NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością"

Transkrypt

1 Analiza prównawcza ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager

2 t str. 2

3 K r ó t k f i r m i e O r a c l e Oracle zbudwał swje prtfli aplikacji bizneswych jak i prgramwania d bsługi infrastruktury pprzez wielkrtne przejmwanie mniejszych firm. Na rynek rzwiązań z zakresu zarządzania tżsamścią i dstępem (Identity & Access Management, IAM) Oracle również wkrczył pprzez przejęcie niszwych firm, takich jak Oblix (pzyskanie technlgii Web Access Management, WAM), Thr Technlgies czy BridgeStream (pzyskanie technlgii nadawania uprawnień użytkwnikm). Pnadt nie psiadając własnej technlgii jednkrtneg uwierzytelniania (ESSO, Enterprise Single Siign-On) Oracle weszedł w przumienie OEM z firmą Passlgix. Niedawne przejęcie przez Oracle firmy Sun Micrsystems dzwierciedla dalszą knslidację rynku zarządzania tżsamścią i dstępem. Oracle traktuje bszar IAM jak kluczwy element w swjej strategii przejęć i chciałby z czasem dprwadzić d jednlitej interperacyjnści tżsamści w całym prtfli swich prduktów. O ile wielkrtne przejęcia umżliwiają firmie Oracle zaferwanie klientm sprej część funkcji typwych dla rzwiązań IAM, w tym integrację i wygdę w pstaci mżliwści zapatrzenia się u jedneg dstawcy, t z drugiej strny przejęcia te wnisły d firmy Oracle wiele pdbnych d siebie prduktów różnych pzimach djrzałści, z których nie zawsze ptrafiła na dbrze skrzystać. Oracle częst wybór rzwiązania ze swjej ferty pzstawił klientm, a czasamik nawet sami sprzedawcy firmy Oracle mają wątpliwści dnśnie dpaswania prduktów d ptrzeb klientów. Pzim integracji w stsie prgramwania Oracle rzczaruje niejedneg klienta, pnadt na dłuższą metę Oracle mże natknąć się na prblemy z kntynuwaniem wsparcia i rzwju prgramwania dla wszystkich psiadanych prduktów. Oracle a integracja rzwiązań IAM z aplikacjami SAP Oracle nie feruje certyfikwaneg prgramwania IAM dla użytkwników rzwiązań SAP. Tymczasem prgramwanie firmy NetIQ d zarządzania tżsamścią (NetIQ Identity Manger Integratin Mdule) zapewnia integrację i dwukierunkwą wymianę danych pmiędzy systemami SAP a prgramwaniem NetIQ Identity Manager. Systemy NetIQ dpuszczają rzprwadzanie infrmacjach wszelkich zmianach w tżsamści wprwadznych w systemach SAP d innych systemów i aplikacji używanych w rganizacji. C więcej, rzwiązania firmy NetIQ są certyfikwane przez SAP. O r a c l e i z a r z ą d z a n i e t ż s a m ś c i ą w l i c z b a c h * Przychdy z rzwiązań IAM (dane za rk ): $180 mln ($117 mln) Pzycja na rynku dstawców rzwiązań IAM: 5 (6) Udziały na rynku rzwiązań IAM (dane za rk 2008): 5.3% (3.5%) Wzrst przychdów z rzwiązań IAM: 5.6% (12%) Udział przychdów z rzwiązań IAM w całkwitych przychdach firmy (dane za rk 2008): pniżej 1% (12%) Pzycja w rankingu firmy analitycznej Gartner (User Prvisining Magic Quadrant): Lider (figuruje nieznacznie wyżej niż Nvell becnie NetIQ) * Liczby w nawiasach dnsza się d firmy Nvell (becnie NetIQ). 1 1 Według danych z raprtu firmy IDC: Wrldwide Identity and Access Management Frecast Update and 2008 Vendr Shares str. 3

4 t N e t I Q I d e n i t y M a n a g e r a k n k u r e n c j a p r ó w n a n i e f u n k c j i i k r z y ś c i Szczegółwe infrmacje na temat funkcjnalnści raz krzyści ze stswania rzwiązania NetIQ Identity Manager 4, w tym specyfikacja techniczna prduktu, są dstępne na strnie Funkcja NetIQ CA IBM Micrsft Oracle Synchrnizacja tżsamściw czasie rzeczywistym System katalgwy + Obieg zadań (wrkflw) / Zatwierdzanie Zarządzanie hasłami Audyt Mdel raprtwania treści Zarządzanie cyklem życia ról ++ Frmułwanie plityk spsbem przeciągnij-i-upuść i kntrla wersji Mapwanie ról i narzędzia d prjektwania biegu zadań Narzędzia d czyszczania danych (Analyzer) Rzległe interfejsy API dla REST/ SOAP Architektura gtwa na zastswania w chmurze (Clud-Ready) Integracjia z pudełka bez kniecznści pisania skryptów raz dstswywania Delegwana administracja Uwierzytelnianie dstępu Wbudwana kntrla SD (Separatin f Duties), atestacja i certyfikacja *Internet Directry firmy Oracle (OID) i Directry Server firmy Sun z gólnym administrwaniam przez LDAP. OID dziedziczy adapter SPML firmy Sun i zstanie zintegrwany w ramach Oracle Identity Manager (OIM). **Rle Manager, prdukt firmy Sun przejęty wcześniej d firmy Vaau, zstanie zintegrwany w ramach pakietu prduktów OIM i pmże w dstarczaniu strategicznych umiejętnści analitycznych wkół rzwiązania Identity Manager firmy Oracle. S t a n w i s k f i r m y O r a c l e i d p w i e d ź f i r m y N e t I Q Slgan Oracle: Integracja Oracle pdkreśla, że dstarcza kmpletny sts zintegrwaneg prgramwania, d systemweg, p sprzęt, bazy danych, prgramwanie warstwy pśredniej (w tym d zarządzania tżsamścią), p aplikacje bizneswe. Odpwiedź firmy NetIQ Firma Oracle zbudwała swój pakiet rzwiązań IAM pprzez przejmwanie innych firm. W rezultacie d pewneg czasu ma trudnści z integracją funkcji przydzielania uprawnień użytkwnikm, zarządzania rlami, zarządzania dstępem d sieci i kmpnentami jednkrtneg lgwania w przedsiębirstwie. Sytuację pgrszył przejęcie firmy Sun. Części zestawu trzeba był zmntwać w całść bez zapewnienia interperacyjnści. Wizja fuzji prezentwana przez Oracle stanwi próbę zintegrwania przejętych prduktów i przekształcenia ich w szkielet prgramwania pśrednicząceg, zawierający funkcję zarządzania tżsamścią. Niestety jest t wizja, której firmie nie udał się zrealizwać, i która wymagać będzie dużeg wysiłku inżynierów, aby wszystk działał tak, jak reklamuje t Oracle. Pnadt, według firmy Oracle, rynek zarządzania tżsamścią siągnął djrzałść i niewiele jest miejsca na innwację. str. 4

5 Spśród największych dstawców rzwiązań IAM, NetIQ jest jedynym, któreg usługi katalgwe, rzwiązanie d nadawania uprawnień użytkwnikm raz zarządzania aplikacjami internetwymi (Web Applicatin Manager, WAM) zstały sknstruwane przez firmę d pdstaw i całkwicie we własnym zakresie. Firma NetIQ pświęciła już wiele czasu i pieniędzy na integrację własnych technlgii IAM, wyręczając jedncześnie swich klientów. Firma Oracle marnuje czas, przejmując technlgie i próbując (bez sukcesu) sprawić, by technlgie te działały razem, nie pzstawiając czasu na innwacje. NetIQ Identity Manager 4 zawiera innwacyjne funkcje, którym Oracle nie ptrafi sprstać, w tym nwe mduły administratra ds. mapwania ról w rganizacji (Rle-Mapping Administratr), prjektwania (Designer) i analizy (Analyzer) przygtwane dla systemu NetIQ Identity czy nwe mżliwści zarządzania pakietami. NetIQ pracuje także nad pszerzeniem integracji współdziałanie z aplikacjami typu SaaS (prgramwanie jak usługa), aby stać się pierwszym dstawcą, który pszerzy przyznawanie uprawnień d przestrzeni clud i zapewni zarządzanie tśamścią w chmurze. W skrócie, firma NetIQ zbudwała swje technlgie d pdstaw, dba ich innwacyjnść raz integrację pd kątem rzeczywistych wdrżeń. Dstawcy pkrju firmy Oracle ptrafią przedstawić prawdziwe kncepcje, gdy trzymają na t wystarczając wiele czasu i ludzi d pracy. W firmie NetIQ nie tylk przedstawiamy prawdziwe kncepcje, ale również knstruujemy prdukty w taki spsób, aby działały w rzeczywistych śrdwiskach. Slgan Oracle: Integracja z Sun Firma Oracle głsiła, że płączy swją linię prduktów z linią prduktów d zarządzania tżsamścią firmy Sun. Odpwiedź firmy NetIQ Ogólnie rzecz birąc, głszne plany dtyczące integracji linii prduktów firm Oracle i Sun mają sens. Jednakże integracja zajmie wiele czasu, będzie wymagać dużeg wysiłku ze strny inżynierów, przy czym jej efektem najprawdpdbniej będzie pakiet złżnych d kupy, lecz niekniecznie zintegrwanych prduktów. Pdczas gdy dawni klienci firmy Sun będą dalej trzymywać wsparcie techniczne tylk dla niektórych prduktów IAM, w pewnym mmencie będą zmuszeni przeprwadzić migrację d pakietu Oracle. Firma Oracle głsiła następujące plany dla tych dwóch grup rzwiązań. Identity Manager: Oracle Identity Manager stanie się widącym (i jedynym) prduktem w pakiecie Oracle Identity Management i będzie nadal rzwijany przez inżynierów i bjęty wsparciem technicznym. Sun Identity Manager 8.1 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r., pszerzną pmc techniczną d 2017 raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Identity Manager 8 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r. Usługi katalgwe: Prjekt wprwadzenia na rynek Sun IDM 9 (termin wyznaczn na pierwszy kwartał 2010 rku), zstał zamrżny. katalgi Sun i Oracle będą współegzystwać Oracle planuje ulepszyć Sun Directry Server EE funkcjami wziętymi z Oracle Internet Directry Oracle Virtual Directry pzstanie widącym prduktem dla wirtualnej knslidacji tżsamści Sun Directry Server EE 7 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r. pszerzną pmc techniczną d 2017 r. raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Directry Server EE 8 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2013 r. str. 5

6 t Zarządzanie dstępem: Nadzór nad dstępem: Oracle Access Manager staje się widącym (i jedynym) prduktem w kategrii pjedynczeg lgwania w sieci i będzie nadal rzwijany przez inżynierów raz bjęty wsparciem technicznym. Sun Open SSO 8 trzyma zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r., pszerzną pmc techniczną d 2017 r. raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Access Manager 7.1 trzyma zaawanswaną pmc techniczną d 2012 r. raz pszerzną pmc techniczną d 2013 r. Sun Rle Manager staje się widącym (i jedynym) prduktem pakietu Access Gvernance Suite i będzie nadal rzwijany przez inżynierów raz bjęty wsparciem technicznym Oracle będzie dalej rzwijał i zapewni pmc techniczną dla systemu Sun Rle Manager, przy czym Rle Manager 5 będzie trzymywać zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r., pszerzną pmc techniczną d 2017 r. raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Rle Manager 4.1 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2013 r. Jest prawdpdbne, że firma Oracle zaprzestanie prdukcji linii prduktów BridgeStream. Firma Oracle pdjęła już krki zmierzające d przemianwania niektórych technlgii firmy Sun. W październiku 2009 r. wypuściła na rynek Oracle Identity Analytics przemianwaną wersję rzwiązania Sun Rle Manager Jednak w mmencie wprwadzenia przez Oracle nwej iteracji teg prduktu na rynek, klienci przeknali się, że brakuje w niej pewnych funkcji, które zawierała wersja pprzednia; przede wszystkim w dróżnieniu d Sun Rle Manager, OIA nie psiada umiejętnści dspdarwania rlami (Rle Mining). Jest t wielka luka w funkcjnalnści i przypuszczalnie wynikaj z faktu, że te funkcje zstały parte na kdzie pen surce, który firma Oracle stara się przebudwać. Obydwie firmy, zarówn Oracle, jak i Sun, zbudwały swje pakiety IAM pprzez przejmwanie innych firm. W rezultacie, bydwie firmy miały prblemy w integrwaniu funkcji nadawania uprawnień użytkwnikm z zarządzaniem rlami, dstępem d Internetu raz kmpnentami zestawów IAM d jednkrtneg uwierzytelniania, a przejęcie Sun przez Oracle sytuację tą jeszcze pgrszył. Integracja dwóch już nie zintegrwanych pakietów przyczynia się nie tylk d pwstawania pważnych prblemów technicznych, ale również wymaga wielu lat wzmżnej pracy i ksztwneg dstswywania na ptrzeby klientów. Nawet jeśli Oracle będzie w stanie dprwadzić d kńca niektóre zadania związane z integracją, klienci mgą zwrócić uwagę na braki w funkcjnalnści (jak w przypadku Oracle Identity Analytics) lub na fakt, iż integracja pakietów nie jest wyknana należycie, c wskazuje na ich niedpracwanie. Spśród największych dstawców rzwiązań IAM, NetIQ jest jedynym, któreg usługi katalgwe, rzwiązanie d nadawania uprawnień użytkwnikm raz zarządzania aplikacjami internetwymi (Web Applicatin Manager, WAM) zstały sknstruwane przez firmę d pdstaw i całkwicie we własnym zakresie. Pnadt NetIQ feruje slidną integrację pmiędzy rzwiązaniami d mnitrwania bezpieczeństwa (Security Event and Infrmatin Management, SIEM) i rzwiązaniami d zarządzania tżsamścią i dstępem. Pzwala t klientm na kntrlwanie w czasie rzeczywistym zgdnści plityk z prcesami bizneswymi. Żadna z dwóch firm, ani Oracle, ani Sun, nie feruje w pełni funkcjnalnej technlgii SIEM d zarządzania zdarzeniami i infrmacjami związanymi z bezpieczeństwem. Zamiast teg baj dstawcy pierają się na zwykłym audycie. Przechwują wydarzenia związane z nadawaniem uprawnień, przeglądając następnie dane przy pmcy mechanizmów raprtwania lub zadawania zapytań w bazie danych. Jest t manualny spsób na stwierdzenie czy wystąpiły jakieklwiek anmalie, niechrniący przedsiębirstw przed zagrżeniami bezpieczeństwa. str. 6

7 Slgan Oracle: Łatwść wdrażania i zmniejszenie całkwitych ksztów psiadania (TCO) Pdbnie jak w przypadu slganu dstarczaniu kmpletneg, zintegrwaneg rzwiązania, Oracle pdkreśla łatwść wdrażania i zarządzania dla klientów kńcwych, c ma pprawić bezpieczeństw, zapewnić niezawdnść raz zredukwać całkwite kszty psiadania. Odpwiedź firmy NetIQ W rzeczywistści prdukty Oracle znane są ze skmplikwanych wdrżeń. Przy rzległych wymaganiach w zakresie kniecznści pisania skryptów i dstswywania, nawet nwsze wersje Oracle Identity Manger t nic inneg jak tylk rzległa reknstrukcja. Faktem jest, iż wśród klientów firmy NetIQ są takie firmy, które w pewnym mmencie zdecydwały się na wdrżenie pakietu Oracle, w tym Oracle Identity Manager, z tym że ptem zrezygnwały z nieg z pwrtem na rzecz technlgii firmy NetIQ. Pwód? Przez pnad rk ci klienci nie byli w stanie sprawić, aby rzwiązanie firmy Oracle działał. Partnerzy mają pdbny prblem. Brak integracji pmiędzy technlgiami Oracle przekłada się na ddatkwy czas, jaki partnerzy muszą pświęcić, aby prdukty współdziałały ze sbą, przekraczając przy tym częst budżet i marnując pieniądze. Dlateg też dstawcy rzwiązań preferują wdrażanie pakietu firmy NetIQ. Zapewnia n z pudełka integrację zarządzania tżsamścią z innymi systemami i aplikacjami, redukując kszty związane z wdrżeniami c najmniej 20%. Pprawne działanie funkcji Oracle Identity Manager w zakresie nadawania uprawnień wymaga pracy zespłu administratrów, wprawinych w edytwaniu kdu, skryptów i prgramwaniu Java. Knsla Oracle Design Cnsle umżliwia klientm wizualizację ustawień zarządzania tżsamścią i ścieżek biegu zadań, ale nie pzwala im na wdrżenie tych ustawień, gdyż wymaga t ddatkwych narzędzi. Z drugiej strny NetIQ Identity Manager stanwi technlgię rzudwanych mżliwściach knfiguracji, zawierającą innwacyjne narzędzia d prjektwania, dkumentwania i wdrażania rzwiązań d zarządzania tżsamścią. Na przykład Designer dla rzwiązania NetIQ Identity Manager nie tylk umżliwia klientm zaprjektwanie płączenia między systemami przedsiębirstwa i knfigurację biegów zadań w interfejsie typu przeciągnij-i-upuść, ale również pzwala im na wdrżenie tych knfiguracji d prdukcyjneg śrdwiska. Administratr d spraw mapwania ról krzysta z pdbneg interfejsu typu przeciągnij-i-upuść w celu kpiwania ról sób trzecich d rzwiązania NetIQ Identity Manager. Efekt: integracja różnych grup ról w jedną, sknslidwaną bazę danych. Knfiguracja i administracja śrdwiska zarządzania tżsamścią, która przy pmcy rzwiązania Oracle Identity Manager jest przedsięwzięciem trudnym i ksztwnym, dzięki rzwiązaniu NetIQ Identity Manager staje się znacznie bardziej przewidywalna i krzystna. str. 7

8 t Slgan Oracle: Raprtwanie Oracle utrzymuje, że firmie NetIQ brakuje dbreg narzędzia raprtująceg. Według firmy, Oracle Identity Manager dstarcza więcej gtwych raprtów niż NetIQ Identity Manager. Oracle twierdzi również, że dstarcza raprty w parciu stan becny, c ma pzwlić na kreślenie, kt ma dstęp daneg dnia raz kt miał dstęp w knkretnym punkcie w czasie. Odpwiedź firmy NetIQ Wraz z wprwadzeniem rzwiązania NetIQ Identity Manager 4, firma NetIQ skutecznie prześcignęła umiejętnści w zakresie raprtwania, jakie według teg, c twierdzi firma Oracle, psiada rzwiązanie Oracle Identity Manager. Pnad 25 gtwych raprtów: NetIQ Identity Manager 4 dstarcza pnad 25 gtwych raprtów, umżliwiając wgląd zarówn w nadawanie uprawnień, jak i aktywnść użytkwników. Na przykład, raprt na temat uprawnień użytkwników udstępnia wgląd w becny stan tżsamści użytkwnika z wyszczególnieniem, d których systemów użytkwnik psiada w danej chwili dstęp. W ddatku d standardwych raprtów takich jak przypisanie d ról, katalgi zasbów i ról Identity Manager 4 zapewnia również elastycznść w pszerzaniu zakresu dstswanych raprtów. Dstswane raprty pzwalają administratrm na lepsze definiwanie kryteriów, np. których użytkwników brać pd uwagę, jakie ramy czaswe raz jakie rdzaje aktywnści lub elementów becneg stanu pwinny być uwzględnine w raprcie. Użytkwnik mże również zaznaczyć pcję, dzięki której raprt zstanie zapisany i udstępniny d pdglądu w przyszłści. Raprtwanie uwzględniające całkwity stan: NetIQ Identity Manager 4 udstępnia funkcję raprtwania uwzględniająceg całkwity stan na wszystkich płącznych systemach, pkazując zarówn stan becny dstępu psiadaneg przez użytkwników, jak i stany z przeszłści. Raprty becnym stanie pkazują, d których systemów w brębie śrdwiska zarządzania tżsamścią użytkwnik ma becnie dstęp. Raprty pprzednim stanie pkazują, d których systemów użytkwnik miał dstęp daneg dnia lub pmiędzy dwma punktami w czasie. Mgą również pkazywać rle i biegi zadań na pzimie szczegółów uwierzytelniania. Pzwala t klientm na planwanie raprtów i ich autmatyczną dystrybucję, ze szczegółami: Kt, d czeg miał dstęp 31 grudnia 2009 rku? Kmu przyznan dstęp d Oracle Financials, a kmu debran w statnim kwartale? Kt psiadał rlę związaną z regulwaniem zaległych płatnści w zeszłym rku? Jakie były wyjątki w rzdziale bwiązków pd kniec rku i czy zstały już rzwiązane? Zaawanswane prgramwanie pśredniczące d raprtwania: Raprtwanie firmy Oracle piera się na relacyjnych bazach danych; znacza t, że administratrzy baz danych piszą raprty na temat baz danych, które przechwywują infrmacje użytkwników. Wadą teg pdejścia jest fakt, że w mmencie, gdy struktura danych zstanie zmienina, raprty przestaną działać. W dróżnieniu d teg, prgramwanie pśredniczące d raprtwania zawarte w rzwiązaniu NetIQ Identity Manager 4 pzwala administratrm na zmianę struktury danych lub systemu zarządzania tżsamścią wedle ptrzeby, bez wpływania na treść czy dstępnść raprtów. Wszechstrnny mdel kntrli: NetIQ Identity Manager 4 wykrzystuje standardwy mdel kntrli, bejmujący pnad punktów kntrlnych dla IT i pnad 400 przepisów, regulacji, standardów i wytycznych. Wykrzystywanie teg mdelu pzwala klientm na prwadzenie raprtów na pdstawie knkretnych regulacji w ramach przygtwań d audytów zgdnści z przepisami. Mdel ten jest również wystarczając elastyczny, aby istniała mżliwść jeg integracji z rzwiązanimi firm trzecich, pzwalając partnerm raz innym pdmitm na pszerzenie mdelu i zakresu kntrli. Raprtwanie przygtwane chmurę: Zintegrwane raprtwanie jest przygtwane na bsługę dstawców usług zarządzanych (c ma kluczwe znaczenie w rzwiązaniach clud cmputing), w szczególnści pzwala na grmadzenie i raprtwanie szczegółwych infrmacji użytkwnikach i ich działaniach niezależnie d lkalizacji zasbów, d których mieli ni dstęp. str. 8

9 Slgan Oracle: zarządzanie cyklem życia ról Oracle twierdzi, że dstarcza pełną funkcję zarządzania cyklem życia ról przy pmcy mdułu Oracle Identity Analytics (niegdyś Sun Rle Manager). Odpwiedź firmy NetIQ Funkcje zarządzania rlami w rzwiązaniu Sun Rle Manager przemianwanym na Oracle Identity Analytics zstaną statecznie włączne d Oracle Identity Manager, gdy uwierzytelnienie ról, certyfikaty i funkcje zarządznia cyklem życia ról zstaną włączne d Oracle Identity Analytics. Zmiana ta nastąpi wraz z wejściem na rynek klejnej wersji systemu Oracle Identity Manager, c jest zaplanwane drugą płwę 2010 rku. Na papierze psunięcia Oracle wskazują na przewagę firmie Oracle w zakresie zarządzania rlami. Pzstaje jeszcze pytanie, w jakim stpniu rzwiązania Oracle Identity Analytics i Oracle Identity Manager będą zintegrwane. NetIQ Identity Manager 4 dstarcza bszerny zestaw zintegrwanych narzędzi, aby ułatwić zarządzanie cyklem życia ról. Oprócz administratra d spraw mapwania ról, który łączy różne zbiry ról, twrząc z nich jedną bazę danych, NetIQ Identity Manager 4 dstarcza gtwe rzwiązania d przydzielania użytkwnikm dstępu w parciu rle. Mduł przydzielania użytkwnikm dstępu w parciu rle jest wypsażny w mechanizmy zaawanswaneg biegu zadań raz sambsługi, c pzwala użytkwnikm na zarządzanie swim własnym dstępem, inicjwanie żądań w zakresie przypisywania ról raz mnitrwanie prcesów zatwierdzania tych żądań. NetIQ zstał również partnerem niezależneg dstawcy, firmy Aveksa, aby dalej zwiększać funkcjnalnść zarządzania cyklem życia ról. Zestaw prgramwania NetIQ Access Gvernance Suite umżliwia przedsiębirstwm nieprzerwane wykrywanie nwych ról, certyfikwanie i ich kształtwanie w celu zagwarantwania, że w ramach tych ról zasby dstarczane są d właściwych ludzi, że decyzje w sprawie plityk dstępu są zawsze właściwe. Rzwiązanie NetIQ Access Gvernance Suite jest lepiej zintegrwane z systemem NetIQ Identity Manager 4 niż rzwiązania firmy Micrsft. Pnadt NetIQ mże pchwalić się długą listą siągnięć związanych ze sprzedażą i integracją zestawu NetIQ Access Gvernance Suite z systemem NetIQ Identity Manager w celu dstarczenia klientm pełneg, zautmatyzwaneg rzwiązania d zarządzania cyklem życia ról. Slgan Oracle: katalgi wirtualne Oracle zapewnia, że krzystanie z katalgów wirtualnych przekłada się na łatwiejszy spsób zarządzania danymi w całym przedsiębirstwie, niż technlgia synchrnizacja, która ma być ciężka i trudna d wdrżenia. Odpwiedź firmy NetIQ Katalgi wirtualne przydają się przy zarządzaniu danymi użytkwników, które ulegają częstym zmianm, ale d których rzadk się zagląda. Odwrtna sytuacja ma miejsce w śrdwisku zarządzania tżsamścią: dane takie, jak lkalizacja użytkwnika, jeg numer telefnu lub rla zmieniają się rzadk, ale regularnie dstęp d nich mają inne systemy. W takich przypadkach synchrnizacja infrmacji związanych z tżsamścią jest lepszym pdejściem d zarządzania danymi, niż krzystanie z wirtualneg katalgu. Pwdem, dla któreg Oracle nagłaśnia swje wirtualne katalgi, jest fakt, że technlga synchrnizacji jak i umiejętnści zarządzania danymi ferwane przez tą firmę są słabe. Zarządzanie danymi użytkwników jest str. 9

10 t pdzielne w Oracle'u na dwie ddzielne funkcje. P pierwsze, zmiany wprwadzne w Oracle Identity Manager zstają również przepchnięte d innych systemów prces, który nazywają przydzielaniem użytkwnikwi dstępu. P drugie, wykrywanie zmian wprwadznych w innych systemach wymaga przeprwadzenia prcesu pgdzenia lub przeszukiwania źródeł danych w pszukiwaniu zmian, a następnie wprwadzanie tych zmian d rzwiązania Identity Manager. Pgdzenie tych elementów ze sbą nie jest prcesem przeprwadzanym w czasie rzeczywistym ani gtwym prcesem typu ut-f-the-bx i wymaga prgramwania (napisania specjalneg knektra d wykrywania zmian w mmencie, gdy ne zachdzą). Pnadt firma Oracle zapisała w swjej dkumentacji, że w zależnści d liczby rejestrów, które mają być pgdzne, ukńczenie teg prcesu mże zająć duż czasu. W ddatku w przypadku przerwania płączenia pdczas przeprwadzania prcesu, jeg ukńczenie trwać będzie jeszcze dłużej. W dróżnieniu d ferty firmy Oracle, NetIQ Identity Manager piera się na synchrnizacji i prcesie zarządzania danymi, który NetIQ w ciągu statnich dziesięciu lat dprwadził d perfekcji. NetIQ Identity Manager charakteryzuje się pdejściem d zarządzania danymi w parciu wydarzenia i pracę w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany w rzwiązaniu NetIQ Identity Manager lub w płącznych systemach są synchrnizwane w czasie rzeczywistym, c więcej, nie ma ptrzeby prgramwania czy wprwadzania zmian we własnym zakresie. Pnadt NetIQ Identity Manager t wysce skalwalne rzwiązanie, z dstępem d autrytatywnych źródeł na pzimie biektów i ich atrybutów, dzięki czemu administratrzy zawsze mgą być pewni, że dane użytkwników za pprawne i spójne w całym śrdwisku IT firmy. Zagwarantwanie takieg sameg pzimu spójnści przy pdejściu firmy Oracle i krzystaniu z wirtualneg katalgu wymaga umieszczania wyzwalaczy (ang. triggers) w celu zidentyfikwania zmian zarówn w Oracle Identity Manager, jak i w każdym innym systemie, z którym rzwiązanie t się łączy. Slgan Oracle: Integracja z niezależnymi dstawcami Oracle skarża firmę NetIQ wykrzystywanie przestarzałych mechanizmów knektrów w celu łączenia się z jeg aplikacjami, szczególnie PepleSft. Odpwiedź firmy NetIQ Wykrzystując twarte standardy, firma NetIQ pracwała slidne, bgate w funkcje knektry, które mżna pdłączyć d systemów firmy Oracle w tym PepleSft jeszcze zanim firma Oracle psiadała swój własny prdukt d zarządzania tżsamścią. W rzeczywistści firma NetIQ zajmuje się tą dziedziną dłużej, niż jakiklwiek inny dstawca. Ta długa tradycja innwacji jest widczna w rzwiązaniu NetIQ Identity Manager 4. Zawiera n awangardwe funkcje, których żaden inny dstawca łącznie z firmą Oracle nie feruje jak rzbudwane raprtwanie, interfejsy REST, mduł administratra d spraw mapwania ról raz czy architektura gtwa na zarządzanie tżsamścią w chmurze. Pnieważ NetIQ Identity Manager piera się na standardach twartych, jak LDAP, JDBC, SOAP, SPML raz JMS, ptrafi łączyć się z niezależnymi systemami bez ptrzeby twrzenia niestandardwych knektrów w dróżnieniu d rzwiązania Oracle Identity Manager. Dwdem ptwierdzającym tę tezę jest fakt rzwinięcia przez firmę NetIQ mdułów rzwiązania Identity Manager, które są jednlicie zintegrwane z SAP HR, SAP CRM raz pakietem SAP BusinessObjects GRC, a NetIQ znajduje się w takcie przeprwadzania pdbneg prcesu mająceg na celu integrację rzwiązania NetIQ Identity Manager z pakietem Oracle dla przedsiębirstw. T z klei umżliwi łączenie systemu zarządzania tżsamścią z systemami ERP firmy Oracle, jak Oracle HR, str. 10

11 Oracle Database raz Oracle Financials. Z drugiej strny, firma Oracle musi skupić się na integracji własnych aplikacji dla przedsiębirstw raz baz danych. By sprstać swim specyfikacjm dtyczącym fuzji, będzie musiała uaktualnić własne systemy ERP. Slgan Oracle: Ceny Oracle regularnie łączy sprzedaż rzwiązania Oracle Identity Manager z innymi prduktami w swjej fercie. W przypadkach, gdzie Oracle Identity Manager jest sprzedawany ddzielnie, grmnie bniża cenę licencji, aby zdbyć transakcję, czyniąc ceny katalgwe nieisttnymi. Odpwiedź firmy NetIQ Oracle ma już zasłużną złą reputację za znaczne bniżanie cen licencji na prgramwanie w celu zrealizwania transakcji, a następnie zarabiania na pmcy technicznej, gdy klienci znajdą się w pułapce. W związku z tym, mim niskiej ceny zakupu systemu Oracle Identity Manager klienci mgą spdziewać się wzrstu wydatków w przyszłści, jak również wyskich ksztów związanych z wdrżeniem i pmcą techniczną. Wszystk t za prdukt ferujący mniejszy wachlarz funkcji niż ferwany przez rzwiązanie NetIQ Identity Manager. Oracle nieustannie pdwyższa ceny za swje prgramwanie i usługi pmcy technicznej, rbił t nawet w czasie ciężkiej sytuacji gspdarczej z 2008 rku, pzstawiając niesmak w dczuciu wielu klientów. Przeknali się ni tym, czym już niedług dwiedzą się nwi klienci firmy Oracle: wybór rzwiązania firmy Oracle znacza wzrst wydatków na infrastrukturę IT raz skuteczną eliminację krzystneg wskaźnika TCO przez cały czas psiadania teg rzwiązania. Struktura cen prgramwania NetIQ Identity Manager jest prsta i spójna. Klienci płacą kwtę katalgwą plus rczną płatę za pmc techniczną, trzymując przy tym dpwiednie zniżki. Nie muszą też się bawiać, że ceny w klejnych latach raptwnie wzrsną. Część usługwa firmy NetIQ pstępuje etycznie w ustalaniu cen za usługi. Ceny te są ustalane w parciu kwty związane z rzeczywistymi ksztami wdrażania technlgii NetIQ. Firma nie feruje niskiej ceny na pczątku tylk p t, aby następnie zawyżyć ceny związane z usługami. Pdczas gdy Oracle prpnuje tylk niższą cenę na pczątku, rzwiązanie firmy NetIQ będzie mniej skmplikwane we drżeniu jak i mniej ksztwne w użyciu. Wdrażanie i bsługa techniczna technlgii IT jest łatwiejsza, gdy psiadane prdukty p prstu działają. NetIQ Identity Manager t widąca na rynku i sprawdzna technlgia, zapewniające redukuję nie tylk ksztów wdrażania, ale także późniejszej bsługi technicznej. Slgan Oracle: Kanał sprzedaży i dstawy Firma Oracle stawia na sprzedaż bezpśrednią d 1700 największych klientów w USA i 4000 na całym świecie. Będzie jedncześnie kntynuwała współpracę z partnerami i planuje dnwienie prgramu dla partnerów Suna. Odpwiedź firmy NetIQ Oracle psiada dwie zupełnie ddzielne rganizacje d sprzedaży bezpśredniej i sprzedaży przez partnerów, każda z innym systemem mtywacyjnym. C więcej, Oracle kładzie nacisk na rzwój własnej rganizacji usług prfesjnalnych, w wyniku czeg istnieje nieustanny knflikt pmiędzy sprzedażą bezpśrednią a partnerami. Średniej wielkści partnerzy Suna raz lkalni integratrzy bawiają się marginalizacji, gdyż Oracle pświęca więcej czasu i wysiłku na współpracę z dużymi integratrami i międzynardwymi firmami knsultingwymi. str. 11

12 t Z drugiej strny, firma NetIQ kładzie nacisk na twrzenie silnych relacji ze wszystkimi partnerami d lkalnych dstawców rzwiązań IT p światwe firmy knsultingwe. NetIQ nie knkuruje ze swimi partnerami, tylk umżliwia im wspólne budwanie biznesu na rzwiązaniach d zarządzania tżsamścią. Efektem tej strategii jest zbudwanie eksystemu partnerów wnszących prawdziwą wartść d zróżnicwanych śrdwisk klientów. Z perspektywy klienta, bliskie relacje firmy NetIQ z partnerami znaczają mżliwść dstarczania przez firmę kmpletnych rzwiązań w tym prduktów i usług w parciu indywidualne ptrzeby klienta. Zamiast płacić sbn za licencje i usługi, d firmy NetIQ i jej partnerów mżna d razu trzymujać kmpletne rzwiązanie. Slgan Oracle: Pzycja na rynku Chciaż NetIQ stale figuruje w rankingach jak lider rynku rzwiązań d knfigurwania knt użytkwnikm (User Prvisining), t prgramwanie tej firmy sti w rankingach niżej niż pakiet firmy Oracle. Odpwiedź firmy NetIQ NetIQ stale figuruje w rankingach jak lider rzwiązań d zarządzania knfigurwaniem knt użytkwników, jak i za całe prtfli rzwiązań w zakresie tżsamści i dstępu. W statnim raprcie prównującym dstawców pakietów IAM, Gartner zuważa, że spśród większych dstawców t NetIQ psiada najlepiej zintegrwany pakiet na rynku. 1 Faktem jest, że każda firma analityczna różni się niec w cenach na temat dstawców. Na przykład, analitycy z firmy Gartner mają inne kryteria decydujące tym, c różni lidera rynku d firmy z ceną strng perfrmer czy challenger. W związku z tym, nawet jeżeli Frrester ceni pakiet IAM firmy NetIQ inaczej niż Gartner, gólna cena pzstaje niezmienina: firma NetIQ dstarcza widące na rynku rzwiązanie IAM, pierające się na technlgiach wiądących na rynku w dpwiednich kategriach. D d a t k w a l i t e r a t u r a Raprt IDC: Wrldwide Identity and Access Management Frecast Update and 2008 Vendr Shares Raprt Gartnera: User Prvisining Magic Quadrant Raprt Gartnera: Cmparing IAM Suites, Part 1: Suite f Best f Breed? Raprt Frrester Wave: Identity and Access Management, 2009 Oracle/ Sun Cmpetitive Brief FY11 Identity and Access Management Marketing Requirements Dcument Szczegółwe infrmacje na temat funkcjnalnści raz krzyści ze stswania rzwiązania NetIQ Identity Manager 4, w tym specyfikacja techniczna prduktu, są dstępne na strnie Nvell Sp. z.. ul. Pstępu 21, Warszawa tel , bezpłatna inflinia /10 (06/12) 2010 NetIQ, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżne. NetIQ i lg NetIQ są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy NetIQ, Inc. w USA i innych krajach. * Pzstałe znaki twarwe są własnścią dpwiednich pdmitów. 1 Raprt firmy Gartner: Cmparing IAM Suites, Part 1: Suite f Best f Breed? Earl Perkins. 23 marca 2009 r. str. 12

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 1. Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE

Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE Knkurencyjnśd małych i średnich przedsiębirstw dzięki wsparciu UE Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI - prjektu badawczeg PARP Z dfinanswania Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka na lata 2007 2013 największeg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu.

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Chmura bliczeniwa. Rzwiązania dla biznesu. Autrzy: Jthy Rsenberg, Arthur Mates Odkryj wielką mc chmur bliczeniwych i ptencjał, jaki kryją w sbie! C t jest chmura bliczeniwa? Kiedy krzystać z chmur, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania FORDATA Virtual Data Rm Mżliwści zastswania Kim jesteśmy? FORDATA (dawniej Datapint) Pinier na plskim rynku kapitałwym, który w parciu usługę Virtual Data Rm wspiera największe transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje,

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDANSKA Wydział Mechaniczny Gdańsk 0301'201"1 Prf dr hab inz Antni Neyman Katedra Maszyn i Pjazdw Pl N la l N NWAcYJ Nśclzl NTEG RWAN EG systtmu PLANWAN la, KNTRLl, WERYF KACJl t Rzl-tczANlA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I TESTOWANIE TEST-DRIVEN DEVELOPMENT APLIKACJI Z UŻYCIEM KOD: TDD

TWORZENIE I TESTOWANIE TEST-DRIVEN DEVELOPMENT APLIKACJI Z UŻYCIEM KOD: TDD TWORZENIE I TESTOWANIE APLIKACJI Z UŻYCIEM TEST-DRIVEN DEVELOPMENT KOD: TDD PROFIL UCZESTNIKA Prgramista: zna język Java lub C# w stpniu pdstawwym (istnieje mżliwść dpaswania szklenia d inneg języka);

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM DOKUMENTACJA PRASOWA PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM CITROËN prpnuje rzwiązania dstswane d ptrzeb każdej epki. Zaprezentwany z kazji paryskieg Salnu Samchdweg prttyp C4 Cactus AIRFLOW 2L

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Białystok 2010

INFORMATOR. Białystok 2010 INFORMATOR Białystk 2010 1 SPIS TREŚCI DLACZEGO MY?? POZYCJONOWANIE POZYCJONOWANIE SZEROKIE (lng tail) LINKI SPONSOROWANE (AdWrds) DORADZTWO / AUDYT POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) E-MARKETING 2 DLACZEGO MY?

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo