Rachunek operatorowy. Akademia Morska w Gdyni Katedra Automatyki Okrętowej Teoria sterowania. Mirosław Tomera 1. TRANSFORMATA LAPLACE'A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek operatorowy. Akademia Morska w Gdyni Katedra Automatyki Okrętowej Teoria sterowania. Mirosław Tomera 1. TRANSFORMATA LAPLACE'A"

Transkrypt

1 kdmi Mrk w Gdyi Kdr umyki Okręwj Tri rwi Rchuk prrwy Mirłw Tmr. TRNSFORMT LPLCE' Trfrm Lplc' j jdym z rzędzi mmyczych łużących d rzwiązywi liiwych rówń różiczkwych zwyczjych. W prówiu z mdą klyczą, md rfrmy prrwj przkzłc rówi różiczkw zwyczj w rówi lgbricz, kórg zmią j prr Lplc'. Wówcz, w clu uzyki rzwiązi w dzidzii prr przkzłc ię rówi lgbricz przy użyciu prych rguł mmyczych. Ocz rzwiązi rówi różiczkwg uzykiw j pprzz zwi dwrj rfrmy Lplc'... DEFINICJ TRNSFORMTY LPLCE' Mjąc fukcję czwą f( płijącą ępujący wruk dl pwj kńczj liczby rzczywij ępującj cłki f ( d { f ( } F ( (, rfrmę Lplc' j fukcji wyzcz ię f ( d Zmi krśl uj jk prr Lplc' i j zmią zplą krślą wzrm j. Rówi ( z j rówiż pd zwą jdrj rfrmy Lplc' w kórj wykyw j cłkwi w zkri czu d d. Ozcz, ż wzyki ifrmcj zwr w fukcji f( przd czm ą pmij lub przyjmw jk rów zr. Złżi i kłd żdych griczń wi rfrmy Lplc' d rzwiązywi prblmów w liiwych ukłdch rwi. W zwykłych prblmch w dzidzii czu, cz diii j przyjmwy jk. W ukłdch fizyczych w kórych ygł wjściwy j przyłży w chwili, dpwidź pbudzi i mż pjwić ię wczśij, iżli w ; z. dpwidź i mż wyprzdzć pbudzi. Trfrm Lplc' pwi zć zdfiiw dl przdziłu czu d d. Symbl zcz, ż gric dl czu br j z lwj ry. Tki griczi br j pd uwgę w ych przypdkch, gdy fukcj f( m pć fukcji kkwj lub impulwj w kórych fukcjch zmi ępuj w chwili. Jdk rówi dfiiując rfrmę Lplc' brdz rzdk j używ, rzwiązując zdi krzy ię z wyrżń zwrych w bli rfrm Lplc' (bl, dlg ż w dlzj części g prcwi pmiię prblm i wzyki wruki pcząkw rzpryw ą dl czu. ( Oi kulizcj: --6 M. Tmr

2 Tri rwi Rchuk prrwy Piżj wyzcz zły rfrmy kilku ypwych fukcji czwych. Przykłd Fukcj kpcjl zdfiiw j ępując f ( (. gdzi rz ą łymi. Trfrm Lplc' fukcji kpcjlj (. mż być wyzcz ępując F( { } d ( d ( Jk widć fukcj kpcjl wrzy bigu płzczyźi zmij zplj. (. Przykłd Fukcj kkw f ( (. gdzi j łą. Łw zuwżyć, ż fukcj (. j pcjlym przypdkim fukcji kpcjlj gdy. Trfrm Lplc' fukcji kkwj F( {} d Fukcj kkw, kórj wykść j jdkw ( zyw j jdkwą fukcją kkwą. Fizyczi fukcj kkw pjwi ię w czi i dpwid łj wrści ygłu przyłżj d ukłdu w chwili rówj zr. (. Przykłd Fukcj liiw rjąc f ( (. gdzi j łą. Trfrmę Lplc' fukcji liiw rjącj uzykiw j ępując: F( {} d Przy wyzcziu zlżści (. zw zł md cłkwi przz części gdzi u rz dv d udv uv vdu d (. Przykłd Fukcj iuidl f ( (. i gdzi rz ą łymi. Fukcj i mż zć zpi ępując: Oi kulizcj: --6 M. Tmr

3 Tri rwi Rchuk prrwy Sąd F( { i } i j j ( (. j j j ( d j j j j j (. W brdz pdby pób wyzcz ię rfrmę fukcji F( { c } c (. Przykłd Fukcj impulw jdkw (fukcj dl Dirc f ( (. Trfrmę Lplc' j fukcji impulwj F( { ( } ( d ( d (. Przykłd 6 Wyzcz rfrmę Lplc' F( fukcji pkzj ryuku, gdzi f(, dl < rz dl >. f( Ry.. Fukcj f( Fukcj f( mż zć zpi ępując: f ( (6. lub w iy pób f ( ( ( ( dl (6. Trfrm Lplc' fukcji (6. Oi kulizcj: --6 M. Tmr

4 Tri rwi Rchuk prrwy F( { f ( } f ( d d d (6. Dlzy ciąg bliczń zlżści (6. F( Oczi F( ( ( (6. (6. Rzwiązi (6. mż uzykć wychdząc z rówi (6. F( { f ( } { ( } + { ( } + { ( } (6.6 Dlj przkzłcjąc rówi (6.6 F( ( ( (6.7 Oczi wyik uzyky w rówiu (6.7 pkryw ię z wyikim (6.. Jśli fukcj f( j fukcją krwą kri T, wówcz F( { f ( } T f ( T d (.. ODWROTN TRNSFORMT LPLCE' Oprcję wyzczi fukcji f( z dj rfrmy prrwj Lplc' F( wykuj ię przy użyciu dwrj rfrmy Lplc, kórą wyzcz ię z ępującg wzru { F ( } j c c j j F( d f (,, ( gdzi c j łą, kór j więkz d części rzczywiych wzykich puków fukcji płzczyźi, w kórych fukcj F( i iij. Rówi ( piuj cłkwi wzdłuż liii zjdującj ię płzczyźi. Dl prych fukcji, prcj zjdwi dwrj rfrmy prrwj plg wyzukiu dpwidij fukcji z bli rfrm Lplc' (bl. Dl fukcji złżych, dwr rfrm Lplc' zjdw j przz rzkłd ułmki pr i ępi przz zwi bli rfrm. D rzkłdu fukcji prrwj F( ułmki pr mgą być używ rówiż prgrmy kmpurw ki jk p. ridu z pkiu MTLB... WŻNE TWIERDZENI Z TRNSFORMTY LPLCE' Krzyi z rfrmy Lplc' w wilu wypdkch uprzcz ię przz wykrzyi dpwidij włści rfrmy. Włści zbr zły w bli. Mżi przz łą Nich k będzi łą, F( rfrmą Lplc' fukcji f(. Wdy { kf (} kf ( Oi kulizcj: --6 M. Tmr

5 Tri rwi Rchuk prrwy Tbl. Pdww włści rfrmy Lplc. Liiwść { f ( + bf (} F ( + bf (,, b ł. Cłkwi w dzidzii rzczywij f ( d F ( + f ( d. Różiczkwi w dzidzii rzczywij d f ( d.. pirwz pchd F( df ( F( f ( d.b. drug pchd k k f ( k d f ( ( F( f ( f ( d (. Cłkwi w dzidzii zplj (zmij f ( F( d. Różiczkwi w dzidzii zplj (zmij { d F( f ( } ( d 6. Przuięci w dzidzii rzczywij {f( T} T F (, T j łą 7. Twirdzi wrści pcząkwj lim f ( lim F( 8. Twirdzi wrści kńcwj lim f ( lim F( 9. Przuięci w dzidzii zplj (zmij { f ( } F(. Zmi kli {f(} F, j łą ddią. Spl fukcji (wirdzi Brl f ( f ( } F F (, gdzi f f ( { ( ( f ( f ( d Twirdzi wrści kńcwj (bl, pk. 8 j brdz pmc w lizi i prjkwiu ukłdów rwi. Wrść kńcw fukcji czwj wyzcz j pprzz zjmść zchwi jj rfrmy prrwj w pukci. Twirdzi wrści kńcwj j Oi kulizcj: --6 M. Tmr

6 Tri rwi Rchuk prrwy Tbl. Wybr rfrmy Lplc f( F(. ( (impul jdkwy. ( (kk jdkwy. ( ( kt ( T. ( k. ( 6. (! 7. ( 8. ( 9.!. (. i (. c ( (. i ( ( (. c ( ( ( T. i ( 6. c ( 7. c( ( ( ( j j + j j iprwdziw jśli F( zwir pw biguy, kórych część rzczywi j rów zr lub ddi. Piżzy przykłd iluruj z jką rżścią mui być w wirdzi wrści kńcwj. Oi kulizcj: --6 M. Tmr 6

7 Tri rwi Rchuk prrwy Przykłd 7 Rzwż fukcję prrwą pci F ( (7. ( Piwż fukcj F( i pid biguów i urjych i w prwj półpłzczyźi, dlg ż mż być zw wirdzi wrści kńcwj. lim f ( Rzwżmy jzcz jdą fukcję lim F( lim (7. F ( (7. kór j rfrmą fukcji f( i. Z g pwdu, ż fukcj m dw biguy F( i urjj płzczyzy, w ym przypdku i mż być zw wirdzi wrści kńcwj. Chciż dl fukcji prrwj (7. wirdzi wrści kńcwj dj wrść rówą zr, jk wrść kńcwą fukcji f(, wyik j iprwdziwy.. WYZNCZNIE ODWROTNEJ TRNSFORMTY LPLCE' PRZEZ ROZKŁD N UŁMKI PROSTE W ukłdch rwi, dl więkzści prblmów, wyzczi dwrj rfrmy Lplc' i dbyw ię pprzz zwi cłki (, l rzłżiu fukcji ułmki pr i zwiu wzrów z bli rfrm Lplc' (bl... ROZKŁD N UŁMKI PROSTE Trfrm Lplc' rzwiązując rówi różiczkw j fukcją prrwą względm, i mż zć zpi ępując: G ( ( M ( gdzi i M( ą wilmimi względm. Rówi ( zł zpi przy złżiu, ż rząd wilmiu M( j więkzy d rzędu wilmiu. Wilmi miwik M( mż być zpiy ępując: M (... (6 gdzi,,..., ą wpółczyikmi rzczywiymi. Md rzkłdu ułmki pr zi przdwi dl ępujących przypdków: gdy biguy fukcji G( ą jdkr, wilkr i zpl.... Fukcj G( m biguy jdkr Jśli wzyki biguy fukcji prrwj G( ą jdkr (pjdycz i rzczywi, wówcz rówi ( mż zć zpi ępując: G ( M ( ( (...( (7 Oi kulizcj: --6 M. Tmr 7

8 Tri rwi Rchuk prrwy gdzi. Jśli rząd liczik j mijzy d rzędu miwik, wówcz rzkłd fukcji (6 ułmki zwykł j ępujący: G ( M ( K + K + + Są dw pby wyzczi wpółczyików K i (i,,...,. Pirwzy plg prwdziu umy ułmków zwykłych d wpólg miwik i prówiu z bą dpwidjących bi wpółczyików liczików. Drugi zczi zybzy, zw. mdą riduuów, plg burym pmżiu rówi (7 przz ( i, pdwiiu z i i wyzczi wpółczyik K i dbyw ię ępując: K (8 K i ( i M ( i ( i ( i...( i i (9 Jśli piń wilmiu liczik i j iżzy iżli piń wilmiu miwik, wówcz wilmi liczik mui zć pdzily przz wilmi miwik, ż uzyk ię piń wilmiu rzkwg iżzy d pi miwik G ( ( (...( część clkwi + wilmi ( ( rzwy...( ( Przykłd 8 Rzwżmy ępującą fukcję prrwą G ( ( ( (8. kór mż zć zpi w pci ępującg rzkłdu ułmki zwykł K G ( K + K + Wpółczyiki K, K rz K mgą zć wyzcz dwm pbmi. Pirwzy plg prwdziu rówi (8. d wpólg miwik (8. G ( ( K K K (K K K 6K ( ( (8. i prówiu uzykych wpółczyików rówi (8. z wpółczyikmi liczik fukcji (8. K K K K 6K K Z rzwiązi pwłg ukłdu rówń (8. uzykuj ię ępując wyiki K K K K (8. (8. Oi kulizcj: --6 M. Tmr 8

9 Tri rwi Rchuk prrwy Drug md (riduuów plg wyzcziu wpółczyików K, K i K z ępujących zlżści: K ( K K ( ( ( W rzulci rówi (8. j ępując G ( (8.6 (8.7 + (8.8 (8.9 Przykłd 9 Przykłd ilurujący pób rzkłdu fukcji prrwj ułmki zwykł dl przypdku w kórym piń wilmiu liczik i j iżzy d pi wilmiu miwik. G ( (9.... Fukcj G( m biguy wilkr Jśli wzyki biguy fukcji prrwj G( ą pjdycz i rzczywi wówcz rówi ( mż zć zpi ępując: G ( M ( r ( (...( r ( i gdzi i,,..., r. W ym przypdku fukcj prrw G( mż być wyrż w pób: G ( K + K + + K r r i ( i ( + + r + + ( r ( Wpółczyiki K, K,..., K r dpwidją bigum pjdyczym i mgą zć wyzcz wdług zlżści (9. Okrśli wpółczyików, kór dpwidją bigum wilkrym wyzcz ię ępując: r i r [( G( ] ( d ] i r r [( i G( ( d i d r r [( i G( ( i ]! d r d r [( r i G( (6 i ] ( r! d i Oi kulizcj: --6 M. Tmr 9

10 Tri rwi Rchuk prrwy Przykłd Rzwż ępującą fukcję prrwą G ( ( ( (. kór m prójy bigu w. Rzkłd fukcji prrwj G( ułmki pr dbyw ię wdług zlżści ( G ( K K ( ( Wpółczyiki dpwidjąc bigum jdkrym (. K [ G ( ] ( ( (. K [( G( ] ( (. Pzł wpółczyiki bigu wilkrg [( G( ] (. d d [( G( ] (.6 d d ( d d [( G( ] (.7!! d d ( Uzyky w pób rzkłd fukcji prrwj (. ułmki pr G ( ( ( (.8... Fukcj G( m biguy zpl jdkr Rzkłd ułmki pr wdług zlżści (8 j rówiż pprwy w przypdku, jśli wśród biguów fukcji prrwj G( pjwiją ię wrści zpl jdkr. Przykłd Rzwż ępującą fukcję ilurującą rzkłd fukcji zwirjącj biguy zpl jdkr * 8 8 K G ( K + K K + (. ( ( j( j j j wówcz wpółczyik dpwidjący biguwi rzczywimu jdkrmu K 8 [ G ( ].8 (. Oi kulizcj: --6 M. Tmr

11 Tri rwi Rchuk prrwy Wpółczyiki dpwidjąc bigum zplym jdkrym ą ępując 8 j j K [( j G( ] j ( j j (. przy czym wpółczyik dpwidjący drugij liczbi zplj przężj j przęży d pprzdig wpółczyik i i m przby liczi g * j j K K (. pdwijąc wrści liczbw wpółczyików K, K w pci wykłdiczj d zlżści (. rzymuj ię G ( + j + j j krzyjąc z bli, dpwidjąc fukcj czw j ępując j (. g ( + c( (.6 Ią pć rzwiązi uzykuj ię p pdwiiu d rówi (. wrści liczbwych wpółczyików K, K w pci lgbriczj, wówcz rzymuj ię G ( j j j j (.7 krzyjąc z bli, uzyk fukcj czw j ępując g ( j ( j j ( j (.8 p wykiu dpwidich dziłń i zwiu wzrów Eulr rzymuj ię g ( ( c i... (.9 Iy pób rzwiązi rówi (. zwirjącg biguy zpl przęż G ( ( 8 K K + K (. gdzi K, K rz K ą wyzcz z prówi wpółczyików ępującj zlżści K (K K 8 ( K K (. uzyk w pób wrści wpółczyików K, K rz K (. P pdwiiu wyzczych wpółczyików (. d rówi (. G ( krzyjąc z bli, uzyk fukcj czw j ępując g ( ( ( (. ( c i... (. Oi kulizcj: --6 M. Tmr

12 Tri rwi Rchuk prrwy.. ROZKŁD N UŁMKI PROSTE Z ZSTOSOWNIEM FUNKCJI MTLB Rzkłd ułmki pr fukcji prrwj mż zć wyky przy użyciu prgrmów kmpurwych. Dl przykłdu mż zć zw fukcj ridu z bibliki MTLB. Rzwżmy ępującą fukcję prrwą G( /M(: G( M ( um d b m m b m m w kórj ikór wpółczyiki i rz b j mgą być rów zr. W MTLBIE wkry um i d krślją wpółczyiki liczik i miwik rmicji. plci um [b m b m-... b b ] d [ -... ] [r, p, k] ridu( um, d wyzcz ridu ( r, biguy (p rz część cłkwią (k rzkłdu ułmki pr ilrzu dwóch wilmiów i M( b b (7 Przykłd Rzwż zi ępując fukcj prrw G( M ( um d 6 Dl j fukcji prrwj zpi w MTLBIE j ępujący >> um [ 6] >> d [ 6 6] zwi plci >> [r, p, k] ridu( um, d dj ępując wyiki 6 6 (. r p k (Zuwż, ż ridu zwrc ą w wkrz klumwym r, płżi biguów w wkrz klumwym p, część cłkwi w wkrz wirzwym k. T pwyżzy zpi w MTLBIE dpwid ępującmu rzkłdwi ułmki pr fukcji prrwj G( /M(: G( M ( um d (. Oi kulizcj: --6 M. Tmr

13 Tri rwi Rchuk prrwy Plci ridu mż być rówiż używ d przkzłci fukcji prrwj rzłżj ułmki pr pć ilrzu dwóch wilmiów (liczik i miwik. Plci j ępując: >> [um, d] ridu(r, p, k gdzi wkry r, p, k mją wrści uzyk z pwyżzg rzkłdu. Plci >> priy(um, d, wypiuj ilrz wilmiów w zlżści d zmij. um/d ^ + ^ ^ + 6 ^ ZSTOSOWNIE TRNSFORMTY LPLCE' DO ROZWIĄZYWNI LINIOWYCH RÓWNŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZJNYCH Liiw rówi różiczkw zwyczj mgą być rzwiązyw przz zwi mdy rfrmy prrwj Lplc' przy pmcy wirdzń zwrych w rzdzil, rzkłdwi ułmki pr i blicy rfrm Lplc'. Prcdur mż zć pdzil ępując py:. Trfrmwi rówi różiczkwg w dzidzię przz rfrmę Lplc' przy użyciu blicy rfrm.. Przkzłci rfrmwg rówi lgbriczg i rzwiązywi dl zmij wyjściwj.. Wykywi rzkłdu rfrmwg rówi lgbriczg ułmki pr.. Uzykiwi dwrj rfrmy Lplc' z blicy rfrm. Md zilurw zi ępującym przykłdm. Przykłd Rzwż ępując rówi różiczkw d y( d dy ( + d + y( ( (. gdzi ( j jdkwą fukcją kkwą. Wruki pcząkw ą ępując: y (, ( dy( y (. by rzwiązć rówi różiczkw, jpirw lży rfrmwć d buri rówi (. przy użyciu rfrmy Lplc' Y ( y( y ( ( + Y( y( + Y( (. Pdwijąc wrści liczbw wruków pcząkwych d rówi (. i wyzczjąc Y(, rzymuj ię Y ( (. ( ( ( Rówi (8. j rzkłd ułmki pr i uzykuj ię Oi kulizcj: --6 M. Tmr

14 Tri rwi Rchuk prrwy Y ( (. Sując dwrą rfrmę Lplc' d rówi (. rzymuj ię cz rzwiązi y( (. W uzykym rzwiąziu (., pirwzy kłdik rprzuj rzwiązi w i ulym, mi dw i w i przjściwym. W przciwińwi d mdy klyczj, w kórj rzwiązi uzykuj ię w dwóch krkch, ddzili dl rzwiązi ulg i przjściwg, md rfrmy Lplc' dj cł rzwiązi w jdj prcji. Jśli iruj ylk rzwiązi w i ulym, wówcz mż być zw wirdzi wrści kńcwj (., wówcz lim y( lim Y( lim (.6 gdzi jpirw prwdz ię czy fukcj Y( m biguy ylk w lwj półpłzczyźi, k by wirdzi wrści kńcwj dwł pprw wyiki. ZGDNIENI KONTROLNE. Zpiz rówi dfiiując jdrą rfrmę Lplc'.. Zpiz rówi dfiiując dwrą rfrmę Lplc'.. Zpiz wyrżi piując wirdzi wrści kńcwj rfrmy Lplc'. Jki wruki muzą być płi, by wirdzi był prwdziw?. Pdj rfrmę Lplc' jdkwj fukcji kkwj (.. Jk j rfrm Lplc' fukcji jdkwj liiw rjącj w czi (? 6. Pdj rfrmę Lplc' fukcji czwj f( przuięj w prw (późij T. 7. Jśli { f ( } F ( rz { f ( } F (, wyzcz { f ( f ( } w zlżści d F ( rz F (. 8. Czy wiz jk rzłżyć ułmki pr fukcję prrwą zwirjącą lm wykłdiczy F( ( ( 9. Czy wiz jk rzłżyć ułmki pr fukcję kórj rząd miwik i j więkzy d rzędu liczik, dl przykłdu F ( ( ( (. Próbując zlźć dwrą rfrmę Lplc' ępującj fukcji, czy umiłbyś wykć rzkłd ułmki pr F ( ( Oi kulizcj: --6 M. Tmr

15 Tri rwi Rchuk prrwy ĆWICZENI C. Wyzcz rfrmę Lplc' F( fukcji pkzj ryuku f( Ry.. Fukcj f( Rzwiązi: fukcj f( mż zć zpi ępując: f ( (c. Trfrm Lplc' fukcji (c. F( { f ( } Dlzy ciąg bliczń zlżści (c. d f ( (c. F( d Trz kżd cłk zi rzwiąz ddzili d d (c. d d (c. d ( (c. d (c.6 P zumwiu wyzczych cłk kłdwych (c., (c. rz (c.6 rzymuj ię rfrmę fukcji z ryuku. F( (c.7 Oi kulizcj: --6 M. Tmr

16 Tri rwi Rchuk prrwy C. Zjdź zr i biguy ępujących fukcji prrwych Zzcz płzczyźi kńcz biguy z pmcą, kńcz zr z pmcą b g( G ( ( ( ( b c d G ( G ( G( G( ( ( ( ( ( ( ( C. Zjdź rfrmy Lplc' ępujących fukcji. Zuj, jśli mżliw wirdzi włścich rfrmy Lplc' g( ( b g( ( i ( c g( i ( d g ( i c ( C. Zjdź rfrmy Lplc' ępujących fukcji. Njpirw zpiz kmpl wyrżi dl g(, ępi dkj rfrmwi. Wykj rfrmę Lplc' fukcji g(, by rzymć G(. g( c g( C. Zjdź rfrmę Lplc' ępującj fukcji: g ( C6. Dl piżzych rfrmwych ygłów, zjdź y( dl Y ( b Y ( c Y ( d Y ( Y ( ( 6 ( ( 6 C7. Zjdź dwr rfrmy Lplc' ępujących fukcji. Njpirw dkj rzkłdu ułmki pr fukcji prrwych G(, ępi krzyj z blicy rfrm. Oi kulizcj: --6 M. Tmr 6

17 Tri rwi Rchuk prrwy Y ( b Y ( c Y ( d Y ( Y ( f Y ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C9. Krzyjąc z md rfrmy Lplc rzwiąż ępując rówi różiczkw dl z uwzględiim wruków pcząkwych dy ( + y ( 6 d y ( b + y ( c d y ( dy ( c + 7 d d y ( ( y ( + y ( C8. Krzyjąc z md rfrmy Lplc, rzwiąż ępując rówi różiczkw dl, zkłdjąc zrw wruki pcząkw. dy ( d b d + 7 y ( c dy ( + 6 d + 8 y ( i d d y + d d y ( ( y ( ( y ( 7 d y + d d y ( dy ( + 6 d dy ( + d + y ( c d dy ( + 8 d + y ( ( ( y ( ( y ( d d dy ( + d + y ( dy ( f + d d y ( + y ( ( y ( ĆWICZENI W MTLBIE M. Krzyjąc z prgrmwi rzędziwg MTLB, dkj rzkłdu ułmki pr ępujących fukcji prrwych b c ( G ( ( ( ( G ( ( ( ( G ( ( 6 d G ( ( ( G( ( ( f G ( ( (. M. Zjdź dwr rfrmy Lplc dl fukcji prrwych z zdi M i ryuj j w MTLBIE. Oi kulizcj: --6 M. Tmr 7

18 Tri rwi Rchuk prrwy ZDNI Z.. Zjdź rfrmy Lplc' ępujących fukcji g( g g( b h g( g( c d f g( g( g( g( Z.. Krzyjąc z md rfrmy Lplc rzwiąż ępując rówi różiczkw dl z uwzględiim wruków pcząkwych: dy ( + y ( c d y ( b + d d y ( ( y ( ( ( y dy ( c + y ( d y ( dy ( d + y ( i d y ( dy ( + d d y ( f d ( y ( dy ( + d y ( ( y ( dy ( + 6 d + 7 ( ( y ( + y ( Oi kulizcj: --6 M. Tmr 8

19 Tri rwi Rchuk prrwy Z.. Krzyjąc z md rfrmy Lplc rzwiąż ępując rówi różiczkw dl z uwzględiim wruków pcząkwych: dy ( + d d y ( ( y ( dy ( b + d d y ( ( y ( + y ( i + ( y + c d y ( + y ( ( y ( dy ( d + d d y ( ( y ( + 6 ( y i Uwg: D rzwiązywi pwyżzych zdń mż być przyd zjmść wzrów Eulr: c x jx jx i x jx j jx ODPOWIEDZI DO WYBRNYCH ĆWICZEŃ C. biguy:,,, ; zr:. b biguy:,, ; zr:,. c biguy:,, +j; j; zr:. d biguy: j k (k,,... C. C. biguy:,, ; zr: G ( b G ( c G ( d G ( G( b G ( c G ( ( ( ( ( ( ( 6 ( ( ( ( ( C. G( C6. y( ( b y( + c y( ( + +8 ( [6 6 ] ( y( + c( ( c i C7. y( b y( c y( c( 6 ( [ ] ( [ c(( 6 ] ( Oi kulizcj: --6 M. Tmr 9

20 Tri rwi Rchuk prrwy C8. C c c i 7 y( f y(. y( b y( c( + c i + c( (8c i 6 c y( + c( 6.7 (6 c 8i 9 9 y( b y( c( (c + c( c + i Z. Z. c y( y( + f y( + c( c i G ( b G ( c G( G ( f G ( Y ( ( ( ( ( ( ( y( c( b Y ( Y ( ( 7 6 y(. +. ( ( 8 7 y( 9.98 c(.. ( LITERTUR. mbrki K., Tri rwi. Pdręczik prgrmwy. PWN, Wrzw, 98.. Drf R.C., R.H. Bihp, Mdr Crl Sym, ddi Wly Lgm, Ic., Hr G.H., C.J. Sv, R.T. Sfi, Dig f Fdbck Crl Sym, Sudr Cllg Publihig, Kczrk T., Tri rwi, PWN, Wrzw, 97.. Ni N. S. Crl Sym Egirig, rd d, Jh Wily & S,. 6. Próchicki W., M. Dzid, Zbiór zdń z pdw umyki, Gdńk, 99. Oi kulizcj: --6 M. Tmr

ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH

ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH SttSft Plk, tl. ( 4843, (6 445, if@ttft.pl,.ttft.pl ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH Wd Rk-Chmilic Akdmi Ekmicz Wrcł, Ktdr Itycji Fiych i Ubzpiczń E Pprk Akdmi Ekmicz Wrcł, Ktdr Itycji Fiych i Ubzpiczń

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej). MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni

Bardziej szczegółowo

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe MMF ćwiczia r - Rówaia różicow Rozwiązać rówaia różicow pirwszgo rzędu: y + y = y = y + y =! y = Wsk Podzilić rówai przz! i podstawić z y /( )! Rozwiązać rówaia różicow drugigo rzędu: 5 6 F F F F F (ciąg

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Zmiana układów odniesienia

5.3.1. Zmiana układów odniesienia 531 Zmi ukłdów odieiei Z kżdą brłą twą możem wiąć ukłd wółrędch oiując ruch tej brł w retrei Dltego w dlm ciągu w kiemtce brł będiem ię jmowć główie wjemm ruchem ukłdów wółrędch Zjąc ruch ukłdu wółrędch

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU MATEMATYA W EONOMII I ZARZĄDZANIU Wykłd - Alger iiow) eszek S Zre Wektore zywy iąg liz ) p 567) 5) itp W ekooii koszyk dór zpisuje się jko wektory Np 567) jko koszyk dór wyspie Hul Gul oŝe ozzć 5 jłek

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA K WRKÓW SZKZI K ŁÓW JW RZSZRZY K JW (*) ZK "" PWII YĆ STSWY JK RZSZRZI K JW (*-**) TYK WTY, Y Ż Z WYMIIYH JWÓW W J RPI I PSJ. RP - IRIS SYSTM KWI PRW T KÓW JWÓW R6.8-00/0 ST KRSW P ZSI P RZI 5 ZIM 6 PRZY

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH SSof Polsk, el. (1) 4843, (61) 414151, info@ssof.pl, www.ssof.pl PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Andrzej Sokołowski Akdemi Ekonomiczn w Krkowie, Zkłd Sysyki W oprcowniu ym przedswiono pewną

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Bank i Kredyt. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance

Bank i Kredyt. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance ROK I Bnk Krdy Bnk Krdy Czopmo NBP pośwęcon konom fnnom Nonl Bnk of Polnd Journl on Economc nd Fnnc luy 8 3 Andrá Bodor Dvd A. Roblno Mchł Rukowk How Mndory Pnon Affc Lbor Supply Dcon nd Humn Cpl Accumulon?

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.), Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

Dookoła świata. instrukcja obsługi

Dookoła świata. instrukcja obsługi PDRÓŻ ŻYCI SZKCJ 44 ł świ rchiwum rchiwum TEKST Juli chwicz pd k instrukcj bsługi Dkł świ Pdkł świ t mrzenie nieml kżdeg pdróżnik. Mrzenie zupełnie mżliwe d spełnieni. B by n ką wyprwę pjechć, wysrczy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie?

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie? C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp,

Bardziej szczegółowo