2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu"

Transkrypt

1 Obliczenia statyczne ekranu dw nr OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977. Az1:009 ) charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q k 300 Pa (strefa I) (tab.3) współczynnik ekspozycji C e 1.0 (teren niezabudowany) (tab.4) współczynnik aerodynamiczny C p 1.4 (Z1-3) współczynnik działania porywów wiatru 1.8 współczynnik obliczeniowy f 1.5 obciążenie równomiernie rozłożone działające na słupek (budowla niepodatna na dyn. działanie wiatru) (pkt.5.1) (pkt..3) charakterystyczne p xk q k C e C p l o p xk kn/m obliczeniowe p x p xk f p x kn/m Obciążenia poziome od odśnieżania ( wg PN-EN ) siła skupiona F xo 10.0kN na wysokości h o 1.5m Obciążenia pionowe cieżar własny słupa HEA160 Fy 0.355kN/m H Fy 1.56 kn 1 blachy usztywniające Fy 78.50kN/m3 10mm 60mm 100cm Fy 0.07 kn blacha podstawy Fy 78.50kN/m3 5mm 30mm 460mm 1.1 Fy kn razem : F y Fy F i y.087 kn i Siły działające w podstawie słupa Siła pozioma F x p x H F x kn Siła pionowa F y F y F y.087 kn Moment zginający M 0.5 p x H M knm moment zginający od odśnieżania M o F xo h o M o 15 knm Jako obciążenie miarodajne przyjęto obciążenie od wiatru. Wymiarowanie słupa.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2 Obliczenia statyczne ekranu - - dw nr 645 a) parametry przekroju: HEA160: h 15mm b 160mm h 1 60mm b 1 10mm grubość środnika t w 6mm grubość półki t p 9.5mm wysokość środnika h w h t p h w 133 mm momenty bezwładności : I x1 1670cm 4 I y1 616cm 4 pole przekroju : A cm pole przekroju: A A 1 4 h 1 b 1 A 6.8 cm wskażnik wytrzymałości : W x1 0cm 3 moment bezwładności przy skręcaniu: momenty bezwładności przekroju: I d1 14.4cm 4 I x I x1 4 h 1 b h 0.5 h 1 I x cm 4 I y I y1 4 h 1 b b 0.5 b 1 I y 1966 cm 4 4 I d I d1 3 b 1 3 h 1 I d.4 cm 4 I y h t p wycinkowy moment bezwładności: I I cm 6 I x wskaźnik wytrzymałości: W x W 0.5 h h x cm 3 1 b) określenie klasy przekroju: przyjęto stal 18GA f d 305 MPa 15 MPa 0.84 f d współczynnik sprężystości podłużnej: E 05 GPa współczynnik sprężystości poprzecznej: G 80 GPa

3 Obliczenia statyczne ekranu dw nr 645 graniczna smukłość ścianki środnika h w.167 < przekrój klasy 1 (tab.6) t w graniczna smukłość ścianki nakładek h 1 6 < przekrój klasy 1 (tab.6) b 1 c) nośność obliczeniowa przekroju przy jednokierunkowym zginaniu: p 1 obliczeniowy współczynnik rezerwy plastycznej M R p W x f d M R knm (4) d) nośność obliczeniowa przekroju przy ścinaniu: warunek smukłości: h w < t w (tab.7) pole przekroju czynnego przy ścinaniu: A v h w t w A v 7.98 cm (tab.7) nośność obliczeniowa przy ścinaniu V R 0.58 A v f d V R kn (47) siła poprzeczna (z poz ) F x kn < 0.6 V R 84.7 kn pominięto wpływ siły poprzecznej.. Wyznaczenie momentu krytycznego przy zwichrzeniu. współczynnik długości wyboczeniowej przy wyboczeniu giętnym: E I y siła krytyczna przy wyboczeniu giętnym: N y H N y kn I x I y promienie bezwładności przekroju: i x i A x cm i y i A y cm (Z1-4) i o i x i y i o cm y s 0mm (współrzędna środka ścinania) i s i o y s i s cm(współrzędna środka ścinania) 1 E I siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym: N z i s H G I d N z.09 MN A 1 0 A 3.4 B 4.1 (Z1-5) a s 0.5 h a s 7.6 cm (różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia obciążenia) b y 0cm (jak dla przekroju bisymetrycznego) (tab.z1-1) A o A 1 b y A a s A o 5.84 cm moment krytyczny przy zwichrzeniu: B i s M cr A o N y A o N y N y N z M cr knm (Z1-9).3. Sprawdzenie nośności. M R smukłość względna przy zwichrzeniu: L 1.15 M L (50) cr

4 Obliczenia statyczne ekranu dw nr współczynnik zwichrzenia: L 1 L L nośność: M L M R 1 (tab.11) < 1 (5).4. Sprawdzenie ugięcia. odległość teoretycznego początku nakładek do podstawy z 70cm obciążenie od obciążeń charakterystycznych p k p xk p k kn/m na dolną część słupa z nakładkami w poziomie z=70 cm działają następujące siły P 1k p k ( H z) P 1k kn M 1k p k 0.5 ( H z) M 1k knm odgięcie dolnej części słupa od obciążeń powyżej punktu "z" P 1k z 3 M 1k z f 1 f 3 E I x E I cm x odgięcie dolnej części słupa od obciążeń poniżej punktu "z" p k z 4 f f 8 E I 0.00 cm x odgięcie górnej części słupa na odcinku z-h p k ( H z) 4 f 3 f 8 E I cm x1 f max f 1 f f 3 f max.1037 cm < H.667 cm 150

5 - 5 - ROBOT Millennium 0.0 Obliczenia stóp słupów utwierdzonych PN-B-0315:1998 Proporcja Wymiarowanie podstawy OGÓLNE Nr połączenia: 1 GEOMETRIA SŁUP Profil: HEA 160 = 0.0 [Deg] Kąt nachylenia h s = 15 [mm] Wysokość przekroju słupa b fs = 160 [mm] Szerokość przekroju słupa t ws = 6 [mm] Grubość środnika przekroju słupa t fs = 9 [mm] Grubość półki przekroju słupa r s = 15 [mm] Promień zaokrąglenia przekroju słupa A s = [cm ] Pole przekroju słupa I ys = [cm 4 ] Moment bezwładności przekroju słupa

6 - 6 - Materiał: STAL 18G f ds = [MPa] Wytrzymałość PODSTAWA STOPY SŁUPA l p = 440 [mm] Długość b p = 30 [mm] Szerokość t p = 5 [mm] Grubość Materiał: STAL 18G f d = [MPa] Wytrzymałość ZAKOTWIENIE Klasa = STAL 18G Klasa kotew d = 4 [mm] Średnica śruby n h = Ilość kolumn śrub n v = Ilość rzędów śrub a h = 360 [mm] Rozstaw poziomy a v = 40 [mm] Rozstaw pionowy Wymiary kotew l 1 = 48 [mm] l = 640 [mm] l 3 = 10 [mm] Płytka oporowa l = 100 [mm] Długość w = 100 [mm] Szerokość t = 10 [mm] Grubość Materiał: S 185 f d = [MPa] Wytrzymałość Podkładka l = 48 [mm] Długość w = 48 [mm] Szerokość t = 10 [mm] Grubość ŻEBRO l z = 31 [mm] Długość b z = 30 [mm] Szerokość h z = 150 [mm] Wysokość t z = 8 [mm] Grubość d 1 = 70 [mm] Wycięcie d = 70 [mm] Wycięcie BETON Klasa B37 f ck = [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie f cd = 0.00 [MPa] Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie f ctd = 1.33 [MPa] Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie f b = [MPa] Wytrzymałość obliczeniowa na docisk

7 - 7 - SPOINY a p = 5 [mm] Płyta główna stopy słupa a pd = 7 [mm] Podkładka a z = 4 [mm] Żebra OBCIĄŻENIA Przypadek: Obliczenia ręczne. N d = -.00 [kn] Siła osiowa M yd = [kn*m] Moment zginający M zd = 0.00 [kn*m] Moment zginający Q yd = 8.00 [kn] Siła ścinająca Q zd = 0.00 [kn] Siła ścinająca REZULTATY WERYFIKACJA NOŚNOŚCI POŁĄCZENIA - MODEL PLASTYCZNY [5..4] Nośność połączenia zginanego względem osi Y z y = 300 [mm] Ramię sił wewnętrznych z ty = 180 [mm] Ramię siły wewnętrznej - rozciągającej z cy = 10 [mm] Ramię siły wewnętrznej - ściskającej n ty = Liczba kotwi rozciąganych e y = 8000 [mm] Mimośród siły osiowej e y = M yd /N d x y = 00 [mm] Szerokość strefy ściskanej x y = 0.5(z ty l p ) F rty = [kn] Nośność na rozciąganie F rty = Min(n ty S rt, n ty S ra ) F rcy = [kn] Nośność na ściskanie F rcy = x y b p f b M rjy,n1 = [kn*m] Nośność obl. ze względu na docisk M rjy,n1 = z y F rcy - z ty N d (0) M rjy,n = [kn*m] Nośność obl. ze względu na wyrywanie M rjy,n = z y F rty + z cy N d (1) Kontrola nośności połączenia M yd / M rjy,n1 1.0 (5) 0.18 < 1.00 zweryfikowano (0.18) M yd / M rjy,n 1.0 (5) 0.87 < 1.00 zweryfikowano (0.87) KONTROLA PŁYTY PODSTAWY Podstawa o pełnej efektywności (model sprężysty) [5..1.a] Strefa ściskana [Galerkin] Fragment płyty oparty na 1 krawędzi M pł1 = 0.14 [kn*m] Moment zginający w płycie podstawy t min1 = 16 [mm] Minimalna wymagana grubość płyty podstawy Fragment płyty oparty na 3 krawędziach M pł3 = 0.05 [kn*m] Moment zginający w płycie podstawy t min3 = 9 [mm] Minimalna wymagana grubość płyty podstawy Fragment płyty oparty na 4 krawędziach M pł4 = 0.0 [kn*m] Moment zginający w płycie podstawy

8 - 8 - M pł4 = 0.0 [kn*m] Moment zginający w płycie podstawy t min4 = 6 [mm] Minimalna wymagana grubość płyty podstawy t p > max (t min1,t min,t min3 ) 5 > 16 zweryfikowano (0.65) Strefa rozciągana [Załącznik B.1] Fragment płyty oparty na 1 krawędzi t min1 = 0 [mm] Minimalna wymagana grubość płyty podstawy. (S 1 c a / (b s f dp )) t p > t min1 5 > 0 zweryfikowano (0.8) KONTROLA ŻEBER Płyta trapezowa równoległa do środnika słupa M 1 = 9.67 [kn*m] Moment zginający żebro Q 1 = 9.93 [kn] Siła ścinająca żebro z s = 33 [mm] Położenie osi obojętnej (od podstawy płyty) I s = [cm 4 ] Moment bezwładności żebra d = 7.80 [MPa] Naprężenie normalne na styku żebra i płyty d = M 1 (z s - t p ) / I s g = [MPa] Naprężenie normalne w górnych włóknach g = M 1 (h z + t p - z s ) / I s = [MPa] Naprężenie styczne w żebrze = Q 1 / (h z t z ) z = [MPa] Naprężenie zastępcze na styku żebra i płyty z = ( d ) max ( g / f dp(u), / (0.58 f dp(u) ), z / f dp(u) ) < 1.00 zweryfikowano (0.47) Żebro prostopadłe do środnika (na przedłużeniu półek słupa słupa) M 1 = 1.49 [kn*m] Moment zginający żebro Q 1 = [kn] Siła ścinająca żebro z s = 8 [mm] Położenie osi obojętnej (od podstawy płyty) I s = [cm 4 ] Moment bezwładności żebra d = 0.47 [MPa] Naprężenie normalne na styku żebra i płyty d = M 1 (z s - t p ) / I s g = 1.66 [MPa] Naprężenie normalne w górnych włóknach g = M 1 (h z + t p - z s ) / I s = 38.7 [MPa] Naprężenie styczne w żebrze = Q 1 / (h z t z ) z = [MPa] Naprężenie zastępcze na styku żebra i płyty z = ( d ) max ( g / f dp(u), / (0.58 f dp(u) ), z / f dp(u) ) < 1.00 zweryfikowano (0.) KONTROLA SPOIN [PN-90/B-0300 & 6.3.3] Spoiny między słupem i płytą podstawy = [MPa] Naprężenie normalne w spoinie =0.75 N d / A sp + M yd / W spy + M zd / W spz = [MPa] Naprężenie styczne prostopadłe = yii = 4.91 [MPa] Naprężenie styczne równoległe do Qyd yii = Q yd / A spy zii = 0.00 [MPa] Naprężenie styczne równoległe do Qzd zii = Q zd / A spz = 0.85 Współczynnik zależny od wytrzymałości = 0.7 / f d 1.0 (93) 0.15 < 1.00 zweryfikowano (0.15) ( ( yii + )) / f d 1.0 (93) 0.5 < 1.00 zweryfikowano (0.5) ( ( zii + )) / f d 1.0 (93) 0. < 1.00 zweryfikowano (0.) SPOINY PIONOWE ŻEBER Płyta trapezowa równoległa do środnika słupa = 0.00 [MPa] Naprężenie normalne w spoinie = M 1 / W sp /

9 - 9 - = 0.00 [MPa] Naprężenie normalne w spoinie = M 1 / W sp / = 0.00 [MPa] Naprężenie styczne prostopadłe = II = [MPa] Naprężenie styczne równoległe II = Q 1 / A sp z = 0.00 [MPa] Sumaryczne naprężenie zastępcze z = ( ^ ( II^ + ^)) II = 0.70 Współczynnik wytrzymałości spoin max ( / f d, II / ( II f d ), z / f d ) 1.0 (93,94) 0.40 < 1.00 zweryfikowano (0.40) Żebro prostopadłe do środnika (na przedłużeniu półek słupa słupa) = [MPa] Naprężenie normalne w spoinie = M 1 / W sp / = [MPa] Naprężenie styczne prostopadłe = II = 38.7 [MPa] Naprężenie styczne równoległe II = Q 1 / A sp z = 8.46 [MPa] Sumaryczne naprężenie zastępcze z = ( ( II^ + )) II = 0.70 Współczynnik wytrzymałości spoin max ( / f d, II / ( II f d ), z / f d ) 1.0 (93,94) 0.7 < 1.00 zweryfikowano (0.7) SPOINY POZIOME ŻEBER Płyta trapezowa równoległa do środnika słupa = [MPa] Naprężenie normalne w spoinie = M 1 / W sp / = [MPa] Naprężenie styczne prostopadłe = II = [MPa] Naprężenie styczne równoległe II = Q 1 S y / A sp + y,zii z = 31.6 [MPa] Sumaryczne naprężenie zastępcze z = ( ( II + )) II = 0.70 Współczynnik wytrzymałości spoin max ( / f d, II / ( II f d ), z / f d ) 1.0 (93,94) 0.76 < 1.00 zweryfikowano (0.76) Żebro prostopadłe do środnika (na przedłużeniu półek słupa słupa) = [MPa] Naprężenie normalne w spoinie = M 1 / W sp / = [MPa] Naprężenie styczne prostopadłe = II = [MPa] Naprężenie styczne równoległe II = Q 1 S y / A sp + y,zii z = [MPa] Sumaryczne naprężenie zastępcze z = ( ( II + )) II = 0.70 Współczynnik wytrzymałości spoin max ( / f d, II / ( II f d ), z / f d ) 1.0 (93,94) 0.40 < 1.00 zweryfikowano (0.40) KONTROLA ŚCINANIA [5..3] Nośność ze względu na: V Rj1 = 0.60 [kn] Opór tarcia podstawy po powierzchni fundamentu V Rj1 = 0.3 N d (15) V Rj = 3.56 [kn] Docisk kotwi do betonu V Rj = 7 n d f cd (16) V Rj4 = [kn] Ścinanie kotwi V Rj4 = n S rv (18) Q yd / (V Rj1 + V Rj + V Rj3 ) 1.0 (14) 0.09 < 1.00 zweryfikowano (0.09) Q yd / (V Rj1 + V Rj4 ) 1.0 (14) 0.09 < 1.00 zweryfikowano (0.09) Połączenie zgodne z normą Proporcja 0.87

10 Obliczenia statyczne ekranu dw nr OBLICZENIE PALA (wg PN-83/B-048) Siły sprowadzone do stropu warstwy nośnej : ( z 50cm) H r 7.9kN H r 7.9 kn N r.1kn 5kN/m3 ( 0.40m) z 1.1 N r 9.01 kn M r 55.8kNm H r z M r knm Obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych ( na podstawie dokumentacji o warunkach gruntowo-wodnych podłoża)- pod warstwą ok. 50 cm zalegają piaski średnie o stopniu zaghęszczenia Id = 0,55 0,70 n 17.0 kn/m3 I dn 0.55 n 33.0 Obliczenia dla pala o średnicy D 50 cm i zagłębieniu h 5.0m Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych: r n r kn/m3 r n r 9.04 Kryterium sztywności pala: współczynnik sprężystości betonu (B-5) E 30GPa moment bezwładności przekroju: J 1 64 D4 J cm 4 wyznaczenie współczynnika podatności bocznej gruntu (dla gruntów niespoistych): współczynnik uwzgledniający stopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania pala S n 1.1 (tab. 11) k x S n 750 I dn 5 I dn 150 n 1m k D x 1873 kn/m3 (40) wykładnik potęgi: n 1 zagłębienie sprężyste pala: (dla gruntów niespoistych) 5 4 E J h s h 1 k x D h s.876 m (3) 3 h s 8.67 m > h 5 m > 1.5 h s m przeprowadzono obliczenia jak dla pala sztywnego M r mimooród wypadkowej: h H h H H.5 m r h D 10 N q 8.5 q 0.09 (rys. 19) (rys.1) h H h 0.5 i q 0.01 (rys.3) S q 1 q S q 1.09 (35) Obliczeniowa nośność boczna gruntu: H f r D h N q i q S q (34)

11 Obliczenia statyczne ekranu dw nr 645 Sprawdzenie stanu granicznego nośności: (wg pkt ) współczynnik korekcyjny m (dla gruntów niespoistych) H r 7.9 kn < m 1 H f kn (33) Sprawdzenie przemieszczeń pala sztywnego: (wg pkt ) H r wartość charakterystyczna siły poziomej: H n H 1.5 n 18.6 kn Przemieszczenie osi pala sztywnego w poziomie terenu dla głowicy swobodnej i gruntu niespoistego: 18 H n y o h k x h H h (tab. 1) y o cm< y d 1cm (37) Wymiarowanie pala Wyznaczenie maksymalnego momentu zginającego w palu sztywnym (pkt ) zagłębienie obliczeniowego poziomu utwierdzenia pala: h u 0.4 h s h u 1.15 m (39) M max H r h H h u M max knm (38) (tab. 1) przyjęto beton B-5 R b 14.3MPa, stal A-III R a 350MPa (37) D zbrojenie policzono jak dla przekroju pierścieniowego o promieniu zewnętrznym r r 0.5 m i promieniu wewnętrznym r D r m F b r r 1 F b 1473 cm r r M max A A (tablice do projektowania konstr. żelbetowych) 3 r Rb R b wymagany procent zbrojenia: 1.06 % R a potrzebny przekrój zbrojenia: F a F b F a cm przyjeto 6 (Fa=18.84 cm)

TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY

TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 99, tel./fax (091) 4230047 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50 PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA ARCHITEKTONICZNO -

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 BeamRigidColumn v. 0.9.9.0 Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.918 Dane Słup HEA500 h c b fc t fc t wc R c 490.00[mm] 300.00[mm] 23.00[mm] 12.00[mm] 27.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Hala istniejąca plus dobudowa

STRONA TYTUŁOWA. Hala istniejąca plus dobudowa STRONA TYTUŁOWA Projekt: Hala istniejąca plus dobudowa Autor : inż. Leszek Demski Widok...25 Dane - Profile...25 Obciążenia - Przypadki...25 Obciążenia - Wartości - Przypadki: 1do12...25 Obciążenia klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał Dane Słup IPE300 h c b fc t fc t wc R c 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c z 0c 53.81[cm 2 ] 8356.11[cm 4 ] 603.78[cm 4 ] 75.00[mm] 150.00[mm] St3S 215.00[MPa] 235.00[MPa]

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200 BeamsRigid v. 0.9.9.2 Belka - belka (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.999 Dane Lewa belka IPE300 h b b fb t fb t wb R b 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A b J y0b J z0b y 0b

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2: Posadowienie na palach wg PN-83 / B-02482

Ćwiczenie nr 2: Posadowienie na palach wg PN-83 / B-02482 Ćwiczenie nr 2: Posadowienie na palach wg PN-83 / B-02482 Ćwiczenie nr 3: Posadowienie na palach wg PN-84/B-02482 2 Dla warunków gruntowych przedstawionych na rys.1 zaprojektować posadowienie fundamentu

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Projekt Data : 0..05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Mur zbrojony : Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Konstrukcje stalowe : Współczynnik częściowy nośności

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Zginanie Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach, analiza stanu naprężeń i odkształceń, warunek bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.005 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99 : Ściana murowana (kamienna)

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Spis treści Stopa słupa #t / 3 Słupy złożone #t / 18 Przykład 1 #t / 41 Przykład 2 #t / 65 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 98 Stopa słupa Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt. PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15)

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15) Ćwiczenie nr 2 Temat: Wymiarowanie zbrojenia ze względu na moment zginający. 1. Cechy betonu i stali Beton zwykły C../.. wpisujemy zadaną w karcie projektowej klasę betonu charakterystyczna wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW ZGINANYCH PROSTOKĄTNYCH POJEDYNCZO ZBROJONYCH ZAJĘCIA 3 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE Zestawienie obciążeń na dach Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu dwupołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 1, A=112 m n.p.m. -> sk = 0,7 kn/m2,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentu na mikropalach

Analiza fundamentu na mikropalach Przewodnik Inżyniera Nr 36 Aktualizacja: 09/2017 Analiza fundamentu na mikropalach Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_en_36.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo