Proces narodzin i śmierci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces narodzin i śmierci"

Transkrypt

1 Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do t odlega rozkładow P ( λt) n! n λt n ( λ) = e to mamy do czynena z rocesem narodzn rocesem Possona. Jest to roces stochastyczny o rzyrostach nezależnych tzn. lczby nowych osobnków w różnych, ne zachodzących na sebe rzedzałach czasowych są statystyczne nezależne. Prawdoodobeństwo ojawena sę nowego osobnka w rzedzale czasowym mędzy t t+ t ne zależy od ołożena tego rzedzału na os czasu jest równe λ k t+o( t), gdze k jest lczbą osobnków w oulacj (k =,, 2, ), λ k arametrem rocesu narodzn, t małym rzedzałem czasowym, a o( t) o( t) jest welkoścą neskończene małą, taką że: lm =. t Prawdoodobeństwo ojawena sę w rzedzale t, węcej nż jednego osobnka wynos o( t). t -λ t -λ t -λ n t -λ n+ t E λ t E λ t λ n- t E n λ n t E n+ Rysunek Graf stanów dla rocesu narodzn Proces śmerc (umerana) charakteryzują bardzo zblżone hotezy jak w rzyadku rocesu narodzn. Warunkem dodatkowym jest założene stnena osobnków w dowolnym momence t. Prawdoodobeństwo znknęca (śmerc) osobnka w rzedzale czasu t, rzy założenu że stnało k osobnków (k =, 2, ) wynos µ k t+ o( t), gdze µ k jest arametrem rocesu śmerc (umerana). Prawdoodobeństwo znknęca w rzedzale t węcej nż jednego osobnka, jeżel stnał wcześnej węcej nż jeden, jest równe o( t). Bogusław Flowcz: Modele stochastyczne w badanach oeracyjnych, Wydawnctwa Naukowo-Technczne, Warszawa 996, s. 48

2 -µ t -µ n t -µ n+ t E µ t E µ 2 t µ n t E n µ n+ t E n+ Rysunek 2 Graf stanów dla rocesu narodzn 2 Proces narodzn śmerc owstaje w wynku suerozycj rocesu narodzn rocesu śmerc. Zdarzena, jake mogą zastneć, to narodzny nowego osobnka lub śmerć jednego z stnejących w rzedzale czasu t. Zakłada sę, że w rzedzale czasu t może zastneć najwyżej jedno zdarzene 3. Nech N t oznacza lczbę osobnków w momence t. Zakładając, że t, rawdoodobeństwa rzejść sełnają nastęujące warunk: + j () = δ ( = j N ), j( t) Nt t t = = µ t + o = + = λ t + o = ( λ + µ ) t + o j δ j 2 = gdze, rzy założenach że w oulacj stneje osobnków: λ jest ntensywnoścą narodzn nowych osobnków, µ jest ntensywnoścą umerana osobnków. Parametry λ µ są lczbam dodatnm (z wyjątkem µ = ). 3 2 Bogusław Flowcz: Modele stochastyczne w badanach oeracyjnych, Wydawnctwa Naukowo-Technczne, Warszawa 996, s Tamże s. 55

3 -λ t -(λ +µ ) t -(λ n +µ n ) t -(λ n+ +µ n+ ) t λ t λ t λ n- t λ n t E E E n E n+ Rysunek 3 Graf stanów dla rocesu narodzn śmerc 4 Kedy roces narodzn śmerc jest ogranczony, tzn. ma skończoną lczbę stanów N(λ N = ), to dla stanu N rawdoodobeństwo odowadające ętl końcowej rzyjmuje ostać µ t. N µ t µ 2 t µ n t µ n+ t Przykład Charakterystyka strumena Possona Klenc ewnego banku tworzą strumeń Possona, z arametrem λ. Kasjerk w banku mogą obsłużyć maksymalne klentów w cągu mnuty. Oblczyć rzedstawć w forme grafcznej rawdoodobeństwa rzybyca do banku k klentów w cągu czasu t, oraz wszystke dystrybuanty dla zadanego arametru λ =, 3, 6, 9, k =, oraz t = mnuta. Jake jest rawdoodobeństwo rzybyca lub mnej klentów do banku. W celu oblczena rawdoodobeństwa wystąena k zdarzeń, w strumenu Possona, w rzedzale czasu od do t stosujemy wzór: k ( λt) λt Pk ( t) = e dla k >=, t >= k! Prawdoodobeństwo rzybyca lub mnej klentów wynos: P { k } = P k ( t) 5 k= Prawdoodobeństwo rzybyca zadanej lczby klentów: 4 Bogusław Flowcz: Modele stochastyczne w badanach oeracyjnych, Wydawnctwa Naukowo-Technczne, Warszawa 996, s Por. Walenty Onszczuk Metody modelowana, Poltechnka Bałostocka, Bałystok 995, s

4 k λ 3 6 9,367879,49787,2479,23,367879,4936,4873, 2,8394,22442,4468,4998 3,633,22442,89235,4994 4,5328,683,33853, ,366,89,6623,6727 6,5,549,6623,99 7 7,3E-5,264,37677,76 8 9,2E-6,82,3258,3756 9,E-6,27,68838,3756,E-7,8,433,858 P{k },99978,957379,75988 Prawdoodobeństwa wystąena k zadarzeń w cągu mnuty P(k),4,3,2, 2 lambda=6 4 k 6 8 lambda= lambda= lambda=3 lambda=6 lambda=9 Analza rawdoodobeństwa rzybyca klentów do banku okazuje, że bezośredno zależy ono od ntensywnośc rzybywana klentów. Wartość ntensywnośc λ =, 3, 6, 9 oznacza, że z najwększym rawdoodobeństwem do banku w cągu mnuty rzybędze odowedno, 3, 6, 9 klentów. Wartośc otrzymanych rawdoodobeństw otwerdzają to. Dla λ = z najrawdoodobnej rzybędze jeden klent lub żaden. Przybyce w cągu mnuty sześcu węcej klentów jest raktyczne nemożlwe. Dla λ = 3 maksymalna wartość rawdoodobeństwa jest dla k = 2 k =3. W rzyadku ntensywnośc λ = 6 najwększe jest rawdoodobeństwo wystąena 5 lub 6 zdarzeń, zaś dla λ = 9 8 lub 9. Prawdoodobeństwo tego, że do banku ne rzybędze węcej nż dzesęcu klentów w cągu mnuty maleje wraz ze wzrostem ntensywnośc ch rzybywana.

5 Dla λ = 9 jest ono najmnejsze. Możemy zatem stwerdzć że rzy takej ntensywnośc rzybędze węcej nż dzesęcu nteresantów. Obcążene kasy równe lorazow średnej lczby zgłoszeń na mnutę rzez maksymalną lczbę obsłużonych zgłoszeń, neokojąco duże jest tylko dla λ = 9 wynos ρ =.9. Dystrybuanta, czyl rawdoodobeństwo tego, że odstęy t mędzy kolejnym klentam są mnejsze lub równe.,.,.2,.9,. dla λ = 3, 6, 9 oblczana jest z nastęującego wzoru: Wynk: F( t) = e t λ 3 6 9,,9563,25982,4588,59343,2,8269,4588,69886,8347,3,25982,59343,8347,932794,4,32968,69886,99282,972676,5,393469,77687,9523,98889,6,4588,8347,972676,995483,7,5345,877544,9854,99864,8,5567,99282,9977,999253,9,59343,932794,995483,999696,6322,9523,99752, λt Dystrybuanta F(t),8,6,4,2,,2,3,4,5,6,7,8,9 t lambda= lambda=3 lambda=6 lambda=9 Wnosk: Dla λ = 3, klenc mędzy których rzybycam mnął czas ok. mnuty stanową 9% a wszystkch klentów rzychodzących do banku. Dla λ = 6 λ = 9 %,

6 zaś dla λ = tylko 45%. Możemy zatem stwerdzć, że od ntensywnośc zależy równeż częstość rzybywana klentów. Im jest ona wększa tym wększe jest natężene naływu klentów. Wartośc F(t) dla mnejszej ntensywnośc są mnejsze dla każdej badanej wartośc t, nż dla wyższych wartośc λ. Zadana. Pzzera Klenc ewnej zzer tworzą strumeń Possona. Intensywność rzybywana klentów zależy od ory dna. Przed ołudnem klenc rzychodzą z ntensywnoścą λ = a. Czyl średno w cągu godzny do zzer rzybywa ok. czterech klentów. W orze obadowej λ = b, o ołudnu λ = c, zaś weczorem λ = d. Kucharz może w cągu godzny rzygotować maksymalne n zz. Zakładamy, że jeden klent zamawa jedną zzę. Przerowadź analzę rzybywana klentów (rawdoodobeństwa rzybyca k klentów w cągu godzny, oraz k lub mnej klentów dystrybuanty). Wynk rzedstaw grafczne. Zaroonuj rozwązane, które usrawn dzałane zzer. a) a = 4, b = 7, c = 9, d =, n = 24, k =,,, 9, 2; b) a = 2, b = 4, c = 7, d = 9, n = 24, k =,,, 4, 5; c) a = 4, b = 6, c = 8, d =, n = 8, k =,,, 6, 7; d) a = 6, b = 8, c =, d = 5, n = 36, k =,,, 34, 35; e) a = 4, b = 7, c = 8, d =, n = 8, k =,,, 9, 2; 2. Serwer bblotek Do serwera ewnej bblotek odłączone są termnale, na których użytkowncy mogą wyszukwać zamawać ksążk. Z serwerem można ołączyć sę równeż rzez Internet. Zgłoszena naływające do serwera tworzą strumeń Possona z arametrem λ. Jake jest rawdoodobeństwo nałynęca do serwera k zgłoszeń w cągu mnuty? Jake jest rawdoodobeństwo tego, że zgłoszena naływają najwyżej co t sekund. Wynk rzedstawć grafczne. a) λ =, 5, 2; k =, 2,, 38, 4; t =.,.,,.9,. b) λ = 2, 25, 3; k =, 5,, 55, 6; t =,.,,.9,.. c) λ =, 2, 25; k =, 5,, 55, 6; t =,,, 9,. d) λ = 5, 3, 35; k =, 5,,4, 45; t =.,.2,,.8, 2..

7 3. Kasa bletowa Kasa bletowa dworca autobusowego jest w stane obsłużyć maksymalne k odróżnych. Zakładamy, że strumeń zgłoszeń jest strumenem Possona z arametrem λ. Jake jest rawdoodobeństwo tego, że rzed kasą ne będze sę ustawała kolejka (kasa ne będze rzecążona). Jake jest obcążene kasy? Wynk rzedstaw grafczne. a) λ =, 2,,7; k = ; b) λ = 2, 4,,2; k = 8; c) λ =, 3,,2; k = 5; d) λ =, 2,,5; k = 8; e) λ = 2, 5, 7, ; k = 6;

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki Wyznaczane wartośc przyspeszena zeskeo Warszawa, 7 rudna 000 Streszczene Cele tej pracy jest wyznaczene wartośc przyspeszena zeskeo w Warszawe ( 0'00'' E, 5 '5' ' N, 00 n.p.. przy użycu wahadła ateatyczneo.

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym.

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym. 24 2.2. Generacja sygnału w lcznku scynylacyjnym. Proces generacj sygnału elekrycznego w lcznku scynylacyjnym dokonuje sę w jego drugm w porządku opologcznym podzespole funkcjonalnym, jak sanow foopowelacz.

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s Psychoteraia 1 (144) 2008 strony: 27 42 Agnieszka Białas Wiek acjentów a skuteczność sychoteraii i możliwość zmiany cech osobowości Ps y c h o t h e r a y e f f e c t i v e n e s s a n d o s s i b i l

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STANU GRANICZNEGO DLA OŚRODKÓW ROZDROBNIONYCH

WARUNKI STANU GRANICZNEGO DLA OŚRODKÓW ROZDROBNIONYCH WARUNKI STANU GRANICZNEGO DLA OŚRODKÓW ROZDROBNIONYCH Katarzyna DOŁŻYK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 5-5 Białystok Streszczenie: W latach 60-tych

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

MODELE BUDOWY WĘGLA AKTYWNEGO I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W BADANIU ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH

MODELE BUDOWY WĘGLA AKTYWNEGO I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W BADANIU ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK, SYLWESTER FURMANIAK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy,

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Plan wykładu Celem wykładu jest przedstawienie niektórych algorytmów służących do konstrukcji obrazu spójnego stanu globalnego. Wykład obejmie przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Czas użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne

Czas użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA TOM 1 RZESZÓW 2006 Sylwester Czopek Czas użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne W poznaniu epoki brązu

Bardziej szczegółowo