Iloczyn skalarny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.3.1. Iloczyn skalarny"

Transkrypt

1 Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi onm pre α (rs. 2.8), operję mnożeni sklrnego pre, to otrmm: osα. (2.11) Po uwględnieniu we wore (2.11) leżnośi (2.2) ilon sklrn możem predstwić jko ilon rutu jednego wektor n kierunek drugiego i modułu drugiego. ( os ) ( os ) ( ) ( ) α α R R. (2.12) Ilon sklrn jest równ eru (po prpdkmi, gd 0 lu 0), gd os 0. Wnik stąd wrunek prostopdłośi (ortogonlnośi) dwóh wektorów: 0, gd. (2.13) Z fktu, że funkj kosinus jest funkją prstą [osα os( α)], wni że do ilonu sklrnego stosuje się prwo premiennośi:. Ilon sklrn podleg również prwu rodielnośi mnożeni sklrnego wględem dodwni: ( + ) +. Dowód tej włsnośi wnik epośrednio prtoonego w poprednim punkie twierdeni Chrles or leżnośi (2.2):

2 ( + ) R( + ) [ R( ) + R( ) ] R ( ) + R ( ) +. Jeżeli pomnożm równnie (2.11) pre dowoln sklr to otrmm prwo łąnośi mnożeni ilonu sklrnego pre sklr: k ( ) ( k) osα ( k) osα ( k ) ( k ). Wektor pomnożon sklrnie pre sieie jest równ kwdrtowi modułu: 2 os0. (2.14) Z podnh wżej rowżń wni że ilon sklrn po worem (2.13) m tkie sme włsnośi jk ilon lgerin li. Gd mm dowoln wektor or oś l określoną pre wektor jednostkow e l (rs. 2.3), to n podstwie równni (2.12) rut tego wektor n oś l wrż wór: e l osα R ( ). (2.15) Z leżnośi tej ędiem ęsto korstć pr oliniu współrędnh wektor w dnm ukłdie współrędnh. Oenie podm leżnośi międ wersormi i, j, k prostokątnego ukłdu współrędnh. N podstwie worów (2.14) i (2.13) otrmujem: l i i j j k k 1, i j j k k i 0. (2.16) Gd wektor i pisem nlitnie pomoą ih współrędnh w prostokątnm ukłdie współrędnh,, : (2.17) to ih ilon sklrn n podstwie worów (2.16) możn wrić pre współrędne: + +. (2.18) Porównnie worów (2.11) i (2.18) powl olić kąt międ wektormi:

3 + + osα. (2.19) Z tego woru wni że dw wektor ł ortogonlne, ih współrędne musą spełnić leżność: (2.20)

4 Ilon wektorow Ilonem wektorowm dwóh wektorów i nwm wektor prostopdł do płsn utworonej pre te wektor, którego moduł jest równ ilonowi modułów th wektorów pomnożonemu pre sinus kąt wrtego międ nimi (rs. 2.9), sinα. (2.21) α O Rs Ilustrj ilonu wektorowego Zwrot wektor jest tk dorn, że wektor,, tworą ukłd prwoskrętn, li wrot wektor określ reguł śru prwoskrętnej. Z określeni modułu ilonu wektorowego or rs. 2.9 wni że jest on równ polu równoległooku udownego n wektorh i. Z definiji ilonu wektorowego wni że po prpdkmi, gd 0 lu 0, jest on równ eru, kied sinα 0, li dl α 0 lo α π, o on, iż wektor jest równoległ do wektor. Ztem wrunek równoległośi m postć: 0. (2.22) Jeżeli w ilonie wektorowm wektor i mienim miejsmi, to wektor,, ędą tworł ukłd lewoskrętn. A ponownie otrmć ukłd

5 prwoskrętn, nleż mienić wrot wektor n preiwn, jk n rs. 2.9, li gd, to. Widim tem, że do ilonu wektorowego nie stosuje się prwo premiennośi:. (2.23) Możn wkć [6, 9], że ilon wektorow podleg prwu rodielnośi mnożeni wektorowego wględem dodwni: ( + d) + d. (2.24) Do ilonu wektorowego stosuje się również prwo łąnośi mnożeni pre dowoln sklr k: ( k ) ( k) k( ). (2.25) Powżs równość wnik epośrednio porównni modułów powżsh ilonów wektorowh. Ilon wektorowe wersorów i, j, k prostokątnego prwoskrętnego ukłdu współrędnh,, wnikją epośrednio e woru (2.22) or definiji ilonu wektorowego i i j j k k 0, i j j k i, j i k j i, k i j, i k j. (2.26) Oenie wrim ilon wektorow dwóh dowolnh wektorów i pomoą ih współrędnh w prostokątnm ukłdie współrędnh,,. Po podstwieniu leżnośi (2.17) do woru n ilon wektorow mm: ( k) ( j k). + Po wkonniu diłń, wkorstniu leżnośi (2.26) or pogrupowniu wrów pr posególnh wersorh powżs wór prjmie postć: ( ) ( ) ( ) k. (2.27)

6 Wrżenie po prwej stronie tego równni jest rowinięiem wnnik. k j i (2.28) W elu olieni współrędnh ilonu wektorowego nleż wektor pisn nlitnie:,, k i j + + podstwić do równni (2.27). Z porównni wrów pr th smh wersorh otrmm: ( ) ( ( ).,, ) (2.29)

7 Ilon łożone treh wektorów W poprednih dwóh punkth omówiliśm ilon sklrn or ilon wektorow dwóh wektorów. Wektor te mogł ć w sególnośi sumą kilku wektorów. Oenie podm określeni ilonów podwójnh łożonh treh wektorów. Będie to ilon miesn treh wektorów or podwójn ilon wektorow treh wektorów. Ogrnim się pr tm tlko do określeni th ilonów or podni podstwowh leżnośi nieędnh do prekstłeń worów wektorowh w dlsh rodiłh. Dowod n podne niżej prekstłeni możn nleźć w literture [6, 9, 11]. Ilonem miesnm treh wektorów, i nwm ilon sklrn jednego th wektorów, np. wektor, pre wektor ędą ilonem wektorowm dwóh poostłh: ( ). (2.30) Z podnej definiji wni że ilon miesn jest sklrem. W interpretji geometrnej ilon miesn jest równ liowo ojętośi równoległośinu udownego n wektorh, i. Z podnej interpretji geometrnej wni że gd wektor te leżą w jednej płsźnie, to ilon miesn jest równ eru. Wrtość ilonu miesnego nie uleg minie, jeżeli w ilonie tm ędiem mienić klinie kolejność wrów: ( ) ( ) ( ). (2.31) Jeżeli wektor wstępująe w ilonie miesnm predstwim nlitnie: to ilon miesn możn pisć w posti wnnik utworonego e współrędnh wektorów: ( ). (2.32)

8 Podwójn ilon wektorow treh wektorów, i jest wektorem powstłm w wniku wektorowego pomnożeni wektor pre ilon wektorow wektor i : ( ). (2.33) Powżs wór możn rowinąć do posti rdiej prdtnej do prekstłeń worów wektorowh: ( ) ( ) ( ). (2.34)

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem II, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2

Bardziej szczegółowo

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej 4..1. Środek ciężkości rł jednorodnej Brłą jednorodną nawam ciało materialne, w którm masa jest romiescona równomiernie w całej jego ojętości. Dla takic ciał arówno gęstość, jak i ciężar właściw są wielkościami

Bardziej szczegółowo

Działania wewnętrzne i zewnętrzne

Działania wewnętrzne i zewnętrzne Autmtyk i Rtyk Alger -Wykłd - dr Adm Ćmiel miel@gedupl Dziłi wewętrze i zewętrze Nie X ędzie ustlym iepustym zirem Def Dwurgumetwym dziłiem wewętrzym w zirze X zywmy fukję Jeśli X i y X t y X zywmy wyikiem

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. 1. Ciekawostki historyczne

Liczby zespolone. 1. Ciekawostki historyczne Lcby esplne Cekwstk hstrycne Pcątk lcb esplnych sęgją juŝ XVI weku W csch dsejsych ne mŝn precenć ch ncen wkłdu w rwój nuk C cekwse jk perwsy cął je uŝywć Rfel Bmbell, który ne był mtemtykem Był n nŝynerem

Bardziej szczegółowo

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi: Stan naprężenia Przkład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić sił masowe oraz obciążenie brzegu tarcz jeśli stan naprężenia wnosi: 5 T σ. 8 Składowe sił masowch obliczam wkonując różniczkowanie zapisane

Bardziej szczegółowo

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4 wici o wyklu FIZYK II / - Sri Zi Olicyc pojmosc kostor plskigo o powirchi oklk S, or olglosci miy oklkmi. Zi. Olicyc pojmosc kostor kulistgo o promiiu wwtrym i wtrym Zi Olicyc pojmosc stpc uklu wirjcgo

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch WYZNCZNIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1:

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

14. Grupy, pierścienie i ciała.

14. Grupy, pierścienie i ciała. 4. Grup, pierścienie i ciała. Definicja : Zbiór A nazwam grupą jeśli jest wposaŝon w działanie wewnętrzne łączne, jeśli to działanie posiada element neutraln i kaŝd element zbioru A posiada element odwrotn.

Bardziej szczegółowo

Izomery (te same wzory sumaryczne, różne struktury)

Izomery (te same wzory sumaryczne, różne struktury) TEEOIZOMEY (y Aleksnr Kołoziejzyk, UG) * ząstezk hirln nienkłln n swoje zwierilne oiie. ząstezki hirlne ientyzne ze zwierilnymi oiimi Ennjomery = zwierilne oii Izomery (te sme wzory sumryzne, różne struktury)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

IO05r164582test4-0505.doc

IO05r164582test4-0505.doc 1. Proces projektowe 1. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę strategicną: ma miejsce pred ropocęciem realiacji projekt obejmje klcowe decje stalające strktrę programów jest poświęcona ocenie możliwości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo