KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE"

Transkrypt

1 Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch jak towarzystwa emerytalne, fundusze nwestycyjne, koneczna jest alokacja środków na dług okres. Istneje zatem koneczność wyboru metod sposobu nwestowana dającego maksymalne bezpeczne ulokowane środków w dynamczne stochastyczne zmenającym sę otoczenu. W artykule przedstawono podstawy teoretyczne oraz praktyczne aplkacje wybranych metod loścowych znajdujących zastosowane podczas konstrukcj portfela fundamentalnego akcj, a także w zarządzanu ryzykem na rynku kaptałowym. W rozważanach uwzględnono elementy dynamcznej analzy fundamentalnej oraz klasycznej teor portfelowej zakładając, że zmany zachodzące na rynku kaptałowym mają charakter dynamczny stochastyczny. Podejśce fundamentalne do konstrukcj portfela paperów wartoścowych zajęło już trwałe ważne mejsce we współczesnej teor portfelowej. Jednakże zawsze aktualne jest pytane o stablność w czase uzyskanych rozwązań optymalnych. Celem artykułu jest konstrukcja portfela akcj na podstawe metodolog welowymarowej analzy porównawczej z uwzględnenem dynamk zmennych oraz odpowedź na pytane, czy stotne zmany jake mały mejsce w ostatnch latach na gełdze wpływają na strukturę portfela jego efektywność. Artykuł składa sę z dwóch częśc. Perwsza ma charakter teoretyczny, zawera podstawowe pojęca metody welowymarowej analzy porównawczej. Druga ma charakter aplkacyjny, została opracowana na podstawe danych zaczerpnętych z GPW w Warszawe S.A.

2 74 Adranna Mastalerz-Kodzs 1. Wybrane elementy welowymarowej analzy porównawczej W metodolog WAP (welowymarowej analzy porównawczej) berze sę pod uwagę dane hstoryczne dotyczące sytuacj ekonomczno-fnansowej spółek za okres 3-5 lat te welkośc odpowedno przekształca stosując średną. Dzęk tej metodze można porównać różne obekty (np. spółk gełdowe), które są opsywane przez wele cech, np. wskaźnków śwadczących o sle fundamentalnej spółek. Podczas przekształceń jednak pewna cześć nformacj zostaje utracona. Zarówno ceny walorów gełdowych, jak dane fnansowe dotyczące tych walorów zmenają sę pod wpływem czasu, uśrednene tych welkośc powoduje stratę nformacj. W WAP wykorzystuje sę wele wskaźnków do oceny poszczególnych obektów. Na podstawe danych hstorycznych można welkośc wskaźnków prognozować, zaś na podstawe prognoz konstruować optymalne portfele. Czy jednak efektywność tak skonstruowanych portfel jest wyższa anżel efektywność portfel bez uwzględnena prognoz? Ponadto należy pamętać, że wskaźnk określające słę fundamentalną spółek są często dodatno skorelowane. Można zadać pytane, czy prowadzene analz wyłączne na baze spółek, w których dane (stymulanty) wykazują trend rosnący lub stały daje lepsze efekty anżel rozważane perwotnego zboru danych. WAP opera sę na konstrukcj taksonomcznego mernka wzorcowego 1. Dane o kondycj ekonomczno-fnansowej spółek przedstawa sę w postac macerzy. Należy wybrać spośród welu dostępnych wskaźnków klka najstotnejszych. Odpowedn dobór wskaźnków jest bardzo stotny, zależy od welu czynnków, np. od dostępnośc danych. Prawdłowo dobrany zestaw danych prowadz do trafnej oceny kondycj ekonomczno-fnansowej spółk 2. Dane perwotne zapsane w postac stymulant przedstawa sę w postac macerzowej. Następne przeprowadza sę normalzację. W pracy dla x j średnej arytmetycznej cechy j oraz dla s j odchylena standardowego dla cechy j wykorzystano standaryzację według wzoru z j xj x j = (1) s j 1 M. Łunewska, W. Tarczyńsk: Metody welowymarowej analzy porównawczej na rynku kaptałowym. PWN, Warszawa J. Jaworsk: Teora praktyka zarządzana fnansam przedsęborstw. CeDeWu, Warszawa 2010.

3 Konstrukcja optymalnych portfel 75 W dalszej kolejnośc konstruuje sę mernk oparty na wzorcu. W macerzy zmennych znormalzowanych dla każdej zmennej wybera sę wartość najwększą zestaw tak dobranych danych stanow wzorzec z oj. Oblczana jest odległość obektu od wzorca. W pracy posłużono sę odległoścą eukldesową d = m j= 1 ( z z ) j Im mnejsza odległość danego obektu od wzorca, tym mnejsza wartość d. Uzyskana zmenna jest neunormowana. Przekształcamy ją wykorzystując na przykład wzór z m 0 oj 2 (2) d = 1 (3) d gdze: z to taksonomczny mernk rozwoju -tego obektu, d to odległość -tego obektu od wzorca, d 0 norma, która zapewna, że zmenna z będze przyjmowała wartośc z przedzału [0,1], (np. d0 = d + 2sd, d średna arytmetyczna d, sd odchylene standardowe d ). Im wększa wartość zmennej z, tym obekt posada wyższą pozycję w rankngu. W klasycznym ujęcu taksonomcznego mernka atrakcyjnośc nwestycj uśredna sę wartośc wskaźnków ekonomczno-fnansowych. Jednak uwzględnając dynamczny charakter zman zachodzących na rynku kaptałowym należałoby prognozować wskaźnk borąc pod uwagę horyzont nwestycyjny Badane efektu pamęc w szeregach czasowych Badana dotyczące stnena efektu pamęc w szeregach czasowych stóp zwrotu walorów gełdowych pokazują, że znaczna cześć szeregów gełdowych charakteryzuje sę wększą od 0,5 wartoścą wykładnka Hursta 4. Oznacza to, że szereg gełdowe ne mają przyrostów nezależnych, podlegają obcążonemu błądzenu przypadkowemu z szumem. Są to szereg persystentne, wzmacnające 3 W. Tarczyńsk: Dynamczne ujęce taksonomcznej mary atrakcyjnośc nwestowana na przykładze wybranych spółek notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe. Metody Iloścowe w Ekonom. Cz. I. Zeszyty Naukowe. Unwersytet Szczecńsk, Szczecn 2005, nr A. Mastalerz-Kodzs: Modelowane procesów na rynku kaptałowym za pomocą multfraktal. Akadema Ekonomczna, Katowce 2003.

4 76 Adranna Mastalerz-Kodzs trend. Trend jest wdoczny, a kolejne elementy szeregu ne są nezależne. Szereg zachowuje pamęć zarówno krótką, jak sęgającą daleko wstecz, jednakże odległe elementy szeregu mają neznaczny wpływ na elementy beżące. Im dalszy horyzont czasowy, tym pamęć słabsza. Warto także pamętać, że wykładnk Hursta ne jest stały w czase 5. Zmany wykładnka śwadczą o nestacjonarnośc szeregu. Czy wobec nestacjonarnośc szeregu cen walorów gełdowych optymalne rozwązana uzyskane na podstawe metod fundamentalnych oraz teor portfelowej będą stablne w czase? 3. Analza empryczna W metodolog WAP berze sę pod uwagę dane hstoryczne dotyczące sytuacj ekonomczno-fnansowej spółek za okres 3-5 lat. W analzach brano pod uwagę dane za lata Zadane polega na konstrukcj portfela o horyzonce nwestycyjnym równym pół roku oraz rok. Badana obejmują dane zaczerpnęte z Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wykorzystano welkośc charakteryzujące kondycję ekonomczno-fnansową spółek wchodzących w skład ndeksu WIG20 w lutym 2013 roku. Skompletowano dane dla 15 spółek za okres W celu oceny efektywnośc portfel do analz posłużyły także ceny zamknęca wybranych akcj z roku. Dokonano wyboru welkośc charakteryzujących słę fundamentalną spółek. W tabel 1 przedstawono wskaźnk ekonomczno-fnansowe za lata (dane zaczerpnęto ze stron nternetowych W tabel przedstawono dane roczne, natomast podczas analz brano także pod uwagę dane kwartalne za lata Wskaźnk zmenają sę pod wpływem czasu. Tempo kerunek tych zman zostane uwzględnony podczas konstrukcj portfela paperów wartoścowych. Wybrane charakterystyk spółek to wskaźnk: zyskownośc sprzedaży netto (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży), rentownośc aktywów ROA (zysk netto/aktywa ogółem), rentownośc kaptału własnego ROE (zysk netto/kaptał własny), zysku netto na jedną akcję (zysk netto/lczba wyemtowanych akcj), P/BV (cena rynkowa akcj/wartość ksęgowa frmy na 1 akcję). Wszystke powyższe wskaźnk są stymulantam. Dane roczne zameszczono w tabel 1. 5 A. Mastalerz-Kodzs: Op. ct.

5 Konstrukcja optymalnych portfel 77 Wskaźnk ekonomczno-fnansowe za lata dla wybranych spółek Tabela 1 WSKAŹNIK ROE 10,05 9,29 8,17 13,19 12,52 13,63 38,09 25,26 23,29 ROA 6,5 4,89 4,19 1,85 1,88 1,98 19,37 13,51 14,39 ZYSK NA 1 AKCJĘ 4,81 5,34 5,12 9,19 9,62 11,05 1,97 2,08 3,07 RENTOWNOŚĆ NETTO 12,24 12,8 8,01 25,48 27,02 28,05 12,94 14,9 11,91 P/BV 1,3 0,94 0,7 2,41 2,4 1,96 6,03 7,61 6,15 ROE 11,07 11,73 10,36 10,81 8,09 12,11 22,18 32,21 47,89 ROA 7,75 8,13 7,18 6,19 5,55 8,4 15,63 22,24 36,21 ZYSK NA 1 AKCJĘ 5,63 6,76 6,5 1,95 1,6 2,64 11,64 23,62 55,32 RENTOWNOŚĆ NETTO 17,12 18,68 16,98 15,59 14,61 17,56 19,21 28,18 50,04 P/BV 1,39 1,91 2,08 1,36 1,16 0,76 1,98 2,16 1,49 ROE 9, ,38 5,77 10,44 6,64 13,23 9,06 8,34 ROA 1,98 0,23 5,2 3,98 7,29 4,29 5,92 3,83 3,18 ZYSK NA 1 AKCJĘ 0,63 0,01 0,06 0,21 0,42 0,28 6,94 5,23 5 RENTOWNOŚĆ NETTO 1,78 0,16 3,26 6,39 11,53 7,07 6,29 3,45 2,22 P/BV 1,03 4,44 1,53 1,05 0,92 1,37 0,61 0,61 0,68 ROE 3,13 9,29 14,1 6,87 10,96 9,63 10,02 22,5 32,85 ROA 0,16 0,71 1,15 2,67 4,64 4,02 5,57 13,54 21,05 ZYSK NA 1 AKCJĘ 4,34 15,24 26,96 3,06 5,54 5,53 0,12 0,36 0,73 RENTOWNOŚĆ NETTO 2,89 13,95 22,04 1,93 2,84 2,21 6,31 12,33 17,65 P/BV 1,8 1,85 1,3 0,72 0,95 0,63 0,93 1,94 2,57 ROE 8,14 11,63 11,43 11,29 15,06 16,68 0,73 13,38 6,6 ROA 1,34 2,01 1,74 1,47 1,9 2 0,37 6,79 3,54 ZYSK NA 1 AKCJĘ 3,86 5,78 5,64 1,84 2,57 3,05 0,08 1,44 0,64 RENTOWNOŚĆ NETTO 18,28 27,75 27,48 18,64 22,5 23,98 0,68 12,85 6,04 P/BV 1,53 1,91 1,86 2,32 2,59 1,9 1,53 1,63 0,75 ASSECOPOL BOGDANKA BORYSZEW BRE HANDLOWY PEKAO PGE PGNIG PKN ORLEN PKO BP KERNEL KGHM LOTOS SYNTHOS TP SA Na podstawe danych hstorycznych spółek gełdowych oblczono stopę zwrotu ceny zamknęca jej odchylene standardowe za lata Oblczono także za pomocą programu Gretl wartośc wykładnka Hursta, które potwerdzły stnene pamęc w szeregu. Dla analzowanych spółek znajdowały

6 78 Adranna Mastalerz-Kodzs sę one w przedzale (0,52; 0,68). Na podstawe powyższych wskaźnków skonstruowano wartośc mary taksonomcznej z. Borąc pod uwagę dynamkę zman wskaźnków skonstruowano prognozy ch wartośc na kolejny okres (2012 rok) uwzględnając te welkośc oblczono prognozy wartośc z. Wynk przedstawono w tabel 2. Tabela 2 Wybrane charakterystyk spółek gełdowych: mernk taksonomczny, hstoryczna dzenna stopa zwrotu, odchylene standardowe hstorycznej stopy zwrotu za lata NAZWA SPÓŁKI z R s z ndeks z regln 1 ASSECOPOL 0,1949 0,0002 0,0198 0,1516 0, BOGDANKA 0,2976 0,0010 0,0184 0,2610 0, BORYSZEW 0,1635 0,0004 0,0536 0,1928 0, BRE 0,2426 0,0007 0,0300 0,2833 0, HANDLOWY 0,2503 0,0007 0,0225 0,2392 0, KERNEL 0,5231 0,0027 0,0293 0,4604 0, KGHM 0,5963 0,0022 0,0298 0,5773 0, LOTOS 0,1466 0,0012 0,0261 0,1149 0, PEKAO 0,3222 0,0001 0,0239 0,2803 0, PGE 0,2184-0,0002 0,0169 0,1941 0, PGNIG 0,1523 0,0003 0,0179 0,1457 0, PKN ORLEN 0,1298 0,0006 0,0252 0,1177 0, PKO BP 0,2727 0,0001 0,0239 0,2569 0, SYNTHOS 0,3218 0,0035 0,0286 0,3911 0, TP SA 0,1393 0,0000 0,0195 0,1601 0,2053 Oblczono współczynnk korelacj rang Spearmana pomędzy welkoścam mar taksonomcznych. Wynk są następujące: r( z, z ndeks) = 0,9214, r( z z regln) = 0,975, r( z ndeks, z regln) = 0,9464. Istneje duża zależność pomędzy maram taksonomcznym uwzględnającym prognozy wskaźnków. W ponższych rozważanach posłużono sę modelem optymalzacyjnym (4) uwzględnając także w dalszych analzach maksymalne udzały spółek w portfelu w celu jego dywersyfkacj. Model podstawowy ma postać n f = z x max (4) = 1

7 Konstrukcja optymalnych portfel 79 n =1 R x R n =1 s x s n = 1 x = 1 x 0 = 1, K, n gdze: x udzał -tej akcj w portfelu, R akceptowalna stopa zwrotu dla portfela, s średne odchylene standardowe, z taksonomczny mernk atrakcyjnośc nwestycj w -tą spółkę. Skonstruowano modele optymalzacyjne uwzględnające poszczególne welkośc parametrów, modele, które po rozwązanu dają portfele fundamentalne. Dodatkowo w celu dywersyfkacj portfel uwzględnono warunk x 0,5, x 0,2, x 0,1. Tabela 3 zawera udzały spółek w portfelach fundamentalnych oraz ocenę efektywnośc portfel. Udzały akcj w portfelach fundamentalnych, efektywność portfel dla mary z Tabela 3 NAZWA SPÓŁKI Udzały spółek Model x 0, 5 x 0, 2 x 0, ASSECOPOL X ,1 BOGDANKA X2 0,36 0,36 0,2 0,1 BORYSZEW X BRE X ,1 HANDLOWY X ,1 KERNEL X6 0 0,14 0,2 0,1 KGHM X7 0,64 0,5 0,2 0,1 LOTOS X PEKAO X ,2 0,1 PGE X ,03 0,1 PGNIG X PKN ORLEN X PKO BP X ,1

8 80 Adranna Mastalerz-Kodzs cd. tabel SYNTHOS X ,17 0,1 TP SA X ,37 16,39 12,88 9, ,94 42,78 25,84 21,20 Po uwzględnenu prognoz na 2012 rok przy oblczanu wartośc z za pomocą ndeksów oraz regresj lnowej otrzymano portfele o zblżonej efektywnośc do portfel wyjścowych (tabela 4 5). Współczynnk dopasowana model emprycznego teoretycznego dla wskaźnków były z przedzału R 2 ( 0,82; 0,94). Udzały akcj w portfelach fundamentalnych, efektywność portfel dla mary z ndeks Tabela 4 NAZWA SPÓŁKI Udzały spółek Model x 0, 5 x 0, 2 x 0, 1 ASSECOPOL X BOGDANKA X2 0,36 0,36 0,2 0,1 BORYSZEW X ,04 BRE X ,1 HANDLOWY X ,1 KERNEL X6 0 0,14 0,2 0,1 KGHM X7 0,64 0,5 0,2 0,1 LOTOS X PEKAO X ,16 0,1 PGE X ,04 0,1 PGNIG X PKN ORLEN X PKO BP X ,1 SYNTHOS X ,2 0,1 TP SA X , ,37 16,39 13,68 9, ,94 42,78 25,51 19,70

9 Konstrukcja optymalnych portfel 81 Udzały akcj w portfelach fundamentalnych, efektywność portfel dla mary z regln Tabela 5 NAZWA SPÓŁKI Udzały spółek Model x 0, 5 x 0, 2 x 0, 1 ASSECOPOL X BOGDANKA X2 0,36 0,36 0,2 0,1 BORYSZEW X BRE X ,1 HANDLOWY X ,1 KERNEL X6 0 0,14 0,2 0,1 KGHM X7 0,64 0,5 0,2 0,1 LOTOS X PEKAO X ,16 0,1 PGE X ,04 0,1 PGNIG X PKN ORLEN X PKO BP X ,1 SYNTHOS X ,2 0,1 TP SA X , ,37 16,39 13,68 8, ,94 42,78 25,51 18,74 Można zatem uznać, że konstruowane portfele są stablne w czase, pommo znacznych zman zarówno ceny walorów wchodzących w skład portfel, jak zman wskaźnków ekonomczno-fnansowych charakteryzujących te walory. W przypadku uwzględnena trendu np. wskaźnka zysk na 1 akcję wyboru do portfela tylko akcj o rosnącym trendze, wynk przedstawono w tabel 6. Wybór spółek o rosnącej wartośc zmennej zysk na 1 akcję obnżył efektywność portfela. Jest to zwązane z ogranczenem zboru rozwązań dopuszczalnych w pewnym sense neuwzględnenem trendów pozostałych wskaźnków.

10 82 Adranna Mastalerz-Kodzs Tabela 6 Udzały akcj w portfelach fundamentalnych, efektywność portfel dla mar NAZWA SPÓŁKI Udzały spółek Model Model Model dla z dla z ndeks dla z regln KGHM X7 0, , , PEKAO X9 0, , , SYNTHOS X14 0, , , , , , , , , z Podsumowane Jednym z elementów procesu zarządzana kaptałem pownna być cągła, rzetelna analza ekonomczno-fnansowa 6. Zarządzane kaptałem zawsze będze obarczone ryzykem. Istneje koneczność kwantyfkacj tego ryzyka umejętnego nm zarządzana. Konstrukcja fundamentalnego portfela z uwzględnenem dynamk ekonomcznej z pewnoścą pozwala w dużej merze na zredukowane tego ryzyka oraz na podjęce decyzj nwestycyjnej korzystnej dla nwestora. Śwadczy o tym m.n. efektywność portfel fundamentalnych. Lteratura Domańsk J.: Zarządzane ryzykem dzałalnośc organzacj. Wydawnctwo C.H. Beck, Warszawa Jaworsk J.: Teora praktyka zarządzana fnansam przedsęborstw. CeDeWu, Warszawa Łunewska M., Tarczyńsk W.: Metody welowymarowej analzy porównawczej na rynku kaptałowym. PWN, Warszawa Mastalerz-Kodzs A.: Modelowane procesów na rynku kaptałowym za pomocą multfraktal. Akadema Ekonomczna, Katowce Peters E.E.: Fractal Market Analyss. Applyng Chaos Theory to Investment and Economy. John Wley & Sons, New York Statystyczne metody analzy danych. Red. W. Ostasewcz. AE, Wrocław J. Domańsk: Zarządzane ryzykem dzałalnośc organzacj. Wydawnctwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

11 Konstrukcja optymalnych portfel 83 Tarczyńsk W.: Dynamczne ujęce taksonomcznej mary atrakcyjnośc nwestowana na przykładze wybranych spółek notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe. Metody Iloścowe w Ekonom. Cz. I. Zeszyty Naukowe. Unwersytet Szczecńsk, Szczecn 2005, nr 394. APPLICATION OF FUNDAMENTAL ANALYSIS FOR CONSTRUCTION AN OPTIMAL PORTFOLIO DYNAMIC APPROACH Summary The man purpose of ths artcle s to construct an optmal, fundamental portfolo usng multvarate compare analyss methods wth dynamcal parameters. The artcle consst of two parts. The frst part s methodologcal, and the second s emprcal one.

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty aukowe UIWERSYTETU PRZYRODICZO-HUMAISTYCZEGO w SIEDLCACH r 96 Sera: Admnstracja Zarzdzane 013 mgr Marta Kruk Poltechnka Warszawska Ocena ryzyka nwestowana w walory wybranych spóek brany budowlanej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce Waldemar KAMRAT Poltechna Gdańsa Katedra Eletroenergety Zastosowane procedur modelowana eonometrycznego w procesach programowana oceny efetywnośc nwestyc w eletroenergetyce Streszczene. W pracy przedstawono

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo