Kampania Czy potraficie dotrzeć do mieszkańców, którzy mogą mieć problemy z alkoholem, a nie wiedzą jak szukać pomocy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kampania 2014. Czy potraficie dotrzeć do mieszkańców, którzy mogą mieć problemy z alkoholem, a nie wiedzą jak szukać pomocy?"

Transkrypt

1 Kmpni 01 Cy ptficie dteć d miekńców, któy mgą mieć pblemy lkhlem, nie wiedą jk kć pmcy?

2 Skdy pjwiją ię ped leżnieniem Wt pyłącyć ię d kmpnii Pwd lkhl! peknją mądwcy w cłej Plce. W pkiecie ą m.in. mteiły dewne d kiewców i kbiet w ciąży. Petegmy ped piciem kdliwym i yykwnym. Oblmy kdliwe mity lkhl chęcmy d kni pmcy pecjlitów. Pblemy wiąne żywniem lkhl pjwiją ię, nim djdie d leżnieni. Mówimy wtedy pici yykwnym lb kdliwym. W pypdk tkich wów pici nie ntępje tt kntli nd pżywniem lkhl, le pjwi ię yyk pwżnych kód: dwtnych, emcjnlnych cy płecnych. Ob pijąc lkhl w pób yykwny lb kdliwy mże gnicyć wje picie tk, by dyklnie mniejyć wynikjące nieg kdy. Dlteg wypełnij tet Adit i pnj wój wó pici lkhl! Tet Adit jet tetem peiewwym. Onc t, że pdwyżne wyniki nie ą jednncne digną keślneg typ pblemów lkhlwych, le wkją n wyźne pwdpdbieńtw ich wytępwni. Znim pytąpi d wypełnini tet, pwinieneś ncyć ię pelicni wypiteg lkhl n tw. pcje tnddwe. Pjęcie pcji tnddwej pcwn w cel pównywni e bą óżnych npjów lkhlwych pd wględem bewględnej wtści lkhl. P ykni pdwyżnych wyników w teście Adit nleży kniecnie dwiedić pecjlitę, by dwiedieć ię, jk dlej ptępwć. klnk 0 ml % piw lmpk ml 1% win kieliek 0 ml 0% wódki 1 pcj tnddw, cyli k. 10 g cyteg lkhl etylweg Jedn pcj tnddw (10 g cyteg lkhl) wt jet w: 0 ml piw mcy %, ml win mcy 1% lb 0 ml wódki mcy 0%. Pmiętj, że mim óżneg tężeni, lkhl w piwie, winie, wódce i innych Infmcje pygtwne n pdtwie dnych pblikwnych pe intytcje dpwiedilne edkcję pblicną. Pygtwnie mteiłów: Mgdlen Pietk. npjch lkhlwych t t m btncj chemicn, cyli etnl. Spwdź, cy twje picie mże bdić niepkój. Wypełnij tet, i peknj ię, cy pwinieneś gnicyć pżywnie lkhl. 1 Jk cęt pije npje wiejące lkhl? Jk cęt wypij 6 lb więcej pcji pdc jednej kji? w mieiąc lb diej (1) d y w mieiąc () d y w tygdni () y w tygdni lb cęściej () w tygdni () Tet Adit Dieięć ptych pytń Wypełnij tet wżnie, pecytj wytkie pytni. Ztnów ię nd dpwiedią. Pelic ilść wytkich wypijnych pe iebie djów lkhl (piw, win, wódki) n pcje tnddwe wedłg pdneg pwyżej chemt. Zntj licbę pnktów yknych p dpwiedi n kżde pytnie (cyfy w nwich), ptem mj je. ądź cciwy, tylk wtedy wypełninie tet m en. N kniec mj licbę pnktów i pnj ię intepetcją wyników. Ile pcji tnddwych wiejących lkhl wypij w tkcie typweg dni pici? Jk cęt w ciąg ttnieg k twiediłeś (twiediłś), że nie mże petć pici p jeg pcęci? 1 pcje (0) pcje (1) 6 pcji () 7, 8 lb 9 pcji () 10 lb więcej () w tygdni () Jk cęt w ciąg ttnieg k dył ię ci ię pwd pici lkhl bić cś niewłściweg, c nłby nmy i wycje pyjęte w twim śdwik? w tygdni () 6 Jk cęt w ciąg ttnieg k miłeś (miłś) ię n npić, by móc djść d iebie p dżym pici ppednieg dni? w tygdni () 8 Jk cęt w cie ttnieg k nie byłeś (nie byłś) w tnie pwd pici pypmnieć bie, c wydył ię ppednieg wiec? w tygdni () 9 Cy dył ię, że ty lb jkś inn b dnł w wynik twjeg pici? nie (0) tk, le nie w ttnim k () tk, w ciąg ttnieg k () 7 Jk cęt w ciąg ttnieg k dświdcłeś (dświdcłś) pcci winy lb wytów mieni p wypici lkhl? w tygdni () 10 Cy dył ię, że kewny, pyjciel lb lek inteewł ię twim piciem lb gewł jeg gnicenie? nie (0) tk, le nie w ttnim k () tk, w ciąg ttnieg k () Fmt: 1, x 1, cm Objętść: 8 tn Dieięć ptych pytń Tet Adit t pty i pplny pób n dignwnie keślneg typ pblemów lkhlwych. Py pmcy dieięci ptych pytń mżn tlić pwdpdbieńtw wytępwni pblemów lkhlem pici yykwneg lb kdliweg. Tet pwinien być piewym kkiem w tnę wiąni pblem. W pypdk niepkjących wyników kniecnie nleży dwiedić pecjlitę, by dwiedieć ię jk dlej ptępwć. N cym pleg picie yykwne i picie kdliwe? Picie lkhl mże dpwdić d wiel pblemów dwtnych, emcjnlnych i płecnych. Pblemy wiąne żywniem lkhl pjwiją ię, nim winie ię kgś leżnienie. Twyą im wy pici yykwneg i kdliweg. Njbepiecniejym pbem pżywni lkhl jet tw. picie nikim yyk kód. Jk definiwć picie nikim yyk kód? Alkhl w piwie, winie, wódce i innych npjch lkhlwych t pmim óżneg tężeni t m btncj chemicn, cyli etnl. W cel pównywni e bą óżnych npjów pd wględem bewględnej wtści lkhl pcwn pjęcie tw. pcji tnddwej. Pejęt tkże ientcyjne nmy dl pici yykwneg i kdliweg, tkże dl pici nikim yyk kód. Pmiętj, że kżdy indywidlnie egje n lkhl, infmcje wte w tej be mją jedynie chkte wkówek. Nie m w % bepiecnych kyteiów d digny cłkwicie nieyykwneg pici, pdne limity nie gwntją, że b pijąc lkhl nie leżni ię. Pfejnln kmpni pewni miekńcm etelne infmcje. Teb pekć je ptym jęykiem, w jny i miły pób. y, ltki i plkty pwinny wyjśnić gżeni wiąne lkhlem. Nleży wytłmcyć cym jet leżnienie, picie yykwne i kdliwe. Wżne jet, by mteiły wieły knketne teżeni i wkówki n c wżć, c pwinn wbdć niepkój, gdie kć infmcji i pmcy. Włśnie tkie mteiły ppnje Kkwk Akdemi Pfilktyki. T intytcj, któ dypnje dświdceniem i wpciem njlepych fchwców. Wt mówić i wykytć w cdiennej pcy pkiet wtściwych mteiłów edkcyjnych pd wpólnym hłem Pwd lkhl. T njlep teg dj kmpni w Plce pecjlnie dl mądów! klnk 0 ml % piw Picie lkhl mże pwdić d pblemów dwtnych, emcjnlnych i płecnych. Spwdź, jk gnicyć yyk! 1 kieliek 0 ml 0% wódki Jedn pcj tnddw (10 g cyteg lkhl) wt jet w: 0 ml piw mcy %, ml win mcy 1% lb 0 ml wódki mcy 0%. Pmiętj, że mim óżneg tężeni, lkhl w piwie, winie, wódce i innych npjch lkhlwych t t m btncj chemicn, cyli etnl. dl kbiet: dl Mężcyn: Jeżeli pije lkhl cdiennie, chwj c njmniej dw dni btynencji (njlepiej dień p dni) w tygdni. Nie pekcj gnicy pcji tnddwych (tn. 0 g cyteg, % lkhl) diennie. pcje lkhl t: 1 półlitwe piw, 1 kieliek win (1%) pjemnści 00 ml lb 60 ml wódki. Jeżeli pije lkhl cdiennie, chwj c njmniej dw dni btynencji (njlepiej dień p dni) w tygdni. Nie pekcj gnicy pcji tnddwych (tn. 0 g cyteg, % lkhl) diennie. pcje lkhl t: półlitwe piw, kieliki win (1%) pjemnści 00 ml lb 10 ml wódki. Picie nikim yyk Picie nikim yyk W ciąg tygdni nie pij więcej niż 10 ml cyteg lkhl, c jet ównwżne 7 półlitwymi btelkmi piw, niecłymi dwm btelkmi win ( pjemnści 0,7 lit) lb 0 ml wódki. W ciąg tygdni nie pij więcej niż 80 mg cyteg lkhl, c jet ównwżne kł 1 półlitwymi btelkmi piw, niec pnd btelkmi win ( pjemnści 0,7 lit) lb 0,8 lit wódki. J eżeli pije lkhl kjnlnie, nie pekcj jednw pcji tnddwych (0 g cyteg, % lkhl), tn. nie wypijj py jednej kji więcej niż dwie półlitwe btelki piw, kieliki win pjemnści 00 ml kżdy lb 10 ml wódki. J eżeli pije lkhl kjnlnie, nie pekcj jednw 6 pcji tnddwych (60 g cyteg, % lkhl), tn. nie wypijj py jednej kji więcej niż półlitwe btelki piw, kieliki win pjemnści 00 ml kżdy lb 180 ml wódki. Alkhl pwdje tty lmpk ml 1% win 1 pcj tnddw, cyli k. 10 g cyteg lkhl etylweg Infmcje pygtwne n pdtwie dnych pblikwnych pe intytcje dpwiedilne edkcję pblicną. Pygtwnie mteiłów: Mgdlen Pietk. Alkhl pwdje tty Fmt: 1, x 1, cm Objętść: 8 tn Ndżywnie lkhl lic ię d cynników njbdiej kdliwym wpływie n dwie i życie ldi. Wedłg pt WHO (Świtw Ognicj Zdwi) 011. pycyni ię n d pnd 60 óżnych djów cheń i ów; pwdje d 0 d 0% pypdków mkści wątby, pdcki, tć, wypdków dgwych, któw pemcy i óżnych djów k. Alkhl pwdje tty wkje knketne yyk, n któe nżne ą by ndżywjące lkhl.

3 Wt pnć pwdę lkhl Cy wie, jk wiele yykje Twje dieck? Npje lkhlwe (piw, win, wódk, nlewki, mpn) wieją etnl (lkhl etylwy, CHOH), któy jet btncją pychktywną. Etnl ddiłje n centlny kłd newwy i bepśedni wpływ n fnkcje móg. Efektem teg ą cwe miny ptegni, ntj, świdmści i chwni. Kżd, nwet njmniej ilść lkhl lmpk win lb kjnlnie wypity dink mże być niebepiecn dl dieck wijjąceg ię w łnie mtki. Cątecki etnl wteg w npjch lkhlwych be pblem penikją pe łżyk. Kbiet, któ pije lkhl w tkcie ciąży, nż dieck n wytąpienie niedwclnych kdeń, mjących knekwencje pe cłe jeg diecińtw i dłść. Ukdeni pyjmją óżne fmy: d mikkdeń kłd newweg i nądów d pełnbjwweg FAS, cyli Płdweg Zepł Alkhlweg. Alkhl mże być pycyną: niżnej wgi deniwej, kdeń móg, mniejeni dpnści n chby, późnieni wt i beń gólneg wj dieck. U kbiet, któe piją lkhl w cie ciąży, ncnie cęściej wytępją pedwcene pdy i pnieni. N pjwienie ię beń nie teb dłg cekć. Alkhl cyn być wchłniny i pwdny p gnimie p pżyci. Efekty diłni lkhl mżn dcć jż p kilk mintch d jeg wypici. Ilść, dj ntężenie efektów wiąnych lkhlem leży d jeg tężeni we kwi. Picie lkhl mże być tkże yykwne dl dwi, życi emcjnlneg, płecneg i wdweg. W wynik ndżywni mże djść d leżnieni. W płeceńtwie itnieje wiele fływych peknń n temt lkhl. Pnj fkty, by mieć yyk! Jeśli kbiet pije lkhl w cie ciąży, dieck pije em nią. Pmiętj, że nie m wtedy bepiecnej dwki lkhl. epiecn jet tylk cłkwit btynencj. Infmcje pygtwne n pdtwie dnych pblikwnych pe intytcje dpwiedilne edkcję pblicną. W be wykytn m.in. pcwnie ttw d. n. med. gdn Wnwic. Pygtwnie mteiłów: Mgdlen Pietk. Mit: Lmpk win, kfel piw cy kieliek wódki nie mgą kdić. Fkt: Alkhl, wypijny w niewielkich ilścich i dk, mże nie pwdwć widcnych min w gnimie i nie być kdliwy dl dwi. Kiedy ięgnie p lkhl pwt ię byt cęt lb gdy gnim jet cególnie wżliwy n diłnie lkhl nwet niewielkie ilści mgą pwdwć negtywne ktki dl gnim! Cy wie, jk pbiec pblemm? Mit: Alkhl gew. Fkt: Efekt gni p wypici lkhl jet tylk chwilwy. Uccie ciepł pj- Mity lkhl W płeceńtwie itnieje wiele fływych peknń n temt lkhl. Pnj fkty, by mieć yyk! Mity lkhl Cy pdłbyś piw, win lb wódkę młem dieck? Jeżeli kbiet w ciąży pije lkhl, nż wje niendne dieck. Mit: Mężcyn jet bdiej dpny n diłnie lkhl niż kbiet. Fkt: Wpwdie p wypici tej mej ilści lkhl, jeg tężenie będie mnieje w gnimie mężcyny niż kbiety, jednk nie nc t wcle, że mężcyn mże pić beknie. Zd ię, że py bd pdbnym pbie pici negtywne ktki pjwiją ię mężcyny wceśniej niż kbiety. Spób egwni n lkhl leży bwiem d indywidlnych cech gnim, tn dwi, pb dżywini, kłnnści genetycnych, wytępwni innych chób i tym pdbnych cynników. Alkhl nie dl kbiet w ciąży! wi ię n kótk i pwdwne jet npłynięciem d enych ncyń kónych ciepłej kwi wnęt gnim. Rene ncyni kwinśne pyśpieą wyminę ciepł tceniem i tym mym jeg ttę. Ochłdn kew wc pwtem d nądów wewnętnych, bjąc ich fnkcjnwnie. Stąd cęte peiębieni (niejednktnie pleni keli cy płc) ób, któe p wypici lkhl tły ię gwłtwnie chłdić, wychdąc n ewnąt gewneg pmieceni. Fmt: 1, x 1, cm Objętść: 16 tn Alkhl gew, lkhl ddje ił, lkhl jet lektwem n beennść. Wycy nmy biegwe twiedeni lkhl. Niektóy wykytją je d dnini ndmieneg pici. W be Mity lkhl pedtwimy etelną, pwdiwą wiedę i knfntjemy ją pplnymi, lec niepwdiwymi peknnimi. T wydwnictw dewne d wytkich, któy pwinni peknć ię jkimi niebepieceńtwmi wiąże ię ndżywnie lkhl. W cie ciąży eygnj pici jkichklwiek npjów lkhlwych. Nie łchj d ób nwet jeśli ą t leke cy cłnkwie diny któe twiedą, że lmpk cewneg win cy klnk piw nie kdi. Uwie, że nie m keślnej pe nkę bepiecnej dwki lkhl, któej mżn cłą pewnścią pwiedieć, że nie kdi dieck. Im więk dwk lkhl, tym więke yyk pwżnych kdeń. Zpetnie pici w kżdym keie ciąży będie mieć ntmit dbe knekwencje i mniejy ke ewentlnych kdeń. Jeżeli w cie ciąży pwd bk infmcji piłś jednk lkhl, nie wpdj w pnikę! Pyjyj ię fnkcjnwni wjeg dieck p deni i jeśli m wątpliwści, pkj pfejnlnej pmcy w cel ptwieni digny i plnwni dlych diłń. Fmt: 1 x 1 cm Objętść: tny Alkhl nie dl kbiet w ciąży! Wedłg dnych Pńtwwej Agencji Rwiąywni Pblemów Alkhlwych, c teci kbiet (%) w wiek pkecyjnym (18 0 lt) pił lkhl w cie ciąży. Ogólnplk kmpni Ciąż be lkhl był piewym pwżnym kkiem w tnę pwechnej edkcji n temt negtywnych ktków tkieg ptępwni. W ltce Kkwkiej Akdemii Pfilktyki wyjśnimy cym jet FAS (Fetl Alkhl Syndme) epół chbwy będący ktkiem diłni lkhl n płód w keie pentlnym. Pmjemy cłkwitą btynencję w cie ciąży jk njlepy pób n chnienie dieck ped negtywnymi knekwencjmi. Cy wie, że: Kbiet egje n lkhl ybciej, pniewż jej gnim óżni ię d gnim mężcyny. Ognim kbiety m peciętnie 10% więcej kmóek tłcwych niż gnim mężcyny, c tym idie mniej wdy, w któej pc ię lkhl. Z pwd mniejych miów cił kbiety cęt mją mniej kwi, knekwencją teg jet wyże tężenie lkhl we kwi kbiety p wypici tkiej mej ilści npj lkhlweg c w pypdk mężcyny. Ognim kbiety pdkje mniej enym, któy kłd cątecki lkhl. Kbiety mją tkże więcej etgenów, któe pyjją intenywniejem wchłnini lkhl. C diłni i ktki pici lkhl w gnimie leżą d wiel cynników, któych njbdiej ittne ą: ilść wypiteg lkhl, wg i płeć. Kbiety ą bdiej nżne n negtywne ktki diłni lkhl. Wt tym pmiętć! T wżne: Kbiety łbiej metbliją lkhl w żłądk i pe t więk jeg ilść dcie d wątby. Pwdje t ybe nicenie wątby p kótym keie pici i p mniejych dwkch lkhl niż mężcyn. Alkhl kbiety yykją więcej! Dwied ię dlceg kbiety, ięgjąc p lkhl, pdejmją więke yyk niż mężcyźni. Pnj pecyfikę kbieceg pici. Alkhl wypłkje wpń gnim i kłóc metblim witminy D. Ndżywnie lkhl pe kbiety więk pedypycję d tych fm tepy i pwdje wiele więką pdtnść n łmni kści, włc w keie menpy. Alkhl pwdje kbiet ilnieje dyfnkcje móg; kłóc bdiej i jkściw incej dlnści pychmtycne. Dtycy t włc łbieni dlnści deni bie diłnimi łżnymi, np. błgą myn i ądeń. Pijące ndmienie kbiety ą też bdiej nżne n pśledenie fnkcji pnwcych niż ndżywjący lkhl mężcyźni. Alkhl kbiety yykją więcej! Fmt: 1 x 1 cm Objętść: tny Nkwcy lmją: kbiet tej mej mie cił c mężcyn p wypici tnddweg dink tymje 0% więcej lkhl. D Ann ińk Intytt Pychitii i Nelgii mówił w jednym wywidów: Zd ię niedk, że żny lkhlików pijące nimi dbne ilści lkhl»d twytw«cynją ciężk chwć. Z niedwieniem tją w blic wnwnych pwikłń, w któych ncnie wypediły wjeg intenywnie pijąceg ptne. Ultk Alkhl kbiety yykją więcej! dtc etelnej wiedy i pkje yyk, n któe nżne ą kbiety. Cy mm pblem lkhlem? Picie lkhl mżn gnicyć Pecytj, c pwinn Cię niepkić. Nie lekcewż ygnłów tegwcych! Dwied ię, jk gnicyć wje picie i mniejyć yyk leżnieni. Jd p pijnem t dg d kttfy! Gdy wid kiewnicę, we bądź pewny, że nie m lkhl we kwi. Alkhl kiewnicą. Kiewc ktmi! W Plce tn ky dl pijnych kiewców. Wiele yykje idjąc kiewnicą p pżyci lkhl. Cy mm pblem lkhlem? Jd p pijnem t dg d kttfy! Fmt: 10 x 1 cm, Objętść: 6 tn Fmt: 10 x 1 cm, Objętść: 6 tn Znim djdie d leżnieni mżn gnicyć picie i pbiec dlym pblemm. W ltce pekjemy wiedę ygnłch tegwcych, któe mgą wkywć n picie yykwne lb kdliwe. Ultk Cy mm pblem lkhlem? pwinn tfić d wytkich, któy mgą dć bie t pytnie i mienić wó pici, by pbiec leżnieni. Alkhl kłóc fnkcjnwnie śdków newwych, któe dgywją klcwą lę w pwdeni pjd, gdyż decydją kdyncji wkw-chwej. W ltce Jd p pijnem t dg d kttfy! wyjśnimy: idnie kiewnicą p pżyci lkhl jet niedpwiedilne i wiąże ię wielkim yykiem.

4 T wżne: Uwg, pblem! Objwy: Wt pkć pmcy! Ndmiene pżywnie lkhl pe kbiety cęt byw pycyną wytępwni beń ntj, włc chktee lękwym i depeyjnym. Kiedy picie lkhl pwinn bdić niepkój? Gdy cłwiek wż, że diłnie lkhl edkje npięcie, dpęż i pyni lgę. Kiedy lkhl łbi pccie winy, łtwi śnięcie cy pbd d diłni. Tkże min pb pici jet pwżnym ygnłem tegwcym. Cłwiek gżny leżnieniem cyn inicjwć i gniwć kje d wypici. N wgi blikich i njmych pedni lkhlem egje geją i łścią. Zcyn pić w mtnści, by nie nżć ię n negtywną ekcję śdwik. Pdejmje niedne póby cłkwiteg dtwieni lkhl. Silne pgnienie lb pccie pym pżywni lkhl (tw. głód lkhlwy). Uleżnienie jet chbą, któą py twni dpwiednieg leceni mżn tymć. Pdtwwą metdą leceni by leżninej d lkhl jet pychtepi gpw i indywidln. Ntmit pyjmwnie lektw wpmg pychtepię i dtycy głównie wni mtycnych pwikłń pwdwnych dłgtwłym pyjmwniem lkhl. Tepi leżnieni jet w Plce bepłtn, tkże dl ób niebjętych bepieceniem płecnym. Więcej infmcji mżn ykć w lklnej Kmiji Rwiąywni Pblemów Alkhlwych. Uleżnienie d lkhl wij ię tpniw. Nie mżn leżnić ię w ciąg jedneg dni. Wytąpienie chby ppedne jet keem tw. pici yykwneg i kdliweg. Uleżnienie d lkhl jet chbą. Mżn ją dignwć w ie wytąpieni w keie ttnieg k c njmniej tech wymieninych eści bjwów. Wpwdź wżne miny Objwy: Alkhl b fnkcje hmnlne, c negtywnie wpływ n płdnść. Sktkiem ndżywni lkhl pe kbiety mże być iębłść płciw. Kżd ilść lkhl pżywneg pe kbiety w ciąży dił tkycnie n wijjące ię w ich łnie dieck. U kbiet pijących lkhl pdc ciąży ncnie wceśniej wytępją pedwcene pdy pnieni. Kbiety ą ncnie bdiej nżne n negtywne ktki diłni lkhl. Jeśli ięgją p lkhl byt cęt, pdejmją dż więke yyk niż mężcyźni. Pną tkże więke tty. Wt wiedieć: Alkhl bie młdść! Kbiety ndżywjące lkhl teją ię ybciej. Ich kó mieni kl, ybciej pjwiją ię mcki i ą ne głębe! U kbiet pijących więcej lkhl yyk k piei jet decydwnie wyże i wt ppcjnlnie d ilści pżywneg lkhl. Jet n ddtkw pdwyżne pń, któe tją leki hmnlne dłżej niż lt. Ndżywnie lkhl pe kbiety więk pedypycję d tych fm tepy, c tym idie pwdje wiele więką pdtnść n łmni kści, włc w keie menpy. Ndmienie pijące kbiety ą cęściej niż ndżywjący lkhl mężcyźni fimi wypdków, ów, pemcy fiycnej, gwłtów i ndżyć eklnych. 0 Ztymj ię! Picie lkhl mżn gnicyć. Dwied ię, c bić, jeśli c cęściej łyy, że pije dż! Nie pij mcnych tnków, peć ię n lkhle łbe. Pmiędy pcególnymi pcjmi mwij npje belkhlwe. Unikj twytw ób, któe piją dż. Nie dwiedj miejc, w któych p piłeś. Nie pij w ytcjch mtk, pygnębieni i niechęceni. Alkhl tylk tłmi lęk, le nie wiąje pblemów. Skj innych pbów deni bie npięciem (wyiłek fiycny, pcey, ptkni w twytwie ób niepijących). Jeśli mim klejnych pób nie gnicy pici w ciąg kilk tygdni, kntktj ię e pecjlitą plcówki leceni dwykweg. 0 Wytępwnie bjwów btynencyjnych py póbch gniceni lb dtwieni lkhl: dżenie mięśniwe, wmżn ptliwść, niepkój, pypiene bicie ec, biegnk, mdłści, dżliwść. Picie lkhl pmim kdliwych jeg ntęptw. Cy t jż leżnienie? Jeśli jeteś niepkjny piciem wim lb wich blikich, kj pmcy! Dwied ię, gdie ją nleźć i jk pcąć lecenie. Zmienin (njcęściej więkn) tlencj n lkhl, cyli tw. mcn głw ; kniecne jet pyjmwnie c więkych dwek lkhl, żeby iągnąć efekt ykiwny ppedni pmcą dwek mniejych. Py mniejnej tlencji t m dwk pwdje yby tn pjeni lkhlweg. Alkhl bie młdść! Cy t jż leżnienie? Fmt: 10 x 1 cm, Objętść: tny Fmt: 10 x 1 cm, Objętść: tny Fmt: 10 x 1 cm, Objętść: tny Kbiety łbiej metbliją lkhl w żłądk i pe t d wątby dcie więk dwk lkhl niż w pypdk mężcyn. Alkhl wpływ bdiej negtywnie i w ybym tempie kd gnim kbiety, b tój kbiety wykje mnieją dlnść d bny ped negtywnymi knekwencjmi pi ci lkhl. W ltce Alkhl bie młdść! mówimy: Jeśli chce być dw i pedłżyć młdść, bądź tżn lkhlem i nie pekcj limitów pici nikim yyk kód! Ogóln d dtycąc pici lkhl bmi: im mniej i diej, tym lepiej! Nie tylk by leżnine dnją kód wywłnych piciem. Pblemy wiąne żywniem lkhl pjwiją ię, nim winie ię leżnienie. Tę fę pblemów nywmy piciem yykwnym i kdliwym. Njbepiecniejym pbem pżywni lkhl jet tw. picie nikim yyk kód. Ultk Ztymj ię! dtc infmcji n ten temt wie pdy dl ób, któe piją dż. 1 pcj tnddw, cyli kł 10 g cyteg lkhl Niepki mnie Twje picie. Pmwijmy tym! Dwied ię, jk pmóc blikiej bie, jeśli m kłpty lkhlem. Dięki pelicni ilści wypiteg lkhl n dwki tnddwe mżn ientwć ię cy mmy d cynieni piciem yykwnym lb kdliwym. Jeśli tk teb gnicyć picie. Jeśli gnicenie pici nie pynieie elttów, ptebny będie kntkt e pecjlitą tepii leżnień. Ptwienie pfejnlnej digny t piewy kk d pdjęci leceni. Zppnj miny Jeżeli t jż leżnienie Zchęcj d gniceni pici, nim djdie d leżnieni. Ndżywnie lkhl pwdi d wiel pblemów dwtnych, emcjnlnych i płecnych. Picie yykwne t twlny wó pici lkhl dący wykie yyk itnieni pwżnych kód dl dwi pychicneg i fiycneg. Picie kdliwe t mdel pici, któy pwdje kdy dwtne. N tym etpie mżliwe jet jece gnicenie tt. Zppnj bie, któej picie wbd Twój niepkój, by pdjąć póbę wiąni pblem ppe mniejenie ilści wypijneg lkhl i cęttliwści pici. Uleżnienie jet chbą, któą py twni dpwiednieg leceni mżn tymć. Pdtwwą metdą leceni by leżninej d lkhl jet pychtepi gpw i indywidln. Ntmit pyjmwnie lektw wpmg pychtepię i dtycy głównie wni mtycnych pwikłń pwdwnych dłgtwłym pyjmwniem lkhl. Tepi leżnieni jet w Plce bepłtn, tkże dl ób niebjętych bepieceniem płecnym. Więcej infmcji mżn ykć w lklnej Kmiji Rwiąywni Pblemów Alkhlwych. Picie lkhl wiąże ię yykiem kód dwtnych i płecnych. Więkść n nie dcw negtywnych ktków pżywni lkhl, le mże m w wim tceni kgś, kg pdejew pblemy lkhlwe? Mże jet t b diny, pyjciel cy bliki njmy? Pwdpdbnie tnwi ię, c mógłbyś dl nieg bić, cy jet pób, by m pmóc. Ultk Niepki mnie Twje picie. Pmwijmy tym! pyni dpwiedi n te pytni. Niepki mnie Twje picie. Pmwijmy tym! Fmt: 10 x 1 cm, Objętść: tny Pdjęcie tepii mże być dgą d twłej btynencji. Uykną teźwść wt pdtymywć we wpólntch ób, któe łący pdbne dświdcenie. Upśledn dlnść kntlwni chwń wiąnych piciem lkhl (tdnści w pwtymywni ię d pici, w kntlwni ilści wypijneg lkhl, tdnści w pici d wceśniej tlneg pim i w kńceni pici). Alkhl bie młdść! 6 Zniedbywnie pwd pici lkhl innych inteewń i pyjemnści (tw. kncentcj życi wkół pici ). Uleżnienie jet chbą, któą mżn i nleży lecyć. Ultk Cy t jż leżnienie? wkje w jki pób kć pfejnlnej pmcy w jedntkch lecnictw dwykweg. Tepi leżnieni jet w Plce bepłtn, tkże dl ób niebjętych bepieceniem płecnym. Pdjęcie tepii w tybie tcjnnym, diennym lb mbltyjnym mże być dgą d twłej btynencji. Uykną teźwść wt pdtymywć we wpólntch ób, któe łący pdbne dświdcenie. Cy ptfi dmówić? Ztnów ię cy wt... Ndżywnie lkhl mże być pycyną wiel chób, kłptów i niecęść. Nc ię mówić: nie piję, by cieyć ię życiem wlnym d yyk leżnieni. Ndżywnie lkhl mże pwdić d wiel pwżnych pblemów dwtnych, emcjnlnych i płecnych. Itnieje pty pób, by tem pbiec. Pwied: STOP. PLAKAT 0 0 PLAKAT Cy ptfi dmówić? Ztnów ię cy wt... Fmt: 8 x 69 cm Fmt: 8 x 69 cm W pkiecie Pwd lkhl tymcie Pńtw ównież cetyfikty i pewdniki. Cetyfikt dl elitów 0 Pewdnik Pwd lkhl 7

5 Jk głić ię d kmpnii? T bd pte! Kt pdtwweg pkiet kmpnii t 000 PLN + VAT. Mże kpić płwę pkiet lb jeg wielktnść. Gminy, któe chcą płcić kmpnię śdkmi bdżet 01, mgą ncyć pcję Fkt w 01 k! Wówc mteiły tną wyłne ntychmit. Zgłenie wybną pcją Fkt w 01 k! nleży dełć njpóźniej d 0 gdni 01. W 01 k ppnjemy pcję Zcynmy wceśniej! Jeśli ją wybiee, mteiły tfią d gminy w fktą w ciąg dni d ndełni głeni. Tę pcję elijemy d tycni d 8 lteg 01. D gmin, któe nie wybią pcji Zcynmy wceśniej!, mteiły i fktę wyyłmy mc 01. Pytępjąc d kmpnii Pwd lkhl mąd elije dnie pine w t. 1 t. 1, pkt Utwy wychwni w teźwści i peciwdiłni lkhlimwi. Fml głeni nleży wyłć fkem n nme lb pctą n de: Smądwcy n chwlą! Kkwk Akdemi Pfilktyki, l. Jkółc /1, 0-10 Kków Kntkt: tel.: fk: e-mil: Pyłąc ię d n!

Dookoła świata. instrukcja obsługi

Dookoła świata. instrukcja obsługi PDRÓŻ ŻYCI SZKCJ 44 ł świ rchiwum rchiwum TEKST Juli chwicz pd k instrukcj bsługi Dkł świ Pdkł świ t mrzenie nieml kżdeg pdróżnik. Mrzenie zupełnie mżliwe d spełnieni. B by n ką wyprwę pjechć, wysrczy

Bardziej szczegółowo

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE t 1) yky pcy () 2) p dycyply pt (b) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE Kg c mżmy bpcyć? 1 1 N pdt ych Ogólych Wkó Ubpc (ych dl OWU), Tyt Ubpcń Rkc "WARTA" SA ( dl WARTA)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z t w i e r d z m: Strst Kętrzyński GMINNY LAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wójt Gminy Kętrzyn Słwmir Jrsik Urząd Gminy Kętrzyn pździernik 2014 rk 1 Spis treści Nzw dkumentu Lp. Strn 1. Cel Gminneg lnu Zrządzni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW RZPRZADZT RADY MIISTRW PRKT zdni....2011. zm ien ijqe zpzqdzen ie w pwie wpwdzen i,, Kjweg pg m u zwlzni niekt6yh etyp6w Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt 2010-2012 pdtwie t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8.

R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8. R k V I K raków. 15 k w ietn ia 193 r, Nr. 8. Wyłączne dla V H B ^ ^ k f l [ f głszenia na Wiedeń p- H ^ B K H M I B flfe B f e raz B H M ^ B f l f l w w Centralne ^ K H ^ K H f l ^ ^ k f l w ^a B ^ B

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC

1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC OPLA TA POCZTOA USZCZONA RYCZA TEK 5 ODJec nve pe2 p Jnó Lbe 3 mc Pce gm ę 6 p Jn )ve ybchł p ł ;:> e ąceg ó nejeg An:e6> 2 :!ceg pye!hj ;Jcn ł ym 57 ec Oónc y Y ną ł 6 y ły Pż pł e< mpł e ny;h ó p v NEDZEL

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików Ptr rsec yd A N prsene premer du Króest Nre OdTr Nrd, 23 bm udje st d teg krju yt4 fcjn4 prees Rdy M"str6, Ptr rsec mżó est t pers hstr stsunkó bu krjó yt sef rądu pskeg Obec yt P rse c kntynueją ży neg

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Pierwsi osadnicy na Marsie już za 1 O lat? Polecą w jedną stronę, by już nie wrócić na Ziemię.

Pierwsi osadnicy na Marsie już za 1 O lat? Polecą w jedną stronę, by już nie wrócić na Ziemię. Pierwsi sadnicy na Marsie już za 1 O lat? Plecą w jedną strnę, by już nie wrócić na Ziemię. i'i' m Z KINA DO "'' m1>01 REAL ml...,. Ili m teth n i k l{sms 2.0 52 lata temu, 12 kwietnia 1961 rku, pierwszy

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Miesięcnik Samrądwy Egemplar bepłatny, Wydanie 37 / Maj 2012 knserwatr abytków str. 2, 9 bisko na medal str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Blisk 5 mln ł na

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo