Instrukcja obsługi plusbank24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi plusbank24"

Transkrypt

1 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS

2 Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku Krzystanie z plusbank24 przez SMS Wstęp Uruchmienie kanału SMS Funkcjnalnść Zasady frmatwania wiadmści SMS Kmendy SMS Odpwiedzi SMS Rachunki... 7 SMS: Klient -> Bank... 7 SMS: Bank -> Klient Sald... 9 SMS: Klient -> Bank... 9 SMS: Bank -> Klient Rachunek SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Histria SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Odbircy SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Przelew SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Lkaty SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Pmc SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Pytania i dpwiedzi Słwnik pjęć... 24

3 3/25 Infrmacje pdręczniku Infrmacje pdręczniku Pdręcznik zawiera instrukcję ę bsługi plusbank24 - Systemu Bankwści Elektrnicznej (SBE) Dtyczy Aplikacji Klienta plusbank24 dstępnej za pmcą krótkich wiadmści tekstwych SMS. Pdręcznik zawiera następujące rzdziały: rzdział 1 pisuje gólną ą kncepcję krzystania z plusbank24 przez kanał SMS, rzdziały 2-9 przedstawiają pszczególne funkcjnalnści plusbank24 mżliwe d realizacji w kanale SMS wraz ze szczegółwą ą specyfikacją wiadmści SMS przesyłanych zarówn d Klienta d PLUS BANK S.A., jak i d d Klienta, rzdział 10 zawiera listę ę najczęściej zadawanych pytań dtyczących cych krzystania z plusbank24 przez kanał SMS raz pisuje jak pradzić sbie w przypadku wystąpienia prblemów z bsługą kmend SMS, rzdział Słwnik pjęć t słwnik pjęć stswanych w instrukcji, d któreg są ą dwłania z innych rzdziałów pdręcznika. Opis pjedynczej funkcjnalnści plusbank24 w kanale SMS występujący w rzdziałach 2-9 składa się z następujących elementów: pdrzdział SMS: Klient -> Bank pisuje frmat kmendy SMS, którą Klient wysyła d PLUS BANK S.A. w celu realizacji kreślnej funkcjnalnści plusbank24 raz zawiera przykładwe kmendy SMS, pdrzdział SMS: Bank -> Klient pisuje infrmacje, które Klient trzyma d w dpwiedzi na zlecenie przesłane za pmcą kmendy SMS, sekcja UWAGA zawiera ddatkwe infrmacje nietypwym działaniu plusbank24 dtyczące wybranej funkcjnalnści, sekcja PORADA przedstawia ddatkwe infrmacje ułatwiające użytkwnikwi krzystanie z plusbank24 za pmcą ą wiadmści SMS.

4 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 4/25 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 1.1 Wstęp plusbank24 umżliwia dstęp d Twich rachunków w kntekście Klienta detaliczneg za pmcą wiadmści SMS. Plega n na wyknywaniu przez knkretnych pleceń wydawanych przez Ciebie za pmcą krótkich wiadmści tekstwych SMS wysyłanych pd numer Aby krzystać z usługi musisz psiadać rachunek w udstępniny d bsługi w kanale SMS raz aktywny telefn kmórkwy. 1.2 Uruchmienie kanału SMS W celu aktywacji Twjeg rachunku z kntekstu Klienta detaliczneg w kanale SMS, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału Krzystając z kanału SMS plusbank24 psługiwać się będziesz identyfikatrem i hasłem lgwania. Identyfikatr t numer nadany Tbie przez służący d identyfikacji w plusbank24 we wszystkich kanałach dstępu i dwlnym kntekście Klienta. Hasł lgwania t hasł składające się z 6 cyfr, przekazane Tbie przez lub ustanwine bezpśredni przez Ciebie w Aplikacji Klienta, umżliwiające krzystanie z plusbank24 zarówn przez kanał SMS, jak i przy dstępie telefnicznym. 1.3 Funkcjnalnść plusbank24 umżliwia bsługę Twich rachunków w kntekście Klienta detaliczneg za pmcą wiadmści SMS w następującym zakresie: pbranie listy Twich rachunków udstępninych d bsługi w kanale SMS kmenda SMS: Lista rachunków, uzyskanie infrmacji na temat salda Twjeg wybraneg rachunku kmenda SMS: Sald rachunku, uzyskanie szczegółwych infrmacji Twim rachunku kmenda SMS: Infrmacje rachunku, pbranie histrii kilku statnich transakcji na Twim rachunku kmenda SMS: Transakcje na rachunku, pbranie listy zdefiniwanych przez Ciebie dbirców kmenda SMS: Lista dbirców, zlecenie przelewu krajweg d zdefiniwaneg dbircy kmenda SMS: Przelew d dbircy, pbranie listy Twich lkat kmenda SMS: Lista lkat, uzyskanie pmcy na temat kmend SMS realizujących pwyższe funkcjnalnści kmenda SMS: Pmc.

5 5/25 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 1.4 Zasady frmatwania wiadmści SMS Dane przekazywane d w wiadmściach SMS muszą psiadać ściśle kreślny frmat. Pniższe rzdziały pisują frmaty danych stswane zarówn w wiadmściach SMS przesyłanych d Klienta d, czyli w kmendach SMS, jak i stswane w wiadmściach SMS będących dpwiedzią na plecenia Klienta. UWAGA Aby trzymać d dpwiedź na dwlną kmendę SMS wymagane jest wysłanie kmendy SMS z telefnu kmórkweg, któreg numer jest pdany w plusbank24 jak telefn d kanału SMS i autryzacji, pdanie przez Ciebie prawidłweg identyfikatra i hasła lgwania d plusbank24 raz psiadanie przynajmniej jedneg rachunku udstępnineg d bsługi w kanale SMS. Numer telefnu kmórkweg, z któreg mżesz wysyłać kmendy SMS, jest dstępny d pdglądu w ustawieniach Twjeg prfilu Aplikacji Klienta plusbank24 Jeżeli wyślesz kmendę ę SMS z inneg numeru telefnu niż numer telefnu kmórkweg wskazany przez Ciebie w plusbank24 jak telefn d kanału SMS i autryzacji, t nie trzymasz d PLUS BANK S.A. żadnej zwrtnej dpwiedzi. Jeżeli wyślesz kmendę ę SMS z błędnym identyfikatrem lub hasłem lgwania, t nie trzymasz d żadnej zwrtnej dpwiedzi. Jeżeli 5 razy pdasz błędne hasł lgwania t kanał SMS zstanie zablkwany. Jeżeli eli Twój identyfikatr lub hasł lgwania jest zablkwane, t trzymasz d infrmację nieaktywnym identyfikatrze lub haśle Kmendy SMS Numer rachunku Data Kwta Znaki dzwlne Znak rzdzielający Numery rachunków będące argumentami kmend SMS muszą być wprwadzane jak statnie 12 cyfr bez spacji, numeru NRB Twjeg rachunku. Daty będące argumentami kmend SMS muszą być ć wprwadzane w frmacie YYYYMMDD. Kwty będące argumentami kmend SMS muszą być ć wprwadzane w frmacie ZŁ.GR W kmendzie SMS znaki spacji i myślników są niedzwlne. Znak rzdzielający w kmendzie SMS t #

6 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 6/ Odpwiedzi SMS W wiadmściach SMS będących dpwiedzią na zapytanie Klienta nie występują plskie znaki diaktrytyczne, ale ich dpwiedniki z alfabetu łacińskieg. Numer rachunku Skrócny numer rachunku Data Data i gdzina Kwta Numery rachunków przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane na pdstawie numeru NRB: pierwsze dwie cyfry (suma kntrla), trzy krpki, statnie 12 cyfr rachunku pgrupwane p 4-ry cyfry ze spacją jak separatrem. Numery rachunków przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane również w pstaci skrócnej na pdstawie numeru NRB: pierwsze dwie cyfry (suma kntrla), trzy krpki, statnie 8 cyfr rachunku bez separatrów. Daty przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane w frmacie RRRR-MM-DD. Daty wraz z gdziną przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane w frmacie RRRR-MM-DD HH:MM. Kwty przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane w frmacie: znak -"(tylk dla kwt ujemnych i bciążeń), max 12 cyfr przed przecinkiem, przecinek, 2 cyfry p przecinku.

7 7/25 2 Rachunki 2 Rachunki SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać infrmacje Twich rachunkach, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#1 gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 1 numer kmendy SMS: Lista rachunków # znak rzdzielający #981256#1 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz jedną lub kilka wiadmści SMS w zależnści d liczby rachunków, które masz udstępnine w kanale SMS plusbank24. Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 3 rachunków. Każdy rachunek jest pisany następującymi infrmacjami: nazwa rachunku Twja nazwa rachunku, jaką nadałeś rachunkwi w Aplikacji Klienta lub nazwa rachunku w numer rachunku numer Twjeg rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Skrócny numer rachunku Sald: sald rachunku bieżąca wartść salda księgweg na Twim rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Kwta

8 2 Rachunki 8/25 UWAGA Jeżeli nie psiadasz w plusbank24 żadneg rachunku udstępnineg d bsługi w kanale SMS, trzymasz wiadmść braku rachunków.

9 9/25 3 Sald 3 Sald SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz sprawdzić sald na Twim rachunku, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#2#nr_rachunku gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 2 numer kmendy SMS: Sald rachunku nr_rachunku numer rachunku, któreg sald chcesz sprawdzić, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku # znak rzdzielający #981256#2# SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz jedną wiadmść SMS z następującymi infrmacjami: nazwa rachunku Twja nazwa rachunku, jaką nadałeś rachunkwi w Aplikacji Klienta lub nazwa rachunku w numer rachunku numer Twjeg rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Numer rachunku Data salda: data salda data i gdzina, w której sald na rachunku miał wartść pdaną w tej wiadmści, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Data i gdzina Sald: sald rachunku wartść salda księgweg na Twim rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Kwta Dstępne śrdki: dstępne śrdki śrdki dstępne na Twim rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Kwta

10 4 Rachunek 10/25 4 Rachunek SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać szczegółwe infrmacje Twim rachunku, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#3#nr_rachunku gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 3 numer kmendy SMS: Infrmacje rachunku nr_rachunku numer rachunku, którym chcesz uzyskać szczegółwe infrmacje, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku # znak rzdzielający #981256#3# SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz jedną wiadmść SMS z następującymi infrmacjami: Właściciel(e): właściciele rachunku imię i nazwisk(a) właściciela(i) Twjeg rachunku nazwa rachunku Twja nazwa rachunku, jaką nadałeś rachunkwi w Aplikacji Klienta lub nazwa rachunku w numer rachunku pełny numer NRB Twjeg rachunku (bez spacji) w: waluta rachunku trzyznakwy skrót waluty, w jakiej jest prwadzny Twój rachunek

11 11/25 5 Histria 5 Histria SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz zapznać się z histrią transakcji na Twim rachunku, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#4#nr_rachunku(#liczba_transakcji) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 4 numer kmendy SMS: Transakcje na rachunku nr_rachunku numer rachunku, którym chcesz uzyskać szczegółwe infrmacje, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku liczba_transakcji parametr pcjnalny, liczba statnich transakcji (maksymalnie 10) na rachunku, które chcesz pznać; jeżeli nie pdasz wartści teg parametru t przyjmwana jest dmyślna liczba transakcji wyświetlanych w kanale SMS, czyli 4 transakcje # znak rzdzielający #981256#4# #981256#4# #3 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz c najmniej jedną wiadmść SMS. Liczba trzymanych wiadmści SMS zależy d liczby transakcji, które chcesz trzymać lub które znajdują się w histrii transakcji Twjeg rachunku. Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 2 transakcji. Każda transakcja jest pisana następującymi infrmacjami: typ transakcji typ transakcji zaksięgwanej na rachunku data księgwania data księgwania transakcji na rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Data Kwta: kwta transakcji kwta transakcji w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Kwta Opis: tytuł transakcji tytuł transakcji, ile zstał pdany dla danej transakcji

12 5 Histria 12/25 UWAGA Liczba transakcji wyświetlanych wietlanych przez plusbank24 w kanale SMS mże wynsić maksymalnie 10. Jeżeli wysłałeś plecenie SMS z liczbą transakcji większą niż 10 i histria teg rachunku zawiera więcej niż 10 transakcji, t w dpwiedzi trzymasz 6 wiadmści SMS (5 pisuje transakcje, 6-ta zawiera kmunikat infrmujący, że maksymalna liczba transakcji dstępna w kanale SMS wynsi 10). UWAGA Jeżeli wysłałeś plecenie SMS z liczbą transakcji większą niż liczba transakcji w histrii teg rachunku, wówczas trzymasz pisy tych transakcji raz ddatkwy SMS infrmujący, że e nie istnieje więcej transakcji dla teg rachunku. UWAGA Jeżeli eli na pdanym przez Ciebie rachunku nie ma żadnych transakcji, trzymasz infrmację braku transakcji na rachunku. PORADA Transakcje są uprządkwane malejąc według dat księgwania i malejąc według numeru transakcji.

13 13/25 6 Odbircy 6 Odbircy SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać infrmacje zdefiniwanych przez Ciebie dbircach, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#5(#nr_rachunku) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 5 numer kmendy SMS: Lista dbirców nr_rachunku parametr pcjnalny, numer rachunku, d któreg zdefiniwałeś dbirców, których infrmacje chcesz uzyskać, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku; jeżeli nie pdasz wartści teg parametru t trzymasz listę wszystkich dbirców zdefiniwanych dla wszystkich Twich rachunków dstępnych w kanale SMS plusbank24 # znak rzdzielający #981256# #981256#5# SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz c najmniej jedną wiadmść SMS. Liczba trzymanych wiadmści SMS zależy d liczby zdefiniwanych dbirców (w kanale SMS mżesz trzymać infrmacje maksymalnie 9 dbircach). Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 2 dbirców. Każdy dbirca jest pisany następującymi infrmacjami: Nr: numer dbircy w kanale SMS numer dbircy w kanale SMS, który musisz pdać wyknując przelew d dbircy w kanale SMS nazwa skrócna dbircy skrócna nazwa dbircy Z rach: numer rachunku pwiązaneg numer Twjeg rachunku, z którym jest pwiązany dbirca, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Numer rachunku Na rach: numer rachunku dbircy numer rachunku dbircy, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Numer rachunku

14 6 Odbircy 14/25 UWAGA Jeżeli nie pdałeś numeru rachunku, dla któreg chcesz trzymać dbirców i nie psiadasz żadneg dbircy w plusbank24, trzymasz wiadmść braku dbirców. UWAGA Jeżeli pdałeś numer rachunku, d któreg nie psiadasz żadnych zdefiniwanych dbirców, trzymasz wiadmść braku dbirców związanych z pdanym rachunkiem. PORADA Odbircy są uprządkwani według nazwy skrócnej dbircy (alfabetycznie rsnąc).

15 15/25 7 Przelew 7 Przelew SMS: Klient -> Bank Za pmcą kmendy SMS mżesz wyknać przelew d dbircy, któreg zdefiniwałeś wcześniej w Aplikacji Klienta bądź bezpśredni w placówce, pdając wówczas jeg nazwę, dane adreswe raz numer rachunku. Jeżeli chcesz wyknać przelew d zdefiniwaneg dbircy, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#6#nr_rachunku#nr_dbircy_w_kanale_sms nr_dbircy_w_kanale_sms#kwta(#data) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 6 numer kmendy SMS: Przelew d dbircy nr_rachunku numer rachunku, z któreg chcesz wyknać przelew, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku nr_dbircy_w_kanale_sms numer dbircy w kanale SMS pwiązaneg z rachunkiem, z któreg chcesz wyknać przelew (numer dbircy mżesz uzyskać za pmcą kmendy SMS: Lista dbirców) kwta kwta przelewu w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Kwta data parametr pcjnalny, data realizacji przelewu w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Data ; jeżeli nie pdasz wartści parametru przelew zstanie zrealizwany z bieżącą datą # znak rzdzielający #981256#6# #2# #981256#6# #2#99.99# #6# #2#99.99# PORADA Pdana przez Ciebie kwta przelewu: nie mże być większa d dmyślnej (maksymalnej dla kanału IVR/SMS) kwty przelewu d dbircy zdefiniwaneg, nie mże być większa d maksymalnej kwty jednrazweg przelewu w kntekście Klienta detaliczneg, nie mże być większa d Twjeg dstępneg dzienneg limitu związaneg zaneg z przelewami, wraz z płatą, jaka jest pbierana przez za ten przelew, nie mże być większa d śrdków dstępnych na rachunku pdanym przez Ciebie w treści kmendy SMS, ile przelew jest realizwany z datą bieżącą, ą, nie mże być większa d maksymalnej kwty przelewu dla nierezydenta, ile w treści kmendy SMS pdałeś rachunek nierezydenta

16 7 Przelew 16/25 PORADA Pdana przez Ciebie data przelewu: nie mże być wcześniejsza d daty bieżącej, nie mże być późniejsza niż kniec teg sameg miesiąca w przyszłym rku. PORADA Jeżeli nie pamiętasz numeru dbircy, który musi się znaleźć w zleceniu przelewu, wyślij kmendę SMS: Lista dbirców i dczytaj numer dbircy z wiadmści SMS, którą trzymasz d SMS: Bank -> Klient P pmyślnej weryfikacji pprawnści kmendy SMS z przelewem w dpwiedzi d trzymasz wiadmść SMS z ptwierdzeniem przyjęcia zlecenia przelewu d realizacji. UWAGA Jeżeli pdałeś nieprawidłwe dane przelewu, trzymasz wiadmść SMS zawierającą ą ą infrmację błędzie, który wystąpił w zleceniu przelewu.

17 17/25 8 Lkaty 8 Lkaty SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać infrmacje Twich lkatach, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#7 gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 7 numer kmendy SMS: Lista lkat # znak rzdzielający #981256#7 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz c najmniej jedną wiadmść SMS. Liczba trzymanych wiadmści SMS zależy d liczby psiadanych przez Ciebie lkat w kntekście Klienta detaliczneg. Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 2 lkat. Każda lkata jest pisana następującymi infrmacjami: nazwa lkaty Twja nazwa lkaty, jaką nadałeś lkacie w Aplikacji Klienta lub nazwa lkaty w PLUS BANK S.A. Kwta: kwta bieżąca bieżąca kwta na lkacie w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Kwta Oprc.: prcentwanie bieżące prcentwanie lkaty z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku i znakiem % na kńcu Zapada: data zapadalnści data zapadalnści lkaty, czyli data p której lkata jest zamykana, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Data

18 8 Lkaty 18/25 UWAGA Jeżeli w kntekście Klienta detaliczneg nie psiadasz żadnej lkaty, trzymasz wiadmść braku lkat.

19 19/25 9 Pmc 9 Pmc SMS: Klient -> Bank Jeżeli ptrzebujesz pmcy związanej z czynnściami wyknywanymi w kanale SMS, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#?(#nr_kmendy_sms) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24? stała dla kmendy SMS: Pmc nr_kmendy_sms parametr pcjnalny, numer kmendy SMS, na temat której chcesz uzyskać pmc: 1 kmenda SMS: Lista rachunków 2 kmenda SMS: Sald rachunku 3 kmenda SMS: Infrmacje rachunku 4 kmenda SMS: Transakcje na rachunku 5 kmenda SMS: Lista dbirców 6 kmenda SMS: Przelew d dbircy 7 kmenda SMS: Lista lkat # znak rzdzielający #981256#? #981256#?#7 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz: jeżeli wysłałeś kmendę SMS dtyczącą pmcy gólnej dwie wiadmści SMS zawierające gólny frmat kmendy SMS wysyłanej d raz numery i nazwy wszystkich kmend jeżeli wysłałeś kmendę SMS z pdaniem numeru kmendy jedną wiadmść SMS zawierającą frmat kmendy, której infrmację chcesz trzymać.

20 9 Pmc 20/25 UWAGA Jeżeli pdałeś niepprawny numer kmendy SMS, trzymasz wiadmść nierzpznanej kmendzie SMS.

21 21/25 10 Pytania i dpwiedzi 10 Pytania i dpwiedzi C pwinienem zrbić, jeżeli zapmniałem swój identyfikatr Użytkwnika Klienta? Skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli zapmniałem hasł lgwania d kanału SMS plusbank24? Skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli nie trzymałem żadnej dpwiedzi na wysłaną kmendę SMS? Sprawdź, czy wysłałeś kmendę SMS pd numer Sprawdź, czy wysłałeś kmendę SMS z telefnu kmórkweg zdefiniwaneg jak Twój telefn d kanału SMS w plusbank24. Mżesz skrzystać w tym celu z ustawień Twjeg prfilu w Aplikacji Klienta plusbank24. Sprawdź, czy pdałeś pprawny identyfikatr i hasł lgwania. Mżesz skrzystać z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu weryfikacji pprawnści identyfikatra Użytkwnika Klienta, statusu hasła d kanałów SMS/IVR lub zmiany teg hasła. Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal nie trzymujesz dpwiedzi na wysłaną kmendę SMS, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem wiadmść nieaktywnym Użytkwniku Klienta? Skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem wiadmść nieaktywnym haśle lgwania? Skrzystaj z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu dblkwania hasła lgwania d kanałów SMS/IVR lub skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału

22 10 Pytania i dpwiedzi 22/25 Jak mgę zmienić hasł lgwania? Skrzystaj z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu zmiany hasła d kanału SMS/IVR lub skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem infrmację błędnym frmacie kmendy? Sprawdź frmat kmendy SMS w bieżącej instrukcji lub wyślij kmendę SMS: Pmc pd numer z pdaniem numeru kmendy SMS, którą chcesz wysłać d PLUS BANK S.A. w celu trzymania infrmacji frmacie tej kmendy SMS. Sprawdź, czy wysłana kmenda SMS nie zawiera niedzwlnych znaków: spacji lub myślnika. Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal trzymujesz infrmację błędnym frmacie kmendy, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem infrmację błędnym numerze rachunku? Wyślij kmendę SMS: Lista rachunków pd numer w celu sprawdzenia numerów Twich rachunków, które są udstępnine d bsługi w kanale SMS. Mżesz skrzystać z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu weryfikacji pełneg numeru rachunku. Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal trzymujesz infrmację błędnym numerze rachunku, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału Czy mgę wyknać dwlny przelew za pmcą kmendy SMS? Nie. Mżesz wyknać jedynie przelew d dbircy, któreg wcześniej zdefiniwałeś w plusbank24. D realizacji takieg przelewu służy kmenda SMS: Przelew d dbircy. C pwinienem zrbić, jeżeli p zleceniu przelewu d zdefiniwaneg dbircy trzymałem infrmację błędnym numerze dbircy? Skrzystaj z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu sprawdzenia, czy d rachunku, z któreg chcesz zrealizwać przelew zstał zdefiniwany dbirca pdanym przez Ciebie numerze lub wyślij kmendę SMS: Lista dbirców pd numer dtyczącą rachunku, z któreg chcesz zrealizwać przelew i zweryfikuj numer dbircy z dpwiedzią SMS trzymaną d Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal trzymujesz infrmację błędnym numerze dbircy, skntaktuj się z Odziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału Gdzie mżna znaleźć aktualny cennik? Aktualna Taryfa Prwizji i Opłat dla sób fizycznych jest dstępna na strnie internetwej PLUS BANK S.A.

23 23/25 10 Pytania i dpwiedzi Z jakieg numeru telefnu mgę wysłać kmendę SMS? Kmendę SMS mżesz wysłać jedynie z numeru telefnu, który zdefiniwałeś w plusbank24 jak numer telefnu d kanału SMS i autryzacji. Mżesz skrzystać w tym celu z ustawień Twjeg prfilu w Aplikacji Klienta plusbank24.

24 Słwnik pjęć 24/25 Słwnik pjęć plusbank24 System Bankwści Elektrnicznej plusbank24 - usługa ferwana przez PLUS BANK S.A. umżliwiająca Klientm krzystanie z rachunku bankweg raz innych usług świadcznych przez za pmcą urządzeń elektrnicznych (kmputer, telefn kmórkwy) i linii telekmunikacyjnych bez kniecznści sbisteg stawienia się w placówce raz niezależnie d pry dnia. Kanał dstępu d plusbank24 Aplikacja Klienta Klient Użytkwnik Klienta Kntekst Nazwa kanału dstępu d rachunku w plusbank24. feruje następujące kanały dstępu d rachunku: Internet, Mbilny, IVR, SMS, COK. Aplikacja udstępnina w Internecie Użytkwnikm Klienta, pzwalająca na krzystanie z prduktów Osba fizyczna lub firma krzystająca z usług finanswych Użytkwnik Aplikacji Klienta (rzpznawany przez identyfikatr) psiadający dstęp d prduktów jedneg lub wielu Klientów. Tryb pracy w plusbank24. Użytkwnik Klienta używając Aplikacji Klienta pracuje zawsze w kreślnym kntekście Klienta. Użytkwnik Klienta w zależnści d pwiązań z Klientami psiada dstęp d jedneg kntekstu Klienta Detaliczneg i/lub jedneg/wielu kntekstów Klienta Instytucjnalneg. Wybór kntekstu Klienta w Aplikacji Klienta determinuje prdukty dstępne w Aplikacji Klienta: kntekst Klienta Detaliczneg - dstęp d wszystkich prduktów Klienta Detaliczneg, kntekst Klienta CORPO/MSP - dstęp d udstępninych prduktów Klienta CORPO/MSP. Identyfikatr Klienta Hasł lgwania Oddział Telefniczny Użytkwnika jest t Twój unikalny identyfikatr nadany przez. Psiadanie Identyfikatra Użytkwnika Klienta i hasła umżliwia zalgwanie d plusbank24 raz krzystanie z wybranych usług bankwści elektrnicznej. W plusbank24 mżesz psiadać 2 hasła jedn wspólne dla kanału Internet i Mbilny, drugie bwiązujące w kanałach SMS i Telefn. Centrum Obsługi Klienta Oddział Telefniczny. Kmórka rganizacyjna PLUS BANK S.A. dpwiedzialna za telefniczną bsługę Klientów. Z Oddziałem Telefnicznym mżna skntaktwać się d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerami telefnów (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów): z telefnu stacjnarneg z Plski, z telefnu kmórkweg raz z zagranicy. NRB Sald księgwe Sald dstępne Dstępne śrdki Odbirca Numer Rachunku Bankweg - plski standard numeracji knt bankwych. NRB składa się z 26 cyfr, dwie pierwsze t suma kntrlna, siem klejnych t numer rzliczeniwy jednstki banku, statnie szesnaście cyfr t numer rachunku Klienta w banku. Sald księgwe t rzeczywiste śrdki Klienta zgrmadzne na rachunku. Sald dstępne t sald księgwe pwiększne niewykrzystaną kwtę limitu kredytweg lub debetu. Dstępne śrdki t sald dstępne pmniejszne blkady na rachunku. Odbirca płatnści zdefiniwany przez Ciebie w plusbank24, który jest związany z jednym z Twich rachunków i który psiada numer dbircy, którym mżesz się

25 25/25 Słwnik pjęć psługiwać zlecając przelewy d teg dbircy za pmcą kmend SMS lub telefnicznie. D jedneg rachunku mżesz mieć zdefiniwanych maksymalnie 9 dbirców, którzy będą dstępni w kanale SMS i Telefn.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo