Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch"

Transkrypt

1 Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki

2 Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r.

3 Agenda Nwczesna administracja?? Czym jest egvernment Cmarch Wrkflw Kilka słów Cmarch Prtal egvernment w praktyce Pdsumwanie

4 Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja?? Skutecznść Przejrzystść Efektywnść Innwacyjnść W jaki spsób ferwać na pzimie administracji lepsze, efektywne ksztw, przejrzyste i bezpieczne usługi?? Odpwiednia infrastruktura sprzętwa nwczesne śrdki kmunikacji Szkielet usług publicznych epuap Narzędzia infrmatyczne platfrma COMARCH egvernment

5 Nwczesna administracja czami Cmarch epuap szkieletem dla systemu usług publicznych Wykrzystanie mechanizmów infrastrukturalnych epuap Katalg Usług Publicznych Prfil Zaufany Usługi Płatnści Usługi Uwierzytelniania

6 Nwczesna administracja czami Cmarch Mechanizmy infrastrukturalne epuap ESP wymiana dkumentów pdpis cyfrwy ptwierdzenia znakwanie czasem wsparcie dkumentów w frmie elektrnicznej generwanie frmularzy twrzenie definicji bezpieczeństw zarządzanie tżsamścią usługi płatnści

7 Nwczesna administracja czami Cmarch Czym jest platfrma egvernment? Cmarch egvernment jest idealnym narzędziem pzwalającym usprawnić pracę wewnątrz urzędu dstarczając instrumenty pdnszące efektywnść i jakść działań instytucji. Cmarch egvernment stanwi dpwiedź na ptrzeby jednstek administracji publicznej kreślne przez ustawdawcę. Cmarch egvernment jest również dpwiedzią na ptrzebę autmatyzacji prcesów zachdzących w urzędzie, a także udstępnienie elektrnicznych narzędzi kmunikacji z bywatelami.

8 Nwczesna administracja czami Cmarch Obszary platfrmy egvernment

9 COMARCH Wrkflw System elektrniczneg biegu dkumentów zarządzanie dkumentami i przepływem pracy

10 Nwczesna administracja czami Cmarch Cmarch Wrkflw Przejrzystść i prstta użytkwania Dstęp d systemu przez przeglądarkę internetwą Obsługa pdpisu elektrniczneg, Współpraca z epuap Współpraca z innymi prduktami (wyski pzim interperacyjnści) Rzwiązanie parte bezpłatne bądź kmercyjne serwery aplikacyjne i bazy danych. Mduły Cmarch Wrkflw Kancelaria raz Sekretariaty Sprawy i Zadania Kartteki i rejestry Administracja Raprty Archiwum

11 Nwczesna administracja czami Cmarch Funkcjnalnści Zarządzanie dkumentami i sprawami Zarządzanie zadaniami Obsługa kancelaryjna Mduł pism papierwych Mduł analityczny Mduł bsługi rejestrów Obszar Wymiany Danych

12 Elektrniczny Urząd czami Cmarch Architektura rzwiązania System Cmarch Wrkflw jest zrealizwany w architekturze trójwarstwwej, w której wydzielne są warstwy interfejsu użytkwnika (przeglądarka internetwa), lgiki aplikacji raz bazy danych. Cmarch Wrkflw wdrażany jest w architekturze rzprsznej, c pzwala na bsługę kilku bądź kilkudziesięciu jednstek lub wydziałów przez jedną instancję systemu. System Cmarch Wrkflw bsługiwany jest przez ppularne przeglądarki w tym m.in. Internet Explrer, Firefx, Opera. W warstwie bazy danych system pzwala na pracę z wykrzystaniem kmercyjnych, jak i typu Open Surce systemów bazdanwych. Np. Oracle, MS SQL, IBM DB2 a serwer aplikacji jest niezależny d platfrmy i mże działać pd kntrlą systemów peracyjnych rdziny Micrsft, jak systemów unixwych.

13 Nwczesna Elektrniczny administracja Urząd czami czami Cmarch Cmarch Integracja EOD z epuap Dkumenty składane d skrytki Urzędu na epuap dstępne są autmatycznie w Cmarch Wrkflw Dkumenty przygtwywane w Cmarch Wrkflw są przekazywane bezpśredni d skrzynek wniskdawców na platfrmie epuap Cmarch Wrkflw dbiera i przechwuje pwiązane z dkumentami: Urzędwe Pświadczenie Przedłżenia (UPP) Urzędwe Pświadczenie Dręczenia (UPD) Infrmacje wniesinych płatach urzędwych na epuap (EPO) Wysyłka pism d wielu dbirców na adresy skrytek epuap zdefiniwane w słwniku kntrahentów

14 Nwczesna Elektrniczny administracja Urząd czami czami Cmarch Cmarch

15 Nwczesna Elektrniczny administracja Urząd czami czami Cmarch Cmarch Dświadczenia Elektrniczny Obieg Dkumentów Ministerstw Spraw Zagranicznych System Obiegu Dkumentów i Spraw UMWŚ e-urząd w UMWW

16 kilka słów COMARCH Prtal System zarządzania i publikacji treści wraz z Elektrniczną Skrzynką Pdawczą raz Biuletynem Infrmacji Publicznej i Intranetem

17 Nwczesna administracja czami Cmarch Czym jest Cmarch Prtal? Cmarch Prtal jest zintegrwaną platfrmą usług publicznych n-line zawierającą zestaw mdułów pzwalających na realizację zadań stawianych jednstce samrządu administracji publicznej przez ustawdawcę. Cyfrwy urząd BIP Serwisy Infrmacyjne Intranet

18 Nwczesna administracja czami Cmarch Platfrma internetwa Cmarch Prtal jest rzwiązaniem w pełni spełniającym czekiwania nwczesnej jednstki administracji publicznej w zakresie: łatweg dstępu d infrmacji dla bywateli ptymalizacji prcesu twrzenia i publikacji infrmacji uprszczenia załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej mżliwść kmunikacji z instytucją w dwlnym miejscu lub czasie zapewnienia realizacji niektórych bwiązków nałżnych przez praw plskie na jednstki administracji publicznej, umżliwienia bywatelwi załatwienia spraw urzędwych drgą elektrniczną,

19 Nwczesna administracja czami Cmarch Cyfrwy urząd Cyfrwy Urząd czyli internetwy kanał kmunikacji pmiędzy bywatelem i urzędem służący załatwianiu spraw urzędwych. Prfil bywatela Rejestracja bywatela dbywa się pprzez wypełnienie dedykwaneg e-frmularza. W celu chrny danych przesyłanych w systemie wypełnianie frmularza mżliwe jest tylk dla tych użytkwników, którzy psiadają knt w Cyfrwym Urzędzie. Elektrniczna Skrzynka Pdawcza Zapewniająca przede wszystkim wymianę dkumentów elektrnicznych z instytucją, wystawienie i dręczenie Urzędwych Pświadczeń Odbiru zgdnie z bwiązującym stanem prawnym. System wypsażny jest pnadt w kmpnent umżliwiający pdpisywanie e- frmularza raz weryfikację złżneg przez interesanta pdpisu elektrniczneg.

20 Nwczesna administracja czami Cmarch Biuletyn Infrmacji Publicznej Biuletyn Infrmacji Publicznej zaimplementwany na platfrmie Cmarch Prtal t wymagane ustaww elementy, takie jak.: status prawny/frma prawna pdmitu struktura rganizacyjna danej jednstki przedmit działalnści i kmpetencje pszczególnych rganów raz ich jednstek rgany i sby sprawujące w nich funkcje i ich kmpetencje struktura własnściwa pdmitów akty prawne zamówienia publiczne.

21 Nwczesna administracja czami Cmarch Serwisy Infrmacyjne Prtal infrmacyjny jest isttnym elementem w budwie infrastruktury spłeczeństwa infrmacyjneg. Wzbgacne galerie ftgraficzne, fra i giełdy głszeń mduły Prtalu Infrmacyjneg stanwią platfrmę, która pmaga budwać spłecznść wkół zagadnień związanych z życiem reginu i jedncześnie znacznie pprawia wizerunek instytucji. System wypsażny zstał w zestaw mdułów infrmacyjnych, pzwalających na prezentację i publikację treści różnych dziedzin życia, takich jak: Aktualnści, Wizytówka, Edukacja, Zdrwie, Kultura

22 Nwczesna administracja czami Cmarch Pdstawwe cechy Wielprtalwść Strny internetwe, prtale dedykwane i intranetwe parte są jedną platfrmę kmplekswe pdejście d infrmacji w rganizacji. Wspólne, lub rzdzielne wrkflw, szablny strn, repzytrium zasbów, uprawnienia Wsparcie pracy grupwej Synchrnizacja pracy zabezpieczenie przed jednczesną mdyfikacją tych samych strn. Od prsteg prcesu mderacji d złżnych prcesów wielstpniwych Mżliwść definiwania przepływów prcesów

23 Nwczesna administracja czami Cmarch Pdstawwe cechy cd. Wieljęzycznść Wsparcie dla UTF8 Największe wdrżenie becnie >20 wersji językwych, dcelw 44 wersje językwe Frnt Office mżliwe d tłumaczenia z pzimu GUI przez redaktra Wiele kanałów kmunikacyjnych strna WWW strna mbilna kanał RSS Newsletter

24 Nwczesna Elektrniczny administracja Urząd czami czami Cmarch Cmarch Dświadczenia Prtale reginalne: Wrta Małplski, Wrta Pdkarpackie, Wrta Pmrza. Prtale i platfrmy dedykwane: elektrniczna Platfrma Usług Administracji Publicznej epuap Krajwy System Usług dla MŚP Mazwiecki System Infrmacji Biblitecznej MSIB, prtal edukacyjny Miasta Tarnwa edunet,

25 egvernment w praktyce

26 Nwczesna administracja czami Cmarch e-głgów Przedmitem prjektu była infrmatyzacja 39 gminnych jednstek administracji publicznej w Głgwie umżliwiająca świadczenie e-usług Cel wdrżenia systemu : Przygtwanie Gminy Miejskiej Głgów d świadczenia e-usług na rzecz mieszkańców gminy Udstępnienie nwych elektrnicznych usług publicznych Zwiększenie dstępnści usług

27 Nwczesna administracja czami Cmarch Elementy i załżenia prjektu W wyniku realizacji Prjektu mżliwe stał się rzszerzenie zakresu usług świadcznych w ramach e-administracji raz udstępnienie mieszkańcm Gminy Miejskiej Głgów następujących nwych elektrnicznych usług publicznych: e-administracja e-rekrutacja e-kultura e-turystyka e-infrmacja Prjekt miał charakter pnadreginalny - jeg kmpnenty systemwe w zakresie e-administarcji zintegrwane zstały z platfrmą e-puap, c ułatwił i ujednlicił świadczenie usług drgą elektrniczną.

28 Elektrniczny Urząd czami Cmarch Urząd przed wdrżeniem Elektrniczny Obieg Dkumentów Biuletyny Infrmacji Publicznej Urzędwy serwis WWW

29 Elektrniczny Urząd czami Cmarch Efekt wdrżenia Pwstała platfrma eglgw.eu w ramach której funkcjnują następujące mduły: System Usług Publicznych Głgwska Karta Miejska Mduł eturystyka Mduł ekultura Mduł eedukacja Prtal Dstępwy System Zarządzania Infrastrukturą Infrmatyczną Lkalne Centrum Certyfikacji

30 Nwczesna administracja czami Cmarch Platfrma eglgw.eu System Usług Publicznych Integracja z platfrmą epuap 163 frmularze dstępne z pzimu platfrmy epuap Obsługa płatnści elektrnicznych z wykrzystaniem Pdsystemu Płatnści epuap Dedykwany kmpnent bsługi spraw Mżliwść definiwania dwlnej liczby spraw z pełną bsługa płatnści (wniski, pzwlenia, itp.)

31 Nwczesna administracja czami Cmarch Platfrma eglgw.eu Głgwska Karta Miejska Obsługa płatnści wnsznych za wydanie decyzji administracyjnej Obsługa płatnści wnsznych za imprezy kulturalne (eprtmnetka) Przechwywanie certyfikatu niekwalifikwaneg Integracja z systemem Karty Miejskiej funkcjnującej w śrdkach kmunikacji miejskiej Obsługa karty w sieci Infkisków

32 Nwczesna administracja czami Cmarch Platfrma eglgw.eu eturystyka Infrmacja na temat atrakcji turystycznych raz infrastruktury turystycznej Infrmacja na temat bazy przewdników z mżliwścią rezerwacji wybraneg przewdnika Serwis pgdwy Pmc w planwaniu tras wycieczkwych

33 Nwczesna administracja czami Cmarch Platfrma eglgw.eu ekultura Elektrniczna Rezerwacja Biletów

34 Elektrniczny Urząd czami Cmarch Urząd w ujęciu platfrmy eglgw.eu Dstęp d frmularzy epuap bezpśredni z Systemu Usług Publicznych (SUP) Kategryzacja udstępninych usług epuap w katalgu usług SUP Wykrzystanie Pdsystemu Płatnści epuap d bsługi płatnści za wydawanie decyzji administracyjnych Infrmacje na temat statusu sprawy składanej d skrytki Urzędu z wykrzystaniem epuap, widczne są na dedykwanym kncie użytkwnika Systemu Usług Publicznych Integracja dwlneg Systemu Obiegu Dkumentów, wykrzystująceg interfejsy platfrmy epuap z Systemem Usług Publicznych

35 Nwczesna administracja czami Cmarch Zalety Wszechstrnnść: Pwstał innwacyjne, wielmdułwe, skalwalne rzwiązanie Dstępnść: Znacznemu zmniejszeniu ulegnie dystans w dstępie d technlgii infrmacyjn - kmunikacyjnych Innwacyjnść: Gmina dłącza d grna najlepiej zinfrmatyzwanych jednstek administracji terytrialnej w kraju

36 Nwczesna administracja czami Cmarch Pdsumwanie Nwczesna administracja t: COMARCH Prtal COMARCH Wrkflw

37 Dziękuję za uwagę Kntakt: Rbert Mścicki Tel

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo