WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:"

Transkrypt

1 YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą th wszstkih wielkośi opisć się nie d, dltego posługuje się wektore, któr jest ukłde dwu liz (swoih współrzędnh). Podonie łtwo zuwżć, że opisują równnie liniowe nleż użć ukłdu trzeh liz np. równnie () 3+ =0 ożn jednoznznie opisć ukłde liz ( 3,, ). Gdś rozwżli ukłd dwóh równń liniowh, powiedz: () + 3+ = = 0 to w sposó jednoznzn opisuje go ukłd liz: 3 4 Tkie ukłd w tete nzw się ierzi. Przjij definiję: Mierzą roziru n nzw prostokątn tlię liz o n wierszh i kolunh. Mierz opisują równnie () jest roziru 3. Mierz opisują ukłd () jest roziru 3. Łtwo zuwżć, że opisują ukłd trzeh równń z trze niewidoi nleżło użć ierz o rozirze 3 4 (trz równni w kżd równniu zter współznniki lizowe). Mierz oznz wpisują jej eleent np. (3) Szzególnie wżne są ierze kwdrtowe, to znz tkie gdzie liz wiersz równ jest lizie kolun. Mierz kwdrtową hrkterzuje pewn liz zwn wznznikie ierz. znznik ierz (3) oznz się poprzez det lu Det jest skróte ngielskiego terinu deterinnt. Opisze terz sposó olizni wznznik, któr ożn przjąć z jego definiję.

2 . Dl ierz roziru, to znz ierz, gdzie jest dowolną lizą, wznznikie ędzie ( ). Zuwż, o dlej ędzie przdtne, że + = = ( ).. Dl ierz roziru, to znz ierz wznznikie jest liz: = Opisze szzegółowo sposó jej powstni, gdż ędzie sposó ten stosowć w ierzh roziru większego. Bierze eleent, noż go przez ( ) + ( do potęgi nuer wiersz + nuer kolun), skreśl wiersz i kolunę w której ten eleent stoi (to znz pierwsz wiersz i pierwszą kolunę), po skreśleniu otrzuje ierz roziru +, której wznznik zn i nsz ilozn ( ) donż przez ten włśnie wznznik otrzują. Do tego wniku dodje lizę uzskn w identzn sposó le po przesunięiu się o jedno iejse w prwo. Bierze eleent, noż go przez ( ) + ( do potęgi nuer wiersz + nuer kolun), skreśl wiersz i kolunę w której ten eleent stoi (to znz pierwsz wiersz i drugą kolunę), po skreśleniu otrzuje + ierz roziru, której wznznik zn i nsz ilozn ( ) donż przez ten wznznik otrzują. 3. Dl ierz roziru n n wznznik liz nstępująo: skreśl w ierz pierwszą kolunę i pierwsz wiersz otrzują ierz roziru ( n ) ( n ). znz- + nik tej nowej, niejszego roziru ierz noż przez ( ). Przesuw się o jedną kolunę w prwo do wrzu. Skreśl pierwsz wiersz i drugą kolunę, otrz- + uje kolejną ierz roziru ( n ) ( n ). Jej wznznik noż przez ( ) i dodje do poprzedniego wniku. Przesuw się o jedną kolunę w prwo do wrzu 3, powtrz znność itd. ż dojdzie do osttniego wrzu n. Su w ten sposó otrznh n liz jest wznznikie ierz roziru n n. Opisn etod nzw się rozwinięie Lple i pozwl wlizć wznznik ierz roziru n n prz poo wznzników ierz roziru niejszego. Jest to tpow w tete sposó postępowni, gdzie prole rdziej skoplikown rozkłd się n prole niej skoplikowne, dohodzą w końu do proleu trwilnego (ozwistego). Przkłd = = =. 0 0 =

3 = ( ) + ( ) + ( ) 3 = = ( 5) (3 4) + 3(5 8) = 3+ + = = ( 5) = 37 Zuwż, że lizą ten wznznik rdzo w olizenih poogł zer w pierwszej i drugiej kolunie = = 3 4 = (0 6) [ 3 (8 4) + (4 4) ] (0 6) = = 50 Podonie jk w poprzedni przkłdzie oeność zer uprośił olizeni. Metodę Lple, którą się posługuje ożn stosowć nie tlko do pierwszego wiersz. znznik przjie identzną wrtość jeżeli ędzie go rozwijli względe dowolnego wiersz nwet dowolnej kolun. Nleż tlko piętć o włśiw znku, któr uzskuje podnoszą do potęgi nuer wiersz + nuer kolun. prkte wznzniki stopni 3 (wznzniki ierz roziru 3 3) liz posługują się sposoe Srrus. Poleg on n t, że n końu wznznik dopisuje dwie pierwsze kolun i ierze ilozn liz n przekątnh (przesuwją sie w prwo) ćwirtki II i IV ze znkie plus, nstępnie ćwirtki I i III ze znkie inus. Przkłd = = = = = = = = = = 0 znzniki posidją kilk włsnośi, które ułtwiją ih oliznie. Już zuwżliś, że pojwienie się zer w wierszu lu kolunie, względe której stosuje rozwinięie Lple uprszz rhunki. Czsi ożn tk przeksztłić wznznik, że tkih zer pojwi 3

4 się kilk. Podonie zniejszenie liz wstępująh w wznzniku oże znznie ułtwić jego wlizenie. Pod zter główne włsnośi wznzników, które tkie przeksztłeni uożliwiją. I. Jeżeli w wznzniku wszstkie wrz pewnego wiersz (lu pewnej kolun) są równe 0, to wznznik jest równ 0. A to uzsdnić nleż rozwinąć wznznik sposoe Lple względe tego wiersz (lu kolun). Przkłd = = II. Jeżeli w wznzniku wszstkie wrz wiersz lu kolun ponożone są przez dowolną stłą, to tą stłą ożn wiągnąć przed wznznik. A uzsdnić tę włsność wstrz zuwżć, że rozwijją wznznik sposoe Lple względe tego wiersz (lu kolun) stłą ożn wiągnąć przed nwis. Przkłd = = = = III. Jeżeli w wznzniku do dowolnego wiersz (lu dowolnej kolun) dod odpowiednie eleent innego wiersz (lu innej kolun) ponożone przez stłą, to wznznik nie zieni wrtośi. Tę włsność ożn sprwdzić rozwijją wznznik względe wiersz lu kolun, n którh dokonno operji. Przkłd = 0 6 = = t przkłdzie do pierwszej kolun dodno drugą ponożon przez. Powstł w ten sposó wznznik rozwinięto względe pierwszej kolun. 4

5 IV. Jeżeli wznznik zwier dw identzne wiersze lu dwie identzne kolun to jest równ 0. Jest to wniosek z włsnośi (I) i (III). strz do pierwszego równego wiersz (pierwszej równej kolun) dodć eleent drugiego równego wiersz (drugiej równej kolun) ponożone przez. Otrz wiersz (kolunę) równ 0, zte wznznik równ jest 0. Przkłd = = Do kolun pierwszej dodno kolunę drugą ponożoną przez, powstł kolun z si zeri, wię n podstwie włsnośi (I) wrtość wznznik wnosi 0. znzniki stosuje przede wszstki do rozwiązwni ukłdów równń liniowh. Złóż, że he rozwiązć ukłd równń z dwie niewidoi: (4) + = + = Ukłd tki nzw się liniow gdż kżde z równń opisuje prostą dną w posti ogólnej. Zuwż, że ukłd zostł uporządkown tzn. w pierwszej kolunie znjdują się niewido, w drugiej kolunie niewidoe, nstępnie znk = i kolun wrzów wolnh (liz ez niewidoej). Jeżeli pierwsze z równń ponoż przez, drugie ponoż przez, to po dodniu stroni redukji ulegną niewidoe : + = = = iąg przed nwis nstępnie dzieli otrzują: = = podon sposó, nożą pierwsze z równń przez, drugie przez zredukuje po dodniu stroni niewido i dlej wliz : 5

6 = = rziliś niewidoe ukłdu jko ilorz pewnh wznzników. Dl ukłdu dwóh równń z dwie niewidoi (4) oliz trz wznzniki: wznznik główn = orz dw wznzniki ozne = i =. Prz th oznzenih otrzuje =, =. Są to tk zwne wzor Crer. Zwróć uwgę, że powstł przez zstąpienie w wznzniku główn współzn- ników kolun prz niewidoej wrzi wolni. znznik powstł przez zstąpienie w wznzniku główn współznników kolun prz niewidoej wrzi wolni. UAGA Brdzo wżne, że ukłd ł uporządkown tzn. kolun -ów, kolun -ów równość, kolun wrzów wolnh. Przkłd 7 Korzstją ze wzorów Crer rozwiąż ukłd równń: 3+ = 4 5+ = + 3 Po uporządkowniu i skróeniu równń : = = = = 3 = 3 3 = = 9+ = = = + 3= 4 0 = = = 5 4 = = = Zuwż, że we wzorh Crer doznieni z ilorze. Jeżeli wznznik główn 0, to niewidoe, są wznzone i tki ukłd nzw się oznzon. Może się zdrzć, że = 0 wted dwie ożliwośi: ) jeżeli o wznzniki ozne tkże równe są 0, to wzor Crer ożn zpisć w posti = orz =, z której widć, że ukłd nieskońzenie wiele rozwiązń, 6

7 (kżd pr liz, spełni 0 = 0 i 0 = 0) ukłd nzw się nieoznzon poniewż nie ożn oznzć, wskzć jednego rozwiązni, ) jeżeli którkolwiek z wznzników oznh równ się 0 ukłd jest nzwn sprzezn gdż we wzorh Crer lizę różną od 0 (wznznik główn) dzieli się przez 0. Przkłd 8 Dl jkih wrtośi pretru ukłd: + = + = jest oznzon, nieoznzon sprzezn? A zdnie rozwiązć skorzst z etod wznzników. Poliz wznznik główn: = = Ustl kied wznznik główn równ jest 0. = 0 = = Skoro dl dwóh wrtośi wznznik główn równ jest 0, to ukłd równń dl th wrtośi jest nieoznzon lu sprzezn. Dl wszstkih liz \{, } ukłd jest oznzon (posid dokłdnie jedno rozwiąznie). Poliz wznzniki ozne: = = Dl liz wrtość wznznik wnosi + =, jest zte różno od 0 i ukłd jest sprzezn. Podonie dl liz wrtość wznznik wnosi =, jest różn od 0, zte w t przpdku ukłd również jest sprzezn. Metodą Crer ożn rozwiązwć ukłd równń liniowh dowolnego stopni. Przkłdowo dl ukłdu trzeh równń z trze niewidoi wzor Crer prziorą postć: =, z =, z = Nleż tlko piętć, że wszstkie równni ją ć uporządkowne, jeżeli w równniu nie wstępuje jkś niewido to w wznzniku współznnik tej niewidoej wnosi 0. 7

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

14. Grupy, pierścienie i ciała.

14. Grupy, pierścienie i ciała. 4. Grup, pierścienie i ciała. Definicja : Zbiór A nazwam grupą jeśli jest wposaŝon w działanie wewnętrzne łączne, jeśli to działanie posiada element neutraln i kaŝd element zbioru A posiada element odwrotn.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi: Stan naprężenia Przkład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić sił masowe oraz obciążenie brzegu tarcz jeśli stan naprężenia wnosi: 5 T σ. 8 Składowe sił masowch obliczam wkonując różniczkowanie zapisane

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie na kolokwium nr 4. Dynamika punktu materialnego

Powtórzenie na kolokwium nr 4. Dynamika punktu materialnego Powtórzenie na olowiu nr 4 Dynaia puntu aterialnego 1 zadanie dynaii: znany jest ruh, szuay siły go wywołująej. Znane funje opisująe trajetorię ruhu różnizujey i podstawiay do równań ruhu. 2 zadanie dynaii:

Bardziej szczegółowo

Działania wewnętrzne i zewnętrzne

Działania wewnętrzne i zewnętrzne Autmtyk i Rtyk Alger -Wykłd - dr Adm Ćmiel miel@gedupl Dziłi wewętrze i zewętrze Nie X ędzie ustlym iepustym zirem Def Dwurgumetwym dziłiem wewętrzym w zirze X zywmy fukję Jeśli X i y X t y X zywmy wyikiem

Bardziej szczegółowo

Badanie regularności w słowach

Badanie regularności w słowach Przypdek sekwencyjny Mrcin Piątkowski Wydził Mtemtyki i Informtyki Uniwersytet Mikołj Kopernik Edsger Wybe Dijkstr (1930 2002) Computer science is no more bout computers thn stronomy is bout telescopes,

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych Zasad budowania prognoz ekonometrcznch Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał. 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja

Bardziej szczegółowo