Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju"

Transkrypt

1 Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

2 Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Eksperyment #t / 12 Sposób klasyfikowania #t / 32 Przykłady obliczeń - stal #t / 44 Przykłady obliczeń - aluminium #t / 72 Obliczanie nośności #t / 76 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 83

3 Wprowadzenie Belka dwuteowa jest najczęściej stosowanym typem przekroju w konstrukcjach stalowych. Smukłość półek i środników może być różna. Różnym smukłościom przypisuje się różne klasy przekroju.

4 Klasy przekroju definiują różną odporność elementu na lokalną utratę stateczności. Zjawisko to zachodzi pod wpływem naprężeń ścickających. Klasy przekroju definiowane są wyłącznie w odniesieniu do przekrojów podlegających ściskaniu (siła osiowa lub / i moment zginający). Dla różnych przypadków mamy różne wzory określające granice klas przekrojów i różne nośności dla tych klas. Czyste ścinanie i czyste rozciąganie nie daje w efekcie ściskania, stąd dla tego typu obciążeń nie liczy się klasy przekroju i nie różnicuje nośności.

5 Klasy przekroju elementów różny stopień odporności na niestateczność lokalną #3 / 73 Different formulas of R

6 #3 / 64 Na poziomie przekroju: F charakterystyka geometryczna R = F f y E / R 1,0 Elementy i węzły, gdy zagadnienie stateczności nie jest istotne; śruby, nity, sworznie

7 Na poziomie elementu: #3 / 65 F charakterystyka geometryczna χ współczynnik stateczności (zależy od długości elementu i sposobu podparcia) R = χ F f y E / R 1,0 Węzły i elementy w warunkach utraty stateczności

8 Analiza spręzysta i plastyczna #3 / 75 Analiza Sprężysta Klasy przekroju #3 / 68 I, II, III, IV Zależność odkształcenienaprężenie Plastyczna I Różne wzory na nośność dla obu rodzajów analizy.

9 Różne klasy różne wzory na nośność przekroju; Która klasa? obliczenie granic między klasami; Który wzór? odrębny wzór dla każdej klasy; Jaka nośność? policzenie nośności dla konkretnej klasy;

10 PN EN I wszystko jasne...

11 EN Po angielsku nie lepiej

12 Eksperyment Belka dwuprzesłowa, obciążona parą sił P o zmiennej wartości. M sup = 6 PL / 32 M sp = 5 PL / 32 M max = M sup s max = s(m sup )

13 Co się będzie działo dla różnych klas przekroju? IV III II I P 0 = 0 M = 0

14 IV III II I P 1 0 M sup = 6 P 1 L / 32 M sp = 5 P 1 L / 32 M sup / M sp = 1,2 = stała wartość dla wszystkich belek

15 IV III II I P 2 = P 1 + DP M sup = 6 P 2 L / 32 M sp = 5 P 2 L / 32 M sup / M sp = 1,2 = stała wartość dla wszystkich belek

16 IV III II I P 3 = P 2 + DP Niestateczność lokalna środnika w części ściskanej; pojawi się w przekroju obciążonym największym momentem zginającym (przekrój podporowy) Kres nośności dla belki o IV klasie przekroju..

17 IV III II I P 4 = P 3 + DP M sup = 6 P 4 L / 32 M sp = 5 P 4 L / 32 M sup / M sp = 1,2 = stała wartość dla belek I, II, III

18 IV III II I P 5 = P 4 + DP s max = s(m sup ) = f y Kres nośności belki o III klasie przekroju. Koniec pracy sprężystej dla belek I i II.

19 IV III II I P 6 = P 5 + DP M sup = 6 P 6 L / 32 M sp = 5 P 6 L / 32 M sup / M sp = 1,2 = stałą wartość dla belek I i II Sprężysto-plastyczna praca belek I i II

20 IV III II I P 7 = P 6 + DP Cały przekrój nadpodporowy pracuje plastycznie. Kres nośności belki o II klasie przekroju.

21 Przekrój w stanie plastycznym zachowuje się tak samo jak przegub.

22 Przekrój w stanie plastycznym = przegób plastyczny "Normalny" przegub M = 0 Przegub plastyczny M = M pl 0 Wykres naprężeń w przegubie plastycznym wygląda jak następuje: M pl to maksymalna wartość momentu zginającego, jaką może przenieść dany przekrój.

23 Dla P < P 7 : Momenty zginające liczone są jak dla układu statycznie niewyznaczalnego

24 Dla P = P 7 : Zmiana schematu statycznego: Statycznie niewyznaczalna belka dwuprzęsłowa dwie statycznie wyznaczalne belki jednoprzęsłowe, oparte na wspólnej podporze środkowej Zmiana obciążenia: Para sił P para sił P i moment zginający M pl w przegubie plastycznym

25 Dla P = P 7 : Wykres momentów to suma wykresów od P i M pl Wykres momentów od M pl liczony jak dla dwu belek jednoprzęsłowych Wykres momentów od sił P, liczony jak dla dwu belek jednoprzęsłowych Suma

26 Dla P > P 7 : Wciąż jest możliwość zwiększania wartości siły P; wartość momentu M pl nie ulega już zmianie. Zmieniać będzie się tylko część wykresu sumarycznego od sił P. Wykres momentów od M pl liczony jak dla dwu belek jednoprzęsłowych Wykres momentów od sił P, liczony jak dla dwu belek jednoprzęsłowych Suma

27 Dla P > P 7 : Kres nośności nastąpi, gdy pod siłami P osiągnie się maksymają wartość momentu zginającego, jaki może być przyłożony do przekroju. M max = M pl = const Wykres momentów od M pl liczony jak dla dwu belek jednoprzęsłowych Wykres momentów od sił P, liczony jak dla dwu belek jednoprzęsłowych Suma

28 Dla P > P 7 : W przekrojach, w których M max = M pl, powstają przeguby plastyczne. Kresem nośności dla belki o przekroju I klasy jest więc zmiana w mechanizm.

29 IV III II I P 8 = P 7 + DP M sup = 6 P 8 L / 32 M sp = 6 P 8 L / 32 M sup / M sp = 1,0

30 Podsumowanie Klasa przekroju Zniszczenie przez / kres nośności Obliczenia IV III II Niestateczność lokalna ściskanej części przekroju s max = f y Pierwszy przegub plastyczny Normalne obliczenia statyczne (metoda sił, metoda przemieszczeń, komputer...) I Zmiana konstrukcji w mechanizm Konieczność uwzględnienia zmiany schematu statycznego plastyczna redystrybucja momentów zginających

31 Dla przeanalizowanej sytuacji, jeśli charakterystyki geometryczne są takie same: P 3 < P 5 zniszczenie belki IV P 5 zniszczenie belki III P 7 (1,1 1,2) P 5 zniszczenie belki II P 8 (1,24 1,35) P 5 zniszczenie belki I Jest możliwe wykonanie przekrojów o tych samych charakterystykach (A, J, W), ale najczęściej A IV < A III < A II < A I Koszt materiału A

32 Sposób klasyfikowania EN Klasa = Klasa [wytrzymałość stali ( t/35) ; kształt przekroju ( t/36) ; rozkład naprężeń ściskających ( t/37) ; smukłość gałęzi przekroju ( t/38)]

33 W konstrukcjach stalowych najczęściej używamy trzech rodzaj przekrojów: Gorącowalcowane Spawane Zimnogięte Photo: tradekorea.com Photo: cnzjbs.en.made-in-china.com Photo: cedricbodeengineering.com

34 Zgodnie z EN Możemy liczyć gorącowalcowane i spawane. Dla zimnogiętych dedykowana jest norma EN , omawiana na Konstrukcjach cienkościennych

35 Wytrzymałość materiału Bezwymiarowa wytrzymałość materiału: e = (235 / f y ) f y granica plastyczności [MPa] 235 [MPa] bazowa granica plastyczności

36 Kształt przekroju Zgodnie z EN , tab. 5.2, wszystkie przekroje (oprócz L i O) musimy podzielić na gałęzie. Każdy rodzaj gałęzi opisany jest w innej cześci tabeli: quasi-środnik (tab. 5.2 część 1) quasi-półka (jeden koniec swobodny; tab. 5.2 część 2) kątowniki i rury okrągłe (CHS = circular hollow section; tab. 5.2 część 3)

37 Tabekla 5.2 definiuje granice klas przekrojów dla wszystkich rodzajów gałęzi: 0 wartośćpodstawowa, nie uwidoczniona w tabeli;; A = A(σ c ) B = B(σ c ) C = C(σ c ) σ c rozkład naprężeń ściskających

38 Smukłość gałęzi Dla każdej gałęzi policzyć należy smukłość l: szerokość lub długość podzieloną przez grubość d d d d d / t

39 Klasa przekroju dla gałęzi 0 < l Ae I klasa Ae < l Be II klasa Be < l Ce III klasa Ce < l IV klasa

40 Klasa całego przekroju Klasa przekroju = max (klasa I gałęzi ; klasa II gałęzi ; klasa III gałęzi ;... ) Przykład: Półka I klasa Środnik - IV klasa Klasa przekroju = max (1, 4) = IV klasa

41 Podział na klasy przekroju jest ważny dla elementów w których występuje naprężenie ściskające. Chodzi zatem o elementy, obciążone osiową siłą ściskającą, momentem zginającym i momentem zginającym wraz z siłą ściskającą lub rozciągającą. Podział ten nie jest ważny dla elementów tylko rozciąganych lub tylko ścinanych.

42 Różne procedury obliczania wartości A, B, C EN , tab. 5.2 Obciążenie CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 inne zimnogięte web flange O L Proc. 1 Proc. 4 Proc. 8 Proc. 2 Proc. 3a Proc. 3b Proc. 4 or 5 or 6 Proc. 7 Obciążenie niezalecane dla tego przekroju Obciążenie niezalecane dla tego przekroju EN (inne zasady) brak σ c brak σ c Obciążenie niezalecane dla tego przekroju Obciążenie niezalecane dla tego przekroju

43 EN tab 5.2 część 1 (quasi-środnik)

44 Przykład obliczeniowy - stal IPE A 600 h b t f t w r ,5 9,8 24 d w = h w = h - 2 t f - 2r d f = (b - t w - 2r) / 2

45 λ w = (h - 2t f - 2r) / t w = ( ,5-2 24) / 9.8 = 52,449 λ f = (b - t w - 2r) / (2t f ) = (220-9,8-2 24) / (2 17,5) = 4,634 S235 f y = 235 MPa ε 235 = (235 / f y ) = (235 / 235) = 1,000 S355 f y = 355 MPa ε 355 = (235 / f y ) = (235 / 355) = 0,814

46 Środnik, czyste ściskanie Proc. 1 f y = 235 MPa Aε = 33ε = 33,000 Bε = 38ε = 38,000 Cε = 42ε = 42,000 λ w = 52,449 > Cε IV klasa f y = 355 MPa Aε = 33ε = 26,862 Bε = 38ε = 30,932 Cε = 42ε = 34,188 λ w = 52,449 > Cε IV klasa Jak zmieniłyby się wyniki, gdyby λ w = 35,0?

47 Środnik, czyste zginanie Proc. 2 f y = 235 MPa Aε = 72ε = 72,000 Bε = 83ε = 83,000 Cε = 124ε = 124,000 λ w = 52,449 < Aε I klasa f y = 355 MPa Aε = 72ε = 58,608 Bε = 83ε = 67,562 Cε = 124ε = 100,936 λ w = 52,449 < Aε I klasa Jak zmieniłyby się wyniki, gdyby λ w = 70,0?

48 Środnik, interakcja momentu zginającego i ściskania Aε = 396 ε / (13 α - 1) Bε = 456 ε / (13 α - 1) Cε = 42 ε / (0,66 + 0,33 Ψ) Ściskanie z momentem α 0,5 Proc. 3a rozciąg. ściskanie y s s Def: Ψ = s / s Ψ (tens.) < 0 Ψ (comp.) > 0

49 S235 f y = 235 MPa ε = 1,000 N Ed = 164,829 kn s max = 0,1 f y M Ed = 221,441 knm s max = 0,3 f y s max = 0,400 f y ściskanie s = 0,358 f y c = 514 mm ac = 357 mm a = 0,694 s max = -0,200 f y rozciąg. y s = -0,158 f y y = -0,441

50 Aε = 396 ε / (13 α - 1) = 49,364 Bε = 456 ε / (13 α - 1) = 56,843 Cε = 42 ε / (0,66 + 0,33 Ψ) = 81,637 λ w = 52,449 Aε < λ w < Bε II klasa przekroju

51 Moment zginający i siła osiowa α 0,5 N Ed 0 M Ed 0 Ψ 1,0 α 1,0 Aε 33 ε Bε 38 ε Cε 42 ε ściskanie s N Ed 0 M Ed 0 Ψ -1,0 α 0,5 Aε 72 ε Bε 82,9 ε 83 ε Cε 127,3 ε 124 ε Granice te same jak dla czystego ściskania rozciąg. y s Granice niemal te same jak dla czystego zginania

52 Środnik, rozciąganie z momentem zginającym Rozciąganie z momentem α 0,5 Aε = 36 ε / α Bε = 41,5 ε / α Cε = 62 ε (1 - Ψ) (-Ψ) Proc. 3b rozciąg. ściskanie s Def: Ψ = s / s Ψ (tens.) < 0 Ψ (comp.) > 0 y s

53 S235 f y = 235 MPa ε = 1,000 N Ed = 164,829 kn s max = 0,1 f y M Ed = 221,441 knm s max = 0,3 f y s max = 0,200 f y ściskanie s = 0,158 f y rozciąg. c = 514 mm ac = 157 mm a = 0,306 s max = -0,400 f y y s = -0,358 f y y = -2,266

54 Aε = 36 ε / α = 117,647 Bε = 41,5 ε / α = 135,621 Cε = 62 ε (1 - Ψ) (-Ψ) = 306,816 λ w = 52,449 λ w < Aε I klasa przekroju

55 Moment zginający i siła osiowa α 0,5 N Ed 0 M Ed 0 Ψ 1,0 α 0 Aε ściskanie s N Ed 0 M Ed 0 Ψ -1,0 α 0,5 Aε 72 ε Bε 83 ε Cε 124 ε Sytuacja taka sama, jak dla czystego rozciągania rozciąg. y s Granice te same, jak dla czystego zginania

56

57 Wniosek z przykładów #t / 46-55: klasa przekroju bardzo silnie zależy od proporcji między M Ed i N Ed. Rzecz w tym, ze dla konkretnej ramy proporcja ta zmienia się w zależności od analizowanej kombinacji obciążeń i punktu, w którym sprawdza się wartości sił przekrojowych. M Ed = 0 ; N Ed 0 M Ed = max ; N Ed 0 M Ed = 0 ; N Ed 0 Może się więc okazać, że dla M Ed = 0 N Ed 0, przekrój będzie III lub IV klasy. Jednocześnie zaś, dla M Ed = max N Ed 0, będzie to klasa I lub II. Teoretycznie zatem należałoby wzdłuż elementu zmieniać klasę i sposób obliczania nośności przekroju.

58 Przyjmuje się, że klasę przekroju liczymy dla całego pręta raz, w punkcie najbardziej obciążonym (w tym przypadku M Ed = max) dla każdej z kombinacji. Klasę traktujemy jako stałą po długości elementu. M Ed = max ; N Ed 0

59 Półka, równomierne ściskanie ściskanie Proc. 4 ściskanie f y = 235 MPa Aε = 9ε = 9,000 Bε = 10ε = 10,000 Cε = 14ε = 14,000 λ f = 4,634 < Aε I klasa f y = 355 MPa Aε = 9ε = 7,326 Bε = 10ε = 8,140 Cε = 14ε = 11,396 λ f = 4,634 < Aε I klasa

60 Półka, M z 0 Proc. 4 ściskanie ściskanie rozciąg. rozciąg. Dla półki rozciąganej nie definiujemy klasy. Półę w całości ściskaną nierównomiernie traktujemy jak półkę ściskaną równomiernie.

61 Półka, M z 0 i siła osiowa rozciągająca Proc. 5 ściskanie ściskanie rozciąg. rozciąg. Aε = 9 ε / α Bε = 10 ε / α Cε = 21 ε k σ Ψ = σ 2 / σ 1 < 0 0 > Ψ > -1 k σ = 0,57-0,28 Ψ Ψ < -1 k σ = 0,57-0,21 Ψ + 0,07 Ψ 2

62 S235 f y = 235 MPa ε = 1,000 N Ed = 164,829 kn s max = 0,1 f y M Ed = 94,475 knm s max = 0,3 f y s = 47,000 MPa ściskanie ściskanie rozciąg. s = 94,000 MPa rozciąg. s 1 = 47,000 MPa s 2 = 4,978 MPa a = 0,984 Ψ = σ 2 / σ 1 = -0,106

63 Aε = 9 ε / α = 9,146 Bε = 10 ε / α = 10,163 k σ = 0,57-0,28 Ψ = 0,600 Cε = 21 ε k σ = 16,267 λ f = 4,634 λ w < Aε I klasa przekroju

64 Pólka, M z 0 i siłą osiowa ściskająca ściskanie Proc. 6 ściskanie rozciąg. rozciąg. Aε = 9 ε / (α α) Bε = 10 ε / (α α) Cε = 21 ε k σ Ψ = σ 2 / σ 1 < 0 k σ = 1,7-5 Ψ + 17,1 Ψ 2

65 S235 f y = 235 MPa ε = 1,000 N Ed = 164,829 kn s max = 0,1 f y M Ed = 94,475 knm s max = 0,3 f y s = 94,000 MPa ściskanie ściskanie rozciąg. rozciąg. s = 47,000 MPa s 1 = 4,978 MPa s 2 = 47,000 MPa a = 0,096 Ψ = σ 2 / σ 1 = -9,442

66 Aε = 9 ε / (α α) = 302,577 Bε = 10 ε / (α α) = 336,196 k σ = 1,7-5 Ψ + 17,1 Ψ 2 = 1573,398 Cε = 21 ε k σ = 832,988 λ f = 4,634 λ w < Aε I klasa przekroju

67 CHS dowolny rodzaj obciążenia Proc. 7 λ = d / t Aε = 50 ε 2 Bε = 70 ε 2 Cε = 90 ε 2

68 CHS; S 355 ε = 0,814 Aε = 50 ε 2 = 33,099 Bε = 70 ε 2 = 46,338 Cε = 90 ε 2 = 59,577 f 101,6 / 8,8 d = 101,6 mm ; t = 8,8 mm d / t = 11,545 < 33,099 I klasa przekroju f 244,5 / 7,1 d = 244,5 mm ; t = 7,1 mm d / t = 34,437 > 33,099 II klasa przekroju f 508,0 / 11,00 d = 508 mm ; t = 11 mm d / t = 46,182 > 33,099 II klasa przekroju

69 Kątownik, czyste ściskanie Proc. 8 h b λ = h / t h b λ = (h+b) /2t Cε = 11,5ε Cε = 15ε Jeśli dla obu warunków λ > C ε IV klasa

70 Kątownik; S 235 ε = 1, x100x10 h = b = 100 mm; t = 10 mm h / t = 10,0 < 15ε ; (h + b) / (2t) = 10,0 < 11,5ε Oba warunki spełnione nie jest to IV klasa przekroju 150x150x12 h = b = 150 mm; t = 12 mm h / t = 12,5 < 15ε ; (h + b) / (2t) = 12,5 > 11,5ε I spełniony, II niespełniony nie jest to IV klasa przekroju 200x100x10 h = 200 mm; b = 100 mm; t = 10 mm h / t = 20,0 > 15ε ; (h + b) / (2t) = 15,0 > 11,5ε Oba niespełnione IV klasa przekroju

71 Przekrój sigma, zimnogięty, liczony według EN Photo: guardrailbarrier.net Gdybyśmy chcieli go w uproszczeniu policzyć według , musimy pamiętac, że składa się on głownie ze środników.

72 Przykłady obliczeniowe - aluminium EN , Płaska ścianka wspornikowa Płaska ścianka przęsłowa Zakrzywiona ścianka symetryczna niesymetryczna nieużebrowana użebrowana przęsłowa Rura okrągła nieużebrowana użebrowana

73 Photo: EN fig. 6.1

74 Płaska przęsłowa nieużebrowana: 3 przypadki s c Płaska przęsłowa użebrowana: 4 typy niestateczności Siła ścinająca ma wpływ na klasy przekroju Kilkanaście różnych możliwości obliczeń.

75 EN tab 6.2

76 Obliczanie nośności Stal - różne wzory dla różnych klas przekroju Obciążenie I klasa II klasa III klasa IV klasa N Ed / N c,rd (1-3) 1,0 N Ed / N c,rd (4) 1,0 M Ed (1) / M Rd (1-2) 1,0 M Ed / M Rd (1-2) 1,0 M Ed / M Rd (3) 1,0 M Ed / M Rd (4) 1,0 Interakcja interakcja Interakcja interakcja M Ed N Ed M Ed N Ed M Ed N Ed M Ed N Ed N Ed / N t,rd 1,0 V Ed / V Rd 1,0 (lub, dla IV klasy, inaczej, gdy istnieje interakcja między M Ed i V Ed )

77 IV klasa przekroju - liczenie przekroju efektywnego: Przykład - wykład #17

78 III klasa przekroju: Nośność na zginanie odwołuje się do sprężystego wskaźnika wytrzymałości W el, y Photo: europrofil.lu

79 I i II klasa przekroju Nośność na zginanie odwołuje się do plastycznego wskaźnika wytrzymałości W pl, y Photo: europrofil.lu W y, pl = 2 S y (1/2 I)

80 N c,rd (1-3) = A f y / g M0 N c,rd (4) = A eff f y / g M0 M Rd (1-2) = W pl f y / g M0 M Rd (3) = W el f y / g M0 M Rd (4) = W eff f y / g M0 N t,rd = A f y / g M0 V Rd = A v f y / (g M0 3)

81 Tylko moment zginający: M Ed / M Rd 1,0 Klasa przekroju IV III II I M Rd = W eff f y / g M0 W el f y / g M0 W pl f y / g M0 M Ed = Normalne obliczenia statyczne Redystrybucja przeliczenie do nowego schematu statycznego i nowych obciążeń (wykład #16) W eff wykład #17 W el tablice do projektowania W pl tablice lub wzór #t / 79

82 Aluminium - analogicznie

83 Zagadnienia egzaminacyjne Algorytm ustalania klas przekroju Podobieństwa i różnice dla I i II klasy przekroju Podobieństwa i różnice dla III i IV klasy przekroju

84 Dziękuję za uwagę 2017 dr inż. Tomasz Michałowski

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I)

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I) Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I) Contents Siły przekrojowe #t / 3 Geometria przekroju #t / 5 Eksperyment #t / 19 Wzory na nośność #t / 40 Efekt szerokiego pasa #t / 73 Redystrybucja momentów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)

Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II) Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II) Spis treści Metody obliczeń #t / 3 Przykład 1 #t / 11 Przykład 2 #t / 22 Przykład 3 #t / 25 Przykład 4 #t / 47 Przykład 5 #t / 56 Przykład 6

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład III Geometria przekroju

Konstrukcje metalowe Wykład III Geometria przekroju Konstrukcje metalowe Wykład III Geometria przekroju Spis treści Podstawowe charakterystyki geometryczne #t / 3 Zaawansowane charakterystyki geometryczne #t / 27 Przykład obliczeniowy #t / 58 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn Materiały pomocnicze do ćwiczeń Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych Andrzej J. Zmysłowski Andrzej J. Zmysłowski Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15)

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15) Ćwiczenie nr 2 Temat: Wymiarowanie zbrojenia ze względu na moment zginający. 1. Cechy betonu i stali Beton zwykły C../.. wpisujemy zadaną w karcie projektowej klasę betonu charakterystyczna wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

InterStal podręcznik użytkownika

InterStal podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika 1 Wydawca INTERsoft Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź www.intersoft.pl Prawa Autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software-owe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Linie wpływu w trzech prętach.

Uwaga: Linie wpływu w trzech prętach. Zestaw nr 1 Imię i nazwisko zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Razem punkty Zad.1 (5p.). Narysować wykresy linii wpływu sił wewnętrznych w przekrojach K i L oraz reakcji w podporze R. Zad.2 (5p.). Narysować i napisać

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Spis treści Informacje ogólne #t / 3 Nośność #t / 8 Niestateczność #t / 21 Przechyły #t / 68 Podsumowanie #t / 69 Przykład #t / 72 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 97

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Rozpiętość teoretyczna Wysokość kratownicy Rozstaw podłużnic Rozstaw poprzecznic Długość poprzecznic Długość słupków Długość krzyżulców

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Spis treści Stopa słupa #t / 3 Słupy złożone #t / 18 Przykład 1 #t / 41 Przykład 2 #t / 65 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 98 Stopa słupa Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Wyznaczyć zbrojenie przekroju pokazanego na rysunku z uwagi na przekrój podporowy i przęsłowy. Rozwiązanie: 1. Dane materiałowe Beton C25/30 - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu

Bardziej szczegółowo

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi.

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi. Dokument Ref: SX011a-EN-EU Str. 1 z 7 Wykonał Arnaud Lemaire Data Marzec 005 Sprawdził Alain Bureau Data Marzec 005 Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach W poniŝszym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 6: Wymiarowanie elementów cienkościennych o przekroju w ujęciu teorii Własowa INFORMACJE OGÓLNE Ścianki rozważanych elementów, w zależności od smukłości pod naprężeniami

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

405-Belka stalowa Eurokod PN-EN. Moduł 405-1

405-Belka stalowa Eurokod PN-EN. Moduł 405-1 Moduł Belka stalowa Eurokod PN-EN 405-1 Spis treści 405. BELKA STALOWA EUROKOD PN-EN... 3 405.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 405.1.1. Opis programu... 3 405.1.2. Zakres programu... 3 405.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki

Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki Spis treści Zalecane przekroje belek #t / 3 Nośność metody obliczeń #t / 18 Metoda naprężeń zredukowanych (MNZ) #t / 40 Metoda przekrojów efektywnych

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW POŁĄCZENIA ŚRUBOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 2 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 3 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 4 POŁĄCZENIE ŚRUBOWE ZAKŁADKOWE /DOCZOŁOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 5

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 7: Wymiarowanie elementów cienkościennych o przekroju otwartym w ujęciu teorii nośności nadkrytycznej Wintera. UWAGI OGÓLNE W konstrukcjach smukłościennych zaobserwowano

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW POLITECHNIKA ŁÓDZKA DEPARTMENT OF MECHANICS OF MATERIALS TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ Al.Politechniki 6, 93-590 Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) 631 35 51 Mechanika Budowli

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN 431-1 Spis treści 431. SŁUP STALOWY EUROKOD PN-EN... 3 431.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 431.1.1. Opis programu... 3 431.1.2. Zakres programu... 3 431.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM Belka stropowa 3 Polecenie 4 Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych: obciążenie:

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ Jakub Kałużny Ryszard Klauza Grupa B3 Semestr

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Styki spawane i śrubowe (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Styki spawane i śrubowe (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIII Styki spawane i śrubowe (część II) Spis treści Interakcje #t / 3 Węzły kratownic #t / 7 Styki montażowe kratownic #t / 46 Żebra #t / 56 L- dodatkowe reguły #t / 81 Spawany

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Zginanie Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach, analiza stanu naprężeń i odkształceń, warunek bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych:

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych: Sprawdzić ugięcie w środku rozpiętości przęsła belki wolnopodpartej (patrz rysunek) od quasi stałej kombinacji obciążeń przyjmując, że: na całkowite obciążenie w kombinacji quasi stałej składa się obciążenie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ GRANICZNA

NOŚNOŚĆ GRANICZNA 4. NOŚNOŚĆ GRANICZNA 4. 4. NOŚNOŚĆ GRANICZNA 4.. Wstęp Nośność graniczna wartość obciążenia, przy którym konstrukcja traci zdoność do jego przenoszenia i staje się układem geometrycznie zmiennym. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych Spis treści Wykaz oznaczeń 11 Wstęp 14 1. Produkcja, własności stali, wyroby hutnicze, łączniki 17 1.1. Zarys produkcji stali 18 1.1.1. Produkcja surówki 18 1.1.2. Produkcja stali i żeliwa 19 1.1.3. Odtlenianie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja połączenia Połączenie_1

Dokumentacja połączenia Połączenie_1 Połączenie_1 Model: Norma projektowa: Użyty zał. krajowy: Rodzaj ramy: Konfiguracja połączenia: rama łączenie Eurokod EN wartości zalecane nieusztywniony Połączenie belka-słup (połączenie górne) 21.02.2017.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice Spis treści Definicja #t / 3 Geometria #t / 7 Rodzaje konstrukcji #t / 15 Obliczenia #t / 29 Przykład #t / 57 Weryfikacja wyników #t / 79 Ciężar własny #t /

Bardziej szczegółowo