Rozdział 3. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 3. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej"

Transkrypt

1 Rozdział Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej Definicja i własności granicy funkcji W rozdziale omówiono granicę ciągu liczbowego przy n, natomiast w rozdziale opisano funkcje elementarne i ich własności Wiemy, iż ciągi liczbowe są to funkcje o dziedzinie w zbiorze liczb naturalnych Jak powiązać pojęcie granicy z dowolną funkcją? Otóż jeżeli do dziedziny funkcji będzie należał przedział (- ;, (c; lub [c; dla pewnej liczby rzeczywistej c, to wówczas analogicznie jak dla ciągów można mówić o granicy funkcji f dla argumentu (czyli w punkcie niewłaściwym +, co zapisujemy f ( i rozumiemy jako opis zachowania funkcji dla argumentu dążącego do nieskończoności Jeżeli natomiast do dziedziny funkcji f będzie należał przedział (- ;, (- ; c lub (- ; c] dla pewnej liczby rzeczywistej c, to wtedy można mówić o granicy funkcji f dla argumentu - (czyli w punkcie niewłaściwym -, co zapisujemy f ( i rozumiemy jako opis zachowania funkcji dla argumentu dążącego do minus nieskończoności Przykłady granic w punktach niewłaściwych + oraz - : Niech f( = / dla (; Granicą wartości funkcji dla jest liczba (wykres funkcji zbliża się do prostej y = dla, czyli Wynik ten jest zgodny z naszą wiedzą o ciągach: n n

2 97 Rys Wykres funkcji f( = /, f : R \ {} R \ {} Niech f( = / dla (- ; Granicą wartości funkcji dla - jest liczba (jak poprzednio wykres funkcji zbliża się do prostej y = dla -, czyli Wynik ten jest zgodny z naszą wiedzą o ciągach: n n Rys Wykres funkcji f( = -/, f : R \ {} R \ {}

3 98 W powyższych przykładach i pokazano, iż w punktach niewłaściwych + oraz - funkcja f( = /, a również f( = -/, posiadają granicę właściwą, będącą liczbą skończoną równą Niech f( = dla (- ; + Granicą wartości funkcji dla - jest granica niewłaściwa - : wykres funkcji zbliża się do minus nieskończoności dla -, czyli Wynik ten jest zgodny z naszą wiedzą o ciągach: ( n n Granicą wartości funkcji f( = dla jest granica niewłaściwa (wykres funkcji zbliża się do nieskończoności dla, czyli Wynik ten jest zgodny z naszą wiedzą o ciągach: n n Rys Wykres funkcji f( =, f : R R W powyższym przykładzie pokazano, iż w punktach niewłaściwych + oraz - funkcja f( = posiada granicę niewłaściwą odpowiednio + oraz - Jak powiązać omówione dotychczas granice funkcji z życiowym przykładem? Otóż załóżmy, iż w chwili t = sytuacja finansowa pana o imieniu Bob jest następująca:

4 99 posiada nieograniczone oszczędności; zaczyna nową pracę w nowej firmie i nie otrzymał jeszcze wypłaty Styl życia Boba i warunki zatrudnienia w nowej firmie powodują, iż wydatki i przychody Boba kształtują się wg schematu (wraz z liczbą lat t: oszczędności f topnieją w tempie odwrotnie proporcjonalnym do mijającego czasu wg wzoru: f (t = /t; pensja f rośnie wprost proporcjonalnie do przepracowanych lat wg wzoru: f (t = t Wykresy funkcji f (rys oraz f (rys pozwalają nam prześledzić sytuację Boba w czasie początkowym t = Sytuacji Boba w czasie początkowym odpowiadają granice funkcji dla t = : oszczędności dążą do nieskończoności, pensja zerowa Jednocześnie widzimy, iż granice funkcji dla t dążącego do nieskończoności odpowiadają sytuacji Boba wraz z mijającymi latami t: funkcja f maleje do zera (oszczędności topnieją do zera, natomiast pensja f rośnie bez ograniczeń do nieskończoności W takiej to sytuacji znalazł się Bob i chciałby odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy grozi mu dołek finansowy? A jeżeli tak, to po upływie ilu lat t? Stan finansów Boba w chwili t jest sumą oszczędności i pensji: f = f + f (rys Wykonaliśmy więc operację dodawania funkcji To działanie na funkcjach, jak i pozostałe: odejmowanie, mnożenie, dzielenie i złożenie funkcji oraz funkcja odwrotna, pojawiły się w rozdziale

5 Rys Wykresy funkcji f (t = /t (linia kropkowana, f (t = t (linia ciągła oraz f(t = t +/t (linia złożona z odcinków Z wykresu łatwo można odczytać, iż dołek finansowy dopadnie Boba po upływie czasu t = [rok] Jest to punkt przecięcia funkcji f oraz f Więcej o sposobach szukania ważnych punktów na wykresie funkcji, takich jak dołek (minimum funkcji czy górka (maksimum funkcji, Czytelnik znajdzie w rozdziale Jest tam min dokładnie omówiona funkcja f(t = t +/t Zanim pojawią się formalne definicje interesującej nas teorii, rozważmy pewne kwestie dotyczące granicy funkcji w sposób odbiegający nieco od innych opracowań, lecz nie odbiegający od prawdy w przypadku funkcji elementarnych Granica funkcji może zostać wyznaczona dla argumentu dążącego do liczby rzeczywistej s należącej lub nie należącej do dziedziny funkcji, ale leżącej na granicy dziedziny W przypadku funkcji elementarnych dziedzina funkcji jest przedziałem lub sumą przedziałów otwartych lub domkniętych obustronnie albo jednostronnie Granicę dziedziny będziemy rozumieć jako liczbę leżącą na brzegu przedziału z dziedziny

6 Uwaga Jeżeli liczba rzeczywista s należy do dziedziny funkcji D oraz s nie leży na granicy dziedziny D, wówczas granicą funkcji elementarnej dla argumentu s jest wartość funkcji w punkcie s Symbolicznie można zapisać: jeżeli f : D R s D s granica(d, to f ( f ( s s Przykłady granic w punktach właściwych (czyli będących liczbą skończoną: Dla funkcji z rys dziedzina D = (; i liczba s = 5: 5 5 Dla funkcji z rys dziedzina D = (- ; i liczba s = -8: 8 8 Dla funkcji z rys dziedzina D = (- ; i liczba s = : W przypadku liczby s gdy s leży na granicy dziedziny: D rozważenia wymagają jeszcze dwa przypadki, Dziedzina D jest postaci (- ; s], (c; s] lub [c; s] dla pewnej liczby rzeczywistej c < s Wówczas istnieje wartość funkcji w punkcie s oraz dla argumentów mniejszych od s (leżących na osi liczbowej po lewej stronie liczby s i dlatego mówimy o granicy lewostronnej w punkcie s Fakt ten oznaczamy górnym wskaźnikiem minus przy s: s f ( f ( s

7 Dziedzina D jest postaci [s;, [s; c] lub [s; c dla pewnej liczby rzeczywistej c > s Wówczas istnieje wartość funkcji w punkcie s oraz dla argumentów większych od s (leżących na osi liczbowej po prawej stronie liczby s i dlatego mówimy o granicy prawostronnej w punkcie s Fakt ten oznaczamy górnym wskaźnikiem plus przy s: s f ( f ( s Krótko mówiąc: nie ma problemu z wyznaczeniem granicy funkcji elementarnej w punkcie należącym do dziedziny funkcji, ponieważ granicą jest wartość funkcji w danym punkcie (może to być granica obustronna, lewostronna lub prawostronna Nie musi tak być, gdy dowolna funkcja (spoza funkcji elementarnych nie jest ciągła Prawdziwe obliczenia granicy zaczynają się dla argumentu dążącego do liczby s, która nie należy do dziedziny funkcji Wówczas dziedzina funkcji może być postaci: (s;, (s; c], (s; c dla c > s lub (- ; s, (c; s, [c; s dla c < s Rozpatrzmy funkcję z rys : liczba s = iż wartości funkcji dążą do nieskończoności przy istnieje granica prawostronna: D Na rys można zaobserwować, od strony prawej, czyli Jest to zgodne z wiedzą o symbolach oznaczonych w przypadku ciągów: [ ] ( Wzór ( jest zapisem symbolicznym i należy rozumieć go w odniesieniu do granic Z kolei na rys można zaobserwować, iż wartości funkcji dążą do minus nieskończoności przy od strony lewej, czyli istnieje granica lewostronna: Jest to zgodne z wiedzą o symbolach oznaczonych w przypadku ciągów:

8 [ ] ( Wzór ( jest zapisem symbolicznym i należy rozumieć go w odniesieniu do granic Przyjmując dla funkcji f( = / dziedzinę R\{} można stwierdzić, iż granica lewostronna i prawostronna przy różni się Jest to związane z brakiem ciągłości funkcji w punkcie =, ale pojęcie ciągłości funkcji zostanie wyjaśnione później Przykłady wyznaczenia granicy funkcji w punkcie nie należącym do dziedziny funkcji: ( ( ( ( ( ( W analizie matematycznej istnieją dwie równoważne definicje granicy funkcji: Cauchy ego i Heinego Ideą definicji Cauchy ego jest pokazanie zależności, że w przypadku granicy właściwej g funkcji f w punkcie (czyli f ( g z faktu, iż pewne argumenty leżą bardzo blisko punktu (czyli wynika zawsze, iż wartości funkcji dla argumentów położone są bardzo blisko granicy g (czyli f ( g

9 Def - definicja Cauchy ego granicy funkcji Liczbę g nazywamy granicą funkcji f w punkcie, jeżeli dla każdej dowolnie małej liczby rzeczywistej > istnieje taka liczba rzeczywista >, że z nierówności wynika f g ( Powyższa definicja Cauchy ego oznacza, iż dla dowolnie małej odległości (pomiędzy wartością f( a granicą g można dobrać dowolnie małą odległość (pomiędzy argumentem a punktem Uwaga Jeżeli punkt należy do dziedziny funkcji f, to w przypadku wspomnianych wcześniej funkcji elementarnych zachodzi: f ( g f ( Wówczas w definicji Cauchy ego spełniona jest nierówność z drugiej części implikacji: f f ( ( Definicja Heinego odwołuje się do wiedzy o ciągach liczbowych: Def - definicja Heinego granicy funkcji Funkcja f posiada granicę właściwą g w punkcie, jeżeli dla każdego ciągu argumentów a n zbieżnego do, czyli dla a n ciąg wartości f(a n dąży do liczby g Uwaga Jeżeli punkt należy do dziedziny funkcji f, to w przypadku funkcji elementarnych zachodzi: f ( g f ( Wówczas w definicji Heinego odpowiedni ciąg wartości f(a n dąży do f(

10 5 Analogicznie do def i definiuje się granice lewostronne (dla argumentów <, co zapisujemy: f ( g oraz prawostronne (dla argumentów > : f ( g Def - definicja Cauchy ego granicy lewostronnej funkcji Liczbę g nazywamy lewostronną granicą funkcji f w punkcie, jeżeli dla każdej dowolnie małej liczby rzeczywistej > istnieje taka liczba rzeczywista >, że z nierówności wynika f ( g Def - definicja Cauchy ego granicy prawostronnej funkcji Liczbę g nazywamy prawostronną granicą funkcji f w punkcie, jeżeli dla każdej dowolnie małej liczby rzeczywistej > istnieje taka liczba rzeczywista >, że z nierówności wynika f ( g Dla dowolnie małej odległości (pomiędzy wartością f( a granicą g można dobrać dowolnie małą odległość (pomiędzy argumentem a punktem Zauważmy różnicę z warunku w porównaniu z warunkiem w def Def 5 - definicja Heinego granicy lewostronnej funkcji Funkcja f posiada lewostronną granicę właściwą g w punkcie, jeżeli dla każdego ciągu argumentów a n zbieżnego do i takiego, iż począwszy od pewnego n: a n <, odpowiedni ciąg wartości f(a n dąży do liczby g

11 6 Def 6 - definicja Heinego granicy prawostronnej funkcji Funkcja f posiada prawostronną granicę właściwą g w punkcie, jeżeli dla każdego ciągu argumentów a n zbieżnego do i takiego, iż począwszy od pewnego n: a n >, odpowiedni ciąg wartości f(a n dąży do liczby g Uwaga Definicje Cauchy ego i Heinego można stosować zamiennie Jeżeli granica funkcji liczona jest dla argumentu lub dla -, to mówi się o granicy funkcji w punkcie niewłaściwym Wówczas definicje Cauchy ego i Heinego przyjmują następującą postać: Def 7 - definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie niewłaściwym + Liczbę g nazywamy granicą funkcji f w punkcie niewłaściwym +, jeżeli dla każdej dowolnie małej liczby rzeczywistej z nierówności > M wynika f ( g > istnieje taka liczba rzeczywista M, że Def 7 zawiera w sobie informację, iż dla dowolnie dużego argumentu możemy znaleźć wartość funkcji f( leżącą bardzo blisko granicy g Def 8 - definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie niewłaściwym - Liczbę g nazywamy granicą funkcji f w punkcie niewłaściwym -, jeżeli dla każdej dowolnie małej liczby rzeczywistej z nierówności < M wynika f ( g > istnieje taka liczba rzeczywista M, że Def 8 zawiera w sobie informację, iż dla dowolnie małego argumentu możemy znaleźć wartość funkcji f( leżącą bardzo blisko granicy g

12 7 Def 9 - definicja Heinego granicy funkcji w punkcie niewłaściwym + Funkcja f posiada granicę g w punkcie w punkcie niewłaściwym +, jeżeli z faktu, iż dla każdego ciągu argumentów a n (o elementach należących do dziedziny funkcji zbieżnego do + wynika, że odpowiedni ciąg wartości f(a n dąży do liczby g Def - definicja Heinego granicy funkcji w punkcie niewłaściwym - Funkcja f posiada granicę g w punkcie w punkcie niewłaściwym -, jeżeli z faktu, iż dla każdego ciągu argumentów a n (o elementach należących do dziedziny funkcji zbieżnego do - wynika, że odpowiedni ciąg wartości f(a n dąży do liczby g Granice w punktach niewłaściwych zapisuje się: f ( g oraz f ( g Granica w punkcie o może okazać się nieskończona Mówimy wtedy o granicy niewłaściwej Def - definicja Cauchy ego granicy niewłaściwej + f ( M R >: ( f( > M Definicja zawiera w sobie fakt, iż w przypadku granicy wynoszącej + dla każdego argumentu leżącego dowolnie blisko punktu o możemy znaleźć dowolnie dużą wartość funkcji f( Def - definicja Cauchy ego granicy niewłaściwej - f ( M R >: ( f( < M Definicja zawiera w sobie fakt, iż w przypadku granicy wynoszącej - dla każdego argumentu leżącego dowolnie blisko punktu o możemy znaleźć dowolnie małą wartość funkcji f( Zwróćmy uwagę na kolejność występowania kwantyfikatora ogólnego przed kwantyfikatorem szczegółowym

13 8 W przypadku granic niewłaściwych można także mówić o granicach lewo- i prawostronnych Są one szczególnymi przypadkami granic z def i Def - definicja Cauchy ego lewostronnej granicy niewłaściwej + f ( M R >: ( f( > M Def - definicja Cauchy ego prawostronnej granicy niewłaściwej + f ( M R >: ( f( > M Def 5 - definicja Cauchy ego lewostronnej granicy niewłaściwej - f ( M R >: ( f( < M Def 6 - definicja Cauchy ego prawostronnej granicy niewłaściwej - f ( M R >: ( f( < M W def -6 zamieniono różnicę z def i na odpowiednie różnice bez wartości bezwzględnej, w zależności od położenia argumentu względem Definicje Heinego w przypadku granicy niewłaściwej przyjmą następującą postać, w której granice ciągu wartości funkcji f(a n wynoszą odpowiednio + i - : Def 7 - definicja Heinego granicy niewłaściwej + f ( a n D ( a n = f (a n = + Def 8 - definicja Heinego granicy niewłaściwej - f ( a n D ( a n = f (a n = -

14 9 Definicje lewostronnych i prawostronnych granic niewłaściwych wg Heinego pozostawiam jako ćwiczenie Uwaga Weźmy pod uwagę dwie różne sytuacje: istnienie granicy niewłaściwej oraz brak granicy Co innego oznacza, iż w jakimś punkcie właściwym lub niewłaściwym funkcja ma granicę + lub -, a co innego oznacza brak granicy w danym punkcie Większość wprowadzonych definicji granic została wyjaśniona na początku tego rozdziału dla funkcji z rys - Najważniejszy na początku dla czytelnika jest fakt, aby kojarzyć granicę z zachowaniem funkcji w punkcie lub i sprawnie ją wyliczyć (np wartość funkcji w punkcie, jeżeli istnieje Więcej obliczeń granic znajdzie się w podrozdziale Jakie są podstawowe własności granicy funkcji? Podstawowe twierdzenia o granicach funkcji Tw Granica funkcji (właściwa lub niewłaściwa istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy granice lewo- i prawostronna istnieją i są sobie równe: f ( g ( f ( f ( g Przykład:,, więc

15 Rys 5 Wykres funkcji f (, f : R\{} R + 9, 9, więc 9 Tw Suma granic: jeżeli f ( g oraz f ( g, to: ( f ( f ( g g Przykład:,, więc ( 9 Tw Różnica granic: jeżeli f ( g oraz f ( g, to: ( f ( f ( g g

16 Przykład: 5, 5 5, więc ( 5 75 Tw Iloczyn granic: jeżeli f ( g oraz f ( g, to: ( f ( f ( g g Przykład:,, więc ( Tw 5 Iloraz granic: jeżeli f ( g oraz f ( g, to: f ( g g g dla f ( Przykład:,, więc 8 ( Tw 6 Twierdzenie o granicy trzech funkcji (jest to analogia tw o trzech ciągach Jeżeli dla trzech funkcji f, f, f spełnione są warunki: a f ( f ( f ( dla każdego należącego do pewnego sąsiedztwa punktu ; b f( g oraz f ( g, to również f ( g

17 sin( Wybrane granice funkcji: a (jest to granica typu /, ( sin( f ( b f ( f (, ( Uwaga Równości ( i ( mówią nam, iż w przypadku obliczania sinusa kąta leżącego bardzo blisko zera, wartość funkcji sinus można zastąpić jej argumentem (wielkością kąta jest to bardzo ważna własność w zastosowaniach technicznych c ( e (jest to granica typu, (5 ( f d ( f ( e, (6 f ( e ( e, (7 f ( f f ( ( e (8 f ( Wzory (5-(8 są uogólnieniami granic ciągów W przypadku funkcji symbole (wyrażenia oznaczone i nieoznaczone są takie same jak dla ciągów liczbowych Wyznaczanie granicy funkcji Przy wyznaczaniu granicy funkcji będącej symbolem nieoznaczonym w wielu przypadkach dokonuje się dozwolonych przekształceń algebraicznych i sprowadza

18 się wzór funkcji do postaci symbolu oznaczonego lub wykorzystuje się znane już granice = ( ( 5 ( [( ] e e 5 ( [( ] e 6 ( sin( 7 sin( sin( 7 [( sin( ] e 7 sin( 7 8 sin( sin( 9 sin(5 sin(5 ( sin(5 5( 5 5 5

19 ( 6 ( ( ( ( 5 8 ( Granicą każdego wielomianu przy + jest: a plus nieskończoność, jeżeli współczynnik przy największej potędze jest dodatni;

20 5 b minus nieskończoność, jeżeli współczynnik przy największej potędze jest ujemny ( 8 ( ( ( ( 5 8 ( ( ( ( 5 8 ( ( 5 8 ( Granicą każdego wielomianu przy - jest: a plus nieskończoność, jeżeli wielomian ma stopień parzysty i współczynnik przy największej potędze jest dodatni albo wielomian ma stopień nieparzysty i współczynnik przy największej potędze jest ujemny; b minus nieskończoność, jeżeli wielomian ma stopień parzysty i współczynnik przy największej potędze jest ujemny albo wielomian ma stopień nieparzysty i współczynnik przy największej potędze jest dodatni

21 Funkcja homograficzna posiada w punkcie zerowania się mianownika różne granice prawo i lewostronną Jedna wynosi plus nieskończoność, a druga minus nieskończoność Asymptota pionowa funkcji homograficznej przechodzi przez współrzędną, dla której zeruje się mianownik 6 6 ( Funkcja homograficzna (jako przypadek funkcji wymiernej niewłaściwej, która w liczniku i mianowniku posiada wielomian tego samego stopnia posiada w plus nieskończoności i minus nieskończoności taką samą granicę, równą ułamkowi współczynników przy (współczynników przy największej potędze Wartość tej granicy wyznacza asymptotę poziomą funkcji

22 ( ( ( (6 6 Funkcja wymierna właściwa posiada w plus nieskończoności i minus nieskończoności taką samą granicę równą Wartość tej granicy wyznacza asymptotę poziomą funkcji l im 8 6 ( 5 5 = ( l im 8 6 ( 5 5 = ( Funkcja wymierna niewłaściwa posiada w plus nieskończoności i minus nieskończoności taką samą granicę jak jednomian powstały w wyniku podzielenia składnika z największą potęgą z licznika przez składnik z największą potęgą z mianownika Granice funkcji logarytmicznych i wykładniczych: log a dla a >

23 8 log dla a > a log a dla < a < 5 log dla < a < a 6 a dla a > 7 a dla a > 8 a dla < a < 9 a dla < a < Granice funkcji trygonometrycznych: sin( sin( nie istnieje sin( nie istnieje Funkcja sinus nie ma granicy w wartości z przedziału [-,], ponieważ okresowo przyjmuje te same

24 9 cos( cos( nie istnieje 5 cos( nie istnieje Funkcja cosinus nie ma granicy w wartości z przedziału [-,], ponieważ okresowo przyjmuje te same 6 tg( 7 tg( 8 tg( 9 tg( 5 tg( 5 tg( nie istnieje 5 tg( nie istnieje

25 Funkcja tangens nie ma granicy w wartości z przedziału (-,, ponieważ okresowo przyjmuje te same 5 ctg( 5 ctg( 55 ctg( 56 ctg( 57 ctg( 58 ctg( nie istnieje 59 ctg( nie istnieje Funkcja cotangens nie ma granicy w wartości z przedziału (-,, ponieważ okresowo przyjmuje te same Pojęcie ciągłości funkcji Ciągłość funkcji jest pojęciem bardzo istotnym w analizie matematycznej Pojęcie funkcja ciągła nie sprowadza się tylko do intuicyjnego rozumienia funkcji ciągłej jako funkcji, której wykres można narysować bez odrywania ręki (aczkolwiek

26 w przypadku funkcji elementarnych jest w takim myśleniu trochę racji Np funkcja f(=/ nie jest ciągła dla = i rzeczywiście dla współrzędnej = na wykresie funkcji występuje uskok Definicja 9 Funkcję f określoną w otoczeniu punktu nazywamy ciągłą w punkcie, jeżeli granica funkcji w punkcie równa jest wartości funkcji w tym punkcie, tzn f ( f ( Funkcję f nazywamy ciągłą prawostronnie w punkcie, jeżeli: f ( f ( (9 Funkcję f nazywamy ciągłą lewostronnie w punkcie, jeżeli: f ( f ( ( Jeżeli w punkcie zachodzi jednocześnie (9 oraz (, to mówimy o ciągłości obustronnej (lub po prostu o ciągłości funkcji f w punkcie Przykłady ciągłości funkcji: Funkcja wykładnicza f( = e jest ciągła dla każdego rzeczywistego punktu Funkcja niewymierna f ( jest ciągła prawostronnie w punkcie = Funkcja niewymierna f ( jest ciągła lewostronnie w punkcie =

27 Funkcja wymierna ciągła w tym punkcie 5 f ( nie ma wartości dla = -, więc nie jest Uwaga Korzystając z def Cauchy ego granicy funkcji można stwierdzić, iż funkcja f jest ciągła w punkcie, jeżeli dla każdej dowolnie małej liczby rzeczywistej > istnieje taka liczba rzeczywista >, że z nierówności wynika f f ( ( Powyższa uwaga zawiera w sobie informacje, iż w przypadku ciągłości funkcji f w punkcie dla dowolnie małego otoczenia argumentów punktu można znaleźć dowolnie małe otoczenie wartości f( Definicja Funkcję nazywamy ciągłą w przedziale otwartym, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie tego przedziału Definicja Funkcję nazywamy ciągłą w przedziale domkniętym [a;b], jeżeli jest ciągła w każdym punkcie wewnętrznym tego przedziału oraz prawostronnie ciągła w punkcie a i lewostronnie ciągła w punkcie b Przykład: funkcja niewymierna f ( jest ciągła w przedziale otwartym (; i jest ciągła w przedziale domkniętym [;] Wszystkie funkcje elementarne są ciągłe wewnątrz swoich dziedzin

28 Intuicyjnie ciągłość funkcji można kojarzyć z faktem, iż pojedynczy fragment wykresu funkcji da się narysować bez odrywania ręki (bez przerywania Własności funkcji ciągłych: Suma funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą Różnica funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą Iloczyn funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą Iloraz funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą z wyjątkiem miejsc zerowych mianownika 5 Funkcja odwrotna do funkcji ciągłej jest funkcją ciągłą 6 Funkcja złożona z funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą Tw 7 - twierdzenie Weierstrassa Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym [a;b], to jest ograniczona i osiąga w tym przedziale swój kres górny M i kres dolny m, tzn istnieją punkty s, t [a;b] takie, iż f(s = m i f(t = M Intuicyjnie tw Weierstrassa można kojarzyć z faktem, iż rysując fragment wykresu funkcji ciągłej w domkniętym przedziale argumentów nie należy rozpatrywać wartości funkcji w nieskończoności Twierdzenie Weierstrassa jest bardzo ważne i zawiera w sobie następującą własność funkcji ciągłych: jeżeli zbiór argumentów [a;b] funkcji ciągłej jest domknięty, to również zbiór wartości jest przedziałem domkniętym Kolejna własność funkcji ciągłych nosi nazwę własności Darbou: Tw 8 - twierdzenie Darbou Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym [a;b] oraz f(a f(b, to dla każdej liczby S o własności: S [f(a, f(b] lub S [f(b, f(a] istnieje argument s [a;b], dla którego S = f(s

29 Tw Darbou zawiera w sobie następującą własność funkcji ciągłych: jeżeli zbiór argumentów [a;b] funkcji ciągłej jest domknięty, to również zbiór wartości jest przedziałem domkniętym Wniosek Jeżeli na końcach przedziału określoności funkcji ciągłej [a;b] wartości są przeciwnych znaków, czyli f(a f(b <, to istnieje w tym przedziale miejsce zerowe funkcji, czyli punkt s [a;b], dla którego f(s = Powyższy wniosek jest często wykorzystywany w algorytmach szukania miejsca zerowego funkcji, na przykład: f (, f (- =, f (- = -, funkcja f posiada miejsce zerowe leżące w przedziale (-;- Przedział (-,- można podzielić na dwa podprzedziały (-;-5 oraz (-5;- Wtedy: f (-5 > i przedział poszukiwań miejsca zerowego można zawęzić do (-;-5 Sprawdzając wartość funkcji w punkcie środkowym tego przedziału = -75 znowu można zmniejszyć przedział do (-;-75 lub (-75;-5 I tak dalej aż do osiągnięcia żądanej dokładności wyznaczenia miejsca zerowego funkcji Naszkicowana metoda nosi nazwę złotego środka Omówione pojęcia granicy funkcji i ciągłości funkcji są kluczowe w dalszym badaniu kolejnych własności funkcji

30 5 Zadania Oblicz granicę funkcji i sprawdź ciągłość funkcji: * 9 8 ( ( 9 6 ( sin( sin( sin(5 6 sin( sin(

31 6 7 5 ( l im l im log 5 log 6 log 5 7 log e 9 ( (9

32 7 sin( cos( tg( 6 5 ctg( Odpowiedzi 6; ; ; ; 5 - ; 6 ; 7 ; 8 e ; 9 9 e ; e ; ½; 5; 5; ; 5 - ; 6 - ; 7 ; 8 -; 9 -; ; ; - ; - ; - ; 5 ; 6 ; 7 - ; 8 ; 9 ; ; ; ; ; ; 5

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

Granice funkcji. XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21

Granice funkcji. XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21 Granice funkcji XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21 Granica funkcji Definicje Granica właściwa funkcji w punkcie wg Heinego Liczbę g nazywamy granicą właściwą funkcji f w punkcie

Bardziej szczegółowo

Granice funkcji-pojęcie pochodnej

Granice funkcji-pojęcie pochodnej Granice funkcji-pojęcie pochodnej Oznaczenie S(x 0 ) = S(x 0, r) dla pewnego r > 0 Definicja 1 Niech x 0 R oraz niech funkcja f będzie funkcja określona przynajmniej na sasiedztwie S(x 0, r) dla pewnego

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki - Granica funkcji

Wykłady z matematyki - Granica funkcji Rok akademicki 2016/17 UTP Bydgoszcz Granica funkcji Otoczenie punktu 0 to przedział ( 0 ɛ, 0 + ɛ) dla każdego ɛ > 0 Sąsiedztwo punktu 0 to jego otoczenie bez punktu 0. Jeżeli funkcja jest określona w

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji.

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. V. Granica funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. Definicja 1.1. (sąsiedztwa punktu i sąsiedztwa nieskończoności) Niech x 0 R, r > 0, a, b R. Definiujemy S(x 0,

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska 2018 Spis treści Definicja ciągłości funkcji. Przykłady Funkcja nieciągła. Typy nieciągłości funkcji Własności funkcji

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji f : R R

Ciągłość funkcji f : R R Ciągłość funkcji f : R R Definicja 1. Otoczeniem o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O(x 0, δ) := (x 0 δ, x 0 + δ). Otoczeniem prawostronnym o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O +

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji asymptoty i ciągłość Definicja sąsiedztwo punktu. Niech 0 a b R r > 0. Sąsiedztwem o promieniu r punktu 0 nazywamy zbiór S 0 r = 0 r 0 0 0 + r;

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji. Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.. Ciągi Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze N lub jego podzbiorze. Z tego względu ciągi dziey na

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Granica funkcji wykład 4

Granica funkcji wykład 4 Granica funkcji wykład 4 dr Mariusz Grządziel 27 października 2008 Problem obliczanie prędkości chwilowej Droga s, jaką przemierzy kulka ołowiana upuszczona z wysokiej wieży po czasie t: s = gt2 2, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska. Wykład 3. ANALIZA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska. Wykład 3. ANALIZA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska Wykład 3 ANALIZA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Deinicja (unkcja) Niech zbiory XY, będą niepuste Funkcją określoną na zbiorze X o wartościach w

Bardziej szczegółowo

6. Granica funkcji. Funkcje ciągłe.

6. Granica funkcji. Funkcje ciągłe. 6. Granica funkcji. Funkcje ciągłe. 6.1. Sformułować definicję w sensie Heinego granicy (właściwej) funkcji w punkcie (właściwym). Podać ilustrację graficzną w różnych sytuacjach. Definicja Heinego granicy

Bardziej szczegółowo

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne.

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. I. Wyrażenia potęgowe (wykładnik całkowity). Dla a R, n N mamy a = a, a n = a n a. Zatem a n = } a a {{... a}. n razy Przyjmujemy ponadto, że a =, a. Dla a R \{}, n

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r.

Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r. Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r. Ocena dopuszczająca: Temat lekcji Stopień i współczynniki wielomianu Dodawanie i odejmowanie wielomianów Mnożenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach.

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach. Wykład Przebieg zmienności funkcji. Celem badania przebiegu zmienności funkcji y = f() jest poznanie ważnych własności tej funkcji na podstawie jej wzoru. Efekty badania pozwalają naszkicować wykres badanej

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

Pochodną funkcji w punkcie (ozn. ) nazywamy granicę ilorazu różnicowego:

Pochodną funkcji w punkcie (ozn. ) nazywamy granicę ilorazu różnicowego: Podstawowe definicje Iloraz różnicowy funkcji Def. Niech funkcja będzie określona w pewnym przedziale otwartym zawierającym punkt. Ilorazem różnicowym funkcji w punkcie dla przyrostu nazywamy funkcję Pochodna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji Rozdział 6 Ciągłość 6.1 Granica funkcji Podamy najpierw dwie definicje granicy funkcji w punkcie i pokażemy ich równoważność. Definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie. Niech f : X R, gdzie X R oraz

Bardziej szczegółowo

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Ciąg liczbowy Link Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy każdą funkcję a która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R a : N R. Tradycyjnie wartość a(n)

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z matematyki - przebieg zmienności funkcji

Materiały do ćwiczeń z matematyki - przebieg zmienności funkcji Materiały do ćwiczeń z matematyki - przebieg zmienności funkcji Kierunek: chemia Specjalność: podstawowa Zadanie 1. Zbadać przebieg zmienności funkcji Rozwiązanie. I Analiza funkcji f(x) = x 3 3x 2 + 2.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielomianu

Poziom wymagań. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielomianu Plan wynikowy klasa 2g - Jolanta Pająk Matematyka 2. dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. ształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Informatyka Stosowana. 7 listopada Informatyka Stosowana Wykład 5 7 listopada / 28

Wykład 5. Informatyka Stosowana. 7 listopada Informatyka Stosowana Wykład 5 7 listopada / 28 Wykład 5 Informatyka Stosowana 7 listopada 2016 Informatyka Stosowana Wykład 5 7 listopada 2016 1 / 28 Definicja (Złożenie funkcji) Niech X, Y, Z, W - podzbiory R. Niech f : X Y, g : Z W, Y Z. Złożeniem

Bardziej szczegółowo

Matematyka ZLic - 2. Granica ciągu, granica funkcji. Ciągłość funkcji, własności funkcji ciągłych.

Matematyka ZLic - 2. Granica ciągu, granica funkcji. Ciągłość funkcji, własności funkcji ciągłych. Matematyka ZLic -. Granica ciągu, granica funkcji. Ciągłość funkcji, własności funkcji ciągłych. Granica ciągu Ciąg a n ma granicę właściwą g R i piszemy jeśli lim n a n g lub a n g gdy n NN n N a n g

Bardziej szczegółowo

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej

Rozdział 2. Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej Rozdział. Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej. Rodzaje funkcji elementarnych Kiedy mamy do czynienia z pojęciem funkcji? Każdy używany samochód ma swój nr rejestracyjny. Oczywiście niektóre tablice rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna - pochodna funkcji 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW

Analiza matematyczna - pochodna funkcji 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW Drugą pochodną nazywamy pochodną funkcji pochodnej f () i zapisujemy f () = [f ()] W ten sposób możemy też obliczać pochodne n-tego rzędu. Obliczmy wszystkie pochodne wielomianu

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

Ekstrema globalne funkcji

Ekstrema globalne funkcji SIMR 2013/14, Analiza 1, wykład 9, 2013-12-13 Ekstrema globalne funkcji Definicja: Funkcja f : D R ma w punkcie x 0 D minimum globalne wtedy i tylko (x D) f(x) f(x 0 ). Wartość f(x 0 ) nazywamy wartością

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

Funkcja wykładnicza kilka dopowiedzeń

Funkcja wykładnicza kilka dopowiedzeń Funkcje i ich granice Było: Zbiór argumentów; zbiór wartości; monotoniczność; funkcja odwrotna; funkcja liniowa; kwadratowa; wielomiany; funkcje wymierne; funkcje trygonometryczne i ich odwrotności; funkcja

Bardziej szczegółowo

Funkcje elementarne. Matematyka 1

Funkcje elementarne. Matematyka 1 Funkcje elementarne Matematyka 1 Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcjami elementarnymi nazywamy: funkcje wymierne (w tym: wielomiany), wykładnicze, trygonometryczne, odwrotne do wymienionych (w tym: funkcje

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk str 1 Klasa 2f: wpisy oznaczone jako: GEOMETRIA ANALITYCZNA (GA), WIELOMIANY (W), FUNKCJE WYMIERNE (FW), FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna - 1. Granice

Analiza matematyczna - 1. Granice Analiza matematyczna - Granice Celem tej części wykładu jest uściślenie, co rozumiemy przez stwierdzenie, że jakaś zmienna ekonomiczna zachowuje się w pewien sposób w przybliżeniu bądź w granicy Przykład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE zaznacza kąt w układzie współrzędnych, wskazuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy M+ (zakres rozszerzony) Klasa II

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy M+ (zakres rozszerzony) Klasa II Funkcja liniowa Kryteria oceniania z matematyki dla klasy M+ (zakres rozszerzony) Klasa II Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry - rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru - zna postać

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy matematycznej II

Podstawy analizy matematycznej II Podstawy analizy matematycznej II Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Matematyka I. BJiOR Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 2

Matematyka I. BJiOR Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 2 Matematyka I BJiOR Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 2 Definicja funkcji przypomnienie Definicja Dla danych dwóch niepustych zbiorów X, Y przypisanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu

Bardziej szczegółowo

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych Temat. Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych.twierdzenia o wartosci sredniej w rachunku różniczkowalnym i ich zastosowania. Roksana Gałecka 20..204 Spis treści Okreslenie

Bardziej szczegółowo

O funkcjach : mówimy również, że są określone na zbiorze o wartościach w zbiorze.

O funkcjach : mówimy również, że są określone na zbiorze o wartościach w zbiorze. 1. Definicja funkcji f:x->y. Definicja dziedziny, przeciwdziedziny, zbioru wartości. Przykłady. I definicja: Funkcją nazywamy relację, jeśli spełnia następujące warunki: 1) 2) 1,2 [(1 2)=> 1=2] Inaczej

Bardziej szczegółowo

K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymagania edukacyjne z matematyki lasa 2 a lo Zakres rozszerzony Oznaczenia: *OZNACZONE ZOSTAŁY TEMATY REALIZOWANE NA OZIOMIE ROZSZERZONYM wymagania konieczne; wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające;

Bardziej szczegółowo

Pochodna i jej zastosowania

Pochodna i jej zastosowania Pochodna i jej zastosowania Andrzej Musielak Str Pochodna i jej zastosowania Definicja pochodnej f( Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu 0 jeśli istnieje skończona granica 0+h)

Bardziej szczegółowo

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Ekstrema i monotoniczność funkcji Oznaczmy przez D f dziedzinę funkcji f Mówimy, że funkcja f ma w punkcie 0 D f maksimum lokalne (minimum lokalne), gdy dla każdego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY I ALGEBRY, MAT1460

WSTĘP DO ANALIZY I ALGEBRY, MAT1460 WSTĘP DO ANALIZY I ALGEBRY, MAT460 Listy zadań Literatura polecana. M.Gewert, Z.Skoczylas Wstęp do analizy i algebry. Teoria,przykłady,zadania.,Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 04.. D.Zakrzewska, M.Zakrzewski,

Bardziej szczegółowo

zaznaczymy na osi liczbowej w ten sposób:

zaznaczymy na osi liczbowej w ten sposób: 1. Zagadnienia teoretyczne. 1.1. Przedział domknięty Przykład 1. Pisząc mamy na myśli wszystkie liczby rzeczywiste od -4 do 7, razem z -4 i 7. Jeśli napiszemy, będziemy mówić o zbiorze wszystkich liczb

Bardziej szczegółowo

4. Granica i ciągłość funkcji

4. Granica i ciągłość funkcji 4. Granica i ciągłość funkcji W niniejszym rozdziale wprowadzamy pojęcie granicy funkcji, definiujemy funkcje ciągłe i omawiamy ich podstawowe własności. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale

Bardziej szczegółowo

Lista 3 Funkcje. Środkowa częśd podanej funkcji, to funkcja stała. Jej wykresem będzie poziomy odcinek na wysokości 4.

Lista 3 Funkcje. Środkowa częśd podanej funkcji, to funkcja stała. Jej wykresem będzie poziomy odcinek na wysokości 4. Lista 3 Funkcje. Zad 1. Narysuj wykres funkcji. Przykład 1:. Zacznijmy od sporządzenia tabelki dla każdej części podanej funkcji, uwzględniając podany zakres argumentów (dziedzinę): Weźmy na początek funkcję,

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji odwrotnej

Pochodna funkcji odwrotnej Pochodna funkcji odwrotnej Niech będzie dana w przedziale funkcja różniczkowalna i różnowartościowa. Wiadomo, że istnieje wówczas funkcja odwrotna (którą oznaczymy tu : ), ciągła w przedziale (lub zależnie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Klasa: pierwsza Poziom nauczania: podstawowy Numer programu: DPN-5002-31/08 Podręcznik: MATEMATYKA Anna Jatczak, Monika Ciołkosz,

Bardziej szczegółowo

7. Funkcje elementarne i ich własności.

7. Funkcje elementarne i ich własności. Misztal Aleksandra, Herman Monika 7. Funkcje elementarne i ich własności. Definicja funkcji elementarnej Podstawowymi funkcjami elementarnymi nazywamy funkcje: stałe potęgowe, np. wykładnicze logarytmiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka przepustką do kariery współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka przepustką do kariery współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia 1 Pewne funkcje - funkcja liniowa dla gdzie -funkcja kwadratowa dla gdzie postać kanoniczna postać iloczynowa gdzie równanie kwadratowe pierwiastki równania kwadratowego: dla dla wzory Viete a

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Uczeń realizujący zakres rozszerzony powinien również spełniać wszystkie wymagania w zakresie poziomu podstawowego. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie zbudowane z liczb, liter, nawiasów oraz znaków działań, na przykład: Symbole literowe występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień.

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień. Zadanie Należy zacząć od sprawdzenia, co studenci pamiętają ze szkoły średniej na temat funkcji jednej zmiennej. Na początek można narysować kilka krzywych na tle układu współrzędnych (funkcja gładka,

Bardziej szczegółowo

Granica funkcji wykład 4

Granica funkcji wykład 4 Granica funkcji wykład 4 dr Mariusz Grządziel rok akademicki 03/04, semestr zimowy Problem obliczanie prędkości chwilowej Droga s, jaką przemierzy kulka ołowiana upuszczona z wysokiej wieży po czasie t:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasa pierwsza A, B, C, D, E, G, H zakres podstawowy. LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: podaje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

KLASA II LO Poziom rozszerzony (wrzesień styczeń)

KLASA II LO Poziom rozszerzony (wrzesień styczeń) KLASA II LO Poziom rozszerzony (wrzesień styczeń) Treści nauczania wymagania szczegółowe: ZAKRES PODSTAWOWY: 1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x), y = c f(x), y =

Bardziej szczegółowo

Definicja odwzorowania ciągłego i niektóre przykłady

Definicja odwzorowania ciągłego i niektóre przykłady Odwzorowania Pojęcie odwzorowania pomiędzy dwoma zbiorami było już definiowane, ale dawno, więc nie od rzeczy będzie przypomnieć, że odwzorowaniem nazywamy sposób przyporządkowania (niekoniecznie każdemu)

Bardziej szczegółowo

1. Granice funkcji - wstępne definicje i obliczanie prostych granic

1. Granice funkcji - wstępne definicje i obliczanie prostych granic 1. Granice funkcji - wstępne definicje i obliczanie prostych granic Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 1. Granice w Krakowie) funkcji -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje i ich granice

1 Funkcje i ich granice Funkcje i ich granice Było: Zbiór argumentów; zbiór wartości; monotoniczność; funkcja odwrotna; funkcja liniowa; kwadratowa; wielomiany; funkcje wymierne; funkcje trygonometryczne i ich odwrotności; funkcja

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

1. A 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. A 10. D 11. C 12. D 13. B 14. D 15. C 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C 21. C 22. D 23. D 24. A 25.

1. A 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. A 10. D 11. C 12. D 13. B 14. D 15. C 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C 21. C 22. D 23. D 24. A 25. 1. A 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. A 10. D 11. C 12. D 13. B 14. D 15. C 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C 21. C 22. D 23. D 24. A 25. A Najłatwiejszym sposobem jest rozpatrzenie wszystkich odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę 1. Omówienie programu. Zaznajomienie uczniów ze źródłami finansowania

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. :

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. : Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn. 29.0.208r. : Granica funkcji Definicja sąsiedztwa punktu. Sąsiedztwo 0 R o promieniu r > 0: S 0, r = 0 r, 0 + r\{ 0 } 2. Sąsiedztwo lewostronne 0 R o promieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus listopada 07r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie wystarczają liczby wymierne

Dlaczego nie wystarczają liczby wymierne Dlaczego nie wystarczają liczby wymierne Analiza zajmuje się problemami, w których pojawia się przejście graniczne. Przykładami takich problemów w matematyce bądź fizyce mogą być: 1. Pojęcie prędkości

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje elementarne

1 Funkcje elementarne 1 Funkcje elementarne Funkcje elementarne, które będziemy rozważać to: x a, a x, log a (x), sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arc ctg(x). 1.1 Funkcje x a. a > 0, oraz a N

Bardziej szczegółowo

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów Drugą pochodną funkcji nazywamy pochodną pochodnej tej funkcji. Trzecia pochodna jest pochodną drugiej pochodnej; itd. Ogólnie, -ta

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R Racunek różniczkowy funkcji f : R R Załóżmy, że funkcja f jest określona na pewnym otoczeniu punktu x 0 (tj. istnieje takie δ > 0, że (x 0 δ, x 0 + δ) D f - dziedzina funkcji f). Definicja 1. Ilorazem

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Informatyka Stosowana. 6 listopada Informatyka Stosowana Wykład 5 6 listopada / 28

Wykład 5. Informatyka Stosowana. 6 listopada Informatyka Stosowana Wykład 5 6 listopada / 28 Wykład 5 Informatyka Stosowana 6 listopada 2017 Informatyka Stosowana Wykład 5 6 listopada 2017 1 / 28 Definicja (Funkcja odwrotna) Niech f : X Y będzie różnowartościowa na swojej dziedzinie. Funkcja odwrotna

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 3 Jacek M. Jędrzejewski ROZDZIAŁ 6 Różniczkowanie funkcji rzeczywistej 1. Pocodna funkcji W tym rozdziale rozważać będziemy funkcje rzeczywiste określone w pewnym przedziale

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. SUMY ALGEBRAICZNE DLA KLASY DRUGIEJ 1. Rozpoznawanie jednomianów i sum algebraicznych Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

Elementy logiki (4 godz.)

Elementy logiki (4 godz.) Elementy logiki (4 godz.) Spójniki zdaniotwórcze, prawa de Morgana. Wyrażenie implikacji za pomocą alternatywy i negacji, zaprzeczenie implikacji. Prawo kontrapozycji. Podstawowe prawa rachunku zdań. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Licencjackie, WDAM, grupy I i II

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Licencjackie, WDAM, grupy I i II Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu 15.1.010r. Zarządzanie Licencjackie, WDAM, grupy I i II Zadanie 1. Wyznacz dziedzinę naturalną funkcji f x) = arc cos x x + x 5 ) ) log x + 5. Rozwiązanie. Wymagane

Bardziej szczegółowo