Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63"

Transkrypt

1 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia

2 Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

3 Rodzaje stężeń

4

5 Stężenie dachu (#t / 17-39) Stężenie ścian w płaszczyźnie ramy (#t / 16) Stężenie ścian prostopadle do płaszczyzny ramy (#t / 17-25, 40) Stężenie podłogowe (#t / 41) Stężenie estakad podsuwnicowych (#t / 40) Rodzaje stężeń i ich rola w konstrukcjach Zmniejszenie długości wyboczeniowej (#t / 8-13) Przejęcie sił "prostopadłych" (#t / 14) Zwiększenie sztywności własnej (analiza II rzędu) (#t / 15-16)

6 Podstawowe systemy stężeń: Prętowe Powierzchniowe blachy fałdowe płyty żelbetowe

7 #7 / 46 Stężenia Zalecane przekroje

8 #7 / 47 Powinniśmy unikać zbyt wielu stężeń, by zapewnić otwartą przestrzeń wewnątrz budynków.

9 Długość wyboczeniowa dla pasów może być różna w płaszczyźnie kratownicy i w płaszczyźnie połaci. W płaszczyźnie kratownicy jest to odległość między węzłami. W płaszczyźnie połaci jest to rozstaw stężeń: #13 / 13

10 Przykład 1 C 300p S235 f y = 235 MPa L = 3,00 m E = 210 GPa G = 81 GPa A = 52,5 cm 2 J y = 7640 cm 4 J z = 473 cm 4 J w = cm 6 J T = 33,9 cm 4 a = 3,12 cm e = 2,89 cm i y = 12,1 cm i z = 3,01 cm y s = a + e = 6,01 cm tutaj: z s = y s = 6,01 cm #5 / 40 N Ed = 700 kn

11 #5 / 45 A f y = 1 233,750 kn χ A f y = 574,928 kn N Ed = 700 kn N Ed / A f y = 0,567 OK. N Ed / χ A f y = 1,218 Źle, wyboczenie, zniszczenie elementu!

12 #5 / 46 Propozycja: dodatkowa podpora w kierunku osi y zmiana długości wyboczeniowej przy wyboczeniu względem słabszej osi z L 0z = 2,00 m N cr, y = 4 398,554 kn N cr, z = 2 715,644 kn N cr, T = 1 633,427 kn N cr, zt = 1 374,327 kn λ y = (A f y / N cr, y ) = 0,530 λ z = (A f y / N cr, z ) = 0,674 λ T = (A f y / N cr, T ) = 0,869 λ zt = (A f y / N cr, zt ) = 0,898 χ = min(χ y ; χ z ; χ T ; χ T ) = 0,601

13 #5 / 47 A f y = 1 233,750 kn χ A f y = 741,484 kn N Ed = 700 kn N Ed / A f y = 0,567 OK. N Ed / χ A f y = 0,944 OK.

14 Siły "prostopadłe": parcie wiatru prostopadłe do płaszczyzny ramy obciążenia tymczasowe w trakcie budowy obciążenia zastępcze od imperfekcji obciążenia zastępcze od wyboczenia siły poziome generowane przez suwnice Gdy te obciążenia są przyłożone prostopadle do płaszczyzny ramy, potrzebujemy dodatkowych elementów do ich przeniesienia.

15 Analiza I i II rzędu Dla wiotkich konstrukcji pojawiają się dodatkowe momenty zginające, związane z deformacjami konstrukcji #3 / 69 Jako efekt zastępczy wprowadza się współczynnik zwiększający obciążenia poziome: V Ed* = V Ed α *

16 Stężenie ścian w płaszczyźnie ramy δ f / δ b-f 5 Rama niestężona δ f / δ b-f > 5 Rama stężona - analiza II rzędu nie jest konieczna Analiza II rzędu wykład #18 Kiedy musimy odwołać się do analizy II rzędu (PN B 03200)

17 #7 / 22 Zapewnienie izolacji termicznej Zabezpieczenie płatwi i rygielków obudowy przed niestatecznością (przez 5-10 lat od zamocowania pokrycia)

18 Blacha fałdowa zabezpieczenie przed wyboczeniem płatwi S cs 70 ( E J w. π 2 / l 2 + G J t + 0,25 E J z h π 2 / l 2 ) / h 2 [N] S cs = 1000 (t 3 ) [ (b root )] s / h w [mm] #7 / 23 EN (10-1a, 10.1b)

19 #7 / 24 Blacha fałdowa zabezpieczenie przed zwichrzeniem płatwi C cs M pl2 K D K U / E J z K U = 0,35 (analiza sprężysta) K U = 1,00 (analiza plastyczna) C cs k E J eff / s J eff = J x, roofing / 1 [m] EN BB.2.2; EN (10.16)

20 #7 / 25 EN tab BB.1

21 Wymagania: Dodatkowe siły, wywołane pracą stężeń, w pasach / dźwigarze i płatwiach powinny być wzięte pod uwagę; Odległość końców stężenia w rzucie poziomym 6,00 m ciężar własny stężenia można pominąć; Dodatkowo, dla stężeń wiotkich: Należy zamocować śruby rzymskie; Tylko rozciągana część stężenia jest brana pod uwagę;

22 Stężenie sztywne Zalecane przekroje: RHS, CHS. W analizie uwzględnia się całą konstrukcje, czyli zarówno pręty ściskane jak i rozciągane. Z uwagi na dużą długość wyboczeniową stężeń i wysokie prawdopodobieństwo wyboczenia, należy zastosować masywne przekroje.

23 Zalecane przekroje: C, L, pręty okrągłe. Stężenia wiotkie Pręty ściskane tracą stateczność i wyłączają się ze współpracy. Stężenia montowane są w układzie X, ale w obliczeniach uwzględniamy każdorazowo tylko połowę prętów (rozciągane). Schemat statyczny konstrukcji przy liczeniu cięgien wiotkich musi być zmieniony (nie wszystkie pręty są brane pod uwagę).

24 W stężeniach wiotkich na skutek wyboczeń może dojść do trwałych deformacji. Dlatego stosować należy śruby rzymskie lub inne systemy, by okresowo doprężyć i wyprostować pręty.

25 Stężenia: #11 / 6 Śruba rzymska; Połączenie sztywne; Styk rozciągany; Trzpień liczony według #10/54;

26 Stężenia połaciowe poprzeczne; Dla kratownic i dźwigarów dwuteowych; Co ósme pole lub co 80,0 m; Przy ścianach szczytowych; Przy dylatacjach; Przejęcie obciążeń prostopadłych do płaszczyzny dźwigarów dachowych.

27 Stężenia połaciowe podłużne; Dla kratownic i dźwigarów dwuteowych; Przy okapach i koszu; Przejęcie obciążeń prostopadłych do płaszczyzny dźwigarów dachowych.

28 Stężenia dachowe pionowe podłużne; Dla kratownic; Przy okapach, w kalenicy i koszu, pod świetlikami, nie rzadziej niż co 15,0 m; Obciążenia prostopadłe do płaszczyzny konstrukcji w stadium montażu.

29 Stężenia poprzeczne pasa dolnego; Dla kratownic; Co ósme pole lub co 80,0 m; Przy ścianach szczytowych; Przy dylatacjach; W halach z suwnicami; W przypadku dużych wartości ssania wiatru.

30 Stężenia podłużne pasa dolnego; Dla kratownic; Przy okapach i koszu; W przypadku dużych wartości ssania wiatru.

31 Stężenia poprzeczne (górne i dolne) Widok z góry: pas płatew płatew pas N Ed - siła ściskająca w pasie F i - siła prostopadła (wiatr itp.) Stężenie jest obliczane jak kratownica pozioma

32 Ważne jest, ile pól dachu jest stężonych i ile dźwigarów przypada na jedno stężone pole g - ilość dźwigarów; b - ilość stężeń; m = g / b α m = [ 0,5 (1 + 1 / m)] EN

33 F i = max (F imperf-wiatr ; F wybocz-wiatr ) F imperf-wiatr = a q d q d = Σ [8 N Ed (e 0 + δ q ) / L 2 ] e 0 = α m L / 500 Iteracje: q d (0) = q d (0) (e 0 ) δ q (1) = δ q (1) (q d (0) + q wind ) (obliczenia statyczne kratownicy) F wybocz-wiatr = F wybocz* + F wiatr F wybocz* = α m N Ed / 100 q d (1) = q d (1) (e 0 + δ q (1) ) δ q (2) = δ q (2) (q d (1) + q wind ) (obliczenia statyczne kratownicy)... EN

34 Jako rezultat obliczeń obciążenia mamy F i = max (F (i) imperf-wiatr prętach przekrój stężeń ; F wybocz-wiatr ) siła osiowa w Jednakże dodatkowo pojawia się siła osiowa w płatwiach i dodatkowa siła osiowa w pasie kratownicy. Należy ponownie przeliczyć płatew, tym razem jako element dwukierunkowo zginany i ściskany / rozciągany; oraz ponownie sprawdzić nośność pasa po zmianie siły osiowej.

35 Stosuje się też specyficzne stężenia przeciwskrętne dla dźwigarów dwuteowych (pomiędzy dźwigarem a płatwią) Siła osiowa w takim stężeniu: F = max ( 1,5 α m N Ed* / 100 ; F płatew ) N Ed* = max (N Ed ; M Ed. / h ; N Ed / 2 + M Ed. / h) gdzie: F płatew - siła działająca na płatew w wyniku zmiany schematu statycznego płatwi; N Ed, M Ed - siła osiowa i moment zginający w dźwigarze; EN

36 Analiza sprężysta Elementy, których pas ściskany jest stężony punktowo w kierunku bocznym nie są narażone na zwichrzenie, jeśli rozstaw stężeń L C spełnia warunek: L C k c / ( i f, z λ 1 ) λ c0 M c, Rd / M y, Ed c w / 3 c w M y, Ed - maksymalna wartość momentu zginającego na odcinku między stężeniami M c, Rd = W y, c, f f y / γ Μ1 k c zgodnie z #5 / 65 λ 1 = 93,9 ε λ c0 = 0,5 EN i f, z = [ J eff, f, z / (A eff, f + A eff, w ) ]

37 Analiza plastyczna Elementy, których pas ściskany jest stężony punktowo w kierunku bocznym nie są narażone na zwichrzenie, jeśli rozstaw stężeń L C jest nie większy niż L stable i gdy dodatkowo spełnione sa dwa warunki: Dwuteownik o stałym przekroju; h / t f 40 ε Ψ = M Ed., min / M pl, Rd Ψ -1,000 ~ 0,625 0,625 ~ 1,000 L stable (60-40 Ψ) ε i z 35 ε i z

38 Stężenia podłużne górne i dolne Można zastosować ten sam przekrój stężenia, co w poprzecznych.

39 Stężenia pionowe podłużne Liczone jak kratownica pionowa, prostopadła do płaszczyzny dżwigara

40 Stężenie ścian prostopadle do płaszczyzny ramy i stężenia estakad suwnicowych. Obciążenia: siły prostopadłe (parcie/ssanie wiatru na ściany szczytowe, siły podłużne od suwnicy) oraz imperfekcje słupów.

41 Stężenia podłogowe Poziome kratownice lub płyty żelbetowe; obciążenia od imperfekcji słupów. EN fig 5.7

42 Przykład 1 Blacha fałdowa, zabezpieczenie przed wyboczeniem płatwi Płatew: IPE 270 h = 270 mm b = 135 mm t f = 10,2 mm t w = 6,6 mm J z, el = 420 cm 4 J w = cm 6 J t = 16,4 cm 4 Blacha fałdowa T 18 t = 0,88 mm h = 10 mm S 235 Jedno przęsło, l = 6,0 m Rozstaw płatwi s = 2,0 m = mm Szerokość dachu b roof = 14,0 m = mm

43 Płatew Blacha fałdowa Dźwigar (dwuteownik lub kratownica)

44 70 ( E J w π 2 / l 2 + G J t + 0,25 E J z h I π 2 / l 2 ) / h I2 = ,8 kn [N] S cs = 1000 (t 3 ) [ (b root )] s / h w [mm] = = 1000 (0,88 3 ) [ (14 000)] / 10 = = ,826 ( ,101) 200 = = [N] = ,852 kn ,852 kn > ,8 kn OK., płatew jest zabezpieczona przed zwichrzeniem

45 Ale te obliczenia są poprawne pod warunkiem połączenia płatwi z blachą w każdej fałdzie. Jeśli łączymy co druga fałdę, do obliczeń bieżmy tylko 0,20 S cs

46 70 ( E J w π 2 / l 2 + G J t + 0,25 E J z h I π 2 / l 2 ) / h I2 = ,8 kn [N] 0,20 S cs = 0, (t 3 ) [ (b root )] s / h w [mm] = = 0, (0,88 3 ) [ (14 000)] / 10 = = 0, ,826 ( ,101) 200 = = [N] = 9 614,970 kn 9 614,970 kn < ,8 kn Źle

47 Przykład 2 Blacha fałdowa, zabezpieczenie przed zwichrzeniem płatwi Płatew: IPE 270 h = 270 mm b = 135 mm t f = 10,2 mm t w = 6,6 mm J z, el = 420 cm 4 J w = cm 6 J t = 16,4 cm 4 Blacha fałdowa T 18 t = 0,88 mm h = 100 mm S 235 Jedno przęsło, l = 6,0 m Rozstaw płatwi s = 2,0 m = mm

48 J x,roofing = 3,7 cm 4 J eff = J x,roofing / 1 m = 0,037 cm 3 Pokrycie dachu: C cs k E J eff / s k = 2 (wartość minimalna) C cs 0,078 kn Płatew: M pl = f y W y, pl = 113,74 knm K U = 0,35 (analiza sprężysta) K D = 4,0 (belka jednoprzęsłowa) M pl2 K D K U / E J z = 20,534 kn C cs < M pl2 K D K U / E J z Źle, płatew nie jest zabezpieczona.

49 Przykład 3 Stężenie połaciowe poprzeczne dla dźwigara kratowego Na to stężenie działa parcie wiatru z górnej części ściany (błękitne; przybliżenie)

50 Pasy: O 108 / 14,2 Płatew IPE 240 N Ed - siła ściskająca w pasie = 600,0 kn g - ilość dźwigarów = 10 b - ilość stężeń = 2 m = 10 / 2 = 5 α m = [ 0,5 (1 + 1 / m)] = 0,775 F wybocz* = α m N Ed / 100 = 4,650 kn e 0 = α m L / 500 = 31 mm q wind = 0,350 kn / m 2 Przyjmujemy stężenia sztywne cała konstrukcja jest brana pod uwagę

51 Obciążenie wiatrem: Powierzchnia obciążona = 2 10 (3 + 4) / 2 = 70 m 2 Dla każdej płatwi pole, z którego zbieramy wiatr, jest trochę inne, ale są to różnice pomijalne. 9 płatwi 8 odstępów między płatwiami Poe efektywne dla płatwi A eff-pur Dla pierwszej i ostatniej płatwi: 0,5 A eff-pur / 8 = 4,375 m 2 Pozostałe (7) płatwie: A eff-pur / 8 = 8,750 m 2 Siła (F wiatr ) = q wiatr A eff-pur : Pierwsza i ostatnia płatew: 1,531 kn Pozostałe (7) płatwie: 3,063 kn F wybocz-wiatr = F wybocz* + F wiatr = Pierwsza i ostatnia płatew : 6,181 kn Pozostałe (7) płatwie: 7,713 kn

52 Iteracje dla imperfekcji i wiatru q d (0) (e 0 ) = Σ [8 N Ed e 0 / L 2 ] = 0,372 kn/m Siła (F imperf ) = q d (0) (e 0 ) A eff-pur : Pierwsza i ostatnia płatew: 1,627 kn Pozostałe (7) płatwie: 3,254 kn F imperf-wiatr = F imperf + F wiatr = Pierwsza i ostatnia płatew: 3,158 kn Pozostałe (7) płatwie: 6,316 kn (symbol: q d (0) + q wiatr zgodnie z #t / 33)

53 I iteracja: δ q (1) = δ q (1) (q d (0) + q wiatr ) = 2 mm q d (1) = q d (1) (e 0 + δ q (1) ) = q d (0) (e 0 ) = Σ [8 N Ed e 0 / L 2 ] = 0,396 kn/m Siła (F imperf ) = q d (0) (e 0 ) A eff-pur : Pierwsza i ostatnia płatew: 1,732 kn Pozostałe (7) płatwie: 3,464 kn F imperf-wiatr = F imperf + F wiatr = Pierwsza i ostatnia płatew: 3,263 kn Pozostałe (7) płatwie: 6,526 kn (symbol: q d (0) + q wiatr zgodnie z #t / 33)

54 II iteracja δ q (1) = δ q (1) (q d (0) + q wiatr ) = 2 mm Taka sama wartość jak po I iteracji koniec iteracji

55 Wnioski: F wybocz-wiatr = F wybocz* + F wiatr = (#t / 51) = Pierwsza i ostatnia płatew: 6,181 kn Pozostałe (7) płatwie: 7,713 kn Iteracja (#t / 52-54): F imperf-wiatr = F imperf + F wiatr = ierwsza i ostatnia płatew: 3,263 kn Pozostałe (7) płatwie: 6,526 kn

56 F i = max (F imperf-wiatr ; F wybocz-wiatr ) = F wybocz-wiatr Liczymy kratownicę przy obciążeniu jak następuje: Pierwsza i ostatnia płatew: 6,181 kn Pozostałe (7) płatwie: 7,713 kn W dodatku długość prętów stężenia jest większa niż 6,0 m. Musimy uwzględnić wpływ zginania od ciężaru własnego: interacnja momentu zginającego, siły osiowej, wyboczenia i być może zwichrzenia stężeń.

57 W przypadku przyjęcia stężeń wiotkich, na każdym kroku obliczeń bierzemy pod uwagę tylko tę część stężenia, w której występuje rozciąganie (inny schemat statyczny niż poprzednio).

58 Przykład 4 Stężenie połaciowe poprzeczne dla dźwigara z dwuteownika Na to stężenie działa parcie wiatru z górnej części ściany (błękitne; przybliżenie)

59 Różnice: inne pole efektywne, na które działa wiatr; inaczej liczona siła w pasie kratownicy poziomej. N Ed* = max (N Ed ; M Ed. / h ; N Ed / 2 + M Ed. / h) F imperf-wiatr = a q d q d = Σ [8 N Ed * (e 0 + δ q ) / L 2 ] F i = max (F imperf-wind ; F buck-wind ) e 0 = α m L / 500 Iteracja: q d (0) = q d (0) (e 0 ) δ q (1) = δ q (1) (q d (0) + q wiatr ) q d (1) = q d (1) (e 0 + δ q (1) ) δ q (2) = δ q (2) (q d (1) + q wiatr )... F wybocz-wiatr = F wybocz* + F wiatr F wybocz* = α m N Ed * / 100 Reszta obliczeń tak samo jak w przykładzie 3.

60 Przykład 5 Stężenie pionowe ścian Wiatr z tej części ściany obciąża stężenie po lewej stronie F = F wiatr + F imperf-słup Kratownica dachowa Wiatr z tej części ściany obciąża stężenie po prawej stronie

61 Obciążenia: Imperfekcje: Siła osiowa w słupie N Ed = 360 kn Ilość słupów w ścianie m = 10 Wysokość słupów h = 6,0 m F imperf-słup = N Ed Φ 0 α h α m Φ 0 = 1 / 200 α h = max{ 2 / 3 ; min[ (2 / h) ; 1,0]} h wysokość [m] α m = [ 0,5 (1 + 1 / m)] Wiatr: Pole A = 2 10 (9 + 10) / 2 / 2 = 95 m 2 q wiatr = 0,350 kn / m 2 F wiatr = A q wiatr F wiatr = 33,250 kn F imperf-słup = 1,089 kn F = F wiatr + F imperf-słup = 34,339 kn

62 Wszystkie siły poziome są przekazywane na fundamenty przez stężenia. Możemy analizować tylko pole stężone. Gdy przyjmiemy stężenie sztywne, analizujemy konstrukcję jak obok. Dla stężeń wiotkich do analizy bierzemy tylko słup i rozciąganą gałąź stężenia. W tym przykładzie, siął w stężeniu jest równa 48,563 kn. Odległość miedzy końcami stężenia nie jest większa niż 6,0 m; nie ma konieczności uwzględnia ciężaru własnego stężenia.

63 Wnioski Obciążenia Obliczenia statyczne W przypadku większości elementów, ich przekroje zalezą od obciążeń. Problem ze stężeniami polega na tym, że ich obciążenie zależy od przekroju, sztywności i sił w przyległych elementach. W dodatku istnienie stężeń powoduje zmianę sił w elementach współpracujących. Z tego powodu dla części elementów konstrukcji musimy dokonać ponownego sprawdzenia nośności. Nośność przekroju

64 Dodatkowe ważne informacje Obliczenia statyczne Obliczenia: 2 D 3 D Ręczne Do przyjęcia Do przyjęcia Komputerowe Do przyjęcia Zalecane Prowadząc obliczenia 3D z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych, jesteśmy zwolnieni z dodatkowej analizy efektów II rzędu. #3 / 72

65 Komputerowe obliczenia statyczne 3D - nie potrzebujemy procedur iteracyjnych; wartości sił w elementach uzyskujemy wprost z programu.

66 Dziękuję za uwagę Tomasz Michałowski, PhD

Konstrukcje metalowe Wykład XIV Stężenia

Konstrukcje metalowe Wykład XIV Stężenia Konstrukcje metalowe Wykład XIV Stężenia Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Rodzaje stężeń #t / 10 Obliczenia #t / 33 Przykład 1 #t / 61 Przykład 2 #t / 74 Przykład 3 #t / 90 Przykład 4 #t / 94 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe II Wykład VI Hale stalowe

Konstrukcje metalowe II Wykład VI Hale stalowe Konstrukcje metalowe II Wykład VI Hale stalowe Spis treści Rodzaje hal #t / 3 Części składowe hal #t / 21 Hale prefabrykowane #t / 94 Specyficzne obciążenia hal przemysłowych #t / 96 Zagadnienia egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)

Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II) Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II) Spis treści Metody obliczeń #t / 3 Przykład 1 #t / 11 Przykład 2 #t / 22 Przykład 3 #t / 25 Przykład 4 #t / 47 Przykład 5 #t / 56 Przykład 6

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Spis treści Informacje ogólne #t / 3 Nośność #t / 8 Niestateczność #t / 21 Przechyły #t / 68 Podsumowanie #t / 69 Przykład #t / 72 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 97

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice

Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice Konstrukcje metalowe Wykład XIII Kratownice Spis treści Definicja #t / 3 Geometria #t / 7 Rodzaje konstrukcji #t / 15 Obliczenia #t / 29 Przykład #t / 57 Weryfikacja wyników #t / 79 Ciężar własny #t /

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych Projekt SKILLS RAMY PORTALOWE OMAWIANE ZAGADNIENIA Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje Procedura projektowania ram portalowych Procedura projektowania stężeń

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Eksperyment #t / 12 Sposób klasyfikowania #t / 32 Przykłady obliczeń - stal #t / 44 Przykłady obliczeń - aluminium #t / 72

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Spis treści Stopa słupa #t / 3 Słupy złożone #t / 18 Przykład 1 #t / 41 Przykład 2 #t / 65 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 98 Stopa słupa Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury Analiza I i II rzędu W analizie I rzędu stosuje się zasadę zesztywnienia, tzn. rozpatruje się nieodkształconą, pierwotną geometrię konstrukcji, niezależnie od stanu obciążenia. Gdy w obliczeniac statycznyc

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I)

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I) Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I) Contents Siły przekrojowe #t / 3 Geometria przekroju #t / 5 Eksperyment #t / 19 Wzory na nośność #t / 40 Efekt szerokiego pasa #t / 73 Redystrybucja momentów

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ LOKALIZACJA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Ul. MŁYŃSKA 100, RUDA ŚLĄSKA PRZYGOTOWANA PRZEZ BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA KONSTRUKCJI Z DREWNA

STĘŻENIA KONSTRUKCJI Z DREWNA PRZYKŁADY ZAPEWNIENIA STATECZNOŚCI OGÓLNEJ ELEMENTÓW I USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH Układy konstrukcyjne obiektów budowlanych powinny mieć zapewnioną stateczność ogólną, polegająca na zachowaniu geometrycznej

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych Imię i nazwisko dyplomanta: Łukasz Pasik Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI Projekt SKILLS NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI CELE MODUŁU SZKOLENIOWEGO Poznanie metodologii sprawdzania elementów konstrukcyjnych ze względu na niestateczność (wyboczenie, zwichrzenie)

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe Profile zimnogięte Tabele wytrzymałościowe SPIS TREŚCI Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników Z Tab. 1... 4 Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników C Tab.

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ Jakub Kałużny Ryszard Klauza Grupa B3 Semestr

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE GŁÓWNY UKŁAD POPRZECZNY GŁÓWNY UKŁAD POPRZECZNY GŁÓWNY UKŁAD POPRZECZNY GŁÓWNY UKŁAD POPRZECZNY

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki

Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki Konstrukcje metalowe II Wykład IV Estakady podsuwnicowe Belki Spis treści Zalecane przekroje belek #t / 3 Nośność metody obliczeń #t / 18 Metoda naprężeń zredukowanych (MNZ) #t / 40 Metoda przekrojów efektywnych

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2) Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH

PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Instytut Budownictwa ANTONI BIEGUS PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH WYKŁADY www.kkm.pwr.wroc.pl WROCŁAW 2012 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE, PRACA SIŁ NA PRZEMIESZCZENIACH

WIADOMOŚCI WSTĘPNE, PRACA SIŁ NA PRZEMIESZCZENIACH Część 1 1. WIADOOŚCI WSTĘNE, RACA SIŁ NA RZEIESZCZENIAC 1 1.. 1. WIADOOŚCI WSTĘNE, RACA SIŁ NA RZEIESZCZENIAC 1.1. Wstęp echanika budowli stanowi dział mechaniki technicznej zajmującej się statyką, dynamiką,

Bardziej szczegółowo

Błędy projektowe i wykonawcze

Błędy projektowe i wykonawcze dr inż. Lesław Niewiadomski, mgr inż. Kamil Słowiński Politechnika Śląska Błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji przekrycia hali stalowej kkonsekwencje błędów popełnionych na etapie projektu oraz podczas

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe II Wykład V Estakady podsuwnicowe Belki, słupy, stężenia

Konstrukcje metalowe II Wykład V Estakady podsuwnicowe Belki, słupy, stężenia Konstrukcje metalowe II Wykład V Estakady podsuwnicowe Belki, słupy, stężenia Spis treści Obliczenia zmęczeniowe #t / 3 Odkształcenia #t / 25 Połączenia #t / 37 Słupy #t / 41 Przykład 1 #t / 77 Przykład

Bardziej szczegółowo

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych;

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych; Kolejnośd obliczeo Niezbędne dane: - koncepcja układu konstrukcyjnego z wymiarami przekrojów i układem usztywnieo całej bryły budynki; - dane materiałowe klasa betonu klasa stali; - wykonane obliczenia

Bardziej szczegółowo