Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI."

Transkrypt

1 Dywersyfkacja ortfela orzez nwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nkorowsk, Suerfund TFI.

2 Część I. 1) Czym jest dywersyfkacja Jest to technka zarządzana ryzykem nwestycyjnym, która zakłada osadane różnych aktywów w jednym ortfelu nwestycyjnym w celu rozroszena ryzyka na wększą lość składnków ortfela. Fluktuacje stó zwrotu oszczególnego składnka w ortfelu mają mnejszy wływ na stoę zwrotu z całośc nwestycj. 2) Rodzaje dywersyfkacj a) Dywersyfkacja nawna: Losowy dobór nstrumentów do ortfela, na odstawe ntucj. b) Dywersyfkacja w ramach kategor ratngowych: Dobór nstrumentów fnansowych emtentów o zróżncowanej ocene ratngowej (ma częste zastosowane w rzyadku zarządzana ortfelem nstrumentów dłużnych). c) Dywersyfkacja horyzontalna: Alokacja w aktywa tej samej klasy o odobnych charakterystykach, w sosób szerok - n.: nabywamy akcje sółek z ndeksu WIG lub w sosób ogranczony sółk z oszczególnej branży. Ryzyko jest tym mnejsze, m szersze jest sektrum doboru aktywów. Nestety dywersyfkacja małoefektywna. d) Dywersyfkacja wertykalna: Inwestowane w aktywa różnych kategor klas. Może zakładać budowane ortfela orzez nwestycje w akcje, dzeła sztuk, oblgacje lub nstrumenty ochodne. Pozwala na zbudowane ortfela odornego na dekonunkturę na jednym lub klku rynkach bazowych. Przy odowednej konstrukcj jest dywersyfkacją efektywną. e) Dywersyfkacja mędzynarodowa (geografczna): Dobór aerów wartoścowych z różnych krajów lub kontynentów, co redukuje korelację stó zwrotu. Powoduje owstane ryzyka kursowego oraz staje sę coraz mnej efektywna w warunkach globalzacj. f) Dywersyfkacja Markowtza (!): Dobór aktywów o nskej lub ujemnej korelacj w celu obnżena ryzyka ortfela bez wływu na wysokość zwrotu. Daje dużo wększą skuteczność nż nne rodzaje dywersyfkacj rostej. g) Nadmerna dywersyfkacja:

3 Zbyt duża lczba składnków w ortfelu ocąga za sobą negatywne konsekwencje: brak możlwośc skutecznego zarządzana ortfelem, wzrost kosztu analz kosztów transakcyjnych, co wływa na obnżene stoy zwrotu. Część II. 3) Flm o H. Markowtzu (max 10 mn) 4) Decyzje nwestycyjne w czasach rzed H. Markowtzem o. Przed H. Markowtzem: Zarządzane ortfelem nwestycyjnym jest zblżone do raw rządzących mkroekonomą: teora roducenta zakładała, że frma dzałająca w otoczenu konkurencyjnym jest doskonale śwadoma rzyszłej ceny, za jaką srzeda towary rzez ną wyrodukowane. Uroszczene rozumowana w kategorach modelu elmnuje ryzyko neewnośc co do ceny o której towar zostane srzedany w rzyszłośc. Jest to nestety kluczowy element decydujący o zyskownośc nwestycj, który był omjany. Po H. Markowtzu: Algebraczne zdentyfkowane zarządzana stoą zwrotu ortfela orzez maksymalzację oczekwanej stoy zwrotu mnmalzacj warancj stoy zwrotu ortfela. Teora w dalszym cągu zakłada, że nwestor zachowuje sę racjonalne referuje nske ryzyko wysoką stoę zwrotu. Kamenem węgelnym teor jest uwzględnene neewnośc, która jest wyrażona nastęującym wzorem. Model w wersj odstawowej ne berze od uwagę kosztów transakcyjnych, zmennych losowych lub wyłacanych dywdend. V = n = 1 w 2 s 2 + n 1 n 2 w w s s ρ, lub najczęścej stosowane : s = V, = 1 j = + 1 j j j Gdze, V - warancja ortfela, s - odchylene standardowe ortfela. w - udzał akcj -tej sółk w ortfelu,

4 s - odchylene standardowe akcj - tej sółk, ρj - wsółczynnk korelacj stó zwrotu akcj - tej oraz j - tej sółk. 5) Najczęstsze błędy w dywersyfkacj oełnane rzez nwertorów nerofesjonalnych. a) Subjektywne odczuca atrakcyjnośc oszczególnych sółek lub branż (kuujemy wyłączne sółk surowcowe lub sółk technologczne, główne z owodu nformacj łynących z medów). b) Inwestorzy gnorują korelację nstrumentów fnansowych oadając w ułakę avalablty heurstcs zwracamy uwagę tylko na to, co łatwo może zostać skojarzone rzez osadane stereotyy. N.: wszystke rodukty nemeckch marek są dobrej jakośc. c) Borąc od uwagę korelację omędzy nstrumentam fnansowym, nwestor wykonuje to ntucyjne, a ne matematyczne. Skala sły korelacj jest lekceważona. d) Najczęstszym błędem jest zbyt duża ewność sebe brak okory wobec rynku. Inwestorzy nerofesjonaln najczęścej uważają, że ch analzy są odkrywcze, a nformacje uzyskane na temat sółek są ozarynkowe. W rzyadku nwestycj na rynku kontraktów termnowych drobn nwestorzy są najbardzej ryzykownym graczam, zajmując bardzo agresywne (nezdywersyfkowane) ozycje najczęścej dużo tracąc. e) Dywersyfkacja ownna być dynamczna, doasowywana do zman w ortfelu otoczenu rynkowym. Inwestorzy zaomnają, że nwestowane składa sę z dwóch czynnośc: zajęca ozycj oraz zamknęca ozycj. Trafne zdentyfkowana okazja nwestycyjna często jest marnowana, orzez oczekwane nerzerwane rosnących zysków. Uwaga: Głównym czynnkem orażk jest myślene życzenowe, nsk ozom wedzy secjalstycznej oraz brak rzeczywstej dywersyfkacj ortfela.

5 Część III. Dywersyfkacja orzez nwestycje alternatywne na rzykładze funduszy Suerfund. 6) Cechy charakterystyczne funduszy Managed Futures: a) Obecność na onad 100 rynkach (surowce, waluty, ndeksy akcyjne, rynek stoy rocentowej, rynk rolne) ozwala na osągnęce efektu dywersyfkacj rzeczywstej. b) Dzałają wyłączne na regulowanych łynnych rynkach kontraktów termnowych, co znacząco obnża ryzyko systemowe funduszu w orównanu z ozostałą klasą funduszy alternatywnych. c) Wykorzystane strateg odążana za trendem ozwala na generowane zysków rzy rosnących oraz znżkujących rynkach bazowych, co szczególne jest wdoczne w rzyadku bessy, kedy wększość funduszy owernczych ma zwązane ręce orzez oltykę nwestycyjna long only. d) Wększość funduszy Managed Futures jest tyu Absolute Return, co oznacza, że w zarządzanu funduszam lczy sę wyłączne zysk bezwzględny, a ne wynk w orównanu z benchmarkem. Przykładowo wynk -40% w skal roku, rzy benchmarku na ozome -50% - oznacza sukces w zarządzanu dla zwykłych funduszy akcyjnych.. e) W rzyadku funduszy, gdze decyzje są odejmowane rzez system komuterowy czynnk ludzk jest wyelmnowany brak myślena życzenowego, efektywne zarządzane sto lossam, brak ryzyka zmany zarządzającego, etc. f) Najważnejszą cechą jest brak korelacj do rynków bazowych w długm okrese. Średna korelacja stó zwrotu funduszy trend followng ndeksów rynków bazowych jest onżej 0,15, w nektórych rzyadkach ujemna. Pozwala to na wykorzystane funduszy Managed Futures jako dobrego dywersyfkatora w ortfelu nwestora o każdym roflu referencj ryzyka. 7) Grafczne orównane efektywnośc ortfel: a) Dywersyfkacja regonalna tylko akcje. b) Dywersyfkacja orzez ołączene akcj oblgacj. c) Dywersyfkacja orzez akcje rynk surowcowe.

6 d) Dywersyfkacja orzez fundusze Managed Futures w ołączenu z ozostałym klasam aktywów. Polecana lteratura: 1) 2) K.Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWB, 2006, rozdzał 6. 3) W. Fung, D. Hseh., The revew of fnancal studes, v 14, v2, 2001, Rsk n hedge funds strateges. Theory and evdence from trend followers. 4) Brad M. Barber, The Revew of Fnancal Studes v 22 n , Just How Much Do Indvdual Investors Lose by Tradng? 5) V. DeMguel, l. Carla, R. Ual, The Revew of Fnancal Studes v 00 n , Otmal Versus Nave Dversfcaton. 6) F. Edwards, J. Lew, The Journal of Futures Markets vol 19, no 4, (199), Managed Commodty Funds. 7) R. Mansn, W. Ogryczak, M.G. Seranza, IMA Journal of Management Mathematcs (2003) 14, , LP solvable models for ortfolo otmzaton: a classfcaton and comutatonal comarson.

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty aukowe UIWERSYTETU PRZYRODICZO-HUMAISTYCZEGO w SIEDLCACH r 96 Sera: Admnstracja Zarzdzane 013 mgr Marta Kruk Poltechnka Warszawska Ocena ryzyka nwestowana w walory wybranych spóek brany budowlanej

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XV/3, 214, sr. 86 98 PROPOZYCJA MODYFIKACJI KŁADKI NEO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUZEM KAPIAŁOWYM UWZLĘDNIAJĄCA DODAKOWE RYZYKO FINANOWE Magdalena Homa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 www.e-finanse.com dr inż. Andrzej Chyliński Katedra Bankowości i Finansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Zarządzanie ryzykiem w rzedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych

Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych dr Waldemar Aspadarec Uniwersytet Szczeciński Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych Wprowadzenie W ostatnich latach inwestycjom alternatywnym poświęcono wiele uwagi. Zainteresowanie to jest

Bardziej szczegółowo