Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski"

Transkrypt

1 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej mgr inż. Marek Kaniewki

2 Plan prezenacji: Dlaczeg zajmujem ię bliczaniem ił kwej wępującej pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm? Omówienie mdelu dbieraka prądu, Omówienie mdelu ieci jezdnej, Omówienie mdelu emu drgająceg dbierak prądu - ieć jezdna, przekład bliczeń, Dkuja. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

3 Plan prezenacji: Dlaczeg zajmujem ię bliczaniem ił kwej wępującej pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm? Omówienie mdelu dbieraka prądu, Omówienie mdelu ieci jezdnej, Omówienie mdelu emu drgająceg dbierak prądu - ieć jezdna, przekład bliczeń, Dkuja. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

4 Mdel * Mdel fizczn Mdel maemaczn m r k W gn =, x. aer * Def. Mdel em załżeń, pjęć i zależnści międz nimi, pzwalając piać w przbliżn pób, jakiś apek rzeczwiści. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

5 Pania. Cz mżna w pób bezpśredni zmierzć iłę kwą? Odpwiedź: NIE.. Dlaczeg zacujem/ bliczam iłę kwą wępującą pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm ieci jezdnej? Odpwiedź:.. Siła kwa je jednm z paramerów kreślającch jakść wpółprac dbieraka prądu z iecią jezdną,.. Wmagają eg TSI pdemu Energia p Deczji nr 00/74/UEkleje knwencjnalne pdcza cen kładnika inerperacjnśći pdemu ieć jezdna jak również i d cen dbieraka prądu jak kładnika inerperacjnści TSI pdemu Tabr-lkmw i abr paażerki p Deczji nr 0/9/UE. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

6 Uwagi gólne Sieć jezdną i wpółpracując z nią dbierak prądu mżna rzparwać jak em drgając dwóch pdemach:. ieć jezdna,. dbierak prądu. Mdele dbieraków prądu zależą d:. Budw dbieraka - pbu mcwania ślizgacza w górnm węźle pangrafu,. Knrukcji ramin dbieraka, 3. Celu jaki chcem iągnąć, 4. Spbu uprzczenia. Mdel ieci jezdnej zależ d:. Knrukcji,. Celu jaki chcem iągnąć, 3. Spbu uprzczenia. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

7 Mdele maemaczne dbieraka prądu i ieci jezdnej Rdzaje mdeli dbieraka prądu: ze kupinmi paramerami dkren, dbieraka prądu jednm pniu wbd jednmaw, dbieraka prądu dwóch pniach wbd dwumaw, dbieraka prądu rzech pniach wbd rójmaw, dbieraka prądu n pniach wbd n maw, Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

8 Mdel maemaczne ieci jezdnej Rdzaje mdeli ieci jezdnej: ze kupinmi paramerami dkren, ieci jezdna jednm pniu wbd jednmaw, ieci jezdna dwóch pniach wbd dwumaw, z rzłżnmi paramerami ciągł. Rdzaje mdeli emu drgająceg ieć jezdna-dbierak prądu: ze kupinmi paramerami, miezan dkren-ciągł ze kupinmi paramerami dbierak prądu - z rzłżnmi paramerami ieć jezdna. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

9 Wzór na nacik kw/ iłę aczną x x, = ± x, ± x, v a T x ae Jeżeli v = cnn = = cnan, v a d = m * a = m * = m *, d ae = k * v, d T = W *gn = W *gn. d, gdzie: k - wpółcznnik kzału, W - iła arcia ucheg, a - przpiezenie, indek - znacza, że paramer dni ię d ku Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

10 Siła aczna Wg p...7 nrm PN-K 900:997 nacik aczn Def.: pinwa iła jakąślizgacz dbieraka prądu wwiera na przewód jezdn w warunkach pju; Wmaganie: nacik aczn 80-0± 3 N, pdwójna iła arcia 0 N dla V=60 km/h Wg p PN-EN 5006-:00 aic cnac frce Def.: verical frce exered upward b he cllecr head n he verhead cnac line em a andill. Wmaganie: pdwójna iła arcia jak w Anekie A pdwójna iła arcia - jak na runku Wmaganie wg PN-EN 50367:006: 0 a aic cnac frce: 0 0 N fr 3kV d.c. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

11 Przkładwa charakerka ił acznej H a, N ruch d dłu ruch d gór ruch d gór ruch d dłu, średni ruch d gór, średni Warść średnia ił Warść średnia ił pdcza ruchu d dłu = 05±3 N 300 Warść średnia ił pdcza ruchu d gór = 90± N 00 warść średnia ił cznej =97 N pdwójna iła arcia =6 N l, r; N Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

12 Przkładwa charakerka ił acznej H [cm] rch d dłu ruch d gór średnia Warśćśrednia = 93 N Max. pdwójna iła arcia T = 6 N Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

13 Przkład przebiegu w czaie blicznej ił kwej V=60 km/h Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej, kwa, N

14 Mdel dbieraka prądu jednm pniu wbd wg. W. A. Włgina, J. Grajner m - maa zaępcza dbieraka prądu, - przemiezczenia, W - arcie uche, r - arcie lepkie, k - wpółcznnik zwnści, - iła kwa, - iła aczna, - iła aerdnamiczna. ae Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

15 Równanie ruchu: m r k W gn =, x, Wg W. A.Włgina aer m r k W gn =, x, m r v k k c =, x, L Dzieląc równanie 3 przez m=m m rzmujem równanie Hilla 3 Wg J. Grajnera gdzie: k =średnia zwnść ieci r. w przęśle L, d a q c τ = 0. k -ampliuda zmian. d τ Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

16 Mdele dbieraka prądu dwóch pniach wbd m l - maa ślizgacza, m - maa ieci jezdnej m r - maa zaępcza ramin, - przemiezczenia,, k - zwnść prężn, W, W - iła arcia ucheg, c, c - wpółcznnik arcia lepkieg, - iła kwa, - iła aczna, - iła aerdnamiczna, ae, ae - iła bezwładnści b Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

17 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej Równanie ruchu: wg A. Kbielkieg gdzie: h 0 -makmalna wkśćślizgacza, f- częliwść drgań włanch ieci rakcjnej,, gn gn 0 aer l W h k c W k c m m =, gn gn 0 aer b r W h k c W c m =, 0 aer l h k k c m m m =, 0 0 aer r h k c c m =, f k m π =. f k m π =

18 Mdele dbieraka prądu czerech pniach wbd m, m - maa liew ślizgacza m 3,, m 4 - ma ramienia górneg i dlneg, - przemiezczenia, k, k,, k, k 3 - wpółcznnik zwnści, c 3 - wpółcznnik arcia lepkieg, - iła kwa, - iła aczna, ae, ae, - iła aerdnamiczna,,, 3 - iła arcia ucheg. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

19 Załżenia d mdelu dbieraka prądu czerech pniach wbd ma ramin i ślizgacza ą zredukwane d punku ku, w przegubach wępuje lk arcie uche, iła aczna 0 N - cnan, aer =0 N, p - wmuzenie pchdzące d pudła wagnu = 0, v jazd =cnan, k i k je nieliniwe. Równania ruchu:..... m k gn = 3 3 d,..... m k gn = 3 d 3, m.. k k k gn gn gn = , 4. p 4 m c gn p gn k k = c p k Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej.

20 Dwurunw mdel ieci jezdnej Załżenia: układ dwóch niekńczenie długich run mdelującch linę nśną i przewód jezdn, górna runa przwierdzna je d łupów uawinch c wielkść l a d niej zawiezna je dlna runa, za pmcą wiezaków ddalnch d iebie w, paramerach pręż- łumiącch, dlna runa wpółpracuje z dbierakiem prądu iła przeuwającm ię z prędkścią v. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

21 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej Dwurunw mdel maemaczn ieci jezdnej Równanie ruch ma pać: gdzie dela Diraca,,, v x x x N x m p = 0,, = x x T x m l

22 Mdel jednmaw układu drgająceg dbierak prądu-ieć jezdna m - maa dbieraka zredukwana d punku ku, m - maa ieci jezdnej zredukwana d p. ku, - przemiezczenia, k, k - zwnść, r, r - wpółcznnik arcia lepkieg, - iła kwa, - iła aczna, ae - iła aerdnamiczna. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

23 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej Mdel jednmaw układu drgająceg dbierak prądu-ieć jezdna Równanie ruchu : lub w ign k r m = ae w r m m = aer w w k r r m m = gn gn

24 Mdel dwumaw układu drgająceg dbierak prąduieć jezdna m - maa zaępcza ieci rakc., m - maa ślizgacza, m 3 - maa zaępcza ram, - przemiezczenia, k - zwnść, r, r - wpółcznnik arcia lepkieg, W - arcie uche, - iła aczna, ae - iła aerdnamiczna Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

25 Równania ruchu - hiria Nibler H. w 950 r., m m m = e πν gdzie e =e max c l m m r = e udzin i Schibaa w 957 r. m m m v rv k x = Kumeawa 96 r., gdzie kx= e x Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

26 Mdel unieienia przewdów dla dwóch dbieraków prądu 6 0 u n i e i e n i e, m m , u n i e i w n i e, m m p m i a r m u l a c j a , Wpółcznnik krelacji wni 0,9 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

27 Mdel ieci rakcjnej wg PN-EN 5038:00 W prceie mulacji ieci rakcjnej należ uwzględnić: długść dcinka mulwaneg - min. 0 przęeł, długść przęła, ciężar przewdu jezdneg adź, długść wiezaków, gradien przewdu, maa ramin, zgzakwanie, liczba i rdzaj przewdów przewód jezdn, lina nśna, lina Y..., maa jednkwa przewdów, naciąg przewdów, maa części łączącch przewód jezdn z wiezakami, charakerkę zwnści wiezaków, mechaniczną charakerkę zawiezeń Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

28 Mdel dbieraka prądu dwóch pniach wbd wg. PN EN 5038:00 W prceie mulacji pangrafu należ uwzględnić: kinemakę gemerczną włanść ruchu, rzkład ma m, m, liczbę pni wbd, charakerkę łumienia c, c, charakerkę prężn, warść arcia, zwnść k, graniczniki ruchu, miejce przełżenia ił acznej 0, miejce przełżenia ił aerdnamicznej aer. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

29 Wnik mdelwania emu drgająceg wg PN EN 5038:00 Siła kwa m, σ, aczna makmalna, aczna minimalna, higram rzkładu, makmalne unieienie uplif przewdu jezdneg pd knrukcją wprczą, makmalne i minimalne pinwe przemiezczenie punku ku ku x, prcenw cza ura knaku międz przewdem i ślizgaczem pangrafu. Walidancja mdelu: prawdzenie wników właneg mdelu prz pdanch w nrmie danch wejściwch. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

30 Mdel dbieraka prądu przję w prgramie OSCAR Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

31 Wniki. Rdzaj mdelu jaki należ przjąć dla rzwiązania daneg prblemu zależ d celu, kór chcem iągnąć.. Mdelem najlepiej piującm ieć rakcjną i wpółpracując z nim dbierak prądu je mdel z rzłżnmi paramerami ieci rakcjnej i kupinmi paramerami dbieraka prądu. 3. Ze względu na wmagania TSI Energia i Tabr-lkmw i abr paażerki mulacja ił kwej aje ię kniecznścią. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

32 Dziękuję za uwagę

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH**

WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH** BADANIA PERACYJNE I DECYZJE Nr l 1997 Marek WALESIAK*, Andrzej BĄK* WYKRZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKWEJ W BADANIACH MARKETINGWYCH** mówin ideę i typwe zastswania analizy czynnikwej w rzwiązywaniu prblemów

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA 4.. PODSAWOWY SYSEM POMIAROWO-ANALIZUJĄCY Pmiary wielkści dynamicznych w mechanice i wibrakustyce są nie d wybrażenia i przeprwadzenia bez użycia metd knwersji elektrycznej i elektrnicznej [60, 6]. Znaczy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT

ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT Jlanta Sikiewicz*, Mnika Góralka ** ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU AUAL CHAGES I CW'S MILK FAT CTET Wprwadzie Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA OCHRONA PRZEPIĘCIOWA, LICZNIKI ENERGII, OŚWIETLENIE, ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA OCHRONA PRZEPIĘCIOWA, LICZNIKI ENERGII, OŚWIETLENIE, ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA 04 KATALOG KATALOG PRODUKTÓW OCHRONA PRZEPIĘCIOWA, LICZNIKI ENERGII, OŚWIETLENIE, ELEKTROTECHNIKA Ochrna przepięciwa klasa B, klasa I Parametry elektryczne Napięcie znaminwe AC (Un) Znaminwy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO

ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO ` Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) 27 Cezary Jędryczka, Wjciech Szeląg, Adam Myzkwki, Mariuz Barańki, Plitechika Pzańka ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku. Przedmitwy system ceniania z bilgii PG 8 w iałymstku. System ceniania jest zgdny z rzprządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i spsbu ceniania i klasyfikwania uczniów w szkłach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści Metdyka dtycząca psychiatrii Spis treści Prcedura wybru... 2 Raprtwanie danych... 8 Wytyczne techniczne dtyczące plików CSV... 8 Typy danych... 9 Nazewnictw plików... 9 Zawartść merytryczna plików... 9

Bardziej szczegółowo