PROJEKT STROPU BELKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT STROPU BELKOWEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9

2 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość podparcia na murze xpd : 0cm wstępna długość przęsła podciągu Lpd : L + xpd npd m przyjęto długość skrajnego przęsła Lpd : 5.4m długość środkowego przęsła Lpd : L + xpd Lpd 5.3 m Zestawienie obciążeń na powierzchnię stropu Lastrico kn gk : 3.5cm m 3 Wylewka cementowa kn gk : 3 cm m 3 Papa x gk 3 : 0.05kPa 0.77 kpa 0.63 kpa kn Płyta pilśniowa twarda gk 4 :.5cm 8 m 3 Papa x gk 5 : 0.05kPa kn Wylewka betonowa gk 6 : cm 4 m 3 kn Płyta żelbetowa gk 7 : 8cm 5 m 3 0. kpa 0.48 kpa kpa Sumaryczna wartość charakterystyczna ciężaru własnego stropu dla danego typu rozwiązania: Gk : 7 i gk i 4.8 kpa Obciążenie użytkowe (zgodnie z kartą tematu): Qk : 6.75kPa przyspieszenie ziemskie g : 0 m s str./9

3 ŻEBRO Ze względu na oparcie żeber skrajnych na murze przyjmujemy ich długość obliczeniową równą Lz 0 : Lz.05 Dane profilu Przyjęto IPE m h 330 mm A 6.6 cm b tw 60 mm 7.5 mm m IPE 49. kg m tf.5 mm G IPE : m IPE g r 8 mm Jy 770 cm 4 Jz 788 cm kn m Wy 73 cm 3 Wz 98.5 cm 3 Sy 9.3 cm iy 3.7 cm iz 3.55 cm Wpl 804 cm 3 Materiał S35 : 35MPa granica plastyczności E : 0GPa modół sprężystości G : 8GPa modół sprężystości przy ścinaiu ν : 0.3 współczynnik Poissona 35MPa ε : współczynnik ε Częściowe współczynniki bezpieczeństwa γ M0 : γ M : PN-EN pkt 6. Wartosci obciazen dla zebra Schemat statyczny żebra to belka swobodnie podparta obciążona równomiernie. Dlatego rozważona jest tylko jedna kombinacja obciążenia G+Q. Wartości charakterystyczne obciążeń dla stanów granicznych użytkowalności (SGU): Gzk : Gk a + G IPE.777 kn obciążenie stłe m Qzk : Qk a 8.5 kn obciążenie zmienne m Hzk : Gzk + Qzk kn kombinacja nr - suma m str.3/9

4 Wartości obliczeniow obciążeń dla stanów granicznych nośności (STR) zgodnie z PN-EN 990: ψ 0 : współczynnik odziaływania obciążenia dla budynków kategorii E (powierzchnie magazynowe) wg Tablicy A. γ G :.35 wartości wspóczynników wg Tablicy A.(B) γ Q :.5 ξ : 0.85 Zgodnie z normą PN-EN 990 należy wybrać mniej kożystną z kombinacji nr i nr: kombinacja nr - wzór 6.0a: Hz : γ G Gzk + γ Q ψ 0 Qzk kn m kombinacja nr - wzór 6.0b: Hz : ξ γ G Gzk + γ Q Qzk kn m Hz : max( ( Hz Hz )) kn m Klasa przekroju przy zginaniu IPE 330 ze względu na środnik c t h ( tf + r) tw ze względu na pas c t 0.5 ( b tw r) tf Kształtownik spełnia warunki klasy < 7 ε < 9 ε 9 Stateczność przy ścinaiu PN-EN η : hw tw h ( tf + r) < 7 ε tw η 7 ( 6.) str.4/9

5 Zginanie PN-EN pkt 6..5 Element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem w sposób mechaniczny na całej długości. Maksymalny moment przęsłowy: 8 Hz Lz : knm Nośność przekroju klasy i : Wpl M plrd : M γ crd : M plrd knm M <.0 M crd Ścinanie PN-EN pkt 6..6 Maksymalna siła ścinająca V Ed : Hz Lz kn R zeb : V Ed kn Pole przekroju czynnego przy ścinaniu hw : h tf Av : A b tf + ( tw + r) tf cm > η hw tw 3.05 cm Av 3 V plrd : V γ crd : V plrd 47.9 kn M0 307 mm V Ed 0.8 <.0 V crd Interakcja ścinania ze zginaniem Wartość momentu dla maksymalnej tnącej wynosi 0, podobnie wartość tnącej dla maksymalnego momentu. Nie zachodzi zatem interakcja pomiędzy nimi. Ponadto spełniony jest warunek: V Ed kn < 0.5 V crd kn Ugięcie ugięcie belki: w : Hzk Lz 0 E Jy mm Lz 0 ugięcie dopuszczlne: w max : mm w 0.66 <.0 w max str.5/9

6 PODCIĄG Belka 3-przęsłowa. Rozpiętość skrajnych przęseł Lpd rozpiętość przęsła środkowego Lpd 5.3 m. 5.4 m, Materiał S35 : 35MPa granica plastyczności dla tmax < 40mm E : 0GPa modół sprężystości G : 8GPa modół sprężystości przy ścinaiu ν : 0.3 współczynnik Poissona 35MPa ε : współczynnik ε ρ s : 7850 kg m 3 Częściowe współczynniki bezpieczeństwa γ M0 : γ M : PN-EN pkt 6. Wartości obciażeń Schemat statyczny to belka wieloprzsłowa obciążona siłami skupionymi w miejscach oparcia żeber. Ciżar własny będzie uwzględniony w programie analizy statycznej. Wartości charakterystyczne obciążeń: Gpdk : Gk a Lz + G IPE Lz 6.83 kn obciążenie stłe Qpdk : Qk a Lz 96.8 kn obciążenie zmienne Wartości współczynników obliczeniowych podobnie jak dla żebra przyjmujemy dla kombinacji zgodnie z wzorem 6.0a: dla Gpd: γ G.35 dla Qpd: γ Q ψ 0.5 str.6/9

7 Podciąg odcinek - nadpodporowy Wartości sił wewnętrznych : 64.6kNm V Ed : 86.8kN Przkrój poprzeczny wymiary przekroju hw : 000mm tw : 9mm bf : 300mm tf : 35mm wymiar spoiny as : 4mm A : hw tw + bf tf 300 cm ( ) Jy : tw hw3 + bf tf 3 Jy Wy : 0.5hw + 0.5tf + bf tf [ 0.5( hw + tf) ] cm cm 3 Klasa przekroju przy zginaniu ε 35 MPa ze względu na środnik: c t hw as tw < 4 ε 4 ; klasa 3 ze względu na pas: c t Efekt szerokiego pasa Przęsło: Lpd 0.5 ( bf tw ) as tf 5.4 m, Lpd 5.3 m, L e : 0.85 Lpd < 9 ε 9 ; klasa 3.09 m ponieważ b 0 : 0.5 bf 50 mm < L e mm, efekt nie występuje Podpora: L e : 0.5 ( Lpd + Lpd) m ponieważ b 0 50 mm < L e mm, efekt nie występuje str.7/9

8 Ścinanie warunek smukłości dla środnika nieużebrowanego: η :. hw tw. > 7 ε η 60 Należy zastosować żebra pośrednie. Przyjęto żebra poprzeczne w rozstawie a.7 m. Brak żeber podłużnych dlatego k τsl : 0. Ponieważ: a hw.7 >.0 to: k τ : hw + k a τsl warunek smukłości dla środnika użebrowanego hw. > 3 tw η ε k τ Smukłość względna płytowa ściany: λ' w : 37.4 tw hw ε k τ χ w : η if λ' w < współczynnik niestateczności dla η żebra podatnego nad podporą 0.83 otherwise λ' w w : 35 MPa Nośność obliczeniowa środnika przy ściananiu: V bwrd : χ w w hw tw 3 γ M kn Wyznaczenie udziłu pasów przy ścinaniu: γ M 64.6 knm obliczeniowy moment zginający Nośność przekroju złożonego z pasów: J f : bf tf3 + bf tf [ 0.5 ( hw + tf) ] cm 4 W f : 0.5 hw J f tf cm 3 M fk : W f knm M frd : M fk γ M knm str.8/9

9 64.6 knm < M frd knm f : c : a bf tf f tw hw w 0.85 m bf tf f V bfrd : c γ M M frd.738 kn Nośność obliczeniowa środnika przy uplastycznieniu: V wrd : η w hw tw 3 γ M kn Nośność obliczeniowa przekroju przy ściananiu: V brd : V bwrd + V bfrd kn < V wrd kn V Ed Nośność przekroju na ścinanie η 3 : 0.96 <.0 V brd Zginanie Sprawdzenie narażenia na zwichrzenie pasa ściskanego elementu stabilizowanegopunktowo. L c : a.7 m rozstaw elementów stabilizujących M crd : Wy knm γ γ M 35 MPa Wy cm 3 M ε E λ : π λ' LT0 : 0.4 λ' c0 : λ' LT0 0.4 parametry przekroju zastępczego pasa ściskanego (półka + /3 części ściskanej środnika) Jz : Az : tf bf tf bf3 + hw tw hw tw 0 cm cm 4 i fz : Jz Az 8.0 cm geometria stropu Lpd 5.4 m Lpd 5.3 m a.7 m xpd 0. m odległości żeber od słupów wynoszą str.9/9

10 e : Lpd ( a + xpd 00mm) 4 a.8 m e : Lpd 5 a 0.9 m e + e.7 m w związku z tym przyjmujemy k c : k c L c M crd Warunek λ' f : < λ' i fz λ c0 0.5 jest spełniony. Zwichrzenie nie występuje Warunek na zginanie η : 0.78 <.0 M crd Interakcja zginania i ścinanie 64.6 knm V Ed 86.8 kn η' 3 : V Ed V bwrd Ponieważ η' > 0.5 należy sprawdzić interakcję. M fk M frd knm nośność przy zginaniu przekroju złożonego z samych pasów knm wartość obliczeniow równa M fk, gdzie γ γ M0 M0 hw M plrd : tf bf ( hw + tf) f + tw w knm nośność plastyczna całego przekroju M frd η' a : η' M b : 0.89 plrd M plrd (( )) 0.89 η' : max η' a η' b M frd Warunek η' + η' M plrd ( 3 ) 0.99 <.0 Stateczność pasa przy smukłym środniku Pas ściskany nie ulega wyboczeniu w płasczyźnie środnika jeżeli spełniony jest warunek smukłości: dla k : 0.55 ; Aw : hw tw 90 cm ; Afc : bf tf 05 cm hw tw. < k E Aw f Afc str.0/9

11 Podciąg odcinek - przęsło skrajne Wartości sił wewnętrznych : 895.6kNm V Ed : 50kN Przkrój poprzeczny wymiary przekroju hw 000 mm tw 9 mm bf : 80mm tf : 5mm wymiar spoiny as : 4mm A : hw tw + bf tf 30 cm ( ) Jy : tw hw3 + bf tf 3 Jy Wy : 0.5hw + 0.5tf + bf tf [ 0.5( hw + tf) ] cm cm 3 Klasa przekroju przy zginaniu ε 35 MPa ze względu na środnik: c t hw as tw < 4 ε 4 ; klasa 3 ze względu na pas: c t Efekt szerokiego pasa Przęsło: Lpd 0.5 ( bf tw ) as tf 5.4 m, Lpd 5.3 m, L e : 0.85 Lpd 5.94 < 9 ε 9 ; klasa 3.09 m ponieważ b 0 : 0.5 bf 40 mm < L e mm, efekt nie występuje Podpora: L e : 0.5 ( Lpd + Lpd) m ponieważ b 0 40 mm < L e mm, efekt nie występuje str./9

12 Zginanie Sprawdzenie narażenia na zwichrzenie pasa ściskanego elementu stabilizowanegopunktowo. L c : a.7 m rozstaw elementów stabilizujących M crd : Wy knm γ γ M 35 MPa Wy cm 3 M ε E λ : π λ' LT0 : 0.4 λ' c0 : λ' LT0 0.4 parametry przekroju zastępczego pasa ściskanego (półka + /3 części ściskanej środnika) Jz : Az : tf bf tf bf3 + hw tw hw tw 85 cm cm 4 i fz : Jz Az cm przyjmujemy k c : ze względu na prawie płaski wykres momentów w pobliżu ekstremum k c L c M crd Warunek λ' f : 0.39 < λ' i fz λ c jest spełniony. Zwichrzenie nie występuje Warunek na zginanie η : <.0 M crd Interakcja zginania i ścinanie knm V Ed 50 kn V Ed η' 3 : 0.30 gdzie V bwrd kn V bwrd Ponieważ η' < 0.5 nie trzeba sprawdzać interakcji. Stateczność pasa przy smukłym środniku Pas ściskany nie ulega wyboczeniu w płasczyźnie środnika jeżeli spełniony jest warunek smukłości: dla k : 0.55 ; Aw : hw tw 90 cm ; Afc : bf tf 70 cm hw tw. < k E Aw f Afc str./9

13 Podciąg odcinek 3 - przęsło środkowe Wartości sił wewnętrznych : 43.5kNm V Ed : 750kN Przkrój poprzeczny wymiary przekroju hw 000 mm tw 9 mm bf : 0mm tf : 5mm wymiar spoiny as : 4mm A : hw tw + bf tf 00 cm ( ) Jy : tw hw3 + bf tf 3 Jy Wy : 0.5hw + 0.5tf Jz : Jω : + bf tf [ 0.5( hw + tf) ] cm cm 3 tf bf3 + hw tw cm 4 Jz ( hw + tf) 4 ( ) cm 6 J T : 3 bf tf3 + hw tw cm 4 Klasa przekroju przy zginaniu ε 35 MPa ze względu na środnik: c t hw as tw < 4 ε 4 ; klasa 3 ze względu na pas: c t Efekt szerokiego pasa Przęsło: Lpd 0.5 ( bf tw ) as tf 5.4 m, Lpd 5.3 m, L e : 0.85 Lpd < 9 ε 9 ; klasa 3.09 m ponieważ b 0 : 0.5 bf 0 mm < L e mm, efekt nie występuje Podpora: L e : 0.5 ( Lpd + Lpd) m ponieważ b 0 0 mm < L e mm, efekt nie występuje str.3/9

14 Zginanie Sprawdzenie narażenia na zwichrzenie pasa ściskanego elementu stabilizowanegopunktowo. L c : a.7 m rozstaw elementów stabilizujących M crd : Wy knm γ γ M 35 MPa Wy cm 3 M ε E λ : π λ' LT0 : 0.4 λ' c0 : λ' LT0 0.4 parametry przekroju zastępczego pasa ściskanego (półka + /3 części ściskanej środnika) Jz : Az : tf bf tf bf3 + hw tw hw tw 70 cm cm 4 i fz : Jz Az 5.63 cm przyjmujemy k c : ze względu na prawie płaski wykres momentów w pobliżu ekstremum k c L c M crd Warunek λ' f : 0.5 > λ' i fz λ c nie jest spełniony. Może wystąpić zwichrzenie. π M E Jz Jω L c G JT Wy cr : + Jz L c π knm λ' LT : M E Jz cr Zgodnie z tablicą 6.4 normy PN EN przyjmujemy krzywą zwichrzenniową "d" dla dwuteownika spawanego gdzie h b hw + tf > bf wartość parametru imperfekcji wg tablicy 6.3 wynosi α LT : 0.76 Φ LT : α LT λ' LT 0. + λ' LT ( ) 0.87 χ LT : Φ LT + Φ LT λ' LT 0.73 M brd : χ LT Wy γ M knm Warunek na zginanie 0.96 <.0 M brd str.4/9

15 Interakcja zginania i ścinanie 43.5 knm V Ed 750 kn V Ed η' 3 : gdzie V bwrd kn V bwrd Ponieważ η' > 0.5 należy sprawdzić interakcję. Nośność przekroju złożonego z pasów: J f : bf tf3 + bf tf [ 0.5 ( hw + tf) ] cm 4 W f : 0.5 hw J f tf cm 3 M fk : W f knm M frd : M fk γ M knm hw M plrd : tf bf ( hw + tf) f + tw w knm nośność plastyczna całego przekroju M frd η' a : 0.67 η' M b : 0.75 plrd M plrd (( )) 0.75 η' : max η' a η' b M frd Warunek η' + η' M plrd ( 3 ) <.0 Stateczność pasa przy smukłym środniku Pas ściskany nie ulega wyboczeniu w płasczyźnie środnika jeżeli spełniony jest warunek smukłości: dla k : 0.55 ; Aw : hw tw 90 cm ; Afc : bf tf 55 cm hw tw. < k E Aw f Afc str.5/9

16 Żebra podporowe podciągu (oparcie na murze) Wymiary żebra bs : 05mm ts : 5mm Spoina łącząca żebro z podciągiem as : 4mm hw 000 mm tw 9 mm środnik podciągu szerokość współpracująca podciągu bws : 5 ε tw 35 mm powierzchnia żeber i współpracującej części środnika A st : bs ts + ( bws + ts) tw 57.5 cm moment bezwładności J st : ts bs3 + ts bs ( 0.5bs + 0.5tw) ( bws + ts) tw cm 4 J st promień bezwładności i st : A st Klasa przekroju c : bs as mm c ts cm 6.63 < 4 ε 4 klasa 3 Sprawdzenie żebra ze względu na wyboczenie skrętne Rozpatrywana jest tylko jedna blacha. J T : 3 bs ts3.8 cm 4 ts bs 3 J p : 3 Ponieważ bs ts cm 4 J T 0.0 > 5.3 J p E 0.006, nie występuje skrętna utrata stateczności żebra Nośność żebra na ściskanie (PN-EN pkt 6.3) L cr : hw m długość wyboczeniowa żebra L cr λ' : 0. gdzie λ i st λ α : 0.49 dla krzywej imperfekcji c (zgodnie z PN-EN pkt 9.4 ()) Φ : α ( λ' 0.) + λ' 0.53 χ : χ : χ if χ < Φ + Φ λ' otherwise χ A st N brd : kn nośność żebra γ M N Ed : 576.4kN Siła tnąca nad podporą skrajną (z obwiedni) Warunek N Ed <.0 jest spełniony. N brd str.6/9

17 Docisk żebra do pasa skos żebra sk : 0mm powierzchnia docisku A d : ( bs sk) ts 5.5 cm N Ed naprężenie dociskowe σ d : MPa < 35 MPa A d Żebra podporowe podciągu (oparcie na słupie) Wymiary żebra bs : 45mm ts : 8mm Spoina łącząca żebro z podciągiem as : 4mm hw 000 mm tw 9 mm środnik podciągu szerokość współpracująca podciągu bws : 5 ε tw 35 mm powierzchnia żeber i współpracującej części środnika A st : bs ts + ( bws + ts) tw 08.0 cm moment bezwładności J st : ts bs3 + ts bs ( 0.5bs + 0.5tw) ( bws + ts) tw cm 4 J st promień bezwładności i st : A st Klasa przekroju c : bs as mm c ts 7.6 cm < 4 ε 4 klasa 3 Sprawdzenie żebra ze względu na wyboczenie skrętne Rozpatrywana jest tylko jedna blacha. J T : 3 bs ts cm 4 ts bs 3 J p : 3 Ponieważ bs ts cm 4 J T > 5.3 J p E 0.006, nie występuje skrętna utrata stateczności żebra Nośność żebra na ściskanie (PN-EN pkt 6.3) L cr : hw m długość wyboczeniowa żebra L cr λ' : 0.4 gdzie λ i st λ α : 0.49 dla krzywej imperfekcji c (zgodnie z PN-EN pkt 9.4 ()) Φ : α ( λ' 0.) + λ' χ :.03 χ : χ if χ < Φ + Φ λ' otherwise str.7/9

18 χ A st N brd : kn nośność żebra γ M N Ed : 554.4kN Suma sił tnących nad słupem Warunek N Ed 0.6 <.0 jest spełniony. N brd Docisk żebra do pasa skos żebra sk : 0mm powierzchnia docisku A d : ( bs sk) ts 70 cm N Ed naprężenie dociskowe σ d :.057 MPa < 35 MPa A d Żebra pośrednie Wymiary żebra bs : 05mm ts : 0mm Spoina łącząca żebro z podciągiem as : 3mm hw 000 mm tw 9 mm środnik podciągu szerokość współpracująca podciągu bws : 5 ε tw 35 mm powierzchnia żeber i współpracującej części środnika A st : bs ts + ( bws + ts) tw 46. cm moment bezwładności J st : ts bs3 + ts bs ( 0.5bs + 0.5tw) ( bws + ts) tw cm 4 J st promień bezwładności i st : A st Klasa przekroju c : bs as mm c ts cm < 4 ε 4 klasa 3 Sprawdzenie żebra ze względu na wyboczenie skrętne Rozpatrywana jest tylko jedna blacha. J T : 3 bs ts3 3.5 cm 4 ts bs 3 J p : 3 Ponieważ bs ts cm 4 J T > 5.3 J p E 0.006, nie występuje skrętna utrata stateczności żebra str.8/9

19 Nośność żebra na ściskanie (PN-EN pkt 6.3) L cr : hw m długość wyboczeniowa żebra L cr λ' : 0.44 gdzie λ i st λ α : 0.49 dla krzywej imperfekcji c (zgodnie z PN-EN pkt 9.4 ()) Φ : α ( λ' 0.) + λ' 0.54 χ : χ : χ if χ < Φ + Φ λ' otherwise χ A st N brd : kn nośność żebra γ M V Ed : 86.8kN maksymalna siła tnąca w podciągu Osiowa siła ściskająca w żeberkach zgodnie PE-EN pkt (3) - uwaga w hw tw N Ed : V Ed λ' 3 γ w M + R zeb kn gdzie λ' w.4 w 35 MPa hw 000 mm γ M tw 9 mm R zeb kn maksymalna siła tnąca w żebrze IPE reakcji podporowej Warunek N Ed 0. <.0 jest spełniony. N brd str.9/9

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Rozpiętość teoretyczna Wysokość kratownicy Rozstaw podłużnic Rozstaw poprzecznic Długość poprzecznic Długość słupków Długość krzyżulców

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi.

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi. Dokument Ref: SX011a-EN-EU Str. 1 z 7 Wykonał Arnaud Lemaire Data Marzec 005 Sprawdził Alain Bureau Data Marzec 005 Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach W poniŝszym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Eksperyment #t / 12 Sposób klasyfikowania #t / 32 Przykłady obliczeń - stal #t / 44 Przykłady obliczeń - aluminium #t / 72

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Założyć układ warstw stropowych: beton: C0/5 lastric o 3cm warstwa wyrównawcza

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72

STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72 STROP TERIVA Strop między piętrowy - Teriva Widok ogólny stropu Teriva Obciążenia stałe: Materiał Ciężar konstrukcji Obliczenia Obciążenie charakterystyczne [kn/m 2 ] nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał Dane Słup IPE300 h c b fc t fc t wc R c 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c z 0c 53.81[cm 2 ] 8356.11[cm 4 ] 603.78[cm 4 ] 75.00[mm] 150.00[mm] St3S 215.00[MPa] 235.00[MPa]

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKRÓJ Nr: 1 "I 280 HEB"

PRZEKRÓJ Nr: 1 I 280 HEB PRZEKRÓJ Nr: "I 80 HEB" CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: ateriał: Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 4,0 Yc= 4,0 alfa= 0,0 omenty bezwładności [cm4]: Jx= 970,0 Jy= 6590,0 oment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 1

Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 1 Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 1 TRZECIE obliczenia statyczne (z uwzględnieniem: wyżej określonych przekrojów poprzecznych ; współczynników

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 BeamRigidColumn v. 0.9.9.0 Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.918 Dane Słup HEA500 h c b fc t fc t wc R c 490.00[mm] 300.00[mm] 23.00[mm] 12.00[mm] 27.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg EN :2006

Belka - podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.76 Dane Podciąg IPE360 h p b fp t fp t wp R p 360.00[mm] 170.00[mm] 12.70[mm] 8.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] [kn/m 3 ] mnożnik 4.00 G k 1= G d 1=23.45 sumy [kn] [kn] Jednostka [m] 1.

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] [kn/m 3 ] mnożnik 4.00 G k 1= G d 1=23.45 sumy [kn] [kn] Jednostka [m] 1. Element: Obciążenia Strona. Nadproże stropstałe nr 4 Rodzaj obciążenia x papa płyty korytkowe ścianki ażurowe z cegły wełna min. 0cm 5 strop ceramiczny 6 tynk cem.wap. Wartość 0. 4.00 9.00 0.60 Jednostka

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E Balustrad aluminiowych

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E Balustrad aluminiowych O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne TRANS Marek Godawski Ludzisławice 8 66-431 Santok Opracował: mgr inż. Konrad Roszak uprawnienia bud. nr ZAP/0031/POOK/06

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PROFILE SIN. Podstawy wymiarowania

PROFILE SIN. Podstawy wymiarowania PROFILE SIN Podstawy wymiarowania PODSTAWY WYMIAROWANIA Z punktu widzenia zagadnień statyki profil SIN pracuje jak typowa kratownica. Momenty zginajace i siły osiowe przenoszone są jedynie przez pasy a

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ.

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ. PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ. CZĘŚĆ - BELKA PODSUWNICOWA. Założenia. Hala jednonawowa o układzie raowy : - rozstaw ra : L B 6.5 - ilość pół : n 8 - długość hali : L

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych Imię i nazwisko dyplomanta: Łukasz Pasik Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym ARKUSZ OBICZEIOWY Dokument Ref: SX004a-E-EU Strona 1 z 4 Dot. Eurokodu E 1993-1-1 Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup przegubowy z trzonem

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice DL USŁUGI W BUDOWNICTWIE ŁUKASZ DROBIEC P R O J E K T O W A N I E, E K S P E R T Y Z Y, O P I N I E, N A D Z O R Y ul. KRASZEWSKIEGO 4, 41-400 MYSŁOWICE, tel. 32 318 18 65, tel. kom. 505 807 349 NIP 222-042-69-14,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo