OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe"

Transkrypt

1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie osiowe, rozciąganie przy zginaniu. R t - wytrzymałość obliczeniowa na scinanie R d - wytrzymałośc obliczeniowa na docisk Tablica.. Wytrzymałości obliczeniowe stali konstrukcyjnej ( wg PN-8/S-005, tab. 7 ) Wytrzymałość obliczeniowa [ MPa ] E Znak stali Rodzaj wyrobu grubość [ mm ] R R t R d GPa do blachy, kształtowniki, 8GA < 6 do pręty < 30 do Tablica.. CięŜary jednostkowe materiałów ( wg PN-85/S-0030, tab. ) lp Rodzaj materiału jednostka cięŝar jednostkowy stal i staliwo 78,5 dodatek spawanie, kn/m 3 3 izolacja bitumiczna,0 tłuczeń 0,0 Tablica..3 - pola powierzchni elementów niekonstrukcyjnych przypadających na dźwigar główny lp Rodzaj elementu jednostka pole powierzchni 3 elementy chodnika izolacja bitumiczna tłuczeń m 0,007 0,03,378 Tablica.. - pola powierzchni elementów przypadających na poprzecznicę lp Rodzaj elementu jednostka pole powierzchni 3 poprzecznica+płyta izolacja bitumiczna tłuczeń m 0,005 0,07,33.. Charakterystyki geometryczne... Dźwigar główny Rys... Przekrój poprzeczny dźwigarów wraz z płytą ortotropową 0

2 Tablica.. Charakterystyki geometryczne konstrukcji nośnej Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,9 0,073 0,33 0,696 0,50 0,0856 0, Poprzecznica podporowa... Szerokość współpracująca płyty ( poprzecznica podporowa ) Szerokość współpracującą płyty wyznaczono wg Z- do PN-8/S-005 F z 0,0055 m, b,575 m, g 0,0 m, l 3,38 m i Σ F z 0,38 bg b l i 0,37 współczynnik n otrzymano poprzez interpolację liniową wartości w tabeli Z- ν 0,873 szerokość współpracująca płyty: b 0 b ν 0,63 m Rys... Poprzecznica podporowa wraz z częścią współpracującą płyty Tablica.. Charakterystyki geometryczne poprzecznicy podporowej brutto ( bez otworu ) Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,05 0,0009 0,009 0,3 0,3 0,0069 0,00903

3 Rys.... Poprzecznica podporowa ( netto - z otworem ) Tablica... Charakterystyki geometryczne poprzecznicy podporowej netto ( z otworem ) Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,06 0,0008 0,009 0,3 0,33 0,0065 0, Poprzecznica przęsłowa..3.. Szerokość współpracująca płyty ( poprzecznica przęsłowa ) Fz 0,005 m, b,575 m, g 0,0 m, l 3,8 m i F Σ z bg 0,3 b l i 0,0 współczynnik n otrzymano poprzez interpolację liniową wartości w tabeli Z- ν 0,93 szerokość współpracująca płyty: b 0 b ν 0,565 m

4 Rys...3 Poprzecznica przęsłowa wraz z częścią współpracującą płyty Tablica..3 Charakterystyki geometryczne poprzecznicy przęsłowej brutto ( bez otworu ) Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,037 0,0007 0,005 0, 0,86 0,005 0,008 Rys...3. Poprzecznica przęsłowa ( netto - z otworem ) Tablica..3. Charakterystyki geometryczne poprzecznicy przęsłowej netto ( z otworem ) Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,0 0,0007 0,005 0,9 0,97 0,0056 0,

5 .3. Zestawienie obciąŝeń.3.. ObciąŜenia stałe.3... Dźwigar główny Tablica.3.. ObciąŜenia przypadające na dźwigar główny (wg PN - 85/S , tab. ) wartość lp. typ obciąŝenia charakterystyczna [ wartość obliczeniowa [ kn/m ] kn/m ] g, g 0,9 elementy konstrukcyjne dźwigary + płyta ortotropowa 0,339,07 9,305 poprzecznice,66,59,39 suma,605 3,96 0, elementy niekonstrukcyjne g,5 g 0,9 3 szyna UIC 60,,8,08 odbojnica,,8,08 5 podkład PS - 9M 5, 7,65, podsypka tłuczniowa izolacja 7,56 0,306,36 0,8,808 0,89 8 elementy chodnika 0,5595 0,789 0,73 9 kratka pomostowa 0,005 0,008 0,005 suma 35,96 53,873 3,3 S 7,50 67,799,768

6 .3... Poprzecznice Tablica.3.. ObciąŜenia przypadające na poprzecznicę (wg PN - 85/S , tab. ) wartość lp. typ obciąŝenia charakterystyczna [ wartość obliczeniowa [ kn/m ] kn/m ] g, g 0,9 elementy konstrukcyjne poprzecznice + płyta ortotropowa 3,79 3,85,86 elementy niekonstrukcyjne g,5 g 0,9 3 szyna UIC 60,,8,08 odbojnica,,8,08 5 podkład PS - 9M 5, 7,65,59 6 podsypka tłuczniowa 6,6 39,9 3,9 7 izolacja 0,38 0,357 0, suma 3,338 5,507 30,90 S 37,57 55,3 33, ObciąŜenia zmienne.3... ObciąŜenia zmienne ( wg PN - 85/S ) ; a k, P a k 50 kn q a k 80 kn/m 30,50 kn 96,80 kn/m 5

7 obliczenia współczynnika dynamicznego ( wg PN - 85/S p ) ϕ L φ, + 0,8 L 0, φ ( wz. 7 ) średnia rozpiętość teoretyczna ( tab.7 lp. ) n 5 L m ( L + L L n ),505 m n ϕ,5 wartości charakterystyczne P i q: P k a k 50 kn f 378,66 kn q k a k 80 kn/m f,57 kn/m wartości obliczeniowe P i q: γ,5 P v g a k 50 kn f 567,9 kn q v g a k 80 kn/m f 8,736 kn/m obciązenie tłumem( wg PN - 85/S p.6.7..b wz. ): m q t,5 kn/m szerokość chodnika, q t,75 kn/m ; q tv,5 kn/m.3... ObciąŜenia zmienne ( wg EN 99 - p.6.3., model 7) ; a k, obliczenia współczynnika dynamicznego ( wg EN 99-:003 p wz.6. ) ϕ L φ, + 0,8 L 0, φ ( wz. 6. ) - starannie utrzymany tor długość miarodajna ( tab.6. przypadek 5. ) n 5 ; k,5 L m ( L + L L n ),505 m n ϕ,69 L φ L φ k L m 8,758 6

8 wartości charakterystyczne Q i q: Q k a k 50 kn f 353,97 kn q k a k 80 kn/m f 3,9 kn/m wartości obliczeniowe Q i q: γ,5 Q v g a k 50 kn f 5,570 kn q v g a k 80 kn/m f 6,03 kn/m obciązenie tłumem: γ,35 m q t 5 kn/m szerokość chodnika, q t 5,5 kn/m q tv 7,5 kn/m Większe wartości obciąŝeń uzyskano wg PN - 85/S ! ObciąŜenie modelem SW/0 ( wg EN 99 - ) a k, wg EN 99 - :003 p.6.3..(3) oraz p () wartość obciąŝenia modelem SW/0 naleŝy mnoŝyć przez wpółczynnik a, wpółczynnik dynamiczny F oraz współczynnik bezpieczeństwa g f,5 do schematu SW/0 oddano obciąŝenie tłumem (wg EN 99 - :003 p ) q t 5,0 kn/m ze współczynnikiem obciąŝenia g f,35 Wartość obciąŝenia q vk z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego f oraz współczynnika a k q vk 88,060 kn/m 7

9 .3... ObciąŜenie modelem SW/ ( wg EN 99 - :003 ) wg EN 99 - :003 p.6.3..(3) oraz p () wartość obciąŝenia modelem SW/ nie naleŝy mnoŝyć przez wpółczynnik a,naleŝy mnoŝyć przez wpółczynnik dynamiczny F oraz współczynnik bezpieczeństwa g f,0 do schematu SW/ dodano obciąŝenie tłumem (wg EN 99 - :003 p ) q t 5,0 kn/m ze współczynnikiem obciąŝenia g f,35 Wartość obciąŝenia q vk z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego f q vk 75,88 kn/m.. Modele obliczeniowe.. Dźwigary główne Przyjęto model obliczeniowy belki ciągłej 5-przęsłowej o charakterystykach materiałowych ( wg tablicy.. ) i geometrycznych ( wg tablicy.. ) Rys.. Schemat statyczny przyjęty do obliczeń dźwigarów głównych... Poprzecznica podporowa Przyjęto model obliczeniowy belki swobodnie podpartej o charakterystykach materiałowych ( wg tablicy.. ) i geometrycznych ( wg tablicy.. ) Rys... Schemat statyczny przyjęty do obliczeń poprzecznicy podporowej 8

10 ..3. Poprzecznica przęsłowa Przyjęto model obliczeniowy belki swobodnie podpartej o charakterystykach materiałowych ( wg tablicy.. ) i geometrycznych ( wg tablicy..3 ) Rys...3 Schemat statyczny przyjęty do obliczeń poprzecznicy podporowej.5. Obliczenia statyczne dźwigara Do wyznaczenia maksymalnych wartości momentów zginających wybrano 5 przekrojów krytycznych ( wg Rys..5 ) Rys..5 Przekroje krytycze Rys..5. Linia wpływu momentu zginającego w przekroju nr Rys..5. Linia wpływu momentu zginającego w przekroju nr 9

11 Rys..5.3 Linia wpływu momentu zginającego w przekroju nr 3 Rys..5. Linia wpływu momentu zginającego w przekroju nr Rys..5.5 Linia wpływu momentu zginającego w przekroju nr Wyznaczenie maksymalnych momentów zginających.5... Przekrój nr Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem stałym ( wg tablicy.3.. ) Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem zmiennym PN-8/S-0030 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/0 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/ 30

12 Rys Schemat obciąŝenia tłumem chodnika roboczego Tablica.5.. Wartości momentów zginających od poszczególnych obciązeń w przekroju lp 3 5 S(,, 5) Rodzaj obciąŝenia stałe zmienne PN-8/S-0030 modelem SW/0 modelem SW/ tłumem wg p Moment zginający [ kn/m ] 890,89 896,79 8,36 66,35 3, ,.5... Przekrój nr Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem stałym ( wg tablicy.3.. ) Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem zmiennym PN-8/S-0030 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/0 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/ Rys Schemat obciąŝenia tłumem chodnika roboczego 3

13 Tablica.5.. Wartości momentów zginających od poszczególnych obciązeń w przekroju lp 3 5 S(,, 5) Rodzaj obciąŝenia stałe zmienne PN-8/S-0030 modelem SW/0 modelem SW/ tłumem wg p Moment zginający [ kn/m ] -6,683-65, -679,3-363,99-38,3-5957, Przekrój nr 3 Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem stałym ( wg tablicy.3.. ) Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem zmiennym PN-8/S-0030 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/0 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/ Rys Schemat obciąŝenia tłumem chodnika roboczego Tablica.5..3 Wartości momentów zginających od poszczególnych obciązeń w przekroju 3 lp Rodzaj obciąŝenia Moment zginający [ kn/m ] stałe 539,67 zmienne PN-8/S ,536 3 modelem SW/0 33,08 modelem SW/ 83,989 5 S(,, 5) tłumem wg p ,5 57,66 3

14 .5... Przekrój nr Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem stałym ( wg tablicy.3.. ) Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem zmiennym PN-8/S-0030 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/0 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/ Rys Schemat obciąŝenia tłumem chodnika roboczego Tablica.5.. Wartości momentów zginających od poszczególnych obciązeń w przekroju lp Rodzaj obciąŝenia Moment zginający [ kn/m ] stałe -975,938 zmienne PN-8/S ,8 3 modelem SW/0-0,80 5 S(,, 5) modelem SW/ tłumem wg p ,9-5, ,89 33

15 .5... Przekrój nr Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem stałym ( wg tablicy.3.. ) Rys Schemat obciąŝenia obciąŝeniem zmiennym PN-8/S-0030 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/0 Rys Schemat obciąŝenia modelem SW/ Rys Schemat obciąŝenia tłumem chodnika roboczego Tablica.5.. Wartości momentów zginających od poszczególnych obciązeń w przekroju 5 lp Rodzaj obciąŝenia Moment zginający [ kn/m ] stałe 65,85 zmienne PN-8/S ,55 3 modelem SW/0 38,53 modelem SW/ 9,68 5 S(,, 5) tłumem wg p ,869 85,90 3

16 . Obliczenia dźwigarów.. Sprawdzenie napręŝeń Do obliczeń napręŝeń w dźwigarze przyjeto przekrój jak na rys., o charakterystykach wg tablicy. Rys.. Przekrój poprzeczny dźwigarów Tablica. Charakterystyki geometryczne przekroju wg rys. Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,066 0,06 0,839 0,68 0,58 0,06 0,078 Maksymalny moment przęsłowy M 5,900 MNm Maksymalny moment podporowy M 5,957 MNm NapręŜenia w przekroju przęsłowym σ M max d W y NapręŜenia w przekroju podporowym,9673 MPa < 80 MPa σ M max g W y 7,506 MPa < 80 MPa NapręŜenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych.... Sprawdzenie napręŝeń w dźwigarze z uwzględnieniem przesunięcia osi toru przesunięcie osi toru o +,- 0,m wg PN-85/S-0030 p.7.3. Momenty wyznaczono na podstawie rozdziału poprzecznego obciąŝenie 0- dla układu dwudźwigarowego mnoŝąc wartość ekstremalnych momentów przez wartość rzędnej L.W.R.P.O wg rys... 35

17 Rys... L.W.R.P.O. dźwigara nr Tablica.. Charakterystyki geometryczne dźwigara nr Pole Momenty Wskaźniki na Włókna skrajne przekroju bezwładności zginanie [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m 3 ] A x I y I z v g v d W g W d 0,033 0,008 0,099 0,68 0,58 0,03 0,039 NapręŜenia w przekroju przęsłowym σ M max d W y NapręŜenia w przekroju podporowym,685 MPa < 80 MPa M σ max g W y 5,039 MPa < 80 MPa NapręŜenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych... Ocena moŝliwości zwichrzenia belki Sprawdzenia dokonano wg PN-8/S-005 p l 3,07 m maksymalna odległość między poprzecznicami przy podporach b 0, m szerokość pasa ściskanego h,0 m wysokość dźwigara l/b 7,685 h/b 3 Dla stali 8G i rozpatrywanego przypadku graniczna wartość l/b jest równa 9 zatem nie jest konieczne sprawdzanie moŝliwości utraty płaskiej postaci zginania 36

18 .3. Stateczność miejscowa środnika Sprawdzenia dokonano wg PN-85/S-005 p. 7.. wymiary środnika b,5 m ; g 0,0 m smukłość środnika: l b/g 95,833 Warunek normowy konieczności sprawdzenia stateczności miejscowej: λ ϕ 00 R 00 λ ,65 nie jest potrzebne sprawdzanie stateczności miejscowej.. Uwzględnienie zmęczenia Sprawdzenia dokonano wg PN-85/S-005 p.3... Najniekorzystniejszy moment od obciąŝeń charakterystycznych ( w przekroju nr ) Tablica. Wartości momentów zginających od obciązeń charakterystycznych w przekroju lp Rodzaj obciąŝenia Moment zginający [ kn/m ] stałe -776,39 zmienne PN-8/S ,03 5 S(,, 5) tłumem wg p , ,7 Tablica.. Wartości momentów zginających min od obciązeń charakterystycznych w przekroju lp 5 S(,, 5) Rodzaj obciąŝenia stałe zmienne PN-8/S-0030 tłumem wg p Moment zginający [ kn/m ] -776,39 36,6,5-7,3 Współczynnik zmęczeniowy wyznaczono wg Z PN-8/S-005 c m zm ( aβ + b) ( aβ b) ρ s max -35,085 dla stali 8G : a 0,8 b 0,3 wg Z- c,0 b,0 wg Z- s min -6,788 r s min /s max 0, m zm 0,96398 Sprawdzenie napręŝeń normalnych z uwzględnieniem zmęczenia char M σ 0,03 MPa W m y zm 37

19 .5. Sprawdzenie maksymalnego ugięcia konstrukcji Graniczne ugięcie liczono wg EN 99- i PN-EN 990:00/A.5.. Model obciązenia [ wg A...3. ( )] Deformacja pionowa jest determinowana obciąŝeniem modelem 7 ( p ) z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego f oraz ze współczynnikiem a k. Charakterystyki modelu konstrukcji wg tablicy Wartości obciąŝenia dla schematu ( p ) z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego f. Współczynnik dynamiczny wg p Q vk 9,6 kn q vk 93,87 kn/m.5.. Schemat obciąŝenia ( ugięcie przęsła skrajnego ) maksymalne przemieszczenie pionowe: f 0,8 mm Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla przęsła skrajnego wynosi: f dop L / / 000, mm.5.3. Schemat obciąŝenia ( ugięcie przęsła wewnętrznego ) maksymalne przemieszczenie pionowe: f 8, mm.5.. Schemat obciąŝenia ( ugięcie przęsła wewnętrznego ) maksymalne przemieszczenie pionowe: f 9,0 mm Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla przęsła wewnętrznego wynosi: f dop L / / 000,57 mm 38

20 Obliczone wartości przemieszczeń pionowych nie przekraczają wartości dopuszczalnych..6. Sprawdzenie maksymalnych kątów obrotu nad podporami wg EN A...3 Maksymalny kąt obrotu na podporze skrajnej wynosi: tg a 0,00087 wartość dopuszczalna tga 0,0065 Maksymalny kąt obrotu nad filarem: tg a 0,00076 wartość dopuszczalna tga 0, Sprawdzenie poziomych ugięć dźwigara Geometria toru ( brak łuków poziomych na moście ) oraz brak przechyłki poprzeczej na torach, nie powodują powstania siły poziomej pochodzącej od taboru kolejowego. Siła wywołana parciem wiatru: Siłę dobrano wg PN-85/S-0030, jako ciśnienie wiatru na przęsło obciąŝone p,5 kn/m h dźwigara, m q poziome 5,5 kn/m H taboru 3,0 m M skręcający 9,569 knm/m deformacja pozioma f poziome 0,0 mm f dop,0mm.8. Sprawdzenie przemieszczenia górnej krawędzi dźwigara Tangens kąta obrotu na podporze skrajnej wynosi tga 0,00087 Przemieszczenie pionowe wynosi a 0,566 mm Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie pionowe górnej krawędzi przęsła wg EN 99 - : 003 p ( 3 ) wynosi a,0 mm 39

21 3. Obliczenia poprzecznicy podporowej 3.. ObciąŜenia zmienne Jako obciąŝenie zmienne przyjęto obciąŝenie zastępcze do schematu PN-85/S-0030 wg punktu.3... Przyjęto bciąŝenie równomiernie rozłoŝone zamiast nacisku osi q vk (a k 50 kn )/3,38m 89,97 kn/m Obliczenie współczynnika dynamicznego: ϕ, + 0,8 L 0, φ L φ L φ ϕ długość wyznaczona wg tablicy 7 PN-85/0030 lp.3,369 7,96 m wartość q vk z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego: γ q vk,55 kn/m ;,5 3.. Wyznaczenie maksymalnego obciąŝenia przypadającego na poprzecznicę - schemat rys... q 39,9 kn/m M max q l 8 q l V 3,57 knm 0,6 kn 3.3. Sprawdzenie napręŝeń normalnych przyjęto charakterystyki przekroju jak w tablicy... σ M max d W y 37,888 MPa < 80 MPa 3.. Sprawdzenie napręŝeń stycznych NapręŜenia sprawdzano w środku cięŝkości w przekroju podporowym S y 0,00 m 3 g 0,0 m V τ I S y y g 79,8 MPa < 75 MPa 3.5. Sprawdzenie napręŝeń zastępczych Wartości napręŝeń zastępczych sprawdzono w miejscu połączenia pasa dolnego ze środnikiem, w przekroju / od punktu podparcia. 0

22 Moment zginający oraz siła tnąca w / l: M / 56,38 knm ; V / 0,08 kn σ z σ + 3 τ σ M, d W y 88,5 MPa V / τ I y S g ; S 0,00635 m 3 τ 30,585 MPa ; 0590, σ z 0,908 MPa <, R 308 MPa 3.6. Sprawdzenie ugięcia poprzecznicy podporowej Ugięcie poprzecznicy sprawdzono od obciąŝeń uzytkowych charakterystycznych bez współczynnika dynamicznego, z uwzględnieniem współczynnika a k, sprawdzenie wg PN-8/S-005 p.3.5 Wartość obciąŝenia : q vk 89,97 kn/m E kpa f max 5 q vk l 38 EI y f max 0,65 mm f dop l 600 5,63 mm. Obliczenia poprzecznicy przęsłowej.. ObciąŜenia zmienne Jako obciąŝenie zmienne przyjęto obciąŝenie zastępcze do schematu PN-85/S-0030 wg punktu.3... Przyjęto bciąŝenie równomiernie rozłoŝone zamiast nacisku osi q vk (a k 50 kn )/3,8m 95,6 kn/m Obliczenie współczynnika dynamicznego: ϕ, + 0,8 L 0, φ L φ L φ długość wyznaczona wg tablicy 7 PN-85/0030 lp.3 7,96 m

23 L φ ϕ,369 wartość q vk z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego: γ q vk 30,59 kn/m ;,5.. Wyznaczenie maksymalnego obciąŝenia przypadającego na poprzecznicę - schemat rys...3 q 50,7 kn/m M max q l 8 q l V 36,9 knm 398,630 kn.3. Sprawdzenie napręŝeń normalnych przyjęto charakterystyki przekroju jak w tablicy..3. σ M max d W y 3,6 MPa < 80 MPa.. Sprawdzenie napręŝeń stycznych NapręŜenia sprawdzano w środku cięŝkości w przekroju podporowym S y 0,0095 m 3 g 0,0 m V τ I S y y g 90,863 MPa < 75 MPa.5. Sprawdzenie napręŝeń zastępczych Wartości napręŝeń zastępczych sprawdzono w miejscu połączenia pasa dolnego ze środnikiem, w przekroju / od punktu podparcia. Moment zginający oraz siła tnąca w / l: M / 37,683 knm ; V / 99,35 kn σ z σ + 3 τ σ M, d W y 97, MPa V / τ I y S g ; S 0,00505 m 3 τ 35,706 MPa ; 355, σ z 5,3 MPa <, R 308 MPa

24 σ z.6. Sprawdzenie ugięcia poprzecznicy podporowej Ugięcie poprzecznicy sprawdzono od obciąŝeń uzytkowych charakterystycznych bez współczynnika dynamicznego, z uwzględnieniem współczynnika a k, sprawdzenie wg PN-8/S-005 p.3.5 Wartość obciąŝenia : q vk 95,6 kn/m E kpa f max 5 q vk l 38 EI y f max 0,77 mm f dop l 600 5,30 mm 5. Skręcanie pomostu Skręcanie pomostu obliczono na podstawie p.a... ; EN 990 AMD : 005. Do obliczeń przyjeto model pojedyńczego dźwigara przeciąŝonego wg Rys... o charakterystykach wg tablicy.. Model obciąŝono wg. schematów : Rys..5...; Rys ; Rys..5..., obciązeniami charakterystycznymi. Rys. 5 Najniekorzystniejsze przemieszczenia od obciąŝeń wg A... ; EN 990 AMD :005 Przemieszcznie punktu S w dźwigarze nr : f Przemieszcznie punktu S w dźwigarze nr : f, mm 8,0 mm Przemieszczenie górnej krawędzi dźwigara nr a,3 mm 3

25 Rys.5. Schemat skręcania pomostu Maksymalne skręcenie pomostu pod szynami [ mm/3m ] : t 5,788/3,9 [ mm /3m ] < 3 Warunek na skręcenie (róŝnice przemieszczeń na obszarze wzorcowym) płyty pomostowej jest spełniony

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego

Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego Instytut Inżynierii Lądowej Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Podstawy Mostownictwa Dr inż. Mieszko KUŻAWA 6.11.014 r. Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła mostu kolejowego o dźwigarach blachownicowych

Wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła mostu kolejowego o dźwigarach blachownicowych Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Mostów Wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła mostu kolejowego o dźwigarach blachownicowych Opracował: inż.??, nr indeksu:?? Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

8. WIADUKT W KM (NAD UL. STAROGRANICZNĄ)

8. WIADUKT W KM (NAD UL. STAROGRANICZNĄ) 8. WIADUKT W KM 4+8 (NAD UL. STAROGRANICZNĄ). ZAŁOśENIA OBLICZENIOWE. Podstawa opracowania Obliczenia przeprowadzono w oparciu o aktualny układ norm oraz przepisów obowiązujących przy projektowaniu obiektów

Bardziej szczegółowo

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Dr inż. Mieszko KUŻAWA 0.03.015 r. III. Obliczenia wstępne dźwigara głównego Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

długość całkowita: L m moment bezwładności (względem osi y): J y cm 4 moment bezwładności: J s cm 4

długość całkowita: L m moment bezwładności (względem osi y): J y cm 4 moment bezwładności: J s cm 4 .9. Stalowy ustrój niosący. Poład drewniany spoczywa na dziewięciu belach dwuteowych..., swobodnie podpartych o rozstawie... m. Beli wyonane są ze stali... Cechy geometryczne beli: długość całowita: L

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ. 1. Dane wyjściowe

WYCIĄG Z OBLICZEŃ. 1. Dane wyjściowe WYCIĄG Z OBLICZEŃ 1. Dane wyjściowe Obliczenia wykonano dla rozpiętości osiowej 6m i długości przekrojowej przęsła 7,5m. Z uwagi na duŝy skos osi mostu (i tym samym prefabrykatów) względem osi rzeki, przyjęto

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Rozpiętość teoretyczna Wysokość kratownicy Rozstaw podłużnic Rozstaw poprzecznic Długość poprzecznic Długość słupków Długość krzyżulców

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego

Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 18.04.2015 r. III. Szczegółowe obliczenia statyczne dźwigara głównego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Obliczenia wstępne dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia wstępne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 23.03.2017 r. Zawartość raportu z ćwiczenia projektowego 1. Założenia a) Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ETAP DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ TOMU VIII OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE NAZWA ZADANIA Projekt remontu mostu drogowego w ciągu ul. Akacjowej bocznej w Ustroniu miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Dębiński

Dr inż. Janusz Dębiński Wytrzymałość materiałów ćwiczenia projektowe 5. Projekt numer 5 przykład 5.. Temat projektu Na rysunku 5.a przedstawiono belkę swobodnie podpartą wykorzystywaną w projekcie numer 5 z wytrzymałości materiałów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Pomost ortotropowy. Dane wyjściowe:

Pomost ortotropowy. Dane wyjściowe: Pomost ortotropowy Dane wyjściowe: Rozstaw żeber podłużnych a = 0,30 m Rozstaw żeber poprzecznych t = 1,60 m Rozpiętość teoretyczna Lt = 24,00 m Szerokość płyty b = 5,10 m Obciążenia stałe: a) Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Katedra Mostów i Kolei. Mosty Metalowe I. Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa. dr inż. Mieszko KUŻAWA r.

Katedra Mostów i Kolei. Mosty Metalowe I. Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa. dr inż. Mieszko KUŻAWA r. Katedra Mostów i Kolei Mosty Metalowe I Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa dr inż. Mieszko KUŻAWA 16.04.2015 r. I. Obciążenia ruchome mostów i wiaduktów kolejowych wg PN-EN 1991-2

Bardziej szczegółowo

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO 1.1. Schemat podpory 1.2. Zestawienie obciąŝeń długość przęseł : l t1 = 10.15 m l t2 = 9.44 m l t3 = 9.3 m długość całkowita : l c = 28.89

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

ρ d... kn m 3 - ciężar objętościowy drewna: ρ d... kn m 3 Wytrzymałości drewna wg PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości:

ρ d... kn m 3 - ciężar objętościowy drewna: ρ d... kn m 3 Wytrzymałości drewna wg PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości: 1. Dane ogólne 1.1. Opis projektowanego ostu Zaprojektowano ost jednoprzęsłowy wolnopodparty. Ustrój niosący stanowi... belek stalowych I... o rozstawie... i poost drewniany o konstrukcji: pokład górny

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi.

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi. Dokument Ref: SX011a-EN-EU Str. 1 z 7 Wykonał Arnaud Lemaire Data Marzec 005 Sprawdził Alain Bureau Data Marzec 005 Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach W poniŝszym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

NIP ANALIZA STATYCZNA KŁADKI STALOWEJ O KONSTRYKCJI KRATOWEJ NAD RZEKĄ KWISĄ, ŁĄCZĄCĄ AL. WOJSKA POLSKIEGO Z UL.

NIP ANALIZA STATYCZNA KŁADKI STALOWEJ O KONSTRYKCJI KRATOWEJ NAD RZEKĄ KWISĄ, ŁĄCZĄCĄ AL. WOJSKA POLSKIEGO Z UL. BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA 66-004 Zatonie, Zatonie 3E k /Zielonej Góry tel./fax 068/ 452 41 44, kom. 0601/ 78-98-66 NIP 973-003 - 52 92 ANALIZA STATYCZNA KŁADKI

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń

Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń opracowanie: dr inŝ. Marek Golubiewski, mgr inŝ. Jolanta Bondarczuk-Siwicka

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO TABELI

OBJASNIENIA DO TABELI DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA BELEK SIN OBJASNIENIA DO TABELI W tablicy podano maksymalne dopuszczalne wartości sumy obciążeń charakterystycznych stałych I użytkowych, które może przenieść belka nie przekraczając

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe MK MOSTY str. 1 Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Przebudowa mostu stałego przez rzekę Sawa w miejscowości Dębina, w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut Podzwierzyniec - Białobrzegi km 3 + 576,00

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Założyć układ warstw stropowych: beton: C0/5 lastric o 3cm warstwa wyrównawcza

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Wyznaczyć zbrojenie przekroju pokazanego na rysunku z uwagi na przekrój podporowy i przęsłowy. Rozwiązanie: 1. Dane materiałowe Beton C25/30 - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO 246 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 40-609 Katowice ul. Lechicka 24 OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO Nazwa obiektu: Miejscowość: Rodzaj przeszkody: MOST WISŁA RZEKA WISŁA Nr

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-18 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa. T-18 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-18 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 4 Założenia do analizy statycznej

Załącznik nr 1. 4 Założenia do analizy statycznej Załącznik nr 1 RAPORT Z OBLICZEŃ STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH POSADOWIENIA POŚREDNIEGO OBIEKTU SKŁADANEGO W RAMACH ZADANIA PN: BUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI PRUDNIK 1 Normy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-55 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 619 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informacje Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy nośności

Wyniki analizy nośności Wyniki analizy nośności SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Widok modelu konstrukcji 2. Dane 3. Wartość momentów zginających od obciąŝeń stałych a. Istniejąca nawierzchnia b. Po zdjęciu nadkładu nawierzchni 4. Określenie

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-50 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo