Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu."

Transkrypt

1 Chmura bliczeniwa. Rzwiązania dla biznesu. Autrzy: Jthy Rsenberg, Arthur Mates Odkryj wielką mc chmur bliczeniwych i ptencjał, jaki kryją w sbie! C t jest chmura bliczeniwa? Kiedy krzystać z chmur, a kiedy ich unikać? Jak szacwać kszty krzystania z chmury bliczeniwej? Jeszcze parę lat temu udstępnienie dużej, ppularnej aplikacji wiązał się z grmnymi wydatkami na infrastrukturę. Knieczne był psiadanie własnej serwerwni, wynajmwanie przestrzeni w centrum danych lub uciekanie się d innych ksztwnych rzwiązań. W tej chwili na zawłanie mżna trzymać dkładnie tyle mcy bliczeniwej i przestrzeni dyskwej, ile w danej chwili jest ptrzebne. Zmartwienia związane z nagłymi i chwilwymi wzrstami bciążenia deszły na zawsze, a dstępnść Twich aplikacji na pzimie bliskim 100% przez krągły rk jest w zasięgu ręki. Jak t mżliwe? Książka ta wprwadzi Cię w świat, jakieg nie znałeś. Dwiesz się, czym są chmury bliczeniwe, kiedy z nich krzystać i c w nich umieszczać. Pznasz becnych na rynku dstawców i ich platfrmy: Ggle App Engine, Amazn EC2, Windws Azure raz Salesfrce.cm i Frce.cm. Każda z nich ma swje mcne i słabe strny raz sprawdza się najlepiej w innych rzwiązaniach. P lekturze tej książki bezbłędnie wybierzesz najlepsze z nich - idealnie dpaswane d Twich ptrzeb. W klejnych rzdziałach autrzy pruszają kwestie związane z bezpieczeństwem w chmurze, mawiają najlepsze wzrce dla aplikacji w niej działających raz spsby szacwania ksztów przechwywania danych. Znajdziesz tu też spsby prwadzenia testów i wdrażania aplikacji w chmurach. Chmury bliczeniwe są przyszłścią świata infrmatyki - głównie w sferze biznesu. Nie pzstawaj w tyle i już dziś sięgnij p kmpendium, które twrzy przed Twją firmą nwe mżliwści! Spis treści: Zasady definiujące przetwarzanie danych w chmurze Histria chmur bliczeniwych i ich klasyfikacja Najnwsze technlgie, najwięksi dstawcy, najlepsze praktyki Kiedy krzystać z chmury, a kiedy jej unikać Twrzenie skalwalnych i niezawdnych aplikacji w chmurze Przenszenie d chmury istniejących aplikacji i infrastruktury Niezawdnść i bezpieczeństw chmur bliczeniwych Testy, wdrżenia i działanie w chmurze Wyjdź naprzeciw nwym technlgim i przenieś swój biznes d chmury! Słw wstępne (9) Przedmwa (11) Pdziękwania (13) O książce (17) 1. Czym jest chmura bliczeniwa? (25)

2 1.1. Pięć pdstawwych zasad definiujących przetwarzanie w chmurze (27) Pula zasbów (28) Wirtualizacja zasbów bliczeniwych (29) Elastycznść wbec zmieniająceg się zaptrzebwania (30) Autmatyczne wdrażanie nwych zasbów (30) Naliczanie płat: płacisz tylk za t, c faktycznie wykrzystasz (31) 1.2. Zyski z przejścia na chmurę (31) Zyski eknmiczne związane z zamianą wydatków inwestycyjnych na peracyjne (31) Zyski związane z elastycznścią i brakiem zaptrzebwania na serwery (32) Zyski wydajnściwe dające przewagę nad knkurencją (33) Większe bezpieczeństw w chmurze (33) 1.3. Ewlucja w infrmatyce prwadząca d chmury bliczeniwej (33) Dlaczeg "chmura"? (34) Zmiany paradygmatów przetwarzania: d samdzielnych jednstek, przez architektury klient-serwer, aż d sieci (35) Przechwywanie fizycznych zasbów bliczeniwych: ewlucja centrów danych (37) Mdularyzacja prgramwania i zdalny dstęp: wirtualizacja, SOA i SaaS (37) 1.4. Klasyfikacja warstw chmury: różne typy d różnych zastswań (38) Infrastruktura jak usługa (IaaS) (39) Platfrma jak usługa (PaaS) (41) Oprgramwanie jak usługa (SaaS) i framewrk jak usługa (FaaS) (41) Chmury prywatne jak prekursrzy chmur publicznych (42) 1.5. Pdsumwanie (42) 2. Klasyfikacja chmur bliczeniwych (43) 2.1. Pdstawy technlgiczne przetwarzania w chmurze (44) Duże krzyści skali dzięki centrm danych w chmurze (45) Efektywne wykrzystanie serwerów w chmurze dzięki wirtualizacji (49) Sterwanie zdalnymi serwerami za pśrednictwem API chmury (52) Przechwywanie trwałych danych w chmurze (54) Przechwywanie danych aplikacji w chmurwej bazie danych (56) Elastycznść: skalwanie aplikacji w miarę zwiększania się lub zmniejszania ppytu (62) 2.2. Zrzumienie różnych typów chmur (63) Amazn EC2: IaaS (64) Micrsft Azure: IaaS (65) Ggle App Engine: PaaS (68) Ruby n Rails w chmurze: PaaS (69) Salesfrce.cm i Frce.cm: PaaS (70) Chmury prywatne: DaaS (centrum danych jak usługa) (70) 2.3. Wybór chmury najlepiej dpaswanej d Twich ptrzeb (72) Amazn Web Services - chmura IaaS (72) Micrsft Azure - chmura IaaS i PaaS (73) Ggle App Engine - chmura PaaS (74)

3 Ruby n Rails - chmura PaaS (74) Frce.cm - chmura PaaS (75) 2.4. Pdsumwanie (75) 3. Analiza bizneswa chmury (77) 3.1. Eknmika przetwarzania w chmurze (78) Tradycyjna infrastruktura wewnętrzna, klkacja, usługi zarządzane, a mże mdel chmury? (79) Szczegółwe prównanie ksztów wdrażania w różnych mdelach (81) 3.2. Kiedy wdrżenie w chmurze ma sens? (86) Ograniczny czas życia lub zaptrzebwanie krótkterminwe (87) Wahnięcia skali (88) Aplikacje niestrategiczne (89) 3.3. Kiedy wdrżenie w chmurze nie ma sensu? (90) Histryczne aplikacje (90) Aplikacje z krytycznymi scenariuszami czasu rzeczywisteg (91) Aplikacje z dstępem d pufnych danych (91) 3.4. Przedsiębirstwa typu start-up bez kapitału zakładweg (92) Wtedy i teraz: twrzenie niewielkieg sklepu internetweg w 2000 i 2010 rku (92) Czy zewnętrzny kapitał inwestycyjny jest niezbędny? (93) Przykład 1.: FlightCaster - przewidywanie późnień ltów (94) Przykład 2.: analiza bizneswa jak SaaS (94) 3.5. Małe i średnie przedsiębirstwa (95) Prsty przykład: strna firmwa (95) Średni skmplikwany przykład: kpie zapaswe i przechwywanie plików (96) Przykład zaawanswany: rzwijanie nwych prduktów (96) 3.6. Chmura w krpracjach (97) Eli Lilly: duży zbiór danych, bliczenia wyskwydajne (97) "The Washingtn Pst": duże prblemy bliczeniwe z nieprzekraczalnymi terminami (98) Virgin Atlantic: becnść w sieci i zgrmadzenie spłecznści (99) 3.7. Pdsumwanie (99) 4. Bezpieczeństw i chmura prywatna (101) 4.1. Bezpieczeństw infrmacji w chmurze publicznej (102) Obawy bezpieczeństw spwalniające ekspansję chmury (103) Bezpieczeństw największych centrów danych w chmurze (104) Śrdki kntrli dstępu w chmurze publicznej (106) Bezpieczeństw sieciwe i bezpieczeństw danych w dużych chmurach (111) Rla i zakres dpwiedzialnści właściciela aplikacji (114) 4.2. Przyczyny pwstania chmury prywatnej (115) Definicja chmury prywatnej (115) Kwestie bezpieczeństwa (117) Pewnść dstępnści zasbów (117) Duża spłecznść (118)

4 Efekty skali (118) Ptencjalne prblemy z chmurą prywatną (119) Spsby wdrżenia chmury prywatnej (119) 4.3. Wirtualna chmura prywatna (124) Jak t działa? (124) API wirtualnej chmury prywatnej (125) Knsekwencje (126) 4.4. Chmury prywatne w praktyce (126) Sprint: chmura prywatna dla aplikacji wykrywającej szustwa (127) Prject Services Netwrk (PSN) firmy Bechtel (127) Rządwe chmury prywatne (128) 4.5. Długterminwa prgnza dla chmury prywatnej (129) 4.6. Pdsumwanie (130) 5. Prjektwanie i architektura aplikacji w chmurze (131) 5.1. Wzrce aplikacji najlepiej pasujące d chmury (132) Przeniesienie (132) Skala internetwa (133) Ekspansja bliczeń (133) Elastyczne składwanie danych (134) Pdsumwanie wzrców aplikacji (134) 5.2. Prjektwanie i architektura w skali internetwej: shardwanie (134) Cechy aplikacji blkujące skalwalnść (136) Shardwanie: zrównleglna architektura bazy danych umżliwiająca skalwanie (137) Jak shardwanie zmienia aplikację (139) Prównanie shardwania z tradycyjnymi architekturami baz danych (140) Shardwanie w praktyce: najppularniejsze schematy partycjnwania baz danych (143) Trudnści i prblemy związane ze shardwaniem (145) Shardwanie w praktyce: jak rbi t Flickr? (148) 5.3. Zwiększenie mcy na życzenie: cludbursting (150) Cludbursting: definicja (150) Dwie pieczenie na jednym gniu: wewnętrzne centrum danych raz chmura (151) Cludbursting: analiza bizneswa (152) Cludbursting: architektura (154) Jak zaimplementwać cludbursting? (156) Cludbursting: ptrzeba standaryzacji (157) Cludbursting: prblem dstępu d danych (157) 5.4. Jak przygtwać się na wykładniczy przyrst ilści składwanych danych? (160) Magazyn danych w chmurze: definicja (160) Amazn S3 (161) Przykładwy interfejs magazynu danych w chmurze (S3) (161) Kszty (164) Mntwalne systemy plików w chmurze (164) Jak sbie radzić z późnieniami? (165) 5.5. Pdsumwanie (166)

5 6. Niezawdnść w skali chmury (167) 6.1. SOA jak prekursr chmury (168) Systemy rzprszne (168) Luźne sprzężenie (170) SOA (172) SOA i luźne sprzężenie (173) SOA i usługi sieciwe (174) SOA i przetwarzanie w chmurze (175) Kmunikacja między prcesami w chmurze (176) 6.2. Niezawdnść wyskwydajnych, rzprsznych aplikacji w chmurze (176) Nadmiarwść (177) MapReduce (178) Hadp: MapReduce w wersji pen surce (183) 6.3. Pdsumwanie (184) 7. Testy, wdrżenie i działanie w chmurze (185) 7.1. Typwe wdrżenia (186) Tradycyjna architektura wdrżeniwa (187) Śrdwisk testwe i śrdwisk etapu pśrednieg (188) Wyliczenie ksztów (189) 7.2. Chmura na ratunek! (189) Pprawa jakści prdukcyjnej dzięki chmurze (190) Szybsze wytwarzanie aplikacji raz testwanie (192) 7.3. Siła równległści (195) Testy jednstkwe (196) Testy funkcjnalne (198) Testy bciążeniwe (201) Testy wizualne (204) Testy ręczne (206) 7.4. Pdsumwanie (207) 8. Kwestie praktyczne (209) 8.1. Wybór dstawcy chmury (210) Kwestie bizneswe (210) Kwestie techniczne (212) 8.2. Chmura publiczna i SLA (218) SLA dla Amazn AWS (219) SLA dla Micrsft Azure (220) SLA dla chmury Rackspace (221) 8.3. Pmiary jakści peracji w chmurze (222) Widcznść i mnitrwanie u dstawcy jakści świadcznych przez nieg usług (222) Widcznść i mnitrwanie jakści usług, które świadczy dstawca, za pmcą rzwiązań zewnętrznych firm (226) 8.4. Pdsumwanie (228) 9. Przyszłść chmury (229)

6 9.1. Najważniejsza transfrmacja w dziejach infrmatyki (231) Internet knsumentów raz chmura (231) Chmura w przedsiębirstwach (235) 9.2. Dziesięć prgnz na temat ewlucji chmury (239) Tańsza, bardziej niezawdna, bezpieczniejsza i prstsza w użyciu (240) Mtr napędzający wzrst prekursrów (241) Kszty niższe niż w firmwych centrach danych (241) D 2020 rku tysięcy serwerów wartych miliard dlarów (242) Administratrzy a serwery - 1: w 2020 rku (243) Dminacja pen surce (243) Pragmatyczne standardy i rla Amazn API (244) Ostateczny standard ISO dla chmury (245) Rząd jak prekursr w chmurze (247) SaaS i standardy (247) 9.3. Dziesięć prgnz na temat ewlucji spsbu wytwarzania aplikacji (248) Rla szkieletów aplikacji (248) Druga i trzecia warstwa działające w chmurze (249) Gwałtwna ewlucja mechanizmów składwania danych (250) Lepsza chrna wrażliwych danych (251) Usługi wyższeg pzimu własnych API (252) Wzrst znaczenia aplikacji typu mashup (252) Dminacja PaaS i FaaS (254) Narzędzia d twrzenia aplikacji typu mashup (254) Sukces prgramistów spza świata zachdnieg (255) Kszty wytwrzenia aplikacji nie są przeszkdą (256) 9.4. Pdsumwanie (256) Pięć pdstawwych zasad przetwarzania w chmurze (256) Główne zyski z przejścia na chmurę (257) Chmura pwstała na drdze ewlucji (257) Klasyfikacja chmur: d IaaS d SaaS (257) Pdstawy technlgiczne (258) Opłaty tylk za rzeczywiste zużycie (258) Przesadne bawy bezpieczeństw (259) Chmury prywatne jak zjawisk tymczaswe (259) Prjektwanie z myślą skali i shardwanie (260) Prjektwanie z myślą niezawdnści i MapReduce (260) Lepsze testy, wdrżenia i działanie w chmurze (261) Wybór dstawcy (261) Mnitrwanie chmur publicznych i SLA (261) Przyszłść chmury bliczeniwej (261) A. Pwtórka z bezpieczeństwa (263) Sekretna kmunikacja (264) Klucze (265) Kryptgrafia klucza współdzielneg (265) Kryptgrafia klucza publiczneg (266) XML Signature (268) XML Encryptin (268)

7 Skrwidz (271)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo