STATYSTYKA REGIONALNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA REGIONALNA"

Transkrypt

1 ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując cztery 1 podstawowe zmenne makroekonomczne: stopę bezroboca rejestrowanego, majątek trwały brutto per capta, nwestycje per capta oraz płace. Łącząc rozważane cechy typologczne, opsujące aspekty rozwoju gospodarczego badanych powatów, opracowano wska nk taksonomczne oparte na odległoścach w przestrzenach metrycznych: eukldesowej, mejskej oraz hperbolcznej. ZRÓ NICOWANIE PODSTAWOWYCH ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH W POWIATACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Analza obejmuje lata Dane zaczerpnęto ze strony nternetowej 1 Wybór wynkał z objętośc opracowana oraz z założena, że są one podstawowym zmennym makroekonomcznym, które mogą odzwercedlać sytuację ekonomczną rozważanego regonu. 67

2 Inwestycje per capta Przestrzenne zróżncowane nwestycj na meszkańca w powatach woj. małopolskego zostało przedstawone w tabl. 1. Z tych danych płyną następujące wnosk: najwyższy pozom nwestycj per capta (przekraczający 3,9 tys. zł) osągnął Kraków masto na prawach powatu. Skupał on w rozważanym okrese najwęcej nakładów nwestycyjnych. W Krakowe dzałało najwęcej podmotów sektora prywatnego, których nakłady na zakup nowego bąd ulepszene stnejącego kaptału rzeczowego stanowły wększość wśród ogółu nwestycj w województwe; wysok pozom nwestycj odnotowano równeż w mastach na prawach powatu Tarnowe Nowym Sączu. W grupe o wysokm pozome nwestycj na meszkańca znalazły sę także powaty: chrzanowsk, welck oraz olkusk; grupę o wysokch nakładach nwestycyjnych stanową powaty: krakowsk, tatrzańsk, bocheńsk, brzesk ośwęcmsk; TABL. 1. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJI PER CAPITA W TYS. ZŁ W POWIATACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W LATACH (ceny stałe z 2008 r.) Powaty/masta na prawach powatu Inwestycje Proszowck... 0,350 Dąbrowsk... 0,558 Mechowsk... 0,602 Susk... 0,685 Nowotarsk... 0,708 Tarnowsk... 0,765 Nowosądeck... 0,781 Lmanowsk... 0,800 Wadowck... 1,059 Myślenck... 1,123 Gorlck... 1,211 Ośwęcmsk... 1,451 Brzesk... 1,506 Bocheńsk... 1,523 Tatrzańsk... 1,695 Krakowsk... 1,730 Olkusk... 1,767 Welck... 1,888 Nowy Sącz... 2,268 Tarnów... 2,278 Chrzanowsk... 2,389 Kraków... 3,935 perwsza grupa kwartylowa ( Q 1 0,769) druga grupa kwartylowa ( Q 2 1,331) trzeca grupa kwartylowa ( Q 3 1,758) czwarta grupa kwartylowa a Q1, Q2 oraz Q3 oznaczają odpowedno kwartyle: perwszy, drug (medanę) oraz trzec. r ó d ł o: opracowane własne na podstawe danych dostępnych na strone wśród powatów o stosunkowo nskm pozome nwestycj przypadających na meszkańca druga grupa kwartylowa znalazły sę następujące powaty: gorlck, myślenck, wadowck, lmanowsk oraz nowosądeck; najnższy pozom nwestycj na meszkańca odnotowano w powatach: tarnowskm nowotarskm, suskm, mechowskm, dąbrowskm proszowckm; regony o najnższym pozome nwestycj na meszkańca to w wększośc powaty ze wschodnej oraz połudnowej częśc województwa. Cechują sę 68

3 nższym rozwojem gospodarczym w porównanu z pozostałą częścą regonu. Są to w wększośc powaty o charakterze rolnczym. Majątek trwały brutto na meszkańca Analzując przestrzenne zróżncowane majątku trwałego brutto per capta w latach można zauważyć (tabl. 2; Msak, Sulma, Tokarsk, 2009): zdecydowane najwyższym (przekraczającym 20 tys. zł) majątkem trwałym per capta charakteryzowały sę powaty masta na prawach powatu: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, chrzanowsk, ośwęcmsk oraz olkusk; w grupe powatów o wysokm pozome majątku trwałego brutto na meszkańca znalazły sę: tatrzańsk, krakowsk, brzesk, welck oraz wadowck; mędzy perwszym kwartylem a medaną wystąpły następujące powaty: myślenck, bocheńsk, nowotarsk, gorlck oraz lmanowsk; najnższym majątkem trwałym brutto na meszkańca (ponżej 6,1 tys. zł) charakteryzowały sę powaty: mechowsk, susk, nowosądeck, dąbrowsk, tarnowsk oraz proszowck; wśród powatów o najwyższym pozome majątku trwałego brutto per capta domnowały masta na prawach powatu: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz. Do grupy tej zalczają sę także dobrze uprzemysłowone powaty: chrzanowsk, ośwęcmsk oraz olkusk; powaty o najnższej wartośc rozważanej zmennej makroekonomcznej znajdują sę we wschodnej częśc województwa; warto zaznaczyć, że przestrzenne zróżncowane majątku trwałego brutto przypadającego na meszkańca było zbeżne ze zróżncowanem nwestycj (współczynnk korelacj Pearsona wynósł w przyblżenu 0,742). TABL. 2. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO BRUTTO PER CAPITA W TYS. ZŁ W POWIATACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W LATACH (ceny stałe z 2008 r.) Powaty/masta na prawach powatu Majątek trwały Proszowck... 2,817 Tarnowsk... 3,535 Dąbrowsk... 4,608 Nowosądeck... 5,300 Susk... 5,571 Mechowsk... 6,025 Lmanowsk... 6,294 Gorlck... 7,870 Nowotarsk... 8,219 Bocheńsk... 9,900 Myślenck... 10,150 Wadowck... 10,551 Welck... 12,071 Brzesk... 13,139 Krakowsk... 14,365 Tatrzańsk... 17,841 perwsza grupa kwartylowa ( Q 1 6,092) druga grupa kwartylowa ( Q 2 10,351) trzeca grupa kwartylowa ( Q 3 20,276) a Q1, Q2 oraz Q3 oznaczają odpowedno kwartyle: perwszy, drug (medanę) oraz trzec. 69

4 TABL. 2. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO BRUTTO PER CAPITA W TYS. ZŁ W POWIATACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W LATACH (dok.) Powaty/masta na prawach powatu Majątek trwały Olkusk... 21,087 Ośwęcmsk... 22,260 Nowy Sącz... 28,742 Chrzanowsk... 38,972 Tarnów... 44,180 Kraków... 47,949 czwarta grupa kwartylowa a Q1, Q2 oraz Q3 oznaczają odpowedno kwartyle: perwszy, drug (medanę) oraz trzec. r ó d ł o: jak przy tabl. 1. Płace Rozważając przestrzenne zróżncowane płac w powatach woj. małopolskego można wycągnąć następujące wnosk (tabl. 3): najwyższą płacę w badanym okrese odnotowano w Krakowe (2569,25 tys. zł). Z danych zaczerpnętych z Urzędu Statystycznego w Krakowe wynka, że w tym powece dzałało najwęcej (w skal województwa) podmotów, w których przecętne wynagrodzene było najwyższe (sekcje: pośrednctwo fnansowe, wytwarzane zaopatrywane w energę elektryczną, gaz, wodę oraz admnstracja publczna obrona narodowa); TABL. 3. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE PŁAC W ZŁ W POWIATACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W LATACH (ceny stałe z 2008 r.) Powaty/masta na prawach powatu Płace Tarnowsk ,388 Brzesk ,705 Nowotarsk ,345 Lmanowsk ,795 Wadowck ,342 Dąbrowsk ,633 Nowosądeck ,188 Mechowsk ,932 Proszowck ,123 Susk ,282 Gorlck ,008 Tatrzańsk ,142 Bocheńsk ,882 Tarnów ,332 Nowy Sącz ,455 Myślenck ,233 Ośwęcmsk ,127 Welck ,458 Krakowsk ,050 Chrzanowsk ,098 Olkusk ,030 Kraków ,255 perwsza grupa kwartylowa ( Q ,272) druga grupa kwartylowa ( Q ,075) trzeca grupa kwartylowa ( Q ,903) czwarta grupa kwartylowa a 2 1, Q Q oraz 3 Q oznaczają odpowedno kwartyle: perwszy, drug (medanę) oraz trzec. r ó d ł o: jak przy tabl

5 najwyższym pozomem płac charakteryzowały sę równeż uprzemysłowone powaty: olkusk, chrzanowsk, ośwęcmsk, krakowsk oraz welck; mędzy medaną a trzecm kwartylem znalazły sę powaty masta na prawach powatu: myślenck, Nowy Sącz, Tarnów, bocheńsk oraz tatrzańsk; grupę o stosunkowo nskch płacach tworzyły powaty: gorlck, susk, proszowck, mechowsk oraz nowosądeck; zdecydowane najnższą płacą charakteryzowały sę powaty: dąbrowsk, wadowck, lmanowsk, nowotarsk, brzesk oraz tarnowsk; przestrzenne zróżncowane płac w woj. małopolskm w rozważanym okrese było zblżone do sytuacj zarówno nwestycj, jak majątku trwałego per capta (współczynnk korelacj Pearsona wynoszą w przyblżenu odpowedno: 0,696 oraz 0,609). Stopa bezroboca Zróżncowane stopy bezroboca w woj. małopolskm w latach przedstawono w tabl. 4. Analzując przedstawone w nej dane można wysnuć następujące wnosk (Tokarsk, 2008): TABL. 4. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE STÓP BEZROBOCIA W % W LATACH Powaty/masta na prawach powatu Stopa bezroboca Kraków... 6,186 Proszowck... 10,186 Tarnów... 10,200 Mechowsk... 10,714 Krakowsk... 10,786 Tatrzańsk... 10,814 Susk... 11,000 Bocheńsk... 11,271 Nowotarsk... 12,029 Myślenck... 13,029 Wadowck... 13,414 Nowy Sącz... 14,114 Welck... 14,171 Brzesk... 14,786 Ośwęcmsk... 15,114 Tarnowsk... 15,257 Olkusk... 16,357 Chrzanowsk... 17,514 Dąbrowsk... 19,271 Lmanowsk... 19,986 Gorlck... 20,443 Nowosądeck... 23,014 perwsza grupa kwartylowa ( Q 1 10,861) druga grupa kwartylowa ( Q 2 13,764) trzeca grupa kwartylowa ( Q 3 16,082) czwarta grupa kwartylowa a Q1, Q2 oraz Q3 oznaczają odpowedno kwartyle: perwszy, drug (medanę) oraz trzec. r ó d ł o: jak przy tabl. 1. zdecydowane najnższa stopa bezroboca występowała w powatach mastach na prawach powatu: Krakowe, proszowckm, Tarnowe, mechowskm, krakowskm oraz tatrzańskm; 71

6 nską stopą bezroboca cechowały sę powaty: susk, bocheńsk, nowotarsk, myślenck oraz wadowck; natomast grupę o stosunkowo wysokej stope bezroboca rejestrowanego tworzyły powaty masta na prawach powatu: Nowy Sącz, welck, brzesk, ośwęcmsk oraz tarnowsk; w czwartej grupe kwartylowej, czyl w grupe powatów o najwyższej stope bezroboca znajdowały sę powaty: olkusk, chrzanowsk, dąbrowsk, gorlck oraz nowosądeck; w woj. małopolskm najnższe bezroboce występowało w Krakowe powatach oścennych. Wynkało to główne z faktu, że masto odnotowuje stały napływ nwestycj oraz wzrost gospodarczy. Ważnym czynnkem jest także pozom kaptału ludzkego, który w Krakowe jest jednym z najwyższych w kraju; wśród powatów o najwyższej stope bezroboca domnują powaty wschodnej częśc województwa, w której bezroboce często ma charakter strukturalny. Stopa bezroboca w powatach gorlckm nowosądeckm jest prawe czterokrotne wększa nż stopa bezroboca w Krakowe. wadczy to o dużym zróżncowanu stopy bezroboca w woj. małopolskm. PORÓWNANIE ZRÓ NICOWANIA ANALIZOWANYCH ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH Dokonując porównana przestrzennego zróżncowana wszystkch zmennych można posłużyć sę następującym wska nkam: stosunkem wartośc mnmalnej do maksymalnej badanej zmennej makroekonomcznej, współczynnkem zmennośc opartym na odchylenu standardowym oraz współczynnkem zmennośc opartym na odchylenu przecętnym 2. TABL. 5. STATYSTYCZNE WSKAŹNIKI PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA BADANYCH ZMIENNYCH W LATACH Wyszczególnene Inwestycje per capta Majątek trwały brutto per capta w tys. zł Płace w zł Stopa bezroboca w % Maksmum... 5,382 52, ,240 0,297 Mnmum... 0,202 2, ,682 0,028 redna neważona... 1,412 15, ,419 0,141 Medana... 1,106 10, ,697 0,136 Maksmum/mnmum... 26,603 20,698 1,803 10,607 Współczynnk zmennośc oparty na odchylenu standardowym 0,728 0,845 0,116 0,367 Współczynnk zmennośc oparty na odchylenu przecętnym 0,563 0,664 0,092 0,297 r ó d ł o: jak przy tabl Współczynnk zmennośc oparty na odchylenu standardowym to loraz odchylena standardowego do średnej neważonej. Współczynnk zmennośc oparty na odchylenu przecętnym to loraz odchylena przecętnego do średnej neważonej. 72

7 W tabl. 5 przedstawono wska nk przestrzennego zróżncowana badanych zmennych. Na jej podstawe można wycągnąć następujące wnosk: zdecydowane najwyższym przestrzennym zróżncowanem charakteryzowały sę nwestycje per capta oraz majątek trwały brutto per capta; w latach przestrzenne zróżncowane stopy bezroboca rejestrowanego było znaczne wyższe nż zróżncowane płac; w woj. małopolskm płace były w rozważanym okrese przestrzenne najmnej zróżncowane. TAKSONOMICZNE WSKA NIKI OPARTE NA METRYKACH: EUKLIDESOWEJ, MIEJSKIEJ I HIPERBOLICZNEJ 3 W celu podjęca analzy przestrzennego zróżncowana rozwoju ekonomcznego, opartej na wska nkach taksonomcznych, należy wprowadzć pojęce stymulant oraz destymulant rozwoju ekonomcznego. Stymulanta rozwoju ekonomcznego to zmenna ekonomczna, której wysok pozom pocąga za sobą pożądany stan badanego zjawska. Z kole destymulanta to zmenna ekonomczna, której wysok pozom pocąga za sobą nepożądany stan badanego zjawska (Majewsk, 1999). Stymulanty destymulanty można porównywać mędzy sobą, jeżel destymulanty zostaną przekształcone w stymulanty. Następne stymulanty należy wystandaryzować, czyl unormować. Destymulanty ( ) jt lant ( s jt ) przy pomocy następującej równośc: jt d można sprowadzć do stymu- s jt = 1 d (1) gdze: powaty, j lata, t stymulanty (destymulanty). Standaryzacj można dokonać wykorzystując zwązek: s ˆ jt = 2 s 1+ exp s jt j 1 (2) W tym równanu ŝ jt oznacza wystandaryzowaną stymulantę, natomast s j jest średną neważoną j-tej zmennej makroekonomcznej. Wartość ŝ jt meśc sę 3 Inne wska nk rozwoju ekonomcznego polskch województw lub powatów znale ć można np. w pracach: Gajewskego (2003); Tokarskego, Gajewskego (2004); Tokarskego (2005) lub Tokarskego, Stępna, Wojnarowskego (2006). 73

8 w przedzale [ 0,1) Fakt, ż ŝ jt jest rosnącą funkcją s jt pozwala na porównane wystandaryzowanych stymulant. Wartość stymulanty zblżonej do jednośc nterpretuje sę w ten sposób, że w -tym powece w roku t j-ta zmenna była zblżona do maksymalnej wartośc w grupe badanych powatów. Wynka stąd, że m blższe (dalsze) jednośc wartośc przyjmuje wystandaryzowana stymulanta s ), tym lepszy (gorszy) był stopeń rozwoju powatu pod względem 74 ( jt zmennej opsywanej przez tę stymulantę. Standaryzacja opsana równanem (2) posłużyła do wprowadzena taksonomcznych wska nków rozwoju ekonomcznego powatów na podstawe odległośc w metrykach: eukldesowej OE ), mejskej OM ) oraz hperbolcznej ( t ( t ( OH t ). Odległość wystandaryzowanych stymulant od jednośc dla tych metryk dana jest równoścam: oraz n ( jt ) OE t = 1 s (3a) j= 1 n j= 1 2 OM t = 1 s (3b) n j= 1 jt ( ) OH t = ln s (3c) gdze n oznacza lczbę użytych stymulant. Wska nk taksonomczne mogą przyjmować wartość z przedzałów: 0, n, 0, n, 0,+ dla metryk (odpowedno): eukldesowej, mejskej oraz ( ] ( ] [ ) hperbolcznej. Wska nk OE t, OM t oraz OH t merzą odległość mędzy teoretycznym wzorcem, dążącym do maksymalnej wartośc dla każdej stymulanty wykorzystanej w danej próbe a wartoścą rozważanych stymulant w -tym powece w roku t. Wynka stąd, że m mnejsze (wększe) są odległośc OE, OM t oraz OH t, tym bardzej (mnej) rozwnęty był dany powat pod względem rozważanych zmennych. ZRÓ NICOWANIE TAKSONOMICZNYCH WSKA NIKÓW ROZWOJU POWIATÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM Do analzy przestrzennego zróżncowana rozwoju powatów woj. małopolskego w okrese wykorzystano trzy stymulanty: nwestycje per capta, majątek trwały brutto per capta płace oraz jedną destymulantę stopę bezroboca rejestrowanego. jt t

9 Wartość wska nków dla rozważanych zmennych makroekonomcznych w metrykach: eukldesowej ( OE t ) mejskej ( OM t ) oraz hperbolcznej ( OH t ) przed- stawono w tabl. 6. Można z nej wycągnąć następujące wnosk (Dykas, 2010): najlepej rozwnętym powatam w woj. małopolskm były masta na prawach powatów: Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz. Wska nk taksonomczne dla Krakowa były ponad trzykrotne nższe w porównanu z powatam najsłabej rozwnętym. wadczy to o dużym przestrzennym zróżncowanu rozwoju tych powatów. Domnacja Krakowa nad pozostałym powatam wynka główne z faktu, że jest to jedno z najlepej rozwnętych pod względem społeczno-ekonomcznym mast w Polsce. Pozostałe powaty (Tarnów, Nowy Sącz) są lokalnym centram rozwoju gospodarczego. W grupe najlepej rozwnętych powatów znalazły sę także chrzanowsk olkusk, w których domnuje sektor przemysłowy oraz pow. tatrzańsk z dobrze rozwnętym sektorem usług rynkowych (główne hotelarskch turystycznych); mędzy perwszym kwartylem a medaną znalazły sę m.n. powaty będące sateltam Krakowa krakowsk oraz welck. Można wycągnąć stąd wnosek, że blskość najlepej rozwnętego powatu w województwe wpływa korzystne na ch rozwój; w trzecej grupe kwartylowej znalazły sę powaty: myślenck, wadowck, nowotarsk, gorlck oraz susk. Charakteryzują sę one nskm pozomem nwestycj per capta oraz majątku trwałego brutto per capta; TABL. 6. KLASYFIKACJA POWIATÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WEDŁUG WSKAŹNIKÓW TAKSONOMICZNYCH OE, OM ORAZ OH Powaty/masta Wska nk taksonomczne na prawach powatu OE OM OH Kraków... 1,479 6,441 7,966 Tarnów... 2,141 10,161 13,716 Chrzanowsk... 2,401 11,361 16,432 Nowy Sącz... 2,433 12,168 16,993 Olkusk... 2,675 13,839 19,820 Tatrzańsk... 2,699 13,958 19,994 Krakowsk... 2,731 14,125 20,287 Ośwęcmsk... 2,770 14,295 20,872 Welck... 3,052 15,568 24,121 Brzesk... 3,092 16,174 24,759 Bocheńsk... 3,125 16,877 25,387 Myślenck... 3,213 16,997 26,614 Wadowck... 3,278 17,166 27,323 Nowotarsk... 3,491 18,204 30,907 Gorlck... 3,530 18,353 31,526 Susk... 3,559 18,358 32,654 Mechowsk... 3,585 18,428 33,432 Lmanowsk... 3,736 19,592 35,148 Nowosądeck... 3,826 19,601 37,358 Tarnowsk... 3,834 19,836 39,197 Proszowck... 3,860 19,943 42,057 Dąbrowsk... 3,922 20,454 40,204 Q OE 1 2,933 Q OM 1 13,455 Q OH 1 30,564 Q OE 2 3,527 Q OM 2 16,561 Q OH 2 43,781 Q OE 3 3,749 Q OM 3 17,529 Q OH 3 54,017 czwarta grupa kwartylowa a Q, Q, Q oznaczają j-ty kwartyl (dla j=1, 2, 3) dla wska nków OE, OM oraz OH odpowedno. E j M j r ó d ł o: jak przy tabl. 1. H j 75

10 do powatów najsłabej rozwnętych należą powaty: tarnowsk, dąbrowsk, gorlck, proszowck nowosądeck. Podsumowane W artykule analzą objęto wska nk rozwoju gospodarczego powatów w woj. małopolskm. W latach badane przestrzennego rozwoju powatów oparto na czterech zmennych: nwestycjach per capta, majątku trwałym brutto per capta, płacach oraz stope bezroboca rejestrowanego. Wnosk płynące z analzy można podsumować następująco: najlepej rozwnęty jest powat Kraków. Wynka to z faktu, że Kraków domnował we wszystkch rozważanych stymulantach oraz destymulantach. Podobne rezultaty można równeż zauważyć w nnych regonach, w których masta będące stolcą województwa są centram rozwoju ekonomcznego regonu; powaty w blskm otoczenu stolcy województwa cechuje wysok pozom rozwoju gospodarczego; do powatów dobrze rozwnętych należą: chrzanowsk, olkusk, ośwęcmsk (przemysł). Równeż masta na prawach powatu charakteryzują sę dobrym rozwojem gospodarczym, co wynka m.n. z faktu, ż pełną one lokalne rolę centrów rozwoju gospodarczego; powaty usytuowane w dalszej odległośc od Krakowa wykazują nższy rozwój gospodarczy, wyjątek stanow tu powat tatrzańsk, który ma walory turystyczne; powaty leżące we wschodnej oraz połudnowo-wschodnej częśc województwa są najsłabej rozwnęte pod względem ekonomcznym, ch cechą jest wysok odsetek osób zatrudnonych w rolnctwe; woj. małopolske charakteryzuje sę znacznym zróżncowanem w rozwoju regonalnym, co jest szczególne wdoczne wśród powatów we wschodnej częśc województwa. Dynamczny rozwój stolcy województwa oraz powatów przyległych do nej potęguje to zjawsko. mgr Paweł Dykas Unwersytet Jagellońsk LITERATURA Dykas P. (2010), Taksonomczne wska nk przestrzennego zróżncowana rozwoju powatów województwa podkarpackego,,,studa Prawno-Ekonomczne, t. LXXX Gajewsk P. (2003), Zróżncowane rozwoju gospodarczego w latach 90., Wadomośc Statystyczne nr 11 Majewsk S. (1999), Szeregowane krajów przy pomocy dagramu czekanowskego taksonomcznego mernka rozwoju, Wadomośc Statystyczne nr 8 Matusak K. B. (red.) (2004), Przeobrażena gospodark polskej w przedednu ntegracj z Uną Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka Msak T., Sulma A., Tokarsk T. (2009), Czy w polskch powatach występuje efekt konwergencj realnej?, opracowane przygotowane na konferencję Katedry Makroekonom Unwersytetu Łódzkego, Łód, czerwec 76

11 Tokarsk T. (2005), Statystyczna analza regonalnego zróżncowana wydajnośc pracy, zatrudnena bezroboca w Polsce, Wydawnctwo PTE, Warszawa Tokarsk T. (2008), Przestrzenne zróżncowane bezroboca rejestrowanego w Polsce w latach , Gospodarka Narodowa nr 7 8 Tokarsk T., Gajewsk P. (2004), Regonalne zróżncowane rozwoju ekonomcznego w Polsce, [w:] K. B. Matusak (2004) Tokarsk T., Stępeń W., Wojnarowsk J. (2006), Zróżncowane pozomu rozwoju społeczno- -ekonomcznego regonów, Wadomośc Statystyczne nr 7 8 SUMMARY The artcle attempts a typology of dstrcts n Małopolske Vovodshp on the bass of taxonomc ndcators. The study used ndcators based on dstances n metrcs: Eucldean, urban and hyperbolc. Basc macroeconomc varables such as nvestment per capta, gross fxed captal per capta, real wages and the unemployment rate were ncluded n the analyss. ЕЗЮМЕ. В щ :,. А, :, щ,. STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Andrzej MISZCZUK Przemany demografczne na pogranczu polsko-bałoruskm Specyfka regonów przygrancznych jest w dużej merze zdetermnowana relacjam mędzy sąsadującym ze sobą państwam. Dzsejsza granca polsko- -bałoruska od zakończena II wojny śwatowej do uzyskana przez Bałoruś nepodległośc stanowła neprzepuszczalną barerę przestrzenną. Obecne jest ona zewnętrzną grancą Un Europejskej (od 1 maja 2004 r.) oraz strefy Schen- 77

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LXXXIII, 2011 PL ISSN 0081-6841 s. 281 310 Paweł DYKAS * Tomasz TOKARSKI ** Mariusz TROJAK *** PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36, T. 1 Barbara Batóg *, Jacek Batóg ** Unwersytet Szczecńsk ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agrbusness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(10) 2008, 135-145 ZRÓŻNICOWANIE KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Aldona Standar, Joanna Średzńska Unwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Marek W. Szewczyk, Tomasz Tokarski PKB PER CAPITA

Marek W. Szewczyk, Tomasz Tokarski PKB PER CAPITA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 281, 2013 Marek W. Szewczyk Tomasz Tokarski ZRÓŻNICOWANIE PODSTAWOWYCH ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH W WOJEWÓDZTWACH WPROWADZENIE 1

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym 194 Dr Marcn Salamaga Katedra Statystyk Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Wpływ modernzacj gospodark w sferze dzałalnośc proekologcznej na jakość środowska naturalnego w Polsce w układze regonalnym WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2012 Elżbeta Kacperska 1 Katedra Ekonomk Rolnctwa Mędzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury zbiorowości statystycznej

Analiza struktury zbiorowości statystycznej Analza struktury zborowośc statystycznej.analza tendencj centralnej. Średne klasyczne Średna arytmetyczna jest parametrem abstrakcyjnym. Wyraża przecętny pozom badanej zmennej (cechy) w populacj generalnej:

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY AGRARNEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW PSR 2010 (Z ZASTOSOWANIEM KLASYFIKACJI ROZMYTEJ)

ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY AGRARNEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW PSR 2010 (Z ZASTOSOWANIEM KLASYFIKACJI ROZMYTEJ) Zróżncowane STOWARZYSZENIE struktury agrarnej EKONOMISTÓW powatów województwa ROLNICTWA małopolskego I AGROBIZNESU w śwetle... Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 6 57 Jadwga Bożek, Tadeusz Grabowsk Unwersytet

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku 136 AGNIESZKA KOZERA, JOANNA STANISŁAWSKA Nerównośc Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 mgr Agneszka Kozera 1 Katedra Fnansów Rachunkowośc Unwersytet Przyrodnczy w Poznanu dr

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji ZAJĘCIA Pozycyjne ary dyspersj, ary asyetr, spłaszczena koncentracj MIARY DYSPERSJI: POZYCYJNE, BEZWZGLĘDNE Rozstęp dwartkowy (ędzykwartylowy) Rozstęp dwartkowy określa rozpętośd tej częśc obszaru zennośc

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji. Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezrealizowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. 3.

Ryzyko inwestycji. Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezrealizowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. 3. PZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFOMTYCZNYCH 3. 3. Istota, defncje rodzaje ryzyka Elementem towarzyszącym każdej decyzj, w tym decyzj nwestycyjnej, jest ryzyko. Wynka to z faktu, że decyzje operają

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty 74 LIDIA LUTY ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 11, z. 1, 214 WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Lda Lut Katedra Statstk Matematcznej

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer Statystyka Opsowa 2014 część 2 Katarzyna Lubnauer Lteratura: 1. Statystyka w Zarządzanu Admr D. Aczel 2. Statystyka Opsowa od Podstaw Ewa Waslewska 3. Statystyka, Lucjan Kowalsk. 4. Statystyka opsowa,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga Makroekonoma Gospodark Otwartej Wykład 8 Poltyka makroekonomczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Flemnga Leszek Wncencak Wydzał Nauk Ekonomcznych UW 2/29 Plan wykładu: Założena analzy Zaps modelu

Bardziej szczegółowo

Statystyka Inżynierska

Statystyka Inżynierska Statystyka Inżynerska dr hab. nż. Jacek Tarasuk AGH, WFIS 013 Wykład DYSKRETNE I CIĄGŁE ROZKŁADY JEDNOWYMIAROWE Zmenna losowa, Funkcja rozkładu, Funkcja gęstośc, Dystrybuanta, Charakterystyk zmennej, Funkcje

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji OeconomA coperncana 2013 Nr 3 ISSN 2083-1277, (Onlne) ISSN 2353-1827 http://www.oeconoma.coperncana.umk.pl/ Klber P., Stefańsk A. (2003), Modele ekonometryczne w opse wartośc rezydualnej nwestycj, Oeconoma

Bardziej szczegółowo

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012 Mara GOLINOWSKA, Mchał KRUSZYŃSKI, Justyna JANOWSKA-BIERNAT Unwersytet Przyrodnczy we Wrocławu, Instytut Nauk Ekonomcznych Społecznych Pl. Grunwaldzk 24A, 50-367 Wrocław e-mal: mara.golnowska@up.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Katarzyna CHEBA * TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Streszczene Pozom warunk życa ludnośc w Polsce są slne przestrzenne zróżncowane. W pracy na przykładze województw w Polsce

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai Ekonomczne uwarunkowana wzmocnena współpracy transferu wedzy mędzy nstytucjam naukowym przedsęborstwam na terene polsko ukrańskego obszaru transgrancznego Dla potrzeb wykonanego w ramach projektu Opracowane

Bardziej szczegółowo

formularzy opisowych, ankiet lub innych dokumentów stanowi nieuporządkowany statystyczny, stanowi on podstawę dalszych

formularzy opisowych, ankiet lub innych dokumentów stanowi nieuporządkowany statystyczny, stanowi on podstawę dalszych Zebran materał statstczn w forme sprawozdań, formularz opsowch, anket lub nnch dokumentów stanow neuporządkowan surow materał statstczn, neprzdatn jeszcze do bezpośrednej analz, porównań wnosków. Materał

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA TUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Katarzyna Zeug-Żebro * Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ANALIZA PRZETRZENNA PROCEU TARZENIA IĘ POLKIEGO POŁECZEŃTWA TREZCZENIE Perwsze prawo

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE. Marek Gałązka

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE. Marek Gałązka SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ... 23 ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 37 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 37 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2011, Oeconomca 285 (62), 37 44 Katarzyna Cheba TAKSONOMICZNA ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I PODKARPACKIM A ZMIANY NA RYNKU TOWAROWYM. 1. Wprowadzenie

STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I PODKARPACKIM A ZMIANY NA RYNKU TOWAROWYM. 1. Wprowadzenie STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. XCII, 2014 PL ISSN 0081-6841 s. 297 318 Tomasz MISIAK* STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I PODKARPACKIM A ZMIANY NA RYNKU TOWAROWYM Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Adranna Mastalerz-Kodzs Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Wprowadzene Zagadnene wyznaczana optymalnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach Zeszyty Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Naukowe 4 (94) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 15; 4 (94): 145 161 OI: 1.15678/ZNUEK.15.94.411 Monka Mśkewcz-Nawrocka Katarzyna Zeug-Żebro Katedra Matematyk Unwersytet

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE. Streszczenie

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE. Streszczenie Marcn Wśnewsk Unwersytet Ekonomczny w Poznanu Katedra Teor Penądza Poltyk Penężnej METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE Streszczene Jednostk samorządu

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Opsowa analza struktury zjawsk masowych Demografa statystyka PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Parametry zmiennej losowej

Parametry zmiennej losowej Eonometra Ćwczena Powtórzene wadomośc ze statysty SS EK Defncja Zmenną losową X nazywamy funcję odwzorowującą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbór lczb rzeczywstych, taą że przecwobraz dowolnego zboru

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim

Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Barbara Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim Znaczenie poziomu i dynamiki wydajności pracy odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH Domnk Krężołek Unwersytet Ekonomczny w Katowcach MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA AYYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU MEALI NIEŻELAZNYCH Wprowadzene zereg czasowe obserwowane na rynkach kaptałowych

Bardziej szczegółowo

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Badane optymalnego pozomu kaptału zatrudnena w polskch przedsęborstwach - ocena klasyfkacja Prowadząc dzałalność gospodarczą przedsęborstwa kerują sę jedną z dwóch zasad

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i zastosowanie rodków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego

Pozyskiwanie i zastosowanie rodków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego Aldona Standar Pozyskwane zastosowane rodków fnansowych poltyk regonalnej Un Europejskej w gmnach wejskch województwa welkopolskego Obtanng and allocatng the European Unon regonal polcy funds n rural communes

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 321(80)3, 5 14

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 321(80)3, 5 14 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn., Oeconomca 215, 321(8)3, 5 14 Agneszka BARCZAK POMIAR WAHAŃ SEZONOWYCH RUCHU PASAŻERSKIEGO NA PRZYKŁADZIE PORTU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH ORAZ ROZWOJU REGIONÓW CZĘŚCI AZJATYCKIEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH ORAZ ROZWOJU REGIONÓW CZĘŚCI AZJATYCKIEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ Humanities and Social Sciences 2015 HSS, vol. XX, 22 (1/2015), pp. 55-77 January March Aleksy KORNOWSKI 1 ZRÓŻNICOWANIE ZMIENNYCH MAKROEKONOMICZNYCH ORAZ ROZWOJU REGIONÓW CZĘŚCI AZJATYCKIEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE

WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE Grażyna Trzpot Anna Ojrzyńska Jacek Szołtysek Sebastan Twaróg Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE Wprowadzene Zapewnene

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych zmian wydajności pracy w Polsce w latach

Analiza regionalnych zmian wydajności pracy w Polsce w latach Jacek Batóg Barbara Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza regonalnych zman wydajnośc pracy w Polsce w latach 1998-2005 Wstęp Dotychczasowe osągnęca w zakrese teor ekonom oraz wynk przeprowadzanych badań emprycznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 URSZULA GIERAŁTOWSKA EWA PUTEK-SZEL G Unwersytet Szczec sk INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW W MASZYNY ROLNICZE W MAŁOPOLSCE REGIONAL DIFFERENTIATION OF FARM EQUIPMENT IN MAŁOPOLSKA

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW W MASZYNY ROLNICZE W MAŁOPOLSCE REGIONAL DIFFERENTIATION OF FARM EQUIPMENT IN MAŁOPOLSKA 330 Janna Szewczyk STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Rocznk Naukowe tom XIII zeszyt 3 Janna Szewczyk Unwersytet Rolnczy m. Hugona Kołłątaja w Krakowe PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo