Instrukcja obsługi plusbank24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi plusbank24"

Transkrypt

1 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS

2 Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku Krzystanie z plusbank24 przez SMS Wstęp Uruchmienie kanału SMS Funkcjnalnść Zasady frmatwania wiadmści SMS Kmendy SMS Odpwiedzi SMS Rachunki... 7 SMS: Klient -> Bank... 7 SMS: Bank -> Klient Sald... 9 SMS: Klient -> Bank... 9 SMS: Bank -> Klient Rachunek SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Histria SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Odbircy SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Przelew SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Lkaty SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Pmc SMS: Klient -> Bank SMS: Bank -> Klient Pytania i dpwiedzi Słwnik pjęć... 24

3 3/25 Infrmacje pdręczniku Infrmacje pdręczniku Pdręcznik zawiera instrukcję ę bsługi plusbank24 - Systemu Bankwści Elektrnicznej (SBE) Dtyczy Aplikacji Klienta plusbank24 dstępnej za pmcą krótkich wiadmści tekstwych SMS. Pdręcznik zawiera następujące rzdziały: rzdział 1 pisuje gólną ą kncepcję krzystania z plusbank24 przez kanał SMS, rzdziały 2-9 przedstawiają pszczególne funkcjnalnści plusbank24 mżliwe d realizacji w kanale SMS wraz ze szczegółwą ą specyfikacją wiadmści SMS przesyłanych zarówn d Klienta d PLUS BANK S.A., jak i d d Klienta, rzdział 10 zawiera listę ę najczęściej zadawanych pytań dtyczących cych krzystania z plusbank24 przez kanał SMS raz pisuje jak pradzić sbie w przypadku wystąpienia prblemów z bsługą kmend SMS, rzdział Słwnik pjęć t słwnik pjęć stswanych w instrukcji, d któreg są ą dwłania z innych rzdziałów pdręcznika. Opis pjedynczej funkcjnalnści plusbank24 w kanale SMS występujący w rzdziałach 2-9 składa się z następujących elementów: pdrzdział SMS: Klient -> Bank pisuje frmat kmendy SMS, którą Klient wysyła d PLUS BANK S.A. w celu realizacji kreślnej funkcjnalnści plusbank24 raz zawiera przykładwe kmendy SMS, pdrzdział SMS: Bank -> Klient pisuje infrmacje, które Klient trzyma d w dpwiedzi na zlecenie przesłane za pmcą kmendy SMS, sekcja UWAGA zawiera ddatkwe infrmacje nietypwym działaniu plusbank24 dtyczące wybranej funkcjnalnści, sekcja PORADA przedstawia ddatkwe infrmacje ułatwiające użytkwnikwi krzystanie z plusbank24 za pmcą ą wiadmści SMS.

4 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 4/25 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 1.1 Wstęp plusbank24 umżliwia dstęp d Twich rachunków w kntekście Klienta detaliczneg za pmcą wiadmści SMS. Plega n na wyknywaniu przez knkretnych pleceń wydawanych przez Ciebie za pmcą krótkich wiadmści tekstwych SMS wysyłanych pd numer Aby krzystać z usługi musisz psiadać rachunek w udstępniny d bsługi w kanale SMS raz aktywny telefn kmórkwy. 1.2 Uruchmienie kanału SMS W celu aktywacji Twjeg rachunku z kntekstu Klienta detaliczneg w kanale SMS, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału Krzystając z kanału SMS plusbank24 psługiwać się będziesz identyfikatrem i hasłem lgwania. Identyfikatr t numer nadany Tbie przez służący d identyfikacji w plusbank24 we wszystkich kanałach dstępu i dwlnym kntekście Klienta. Hasł lgwania t hasł składające się z 6 cyfr, przekazane Tbie przez lub ustanwine bezpśredni przez Ciebie w Aplikacji Klienta, umżliwiające krzystanie z plusbank24 zarówn przez kanał SMS, jak i przy dstępie telefnicznym. 1.3 Funkcjnalnść plusbank24 umżliwia bsługę Twich rachunków w kntekście Klienta detaliczneg za pmcą wiadmści SMS w następującym zakresie: pbranie listy Twich rachunków udstępninych d bsługi w kanale SMS kmenda SMS: Lista rachunków, uzyskanie infrmacji na temat salda Twjeg wybraneg rachunku kmenda SMS: Sald rachunku, uzyskanie szczegółwych infrmacji Twim rachunku kmenda SMS: Infrmacje rachunku, pbranie histrii kilku statnich transakcji na Twim rachunku kmenda SMS: Transakcje na rachunku, pbranie listy zdefiniwanych przez Ciebie dbirców kmenda SMS: Lista dbirców, zlecenie przelewu krajweg d zdefiniwaneg dbircy kmenda SMS: Przelew d dbircy, pbranie listy Twich lkat kmenda SMS: Lista lkat, uzyskanie pmcy na temat kmend SMS realizujących pwyższe funkcjnalnści kmenda SMS: Pmc.

5 5/25 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 1.4 Zasady frmatwania wiadmści SMS Dane przekazywane d w wiadmściach SMS muszą psiadać ściśle kreślny frmat. Pniższe rzdziały pisują frmaty danych stswane zarówn w wiadmściach SMS przesyłanych d Klienta d, czyli w kmendach SMS, jak i stswane w wiadmściach SMS będących dpwiedzią na plecenia Klienta. UWAGA Aby trzymać d dpwiedź na dwlną kmendę SMS wymagane jest wysłanie kmendy SMS z telefnu kmórkweg, któreg numer jest pdany w plusbank24 jak telefn d kanału SMS i autryzacji, pdanie przez Ciebie prawidłweg identyfikatra i hasła lgwania d plusbank24 raz psiadanie przynajmniej jedneg rachunku udstępnineg d bsługi w kanale SMS. Numer telefnu kmórkweg, z któreg mżesz wysyłać kmendy SMS, jest dstępny d pdglądu w ustawieniach Twjeg prfilu Aplikacji Klienta plusbank24 Jeżeli wyślesz kmendę ę SMS z inneg numeru telefnu niż numer telefnu kmórkweg wskazany przez Ciebie w plusbank24 jak telefn d kanału SMS i autryzacji, t nie trzymasz d PLUS BANK S.A. żadnej zwrtnej dpwiedzi. Jeżeli wyślesz kmendę ę SMS z błędnym identyfikatrem lub hasłem lgwania, t nie trzymasz d żadnej zwrtnej dpwiedzi. Jeżeli 5 razy pdasz błędne hasł lgwania t kanał SMS zstanie zablkwany. Jeżeli eli Twój identyfikatr lub hasł lgwania jest zablkwane, t trzymasz d infrmację nieaktywnym identyfikatrze lub haśle Kmendy SMS Numer rachunku Data Kwta Znaki dzwlne Znak rzdzielający Numery rachunków będące argumentami kmend SMS muszą być wprwadzane jak statnie 12 cyfr bez spacji, numeru NRB Twjeg rachunku. Daty będące argumentami kmend SMS muszą być ć wprwadzane w frmacie YYYYMMDD. Kwty będące argumentami kmend SMS muszą być ć wprwadzane w frmacie ZŁ.GR W kmendzie SMS znaki spacji i myślników są niedzwlne. Znak rzdzielający w kmendzie SMS t #

6 1 Krzystanie z plusbank24 przez SMS 6/ Odpwiedzi SMS W wiadmściach SMS będących dpwiedzią na zapytanie Klienta nie występują plskie znaki diaktrytyczne, ale ich dpwiedniki z alfabetu łacińskieg. Numer rachunku Skrócny numer rachunku Data Data i gdzina Kwta Numery rachunków przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane na pdstawie numeru NRB: pierwsze dwie cyfry (suma kntrla), trzy krpki, statnie 12 cyfr rachunku pgrupwane p 4-ry cyfry ze spacją jak separatrem. Numery rachunków przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane również w pstaci skrócnej na pdstawie numeru NRB: pierwsze dwie cyfry (suma kntrla), trzy krpki, statnie 8 cyfr rachunku bez separatrów. Daty przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane w frmacie RRRR-MM-DD. Daty wraz z gdziną przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane w frmacie RRRR-MM-DD HH:MM. Kwty przekazywane w dpwiedziach SMS d są prezentwane w frmacie: znak -"(tylk dla kwt ujemnych i bciążeń), max 12 cyfr przed przecinkiem, przecinek, 2 cyfry p przecinku.

7 7/25 2 Rachunki 2 Rachunki SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać infrmacje Twich rachunkach, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#1 gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 1 numer kmendy SMS: Lista rachunków # znak rzdzielający #981256#1 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz jedną lub kilka wiadmści SMS w zależnści d liczby rachunków, które masz udstępnine w kanale SMS plusbank24. Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 3 rachunków. Każdy rachunek jest pisany następującymi infrmacjami: nazwa rachunku Twja nazwa rachunku, jaką nadałeś rachunkwi w Aplikacji Klienta lub nazwa rachunku w numer rachunku numer Twjeg rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Skrócny numer rachunku Sald: sald rachunku bieżąca wartść salda księgweg na Twim rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Kwta

8 2 Rachunki 8/25 UWAGA Jeżeli nie psiadasz w plusbank24 żadneg rachunku udstępnineg d bsługi w kanale SMS, trzymasz wiadmść braku rachunków.

9 9/25 3 Sald 3 Sald SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz sprawdzić sald na Twim rachunku, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#2#nr_rachunku gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 2 numer kmendy SMS: Sald rachunku nr_rachunku numer rachunku, któreg sald chcesz sprawdzić, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku # znak rzdzielający #981256#2# SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz jedną wiadmść SMS z następującymi infrmacjami: nazwa rachunku Twja nazwa rachunku, jaką nadałeś rachunkwi w Aplikacji Klienta lub nazwa rachunku w numer rachunku numer Twjeg rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Numer rachunku Data salda: data salda data i gdzina, w której sald na rachunku miał wartść pdaną w tej wiadmści, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Data i gdzina Sald: sald rachunku wartść salda księgweg na Twim rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Kwta Dstępne śrdki: dstępne śrdki śrdki dstępne na Twim rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS - Kwta

10 4 Rachunek 10/25 4 Rachunek SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać szczegółwe infrmacje Twim rachunku, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#3#nr_rachunku gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 3 numer kmendy SMS: Infrmacje rachunku nr_rachunku numer rachunku, którym chcesz uzyskać szczegółwe infrmacje, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku # znak rzdzielający #981256#3# SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz jedną wiadmść SMS z następującymi infrmacjami: Właściciel(e): właściciele rachunku imię i nazwisk(a) właściciela(i) Twjeg rachunku nazwa rachunku Twja nazwa rachunku, jaką nadałeś rachunkwi w Aplikacji Klienta lub nazwa rachunku w numer rachunku pełny numer NRB Twjeg rachunku (bez spacji) w: waluta rachunku trzyznakwy skrót waluty, w jakiej jest prwadzny Twój rachunek

11 11/25 5 Histria 5 Histria SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz zapznać się z histrią transakcji na Twim rachunku, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#4#nr_rachunku(#liczba_transakcji) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 4 numer kmendy SMS: Transakcje na rachunku nr_rachunku numer rachunku, którym chcesz uzyskać szczegółwe infrmacje, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku liczba_transakcji parametr pcjnalny, liczba statnich transakcji (maksymalnie 10) na rachunku, które chcesz pznać; jeżeli nie pdasz wartści teg parametru t przyjmwana jest dmyślna liczba transakcji wyświetlanych w kanale SMS, czyli 4 transakcje # znak rzdzielający #981256#4# #981256#4# #3 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz c najmniej jedną wiadmść SMS. Liczba trzymanych wiadmści SMS zależy d liczby transakcji, które chcesz trzymać lub które znajdują się w histrii transakcji Twjeg rachunku. Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 2 transakcji. Każda transakcja jest pisana następującymi infrmacjami: typ transakcji typ transakcji zaksięgwanej na rachunku data księgwania data księgwania transakcji na rachunku w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Data Kwta: kwta transakcji kwta transakcji w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Kwta Opis: tytuł transakcji tytuł transakcji, ile zstał pdany dla danej transakcji

12 5 Histria 12/25 UWAGA Liczba transakcji wyświetlanych wietlanych przez plusbank24 w kanale SMS mże wynsić maksymalnie 10. Jeżeli wysłałeś plecenie SMS z liczbą transakcji większą niż 10 i histria teg rachunku zawiera więcej niż 10 transakcji, t w dpwiedzi trzymasz 6 wiadmści SMS (5 pisuje transakcje, 6-ta zawiera kmunikat infrmujący, że maksymalna liczba transakcji dstępna w kanale SMS wynsi 10). UWAGA Jeżeli wysłałeś plecenie SMS z liczbą transakcji większą niż liczba transakcji w histrii teg rachunku, wówczas trzymasz pisy tych transakcji raz ddatkwy SMS infrmujący, że e nie istnieje więcej transakcji dla teg rachunku. UWAGA Jeżeli eli na pdanym przez Ciebie rachunku nie ma żadnych transakcji, trzymasz infrmację braku transakcji na rachunku. PORADA Transakcje są uprządkwane malejąc według dat księgwania i malejąc według numeru transakcji.

13 13/25 6 Odbircy 6 Odbircy SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać infrmacje zdefiniwanych przez Ciebie dbircach, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#5(#nr_rachunku) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 5 numer kmendy SMS: Lista dbirców nr_rachunku parametr pcjnalny, numer rachunku, d któreg zdefiniwałeś dbirców, których infrmacje chcesz uzyskać, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku; jeżeli nie pdasz wartści teg parametru t trzymasz listę wszystkich dbirców zdefiniwanych dla wszystkich Twich rachunków dstępnych w kanale SMS plusbank24 # znak rzdzielający #981256# #981256#5# SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz c najmniej jedną wiadmść SMS. Liczba trzymanych wiadmści SMS zależy d liczby zdefiniwanych dbirców (w kanale SMS mżesz trzymać infrmacje maksymalnie 9 dbircach). Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 2 dbirców. Każdy dbirca jest pisany następującymi infrmacjami: Nr: numer dbircy w kanale SMS numer dbircy w kanale SMS, który musisz pdać wyknując przelew d dbircy w kanale SMS nazwa skrócna dbircy skrócna nazwa dbircy Z rach: numer rachunku pwiązaneg numer Twjeg rachunku, z którym jest pwiązany dbirca, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Numer rachunku Na rach: numer rachunku dbircy numer rachunku dbircy, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Numer rachunku

14 6 Odbircy 14/25 UWAGA Jeżeli nie pdałeś numeru rachunku, dla któreg chcesz trzymać dbirców i nie psiadasz żadneg dbircy w plusbank24, trzymasz wiadmść braku dbirców. UWAGA Jeżeli pdałeś numer rachunku, d któreg nie psiadasz żadnych zdefiniwanych dbirców, trzymasz wiadmść braku dbirców związanych z pdanym rachunkiem. PORADA Odbircy są uprządkwani według nazwy skrócnej dbircy (alfabetycznie rsnąc).

15 15/25 7 Przelew 7 Przelew SMS: Klient -> Bank Za pmcą kmendy SMS mżesz wyknać przelew d dbircy, któreg zdefiniwałeś wcześniej w Aplikacji Klienta bądź bezpśredni w placówce, pdając wówczas jeg nazwę, dane adreswe raz numer rachunku. Jeżeli chcesz wyknać przelew d zdefiniwaneg dbircy, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#6#nr_rachunku#nr_dbircy_w_kanale_sms nr_dbircy_w_kanale_sms#kwta(#data) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 6 numer kmendy SMS: Przelew d dbircy nr_rachunku numer rachunku, z któreg chcesz wyknać przelew, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Numer rachunku nr_dbircy_w_kanale_sms numer dbircy w kanale SMS pwiązaneg z rachunkiem, z któreg chcesz wyknać przelew (numer dbircy mżesz uzyskać za pmcą kmendy SMS: Lista dbirców) kwta kwta przelewu w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Kwta data parametr pcjnalny, data realizacji przelewu w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Kmendy SMS Data ; jeżeli nie pdasz wartści parametru przelew zstanie zrealizwany z bieżącą datą # znak rzdzielający #981256#6# #2# #981256#6# #2#99.99# #6# #2#99.99# PORADA Pdana przez Ciebie kwta przelewu: nie mże być większa d dmyślnej (maksymalnej dla kanału IVR/SMS) kwty przelewu d dbircy zdefiniwaneg, nie mże być większa d maksymalnej kwty jednrazweg przelewu w kntekście Klienta detaliczneg, nie mże być większa d Twjeg dstępneg dzienneg limitu związaneg zaneg z przelewami, wraz z płatą, jaka jest pbierana przez za ten przelew, nie mże być większa d śrdków dstępnych na rachunku pdanym przez Ciebie w treści kmendy SMS, ile przelew jest realizwany z datą bieżącą, ą, nie mże być większa d maksymalnej kwty przelewu dla nierezydenta, ile w treści kmendy SMS pdałeś rachunek nierezydenta

16 7 Przelew 16/25 PORADA Pdana przez Ciebie data przelewu: nie mże być wcześniejsza d daty bieżącej, nie mże być późniejsza niż kniec teg sameg miesiąca w przyszłym rku. PORADA Jeżeli nie pamiętasz numeru dbircy, który musi się znaleźć w zleceniu przelewu, wyślij kmendę SMS: Lista dbirców i dczytaj numer dbircy z wiadmści SMS, którą trzymasz d SMS: Bank -> Klient P pmyślnej weryfikacji pprawnści kmendy SMS z przelewem w dpwiedzi d trzymasz wiadmść SMS z ptwierdzeniem przyjęcia zlecenia przelewu d realizacji. UWAGA Jeżeli pdałeś nieprawidłwe dane przelewu, trzymasz wiadmść SMS zawierającą ą ą infrmację błędzie, który wystąpił w zleceniu przelewu.

17 17/25 8 Lkaty 8 Lkaty SMS: Klient -> Bank Jeżeli chcesz uzyskać infrmacje Twich lkatach, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#7 gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24 7 numer kmendy SMS: Lista lkat # znak rzdzielający #981256#7 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz c najmniej jedną wiadmść SMS. Liczba trzymanych wiadmści SMS zależy d liczby psiadanych przez Ciebie lkat w kntekście Klienta detaliczneg. Pjedyncza wiadmść SMS zawiera pis maksymalnie 2 lkat. Każda lkata jest pisana następującymi infrmacjami: nazwa lkaty Twja nazwa lkaty, jaką nadałeś lkacie w Aplikacji Klienta lub nazwa lkaty w PLUS BANK S.A. Kwta: kwta bieżąca bieżąca kwta na lkacie w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Kwta Oprc.: prcentwanie bieżące prcentwanie lkaty z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku i znakiem % na kńcu Zapada: data zapadalnści data zapadalnści lkaty, czyli data p której lkata jest zamykana, w frmacie pisanym w rzdziale 1 punkt Odpwiedzi SMS Data

18 8 Lkaty 18/25 UWAGA Jeżeli w kntekście Klienta detaliczneg nie psiadasz żadnej lkaty, trzymasz wiadmść braku lkat.

19 19/25 9 Pmc 9 Pmc SMS: Klient -> Bank Jeżeli ptrzebujesz pmcy związanej z czynnściami wyknywanymi w kanale SMS, t wyślij wiadmść SMS pd numer następującym frmacie: identyfikatr#hasł#?(#nr_kmendy_sms) gdzie: identyfikatr identyfikatr Użytkwnika Klienta hasł Twje hasł lgwania d kanału SMS plusbank24? stała dla kmendy SMS: Pmc nr_kmendy_sms parametr pcjnalny, numer kmendy SMS, na temat której chcesz uzyskać pmc: 1 kmenda SMS: Lista rachunków 2 kmenda SMS: Sald rachunku 3 kmenda SMS: Infrmacje rachunku 4 kmenda SMS: Transakcje na rachunku 5 kmenda SMS: Lista dbirców 6 kmenda SMS: Przelew d dbircy 7 kmenda SMS: Lista lkat # znak rzdzielający #981256#? #981256#?#7 SMS: Bank -> Klient W dpwiedzi d trzymasz: jeżeli wysłałeś kmendę SMS dtyczącą pmcy gólnej dwie wiadmści SMS zawierające gólny frmat kmendy SMS wysyłanej d raz numery i nazwy wszystkich kmend jeżeli wysłałeś kmendę SMS z pdaniem numeru kmendy jedną wiadmść SMS zawierającą frmat kmendy, której infrmację chcesz trzymać.

20 9 Pmc 20/25 UWAGA Jeżeli pdałeś niepprawny numer kmendy SMS, trzymasz wiadmść nierzpznanej kmendzie SMS.

21 21/25 10 Pytania i dpwiedzi 10 Pytania i dpwiedzi C pwinienem zrbić, jeżeli zapmniałem swój identyfikatr Użytkwnika Klienta? Skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli zapmniałem hasł lgwania d kanału SMS plusbank24? Skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli nie trzymałem żadnej dpwiedzi na wysłaną kmendę SMS? Sprawdź, czy wysłałeś kmendę SMS pd numer Sprawdź, czy wysłałeś kmendę SMS z telefnu kmórkweg zdefiniwaneg jak Twój telefn d kanału SMS w plusbank24. Mżesz skrzystać w tym celu z ustawień Twjeg prfilu w Aplikacji Klienta plusbank24. Sprawdź, czy pdałeś pprawny identyfikatr i hasł lgwania. Mżesz skrzystać z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu weryfikacji pprawnści identyfikatra Użytkwnika Klienta, statusu hasła d kanałów SMS/IVR lub zmiany teg hasła. Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal nie trzymujesz dpwiedzi na wysłaną kmendę SMS, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem wiadmść nieaktywnym Użytkwniku Klienta? Skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem wiadmść nieaktywnym haśle lgwania? Skrzystaj z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu dblkwania hasła lgwania d kanałów SMS/IVR lub skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału

22 10 Pytania i dpwiedzi 22/25 Jak mgę zmienić hasł lgwania? Skrzystaj z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu zmiany hasła d kanału SMS/IVR lub skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem infrmację błędnym frmacie kmendy? Sprawdź frmat kmendy SMS w bieżącej instrukcji lub wyślij kmendę SMS: Pmc pd numer z pdaniem numeru kmendy SMS, którą chcesz wysłać d PLUS BANK S.A. w celu trzymania infrmacji frmacie tej kmendy SMS. Sprawdź, czy wysłana kmenda SMS nie zawiera niedzwlnych znaków: spacji lub myślnika. Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal trzymujesz infrmację błędnym frmacie kmendy, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału C pwinienem zrbić, jeżeli trzymałem infrmację błędnym numerze rachunku? Wyślij kmendę SMS: Lista rachunków pd numer w celu sprawdzenia numerów Twich rachunków, które są udstępnine d bsługi w kanale SMS. Mżesz skrzystać z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu weryfikacji pełneg numeru rachunku. Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal trzymujesz infrmację błędnym numerze rachunku, skntaktuj się z Oddziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału Czy mgę wyknać dwlny przelew za pmcą kmendy SMS? Nie. Mżesz wyknać jedynie przelew d dbircy, któreg wcześniej zdefiniwałeś w plusbank24. D realizacji takieg przelewu służy kmenda SMS: Przelew d dbircy. C pwinienem zrbić, jeżeli p zleceniu przelewu d zdefiniwaneg dbircy trzymałem infrmację błędnym numerze dbircy? Skrzystaj z Aplikacji Klienta plusbank24 w celu sprawdzenia, czy d rachunku, z któreg chcesz zrealizwać przelew zstał zdefiniwany dbirca pdanym przez Ciebie numerze lub wyślij kmendę SMS: Lista dbirców pd numer dtyczącą rachunku, z któreg chcesz zrealizwać przelew i zweryfikuj numer dbircy z dpwiedzią SMS trzymaną d Jeżeli wyknałeś pmyślnie pwyższe krki i nadal trzymujesz infrmację błędnym numerze dbircy, skntaktuj się z Odziałem Telefnicznym dstępnym d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerem z telefnów stacjnarnych lub z zagranicy i telefnów kmórkwych (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów) lub udaj się d najbliższeg ddziału Gdzie mżna znaleźć aktualny cennik? Aktualna Taryfa Prwizji i Opłat dla sób fizycznych jest dstępna na strnie internetwej PLUS BANK S.A.

23 23/25 10 Pytania i dpwiedzi Z jakieg numeru telefnu mgę wysłać kmendę SMS? Kmendę SMS mżesz wysłać jedynie z numeru telefnu, który zdefiniwałeś w plusbank24 jak numer telefnu d kanału SMS i autryzacji. Mżesz skrzystać w tym celu z ustawień Twjeg prfilu w Aplikacji Klienta plusbank24.

24 Słwnik pjęć 24/25 Słwnik pjęć plusbank24 System Bankwści Elektrnicznej plusbank24 - usługa ferwana przez PLUS BANK S.A. umżliwiająca Klientm krzystanie z rachunku bankweg raz innych usług świadcznych przez za pmcą urządzeń elektrnicznych (kmputer, telefn kmórkwy) i linii telekmunikacyjnych bez kniecznści sbisteg stawienia się w placówce raz niezależnie d pry dnia. Kanał dstępu d plusbank24 Aplikacja Klienta Klient Użytkwnik Klienta Kntekst Nazwa kanału dstępu d rachunku w plusbank24. feruje następujące kanały dstępu d rachunku: Internet, Mbilny, IVR, SMS, COK. Aplikacja udstępnina w Internecie Użytkwnikm Klienta, pzwalająca na krzystanie z prduktów Osba fizyczna lub firma krzystająca z usług finanswych Użytkwnik Aplikacji Klienta (rzpznawany przez identyfikatr) psiadający dstęp d prduktów jedneg lub wielu Klientów. Tryb pracy w plusbank24. Użytkwnik Klienta używając Aplikacji Klienta pracuje zawsze w kreślnym kntekście Klienta. Użytkwnik Klienta w zależnści d pwiązań z Klientami psiada dstęp d jedneg kntekstu Klienta Detaliczneg i/lub jedneg/wielu kntekstów Klienta Instytucjnalneg. Wybór kntekstu Klienta w Aplikacji Klienta determinuje prdukty dstępne w Aplikacji Klienta: kntekst Klienta Detaliczneg - dstęp d wszystkich prduktów Klienta Detaliczneg, kntekst Klienta CORPO/MSP - dstęp d udstępninych prduktów Klienta CORPO/MSP. Identyfikatr Klienta Hasł lgwania Oddział Telefniczny Użytkwnika jest t Twój unikalny identyfikatr nadany przez. Psiadanie Identyfikatra Użytkwnika Klienta i hasła umżliwia zalgwanie d plusbank24 raz krzystanie z wybranych usług bankwści elektrnicznej. W plusbank24 mżesz psiadać 2 hasła jedn wspólne dla kanału Internet i Mbilny, drugie bwiązujące w kanałach SMS i Telefn. Centrum Obsługi Klienta Oddział Telefniczny. Kmórka rganizacyjna PLUS BANK S.A. dpwiedzialna za telefniczną bsługę Klientów. Z Oddziałem Telefnicznym mżna skntaktwać się d pniedziałku d sbty w gdzinach 08:00 21:00 pd numerami telefnów (płaty za płączenie wg bieżących stawek peratrów): z telefnu stacjnarneg z Plski, z telefnu kmórkweg raz z zagranicy. NRB Sald księgwe Sald dstępne Dstępne śrdki Odbirca Numer Rachunku Bankweg - plski standard numeracji knt bankwych. NRB składa się z 26 cyfr, dwie pierwsze t suma kntrlna, siem klejnych t numer rzliczeniwy jednstki banku, statnie szesnaście cyfr t numer rachunku Klienta w banku. Sald księgwe t rzeczywiste śrdki Klienta zgrmadzne na rachunku. Sald dstępne t sald księgwe pwiększne niewykrzystaną kwtę limitu kredytweg lub debetu. Dstępne śrdki t sald dstępne pmniejszne blkady na rachunku. Odbirca płatnści zdefiniwany przez Ciebie w plusbank24, który jest związany z jednym z Twich rachunków i który psiada numer dbircy, którym mżesz się

25 25/25 Słwnik pjęć psługiwać zlecając przelewy d teg dbircy za pmcą kmend SMS lub telefnicznie. D jedneg rachunku mżesz mieć zdefiniwanych maksymalnie 9 dbirców, którzy będą dstępni w kanale SMS i Telefn.

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkwa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.cm.pl Grudziądz, 20 października 2014 rku NOK.331.30.14 Dtyczy: Zadanych pytań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kmpetencje Bezpieczne zakupy w Internecie Prjekt pt.:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć 1. Pdstawwe pjęcia: aukcja, cena minimalna, kup teraz, kszt przesyłki,

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU Uprzejmie infrmujemy, że zmianie uległ Regulamin Sklepu. Pniżej znajduje się nwy, aktualny regulamin bwiązujący d dnia 25.12.2014r. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Obsługa bankowa Budżetu Miasta Płocka

Dotyczy: Obsługa bankowa Budżetu Miasta Płocka Gmina Miast Płck ul. Stary Rynek 1 09-400 Płck Dtyczy: Obsługa bankwa Budżetu Miasta Płcka Prsimy udzielenie dpwiedzi na pniższe pytania: 1. Prszę kreślenie maksymalnej kwty kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej raz mienia, będąceg własnścią Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW NA WYDZIALE I NA UCZELNI

UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW NA WYDZIALE I NA UCZELNI UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW NA WYDZIALE I NA UCZELNI Janina Mincer-Daszkiewicz Wydział Matematyki, Infrmatyki i Mechaniki Prdziekan ds. infrmatyzacji i rganizacji DZIEKANAT - SEKCJA STUDENCKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Pilotażowe badania efektywności bibliotek 2014 r. (na podstawie danych z 2013 r.)

Pilotażowe badania efektywności bibliotek 2014 r. (na podstawie danych z 2013 r.) Piltażwe badania efektywnści biblitek 2014 r. (na pdstawie danych z 2013 r.) Analiza wskaźników funkcjnalnści i wybranych surwych danych statystycznych biblitek pedaggicznych Oprac. w sierpniu 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo