NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością"

Transkrypt

1 Analiza prównawcza ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager

2 t str. 2

3 K r ó t k f i r m i e O r a c l e Oracle zbudwał swje prtfli aplikacji bizneswych jak i prgramwania d bsługi infrastruktury pprzez wielkrtne przejmwanie mniejszych firm. Na rynek rzwiązań z zakresu zarządzania tżsamścią i dstępem (Identity & Access Management, IAM) Oracle również wkrczył pprzez przejęcie niszwych firm, takich jak Oblix (pzyskanie technlgii Web Access Management, WAM), Thr Technlgies czy BridgeStream (pzyskanie technlgii nadawania uprawnień użytkwnikm). Pnadt nie psiadając własnej technlgii jednkrtneg uwierzytelniania (ESSO, Enterprise Single Siign-On) Oracle weszedł w przumienie OEM z firmą Passlgix. Niedawne przejęcie przez Oracle firmy Sun Micrsystems dzwierciedla dalszą knslidację rynku zarządzania tżsamścią i dstępem. Oracle traktuje bszar IAM jak kluczwy element w swjej strategii przejęć i chciałby z czasem dprwadzić d jednlitej interperacyjnści tżsamści w całym prtfli swich prduktów. O ile wielkrtne przejęcia umżliwiają firmie Oracle zaferwanie klientm sprej część funkcji typwych dla rzwiązań IAM, w tym integrację i wygdę w pstaci mżliwści zapatrzenia się u jedneg dstawcy, t z drugiej strny przejęcia te wnisły d firmy Oracle wiele pdbnych d siebie prduktów różnych pzimach djrzałści, z których nie zawsze ptrafiła na dbrze skrzystać. Oracle częst wybór rzwiązania ze swjej ferty pzstawił klientm, a czasamik nawet sami sprzedawcy firmy Oracle mają wątpliwści dnśnie dpaswania prduktów d ptrzeb klientów. Pzim integracji w stsie prgramwania Oracle rzczaruje niejedneg klienta, pnadt na dłuższą metę Oracle mże natknąć się na prblemy z kntynuwaniem wsparcia i rzwju prgramwania dla wszystkich psiadanych prduktów. Oracle a integracja rzwiązań IAM z aplikacjami SAP Oracle nie feruje certyfikwaneg prgramwania IAM dla użytkwników rzwiązań SAP. Tymczasem prgramwanie firmy NetIQ d zarządzania tżsamścią (NetIQ Identity Manger Integratin Mdule) zapewnia integrację i dwukierunkwą wymianę danych pmiędzy systemami SAP a prgramwaniem NetIQ Identity Manager. Systemy NetIQ dpuszczają rzprwadzanie infrmacjach wszelkich zmianach w tżsamści wprwadznych w systemach SAP d innych systemów i aplikacji używanych w rganizacji. C więcej, rzwiązania firmy NetIQ są certyfikwane przez SAP. O r a c l e i z a r z ą d z a n i e t ż s a m ś c i ą w l i c z b a c h * Przychdy z rzwiązań IAM (dane za rk ): $180 mln ($117 mln) Pzycja na rynku dstawców rzwiązań IAM: 5 (6) Udziały na rynku rzwiązań IAM (dane za rk 2008): 5.3% (3.5%) Wzrst przychdów z rzwiązań IAM: 5.6% (12%) Udział przychdów z rzwiązań IAM w całkwitych przychdach firmy (dane za rk 2008): pniżej 1% (12%) Pzycja w rankingu firmy analitycznej Gartner (User Prvisining Magic Quadrant): Lider (figuruje nieznacznie wyżej niż Nvell becnie NetIQ) * Liczby w nawiasach dnsza się d firmy Nvell (becnie NetIQ). 1 1 Według danych z raprtu firmy IDC: Wrldwide Identity and Access Management Frecast Update and 2008 Vendr Shares str. 3

4 t N e t I Q I d e n i t y M a n a g e r a k n k u r e n c j a p r ó w n a n i e f u n k c j i i k r z y ś c i Szczegółwe infrmacje na temat funkcjnalnści raz krzyści ze stswania rzwiązania NetIQ Identity Manager 4, w tym specyfikacja techniczna prduktu, są dstępne na strnie Funkcja NetIQ CA IBM Micrsft Oracle Synchrnizacja tżsamściw czasie rzeczywistym System katalgwy + Obieg zadań (wrkflw) / Zatwierdzanie Zarządzanie hasłami Audyt Mdel raprtwania treści Zarządzanie cyklem życia ról ++ Frmułwanie plityk spsbem przeciągnij-i-upuść i kntrla wersji Mapwanie ról i narzędzia d prjektwania biegu zadań Narzędzia d czyszczania danych (Analyzer) Rzległe interfejsy API dla REST/ SOAP Architektura gtwa na zastswania w chmurze (Clud-Ready) Integracjia z pudełka bez kniecznści pisania skryptów raz dstswywania Delegwana administracja Uwierzytelnianie dstępu Wbudwana kntrla SD (Separatin f Duties), atestacja i certyfikacja *Internet Directry firmy Oracle (OID) i Directry Server firmy Sun z gólnym administrwaniam przez LDAP. OID dziedziczy adapter SPML firmy Sun i zstanie zintegrwany w ramach Oracle Identity Manager (OIM). **Rle Manager, prdukt firmy Sun przejęty wcześniej d firmy Vaau, zstanie zintegrwany w ramach pakietu prduktów OIM i pmże w dstarczaniu strategicznych umiejętnści analitycznych wkół rzwiązania Identity Manager firmy Oracle. S t a n w i s k f i r m y O r a c l e i d p w i e d ź f i r m y N e t I Q Slgan Oracle: Integracja Oracle pdkreśla, że dstarcza kmpletny sts zintegrwaneg prgramwania, d systemweg, p sprzęt, bazy danych, prgramwanie warstwy pśredniej (w tym d zarządzania tżsamścią), p aplikacje bizneswe. Odpwiedź firmy NetIQ Firma Oracle zbudwała swój pakiet rzwiązań IAM pprzez przejmwanie innych firm. W rezultacie d pewneg czasu ma trudnści z integracją funkcji przydzielania uprawnień użytkwnikm, zarządzania rlami, zarządzania dstępem d sieci i kmpnentami jednkrtneg lgwania w przedsiębirstwie. Sytuację pgrszył przejęcie firmy Sun. Części zestawu trzeba był zmntwać w całść bez zapewnienia interperacyjnści. Wizja fuzji prezentwana przez Oracle stanwi próbę zintegrwania przejętych prduktów i przekształcenia ich w szkielet prgramwania pśrednicząceg, zawierający funkcję zarządzania tżsamścią. Niestety jest t wizja, której firmie nie udał się zrealizwać, i która wymagać będzie dużeg wysiłku inżynierów, aby wszystk działał tak, jak reklamuje t Oracle. Pnadt, według firmy Oracle, rynek zarządzania tżsamścią siągnął djrzałść i niewiele jest miejsca na innwację. str. 4

5 Spśród największych dstawców rzwiązań IAM, NetIQ jest jedynym, któreg usługi katalgwe, rzwiązanie d nadawania uprawnień użytkwnikm raz zarządzania aplikacjami internetwymi (Web Applicatin Manager, WAM) zstały sknstruwane przez firmę d pdstaw i całkwicie we własnym zakresie. Firma NetIQ pświęciła już wiele czasu i pieniędzy na integrację własnych technlgii IAM, wyręczając jedncześnie swich klientów. Firma Oracle marnuje czas, przejmując technlgie i próbując (bez sukcesu) sprawić, by technlgie te działały razem, nie pzstawiając czasu na innwacje. NetIQ Identity Manager 4 zawiera innwacyjne funkcje, którym Oracle nie ptrafi sprstać, w tym nwe mduły administratra ds. mapwania ról w rganizacji (Rle-Mapping Administratr), prjektwania (Designer) i analizy (Analyzer) przygtwane dla systemu NetIQ Identity czy nwe mżliwści zarządzania pakietami. NetIQ pracuje także nad pszerzeniem integracji współdziałanie z aplikacjami typu SaaS (prgramwanie jak usługa), aby stać się pierwszym dstawcą, który pszerzy przyznawanie uprawnień d przestrzeni clud i zapewni zarządzanie tśamścią w chmurze. W skrócie, firma NetIQ zbudwała swje technlgie d pdstaw, dba ich innwacyjnść raz integrację pd kątem rzeczywistych wdrżeń. Dstawcy pkrju firmy Oracle ptrafią przedstawić prawdziwe kncepcje, gdy trzymają na t wystarczając wiele czasu i ludzi d pracy. W firmie NetIQ nie tylk przedstawiamy prawdziwe kncepcje, ale również knstruujemy prdukty w taki spsób, aby działały w rzeczywistych śrdwiskach. Slgan Oracle: Integracja z Sun Firma Oracle głsiła, że płączy swją linię prduktów z linią prduktów d zarządzania tżsamścią firmy Sun. Odpwiedź firmy NetIQ Ogólnie rzecz birąc, głszne plany dtyczące integracji linii prduktów firm Oracle i Sun mają sens. Jednakże integracja zajmie wiele czasu, będzie wymagać dużeg wysiłku ze strny inżynierów, przy czym jej efektem najprawdpdbniej będzie pakiet złżnych d kupy, lecz niekniecznie zintegrwanych prduktów. Pdczas gdy dawni klienci firmy Sun będą dalej trzymywać wsparcie techniczne tylk dla niektórych prduktów IAM, w pewnym mmencie będą zmuszeni przeprwadzić migrację d pakietu Oracle. Firma Oracle głsiła następujące plany dla tych dwóch grup rzwiązań. Identity Manager: Oracle Identity Manager stanie się widącym (i jedynym) prduktem w pakiecie Oracle Identity Management i będzie nadal rzwijany przez inżynierów i bjęty wsparciem technicznym. Sun Identity Manager 8.1 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r., pszerzną pmc techniczną d 2017 raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Identity Manager 8 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r. Usługi katalgwe: Prjekt wprwadzenia na rynek Sun IDM 9 (termin wyznaczn na pierwszy kwartał 2010 rku), zstał zamrżny. katalgi Sun i Oracle będą współegzystwać Oracle planuje ulepszyć Sun Directry Server EE funkcjami wziętymi z Oracle Internet Directry Oracle Virtual Directry pzstanie widącym prduktem dla wirtualnej knslidacji tżsamści Sun Directry Server EE 7 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r. pszerzną pmc techniczną d 2017 r. raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Directry Server EE 8 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2013 r. str. 5

6 t Zarządzanie dstępem: Nadzór nad dstępem: Oracle Access Manager staje się widącym (i jedynym) prduktem w kategrii pjedynczeg lgwania w sieci i będzie nadal rzwijany przez inżynierów raz bjęty wsparciem technicznym. Sun Open SSO 8 trzyma zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r., pszerzną pmc techniczną d 2017 r. raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Access Manager 7.1 trzyma zaawanswaną pmc techniczną d 2012 r. raz pszerzną pmc techniczną d 2013 r. Sun Rle Manager staje się widącym (i jedynym) prduktem pakietu Access Gvernance Suite i będzie nadal rzwijany przez inżynierów raz bjęty wsparciem technicznym Oracle będzie dalej rzwijał i zapewni pmc techniczną dla systemu Sun Rle Manager, przy czym Rle Manager 5 będzie trzymywać zaawanswaną pmc techniczną d 2014 r., pszerzną pmc techniczną d 2017 r. raz niegraniczną czasw pdstawwą pmc techniczną Sun Rle Manager 4.1 trzymywać będzie zaawanswaną pmc techniczną d 2013 r. Jest prawdpdbne, że firma Oracle zaprzestanie prdukcji linii prduktów BridgeStream. Firma Oracle pdjęła już krki zmierzające d przemianwania niektórych technlgii firmy Sun. W październiku 2009 r. wypuściła na rynek Oracle Identity Analytics przemianwaną wersję rzwiązania Sun Rle Manager Jednak w mmencie wprwadzenia przez Oracle nwej iteracji teg prduktu na rynek, klienci przeknali się, że brakuje w niej pewnych funkcji, które zawierała wersja pprzednia; przede wszystkim w dróżnieniu d Sun Rle Manager, OIA nie psiada umiejętnści dspdarwania rlami (Rle Mining). Jest t wielka luka w funkcjnalnści i przypuszczalnie wynikaj z faktu, że te funkcje zstały parte na kdzie pen surce, który firma Oracle stara się przebudwać. Obydwie firmy, zarówn Oracle, jak i Sun, zbudwały swje pakiety IAM pprzez przejmwanie innych firm. W rezultacie, bydwie firmy miały prblemy w integrwaniu funkcji nadawania uprawnień użytkwnikm z zarządzaniem rlami, dstępem d Internetu raz kmpnentami zestawów IAM d jednkrtneg uwierzytelniania, a przejęcie Sun przez Oracle sytuację tą jeszcze pgrszył. Integracja dwóch już nie zintegrwanych pakietów przyczynia się nie tylk d pwstawania pważnych prblemów technicznych, ale również wymaga wielu lat wzmżnej pracy i ksztwneg dstswywania na ptrzeby klientów. Nawet jeśli Oracle będzie w stanie dprwadzić d kńca niektóre zadania związane z integracją, klienci mgą zwrócić uwagę na braki w funkcjnalnści (jak w przypadku Oracle Identity Analytics) lub na fakt, iż integracja pakietów nie jest wyknana należycie, c wskazuje na ich niedpracwanie. Spśród największych dstawców rzwiązań IAM, NetIQ jest jedynym, któreg usługi katalgwe, rzwiązanie d nadawania uprawnień użytkwnikm raz zarządzania aplikacjami internetwymi (Web Applicatin Manager, WAM) zstały sknstruwane przez firmę d pdstaw i całkwicie we własnym zakresie. Pnadt NetIQ feruje slidną integrację pmiędzy rzwiązaniami d mnitrwania bezpieczeństwa (Security Event and Infrmatin Management, SIEM) i rzwiązaniami d zarządzania tżsamścią i dstępem. Pzwala t klientm na kntrlwanie w czasie rzeczywistym zgdnści plityk z prcesami bizneswymi. Żadna z dwóch firm, ani Oracle, ani Sun, nie feruje w pełni funkcjnalnej technlgii SIEM d zarządzania zdarzeniami i infrmacjami związanymi z bezpieczeństwem. Zamiast teg baj dstawcy pierają się na zwykłym audycie. Przechwują wydarzenia związane z nadawaniem uprawnień, przeglądając następnie dane przy pmcy mechanizmów raprtwania lub zadawania zapytań w bazie danych. Jest t manualny spsób na stwierdzenie czy wystąpiły jakieklwiek anmalie, niechrniący przedsiębirstw przed zagrżeniami bezpieczeństwa. str. 6

7 Slgan Oracle: Łatwść wdrażania i zmniejszenie całkwitych ksztów psiadania (TCO) Pdbnie jak w przypadu slganu dstarczaniu kmpletneg, zintegrwaneg rzwiązania, Oracle pdkreśla łatwść wdrażania i zarządzania dla klientów kńcwych, c ma pprawić bezpieczeństw, zapewnić niezawdnść raz zredukwać całkwite kszty psiadania. Odpwiedź firmy NetIQ W rzeczywistści prdukty Oracle znane są ze skmplikwanych wdrżeń. Przy rzległych wymaganiach w zakresie kniecznści pisania skryptów i dstswywania, nawet nwsze wersje Oracle Identity Manger t nic inneg jak tylk rzległa reknstrukcja. Faktem jest, iż wśród klientów firmy NetIQ są takie firmy, które w pewnym mmencie zdecydwały się na wdrżenie pakietu Oracle, w tym Oracle Identity Manager, z tym że ptem zrezygnwały z nieg z pwrtem na rzecz technlgii firmy NetIQ. Pwód? Przez pnad rk ci klienci nie byli w stanie sprawić, aby rzwiązanie firmy Oracle działał. Partnerzy mają pdbny prblem. Brak integracji pmiędzy technlgiami Oracle przekłada się na ddatkwy czas, jaki partnerzy muszą pświęcić, aby prdukty współdziałały ze sbą, przekraczając przy tym częst budżet i marnując pieniądze. Dlateg też dstawcy rzwiązań preferują wdrażanie pakietu firmy NetIQ. Zapewnia n z pudełka integrację zarządzania tżsamścią z innymi systemami i aplikacjami, redukując kszty związane z wdrżeniami c najmniej 20%. Pprawne działanie funkcji Oracle Identity Manager w zakresie nadawania uprawnień wymaga pracy zespłu administratrów, wprawinych w edytwaniu kdu, skryptów i prgramwaniu Java. Knsla Oracle Design Cnsle umżliwia klientm wizualizację ustawień zarządzania tżsamścią i ścieżek biegu zadań, ale nie pzwala im na wdrżenie tych ustawień, gdyż wymaga t ddatkwych narzędzi. Z drugiej strny NetIQ Identity Manager stanwi technlgię rzudwanych mżliwściach knfiguracji, zawierającą innwacyjne narzędzia d prjektwania, dkumentwania i wdrażania rzwiązań d zarządzania tżsamścią. Na przykład Designer dla rzwiązania NetIQ Identity Manager nie tylk umżliwia klientm zaprjektwanie płączenia między systemami przedsiębirstwa i knfigurację biegów zadań w interfejsie typu przeciągnij-i-upuść, ale również pzwala im na wdrżenie tych knfiguracji d prdukcyjneg śrdwiska. Administratr d spraw mapwania ról krzysta z pdbneg interfejsu typu przeciągnij-i-upuść w celu kpiwania ról sób trzecich d rzwiązania NetIQ Identity Manager. Efekt: integracja różnych grup ról w jedną, sknslidwaną bazę danych. Knfiguracja i administracja śrdwiska zarządzania tżsamścią, która przy pmcy rzwiązania Oracle Identity Manager jest przedsięwzięciem trudnym i ksztwnym, dzięki rzwiązaniu NetIQ Identity Manager staje się znacznie bardziej przewidywalna i krzystna. str. 7

8 t Slgan Oracle: Raprtwanie Oracle utrzymuje, że firmie NetIQ brakuje dbreg narzędzia raprtująceg. Według firmy, Oracle Identity Manager dstarcza więcej gtwych raprtów niż NetIQ Identity Manager. Oracle twierdzi również, że dstarcza raprty w parciu stan becny, c ma pzwlić na kreślenie, kt ma dstęp daneg dnia raz kt miał dstęp w knkretnym punkcie w czasie. Odpwiedź firmy NetIQ Wraz z wprwadzeniem rzwiązania NetIQ Identity Manager 4, firma NetIQ skutecznie prześcignęła umiejętnści w zakresie raprtwania, jakie według teg, c twierdzi firma Oracle, psiada rzwiązanie Oracle Identity Manager. Pnad 25 gtwych raprtów: NetIQ Identity Manager 4 dstarcza pnad 25 gtwych raprtów, umżliwiając wgląd zarówn w nadawanie uprawnień, jak i aktywnść użytkwników. Na przykład, raprt na temat uprawnień użytkwników udstępnia wgląd w becny stan tżsamści użytkwnika z wyszczególnieniem, d których systemów użytkwnik psiada w danej chwili dstęp. W ddatku d standardwych raprtów takich jak przypisanie d ról, katalgi zasbów i ról Identity Manager 4 zapewnia również elastycznść w pszerzaniu zakresu dstswanych raprtów. Dstswane raprty pzwalają administratrm na lepsze definiwanie kryteriów, np. których użytkwników brać pd uwagę, jakie ramy czaswe raz jakie rdzaje aktywnści lub elementów becneg stanu pwinny być uwzględnine w raprcie. Użytkwnik mże również zaznaczyć pcję, dzięki której raprt zstanie zapisany i udstępniny d pdglądu w przyszłści. Raprtwanie uwzględniające całkwity stan: NetIQ Identity Manager 4 udstępnia funkcję raprtwania uwzględniająceg całkwity stan na wszystkich płącznych systemach, pkazując zarówn stan becny dstępu psiadaneg przez użytkwników, jak i stany z przeszłści. Raprty becnym stanie pkazują, d których systemów w brębie śrdwiska zarządzania tżsamścią użytkwnik ma becnie dstęp. Raprty pprzednim stanie pkazują, d których systemów użytkwnik miał dstęp daneg dnia lub pmiędzy dwma punktami w czasie. Mgą również pkazywać rle i biegi zadań na pzimie szczegółów uwierzytelniania. Pzwala t klientm na planwanie raprtów i ich autmatyczną dystrybucję, ze szczegółami: Kt, d czeg miał dstęp 31 grudnia 2009 rku? Kmu przyznan dstęp d Oracle Financials, a kmu debran w statnim kwartale? Kt psiadał rlę związaną z regulwaniem zaległych płatnści w zeszłym rku? Jakie były wyjątki w rzdziale bwiązków pd kniec rku i czy zstały już rzwiązane? Zaawanswane prgramwanie pśredniczące d raprtwania: Raprtwanie firmy Oracle piera się na relacyjnych bazach danych; znacza t, że administratrzy baz danych piszą raprty na temat baz danych, które przechwywują infrmacje użytkwników. Wadą teg pdejścia jest fakt, że w mmencie, gdy struktura danych zstanie zmienina, raprty przestaną działać. W dróżnieniu d teg, prgramwanie pśredniczące d raprtwania zawarte w rzwiązaniu NetIQ Identity Manager 4 pzwala administratrm na zmianę struktury danych lub systemu zarządzania tżsamścią wedle ptrzeby, bez wpływania na treść czy dstępnść raprtów. Wszechstrnny mdel kntrli: NetIQ Identity Manager 4 wykrzystuje standardwy mdel kntrli, bejmujący pnad punktów kntrlnych dla IT i pnad 400 przepisów, regulacji, standardów i wytycznych. Wykrzystywanie teg mdelu pzwala klientm na prwadzenie raprtów na pdstawie knkretnych regulacji w ramach przygtwań d audytów zgdnści z przepisami. Mdel ten jest również wystarczając elastyczny, aby istniała mżliwść jeg integracji z rzwiązanimi firm trzecich, pzwalając partnerm raz innym pdmitm na pszerzenie mdelu i zakresu kntrli. Raprtwanie przygtwane chmurę: Zintegrwane raprtwanie jest przygtwane na bsługę dstawców usług zarządzanych (c ma kluczwe znaczenie w rzwiązaniach clud cmputing), w szczególnści pzwala na grmadzenie i raprtwanie szczegółwych infrmacji użytkwnikach i ich działaniach niezależnie d lkalizacji zasbów, d których mieli ni dstęp. str. 8

9 Slgan Oracle: zarządzanie cyklem życia ról Oracle twierdzi, że dstarcza pełną funkcję zarządzania cyklem życia ról przy pmcy mdułu Oracle Identity Analytics (niegdyś Sun Rle Manager). Odpwiedź firmy NetIQ Funkcje zarządzania rlami w rzwiązaniu Sun Rle Manager przemianwanym na Oracle Identity Analytics zstaną statecznie włączne d Oracle Identity Manager, gdy uwierzytelnienie ról, certyfikaty i funkcje zarządznia cyklem życia ról zstaną włączne d Oracle Identity Analytics. Zmiana ta nastąpi wraz z wejściem na rynek klejnej wersji systemu Oracle Identity Manager, c jest zaplanwane drugą płwę 2010 rku. Na papierze psunięcia Oracle wskazują na przewagę firmie Oracle w zakresie zarządzania rlami. Pzstaje jeszcze pytanie, w jakim stpniu rzwiązania Oracle Identity Analytics i Oracle Identity Manager będą zintegrwane. NetIQ Identity Manager 4 dstarcza bszerny zestaw zintegrwanych narzędzi, aby ułatwić zarządzanie cyklem życia ról. Oprócz administratra d spraw mapwania ról, który łączy różne zbiry ról, twrząc z nich jedną bazę danych, NetIQ Identity Manager 4 dstarcza gtwe rzwiązania d przydzielania użytkwnikm dstępu w parciu rle. Mduł przydzielania użytkwnikm dstępu w parciu rle jest wypsażny w mechanizmy zaawanswaneg biegu zadań raz sambsługi, c pzwala użytkwnikm na zarządzanie swim własnym dstępem, inicjwanie żądań w zakresie przypisywania ról raz mnitrwanie prcesów zatwierdzania tych żądań. NetIQ zstał również partnerem niezależneg dstawcy, firmy Aveksa, aby dalej zwiększać funkcjnalnść zarządzania cyklem życia ról. Zestaw prgramwania NetIQ Access Gvernance Suite umżliwia przedsiębirstwm nieprzerwane wykrywanie nwych ról, certyfikwanie i ich kształtwanie w celu zagwarantwania, że w ramach tych ról zasby dstarczane są d właściwych ludzi, że decyzje w sprawie plityk dstępu są zawsze właściwe. Rzwiązanie NetIQ Access Gvernance Suite jest lepiej zintegrwane z systemem NetIQ Identity Manager 4 niż rzwiązania firmy Micrsft. Pnadt NetIQ mże pchwalić się długą listą siągnięć związanych ze sprzedażą i integracją zestawu NetIQ Access Gvernance Suite z systemem NetIQ Identity Manager w celu dstarczenia klientm pełneg, zautmatyzwaneg rzwiązania d zarządzania cyklem życia ról. Slgan Oracle: katalgi wirtualne Oracle zapewnia, że krzystanie z katalgów wirtualnych przekłada się na łatwiejszy spsób zarządzania danymi w całym przedsiębirstwie, niż technlgia synchrnizacja, która ma być ciężka i trudna d wdrżenia. Odpwiedź firmy NetIQ Katalgi wirtualne przydają się przy zarządzaniu danymi użytkwników, które ulegają częstym zmianm, ale d których rzadk się zagląda. Odwrtna sytuacja ma miejsce w śrdwisku zarządzania tżsamścią: dane takie, jak lkalizacja użytkwnika, jeg numer telefnu lub rla zmieniają się rzadk, ale regularnie dstęp d nich mają inne systemy. W takich przypadkach synchrnizacja infrmacji związanych z tżsamścią jest lepszym pdejściem d zarządzania danymi, niż krzystanie z wirtualneg katalgu. Pwdem, dla któreg Oracle nagłaśnia swje wirtualne katalgi, jest fakt, że technlga synchrnizacji jak i umiejętnści zarządzania danymi ferwane przez tą firmę są słabe. Zarządzanie danymi użytkwników jest str. 9

10 t pdzielne w Oracle'u na dwie ddzielne funkcje. P pierwsze, zmiany wprwadzne w Oracle Identity Manager zstają również przepchnięte d innych systemów prces, który nazywają przydzielaniem użytkwnikwi dstępu. P drugie, wykrywanie zmian wprwadznych w innych systemach wymaga przeprwadzenia prcesu pgdzenia lub przeszukiwania źródeł danych w pszukiwaniu zmian, a następnie wprwadzanie tych zmian d rzwiązania Identity Manager. Pgdzenie tych elementów ze sbą nie jest prcesem przeprwadzanym w czasie rzeczywistym ani gtwym prcesem typu ut-f-the-bx i wymaga prgramwania (napisania specjalneg knektra d wykrywania zmian w mmencie, gdy ne zachdzą). Pnadt firma Oracle zapisała w swjej dkumentacji, że w zależnści d liczby rejestrów, które mają być pgdzne, ukńczenie teg prcesu mże zająć duż czasu. W ddatku w przypadku przerwania płączenia pdczas przeprwadzania prcesu, jeg ukńczenie trwać będzie jeszcze dłużej. W dróżnieniu d ferty firmy Oracle, NetIQ Identity Manager piera się na synchrnizacji i prcesie zarządzania danymi, który NetIQ w ciągu statnich dziesięciu lat dprwadził d perfekcji. NetIQ Identity Manager charakteryzuje się pdejściem d zarządzania danymi w parciu wydarzenia i pracę w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany w rzwiązaniu NetIQ Identity Manager lub w płącznych systemach są synchrnizwane w czasie rzeczywistym, c więcej, nie ma ptrzeby prgramwania czy wprwadzania zmian we własnym zakresie. Pnadt NetIQ Identity Manager t wysce skalwalne rzwiązanie, z dstępem d autrytatywnych źródeł na pzimie biektów i ich atrybutów, dzięki czemu administratrzy zawsze mgą być pewni, że dane użytkwników za pprawne i spójne w całym śrdwisku IT firmy. Zagwarantwanie takieg sameg pzimu spójnści przy pdejściu firmy Oracle i krzystaniu z wirtualneg katalgu wymaga umieszczania wyzwalaczy (ang. triggers) w celu zidentyfikwania zmian zarówn w Oracle Identity Manager, jak i w każdym innym systemie, z którym rzwiązanie t się łączy. Slgan Oracle: Integracja z niezależnymi dstawcami Oracle skarża firmę NetIQ wykrzystywanie przestarzałych mechanizmów knektrów w celu łączenia się z jeg aplikacjami, szczególnie PepleSft. Odpwiedź firmy NetIQ Wykrzystując twarte standardy, firma NetIQ pracwała slidne, bgate w funkcje knektry, które mżna pdłączyć d systemów firmy Oracle w tym PepleSft jeszcze zanim firma Oracle psiadała swój własny prdukt d zarządzania tżsamścią. W rzeczywistści firma NetIQ zajmuje się tą dziedziną dłużej, niż jakiklwiek inny dstawca. Ta długa tradycja innwacji jest widczna w rzwiązaniu NetIQ Identity Manager 4. Zawiera n awangardwe funkcje, których żaden inny dstawca łącznie z firmą Oracle nie feruje jak rzbudwane raprtwanie, interfejsy REST, mduł administratra d spraw mapwania ról raz czy architektura gtwa na zarządzanie tżsamścią w chmurze. Pnieważ NetIQ Identity Manager piera się na standardach twartych, jak LDAP, JDBC, SOAP, SPML raz JMS, ptrafi łączyć się z niezależnymi systemami bez ptrzeby twrzenia niestandardwych knektrów w dróżnieniu d rzwiązania Oracle Identity Manager. Dwdem ptwierdzającym tę tezę jest fakt rzwinięcia przez firmę NetIQ mdułów rzwiązania Identity Manager, które są jednlicie zintegrwane z SAP HR, SAP CRM raz pakietem SAP BusinessObjects GRC, a NetIQ znajduje się w takcie przeprwadzania pdbneg prcesu mająceg na celu integrację rzwiązania NetIQ Identity Manager z pakietem Oracle dla przedsiębirstw. T z klei umżliwi łączenie systemu zarządzania tżsamścią z systemami ERP firmy Oracle, jak Oracle HR, str. 10

11 Oracle Database raz Oracle Financials. Z drugiej strny, firma Oracle musi skupić się na integracji własnych aplikacji dla przedsiębirstw raz baz danych. By sprstać swim specyfikacjm dtyczącym fuzji, będzie musiała uaktualnić własne systemy ERP. Slgan Oracle: Ceny Oracle regularnie łączy sprzedaż rzwiązania Oracle Identity Manager z innymi prduktami w swjej fercie. W przypadkach, gdzie Oracle Identity Manager jest sprzedawany ddzielnie, grmnie bniża cenę licencji, aby zdbyć transakcję, czyniąc ceny katalgwe nieisttnymi. Odpwiedź firmy NetIQ Oracle ma już zasłużną złą reputację za znaczne bniżanie cen licencji na prgramwanie w celu zrealizwania transakcji, a następnie zarabiania na pmcy technicznej, gdy klienci znajdą się w pułapce. W związku z tym, mim niskiej ceny zakupu systemu Oracle Identity Manager klienci mgą spdziewać się wzrstu wydatków w przyszłści, jak również wyskich ksztów związanych z wdrżeniem i pmcą techniczną. Wszystk t za prdukt ferujący mniejszy wachlarz funkcji niż ferwany przez rzwiązanie NetIQ Identity Manager. Oracle nieustannie pdwyższa ceny za swje prgramwanie i usługi pmcy technicznej, rbił t nawet w czasie ciężkiej sytuacji gspdarczej z 2008 rku, pzstawiając niesmak w dczuciu wielu klientów. Przeknali się ni tym, czym już niedług dwiedzą się nwi klienci firmy Oracle: wybór rzwiązania firmy Oracle znacza wzrst wydatków na infrastrukturę IT raz skuteczną eliminację krzystneg wskaźnika TCO przez cały czas psiadania teg rzwiązania. Struktura cen prgramwania NetIQ Identity Manager jest prsta i spójna. Klienci płacą kwtę katalgwą plus rczną płatę za pmc techniczną, trzymując przy tym dpwiednie zniżki. Nie muszą też się bawiać, że ceny w klejnych latach raptwnie wzrsną. Część usługwa firmy NetIQ pstępuje etycznie w ustalaniu cen za usługi. Ceny te są ustalane w parciu kwty związane z rzeczywistymi ksztami wdrażania technlgii NetIQ. Firma nie feruje niskiej ceny na pczątku tylk p t, aby następnie zawyżyć ceny związane z usługami. Pdczas gdy Oracle prpnuje tylk niższą cenę na pczątku, rzwiązanie firmy NetIQ będzie mniej skmplikwane we drżeniu jak i mniej ksztwne w użyciu. Wdrażanie i bsługa techniczna technlgii IT jest łatwiejsza, gdy psiadane prdukty p prstu działają. NetIQ Identity Manager t widąca na rynku i sprawdzna technlgia, zapewniające redukuję nie tylk ksztów wdrażania, ale także późniejszej bsługi technicznej. Slgan Oracle: Kanał sprzedaży i dstawy Firma Oracle stawia na sprzedaż bezpśrednią d 1700 największych klientów w USA i 4000 na całym świecie. Będzie jedncześnie kntynuwała współpracę z partnerami i planuje dnwienie prgramu dla partnerów Suna. Odpwiedź firmy NetIQ Oracle psiada dwie zupełnie ddzielne rganizacje d sprzedaży bezpśredniej i sprzedaży przez partnerów, każda z innym systemem mtywacyjnym. C więcej, Oracle kładzie nacisk na rzwój własnej rganizacji usług prfesjnalnych, w wyniku czeg istnieje nieustanny knflikt pmiędzy sprzedażą bezpśrednią a partnerami. Średniej wielkści partnerzy Suna raz lkalni integratrzy bawiają się marginalizacji, gdyż Oracle pświęca więcej czasu i wysiłku na współpracę z dużymi integratrami i międzynardwymi firmami knsultingwymi. str. 11

12 t Z drugiej strny, firma NetIQ kładzie nacisk na twrzenie silnych relacji ze wszystkimi partnerami d lkalnych dstawców rzwiązań IT p światwe firmy knsultingwe. NetIQ nie knkuruje ze swimi partnerami, tylk umżliwia im wspólne budwanie biznesu na rzwiązaniach d zarządzania tżsamścią. Efektem tej strategii jest zbudwanie eksystemu partnerów wnszących prawdziwą wartść d zróżnicwanych śrdwisk klientów. Z perspektywy klienta, bliskie relacje firmy NetIQ z partnerami znaczają mżliwść dstarczania przez firmę kmpletnych rzwiązań w tym prduktów i usług w parciu indywidualne ptrzeby klienta. Zamiast płacić sbn za licencje i usługi, d firmy NetIQ i jej partnerów mżna d razu trzymujać kmpletne rzwiązanie. Slgan Oracle: Pzycja na rynku Chciaż NetIQ stale figuruje w rankingach jak lider rynku rzwiązań d knfigurwania knt użytkwnikm (User Prvisining), t prgramwanie tej firmy sti w rankingach niżej niż pakiet firmy Oracle. Odpwiedź firmy NetIQ NetIQ stale figuruje w rankingach jak lider rzwiązań d zarządzania knfigurwaniem knt użytkwników, jak i za całe prtfli rzwiązań w zakresie tżsamści i dstępu. W statnim raprcie prównującym dstawców pakietów IAM, Gartner zuważa, że spśród większych dstawców t NetIQ psiada najlepiej zintegrwany pakiet na rynku. 1 Faktem jest, że każda firma analityczna różni się niec w cenach na temat dstawców. Na przykład, analitycy z firmy Gartner mają inne kryteria decydujące tym, c różni lidera rynku d firmy z ceną strng perfrmer czy challenger. W związku z tym, nawet jeżeli Frrester ceni pakiet IAM firmy NetIQ inaczej niż Gartner, gólna cena pzstaje niezmienina: firma NetIQ dstarcza widące na rynku rzwiązanie IAM, pierające się na technlgiach wiądących na rynku w dpwiednich kategriach. D d a t k w a l i t e r a t u r a Raprt IDC: Wrldwide Identity and Access Management Frecast Update and 2008 Vendr Shares Raprt Gartnera: User Prvisining Magic Quadrant Raprt Gartnera: Cmparing IAM Suites, Part 1: Suite f Best f Breed? Raprt Frrester Wave: Identity and Access Management, 2009 Oracle/ Sun Cmpetitive Brief FY11 Identity and Access Management Marketing Requirements Dcument Szczegółwe infrmacje na temat funkcjnalnści raz krzyści ze stswania rzwiązania NetIQ Identity Manager 4, w tym specyfikacja techniczna prduktu, są dstępne na strnie Nvell Sp. z.. ul. Pstępu 21, Warszawa tel , bezpłatna inflinia /10 (06/12) 2010 NetIQ, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżne. NetIQ i lg NetIQ są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy NetIQ, Inc. w USA i innych krajach. * Pzstałe znaki twarwe są własnścią dpwiednich pdmitów. 1 Raprt firmy Gartner: Cmparing IAM Suites, Part 1: Suite f Best f Breed? Earl Perkins. 23 marca 2009 r. str. 12

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prognoza dotycząca cyberzagrożeń na 2012 rok

Prognoza dotycząca cyberzagrożeń na 2012 rok Prgnza dtycząca cyberzagrżeń na 2012 rk Autr: Aleksander Gstiew, ekspert z Kaspersky Lab Cyberwjny Rk 2011 zapisał się jak ten, w którym praktycznie wszyscy glbalni gracze zasygnalizwali gtwść d rzwju

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo