WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ"

Transkrypt

1 ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie osttezie okłe, są pomiry okoywe z pomoą łwy optyzej Jest to zoptrzo w poziłkę milimetrową szy, wzłż której moż owolie przeswć świeąy przemiot, sozewkę i ekr Świeąym przemiotem jest zwykle przesło w ksztłie strzłki oświetlo o tył mtową żrówką Wystrzy okoć łwie optyzej pomir oległośi orz b, by wyzzyć wrtość ogiskowej zgoie z przeksztłoym rówiem sozewki: b ( ) f b W prktye przy stłej oległośi pomięzy przemiotem i obrzem: b wystrzy zmierzyć B) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej metoą Bessel Wielkośi i b występją w rówi sozewki symetryzie i moż je przestwić bez zmiy wrtośi wyrżei f Gy zrelizjemy w prktye te w wzjemie symetryze stwiei przemiot i obrz, to zwżymy, że oległość przemiot o obrz pozostie iezmieio, przy zym w pierwszym przypk otrzymjemy obrz powiększoy, w rgim zś pomiejszoy (rys )

2 ĆWICZENIE 9 Jeżeli oległość przemiot o ekr ozzymy przez, tomist oległość mięzy ob położeimi sozewki (l przypków otrzymi obrz powiększoego i pomiejszoego) przez, to jk wić z rysk spełioe są wrki: b i b Wstwiją wrtośi i b oblizoe z kł rówń (95) o rówi sozewki (9), otrzymje się rówie: f ską po przeksztłei otrzymje się wyrżeie ogiskową sozewki f w posti: ( ) ( ) f 4 4 Poiewż ( 4 f ) 0, metoę tę moż zstosowć tylko wtey, gy 4 f Rys Ilstrj pomir ogiskowej sozewki skpijąej metoą Bessel C) Wyzzie ogiskowej sozewki rozprszjąej Jk wyik z tbeli 9 sozewki rozprszjąe tworzą obrzy pozore, wię tkie, któryh ie moż zyskć ekrie Wrtość ogiskowej tkih sozewek moż wyzzyć wiem metomi Cehą wspólą tyh meto jest tworzeie kł wóh blisko położoyh siebie sozewek rozprszjąej i skpijąej, który to kł posi włśiwośi sozewki skpijąej o opowieio zmoyfikowej wrtośi ogiskowej f Zolość skpiją kł wóh blisko położoyh siebie sozewek o ogiskowej f jest rów smie zolośi skpijąyh poszzególyh sozewek o ogiskowyh f i f : f f f

3 ĆWICZENIE 9 Rówie pozwl oblizeie ogiskowej sozewki rozprszjąej f po wrkiem, że wytworzoy f f kł optyzy m włśiwośi sozewki skpijąej, tz f f, zyli ( D D ): f f f Aby wyzzyć f leży przeio zć i zmierzyć f Moż jek postąpić w iy sposób Jeśli roze promiei świetlyh wyhoząyh z pkt A i skpioyh w pkie D z pomoą sozewki skpijąej, której śroek optyzy zjje się w pkie B (rys ), postwić sozewkę rozprszjąą o śrok optyzym w pkie C w tki sposób, by oległość CD byłby miejsz o jej ogiskowej, wówzs rzezywisty obrz pkt A oli się o sozewki B o pkt E Rys Ilstrj pomir ogiskowej sozewki rozprszjąej Pkt D jest rojoym obrzem pkt E otrzymym z pomoą sozewki rozprszjąej Ozzją oległość EC, DC b otrzymje się zgoie z rówiem sozewki, gzie b jest jeme, f b b bo obrz jest rojoy, stą f b Przeprowzeie pomirów Celem ćwizei jest wyzzeie ogiskowej sozewki skpijąej wom metomi orz ogiskowej sozewki rozprszjąej A) Wyzzeie ogiskowej sozewki skpijąej Umieśić łwie optyzej pomięzy ekrem świeąym przemiotem sozewkę skpijąą Wyzzyć oległość o przemiot o ekr Oszowć iepewość mksymlą wyzzei oległośi Przeswją sozewkę otrzymć ekrie ostry powiększoy obrz przemiot Czyośi wełg pkt powtórzyć 0 rzy, z kżym rzem okoją iezleżego pomir 4 Czyośi wełg pkt powtórzyć l ostrego obrz pomiejszoego B) Wyzzeie ogiskowej sozewki skpijąej meto Bessel Ustlić położeie ekr wzglęem świeąego przemiot tk, by przez przeswie sozewki skpijąej zyskć ekrie obrz powiększoy, stępie pomiejszoy Wyzzyć oległość o przemiot o ekr Oszowć iepewość mksyml tego pomir Oległość t pozostje iezmie l wszystkih pomirów w pkth i 4

4 ĆWICZENIE 9 Reglją położeiem sozewki otrzymć ekrie pomiejszoy ostry obrz Czyość tę powtórzyć 0 rzy, z kżym rzem otją położeie C (rys ) sozewki wzglęem przemiot 4 Reglją położeiem sozewki otrzymć ekrie powiększoy ostry obrz Czyość tę powtórzyć 0 rzy, z kżym rzem otją położeie C (rys ) sozewki wzglęem przemiot C) Wyzzeie ogiskowej sozewki rozprszjąej Mięzy przemiotem i ekrem mieśić sozewkę skpijąą Przeswją ekr otrzymć im ostry pomiejszoy obrz świeąego przemiot Ootowć położeie ekr (rys, pkt D) Czyość tę powtórzyć 0 rzy Mięzy ekrem sozewką skpijąą mieśić sozewkę rozprszjąą (blisko sozewki skpijąej) Wyzzyć położeie sozewki rozprszjąej (rys, pkt C) Oszowć iepewość mksymlą tego pomir 4 Przeswją ekr poowie otrzymć ostry obrz (rys, pkt E) Czyość tę powtórzyć 0 rzy otją z kżym rzem położeie ekr Oprowie wyików pomirów A) Wyzzeie ogiskowej sozewki skpijąej Dl obrz powiększoego oblizyć śrei rytmetyzą oległośi przemiot - sozewk i i orz jego iepewość strową Ze wzor i i oblizyć iepewość strową oległośi pomięzy przemiotem ekrem wzglęiją iepewość mksymlą oszową pozs pomirów Oblizyć wrtość ogiskowej postwie wzor b ( ) f b Oblizyć iepewość złożoą bezwzglęą ogiskowej w opri o prwo przeoszei iepewośi: ( f ) iepewośi złożoej? 4 ( ) ( ) ( ) 4 Oblizyć iepewość złożoą wzglęą wrtośi ogiskowej f 5 Wyzzyć zgoie z zleżośią U f k f Któr z iepewośi pomirowyh wosi jwiększy wkł o f, r iepewość rozszerzoą przyjmją o oblizeń współzyik rozszerzei k = Sprwzić relję przeził f U f z wrtośią tbelryzą (o ile jest z) i wyiągąć wioski 6 Oblizei wełg pktów ( 5) powtórzyć l pomirów otrzymyh l obrz pomiejszoego f

5 ĆWICZENIE 9 B) Wyzzeie ogiskowej sozewki skpijąej meto Bessel Wyzzyć śreie wrtośi położeń sozewki l obrz pomiejszoego C orz obrz powiększoego C orz ih iepewośi strowe korzystją ze wzor i Wyzzyć śreią wrtość przesięi sozewki jko różię pomięzy śreimi położeimi C i C ( ) ( ) Oblizyć ogiskową sozewki ze wzor f Oblizyć iepewość strową przesięi jko smę iepewośi strowyh położeń sozewek l obrzów powiększoego i pomiejszoego oblizoyh w pkie Któr z iepewośi wosi większy wkł o iepewośi śreiej? oblizyć iepewość strową oległośi pomięzy przemiotem ekrem wzglęiją iepewość mksymlą oszową pozs pomirów 5 Ze wzor 6 W opri o prwo przeoszei błęów oblizyć iepewość złożoą bezwzglęą ogiskowej sozewki: 4 ( f ) ( ) ( ) 4 Któr z iepewośi pomirowyh wosi jwiększy wkł o iepewośi złożoej? 7 Oblizyć iepewość złożoą wzglęą wrtośi ogiskowej f 8 Wyzzyć zgoie z zleżośią U f k f f, r iepewość rozszerzoą przyjmją o oblizeń współzyik rozszerzei k = Sprwzić relję przeził f U f z wrtośią tbelryzą (o ile jest z) i wyiągąć wioski f i C) Wyzzie ogiskowej sozewki rozprszjąej Oblizyć śreią wrtość położei pkt D, zyli położei ekr l obrz otrzymego przy pomoy sozewki skpijąej Oblizyć oległość b DC, zyli różię pomięzy położeiem ekr położeiem sozewki rozprszjąej Oblizyć śreią wrtość położei pkt E, zyli położei ekr l obrz otrzymego l kł sozewek skpijąej i rozprszjąej Oblizyć oległość EC, zyli różię pomięzy położeiem ekr położeiem sozewki rozprszjąej Oblizyć ogiskową sozewki rozprszjąej postwie wzor f b b 4 Oblizyć iepewość strową ze wzor orz wrtośi położei pkt E x x i x x i x wrtośi położei pkt D

6 ĆWICZENIE 9 5 Oblizyć iepewośi strowe oległośi i b : b orz e wzglęiją iepewośi strowe położei pktów D i E orz iepewość mksymlą określei położei pkt C, 6 Oblizyć iepewość złożoą bezwzglęą ogiskowej l sozewki rozprszjąej ze wzor 4 4 przeoszei iepewośi: ( f ) b ( b) ( ) Któr z iepewośi pomirowyh wosi ( b) jwiększy wkł o iepewośi złożoej? 7 Wyzzyć zgoie z zleżośią U f k f iepewość rozszerzoą przyjmją o oblizeń współzyik rozszerzei k = Sprwzić relję przeził f U f z wrtośią tbelryzą (o ile jest z) i wyiągąć wioski Zestwić wyiki z pktów A), B) i C) wpisją je o tbeli wełg wzor (), przelizowć zyske rezltty (w tym porówć śreią wrtość ogiskowyh f i f z wrtośią ogiskowej f B orz przeziły wyzzoe przez te wrtośi z ih iepewośimi rozszerzoymi, wyiągąć wioski Stwierzić zy el ćwizei: wyzzeie ogiskowej sozewki skpijąej wyzzeie ogiskowej sozewki rozprszjąej; zostł osiągięty Tbel Ogiskowe sozewek wyzze różymi metomi Sozew k skpij ą Obrz powiększoy () () f ( f ), r ( f ) obrz pomiej -szoy () () f ( f ), r ( f ) Meto Bessel () () f B ( f ), r ( f ) sozewk rozprszją b DC (b) EC () f r ( f ), r ( f )

7 ĆWICZENIE 9 Grp Wrtośi teoretyze wielkośi wyzzyh lb określyh: Nleży potwierzić stowisk wrtośi prmetrów i ih iepewośi: Pomiry i wgi o ih wykoi: r Niepewość pomir Pkt A Pkt B Pkt C e 4 Dt i popis osoby prowząej

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU MATEMATYA W EONOMII I ZARZĄDZANIU Wykłd - Alger iiow) eszek S Zre Wektore zywy iąg liz ) p 567) 5) itp W ekooii koszyk dór zpisuje się jko wektory Np 567) jko koszyk dór wyspie Hul Gul oŝe ozzć 5 jłek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej). MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l Nazwisko Data Nr na liśie Imię Wydział Ćwizenie 36 Dzień tyg Godzina Wyznazanie ogniskowej sozewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomoą serometr I Wyznazanie ogniskowej sozewki skpiająej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ó ć ś Ą ść ś ć Ę ś ś ś ś ś Ś ś ś Ż Ł ś Ą ć Ą ś Ą Ł ś ś ś ć ś Ę ź Ś Ą Ę Ż ź ź ś Ż ś ś Ę Ę ź Ą Ś ś ś Ż Ż Ż ś Ś Ł ś Ą Ł Ł Ł ź Ą ś Ż Ą ś ś ć ź ś ś Ą ć ś ś Ś ś ć ś ź ś Ą ś Ł ć ś Ł Ł ś ś ś ść ć ś Ę ść Ż

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

kapitał trwały środki obrotowe

kapitał trwały środki obrotowe Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska). Posawowe pojęcia rachuku ekoomiczego w elekroechice Całkowie akłay iwesycyje (wyaki kapiałowe - capial

Bardziej szczegółowo

Ó Ę Ę ź ź ź Ź ź ź ź Ż Ś Ś Ż Ś ź ź Ó Ś Ż ź ć Ść Ź Ż ć Ż Ć ć ź Ź Ź Ó Ś ć ć Ż Ć Ś ć ź Ż ć Ść ć ć Ż Ś Ż ć Ż ź ć ź Ż ź ć ć Ś Ź Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ż ź Ę Ś Ś Ś Ż ć ź ć ć ć Ż Ż ć ć Ż Ź ć Ś Ś Ś Ś Ź Ó Ś Ś ć Ś ć Ć ź

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej. Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj

Bardziej szczegółowo