odkryj swój biznes na nowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "odkryj swój biznes na nowo"

Transkrypt

1 dkryj swój biznes na nw

2 QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence pzwalające pdejmwać szybsze i trafniejsze decyzje, a w knsekwencji skutecznie zarządzać efektywnścią przedsiębirstwa. Analitycy firmy badawczej Gartner Inc. kreślili platfrmę QlikView, jak najszybciej rzwijające się rzwiązanie self-service Business Intelligence na świecie. W swim raprcie Magic Quadrant fr Business Intelligence and Analytics Platfrms QlikView plasuje się wśród najbardziej prestiżwej kategrii liderów branży ("leaders") pcząwszy d rku Eksperci Gartnera dcenili QlikView m.in. za umżliwienie użytkwnikm bizneswym natychmiastweg wglądu w dane, jakich ptrzebują raz zapewnienie specjalistm IT właściweg zarządzania danymi i ich zgdnść. Twórców platfrmy, firmę QlikTech, wyróżnin za kmpletnść wizji raz zdlnść d siągania załżnych celów bizneswych. Specjaliści JCmmerce, jak praktycy w budwaniu i wdrażaniu systemów BI, mgą t tylk ptwierdzić - psługując się technlgią in-memry, wyknują swje zadania szybciej i efektywniej. Oferując innwacyjne rzwiązanie QlikView raz wielletnią praktykę prjektwą zdbytą w Plsce i za granicą, wdrażają klientm nwczesną i w pełni dpaswaną d dzisiejszych wymagań biznesu platfrmę Business Intelligence. Na czym zatem plega ta innwacyjnść? Czym rżni się d tradycyjnych systemów Business Intelligence? Jakie krzyści daje przeciętnemu użytkwnikwi? Dlaczeg kszty i czas implementacji są duż niższe? QlikView t becnie najszybciej rzwijające się i najefektywniejsze narzędzie typu Business Intelligence na rynku. Pzwól nam dkryć nwą jakść Analityki Bizneswej i pprwadzić Cię ku nieczekiwanym mżliwścim. 2

3 Dlaczeg QlikView jest tak wyjątkwe? QlikView wyprzedza knkurencję ze względu na efekt synergii, jaki daje płączenie trzech unikatwych czynników: Lgika ascjacyjna Analiza ascjacyjna naśladuje pracę umysłu człwieka - kjarzy elementy, łączy w jedną całść i znajduje wzajemne związki. Na tym właśnie bazuje unikatwa technlgia, która umżliwia dknywanie wszystkich bliczeń w czasie rzeczywistym, w mmencie klikania przez użytkwnika. Wyszukiwanie infrmacji jest więc tak prste jak w ppularnej przeglądarce Ggle. Analizy mżna prwadzić wyjątkw szybk, elastycznie, bez kniecznści ich graniczania d predefiniwanych ścieżek zapytań, widząc zawsze wszelkie zależnści pmiędzy danymi. Wjewództw Regin Prdukt Przedstawiciel handlwy Technlgia in-memry Błyskawiczne przetwarzanie danych w pamięci peracyjnej kmputera w czasie rzeczywistym t istta technlgii in-memry, która p raz pierwszy zastswana zstała w rzwiązaniach QlikView. Jej rezultatem jest impnujące skrócenie czasu czekiwania na wyniki zapytań, c zapewnia szybki wgląd d danych. W płączeniu z pdejściem Business Discvery, daje t mżliwść samdzielnej ich eksplracji przez wielu różnych użytkwników, bez kniecznści angażwania pracwników działu IT. Pdejście Business Discvery Decyzji nie pdejmuje się samdzielnie - są ne wynikiem współpracy: wymiany pinii między indywidualnymi użytkwnikami bizneswymi, człnkami grup, zespłów i działów. Są rezultatem dstępu d tych samych infrmacji raz udziału w dyskusjach prwadznych w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu pdejściu - Business Discvery - każdy w firmie mże w prsty spsób analizwać dane i z zaskczeniem dkryć, jak wielki mże mieć wpływ na efektywnść działania całej rganizacji. 3

4 QlikView a tradycyjne Business Intelligence Klasyczna technlgia Business Intelligence piera się na rzbudwanej architekturze, składającej się z wielu warstw i elementów. Prces pbierania i transfrmacji finalnych danych bizneswych bywa skmplikwany i niezwykle czaschłnny. Wymaga również ddatkweg prgramwania i drębneg serwera. Definiwanie nwych raprtów czy wyknywanie pgłębinych analiz wiąże się z angażwaniem działu IT i częst długim czasem reakcji. Tradycyjne rzwiązania BI craz mniej dpwiadają becnym czekiwanim użytkwników bizneswych, którzy w dbie dynamicznie zmieniających się uwarunkwań preferują samdzielne twrzenie zapytań ad hc. Predefiniwane raprty raz statyczne kkpity są dla nich mał elastyczne i niewystarczające. Czeg czekuje użytkwnik? Użytkwnicy bizneswi czekują d nwczesnych systemów BI mżliwści zadawania pytań raz trzymywania szybkiej dpwiedzi pmagającej w pdejmwaniu decyzji bizneswych tu i teraz. T c liczy się najbardziej t: intuicyjnść i prstta bsługi, szybkść reakcji, elastycznść działania, przejrzystść infrmacji raz mżliwść samdzielneg rzwju narzędzia. TRADYCYJNE SYSTEMY BI DZIAŁ IT UŻYTKOWNIK BIZNESOWY Wstępnie zdefiniwane raprty i zapytania Wstępnie sknfigurwane kkpity menadżerskie Zdefiniwane ścieżki drążenia danych DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA BI Zarządzanie raprtami Narzucenie stałej struktury danych Przygtwanie danych pczątkwych ROLA IT Twrzenie mdeli danych Definiwanie warstwy semantycznej danych Budwanie raprtów Ścisła kntrla danych EXCEL SQL SAP ERP ORACLE AGENCI HANDLOWI HURTOWNIE DANYCH ŹRÓDŁA DANYCH 4

5 Nwa jakść Business Intelligence QlikView t lekkie rzwiązanie BI krzystające bezpśredni z danych źródłwych - pzbawine kstek", hurtwni danych, wstępnej agregacji i pre-kalkulacji, czyli bez graniczeń, ksztów i złżnści tradycyjnych rzwiązań BI. Dzięki temu mżliwe jest przeprwadzanie intuicyjnych i samdzielnych analiz, a aplikacja mże być wdrżna w zaledwie kilka dni lub tygdni. Użytkwnicy bizneswi sami decydują wybrze danych, które będą pddawane analizie. Nie są więc graniczeni d krzystania z predefiniwanych ścieżek raprtwych raz nie muszą frmułwać zapytań z dpwiednim wyprzedzeniem. Decyzje pdejmwane są w parciu dane liczbwe, zmieniające się tczenie raz uwzględniają wymianę dświadczeń z innymi użytkwnikami. Odpwiedzi dbywają się praktycznie w czasie rzeczywistym - dzięki metdzie ascjacyjnej już w mmencie wpisywania zapytania. Rla działu IT kncentruje się na twrzeniu specjalistycznych aplikacji, które mgą być dalej rzwijane już bezpśredni przez samych użytkwników zależnie d zmieniających się ptrzeb bizneswych. Ogrmną zaletą platfrm Business Discvery jest wyski pzim interaktywnści - pdgląd dla wszystkich, mżliwść pracy zespłwej, dstęp d danych z dwlneg miejsca raz funkcje spłecznściwe - niczym nwczesne rzwiązania scial media. Aplikacja QlikView jest bardz intuicyjna i prsta w bsłudze, c stwarza użytkwnikwi duże mżliwści d samdzielneg jej utrzymania i rzwju. DZIAŁ IT ROLA IT Grmadzenie i dstarczanie danych Umżliwienie samdzielnej bsługi platfrmy BI Zapewnienie bezpieczeństwa i skalwalnści architektury systemu QLIKVIEW Dynamiczne kkpity menadżerskie Interaktywne analizy Przeszukiwanie bieżących danych Przejrzyste raprty Dstępnść na dwlnym urządzeniu UŻYTKOWNIK BIZNESOWY Interakcja dpwiadająca ptrzebm użytkwników Synergia dświadczeń Dstęp d isttnych danych z dwlneg miejsca Błyskawiczne analizy Szybki zwrt z inwestycji EXCEL SQL SAP ERP ORACLE AGENCI HANDLOWI HURTOWNIE DANYCH ŹRÓDŁA DANYCH 5

6 Krzyści dla każdeg Pełna integracja przetwarzanych danych QlikView dsknale integruje dane pchdzące z różnych źródeł np. partych na systemach ERP, CRM, hurtwniach danych, bazach SQL, danych prgramu Excel i innych. T wszystk bez kniecznści krzystania z pmcy specjalistów IT lub analityków bizneswych. Najważniejsze infrmacje prezentwane są w czytelny i przejrzysty spsób - w pstaci raprtów, w frmacie PDF raz Excel. Współdzielenie i szybkść przepływu infrmacji QlikView pzwala generwać infrmacje w czasie rzeczywistym i dzielić się nimi z innymi pracwnikami, c sprawia, że rzwiązania prblemów bizneswych pjawiają się szybciej i są efektywniejsze. C więcej, wkół narzędzia QlikView pwstała spłecznść użytkwników z różnych branż, którzy w serwisie QlikCmmunity, dzielą się swją wiedzą i najlepszymi dświadczeniami bizneswymi. Mbilny dstęp d danych Dane przetwarzane przez QlikView dstępne są również na urządzeniach przenśnych takich jak smartfny czy tablety. Użytkwnik mże uruchmić na swim urządzeniu mbilnym aplikację dpwiedzialną za analizę sprzedaży lub sieci dstawców i zamieścić stswny kmentarz. Inni użytkwnicy mający dstęp d aplikacji zbaczą jeg kmentarz, c spwduje rzpczęcie dyskusji nad pdjęciem decyzji i znalezieniem rzwiązania. Wyknane analizy mgą być też przeniesine ff-line, pzstając w pełni funkcjnalne, włączając w t dstęp d każdej transakcji szczegółwej. Dlaczeg wdrżenie QlikView nie jest drgie? Aplikacje QlikView nie wymagają długieg czasu implementacji jak standardwe rzwiązania Business Intelligence. W praktyce nwa aplikacja QlikView z dedykwaną warstwą lgiczną mże pwstać w kilka tygdni, a wersja demnstracyjna już w kilka dni. Czas zaangażwania specjalistów IT jest zatem duż krótszy. QlikView pzwala na bsługę niegranicznej liczby miar i wymiarów, które mżna ddać w ciągu kilku minut. Dlateg też bieżący rzwój platfrmy nie generuje ddatkwych ksztów. Wdrżenie prgramwania jest zakńczne krótkim przeszkleniem użytkwników, p którym zaczynają samdzielną pracę z aplikacją, krzystając z gtwych skryptów analitycznych, a z czasem twrzą je sami. Wieldniwe i zarazem drgie szklenia są tu nieptrzebne. 6

7 Chcesz dkryć więcej? Jeśli chciałbyś pznać, jakie krzyści mże przynieść wykrzystanie QlikView w Twjej firmie, skntaktuj się z nami. Pamiętaj, że t dświadczenie i kmpetencje partnera wdrżeniweg decydują pełnym sukcesie Twjeg przedsięwzięcia. JCmmerce SA Jesteśmy nwczesną firmą IT, która d 2005 rku specjalizuje się między innymi w prjektwaniu i wdrażaniu systemów klasy Business Intelligence u klientów reprezentujących różne branże, pcząwszy d małych firm p duże międzynardwe krpracje. Wg Raprtu Cmputerwrld TOP 200 zajmujemy człwe miejsce w rankingu największych dstawców systemów Business Intelligence w Plsce. Jak partner firm QlikTech, Micrsft, IBM i SAP ferujemy pełne spektrum najbardziej nwczesnych narzędzi. Łączymy kmpetencje techniczne z wiedzą merytryczną w bszarze zastswań BI. Twarzyszymy naszym klientm d mmentu analizy ptrzeb i wybru narzędzia, aż p jeg wdrżenie. Nasi analitycy pmagają kreślić cele każdeg prjektu wdrżeniweg dnsząc je d strategicznych celów bizneswych danej firmy. Właściwie dbieramy technlgię dpwiednią d skali przedsięwzięcia. Dzięki temu nasi klienci nie pnszą ksztów funkcjnalnści systemów, których nie ptrzebują. Jak prfesjnalny partner wdrżeniwy dkładamy wszelkich starań aby zwrt z inwestycji (ROI) naszych klientów był jak najszybszy. JCmmerce SA ul. Tadeusza Kściuszki Katwice tel.: fax: Biur Warszawa ul. Dmaniewska 52 TRINITY PARK I wejście A, 4 p Warszawa Biur Kraków ul. Bciana Kraków Biur Pznań ul. Rataje Pznań Biur Rzeszów Aleja W. Sikrskieg 45d Rzeszów Biur Bielsk-Biała ul. Michałwicza Bielsk-Biała Etap wdrżenia aplikacji* zakńczny zstał pełnym sukcesem, a firma Skanska Prperty Pland zyskała narzędzie, które zrewlucjnizwał pracę w firmie. Obecnie planwany jest dalszy rzwój platfrmy QlikView. C więcej, lkalna inicjatywa miała glbalny wpływ - pdjęliśmy decyzję wdrżeniu prgramwania w centrali raz innych spółkach z grupy. Kamil Lubiejewski Kierwnik Dzialu Finansów i Kntrllingu Skanska Prperty Pland Sp. z.. *case study z wdrżenia QlikView w firmie Skanska dstępne jest na

8 QlikView t: Skuteczne wsparcie w realizacji celów bizneswych Różne frmy prezentacji danych - wykrzystanie dynamicznych aplikacji, pulpitów i analiz Przejrzyste raprty i analizy - twrzenie wizualizacji danych w zrzumiały i nwczesny spsób Identyfikacja trendów - rzpznawanie niewidcznych na pierwszy rzut ka kierunków rzwju i trendów raz dkrywanie infrmacji dla pdjęcia właściwych decyzji, nie tylk bizneswych Pełna analiza danych - wyszukiwanie w brębie wszystkich danych - bezpśredni i pśredni Satysfakcja użytkwników Łatwść użytkwania - prste i intuicyjne krzystanie z platfrmy Mbilnść - dstęp, analiza i pbieranie danych z urządzeń przenśnych Praca zespłwa - wspólne pdejmwanie decyzji i prwadzenie bezpiecznej współpracy w czasie rzeczywistym Efektywnść działań zespłu IT i użytkwników bizneswych Szybka implementacja - najczęściej d kilku tygdni Skalwalnść - natychmiastwy czas dpwiedzi, bez graniczeń dtyczących ilści danych Integracja danych - szybka integracja wszystkich danych z różnych źródeł w jednej aplikacji Niskie kszty - szybki zwrt z inwestycji, dzięki krótkiej implementacji rzwiązania Według przeprwadzneg przez firmę BARC badania The BI Survey 14, Qlik zajmuje pierwsze miejsce wśród międzynardwych dstawców rzwiązań Business Intelligence w kategriach zadwlenie z prduktu, zadwlenie z wydajnści i satysfakcja klientów.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu.

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Chmura bliczeniwa. Rzwiązania dla biznesu. Autrzy: Jthy Rsenberg, Arthur Mates Odkryj wielką mc chmur bliczeniwych i ptencjał, jaki kryją w sbie! C t jest chmura bliczeniwa? Kiedy krzystać z chmur, a kiedy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo