Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 1. = 0 p.n.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 1. = 0 p.n."

Transkrypt

1 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 1 1. Znajdź rozkład zmiennej 5W 1 W 3 + W Dla jakich parametrów a i b, zmienne aw 1 W 2 oraz W 3 + bw 5 są niezależne? 3. Znajdź rozkład wektora losowego (W t1, W t2,..., W tn ) dla < t 1 < t 2 <... < t n. 4. Udowodnij, że lim t W t t = p.n. 5. Udowodnij, że następujące procesy też są procesami Wienera a) X t = W t (odbicie) b) Y t = c 1/2 W ct, c > (przeskalowanie czasu) c) Z t = tw 1/t dla t > oraz Z = (inwersja czasu) d) U t = W T +t W T, T e) V t = W t dla t T, V t = 2W T W t dla t > T, gdzie T. 6. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Wienera są nieograniczone. 7. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Wienera nie są jednostajnie ciągłe na R Niech π n = {t (n), t(n) 1,..., t(n) k n }, gdzie a = t (n) < t (n) 1 <... < t (n) k n = b będzie ciągiem podziałów odcinka [a, b] oraz π n := max k t (n) k t (n) k 1 oznacza średnicę π n. Udowodnij, że S n := k n k=1 W t (n) k W (n) t 2 b a w L 2 (Ω, F, P ) przy n, k 1 jeśli π n oraz S n b a p.n., jeśli n π n <. 9. Udowodnij, że prawie wszystkie trajektorie procesu Wienera mają nieskończone wahanie na każdym przedziale. 1. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Wienera są funkcjami nieróżniczkowalnymi w żadnym punkcie przedziału [, ). Wskazówki: a) Jeśli funkcja f jest rózniczkowalna w jakimś punkcie przedziału [, 1], to istnieje liczba M < taka, że dla odpowiednio dużych n istnieje j n 3 taka, że f((j+1)/n) f(j/n) M/n, f((j+2)/n) f((j+1)/n) M/n oraz f((j + 3)/n) f((j + 2)/n) M/n. b) Wykaż, że P( W (j+1)/n W j/n M/n, W (j+2)/n W (j+1)/n M/n, W (j+3)/n W (j+2)/n M/n) CMn 3/2 i wywioskuj stąd nieróżniczkowalność trajektorii na przedziale [, 1]. 1

2 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 2 1. Udowodnij, że jeśli zbiór A B(R T ), to istnieje zbiór przeliczalny T T taki, że jeśli x, y R T oraz x(t) = y(t) dla t T to x A y A. 2. Niech T = [a, b] a < t < b, wykaż, że następujące zbiory nie należą do B(R T ). i) A 1 = {x R T : sup t [a,b] x t 1}; ii) A 2 = {x R T : t x t ciągłe na [a,b] }; iii) A 3 = {x R T : lim t t x t = }: iv) A 4 = {x R T : t x t ciągłe w t }. Wykaż mierzalność tych zbiorów przy założeniu ciągłości (prawostronnej ciągłości) trajektorii tzn. wykaż, że wszystkie te zbiory po przecięciu z C(T ) (RC(T ) odp.) należą do B(R T ) C(T ) (B(R T ) RC(T ) odp.). 3. Niech T = [a, b]. Wykaż, że F = {A C(T ): A B(R T )} jest σ-ciałem zbiorów borelowskich (w metryce supremum) na C(T ). 4. Wykaż, że istnieje proces (X t ) t o przyrostach niezależnych, startujący z taki, że X t X s ma rozkład Cauchy ego z parametrem t s (proces taki nazywamy procesem Cauchy ego, bądź procesem 1-stabilnym). 5. Proces X jest modyfikacją procesu Wienera. Które z następujących własności są spełnione dla procesu X: a) niezależność przyrostów, b) stacjonarność przyrostów, c) ciągłość trajektorii, d) lim t X t t e) lim t X t t = p.n. = według prawdopodobieństwa? 6. Rozpatrzmy następujące 3 własności procesów: a) ciągłość trajektorii; b) stochastyczną ciągłość (tzn. X t P Xs gdy t s); c) ciągłość wg p-tego momentu (tzn. E X t X s p gdy t s). Jakie implikacje zachodzą między powyższymi własnościami? 2

3 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 3 1. Wykaż, że trajektorie procesu Wienera nie są lokalnie 1/2-hölderowskie. 2. Scentrowany proces gaussowski nazywamy ułamkowym ruchem Browna, jeśli E X t X s 2 = t s 2α (można wykazać, że taki proces istnieje dla < α < 1). Udowodnij, że ułamkowy ruch Browna ma ciągłą modyfikację. Co można powiedzieć o hölderowskości jej trajektorii? 3. Załóżmy, że T jest przedziałem i określmy: F t+ := ( F s, F t := σ F s ). s>t a) Wykaż, że filtracja F t+ jest prawostronnie ciągła, tzn. F t++ = F t+. b) Udowodnij, że jeśli F t = Ft X jest filtracją generowaną przez proces X o lewostronnie ciągłych trajektoriach, to F t = F t. c) Niech T = [, ), A F oraz X t = (t 1) + I A. Znajdź Ft X. d) Dla X jak w punkcie c) określmy τ := inf{t: X t > }. Wykaż, że τ nie jest momentem zatrzymania względem Ft X ale jest momentem zatrzymania względem Ft+. X 4. Załóżmy, że T jest przedziałem, wykaż, że: a) jeśli τ jest momentem zatrzymania, to {τ < t} F t dla wszystkich t b) jeśli {τ < t} F t dla wszystkich t, to τ jest momentem zatrzymania względem F t+. 5. Niech T = [, ), a τ będzie momentem zatrzymania, które ze zmiennych τ + 1, τ 2, (τ 1) + muszą być momentami zatrzymania? 6. Niech T = [, ), a X t procesem F t -adaptowalnym o ciągłych trajektoriach. Wykaż, że dla A otwartego τ A := inf{t: X t A} jest momentem zatrzymania względem F t+. 7. Wykaż, że jeśli τ i σ są momentami zatrzymania, to τ σ jest momentem zatrzymania, F τ σ = F τ F σ oraz zdarzenia {τ < σ}, {τ = σ} i {τ σ} należą do F τ, F σ i F τ σ. 8. Wykaż, że jeśli τ jest momentem zatrzymania, to proces X t := I [,τ) (t) jest progresywnie mierzalny. 9. Niech τ będzie momentem zatrzymania względem (F t ) t T, a (X t ) będzie procesem F t -adaptowalnym. Wykaż, że a) τ jest F τ -mierzalne b) Jeśli τ przyjmuje przeliczalnie wiele wartości, to X τ jest F τ mierzalny na zbiorze τ <. 1. Wykaż, że jeśli σ jest momentem zatrzymania, τ σ oraz τ jest F σ mierzalny, to τ jest momentem zatrzymania. 11. Wykaż, że jeśli proces X t ma niezależne przyrosty i prawostronnie ciągłe trajektorie, to dla s < t zmienna X t X s jest niezależna od F X s+. s<t 3

4 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 4 1. Załóżmy, że N t jest procesem Poissona, tzn. procesem o prawostronnie ciągłych trajektoriach takim, że N =, N ma przyrosty niezależne, oraz N t N s Poiss(t s) dala t > s. Wykaż, że (N t λt) t oraz ((N t λt) 2 λt) t są martyngałami względem (Ft N ) t 2. Wykaż, że (exp(λw t λ2 t 2 ), F W t ) t jest martyngałem dla dowolnego λ R. 3. Niech W t będzie n-wymiarowym procesem Wienera, a f funkcją harmoniczną na R n taką, że E f(w t ) < dla wszystkich t. Wykaż, że (f(w t ), Ft W ) t jest martyngałem. 4. (Prawo iterowanego logarytmu dla procesu Wienera) Wykaż, że a) lim sup 2t W t t ln ln t = 1 p.n. W b) lim inf t t 2t ln ln t = 1 p.n. Wskazówki: i) Niech C > 1 oraz u > C 1/2. Wykaż, że ( P sup W t u ) 2C n ln ln C n < C n t C n+1 n i wywnioskuj stąd, że lim sup t W t 2t ln ln t u p.n. ii) Wykaż, że lim sup 2t W t W t ln ln t 1 p.n. oraz lim inf t t 2t ln ln t 1 p.n. iii) Udowodnij, że dla g N (, 1) i t >, 1 ( 1 2π t 1 ) t 3 e t2 /2 P(g t) 1 e t2 /2. 2πt iv) Wykaż, że dla C > 1 i u < 1 P(WC n W C n 1 u 1 1/C 2C n ln ln C n ) = i wywnioskuj stąd i z ii), że lim sup 2t W t t ln ln t u(1 1/C) 1/2 C 1/2 p.n. 5. Udowodnij, że a) lim sup t + W t 2t ln ln(1/t) = 1 p.n. W b) lim inf t t + = 1 p.n. 2t ln ln(1/t) 4

5 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 5 1. Które z podanych niżej warunków implikują jednostajną całkowalność ciągu X n : a) sup n E X n <, b) sup n E X n 2 <, c) E sup n X n <, d) zbieżność X n w L 1, e) zbieżność X n p.n.? 2. Wykaż, że martyngał M t = exp(λw t λ 2 t/2) jest zbieżny p.n. i znajdź jego granicę. Czy jest on zbieżny w L 1? 3. Niech W t = (W 1 t,..., W d t ) będzie d wymiarowym procesem Wienera, a x R d oraz d > 2. a) Wykaż, że W t x 2 d jest nieujemnym nadmartyngałem. b) Udowodnij, że W t x 2 d zbiega przy t do według prawdopodobieństwa i p.n. i wywnioskuj stąd, że lim t W t = p.n.. c) Wykaż, że dla prawostronnie ciągłego nadmartyngału (X t ) t a zachodzi λ> λp(sup t a d) Wykaż, że P( t> W t = x ) =. X t λ) sup EXt + EX a. t 4. Niech τ będzie momentem zatrzymania względem F W t. a) Wykaż, że (W τ n, F τ n ) n=1 jest martyngałem. b) Udowodnij, że jeśli Eτ <, to E sup n W 2 τ n <. c) Wykaż, że jeśli Eτ <, to EW 2 τ = Eτ i EW τ =. 5. Niech W t będzie jednowymiarowym procesem Wienera oraz τ a := inf{t > : W t = a}, τ a := inf{t > : W t = a}. Rozpatrując martyngały W t i Wt 2 t wykaż, że a) τ a < p.n. dla wszystkich a R, b) P(τ a < τ b ) = b a+b dla a, b >, c) E τ a = a 2 dla a, d) Eτ a τ b = ab dla a, b >, e) Eτ a = dla wszystkich a. 6. Rozpatrując martyngały Mt λ = exp(λw t λ 2 t/2) oraz Nt λ = (Mt λ + Mt λ )/2 wykaż, że przy oznaczeniach poprzedniego zadania, dla wszystkich a, λ, a) Ee λτa = e a 2λ, b) Ee λ τa = (cosh(a 2λ)) 1. 5

6 7. Załóżmy, że h jest niemalejącą funkcją ciągłą na przedziale [a, b]. Udowodnij, że a) Jeśli g ma wahanie skończone, to g h też ma wahanie skończone b) Jeśli h(b) fdg istnieje, to h(a) b a f(h(t))dg(h(t)) = h(b) h(a) f(s)dg(s). 8. Załóżmy, że f, g, h: [a, b] R, przy czym f i g są ciągłe, a h ma wahanie skończone. Udowodnij, że a) H(x) = x g(t)dh(t) ma wahanie skończone na [a, b]. a b) b a fdh = b a fgdh. 9. Wykaż, że dla dowolnej funkcji ciągłej f o wahaniu skończonym na [a, b] zachodzi b a f(s)df(s) = 1 2 (f 2 (b) f 2 (a)). 1. Oblicz granice w L 2 (Ω) przy n a) n 1 k= W tk/n(w t(k+1)/n W tk/n ) b) n 1 k= W t(k+1)/n(w t(k+1)/n W tk/n ). 6

7 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 6 1. Oblicz Cov( s h 1(t)dW t, s h 2(t)dW t ) dla h 1, h 2 L 2 ([, s]). 2. Niech C p := (E W 1 p ) 1/p. Wykaż, że dla < p <, przekształcenie h Cp 1 h(t)dw t jest izometrycznym włożeniem L 2 ([, T ]) w L p (Ω). T 3. Wykaż, że dla u < t i h L 2 ([, t]) zachodzi u h(s)dw s = 4. Wykaż, że dla h C 1 [, t] zachodzi 5. Wykaż, że proces h(s)dw s = h(t)w t h1 [,u] (s)dw s p.n. h (s)w s ds p.n. { (1 t) 1 Y t = 1 s dw s t < 1 t = 1 ma takie same rozkłady skończenie wymiarowe co proces Z t = W t tw 1 (most Browna). 7

8 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 7 1. Wykaż, że jeśli X L 2 T, t s T oraz ξ jest ograniczoną zmienną losową F t mierzalną to ξxi (t,s] L 2 T oraz s t ξxdw = ξ s XdW (Uwaga: t s t XdW definiujemy jako T 1 (s,t]xdw ). 2. Wykaż, że jeśli < t 1 <... < t m < T oraz ξ k są zmiennymi losowymi w L 2 (Ω), F tk mierzalnymi to proces X := m 1 k=1 ξ k1 (tk,t k+1 ] należy do L 2 T oraz XdW = m 1 k=1 ξ k(w tk+1 t W tk t). 3. Załóżmy, że X jest procesem prognozowalnym, ciągłym w L 2 (tzn. t X t jest ciągła z [, T ] w L 2 (Ω)). Wykaż, że wówczas X L 2 T oraz dla dowolnego ciągu podziałów = t (n) t (n) 1... t (n) k n = T o średnicy zbiegającej do zera zachodzi dla t T k n 1 k= w L 2 (Ω) przy n. 4. Oblicz W sdw s. X (n) t (W (n) k t k+1 T W (n) t ) XdW k 5. Niech τ będzie momentem zatrzymania takim, że Eτ <. Wykaż, że 1 [,τ] L 2 oraz 1 [,τ] (s)dw s = W τ. Wywnioskuj stąd, że EW τ = oraz EWτ 2 = Eτ. 6. Dla a, b > określmy τ := inf{t : W t = a b + t}. Wykaż, że τ < p.n. oraz Eτ < wtedy i tylko wtedy gdy a < 1. Ponadto dla a < 1, Eτ = a2 b 1 a 2. 7* Niech ξ będzie zmienną losową o skończonej wariancji taką, że Eξ =. Wykaż, że istnieje moment zatrzymania τ taki, że W τ ma ten sam rozkład co ξ oraz Eτ = Eξ Załóżmy, że M jest adaptowalnym, prawostronnie ciągłym procesem takim, że M = i dla wszystkich t, E M t <. Wykaż, że M jest martyngałem wtedy i tylko wtedy gdy EM τ = dla wszystkich ograniczonych momentów zatrzymania τ. 8

9 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 8 1. Niech A będzie pewną klasą procesów adaptowalnych na [, T ) taką, że jeśli X A to X τ A dla dowolnego momentu zatrzymania τ. Przez A loc oznaczamy wówczas klasę tych procesów adaptowalnych na [, T ) dla których istnieje rosnący ciąg momentów zatrzymania τ n taki, że τ n T oraz X τn A dla wszystkich n. a) Wykaż, że jeśli X A loc to X τ A loc dla dowolnego momentu zatrzymania τ b) Wykaż, że (A loc ) loc = A loc c) Wykaż, że jeśli A jest liniowa to A loc też jest liniowa. 2. Wykaż, że M M M c loc wtedy i tylko wtedy, gdy M M M 2,c loc. 3. a) Wykaż, że każdy ograniczony ciągły martyngał lokalny jest martyngałem. b) Wykaż, że każdy nieujemny całkowalny ciągły martyngał lokalny jest nadmartyngałem. c*) Podaj przykład nieujemnego całkowalnego ciągłego martyngału lokalnego, który nie jest martyngałem. 4. Niech X Λ 2 T, t < s T oraz ξ będzie zmienną losową F t 1 mierzalną (niekoniecznie ograniczoną). Wykaż, że ξx1 (t,s] Λ 2 T oraz s t ξxdw = ξ s t XdW. 5. Niech M M 2,c loc oraz X Λ2 T (M). Wykaż, że dla dowolnego momentu zatrzymania τ zachodzi ( XdM) τ = XdM τ = X1 [,τ] dm = X1 [,τ] dm τ. W szczególności jeśli procesy X i Y pokrywają się na przedziale [, τ], to ( XdM) τ = ( Y dm) τ. 6. Niech X będzie martyngałem lokalnym takim, że X t Y dla wszystkich t oraz EY <. Wykaż, że X jest martyngałem. 7. Wykaż, że każdy ciągły martyngał lokalny M = (M t ) t<t, którego trajektorie mają skończone wahanie na każdym przedziale [, t] jest stale równy M. 9

10 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 9 1. Niech M = Wt 2 dw t. Oblicz EMs 2. Jak wygląda przestrzeń L 2 T (M)? Czy należy do tej przestrzeni? W 1 t 2. Oblicz W 1, W 2, gdzie W 1, W 2 są niezależnymi procesy Wienera. 3. Udowodnij, że a) M, M = M = M, b) M, N = N, M, c) M M, N = M, N N = M M, N N = M, N, d) (N, M) M, N jest przekształceniem dwuliniowym, e) M τ, N τ = M τ, N = M, N τ = M, N τ, f) Jeśli M M 2,c loc, X, Y Λ2 T (M) oraz N 1 = X dm, N 2 = Y dm, to N 1, N 2 = XY d M. g) Jeśli M 1, M 2 M 2,c loc, X Λ2 T (M 1) Λ 2 T (M 2) oraz N i = X dm i to N 1, N 2 = X 2 d M 1, M Wykaż, że a) M, N M N b) Wah [s,t] ( M, N ) 1 2 [ M t M s + N t N s ]. 5. Niech M, N M c loc oraz X Λ2 T (M) Λ2 T (N). Uzasadnij, że X Λ 2 T (am + bn) dla a, b R oraz Xd(aM + bn) = a XdM + b XdN. 1

11 1. Określamy Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej 1 S n (α) = 3n 1 k=n (k+1)/n k/n W 4 s dw s α. a) Wykaż, że ciąg S n (2) jest zbieżny w L 1 i zidentyfikuj jego granicę. b) Co można powiedzieć o zbieżności według prawdopodobieństwa ciągu S n (α) dla α 2? 2. Wykaż, że dla dowolnego procesu M M c loc, X ΛT 2 (M) oraz momentu zatrzymania τ T, E sup t<τ ( ) 2 τ X dm 4E Xs 2 d M s. 3. Załóżmy, że M M c loc, M = zaś τ jest momentem zatrzymania takim, że E M τ <. Wykaż, że M τ jest martyngałem. 4. Korzystając ze wzoru na całkowanie przez części przedstaw W 2 s dw s jako wyrażenie nie zawierające całek stochastycznych. 5. Załóżmy, że X jest procesem ciągłym i adaptowalnym, zaś Z ciągłym semimartyngałem. Wykaż, że jeśli t < T, Π n = (t (n), t(n) 1,..., t(n) k n ) jest ciągiem podziałów [, t] takim, że = t (n) t (n) 1... t (n) k n = t oraz diam(π n ), to k n 1 k= X (n) t (Z (n) k t k+1 Z (n) t ) k X s dz s według prawdopodobieństwa. 11

12 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej Korzystając ze wzoru Itô oblicz W 2 t oraz W t, e Wt. 2. Niech f będzie funkcją klasy C 2 na R 2, korzystając z dwuwymiarowego wzoru Itô oblicz df(t, W t ) oraz df(tw t ). 3. Znajdź proces (A t ) t, którego trajektorie mają wahanie ograniczone na przedziałach skończonych taki, że A = oraz proces X t = sin(2w t 3t) A t jest martyngałem lokalnym. Wykaż, że X t jest martyngałem oraz EX 2 t 4t. 4. Niech Z t = exp(λw t λ 2 t/2). Wykaż, że dz t = λz t dw t tzn. Z t = 1 + λ Z sdw s. 5. Wykaż, że ciąg S n = 3n k=1 k n W 3 k/n (W k/n W (k 1)/n ) jest zbieżny według prawdopodobieństwa i znajdź jego granicę. 6. Niech M będzie ciągłym martyngałem lokalnym. Wykaż, że proces N t = exp(m t 1 2 M t) jest ciągłym martyngałem lokalnym oraz nadmartyngałem. Ponadto jeśli M jest ograniczony, to N jest martyngałem. 7. Niech g : R d R będzie funkcją klasy C 2, G zbiorem otwartym ograniczonym w R d oraz x G. Określmy τ := inf{t: W t + x / G}. Korzystając ze wzoru Itô wykaż, że jeśli g jest harmoniczna w G to g(w τ t +x) jest martyngałem. Pokaż, że wystarczy zakładać, iż g jest C 2 w pewnym otoczeniu domknięcia G. 8. Wykaż, że dla 3-wymiarowego ruchu Browna W t i a R 3, a proces X t = W t a 1 jest martyngałem lokalnym, ale nie jest martyngałem. Ponadto X t jest nadmartyngałem oraz zbiega do w L 1 i prawie na pewno. 9. Wykaż, że 2-wymiarowego ruchu Browna W t i a R 2, a proces X t = ln W t a jest martyngałem lokalnym. Wywnioskuj stąd, że z prawdopodobieństwem 1 proces W t omija punkt a, ale trajektoria procesu jest dowolnie bliska punktu a. 12

13 Zadania ze Wstępu do Analizy Stochastycznej Załóżmy, że W = (W (1), W (2), W (3) ) jest trójwymiarowym procesem Wienera oraz X t := sin(w (3) t )dw (1) t + Wykaż, że X jest procesem Wienera. cos(w (3) t )dw (2) t. 2. Wykaż, że dla a > proces X t = ξe bt + a eb(t s) dw s jest jedynym rozwiązaniem równania dx t = bx t dt+ adw t z warunkiem początkowym X = ξ. Jeśli b < oraz ξ ma rozkład N (, a 2b ) to X t jest procesem stacjonarnym (proces Ornsteina-Uhlenbecka) 3. i) Wykaż, że dla x, σ, b R istnieje dokładnie jeden proces X = (X t ) t taki, że X t = x + σ X s dw s + b X s ds. Ponadto sup t u EX 2 t < dla u <. ii) Oblicz EX t. iii) Znajdź stochastyczne równania różniczkowe spełnione przez X 2 + t i e X. 4. Wykaż, że rozwiązanie równania dx = e X dw 1 2 e 2X dt eksploduje w skończonym czasie. (Wsk. Rozpatrz proces Y = e X ). 5. Niech W = (W 1,..., W d ) będzie d-wymiarowym ruchem Browna, d 2 oraz R t := W t (R t jest nazywane procesem Bessela). Wykaż, że a) B t := d W (j) s j=1 R s dw s (j) jest jednowymiarowym procesem Wienera; b) R t = d 1 2R s ds + B t 6. Znajdź taką miarę probabilistyczną Q na (Ω, F W 1 ), by proces (W t+2t 4 ) t 1 był procesem Wienera względem Q. 7. Niech T <, U będzie procesem Wienera na (Ω, F, P), ( Z t = exp b(s, U s )du s 1 2 ) b 2 (s, U s )ds, W t := U t b(s, U s )ds. Stosując twierdzenie Girsanowa wykaż, że jeśli EZ T = 1 to istnieje miara probabilistyczna Q T taka, że na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, Q T ) para (W t ) t T jest procesem Wienera oraz du t = b(t, U t )dt + dw t, t T, U =. (1) 13

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ. Zadania z Procesów Stochastycznych 1 1. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Poissona są niemalejące, przyjmują wartości z Z +, mają wszystkie skoki równe 1 oraz dążą do nieskończoności.

Bardziej szczegółowo

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ. Zadania z Procesów Stochastycznych 1 1. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Poissona są niemalejące, przyjmują wartości z Z +, mają wszystkie skoki równe 1 oraz dążą do nieskończoności.

Bardziej szczegółowo

Zadania z Procesów Stochastycznych 1

Zadania z Procesów Stochastycznych 1 Zadania z Procesów Stochastycznych 1 Definicja Procesem Poissona z parametrem (intensywnością) λ > 0 nazywamy proces stochastyczny N = (N t ) t 0 taki, że N 0 = 0; (P0) N ma przyrosty niezależne; (P1)

Bardziej szczegółowo

}, gdzie a = t (n) )(f(t(n) k. ) f(t(n) k 1 ) 1+δ = 0,

}, gdzie a = t (n) )(f(t(n) k. ) f(t(n) k 1 ) 1+δ = 0, Zadania z Procesów Stochastycznych II - 1 1. Niech π n = {t (n), t(n) 1,..., t(n) k n }, gdzie a = t (n) < t (n) 1

Bardziej szczegółowo

Teoria ze Wstępu do analizy stochastycznej

Teoria ze Wstępu do analizy stochastycznej eoria ze Wstępu do analizy stochastycznej Marcin Szumski 22 czerwca 21 1 Definicje 1. proces stochastyczny - rodzina zmiennych losowych X = (X t ) t 2. trajektoria - funkcja (losowa) t X t (ω) f : E 3.

Bardziej szczegółowo

8 Całka stochastyczna względem semimartyngałów

8 Całka stochastyczna względem semimartyngałów M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 8 148 8 Całka stochastyczna względem semimartyngałów 8.1 Całka stochastyczna w M 2 Oznaczmy przez Ξ zbiór procesów postaci X t (ω) = ξ (ω)i {} (t) + n ξ i (ω)i (ti,

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Funkcją tworzącą momenty (transformatą Laplace a) zmiennej losowej X nazywamy funkcję M X (t) := Ee tx, t R. 1. Oblicz funkcję tworzącą momenty zmiennych o

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Analizy Stochastycznej

Wstęp do Analizy Stochastycznej Matematyka stosowana Wstęp do Analizy Stochastycznej Rafał Latała R.Latala@mimuw.edu.pl http://www.mimuw.edu.pl/~rlatala Uniwersytet Warszawski, 211 Streszczenie. Ogólna teoria procesów, proces Wienera.

Bardziej szczegółowo

4 Kilka klas procesów

4 Kilka klas procesów Marek Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 4 48 4 Kilka klas procesów 4.1 Procesy rosnące i przestrzenie V,, loc Jak poprzednio niech (Ω, F, F, P ) będzie zupełną bazą stochastyczną. Definicja 4.1 Proces

Bardziej szczegółowo

21 maja, Mocna własność Markowa procesu Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 13, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

21 maja, Mocna własność Markowa procesu Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 13, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126 Mocna własność Markowa procesu Wienera Procesy Stochastyczne, wykład 13, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126 21 maja, 2012 Mocna własność Markowa W = (W 1,..., W d ) oznaczać

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Analizy Stochastycznej

Wstęp do Analizy Stochastycznej Wstęp do Analizy Stochastycznej Rafał Latała 6 września 21 Poniższy tekst zawiera notatki do wykładów ze Wstępu do Analizy Stochastycznej, prowadzonego w semestrze wiosennym 21 roku. Gwiazdkami oznaczono

Bardziej szczegółowo

F t+ := s>t. F s = F t.

F t+ := s>t. F s = F t. M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 1 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Przestrzeń probabilistyczna z filtracją Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną i niech F = {F t } t 0 będzie rodziną

Bardziej szczegółowo

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω) PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω) określonych na tej samej przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II -. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x n, x, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x.. Wykaż, że n n k= δ k/n λ, gdzie λ jest miarą Lebesgue a na [, ].. Podaj przykład

Bardziej szczegółowo

Prognozowalne kryterium całkowalności według A. N. Shiryaeva i A. S. Cherny ego Joanna Karłowska-Pik. Historia

Prognozowalne kryterium całkowalności według A. N. Shiryaeva i A. S. Cherny ego Joanna Karłowska-Pik. Historia 1 Prognozowalne kryterium całkowalności według A. N. Shiryaeva i A. S. Cherny ego Joanna Karłowska-Pik Całka stochastyczna ( t ) H s dx s = H X. t Historia K. Itô (1944) konstrukcja całki stochastycznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodkowość procesów, proces Wienera. Ośrodkowość procesów, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski,

Ośrodkowość procesów, proces Wienera. Ośrodkowość procesów, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136 27 luty, 2012 Ośrodkowość procesów Dalej zakładamy, że (Ω, Σ, P) jest zupełną przestrzenią miarową. Definicja.

Bardziej szczegółowo

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27 SYGNAŁY STOCHASTYCZNE Przestrzeń probabilistyczna i zmienna losowa Definicja Przestrzenią probabilistyczną (doświadczeniem) nazywamy trójkę uporządkowaną (E, B, P ), gdzie: E przestrzeń zdarzeń elementarnych;

Bardziej szczegółowo

3. Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

3. Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II - Mówimy, że i) ciąg miar probabilistycznych µ n zbiega słabo do miary probabilistycznej µ (ozn. µ n µ), jeśli fdµ n fdµ dla dowolnej funkcji ciągłej ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne 2.

Procesy stochastyczne 2. Procesy stochastyczne 2. Listy zadań 1-3. Autor: dr hab.a. Jurlewicz WPPT Matematyka, studia drugiego stopnia, I rok, rok akad. 211/12 1 Lista 1: Własność braku pamięci. Procesy o przyrostach niezależnych,

Bardziej szczegółowo

Seria 1. Zbieżność rozkładów

Seria 1. Zbieżność rozkładów Seria Zbieżność rozkładów We wszystkich poniższych zadaniach (E, ρ) jest przestrzenią metryczną Wykazać, że dla dowolnych x, x n, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x Sprawdzić, że n nk= δ k n λ, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi? Zadania z Analizy Funkcjonalnej I - 1 1. Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi? a) X = R, d(x, y) = arctg x y ; b) X = R n, d(x, y) = x 1 y 1 + x 2 y 2 + max i 3 x i

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II -. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x n, x, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x.. Wykaż, że n n k= δ k/n λ, gdzie λ jest miarą Lebesgue a na [, ].. Podać przykład

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 1. Oblicz funkcję tworzącą momenty zmiennych o następujących rozkładach: a) symetryczny dwupunktowy; b) dwumianowy z parametrami n, p; c) Poissona z parametrem

Bardziej szczegółowo

1 Relacje i odwzorowania

1 Relacje i odwzorowania Relacje i odwzorowania Relacje Jacek Kłopotowski Zadania z analizy matematycznej I Wykazać, że jeśli relacja ρ X X jest przeciwzwrotna i przechodnia, to jest przeciwsymetryczna Zbadać czy relacja ρ X X

Bardziej szczegółowo

O procesie Wienera. O procesie Wienera. Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Proces Wienera. Ruch Browna. Ułamkowe ruchy Browna

O procesie Wienera. O procesie Wienera. Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Proces Wienera. Ruch Browna. Ułamkowe ruchy Browna Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Ruch 1 {X t } jest martyngałem dokładnie wtedy, gdy E(X t F s ) = X s, s, t T, s t. Jeżeli EX 2 (t) < +, to E(X t F s ) jest rzutem ortogonalnym zmiennej

Bardziej szczegółowo

Zadania z RP 2. seria Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n

Zadania z RP 2. seria Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n Zadania z RP 2. seria 1. 1. Dla x R n, niech δ x oznacza miarę Diraca, skupioną w punkcie x. Wykazać, że dla dowolnego ciągu x n R n zachodzi δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x. 2. Podać przykład

Bardziej szczegółowo

Wykład 11: Martyngały: Twierdzenie o zbieżności i Hoeffdinga

Wykład 11: Martyngały: Twierdzenie o zbieżności i Hoeffdinga RAP 412 21.01.2009 Wykład 11: Martyngały: Twierdzenie o zbieżności i Hoeffdinga Wykładowca: Andrzej Ruciński Pisarz: Łukasz Waszak 1 Wstęp Na ostatnim wykładzie przedstawiliśmy twierdzenie o zbieżności

Bardziej szczegółowo

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi? Zadania z Analizy Funkcjonalnej I - 1 1. Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?. a) X = R, x = arctg x ; b) X = R n, d(x, y) = x 1 y 1 + x 2 y 2 + max i 3 x i y i ;

Bardziej szczegółowo

Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności

Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności RAP 412 14.01.2009 Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności Wykładowca: Andrzej Ruciński Pisarz:Mirosława Jańczak 1 Wstęp Do tej pory zajmowaliśmy się ciągami zmiennych losowych (X n

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

Stochastyczne równania różniczkowe, studia II stopnia

Stochastyczne równania różniczkowe, studia II stopnia Stochastyczne równania różniczkowe, studia II stopnia Niech W t (ewentualnie W, W (t)), t oznacza proces Wienera oraz niech W = Niech W = (W, W 2,, W n ) oznacza n-wymiarowy proces Wienera Pokazać, że

Bardziej szczegółowo

Jak rzucać losowe spojrzenia na ruch Browna by w nim wszystko dojrzeć

Jak rzucać losowe spojrzenia na ruch Browna by w nim wszystko dojrzeć Jak rzucać losowe spojrzenia na ruch Browna by w nim wszystko dojrzeć Jan Ob lój Uniwersytet Warszawski Université Paris 6 Konwersatorium IMPAN, Listopad 2004 p.1/22 Plan referatu 1. Wstępne definicje

Bardziej szczegółowo

Zadania do Rozdziału X

Zadania do Rozdziału X Zadania do Rozdziału X 1. 2. Znajdź wszystkie σ-ciała podzbiorów X, gdy X = (i) {1, 2}, (ii){1, 2, 3}. (b) Znajdź wszystkie elementy σ-ciała generowanego przez {{1, 2}, {2, 3}} dla X = {1, 2, 3, 4}. Wykaż,

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

O pewnych klasach funkcji prawie okresowych (niekoniecznie ograniczonych)

O pewnych klasach funkcji prawie okresowych (niekoniecznie ograniczonych) (niekoniecznie ograniczonych) Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Będlewo, 25-30 maja 2015 Funkcje prawie okresowe w sensie Bohra Definicja Zbiór E R nazywamy względnie

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista.

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista. Literatura P. Billingsley, Miara i prawdopodobieństwo, PWN, Warszawa 1997, P. R. Halmos, Measure theory, Springer-Verlag, 1994, W, Kołodziej, naliza matematyczna, PWN, Warszawa 1978, S. Łojasiewicz, Wstęp

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Procesy stochastyczne 1 Co to jest proces stochastyczny Będziemy zakładać w tej książce, że dana jest przestrzeń probabilistyczna (Ω, F, P ). Definicja 1.1 Procesem stochastycznym nazywamy zbiór zmiennych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

28 maja, Problem Dirichleta, proces Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 14, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

28 maja, Problem Dirichleta, proces Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 14, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126 Problem Dirichleta, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład 14, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126 28 maja, 2012 Funkcje harmoniczne Niech będzie operatorem Laplace a w

Bardziej szczegółowo

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1 Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1 1. Która z następujących przestrzeni jest przestrzenią Banacha w normie supremum: C(R); C ogr (R) przestrzeń funkcji ciągłych ograniczonych; C zw (R) przestrzeń funkcji

Bardziej szczegółowo

Optymalne stałe w nierówności typu LlogL dla ciągłych martyngałów

Optymalne stałe w nierówności typu LlogL dla ciągłych martyngałów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Piotr Dworczak Nr albumu: 91564 Optymalne stałe w nierówności typu LlogL dla ciągłych martyngałów Praca licencjacka na kierunku MATEMATYA

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 21 lutego 2017 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane

Bardziej szczegółowo

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R) Wykład 2 1 Ciągi Definicja 1.1 (ciąg) Ciągiem w zbiorze X nazywamy odwzorowanie x: N X. Dla uproszczenia piszemy x n zamiast x(n). Przykład 1. x n = n jest ciągiem elementów z przestrzeni R 2. f n (x)

Bardziej szczegółowo

r u du. Proces wartości aktywów firmy V. Proces bariery v wykorzystywany do zdefiniowania defaultu. moment defaultu τ.

r u du. Proces wartości aktywów firmy V. Proces bariery v wykorzystywany do zdefiniowania defaultu. moment defaultu τ. Wprowadzenie Mamy ustalone T > 0 horyzont, (Ω, F, P) z F filtracja, F = {F t } t [0,T ] oraz Proces chwilowej stopy procentowej r = (r t ) t [0,T ], tzn. rachunek bankowy spełnia ODE: db t = B t r t dt,

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład V: Zmienne losowe i ich wartości oczekiwane 25 października 2017 Definicja zmiennej losowej Definicja Zmienne losowa to charakterystyka liczbowa wyniku eksperymentu losowego. Zmienne losowa na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XIII: Prognoza. 26 stycznia 2015 Wykład XIII: Prognoza. Prognoza (predykcja) Przypuśćmy, że mamy dany ciąg liczb x 1, x 2,..., x n, stanowiących wyniki pomiaru pewnej zmiennej w czasie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wokół nierówności Dooba

Wokół nierówności Dooba Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Tomasz Tkocz Nr albumu: 24957 Wokół nierówności Dooba Praca licencjacka na kierunku MATEMATYKA w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X.

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X. 1 σ-ciała Definicja 1.1 (σ - ciało) σ - ciałem (σ - algebrą) w danym zbiorze X (zwanym przestrzenią) nazywamy rodzinę M pewnych podzbiorów zbioru X, spełniającą trzy warunki: 1 o M; 2 o jeśli A M, to X

Bardziej szczegółowo

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P,

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P, Wykłady ostatnie CAŁKA LBSGU A Zasadnicza różnica koncepcyjna między całką Riemanna i całką Lebesgue a polega na zamianie ról przestrzeni wartości i przestrzeni argumentów przy konstrukcji sum górnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 2 marca 2015 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane są

Bardziej szczegółowo

19 marzec, Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym. Procesy Stochastyczne, wykład 6, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136

19 marzec, Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym. Procesy Stochastyczne, wykład 6, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136 Procesy Stochastyczne, wykład 6, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136 19 marzec, 2012 Przykłady procesów Markowa (i). P = (p ij ) - macierz stochastyczna, tzn. p ij 0, j p ij =

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Analiza Funkcjonalna - Zadania

Analiza Funkcjonalna - Zadania Analiza Funkcjonalna - Zadania 1 Wprowadzamy następujące oznaczenia. K oznacza ciało liczb rzeczywistych lub zespolonych. Jeżeli T jest dowolnym zbiorem niepustym, to l (T ) = {x : E K : x funkcja ograniczona}.

Bardziej szczegółowo

Robert Kowalczyk. Zbiór zadań z teorii miary i całki

Robert Kowalczyk. Zbiór zadań z teorii miary i całki Robert Kowalczyk Zbiór zadań z teorii miary i całki 2 Zadanie 1 Pokazać, że poniższe dwie definicje σ-ciała M są równoważne: (i) Rodzinę M podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ-ciałem jeżeli zachodzą następujące

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y

Bardziej szczegółowo

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5. Rozkład Bernoulliego W niezmieniających się warunkach wykonujemy n razy pewne doświadczenie. W wyniku każdego doświadczenia może nastąpić zdarzenie A lub A. Zakładamy,

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Nieregularne ścieżki - między determinizmem a losowością

Nieregularne ścieżki - między determinizmem a losowością Nieregularne ścieżki - między determinizmem a losowością Rafał Łochowski SGH 6. Forum Matematyków Rafał Łochowski (SGH) Nieregularne ścieżki 6. Forum Matematyków 1 / 21 Problem z nieskończonym wahaniem

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x),

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x), Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: Fx sinx, Fx a e x mogą być dystrybuantami?. Podaj twierdzenie Lindeberga

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład IV: 27 października 2014 Współczynnik korelacji Brak korelacji a niezależność Definicja współczynnika korelacji Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i Y nazywamy

Bardziej szczegółowo

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 2 Rodziny zbiorów 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów Niech X będzie niepustym zbiorem. Rodzinę indeksowaną zbiorów {A i } i I 2 X nazywamy rozbiciem zbioru X

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Informacja o przestrzeniach Hilberta Temat 10 Informacja o przestrzeniach Hilberta 10.1 Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarny Niech dana będzie przestrzeń liniowa X. Załóżmy, że każdej parze elementów x, y X została przyporządkowana liczba

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Równanie przewodnictwa cieplnego (I)

Równanie przewodnictwa cieplnego (I) Wykład 4 Równanie przewodnictwa cieplnego (I) 4.1 Zagadnienie Cauchy ego dla pręta nieograniczonego Rozkład temperatury w jednowymiarowym nieograniczonym pręcie opisuje funkcja u = u(x, t), spełniająca

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Rykaczewski. Szeregi

Krzysztof Rykaczewski. Szeregi Krzysztof Rykaczewski Spis treści 1 Definicja szeregu 2 Zbieżność szeregu 3 Kryteria zbieżności szeregów 4 Iloczyn Cauchy ego szeregów 5 Bibliografia 1 / 13 Definicja szeregu Niech dany będzie ciąg (a

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ryzyka kredytowego Zadania 1.

Modelowanie ryzyka kredytowego Zadania 1. 1 Ex-dividend prices Modelowanie ryzyka kredytowego Zadania 1. Mariusz Niewęgłowski 19 października 2014 Definicja 1. Dla każdego t [0, T ] cena ex-dividend wypłaty (X, A, X, Z, τ) ( ) S t := B t E Q Bu

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja

Bardziej szczegółowo

1 Przestrzenie metryczne

1 Przestrzenie metryczne 1 Przestrzenie metryczne Definicja 1.1 (metryka) Niech będzie niepustym zbiorem. Funkcję d: R + nazywamy metryką, jeśli spełnia warunki: 1 o d(x, y) = d(y, x) (symetria) 2 o d(x, y) + d(y, z) d(x, z) (nierówność

Bardziej szczegółowo

Teoria optymalnego stopowania

Teoria optymalnego stopowania Dodatek F Teoria optymalnego stopowania F.1. Rozkład Dooba nadmartyngałów W tym paragrafie będziemy rozpatrywać nadmartyngały, podmartyngały i procesy prognozowalne względem ustalonej filtracji (F n )

Bardziej szczegółowo

Wykłady... b i a i. i=1. m(d k ) inf

Wykłady... b i a i. i=1. m(d k ) inf Wykłady... CŁKOWNIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH Zaczniemy od konstrukcji całki na przedziale domkniętym. Konstrukcja ta jest, w gruncie rzeczy, powtórzeniem definicji całki na odcinku domkniętym w R 1. Przedziałem

Bardziej szczegółowo

Wariacje na temat Twierdzenia Banacha o Indykatrysie i ich zastosowanie

Wariacje na temat Twierdzenia Banacha o Indykatrysie i ich zastosowanie Wariacje na temat Twierdzenia Banacha o Indykatrysie i ich zastosowanie Rafał M. Łochowski Wrocław 2015 Rafał M. Łochowski Twierdzenie o indykatrysie Wrocław 2015 1 / 42 Plan odczytu 1 Twierdzenie Banacha

Bardziej szczegółowo

Analiza I.2*, lato 2018

Analiza I.2*, lato 2018 Analiza I.2*, lato 218 Marcin Kotowski 14 czerwca 218 Zadanie 1. Niech x (, 1) ma rozwinięcie binarne.x 1 x 2.... Niech dla x, 1: oraz f() = f(1) =. Pokaż, że f: f(x) = lim sup n (a) przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

Analiza portfelowa w czasie ciagłym dla ogólnych cen zakupu i sp. ze stałymi kosztami za transakcje

Analiza portfelowa w czasie ciagłym dla ogólnych cen zakupu i sp. ze stałymi kosztami za transakcje Analiza portfelowa w czasie ciagłym dla ogólnych cen zakupu i sprzedaży ze stałymi kosztami za transakcje Instytut Matematyczny PAN Problem bez stałych kosztów za transakcje (Ω, F, (F t ), P) przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałazkowych

Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałazkowych Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałazkowych Piotr Miłoś Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 23.10.2008 Warszawa Plan 1 Układy

Bardziej szczegółowo

2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe

2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe 2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe Rozważamy teraz przestrzenie unormowane X skończenie wymiarowe. Załóżmy, że dimx = m. Niech dalej e,e 2,...,e m będzie bazą algebraiczną tej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej Wykład 2 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej czȩść II (opracował: Piotr Nayar) Definicja 2.. Niech (E, E) bȩdzie przestrzenia mierzalna i niech λ : E

Bardziej szczegółowo

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi M. Beśka, Wstęp do teorii miary, Dodatek 158 10 Dodatek 10.1 Przestrzenie metryczne Niech X będzie niepustym zbiorem. Funkcję d : X X [0, ) spełniającą dla x, y, z X warunki (i) d(x, y) = 0 x = y, (ii)

Bardziej szczegółowo

P(U 1 > max{u 2,..., U 1000 } U 1 = s)dp U1 (s).

P(U 1 > max{u 2,..., U 1000 } U 1 = s)dp U1 (s). Kolokwium poszło gorzej, niż miałem nadzieję, a lepiej, niż się obawiałem. Maksymalny wynik to 74 punkty na 20), średnia to 55,6, zaś mediana to 50. Grupy były dość równe w jednej średnia to 54,5, w drugiej

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo