Rozdział 5. Szeregi liczbowe. 5.1 Szeregi liczbowe. Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy (a n ) n=1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 5. Szeregi liczbowe. 5.1 Szeregi liczbowe. Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy (a n ) n=1."

Transkrypt

1 Rozdział 5 Szeregi liczbowe 5. Szeregi liczbowe Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy ( ). Ciąg (s n ) określony wzorem s n = n a j, n N, nazywamy ciągiem sum częściowych ciągu ( ). j= Definicja szeregu liczbowego. Niech dany będzie ciąg liczbowy ( ) oraz niech (s n ) będzie ciągiem sum częściowych ciągu ( ). Szeregiem liczbowym o wyrazach, n =, 2,... lub krótko szeregiem nazywamy parę uporządkowaną (( ), (s n ) ) i oznaczamy lub lub. Ciąg (s n ) nazywamy również ciągiem sum częściowych szeregu. Definicja zbieżności szeregu. Niech że szereg będzie szeregiem liczbowymi. Mówimy, jest zbieżny, gdy zbieżny jest jego ciąg sum częściowych (s n ). Jeśli lim s n = s, s R, to mówimy, że szereg jest zbieżny do s i piszemy = s. Wtedy liczbę s nazywamy sumą tego szeregu. Szereg, który nie jest zbieżny nazywamy rozbieżnym. Przykład 5... Szereg, gdzie =, n N, jest zbieżny do, ma on n(n+) bowiem ciąg sum częściowych (s n ) postaci s n = n(n + ) = ( 2 ) + ( 2 ( + + 3) n ) = n + n +. Bezpośrednio z definicji zbieżności szeregu, twierdzenia i własności dostajemy Własność Niech częściowych oraz s R. Wówczas szereg będzie szeregiem liczbowym, (s n ) jego ciągiem sum każdy podciąg ciągu (s n ) jest zbieżny do s. 9 jest zbieżny do s wtedy i tylko wtedy, gdy

2 92 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Twierdzenie (warunek konieczny zbieżności szeregu). Jeśli szereg jest zbieżny, to lim = 0. Dowód. Niech (s n ) będzie ciągiem sum częściowych szeregu i s =. Z własności 5..2, s = lim s n = lim s n+, więc lim = lim + = lim (s n+ s n ) = 0. Twierdzenie odwrotne do powyższego nie jest prawdziwe. Mamy mianowicie następujące Twierdzenie Szereg n Dowód. Oznaczając s n = n j= jest rozbieżny., n N dostajemy j s 2n s n = n + + n n n 2n = 2, więc, wobec własności 5..2 granica ciągu (s n ) nie może być skończona. Definicja działań na szeregach. Niech Szereg Szereg, ( + b n ) nazywamy sumą szeregów ( b n ) nazywamy różnicą szeregów Jeśli α R, to szereg Własność Niech, Wówczas szeregi ( + b n ), ( + b n ) = + b n, b n będą szeregami liczbowymi. i i b n. b n. (α ) nazywamy iloczynem szeregu przez liczbę α. b n będą szeregami liczbowymi zbieżnymi oraz α R. ( b n ), (α ) są zbieżne oraz ( b n ) = b n, (αa k ) = α. Dowód. Jeśli (s n ), (t n ) są ciągami sum częściowych odpowiednio szeregów, b n, to (s n + t n ), (s n t n ) n=, (αs n ) n= są ciągami sum częściowych odpowiednio szeregów z twierdzenia ( + b n ), ( b n ), (α ). Zatem teza wynikatychmiast Z twierdzenia Cauchy ego dostajemy natychmiast jego odpowiednik dla szeregów. Twierdzenie (Cauchy ego). Niech szereg będzie szeregiem liczbowym. Wówczas jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia on warunek Cauchy ego: m (5.) ε>0 N R m,l N, m l N < ε. n=l

3 5.2. DALSZE INFORMACJE O SZEREGACH 93 Dowód. Niech (s n ) będzie ciągiem sum częściowych szeregu Cauchy ego mamy, że szereg spełnia warunek Cauchy ego:. Z twierdzenia jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg (s n ) ε>0 N R m,l N, m l N s m s l < ε, gdzie s 0 = 0. Powyższy warunek jest równoważny (5.), więc mamy tezę. Uwaga Pokazaliśmy, że dla szeregów zachodzą pewne odpowiedniki własności ciągów (własność 4.2.4). W przypadku ciągów można zamienić kolejność wyrazów bez straty zbieżności ciągu (własność 4.2.5). Dalej pokażemy, że odpowiednik tego faktu dla szeregów jest fałszywy, mianowicie istnieją szeregi zbieżne które po zamianie kolejności wyrazów stają się rozbieżne. 5.2 Dalsze informacje o szeregach W punkcie 5. wprowadziliśmy pojęcie szeregu liczbowego, gdzie wskaźniki przebiegają zbiór liczb naturalnych. W wielu zagadnieniach wygodnie jest rozważać szeregi w nieco ogólniejszym sensie, gdzie wskaźniki przebiegają pewne zbiory liczb całkowitych. Prowadzi to do uogólnienia pojęcia ciągu. Dokładniej, będziemy rozważać ciągi liczbowe o wskaźnikach większych od pewnej ustalonej liczby całkowitej. Ciągi takie definiujemy analogicznie jak w rozdziale 4. Definicja ciągu nieskończonego o wskaźnikach w zbiorze Z k. Niech X będzie niepustym zbiorem, niech k Z oraz Z k = {n Z : n k}. Funkcję a : Z k X nazywamy ciągiem nieskończonym o wskaźnikach w zbiorze Z k lub krótko ciągiem. Parę uporządkowaną (n, a(n)), gdzie n Z k, nazywamy n tym wyrazem ciągu, n wskaźnikiem tego wyrazu, a(n) wartością tego wyrazu. Piszemy zamiast a(n). Ciąg a : Z k X zapisujemy również (a k, a k+,...) lub ( ) lub ( ) n Zk lub krótko ( ), piszemy również, n = k, k +,... Jeśli wszystkie wartości ciągu ( ) należą do R to ciąg ten nazywamy liczbowym. Uwaga Niech k Z oraz niech dany będzie ciąg ( ). Wtedy b n = +k, n N jest ciągiem określonym na zbiorze liczb naturalnych. Zatem wszystkie pojęcia z rozdziału 4 dotyczące ciągów przenoszą się na powyżej wprowadzone ciągi o wskaźnikach w zbiorze Z k. Dokładniej definicja granicy i wszystkie jej własności, definicja monotoniczności, ograniczoności przenoszą się bez żadnych zmian. Analogicznie określamy podciągi, jako złożenia ciągu ( ) ze ściśle rosnącym ciągiem (n j ) j=k liczb całkowitych o wartościach w Z k. Wtedy wszystkie twierdzenia dotyczące podciągów, granic częściowych przenoszą się bez żadnych zmian. Definicja szeregu liczbowego. Dla ciągu liczbowego ( ) określamy ciąg sum częściowych (s n ) wzorem s n = n a j, n = k, k +,... j=k

4 94 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Szeregiem liczbowym o wyrazach, n = k, k +,... lub krótko szeregiem nazywamy parę uporządkowaną (( ), (s n ) ) i oznaczamy lub lub. Ciąg (s n ) nazywamy również ciągiem sum częściowych szeregu Mówimy, że szereg jest zbieżny, gdy zbieżny jest jego ciąg sum częściowych (s n ). Jeśli lim s n = s, s R, to mówimy, że szereg jest zbieżny do s i piszemy = s. Wtedy liczbę s nazywamy sumą tego szeregu. Szereg, który nie jest zbieżny nazywamy rozbieżnym. Uwaga Dla szeregów określonych powyżej zachodzą wszystkie własności z punktu 5., gdzie sumę i różnicę szeregów, b n oraz iloczyn szeregu przez liczbę określamy analogicznie jak w punkcie 5.. Dalej będziemy rozważać szeregi postaci Przedstawiane twierdzenia przenoszą się jednak na przypadek ogólny. Z twierdzenia Cauchy ego 5..6 dostajemy Wniosek Niech szereg. lub będzie szeregiem liczbowym oraz l Z, l k. Wówczas jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest szereg. n=l Inaczej, odrzucenie skończonej ilości początkowych wyrazów szeregu lub dołączenie na początku skończonej ilości wyrazów nie wpływa zbieżność szeregu. Dowód. Ponieważ, co łatwo sprawdzamy, warunek (5.) jest równoważny m ε>0 N l m,p Z, m p N < ε. n=p. więc z twierdzenia Cauchy ego 5..6 dostajemy tezę. Wniosek Niech, R, że dl Z, n > N zachodzi = b n. Wówczas b n będą szeregami liczbowymi takimi, że istnieje N szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest szereg b n. Dowód. Niech l Z, l > N oraz l > k. Z wniosku 5.2.3, zbieżność szeregu jest równoważna zbieżności szeregu oraz zbieżność szeregu b n jest równoważna zbieżności szeregu n=l n=l b n. Ponieważ szeregi, b n są równe, więc mamy tezę. n=l n=l

5 5.3. SZEREGI O WYRAZACH NIEUJEMNYCH 95 Wniosek Niech, n=j dl Z, n k. Wówczas szereg szereg n=j b n. Ponadto = n=j b n będą szeregami liczbowymi takimi, że = b n k+j b n. jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest Dowód. Niech (s n ), (t n ) n=j będą ciągami sum częściowych odpowiednio szeregów, b n. Wobec założenia = b n k+j dl k dostajemy łatwo, że s n = t n k+j n=j dl k. Zatem z własności 4.2.4(d) mamy, że ciąg (s n ) jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest ciąg (t n ) n=j. Ponadto lim s n = lim t n. To daje tezę. Definicja szeregu geometrycznego. Niech a, q R, k Z. Szereg postaci nazywamy szeregiem geometrycznym, gdzie przyjmujemy tutaj 0 0 = oraz q 0, gdy k < 0. Liczbę q nazywamy ilorazem szeregu geometrycznego. aq n Własność Niech a, q R, a 0, k Z. (a) Jeśli 0 < q <, to aq n = aqk. q (b) Jeśli q, to szereg aq n jest rozbieżny. Dowód. Ad. (a) Ponieważ q, więc indukcyjnie, łatwo pokazujemy, że n i=k aq i = aq k qn k+. Zatem teza wynika z własności q Ad. (b) Jeśli q, to z własności dostajemy, że ciąg (aq n ) nie jest zbieżny do zera. Istotnie, jeśli q =, to lim aq n = a 0. Jeśli q >, to lim aq n jest równa + lub w zależności od tego, czy a > 0, czy a < 0. Jeśli q, to granica lim aq n nie istnieje. Zatem (b) wynika z warunku koniecznego zbieżności szeregu Szeregi o wyrazach nieujemnych Twierdzenie Szereg o wyrazach nieujemnych jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy jego ciąg sum częściowych jest ograniczony. Dowód. Niech (s n ) będzie ciągiem sum częściowych szeregu oraz niech 0 dl N. Jeśli szereg jest zbieżny, to ciąg (s n ) jest ograniczony (patrz własność 4.2.7). Załóżmy, że ciąg (s n ) jest ograniczony. Ponieważ 0 dl N, więc ciąg (s n ) jest rosnący. Zatem jest to ciąg zbieżny (patrz twierdzenie 4.2.8).

6 96 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Twierdzenie (kryterium porównawcze zbieżności szeregów). Niech b n będą szeregami liczbowymi oraz niech N N będzie takie, że 0 b n dl N. (a) Jeśli szereg b n jest zbieżny, to szereg jest zbieżny. (b) Jeśli szereg jest rozbieżny, to szereg Dowód. Udowodnimy (a). Ponieważ szereg jest zbieżny. Niech b = n=n Zatem ciąg sum częściowych szeregu 5.3. daje zbieżność szeregu b n jest rozbieżny. b n jest zbieżny, więc szereg b n. Wówczas dla każdego m N mamy n=n n=n m n=n m n=n n=n, b n b n b. jest ograniczony. To wraz z twierdzeniem, a więc i zbieżność szeregu Część (b) wynika z (a), gdyż zbieżność szeregu. b n pociągałaby zbieżność. Wniosek Niech istnieje N N, że, b n będą szeregami o wyrazach dodatnich takimi, że (5.2) (a) Jeśli szereg (b) Jeśli szereg + b n+ b n dl N. b n jest zbieżny, to zbieżny jest szereg. jest rozbieżny, to rozbieżny jest szereg Dowód. Udowodnimy (a). Z (5.2) mamy, że ciąg ( an b n ) n=n jest malejący, więc (5.3) 0 a N b N b n dl N. Jeśli b n jest zbieżny, to z własności 5..5 i 5.2.3, szereg a N bn b n jest zbieżny, więc z (5.3) i kryterium porównawczego zbieżności szeregów dostajemy zbieżność szeregu. Część (b) wynikatychmiast z (a). Twierdzenie (kryterium graniczne). Niech b n będą takimi szeregami, że 0, b n > 0 dl N. Załóżmy, że istnieje granica K = lim b n., b n.

7 5.3. SZEREGI O WYRAZACH NIEUJEMNYCH 97 bn (a) Jeśli K < + i szereg (b) Jeśli K > 0 i szereg b n jest zbieżny, to szereg b n jest rozbieżny, to szereg jest zbieżny. jest rozbieżny. Dowód. Ad. (a) Z określenia liczby K, istnieje N N takie, że dl N zachodzi < K +, więc 0 < (K + )b n. Jeśli b n jest zbieżny, to z własności 5..5, szereg (K + )b n jest zbieżny, więc z kryterium porównawczego zbieżności szeregów dostajemy zbieżność szeregu. Ad. (b) Jeśli K = +, to istnieje N N, że dl N zachodzi an b n >, czyli > b n. Zatem z kryterium porównawczego zbieżności szeregów 5.3.2, z rozbieżności szeregu wynika rozbieżność szeregu b dla dostatecznie dużych n, więc lim n an Z twierdzenia dostajemy natychmiast Wniosek Niech Jeśli istnieje granica, b n. Jeśli K < +, to z założenia, że K > 0 mamy > 0 = K < + i teza wynika z (a) i wniosku b n będą szeregami takimi, że 0, b n > 0 dl N. K = lim, przy czym 0 < K < +, b n to oba szeregi są jednocześnie zbieżne lub jednocześnie rozbieżne. Twierdzenie (o zagęszczaniu). Niech ( ) będzie ciągiem malejącym o wyrazach nieujemnych. Wówczas szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest szereg 2 n a 2 n. Dowód. Oznaczmy przez (s n ), (t n ) ciągi sum częściowych odpowiednio szeregów, 2 n a 2 n. Ponieważ 0, więc ciągi (s n ) i (t n ) są rosnące. W myśl twierdzenia 5.3. wystarczy pokazać, że z ograniczoności ciągu (s n ) wynika ograniczoność ciągu (t n ) i odwrotnie. Załóżmy, że ciąg (s n ) jest ograniczony przez M R, M > 0, to znaczy s n M dl N. Ponieważ ( ) jest ciągiem malejącym, więc dla każdego n N 0 t n = 2 (a 2 + 2a n a 2 n) 2 ((a + a 2 ) + (a 3 + a 4 ) + + (a 2 n a 2 n)) = 2s 2 n 2M. To daje ograniczoność ciągu (t n ).

8 98 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Załóżmy, że ciąg (t n ) jest ograniczony przez K R, K > 0. Ponieważ ( ) jest ciągiem malejącym i 2 n+ n dl N, więc 0 s n s 2 n+ = a + + a 2 n+ = a + (a 2 + a 3 ) + + (a 2 n + + a 2 n+ ) a + 2a n a 2 n a + K. To daje ograniczoność ciągu (s n ) i kończy dowód. Definicja szeregu harmonicznego. Szereg Wniosek Szereg nazywamy harmonicznym rzędu α. n α jest zbieżny, gdy α > i rozbieżny, gdy α ( ). n α Dowód. Oznaczmy =, n N. n α Załóżmy najpierw, że α >. Wówczas ciąg ( ) jest malejący i ma wyrazy dodatnie oraz 2 n a 2 n = 2 n 2 αn = (2 α ) n dl N. W konsekwencji szereg 2 n a 2 n jest geometryczny o ilorazie 2 α (0, ). Zatem z własności 5.2.6(a) szereg 2 n a 2 n jest zbieżny. To wraz z twierdzeniem daje zbieżność szeregu harmonicznego. Załóżmy, że α. Wówczas z własności potęgi, dl N. Ponieważ szereg n n α jest rozbieżny (twierdzenie 5..4), więc z kryterium porównawczego zbieżności szeregów n 5.3.2(b) dostajemy, że szereg harmoniczny jest rozbieżny. ZADANIA Zadanie * (kryterium Raabego). Niech ( ) będzie ciągiem o wyrazach dodatnich oraz r >. (a) Jeśli n ( + ) r dla prawie wszystkich n N, to szereg jest zbieżny. (a) Jeśli n ( + ) < dla prawie wszystkich n N, to szereg jest rozbieżny. Wsk. Udowodnić, że dla s R zachodzi lim (+ n )s n = s. 5.4 Dalsze kryteria zbieżności szeregów Twierdzenie (kryterium Dirichleta). Niech ( ), (b n ) będą ciągami. Jeśli (i) ciąg sum częściowych ciągu ( ) jest ograniczony, (ii) ciąg (b n ) jest monotoniczny, (iii) lim b n = 0, to szereg b n jest zbieżny. Definicja funkcji ζ Riemanna. Funkcję ζ(x) = n x, x > nazywamy funkcją ζ Riemanna.

9 5.4. DALSZE KRYTERIA ZBIEŻNOŚCI SZEREGÓW 99 Dowód. Niech A n = n j= a j, n N. Załóżmy najpierw, że ciąg (b n ) jest malejący. Wówczas z (ii), (iii) mamy b n 0 dl N. Dla m > l 2 mamy ( 2 ) m n=l b n = m n=l = m n=l (A n A n )b n = m n=l A n b n m n=l A n (b n b n+ ) + A m b m A l b l. A n b n = m n=l A n b n m n=l A n b n+ Weźmy dowolne ε > 0. Wobec (i) istnieje M R, M > 0 takie, że A n M dl N. Z (ii) oraz (iii) wynika, że istnieje N N, N 2 takie, że dl N zachodzi 0 b n < ε. 2M Weźmy dowolne m, l N takie, że m > l N. Wtedy m > l 2. Ponieważ ciąg (b n ) jest malejący, więc b n b n+ = b n b n+ dl N, zatem z powyższego mamy m m b n = A n (b n b n+ ) + A m b m A l b l n=l n=l m A n b n b n+ + A m b m + A l b l n=l m M(b n b n+ ) + Mb m + Mb l n=l( m ) = M (b n b n+ ) + b m + b l = 2Mb l < ε. n=l Powyższierówność zachodzi także dla m = l N. Reasumując z twierdzenia Cauchy ego 5..6 dostajemy zbieżność szeregu b n. Jeśli ciąg (b n ) jest rosnący, to ciąg ( b n ) jest malejący i z pierwszej części dowodu dostajemy zbieżność szeregu ( b n ), a więc i szeregu b n. Z kryterium Dirichleta zbieżności szeregów 5.4. dostajemy następujące dwa kryteria. Wniosek (kryterium Leibniza). Jeśli ciąg (c n ) lim c n = 0, to szereg ( ) n c n jest zbieżny. jest monotoniczny oraz Dowód. Oznaczając = ( ) n, b n = c n, n N dostajemy, że sum równa 0, gdy n jest liczbą parzystą oraz równa, gdy n jest liczbą nieparzystą. Wobec monotoniczności ciągu (b n ), stosując kryterium Dirichleta 5.4., dostajemy tezę. Wniosek (kryterium Abela). Jeśli ciąg ( ) jest monotoniczny i ograniczony, szereg b n zaś jest zbieżny, to szereg b n jest zbieżny. Dowód. Ciąg ( ), jako monotoniczny i ograniczony, jest zbieżny. Niech więc a = lim. Wtedy ciąg ( a) jest monotoniczny i zbieżny do zera. Ciąg sum częściowych szeregu zbieżnego b n jest oczywiście ograniczony. W konsekwencji, na 2 przekształcenie to nazywamy przekształceniem Abela. j= a j jest

10 00 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE mocy kryterium Dirichleta 5.4., mamy zbieżność szeregu ( a)b n. Ponieważ szereg ab n jest zbieżny, więc szereg b n jest zbieżny, jako suma szeregów zbieżnych. 5.5 Zbieżność bezwzględna Definicja zbieżności bezwzględnej szeregu. Mówimy, że szereg bezwzględnie, gdy zbieżny jest szereg. jest zbieżny Własność Jeśli szereg. jest zbieżny bezwzględnie, to jest zbieżny. Ponadto Dowód. Weźmy dowolne ε > 0. Ponieważ szereg jest zbieżny, więc z twierdzenia Cauchy ego 5..6 istnieje N N takie, że dla m l N mamy m Zatem m m < ε. n=l n=l n=l < ε. To, wraz z twierdzeniem Cauchy ego daje zbieżność szeregu. Ponadto mamy m m, więc przechodząc do granicy m dostajemy. To kończy dowód. Z twierdzenia dostajemy natychmiast Twierdzenie (kryterium porównawcze zbieżności bezwzględnej szeregów). Niech, b n będą szeregami liczbowymi oraz N N. Jeśli b n dl N i szereg b n jest zbieżny, to szereg Twierdzenie (kryterium d Alemberta). Niech jest zbieżny bezwzględnie. będzie szeregiem liczbowym takim, że 0 dl N. (a) Jeśli lim sup + a n <, to szereg jest zbieżny bezwzględnie. (b) Jeśli istnieje N N, że + dl N, to szereg jest rozbieżny. Dowód. Ad. (a) Niech g =lim sup + Zatem, z twierdzenia istnieje N N, że +. Z założenia, istnieje r R, że g < r <. r dl N. Stąd mamy + r dl N.

11 5.5. ZBIEŻNOŚĆ BEZWZGLĘDNA 0 Niech b n = a N r n N, n N. Wówczas a N b N, a N+ b N+ i indukcyjnie dostajemy b n dl N. Ponieważ szereg b n, jako geometryczny o ilorazie r (0, ) n=n jest zbieżny (patrz własność 5.2.6), więc z kryterium porównawczego zbieżności szeregów dostajemy zbieżność bezwzględną szeregu. Ad. (b) Ponieważ a n+ dl N, więc indukcyjnie dostajemy 0 < an dla n N. Zatem zero nie może być granicą ciągu ( ). To, wraz z warunkiem koniecznym zbieżności szeregu 5..3 daje, rozbieżność szeregu. Z kryterium d Alemberta i własności dostajemy natychmiast Wniosek (kryterium d Alemberta). Niech będzie szeregiem liczbowym takim, że 0 dl N oraz niech istnieje granica g = lim +. (a) Jeśli g <, to szereg jest zbieżny bezwzględnie. (b) Jeśli g >, to szereg jest rozbieżny. Uwaga W twierdzeniu 5.5.3(b) warunku + nie można zastąpić przez lim sup + a n >. Pokażemy, że z warunku lim sup + a n > nie wynika rozbieżność szeregu. Rozważmy ciąg =, gdy n jest liczbą nieparzystą oraz a 2 n n = 4, gdy n jest liczbą 2 n parzystą. Wówczas 4 dl N, więc z własności i kryterium porównawczego 2 n zbieżności szeregów dostajemy zbieżność szeregu. Z drugiej strony lim sup + a n = 2. Istotnie, + = 2, gdy n jest nieparzyste oraz + =, gdy n jest parzyste. Zatem 2 jest granicą częściową ciągu ( ) a 8 n+ oraz dla każdego a > 2 zbiór { } n N : + > a jest skończony, jako zbiór pusty. Stąd i z twierdzenia mamy lim sup + a n = 2. Twierdzenie (kryterium Cauchy ego). Niech będzie szeregiem liczbowym oraz niech g =lim sup. n (a) Jeśli g <, to szereg jest zbieżny bezwzględnie. (b) Jeśli g >, to szereg n jest rozbieżny. Ponadto, jeśli dlieskończenie wielu n N, to szereg jest rozbieżny. n Dowód. Ad. (a) Niech g =lim sup. Ponieważ g <, więc istnieje r R, że g < r <. Zatem, z twierdzenia istnieje N N, że n r dl N. Zatem r n dl N.

12 02 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Ponieważ r (0, ), więc z własności 5.2.6, szereg n=n r n jest zbieżny. Stąd i z kryterium porównawczego zbieżności szeregów dostajemy zbieżność szeregu. n Ad. (b) Jeśli dlieskończenie wielu n N, to dlieskoćzenie wielu n N. Zatem szereg nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregów n 5..3, więc jest to szereg rozbieżny. Jeśli lim sup >, to dlieskończenie wielu n n N zachodzi, więc z poprzedniej części mamy rozbieżność szeregu. Z kryterium Cauchy ego i własności dostajemy natychmiast Wniosek (kryterium Cauchy ego). Niech będzie szeregiem liczbowym n oraz niech istnieje granica g = lim. (a) Jeśli g <, to szereg jest zbieżny bezwzględnie. (b) Jeśli g >, to szereg jest rozbieżny. Uwaga Rozważmy szereg harmoniczny = lim + = oraz lim sup, gdzie =, α R, n N. n α n n =, więc Wówczas lim sup + a n = lim kryteria d Alemberta i Cauchy ego nie rozstrzygają zbieżności szeregu α > szereg ten jest zbieżny, dla α zaś rozbieżny (patrz wniosek 5.3.7).. Jednak dla Uwaga Niech ( ) n N będzie ciągiem takim, że 0 dl N. Można udowodnić, że lim sup n lim sup a n+, zatem z warunku (a) kryterium d Alemberta wynika warunek (a) kryterium Cauchy ego. 5.6 Łączność wyrazów szeregu liczbowego W szeregu liczbowym zbieżnym możemy kolejne wyrazy dowolnie łączyć w grupy. Mianowicie mamy Twierdzenie (prawo łączności dla szeregów). Niech będzie szeregiem zbieżnym, (n k ) k= ściśle rosnącym ciągiem liczb całkowitych, gdzie n = 0 oraz niech c k = n k+ a j dla k N. Wówczas szereg c k jest zbieżny i c k =. Ponadto, j=n k + jeśli szereg k= jest zbieżny bezwzględnie, to szereg k= k= c k jest zbieżny bezwzględnie. Dowód. Oznaczając przez (s n ) i (t n ) odpowiednio ciągi sum częściowych szeregów i c k, mamy t k = s nk+ dla k N. Zatem z własności 5..2 dostajemy k=

13 5.7. ZBIEŻNOŚĆ BEZWARUNKOWA 03 pierwszą część tezy. Druga część tezy wynika z nierówności oraz tego, że ciąg k j= k j= c j n k+ j= a j j= a j c j, k =, 2,... jest rosnący (patrz twierdzenie 4.2.8). Uwaga Bez założenia zbieżności szeregu, twierdzenie 5.6. nie jest prawdziwe. Mianowicie szereg ( ) n jest rozbieżny. Łącząc po jednym wyrazie dostajemy, więc szereg rozbieżny lecz po złączeniu po dwa wyrazy dostajemy (( ) 2k + ( ) 2k ) = 0 oraz + (( ) 2k + ( ) 2k+ ) =. k= k= 5.7 Zbieżność bezwarunkowa W punkcie 5.6 pokazaliśmy, że w każdym szeregu zbieżnym można dowolnie łączyć kolejne wyrazy i uzyskamy szereg zbieżny. W tym punkcie pokażemy, że zbieżność szeregu na ogół zależy od porządku jego wyrazów. Jest to, więc sytuacja odmienna od zbieżności ciągu, gdzie zmiana porządku wyrazów nie wpływa zbieżność (patrz własność 4.2.5). Definicja zbieżności bezwarunkowej szeregu. Mówimy, że szereg liczbowy jest zbieżny bezwarunkowo, gdy dla każdej bijekcji σ : N N szereg a σ(n) jest zbieżny. Jeśli szereg jest zbieżny lecz nie jest zbieżny bezwarunkowo, to mówimy, że jest on zbieżny warunkowo. Lemat Niech będzie szeregiem zbieżnym. Jeśli 0 dla wszystkich n N lub 0 dla wszystkich n N, to szereg jest zbieżny bezwarunkowo. Ponadto dla każdej bijekcji σ : N N mamy a σ(n) =. Dowód. Rozważymy przypadek 0 dl N. Przypadek 0 dl N rozważa się analogicznie. Niech s =. Weźmy dowolną bijekcję σ : N N. Oznaczmy przez (s n ), (t n ) ciągi sum częściowych odpowiednio szeregów, a σ(n). Ponieważ 0 dl N, więc ciągi (s n ), (t n ) są rosnące. Oznaczając N n = max{σ(k) : k N, k n} dla n N, mamy n N n t n = a σ(j) a j = s Nn s. j= j= W konsekwencji ciąg (t n ), jako rosnący i ograniczony z góry, jest zbieżny oraz a σ(n) s =. Analogicznie dostajemy s = = a σ(σ (n)) a σ(n). Zatem a σ(n) = s.

14 04 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Twierdzenie Niech γ n = min{0, } dl N. Szereg gdy szeregi β n, Dowód. Jeśli szeregi γ n są zbieżne. β n i będzie szeregiem liczbowym oraz β n = max{0, }, jest zbieżny bezwarunkowo wtedy i tylko wtedy, γ n są zbieżne, to z lematu 5.7. dostajemy, że są one zbieżne bezwarunkowo. Ponieważ = β n + γ n dl N, więc szereg bezwarunkowo, gdyż dla każdej bijekcji σ : N N szereg zbieżnych β σ(n), Załóżmy, że szereg γ σ(n). jest zbieżny a σ(n) jest sumą szeregów jest zbieżny bezwarunkowo. Wtedy jest on zbieżny i z twierdzenia 5..3 mamy lim = 0, więc lim γ n = 0. Stąd, istnieje liczba M > 0, że (5.4) M < γ n 0 dl N. Przypuśćmy, że co najmniej jeden z szeregów β n, γ n jest rozbieżny. Niech (s n ), (b n ), (g n ) będą ciągami sum częściowych odpowiednio szeregów γ n. Wtedy ciąg (b n ) jest rosnący, ciąg (g n ) jest zaś malejący. Zatem, wobec twierdzenia 5.3. mamy lim b n = + lub lim g n =. Ponieważ s n = b n + g n dla n N i ciąg (s n ) jest zbieżny, więc musi być (5.5) lim b n = + oraz lim g n =. Oznaczmy X = {n N : > 0}, Y = {n N : 0}. Z (5.5) i określenia zbiorów X, Y mamy, że (5.6) X i Y są zbiorami przeliczalnymi oraz X Y =, X Y = N. Ponadto z (5.5) istnieje ściśle rosnący ciąg liczb całkowitych (n k ) k=0, gdzie n 0 = 0, że n k < n n k n X > 2M dla wszystkich k N. Zatem X k = {n X : n k < n n k }, k N jest rodziną zbiorów skończonych i niepustych takich, że (i) X k X j = dla k j, (ii) X = k N X k, (iii) > 2M dla k N. n X k, β n,

15 5.7. ZBIEŻNOŚĆ BEZWARUNKOWA 05 Oznaczmy przez m k N ilość elementów zbioru X k. Niech Niech N = oraz k N k = k+ m j dla k 2. j= V k = {n N : N k + n N k + m k }, k N. X k i V k są zbiorami m k elementowymi, więc istnieje bijekcja ϕ k : V k X k dla k N. Niech V = k N V k. Oczywiście zbiory V k są parami rozłączne. Z powyższego, (i) oraz (ii) dostajemy, że funkcja ϕ : V X określona wzorem ϕ(n) = ϕ k (n), gdy n V k, jest bijekcją. Niech W = N \ V. Wtedy W = {N k : k N}. Ponieważ W, Y są zbiorami przeliczalnymi, więc istnieje bijekcja ξ : W Y. Niech σ : N N będzie określona wzorem σ(n) = ϕ(n), gdy n V oraz σ(n) = ξ(n), gdy n W. Ponieważ W V =, więc σ jest poprawnie określona. Ponadto z określenia ϕ i ξ mamy σ(v ) = X, σ(w ) = Y, więc z (5.6) mamy, że σ jest bijekcją N na N. Rozważmy szereg a σ(n). Wtedy, wobec (5.4) i (iii), m k +N k a σ(n) = n V... V k a σ(n) + n W n m k + N k a σ(n) = k k a ϕj (n)+ j=n V j j= a ξ(nj ) k2m km = km. Ponieważ lim km = +, więc sumy częściowe szeregu a σ(n) nie mają granicy skończonej. To przeczy zbieżności bezwarunkowej szeregu i kończy dowód. k Twierdzenie (o zbieżności bezwzględnej i bezwarunkowej szeregu). Szereg liczbowy jest zbieżny bezwarunkowo wtedy i tylko wtedy, gdy jest zbieżny bezwzględnie. Dowód. Niech β n = max{0, }, γ n = min{0, } dl N. Załóżmy, że szereg jest zbieżny bezwarunkowo. Wówczas z twierdzenia mamy, że szeregi β n, γ n są zbieżne. W szczególności szereg Ponieważ = β n γ n dl N, więc szereg zbieżnych. Załóżmy teraz, że szereg ( γ n ) jest zbieżny. jest zbieżny, jako suma szeregów jest zbieżny bezwzględnie. Ponieważ 0 β n, 0 γ n dl N, więc z kryterium porównawczego zbieżności szeregów dostajemy zbieżność szeregów β n, ( γ n ). W szczególności szereg γ n jest zbieżny. Reasumując z twierdzenia dostajemy zbieżność bezwarunkową szeregu.

16 06 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Twierdzenie Jeśli szereg jest zbieżny bezwarunkowo, to dla dowolnej bijekcji σ : N N zachodzi a σ(n) =. Dowód. Niech β n = max{0, }, γ n = min{0, } dl N. Z założenia i twierdzenia mamy, że szeregi β n, są zbieżne, pierwszy z nich ma wyrazy nieujemne, drugi niedodatnie. Stąd i z lematu 5.7. dostajemy, że szeregi te są zbieżne bezwarunkowo. Ponadto dla dowolnej bijekcji σ : N N mamy β σ(n) = β n oraz γ σ(n) = To daje tezę. γ n. W szczególności γ n a σ(n) = β σ(n) + γ σ(n) = β n + γ n =. Z twierdzenia dostajemy natychmiast Wniosek Szereg szereg zbieżny lecz nie jest on zbieżny bezwzględnie. jest warunkowo zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy jest to Uwaga Podobnie jak w dowodzie twierdzenia można pokazać, że jeśli szereg jest zbieżny warunkowo oraz s R, to istnieje bijekcja σ : N N taka, że szereg a σ(n) jest zbieżny do s. ZADANIA Zadanie Niech będzie szeregiem liczbowym. Wówczas szereg ten jest zbieżny bezwarunkowo wtedy i tylko wtedy, gdy spełniastępujący warunek Cauchy ego: dla każdego ε > 0 istnieje zbiór skończony H N, że dla każdego niepustego zbioru skończonego J N \ H zachodzi < ε. n J Zadanie Niech będzie szeregiem liczbowym. Wówczas szereg ten jest zbieżny bezwarunkowo do s R wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ε > 0 istnieje zbiór skończony H N, że dla każdego niepustego zbioru skończonego J N takiego, że H J zachodzi s < ε. n J 5.8 Mnożenie szeregów Definicja iloczynu szeregów w sensie Cauchy ego. Niech, b n będą szeregami liczbowymi. Iloczynem w sensie Cauchy ego tych szeregów nazywamy szereg gdzie n c n = a j b n j, n = 0,, 2,...( 3 ). j=0 c n,

17 5.8. MNOŻENIE SZEREGÓW 07 Uwaga Iloczyn w sensie Cauchy ego szeregów jest przemienny. Twierdzenie (Mertensa). Jeśli szeregi, b n są zbieżne i jeśli przynajmniej jeden z tych szeregów jest zbieżny bezwzględnie to iloczyn w sensie Cauchy ego tych szeregów jest zbieżny oraz c n = b n. c n Jeśli szeregi zbieżny., b n są bezwzględnie zbieżne, to szereg c n jest bezwzględnie Dowód. Niech A =, B = b n oraz A k dla k Z, k 0. Niech na przykład szereg K =. Oczywiście K 0. Pokażemy, że (5.7) lim k (C k A k B) = 0. Zauważmy najpierw, że = k, B k = k b n, C k = k c n będzie zbieżny bezwzględnie oraz k n k a j b n j = a j j=0 j=0 k b n j dla k 0. n=j Istotnie, dla ustalonego a j, 0 j k, suma b n j jest sumą wszystkich b n j występujących w k n j=0 k n=j a j b n j w iloczynie z a j. To daje zapowiedzianą uwagę. Stąd mamy k k n k C k = c n = a j b n j = a j j=0 j=0 k k b n j = n=j j=0 k b n = a j B k j, j=0 k j a j więc k k k (5.8) C k A k B = a j B k j a j B = a j (B k j B). j=0 j=0 j=0 Weźmy dowolne ε > 0. Ponieważ lim (B s B) = 0, więc istnieje N N, że dla każdego s ε s > N zachodzi B s B < (oczywiście K + > 0). Weźmy dowolne k > N 2(K+). Wówczas dla 0 j k N mamy k j > N, zatem z powyższego, k N k N (5.9) a j (B k j B) k N ε a j B k j B a j 2(K + ) < ε 2. j=0 j=0 j=0

18 08 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Oczywiście ciąg (B s B) s=0, jako zbieżny jest ograniczony. Niech więc M > 0 będzie taką liczbą, że B s B < M, dla s = 0,,.... Z warunku koniecznego zbieżności szeregów ε mamy lim a j = 0. Zatem istnieje N 2 > 0, że dla każdego j > N 2 zachodzi a j <. j 2M(N +) Weźmy dowolne k > N 2 + N. Wówczas dla j k N mamy j N 2, więc k k k a j (B k j B) a j B k j B j=k N j=k N j=k N Stąd, z (5.8) i (5.9), dla k > N 2 + N dostajemy C k A k B Reasumując mamy (5.7). Ponieważ k N j=0 ε 2M(N + ) M ε 2. a j (B k j B) + k a j (B k j B) < ε j=k N 2 + ε 2 = ε. 0 C k AB = C k A k B + A k B AB C k A k B + A k B AB oraz lim A k B = AB, więc z (5.7) i twierdzenia o trzech ciągach mamy lim C k = AB. k k To daje pierwszą część tezy. Udowodnimy drugą część tezy. Załóżmy, że szeregi i b n są zbieżne. Biorąc d n = n k=0 a k b n k, z pierwszej części twierdzenia dostajemy, że szereg Ponieważ c n n szeregu k=0 d n jest zbieżny. a k b n k = d n, więc z kryterium porównawczego dostajemy, zbieżność c n. To daje drugą część tezy i kończy dowód. Uwaga W twierdzeniu Mertensa 5.8.2, założenia że przynajmniej jeden z szeregów, b n jest zbieżny bezwzględnie, nie można opuścić. Biorąc mianowicie = b n = ( ) n n+, n = 0,,... mamy, że szeregi Cauchy ego szereg rozbieżny., c n tych szeregów mamy c n = n Uwaga Mertens pokazał, że jeśli szeregi Cauchy ego c n tych szeregów jest zbieżny, to j=0 b n są zbieżne warunkowo. Dla iloczynu j+ n j+ n, c n = b n. j=0 n+ =, więc jest to b n są zbieżne i iloczyn w sensie

19 5.9. SZEREGI POTĘGOWE Szeregi potęgowe Definicja szeregu potęgowego. Niech ( ) będzie ciągiem liczbowym oraz x 0 R. Szereg postaci (x x 0 ) n, gdzie x R, nazywamy szeregiem potęgowym o środku x 0 lub szeregiem Taylora o środku x 0. Przyjmujemy tutaj 0 0 =. Liczby, n = 0,,... nazywamy współczynnikami szeregu potęgowego. Twierdzenie (Cauchy ego-hadamarda). Niech ( ) będzie ciągiem liczbowym, ϱ =lim sup oraz n 0 dla ϱ = +, (5.0) R = /ϱ dla 0 < ϱ < +, + dla ϱ = 0. Wówczas szereg potęgowy (x x 0 ) n o środku x 0 R jest zbieżny bezwzględnie dla x R takich, że x x 0 < R oraz rozbieżny dla x R takich, że x x 0 > R. Dowód. Z wniosku 4.8.5(a) dla x x 0 mamy lim sup n (x x 0 ) n = ϱ x x 0, gdzie przyjmujemy ϱ x x 0 = +, gdy ϱ = +. Zatem z kryterium Cauchy ego zbieżności szeregów oraz z (5.0) dostajemy tezę. Definicja promienia zbieżności szeregu potęgowego. Niech (x x 0 ) n będzie szeregiem potęgowym. Element R R {+ } taki, że powyższy szereg potęgowy jest zbieżny dla x R takich, że x x 0 < R oraz rozbieżny dla x x 0 > R nazywamy promieniem zbieżności tego szeregu potęgowego. Zbiór {x R : x x 0 < R} nazywamy przedziałem zbieżności szeregu potęgowego. Uwaga Jeśli R jest promieniem zbieżności szeregu potęgowego (x x 0 ) n, to wobec twierdzenia 5.9., szereg ten jest bezwzględnie zbieżny w przedziale zbieżności. Dla x R takich, że x x 0 = R, czyli x = x 0 + R oraz x = x 0 R, szereg ten może być zbieżny lub rozbieżny. Jeśli R = 0, to przedział zbieżności tego szeregu jest zbiorem pustym, szereg jest jednak zbieżny dla x = x 0. Wniosek Niech ( ) będzie ciągiem liczbowym takim, że 0 dl Z, a n 0 oraz niech istnieje granica η = lim n+. Wówczas promień zbieżności szeregu potęgowego (x x 0 ) n wyraża się wzorem 0 dla η = +, (5.) R = /η dla 0 < η < +, + dla η = 0.

20 0 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Dowód. Z kryterium d Alemberta (wniosek 5.5.4) dostajemy, że szereg potęgowy (x x 0 ) n jest zbieżny bezwzględnie dla x R takich, że η x x 0 < oraz rozbieżny dla x R takich, że η x x 0 >, gdzie przyjmujemy η x x 0 = +, gdy η = + oraz x x 0 > 0. Stąd dostajemy (5.). Dla ilustracji, przedstawimy najważniejszą funkcję w analizie x e x w postaci sumy szeregu potęgowego. Zacznijmy od lematu. Lemat Szereg potęgowy (5.2) (x + y) n n! x n n! jest zbieżny bezwzględnie w R. Ponadto = x n n! y n n! dla x, y R. Dowód. Ponieważ lim (n+)! = 0, więc zbieżność bezwzględna szeregu x n dla n! n! x R wynika z wniosku Weźmy dowolne x, y R. Niech c n będzie iloczynem w sensie Cauchy ego szeregów x n oraz y n. Wówczas, ze wzoru dwumiennego n! n! Newtona, dl Z, n 0 mamy c n = n j=0 x j y n j j! (n j)! = n! n j=0 ( ) n x j y n j = j (x + y)n. n! To, wraz z twierdzeniem Mertensa daje (5.2) i kończy dowód. Twierdzenie Dla każdego x R zachodzi e x = x n n!. Dowód. Dla x = 0 teza jest oczywista. Rozważmy przypadek x > 0. Niech s n = n k=0 x k ( k!, t n = + n) x n, n N. Ponieważ x > 0, więc analogicznie jak w dowodzie twierdzenia dla każdego n N, t n = ( + x ) n n = n k=0 ( ) n x k k n = + n k k= n(n ) (n k + ) k! x k n k + n k= x k k! = s n. Z wniosku 4.5.4(b) mamy e x = lim t n, więc z powyższego, uwzględniając zbieżność szeregu x n (patrz lemat 5.9.4), dostajemy n! (5.3) e x x n n!.

21 5.9. SZEREGI POTĘGOWE t n = Weźmy dowolne m N. Wówczas, wobec założenia x > 0, dl N, n m mamy n k=0 ( ) n x k k n = + n k k= n(n ) (n k + ) x k m n k k! + k= n(n ) (n k + ) x k n k k!. Ponieważ dla każdego k N zachodzi lim powyższym do granicy przy n mamy n(n ) (n k+) n k =, więc przechodząc w e x + m k= x k k! = s m. Przechodząc teraz do granicy, przy m, dostajemy e x x n. To, wraz z (5.3) n! daje tezę w przypadku x > 0. Dla x < 0 mamy x > 0, więc z lematu i powyżej udowodnionego przypadku, = (x x) n n! = ( x) n n! x n n! = e x x n n!. Stąd wynika teza w przypadku x < 0. To kończy dowód. Z twierdzenia dostajemy natychmiast Wniosek e =. n! Wniosek Dla każdego x R zachodzi (5.4) e x + x. Dowód. Z twierdzenia mamy e x x = szeregów 5.6., (5.5) e x x = ( x 2n (2n)! + n=2 ) x2n+. (2n + )! x n, więc z prawa łączności dla n! Zatem mamy (5.4) dla x 0. Dla < x < 0, (5.4) wynika z (5.5), gdyż wtedy x 2n + x2n+ > 0. Dla x, (5.4) wynika z nierówności (2n)! (2n+)! ex > 0 dla x R. ZADANIA Zadanie Liczba e jest niewymierna. Wsk. Udowodnić, że 0 < e n k=0 k! < n!n dl N.

22 2 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE 5.0 Funkcje trygonometryczne W tym punkcie wprowadzimy funkcje trygonometryczne. Zacznijmy od własności. Własność Dla każdego x R szeregi (5.6) ( ) n (2n + )! x2n+, ( ) n (2n)! x2n są zbieżne bezwzględnie. Dowód. Dla x = 0 zbieżność szeregów jest oczywista. Dla x 0, stosując kryterium d Alemberta zbieżności szeregów (wniosek 5.5.4), łatwo dostajemy tezę. Uwaga Szeregi w (5.6) traktujemy również jako szeregi potęgowe, gdzie przyjmujemy współczynniki a 2n+ = i a 2n = 0 dl N w pierwszym szeregu oraz ( )n (2n+)! b 2n+ = 0 i b 2n = ( )n dl N w drugim. Bowiem stosując prawo łączności, można (2n)! łatwo pokazać, że opuszczenie wyrazów zerowych nie wpływa zbieżność szeregu. Definicja funkcji sinus i cosinus. Dla x R kładziemy sin x = ( ) n (2n + )! x2n+ oraz cos x = ( ) n (2n)! x2n i nazywamy odpowiednio sinusem x oraz cosinusem x. Funkcje x sin x oraz x cos x nazywamy odpowiednio funkcją sinus i funkcją cosinus i odpowiednio oznaczamy sin, cos. Twierdzenie Niech x, y R. Wówczas mamy (a) cos 0 =, sin 0 = 0, (b) cos( x) = cos x, sin( x) = sin x, (c) cos(x + y) = cos x cos y sin x sin y, cos(x y) = cos x cos y + sin x sin y, (d) sin(x + y) = sin x cos y + cos x sin y, sin(x y) = sin x cos y cos x sin y, (e) sin 2 x + cos 2 x =. Dowód. Części (a) i (b) wynikaję bezpośrednio z definicji. Udowodnimy (c). Rozważmy iloczyny w sensie Cauchy ego c n = ( ) n (2n)! x2n ( ) n (2n)! y2n, d n = ( ) n (2n + )! x2n+ ( ) n (2n + )! y2n+. W myśl własności 5.0. i twierdzenie Mertensa 5.8.2, wszystkie szeregi w powyższym wzorze są zbieżne bezwzględnie. Ponadto dl Z, n 0 mamy c n = n k=0 ( ) k ( ) n k (2k)! x2k (2(n k))! y2(n k) = ( )n (2n)! n k=0 ( ) 2n x 2k y 2n 2k, 2k

23 5.0. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE 3 więc oraz c n+ = d n = n k=0 ( )n+ (2(n + ))! n+ k=0 ( ) 2(n + ) x 2k y 2(n+) 2k 2k ( ) k (2k + )! x2k+ ( ) n k (2(n k) + )! y2(n k)+ = ( )n+ (2(n + ))! n k=0 Stąd mamy c 0 = oraz ze wzoru dwumiennego Newtona, c n+ + d n = Reasumując ( ) 2(n + ) x 2k+ y 2(n+) (2k+). 2k + ( )n+ (2(n + ))! (x y)2(n+), c n+ d n = ( )n+ (2(n + ))! (x + y)2(n+). oraz cos(x + y) = c 0 + (c n+ d n ) = c n d n = cos x cos y sin x sin y cos(x y) = c 0 + (c n+ + d n ) = c n + d n = cos x cos y + sin x sin y To daje (c). Podobnie dowodzimy (d). Mianowicie biorąc iloczyny w sensie Cauchy ego f n = ( ) n (2n + )! x2n+ ( ) n (2n)! y2n, h n = ( ) n (2n)! x2n ( ) n (2n + )! y2n+ dostajemy łatwo f n + h n = ( )n (2n + )! (x + y)2n+, f n h n = ( )n (2n + )! (x y)2n+. Stąd otrzymujemy (d). Część (e) wynikatychmiast z drugiej części (c), gdy przyjmiemy y = x. Wniosek Niech x, y R. Wówczas (a) sin x, cos x, (b) sin 2x = 2 sin x cos x, cos 2x = cos 2 x sin 2 x, (c) (d) cos x + cos y = 2 cos x+y sin x + sin y = 2 sin x+y cos x y 2 2 cos x y 2 2, cos x cos y = 2 sin x y 2 sin x+y 2,, sin x sin y = 2 sin x y 2 cos x+y 2.

24 4 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Dowód. (a) i (b) wynikają natychmiast z części (e) i (c), (d) twierdzenia Kładąc u = x+y oraz v = x y mamy u + v = x oraz u v = y. Z części (c) twierdzenia mamy cos(u + v) = cos u cos v sin u sin v oraz cos(u v) = cos u cos v + sin u sin v. Dodając stronami te równości dostajemy pierwszą część (c), odejmując zaś drugą równość od pierwszej dostajemy drugą część (c). Analogicznie dowodzimy (d). Twierdzenie Zachodzą następujące nierówności: (5.7) x x3 6 < sin x < x dla x (0, ], (5.8) x cos x < sin x dla x (0, ]. Dowód. Udowodnimy (5.7). Ponieważ sin x = x x3 6 + n=2 ( ) n (2n + )! x2n+ dla x R, więc łącząc w tym szeregu każdy wyraz o wskaźniku parzystym z następnym wyrazem, w myśl twierdzenia 5.6. mamy (5.9) sin x = x x3 6 + gdyż dla x (0, ] oraz n N mamy Z drugiej strony, ( ) x 4n+ (4n + )! x4n+3 > x x3 (4n + 3)! 6 x 4n+ ( (4n + )! x4n+3 (4n + 3)! = x4n+ (4n + )! x 2 ) (4n + 3)! sin x = x+ dla x (0, ], ( ) x 4n+ (4n + )! > 0. (4n + 3)! ( ) n (2n + )! x2n+, więc łącząc każdy wyraz o wskaźniku nieparzystym z następnym wyrazem, mamy ( ) (5.20) sin x = x+ x4n (4n )! + x4n+ (4n + )! gdyż dla x (0, ] oraz n N mamy < x dla x (0, ], ( x4n (4n )! + x4n+ (4n + )! = x4n (4n )! + x 2 ) (4n + )!

25 5.0. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE 5 Reasumując (5.9) i (5.20) dają (5.7). ) x ( 4n (4n )! + < 0 (4n + )! Podobnie dowodzimy (5.8). Mianowicie dla x R mamy x cos x = ( ) n (2n)! x2n+ = x+ ( ) x4n (4n 2)! + x4n+. (4n)! Zatem, wobec (5.20), wystarczy pokazać, że dla x (0, ] oraz n N zachodzi: (5.2) x4n (4n 2)! + x4n+ (4n)! < x4n (4n )! + x4n+ (4n + )!. Ponieważ 2 < (4n ) 2, więc 4n + < 6n 2 4n, zatem 4n + < 4n(4n ) i w konsekwencji + <. Stąd (4n )! (4n)! (4n 2)! więc dla x (0, ] dostajemy (4n 2)! + (4n)! < (4n )!, x4n (4n 2)! + x4n+ (4n)! x4n (4n 2)! + x4n (4n)! < x4n (4n )! < x4n (4n )! + x4n+ (4n + )!. To daje (5.2) i w konsekwencji (5.8). To kończy dowód. Wniosek Jeśli ciąg ( ) n N jest zbieżny do a R, to (a) (b) (c) lim sin = sin a, lim cos = cos a, lim sin =, gdy 0 dl N oraz a = 0. Dowód. Zauważmy najpierw, że jeśli ciąg (b n ) n N jest zbieżny do 0, to (5.22) lim sin b n = 0. Istotnie, ponieważ lim b n = 0, więc istnieje N N, że dl > N mamy b n <. Jeśli b n = 0, to sin b n = 0. Jeśli n > N oraz b n 0, to 0 < b n < i z twierdzenia 5.0.5(5.7) mamy b n bn 3 6 < sin b n < b n. W konsekwencji b n b n 3 6 sin b n b n dl > N. Stąd i z twierdzenia o trzech ciągach dostajemy lim sin b n = 0, a więc lim sin b n = 0. Z twierdzenia 5.0.3(b) mamy sin b n = sin b n, więc z poprzedniego, lim sin b n = 0, co daje (5.22).

26 6 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Udowodnimy (a). Z wniosku 5.0.4(d) mamy sin sin a = 2 sin a 2 cos + a. 2 Ponadto ciąg ( ) a an a jest zbieżny do zera, więc z (5.22) mamy lim sin = 0. Ponieważ ciąg (cos an a ) 2 n N 2 2 n N jest ograniczony, więc z powyższego i własności dostajemy lim (sin sin a) = 0. To daje (a). Ponieważ cos 2x = 2 sin 2 x, więc cos = 2 sin 2 2 i z (a) dostajemy (b). Udowodnimy (c). Ponieważ 0 dl N oraz lim = 0, więc istnieje N N, że dl > N zachodzi 0 < <. Z twierdzenia dla x (0, ] dostajemy cos x < sin x <, więc dl > N mamy x cos < sin Zatem z (b) i twierdzenia o trzech ciągach wynika, że lim =. Ponieważ z twierdzenia 5.0.3(b) mamy = sin an, więc udowodniliśmy (c). sin an Wniosek Zachodzą następujące nierówności: <. sin (5.23) 0 < cos x, 0 < sin x dla x (0, ]. Ponadto cos 2 < 0. Dowód. Z twierdzenia 5.6. mamy cos x = x (0, ] zachodzi ( x 4n ) x4n+2 (4n)! (4n+2)! dla x R oraz dla x 4n ( (4n)! x4n+2 (4n + 2)! = x4n (4n)! x 2 ) ( ) x 4n (4n + 2)! (4n)! > 0, (4n + 2)! zatem otrzymujemy cos x > 0 dla x (0, ]. Stąd i z twierdzenia 5.0.5(5.8) mamy 0 < x cos x < sin x dla x (0, ], więc udowodniliśmy (5.23). Ponadto z twierdzenia 5.0.5(5.7) wynika, że sin > 5. Stąd, z wniosku 5.0.4(b) 6 oraz twierdzenia 5.0.3(e) mamy To daje tezę i kończy dowód. cos 2 = 2 sin 2 < = 4 36 < 0. W świetle wniosku mamy, że funkcje sin i cos nie znokają tożsamościowo. Zatem następująca definicja jest poprawna.

27 5.. ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE LICZBY RZECZYWISTEJ 7 Definicja funkcji tangens i cotangens. Niech x R. Liczbę sin x, gdy cos x 0 nazywamy tangensem x i oznaczamy tg x. cos x Liczbę cos x, gdy sin x 0 nazywamy cotangensem x i oznaczamy ctg x. sin x Funkcje x tg x określoną w zbiorze {x R : cos x 0} nazywamy funkcją tangens i oznaczamy tg. Funkcję x ctg x określoną w zbiorze {x R : sin x 0} nazywamy funkcją cotangens i oznaczamy ctg. Z wniosku dostajemy natychmiast Wniosek Jeśli cos x 0, to x jest punktem skupienia dziedziny funkcji tg oraz jeśli sin x 0, to x jest punktem skupienia dziedziny funkcji ctg. Z wniosku i twierdzenia 4.2.9(e) mamy Wniosek Niech ciąg ( ) n N będzie zbieżny do a R. (a) Jeśli cos 0 oraz cos a 0, to lim tg = tg a, (b) Jeśli sin 0 oraz sin a 0, to lim ctg = ctg a. 5. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej Uwaga 5... Z własności 2.4.3(a) dostajemy, że {k Z : 0 k < 0} = {0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Lemat Niech x R. Istnieje dokładnie jeden ciąg (v n ) liczb całkowitych taki, że (5.24) v n 0 n x < v n + 0 n dl = 0,,... Wtedy v 0 = [x] ( 4 ) i oznaczając α n = v n 0v n dl =, 2,... mamy (5.25) α n {0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dl =, 2,..., przy czym zbiór {n N : α n 9} jest nieskończony i zachodzi (5.26) x = [x]+ 4 [x] oznacza całość z liczby x. α n 0 n.

28 8 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Dowód. Przyjmując v n = [x0 n ], n = 0,,..., dostajemy (5.24). Jednoznaczność ciągu (v n ) wynika z określenia całości z liczby. Wtedy z (5.24) dl = 0,,... mamy 0v n x, 0n+ więc 0v n v n+, czyli 0 v n+ 0v n. Ponadto v n+ 0 x < v n + = 0v n + 0, n+ 0 n 0 n+ zatem v n+ < 0v n + 0 dl = 0,,..., co daje (5.25). Z (5.24) mamy x 0 < v n x dl = 0,,..., n 0n więc z twierdzenia o trzech ciągach dostajemy x = lim v n 0 n = v 0+ n k= ( vk 0 v ) k = [x]+ k 0 k n k= v n. Stąd wynika (5.26), gdyż 0 n α k 0 k dl =, 2,... Zauważmy, że zbiór {n N : α n 9} jest nieskończony. Istotnie, w przeciwnym razie oznaczając przez s liczbę 0, gdy α n = 9 dl N oraz s = max{n N : α n 9}, gdy nie wszystkie liczby α n są równe 9, mamy Zatem x = [x] +, gdy s = 0 oraz k=s+ α k 0 = k 0. s x = [x]+ s k= α k 0 +, gdy s > 0. k 0s Przypadek x = [x]+ przeczy określeniu całości z liczby. W drugim przypadku zaś, mamy x = ( ) s [x]0 s + α 0 s k 0 s k + α s +, k= więc v n = 0 n s ([x]0 s + s k= α k 0 s k + α s + ) dl s i α n = v n 0v n = 0 dl > s. To przeczy przypuszczeniu i kończy dowód. Definicja ciągu przybliżeń dziesiętnych liczby rzeczywistej. Niech x R oraz (v n ) będzie ciągiem liczb całkowitych spełniających (5.24). Ciąg (w n ) określony wzorem w n = vn 0 n nazywamy ciągiem przybliżeń dziesiętnych liczby x.

29 5.. ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE LICZBY RZECZYWISTEJ 9 Lemat Niech c N. Istnieje dokładnie jeden ciąg (v n ) liczb całkowitych taki, że (5.27) v n 0 n c < (v n + )0 n dl = 0,,... Wtedy v 0 = c i oznaczając β n = v n 0v n+ dl = 0,,... mamy (5.28) β n {0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dl = 0,,... Ponadto istnieje k Z, k 0, że 0 k c < 0 k+ i wtedy β k 0 oraz β n = 0 dl > k, przy czym k (5.29) c = β n 0 n Dowód. Przyjmując v n = [ c 0 n ], n = 0,,..., dostajemy (5.27). Jednoznaczność ciągu (v n ) wynika z określenia całości z liczby. Wtedy v 0 = c i z określenia ciągu (v n ) mamy 0v n+ 0 n v n 0 n c < (v n+ + )0 n+ dl = 0,,... Zatem 0v n+ v n oraz v n < 0v n+ + 0, co daje (5.28). Ponieważ c i lim więc istnieje k Z, k 0, że c c < 0 oraz 0 < < dl > k. 0k 0n c = 0, 0 n Stąd wynika, że v k 0 oraz v n = 0 dl > k i w konsekwencji β k = v k oraz β n = 0 dla n > k. Jeśli k = 0, to c = β 0, więc mamy (5.29). Jeśli k > 0, to c = v 0 = v k 0 k + co daje (5.29) i kończy dowód. k (v n 0v n+ )0 n = β k 0 k + k β n 0 n, Definicja rozwinięcia dziesiętnego liczby rzeczywistej. Niech x R, x 0. Przedstawienie (5.30) x = sgn (x) α n 0 n, gdzie k Z, k 0, α n {0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dl = k, k +,... (przy czym α k 0, gdy x oraz k = 0 i α k = 0, gdy x < ), nazywamy rozwinięciem dziesiętnym liczby x i piszemy x = α k...α 0, α α 2..., gdy x > 0 oraz x = α k...α 0, α α 2..., gdy x < 0. Dodatkowo przyjmujemy 0 = 0, Rozwinięcie (5.30) nazywamy normalnym, gdy zbiór {n Z : n k α n 9} jest nieskończony.

30 20 ROZDZIAŁ 5. SZEREGI LICZBOWE Twierdzenie Każda liczba rzeczywista posiada dokładnie jedno rozwinięcie dziesiętne normalne. Dowód. Niech x R. Wobec definicji rozwinięcia dziesiętnego, wystarczy rozważyć przypadek x > 0. Pokażemy najpierw, że liczba x ma rozwinięcie dziesiętne normalne. Niech c = [x]. Jeśli c = 0, to teza wynika z lematu Jeśli c > 0 i x = c, to teza wynika z lematu Jeśli c > 0 oraz x c, to przyjmując y = x c mamy x = c + y oraz 0 < y <, więc biorąc sumę rozwinięć dziesiętnych liczby y (patrz lemat 5..2) oraz liczby c (patrz lemat 5..3) dostajemy tezę. Pokażemy teraz jedyność rozwinięciormalnego. Niech x = α n oraz x = 0 n β n 0 n, gdzie α n, β n {0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dl k oraz zbiory (5.3) {n Z : n k α n 9}, {n Z : n k β n 9} będą nieskończone. Wystarczy pokazać, że α n = β n dl k. W tym celu zauważmy, że (5.32) s β n 0 n s Istotnie dla każdego s k mamy s β n 0 n s Analogicznie pokazujemy s α n 0 n x s s α n 0 n < dla s k. 0 s α n x, więc z założenia (5.3), 0 n β n 0 n s α n 0 n = n=s+ α n 0 < n 0. s α n 0 n < n=s+ 9 0 = n 0. s Reasumując mamy (5.32). Z (5.32) indukcyjnie dostajemy, że α n = β n dl k. To kończy dowód. Uwaga Zastępując liczbę 0 w powyższych twierdzeniach przez dowolną liczbę naturalną większą od dostajemy analogiczne rozwinięcia liczb rzeczywistych.

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

SZEREGI LICZBOWE I FUNKCYJNE

SZEREGI LICZBOWE I FUNKCYJNE Mając dowolny ciąg można z niego utworzyć nowy ciąg sum częściowych: Ten nowy rodzaj ciągu nazywamy szeregiem liczbowym, a jeśli to mamy do czynienia z nieskończonym szeregiem liczbowym, który oznaczany

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Rykaczewski. Szeregi

Krzysztof Rykaczewski. Szeregi Krzysztof Rykaczewski Spis treści 1 Definicja szeregu 2 Zbieżność szeregu 3 Kryteria zbieżności szeregów 4 Iloczyn Cauchy ego szeregów 5 Bibliografia 1 / 13 Definicja szeregu Niech dany będzie ciąg (a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji Rozdział 6 Ciągłość 6.1 Granica funkcji Podamy najpierw dwie definicje granicy funkcji w punkcie i pokażemy ich równoważność. Definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie. Niech f : X R, gdzie X R oraz

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

Łatwy dowód poniższej własności pozostawiamy czytelnikowi.

Łatwy dowód poniższej własności pozostawiamy czytelnikowi. Rozdział 3 Logarytm i potęga 3.1 Potęga o wykładniku naturalnym Definicja potęgi o wykładniku naturalnym. Niech x R oraz n N. Potęgą o podstawie x i wykładniku n nazywamy liczbę x n określoną następująco:

Bardziej szczegółowo

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Ciąg liczbowy Link Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy każdą funkcję a która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R a : N R. Tradycyjnie wartość a(n)

Bardziej szczegółowo

Szeregi o wyrazach dodatnich. Kryteria zbieżności d'alemberta i Cauchy'ego

Szeregi o wyrazach dodatnich. Kryteria zbieżności d'alemberta i Cauchy'ego Szeregi o wyrazach dodatnich. Kryteria zbieżności d'alemberta i Cauchy'ego Przy założeniu, że wszystkie składniki szeregu jest rosnący. Wynika stąd natychmiast stwierdzenie: są dodatnie, ciąg jego sum

Bardziej szczegółowo

a 1, a 2, a 3,..., a n,...

a 1, a 2, a 3,..., a n,... III. Ciągi liczbowe. 1. Definicja ciągu liczbowego. Definicja 1.1. Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję a : N R odwzorowującą zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R i oznaczamy przez {a

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. 1. Ciągi

Analiza matematyczna. 1. Ciągi Analiza matematyczna 1. Ciągi Definicja 1.1 Funkcję a: N R odwzorowującą zbiór liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych nazywamy ciągiem liczbowym. Wartość tego odwzorowania w punkcie n nazywamy n

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Wprowadzenie do teorii ciągów liczbowych (treść wykładu z 21 grudnia 2014)

Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Wprowadzenie do teorii ciągów liczbowych (treść wykładu z 21 grudnia 2014) dr inż. Ryszard Rębowski DEFINICJA CIĄGU LICZBOWEGO Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Wprowadzenie do teorii ciągów liczbowych (treść wykładu z grudnia 04) Definicja ciągu liczbowego Spośród

Bardziej szczegółowo

Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe i trygonometryczne. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe i trygonometryczne. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi funkcyjne Szeregi potęgowe i trygonometryczne Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi funkcyjne str. 1/36 Szereg potęgowy Szeregiem potęgowym o

Bardziej szczegółowo

1 Szeregi potęgowe. 1.1 Promień zbieżności szeregu potęgowego. Wydział Informatyki, KONWERSATORIUM Z MATEMATYKI, 2008/2009.

1 Szeregi potęgowe. 1.1 Promień zbieżności szeregu potęgowego. Wydział Informatyki, KONWERSATORIUM Z MATEMATYKI, 2008/2009. Szeregi potęgowe Definicja.. Szeregiem potęgowym o środku w punkcie R nazywamy szereg postaci: gdzie x R oraz c n R dla n = 0,, 2,... c n (x ) n, Przyjmujemy, że 0 0 def =. Liczby c n nazywamy współczynnikami

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych

Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych Marcin Michalski 14.11.014 1 Wprowadzenie Jedną z intuicji na temat liczb rzeczywistych jest myślenie o nich jako liczbach,

Bardziej szczegółowo

Szeregi liczbowe. Analiza Matematyczna. Alexander Denisjuk

Szeregi liczbowe. Analiza Matematyczna. Alexander Denisjuk Analiza Matematyczna Szeregi liczbowe Alexander Denisjuk denisjuk@pjwstk.edu.pl Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R) Wykład 2 1 Ciągi Definicja 1.1 (ciąg) Ciągiem w zbiorze X nazywamy odwzorowanie x: N X. Dla uproszczenia piszemy x n zamiast x(n). Przykład 1. x n = n jest ciągiem elementów z przestrzeni R 2. f n (x)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2005/06, semestr 1. Tadeusz Rzeżuchowski

ANALIZA MATEMATYCZNA 2005/06, semestr 1. Tadeusz Rzeżuchowski ANALIZA MATEMATYCZNA 2005/06, semestr 1. Tadeusz Rzeżuchowski 1 Spis treści 1 Zbiory liczbowe 5 1.1 Krótka informacja o zbiorach liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych 5 1.1.1 Liczby naturalne.........................

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Szeregi liczbowe i potęgowe. S 1 = a 1 S 2 = a 1 + a 2 S 3 = a 1 + a 2 + a 3. a k

Wykład 7: Szeregi liczbowe i potęgowe. S 1 = a 1 S 2 = a 1 + a 2 S 3 = a 1 + a 2 + a 3. a k Wykład 7: Szeregi liczbowe i potęgowe. Definicja 1. Niech (a n ) - ustalony ciąg liczbowy. Określamy nowy ciąg: S 1 = a 1 S 2 = a 1 + a 2 S 3 = a 1 + a 2 + a 3. S n =. Ciąg sum częściowych (S n ) nazywamy

Bardziej szczegółowo

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi M. Beśka, Wstęp do teorii miary, Dodatek 158 10 Dodatek 10.1 Przestrzenie metryczne Niech X będzie niepustym zbiorem. Funkcję d : X X [0, ) spełniającą dla x, y, z X warunki (i) d(x, y) = 0 x = y, (ii)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie

Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie Rozdział 7 Różniczkowalność Jedną z konsekwencji pojęcia granicy funkcji w punkcie jest pojęcie pochodnej funkcji. W rozdziale tym podamy podstawowe charakteryzacje funkcji związane z pojęciem pochodnej.

Bardziej szczegółowo

7. CIĄGI. WYKŁAD 5. Przykłady :

7. CIĄGI. WYKŁAD 5. Przykłady : WYKŁAD 5 1 7. CIĄGI. CIĄGIEM NIESKOŃCZONYM nazywamy funkcję określoną na zbiorze liczb naturalnych, dodatnich, a wyrazami ciągu są wartości tej funkcji. CIĄGIEM SKOŃCZONYM nazywamy funkcję określoną na

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

1 Działania na zbiorach

1 Działania na zbiorach M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 1 1 1 Działania na zbiorach W rozdziale tym przypomnimy podstawowe działania na zbiorach koncentrując się na własnościach tych działań, które będą przydatne w dalszej

Bardziej szczegółowo

Temat: Ciągi i szeregi funkcyjne

Temat: Ciągi i szeregi funkcyjne Emilia Domińczyk Aleksandra Chrzuszcz Temat: Ciągi i szeregi unkcyjne 1.Co to jest ciąg unkcyjny? Co to jest szereg unkcyjny? Podać przykłady. Deinicja ciągu unkcyjnego Niech X c R, X Ø. Funkcję określoną

Bardziej szczegółowo

Przykładami ciągów, które Czytelnik dobrze zna (a jeśli nie, to niniejszym poznaje), jest ciąg arytmetyczny:

Przykładami ciągów, które Czytelnik dobrze zna (a jeśli nie, to niniejszym poznaje), jest ciąg arytmetyczny: Podstawowe definicje Definicja ciągu Ciągiem nazywamy funkcję na zbiorze liczb naturalnych, tzn. przyporządkowanie każdej liczbie naturalnej jakiejś liczby rzeczywistej. (Mówimy wtedy o ciągu o wyrazach

Bardziej szczegółowo

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami.

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 3 25 3 Miara 3.1 Definicja miary i jej podstawowe własności Niech X będzie niepustym zbiorem, a A 2 X niepustą rodziną podzbiorów. Wtedy dowolne odwzorowanie : A

Bardziej szczegółowo

granicą ciągu funkcyjnego (f n ) n N W symbolicznym zapicie fakt, że f jest granicą ciągu funkcyjnego (f n ) n N możemy wyrazić następująco: ε>0 N N

granicą ciągu funkcyjnego (f n ) n N W symbolicznym zapicie fakt, że f jest granicą ciągu funkcyjnego (f n ) n N możemy wyrazić następująco: ε>0 N N 14. Określenie ciągu i szeregu funkcyjnego, zbieżność punktowa i jednostajna. Własności zbieżności jednostajnej. Kryterium zbieżności jednostajnej szeregu funkcyjnego. 1 Definicja Ciąg funkcyjny Niech

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji f : R R

Ciągłość funkcji f : R R Ciągłość funkcji f : R R Definicja 1. Otoczeniem o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O(x 0, δ) := (x 0 δ, x 0 + δ). Otoczeniem prawostronnym o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O +

Bardziej szczegółowo

E-learning - matematyka - poziom rozszerzony. Funkcja wykładnicza. Materiały merytoryczne do kursu

E-learning - matematyka - poziom rozszerzony. Funkcja wykładnicza. Materiały merytoryczne do kursu E-learning - matematyka - poziom rozszerzony Funkcja wykładnicza Materiały merytoryczne do kursu Definicję i własności funkcji wykładniczej poprzedzimy definicją potęgi o wykładniku rzeczywistym. Poprawna

Bardziej szczegółowo

Ciągi liczbowe wykład 3

Ciągi liczbowe wykład 3 Ciągi liczbowe wykład 3 dr Mariusz Grządziel 3 kwietnia 203 Definicja (ciągu liczbowego). Ciagiem liczbowym nazywamy funkcję odwzorowuja- ca zbiór liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych. Wartość

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji. Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.. Ciągi Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze N lub jego podzbiorze. Z tego względu ciągi dziey na

Bardziej szczegółowo

Czym jest ciąg? a 1, a 2, lub. (a n ), n = 1,2,

Czym jest ciąg? a 1, a 2, lub. (a n ), n = 1,2, Ciągi liczbowe Czym jest ciąg? Ciąg liczbowy, to funkcja o argumentach naturalnych, której wartościami są liczby rzeczywiste. Wartość ciągu dla liczby naturalnej n oznaczamy symbolem a n i nazywamy n-tym

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń

Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń Leszek Skrzypczak 1. Niech E = {x [0, 1] : x = k 2 n k = 1, 2,... 2 n, n = 1, 2, 3,...} Wówczas: (a) Dla dowolnych liczb wymiernych p, q [0,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Informacja o przestrzeniach Hilberta Temat 10 Informacja o przestrzeniach Hilberta 10.1 Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarny Niech dana będzie przestrzeń liniowa X. Załóżmy, że każdej parze elementów x, y X została przyporządkowana liczba

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Informatyka Stosowana. 26 listopada 2018 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 31

Wykład 8. Informatyka Stosowana. 26 listopada 2018 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 31 Wykład 8 Informatyka Stosowana 26 listopada 208 Magdalena Alama-Bućko Informatyka Stosowana Wykład 8 26..208, M.A-B / 3 Definicja Ciagiem liczbowym {a n }, n N nazywamy funkcję odwzorowujac a zbiór liczb

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni.

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Wykład 4 Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Twierdzenie 1 Niech m, n Z. Jeśli n > 0 to istnieje dokładnie jedna para licz q, r, że: m = qn + r, 0 r < n. Liczbę r nazywamy resztą z dzielenia

Bardziej szczegółowo

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = :

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = : 4. Zbiory borelowskie. Zbiór wszystkich podzbiorów liczb naturalnych będziemy oznaczali przez ω. Najmniejszą topologię na zbiorze ω, w której zbiory {A ω : x A ω \ y}, gdzie x oraz y są zbiorami skończonymi,

Bardziej szczegółowo

n=0 W tym rozdziale, wyposażeni w wiedzę o zbieżności jednostajnej, omówimy ogólne własności funkcji, które można definiować wzorami typu (8.1).

n=0 W tym rozdziale, wyposażeni w wiedzę o zbieżności jednostajnej, omówimy ogólne własności funkcji, które można definiować wzorami typu (8.1). Rozdział 8 Szeregi potęgowe Szeregiem potęgowym o środku w punkcie z 0 C i współczynnikach a n C nazywamy szereg a n z z 0 ) n, 8.1) gdzie z C. Z szeregami tego typu mieliśmy już do czynienia, omawiając

Bardziej szczegółowo

Funkcja wykładnicza kilka dopowiedzeń

Funkcja wykładnicza kilka dopowiedzeń Funkcje i ich granice Było: Zbiór argumentów; zbiór wartości; monotoniczność; funkcja odwrotna; funkcja liniowa; kwadratowa; wielomiany; funkcje wymierne; funkcje trygonometryczne i ich odwrotności; funkcja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki.

Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki. 3. Funkcje borelowskie. Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki. (1): Jeśli zbiór Y należy do rodziny F, to jego dopełnienie X

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN, ANALIZA 1A, zadań po 5 punktów, progi: 20=3.0, 24=3.5, 28=4.0, 32=4.5, 36=5.0

EGZAMIN, ANALIZA 1A, zadań po 5 punktów, progi: 20=3.0, 24=3.5, 28=4.0, 32=4.5, 36=5.0 Zadanie. W każdym z zadań.-.5 podaj kresy zbioru oraz napisz, czy kresy należą do zbioru (napisz TAK lub NIE). Kres może być liczbą rzeczywistą lub może być równy albo +. Za każde zadanie, w którym podasz

Bardziej szczegółowo

7 Twierdzenie Fubiniego

7 Twierdzenie Fubiniego M. Beśka, Wstęp do teorii miary, wykład 7 19 7 Twierdzenie Fubiniego 7.1 Miary produktowe Niech i będą niepustymi zbiorami. Przez oznaczmy produkt kartezjański i tj. zbiór = { (x, y : x y }. Niech E oraz

Bardziej szczegółowo

7. Funkcje elementarne i ich własności.

7. Funkcje elementarne i ich własności. Misztal Aleksandra, Herman Monika 7. Funkcje elementarne i ich własności. Definicja funkcji elementarnej Podstawowymi funkcjami elementarnymi nazywamy funkcje: stałe potęgowe, np. wykładnicze logarytmiczne

Bardziej szczegółowo

Szeregi liczbowe. Szeregi liczbowe i ich kryteria zbieżności. Małgorzata Wyrwas. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Szeregi liczbowe. Szeregi liczbowe i ich kryteria zbieżności. Małgorzata Wyrwas. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi liczbowe Szeregi liczbowe i ich kryteria zbieżności Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi liczbowe str. 1/25 Szereg liczbowy Niech(a n ) będzie

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 2 Rodziny zbiorów 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów Niech X będzie niepustym zbiorem. Rodzinę indeksowaną zbiorów {A i } i I 2 X nazywamy rozbiciem zbioru X

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Macierz o wymiarach m n. a 21. a 22. A =

Macierz o wymiarach m n. a 21. a 22. A = Macierze 1 Macierz o wymiarach m n A = a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn Mat m n (R) zbiór macierzy m n o współczynnikach rzeczywistych Analogicznie określamy Mat m n (Z), Mat m n (Q) itp 2

Bardziej szczegółowo

1 Liczby rzeczywiste. 1.1 Dlaczego nie wystarczają liczby wymierne

1 Liczby rzeczywiste. 1.1 Dlaczego nie wystarczają liczby wymierne Liczby rzeczywiste. Dlaczego nie wystarczają liczby wymierne Analiza zajmuje się problemami, w których pojawia się przejście graniczne. Przykładami takich problemów w matematyce bądź fizyce mogą być:.

Bardziej szczegółowo

II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty.

II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty. II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty. Definicja 1.1. Funkcją określoną na zbiorze X R o wartościach w zbiorze Y R nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi x X dokładnie

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej

Zasada indukcji matematycznej Zasada indukcji matematycznej Twierdzenie 1 (Zasada indukcji matematycznej). Niech ϕ(n) będzie formą zdaniową zmiennej n N 0. Załóżmy, że istnieje n 0 N 0 takie, że 1. ϕ(n 0 ) jest zdaniem prawdziwym,.

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 3 Jacek M. Jędrzejewski ROZDZIAŁ 6 Różniczkowanie funkcji rzeczywistej 1. Pocodna funkcji W tym rozdziale rozważać będziemy funkcje rzeczywiste określone w pewnym przedziale

Bardziej szczegółowo

5. Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebraiczne.

5. Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebraiczne. 5. Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebraiczne. 78. Uprościć wyrażenia a) 4 2+log 27 b) log 3 2 log 59 c) log 6 2+log 36 9 a) 4 2+log 27 = (2 2 ) log 27 4 = 28 2 = 784 29 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne.

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. I. Wyrażenia potęgowe (wykładnik całkowity). Dla a R, n N mamy a = a, a n = a n a. Zatem a n = } a a {{... a}. n razy Przyjmujemy ponadto, że a =, a. Dla a R \{}, n

Bardziej szczegółowo

G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28

G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28 G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28 1.9 Zadania 1.9.1 Niech R będzie pierścieniem zbiorów. Zauważyć, że jeśli A, B R to A B R i A B R. Sprawdzić, że (R,, ) jest także pierścieniem w sensie

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje elementarne

1 Funkcje elementarne 1 Funkcje elementarne Funkcje elementarne, które będziemy rozważać to: x a, a x, log a (x), sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arc ctg(x). 1.1 Funkcje x a. a > 0, oraz a N

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Matematyka dyskretna Andrzej Łachwa, UJ, 2015 andrzej.lachwa@uj.edu.pl 3/15 Indukcja matematyczna Poprawność indukcji matematycznej wynika z dobrego uporządkowania liczb naturalnych, czyli z następującej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Temperatura w atmosferze (czy innym ośrodku) jako funkcja dł. i szer. geogr. oraz wysokości.

Temperatura w atmosferze (czy innym ośrodku) jako funkcja dł. i szer. geogr. oraz wysokości. Własności Odległości i normy w Będziemy się teraz zajmować funkcjami od zmiennych, tzn. określonymi na (iloczyn kartezja/nski egzemplarzy ). Punkt należący do będziemy oznaczać jako Przykł. Wysokość terenu

Bardziej szczegółowo

Teoria miary i całki

Teoria miary i całki Teoria miary i całki Spis treści 1 Wstęp 3 2 lgebra zbiorów 5 3 Pierścienie, ciała, σ ciała zbiorów. 7 3.1 Definicja pierścienia ciała i σ ciała............... 7 3.2 Pierścień, ciało i σ ciało generowane

Bardziej szczegółowo

Ciągi liczbowe. Zbigniew Koza. Wydział Fizyki i Astronomii

Ciągi liczbowe. Zbigniew Koza. Wydział Fizyki i Astronomii Ciągi liczbowe Zbigniew Koza Wydział Fizyki i Astronomii Wrocław, 2015 Co to są ciągi? Ciąg skończony o wartościach w zbiorze A to dowolna funkcja f: 1,2,, n A Ciąg nieskończony o wartościach w zbiorze

Bardziej szczegółowo

4. Granica i ciągłość funkcji

4. Granica i ciągłość funkcji 4. Granica i ciągłość funkcji W niniejszym rozdziale wprowadzamy pojęcie granicy funkcji, definiujemy funkcje ciągłe i omawiamy ich podstawowe własności. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale

Bardziej szczegółowo

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 3

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 3 Matematyka I Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 3 Ciągi liczbowe Definicja Dowolną funkcję a: N R nazywamy ciągiem liczbowym. Uwaga Ze względu na tradycję tym

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje monotoniczne, wahanie funkcji.

1. Funkcje monotoniczne, wahanie funkcji. 1. Funkcje monotoniczne, wahanie funkcji. Zbiór X będziemy nazywali uporządkowanym, jeśli określona jest relacja zawarta w produkcie kartezjańskim X X, która jest spójna, antysymetryczna i przechodnia.

Bardziej szczegółowo

1 Relacje i odwzorowania

1 Relacje i odwzorowania Relacje i odwzorowania Relacje Jacek Kłopotowski Zadania z analizy matematycznej I Wykazać, że jeśli relacja ρ X X jest przeciwzwrotna i przechodnia, to jest przeciwsymetryczna Zbadać czy relacja ρ X X

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Granica i ciągłość.

Funkcje. Granica i ciągłość. Ćwiczenia 10.1.01: zad. 344-380 Kolokwium nr 9, 11.1.01: materiał z zad. 1-380 Ćwiczenia 17.1.01: zad. 381-400 Kolokwium nr 10, 18.1.01: materiał z zad. 1-400 Konw. 10,17.1.01: zad. 401-44 Funkcje. Granica

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Dzedzej. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2013

Zdzisław Dzedzej. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2013 Zdzisław Dzedzej Politechnika Gdańska Gdańsk, 2013 1 PODSTAWY 2 3 Definicja. Przestrzeń metryczna (X, d) jest zwarta, jeśli z każdego ciągu {x n } w X można wybrać podciąg zbieżny {x nk } w X. Ogólniej

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna 1.

Analiza funkcjonalna 1. Analiza funkcjonalna 1. Wioletta Karpińska Semestr letni 2015/2016 0 Bibliografia [1] Banaszczyk W., Analiza matematyczna 3. Wykłady. (http://math.uni.lodz.pl/ wbanasz/am3/) [2] Birkholc A., Analiza matematyczna.

Bardziej szczegółowo

E-learning - matematyka - poziom rozszerzony. Granice ciągów. Materiały merytoryczne do kursu

E-learning - matematyka - poziom rozszerzony. Granice ciągów. Materiały merytoryczne do kursu E-learning - matematyka - poziom rozszerzony Granice ciągów Materiały merytoryczne do kursu N początku następnego: Przyjmiemy następujące oznaczenia: N - zbiór liczb naturalnych, N = {1, 2,..., }, Z -

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 1. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 1. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 1 Jacek M. Jędrzejewski Wstęp W naszym konspekcie będziemy stosowali następujące oznaczenia: N zbiór liczb naturalnych dodatnich, N 0 zbiór liczb naturalnych (z zerem),

Bardziej szczegółowo

Blok V: Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie. c) c n = 1 ( 1)n n. d) a n = 1 3, a n+1 = 3 n a n. e) a 1 = 1, a n+1 = a n + ( 1) n

Blok V: Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie. c) c n = 1 ( 1)n n. d) a n = 1 3, a n+1 = 3 n a n. e) a 1 = 1, a n+1 = a n + ( 1) n V. Napisz 4 początkowe wyrazy ciągu: Blok V: Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie a) a n = n b) a n = n + 3 n! c) a n = n! n(n + ) V. Oblicz (lub zapisz) c, c 3, c k, c n k dla: a) c n = 3 n b) c n = 3n

Bardziej szczegółowo

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Indukcja Materiały pomocnicze do wykładu wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Charakteryzacja zbioru liczb naturalnych Arytmetyka liczb naturalnych Jedną z najważniejszych teorii matematycznych jest arytmetyka

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych

Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych Marcin Michalski, 015-1 Wprowadzenie Jedną z intuicji na temat liczb rzeczywistych jest myślenie o nich jako liczbach, które

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z teorii liczb

Przykładowe zadania z teorii liczb Przykładowe zadania z teorii liczb I. Podzielność liczb całkowitych. Liczba a = 346 przy dzieleniu przez pewną liczbę dodatnią całkowitą b daje iloraz k = 85 i resztę r. Znaleźć dzielnik b oraz resztę

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka. Działania na liczbach, potęga, pierwiastek, logarytm

Arytmetyka. Działania na liczbach, potęga, pierwiastek, logarytm Arytmetyka Działania na liczbach, potęga, pierwiastek, logarytm Zbiory liczbowe Zbiór liczb naturalnych N = {1,2,3,4, }. Zbiór liczb całkowitych Z = {, 3, 2, 1,0,1,2,3, }. Zbiory liczbowe Zbiór liczb wymiernych

Bardziej szczegółowo

Ciągi komplementarne. Autor: Krzysztof Zamarski. Opiekun pracy: dr Jacek Dymel

Ciągi komplementarne. Autor: Krzysztof Zamarski. Opiekun pracy: dr Jacek Dymel Ciągi komplementarne Autor: Krzysztof Zamarski Opiekun pracy: dr Jacek Dymel Spis treści 1 Wprowadzenie 2 2 Pojęcia podstawowe 3 2.1 Oznaczenia........................... 3 2.2 "Ciąg odwrotny"........................

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje i ich granice

1 Funkcje i ich granice Funkcje i ich granice Było: Zbiór argumentów; zbiór wartości; monotoniczność; funkcja odwrotna; funkcja liniowa; kwadratowa; wielomiany; funkcje wymierne; funkcje trygonometryczne i ich odwrotności; funkcja

Bardziej szczegółowo

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych.

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Jarosław Wróblewski Matematyka dla Myślących, 008/09. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. 15 listopada 008 r. Uwaga: Przyjmujemy,

Bardziej szczegółowo

Całki niewłaściwe. Całki w granicach nieskończonych

Całki niewłaściwe. Całki w granicach nieskończonych Całki niewłaściwe Całki w granicach nieskończonych Wiemy, co to jest w przypadku skończonego przedziału i funkcji ograniczonej. Okazuje się potrzebne uogólnienie tego pojęcia w różnych kierunkach (przedział

Bardziej szczegółowo

zbiorów domkniętych i tak otrzymane zbiory domknięte ustawiamy w ciąg. Oznaczamy

zbiorów domkniętych i tak otrzymane zbiory domknięte ustawiamy w ciąg. Oznaczamy 5. Funkcje 1 klasy Baire a. Pod koniec XIX i początkiem XX wieku kilku matematyków zajmowało się problemami dotyczącymi klasyfikacji funkcji borelowskich: między innymi R. Baire, E. Borel, H. Lebesgue

Bardziej szczegółowo

Zbiory, relacje i funkcje

Zbiory, relacje i funkcje Zbiory, relacje i funkcje Zbiory będziemy zazwyczaj oznaczać dużymi literami A, B, C, X, Y, Z, natomiast elementy zbiorów zazwyczaj małymi. Podstawą zależność między elementem zbioru a zbiorem, czyli relację

Bardziej szczegółowo

VI. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów

VI. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów VI. 1. Równanie różniczkowe liniowe n-tego rzędu o zmiennych współczynnikach Niech podobnie jak w poprzednim paragrafie K = C lub K = R. Podobnie jak w dziedzinie rzeczywistej wprowadzamy pochodne wyższych

Bardziej szczegółowo

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej Wykład 2 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej czȩść II (opracował: Piotr Nayar) Definicja 2.. Niech (E, E) bȩdzie przestrzenia mierzalna i niech λ : E

Bardziej szczegółowo

z n n=1 S n nazywamy sum a szeregu. Szereg, który nie jest zbieżny, nazywamy rozbieżnym. n=1

z n n=1 S n nazywamy sum a szeregu. Szereg, który nie jest zbieżny, nazywamy rozbieżnym. n=1 3 Szeregi zespolone 3. Szeregi liczbowe Mówimy, że szereg o wyrazach zespolonych jest zbieżny, jeżeli ci ag jego sum czȩściowych {S n }, gdzie S n = z + z +... + jest zbieżny do granicy w laściwej. Granicȩ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN, ANALIZA 1A, , ROZWIĄZANIA

EGZAMIN, ANALIZA 1A, , ROZWIĄZANIA Zadanie 1. Podać kresy następujących zbiorów. Przy każdym z kresów napisać, czy kres należy do zbioru (TAK = należy, NIE = nie należy). infa = 0 NIE A = infb = 1 TAK { 1 i + 2 j +1 + 3 } k +2 : i,j,k N

Bardziej szczegółowo

Ważną rolę odgrywają tzw. funkcje harmoniczne. Przyjmujemy następującą definicję. u = 0, (6.1) jest operatorem Laplace a. (x,y)

Ważną rolę odgrywają tzw. funkcje harmoniczne. Przyjmujemy następującą definicję. u = 0, (6.1) jest operatorem Laplace a. (x,y) Wykład 6 Funkcje harmoniczne Ważną rolę odgrywają tzw. funkcje harmoniczne. Przyjmujemy następującą definicję. e f i n i c j a Funkcję u (x 1, x 2,..., x n ) nazywamy harmoniczną w obszarze R n wtedy i

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. :

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. : Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn. 29.0.208r. : Granica funkcji Definicja sąsiedztwa punktu. Sąsiedztwo 0 R o promieniu r > 0: S 0, r = 0 r, 0 + r\{ 0 } 2. Sąsiedztwo lewostronne 0 R o promieniu

Bardziej szczegółowo

n=0 (n + r)a n x n+r 1 (n + r)(n + r 1)a n x n+r 2. Wykorzystując te obliczenia otrzymujemy, że lewa strona równania (1) jest równa

n=0 (n + r)a n x n+r 1 (n + r)(n + r 1)a n x n+r 2. Wykorzystując te obliczenia otrzymujemy, że lewa strona równania (1) jest równa Równanie Bessela Będziemy rozważać następujące równanie Bessela x y xy x ν )y 0 ) gdzie ν 0 jest pewnym parametrem Rozwiązania równania ) nazywamy funkcjami Bessela rzędu ν Sprawdzamy, że x 0 jest regularnym

Bardziej szczegółowo

O funkcjach : mówimy również, że są określone na zbiorze o wartościach w zbiorze.

O funkcjach : mówimy również, że są określone na zbiorze o wartościach w zbiorze. 1. Definicja funkcji f:x->y. Definicja dziedziny, przeciwdziedziny, zbioru wartości. Przykłady. I definicja: Funkcją nazywamy relację, jeśli spełnia następujące warunki: 1) 2) 1,2 [(1 2)=> 1=2] Inaczej

Bardziej szczegółowo

F t+ := s>t. F s = F t.

F t+ := s>t. F s = F t. M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 1 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Przestrzeń probabilistyczna z filtracją Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną i niech F = {F t } t 0 będzie rodziną

Bardziej szczegółowo

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus listopada 07r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej

Bardziej szczegółowo

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych Temat. Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych.twierdzenia o wartosci sredniej w rachunku różniczkowalnym i ich zastosowania. Roksana Gałecka 20..204 Spis treści Okreslenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej

Rozdział 3. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej Rozdział Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej Definicja i własności granicy funkcji W rozdziale omówiono granicę ciągu liczbowego przy n, natomiast w rozdziale opisano funkcje elementarne i ich własności

Bardziej szczegółowo