Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)"

Transkrypt

1 Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)

2 Spis treści Metody obliczeń #t / 3 Przykład 1 #t / 11 Przykład 2 #t / 22 Przykład 3 #t / 25 Przykład 4 #t / 47 Przykład 5 #t / 56 Przykład 6 #t / 65 Przykład 7 #t / 74 Przykład 8 #t / 82 Przykład 9 #t / 83 Interakcje #t / 87 Wymagania dodatkowe #t / 88 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 91

3 Metody obliczeń Rodzaje spoin ( #8 / 20) Spoiny Pachwinowe Czołowe Otworowe Szerokobruzdowe Zwykłe Przerywane Obwodowe Z pełnym przetopem Z niepełnym przetopem Każdy rodzaj obciążenia Tylko ścinanie Każdy rodzaj obciążenia Tylko ścinanie Obliczanie: jak pachwinowe Obliczanie: jak czołowe Obliczanie: jak pachwinowe Obliczanie: jak otworowe Obliczanie: jak pachwinowe

4 Spoiny pachwinowe z pełnym przetopem

5 Spoiny pachwinowe z pełnym przetopem Spełnienie wszystkich wymagań technicznych + wystarczająca nośność elementu słabszego nie sprawdza się nośności spoin czołowych z pełnym przetopem.

6 Spoiny pachwinowe, metoda kierunkowa Rys: Autor [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] f u / (β w γ M2 ) i f u2 a τ τ σ 0,9f u / γ M2 EN (4.1) σ f u = min ( f u1 ; f u2 ) γ M2 = 1,25 f u1 steel S 235 S 275 S 355 S 420 S 460 β w 0,80 0,85 0,90 1,00 EN tab 4.1

7 Spoiny pachwinowe, metoda kierunkowa Geometria spoin: A J y J z A Vy A Vz J 0 Obciążenia (siły przekrojowe): N Ed M y, Ed M z, Ed V y, Ed V z, Ed M T, Ed σ = ± N Ed / A ± M y, Ed z / J y ± M z, Ed y / J z τ (1, 2) = ± τ (V y, Ed / A Vy, V z, Ed / A Vz, M T, Ed / J 0 ) σ = σ / 2 τ = σ / 2 + τ 1 (zazwyczaj τ 1 = 0) τ = τ 2 (zazwyczaj τ 2 = τ)

8 Spoiny pachwinowe, metoda uproszczona Geometria spoin: A J y J z A Vy A Vz J 0 Obciążenia (siły przekrojowe): N Ed M y, Ed M z, Ed V y, Ed V z, Ed M T, Ed F w, Ed = (σ + τ + τ ) a F w, Rd = f u 3 a / (β w γ M2 ) F w, Ed F w, Rd

9 Geometria spoin: charakterystyki geometryczne (A J y J z A Vy A Vz J 0 ) = kład spoiny na płaszczyznę równoległą lub prostopadła do obciążenia. Rys: Autor

10 #8 / 25 Geometria spoin pachwinowych a 3 mm l min = max( 6a; 30 mm) 0,2 t 2 a 0,7 t 1 t 2 t 1 (PN-B 3200) 150 a l (EN )

11 Przykład 1 Spoiny pachwinowe Spoiny między przykładkami i środnikiem oraz między żebrem poprzecznym a środnikiem i półkami Rys: Autor

12 Geometria spoin (po lewej przykładki-środnik, po prawej żeberko-środnik/pólki) i obciążenia Rys: Autor

13 S235 F H = 154,6 kn F V = 201,7 kn M = 34,1 knm A = 2 4 ( ) = mm 2 J x = 2 [ / (80+2) 2 ] = = mm 4 J z = 2 [ / (129,2-80) ( ,8) 2 ] = mm 4 J o J x + J z = mm 4 Rys: Autor

14 Najczęściej stosuje się jeden z trzech sposobów przeliczenia sił F H + F V na naprężenie ścinające τ: a) Obie siły dają tylko naprężenie τ (równoległe w każdym punkcie do osi spoiny); b) F H daje naprężenie poziome τ; F V daje naprężenie pionowe τ; w zależności od punktu są one równoległe lub prostopadłe do osi spoiny; c) F H działa tylko na poziome odcinki spoin, dając w nich naprężenie τ ; F V działa tylko na pionowe odcinki spoin, dając w nich naprężenie τ ;

15 Przykład 1a τ = (F H + F V ) / A = 55,672 MPa τ Μ = M r / J o r max = [(480+4) 2 + (129,2) 2 ] = 500,9 mm τ Mmax = M r max / J o = 143,533 MPa α = 15 o Rys: Autor

16 τ F = τ = 55,672 MPa τ M = τ Mmax cos α = 138,642 MPa τ M = τ Mmax sin α = 37,149 MPa σ = 0,000 MPa τ = τ M + τ F = 194,314 MPa τ = τ M = 37,149 MPa f u / (β w γ M2 ) = 360 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 342,657 MPa < 360 MPa C Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

17 Przykład 1b A = mm 2 J o = mm 4 τ Η = F H / A = 24,156 MPa τ V = F V / A = 31,516 MPa τ Mmax = M r max / J o = 143,533 MPa Rys: Autor

18 τ F = τ Η = 24,156 MPa τ F = τ V = 31,516 MPa τ M = τ Mmax cos α = 138,642 MPa τ M = τ Mmax sin α = 37,149 MPa τ = τ M + τ F = 162,798 MPa τ = τ F + τ M = 68,665 MPa σ = 0,000 MPa f u / (β w γ M2 ) = 360 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 306,030 < 360 MPa C Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

19 Przykład 1c A H = 2 4 ( ) = mm 2 A V = = mm 2 A = A H + A V = mm 2 J o = mm 4 τ Η1 = F H / A H = 60,390 MPa τ V1 = 0 / A V = 0,000 MPa τ M1 = M r 1 / J o = 143,533 MPa Rys: Autor τ Η2 = 0 / A H = 0,000 MPa τ V2 = F V / A V = 52,526 MPa τ M2 = M r 2 / J o = 138,971 MPa

20 W punkcie 1 τ 1 = τ Η1 + τ M1 cos α = 199,032 MPa τ 1 = τ V1 + τ M1 sin α = 37,149 MPa Warunek 1: [(σ 1 ) 2 + 3(τ τ 12 )] = 350,670 MPa < 360 MPa C Warunek 2: σ 1 = 0,000 MPa < 259,200 MPaC W punkcie 2 τ 2 = τ Η2 + τ M2 cos α = 191,223 MPa τ 2 = τ V2 + τ M2 sin α = 8,726 MPa Warunek 1: [(σ 2 ) 2 + 3(τ τ 22 )] = 331,553 MPa < 360 MPa C Warunek 2: σ 2 = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

21 Wnioski Warunek 1a 1b 1c [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 0,952 0,850 0,921 σ / (0,9f u / γ M2 ) 0,000 0,000 0,000 Wytężenie spoin jest bardzo podobne we wszystkich trzech metodach. Nie ma istotnego znaczenia, która metodę wybierzemy.

22 Przykład 2 Spoiny pachwinowe Spoiny między blachą węzłową a słupem / ryglem Rys: Autor

23 S235 F = 161,5 kn α = 5 o e = ( )/ 2 = 53 mm M = F e = 8,398 knm F y = F cos α = 160,885 kn F z = F sin α = 14,076 kn Rys: Autor A = = mm 2 A V = A W z = / 6 = mm 3

24 σ max = F z / A + M / W z = 4,692 MPa + 55,987 MPa = 58,320 MPa τ = F y / A V = 53,628 MPa σ = σ max / 2 = 37,703 MPa τ = σ max / 2 = 37,703 MPa τ = τ = 53,628 MPa f u / (β w γ M2 ) = 360 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 119,641 MPa < 360,000 MPa C Warunek 2: σ = 37,703 MPa < 259,200 MPa C

25 Przykład 3 Spoiny pachwinowe Spoiny między blachą czołową a ryglem, blachą stopową a słupem, ryglem i słupem Rys: Autor

26 Tą sytuację rozpatrzono w czterech przypadkach: a) Metoda tradycyjna; grubość spoin zgodnie z #t / 10 b) Zgodnie z EN p.4.10.(5) c) Połączenie belka słup bez żeber usztywniających środnik słupa metodą tradycyjną d) Połączenie jak wyżej zgodnie z EN p.4.10.(5)

27 Przykład 3a S235 A = = mm 2 A V = = mm 2 J y = / ( ) 2 = = mm 3 Rys: Autor

28 Rys: Autor Przeliczenie z osi rygla do płaszczyzny spoiny: α = 5 o M Ed = 247,1 knm N Ed = 213,0 kn V Ed = 68,5 kn M = M Ed = 247,1 knm F x = N Ed cos α + V Ed sin α = 218,169 kn F z = - N Ed sin α + V Ed cos α = 49,675 kn

29 Wykresy naprężeń Rys: Autor

30 σ (F x1 ) = σ (F x2 ) = F x / A = 26,097 MPa σ (M 1 ) = M z 1 / J y σ (M 2 ) = M z 2 / J y z 1 = 235 mm z 2 = 190 mm σ (M 1 ) = 226,952 MPa σ (M 2 ) = 183,493 MPa τ (F z1 ) = 0,000 MPa τ (F z2 ) = 10,893 MPa

31 σ 1 = σ (F x1 ) + σ (M 1 ) = 253,049 MPa σ 2 = σ (F x2 ) + σ (M 2 ) = 209,590 MPa τ 1 = τ (F z1 ) = 0,000 MPa τ 2 = τ (F z2 ) = 10,893 MPa σ 1 = τ 1 = σ 1 / 2 = 178,933 MPa σ 2 = τ 2 = σ 2 / 2 = 148,203 MPa τ 1 = τ 1 = 0,000 MPa τ 2 = τ 2 = 10,893 MPa

32 W punkcie 1 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ 1 ) 2 + 3(τ τ 12 )] = 357,866 MPa < 360,000 MPaC Warunek 2: σ 1 = 178,933 MPa < 259,200 MPaC W punkcie 2 Warunek 1: [(σ 2 ) 2 + 3(τ τ 22 )] = 297,006 MPa < 360,000 MPaC Warunek 2: σ 2 = 148,203 MPa < 259,200 MPaC

33 Przykład 3b S235 IPE 450 EN p.4.10.(5): Nośność spoin wokół półki = nośność półki na siłę osiową IPE 450 b f = 190 mm ; t f = 14,6 mm N Rd = b f t f f y / γ M0 = 651,890 kn

34 Rys: autor Σl i = b f + 2 (b f - 2r - t w ) / 2 = ( ,4) / 2 = = 328 mm M Ed = 247,1 knm F x = 218,169 kn F z = 49,675 kn Zgodnie z uproszczoną metodą obliczeń spoin: σ = N Rd / (Σl i a) σ = τ = σ / 2 F w, Ed = (σ + τ ) a F w, Rd = f u 3 a / (β w γ M2 ) F w, Ed F w, Rd

35 σ = N Rd / (Σl i a) σ = τ = σ / 2 F w, Ed = (σ + τ ) a = 2 σ a / 2 = 2 σ a = 2 N Rd / Σl i F w, Rd = f u 3 a / (β w γ M2 ) F w, Ed F w, Rd 2 N Rd / Σl i f u 3 a / (β w γ M2 ) 2 N Rd β w γ M2 / ( 3 f u Σl i ) a 4,5 mm a = 6 mm (tak samo dla środnika)

36 A = = mm 2 A V = = mm 2 J y = / ( ) ( ,4 + 3) 2 = = mm 4 Tak samo jak w 3a, liczymy naprężenia w punktach 1 i 2 Rys: Autor

37 σ (F x1 ) = σ (F x2 ) = F x / A = 25,679 MPa σ (M 1 ) = M Ed z 1 / J y σ (M 2 ) = M Ed z 2 / J y z 1 = 235 mm z 2 = 190 mm σ (M 1 ) = 237,375 MPa σ (M 2 ) = 191,920 MPa τ (F z1 ) = 0,000 MPa τ (F z2 ) = 10,893 MPa

38 σ 1 = σ (F x1 ) + σ (M 1 ) = 263,054 MPa σ 2 = σ (F x2 ) + σ (M 2 ) = 217,599 MPa τ 1 = τ (F z1 ) = 0,000 MPa τ 2 = τ (F z2 ) = 10,893 MPa σ 1 = τ 1 = σ 1 / 2 = 186,007 MPa σ 2 = τ 2 = σ 2 / 2 = 153,866 MPa τ 1 = τ 1 = 0,000 MPa τ 2 = τ 2 = 10,893 MPa

39 Dla punktu 1 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Condition 1: [(σ 1 ) 2 + 3(τ τ 12 )] = 372,014 MPa > 360,000 MPaD Condition 2: σ 1 = 186,007 MPa < 259,200 MPaC Dla punktu 2 Condition 1: [(σ 2 ) 2 + 3(τ τ 22 )] = 308,310 MPa < 360,000 MPaC Condition 2: σ 2 = 153,866 MPa < 259,200 MPaC

40 Wnioski Warunek Punkt 3a 3b [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 1 0,994 1, ,825 0,856 σ / (0,9f u / γ M2 ) 1 0,690 0, ,572 0,594 Może się okazać, że obliczenia zgodne z Eurokodem (EN p.4.10.(5)) dadzą za słabe spoiny.

41 Przykład 3c S235 IPE 450 (belka) HEB 600 (słup) Jeśli w połączeniu sztywnym belki ze słupem nie usztywnimy słupa żebrami, musimy w obliczeniach przyjąć zredukowaną długość spoin wokół półek belki (EN p.4.10.(2)) Rys: Autor

42 Efektywna długość spoin poziomych: b eff = min ( b bf ; t cw + 2s + 7 k t cf ) IPE 450 (belka) b bf = 190 mm ; t bf = 14,6 mm HEB 600 (słup) t cf = 30 mm ; t cw = 15,5 mm ; r = 27 mm Dla słupa z dwuteownika gorącowalcowanego: s = r Dla słupa z dwuteownika spawanego: s = a 2 k = min [ 1,0 ; (t cf / t bf )(f y, cf / f y, bf ) ]

43 IPE 450 (belka) b bf = 190 mm ; t bf = 14,6 mm HEB 600 (słup) t cf = 30 mm ; t cw = 15,5 mm ; r = 27 mm Słup gorącowalcowany: s = r = 27 mm k = min [ 1,0 ; (t cf / t bf )(f y, cf / f y, bf ) ] = min (1,0 ; 2,055) = 1,0 Efektywna długość spoin poziomych: b eff = min ( b bf ; t cw + 2s + 7 k t cf ) = min (190 ; 15, ) = = min (190 ; 279,5) = 190 mm W tym konkretnym przypadku nie musimy dokonywać redukcji. Reszta obliczeń jest taka sama jak dla przykładu 3a.

44 Przykład 3d S235 IPE 450 (belka) HEB 600 (słup) Jeśli w połączeniu sztywnym belki ze słupem nie usztywnimy słupa żebrami, musimy w obliczeniach przyjąć zredukowaną długość spoin wokół półek belki (EN p.4.10.(2)) Rys: Autor

45 IPE 450 (belka) b bf = 190 mm ; t bf = 14,6 mm HEB 600 (słup) t cf = 30 mm ; t cw = 15,5 mm ; r = 27 mm Słup gorącowalcowany: s = r = 27 mm k = min [ 1,0 ; (t cf / t bf )(f y, cf / f y, bf ) ] = min (1,0 ; 2,055) = 1,0 Efektywna długość spoin poziomych: b eff = min ( b bf ; t cw + 2s + 7 k t cf ) = min (190 ; 15, ) = = min (190 ; 279,5) = 190 mm W tym konkretnym przypadku nie musimy dokonywać redukcji. Reszta obliczeń jest taka sama jak dla przykładu 3b.

46 Wnioski Warunek Punkt 3c 3d [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 1 0,994 1, ,825 0,856 σ / (0,9f u / γ M2 ) 1 0,690 0, ,572 0,594 Może się zdarzyć, że musimy zredukować długość spoin poziomych. W takim przypadku należy odpowiednio zwiększyć ich grubość.

47 Przykład 4 Spoiny pachwinowe Rys: Autor Spoiny między prętami kratownicy stalowej (przekroje rurowe).

48 Sytuacja rozpatrzona jest w dwu przypadkach: a) Kratownica idealna; b) Kratownica nieidealna; Zgodnie z zapisami Eurokodu EN , musimy spełnić wiele warunków by można było realną kratownicę liczyć jak idealną (tylko siły osiowe). Czasami, gdy część warunków nie jest spełniona, musimy dodatkowo uwzględnić niewielkie momenty zginające, przyłożone w węzłach kratownicy. Więcej informacji pokazane będzie na wykładzie #14.

49 Przykład 4a S235 CHS średnica 51 mm CHS grubość ścianki 3,2 mm grubośćspoiny 3 mm A = π [(51 / 2 + 3) 2 - (51 / 2) 2 ] = 509 mm 2 N Ed = 64,73 kn Rys: Autor

50 σ = N Ed / A = 127,171 MPa τ = 0 MPa σ = τ = σ / 2 = 89,923 MPa τ = τ = 0,000 MPa

51 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Condition 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 254,342 MPa < 360,000 MPaC Condition 2: σ = 89,923 MPa < 259,200 MPaC

52 Przykład 4b S235 A = π [(51 / 2 + 3) 2 - (51 / 2) 2 ] = 509 mm 2 J = π [(51 / 2 + 3) 4 - (51 / 2) 4 ] / 4 = mm 4 W = J / (r + a) = / (51 / 2 + 3) = mm 3 N Ed = 64,73 kn M Ed = 2,24 knm Rys: Autor

53 σ = N Ed / A + M Ed / W = 127, ,085 MPa = 470,256 τ = 0 MPa σ = τ = σ / 2 = 332,521 MPa τ = τ = 0,000 MPa

54 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Condition 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 665,042 MPa > 360,000 MPaD Condition 2: σ = 332,521 MPa > 259,200 MPaD

55 Wnioski Warunek 4a 4b [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 0,707 1,847 σ / (0,9f u / γ M2 ) 0,347 1,283 Nawet przy małym momencie zginającym, wytężenie spoin w kratownicy jest znacznie większe, niż ich nośność. M.in. Dlatego ważne jest dokładne spełnienie wszystkich warunków definiujących idealną kratownicę.

56 Przykład 5 Spoiny pachwinowe Spoiny między blachą węzłową a stężeniem, między nakładką a półką Rys: Autor

57 Przykład przeanalizowany będzie dla dwu przypadków: a) Gdy l weld 150 a b) Gdy l weld > 150 a

58 Przykład 5a S235 A V = = mm 2 F Ed = 1 874,3 kn Rys: Autor

59 σ = 0 MPa τ = F Ed / A V = 199,394 MPa σ = τ = σ / 2 = 0,000 MPa τ = τ = 199,394 MPa

60 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 345,361 MPa < 360,000 MPaC Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

61 Przykład 5b W tej sytuacji jest pewien problem... S235 A V = = mm 2 F Ed = 562,3,3 kn Rys: Autor l = 470 mm > 150 a = 450 mm Długi styk Dla długich spoin wykres naprężeń staje się nieliniowy po długości spoiny. Wartości na końcach są wyższe niż w części centralnej. W modelu matematycznym przyjmujemy jednorodny rozkład naprężeń - może się okazać że na końcach naprężenia przekroczą nośność i dojdzie do zniszczenia spoiny.

62 Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] β LW f u / (β w γ M2 ) Warunek 2: σ 0,9 β LW f u / γ M2 Wartość β LW dla różnych rodzajów spoiny: Długość spoiny: 0 - Pomiędzy półką a środnikiem w dwuteownikach spawanych Długość spoiny: L < 1,700 m 1,700 m < L < 8,500 m L > 8,500 m Pomiędzy żebrami poprzecznymi i belką w dwuteownikach spawanych 1,0 1,0 1,1 - L / 17 0,6 Długość spoiny: L < 150 a 150 a < L < 900 a L > 900 a Wszystkie pozostałe przypadki 1,0 1,2-0,2 L / (150 a) 0,0 EN (4.9), (4.10)

63 β LW = 1,2-0,2 470 / 450 = 0,991 β LW f u / (β w γ M2 ) = 356,800 MPa 0,9 β LW f u / γ M2 = 256,896 MPa σ = 0 MPa τ = F Ed / A V = 199,394 MPa σ = τ = σ / 2 = 0,000 MPa τ = τ = 199,394 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 345,361 MPaC Warunek 2: σ = 0,000 MPaC

64 Wnioski Warunek 5a 5b [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 0,959 0,968 σ / (0,9f u / γ M2 ) 0,000 0,000 Może się okazać, że przy wydłużaniu spoin wytężenie w nich będzie rosło, a ich nośność będzie spadać.

65 Przykład 6 Rys: Autor Spoiny pachwinowe Spoiny w elementach wielogałęziowych między skratowaniem lub przewiązkami a gałęziami, gdy przewiązki lub skratowanie wykonane jest z kątowników

66 Dla kątowników istotna jest odległość między środkiem ciężkości przekroju a środkiem ciężkości spoin. Należy rozważyć dwie możliwości: a) Odległość = 0 b) Odległość 0

67 Przykład 6a Różne długości spoin, brak mimośrodu (Środek ciężkości spoin w tym samym miejscu, co środek ciężkości kątownika) S235 L 40x40x5 a = 3 mm F ed = 164,2 kn e 1 = 11,6 + a / 2 = 13,1 mm e 2 = 28,4 + a / 2 = 29,9 mm e 1 l 1 = e 2 l 2 l 1 = 2,284 l 2 Rys: Autor Założenie: l 1 = 205 mm l 2 = 90 mm

68 Σ l = l 1 + l 2 = 295 mm A V = a Σ l = = 885 mm 2 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa σ = 0 MPa τ = τ = F Ed / A V = 185,537 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 321,359 < 360,000 MPaC Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

69 Przykład 6b Taka sama długość spoin, mimośród S235 L 40x40x5 a = 3 mm F ed = 164,2 kn A V = = mm 2 Rys: Autor

70 Rys: Autor M 1 = e 1 F ed / 2 = 1,076 knm M 2 = e 2 F ed / 2 = 2,455 knm M = M 2 - M 1 = 1,379 knm J y = (21,5) 2 = mm 4 J z = / 12 = mm 4 J o = J y + J z = mm 4

71 Obliczenia takie same jak dla przykładu 1: τ F = F Ed / A V = 136,833 MPa τ M = M r max / J o r max = ( ) = 102,6 mm sin α = 23 / 102,6 τ M = 62,150 MPa τ M = τ M sin α = 13,932 MPa τ M = τ M cos α = 60,568 MPa σ = 0 MPa τ = τ M + τ F = 150,765 MPa τ = τ M = 60,568 MPa σ = 0,000 MPa

72 f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 281,417MPa < 360,000 MPaC Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

73 Wnioski Warunek 6a 6b [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 0,893 0,970 σ / (0,9f u / γ M2 ) 0,000 0,000 Efekt niezerowego mimośrodu daje istotne zwiększenie wytężenia spoiny nawet dla małych wartości mimośrodu.

74 Spoiny między półką a środnikiem w dwuteowniku spawanym W tym przypadku naprężenia w spoinach jest takie samo jak naprężenie w dwuteowniku. Odnosimy się do geometrii belki, nie spoin. Przykład 7 Spoiny pachwinowe S235 a = 6 mm A I = = mm 2 A V I = = mm 2 J y I = / (1 168 / / 2) 2 = = mm 4 S y = (1 168 / / 2) = mm 3 z 1 = / 2 = 584 mm W yi1 = J y I / z 1 = mm 3 Rys: Autor M Ed = 1 254,2 knm V Ed = 1 325,9 kn

75 Rozważone zostanie trzy przypadki: a) Spoiny pachwinowe ciągłe b) Spoiny pachwinowe przerywane c) Spoiny pachwinowe ciągłe i dodatkowe obciążenie poprzeczne

76 Rys: Autor Przykład 7a σ 1 = M Ed / W yi1 = 120,482 MPa τ 1 = V Ed S y / (2 a J y I ) = 68,861 MPa τ = σ 1 + τ 1 = 189,343 MPa τ = 0 MPa σ = 0 MPa f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 267,771 MPa < 360,000 MPaC Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

77 Przykład 7b Rys: Autor L w = 148 mm L 1 = 52 mm

78 τ = (σ 1 + τ 1 ) (L w + L 1 ) / L w = 255,869 MPa τ = 0 MPa σ = 0 MPa f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 443,178 MPa > 360,000 MPaD Rys: Autor Warunek 2: σ = 0,000 MPa < 259,200 MPaC

79 Przykład 7c Lokalne obciążenie poprzeczne od suwnicy lub belki poprzecznej Rys: Autor S235 P = 136,4 kn l 0 = 212 mm σ z = P / (l 0 2 a) = 53,616 MPa

80 τ = σ 1 + τ 1 = 189,343 MPa τ = σ = σ z / 2 = 37,912 MPa f u / (β w γ M2 ) = 360,000 MPa 0,9f u / γ M2 = 259,200 MPa Warunek 1: [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] = 336,603 MPa < 360,000 MPaC Warunek 2: σ = 37,912 MPa < 259,200 MPaC

81 Wnioski Warunek 7a 7b 7c [(σ ) 2 + 3(τ 2 + τ 2 )] / [f u / (β w γ M2 )] 0,744 1,231 0,935 σ / (0,9f u / γ M2 ) 0,000 0,000 0,146 Spoiny przerywane mogą się okazać za słabe.

82 Przykład 8 Spoiny pachwinowe obwodowe Pomocnicze dla dużych nakładek, przykładek, wzmocnień środnika itp. Dla zapewnienia lepszej współpracy blach i zabezpieczenia przed wyboczeniem blach) Obliczenia wedle tej samej metody co w przykładzie 1 Rys: Autor

83 Przykład 9 Spoiny otworowe Pomocnicze dla dużych nakładek, przykładek, wzmocnień środnika itp. Dla zapewnienia lepszej współpracy blach i zabezpieczenia przed wyboczeniem blach)

84 d t h Obliczenia analogicznie jak w przykładzie 1 f u1 F w, Rd = A w f u / ( 3 β w γ M2 ) Rys: Autor f u2 A w = π d 2 / 4 f u = min ( f u1 ; f u2 ) γ M2 = 1,25 stal S 235 S 275 S 355 S 420 S 460 EN tab 4.1 β w 0,80 0,85 0,90 1,00

85 A = Σ A i J i ψ = J 0iψ + A i r ζ 2 J 0iψ << A i r ζ 2 J i ψ A i r iζ 2 J ψ = Σ J i ψ Σ (A i r iζ2 ) ψ, ζ = y, z Rys: Autor J i o J i y + J i z J o J y + J z = = Σ (A i r iz2 ) + Σ (A i r iy2 ) = = Σ [A i ( r iz2 + r iy2 )] = = Σ (A i r i2 )

86 Rys: Autor τ i = F y / A + F z / A + M r i / J o = = F y / Σ A i + F z / Σ A i + + M r i / Σ (A i r ζ2 ) usually A i = const = A ; Σ A i = n A ; Σ (A i r i2 ) = A Σ (r i2 ) ; τ i = F y / (n A) + F z / (n A) + + M r i / [A Σ (r i2 )] τ i A = F i F i = F y / n + F z / n + Taki sam wzór jak dla śrub w przykładce + M r i / Σ (r i2 ) F i F w, Rd

87 Interakcje Interakcja między spoinami pachwinowymi obwodowymi / otworowymi a innym rodzajem spoin Geometria spoin obwodowych lub otworowych jest dodana do geometrii innych rodzajów spoin: A = A plug + A all round + A other J y = A plug, y + A all round, y + A other, y J z = A plug, z + A all round, z + A other, z

88 Wymagania dodatkowe #8 / 27 Spoiny pachwinowe dopuszczalne kąty między elementami (EN p ) 120 o 60 o a a a Rys: Autor

89 EN p Ta część musi być przetestowana eksperymentalnie 120 o a a a Ta część liczona jest jako spoina czołowa z niepełnym przetopem 60 o Rys: Autor

90 a a α 60 o Spoina czołowa z niepełnym przetopem = przetop mniejszy niż grubość materiału rodzimego (EN p (2)) Obliczenia: jak dla spoiny czołowej (EN p (1)). Grubośc spoiny: nie większa niż głębokość przetopu (EN p (2)). Rys: Autor a a 1 a 1 = 2a sin (α / 2)

91 Zagadnienia egzaminacyjne Wstępny dobór geometrii spoin pachwinowych Nośność spoin pachwinowych Przeliczenie sił przekrojowych na naprężenia dla różnych rodzajów spoin

92 Dziękuję za uwagę 2017 dr inż. Tomasz Michałowski

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Eksperyment #t / 12 Sposób klasyfikowania #t / 32 Przykłady obliczeń - stal #t / 44 Przykłady obliczeń - aluminium #t / 72

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: prof. Lucjan ŚLĘCZKA PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39 ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE I PROJEKTOWANIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 POLITECHNIKA GDAOSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 ZAŁOŻENIA Postanowienia normy

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Spis treści Stopa słupa #t / 3 Słupy złożone #t / 18 Przykład 1 #t / 41 Przykład 2 #t / 65 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 98 Stopa słupa Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200 BeamsRigid v. 0.9.9.2 Belka - belka (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.999 Dane Lewa belka IPE300 h b b fb t fb t wb R b 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A b J y0b J z0b y 0b

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Styki spawane i śrubowe (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Styki spawane i śrubowe (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIII Styki spawane i śrubowe (część II) Spis treści Interakcje #t / 3 Węzły kratownic #t / 7 Styki montażowe kratownic #t / 46 Żebra #t / 56 L- dodatkowe reguły #t / 81 Spawany

Bardziej szczegółowo

Belka-blacha-podciąg EN :2006

Belka-blacha-podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamPlateGirder v. 0.9.9.0 Belka-blacha-podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.58 Dane Podciąg C300 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 100.00[mm] 16.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I)

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I) Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I) Contents Siły przekrojowe #t / 3 Geometria przekroju #t / 5 Eksperyment #t / 19 Wzory na nośność #t / 40 Efekt szerokiego pasa #t / 73 Redystrybucja momentów

Bardziej szczegółowo

Przykład: Oparcie kratownicy

Przykład: Oparcie kratownicy Dokument Re: SX033b-PL-EU Strona 1 z 7 Przykład przedstawia metodę obliczania nośności przy ścinaniu połączenia doczołowego kratownicy dachowej z pasem słupa. Pas dźwigara jest taki sam, jak pokazano w

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg EN :2006

Belka - podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.76 Dane Podciąg IPE360 h p b fp t fp t wp R p 360.00[mm] 170.00[mm] 12.70[mm] 8.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice Spis treści Definicja #t / 3 Geometria #t / 7 Rodzaje konstrukcji #t / 15 Obliczenia #t / 29 Przykład #t / 57 Weryfikacja wyników #t / 79 Ciężar własny #t /

Bardziej szczegółowo

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 BeamRigidColumn v. 0.9.9.0 Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.918 Dane Słup HEA500 h c b fc t fc t wc R c 490.00[mm] 300.00[mm] 23.00[mm] 12.00[mm] 27.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Projektowanie połączeń konstrukcji Przykłady połączeń, siły przekrojowe i naprężenia, idealizacja pracy łącznika, warunki bezpieczeństwa przy ścinaniu i docisku, połączenia na spoiny

Bardziej szczegółowo

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał Dane Słup IPE300 h c b fc t fc t wc R c 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c z 0c 53.81[cm 2 ] 8356.11[cm 4 ] 603.78[cm 4 ] 75.00[mm] 150.00[mm] St3S 215.00[MPa] 235.00[MPa]

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW POŁĄCZENIA ŚRUBOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 2 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 3 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 4 POŁĄCZENIE ŚRUBOWE ZAKŁADKOWE /DOCZOŁOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.31 (2013) Założenia projektowe przekrój poprzeczny składa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową 262 Połączenia na łączniki mechaniczne grupy szeregów śrub przyjmuje się wartość P l eff równą sumie długości efektywnej l eff, określonej w odniesieniu do każdego właściwego szeregu śrub jako części grupy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki

Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki Spis treści Zalecane przekroje belek #t / 3 Nośność metody obliczeń #t / 18 Metoda naprężeń zredukowanych (MNZ) #t / 40 Metoda przekrojów efektywnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Dębiński

Dr inż. Janusz Dębiński Wytrzymałość materiałów ćwiczenia projektowe 5. Projekt numer 5 przykład 5.. Temat projektu Na rysunku 5.a przedstawiono belkę swobodnie podpartą wykorzystywaną w projekcie numer 5 z wytrzymałości materiałów.

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe II Wykład V Estakady podsuwnicowe Belki, słupy, stężenia

Konstrukcje metalowe II Wykład V Estakady podsuwnicowe Belki, słupy, stężenia Konstrukcje metalowe II Wykład V Estakady podsuwnicowe Belki, słupy, stężenia Spis treści Obliczenia zmęczeniowe #t / 3 Odkształcenia #t / 25 Połączenia #t / 37 Słupy #t / 41 Przykład 1 #t / 77 Przykład

Bardziej szczegółowo

Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z kątownika do blachy węzłowej

Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z kątownika do blachy węzłowej Dokument Re: SX34a-PL-EU Strona 1 z 8 Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z Przykład pokazuje procedurę sprawdzenia nośności połączenia śrubowego pomiędzy prętem stęŝenia wykonanym

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XI Styki spawane i śrubowe (część I)

Konstrukcje metalowe Wykład XI Styki spawane i śrubowe (część I) Konstrukcje metalowe Wykład XI Styki spawane i śrubowe (część I) Spis treści Rozwiązania konstrukcyjne #t / 3 Wstępne założenia o geometrii styków #t / 23 Interakcje #t / 32 Stopa słupa #t / 75 Oparcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja połączenia Połączenie_1

Dokumentacja połączenia Połączenie_1 Połączenie_1 Model: Norma projektowa: Użyty zał. krajowy: Rodzaj ramy: Konfiguracja połączenia: rama łączenie Eurokod EN wartości zalecane nieusztywniony Połączenie belka-słup (połączenie górne) 21.02.2017.

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 7. Piśmiennictwo 8

Spis treści. Przedmowa 7. Piśmiennictwo 8 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. T. 1 / pod red. Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego ; Jan Bródka [et al.]. wyd. 2. Rzeszów, cop. 2013 Spis treści Przedmowa 7 Piśmiennictwo

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Rozpiętość teoretyczna Wysokość kratownicy Rozstaw podłużnic Rozstaw poprzecznic Długość poprzecznic Długość słupków Długość krzyżulców

Bardziej szczegółowo

Belka - słup (blacha czołowa) EC : 2006

Belka - słup (blacha czołowa) EC : 2006 BeamRigidColumn v. 0.9.9.7 Belka - słup (blacha czołowa) EC3 1991-1-8: 2006 Wytężenie: 0.98 Dane Słup IPE 270 h c b fc t fc t wc R c 270.00[mm] 135.00[mm] 10.20[mm] 6.60[mm] 15.00[mm] A c J y0c J z0c y

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład III Geometria przekroju

Konstrukcje metalowe Wykład III Geometria przekroju Konstrukcje metalowe Wykład III Geometria przekroju Spis treści Podstawowe charakterystyki geometryczne #t / 3 Zaawansowane charakterystyki geometryczne #t / 27 Przykład obliczeniowy #t / 58 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i

Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i martenowski Odtlenianie stali Odlewanie stali Proces ciągłego

Bardziej szczegółowo

Przykład 4.1. Ściag stalowy. L200x100x cm 10 cm I120. Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym

Przykład 4.1. Ściag stalowy. L200x100x cm 10 cm I120. Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym Przykład 4.1. Ściag stalowy Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym rysunku jeśli naprężenie dopuszczalne wynosi 15 MPa. Szukana siła P przyłożona jest

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Moduł. Połączenia doczołowe

Moduł. Połączenia doczołowe Moduł Połączenia doczołowe 470-1 Spis treści 470. POŁĄCZENIA DOCZOŁOWE... 3 470.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 470.1.1. Opis ogólny programu... 3 470.1.2. Zakres pracy programu... 3 470.1.3. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 Wykresy sił przekrojowych w ustrojach złożonych USTROJE ZŁOŻONE. A) o trzech reakcjach podporowych N=3

ĆWICZENIE 7 Wykresy sił przekrojowych w ustrojach złożonych USTROJE ZŁOŻONE. A) o trzech reakcjach podporowych N=3 ĆWICZENIE 7 Wykresy sił przekrojowych w ustrojach złożonych USTROJE ZŁOŻONE A) o trzech reakcjach podporowych N=3 B) o liczbie większej niż 3 - reakcjach podporowych N>3 A) wyznaczanie reakcji z równań

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej SN042a-PL-EU. 1. Model obliczeniowy 2. 2.

Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej SN042a-PL-EU. 1. Model obliczeniowy 2. 2. Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej Ten dokument zawiera informacje na temat metod projektowanie śrubowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ Jakub Kałużny Ryszard Klauza Grupa B3 Semestr

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Kolokwium z mechaniki gruntów

Kolokwium z mechaniki gruntów Zestaw 1 Zadanie 1. (6 pkt.) Narysować wykres i obliczyć wypadkowe parcia czynnego wywieranego na idealnie gładką i sztywną ściankę. 30 kpa γ=17,5 kn/m 3 Zadanie 2. (6 pkt.) Obliczyć ile wynosi obciążenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Przykład 4.2. Sprawdzenie naprężeń normalnych

Przykład 4.2. Sprawdzenie naprężeń normalnych Przykład 4.. Sprawdzenie naprężeń normalnych Sprawdzić warunki nośności przekroju ze względu na naprężenia normalne jeśli naprężenia dopuszczalne są równe: k c = 0 MPa k r = 80 MPa 0, kn 0 kn m 0,5 kn/m

Bardziej szczegółowo

Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4

Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4 Co nowego 2017 R2 Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4 ULEPSZENIA W STEEL STRUCTURE DESIGNERS 2017 R2... 4 Połączenie osi do węzłów... 4 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

6.3. Słupy. O Przykład 4 7W ////, Przykłady obliczeń. Słupy A. Wymiarowanie trzonu słupa. gdzie: pole przekroju wszystkich spoin,

6.3. Słupy. O Przykład 4 7W ////, Przykłady obliczeń. Słupy A. Wymiarowanie trzonu słupa. gdzie: pole przekroju wszystkich spoin, 3 5 2 Przykłady obliczeń Słupy 3 5 3 gdzie: y a/ - pole przekroju wszystkich spoin, o / = 2[(200 + 20) 0] = 64-0: mm2. r, = = - - - 6 = 7.4 MP a < / = A = 76. MPa. r a t 0-400 * S przy czym lw= 2 200 =

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY 11 10 9 8 7 6 5 4 1 1 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]: 1,7 1,41 7 1,6,17,968 1,591 8 1,07,46,658 1,759 9 0,688,54 4,4 1,916 10 0,46,609 5,00,061

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2) Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej

Bardziej szczegółowo

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych Spis treści Wykaz oznaczeń 11 Wstęp 14 1. Produkcja, własności stali, wyroby hutnicze, łączniki 17 1.1. Zarys produkcji stali 18 1.1.1. Produkcja surówki 18 1.1.2. Produkcja stali i żeliwa 19 1.1.3. Odtlenianie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 9.00.30; 9.080.0 PN-EN 993--8:2006/AC wrzesień 2009 Wprowadza EN 993--8:2005/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 993--8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część -8:

Bardziej szczegółowo