MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"

Transkrypt

1 MOITOR POLSKI DZIEIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 1953 r. r A-34 TQESC: POl.: ZARZĄDZEIE nr 52 Prezesa Rady Min;strów z.dnia 24 luteg 1953 T. W sprawie przywrócenia j,lustalenia urzędwych nazw miejscwści i biektów fizjgraficznych. 411 LISTY OS08 WYROZIOYCH: dznaką i dyplmem Zasłużneg Racjnlizatra Prdukcji dznaką i dyplmem.. Zilsłużneg Przdwnika Pracy 435-0dznaką.. Racjnalizatra Prdukcji 436 CO- dznaką Przdwnika Pracy ARZĄDZEIE r 52 PREZESA RADY MIISTRÓW z dnia 24 luteg 1953 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędwych a pdstawie art. 2 rzprządzenia Prezydenta R7eczypsplitej z dnia 24 października 1934 r. ustalaniu nazw miejscwści i biektów fizjgraficznych OTi\Z numeracji nieruchmści (Dz. U. z 1934 r. r 94, pz. nazw miejscwści i biektów fizjgraficznych. 850 i z 1948 r. r 36, pz. 251) zarządza się. c '1a stępuje: 1. Ustala się nazwy raz piswnię 'następują,: ycb i biektów fizjgraficznych: miejscwści AZWY MIEJSCOWOŚCI Z POWIATOW: GDAŃSKIEGO, KWIDZYŃSKIEGO I SZTUMSKIEGO azwa plska II przypadek przymitnik Pwiat Zarśle Dwrki Małe Babia Góra Zarzecze Zagórów KOZIe Zdrje ZaleSie KamIOnka POlanka Laskl Kąckie. Pwiśle Osielec Piaski Kwiecie Łąki Trjaki Olszanka Icpnie Mkre Rybinka -la, zarślański -ków-iych, małdwrecki -biej -ry. babigórski -cza. zarzeckl -rwa, zagórwski -zlch-jów. kzizdrjski -sla. zaleski -ki, kaminecki, polanecki -skówch, ecki -la. pwi ś lańsk i -łc a, sielecki -ków, piasecki -cia, kwieckl Pdmiejskie Łąkch, ł ącki -ków. trjackl, lsza nec ki -ni, nicpński -eg. mkrzański, rybinecki Dlina LIsia Góra Galinw Pustkw Wielkie Bystra Wielka Kadyki Chałupki Pdwale Grka Bardin Bramka.Kcina Pustkw Małe Ruscinek -ny. dhński -siej -ry Iislgórski wa, galinwskl -waeg, wielkpustkwski -relej. w le lkbystrzański -ków kadvckl -pek: chali:jpecki -la, pdwalski. górecki, bartliński, bramecki -ny, kciński -w a -łe g. malpustkwski -nka, ruscmecki gdański OJ kwidzyński gdański ; Am Drn Baarenhiifer Babenh6fe Babker Keil Bahrenberg Bahrenbruch Barenbusch Bechstemswalde Bbe Bdenwiru,eJ Frst Bhnsackertryl B6tchergasse Brunauersand Buntenkampe Biirgerwiest:n Drillinge '. ElIenkrug Eulenkrug FaUlelake Fischerbabker Schwemewald Freundental Fuchsberg Gallnau Grsslangereih Grss Scharfenberg Grubenkadlgskampe H auskampe Hegewald Helenenhf Hinterfeld Wnnhf Himerthr Kattberg Kleinlangereih Klein RussschiD

2 <l..,. C'., Ń ,. M < Z J2 en 'O p. -'a azwa plska Bystra Mała Czerniewk Stbiec l\1aly Wierzbiny Kłbuczew Kramsk Wieniec Krymki Matęblew Laski Brętwskie M/ynik unki Stszew wice wy Warcz Szkarpawa Dlna Dwrki Dlne Żelichówk Dwrki Górne Szkarpawa Górna Mściszew Slnica Górna Górna Wieś,Trzepówk Kąciki Wark Wiatraki Ppówka Pruska Karczma Młyniec Bgacica Rynarzew Ostrżek Owczarnia Male Jezir Kępa Rybińska Zablacie Liścień winia.kępa Święta Żabinka Stążki Barcice Żuławka Kępa Trutnwska Pawalina Dlna Wdnica Wiśliny Biała Karczma Płnka Wiślinka Głabki Łączki Zawdzie Lipianki Cysew Mala II przypadek przymitnik -rej-lej, m albys trzańslu ka, czerniewecki bca-jeg, malstbiecki -in, wierzblński wa, klbuczewski -ska, kramski -11ca, wieniecki -mek, krymecki wa, matę blewski kówch, ecki ka, mlynicki -nek, nunecki -a, stszewski -ic, nwicki -weg-cza, nwwarczański -wy-ncj, dlrrszkarpawski -ków- nych, dlndwrecki -ka, żelichówecki -ków-nych, górndwreeki wy-n ej, górnszkarpawski wa, m ś ci sz ewski -ey-nci, górnslnicki nej \Tsi; górnwiejski -ka, trzt\pówecki' ków, kąci ck i -ku, warcki ków, wiatracki, ppóweeki ej -my, pruskkarczemski -ńca, młyniecki -c y, bgacicki -wa, rynarzewski -żka, strżecki -ni, wczarniar'tski -lego-ra, małjezirski -py-skiej, kępski -cia, zabłcki -nia, liścień sk i -niej -py, świnikępski -tej-py, świętkępski, żabinecki -ż ele, stążecki -ic, barcicki ej, żuławecki -ny-nej, dlnpwaliński -cy, wdnicki -in. wiśliński -łej czmy, białkarczemski, plnecki -ł ej, małwiślinecki -bek, głąbecki -czek, łączecki -dzia, zawdziański -nek, lipianecki -wa, cysewski Pwiat gdański '. szt;11ski gdański kwidzyński gdański - H. kwidzyński gdański Klein Schatfenberg Klein Scherniau Kleinstbbendrf Kkin Weidenhaken Klpschau Kramskrug Krnenhf Kr6nken Matemblew Mattenwald Miihlenfeld enkauer Ziegelei eukrug eukriigerskampe euwartsch iedere Scharpau iederhf iederpetershagen Oberbaarenht Oberc Scharpau Osterhlt Oberlakendrf Obcrreihe Oher Strippau Papenwinkel Pasewarkerhuben Pindelmuhle Ppwken Prausterkrug Pulvermiihle Reichenberger Gasse Renneberg Scharfenl't Schiiferei Sch6nbeck Vrwerk Schneiderkampe Schr6derkampe Schwagrwitz Schweinekampe Schwentenkampe Schwintschhinterfeld Stangenberg Tragheimerweide Trutenauerfeld U nterwalldrf Vedhrnskampe Weichselburg \Veisserkrug \Veissh6fer Aussendeich Wesslinker Aussendeich Zaknenken Zaugen Zehn Hufen Ziegellack Ziesewald Augustówka agórki Jak\łbw Krtw Starkwa Piecz ew ' Grądek Binduga azwa plska azwa plska Siedliska Zieliniec Wilcze Gardla azwa plska Lisia Góra Jastrzębia Góra Rudzka Góra Słupwa Góra Pstrążna Czerwny Bór Tatarska Góra WYKAZ AZW PRZEDMIESCI OLSZTYA I l przypadek przymitnik, ugustówecki -rek, nagórecki wa, jakubwski wa, krtwski Wa, starkwski wa, pieczewski dka, grądecki -gi, binduski.. Augustthal. Betgen'thal J akbsberg Krtau Stiirkenthal Stlzenberg Thalberg Wienduga IE AZWY MIEJSCOWOscr II przypadek przymitnik Pwiat -si., siedliski racibrski Siedel ad Kuźnia.. ńca, zieliniecki plski -eg-la, wilczegardlański gliwicki WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH POWIATU GOŁDAPSKIEGO.' I I przypadek -siej-ry -biej -ry ej-ry -wej_ry nej neg Bru ej-ry Głdapska Góra ej -ry Zamkwa Góra wej -ry Czernica,cy Wielki Mechacz eg-cza Żelazecki Las Czajka eg-su Przedmit kł wsi Rgajny, 60 m kł wsi Łje, 230 m, wzniesienie kl wsi.rudzie wzgorze na płudnie d miejscwści Zawiszyn, 248 m. rzeka, lewy dpływ Żytkiejmskiej Strugi wzniesienie kł6 wsi Pietrasze, 304 m wzniesienie kł miejscwści Głdap, 272 m kł miejscwści Glilbie Małe, 27'8 m 'rzeka, dpływ Jezira Wisztynieckieg bagn w PUS7.czy Rminckiej na p, ludnie d wsi Czarnw Średnie kł wsi Żelazki wzniesienie kl wsi Kzaki Racibrska.,. GrUndrf ad Krgulna Qlaubenstadt (Dankpfersiedlung der S. A.ad Ostrpa).. Bernstein Berg Brąndberg Dresch Be{g Fanalberg. Fre\len Dach Frst Rthebude Friedrichauer 13erg GldaperBerg Grenzberg Grenzh6fer. Bac;h Grsses Msbruch Hal1enfelder Walet Kiebitz Berg

3 ,.! azwa plska II przypadek P 'rzedmit Sójka kł wsi Kiekskiejmy, Kgskehmer Berg 265 m Królewska Góra ej-ry w Puszczy Rminckiej, Knigshhe 219 m Strma Góra -mej -ry kł wsi Różyńsk, 228 m Krauses Berg Kumieckie ch Gór wzgórza na zachód d jezira Gl- Kummetscher Góry dap, 191 m Berge Przejmwa -wej -ry kl wsi Marlinw Laurin Berg Góra Młyńska Góra ej-ry kł wsi Zatyki Mi.ihlen Berg D bwnica -cy rzeka, dpływ jezira Dbauen See Miihlen Fliess See (za granicą) kł wsi Lenkupie Wilkaska ej -gi ' rzeka, dpływ Górneg Ptku kl Miihlen Fliess Struga wsi Wilkasy P pwa Góra -wej-ry kł miejscwści Grabw, Pfarr Berg 245 m Pgrzel ska ej -gi rzeka, dplyw Górneg Ptku kł PgrszeIJer Bach Struga wsi Wilkasy Czerwna -nej-gi rzeka, lewy dpływ rzeki Bludzia Raudn Fliess Struga Puszcza R- -czy-ckiej Rminter Heide mincka Kbyla Góra -lej -ry kł wsi Wilkasy Rssgarten Berg Osieczne Góry nych Gór w pbliżu miejscwści Schanzen Berge Dbw Szynkuna. -ny rzeka, prawy dplyw rzeki Rminta Schenkenbach D ydbały -łów bagn kł miejscwści Wilkajcie Schlauger Bruch Zamczysk -ska w Puszczy Rminckiej, Schlss Berg 196 m Czarna Struga -nej-gi rzeka, dpływ jezira Szwałk Wielki Schwarzer Fluss (S chwal g Fluss) Szeskie Góry ch Gór wzgórza kł wsi Szeszki Seesker Hhenzug Sankalnia -ni w Puszczy Rminckiej, Snnen Berg 213 m. Żytkiejmska ej -gi rzeka, lewy dpływ rzeki Szynkuna Wehrkirchener Struga Miihlenfliess D zięgie lka rzeka, lewy dpływ Górneg Ptku Widmannsdrfer,. kł wsi Dzięgiele Bach D zięgiełówek ka kł wsi Dzięgiele Widmannsdrfer Wald Zameczna Góra -nej-ry wzg6rze w pbliżu wsi Klniszki, Wispen Berg 269 m Wójtwa Góra -wej -ry w pbliżu wsi Glubie, Witws Berg Wilcza Góra -czej-ry 273 m wzniesienie w Puszczy Rminckiej. na pólnc d miejscwści Błędziszki Wlfs Berg K zia Góra -ziej -ry. wzniesienie kl wsi Dzięgiele Ziegen Berg WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH POWIATU OLECKIEGO azwa plska II przypadel, Przedmit Guz -a wzniesienie kł wsi Guzy, 256 m Brki -rek ple kł wsi Przytuly Brawski Las ' eg-su kl wsi Brawskie Giski Las eg-su kl wsi Rschackie Laźna Struga -nej -gi rzeka, dplyw jezira Laśmiady, górny bieg rzeki Elk (pwiaty lecki i ełcki) Płmka -l rzeka, lewy dpływ Laźnej Strugi Kipa -py w pbliżu miejscwści Zatyki Dąbrwskie ch-ków wzgórza kł wsi Dąbrwskie, Pagórki 202 m Krupińskie ch-ków wzgórza kł wsi Krupin Pagórki Krupiński eg-ku kł wsi we Raczki Brek Lega -gi rzeka, dpływ jezira Selmęt Wielki, plynie przez miejscwść Oleck (pwiaty lecki i elckit Lisia Góra -siej-ry wzniesienie na plu dnie d miejscwści Wrnki, 141 m Markwski Las eg-su kł wsi Markwskie Markwskie eg łąki kł wsi Markwskie Bagn.czarna nej rzeka, lewy dpływ rzeki Lega (pwiaty lecki i ełcki) Dudecka Gćra ej-ry wzniesienie w pbliżu miejscwści Dudki, 168 m Raczkwskie ch-ków wzgórza kł wsi we Raczki Pagórki Cimski Bór eg Bru na półnc d miejscwści Cimchy kł wsi Mieruniszki Piaskwa Góra -wej -ry Grdzisk ka wzniesienie w pbliżu wsi Gryzy, 167 m Zamczysk ka kł wsi Dąbrwskie Czernik ka rzeka, dpływ jezira Laźn Sedraneckie ch Ląk łąki kł wsi Mżne Ląki kł Pagórki Bcian wzniesienie na płudnie d miej - Szeska Góra Przytulskie ej-ry ch-ków wzniesienie kł wsi Szeszki, 309 m wzgórza wsi Przytuly, 191 m scwści Rgjny, 156 m Dliwski Brek eg-ku kł wsi Dliwy Raczkwski eg-ju kł wsi Raczki Wielkie Gaj Cieśluk ka półwysep na jezirze kł wsi Dunajek Wilkaskie eg bagn w pblizu miejscwści Bagn Wilkasy I[.., I en er.., Z Alte Schanze Brken Deutschecker Wald > Giesener Wal d Haaszner Fliess Herzgsmiihlener Fliess (die) Kippe Knigsruher Berge, Krupinner Berge Krupinncr Wald Lega Lissagura' Berg Markauer Wald Markauer Wiesen Pauls Fluss Petzkauer Berg Retzkener Berge Reusser Wald Sand Berg Schlss Berg S'chlss Berg Schwarzer Fluss Seedrankener Wiesen Se'esker Berg Sieben Berge Strchen Berg Teichwald Wald vn Grss Retzken (der) Werder Wilkassener Bruch I I w t-)

4 ..,. M WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH J POWIATU EŁCKIEGO POWIATU PISKIEGO. c.. azwa plska II przypadek Przedmit azwa plska II przypadek Przedmit ri, miecka Brzzwy -weg-wa wyspa przy zachdnim brzegu Birken lnsel Czapka ład wnia na płudniw ym brzegu Ostrów jezira Laśmiady :Kidzkieg Jezira (:Kidy) Adlerhrst Ablage Bunielka wzniesienie kł wsi Sza rek, 169 m Bunelka Berg Oswa -wy ładwnia na płudniwym brzegu Anglel'ruh Ablae Dhlnica -cy. na lewym brzegu rzeki Ełk Dallnitz Wald jezira' Kaczerajn Kalinwski Las eg-su w pbliżu mejscwści Zabrw Dreimtihlener Orzysza -szy rzeka, łączy jezir Tyrkł z jezi- Wald rem Orzysz Arvs Fluss Kępy Kęp wyspy, 2 wysepki we wschdniej Franzsen Inseln Łąki Faryńskie Łąkch łąki pmiędzy miejscwściami K- Bach Wiesen części jezira Sunw walik i Karpa Gawlik ka strumień, łączy jezir Gawlik z je- Gablick Fliess Barlga -gi strumień, prawy dpływ Pisy Balders Graben zirem Jędzelew Ci ul ak ka ładwnia na płudniwym brzegu Blirenwinkel Glubica -cy rzeka, łączy Glubskie Jezir z je- jezira Śniard\ Ablage zirem Selmęt Wielki Gllen Bach Swiętki.-ków bagn nad rzeką. więcek w pbliżu Barben Bruch Gściniec -ńcaeg drga z Prstek d Ełku Grsser Tataren. miejscwści Ruda Tatarski weg Święcek -cka rzeka, dpływ jezira Rś Barben ' Fliess Iarbwizna -ny łąki w pbliżu miejscwści Milusze Karbwisna Wiese Dubianki -nek łąki nad rzeką Święcek w pbliżu Barbenwiesen Wiśniewka rzeka, łewy dplyw rzeki Ełk K6łmersdrfer miejscwści Drygały Fliess Biała Góra -lej-ry. wzniesienie na półncny wschód d Bialla Berg Czarne nych łąki w pblizu miejscwści Iwaśki Krausshrer miejscwści Biała Piska, 154 m Wiesen Blejówk.ka jezir na wschdnim brzegu jezira Blei-See Elk -ku rzeka, prawy dpływ Biebrzy Lyck Fluss Rś, na zachód d wsi Falęcin Małkiń -m rzeka, łączy jezir Selmęt Wielki Malkien Fliess Begiel.gla łąki, 2 km na wschód d miejsc- B6gel! I wwiejskie eg z jezirem Rajgród v ści Wierzbiny bagn na wschód d miejscwści euendrfer Pisza Wda -ej-dy rzeka, lewy dpływ Pisy Brker Fłiess ' I Bagn wa Wieś Ełcka Bruch Bgumiłka rzeka, lewy dpływ Pisy, kl wsi Br6dauer Fliess Płwiecka Góra ej -ry wzniesienie w pbliżu miejscwści PlOtzendrfer Berg Bgumiły II Płwce, 205 m. Dybówka ki rzeka, dplyw jezira Dybwskieg Diebauer Flieis Krzywka ki rzeka, lewy dpływ rzeki Przepiórka Reiffen Bach Dąbrwa.wy wzniesienie na pólnqc d wsi Dziu- Dmbrwa Różanica -cy rzeka, prawy dpływ rzeki Elk, Rsanitza biele, 157 m płynie d wsi Dlugchrzele Drygały -łów wzniesienie na płudniwy wschód Dragner Berg Kszyczyzna -ny łąki w pbliżu miejscwści Żelazki Schnepfen Wiese d miejscwści Drygały, 164 m Skmęćka Góra ej-ry W pbliżu miejscwści Skmant Berg Łsie Bagn.sieg błt na półncny wschód d wsi Elch Bruch Skmętn Wiełkie Piskrzew Skmęckie kieg-ka pagórek na płudniw-wschdnim Skmant Burg Wisa sy rzeka, prawy dpływ Biebrzy Erlen Bach, Grdzisk brzegu jezira Skmętn Przyek ska jezir, półncna dnga jezira Erlin g -ee Kalinka, rzeka, dpływ jezira Skmętn Skmant Fłiess Wiarteł (Kallinka) Czapla -Ii ład w nia nad brzegiem idzkieg Eułenhrn Abłage Pietraszka ki rzeka, lewy dpływ rzeki Małkiń Skmant Fłiess Jezira (-'idy) (Pietraska) Rudnia -ni strumień, prawy dplyw strumienia Fariener Fłiess Bcianka ki rzeka, dpływ Jezira Długieg przy Strch Bach Turśl miejscwści Długchrzele Czarny Róg neg Rgu urczysk na półwyspie na jezirze Faulbruchseck I r:' 1 Stradunek -nka rzeka, łączy Straduńskie Jezir Stradaunen Fliess Rś z jezirem Ołówka Rś Rsi półwysep na jezirze Rś Faulbruchswerder < I ;/ Tatarskie Góry ch Gór wzgórza w Lasach Ełckich, J 44 m Tataren Berg Chjniaczka ki wzniesienie w pbliżu miejscwki Fichten Berg Przepiórka rzeka, dpływ jezira Przepiórka Wachteldrfer Mnety, r88 m Fliess Jeglijna Góra.nej-ry wzniesienie w pbliżu miejscwści Fichten Berg Zalewek -wka bagn w pbliżu miejscwści Ka. Wild Bruch Taczki, 181 m łęczyny Kaliski Kanał.kieg-Iu rzeka, lewy dpływ rzeki Knpka Flckauer Fliess p. Skupka rzeka, lewy dpływ rzeki Małkiń Ziegel Bach kł wsi Kaliszki k l\lgilna Góra -nej-ry wzniesienie w pbliżu miejscwści Kaczr wyspa na jezirze Seksty Friedrichs Werdet O Zli Berg -ra Przepiórki, 136 m Lisia Góra siej-ry wzniesienie w pbliżu miejscwki Fuchs Beri j Świdry, 178 m

5 . azwa plska II przylładek r' r z d m 'i t 3: niemieck, azwa plska I I przyp adek Przedmit e., Pisa -sy rzeka, prawy dpływ arwi Galinde Plskie Wdy ch Wód łąki na lewym brzegu Pi sy Galindewiesen d Białka rzeka, lewy dpływ rzek i Knpka Ge h len burger Dziad6wka rzeka, łewy dplyw Pisy kł wsi Knigstaler Fliess tii' kl miejscwści Biala Piska Fliess Dziadw C Dąbrwa -wy wzniesienie w pbliżu mi ejscwści Geister Berg, Kzielski Kanał eg-łu kanał kł miejscwści Karczmisk Kssel KaniII Lipniki, 146 m Z Kzieł -:da jezir, kł 1,5 km na półn c ny -Kssel See, Bełcząc -ca rzeka, prawy dpływ rzeki Białka Grssdrfer Fliess zachód :)d wsi Kzłw >- kł wsi Bt'lcząc Karaszew wa jezir, na półnc d jezira Rś, Kranich See w Krzyż6wki -wek miejsce skrzyżwania dróg w Puszczy Grsser Sterq kl 1,5 km na wschód d wsi Piskiej 1 Pilchy Ostrów Wielki waeg wyspa na jezirze Pgubie 'Vielkie Grsser Werder R6żynka rzeka, prawy dpływ rzeki Święcek Krlimerf1iess Kulik ka bagn w Puszczy Piskiei- Grlinheider Ms kl wsi RóżyńskWi e lki Bruch Klaza Góra -czej-ry wzniesienie, kł 1,5 km na wschód Kreis Berg Gruzianka rzeka, dpływ Jankwej Strugi kł Gruhsener d wi Skarzyn, r75 m wsi Gruzv Kieplin je?:ir między wsiami Sumki i Odje Kreplin See Górskie Jezir eg-ra jezir na wschód d wsi Kcił Gursker See Łazdup.y un jezir, kł 2,5 km na półncny Lasdun See Gucka Struga ej-gi rzeka, prawy dpływ rzeki Pisza ' Gutter Fliess wschód d wsi Pianki Wda Lasek -ska ład0wnia na płudni wym brzegu Lassek Abl:>ge Prtwa wej ładwnia nad brzegiem jezira Seksty Hafen Ablage idzkieg Jezira Rzeź,niki -nik jezir między wsiami Sumki i Odje Hasen See Jezirk ka bagn na wschód d wsi Drzdw Llitttn Bruch Knpka rzeka, dpływ jezira Rś kł wsi Heide Bach Łupianka rzeka, dpływ jezira Rś, kłq wsi Lupker Fliess Knpki Łupki Pawłcina -ny rzeka, górny bieg rzeki Knpka Hcide Bach Lupecki Las eg-su na półncny zachód d wsi Łupki Lupker Wald kl wsi Pawlcin Maldanin jezir kl wsi Maldanin Maldaneier See Jelnka.ki wzniesienie w pbliżu miejscwści Hirsch Berg Turśl -li strumień, prawy dpływ Pisy Mittenheider Flie5s Dmusy, 178 m Dąbrwa -wy w pbliżu miejscwści Ms Berg Stczek -czka jezir międzyiezirem Ublik Mały Hirsch See Pawłcin i jezirem Łazduny Kulna -ny rzeka, dpływ rzeki Wincenta Mrgen Bach Wyski Ostrów eg-wa wyspa na jezirze Orzysz Hhe Insel Mniszy B6r -szeg Bru na płudniwym brzegu jezira Mlinchheide Ariańska Góra ej-ry wzniesienie w pbliżu miejscwści HUgelgrab Rś Ksinw, 184 m Drapacz -cza ład wn ia na płudniwym brzegu iederwald Ablage Kkszka wzniesienie w pbliżu miejscwści Hlihner Berg idzkieg Jezira KumieIsk, 175 m Oliwna nej w pbliżu miejscwści Oel Berg Jeglijak ka bł t, ria płudniwy zachód d wsi Jegliak Bruch Guty Rżyńskie Stare Uściany Walewska Góra ej-ry wznit:sienie w pbliżu ' miajscwści Pauls Hhe Puszcza Piska -czyej J hannisburger Pawłacin, r99 m Heide Pgubie -bia ' bagn w Puszczy Piskiej Pgauen Bruch Wincenta -ty rzeka. lewy dpływ Pisy kł wsi J halmis Fliess Dąbrówka rzeka, górny bie!z r?:cki Wrgulówka Preussenfliess Gr,)Jzlk() kł wsi Di}hrówka DrygaIska Kały Kal jezir, półncne przedłużeni e iezira Kally See Krucza Góra -czej-ty wzniesienie w p b liżu mi ejsc., wści Raben J3erg Pguhie Ma/e, kl 700 m na Skły Jezirne, 174 m płudniwy wschód d,ezira Rakwskie eg-ra jezir, kla 1,6 km na półncny Raken See PO!lIbie Wielkie Jezir zachód d wsi Rakw Piski e Salamnik ka wzniesienie w pbłiżu miejscwści Kessel Berg Jaśkw wa jezir, na płudnie d wsi Szerki Reiherswalder See Kcił, 161\ m Bór Białawka rzeka, łączy iezir Biallawki z je- Kessel Fluss Dziękalówka rzeka, dpływiezira Rś mi ęd zy Rhr Bach zitcm Kci ł wsiami Rstki i Bielice Jezirk ka iezir, na pmnc d jezira Rś Kleine-See Różańy Ostrów -neg-rwa, półwysep na je?:irze Orzysz Rsen Insel kl wsi Bi.. hce Rzga (Szkwa) -gi (Szkwy) rzeka, prawy dpływ arwi Rsgga Guzianka Mała -lej jezir, na półnc d iezira Gu- Klein Guschiener Wilkus -sa rzeka, łączy jezir Kcił z jezirem Rstker Fluss zianl,a Wiell,a See Rś Jaśk6wk ka jezir kł wsi J aśkw Klein Reihcrswal. P aw łcińska e(-ry wzniesienie na półncny wschód Saal Berg der-see Góra d wsi Pawlcin, 167 m Ostrów Mały -pwa-ieg pólwysep na iezir?:e Pgubie WieIkiŁ Kleiner Werder Owcza Góra -czej-ry wzniesienie w p bliżu miejscwści Schaf Berg Piskrzewski eg-ra jezir kł wsi I'iskrzcw Knigsdrfer See Kaliszki, 180 m ó Jezir Wężówka rzeka, dpływ z jezira Wąż d je- Schlangen Fliess Królewski eg-wa wyspa na ijzkim Jezirze kł Knigs lnsel zira Śniardwy l:>. Ostrów l km na płudni t: d wsi ida w tv I

6 \ C) -.:t azwa plska II przypadek Przedm i t D awna nazwa WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH,' POWIATU KĘTRZYŃSKIEG O p., Pdzameckie ch Błt błta na półnc d miasta Pisz Schlsąb ruch azwa plska II przypadek Przedmit Błta I Smlak ka bagn w Puszczy Piskiej na zachód Schwarz Bruch d jezira Seksty Czarna Struga -nej-gi rzeka, dpływ jezira Kcił Schwarzer F luss Babienieckie eg-ra jezir kł wsi Babieniec brak nazwy L asek -ska wzniesienie w pbliżu wsi Różyńsk See Berg Jezir niemieckiej W ielki, 170 m Pjezierski Las -ieg - su na zachdnim brzegu jezira AIliance Wald Kciłek -łka j ezir, kł ' I km na półncny Siegmunder See Wersminia wschód d wsi Kcił Kałeckie Błta ch Błt błt, na pludniwy wschód d AIte Landsee Skrda dy wzniesienie w pb l iżu wsi Różyńsk Skreta sa'dy Kalki Maly, 182 m Zielna Góra -nej-ry, na płudnie d sady Zie- Crinthen Berg Różyńska Góra ej-ry wzniesienie w pbliżu wsi Różyńsk Sldaten Berg lny Ostrów ' Wielki, 177 m Sparker 'F liess Mkry D ół -reg D łu parów, na zachód i półncny zachód ElIerngrund Szparka ej rzeka, lewy dpływ Pisy d wsi Błgszew Szerki Ostrów eg-rwa wyspa, największa wyspa na jezirze Spirdingswerder Kurwskie ch Błt błt, na pólnc d wsi Kurówk Eschen Bruch Sniardwy Błta Ostra Góra, -rej -ry wzniesienie w p bliżu miejscwści Spitz Berg Łysa Góra -sej -ry, na wschód d wsi Brzeinica Fichten Berg Bełcząc, 203 m B' ł Lisia Góra -siej-ry, na wschód d wsi Garbn. Fuchs Berg OCIan bagn, kł I km na płudnie d Strchenbruch L isie Jamy sich Jam, na pólncny wschód d WSI Fuchs Berg wsi Grzekały, Wandajny, Surzanka rzeka, dpływ rzeki Pisza Wda kł Sury Fliess Gierkińskie ch-gien błt, na półncny wschód d wsi Gerkiehner Bruc!l wsi Pietrzyki Bagna Gierkinv Czarci Ostrów -cieg-rwa wyspa w płudniwej częśc i jezira Teufels Werder Pgrzel -li, na wsćhód d jezira Mój i je- die Grlitz Sniardwy zira Siercze!D Turwskie ch Łąk łąki w Puszczy Piskiej Thurwer Wiesen GIi'nna Góra -nej-ry, na półncny wschód d wsi Griiber Berg -.:t- Łąki Radkieimy Jankwa Struga -wej -gi rzeka, prawy d pływ rzeki Win centa Turau FIiess G ęsiniec Wielki -ńcaeg błt, na' półncny zachód d wsi Grsse Gans J Ublicki Las 'kieg-su na płudniwy zachód d wsi Ublicker Wald Gęsiki.. Ublik Zagajnik Wielki kaeg błta, na półnc d wsi Wilkw Gr. Hegewald ł Zarśle śla bagn przy granicy wjewództwa Vgel Bruch Wielkie białstck i eg T uchel,,- -chla jezir, na wschód,d sady Kwie- Gr. Tauchel Se, Kanał -lueg kanał, łączy jezir Rś z jezirem Wagenauer Kanał dzina Jegliński Seksty D ługi Las -gieg-su kł sady Włstw Grsser Wald '5/1' rgulówka rzeka, dplyw rzeki Knpka kł Wargel Bach Pdleska Góra ej -ry, na półncny zachód d wsi Hegewald Berg wsi Wrgule Glbie, 142 m Kńczew wa bagn kł wsi K ńczew Warnld Bruch Zwierzyniec -ńc a, na zachód d sady Wilkw Hirsch Park Snpeckie eg bagn między jezirem Seksty a wsią Wartendrfer Wielkie Bagn Snpki, Bruch Granica -cy wzniesienie, na półnc d wsi Mr- Hfersche Berg Biała Góra -łej-ry wzt'1iesienie na wschdnim brzegu Weisser Berg winy, 86 m jezira Rś, 135 m Stary Bór -reg Bru, na pó łncny zachód d wsi Hhe Fichten Wejsunek -nka jezir kł wsi Wejsuny Weissuhner See Gudniki Barłgi -gów bagn w Puszczy Piskiej Wiesel Bruch Zarzeczna Góra -nej -ry, na półncny zachód d Iben Berg Oszczywilskie ch-ków wzgórza w p b liżu wsi Oszczywilki, Wlfsheider Hhen sady Księży Dwór,!'1 Pagórki 137 m Myśliwiecka ej-ry kł sady K s ięży Dwór Jager Berg (') Wądłka ki rzeka, prawy dpływ Pisy Wndller F liess Góra < Wygrzele -li bagn kł 'Wsi Szast Wygrzelli Bruch Jutrkw wa jezir, na półncny \vschód d wsi Junkerken See Z '' Jutrkw Wapiennik ka, na wschód d jezira Silec, Kalken Berg ;;; 132 m Vl. p., ''.., 'i:j Wapienne G óry nych G6r wzgórza, na płudniwy zachód d wsi Dłu g ie Kalken Berge Kścielny L a neg-su, na płudnie d wsi Garbn Kirchen Wald..

7 azwa pllika Jasna Wda Gęsilliec Maly Zagajnik Mały Garbik Glinna Góra J ezierski Bór Trzcinp Mczar Pasterzew Księży Las K wiedzińskje Jezir Miejski Las Ruda Czerwna Struga Runia Piaskwa Góra II przypadek -nej-dy -ńca-łeg -ka-ieg ka -m-jry -ski eg Bru -ru Owa -żeg-su eg-ra.kieg-su dy -nej-gi -ni -wej-ry Zamkwa Góra -wej-ry Czarna Słka nej Slkienicki Las -eg-su ' Spirawski Las eg-su Kamienna Góra -nej -ry Diabla Góra Suchy Dół -Iej-ry -cheg Dłu Tlkiński Las eg-su Zaleska Góra ej-ry Śpiglówecki Las eg-su Wielew Węga Wilcz,;. Góra W ilcze Bagn Owa - Gl -czej Góry -czeg Przedmit jezir, na pólnc d wsi Trzeciaki błt, na pólnc d wsi Gęsiki błta, na półnc d wsi Wilkw Wielkie między wsią Lwwiec a wsią Garbn, 56 m kł jezira Oświn, na wschód i półncny wschód d wsi Wjłczyny jezir, na płudniwy wschód d wsi łężany, na p ludniwy wschód d wsi Skandlawki jezir, na płudnie d wsi Pasterzew, na zachód d wsi Garbn jezir, na półncny zachód d sady Kwiedzina na,achód d wsi Langanki.t 'y,lyw jezira O świ n na płudnie d sady Leśn iki Iz ka, rzeka, dplyw jezira Rydzówka d płudniwej strny, rzeka, prawy dpływ rzeki Omet na półnc d wsi Wi!czyny rzeka, prawy dplyw!7.('ki Liwna, prawy dpł yw rzeki Guber, na plj.łjnie d sadv Slkieniki, na półn c d wsi Silginv, na pó łnc d wsi Spirawy, na pólncny wschód d wsi Gan., na wschód d miejscwści Srkw, 1.54 m p'arów, na półncny wschód d wsi B gszew, na pludnie i pludniwy zachód d w i Tłkinv rzeka, prawy dpływ rzeki Guber kł wsi Wilkw Wielkie, na półnc d wsi Równina Dłna, na wschód d sady Kwiedzina wz\!órze, na pludnie d wsi Radsze kł sady Śpiglówka KJersztanwkie g ' t'zira jezir, na zachód d Slldy Wi e łew rzeka, górny bieg rzeki Wickerau nil półncny zachód d wsi Brzeźnic', na zachód d wsi Trzeciaki blt, na wschód d wsi J utrkw ikrakcin Klare See di Kleine Gans KI. Hegewald Kselings Hhe > Lehm Bcrg MarschaIJs Heidę Mendar See die Pange Pastemscher See Pfarr Wald Queden See Rastenburger Stadt Wald Raude FI. Rther FI. Ruhne Sand Berg Schlss Berg Schwarzes FI. SIke ' Slk Wald Spierauer Wal d Stew llerg Teufels Berg Tdtengrund Tlksdrfer 'Vald Wal d Berg Wald zu Spiegęli Wal d Teich Wangappe Wlfs Berg Wlfs Bruch azwa plska II przypadek Prze-dm i t Wilczy Mczar -czego-tu Sajn Mm ajński Las eg-su Brejdyńskie Jezir Wieżówka Wrek Babięcka Struga Skk Bskie Jezir O rów Wielki Przejma Duś Dbrynek Krzywy Róg Głębkie Jezir Marcinkwskie Jezir Klimunt Warpuńskie Jezir Zjad/e Jezir Brówk Sutapie Małe Pierws Kaminek Smlak Wielki Kaly Pdkarw-iec Karwik Kt Kiełbnki Kciłek eg-ra _ki rka ej-gi -ku eg- a waeg -my -sla -nka weg Rgu eg-ra eg-ra -nta _kieg-ra -leg-ni ka -pia-łeg -sa -nim kaeg Kał -wc<j Oka Kta -nek -łka błt między miejcciwścią Radzieje a wsią Włstw błt, na zachód d wsi Pieckw, na f łudnie d sady wy Dwór Mmajński jezir kł wsi Brejdyny, kl 2 km na półnc d miasta Mrąg, jezir, na, zahód d wsi Rybn i Kzłw rzeka, dpływ jezira Zyzdrój Wielki jezir, na wschód d_ sady Skk łąki, na z chód d wsi, B ż.' wyspa na Gielądzkim Jezirze półw ysep mi ę dzy jeziramizdrużne i Uplik jezir, na Płudniwy zachód d wsi \Vjnw jezir, na półnc d wsi Pręby jezir między wsiami Szklarnia i Krzywy Róg jezir, na półnc d wsi Zełwągi jezir we wsi Marcinkw jezir, 2 km na półncny zachód d wsi Galkw jezir, na zachód d wsi Warpuny i Zyndaki - jezir przy płudniwej dndze Prbarskieg Jezira jezir, na pó łnc d wsi Głgn jez r, ' na pó łncny wschód d wsi ikutw. jezir, na płudnie d jezirn Majcz Wielki, na zachód d Gardyńskieg Jezira jezir, kl J.1 km na,zachód d wsi J kubw. jezir, na półncny wschód d le ś n. Warnw, między jezirami Hddany i Wamlty jezir, na półnc d jezira KrawienIw jezir, na półnc d wsi Karwie, n A p łudnie d wsi Mnrcinkw jezir, na płudniowy z.achód d jezira K arw I wsi Knrwie jeżir, na płudni e d wsi Szestn jezir, na wschód d wsi we Kiełbnkl jezir, kl 0,5 km na pólncny zachód d wsi Marcinkuw niemiecka Wlfs Bruch Zaine Hruch Zehnhufen Wal d brak nazwy memieckiej Arnims HCihe Babenteich Babenten Fliess Biebern See Bussener Seewiesen D hlen-jnsel Drusen \Verder Duss See Frlihlings See Głaswasser Glembcki See Glcken See Grsser Klimunt See Grsser Weisstein See Grund See H ang See Haseiwasser Haselweiher J akbsdrfer See Kalter Weiher K aly See Kanver Lch Karw'ck See Katzen See Kelbunken See Kessel See $, ::l -... 'U S <FI. Z 1 ;J> w *' -..J :'I W *' t>j!

8 ':1 azwa plska II przypadek Przedmit Dawna naj!;wa azwa plska II przypadek Przedmit... I Cmentarna -nej-ry, na półnc d Brejdyńskieg Kirchhfs Berg Śwignajny -jn łąki, na plu dniwy zachód d wsi Schwignainer Góra Jezira. Śwignajn Wielkie Seewiesen awiadki -dek jezir, płudniwa dnga jezira Klein A weyder See Zelwążek -żka jezir, kł 2 km na półncny SelbTlgcr See I awiady wschód d wsi Zełwągi, 01<010 Wersminek -nka jezir, płudniwa dnga jezira Klein Ballauer See 1,2 km na półncny zachód d Wersminia wsi Lubiew Kr_wienk ka jezir, na wschód d jezira Kra- \Kleiner Kaddig Słtysk -ska jezir kł miejscwści Mrągw Siedler See wn, na. półncny zachgd d wsi See Głębkie eg-ra jezir, na płudnie d sady Las- Sternwa łd er See Krawn Jezidt wlec Klwinek -nka jezir, na pólncny wschód d je- Klein Kalgiener Średnie Jezir -nieg-ra jezir, na półnc d sady Laswiec Stbhen-See zira Kłwin See Małinóvl'k -ka zatka, płudniwa zatka Gard yń - Strchwiesenbucht Majcz Maly -cza-ieg jezir, na płudnie d wsi Lipw, Kleiner Maitz See skieg Jezira, na wschód d sa- na zachód d jezira Majcz Wiełki dy Mali'1ówk Zyndackie eg-ra jezir, na płudnie d wsi Zyndaki Kleiner Weisstein Zyzdrój -rju rzeka, dpływ Pupskieg Jezira d Sysdry FI. Jezir See półncy Wągiel Mały -gl a-leg bagn, na pludnie d jezira Wągiel Ehem, KI, W nge ł Talckie Bagn eg blt, na wschód i płudniwy Talter Bruch See wschód d wsi Talty Czarne Jezir -neg-ra jezir, I km na pludnie d wsi Kbld See T ejsw wa jezir, na pólncny wschód d wsi Teissw See Marcinkw Babięta Plciczn jezir, na wschód d Gardyńskieg Kranich See Zwierzyniec -ńca, na zachód d wsi Stary Giełąd Thiergarten Jezira i wy Gieląd IGutynia -m rzeka, dplyw Gardyńskieg Jezira, Kruttiner Fluss Zdunwa Góra -wej-ry, na płudnie d wsi Szywypływa z Krutyńskieg Jezira mnka Tpfer Berg Kujn -n:l Jezir, na płudniwy zachód d Kun See Tałupy -up jezir, na płudnie d jezira Salę t, Wiesen See wsi Grabw na p łudniwy wschód d wsi P- Sutapie Wielkie p iaeg jezir, na wschód i płudniwy Lieben See pgw Sa ł ęckie wschód d wsi ikutw Chudek dka jezir, na zachód d jezira a- Wudappen See Lisunka rzeka, dplyw Gardyńskieg J ezira Lissuhner Bach wiadki d p ó łn cy Dłużek -żka b agn, kl 1,$ km na płudnie Wurm-See Dłużec -żca jezir, 1,5 km na półncny zachód Melk-See d wsi Marcinkw d wsi Kamień Mjtyn jezir, na płudnie d wsi Mjtyny Mithiener See Piecuch -cha jezir, kł 2 km na płudnie d Patzwasser Sce WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH Plskiej Wsi POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Pawe'ek -łka jezir, na pólnc d wsi Stare Kieł- Pawełek See bnki Pupska Struga ej -gi rzeka, lączy Pupskie J ezir z jezi- Puppener Fliess azwa plska II przypadek Przedmit rem Zdrużn. nicmiecka Pustnik Maly -ka-ieg jezir, na pólnc d wsi Pustniki Pustnick See Ruskwiejskie eg-ra jezir, na pól nc d wsi Ruska Wieś Reuschendrfer S ee Jezir Starkiejkuckie eg-ra jezir, na półnc d wsi Stare Kiej- Alt Keykuth See Zaulek -ł ka jezir, kł 2 km na półnc d Saul-See Jezir kuty leśn, Zyzdrój Łyse Janwskie Góry eg-ra -sych Gór wzgórza, na zachód d jezira Sasek Anhalts Berge jezir,na wschód d wsi Janw Schanzen See ' Jezir Wielki M Babięckie Łąki ch Łąk łąki, na wschód d miejscwści Pupy Babienter Wiesen Skarp pia jezir, kl 2 km na płudnie d Scharpen See Trcianek - -nka jezir w pbliżu wsi Sasek Wielki Bauern See jezira Duś Bbrek -brka jezir w pbliżu wsi Marksew Bieber See Z Plciczn jezir, na płudnie d wsi Zełwągi Schlingrsen See Krzywek -wka jezir w pbliżu miejscwści Grm Bgen See Zameczna Góra -nej-ry, kł l km na płudniwy Schłss Berg Dąbrwa -wy wzgórza między wsiami: Linw, Damerau Ul wschód d stacji klejwej ak- 'O we Kiejkuty, Ochódn, Lema... miady ny, Dębówk. Szymński... -skieg-iu kanał, łączy jezir Szymn z Szy- Schmidtsdrfer Przezdzięcka ej-gi rzeka, prawy dpływ rzeki Omulew D ankheimer Fliesl Kanał.8 mneckim Jezirem Kanal Struga '2 Jerzewk -ka jezir, łączy jezir Malinówk Schnfliess Sec Dymerski -skieg-iu kanał w Dymerskich Łąkach Dimmern Kanał z jez:rem Bełdany Kanał

9 azwa plska II przypadek Przedmi t azwa plska II przypadek Przedmit![ 1:1 Dymerskie ch Ląk łąki kł wsi Dymer Dimmern-See- Lęczek -czka jezir, na płudnie d jezira Lęsk Kleiner Lenks See ł.ąki Wiesen L inwskie eg-ra jezir, na zachód d wsi Linw Kleiner See -C/') -: Pijawnik ka jezir w pbliżu miejscwści Egel-See Jezir Szczytn Krackwa -wej -ry, na zachód d wsi Tylkw, Kratzen Berg Z Arwiny -in jezir k ł wsi Orzyny Erbener See Góra 154 m W ilcze Bagn -czeg urczysk, na wschód d wzgórz Erlenau Kruninek -nka jezir, na płudniwy wschód d Krunen See. :> Cegielnia wsi Elgan.w w '- Czarka rzeka, lewy dpływ rzeki Omulew Eschenwalder Kiepunek -nka jezir, na wschód d miejscwści Kupenick See Fliess Pasym Fręckie Jezir eg-ra jezir kł wsi Fręcki Rren;r.ker See Ząbrwa -wy jezir w pbliżu wsi Elganw Landen See Kruninek -nka jeziur mi ę dzy miejscwścią Pasym Friedrichsberger Glinianka, na płudniwy zachód d Lehm Berg a wsią Grzegrzółki See, miejscwści Opaleniec Kpaczyska sk łą k i między wsiami Występ a D łu gi Frieąrichsfelde r Klnwa Góra -wej -ry kł wsi Kln, 166 m Lieben Berg Brek Wiesen Kózka jezir między wsią Maiszewk Malsch werbruch Lis ia Struga -siej-gi rów, prawy dpływ Pupskiej Strugi Fuch,sgraben a wsią Mycielin -See G łgó ra -ry, kł l km na płudniwy Galgen Berg Małszeweckie eg-ra jezir, na płudnie d wsi Ma ł- Malschwer See zachód d miejscw ści Pasym Jezir szewk Jegły - gieł jezir, na p ółncny zachód d Gilgenauer Se,e Marksewski eg-lu rzeka,- dpływ jezira Wałpusz MarkshOfer Fliess wsi Elganw Kanał Gilawy -aw jezir, kl l km na płudnie d Gillau-See Elganwiec wca jezir, na płudniwy wschód d Mataidlick See wsi Gąsirw wsi Elganw Gmyry Gmyr, na pludnie d wsi Olszewki Gmirren Miętkie -tkieg jezir w pb l iżu wsi Miętkie Mingfer-See Dlużek -żka jezir między jezirem Kalwa a je- Graskauer-See Kark -ku jezir, na płudniwy zachód d Mulden See zirem Serwent sady Kark Wielk; Rów eg Rwu kanał, lewy dpływ rzeki Omulew Gr. Graben Młyńska Góra ej -ry, ha półncny 7,acnód d MUhlen Berg Kiełbr ak Wielki -kueg jezir, na płudnie d wsi Grm Grss Klibrach wsi Zieleniec, 144 m See I Młyński Staw eg-wu staw kł wsi Janw Mtihlen Teich Lemańskic eg-ra jezir, na półncny wschód d wsi Grss Silven See arejty -jt jezir k ł wsi arejty arayther See Jezir Lemany atać - CI jezir, na pólnc d Sędańskieg atatsch See Zielne Góry nych Gór wzgórza, na półncny zachód d wsi GrUnes Gebirge Jezira Szymany, 173 m Okrą g łe Jezir -leg-ra jezir, na wschód d wsi Elganw Ober-See Gulbik -ika jezir między jezirem Kalwa a je- Gulbick-See Omulew -lwi rzeka, prawy dpływ rzeki arew Omulew ziurem Kśn Miejski L as eg-su, na wschód d miejscwści Ortelsburger Stadt- Sawica -cy rzeka, łewy dpływ rzeki Omulew Heidbach Szczytn wald Sawica -cy jezir w pbliżu wsi Grm Heid-See Jerutka kanał, prawy dpływ rzeki Rzga Ost Kanal Orczek -czka jezir kl wsi Tylkówk Hering-See Miętkie, -g. jezir kl wsi Zimna W da Otter See Szpitalny' neg-wa wyspa na jezirze Kalwa Hspital Insel Pawlik -ika jezir mię d z y jezirem K alwa a Paulik-See Ostrów jezirem Gulbik Gmółka bagn, na wschód d si Żie l en i e c Hiigelwalder Bruch Piwnicka Struga ej-gi rzeka, lewy dpływ rzeki Przez- Piwnitzer Fliess Gajki -jek pólwysep, gł ó wny półwysep na je- Inse/feld dzi ę cka Struga zirze K alwa Radzień dzienia góra, na zachód d wsi Radstaw, Radzien Berg Kadyk ka rzeka, dplyw jezira Krawn Kacldig FI. 163 m Kalwka wyspa na jezirze Kalwa Kalben Insel Rmanek -nka jezir, na zachód d wsi Rmany Rhmanek See Kalwa -wy rzeka, łą czy jezir Kalwa z jezirem Kalber Fliess Rzga -gi rzeka, wyp ł ywa z jezira Świętajn, Rsgga Kśn prawy d pływ rzeki arew Kalkwy weg-wa wyspa na jezirze Kalwa Kalkinsel L ejkwska ej -gi rzeka, lewy dpł yw rzeki \Vałpusza Rblauer FI. Ostrów S ruga Kalwka jezir przy półncn-zachdniej Kalpka See O krąglica -cy \,;zgórze na półwyspie Gajki jezira Runder Berg dndze jezira Kalwa Kalwa, 157 m Machniacz -cza jezir, na płudnie d wsi Grm KI.. Grammer See Sadzia -dzi rzeka, dpływ Rańskieg Jezira Saade FI. Miejskie eg-rka jezir, na pó łnc d miejscwści Kleiner Haus See Zawada dy góra, na pólnc d wsi T ylkówk Sawader-Berg Jezirk Szczytn S ł upek -pka jezir k łu wsi Miętki e Sau len See Kalwa Mała -wy - łej jezir na półwyspie Gajki jezira Klein Kalben See Saska -skiej rzeka, lewy dpływ rzeki Sawica Schben FI. 1:1 Kalwa Dźwierzuty -ut jezir kl wsi Dżwi e rzuty Schwanen-See!'l Kiełbrak Mały -ku-łeg jeziur, na p łudnie d wsi Grm Klein Kellbrach Kścielny neg-wa wyspa na jezirze Kalwa Stadt Insel... See Ostrów w

10 :/ Cl azwa plska II prq padek P.. rz e dm i t D awna nazwa azwa plska II przypadek Pr z edmit a., I Suchra -ry rzeka, prawy dpływ rzeki Trybówa Suchrwitzer Gawlik ka rzeka, łączy jezir Gawlik z je- Gablick F I. F liess zirem Jędzelew Trybówka rzeka, lewy dpływ rzeki Omule w Triebe Fluss Paprteckie eg-ra jezir kl wsi Paprtki Glden See Rumianek -nka urczysk, na półncny wschód Waldbruch Jezir d wsi Faryny Paprteckie ch Gór wzgórza kl wsi Paprtki Gldenseer Berge Zieleniecka ej-ry, na płudniwy zachód d Waldbtigel Berg Góry Góra wsi Zieleniec, 158 m Grajewska Kępa ej-py wyspa na jezirze iegcin Graiwer Insel Wałpusza -szy rzeka, lewy dpływ rzeki Omulew Waldpusch Fluss Wydmiński eg-wa wyspa na Wydmińskim Jezirze Grsse lnsel Brówk ka jezir, na wschód d wsi Grzegrzółki Wal d See Ostrów Szczycinek -nka jezir, na pł u dnie d sady Szczy- Wald See Kiermuza -zyej wyspa na jezirze Kisajn Gr, Kermusa cinek Wielka Wierzbna nej rzeka, łączy jezir atać z Sędań- Weid Bach Duży ia'k -eg iałku jezir, płudniw -wschdni kraniec Grsser 1\1ialk St.e skim Jezirem jezira iegcin Białe Jezir -Ieg-ra.iezir między wsiami Grm i Sawica Weiss-See Zaleckie eg-ra jezir, na zachód d wsi Zalec Grsser Salzig See Radstówka kanał, prawy dpływ rzeki Rzga West Kanal Jezir J abłńskie Góry ch-gór wzgórza, na wschód d wsi Jablnka Wildenauer UpaLkie Wiel- egeg- jez:r kł wsi Upahy Grss Upalter See i we Kiejkuty Berge kie Jezir -ra Wilcze Bagn -czeg bagn w pbliżu wsi Kln Wlfsbruch Duży Ostrów -eg-wa WySpl na jezirze Kisajn Gr, Werdef. Cegielnia -ni wzgórza, na wschód d wsi Szklarnia, Ziegeleien Hhe Wilkasy -sów jezir kl wsi Wilkasy Grsser Włf-See 174 m Lelecki Kanał eg - łu kanał, lączy jezir Tałtwisk Grtinwalder Kanal KrzyWek -wka )jezir kl wsi Gąsirw Zwillings See z jezirem Ktek Wi lki Guber -bra jezir kl wsi Knis Guber See WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH Gucki Ostrów eg-wa półwysep na jezirze Kisajn kł Guttener \Verder POWIATU GIZY.CKIEGO wsi Guty Fułedzk i Brek eg Brku na półwyspie między jezirem Haidchen, Jas I '<1'. Kisajn a zatką Zimny Kąt azwa plska II przypadek Przedmit Swa -wy j ezir, na wschód d jezira Gawlik Hang-See Łajty Łajt błt, na półnc -d jezira Szymn Heyte-Bruch Miduński -skieg-iu kanal, łączy jezir Ktek Wielki Immenhagener Kanał z jezirem Szymn Kanal Dubinek -nka jezir, na wschód d jezira Łękuk Adlersdrf See Zimny Kąt. neg-ta dnga jezira Kisajn Kalter Winkel Kżuchwskie eg-ra jezir, płudniw-zachdnia Allenbrucher See Kąpskie Jezir eg-ra jezir, na półnc d wsi Kąp K mpen-see Jezir dnga jezira Kruklin Kiermuza Mala -zy-iej wyspa na jezirze Kisajn KI. Kermusa Świtałwy weg-wa wyspa na jezirze Kisajn Barbara lnsel Mały ialk -łeg iałku jezir, między jezirem Duży Kleiner Mialk See Ostrów ialk a jezirem Wjnw Bielska Struga ej -gi rzeka, dpływ jezira Ublik Wielki Rilhe Fliess Pamerek rka jezir kł wsi Talki Kleiner Pammer-See Róg Rg:l jezir, na zachód d jezira Łękuk Binsen See Ktek Wielki -tkaeg jezir kł wsi Zielny Gaj Kleiner See niale Jezir -Ieg-ra jezir kł wsi Biała G i życka Bleichenauer See Upałckie Małe eg-ieg- jezir, na półnc d Upałckieg KI. Upalter See Mkra Góra -rej -ry w Breckich Lasach, 190 m Buchen Berg Jezir -ra Wielkieg Jez'ira Dlugie Jezir -gieg-ra jezir między wsiami Danw Dannen See Mały Ostrów. -łeg-wa półwysep na płudniwym brzegu Kleiner Werder i Okrągłe jezira Kisajn Okrągle Jezir -eg-ra jezir, na Lachód d wsi Szczybaly Di1Ier See Wilkasek. -ska jezir, na wschód d jezira Wilkasy Kleiner Wlf-See Giżvckie Królewska ej -ry, na płudniwy wschód d Kn'igs Hhe 'O!' Rudzkie Jezir eg-ra jezir, 2 km na półnc d wsi Ruda Eisenwerk See Góra Zaleckieg Jezira M Pietraszka, na pólncny wschód d Eisermi.ihl H he Królewski Róg eg Rga półwysep na jezirze Dargin Knigspitze <l: wsi Staświny, 160 m Białe Łąki -łych Łąk ląki, na zachód d jezira Kruklin Kraukelner Wiesen Staświnka struga, dpływ jezira vvjnw Eisermuhl Kanal Kuchenka jezir, na płudniwy wschód d Krauter See Z St aświ ńskie ch Łąk łąki między miejscwściami Staś- Eisermuhl Wiesen wsi J ra Mała ' :g Łąki winy i Wydrniny Zielne Bagn neg błt, na pludnie d wsi J agdne Krster Bruch en Fulcdzki Róg eg Rga pólwyse') na jezirze Labap Faulhdener Sp itze Wielkie Czarne Łąki nych Łąk łąki, na wschód d Wydmińskieg Feld Wiese Lipwa Góra -wej -ry na wyspie Wielki Ostrów Linden Berg a., Jezira na jezirze Kisajn Górny Ostrów neg-wa wyspa na jezirze Kisajn Fischerinsel Giżycki Kanał eg-łu kanał, łączy jezir iegcin z jezirem Ltzener Kanał. Miałkie Jezir eg-ra jezir między jezirem Jrzec Flacher See Kisajn. '2 a jezirem Talty ietlice - - IC bł t dk ła j ezira Wąż Mergel-Bruch Dębwa Górka wej wyspa r.:: jezirze Kisajn F lieger J nse ł

11 azwa plska li przypadek Przedmit azwa plska II przypadek Przedmit, 8. C Bbrwe Błta wych Błt błta Bauer Bruch Bydlińskie ch-rek wzgórza Bedłiner Berge '1:1 Przykp -pu jezir między ws,iarni Danw MUhlen-See Górki Cii i Okrągłe, na półnc d Długieg Bięciński Las -eg-su Benzinsche Frst C. Jezira Bbrwnicki Las-eg-su Beversdrfer Frst - MuIik -ka jezir, półncna dnga J agdneg Mulik-See Białka strumień Biale Bacb Z Jezira Bi a łgóra -ry Białe Berg Pamer -mra rzeka, wypływa z jezira Pamer,.Pammer Fliess Brzózki -zek ek Birkhlz w > dpływ rzeki S taświnka Kaminka Błcks Berg Mczyska -ysk łąk a, na płudnie d Staświńskich Raster Wiesen Łysiec śca Błcks Bergna pół- Łąk ncny zachód d Róg Rgu półwysep na je7.irze Kisajn kł Rggen Sharsw, wsi Róg Pierkunwski Łysica -cy, na półnc d Słupska Blcks Berg Rminek -nka zatka w Ryńskim Jezirze Rmineck Bucht ' Kpka Bhnen Berg Grdzisk -ska kł sady Ostrów Schlss Berg Brwa Kępa -wej-py Br Smlnik ka jezir, na wschód d wsi Wydminy.schmlling See Warnia Struga -niej-gi strumień Bm Bach Czarne Jezir -neg-ra jezir kł wsi Gawliki Małe Schwarzer See Pgrzelica -cy strumień, dpływ Łeby Bijin Spytkwskie ch Łąk łąki, na wschód d wsi Spytkw Spiergster See Warni anka strumień Bm Riege Łąki Brzęciński Las -eg-su Brnziner Fr.st J agdzienk ka jezir, 1,5 km na wschód d Strauch See Przybynińskie ch Łąk łąki Brenkenhfstałer miejscwści Ryn Łąki Wiesen Tałcki Kanał eg-lu kanał, łączy jezir Tałty z jezirem Talter Kanal Brdy -ów s trum ień Brddenbach Tałtwisk Brmia Góra -miej-ry Brm Berg Szymnek -nka jezir, na wschód d wsi Ławki Trauten-See Bruskówk ka ple BrUskwer H. Str'achacz -cza, na zachód d wsi Siedliska, Upalter Hahe Bukwiniec -ńca Buchen Berg 171 m Buczek -czka bagń, jezir Buckwer l'yir Ujście -cia rzeka, łączy jezir,\\tjsak z jezi. Usche Buszczane nych wzgórza Blister Berge rem Kisajn. Osia Góra -ej-ry Cichrien Berg tv Ssnwy OstTów -weg-wa wyspa na jezirze Kisajn Vgelinsel Czamwie - Wla jezir Czarnw Sec Białe Jezir -leg-ra jezir,kł 2 km na płudniwy Weisser-See iedźwiedź -dzia bagn Czerke alb wschód d wsi Wydminy Miedwitz Bruch Dzikwizna -ny, między jezirem Orł i jezirem Wilde Erde Dbrskie -eg jezir Daber See Ołów. Dąbrówecka ej -ry _ D ammerhwer Wyżły -łów jezir, na płudnie d Długieg Winkel-See Góra Berg Jezira D arglwski ' eg-su Dargeraser Wał d Las Ptęgw wa jezir Darsiner See WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH Pttantw See POWIATU SŁUPSKIEGO ( CZĘSĆ I) D arżewsk i Las eg-su D arswer Wald D arżynki -ów wzgórza Darswer Waldberge azwa plska II przypadek Przedmit, D awna nazwa Darżewska ej łąka D arsw Mr Łąka Stare Błt -eg-ta jezir das Bruch Wasser Kruszyński -g-ju das Crussensche iestkwskie.kich-pów kpy Alte Schanze. Zagaj Hlz Okpy Jezirki -rek jezir das Gesurk Gglewski Las -eg-su Alt J ugelwer Wald. ' Dąbek -bka Demken Berg Mdelska ej-li grbla der Damm Młynówka struga, lewy dpływ Słupi Alter M uhl Graben Grbla, Jasienica -cy struga Asch Beek Duninówskie ch Łąk bagn der Diinnwsche J asienicki Bór -eg-ru Aschwald Łąki Bruch Będmińska ej-ry Bandemer Hahe Przetka rów der Gang Góra Karzn iczecki -eg-su Delltsch Karstnitzer '1: Będziechwskie -ich Łąk błta Banskwsche Bruch Las Frst c Chjny Łąki. -jen Dicke Fichten!'l Bbrwa Góra -wej-ry wzniesienie Bauern Berg Mieleóskie ch Gór wzgórza die Berge w Góry.

12 ') '<f' i.. az'.va plska I I przypadek Przedmit,- azwa plska II przypadek Przedmit niemiccka '<I' '<!' C) <1: Z I Q...8 '2 Bielawy Wławki Lardzieńskie Góry Gałęźn Darnik Dręczyn Dmaradzki Las Dębinka Dębwiec Dębinka Dębiec Dębniak Dębnik Czajcze Łąki Osina Olszynka Swie Góry Brek Łabiszewskie \Vzgórza Ssny Wilcza Góra Pręby Lnisk Wł ó ki Włynkwskie Góry P!ski Las Swinka Orzechówek \Vrzeskie Parwy R7.ecka C;'óra Lisia Góra Jamna Góra Lisica Głek Głgóra Gardzieńskie łjąki Gardzi eńskie Góry J ezirecb Las Jezirli.i Gicz Giżewiec Głębkie Głdówek Ptynia -aw -wek ch Gór -a eg-su -wc a bca ka ka łąki łąki góry jezir stawek jezir lati -czy,ch,.łąk łąka. -ny wzgrze. łąka Swich Gór wydmy rka ch Wzgórz wzgórza -Ssen -czej-ry -ęb ka -k -.. ich Gór eg-su -wka ch-ów ej-ry -siej Góry -nej-ry -cy -Ika -ry ch l.ąk eh Gór eg-su -rek -czy wca -g -wka -ni wydma na półnc d miejscwści Budw, na zachód d żyna wzgc)rze, na półnc d Pdwilczyna łas łąka wzgórza parów kł Bchówka kl Wrześcia łąki wzgórza jezir struga, dpływ Słupi jezir jezir. strumień die Billave die Flsse die Gardischen Berge Drf-See Dm Teich DranezinSee ' Dumrser Frst Diine Eichhltzchen Eichen Berg Eich Berg I Eich Berg (b. Stautin) Eichen Berg Eichen Berg (ad 1 ugelw) Eier Wiese Eiskcller Berg Ellerbruch Wiese Eulen Berge Fahnenstangen Fdd Berge Ficht Berg Ficbt Berg Ficht Hlz Flachs Berg Flaken Wiese Flinkuwer Berge Flssen Walp Frst Eulenberge Frei hhwer Hlz Freister G runden Friedens Berg Fuchs Berg Fuchs Berg, Fuchs Berg (am MUhlbach) Galgen Berg c.; algen Berg (b. Grss Flgen) Gardęsche Wiesen (d. Gardischen Bere) Gesrker Wald das Gesurk Gicz Bach Gischewz See Glambck See Glddwer Wald Ptene. Czerwienieckie ch Gór Góry azwa plska Zagórze Leśnłęka Darże llukwska Wydma Bialę c iński Krąskie Wzgórze Perzyn Bzianka Bbrwiczka Biegała Brzei niak Łvsiee K'ępy Lefinugórz Brcz Mczara Bukwiec Bukwska Głębia Gr lzisk Ok{)py Świdnik Świdnłęka acławskie Grądy ;Kierzn łjętn Chmicz Pdwale Dadzewski Zagaj Wielch Dzika Góra Osetna Dąbki Czepiel Wielin Kręsk. Cierniak Las góry WYKAZ AZW FIZJOGRAFICZYCH POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO I I przypadek -rza -ża ej-my -eg-su -eg-rza -Iy ka -Bca Kęp -rza -cza I -ry wca ej-bi ka -pów ka ch Grądów -cza -la -eg-ju -cha.kit:j-ry nej ków -la ka ka P r z e d m.1 t łąka pasm wzgórz wydma zalesine wzgórza struga, dpływ Ścięgnicy struga, dpływ Mszczenicy strua, d9plyw Grabuwej wzl{brzc wzgbrze wzórzfł wzórze łąki jezir wzniesienie grdzisk st l uga łąka łąki wzgó rze jezir łąka część u wzniesienie wznleslenle wzgórza jezir jezir kl Krągu strumień Szierwlelltzer Berie Dwna nazwa Achter Berg Alte (Frst) Wiele AlIf dem Dara Baken Dilne Balenthiner Wald 13arcn nerg Beier Berg Beswscher lviuhlenhach Bewersdrfer Mtihlbach Riga\1en Bach Birken Berg Blcks HeTl Rnhnen Ber Brngrum-Berg Brtz-Berg Bruch-Wiesen Bucnwald Bukw See Ti-.:f Burg Rerg Burgwall Blils Bach Dlilten-Wiese Blilten-W'esen Camburen Berg Caninchen See Chmitz Berg l)amm Bruch Datzuwer Gehcge Dick-Berg Diekslalls Berg Distelben,: Dmken Berge Dmmels Berg Drf See Drf-See Dm-Bach.,...,

13 r azwa plska II przypadek Przedmit Bukwski Scwek Dębicz pębgóry Stk Olszwe Błta Oleszn Jesienica Jesinek l więcińskie, Łąki ' Leniwka Pierzatka Wiele\Zórz Swierezllóra Swierkówek Świerczynek Świerkwiec Świerk Leśngóra Ryhaeka Zatka Star-Krakwskie Lasy Leśna Karnkwski Bór Krakwiec Wr7.Śna Paląk Widn l!ńra Lisie Góry Lisi Garb Brdy Głgóra Klda Gęsia Górka Gąsirv Leśna Gać Jezirka Głębkie Glwnica Steklna Gliwn Grzebna Glik Grądy Wielkie Grądy Głwacz Grabińsk Dąbrwa -eg-ku -c7.a -gór -ku -ych Błt -ey -nka ch Łąk -rz,a -rv -wka -nka -wea ka' -ry, ej ' -icłi-ów -n!'; -eg Bru Owca nej ka -rv -ich Gór -eg-bu -dów -cy dy -si e; -rów nej -ci -ek -eg -cy nej nej ka Grądów ch Grądów -cza ' ka -wy staw wzniesienia,vzgórze błta lą, i rzeczka, dpływ \>vzgórze pas ląk Wieprzy \ rzeczka, dpływ Mszczenicy wzgór7.e paiórek między Siecieminem i Sianówkiem w;'górze, na wschód d Sianwa (kl 1,0; km) kł jezira Kamienn wz!łó rz e kł wsi Rusinw wzjl'órze zatka jezira Bukw y strumyk, dpływ' Wieprzy la w.g/l rze w7.niesll'n;a :: wzgrza W7.!!ĆlrZe brdy \tvz,gór7e na pgran;rzu pwiatów sławieńskieg i miaslcekieg wz;:órze wzgórza :: jezicka je7.;r strumień jezirk jezir wzi!,\rze wz!lórza wzgórza strumień Diinen Teich Eich Berg Eich n-berge Eier-Berge Els-Brueh Elsenhlzwiesen Esch Bach Eschenberg Eventhiner See Wiesen Fauler Graben Feder-Berg Fehlrugs-Berg Ficht-Berg Ficht Berg Ficht Berg Ficht Berg Fichtberg ' Fier Berg Fischer Bucht Frst Alt Krakw Frst Bach Frst Karnkewitz Frst eu Krakw Freetzer Heide Friedensburg Frei Berge Fuchs Berge (Grss i Klein) Fuchsschwanz Furth Galgen Berg Galgen Berg Gans Berg Ganten' Berge Gath Fichten Gest'ken See (Grss i Klein) Glarnbuck See Glawnitz (jlanz Riege Glei''I-See Głncken-Berg Giihlken-Berg Grand Berge Grans-Berge (Grass i Klein) Grapp-13erg Graunske Berg Grss Dmbrw azwa plaka 11 przypadek Przedmit Olszewie Gwiazdwski Las SuI ech -wia kieg-su -cha błta Wyględ6w ' -wa c?:ęść u 'Wrząckie Błta ch B10t błta Przeczn 'Vielkie Wielszek Bbięcin Karwica PbłQćie Junikw Górka Kurek Rudnik Dłnie Ścina \Vrzeszcze \Vrześn Jezierna Wrzesiniec Wrzsiec Wrzesiny Wrześnica Święta Górka iemęt Zrawa!y KrvnH:zna Paprtka Sienna Drga Ohla Góra Bukwskie Wydmy Dwrskie Łąki Zla Mlvnówka Gn'ieżdże Ubcza Zrhy Płósv l\igilnik Osep J ankwy Szczyt Jankówek Janiewieki Las Janiewica l,wczyn Łysa Góra kieg -s7.ka -c,! -cia wa ka ka nia -n\' Wrzeszczów nej -ń(a - ea -sin -cv -tej tu -Iów nej -nej-gi -kj-ry błta jezir jezir blt blta nad Wieprżą jezir.. wzgó-.rze wzniesienie rzeczka, dpływ Grabwej część u wzgórza jezir część u ch Wydm wydmy ch Łąk -Iv Gnieżdża -czy -bów Piós ka Osp i -eg-tu -wka -g-su -cy -sej-ry wzgórza, na wschód d SuJimic kl Lejkwa wzgórza struga wzniesienie struga dpływ lvlszczeniczki WzrlleSlenlU staw \vzgórze drga wzniesienie laki stawek rów wzniesienie przy \'ęgrzewskicd Górze wzgórza wzl{órza, na wschód d Barzwic pla grób wzniesienie wznil'sienie struga Grss Elsbruch Grss Quasdwer Wald Grss Sltikwer Berg Grsse Aussicht das Grsse Franzner l\1:r Grsse Preetzer Bruch der Grsse See Gr5ser Berg Grsser Papenzin See Grsses Kuhmr Grsses lvlr Giining See Gurken-Berg HahnenBerg Hammer-Bach Han Anger Heid-Berg Heid-Berge H eid-see Heid,See (Klein i Grss) Heide Herg Heide-Berg Heide Berge Heide Gniben Heiligcr Herg H ellbach Heli Berge HelIgruncIs Teich Herz Berg Heuweg Hher Berg Hhe Tief Diinen Hf-Hlz-Wiesen Hf Sl1 Hlz Graben Hrsl Berg Hllen Berge H iillen Berge das H ufen Land Hlinengrab Hlitsche Berg J ahllks H!'rg J anken - flerg )anewitzec Wald J annewitzer- J\.luhlen Bach Jagersberg Kahle Bcrg 2. O... d iii' C. Z... > w ' t--.) ' w '1:!'l W

14 . C'l 'l azwa plska II przypadek P r z e d m i t - azwa plska II przypadek vrzedmit niemie\.:ka Il.. Glec -lca Kahler Berg Glinnik ka wzniesienie kł rzeki Unieść Lehm-Berg Kaliniak ka Kajline Berge Łmki -mek wzniesienia Lmken -Berge Kałek -łka jezir Kalk See Masłówki -wek wzgórza Masselwitzer Hh Kamienn jezir Kamin-See Paśniki ków Mast-Berg KamIenna nej - rzeka, dpływ Wieprzy Kamm Bach Błtnica -cy część łęgu Mr Rigge Kacze Góry Kaczych Gór wzgórza Katschen-Berge Mielna nej struga, dpływ Łękawicy Miihl Bach Ptasie Góry -ich Gór wzgórza Kater-Berge Młynnik ka wzniesienie Mi.ihl-Berg Unieskie Łąki -ich Łąk łąki Kief-Wiesen Marszewka struga, Mlihl Grabim Kścielna -ej -gi rzeczka, dpływ Mszczenicy Kirch Bach Bukwa wej struga, dpływ jezira Bukw MlihIenbach Struga Słwinka struga, wypływa z Sławieńskieg Mlihlenbach ( Jezirk ka jezirk Klein See Błta Gwiazdówecki eg-su Klein Quasdwer WieI inki -nek wzniesienia Mlihlen-Berge Las Wald Zdrójek -jka źródł Miihlenbrn Suleszek -szka Ę:lein Sltikwer Ktupianka struga, dpływ Wieprzy M lihlengraben Berg Karnkwnica -cy struga Mlihlen Riege Kztrna nej struga, wpada d jezira Wick Klster Bach Dlny Staw -g-wu staw Mi1hlen-Teich Kztrne neg łąka Klster vviese Mszna Łąka nej łąk i die Mliss Krawędź -dzi Klus Berg Bielawa -y- struga, dpływ Grabwej Mlihlen Bach Osęki ków zatka jezira Bukw Knaster Bucht \V r7.eśniczka struga, dpływ Wieprzy Mlihlen Bach Mkrzyca -cy łąka ' Kppel-Wiese Ści eg nica -y struga, dplyw Wieprzy kł Sławna Mlihlen Bach Karlińskie ch Błt błta Karliner Bruch adbrskistaw -eg-wu staw adebarscher Błta Teich Kszalińskie I ch-ów y Kasliner Stadt aclawski Las -g-su atzlaffer Frst lo Lasy Frst idn jezir eid-see Kręska Drga ej -gi drga Krangenerweg włęka łąki die euen Wiesen C'l Kręskie Lasy ch-ów y Krangensche Frst Gleźnica -cy łąka eue Wiese Głwniczka strul!lień, dpływ Głwnicy Krautglawnitz Radsławka. struga euer Wiesen Wrnki -nek wzgrze Krahen Berge Graben Recze -cza jezir Krebs See Gniłek -łka ilke Berg Krzyżne nych wzniesienia Kreuz-Berge I1eniec -ńca struga, dpływ Wieprzy Ohlen Graben Królewskie ch Wydm wydmy Krlwsche Diinen Górny Staw -eg-wu staw Ober-Teich Wydmy Plówka Palwen Berg Karwina -ny struga Kuh Bach Pianka struga - Panke-Grenzgraben Karwiny -win wzgórza Kuhfrts Berge Pękański Las -eg-su. Pankniner Wald Kusickie Błta ch Błt błta Kuhtzer und Rat- Paprzyca -cy struga, dpływ Grabwej Papritz Bach teiksches Grenz- Pieski Las- -eg-su Peester Wald mr Kbylnik ka błta Pferde Bruch Kusicki Las eg-su Kuhtzer WaId Płcie -cia jezir Platsch See Ksierzewka struga, dpływ Reknicy Kusserwer Slk -u Plukers Berg Mlihlenhach Planwski Las -eg-su Pllnwer Stadt- Kusickie Góry ch Gór wzgórza Kutzschen- Berge waid acmierskie ch wzgórza Ladehrn Berge Przec Prca Prz-Berg Wzgórza Wzgórzy Ptki ków wzgórza der Pttack Długgóra -ry wzniesienie Lange Berg Przystawski -eg-ku ptk Pribstwer Bach ' M Długa -giej wzniesienie, na półnc d jezira Lange Berg Ptk częst bez nazwy..;: Łętw Przystawskie ch Łąk łąki Pribstwer Wiesen... Lękwicki Las -eg-su Lange Wald Łąki Z Łęczn jezir Lanken See Księża Górka -ej.ki Priester-Berg Łąkawica -cy tr':lmień, dpływ Wieprzy Lankwitz Pstmin jezir Pustaminer See en Łętwskie -g JezIOr Lantwer See Krucze -eg-da Raben Berg Q Laseckie ch-zek Latziger Birken Gniazd Il.. Brzózki... Radziszek -szka Radix Berg Pałwska ej-gi struga, dpływ Wieprzy Llitsch Bach Wzgórza rz-ich wzgórza die Ratteickschen..., 'a Struga Ratajeckie Berge Glinki ' -nek wzniesienie Lehm Berg Raczydół -dłu jezirk Ratzen)fuhl /.ł\.:. Chrpy -pów wzniesienia Rauhe erie :-' -'--,,0'

15 :.; azwa plska II przypadek Przedmit ni emiecka azwa plska II przypadek Przedmit Dnwna 'nazwa Ił Chrpawiec wca wzniesienie Rauher Berg Słneczna nej Snnen Rerg 2- Zbójnickie -ich w:miesienia R auber Berge Cząbrgórze -rza Spiken Berge ' :>; Karczwisk ka dlina die Raumde Kaminek -nka wznieienie Stein Berg -, Samówki -ek wzgór:za Rebbusch-Berge Kamyk ka, na płudniwy zachód d Stein 13erg Z Rekw wa jezir Rekw See Planwa Rewskie Góry -kkh Gór wzgórza Rey,er Berge Kaminki -nek wzgórza, na zachód d jezirn icln Stein Rerge :t> Rzyszczewka struga, dplyw Mszczenicy Ris wer MUhlen- Kamieniste -eg głazy Slemgraber W,j:. bach Kamienna -nej -py ' prz y ląd ek na wybrzeżu jezira Steiri Haken Chróstn, jezirk Rittel Pfuhl Kępa Bukw Biał ęcińs kie ch-rz wzgórza Rhr Berge Gl eźnica -cv stru>.!a, dplyw jezira Bukw Steinrter Bach Wzgórza Stbnickie Łąki -ich łą k błta ' Stihnitz Bruch D ąbkwicka ej' zatka Rhr l-iaken Żukw skie ch-ów y Suckwer Furst Zatczka Lasy Pastewnik ka pla R6tzenhagener Zęb wie c -ca Symbrwer Fichtcn achtgarten ]ejliniec -ńca w2;górze ' T annelj Berg Rudzień Rudnia strumień dlina Ruden Tal Chełmń -ma wzgór'l e T anz 13erg Da rłw sk i Las -eg-su RUgenwalder T kara -ry st,ruga, d.plyw Wicprzy Taukarre Stadthrst Diablak ' ka gra T eufels -Berg Rusinwskie ch Łąk błta ' Rlitzenhagener Wysepki -pek wyspy Tief Insdn Łąki 'Heiclebruch Tszek -szka Tst Berg Żab iec bca jezirk Sabath-See Drpia Góra -piej -ry Trappenberg Sknica -cy strumyk Sacknitz-Bach Trzepkwa wej l ąka Tripkw VV' iese Pi aecznik ka S:lndkm Stawiszcze -cza staw Trc:.en Teich Sarbia bi błt dic Sarbe VV ęgrzewska ej -ry Vangerwer Berg Czatwnia -m wz'l'órze Schatt-Berg Góra Iwinka struga, dplyw jezira Bukw Scheid Bach Wi e liński Las -g-su Vel1iner \\'ald Grenz Bach Sktnica -cy pastisk VietzihcJ Hutung Eventhiner Bach Pdgórze -rza Vrberg Czerwiennik ka wzniesienie Scherwiriningen Lisia Góra -siej -ry Vs l1erg Berg Le ś na nej struga, dpływ Wieprzy WalJ Bach Zlakwskie ch mt błt Schlakwer Mr Wierciszewska ej -li ł as-rla Wandhager H. Błta Rla Sławieński Las eg-u Schlawer Stadtwald Warblewskie ch Gór wzgórza \Varbelwer Berge Sławieńskie eg-ta blt Schlawiner Mr Góry Błt Graj -j a wzniesienia Wehd Berge Grdziec -Mca Schlss Berg Z aką tek -tka zarśla der Winkel Zamkwa Góra -wej -ry, na pludnie d Żyd w a Schlss Berg Msinka struga, dpływ Mszcuniczki Winkel-Bach Zamczysk ka plana Schlssplatz Okunin je z ir,, WOl'kilin See Smarzie -dzia je7,ir Schmarsw See Wilcza Góra, -czej-ry wzmesleme Wifs Berg Łętwskie ch Wzgórz wzgórza Sl,hmicde Bergc Wilcze Łzy -czych Lńz łąki Wlfs Hage Wzgórza Osieckie Lasy ' ch-sów y \Vussekcncr Frst Pili czka rzeczka, dpływ Grabwej Schneidemi1hlen Ostrwieckie ch Błt bagna Wusterwilzer Bach mta l\lr Zielna nej struga, dplyw Wieprzy Schnell er Bach Sianwski Las eg-su Zanwer \Vald Czernica -cy st ruga, dplyw Grabwej Schwarz Bach Kziniec -ńca Ziegen Berg CiemAe -eg jezir Schwarze See Cylków -wa Zielkens Berg Smgrze -rza jezirk Schwarze See Cisy -sów wzniesienie Ziets Berge Czenlsk ka jezior Schwarz See Sierakówka struga, 'dpływ Plnicy, ZirchlVsche Bach C7.arne -eg jezir, na pludnie d jezira idn Schwarz-See Sieciemiński -eg-su Zitzminer Wald Przywdzie -cizia część wybrzeża jezira da Seelarid Las Żegleniec ' ńca rów Segelin Graben Ciswiec -a wzgórza Zitzwer Hhe Rawka -ki strumień Sen!f'nthiner Milhlbach '1:. ' Srebrngóra -ry Silherberg t'1 Chełmiqki -nek wzgórza Silbf'rberge,j:. Żdżary Żdżarów pagórek Shrberge e... O, I

16 ' Mnitr Plski r A W stsunkach publicznych wln używać nazw miejscwści i biektów fizjgraficznych wymienin:tch w 1 tylk w brzmieniu ustalnym w niniejszym zarządzeniu. 426 Pz. 432, 433, 434, 435 i Zarządzenie wchdzi w życie z dniem głszenia. Prezes Rady Ministrów: B. Bierut 433 USTA OSÓB WYRÓ2:IOYCH ODZAKĄ I DYPLOMEM ZASłU2:0EGO RACJOALIZATORA PRODUKCJI a pdstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca ZASŁUZOEGO RACJOALIZATORA PRODUKCJI 1949 r. w sprawie ustanwienia dznaki Racjnalizatra Prdukcji raz dznaki i dyplmu Zasłużneg Racjnalizatra przez Mdnistra Hutnictwa: Prdukcji (M6nitr Plski r A-46, pz. 625) zstali wyróżnieni w 1953 r. dznaką i dyplmem Bieda Władysław, Stachurskj Justyn. 43ł LISTAOSÓBWYRÓ2:IOYCH ODZAKĄ I DYPLOMEM.. ZASłU2:0EGO PRZODOWIKA PRACY a pdstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanwienia dznaki Przdwmka Pracy raz dznaki i dyplmu Zasłużneg Przdwnika Pracy (Mnitr Plski r A-46, pz. 626) następujące sby zstały :wyróżnine w 1953 r. dznaką j dyplmem ZASŁUZOEGO przez Ministra Hutnictwa: PRZODOWIKA PRACY Adamski Antni, Bgusiak Józef, Burdelak Józef, Fks Aljzy, Fugł Maksymilian, Gllszczyński Władysław, Irek Walter. Jarzyna Pitr, Klimarwska Diniza, Klyta Aijzy, Kmainda Wiktr. Ksk Franciszek, Kuras Józef. Ky Jerzy, Lubjański Augustyn. Luda Zenn Marcinkwski Ewaid, Myśliwiec J6zef, wara Ernest, wara Stefan, Pawliczek Franciszek, Pękała Jerzy, Richter Paw el. Salbert Rbert, Samek Blesław Sikra Michał, Siwy Paweł, Stefański Franciszek, Strzelczyk Ernest, Szczygieł Herman, Wlny Franciszek, Zając Jan; przez Ministra PrZemysłu Rlneg i Spżywczeg: Chilewski Jerzy. 435 LISTA OSÓB WYRÓ2IOYCH ODZAKĄ RACJOALIZATORA PRODUKCJI a pdstawie- uchwał)'- ' Rady Ministrów z dnia 30 c:zerwca 1949 r. w sprawie ustanwienia dznaki Racjnalizatra Prdukcji raz dznaki i dyplmu Zasłużneg Racjnalizatra Prdukcji (Mnitr Plski r A-46, pz, 625) następujące sby zstały wyróżnine w dniu l stycznia 1953 r. dznaką.. RACJOALIZATOf!.A PRODUKCJI przez Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej: Białas Pitr. Błasiak Eugeniusz, Drynda Feliks, Faber Paweł, Kasprzak Józef, Kaszuba Stefan, Machajski Maksymilian, MPinert Józef, iedjadł Józef, Opyd Emil. Pawera Aljzy, Płnka Jan, Schab Stanisław, Serwatka Eugeniusz, SzczllciIiski Józef. 436 ł LISTA OSÓB WYRó2IOYClI ODZAKĄ PRZODOWIKA PRACY a pdstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca I 1949 r. VI sprawie ustanwienia dzi)ki Przdwnika Pracy raz dznaki i dyplmu Zaslużneg Przdwnika Pracy (Mnitr Plski r A-46, pz. 626) następujące sby zestały wyróżnine w dniu l stycznia 1953 r. dznaką PRZODOWIKA PRACY przez Zarząd Przemysłu Ksmetyczneg: Dusza KqJlina, Górna Czesława. Grek Aleksanclra, Jżwiak Władysław, Musialska Krystyna, Sienk,Jan, Śrd!lla-Zlia; przez Centralny Zarząd Przemysłu ierganiczneg: Dubiel Jan, Dusza FranCiszek, Fugas Władysław, GrelI Kazimierz, Grszek Len, Grysk Józef. Hałagan Antni, Hubin Stefan, Ignaczak Bgdan, Janas Józefa, Janik Henryk, Jachymczyk Stanisław, Kasprzycki Józef, Kza Józef, Krawczyk Józef, Król Józef. Krzyżaniak Stefania, Lewicki Edmund, Pitrwska Genwefa, Skrbacki Kazimietz. Slęzak Eugeniusz, Swiński Stefan Szczurek Stanisław, Świtaiski Władysław : Świstek Francisek. Warrnur Wacław, Zalewski Szczepan, Tłczn 2 plecenia rezesa Iłildv Mmlstrw RedakCJa: Urzijd Rady Mlnlstrw BIUr Prac Ustawdawczych, Warszawa, ul, Krakwskie Przedmieście 1. AdmlDlstracja, Administracja Wydawnictw Urzędu Radv MlllIstrw Warszawa. ul Bracka 20a ReklamaCJe z pwdu med.ręczenia pszczeglnych numerw wnslc nalezy ' d AdmwIstracji WydaWnictw Urzędu Rady Ministrw 'Warszawa ni Brarka 20al w terminie 10 d 15 dni p trzymanill naslppneg klejneg numeru. POjedyncze e!.)zemplarze M0f11tra Plskieg nabywac mozd, w AdnllnlstraCJI Wydawnictw Urzędu Rady Mlaistrów, Warszawa Bracka 20a. w punktach sprzedaży' w WarSZ<lw;e,.. Dm Książki, Księ!.)arnla Prawna-eknmiczna. pl. 3 Krzyży 12, kisk Dmu Książki w gmachu sądów. al. Gen. wlerczewskleq 127 w Łdzi przy ul w)tkl 21 fj:iiptekal: w kasach Sądów Wjewódzkich w; Białymstku, Kielcach Kszalinie Rzeszwie, Stalingrdzie,WrrlawlU I Zielne) Górze raz w kasach Sądów Pwiatwych w: Bydgszczy, Bytmiu, Cieszynie: Częstchwie, Gdańsku Gdyni, Gliwicach, Gnieżnie, Jeleniei Górze Kaliszu, Krakwie. Lublinie wvm Sączu, OlsztYnIe, Oplu, OstrwIU Wlkp.. Pznaniu, Przemvśln. Rilcibrzl1 Rad,miu Szczecinie. Tarnwie. Truniu i Zamśriu Zam , Druk. AkcycteUi\wa, Warszawa, Tamka 3. Cena 1.92 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEZIOR OBJĘTYCH ZAKAZEM UŻYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH

WYKAZ JEZIOR OBJĘTYCH ZAKAZEM UŻYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH WYKAZ JEZIOR OBJĘTYCH ZAKAZEM UŻYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH Wykaz jezior i rzek, na których wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi. Zakaz wprowadza w drodze Uchwały Rada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. Ewidencja pomników przyrody.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Ewidencja pomników przyrody. ZAŁĄCZNIK NR 5 Ewidencja pomników przyrody. 1 126 2 133 3 228 4 229 Szt.: 1 BIAŁA PISKA KARPINY N-ctwo Drygały L-ctwo Karpiny oddz 85c RLB 16/125/52 LIPA DROBNOLISTNA obwód: 4,23 [m] wysokość: 35 [m] BIAŁA

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa

Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa Załącznik nr 5 do rozporządzenia Nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012 r. Poz. Nazwa i numer obwodu rybackiego Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Ilustracja 1: Podejście na Kozubovą rozpoczynaliśmy z Górnej Łomnej Ilustracja 2: Na samym początku powitała nas pięknie wykończona (Horni

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo