Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski"

Transkrypt

1 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej mgr inż. Marek Kaniewki

2 Plan prezenacji: Dlaczeg zajmujem ię bliczaniem ił kwej wępującej pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm? Omówienie mdelu dbieraka prądu, Omówienie mdelu ieci jezdnej, Omówienie mdelu emu drgająceg dbierak prądu - ieć jezdna, przekład bliczeń, Dkuja. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

3 Plan prezenacji: Dlaczeg zajmujem ię bliczaniem ił kwej wępującej pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm? Omówienie mdelu dbieraka prądu, Omówienie mdelu ieci jezdnej, Omówienie mdelu emu drgająceg dbierak prądu - ieć jezdna, przekład bliczeń, Dkuja. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

4 Mdel * Mdel fizczn Mdel maemaczn m r k W gn =, x. aer * Def. Mdel em załżeń, pjęć i zależnści międz nimi, pzwalając piać w przbliżn pób, jakiś apek rzeczwiści. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

5 Pania. Cz mżna w pób bezpśredni zmierzć iłę kwą? Odpwiedź: NIE.. Dlaczeg zacujem/ bliczam iłę kwą wępującą pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm ieci jezdnej? Odpwiedź:.. Siła kwa je jednm z paramerów kreślającch jakść wpółprac dbieraka prądu z iecią jezdną,.. Wmagają eg TSI pdemu Energia p Deczji nr 00/74/UEkleje knwencjnalne pdcza cen kładnika inerperacjnśći pdemu ieć jezdna jak również i d cen dbieraka prądu jak kładnika inerperacjnści TSI pdemu Tabr-lkmw i abr paażerki p Deczji nr 0/9/UE. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

6 Uwagi gólne Sieć jezdną i wpółpracując z nią dbierak prądu mżna rzparwać jak em drgając dwóch pdemach:. ieć jezdna,. dbierak prądu. Mdele dbieraków prądu zależą d:. Budw dbieraka - pbu mcwania ślizgacza w górnm węźle pangrafu,. Knrukcji ramin dbieraka, 3. Celu jaki chcem iągnąć, 4. Spbu uprzczenia. Mdel ieci jezdnej zależ d:. Knrukcji,. Celu jaki chcem iągnąć, 3. Spbu uprzczenia. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

7 Mdele maemaczne dbieraka prądu i ieci jezdnej Rdzaje mdeli dbieraka prądu: ze kupinmi paramerami dkren, dbieraka prądu jednm pniu wbd jednmaw, dbieraka prądu dwóch pniach wbd dwumaw, dbieraka prądu rzech pniach wbd rójmaw, dbieraka prądu n pniach wbd n maw, Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

8 Mdel maemaczne ieci jezdnej Rdzaje mdeli ieci jezdnej: ze kupinmi paramerami dkren, ieci jezdna jednm pniu wbd jednmaw, ieci jezdna dwóch pniach wbd dwumaw, z rzłżnmi paramerami ciągł. Rdzaje mdeli emu drgająceg ieć jezdna-dbierak prądu: ze kupinmi paramerami, miezan dkren-ciągł ze kupinmi paramerami dbierak prądu - z rzłżnmi paramerami ieć jezdna. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

9 Wzór na nacik kw/ iłę aczną x x, = ± x, ± x, v a T x ae Jeżeli v = cnn = = cnan, v a d = m * a = m * = m *, d ae = k * v, d T = W *gn = W *gn. d, gdzie: k - wpółcznnik kzału, W - iła arcia ucheg, a - przpiezenie, indek - znacza, że paramer dni ię d ku Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

10 Siła aczna Wg p...7 nrm PN-K 900:997 nacik aczn Def.: pinwa iła jakąślizgacz dbieraka prądu wwiera na przewód jezdn w warunkach pju; Wmaganie: nacik aczn 80-0± 3 N, pdwójna iła arcia 0 N dla V=60 km/h Wg p PN-EN 5006-:00 aic cnac frce Def.: verical frce exered upward b he cllecr head n he verhead cnac line em a andill. Wmaganie: pdwójna iła arcia jak w Anekie A pdwójna iła arcia - jak na runku Wmaganie wg PN-EN 50367:006: 0 a aic cnac frce: 0 0 N fr 3kV d.c. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

11 Przkładwa charakerka ił acznej H a, N ruch d dłu ruch d gór ruch d gór ruch d dłu, średni ruch d gór, średni Warść średnia ił Warść średnia ił pdcza ruchu d dłu = 05±3 N 300 Warść średnia ił pdcza ruchu d gór = 90± N 00 warść średnia ił cznej =97 N pdwójna iła arcia =6 N l, r; N Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

12 Przkładwa charakerka ił acznej H [cm] rch d dłu ruch d gór średnia Warśćśrednia = 93 N Max. pdwójna iła arcia T = 6 N Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

13 Przkład przebiegu w czaie blicznej ił kwej V=60 km/h Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej, kwa, N

14 Mdel dbieraka prądu jednm pniu wbd wg. W. A. Włgina, J. Grajner m - maa zaępcza dbieraka prądu, - przemiezczenia, W - arcie uche, r - arcie lepkie, k - wpółcznnik zwnści, - iła kwa, - iła aczna, - iła aerdnamiczna. ae Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

15 Równanie ruchu: m r k W gn =, x, Wg W. A.Włgina aer m r k W gn =, x, m r v k k c =, x, L Dzieląc równanie 3 przez m=m m rzmujem równanie Hilla 3 Wg J. Grajnera gdzie: k =średnia zwnść ieci r. w przęśle L, d a q c τ = 0. k -ampliuda zmian. d τ Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

16 Mdele dbieraka prądu dwóch pniach wbd m l - maa ślizgacza, m - maa ieci jezdnej m r - maa zaępcza ramin, - przemiezczenia,, k - zwnść prężn, W, W - iła arcia ucheg, c, c - wpółcznnik arcia lepkieg, - iła kwa, - iła aczna, - iła aerdnamiczna, ae, ae - iła bezwładnści b Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

17 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej Równanie ruchu: wg A. Kbielkieg gdzie: h 0 -makmalna wkśćślizgacza, f- częliwść drgań włanch ieci rakcjnej,, gn gn 0 aer l W h k c W k c m m =, gn gn 0 aer b r W h k c W c m =, 0 aer l h k k c m m m =, 0 0 aer r h k c c m =, f k m π =. f k m π =

18 Mdele dbieraka prądu czerech pniach wbd m, m - maa liew ślizgacza m 3,, m 4 - ma ramienia górneg i dlneg, - przemiezczenia, k, k,, k, k 3 - wpółcznnik zwnści, c 3 - wpółcznnik arcia lepkieg, - iła kwa, - iła aczna, ae, ae, - iła aerdnamiczna,,, 3 - iła arcia ucheg. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

19 Załżenia d mdelu dbieraka prądu czerech pniach wbd ma ramin i ślizgacza ą zredukwane d punku ku, w przegubach wępuje lk arcie uche, iła aczna 0 N - cnan, aer =0 N, p - wmuzenie pchdzące d pudła wagnu = 0, v jazd =cnan, k i k je nieliniwe. Równania ruchu:..... m k gn = 3 3 d,..... m k gn = 3 d 3, m.. k k k gn gn gn = , 4. p 4 m c gn p gn k k = c p k Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej.

20 Dwurunw mdel ieci jezdnej Załżenia: układ dwóch niekńczenie długich run mdelującch linę nśną i przewód jezdn, górna runa przwierdzna je d łupów uawinch c wielkść l a d niej zawiezna je dlna runa, za pmcą wiezaków ddalnch d iebie w, paramerach pręż- łumiącch, dlna runa wpółpracuje z dbierakiem prądu iła przeuwającm ię z prędkścią v. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

21 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej Dwurunw mdel maemaczn ieci jezdnej Równanie ruch ma pać: gdzie dela Diraca,,, v x x x N x m p = 0,, = x x T x m l

22 Mdel jednmaw układu drgająceg dbierak prądu-ieć jezdna m - maa dbieraka zredukwana d punku ku, m - maa ieci jezdnej zredukwana d p. ku, - przemiezczenia, k, k - zwnść, r, r - wpółcznnik arcia lepkieg, - iła kwa, - iła aczna, ae - iła aerdnamiczna. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

23 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej Mdel jednmaw układu drgająceg dbierak prądu-ieć jezdna Równanie ruchu : lub w ign k r m = ae w r m m = aer w w k r r m m = gn gn

24 Mdel dwumaw układu drgająceg dbierak prąduieć jezdna m - maa zaępcza ieci rakc., m - maa ślizgacza, m 3 - maa zaępcza ram, - przemiezczenia, k - zwnść, r, r - wpółcznnik arcia lepkieg, W - arcie uche, - iła aczna, ae - iła aerdnamiczna Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

25 Równania ruchu - hiria Nibler H. w 950 r., m m m = e πν gdzie e =e max c l m m r = e udzin i Schibaa w 957 r. m m m v rv k x = Kumeawa 96 r., gdzie kx= e x Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

26 Mdel unieienia przewdów dla dwóch dbieraków prądu 6 0 u n i e i e n i e, m m , u n i e i w n i e, m m p m i a r m u l a c j a , Wpółcznnik krelacji wni 0,9 Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

27 Mdel ieci rakcjnej wg PN-EN 5038:00 W prceie mulacji ieci rakcjnej należ uwzględnić: długść dcinka mulwaneg - min. 0 przęeł, długść przęła, ciężar przewdu jezdneg adź, długść wiezaków, gradien przewdu, maa ramin, zgzakwanie, liczba i rdzaj przewdów przewód jezdn, lina nśna, lina Y..., maa jednkwa przewdów, naciąg przewdów, maa części łączącch przewód jezdn z wiezakami, charakerkę zwnści wiezaków, mechaniczną charakerkę zawiezeń Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

28 Mdel dbieraka prądu dwóch pniach wbd wg. PN EN 5038:00 W prceie mulacji pangrafu należ uwzględnić: kinemakę gemerczną włanść ruchu, rzkład ma m, m, liczbę pni wbd, charakerkę łumienia c, c, charakerkę prężn, warść arcia, zwnść k, graniczniki ruchu, miejce przełżenia ił acznej 0, miejce przełżenia ił aerdnamicznej aer. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

29 Wnik mdelwania emu drgająceg wg PN EN 5038:00 Siła kwa m, σ, aczna makmalna, aczna minimalna, higram rzkładu, makmalne unieienie uplif przewdu jezdneg pd knrukcją wprczą, makmalne i minimalne pinwe przemiezczenie punku ku ku x, prcenw cza ura knaku międz przewdem i ślizgaczem pangrafu. Walidancja mdelu: prawdzenie wników właneg mdelu prz pdanch w nrmie danch wejściwch. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

30 Mdel dbieraka prądu przję w prgramie OSCAR Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

31 Wniki. Rdzaj mdelu jaki należ przjąć dla rzwiązania daneg prblemu zależ d celu, kór chcem iągnąć.. Mdelem najlepiej piującm ieć rakcjną i wpółpracując z nim dbierak prądu je mdel z rzłżnmi paramerami ieci rakcjnej i kupinmi paramerami dbieraka prądu. 3. Ze względu na wmagania TSI Energia i Tabr-lkmw i abr paażerki mulacja ił kwej aje ię kniecznścią. Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej

32 Dziękuję za uwagę

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

L=1cm Zaprojektować wstępnie przekroje prętów. Obliczyć zaznaczone przemieszczenia od obciążenia siłami. oraz

L=1cm Zaprojektować wstępnie przekroje prętów. Obliczyć zaznaczone przemieszczenia od obciążenia siłami. oraz WYZNACZANIE PRZEMIEZCZEŃ katwnica ił zmian temeatu zemiezczenia dó i błęd mntażu- 0 OBLICZENIE PRZEMIEZCZEŃ W KRAOWNICY PŁAKIEJ DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ Dana jet katwnica jak na unku Lcm -0 C Wznaczć

Bardziej szczegółowo

SIECI TRAKCYJNEJ POD WPŁYWEM PRZEJAZDU WIELU

SIECI TRAKCYJNEJ POD WPŁYWEM PRZEJAZDU WIELU Marek Kaniewski* SYMULACJA UNIESIENIA PRZEWODÓW JEZDNYCH SIECI TRAKCYJNEJ POD WPŁYWEM PRZEJAZDU WIELU PANTOGRAFÓW THE SIMULOTION OF UPLIFT OF THE CONTACT WIRES OF THE OVERHEAD CONTACT LINE CAUSED BY MANY

Bardziej szczegółowo

Rodzaje drgań na przykładzie układu o jednym stopniu swobody

Rodzaje drgań na przykładzie układu o jednym stopniu swobody Rdzaje drgań na rzkładzie układu jednm stniu swbd Układ jednm stniu swbd Ssin t m k C m S sint Przkład układu jednm stniu swbd Schemat układu jednm stniu swbd Zestawienie sił w układzie jednm stniu swbd

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważmy klocek o masie m=2 kg ciągnięty wzdłuż gładkiej poziomej płaszczyzny

Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważmy klocek o masie m=2 kg ciągnięty wzdłuż gładkiej poziomej płaszczyzny Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważy klocek o aie kg ciągnięty wzdłuż gładkiej pozioej płazczyzny przez iłę P. Ile wynoi iła reakcji F N wywierana na klocek przez gładką powierzchnię? Oblicz iłę P,

Bardziej szczegółowo

Zakres podsystemu Energia

Zakres podsystemu Energia Prace ERA nad TSI CR ENE: Przyszły zakres unifikacji wymagań dla zasilania trakcyjnego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie zasilania trakcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach FOTON 98 Jeień 007 53 Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach Jadwia Salach Zadanie 1 Urzędnik pracujący w biurowcu wiadł do windy która ruzył dół i przez 1 ekundę jechała z przypiezenie o wartości

Bardziej szczegółowo

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/2005 59

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/2005 59 Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania Na liniach zelektryfikowanych, nad rozjazdami torowymi muszą być umieszczane rozjazdy sieciowe, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki wysokonapięciowe K-551H, K-552H, K-553H K-554H, K-555H, K-556H

Przekaźniki wysokonapięciowe K-551H, K-552H, K-553H K-554H, K-555H, K-556H 50-5 Wrocław, ul. Krakowska 6 tel. (+8) 7/-65-5, fax (+8) 7/-58-59 K-55H, K-55H, K-55H K-55H, K-555H, K-556H K-55H K-55H K-55H K-55H K-555H K-556H. ZESTYKU 0 min kv DC 7 0 7 8 9 0 Prąd łączony max A 50

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁDOE ROZIĄZNIE ZDNI EGZMINCYJNEGO Przez przerzyywacz wyknany z rur ze sali kwasdprnej [ 5x,5, λ7/( K)] płynie sk wcwy średniej eperaurze 8 C. Łączna długść rur przerzyywacza wynsi L6. ydajnść (naężenie)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ VII Międzynardwa Knferencja Elektrniki i Telekmunikacji Studentów i Młdych Pracwników Nauki, SECON 006, WAT, Warzawa, 08 09.. 006r. ppr. mgr inż. Hubert STADNIK ablwent WAT, Opiekun naukwy: dr inż. Adam

Bardziej szczegółowo

Ą Ż ń ś Ś Ą Ę ś ń ś ń ź ź ś ś ń Ą ś Ę ń ś Ś Ń ź ś ś ń ś ń Ś ń ś ś ń Ą ź Ł ś ń ś Ń ź ń ś ć ś ń ź Ś ś ś ś ś ś ń ść Ś ś ń ń ś ń ść Ś ź ś ś ń Ą ś Ś ś ń ś Ę ś ć ś ś Ś ś ś ć ń ść ś ń ś ś ź Ą ń ń ź Ń ś ś ń Ś

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I 1. (3p) Jaki rodzaj oddziaływań zachodzi w podanych ytuacjach? a) Spadanie jabłka z drzewa -... b) Uderzenie łotkie w gwóźdź...

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkury w województwie podkarpacki w roku zkolny 2005/2006... pieczątka nagłówkowa zkoły... kod pracy ucznia KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkuru

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ę Ó Ą ź Ó Ń Ń Ć Ó Ó Ł Ź Ł Ą Ł ć Ł ć Ź Ź ź Ń Ń Ź ć ć Ó Ą ź ć ć Ż ć ć Ź ć Ą ź Ł Ł Ę ć ć Ł Ś ć Ź ć Ł ć ć ć Ż Ó Ś Ł ć ź ć Ć ć ź ć Ź Ź Ł ć ć ć ź ź Ż Ą ź Ł ć ć ć Ó Ś Ć Ń ć Ń ć ć ź ć ć ć ć Ą Ł Ń ć Ł ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ć ń ń Ę Ó ń Ę ć ć ź Ę ć Ź ć ń ń ń ń ć ń ń ń Ę ć Ą Ę Ź ć ć ń Ą ź Ó ź ń Ę ć ć ń Ó Ą Ą ź ź Ę Ć Ę ć Ó ź Ą ć ć Ę ź ć Ź ć Ę ć Ź Ź ć ć ć ć Ł Ę ć Ć Ę Ź ć Ż Ę ń Ź Ę ć ń ć ń Ź Ź ń Ę ń ć Ó Ó Ź ć ń Ź ń Ż ć ź ź Ą Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ń Ś Ń Ń ź Ń Ą Ż Ł Ę Ł Ś Ą Ą Ś Ł Ń Ś Ą Ń ć Ą Ą Ą Ą Ł Ś Ę Ś Ń Ż Ż Ś Ć Ź ć Ę Ś Ą Ź Ś Ś Ś Ś Ż Ś Ź Ą Ż Ć Ą Ś Ź Ż Ź Ź Ź Ś Ą ć Ś Ść Ś Ść Ż Ź Ź ć Ź Ź Ź Ż Ż Ź Ś Ś Ż Ż ć Ź Ż Ż ć Ś Ś Ą Ź ć Ś ć ć Ś Ś ć Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć Ż ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć Ó Ź ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ą Ż ć Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć Ą ź ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ń ż Ę Ż ż ń ż ć ż ż ć Ń Ż ż ż Ź Ą ń Ż Ę Ń ż Ą ń ż ć Ź ć ć ż ć ż ć ż Ż ż ż ż ć ż ń ż ć ń ż ż ż ć ć ń ń ż ć ż ćż ż ż ń ż ń ż ż Ę ż Ę Ą ż ż Ęć ż ż Ę ż ć ć ć ż ń ź ń ń Ź ż Ę Ę ń Ź Ź ć Ż ć ź ż ż ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ń ć Ź ć Ź Ń Ę Ó Ź Ę Ź Ń Ń ć Ź ź Ą Ź ć Ę Ą Ę Ź Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ź Ą Ó Ó Ź Ą ć Ń Ą ć ć ć Ż Ą Ą Ż Ą Ą Ą ć Ź Ź Ę Ą Ą Ę Ź Ń ź Ś ź Ż Ż Ż Ą ć Ś Ą ć Ą Ż Ń Ż Ą Ź Ź ć Ń Ś Ń Ź Ź Ą Ź Ż Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź ź Ę ź Ę Ń Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ł Ń Ń Ł Ę ć ć Ż ć Ż Ę ć ć ć Ę Ę ć Ż ź Ż ć Ż Ą Ę Ę Ż Ę ź Ś ć ć Ę ź Ą ć Ł Ę Ę ź Ż ć ć Ę Ę Ż Ż ć Ż Ę ć Ę Ę ć ź Ą ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ź ć Ś Ż ć ć Ż ć Ż ć Ż ć ź Ż Ż Ę Ę ź Ę ć Ż Ż Ę Ż Ę Ż Ą ć ć ć Ż ź Ż ć

Bardziej szczegółowo

ć ź ć ź ć ć Ź ć ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ź Ł ć ć ć Ż ć Ż ć ć Ź ź Ć Ą Ź Ż Ż Ź Ż Ć Ł Ł Ź Ź ź Ą ź Ą Ć Ź Ł Ź ć Ź ćź Ź Ź Ą Ź ć Ź ć Ł ć Ł ć ć Ł ć Ą ć ć ć ź ź ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź ć ź ć Ą ć ć Ą Ć

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu MATHCAD do symulacji napięcia na pantografie, przepływu prądów obciążeniowych i zwarciowych w sieci trakcyjnej

Zastosowanie programu MATHCAD do symulacji napięcia na pantografie, przepływu prądów obciążeniowych i zwarciowych w sieci trakcyjnej Zastosowanie programu MATHCAD do symulacji napięcia na pantografie, przepływu prądów obciążeniowych i zwarciowych w sieci trakcyjnej Włodzimierz Kruczek Zawartość Układ zasilania w systemie trakcji 3 kv

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii. Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 2. Dynamika zadania z arkuza I 2.8 2.1 2.9 2.2 2.10 2.3 2.4 2.11 2.12 2.5 2.13 2.14 2.6 2.7 2.15 2. Dynamika - 1 - 2.16 2.25 2.26 2.17 2.27 2.18 2.28 2.19 2.29 2.20 2.30 2.21 2.40 2.22 2.41 2.23 2.42 2.24

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej Ekspertyza w zakresie ceny statyki i bezpieczeństwa w tczeniu drzewa z zastswaniem próby bciążeniwej Przedmit pracwania: Kasztanwiec biały (Aesculus hippcastanum L.) Pelplin, ul. Mickiewicza 14a Zlecenidawca:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU "PODNOŚNIK ŚRUBOWY" OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE I INNE

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU PODNOŚNIK ŚRUBOWY OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE I INNE ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU "PODNOŚNIK ŚRUBOWY" OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE I INNE LITERATURA: [1] - Skrzyszwski Z. Pdnśniki i prasy śrubwe Pdnśnik śrubwy, Henryk Sanecki, kwiecień, październik 2010 L.p. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Woźniak Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kazimierz Woźniak Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wprowadzenie obowiązku stosowania węglowych nakładek ślizgowych na pantografach pojazdów trakcyjnych przewoźników korzystających z sieci trakcyjnej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Krzywe na płaszczyźnie.

Krzywe na płaszczyźnie. Krzwe na płaszczźnie. Współrzędne paramerczne i biegunowe. Współrzędne biegunowe. Dan jes punk O, zwan biegunem, kór sanowi począek półprosej, zwanej półosią. Dowoln punk P na płaszczźnie można opisać

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Wilk Mielec, 2008

Mieczysław Wilk Mielec, 2008 Mieczsław Wilk Mielec, 008 lastcznść unkcji jednej zmiennej stwierdza ile prcent ( w przbliŝeniu wzrśnie lub zmaleje wartść tej unkcji, gd jej zmienna rzeczwista wzrśnie 1%. A t ilustracja graiczna elastcznści

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE CPT-2

ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE CPT-2 ane techniczne TYP PP1 Normy IE 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047 Napięcia znamionowe łączeniowe Ue : /0/0/400V 50/60Hz : /5/250V Prądy znamionowe łączeniowe Ie : 10/6/3/1,8 : 2,8/0,55/0,27 Kategorie użytkowania

Bardziej szczegółowo

motocykl poruszał się ruchem

motocykl poruszał się ruchem Tet powtórzeniowy nr 1 W zadaniach 1 19 wtaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi Inforacja do zadań 1 5 Wykre przedtawia zależność prędkości otocykla od czau Grupa B 1 Dokończ zdanie, określając,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Redukcja płaskiego układu wektorów, redukcja w punkcie i redukcja do najprostszej postaci

Redukcja płaskiego układu wektorów, redukcja w punkcie i redukcja do najprostszej postaci Redukcja płaskiego układu wektorów, redukcja w punkcie i redukcja do najprostszej postaci Twierdzenie o redukcji: Każdy układ wektorów równoważny jest układowi złożonemu ze sumy o początku w dowolnym punkcie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Napięcie znamionowe U n 230V AC/110V DC y znamionowe I N 6A AC/1A DC Stopień ochrony (w zabudowie) IP20 (IP40) Temperatura otoczenia (pracy) max. 35 o C Temperatura składowania

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 742 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

3.3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH. Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Równaniem liniowym z dwiema niewiadomymi x i y nazywamy równanie postaci

3.3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH. Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Równaniem liniowym z dwiema niewiadomymi x i y nazywamy równanie postaci .. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH Równanie liniowe z dwiema niewiadommi Równaniem liniowm z dwiema niewiadommi i nazwam równanie postaci A B C 0, gdzie A, B, C R i A B 0 m równania z dwiema niewiadommi nazwam

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Projektowana konfiguracja urzadzen silowni

Projektowana konfiguracja urzadzen silowni Starstw Pwiatwe w_ /.iiacznik 20 nr 2 Prjektwana knfiguracja urzadzen silwni zewn^trznej ink. Pitr Grtntarz Upr. bud. Nr L{]M079fZOO\

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY MIEJSCE NA KOD UCZESTNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2010/2011 Cza trwania: 90 inut Tet kłada ię z dwóch części. W części pierwzej az do rozwiązania 15 zadań zakniętych,

Bardziej szczegółowo

Cena w Polsce do średniej ceny europejskiej

Cena w Polsce do średniej ceny europejskiej Ceny ex pompa i podatki w państwach UE na koniec lipca 2015 roku w Benzyna Eurosuper 95 Olej napędowy (EN 590) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cena sprzedaży cena bez podatków akcyza Vat kwotowo Cena sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ceny ex pompa i podatki w państwach UE na koniec kwietnia 2015 roku w EURO / 1000 litrów

Ceny ex pompa i podatki w państwach UE na koniec kwietnia 2015 roku w EURO / 1000 litrów Ceny ex pompa i podatki w państwach UE na koniec kwietnia 2015 roku w Benzyna Eurosuper 95 Olej napędowy (EN 590) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cena cena bez Vat Cena cena bez Vat akcyza akcyza sprzedaży podatków

Bardziej szczegółowo

Pomiar bezpośredni przyrządem wskazówkowym elektromechanicznym

Pomiar bezpośredni przyrządem wskazówkowym elektromechanicznym . Rodzaj poiaru.. Poiar bezpośredni (prost) W przpadku poiaru pojednczej wielkości przrząde wskalowan w jej jednostkach wartość niedokładności ± określa graniczn błąd przrządu analogowego lub cfrowego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH Wielkość fizyczna nazwa ybol Przypiezenie (II zaada dynaiki) a Jednotka wielkości fizycznej Wzór nazwa ybol F N w a niuton na kilogra kg Ciężar Q Q g niuton N Przypiezenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA NOWYCH SIECI TRAKCYJNYCH YC120-2CS150 I YC150-2CS150 NEW OVERHEADS CONTACT LINE TYPE YC120-2CS150 AND YC150-2CS150 TESTING

BADANIA NOWYCH SIECI TRAKCYJNYCH YC120-2CS150 I YC150-2CS150 NEW OVERHEADS CONTACT LINE TYPE YC120-2CS150 AND YC150-2CS150 TESTING MAREK KANIEWSKI, ARTUR ROJEK, TADEUSZ KNYCH, ANDRZEJ MAMALA ** BADANIA NOWYCH SIECI TRAKCYJNYCH YC120-2CS150 I YC150-2CS150 NEW OVERHEADS CONTACT LINE TYPE YC120-2CS150 AND YC150-2CS150 TESTING Streszczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU T 1832

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU T 1832 T 1825 Wykorzystywana głównie do produkcji oparć, podłokietników, wyściółki obić oraz jako materiał uzupełniający, stosowany jako wypełnienia i przekładka. Gęstość pozorna [kg/m 3 ] 15/5-18,5 PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI na temat: PRZESUWANIE PARABOLI

KONSPEKT LEKCJI na temat: PRZESUWANIE PARABOLI KONSPEKT LEKCJI na temat: PRZESUWANIE PARABOLI CELE LEKCJI: Poznawcze Uczeń utrwala wiadomości o: funkcji kwadratowej rsowanie wkresu, przesuwaniu wkresu funkcji wzdłuż osi 0 i 0 związkach międz równaniem

Bardziej szczegółowo

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM WZORY Z IZYKI POZNANE W GIMNAZJM. CięŜa ciała. g g g g atość cięŝau ciała N, aa ciała kg, g tały ółczyik zay zyiezeie zieki, N g 0 0 kg g. Gętość ubtacji. getoc aa objetoc ρ V Jedotką gętości kładzie SI

Bardziej szczegółowo

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody TEMAT ĆIZEIA znaczanie entalpii parowania (kraplani wod PODSTAY TEORETYZE DO SAMODZIELEGO OPRAOAIA Para nacona cha i para okra, para przegrzana, topień chości, taone ciepło parowania (taona entalpia parowania,

Bardziej szczegółowo

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n Zasłony 1 1a 18 4a 4b 5 3d* 3e* 5c 4e* 3b 5b 4c 8b 3 4 3c 4d 8g 3a 8 e a f d 8h 5a 5d 8c 1c 18a 6b 6d 6c 7 7d 7e 6a 7f 7e 7b 8j 8i 6 7b 8k 8m 8l 8n 9b 9c 9i 9e 9a 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j 9r 9f 9g 9l 9n 1 11j

Bardziej szczegółowo

POLSKA 1 094,6 501,1 385,5 208,0 POLSKA

POLSKA 1 094,6 501,1 385,5 208,0 POLSKA Ceny ex pompa i podatki w państwach UE i w Polsce na koniec stycznia 2017 roku w Benzyna Eurosuper 95 Olej napędowy (EN 590) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cena sprzedaży cena bez podatków akcyza Vat kwotowo

Bardziej szczegółowo

ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć Ę ć ć Ń Ą ć ć ć Ź Ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ń ć Ł Ę Ł Ę Ę ć Ł ć ć Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ś Ę Ł Ł Ś Ł Ę Ę ź Ę Ł Ę Ł Ę Ś Ę ź Ł Ż Ż Ś Ł Ę Ę ĄĘ Ę Ę Ę Ł Ś Ś ć Ę Ś Ś ć ź Ę Ż ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE LED KATALOG PRODUKTÓW

OŚWIETLENIE LED KATALOG PRODUKTÓW OŚWIETLENIE LED KTLOG PRODUKTÓW The RT f technlgy OŚWIETLENIE LED d RT! RT t dynamicznie rzwijająca się marka, która feruje szerki asrtyment akcesriów kmputerwych, RTV, materiałów eksplatacyjnych raz najnwcześniejszeg

Bardziej szczegółowo

LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014

LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014 Terin oddania prac: 4. VI. 2014 r. GIMNAZJUM NR 1 w KOŃSKICH Rok zkolny 2013 / 2014 LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014 ZADANIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZADANIE 1 Oblicz wartość iły nośnej balonu wypełnionego

Bardziej szczegółowo

01-02.5 08.12.PL Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line

01-02.5 08.12.PL Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line 01-02.5 08.12.PL Zawry regulacyjne Zawry regulacyjne z graniczeniem przepływu BEE line -1- Obliczenie wspó łczynnika Kv Praktyczne bliczenia wyknuje się uwzględniając parametry bwdów regulacyjnych i warunki

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka III gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE pjęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania z matematyki

Badanie wyników nauczania z matematyki Agnieszka Zielińska aga70ziel@wp.pl Nauczyciel matematyki w III Liceum Ogólnkształcącym w Zamściu... ( Nazwisk i imię ucznia ) Pkt.... Ocena... Badanie wyników nauczania z matematyki klasa I - pzim pdstawwy

Bardziej szczegółowo

VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH

VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie. ( pkt) 0 90 Liczba 9 jest równa 0 B. 00 C. 0 9 D. 700 7 Zadanie. 8 ( pkt) Liczba 9 jest równa B. 9 C. D. 5 Zadanie. ( pkt) Liczba

Bardziej szczegółowo

METODY HODOWLANE - zagadnienia

METODY HODOWLANE - zagadnienia METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Mateatyczne pdstawy etd hdwlanych 2. Watść cechy ilściwej i definicje paaetów genetycznych 3. Metdy szacwania paaetów genetycznych 4. Watść hdwlana cechy

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UDZB

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UDZB Zawór przelewwy sterwany bezpśredni typ UDZ WN 0, 0, 0 d 0 MPa d 00 dm /min KR RT KTLOGOW - INTRU RUKCJ OŁUGI WK 499 8 0.05 ZTOOWNIE Zawór przelewwy typ UDZ przeznaczny jest d graniczania maksymalneg ciśnienia

Bardziej szczegółowo

2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM5 jest

2-drogowy regulator przepływu typ 2FRM5 jest 2-drgwy regulatr rzeływu ty 2FRM5 WN 5 d 21 MPa d 15 dm /min WK 146 97 09.20 ZSTOSOWNIE 2-drgwy regulatr rzeływu ty 2FRM5 jest stswany d niezależneg d ciśnienia i temeratury nastawienia wielkści rzeływu

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2013: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2013: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2013 Oferta edukacyjna na rk 2013: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku *Jak działa Muzeum?

Bardziej szczegółowo

Liniowy model decyzyjny Sytuacja decyzyjna: Firma produkuje dwa

Liniowy model decyzyjny Sytuacja decyzyjna: Firma produkuje dwa D.iszczńska, WSEH, Pdstaw ATEATYKI dla eknmistów, funkcja liniwa wielu zmiennch - znajdwanie wartści największej [] Liniw mdel deczjn Stuacja deczjna: Firma prdukuje dwa wrb A i B, które wmagają bróbki

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki B. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW

Ministyczniki B. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW Ministyczniki B Styczniki A.. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW.kW 4kW.kW 7.kW 11kW 1kW 18.kW 22kW 30kW Typy 3P B B 7 3P A 9 A 12 A 1 A 2 A 30 A 40 A 0 A 3 Numer katalogowy B 30 10 B 7 30 10 A 9 30 10 A 12

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 10. Ruch drgający tłumiony i wymuszony. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 10. Ruch drgający tłumiony i wymuszony.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 1. Ruch drgający tłumiony i wymuszony Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html Siły oporu (tarcia)

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naklejkę z kodem zkoły dylekja MFA-PAP-06 EGZAMIN MAURALNY Z FIZYKI I ASRONOMII POZIOM PODSAWOWY Cza pracy 0 minut Intrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkuz egzaminacyjny zawiera 3 tron (zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Plitechnika Gdańska Wydział Elektrtechniki i Autmatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterwania MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA Studia niestacjnarne Systemy ciągłe budwa mdeli fenmenlgicznych z praw zachwania.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Siły tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym. Friction Forces in a Slide Journal Bearing

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Siły tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym. Friction Forces in a Slide Journal Bearing ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR (73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Paweł Kraswski Siły tarcia w pprzecznym łżysku ślizgwym Słwa kluczwe: łżysk wdzikwe, siły tarcia Przedstawin metdę

Bardziej szczegółowo

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe FELLAWerke GmbH & C.KG Fellastraße 13 D90537 Feucht Tel. +9 (0)9128 73230 Fax +9 (0)9128 73117 Zgrabiarki 1karuzelwe 2karuzelwe karuzelwe inf@fellawerke.de www.fellawerke.de www.fe lla we rke.de Tradycja

Bardziej szczegółowo

Liczniki XBK. Telemecanique

Liczniki XBK. Telemecanique Powrót Liczniki XBK Telemecanique Katalog Liczniki impulsów i czasu pracy Informacje podstawowe Typ urzàdzenia Typ wyêwietlania Warunki pracy XBK-T liczniki impulsów XBK-H liczniki czasu pracy mechaniczny

Bardziej szczegółowo

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y Przykład 1 Dane są trzy siły: P 1 = 3i + 4j, P 2 = 2i 5j, P 3 = 7i + 3j (składowe sił wyrażone są w niutonach), przecinające się w punkcie A (1, 2). Wyznaczyć wektor wypadkowej i jej wartość oraz kąt α

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta... nr grupy..

Imię i nazwisko studenta... nr grupy.. Imię i nazwisk studenta... nr grupy.. Pdpis asystenta... Data... Enzymy Perksydaza chrzanwa: denaturacja i kinetyka enzymatyczna: wyznaczanie stałych katalitycznych (Km, kkat i skutecznści) dla reakcji

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UDZB

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UDZB Zawór przelewwy sterwany bezpśredni typ UDZ WN 0, 0, 0 d 0 MPa d 00 dm /min KRT KTLOGOW - INTRUKCJ OŁUGI WK 499 8.05 ZTOOWNIE Zawór przelewwy typ UDZ przeznaczny jest d graniczania maksymalneg ciśnienia

Bardziej szczegółowo