P 2012P 2013P 2014P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem i obecny konsensus rynkowy wyników dla spółki na rok 2011 może okazać się zbyt wymagający. Dodatkowo pozycję spółki w segmencie energetycznym osłabia tworzenie grupy na tym rynku przez PBG. Kolejne akwizycje (Energomontaż Południe, Rafako, a także pozostawienie w grupie Hydrobudowy) w połączeniu ze współpracą z Alstomem oznaczają, że duża część przyszłego rynku trafi do grupy PBG (osobną kwestią jest cena jaką płaci PBG za ten rynek). Zatem biorąc pod uwagę daleki horyzont czasowy wpływu nowych kontraktów energetycznych oraz niepewność dotyczącą finansowania krajowego budownictwa ze środków UE po 2013 roku w obecnej skali obniżamy wycenę z 3,88 PLN na 2,77 PLN i zmieniamy zalecenie dla Polimexu z Akumuluj na Redukuj. Spodziewamy się kolejnego rozczarowującego kwartału w przypadku Polimexu. Nadal słabo wygląda segment konstrukcji stalowych (duża konkurencja), niskie marże generują także segment energetyki (koszty ofertowania na nowe bloki) oraz dróg i kolei (opóźnienia w części kolejowej). Prezes spółki K. Jaskóła zapowiedział już, że marża netto w 2Q 11 jest poniżej oczekiwań. Uważamy, że wynik netto będzie wyraźnie słabszy r/r. Niekorzystnie wygląda także obserwowany już w 1Q 11 wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, przekładające się na wzrost długu netto. Zakładamy wypracowanie w 2Q 11 1,14 mld PLN sprzedaży, 35,7 mln PLN EBIT oraz 15,8 mln PLN zysku netto (w 2Q 10 spółka miała 1,03 mld PLN sprzedaży, 50,3 mln PLN EBIT oraz 25,9 mln PLN zysku netto). Na 1 sierpnia planowane jest złożenie ofert cenowych w przetargu na Opole (wartość kontraktu około 10 mld PLN). W przetargu startują trzy konsorcja, ale po ostatnich zmianach właścicielskich w zasadzie każde rozstrzygnięcie jest korzystne dla PBG. Znakiem zapytania są relacje Polimexu i Rafako, które razem startują w konsorcjum. Tym bardziej, że pod koniec czerwca wspólna oferta Rafako i Polimexu nie została dopuszczona do przetargu w Turowie. Obecny konsensus rynkowy zakłada, że Polimex wypracuje 195 mln PLN EBIT oraz 121 mln PLN zysku netto w 2011 roku a w 2012 roku będzie to odpowiednio 211 mln PLN oraz 147 mln PLN. Uważamy, że oczekiwania te mogą okazać się zbyt optymistyczne. Nie dostrzegamy także wyraźnych czynników, które miałyby przyczynić się do skokowej poprawy wyników w 2012 roku (mógłby się nim okazać segment konstrukcji stalowych, dostrzegamy możliwość poprawy rentowności dzięki spadkowi cen stali i większemu wykorzystaniu mocy, jednakże podaż na rynku jest nadal zbyt duża w stosunku do popytu a spowolnienie w gospodarce europejskiej nie poprawi tej sytuacji). Zakładamy wypracowanie 95,5 mln PLN zysku netto w 2011 roku oraz 119,3 mln PLN zysku netto w 2012 roku (nie zakładamy rozpoznania przez spółkę ulgi podatkowej z SSE). Wskaźniki po jakich handlowana jest spółka to obecnie P/E 11=16,7x oraz EV/EBITDA 11=8,2x. Wycena DCF [PLN] 2,79 Wycena porównawcza [PLN] 2,67 Dywidenda [PLN] 0,04 Wycena końcowa [PLN] 2,77 Potencjał do wzrostu / spadku -10% Koszt kapitału 10,9% Cena rynkowa [PLN] 3,07 Kapitalizacja [mln PLN] 1560 Ilość akcji [mln. szt.] 521,2 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 3,89 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 2,91 Stopa zwrotu za 3 mc -12,0% Stopa zwrotu za 6 mc -19,4% Stopa zwrotu za 9 mc -27,3% Struktura akcjonariatu: Pioneer Pekao IM 10,1% Aviva OFE 10,0% ING OFE 7,8% OFE PZU Złota Jesień 2,5% Pozostali 69,7% Krzysztof Pado tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2012P 2013P 2014P Polimex W IG znormalizow any Przychody [mln PLN] 4 396, , , , , ,2 5,8 EBITDA [mln PLN] 343,6 300,4 271,4 305,2 325,1 353,8 EBIT [mln PLN] 264,9 212,7 174,4 198,3 216,7 244,7 5,5 5,2 4,9 Zysk netto [mln PLN] 156,4 109,7 95,5 119,3 142,9 175,2 P/BV 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 P/E 9,1 13,0 16,7 13,4 11,2 9,1 4,6 4,3 4,0 3,7 3,4 EV/EBITDA 5,3 6,5 8,2 7,0 6,3 5,5 EV/EBIT 6,9 9,2 12,7 10,8 9,4 7,9 3,1 2,8 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 lis 10 gru 10 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...4 WYCENA PORÓWNAWCZA...7 PROGNOZY NA 2Q PORTFEL ZAMÓWIEŃ GRUPY POLIMEX...10 INWESTYCJE W ENERGETYCE...11 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW...12 DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Polimex-Mostostal opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 2,79 PLN. Natomiast wycena porównawcza do wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW, oparta na prognozach wyników na lata , dała wartość 1 akcji na poziomie 2,67 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Końcowa wycena została powiększona o 0,04 PLN dywidendy/akcję (dzień dywidendy to 15 września). Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 2,77 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 2,79 Wycena metodą porównawczą 50% 2,67 Dywidenda 0,04 Wycena 1 akcji Polimexu [PLN] 2,77 Źródło: BDM S.A. Utrzymuje się negatywny sentyment do całej branży budowlanej, co ma według nas kilka źródeł: i) perspektywa spadku wydatków GDDKiA (po 2011 roku), ii) brak pewności w kwestii napływu środków unijnych po zakończeniu POIiŚ , iii) słabe wyniki branży w 1H 11, iv) napływ negatywnych informacji z różnych spółek (straty na kontraktach, opóźnienia w budowach, zrywanie umów itp). Swoje dołożył także brak transakcji sprzedaży Hydrobudowy do OHL. Inwestorzy zagraniczni nie są jak widać skłonni płacić premii do obecnych wycen rynkowych polskich spółek budowlanych. Na tle innych krajowych spółek budowlanych pozytywnie postrzegamy wysoką aktywność Polimexu na rynkach eksportowych (głównie w Europie Zachodniej, segment energetyczny oraz produkcyjny). Dotychczas Polimex był postrzegany potencjalnie jako główny polski gracz w segmencie budownictwa energetycznego (rozbudowane moce w segmencie projektowym i wykonawczym). Jednakże konsolidacja rynku wokół grupy PBG (przejęcie kontroli nad Energomontażem Południe i Rafaka) naszym zdaniem zmienia rozkład sił na rynku. Należy liczyć się z tym, że głównym rozgrywającym na rynku generalnego wykonawstwa będzie Alstom plus 1-2 innych graczy (Hitachi, ). W przypadku kontraktów realizowanych przez Alstom podwykonawcami będą głownie spółki z grupy PBG (PBG i Alstom startują razem na przetargach), tym samym zmniejszy się potencjalny rynek Polimexu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że z naszych rozmów ze spółkami z branży budownictwa energetycznego wynika, że gdyby umowa z generalnym wykonawcą na bloki w Opolu została podpisana w 2011 roku, prace budowlane ruszą najwcześniej w 2014 roku (wcześniej projektowanie, dopięcie finansowania). Zwracamy także uwagę, że generalne wykonawstwo w budownictwie energetycznym na rynkach Europy Zachodniej nie generuje marż powyżej średniej a częstymi przypadkami są opóźnienia czy problemy techniczne (ostatnie przypadki w elektrowniach niemieckich). Z przetargów w budownictwie energetycznym uważamy, że w 2H 11 może dojść do złożenia ofert w przetargach na bloki gazowe w Stalowej Woli oraz Włocławku (wartość po około 1,5-2,0 mld PLN). Także sprzedaż EC Siekierki wyjaśniłaby sytuację z rozstrzygnięciem przetargu na nowy blok w tej lokalizacji (Polimex ma najniższą cenę). Zamieszanie z prywatyzacją Enei opóźniło przetarg w Kozienicach. Nie spodziewamy się by w 2011, przy obecnym etapie zaawansowania, realne było rozstrzygnięcie przetargu na Jaworzno III czy Turów. Czynnikiem wstrzymującym duże przetargi w energetyce jest nadal niepewność w kwestii darmowych pozwoleń na emisji CO2. Dodatkowym ryzykiem, które dostrzegamy są kolejne zawirowania budżetowe w strefie euro. Perspektywa budżetowa dla budownictwa infrastrukturalnego może nie być już tak korzystna jak obecna. Ponadto głębsze zawirowania w strefie euro mogą przełożyć się na problem z dostępem do finansowania. Pierwotnie za prognozowaną przez nas poprawę wyników Polimexu w 2011 roku odpowiadać miał m.in. segment produkcyjny. W 1H 11 tak się jednak nie stało, co częściowo było pochodną wzrostu cen stali w 4Q 10/1Q 11, pozyskiwania wiele kontraktów po niskich marżach w celu spełnienia warunków poziomu zatrudniania w SSE w Siedlcach oraz strat Energopu Sochaczew (spółka zależna Energomontażu Północ). W kolejnych okresach rentowność może wzrosnąć (m.in. większe wykorzystania mocy w obciążającym wyniki segmentu Energopem Sochaczew na bazie kontraktu na modernizację rurociągów w Elektrowni Bełchatowie a także wyższe ogólne zapełnienie mocy w segmencie ze względu na wykorzystanie konstrukcji w własnych kontraktach infrastrukturalnych niższa presja na pozyskiwania nisko marżowych zleceń z rynku), aczkolwiek obniżamy zakładaną marżę w segmencie na 2011 rok z 16% do 11% (zakładamy 9% w 1H 11). Celem spółki w 2011 roku miało być osiągnięcie poziomu około 3,0% rentowności netto. Uważamy, że po prognozowanych słabych wynikach 2Q 11 jest to mało realne. Prognozujemy wypracowanie w 2011 roku 4,49 mld PLN sprzedaży. Obniżamy prognozę EBIT do 174,4 mln PLN (z 222,3 mln PLN wcześniej) oraz zysku netto do 95,5 mln PLN (z 138,4 mln PLN). Przy obecnej cenie rynkowej i naszych prognozach P/E 11=16,7x, EV/EBITDA 11=8,2x. Dla 2012 jest to odpowiednio 13,4x i 7,0x. Biorąc pod uwagę powyższe założenie obniżamy rekomendację dla spółki z Akumuluj na Redukuj a cenę docelową z 3,88 PLN do 2,77 PLN. 3

4 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (5,87%, poprzednio 6,02%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta=1,0. Główne założenia modelu: Założyliśmy, że dominujące znaczenie dla przychodów spółki w 2011 będzie miał segment drogowy i kolejowy, co związane jest ze znaczącym zwiększeniem portfela zleceń w tym segmencie w 2010 roku. Uważamy, że z segmentem wiąże się ryzyko erozji marż, jednakże częściowe zabezpieczenie stanowi własne zaplecze produkcyjne konstrukcji stalowych. Zakładamy jednakże, że rentowność segmentu spadnie z 14,0% w 2010 roku do 7,8% na poziomie brutto ze sprzedaży w 2011 roku. W kolejnych latach główne znaczenie w naszym modelu ma wzrost segmentu energetycznego. Obecnie na różnym etapie przetargów znajduje się 6 dużych projektów o łącznej wartości mld PLN. Zakładamy wzrost udziału segmentu energetycznego w przychodach z 20% w 2010 do 35-37% w latach Zakładana rentowność brutto ze sprzedaży segmentu to 10% w długim terminie. Ewentualny brak rozstrzygnięć dużych przetargów w energetyce lub ich przesunięcie poza rok 2012 stanowi główne ryzyko dla naszego modelu. Efektywna stopa podatkowa zależy od wysokości rozliczonej w danym roku ulgi podatkowej wynikającej z inwestycji w SSE. Według sprawozdania rocznego spółka szacuje, że odliczy około 40 mln PLN na przestrzeni (w obecnym modelu uwzględniamy, że kolejne rozliczenia ulgi przez RZiS pojawią się prawdopodobnie dopiero od 2013 roku). Wycena uwzględnia skonsolidowany dług netto na koniec 2010 roku. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 1,0% (poprzednio 2,0%, obniżenie wynika z pogorszenie się długoterminowych perspektyw w szeroko pojętym sektorze budowlanym Polimex nie jest spółką niszową, ani typowo specjalistyczną). Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 521,2 mln akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 20 lipca 2011 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 2,79 PLN. 4

5 Model DCF 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 4491,0 4614,0 4663,7 4781,2 5028,3 5182,0 5233,8 5277,6 5322,0 5377,1 EBIT [mln PLN] 174,4 198,3 216,7 244,7 271,7 289,5 293,3 296,0 293,7 296,9 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 16,1% 14,1% 14,8% 15,2% 17,2% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 33,1 37,7 34,8 34,5 40,2 43,9 50,3 56,2 55,8 56,4 NOPLAT [mln PLN] 141,2 160,6 181,9 210,2 231,6 245,6 243,0 239,8 237,9 240,5 Amortyzacja [mln PLN] 97,0 106,9 108,4 109,1 110,0 111,2 112,5 113,6 114,6 115,4 CAPEX [mln PLN] -136,5-116,7-112,9-112,8-116,7-118,7-118,3-117,7-117,1-116,7 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -121,7-19,7-8,0-18,9-39,7-24,7-8,3-7,0-7,1-8,8 FCF [mln PLN] -19,9 131,1 169,4 187,7 185,2 213,5 228,9 228,6 228,3 230,4 DFCF [mln PLN] -19,1 114,3 134,2 134,8 120,6 125,8 122,0 110,2 99,4 90,5 Suma DFCF [mln PLN] 1032,7 Wartość rezydualna [mln PLN] 2371,4 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 931,0 Wartość firmy EV [mln PLN] 1963,7 Dług netto 2010P [mln PLN] 529,3 Dywidenda [mln PLN] 20,8 Akcje własne* [mln PLN] 40,4 Wartość kapitału[mln PLN] 1453,9 Ilość akcji [mln szt.] 521,2 Wartość kapitału na akcję [PLN] 2,79 *wg wartości rynkowej Przychody zmiana r/r 7,9% 2,7% 1,1% 2,5% 5,2% 3,1% 1,0% 0,8% 0,8% 1,0% EBIT zmiana r/r -18,0% 13,7% 9,3% 12,9% 11,0% 6,6% 1,3% 0,9% -0,8% 1,1% FCF zmiana r/r ,3% 10,7% -1,3% 15,3% 7,2% -0,1% -0,2% 0,9% Marża EBITDA 6,0% 6,6% 7,0% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% Marża EBIT 3,9% 4,3% 4,6% 5,1% 5,4% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% Marża NOPLAT 3,1% 3,5% 3,9% 4,4% 4,6% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% CAPEX / Przychody 3,0% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% CAPEX / Amortyzacja 140,7% 109,2% 104,1% 103,4% 106,1% 106,7% 105,2% 103,6% 102,2% 101,1% Zmiana KO / Przychody 2,7% 0,4% 0,2% 0,4% 0,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów 36,8% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% Źródło: BDM S.A. Kalkulacja WACC 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Stopa wolna od ryzyka 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta lewarowana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% Udział kapitału własnego 79,2% 81,0% 83,2% 85,8% 88,5% 91,0% 93,4% 95,2% 97,4% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,0% 6,0% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% Udział kapitału obcego 20,8% 19,0% 16,8% 14,2% 11,5% 9,0% 6,6% 4,8% 2,6% 0,0% WACC 9,8% 9,9% 10,1% 10,2% 10,3% 10,5% 10,6% 10,6% 10,7% 10,9% Źródło: BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 2,67 2,82 3,00 3,23 3,50 3,85 4,30 4,93 5,85 0,8 2,51 2,65 2,81 3,00 3,24 3,53 3,92 4,43 5,16 beta 0,9 2,36 2,48 2,63 2,79 3,00 3,26 3,58 4,01 4,59 1,0 2,22 2,33 2,46 2,61 2,79 3,01 3,29 3,65 4,13 1,1 2,10 2,19 2,31 2,44 2,60 2,79 3,03 3,33 3,73 1,2 1,98 2,07 2,17 2,29 2,43 2,59 2,80 3,06 3,39 1,3 1,87 1,95 2,04 2,14 2,27 2,42 2,60 2,82 3,10 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3,0% 2,85 3,02 3,22 3,48 3,80 4,21 4,76 5,53 6,71 4,0% 2,51 2,65 2,81 3,00 3,24 3,53 3,92 4,43 5,16 Premia za ryzyko 5,0% 2,22 2,33 2,46 2,61 2,79 3,01 3,29 3,65 4,13 6,0% 1,98 2,07 2,17 2,29 2,43 2,59 2,80 3,06 3,39 7,0% 1,76 1,84 1,92 2,01 2,12 2,25 2,41 2,60 2,85 8,0% 1,58 1,63 1,70 1,78 1,87 1,97 2,09 2,24 2,42 9,0% 1,41 1,46 1,51 1,58 1,65 1,73 1,83 1,94 2,08 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 4,44 4,21 3,99 3,80 3,61 3,44 3,29 3,14 3,00 4,0% 3,93 3,67 3,44 3,24 3,05 2,87 2,71 2,56 2,43 Premia za ryzyko 5,0% 3,50 3,24 3,00 2,79 2,60 2,43 2,27 2,12 1,99 6,0% 3,14 2,87 2,64 2,43 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 7,0% 2,83 2,56 2,33 2,12 1,94 1,77 1,63 1,49 1,37 8,0% 2,56 2,30 2,07 1,87 1,69 1,53 1,39 1,26 1,15 9,0% 2,33 2,07 1,84 1,65 1,48 1,32 1,19 1,07 0,96 Źródło: BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek działających w sektorze budowlanym, notowanych na GPW. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%). Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla każdego roku przyjęliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Obliczenia bazują na kursach otwarcia z 20 lipca 2011 roku. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie spółki jest równy 50%. Porównując wyniki Polimexu ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie mln PLN, co odpowiada 2,67 PLN na jedną akcję. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 3,07 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Polimex jest notowany z 29% premią w roku Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2011 spółka będzie handlowana z 19% premią. Natomiast dla EV/EBITDA w 2011 roku premia dla Polimexu wynosi 7%. Zwracamy uwagę na stosunkowo wysoką amortyzację w Polimexie związaną z rozbudowywanym zapleczem produkcyjnym. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P PBG 10,5 11,1 10,4 8,1 8,4 7,7 9,7 10,1 9,2 Elektrobudowa 15,4 13,9 11,9 9,2 8,0 6,7 11,5 10,0 8,2 Trakcja Polska 9,0 7,8 7,5 7,2 5,0 4,3 9,4 6,6 5,7 Budimex 9,1 10,0 11,2 3,2 4,3 4,8 3,5 4,8 5,4 Mostostal Warszawa 35,9 18,9 9,0 4,9 3,7 2,5 18,5 8,7 4,0 Rafako 17,6 15,2 10,8 9,8 9,0 7,0 12,3 11,2 8,3 Mediana 12,9 12,5 10,6 7,6 6,5 5,8 10,6 9,3 7,0 Polimex 16,7 13,4 11,2 8,2 7,0 6,3 12,7 10,8 9,4 Premia / dyskonto 29,3% 7,1% 5,2% 6,7% 8,2% 9,1% 19,2% 15,7% 35,2% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 2,4 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,4 2,6 2,1 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 2,8 2,8 2,4 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 2,67 Źródło: BDM S.A., Bloomberg, obliczenia własne, ceny z Porównanie rentowności EBIT Polimex PBG Elektrobudowa Trakcja Polska Budimex Mostostal Warszawa Rafako 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% Źródło: BDM S.A. 7

8 PROGNOZY NA 2Q 11 Prognozowane wyniki skonsolidowane Polimexu za 2Q 11 [mln PLN] 2Q'10 2Q'11P zmiana r/r 1H'10 1H'11P zmiana r/r Przychody 1034,3 1141,5 10,4% 1806,2 2021,2 11,9% Zysk brutto na sprzedaży 111,7 101,9-8,8% 196,9 187,9-4,6% EBITDA 72,9 60,6-16,8% 130,6 114,4-12,5% EBIT 50,3 35,7-29,1% 82,2 65,7-20,1% Zysk brutto 41,6 20,3-51,2% 63,2 40,6-35,8% Zysk netto 25,9 15,8-38,9% 42,7 28,3-33,8% Marża zysku ze sprzedaży 10,8% 8,9% 10,9% 9,3% Marża EBITDA 7,0% 5,3% 7,2% 5,7% Marża EBIT 4,9% 3,1% 4,6% 3,2% Marża zysku netto 2,5% 1,4% 2,4% 1,4% Źródło: BDM S.A., spółka Spodziewamy się kolejnego rozczarowującego kwartału w przypadku Polimexu. Przy wzroście przychodów o około 10% (wysoka dynamika w segmencie drogowo-kolejowym oraz produkcyjnym), zakładamy utrzymanie słabych tendencji na marży brutto ze sprzedaży. Nadal niekorzystnie wygląda segment konstrukcji stalowych (duża konkurencja, trudna sytuacja w cynkowaniu), niskie marże generują także segment energetyki (koszty ofertowania na nowe bloki) oraz dróg i kolei (opóźnienia w części kolejowej). Estymujemy spadek skonsolidowanej marży brutto ze sprzedaży do 8,9% (10,8% w 2Q 11). W efekcie przy 3% wzroście kosztów SG&A prognozujemy spadek wyniku EBIT o 29,1% r/r (nie zakładamy zdarzeń jednorazowych). Przy saldzie finansowym na poziomie -15 mln PLN (rosnące zadłużenie związane ze wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy) spodziewamy się 15,8 mln PLN zysku netto (1,4% marży netto). Wybrane skonsolidowane dane finansowe [mln PLN] ,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% IQ'07 IIQ'07IIIQ'07IVQ'07 IQ'08 IIQ'08IIIQ'08IVQ'08 IQ'09 IIQ'09IIIQ'09IVQ'09 IQ'10 IIQ'10IIIQ'10IVQ'10 IQ'11IIQ'11P Przy chody netto ze sprzedaŝy Zy sk brutto ze sprzedaŝy MarŜa brutto ze sprzedaŝy (4Q) Źródło: BDM S.A., spółka, marża brutto narastająco za 4Q 8

9 Wyniki skonsolidowane wg segmentów [mln PLN] Wyniki spółki 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q 11 2Q' Przychody 831,6 1093,6 1158,0 1313,5 771,8 1034,3 1172,5 1182,3 879,7 1141,5 4396,8 4160,9 4491,0 Zysk brutto ze sprzedaży 111,0 132,4 123,6 142,8 85,0 111,9 105,1 144,2 86,0 101,9 509,8 446,2 421,4 rentowność 13,3% 12,1% 10,7% 10,9% 11,0% 10,8% 9,0% 12,2% 9,8% 8,9% 11,6% 10,7% 9,4% Produkcja 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q' P Przychody 164,0 138,1 123,5 102,4 97,3 159,0 178,8 156,4 151,3 214,6 528,1 591,5 761,4 Zysk brutto ze sprzedaży 41,0 29,5 21,5 17,5 12,0 24,3 14,7 21,9 14,0 19,3 109,5 72,9 81,4 rentowność 25,0% 21,3% 17,4% 17,1% 12,3% 15,3% 8,2% 14,0% 9,3% 9,0% 20,7% 12,3% 10,7% Budownictwo 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q' P Przychody 233,7 329,6 317,1 368,8 248,5 263,5 266,2 371,8 265,6 289,8 1249,0 1150,0 1211,5 Zysk brutto ze sprzedaży 27,0 28,3 35,7 39,0 21,0 28,1 3,9 56,3 26,0 27,2 130,0 109,3 115,6 rentowność 11,6% 8,6% 11,3% 10,6% 8,5% 10,7% 1,5% 15,1% 9,8% 9,4% 10,4% 9,5% 9,5% Energetyka 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q' P Przychody 174,1 218,5 264,2 382,7 164,5 179,6 228,1 275,2 182,9 188,6 1039,5 847,4 874,8 Zysk brutto ze sprzedaży 26,0 28,8 29,2 34,1 19,0 22,8 27,2 20,9 15,0 15,5 118,1 89,9 76,0 rentowność 14,9% 13,2% 11,1% 8,9% 11,5% 12,7% 11,9% 7,6% 8,2% 8,2% 11,4% 10,6% 8,7% Chemia 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q' P Przychody 167,0 236,0 229,1 111,7 151,2 256,8 243,7 66,5 102,8 179,8 743,9 718,2 507,5 Zysk brutto ze sprzedaży 15,0 32,1 18,9 15,2 18,0 20,4 32,6-5,2 16,0 22,5 81,2 65,8 66,3 rentowność 9,0% 13,6% 8,3% 13,6% 11,9% 7,9% 13,4% -7,8% 15,6% 12,5% 10,9% 9,2% 13,1% Drogi i kolej 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q' P Przychody 73,8 150,0 202,0 302,5 94,4 155,4 220,6 298,3 162,9 248,7 728,3 768,7 1052,3 Zysk brutto ze sprzedaży 2,0 13,8 18,2 37,0 15,0 16,3 26,7 50,3 15,0 17,4 71,0 108,3 82,2 rentowność 2,7% 9,2% 9,0% 12,2% 15,9% 10,5% 12,1% 16,9% 9,2% 7,0% 9,7% 14,1% 7,8% Pozostałe 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q' P Przychody 19,0 21,5 22,1 45,5 15,9 20,0 35,2 14,0 14,3 20,0 108,0 85,2 83,6 Zysk brutto ze sprzedaży 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rentowność 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Źródło: BDM S.A., spółka 9

10 PORTFEL ZAMÓWIEŃ GRUPY POLIMEX Na koniec 1Q 11 portfel zamówień grupy Polimex wynosił 7,4 mld PLN netto (+10,3% r/r,). Roku 2011 dotyczyło jeszcze 3,0 mld PLN, natomiast na 2012 rok przypada 2,7 mld PLN a na kolejne lata 1,7 mld PLN. Największy udział w portfelu posiadają kontrakty z dróg i kolei (2,7 mld PLN,) oraz budownictwa ogólnego (1,8 mld PLN). Portfel segmentu produkcyjnego to oczekiwane przychody na najbliższe kolejne 8Q. W backlogu nie są ujmowane krótkoterminowe kontrakty (czas realizacji 3-6 miesięcy). Struktura portfela zamówień [mld PLN] 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,04 0,98 0,98 0,82 0,72 0,83 1,98 1,99 1,15 0,72 0,75 1,78 1,23 1,40 0,60 0,60 0,93 0,96 1,73 1,79 2,07 2,37 2,68 1,30 0,49 0,52 0,36 0,29 1,03 0,89 1,17 1,15 1,74 1,77 1,72 1,77 1,00 0,00 1,49 1,33 1,16 1,94 1,98 1,64 1,69 1,49 1,54 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 Źródło: BDM S.A., spółka Produkcja Budownictwo Energetyka Chemia Drogi i kolej W przeciwieństwie do innych największych generalnych wykonawców notowanych na GPW (Budimex, PBG) Polimex charakteryzuje się wysoką aktywnością na rynkach eksportowych (głównie w Europie Zachodniej). W 2010 udział przychodów eksportowych wyniósł 30% (znaczącą wartość posiadają konstrukcje stalowe). Realizowane za granicą kontrakty to m.in.: budowa terminala zbiornikowego do magazynowania olejów mineralnych, olejów roślinnych i paliw płynnych w porcie Rotterdam (52 mln EUR), montaż części ciśnieniowej kotłów w elektrowniach: Westfalek (Niemcy, 44 mln EUR), Neurath (Niemcy, 31 mln EUR), Moorburg (Niemcy, 10 mln EUR). montaż 21 tys. ton konstrukcji stalowych w Elektrowni Mannheim, Niemcy (60 mln PLN), kontrakt na montaż 6,5 tys ton głównej konstrukcji stalowej kotła w elektrowni Sostanj w Słowenii (5,8 mln EUR), Spółka dostrzegając perspektywę skurczenia się rynku budownictwa infrastrukturalnego w Polsce startuje w przetargach zagranicą. Torpol podpisał w 2011 roku pierwszy kontrakt na prace w sektorze kolejowym w Norwegii za 40 mln PLN (budowa linii lekkiej kolei miejskiej w Bergen). Spółka zamierza stratować w kolejnych, większych przetargach na tym rynku, gdzie planowany jest wzrost wydatków na modernizację sieci. 10

11 INWESTYCJE W ENERGETYCE Największe nadzieje, po mającym obecnie szczyt boomie w budownictwie drogowym, branża budowlana wiąże z inwestycjami w sektorze energetycznym. Podstawowym czynnikiem ryzyka są przesunięcia w terminach rozstrzygnięć kontraktów budowlanych. Lata 2011/12 miały przynieść przełom w tym zakresie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat główne krajowe grupy energetyczne dysponujące największymi mocami wytwórczymi, PGE, Enea oraz Tauron zostały częściowo sprywatyzowane i pojawiły się na GPW. Umożliwia to w przyszłości przynajmniej częściowe sfinansowanie inwestycji kapitałem akcyjnym (główne źródło finansowania będą jednak stanowić długoterminowe kredyty i obligacje). Uważamy, że proces prywatyzacji mógł w pewnym stopniu zahamować (konieczność uporządkowania działalności, skupienie się na bieżących wynikach finansowych) proces inwestycyjny w spółkach energetycznych, jednakże w kolejnych latach obecność na rynku publicznym będzie wywierać presję na zarządach spółek w kierunku podejmowania działań zmierzających do wzrostu ich wartości. Będzie to naszym zdaniem możliwe jedynie przy przyspieszeniu procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych. Czynnikiem wstrzymującym duże przetargi w energetyce w ostatnich kwartałach jest jednak nadal niepewność w kwestii darmowych pozwoleń na emisji CO2 (interpretacja kwestii, które inwestycje zostały rozpoczęte do 2008 roku). Ostateczna lista bloków ma zostać wysłana do KE do końca września 2011 roku (wniosek derogacyjny zawierający m.in. Krajowy Plan Inwestycyjny). KE na ocenę i ewentualne odrzucenie wniosku będzie mieć 6 miesięcy. Prowadzone przetargi w budownictwie nowych bloków energetycznych w Polsce miejsce wartość [mld PLN] etap przetargu oferenci Opole 10,0 oferty końcowe 1 sierpnia Alstom, Technit-Ansaldo-PBG, Rafako-Polimex-Mostostal Warszawa Kozienice 5,5-6,0 złożone oferty wstępne Hitachi-Polimex, Alstom-PBG, COVEC Jaworzno 5,0 oferty wstępne 25 lipca Alstom-PBG, Lavalin-Hitachi, Rafako-Mostostal Warszawa, Budimex, COVEX, Polimex, Warbud-Doosan-Skoda Turów 2,5 oferty wstępne 2 września Alstom-PBG, Budimex-Hitachi, Doosan Stalowa Wola 2,0 złożone oferty wstępne Alstom-PBG, Polimex-Tecnimont, Iberdrola, Abner, Lavalin-Warbud Włocławek 1,6 b.d. b.d. przetarg nierozstrzygnięty ze względu na proces Siekierki 3,0 dezinwestycji prowadzony przez Vatenfall Źródło: BDM S.A., spółki energetyczne, informacje prasowe, PAP najniższą cenowo ofertę złożyło konsorcjum Polimex-Tecnimont 11

12 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW Skorygowane prognozy wyników na lata rok [mln PLN] zmiana zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 4556,9 4491,0-1,4% 4742,0 4614,0-2,7% Zysk brutto ze sprzedaży 472,9 421,4-10,9% 504,2 448,4-11,1% EBITDA 327,5 271,4-17,1% 374,4 305,2-18,5% EBIT 222,3 174,4-21,6% 255,3 198,3-22,3% Zysk (strata) netto 138,4 95,5-31,0% 168,2 119,3-29,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 10,4% 9,4% 10,6% 9,7% Marża EBITDA 7,2% 6,0% 7,9% 6,6% Marża EBIT 4,9% 3,9% 5,4% 4,3% Marża zysku netto 3,0% 2,1% 3,5% 2,6% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Spółka nie publikowała oficjalnych prognoz na 2011 rok, jednakże z wypowiedzi prezesa spółki K. Jaskuły wynikało, że oczekiwał on wzrostu przychodów oraz powrotu do rentowności netto w okolice 3,0%. Biorąc pod uwagę spodziewane rezultaty za 1H 11 oraz brak czynników, które miałyby przyczynić się do znacznej poprawy rentowności w 2H 11 (poza poprawą w segmencie produkcyjnym wynikającą z wyższego wykorzystania mocy produkcyjnych na własne potrzeby), obniżamy prognozy wyników na 2011 rok (głównie niższa rentowność w segmencie produkcyjnym, ale także obniżenie rentowności w pozostałych segmentach). W modelu zakładamy wypracowanie w 2011 roku 4,49 mld PLN sprzedaży, 174,4 mln PLN zysku operacyjnego oraz 95,5 mln PLN zysku netto. W wynikach 2011 i 2012 nie uwzględniamy ulg podatkowych (wg informacji, które mamy ze spółki będzie miała ona rozliczać kolejne ulgi dopiero od 2013 roku). Zwracamy uwagę, że nasze prognozy na lata są niższe od konsensusu rynkowego, który zostanie naszym zdaniem skorygowany w dół po wynikach za 2Q 11, co może przełożyć się na negatywny sentyment do spółki. Prognoza wyników BDM vs konsensus Bloomberg [mln PLN] BDM Przychody 4 491, , ,7 EBIT 174,4 198,3 216,7 Marża EBIT 3,88% 4,30% 4,65% Zysk netto 95,5 119,3 142,9 Marża netto 2,13% 2,58% 3,06% Bloomberg konsensus (post event) Przychody 4522,6 4763,7 4916,1 EBIT 195,3 211,0 235,5 Marża EBIT 4,32% 4,43% 4,79% Zysk netto 120,9 142,7 169,0 Marża netto 2,67% 3,00% 3,44% odchylenie BDM od konsensusu Przychody -0,7% -3,1% -5,1% EBIT -10,7% -6,0% -8,0% Zysk netto -21,0% -16,4% -15,5% Źródło: BDM S.A., Bloomberg 12

13 Prognoza wyników wg segmentów [mln PLN] Wyniki spółki P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 4301,1 4396,8 4160,9 4491,0 4614,0 4663,7 4781,2 5028,3 5182,0 5233,8 5277,6 5322,0 5377,1 Zysk brutto ze sprzedaży 429,8 509,8 437,6 421,4 448,4 469,5 503,8 544,2 570,4 577,0 582,1 582,2 588,4 rentowność 10,0% 11,6% 10,5% 9,4% 9,7% 10,1% 10,5% 10,8% 11,0% 11,0% 11,0% 10,9% 10,9% Produkcja P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 836,5 528,1 591,5 761,4 786,9 814,6 828,4 856,4 892,5 910,5 919,5 924,0 935,6 Zysk brutto ze sprzedaży 182,0 109,5 72,9 81,4 102,3 114,0 128,4 145,6 156,2 159,3 160,9 157,1 159,0 rentowność 21,8% 20,7% 12,3% 10,7% 13,0% 14,0% 15,5% 17,0% 17,5% 17,5% 17,5% 17,0% 17,0% Budownictwo P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 1062,7 1249,0 1150,0 1211,5 1116,0 1035,9 991,3 965,0 968,3 978,2 988,1 1002,2 1018,8 Zysk brutto ze sprzedaży 63,8 130,0 109,3 115,6 100,4 95,3 90,2 86,8 87,1 88,0 88,9 90,2 91,7 rentowność 6,0% 10,4% 9,5% 9,5% 9,0% 9,2% 9,1% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Energetyka P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 1109,2 1039,5 847,4 874,8 991,3 1111,2 1497,7 1838,8 1930,8 1936,6 1940,6 1943,4 1945,2 Zysk brutto ze sprzedaży 35,7 118,1 89,9 76,0 94,2 111,1 149,8 183,9 193,1 193,7 194,1 194,3 194,5 rentowność 3,2% 11,4% 10,6% 8,7% 9,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Chemia P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 517,5 743,9 718,2 507,5 418,6 494,6 526,3 545,0 558,9 571,2 583,1 594,9 606,9 Zysk brutto ze sprzedaży 82,1 81,2 65,8 66,3 54,4 59,4 63,2 65,4 67,1 68,5 70,0 71,4 72,8 rentowność 15,9% 10,9% 9,2% 13,1% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Drogi i kolej P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 686,2 728,3 768,7 1052,3 1213,1 1121,0 850,6 735,8 743,7 749,0 757,6 768,5 781,0 Zysk brutto ze sprzedaży 47,7 71,0 108,3 82,2 97,0 89,7 72,3 62,5 66,9 67,4 68,2 69,2 70,3 rentowność 7,0% 9,7% 14,1% 7,8% 8,0% 8,0% 8,5% 8,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Pozostałe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 89,0 108,0 85,2 83,6 88,1 86,5 86,9 87,4 87,8 88,2 88,7 89,1 89,6 Zysk brutto ze sprzedaży 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rentowność 20,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Źródło: BDM S.A. 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Aktywa razem Kapitał (fundusz) własny Udziały mniejszości 140,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe w tym dług oprocentowany Zobowiązania krótkoterminowe w tym dług oprocentowany Pasywa razem Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży Koszty produktów, tow. i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Saldo pozostałej działalności operacyjnej EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Pozostałe zyski Zysk (strata) brutto Zysk (strata) mniejszości Zysk (strata) netto CF [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r -5,4% 7,9% 2,7% 1,1% 2,5% 5,2% 3,1% 1,0% 0,8% 0,8% 1,0% EBITDA zmiana r/r -12,2% -10,1% 12,5% 6,5% 8,8% 7,9% 5,0% 1,3% 0,9% -0,3% 1,0% EBIT zmiana r/r -19,7% -18,0% 13,7% 9,3% 12,9% 11,0% 6,6% 1,3% 0,9% -0,8% 1,1% Zysk netto zmiana r/r -29,9% -12,9% 24,8% 19,8% 22,6% 15,3% 9,7% 1,5% 0,9% 1,2% 3,4% Marża brutto na sprzedaży 10,5% 9,4% 9,7% 10,1% 10,5% 10,8% 11,0% 11,0% 11,0% 10,9% 10,9% Marża EBITDA 7,2% 6,0% 6,6% 7,0% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% Marża EBIT 5,1% 3,9% 4,3% 4,6% 5,1% 5,4% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% Marża brutto 3,7% 2,6% 3,2% 3,6% 4,3% 4,7% 5,0% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4% Marża netto 2,6% 2,1% 2,6% 3,1% 3,7% 4,0% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% COGS / przychody 89,5% 90,6% 90,3% 89,9% 89,5% 89,2% 89,0% 89,0% 89,0% 89,1% 89,1% SG&A / przychody 5,8% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% SG&A / COGS 6,5% 6,0% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% ROE 7,5% 6,2% 7,3% 8,2% 9,3% 10,0% 10,2% 9,7% 9,4% 9,1% 9,1% ROA 2,8% 2,4% 2,9% 3,4% 4,1% 4,7% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,2% Dług 903,1 841,1 779,1 699,1 598,3 498,3 398,3 298,3 216,7 116,7 0,0 D /(D+E) 23,0% 20,8% 19,0% 16,8% 14,2% 11,5% 9,0% 6,6% 4,8% 2,6% 0,0% D / E 29,9% 26,3% 23,4% 20,2% 16,5% 13,0% 9,8% 7,1% 5,0% 2,6% 0,0% Odsetki / EBIT -26,7% -32,4% -25,7% -21,5% -16,7% -12,7% -9,8% -7,5% -5,4% -3,5% -1,3% Dług / kapitał własny 61,9% 54,9% 47,7% 40,0% 31,9% 24,7% 18,3% 12,9% 8,9% 4,6% 0,0% Dług netto 529,3 612,5 540,7 439,6 332,9 232,5 108,2-14,4-118,1-202,3-269,4 Dług netto / kapitał własny 36,5% 40,2% 33,3% 25,3% 17,9% 11,6% 5,0% -0,6% -4,9% -8,1% -10,4% Dług netto / EBITDA 175,4% 225,7% 177,1% 135,2% 94,1% 60,9% 27,0% -3,5% -28,8% -49,6% -65,3% Dług netto / EBIT 248,8% 351,3% 272,7% 202,8% 136,1% 85,6% 37,4% -4,9% -39,9% -68,9% -90,7% EV 1954,9 2212,5 2140,6 2039,5 1932,9 1832,5 1708,2 1585,6 1481,9 1397,6 1330,5 Dług / EV 46,2% 38,0% 36,4% 34,3% 31,0% 27,2% 23,3% 18,8% 14,6% 8,4% 0,0% CAPEX / Przychody 3,3% 3,0% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% CAPEX / Amortyzacja 154,4% 140,7% 109,2% 104,1% 103,4% 106,1% 106,7% 105,2% 103,6% 102,2% 101,1% Amortyzacja / Przychody 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% Zmiana KO / Przychody 4,7% 2,7% 0,4% 0,2% 0,4% 0,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów -28,9% 36,8% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% Wskaźniki rynkowe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P MC/S* 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 P/E* 13,0 16,7 13,4 11,2 9,1 7,9 7,2 7,1 7,1 7,0 6,7 P/BV* 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 P/CE* 7,2 8,3 7,1 6,4 5,6 5,1 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 EV/EBITDA* 6,5 8,2 7,0 6,3 5,5 4,8 4,3 3,9 3,6 3,4 3,2 EV/EBIT* 9,2 12,7 10,8 9,4 7,9 6,7 5,9 5,4 5,0 4,8 4,5 EV/S* 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 BVPS 3,1 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,2 4,4 4,7 4,8 5,0 EPS 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 CEPS 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 FCFPS -0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 DPS 0,04 0,04 0,06 0,09 0,11 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 0,32 Payout ratio 19,0% 20,0% 25,0% 33,0% 33,0% 33,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 70,0% Źródło: BDM S.A. * Obliczenia przy cenie 3,07 PLN 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG redukuj 2.77 akumuluj akumuluj 3.88 akumuluj akumuluj Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 11: Kupuj 0 0% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 00% Redukuj 3 100% Sprzedaj 0 0% 16

17 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 17

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P WIG znormalizowany

P 2012P 2013P 2014P WIG znormalizowany AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,88 PLN 30 MARZEC 2011 W 1Q 11 kurs Polimexu, podobnie jak WIG-Budownictwo, nadal zachowywał się słabiej niż szeroki rynek. Wyniki za 4Q 10 były stosunkowo

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 1,58 PLN 18 LISTOPAD 2011 Oferta konsorcjum Rafako-Polimex-Mostostal Warszawa została wybrana na najkorzystniejszą w przetargu na realizuję bloków 5 i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 116,5 PLN 23 LUTY 2015 Przez ostatnie trzy lata Elektrobudowa generowała relatywnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY

TRAKCJA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,31 PLN 04 KWIECIEŃ 2011 Przecena akcji spółki sięgnęła od momentu ogłoszenia warunków fuzji (listopad 2010) do dziś 22%. Nasza poprzednia wycena z

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 Pod koniec lutego, Elektrobudowa opublikowała prognozy wyników na 2015 rok, które okazały się wyższe niż nasze założenia

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 20,1 PLN 29 LISTOPAD 2017, 12:32 CEST Od czasu naszej ostatniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lut 16 kwi 16 cze 16 sie 16 paź 16 gru 16 lut 17 kwi 17 cze 17 sie 17 paź 17 gru 17 KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 100,0 PLN 12 LUTY 2018, 10:34 CEST Obecna kapitalizacja Elektrobudowy to niespełna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P TRZYMAJ Od czasu naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs akcji Famuru zyskał 15,2% (WIG +3,3%). W ostatnich 3Q spółka radziła sobie bardzo dobrze, utrzymując wysokie marże (EBITDA>30%) w pełni konsumując

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 124,6 PLN 26 MAJA 2011 Słabe wyniki Bogdanki w 1Q 11 mocno zaskoczyły rynek i spotkały się z negatywną reakcją inwestorów. Wysokie natężenie prac udostępniających

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 49,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 12 SIERPIEŃ 2015

FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 49,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 12 SIERPIEŃ 2015 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 49,8 PLN 12 SIERPIEŃ 2015 Spółka w ostatnim czasie rozczarowywała nas wynikami, a

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo