynku w RPA, zdecydowaliśmy się podnieść naszą prognozę dla segmentu na 2011 rok do 40,8 mln PLN na poziomie EBIT (wcześniej 11,8 mln PLN EBIT). Jednocześnie zwracamy uwagę, że segment produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obok segmentu usług górniczych, stanie się w naszej ocenie motorem wzrostu wyników Kopexu w 2011 roku; W dalszym ciągu nie zakładamy wygrania przez spółkę przetargu w Australii. W przypadku wygrania przez Kopex przetargu w Australii zarówno przychody (o ok. 5-10%), jak i marże spółki wzrosną, co może stanowić dodatkowy czynnik wzrostu wyceny; Zakładamy, że działalność zabezpieczająca spółki od 2011 roku będzie równa 0; Kopex finansuje swoim kapitałem obrotowym zakupy maszyn i urządzeń przez śląskich producentów węgla. Mimo poprawy struktury kapitału obrotowego kopalń (w marcu zapasy węgla spadły o 50,9% r/r) oraz planowanych na najbliższe lata debiutów na GPW śląskich producentów węgla nie zakładamy skrócenia cyklu rotacji należności Kopexu; Stopę wolną od ryzyka zmniejszyliśmy do 6,00% z 6,30 poprzednio; Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 812,6 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 24,5 PLN. 4

5 Model DCF (wycena nie obejmuje segmentu obrotu energią) Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1990,8 2277,7 2546,8 2781,6 2980,3 3141,9 3253,3 3352,3 3432,6 3509,4 EBIT [mln PLN] 192,3 242,1 290,0 338,6 371,7 391,4 404,5 415,5 422,8 429,4 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 36,5 46,0 55,1 64,3 70,6 74,4 76,9 78,9 80,3 81,6 NOPLAT [mln PLN] 155,8 196,1 234,9 274,3 301,1 317,1 327,6 336,6 342,4 347,8 Amortyzacja [mln PLN] 95,9 97,3 97,3 98,7 99,6 100,7 101,1 102,2 103,4 104,2 CAPEX [mln PLN] -96,5-99,0-98,0-101,5-99,8-102,1-102,4-105,5-108,1-104,5 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -103,6-95,3-107,5-93,7-79,3-64,5-44,5-39,5-32,1-30,7 FCF [mln PLN] 51,5 99,0 126,8 177,8 221,6 251,1 281,8 293,7 305,7 316,8 DFCF 44,0 76,6 88,8 112,6 126,7 129,5 131,1 123,2 115,6 108,1 Suma DFCF [mln PLN] 1056,2 Wartość rezydualna [mln PLN] 3634,0 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1239,3 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 2% Wartość firmy EV [mln PLN] 2295,5 Dług netto [mln PLN] 482,9 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 1812,6 Ilość akcji [tys.] 74056,5 Wartość kapitału na akcję [PLN] 24,5 Przychody zmiana r/r 12,0% 14,4% 11,8% 9,2% 7,1% 5,4% 3,5% 3,0% 2,4% 2,2% EBIT zmiana r/r 96,2% 25,9% 19,8% 16,8% 9,8% 5,3% 3,3% 2,7% 1,7% 1,6% FCF zmiana r/r ,0% 40,2% 24,7% 13,3% 12,2% 4,2% 4,1% 3,6% Marża EBITDA 14,5% 14,9% 15,2% 15,7% 15,8% 15,7% 15,5% 15,4% 15,3% 15,2% Marża EBIT 9,7% 10,6% 11,4% 12,2% 12,5% 12,5% 12,4% 12,4% 12,3% 12,2% Marża NOPLAT 7,8% 8,6% 9,2% 9,9% 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% 10,0% 9,9% CAPEX / Przychody 4,8% 4,3% 3,8% 3,6% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% CAPEX / Amortyzacja 100,7% 101,8% 100,7% 102,8% 100,2% 101,4% 101,3% 103,2% 104,5% 100,3% Zmiana KO / Przychody 5,2% 4,2% 4,2% 3,4% 2,7% 2,1% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów 48,7% 33,2% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% Źródło: BDM S.A Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Udział kapitału własnego 83,2% 86,4% 89,4% 92,2% 94,7% 96,9% 97,9% 97,9% 98,0% 98,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Udział kapitału obcego 16,8% 13,6% 10,6% 7,8% 5,3% 3,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% WACC 10,2% 10,3% 10,5% 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% Źródło: BDM S.A 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 21,9 23,2 24,8 26,6 28,9 31,8 35,7 40,9 48,5 0,8 20,5 21,6 23,0 24,6 26,6 29,1 32,3 36,5 42,6 Beta 0,9 19,1 20,2 21,3 22,8 24,5 26,6 29,3 32,9 37,7 1,0 17,9 18,8 19,9 21,1 22,6 24,5 26,8 29,7 33,7 1,1 16,8 17,6 18,5 19,6 20,9 22,5 24,5 27,0 30,3 1,2 15,7 16,4 17,3 18,2 19,4 20,8 22,5 24,6 27,4 Źródło: BDM S.A 1,3 14,7 15,4 16,1 17,0 18,0 19,2 20,7 22,5 24,9 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 38,6 37,1 35,8 34,6 33,4 32,4 31,4 30,5 29,7 4,0% 33,0 31,5 30,2 29,0 27,9 26,9 26,0 25,2 24,4 premia za ryzyko 5,0% 28,4 27,0 25,7 24,5 23,6 22,7 21,9 21,1 20,5 6,0% 24,6 23,2 22,1 21,1 20,1 19,3 18,6 17,9 17,3 7,0% 21,4 20,2 19,1 18,2 17,3 16,6 16,0 15,4 14,8 8,0% 18,7 17,6 16,6 15,7 15,0 14,3 13,8 13,2 12,8 9,0% 16,4 15,3 14,4 13,7 13,0 12,4 11,9 11,4 11,0 Źródło: BDM S.A Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 23,5 25,0 26,7 28,9 31,6 35,0 39,6 46,1 55,9 4,0% 20,5 21,6 23,0 24,6 26,6 29,1 32,3 36,5 42,6 premia za ryzyko 5,0% 17,9 18,8 19,9 21,1 22,6 24,5 26,8 29,7 33,7 6,0% 15,7 16,4 17,3 18,2 19,4 20,8 22,5 24,6 27,4 7,0% 13,8 14,4 15,1 15,8 16,7 17,8 19,1 20,7 22,7 8,0% 12,1 12,6 13,2 13,8 14,5 15,3 16,3 17,5 19,0 9,0% 10,7 11,1 11,5 12,0 12,6 13,3 14,1 15,0 16,1 Źródło: BDM S.A 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek. Dla wszystkich lat przypisaliśmy wagi równe 33%. Wycenę oparliśmy na dwóch wskaźnikach: P/E, oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Do uzyskanej wyceny zdecydowaliśmy się zastosować 10% dyskonto ze względu na relatywnie niską kapitalizację Kopexu względem porównywanych spółek (co może ograniczać atrakcyjność inwestycyjną) oraz mniej zdywersyfikowany portfel przychodów, co powoduje, że wyniki Kopexu mogą cechować się większą zmiennością. Ostatecznie wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie 1,9 mld PLN, czyli 25,7 PLN/akcję. Obok największych spółek z branży amerykańskich potentatów Joy oraz Bucyrus zdecydowaliśmy się umieścić w naszej wycenie spółki: Sandvik, Atlas Copco, Caterpillar oraz największego w Polsce konkurenta spółkę Famur. Sandvik zajmuje się produkcją narzędzi górniczych oraz dostarczaniem rusztowań i konstrukcji związanych z inwestycjami i modernizacją kopalni. Atlas Copco specjalizuje się w dostarczaniu maszyn wytwarzających sprężone powietrze oraz maszyn budowlanych i górniczych. Caterpillar to największa spółka na świecie, która zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń. W ofercie znajdują się m.in. koparki, ładowarki, wozy odstawcze, dostawcze skierowane dla górnictwa odkrywkowego. W 2011 roku dla wskaźnika EV/EBITDA Kopex jest notowany ze znacznym 24,2% dyskontem do mediany porównywanych spółek. Spodziewamy się bowiem, że po słabym 2010 roku, w 2011 Kopex poprawi zysk operacyjny o 96,2% do poziomu 192,3 mln PLN. Tak duża dynamika w stosunku do konkurentów z branży będzie wynikać z zakończonej w 2010 roku restrukturyzacji spółek zależnych spółek w Serbii, odlewni w Stalowej Woli oraz zakupionej w 2009 roku spółki Warath. Do poprawy rentowności EBIT przyczyni się także likwidacje ciążącej w 2010 roku na saldzie z pozostałej działalności operacyjnej serbskiej spółki Min-Fitip, oraz mocne odbicie przychodów i wyników w Tagorze. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA P 2012P 2013P P 2012P 2013P Joy 19,4 13,8 12,0 11,5 11,7 8,6 6,9 6,2 Bucyrus 20,0 14,3 11,9 10,2 13,0 9,1 8,2 7,9 Sandvik 20,5 13,3 10,1 9,5 8,8 6,9 5,6 5,3 Atlas Copco 19,5 14,3 11,9 11,1 12,1 9,0 7,7 7,2 Caterpillar 25,4 16,1 11,4 10,7 13,8 8,5 7,3 6,9 Famur 21,1 15,8 13,9 13,2 11,8 8,9 7,8 7,0 Mediana 20,3 14,3 11,9 10,9 11,9 8,7 7,5 6,9 Kopex 48,6 12,2 9,0 7,2 10,8 6,6 5,4 4,4 Premia/dyskonto do spółki 139,9% -14,7% -24,6% -33,8% -9,9% -24,2% -28,2% -36,3% Wycena wg wskaźnika [PLN] 23,4 26,5 30,2 28,2 29,7 33,1 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników [PLN] 26,7 30,3 Waga wskaźnika 50% 50% Premia / dyskonto -10,0% Wycena spółki [mln PLN] 1902,3 Wycena 1 akcji [PLN] 25,7 Źródło: BDM S.A., Bloomberg 7

8 Kopex na tle spółek z grupy porównawczej Kopex Famur Caterpillar Atlas Copco Sandvik Bucyrus Joy Źródło: BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBIT Kopex Famur Caterpillar Atlas Copco Sandvik Bucyrus Joy 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% Źródło: BDM S.A., Bloomberg 8

9 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Znaczne uzależnienie wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej węgla. W przypadku drugiej fali kryzysu finansowego światowe rynki surowcowe mogę zostać poddane mocnej przecenie, a tym samym istotnie ograniczyć skalę potencjalnych inwestycji górniczych; Płynność kopalni. W przypadku ograniczenia inwestycji koniunktury na rynku węgla może nastąpić wydłużenie cyklu rotacji należności Kopexu; Umacnianie się pozycji firm konkurencyjnych polskich i zagranicznych. Kopex konkuruje z największymi potentatami na rynku amerykańskimi spółkami Joy i Bucyrus, którzy mają silną pozycję na najbardziej lukratywnych rynkach świata w Australii, USA, Indonezji, Chinach i Ameryce Południowej. W przypadku przegrzania koniunktury w wymienionych rejonach może nasilić się konkurencja ze strony amerykańskich producentów na tradycyjnych rynkach Kopexu - w Polsce, na Bałkanach, Ameryce Łacińskiej, a obecnie także w RPA; Brak dotacji dla polskiego górnictwa. Nowa propozycja unijnej dyrektywy zakłada pomoc państwa dla kopalni do 2014 roku tylko dla podmiotów, które będą podlegać likwidacji. Nowe prawo zakłada zniesienie dofinansowania do inwestycji początkowych i prowadzonych przez kopalnie; Prywatyzacja polskiego górnictwa. Długo zapowiadana prywatyzacja polskiego górnictwa prawdopodobnie w lipcu 2011 roku stanie się faktem. Jako pierwsza ma zostać sprywatyzowana JSW. Większościowy pakiet akcji ma zostać wprawdzie udziałem Skarbu Państwa, niemniej nowi właściciele będą starać się poprawić efektywność zarządzania majątkiem spółek, co może doprowadzić do rosnącej presji na oferowane przez Kopex marże. 9

10 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 11 Przychody Kopexu w 1Q 11 wzrosły o ponad 19,4% i wyniosły 488,7 mln PLN wobec 409,3 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najmocniejszą zwyżkę zanotował segment maszyn i urządzeń skierowanych do górnictwa podziemnego (+43,4% r/r, 286,6 mln PLN). Istotnie swoją wartość zwiększył także segment odlewy, którego przychody wzrosły do poziomu 4,2 mln PLN (+83,3% r/r). Warty podkreślenia jest fakt, że zgodnie z zapowiedziami zarządu, 1Q 11 był drugim pod rząd kwartałem, w którym odlewnia w Stalowej Woli wypracowała operacyjny zysk. W ujęciu rok do roku Kopex znacząco poprawił poziom marży operacyjnej do 10,4% wobec 5,4% w 1Q 10, a zysk EBIT wyniósł 50,6 mln PLN (21,3 mln PLN w 1Q 10). Zwracamy uwagę, że ostatni raz Kopex zanotował ponad 50 mln PLN zysku EBIT w 4Q 08, a więc w okresie końcówki dobrej koniunktury w sektorze sprzętu około górniczego. Po uwzględnieniu pozostałego salda z działalności finansowej i podatku dochodowego zysk netto ukształtował się na poziomie 27,3 mln PLN (+208% r/r). Wyniki skonsolidowane Kopexu w 1Q 11* 1Q'10 1Q'11 zmiana r/r 1Q 11P BDM 1Q'11 odchylenie Przychody ze sprzedaży 409,3 488,7 19,4% 502,7 488,7-2,8% Zysk brutto ze sprzedaży 97,0 95,3-1,8% 104,0 95,3-8,4% EBITDA 41,8 74,2 77,7% 59,0 74,2 25,8% EBIT 21,3 50,6 137,9% 36,1 50,6 40,2% Zysk (strata) netto 8,9 27,3 208,0% 20,2 27,3 35,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 23,7% 19,5% 20,7% 19,5% Marża EBITDA 10,2% 15,2% 11,7% 15,2% Marża EBIT 5,2% 10,4% 7,2% 10,4% Marża zysku netto 2,2% 5,6% 4,0% 5,6% Źródło: BDM S.A., spółka,* bez segmentu obrotu energią Przychody i marża EBIT w podziale na segmenty [tys. PLN] Przychody 1Q'10 1Q'11 zmiana r/r Usługi górnicze 54,4 48,6-10,7% Produkcja i sprzedaż MiU dla g.podziemnego 199,9 286,6 43,4% Produkcja i sprzedaż MiU dla g. odkrywkowego 14,8 13,8-6,8% Produkcja i sprzedaż MiU dla przemysłu 3,8 11,0 193,9% Produkcja i sprzedaż MiU EiE 42,1 48,8 15,7% Sprzedaż węgla 56,2 54,8-2,5% Odlewy 2,3 4,2 83,3% Pozostała działalność 35,7 21,0-41,4% Marża EBIT Usługi górnicze 12,1% 20,1% Produkcja i sprzedaż MiU dla g. podziemnego 6,4% 12,6% Produkcja i sprzedaż MiU dla g. odkrywkowego 11,2% 10,4% Produkcja i sprzedaż MiU dla przemysłu -40,1% -9,2% Produkcja i sprzedaż MiU EiE 10,5% 17,1% Sprzedaż węgla 0,5% 0,4% Odlewy -29,9% 10,1% Pozostała działalność -6,4% -22,6% Źródło: BDM S.A., spółka 10

11 Wskaźniki rentowności na poziomie skonsolidowanym [tys. PLN] % % % % % 0 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11-10% Przychody marża EBIT marża netto Źródło: BDM S.A., spółka 11

12 PROGNOZA WYNIKÓW NA 2Q 11 i 2011 Po dobrych wynikach spółki w 1Q 11 uważamy, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą dalszą zwyżkę generowanych zysków spółki. Zwracamy uwagę, że według naszych szacunków w 1Q 11 Kopex wypracował ponad 27 mln PLN zysku netto przy wygenerowaniu straty netto przez Tagor na poziomie ok. 8 mln PLN. Uważamy jednak, że 1Q 11 był już ostatnim, w którym Tagor wykazał stratę i w 2Q 11 spółka pokaże co najmniej zero na poziomie zysku netto. Po wynikach za 1Q 11 Kopex poinformował o wygranym przetargu w JSW na dostawę całego kompleksu ścianowego o wartości blisko 54 mln PLN brutto. Uważamy, że Tagor ma także szanse wygrać w przeciągu najbliższych dni drugi przetarg w JSW na dostawę drugiego kompleksu ścianowego. Pozwoli to w naszej ocenie zapewnić portfel dla Tagoru na 2/3Q 11, a w samym 3Q 11 wypracować już istotnie lepszy wynik (dodatkowo Tagor dostarczy sprzęt i maszyny na KW Pniówek o wartości 50 mln PLN; sumarycznie w skali całego roku Tagor po 1-3Q 11 wyjdzie na zero i w 4Q 11 wniesie dodatnią kontrybucję do wyniku grupy). W całym roku szacujemy zysk netto spółki na 5,0 mln PLN. Spodziewamy się, że w 2Q 11 Kopex wypracuje blisko 55,0 mln PLN zysku EBIT oraz wypracuje ponad 35,3 mln PLN zysku netto. W segmencie usług górniczych podtrzymujemy naszą prognozę wygenerowania przez PBSz 300,0 mln PLN przychodów oraz 31,8 mln PLN zysku netto. Główne pozycje w portfelu zamówień spółki to realizacja budowy szybu w kopalni Zofiówka 220,0 mln PLN brutto o rentowności EBIT ok %, zwiększony kontrakt z KGHM do ponad 400,0 mln PLN z czego w 2011 roku PBSz zrealizuje prace za 50,0 mln PLN oraz realizacja prac przy kopalni Olkusz za 50,0 mln PLN. W segmencie produkcji maszyn i urządzeń górniczych dla górnictwa podziemnego (Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, Wamag, Ryfama oraz zakupiona w październiku 2009 australijska spółka Waratah) uważamy, że, wyłączając Tagor, pozostałe spółki osiągną zakładane w naszym poprzednim raporcie przychody i rentowności. Odlewania w Stalowej Woli w 1Q 11 potwierdziła swój powrót na ścieżkę wzrostu (w 4Q 10 także operacyjny zysk); podtrzymujemy naszą prognozę dla segmentu 14,0 mln przychodów i 0,5 mln PLN zysku netto. W segmencie produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych 1Q 11 potwierdził naszą tezę o przedwczesnym wyczerpaniu się rynku czeskiego. Biorąc dodatkowo pod uwagę coraz mocniejsze ożywienie na rynku w RPA, podtrzymujemy naszą prognozę segmentu na 2011 rok do 40,8 mln PLN EBIT. Prognozujemy, że Kopex wypracuje ponad 121 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej przy blisko 2,0 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Prognoza wyników na poziomie skonsolidowanym* [mln PLN] 2Q'10 2Q'11P BDM zmiana r/r P BDM zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 376,5 490,5 30,3% 1778,0 1990,8 6,2% Zysk brutto ze sprzedaży 74,9 99,4 32,7% 338,9 406,0 9,3% EBITDA 33,3 78,6 136,0% 182,6 288,2 38,0% EBIT 13,0 54,6 319,0% 98,0 192,3 70,6% Zysk (strata) netto 12,0 35,3 195,1% 30,5 121,7 234,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 19,9% 20,3% 19,1% 20,4% Marża EBITDA 8,8% 16,0% 10,3% 14,5% Marża EBIT 3,5% 11,1% 5,5% 9,7% Marża zysku netto 3,2% 7,2% 1,7% 6,1% Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu handlu energią Prognozy na 2011 rok ważniejszych spółek grupy Kopex Przychody zysk netto PBSz 300,3 31,8 ZZM 187,4 39,0 Ryfama 220,0 17,8 Wamag 90,7 5,9 Tagor 200,0 5,0 Waratah 75,2 3,0 Hansen 220,1 26,8 ZEG 22,4 0,0 Źródło: BDM S.A, 12

13 DANE FINANSOWE Bilans* [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 2120,3 2111,9 2113,6 2114,3 2117,1 2117,2 2118,6 2120,0 2123,3 2128,0 2128,3 Wartości niematerialne i prawne 1240,6 1294,0 1284,5 1284,6 1285,4 1286,6 1288,2 1289,9 1291,7 1293,6 1295,3 Rzeczowe aktywa trwałe 721,8 723,0 724,6 724,5 726,0 724,6 724,3 723,8 725,3 728,2 726,8 Pozostałe aktywa trwałe 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 Aktywa obrotowe 1524,1 1734,6 1912,3 2110,9 2344,2 2606,2 2631,3 2690,0 2790,8 2885,1 2984,1 Zapasy 635,4 730,0 835,2 933,8 1019,9 1092,8 1152,0 1192,9 1229,2 1258,6 1286,8 Należności krótkoterminowe 474,8 528,7 592,0 677,3 757,4 827,2 886,3 934,3 967,4 996,9 1020,8 Inwestycje krótkoterminowe 198,6 249,1 303,1 290,3 310,2 387,6 517,6 435,4 420,2 455,3 496,2 Pozostałe aktywa obrotowe 238,8 110,9 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 Aktywa razem 3644,4 3846,5 4025,9 4225,2 4461,3 4723,4 4749,9 4810,0 4914,2 5013,1 5112,4 Kapitał (fundusz) własny 2377,5 2511,0 2692,4 2917,7 3189,3 3496,8 3578,9 3654,3 3731,2 3808,2 3886,3 Kapitał (fundusz) podstawowy 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy 2120,4 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 2160,8 Kapitały mniejszości 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Zysk netto 0,0 133,5 181,4 225,3 271,6 307,5 82,1 75,4 76,9 76,9 78,1 Pozostałe kapitały własne 72,2 72,2 205,8 387,2 612,5 884,1 1191,6 1273,7 1349,1 1426,0 1502,9 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1010,5 1267,0 1335,5 1333,5 1307,5 1272,0 1226,6 1171,0 1155,7 1182,9 1205,0 Rezerwy na zobowiązania 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 Zobowiązania długoterminowe 216,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10,5 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 Oprocentowane 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 Zobowiązania krótkoterminowe 701,1 1053,4 1106,8 1104,8 1078,8 1043,3 997,9 942,3 927,0 954,2 976,3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 402,7 489,5 542,9 640,9 714,9 779,4 834,0 878,4 909,0 936,2 958,3 Oprocentowane 563,9 563,9 463,9 363,9 263,9 163,9 63,9 18,0 18,0 18,0 18,0 Pasywa razem 3644,4 3846,5 4025,9 4225,2 4461,3 4723,4 4749,9 4810,0 4914,2 5013,1 5112,4 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży 1778,0 1990,8 2277,7 2546,8 2781,6 2980,3 3141,9 3253,3 3352,3 3432,6 3509,4 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 1439,1 1584,8 1777,2 1960,6 2137,0 2288,2 2413,7 2501,2 2579,5 2644,0 2705,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 338,9 406,0 500,5 586,2 644,6 692,1 728,2 752,1 772,8 788,6 803,4 SG&A 240,9 213,7 258,4 296,1 306,0 320,4 336,7 347,6 357,3 365,8 374,0 EBITDA 182,6 288,2 339,4 387,4 437,3 471,3 492,1 505,6 517,7 526,2 533,6 EBIT 98,0 192,3 242,1 290,0 338,6 371,7 391,4 404,5 415,5 422,8 429,4 Saldo działalności finansowej -41,1-27,4-18,2-11,9-3,3 8,0 13,6 12,7 13,2 15,2 17,4 Zysk (strata) brutto 54,1 164,9 223,9 278,2 335,3 379,7 405,1 417,1 428,7 437,9 446,8 Zysk (strata) mniejszości 7,9 11,8 16,0 19,9 24,0 27,2 29,0 29,9 30,7 31,3 32,0 Zysk (strata) netto 30,5 121,7 165,3 205,4 247,6 280,4 299,1 308,0 316,6 323,4 329,9 Rachunek przepływu środków pieniężnych* [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 175,3 180,2 204,4 229,8 282,2 321,8 352,2 382,9 397,7 411,7 418,8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -247,9-96,5-99,0-98,0-101,5-99,8-102,1-102,4-105,5-108,1-104,5 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 89,2-27,4-118,2-111,9-103,3-92,0-332,4-295,7-257,1-262,7-266,4 Przepływy pieniężne netto 16,6 56,3-12,8 19,9 77,4 130,0-82,2-15,2 35,1 41,0 47,9 Środki pieniężne na początek okresu 143,7 162,9 219,1 206,3 226,2 303,6 433,7 351,4 336,2 371,3 412,3 Środki pieniężne na koniec okresu 162,9 219,1 206,3 226,2 303,6 433,7 351,4 336,2 371,3 412,3 460,2 Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu obrotu energią 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 12,6% 12,0% 14,4% 11,8% 9,2% 7,1% 5,4% 3,5% 3,0% 2,4% 2,2% EBITDA zmiana r/r 6,9% 57,8% 17,8% 14,1% 12,9% 7,8% 4,4% 2,7% 2,4% 1,6% 1,4% EBIT zmiana r/r -1,1% 96,2% 25,9% 19,8% 16,8% 9,8% 5,3% 3,3% 2,7% 1,7% 1,6% zmiana zysku netto -43,9% 299,5% 35,8% 24,2% 20,5% 13,2% 6,7% 3,0% 2,8% 2,1% 2,0% Marża brutto na sprzedaży 19,1% 20,4% 22,0% 23,0% 23,2% 23,2% 23,2% 23,1% 23,1% 23,0% 22,9% Marża EBITDA 10,3% 14,5% 14,9% 15,2% 15,7% 15,8% 15,7% 15,5% 15,4% 15,3% 15,2% Marża EBIT 5,5% 9,7% 10,6% 11,4% 12,2% 12,5% 12,5% 12,4% 12,4% 12,3% 12,2% Marża brutto 3,0% 8,3% 9,8% 10,9% 12,1% 12,7% 12,9% 12,8% 12,8% 12,8% 12,7% Marża netto 1,7% 6,1% 7,3% 8,1% 8,9% 9,4% 9,5% 9,5% 9,4% 9,4% 9,4% COGS / Przychody 80,9% 79,6% 78,0% 77,0% 76,8% 76,8% 76,8% 76,9% 76,9% 77,0% 77,1% ROE 1,3% 4,8% 6,1% 7,0% 7,8% 8,0% 8,4% 8,4% 8,5% 8,5% 8,5% ROA 0,8% 3,2% 4,1% 4,9% 5,5% 5,9% 6,3% 6,4% 6,4% 6,5% 6,5% Dług 648,1 648,1 548,1 448,1 348,1 248,1 148,1 102,2 102,2 102,2 102,2 D/(D+E) 17,8% 16,8% 13,6% 10,6% 7,8% 5,3% 3,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% D/E 21,6% 20,3% 15,8% 11,9% 8,5% 5,5% 3,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% Odsetki / EBIT -54,6% -14,3% -7,5% -4,1% -1,0% 2,1% 3,5% 3,1% 3,2% 3,6% 4,1% Dług / Kapitał własny 27,3% 25,8% 20,4% 15,4% 10,9% 7,1% 4,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% Dług netto 482,9 429,0 341,8 221,9 44,5-185,5-203,3-234,0-269,1-310,1-358,0 Dług netto / Kapitał własny 20,9% 17,6% 13,0% 7,8% 1,4% -5,4% -5,8% -6,5% -7,3% -8,3% -9,4% Dług netto / EBITDA 2,6 1,5 1,0 0,6 0,1-0,4-0,4-0,5-0,5-0,6-0,7 Dług netto / EBIT 4,9 2,2 1,4 0,8 0,1-0,5-0,5-0,6-0,6-0,7-0,8 EV 1964,1 1910,1 1822,9 1703,0 1525,6 1295,6 1277,8 1247,1 1212,0 1171,1 1123,1 Dług / EV 33,0% 33,9% 30,1% 26,3% 22,8% 19,2% 11,6% 8,2% 8,4% 8,7% 9,1% CAPEX / Przychody 7,5% 4,8% 4,3% 3,8% 3,6% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% CAPEX / Amortyzacja 158,7% 100,7% 101,8% 100,7% 102,8% 100,2% 101,4% 101,3% 103,2% 104,5% 100,3% Amortyzacja / Przychody 4,8% 4,8% 4,3% 3,8% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% Zmiana KO / Przychody 0,4% 5,2% 4,2% 4,2% 3,4% 2,7% 2,1% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów 3,6% 48,7% 33,2% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% 39,9% MC/S 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 P/E 48,6 12,2 9,0 7,2 6,0 5,3 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 P/BV 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 P/CE 12,0 6,5 5,3 4,6 4,0 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 EV/EBITDA 10,8 6,6 5,4 4,4 3,5 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 EV/EBIT 20,0 9,9 7,5 5,9 4,5 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 EV/S 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 BVPS 32,1 33,9 36,4 39,4 43,1 47,2 48,3 49,3 50,4 51,4 52,5 EPS 0,4 1,6 2,2 2,8 3,3 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 CEPS 1,7 3,1 3,8 4,4 5,0 5,5 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 FCFPS -1,2 0,7 1,3 1,7 2,4 3,0 3,4 3,8 4,0 4,1 4,3 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Źródło: BDM S.A 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG Kupuj akumuluj Akumuluj 23,60 Akumuluj 18, , Akumuluj 18, , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 11: Kupuj 1 17% Akumuluj 3 49% Trzymaj 1 17% Redukuj 1 17% Sprzedaj 0 0% 15

16 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

*Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-kwi-2010

*Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-kwi-2010 AKUMULUJ WYCENA 23,6 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 31 MARCA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia z grudnia 2010 roku kurs spółki wzrósł już o 28,5%. Wyniki operacyjne Kopexu w 4Q 10 utwierdzają nas w przekonaniu,

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P AKUMULUJ WYCENA 25,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 6 MARZEC 212 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs akcji Kopexu zyskał ponad 22%. Spółce pomaga silny sentyment rynku do sektora producentów

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 216 roku 13 maja 216 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'1 2Q'1

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 124,6 PLN 26 MAJA 2011 Słabe wyniki Bogdanki w 1Q 11 mocno zaskoczyły rynek i spotkały się z negatywną reakcją inwestorów. Wysokie natężenie prac udostępniających

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 119,2 PLN 17 LISTOPADA 2010 Szanse na sukces wezwania NWR na akcje Bogdanki (100,75 PLN/akcje) są w naszej ocenie minimalne, jednak dzięki niemu rynek

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 140,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 12 KWIETNIA 2011 Bogdanka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny związany z uruchomieniem wydobycia ze Stefanowa. W 2011 roku będzie miało miejsce pierwsze

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 18,7 PLN 22 GRUDNIA 21 Po słabym okresie 1-3Q 1 spodziewamy się, że najbliższe kwartały przyniosą już stopniową poprawę wyników zarówno na poziomie przychodów jak i marży. Oczekujemy, że

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P REDUKUJ WYCENA 15,2 PLN POPRZEDNIO: TRZYMAJ 24 SIERPNIA 212 Po rozczarowujących wynikach 1Q 12 (zdominowanych przez zawiązanie rezerwy na rzecz Famuru, słabą postawę Kopex Waratah oraz spółek serbskich)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 3,30 PLN 23 KWIETNIA 2012 Wyniki 4Q 11 oraz całego 2011 roku uważamy za przeciętne. Famur poprawił wprawdzie wolumeny przychodów oraz zysków, niemniej efekt ten został osiągnięty w głównej

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 20,1 PLN 29 LISTOPAD 2017, 12:32 CEST Od czasu naszej ostatniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się:

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się: ASM GROUP S.A. (ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl ANEKS

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P AKUMULUJ POPRZEDNIO: KUPUJ WYCENA 8,0 PLN 2 KWIETNIA 2013 Ostatnie tygodnie przyniosły zdecydowaną poprawę sentymentu inwestycyjnego wokół Introlu. Bezpośredni wpływ na lepsze postrzeganie spółki miały

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo