P 2015P 2016P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2015P 2016P"

Transkrypt

1 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 3,80 PLN 09 CZERWIEC 2014 Spółka jest na etapie porządkowania akcjonariatu. Wyniki za 2013 rok okazały się nieco słabsze od naszych wcześniejszych założeń. Bardzo dobrze wypadł z kolei 1Q 14 (sprzyjająca pogoda), jednak na razie nie przeceniamy jego znaczenia dla całego roku. Zwracamy uwagę, że w ubiegłym roku długa zima spowodowała, że popyt spiętrzył się szczególnie w okresie wakacyjnym. Podtrzymujemy nasze założenie, że spółka ma za sobą koniunkturalny dołek okresu Liczymy na pozytywne bodźce ze strony odżywającego rynku nieruchomości mieszkaniowych (w krótkim terminie także ze strony inwestycji pod wybory ) oraz napływu środków z nowego budżetu unijnego (impuls dla nowych inwestycji publicznych, ale także prywatnych). Ze względu na specyfikę produktu (wysokie koszty transportu) spółka nie jest bezpośrednio narażona na perturbacje na rynkach zagranicznych. Głównym krótkoterminowym czynnikiem ryzyka jest naszym zdaniem podaż akcji generowana przez Innova Capital. Obecna cena docelowa, 3,80 PLN, pozostaje na poziomie podobnym jak poprzednio (3,77 PLN). Przy dzisiejszym kursie implikuje to jednak obniżenie rekomendacji z Kupuj do Akumuluj. Wysoka amortyzacja wpływa na relatywnie wysoki wskaźnik P/E. Natomiast dla EV/EBITDA Libet handlowany jest wg naszych prognoz na poziomie 5,8x na 2014 rok oraz 5,4x na Nie uwzględniamy w modelu akwizycji (spółka myśli pod tym kątem zarówno w zakresie uzupełnienia posiadanego portfela zakładów jak i w kierunku integracji z kopalnią kruszyw) zdaniem zarządu, jeśli by do nich doszło, finansowane byłyby długiem. Kurs Libetu od czasu wydania naszej ostatniej rekomendacji (Kupuj, poziom docelowy: 3,77 PLN przy cenie z dnia wydania raportu 3,15 PLN) podlegał dość sporym wahaniom (2,80-3,71 PLN). W spółce w ostatnich miesiącach doszło do znaczących zmian w akcjonariacie, co także wiązało się z pojawieniem się podaży akcji ze strony dotychczas głównego właściciela, IAB Financing (za którym stał w 90% fundusz Innova a 10% Glaspin podmiot kontrolowany przez managerów Libetu). Po wzajemnych rozliczeniach pomiędzy Glaspin i Innovą, kontrolę nad spółką przejmą managerowie Libetu, którzy będą posiadać 30,1% akcji. Pakiet 8,1% pozostanie w rękach Innovy - z tej strony spodziewamy się ewentualnej podaży akcji (ostatni pakiet 4% została sprzedany po 3,2 PLN, wcześniejszy pakiet 12% po 3,0 PLN). W 1Q 14 Libet wypracował 30,1 mln PLN przychodów i 2,7 mln PLN zysku EBITDA, co jest najlepszym otwarciem roku od co najmniej 6 lat. Nie przeceniamy jednak na razie efektu dobrego 1Q 14. Pogoda sprawia, ze popyt może się rozłożyć bardziej równomiernie w ciągu roku, co implikowałoby trudność z pobiciem wyników z ubiegłych wakacji (2013 był pod tym względem bardzo dobry, najlepsza dla spółki jest umiarkowana pogoda opady deszczu lub upały zazwyczaj negatywnie wpływają na popyt). Zostawiamy sobie w tym miejscu ewentualne pole do podniesienie naszych założeń. Spodziewamy się, że w 2014 roku spółka wypracuje 241 mln przychodów, 42,5 mln PLN EBITDA i 10,3 mln PLN zysku netto. W kolejnych latach liczymy na poprawę wyników głównie na bazie ożywienia w budownictwie, które powinien przynieść przede wszystkim napływ nowych środków unijnych (co pozytywnie wpłynie naszym zdaniem także na inwestycje prywatne). W modelu przyjmujemy kolejny koniunkturalny szczyty cyklu na rynku budowlanym w okresie roku. Wycena DCF [PLN] 3,53 Wycena porównawcza [PLN] 4,42 Wycena końcowa [PLN] 3,80 Potencjał do wzrostu / spadku 15,1% Koszt kapitału 9,5% Cena rynkowa [PLN] 3,30 Kapitalizacja [mln PLN] 165,0 Ilość akcji [mln. szt.] 5 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 3,56 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 2,87 Stopa zwrotu za 3 mc 1,2% Stopa zwrotu za 6 mc 11,1% Stopa zwrotu za 9 mc 14,6% Struktura akcjonariatu: IAB Financing 38,2% Legg Mason TFI 17,9% ING OFE 5,7% Pozostali 38,3% Krzysztof Pado tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2015P 2016P Libet WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 287,1 209, ,3 258,8 277,4 EBITDA [mln PLN] 64,6 28,7 38,6 42,5 44,7 49,5 EBIT [mln PLN] 47,2 8,4 15,6 19,5 22,2 26,3 Zysk netto [mln PLN] 31,6 3,5 6,1 10,3 12,8 16,6 P/BV 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 P/E 5,2 47,8 26,9 16,0 12,9 1 EV/EBITDA 3,9 9,2 6,9 5,8 5,4 4,7 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 EV/EBIT 5,3 31,5 17,0 12,6 10,9 8,9 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...3 WYCENA PORÓWNAWCZA...6 ZMIANY W AKCJONARIACIE...7 OTOCZENIE RYNKOWE...8 WYNIKI ZA 1Q 14 I PROGNOZA NA KOLEJNE OKRESY...12 DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena Libetu opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 4,42 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 3,53 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 70% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 30% dla wyceny porównawczej. Niższa waga wyceny porównawczej wynika z braku spółek dokładnie odpowiadających profilowi Libetu (w wycenie oparliśmy się na wskaźnikach polskich producentów materiałów budowlanych oraz zagranicznych producentów kostki, którzy jednak w swojej ofercie posiadają także dużo szerszą paletę produktów oraz prowadzą działalność na większą skalę). Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 3,80 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 70% 3,53 Wycena metodą porównawczą 30% 4,42 Wycena 1 akcji Libet [PLN] 3,80 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (4,50%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: W 2014 roku zakładamy wzrost przychodów do 241 mln PLN (+9,7%) i EBITDA do 42,5 mln PLN (+10,3% r/r). Zwracamy uwagę, że w zasadzie cały wzrost został wypracowany w 1Q 14 zakładamy, że z jednej strony w 1Q 14 baza z ubiegłego roku była niska, ale już w 2-4Q 14 będzie wymagająca i duży wpływ na wyniki może mieć pogoda w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień). W kolejnych latach zakładamy dość konserwatywne przyrosty sprzedaży na poziomie CAGR 23/14=1,6% (przyjmując kolejny cykliczny dołek w okresie na rynku budowlanym, co wyrażone jest w spadku przychodów w modelu w tym okresie). Po odbudowie w 2013 nie widzimy na razie dużego pola do poprawy rentowności EBITDA (rynek jest mocno konkurencyjny, część cięć kosztowych z 2013 roku nie będzie możliwa do przełożenia na lepsze przychodowo lata np. koszty remontów czy redukcja załogi). W 2013 roku marża wyniosła 17,5%, w kolejnych latach przyjmujemy, że będzie wahać się pomiędzy 17-18%. Przyrost EBITDA w naszym modelu generowany jest przede wszystkim od strony wzrostu sprzedaży. CAPEX spółki w 2014 roku zakładamy na poziomie około 5-6 mln PLN. W kolejnych latach nie zakładamy, że nakłady inwestycyjne przekroczą poziom amortyzacji (w modelu przyjmujemy, że przychody jedynie w okresie będą minimalnie wyższe od poziom z rekordowego 2007 roku) typowe inwestycje odtworzeniowe to około 5-6 mln PLN, wyższy CAPEX to modernizacje/zakup linii produkcyjnych (koszt linii to około 2-3 mln EUR, przełożenie na moce to około 0,5-1,0 mln mkw). W latach, dla których zakładamy spadek przychodów r/r, przyjmujemy także ograniczenie CAPEX-u. Szacujemy, że obecnie moce produkcyjne spółki wykorzystywane są średniorocznie w około 80-85%. W okresie rezydualnym CAPEX jest równy amortyzacji z 2023 roku. Model nie uwzględnia akwizycji (np. przejęć kopalni złóż). Zmiany prognozowanych wyników w porównaniu z poprzednim modelem zostały przedstawione w osobnej tabeli w rozdziale dotyczącym prognoz. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Dług netto przyjęto z końca 2013 roku. Ujęto w nim 5,3 mln PLN pożyczki z IAB. Do obliczeń przyjęliśmy 5 mln akcji Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 9 czerwca 2014 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 176,7 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 3,53 PLN. 3

4 Model DCF 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 241,3 258,8 277,4 294,5 297,9 280,6 266,2 267,3 272,5 277,9 EBIT [mln PLN] 19,5 22,2 26,3 30,1 31,2 26,2 23,0 23,7 25,0 25,3 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 3,7 4,2 5,0 5,7 5,9 5,0 4,4 4,5 4,7 4,8 NOPLAT [mln PLN] 15,8 18,0 21,3 24,4 25,3 21,2 18,6 19,2 20,2 20,5 Amortyzacja [mln PLN] 23,0 22,5 23,1 23,1 22,4 22,2 22,2 21,6 21,4 22,1 CAPEX [mln PLN] -5,6-21,0-21,1-22,4-10,7-8,7-8,3-15,0-21,5-22,2 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -8,9-5,7-6,0-5,5-1,1 5,6 4,7-0,4-1,7-1,7 FCF [mln PLN] 24,4 13,8 17,4 19,6 35,8 40,3 37,2 25,6 18,4 18,6 DFCF [mln PLN] 23,3 12,2 14,1 14,6 24,5 25,3 21,3 13,4 8,8 8,2 Suma DFCF [mln PLN] 165,6 Wartość rezydualna [mln PLN] 255,5 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 111,8 Wartość firmy EV [mln PLN] 277,4 Dług netto 2013 [mln PLN] 100,7 Wartość kapitału [mln PLN] 176,7 Ilość akcji [mln szt.] 5 Wartość kapitału na akcję [PLN] 3,53 Przychody zmiana r/r 9,7% 7,3% 7,2% 6,2% 1,2% -5,8% -5,1% 0,4% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 25,1% 13,7% 18,7% 14,2% 3,8% -16,2% -12,2% 3,4% 5,2% 1,5% FCF zmiana r/r - -43,3% 25,6% 12,6% 83,3% 12,4% -7,8% -31,3% -27,9% 1,2% Marża EBITDA 17,6% 17,3% 17,8% 18,1% 18,0% 17,2% 17,0% 17,0% 17,0% 17,1% Marża EBIT 8,1% 8,6% 9,5% 10,2% 10,5% 9,3% 8,6% 8,9% 9,2% 9,1% Marża NOPLAT 6,6% 6,9% 7,7% 8,3% 8,5% 7,6% 7,0% 7,2% 7,4% 7,4% CAPEX / Przychody 2,3% 8,1% 7,6% 7,6% 3,6% 3,1% 3,1% 5,6% 7,9% 8,0% CAPEX / Amortyzacja 24,2% 93,2% 91,2% 96,8% 47,9% 39,2% 37,2% 69,2% 100,5% 100,7% Zmiana KO / Przychody 3,7% 2,2% 2,2% 1,9% 0,4% -2,0% -1,8% 0,1% 0,6% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 41,7% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Stopa wolna od ryzyka 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% Udział kapitału własnego 75,6% 77,9% 80,8% 84,7% 89,5% 93,1% 95,1% 97,0% 99,1% 10% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% Udział kapitału obcego 24,4% 22,1% 19,2% 15,3% 10,5% 6,9% 4,9% 3,0% 0,9% % WACC 8,4% 8,5% 8,6% 8,8% 9,0% 9,2% 9,3% 9,4% 9,5% 9,5% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 4

5 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 3,12 3,30 3,52 3,80 4,16 4,63 5,30 6,30 7,96 0,8 2,92 3,08 3,27 3,51 3,82 4,21 4,75 5,53 6,76 beta 0,9 2,74 2,88 3,05 3,26 3,52 3,85 4,29 4,91 5,85 1,0 2,57 2,70 2,85 3,03 3,25 3,53 3,90 4,41 5,13 1,1 2,42 2,53 2,66 2,82 3,01 3,25 3,56 3,98 4,56 1,2 2,27 2,37 2,49 2,63 2,80 3,00 3,27 3,61 4,08 1,3 2,14 2,23 2,33 2,45 2,60 2,78 3,01 3,30 3,68 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 3,33 3,54 3,80 4,12 4,55 5,12 5,96 7,28 9,64 4% 2,92 3,08 3,27 3,51 3,82 4,21 4,75 5,53 6,76 Premia za ryzyko 5% 2,57 2,70 2,85 3,03 3,25 3,53 3,90 4,41 5,13 6% 2,27 2,37 2,49 2,63 2,80 3,00 3,27 3,61 4,08 7% 2,01 2,09 2,18 2,29 2,42 2,58 2,77 3,02 3,34 8% 1,78 1,85 1,92 2,01 2,11 2,23 2,38 2,56 2,79 9% 1,58 1,63 1,69 1,76 1,84 1,94 2,05 2,19 2,36 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 6,27 5,84 5,46 5,12 4,82 4,54 4,29 4,06 3,85 4% 5,35 4,92 4,54 4,21 3,92 3,65 3,42 3,20 3,00 Premia za ryzyko 5% 4,63 4,21 3,85 3,53 3,25 3,00 2,78 2,58 2,40 6% 4,06 3,65 3,31 3,00 2,74 2,51 2,30 2,11 1,94 7% 3,59 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,91 1,73 1,57 8% 3,20 2,82 2,51 2,23 1,99 1,78 1,60 1,43 1,28 9% 2,87 2,51 2,20 1,94 1,71 1,51 1,33 1,18 1,03 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o konsensus rynkowy dla prognoz na lata dla zagranicznych producentów materiałów budowlanych mających w swojej ofercie kostkę brukową oraz krajowych producentów materiałów budowlanych. Analizę oparto na wskaźnikach P/E oraz EV/EBITDA. Dla każdego roku przyjęliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Libetu ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 221,0 mln PLN mln PLN, co odpowiada 4,42 PLN na jedną akcję. Ze względu na ograniczoną porównywalność Libetu do innych podmiotów (spółka koncentruje się na produkcji kostki brukowej), przyjmujemy udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie na poziomie 30%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2014P 2015P 2016P 2014P 2015P 2016P Marshalls 20,4 13,7 11,0 9,5 7,4 6,2 Wienerberger 91,9 26,5 16,4 7,3 6,2 5,1 Boral 25,1 17,7 13,8 8,7 8,0 6,8 CRH 25,0 17,9 14,5 10,7 9,0 7,7 Ferro 11,6 9,4 9,0 8,2 7,5 7,0 Nowa Gala 16,1 10,1 8,3 5,3 4,7 3,8 Rovese - 27,5 17,6 7,0 6,2 5,6 Selena FM 12,7 8,7 8,2 6,4 5,5 5,1 Śnieżka 16,9 13,4 12,2 1 8,7 8,0 Mediana 18,7 13,7 12,2 8,2 7,4 6,2 Libet 16,0 12,9 1 5,8 5,4 4,7 Premia/dyskonto dla Libetu -14,4% -6,4% -18,2% -29,2% -26,7% -23,1% Wycena wg wskaźnika 3,85 3,52 4,03 5,34 5,06 4,71 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3,80 5,03 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 4,42 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. szacunki własne, Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Libet Marshalls Wienerberger Boral CRH Ferro Nowa Gala Rovese Selena Śnieżka % 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 1% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 6

7 ZMIANY W AKCJONARIACIE Przy zakupie Libetu od koncernu Anglo American w 2010 roku pomiędzy grupą managerów spółki (osoby z zarządu i RN) oraz Innovą zawarte zostało porozumienie, która umożliwiało im przejęcie kontroli kapitałowej nad spółką przy spełnieniu określonych warunków (uzyskanie przez fundusz z inwestycji w Libet odpowiedniej kwoty ze sprzedaży akcji spółki w ramach IPO, na rynku wtórnym oraz z dywidend). Bezpośrednim akcjonariuszem Libetu był (formalnie nadal jest) wehikuł IAB Financing (obecnie znajduje się w nim 38,2% akcji Libetu), którego w 90% udziałowcem jest IAB II (podmiot kontrolowany przez fundusz Innova), natomiast 10% należy do spółki Glaspin, którą kontroluje grupa managerów Libetu. Po zarejestrowaniu zmian w akcjonariacie Glaspin będzie posiadał 30,1% akcji Libetu a Innovie pozostanie 8,1% akcji (poprzez IAB Financing). Cała transakcja ma dojść do skutku w ciągu kilku miesięcy (konieczna jest jeszcze zgoda UOKiK, która raczej powinna być formalnością). Docelowa struktura akcjonariatu liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Glaspin Consultants * 30,1%* * 30,1%* IAB Financing * 8,1%* * 8,1%* Legg Mason TFI ,9% ,9% ING OFE ,7% ,7% Pozostali ,3% ,31% Razem % % Źródło: BDM S.A., spółka, *dane szacunkowe, dokładna liczba akcji zależeć będzie od ich wartości rynkowej w terminie wykonania umowy Ze strony Innova Capital spodziewamy się dalszej podaży akcji. Z ostatnich informacji wynika, że fundusz ma nowe giełdowe inwestycje (ATM, Bakalland), co pozwala sądzić, że pozostanie z pakietem Libetu na poziomie 8,1% nie będzie priorytetem. Jesienią pakiet 12% akcji został sprzedany po 3,00 PLN a pod koniec kwietnia pakiet 4,0% po 3,20 PLN. Kurs Libetu [PLN] i WIG (znormalizowany) 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 Libet WIG znormalizowany Źródło: BDM S.A 7

8 OTOCZENIE RYNKOWE Libet posiada 14 zakładów produkcyjnych (24 linie produkcyjne o maksymalnych mocach produkcyjnych na poziomie 14 mln mkw rocznie kostki standardowej, kostka premium zmniejsza wolumen produkcji szacujemy, że realne moce przy obecnym mixie produktowym są bliższe 12 mln mkw), co pozwala zaliczać się do grona trzech ogólnopolskich producentów (obok Polbruku oraz Semmelrock), którzy skupiają około połowy krajowej produkcji. Liderami rynku ogółem są na zbliżonym poziomie Polbruk (spółka zależna CHR) i Libet, który z kolei jest największym producentem kostki klasy premium (około 40% udział w przychodach spółki). Pozostali gracze (np. Pozbruk, Bruk-Bet) mają charakter regionalny lub lokalny (główną barierą są koszty transportu do odbiorców, ograniczające opłacalność sprzedaży zwykle w promieniu km od zakładu). Libet prowadzi sprzedaż głównie (około połowa przychodów) w oparciu o sieć Autoryzowanych Punktów Sprzedaży (APS, największa w Polsce tego typu sieć). Pozostałe przychody generowane są poprzez sprzedaż do hurtowni, firm ogólnobudowlanych oraz firm zajmujących się budownictwem drogowym. Działalność spółki jest uzależniona od ogólnej koniunktury w budownictwie oraz od tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Sytuacja sektora budowlanego, zarówno mieszkaniowego, jak i komercyjnego, ma znaczący wpływ na kształtowanie się popytu na produkty Libetu z segmentu premium, zaś inwestycje infrastrukturalne wpływają na zapotrzebowanie na produkty z segmentu przemysłowego/standardowego. Rynek kostki brukowej w Polsce [mln mkw] Segmentacja rynku kostki brukowej [wartościowo] 8 28% 6 21% premium 23% 4 14% 2 7% P2015P2016P2017P2018P 0% % -14% inne 77% rynek kostki brukowej w Polsce [mln mkw] dynamika r/r premium inne Źródło: BDM S.A., spółka (prognoza PMR) Przychody Libetu wg rodzaju kostki [mln PLN] Źródło: BDM S.A szacunek., spółka, cały rynek określa się na 1,37 mld PLN w 2013 roku Udziały spółki w rynku kostki % 40% % 80% 70% 35% 30% % 25% % 40% 30% 20% 15% 60 20% 10% premium inne premium inne 10% 0% 5% 0% premium ogółem Źródło: BDM S.A., spółka, na segment inne składa się głownie kostka przemysłowa (historycznie około 2/3 segmentu) Źródło: BDM S.A., spółka (za PMR) Według danych podawanych przez spółkę (za PMR) rynek kostki brukowej w 2013 skurczył się drugi raz rzędu (tym razem o 13% r/r). Jego wartość szacuje się obecnie na 1,37 mld PLN (w szczycie w 2011 roku było to 1,76 mld PLN). Rok 2014 i kolejne okresy zapowiadają się lepiej. Już początek roku przyniósł mocne dynamiki sprzedaży (jednak w sporej mierze może za to odpowiadać pogoda, kwiecień dla dynamiki sprzedaży 8

9 cementu, który dobrze koreluje ze sprzedaży kostki, także wyglądał obiecująco, natomiast za maj wzrostu r/r już nie było). Liczymy na pozytywne bodźce ze strony odżywającego rynku nieruchomości mieszkaniowych (zwracamy uwagę na wyraźny wzrost wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań deweloperskich, rynek domów nadal się nie przebudził) oraz napływu środków z nowego budżetu unijnego (impuls dla nowych inwestycji publicznych). W krótkim terminie pozytywny wpływ mogą przynieść także inwestycje samorządowe ( pod wybory ). Ze względu na specyfikę produktu (wysokie koszty transportu) spółka nie jest bezpośrednio narażona na perturbacje na rynkach zagranicznych. Pośrednio wrażliwa jest na sytuację na rynku bankowym (inwestycje deweloperskie finansowane z kredytów). Dynamika produkcji budowlanej oraz produkcji cementu (średnia 3 m-ce) 6% 4% 2% Przychody Libetu na tle produkcji budowlanej oraz produkcji cementu 5% 4% 3% 2% 1% % % % -1% -2% % -6% produkcja cementu produkcja budowlana -3% -4% produkcja cementu r/r produkcja budowlana r/r Libet przychody r/r Źródło: BDM S.A., GUS Koniunktura na rynku mieszkań deweloperskich w Polsce [tys szt] wydane pozwolenia na budowę mieszkań - indywidualne mieszkania oddane do użytkowania - indywidualne Źródło: BDM S.A., GUS, 3 miesiące narastająco Źródło: BDM S.A., GUS Koniunktura na rynku domów w Polsce [tys szt] 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5, wydane pozwolenia na budowę mieszkań - deweloperskie mieszkania oddane do użytkowania - deweloperskie Źródło: BDM S.A., GUS, średnia 3 miesięczna 9

10 Wydane pozwolenia na budowę domów [tys szt] 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 Wydane pozwolenia na budowę mieszkań deweloperskich [tys szt] 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2, Źródło: BDM S.A., GUS Rozpoczęte inwestycje w budownictwie mieszkaniowym [tys szt] 25,0 2 15,0 1 5, Źródło: BDM S.A., GUS Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych [mln PLN] Q 2Q 3Q 4Q Źródło: BDM S.A., GUS Źródło: BDM S.A., AMRON Indeks cen kostki publikują Polskie Składy Budowlane. W 2011 i 2012 roku ceny znajdowały się pod presją, ze względu na ograniczany popyt i silną konkurencję. Okres Q 14 przyniósł ustabilizowanie się sytuacji (pomiędzy lutym 13 a kwietniem 14 ceny w zasadzie się nie zmieniły). Z analizy danych prezentowanych przez Libet w prospekcie wynika, że średnie ceny kostki obniżały się także w poprzednich latach ( ), głównie w segmencie przemysłowym i standardowym. Odpowiedzią spółki na powyższy trend jest duży udział w przychodach segmentu kostki premium, którego spółka jest liderem. Z danych prezentowanych przez Libet w prospekcie za lata wynika, że przeciętna cena kostki premium jest o 20-30% wyższa od kostki przemysłowej, przy zbliżonym koszcie wytworzenia. Około 55-60% kosztów rodzajowych stanowią koszty zużycia materiałów i energii. W tym około 90% to surowce: cement oraz kruszywa (żwir, piasek), których proporcje wartościowe rozkładają się mniej więcej po połowie oraz w mniejszym znaczeniu kruszywa szlachetne, barwniki czy pucolany. Koszty surowca uwzględniają także koszty jego transportu (ok % kosztu zakupu). Libet zawiera umowy gwarantujące cenę i orientacyjny wolumen dostaw surowców. Z producentami cementu umowy zawierane są na okresy roczne, zaś z dostawcami kruszyw najczęściej na okresy 6-miesięczne. W przypadku wystąpienia napięć na rynku cementu (np. istotny wzrost cen w ciągu roku) może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy producenci cementu zaproponują podwyżkę zapisanych w umowach cen. Spółka w umowach na dostawy surowców stara się wykorzystać fakt, że jest odbiorcą zapewniającym stabilny wolumen odbioru na przestrzeni roku (w przeciwieństwie do projektów inwestycyjnych, które generują duży ale jednorazowy popyt). Indeks cen cementu publikowany jest przez Polskie Składy Budowlane (prezentujemy poniżej wraz z indeksem cen kostki). Zdaniem spółki faktyczna cena zakupu cementu jest wyraźnie bardziej wygładzona niż na wykresie, ze względu na długoterminowe kontrakty. Generalnie jednak od 2012 roku ceny nie podlegają 10

11 większym wahaniom. Z wypowiedzi zarządu wynika, że w 2014 roku ceny mixu surowcowego mają być na zbliżonym poziomie do 2013 roku. Indeks cen kostki brukowej i cementu PSB Szacunkowa struktura kosztów surowcowych 117,0 114,0 111,0 108,0 105,0 102,0 99,0 96,0 93,0 kruszywa szlachetne piasek barwniki pucolany żwir plastyfikatory inne cement szary 9 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12 kwi 12 lip 12 paź 12 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi 14 kostka brukowa cement cement biały Źródło: BDM S.A., PSB Struktura kosztów rodzajowych kwartalnie [mln PLN] Źródło: BDM S.A., spółka, na podstawie prospektu emisyjnego Roczna struktura kosztów rodzajowych [mln PLN] Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q' % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,5 9,3 9,7 31,1 32,5 29,2 29,8 28,0 32,7 170,2 111,4 135,4 17,4 20,3 23, amortyzacja zużycie materiałów i energii amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce wynagrodzenia z narzutami usługi obce wynagrodzenia z narzutami pozostałe przychody i zrównane z nimi pozostałe Źródło: BDM S.A., spółka Źródło: BDM S.A., spółka 11

12 WYNIKI ZA 1Q 14 I PROGNOZA NA KOLEJNE OKRESY Wyniki finansowe [mln PLN] 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 Przychody 22,5 91,9 96,8 75,9 15,3 69,2 69,0 55,9 10,1 63,5 83,7 62,7 30,1 Wynik brutto na sprzedaży -1,9 24,5 27,3 21,7-2,1 16,1 17,0 11,8-0,6 17,8 18,3 13,8 3,2 Wynik na sprzedaży -8,4 14,9 22,1 12,2-7,9 5,8 7,1 1,7-7,0 10,1 9,2 2,2-3,0 EBITDA -3,9 19,8 28,8 19,9-3,6 10,4 11,8 10,1-1,8 16,7 15,6 8,0 2,7 EBIT -8,1 15,5 24,1 15,7-7,8 6,1 7,4 2,7-7,2 10,8 9,3 2,8-2,8 Zysk brutto -9,5 13,3 21,5 14,3-9,4 4,0 5,7 0,7-8,7 8,9 9,3 2,8-2,8 Zysk netto -7,7 11,3 18,5 9,5-7,6 2,9 5,8 2,4-7,2 7,4 9,3 2,8-2,8 Cash flow operacyjny -12,7 25,0 11,7 13,4-15,4 5,6 13,4 27,6-8,1 5,6 1,3 13,9 2,8 Marża zysku brutto ze sprzed. -8,6% 26,7% 28,2% 28,6% -13,7% 23,3% 24,6% 21,2% -6,1% 28,0% 21,8% 22,0% 10,8% Marża EBITDA -17,5% 21,6% 29,8% 26,2% -23,3% 15,0% 17,1% 18,1% -17,9% 26,4% 18,7% 12,8% 8,9% Marża EBIT -35,8% 16,9% 24,9% 20,7% -50,7% 8,8% 10,8% 4,8% -71,2% 16,9% 11,1% 4,4% -9,2% Marża zysku netto -34,2% 12,3% 19,1% 12,6% -49,6% 4,2% 8,3% 4,3% -71,2% 11,6% 11,1% 4,4% -9,2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 1Q 14 Sezonowo 1Q to zdecydowanie najsłabszy dla Libetu okres w roku. W 1Q 14 spółka odnotowała 30,1 mln PLN przychodów (+198% r/r), 2,7 mln PLN EBITDA (w 1Q 13 było -1,8 mln PLN) oraz -3,6 mln PLN straty netto (było -7,2 mln PLN). Koszty SG&A były na zbliżonym poziomie r/r. Na dynamiki wyniki wpływ miała niska baza z ubiegłego roku, dobra pogoda w 1Q 14 oraz przygotowana na wyższą sprzedaż stany magazynowe z końca 2013 roku. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły +2,8 mln PLN (-8,1 mln PLN w 1Q 13). kolejne okresy Nie przeceniamy na razie efektu dobrego 1Q 14. Dobra pogoda na początku sezonu sprawiła, ze popyt może się rozłożyć bardziej równomiernie w ciągu roku, co z kolei może implikować trudność z pobiciem wyników z ubiegłych wakacji (2013 był pod tym względem bardzo dobry, najlepsza dla spółki jest umiarkowana pogoda opady deszczu lub upały zazwyczaj negatywnie wpływają na popyt). Po dynamicznych wzrostach w I-IV 14 w produkcji i sprzedaży cementu (wskaźnik dobrze korelujący ze sprzedażą kostki brukowej), maj przyniósł już wyhamowanie dynamiki wzrostu do zera. Zostawiamy sobie w tym miejscu ewentualne pole do podniesienie naszych założeń. Spodziewamy się, że w 2014 roku spółka wypracuje 241 mln przychodów, 42,5 mln PLN EBITDA i 10,3 mln PLN zysku netto. Prognozy w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q' Q'14 2Q'14P 3Q'14P 4Q'14P 2014P Przychody ze sprzedaży 15,3 69,2 69,0 55,9 209,5 10,1 63,5 83,7 62, ,1 65,5 80,2 65,5 241,3 Zysk brutto ze sprzedaży -2,1 16,1 17,0 11,8 42,9-0,6 17,8 18,3 13,8 49,2 3,2 18,6 18,9 14,1 54,8 Zysk na sprzedaży -7,9 5,8 7,1 1,7 6,8-7,0 10,1 9,2 2,2 14,5-3,0 10,6 1 2,0 19,6 EBITDA -3,6 10,4 11,8 10,1 28,7-1,8 16,7 15,6 8,0 38,6 2,7 16,1 15,7 8,1 42,5 EBIT -7,8 6,1 7,4 2,7 8,4-7,2 10,8 9,3 2,8 15,6-2,8 10,6 9,9 1,7 19,5 Zysk (strata) brutto -9,4 4,0 5,7 0,7 1,0-8,7 8,9 7,3 0,8 8,3-4,3 8,9 8,2-0,2 12,7 Zysk (strata) netto -7,6 2,9 5,8 2,4 3,5-7,2 7,4 6,4-0,5 6,1-3,6 7,2 6,7 10,3 Marża brutto ze sprzedaży -13,7% 23,3% 24,6% 21,2% 20,5% -6,1% 28,0% 21,8% 22,0% 22,4% 10,8% 28,4% 23,5% 21,5% 22,7% Marża EBITDA -23,3% 15,0% 17,1% 18,1% 13,7% -17,9% 26,4% 18,7% 12,8% 17,5% 8,9% 24,5% 19,6% 12,4% 17,6% Marża EBIT -50,7% 8,8% 10,8% 4,8% 4,0% -71,2% 16,9% 11,1% 4,4% 7,1% -9,2% 16,2% 12,4% 2,7% 8,1% Marża zysku netto -49,6% 4,2% 8,3% 4,3% 1,6% -71,2% 11,6% 7,7% -0,8% 2,8% -11,9% 11,0% 8,3% % 4,3% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A, spółka W kolejnych w naszym modelu dokonaliśmy kilku korekt względem poprzedniego raportu: słabsze od wcześniejszych założeń marże w 2013 roku skłaniają nad do bardziej konserwatywnego podejścia w tym zakresie w najbliższych 3-4 latach (zakładaliśmy rentowność EBITDA w pobliżu 20% a wyszło 17,5%) spółka może mieć już ograniczone pole do cięć kosztowych poniżej bazy z 2013 roku, przesunęliśmy górkę wyników z 2017 na 2018 rok (implikuje to słabsze dynamiki w okresie , lepszy niż poprzednio okres i zejście się wyników w 2020 roku) jest to pochodną aktualizacji naszego modelu dla produkcji budowlano-montażowej (przyjmujemy szczyt cyklu na przełomie 2017/18 12

13 roku, gdy w najbardziej zaawansowanej formie powinny znajdować się inwestycje finansowane z nowego budżetu unijnego), zmodyfikowaliśmy nieco rozłożenie CAPEX-u suma nakładów w okresie jest jednak praktycznie taka sama (98 mln PLN) przyjmujemy, że 5-6 mln PLN/rok to niezbędny CAPEX odtworzeniowy, reszta to rozbudowa/modernizacja mocy (obecnie szacujemy, że moce wykorzystane są średnio w 80-85%), w okresie rezydualnym CAPEX jest równy amortyzacji, poniżej przedstawiamy tabelę z głównymi zmianami. Zmiana prognoz w stosunku do poprzedniego modelu [mln PLN] 2013P 2013 odchylenie 2014P 2014P zmiana 2015P 2015P zmiana 2016P 2016P zmiana poprzednio realizacja poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 207,1 22 6,2% 224,2 241,3 7,6% 246,6 258,8 4,9% 288,6 277,4-3,9% EBITDA 40,8 38,6-5,3% 43,7 42,5-2,7% 47,0 44,7-4,8% 54,0 49,5-8,4% EBIT 18,3 15,6-14,7% 21,8 19,5-10,6% 25,9 22,2-14,3% 32,9 26,3-2% Zysk (strata) netto 9,1 6,1-32,4% 12,3 10,3-16,2% 16,0 12,8-19,7% 22,1 16,6-24,9% CAPEX 5,6 8,6 53,6% 1 5,6-44,3% 17,5 21,0 19,7% 19,0 21,1 10,7% Marża EBITDA 19,7% 17,5% 19,5% 17,6% 19,0% 17,3% 18,7% 17,8% Marża EBIT 8,8% 7,1% 9,7% 8,1% 10,5% 8,6% 11,4% 9,5% Marża zysku netto 4,4% 2,8% 5,5% 4,3% 6,5% 5,0% 7,7% 6,0% 2017P 2017P zmiana 2018P 2018P zmiana 2019P 2019P zmiana 2020P 2020P zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 297,2 294,5-0,9% 279,4 297,9 6,6% 251,4 280,6 11,6% 261,5 266,2 1,8% EBITDA 54,3 53,2-2,0% 49,3 53,6 8,7% 41,8 48,4 15,6% 43,8 45,1 3,2% EBIT 33,2 30,1-9,5% 28,8 31,2 8,2% 21,4 26,2 22,0% 23,3 23,0-1,6% Zysk (strata) netto 23,0 20,3-12,0% 20,6 22,2 7,8% 15,7 19,2 22,1% 18,0 17,4-3,1% CAPEX 16,6 22,4 34,5% 10,1 10,7 6,6% 10,1 8,7-13,5% 14,6 8,3-43,7% Marża EBITDA 18,3% 18,1% 17,6% 18,0% 16,6% 17,2% 16,7% 17,0% Marża EBIT 11,2% 10,2% 10,3% 10,5% 8,5% 9,3% 8,9% 8,6% Marża zysku netto 7,7% 6,9% 7,4% 7,5% 6,2% 6,8% 6,9% 6,5% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A, spółka, * porównanie względem rekomendacji z Przychody [mln PLN] i marża netto EBITDA [mln PLN] 35 14,0% 7 28,0% 30 12,0% 6 24,0% 25 11,0% 1% 5 22,5% 2% 20 8,4% 8,0% 4 17,5% 17,6% 17,3% 17,8% 18,1% 18,0% 17,2% 17,0% 17,0% 17,0% 17,1% 16,0% 15 7,5% 7,3% 7,4% 6,9% 6,8% 6,9% 6,5% 6,0% 3 13,7% 13,7% 12,0% 6,0% ,0% 4,3% 1,6% 2,8% 4,0% 2,0% 2 1 8,0% 4,0% % 48,8 64,6 28,7 38,6 42,5 44,7 49,5 53,2 53,6 48,4 45,1 45,4 46,4 47,4 % przychody marża netto EBITDA marża EBITDA Źródło: BDM S.A. Źródło: BDM S.A. 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Aktywa trwałe 270,4 255,5 238,1 236,5 234,5 233,8 222,1 208,6 194,7 188,0 188,1 188,3 Wartości niematerialne i prawne 63,3 67,5 64,7 62,1 59,5 57,1 54,6 52,2 49,8 47,4 45,0 42,7 Rzeczowe aktywa trwałe 195,7 176,3 161,6 162,7 163,2 164,9 155,7 144,6 133,1 128,8 131,3 133,8 Pozostałe aktywa trwałe 11,4 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 Aktywa obrotowe 94,9 124,9 144,4 150,9 158,6 161,9 166,4 163,6 169,2 174,7 174,4 177,8 Zapasy 44,2 69,1 72,0 77,2 82,7 87,9 88,9 83,7 79,4 79,7 81,3 82,9 Należności krótkoterminowe 46,6 53,2 58,3 62,6 67,1 71,2 72,0 67,8 64,3 64,6 65,9 67,2 Inwestycje krótkoterminowe 3,0 0,2 11,7 8,7 6,4 0,4 3,1 9,7 23,1 28,0 24,8 25,3 -środki pieniężne 3,0 0,2 11,7 8,7 6,4 0,4 3,1 9,7 23,1 28,0 24,8 25,3 Pozostałe aktywa obrotowe 1,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Aktywa razem 365,3 380,4 382,4 387,5 393,1 395,7 388,5 372,2 363,9 362,7 362,5 366,0 Kapitał (fundusz) własny 206,2 212,3 222,6 231,3 242,8 256,4 268,5 271,0 274,0 279,6 285,6 291,2 Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 159,1 168,1 159,8 156,1 150,3 139, ,2 89,9 83,1 76,9 74,8 Rezerwy na zobowiązania 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 Zobowiązania długoterminowe 75,0 69,9 64,9 59,9 49,9 34,9 14,9 - oprocentowane 75,0 69,9 64,9 59,9 49,9 34,9 14,9 Zobowiązania krótkoterminowe 72,4 86,5 83,2 84,5 88,7 92,6 93,4 89,5 78,2 71,4 65,2 63,1 - oprocentowane 27,5 31,1 28,4 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 17,7 10,7 3,3 Pasywa razem 365,3 380,4 382,4 387,5 393,1 395,7 388,5 372,2 363,9 362,7 362,5 366,0 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Przychody netto ze sprzedaży 209, ,3 258,8 277,4 294,5 297,9 280,6 266,2 267,3 272,5 277,9 Koszty produktów, tow. i materiałów 166,6 169,5 186,5 199,5 211,7 222,1 223,8 214,0 204,9 205,0 208,3 212,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42,9 50,5 54,8 59,3 65,7 72,5 74,1 66,6 61,3 62,2 64,2 65,4 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 36,0 35,3 35,1 37,0 39,3 42,3 42,8 40,3 38,2 38,4 39,1 39,9 Zysk (strata) na sprzedaży 6,8 15,2 19,6 22,3 26,5 30,2 31,4 26,3 23,1 23,9 25,1 25,5 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 1,6 0,4-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 EBITDA 28,7 38,6 42,5 44,7 49,5 53,2 53,6 48,4 45,1 45,4 46,4 47,4 EBIT 8,4 15,6 19,5 22,2 26,3 30,1 31,2 26,2 23,0 23,7 25,0 25,3 Saldo działalności finansowej -7,4-7,3-6,8-6,4-5,9-5,0-3,8-2,5-1,5-0,8-0,3 0,1 Zysk (strata) brutto 1,0 8,3 12,7 15,8 20,5 25,0 27,4 23,7 21,5 22,9 24,7 25,4 Zysk (strata) netto mniejszości Zysk (strata) netto* 3,5 6,1 10,3 12,8 16,6 20,3 22,2 19,2 17,4 18,6 2 20,6 *przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CF [mln PLN] P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Przepływy z działalności operacyjnej 31,3 13,6 31,3 36,0 39,6 42,9 47,2 49,2 45,4 40,6 39,9 40,8 Przepływy z działalności inwestycyjnej -18,1-8,5-5,5-20,8-21,0-22,4-10,7-8,6-8,0-14,6-21,2-21,9 Przepływy z działalności finansowej -14,5-7,9-14,4-18,1-20,9-26,5-33,8-33,9-24,0-21,1-21,9-18,4 Przepływy pieniężne netto -1,3-2,7 11,5-2,9-2,3-6,0 2,7 6,6 13,4 4,9-3,2 0,5 Środki pieniężne na początek okresu 4,2 3,0 0,2 11,7 8,7 6,4 0,4 3,1 9,7 23,1 28,0 24,8 Środki pieniężne na koniec okresu 3,0 0,2 11,7 8,7 6,4 0,4 3,1 9,7 23,1 28,0 24,8 25,3 14

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P Przychody zmiana r/r 5,0% 9,7% 7,3% 7,2% 6,2% 1,2% -5,8% -5,1% 0,4% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 34,2% 10,3% 5,0% 10,7% 7,5% 0,8% -9,8% -6,7% 0,5% 2,2% 2,2% EBIT zmiana r/r 85,6% 25,1% 13,7% 18,7% 14,2% 3,8% -16,2% -12,2% 3,4% 5,2% 1,5% Zysk netto zmiana r/r 77,6% 68,3% 24,2% 29,3% 22,3% 9,5% -13,6% -9,3% 6,8% 7,7% 3,0% Marża brutto na sprzedaży 23,0% 22,7% 22,9% 23,7% 24,6% 24,9% 23,7% 23,0% 23,3% 23,6% 23,5% Marża EBITDA 17,5% 17,6% 17,3% 17,8% 18,1% 18,0% 17,2% 17,0% 17,0% 17,0% 17,1% Marża EBIT 7,1% 8,1% 8,6% 9,5% 10,2% 10,5% 9,3% 8,6% 8,9% 9,2% 9,1% Marża brutto 3,8% 5,3% 6,1% 7,4% 8,5% 9,2% 8,4% 8,1% 8,6% 9,1% 9,1% Marża netto 2,8% 4,3% 5,0% 6,0% 6,9% 7,5% 6,8% 6,5% 6,9% 7,3% 7,4% COGS / przychody 77,0% 77,3% 77,1% 76,3% 75,4% 75,1% 76,3% 77,0% 76,7% 76,4% 76,5% SG&A / przychody 16,0% 14,6% 14,3% 14,2% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% SG&A / COGS 20,8% 18,8% 18,6% 18,5% 19,0% 19,1% 18,8% 18,6% 18,7% 18,8% 18,8% ROE 2,9% 4,6% 5,5% 6,8% 7,9% 8,3% 7,1% 6,3% 6,6% 7,0% % ROA 1,6% 2,7% 3,3% 4,2% 5,1% 5,7% 5,2% 4,8% 5,1% 5,5% % Dług 101,0 93,3 85,6 75,6 60,6 40,6 25,7 17,7 10,7 3,3 D / (D+E) 26,5% 24,4% 22,1% 19,2% 15,3% 10,5% 6,9% 4,9% 3,0% 0,9% % D / E 36,1% 32,3% 28,4% 23,8% 18,1% 11,7% 7,4% 5,1% 3,1% 0,9% % Odsetki / EBIT -46,5% -34,7% -28,7% -22,3% -16,8% -12,2% -9,5% -6,5% -3,4% -1,1% 0,3% Dług / kapitał własny 47,6% 41,9% 37,0% 31,2% 23,6% 15,1% 9,5% 6,5% 3,8% 1,1% % Dług netto 100,7 81,6 76,9 69,2 60,2 37,6 16,1-5,4-17,2-21,5-25,3 Dług netto / kapitał własny 47,4% 36,7% 33,2% 28,5% 23,5% 14,0% 5,9% -2,0% -6,2% -7,5% -8,7% Dług netto / EBITDA 2,6 1,9 1,7 1,4 1,1 0,7 0,3-0,1-0,4-0,5-0,5 Dług netto / EBIT 6,5 4,2 3,5 2,6 2,0 1,2 0,6-0,2-0,7-0,9-1,0 EV 265,7 246,6 241,9 234,2 225,2 202,6 181,1 159,6 147,8 143,5 139,7 Dług / EV 38,0% 37,8% 35,4% 32,3% 26,9% 20,1% 14,2% 11,1% 7,3% 2,3% % CAPEX / Przychody 3,9% 2,3% 8,1% 7,6% 7,6% 3,6% 3,1% 3,1% 5,6% 7,9% 8,0% CAPEX / Amortyzacja 37,4% 24,2% 93,2% 91,2% 96,8% 47,9% 39,2% 37,2% 69,2% 100,5% 100,7% Amortyzacja / Przychody 10,5% 9,5% 8,7% 8,3% 7,8% 7,5% 7,9% 8,3% 8,1% 7,9% 7,9% Zmiana KO / Przychody 10,2% 3,7% 2,2% 2,2% 1,9% 0,4% -2,0% -1,8% 0,1% 0,6% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 212,9% 41,7% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% Wskaźniki rynkowe P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P MC/S* 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 P/E* 26,9 16,0 12,9 1 8,1 7,4 8,6 9,5 8,9 8,3 8,0 P/BV* 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 P/CE* 5,7 4,9 4,7 4,2 3,8 3,7 4,0 4,2 4,1 4,0 3,9 EV/EBITDA* 6,9 5,8 5,4 4,7 4,2 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 EV/EBIT* 17,0 12,6 10,9 8,9 7,5 6,5 6,9 7,0 6,2 5,7 5,5 EV/S* 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 BVPS 4,2 4,5 4,6 4,9 5,1 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 EPS 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 CEPS 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 FCFPS 0,3 0,4 0,7 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 DPS ,10 0,13 0,20 0,33 0,29 0,26 0,28 0,30 Payout ratio % % 4% 4% 4% 5% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. * Obliczenia przy cenie 3,30 PLN 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Strategia, media/rozrywka, spółki stalowe Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz Doradca Inwestycyjny tel. (032) materiały budowlane, budownictwo, paliwa Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Adrian Górniak tel. (032) deweloperzy Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG akumuluj 3,80 kupuj 3, , kupuj , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 14: Kupuj 1 17% Akumuluj 4 67% Trzymaj 1 17% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% 16

17 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie stałe a Zarząd BDM ma prawo przyznać mu wynagrodzenie dodatkowe. Dodatkowe wynagrodzenie może być pośrednio uzależnione od wyników pozostałych usług oferowanych przez BDM, w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak nie jest ono bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, w szczególności dotyczy to sytuacji posiadania nie więcej niż 5% kapitału, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Jednocześnie jednak przedmiotowe instrumenty z chwilą rozpoczęcia prac nad raportem są wpisywane na listę restrykcyjną zgodnie z wymogami 13.1 Rozporządzenia w sprawie rekomendacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 17

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (INITIAL COVERAGE) WYCENA 3,77 PLN 1 PAŹDZIERNIK 2013 Libet jest czołowym producentem kostki brukowej w Polsce (2. pozycja pod względem wolumenu ogółem oraz lider segmentu premium). Oczekujemy, że

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 20,1 PLN 29 LISTOPAD 2017, 12:32 CEST Od czasu naszej ostatniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 43,5 PLN 7 LISTOPAD 2014 Od początku 2014 roku Śnieżka (której jedna z fabryk zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 Uważamy, że aktualna cena rynkowa Wasko jest w dalszym ciągu mocno nieefektywna i nie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 116,5 PLN 23 LUTY 2015 Przez ostatnie trzy lata Elektrobudowa generowała relatywnie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 AKUMULUJ (POPRZEDNIO AKUMULUJ) WYCENA 33,1 PLN 7 CZERWCA 217, 9:3 CEST Podtrzymujemy zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P

P 2017P 2018P sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 sie 16 FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 67,8 PLN (POPRZEDNIO: 59,2 PLN) 14 WRZESIEŃ 2016, 09:29 CEST Od początku

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

P 2014P

P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 2.83 PLN 21 PAŹDZIERNIK 2013 Z uwagi na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i wzrost popytu na nowe tytuły telewizyjne ze strony różnych anten, oraz dostrzegając

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo