Analiza Funkcjonalna - Zadania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Funkcjonalna - Zadania"

Transkrypt

1 Analiza Funkcjonalna - Zadania 1

2 Wprowadzamy następujące oznaczenia. K oznacza ciało liczb rzeczywistych lub zespolonych. Jeżeli T jest dowolnym zbiorem niepustym, to l (T ) = {x : E K : x funkcja ograniczona}. Dla x l (T ), definiujemy normę x = sup{ x(t) : t E} (1) W szczególności jeżeli T = N, to l (T ) oznaczamy przez l. Tak więc l = {(x k ) : (x k ) ciąg ograniczony}, (x k ) = sup x k. k N Dla dowolnego p [1, ) wprowadzamy przestrzenie l p = {(x k ) K N : x k p < }. k=1 Jeżeli (x k ) l p, to (x n ) p = ( k=1 x k p ) 1 p. (2) Przez c oznaczmy zbiór wszystkich ciągów zbieżnych o wyrazach należących do K, a przez c zbiór ciągów zbieżnych do zera o wyrazach z K. Przez c, oznaczamy przestrzeń ciągów prawie wszędzie równych. W przestrzeniach c, c, c, rozpatrujemy takie normy jak w l. Dla dowolnych a, b R takich, że a < b przez C([a, b]) oznaczamy przestrzeń złożoną ze wszystkich funkcji ciągłych określonych na [a, b]. W przestrzeni tej rozpatrujemy normę x = sup x(t). t [a,b] Dla dowolnego m N przez C (m) ([a, b]) oznaczamy przestrzeń wszystkich funkcji klasy C (m). W przestrzeni tej wprowadzamy normę x = sup x(t) + sup x (t) sup x (n)(t). t [a,b] t [a,b] t [a,b] Jeżeli (X, ) jest przestrzenią unormowaną, to X traktujemy jako przestrzeń metryczną jeżeli metrykę zdefiniować wzorem. d(x, y) = x y. W dowolnej przestrzeni unormowanej rozpatrujemy topologię i zbieżność generowaną przez metrykę d. 1

3 Mówimy, że podzbiór A przestrzeni unormowanej jest zbiorem ograniczonym jeżeli istnieje taka liczba rzeczywista M, że x < M. W szczególności ciąg (x n ) elementów X jest ciągiem ograniczonym, jeżeli ciąg ( x n ) jest ciągiem ograniczonym w R. Jeżeli X jest przestrzenią liniową, a 1, 2 są dwoma normami w X, to mówimy, że norma 1 jest słabsza od normy 2 i piszemy 1 2 jeżeli topologia generowana przez pierwszą normę jest słabsza od topologii generowanej przez drugą. Jeżeli natomiast topologie generowane przez obie normy są identyczne, to mówimy, że obie normy są równoważne i piszemy

4 1 Przestrzenie unormowane i przestrzenie Banacha Zadanie 1 Niech funkcje 1, 2 będą normami w przestrzeni X. Czy funkcja f(x) musi (może) być normą w X.? (a) f(x) = 2x 1 (b) f(x) = 2 x 1 + x 2 (c) f(x) = max( x 1, x 2 ) (d) f(x) = min( x 1, x 2 ) (e) f(x) = 2 x 1 x 2 (f) f(x) = ( x 1 ) 2 + ( x 2 ) 2 (g) f(x) = x 1 x 2 (q) f(x) = 3 ( x 1 ) 3 + ( x 2 ) 3. Zadanie 2 Pokazać, że jeżeli jest normą w R, to istnieje taka stała α >, że x = α x dla dowolnego x R. Zadanie 3 Udowodnij, że w dowolnej przestrzeni liniowej można wprowadzić normę. Zadanie 4 Pokazać, że jeżeli X jest przestrzenią liniową a (x n ) ciągiem liniowo niezależnym w X, to istnieje norma w X taka, że x n. Czy założenie o liniowej niezależności ciągu (x n ) jest konieczne. Zadanie 5 Udowodnij, że kula w dowolnej przestrzeni unormowanej jest zbiorem wypukłym. Podaj przykład metryki w R i R 2 takiej, że żadna kula w tych przestrzeniach nie jest zbiorem wypukłym. Zadanie 6 Udowodnij, że w dowolnej przestrzeni unormowanej X dla dowolnego x X oraz ε > zachodzi równość K(x, ε) = K(x, ε), gdzie K(x, ε) = {y X : y x ε}. Zadanie 7 Niech 1, 2 będą dwiema normami w przestrzeni X. Pokazać, że (a) jeżeli dla dowolnego x X z warunku x 1 1 wynika, że x 2 1, to x 2 x 1 dla dowolnego x X. (b) jeżeli dla dowolnego x X warunek x 1 1 jest równoważny temu, że x 2 1, to x 2 = x 1 dla dowolnego x X. 3

5 Zadanie 8 Pokazać, że ciąg (x n ) przestrzeni unormowanej jest ciągiem ograniczonym wtedy i tylko wtedy gdy λ n x n dla dowolnego ciągu liczbowego (λ n ) takiego, że λ n. Zadanie 9 Pokazać, że dla dowolnego ciągu (x n ) w przestrzeni unormowanej istnieje ciąg liczb dodatnich (λ n ) taki, że λ n x n. Zadanie 1 Udowodnić, że jeżeli (x n ) jest ciągiem elementów przestrzeni unormowanej takim, że x n to istnieje ciąg liczb rzeczywistych λ n takie, że λ n oraz λ n x n. Zadanie 11 Udowodnić, że przestrzeń unormowana jest przestrzenią Banacha dla dowolnego ciągu (x n ) w X jeżeli x n < to szereg jest zbieżny w X. x n Zadanie 12 Udowodnić, że jeżeli X jest przestrzenią Banacha, to dla dowolnego ciągu (x n ) w X takiego, że x n istnieje podciąg (x kn ) taki, że szereg jest zbieżny. x kn Zadanie 13 (*) Podać przykład przestrzeni w która ma własność z poprzedniego zadania ale nie jest przestrzenią zupełną. Zadanie 14 Niech X będzie przestrzenią Banacha i załóżmy, że (x n ) jest takim ciągiem elementów przestrzeni X, że x n <. Niech Z = { n A x n : A N}. (a) Udowodnić, że Z jest zwartym podzbiorem X. (b) Pokazać, że jeżeli nieskończona ilość elementów ciągu (x n ) jest niezerowa, to moc(z) = c. (c) (*) Udowodnić, że jeżeli wektory (x n ) są liniowo niezależne, to zbiór Z zawiera c liniowo niezależnych wektorów. W zadaniach zakładamy, że (X, ) jest dowolną przestrzenią unormowaną. Dla dowolnych zbioru A X i dowolnego λ K definiujemy λa = {λx : x A} Dla dowolnych zbiorów A, B X przyjmujemy A + B = {x + y : x A, y B}. 4

6 Zadanie 15 Pokazać, że dla dowolnego zbioru A X i dowolnego λ K zachodzą równości (a) λa = λa; (b) int(λa) = λint(a). Zadanie 16 Pokazać, że jeżeli jeden ze zbiorów A, B jest skończony, to (a) A + B = A + B; (b) int(a + B)=int(A)+int(B). Zadanie 17 Podać przykłady pokazujący, że równości z poprzedniego zadania nie muszą zachodzić jeżeli oba zbiory A, B są nieskończone. Zadanie 18 Pokazać, że jeżeli U jest zbiorem otwartym w X to A + U jest zbiorem otwartym dla dowolnego A X. Zadanie 19 Udowodnić, że punkt (a) zadania 16 jest prawdziwy jeżeli założyć, że jeden ze zbiorów A, B jest zwarty w X. Zadanie 2 Udowodnić, że jeżeli K jest zwartym a F domkniętym podzbiorem przestrzeni X, to suma K + F jest domkniętym podzbiorem X. Zadanie 21 Przy założeniach poprzedniego zadania pokazać, że jeżeli oba zbiory F, K są zwarte, to zbiór K + F jest zwarty. Zadanie 22 Pokazać, że w poprzednim zadaniu założenia, że zbiór K jest zbiorem zwartym, nie można zastąpić założeniem, że jest on zbiorem domkniętym. Zadanie 23 Niech A będzie dowolnym podzbiorem przestrzeni X. Udowodnić, że A = {A + U; U otoczenie zera w X}. Zadanie 24 Udowodnić, że jeżeli E jest podprzestrzenią liniową X, to E jest również podprzestrzenią liniową X. Zadanie 25 Udowodnić, że jeżeli E jest podprzestrzenią przestrzeni X taką, że codim(e; X) = 1, to E jest albo domkniętą, albo gęstą podprzestrzenią X. Zadanie 26 Pokazać, że jeżeli E jest dowolną podprzestrzenią przestrzeni X, to dla dowolnego otoczenia zera U w przestrzeni X mamy U X {}. Czy jest tak również dla dowolnego zbioru otwartego i niepustego. 5

7 Zadanie 27 Udowodnić, że jeżeli E jest podprzestrzenią liniową właściwą X, to int(e) =. Zadanie 28 Niech E będzie podprzestrzenią domkniętą X i niech x X \ E. Dla dowolnego µ > niech Udowodnić, że µ> E µ =. E µ = {x + λx ; λ µ}. Zadanie 29 Udowodnić, że dowolna podprzestrzeń skończenie wymiarowa przestrzeni unormowanej jest domkniętym podzbiorem tej przestrzeni. Zadanie 3 Korzystając z twierdzenia Baire a i zadania 29 pokazać, że jeżeli X jest przestrzenią Banach, to albo dim(x) < ℵ, albo dim(x) > ℵ. Zadanie 31 (*) Pokazać, że jeżeli X jest nieskończenie wymiarową przestrzenią Banacha to dim(x) c. Zadanie 32 Udowodnić, że jeżeli E jest domkniętą a H skończenie wymiarową podprzestrzenią X, to E + H jest domkniętą podprzestrzenią X. Zadanie 33 Udowodnić, że dla dowolnej przestrzeni unormowanej (X, ) istnieje jej uzupełnienie, które jest przestrzenią Banacha. To znaczy, że istnieje taka przestrzeń Banacha ( X, 1 ) że X X, x 1 = x dla dowolnego x X, oraz X jest gęstą podprzestrzenią X. 6

8 2 Własności podstawowych przestrzeni Banacha Zadanie 34 Sprawdzić, do której z przestrzeni l p, (p [1, ]), c, c należy ciąg (x k ) zadany podanym wzorem: a) x k = 1 k, b) x k = ln k k, c) x k = k 2 1. d) x k = k k 1, e) x k = 2 arc tg k π, f) x k = arcctg k. ( ) g) x k = k sin 1 k 1, h) x k = 1 cos 1 k, i) x k = ln k+1 k. j) x k = k1 ( 2 k, k) x k = sin π ) k 2 + 1, l) x k = sin k. m) x k = k sin k. Zadanie 35 Obliczyć normę ciągu (x k ) w podanej przestrzeni X. ( kπ a) x k = sin 4 ) + 1 ( kπ k, X = l, b) x k = ( 1) k + cos 4 ( 1 ) k 1, c) x k = X = l 1, X = l 2, d) x k = 2 ), X = l. ( 1 2) 3k, X = l 1, X = l 2. e) x k = sin kπ 2 2 k, X = l 1, X = l, f) x k = k + 1 2k sin kπ 4, X = l. g) x k = k 2 k, X = l, X = l 1, h) x k = 1 k, X = l2. i) x k = sin kπ 2 k 2, X = l 1, j) x k = sin k, ( ) X = l. Zadanie 36 Pokazać, że przestrzeń c, ma wymiar równy ℵ. Zadanie 37 Pokazać, że podane rodziny ciągów {(x α )} α T są liniowo niezależne w l 1. ( ) ( ) a) x α = 1 k, T = (1, ), b) x α α = 1. T = (, ). e αk Zadanie 38 Udowodnić, że każda z przestrzeni c, c, l, l p (p > ) ma moc i wymiar równy c. Zadanie 39 Udowodnić, że jeżeli zbiór T jest skończony, to dim l (T ) <, natomiast jeżeli E jest zbiorem nieskończonym, to dim B(E) = c. 7

9 Zadanie 4 ( 1 ) Udowodnić że istnieje rodzina R 2 N taka, że (i) jeżeli A, B R i A B to A B jest zbiorem skończonym. (ii) R = c. Zadanie 41 Niech R będzie rodziną spełniającą warunki zadania 4. Dla dowolnego A R niech { 1 gdy k A x A (k) = gdy k A. Pokazać, że ciągi x A (A R) tworzą układ liniowo niezależny w l. Zadanie 42 Dla dowolnej liczby rzeczywistej α niech x α : [, 1] R będą funkcjami określonymi wzorem x α (t) = e αt. Pokazać, że tworzą one układ liniowo niezależny w C([, 1]). Zadanie 43 Udowodnić, że jeżeli 1 p < q to l p l q i odwzorowanie identycznościowe z l p w l q jest ciągłe. Zadanie 44 Podaj przykład ciągu (x n ) c takiego, że (x n ) l p dla dowolnego p [1, ). Zadanie 45 Czy jest prawdą, że l p = l 1. p>1 Zadanie 46 Pokazać, że jeżeli x l 1 to x 1 = lim p 1 + x p. Zadanie 47 Podać przykład pokazujący, że jeżeli p (, 1), to funkcja nie spełnia warunku trójkąta. ( ) 1 (x n ) p = x n p p Zadanie 48 Załóżmy, że p (, 1). Udowodnić, że funkcja (x n ) p = x n p na l p spełnia warunek trójkąta, ale nie jest normą. 1 Rodzinę R spełniającą warunki zadania nazywa się rodziną Sierpińskiego. 8

10 Zadanie 49 Udowodnić, że jeżeli X jest jedną z przestrzeni c, c, l p (p [1, ]) zbieżność według normy implikuje zbieżność po współrzędnych. Inaczej: dla dowolnego ciągu (x n ) = (x n,k ) X oraz x = (x k ) X jeżeli x n x, to lim n x k,n = x k dla dowolnego k N. Zadanie 5 Załóżmy, że X jest jedną z przestrzeni l p (p [1, )). Udowodnić, że jeżeli (x n ) = (x n,k ) jest ciągiem w X zbieżnym po współrzędnych do pewnego ciągu x X (patrz poprzednie zadanie), to przy założeniu, że istnieje ciąg (y k ) X taki, że x k,n y k dla dowolnego n N, to x X oraz x n x. Zadanie 51 Udowodnić, że twierdzenie z poprzedniego zadania jest prawdziwe w przestrzeni c natomiast nie jest prawdziwe w c (a więc również w l ). Zadanie 52 Pokazać, że w przestrzeni c, nie można wprowadzić normy takiej, że zbieżność według tej normy jest równoważna ze zbieżnością po współrzędnych. Zadanie 53 Uzasadnić, że przestrzeń c nie jest gęsta w c a przestrzeń c w l. Zadanie 54 Pokazać, że c, jest gęstym podzbiorem przestrzeni c oraz każdej z przestrzeni l p (p [1, )). Zadanie 55 Podaj przykład przeliczalnego zbioru ciągów który jest gęsty w każdej z przestrzeni c, l p (p [1, )). Zadanie 56 Podaj przykład gęstego i przeliczalnego podzbioru w c. Zadanie 57 Pokazać, że przestrzeń l nie jest przestrzenią ośrodkową. Zadanie 58 Udowodnić, że jeżeli 1 p < q, to l p z normą z l q nie jest przestrzenią Banacha. Zadanie 59 Udowodnić, że podane wzory definiują normę w podanej przestrzeni X ale przestrzeń ta nie jest przestrzenią zupełną. x k a) (x k ) = 2 k, X = l. b) (x k ) = k=1 k=1 x k k, X = l2. x k c) (x k ) = sup k N k, X = c. d) (x k ) = sup k x k, X = l 2. k N 9

11 Zadanie 6 Pokazać, że jeżeli T jest zbiorem skończonym to przestrzeń l (T ) jest przestrzenią ośrodkową. Zadanie 61 Udowodnić, że jeżeli zbiór T jest nieskończony to przestrzeń l (T ) nie jest przestrzenią ośrodkową. Zadanie 62 Niech T będzie dowolnym zbiorem niepustym. Niech E = {x : T R : x przyjmuje skonczoną ilość wartości} jest gęstym podzbiorem l (T ). Zadanie 63 Podaj przykład przeliczalnego podzbioru gęstego w C([, 1]). Zadanie 64 Uzasadnij, że zbiór wielomianów o współczynnikach wymiernych jest gęsty w każdej z przestrzeni C (n) ([, 1]), n N. Zadanie 65 Niech Dla x C b (R) niech C b (R) = {x : R R : x ciągła i ograniczona}. x = sup x(t). t R Pokazać, że C b (R) z tak określoną normą jest przestrzenią Banacha. Uzasadnić, że nie jest to przestrzeń ośrodkowa. Zadanie 66 Niech C (R) = {x : R R : x ciągła lim x(t) = lim x(t) = }. x x Pokazać, że C (R) z normą określoną tak jak w zdaniu 65 jest przestrzenią Banacha. Uzasadnić, że jest to przestrzeń ośrodkowa. Zadanie 67 Pokazać, że przestrzeń C (1) ([, 1]) z normą z C([, 1]) nie jest przestrzenią zupełną. Zadanie 68 Udowodnij, że wzór x = 1 x(t) dt definiuje normę w C([, 1]) ale norma ta nie jest normą zupełną. 1

12 Zadanie 69 Udowodnić, że dla dowolnych funkcji ciągłych x, y C([, 1]) zachodzi nierówność Schwarza 1 ( 1 x(t)y(t) dt i korzystając z tej nierówności pokazać, że wzór ( 1 x = ) 1 ( x(t) ) 1 dt y(t) 2 2 dt ) 1 x(t) 2 2 dt definiuje normę w C([, 1]) ale norma ta nie jest normą zupełną. Zadanie 7 Udowodnić, że podane przestrzenie są przestrzeniami unormowanymi ale nie są przestrzeniami Banacha: (a) X = {x : [, 1] R : x przyjmuje skończoną ilość wartości}. z normą x = sup x(t). t [,1] (b) X = {x : [, 1] R : x ograniczona i przyjmuje przeliczalną ilość wartości} z normą taką jak w (a), (c) Przestrzeń funkcji ciągłych na [, 1] z normą x = sup t x(t). t [,1] Zadanie 71 Pokazać, że w żadnej z przestrzeni z poprzedniego zadania nie zachodzi teza twierdzenia Baire a. Zadanie 72 Pokazać, że w przestrzeni c, nie można wprowadzić normy takiej aby zbieżność generowana przez tą normę pokrywała się ze zbieżnością po współrzędnych. Zadanie 73 Pokazać, że w przestrzeni C(R) wszystkich funkcji ciągłych na zbiorze liczb rzeczywistych R nie można wprowadzić normy w ten sposób, żeby zbieżność według tej normy pokrywała się ze zbieżnością niemal jednostajną. Zadanie 74 (*) Niech X = C ([, 1]). Pokazać, że nie istnieje norma na X taka, że dla dowolnego ciągu (x n ) w x zachodzi: x n x wtedy i tylko wtedy gdy ciąg x (k) n jest jednostajnie zbieżny do x (k) dla dowolnego k N. 11

13 3 Równoważność norm Zadanie 75 Pokazać, że w dowolnej przestrzeni nieskończenie wymiarowej można wprowadzić dwie normy które nie są równoważne. W zadaniach 76-8 zakładamy, że 1, 2 są normami w pewnej przestrzeni liniowej X. Zadanie 76 Załóżmy, że dla dowolnego ciągu (x n ) w X i dowolnego x X spełniony jest warunek Udowodnić, że 2 1. x n x 1 y x x n y 2. Zadanie 77 Pokazać, że jeżeli dla dowolnego ciągu (x n ) w X takiego, że x n 1 1 ciąg ( x n ) 2 jest ograniczony, to 2 1. Zadanie 78 Pokazać, że jeżeli spełniony jest warunek to 2 1. x n 1 ciąg ( x n ) jest ciągiem ograniczonym, Zadanie 79 Udowonić, że jeżeli dla dowolnego ciągu (x n ) w X ciąg ( x n 1 ) jest ograniczony wtedy i tylko wtedy gdy ciąg ( x n 2 ) jest ograniczony, to normy 1 i 2 są równoważne. Zadanie 8 Załóżmy, że jeżeli istnieje taki ciąg liczb rzeczywistych dodatnich (α n ) taki, że dla dowolnego ciągu (x n ) w X, ciąg ( x n 1 ) jest ograniczony wtedy i tylko wtedy gdy ciąg (α n x n 2 ) jest ograniczony, to normy 1 i 2 są równoważne. Zadanie 81 (*) Pokazać, że jeżeli 1, 2 są dwiema normami w X takimi, że 1 2 oraz (X, ) 1 jest przestrzenią Banacha, to 1 2. Zadanie 82 Pokazać, że normy w C([, 1]) zdefiniowane zadaniach 68, 69 są istotnie słabsze od zwykłej normy w tej przestrzeni. Zadanie 83 Pokazać, że norma z zadania 69 jest słabsza od normy z zadania 68, ale nie jest jej równoważna. Zadanie 84 Niech (α k ) będzie ograniczonym ciągiem liczb dodatnich. Pokazać, że wzór (x k ) = α k x k definiuje normę w l 1. Przy jakim założeniu o ciągu (α k ) norma ta jest równoważna zwykłej normie w l 1. k=1 12

14 Zadanie 85 Niech (α k ) będzie ograniczonym ciągiem liczb dodatnich. Pokazać, że wzór (x k ) = sup α k x k k N definiuje normę w l. Przy jakim założeniu o ciągu (α k ) norma ta jest równoważna zwykłej normie w l. Zadanie 86 Co należy założyć o funkcji g : [, 1] R aby wzór x = sup g(t)x(t) t [,1] definiował normę w C([, 1]). Przy jakim dodatkowym założeniu o funkcji g norma ta jest słabsza od zwykłej normy w C([, 1]). Co dodatkowo założyć aby obie normy były równoważne. Zadanie 87 Niech x = 1 x(t) t dt, (3) dla dowolnego x C([, 1]). Udowodnić, że wzór (3) definiuje normę w przestrzeni C([, 1]) (całka jest rozumiana w sensie całki niewłściwej). Pokazać, że tak zdefiniowana norma jest słabsza od zwykłej normy w C([, 1]). Zadanie 88 Udowodnić, że każda z podanych norm jest równoważna zwykłej normie w w C 1 ([, 1].) (a) x 1 = x() + sup x (t). t [,1] (b) x 2 = x(1) + sup x (t). t [,1] (c) x 3 = x() + x(1) + sup x (t). t [,1] (d) x 4 = 1 ( 1 (e) x 5 = x(t) dt + sup x (t). t [,1] x(t) dt) sup x (t). t [,1] 13

15 4 Operatory liniowe na przestrzeniach unormowanych Zadanie 89 Niech L(x) = ax dla x R. Obliczyć normę L. Zadanie 9 Niech Λ : R 2 R będzie funkcjonałem określonym wzorem Λ((x, y)) = ax + by. Wyznaczyć Λ. Zadanie 91 Znaleźć normę operatora L : R 2 R 2 określonego wzorem a) L((x, y)) = (x, ), b) L((x, y)) = (x + y, ), c) L((x, y)) = (x y, 2x 2y), d) L((x, y)) = (x, 2x + 3y), e) L((x, y)) = (2x + y, x + y), f) L((x, y)) = (3x y, 2x 3y), jeżeli w dziedzinie i przeciwdziedzinie przyjmujemy normę euklidesową. Zadanie 92 Rozwiązać poprzednie zadanie przyjmując, że w dziedzinie lub przeciwdziedzinie rozpatrywana jest norma (x, y) = x + y. Zadanie 93 Pokazać, że podane wzory definiują operator liniowy i ciągły na każdej z przestrzeni l p (p [1, ]), c, c. W każdym przypadku znaleźć normę tego operatora. a) L((x k )) = (x 1, x 2,..., x l,,,,...). b) L((x k )) = (x 1,, x 2,, x 3,...). c) L((x k )) = (x 2, x 1, x 4, x 3,...). d) L((x k )) = (x k + 2x k+1 ). e) L((x k )) = (2x k x k+1 + 2x k+2 ). Zadanie 94 Pokazać, że operator L określony wzorem ( ) x1 + x x k L((x k )) = k jest operatorem liniowym i ciągłym na każdej z przestrzeni l, c, c. Znaleźć jego normę Zadanie 95 Niech L : l 1 c będzie odwzorowaniem określonym wzorem: ( ) L((x k )) = x n. Pokazać, że L jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym. Znaleźć jego normę. 14 n=k

16 Zadanie 96 Załóżmy, że (a k ) l p (p [, ].) Udowodnić liniowość i ciągłość operatora L : l l p określonego wzorem: Wyznaczyć L. L((x k )) = (a k x k ). (4) Zadanie 97 Pokazać, że jeżeli (a k ) l 2, to wzór (4) określa operator liniowy i ciągły z l 2 w l 1. Ile wynosi norma tego operatora. Zadanie 98 Załóżmy, że 1 p < q. Udowodnić, że odwzorowanie identycznościowe z l p w l q jest ciągłe. Znaleźć jego normę. Zadanie 99 Pokazać, że odwzorowanie L : c c określone wzorem L((x n )) = (x n+1 + x 1 ) jest izomorfizmem. Pokazać, że L i L 1 są ciągłe. Znaleźć ich normę. Zadanie 1 Niech g będzie funkcją ciągłą na [, 1]. Pokazać, ze operator L zdefiniowany na C([, 1]) wzorem jest operatorem liniowym i ciągłym. L(f) = f g Zadanie 11 Załóżmy, że g jest funkcją całkowalną w sensie Riemann a na [, 1]. Pokazać, że operatory zdejmowane wzorem a) L(f)(x) = b) L(f)(x) = są ciągłe. x x f(t)g(t)dt, dla x [, 1]. f(t)g(x t)dt, dla x [, 1]. Zadanie 12 Wyznaczyć normę operatorów z zadania (11) przy założeniu, że g jest funkcją ciągłą nieujemną. Zadanie 13 Pokazać, że operatory z zadania?? są ciągłe jeżeli w C([, 1] rozpatrywać normę Wyznaczyć ich normę. f = 1 f(t) dt. 15

17 Zadanie 14 Niech X, Y będą przestrzeniami unormowanymi nad ciałem R, a L : X Y takim odwzorowaniem, że L(x + y) = L(x) + L(y), dla dowolnych x, y X. Pokazać, że jeżeli L jest odwzorowaniem ciągłym, to jest liniowe. Jeżeli X jest dowolną przestrzenią unormowaną to przestrzeń L(X, X) oznaczamy przez L(X). Zadanie 15 Udowodnić,że jeżeli X jest przestrzenią unormowaną i L 1, L 2 L(X), to L 1 L 2 L(X, X) oraz L 1 L 2 L 1 L 2. Zadanie 16 Załóżmy, że X jest przestrzenią Banacha. Dla dowolnego L L(X), i n N niech: L n = L} L{{ L}, n razy oraz L = Id. Udowodnić, że jeżeli L < 1, to szereg L n jest zbieżny w przestrzeni L(X, Y ) i jego suma jest operatorem liniowym i ciągłym odwracalnym. Jaki jest operator odwrotny do tego operatora? Zadanie 17 Niech X będzie przestrzenią Banacha. Udowodnić, że jeżeli L L(X)) oraz L < 1, to dla dowolnego y X równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie. x L(x) = y Zadanie 18 Udowodnić, że jeżeli φ : [, 1] R jest funkcją całkowalną w sensie Riemanna, taką, że równanie całkowe 1 ma rozwiązanie f C([, 1]). n= φ(t) dt < 1, to dla dowolnej funkcji ciągłej g x f(x) f(x t)φ(t)dt = g(x) Zadanie 19 Niech X, Y będą przestrzeniami unormowanymi nad ciałem R, a L : X Y takim odwzorowaniem, że L(x + y) = L(x) + L(y), dla dowolnych x, y X. Pokazać, że jeżeli L jest odwzorowaniem ciągłym, to jest liniowe. Zadanie 11 Pokazać, że teza zadania 19 nie jest prawdziwa gdy rozpatrywać przestrzenie nad ciałem liczb zespolonych. 16

18 Zadanie 111 Załóżmy, że X, Y są przestrzeniami unormowanymi. Pokazać, że odwzorowanie liniowe L : X Y jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy L 1 (K(, 1)) jest zbiorem otwartym. Zadanie 112 Załóżmy, że X, jest przestrzenią Banacha a Y przestrzenią unormowaną. Pokazać, że odwzorowanie liniowe L : X Y jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy L 1 (K(, 1)) jest zbiorem domkniętym. Zadanie 113 Podać przykład, że w zadaniu 112 założenia, że X, jest przestrzenią Banacha nie można zastąpić założeniem, że X jest przestrzenią unormowaną. Zadanie 114 Niech X będzie przestrzenią c, rozpatrywaną z normą z l 1. Udowodnić, że funkcjonał liniowy Λ określony wzorem Λ((x n )) = nx n nie jest funkcjonałem ciągłym, ale Λ 1 ([ 1, 1]) jest zbiorem domkniętym w X. Pokazać, że Λ 1 (( 1, 1)) nie jest zbiorem otwartym w X. Zadanie 115 Udowodnić, że jeżeli X, Y są przestrzeniami unormowanymi a (L n ) takim ciągiem operatorów liniowych i ciągłych z X w Y, że (a) Ciąg ( L n ) jest ciągiem ograniczonym; (b) Istnieje zbiór gęsty A X taki, że ciąg L n (x) jest zbieżny dla dowolnego x A. Pokazać, że ciąg L n (x) jest zbieżny dla dowolnego x X. Zadanie 116 Załóżmy, że (Λ n ) jest ciągiem funkcjonałów liniowych i ciągłych na ośrodkowej przestrzeni unormowanej X takim, że ciąg norm ( Λ n ) jest ciągiem ograniczonym. Pokazać, że istnieje podciąg (Λ kn ) ciągu (Λ n ). Taki, że dla dowolnego x X istnieje granica Λ(x) = lim n Λ k n (x). Pokazać, że Λ jest funkcjonałem liniowym i ciągłym na X. Zadanie 117 Przy założeniach i oznaczeniach poprzedniego zadania czy zawsze Λ kn Λ. Zadanie 118 Niech X będzie dowolną przestrzenią unormowaną, Y podprzestrzenią X a Λ funkcjonałem liniowym i ciągłym na Y. Pokazać, że jeżeli x Y, to dla dowolnego a K funkcjonał Λ określony na Y (x ) wzorem Λ(y + λx ) = Λ (y) + λa, dla λ K, y Y jest funkcjonałem liniowym i ciągłym. 17

19 Zadanie 119 Udowodnić, że dla niezerowego funkcjonału Λ określonego na przestrzeni unormowanej X nstp. warunki są równoważne (a) Λ jest ciągły; (b) Ker(Λ) = Λ 1 ({}) jest domkniętą podprzestrzenią X; (c) Ker(Λ) nie jest gęstą podprzestrzenią X. 18

20 5 Przestrzenie Hilberta Zadanie 12 Udowodnić, że w nierówności Schwartza zachodzi równość wtedy i tylko wtedy gdy wektory x, y są liniowo niezależne. Zadanie 121 Niech X będzie przestrzenią unitarną i niech x, y, z będą dowolnymi elementami X. Pokazać, że równość x z = x y + y z zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje λ [, 1] takie, że y = λx + (1 λ)z. Zadanie 122 Pokazać, że w przestrzeni unitarnej X równość x y = x y zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy x = lub y = λx przy pewnym λ. Zadanie 123 Udowodnić, że w dowolnej przestrzeni unitarnej zachodzi prawo równoległoboku x + y 2 + x y 2 = 2( x 2 + y 2 ). Pokazać, że w żadnej z przestrzeni c, c, C([, 1]), l p (p [1, ] \ 2 równość ta nie musi zachodzić. Zadanie 124 Udowodnić, że w dowolnej rzeczywistej przestrzeni unitarnej zachodzi równość x, y = 1 4 ( x + y 2 x y 2), a w przestrzeni nad ciałem liczb zespolonych x, y = 1 4 ( x + y 2 x y 2) 1 4 i ( ix + y 2 ix y 2). Zadanie 125 (*) Pokazać, że jeżeli w przestrzeni unormowanej X dla dowolnych x, y X zachodzi prawo równoległoboku, to w X można wprowadzić iloczyn skalarny generujący normę z przestrzeni X. Zadanie 126 Mówimy, że dwa wektory x, y przestrzeni Hilberta są ortogonalne (co zapisujemy x y) jeżeli x, y =. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne: (i) x y, 19

21 (ii) x + λy = x λy dla dowolnej liczby λ, (iii) x + λy x dla dowolnej liczby λ. Zadanie 127 Załóżmy, że {x 1,... x m } są parami ortogonalne. Pokazać, że dla dowolnego x X zachodzi równość: m m x 2 = x, x n 2 + x x n, x x n 2. Zadanie 128 Pokazać, że w przestrzeni Banacha X = C([, 1]) zbiór W = {x X : x(t)dt jest zbiorem wypukłym a dla każdego x W mamy 1 2 inf x < x. x W x(t)dt = 1} Zadanie 129 Podać przykład zbioru wypukłego W w przestrzeni C([, 1]) takiego, że inf x = y x W dla nieskończenie wielu y W. Zadanie 13 Udowodnić, że zbiór {(x 1,... x k ) C k : k x n = 1} jest zbiorem wypukłym i domkniętym w C k. Znaleźć element tego zbioru o najmniejszej normie. Zadanie 131 Niech X będzie przestrzenią unitarną. Udowodnić, że (a) A jest domkniętą podprzestrzenią X; (b) A B B A ; (c) (A B) = A B ; (d) A A dla dowolnych zbiorów A, B X. Zadanie 132 Pokazać, że jeżeli A jest dowolnym podzbiorem przestrzeni Hilberta X, to A jest najmniejszą domkniętą podprzestrzenią liniową X zawierającą A. W szczególności jeżeli E jest podprzestrzenią liniową X, to E = E. 2

22 W zadaniach 133 i 134 symbol dist oznacza odległość danego elementu przestrzeni od podzbioru tej przestrzeni. Zadanie 133 Niech X = L 2 ([ π, π]). Obliczyć w tej przestrzeni dist(f, E). jeżeli E = lin{1, sin t, cos t, sin 2t, cos 2t}, a f(t) = sign(t). Zadanie 134 Niech X będzie przestrzenią Hilberta funkcji całkowalnych z kwadratem na kwadracie [ π, π] [ π, π]. Znaleźć w tej przestrzeni dist(sin(x + y), E) jeżeli E = lin{sin x sin y, cos x cos y, sin x cos y}. 21

23 Rozwiązania niektórych zadań Zadanie?? Udowodnimy, że jeżeli (X, ) jest przestrzenią unormowaną i dim X = ℵ to X nie jest przestrzenią Banacha. Załóżmy nie wprost, że dim X = ℵ i niech {e n } (n N) będzie bazą X. Wówczas X n, gdzie X n = lin{e 1,... e n }, Z zadania 29 wynika, że X n jest domkniętą podprzestrzenią X a więc na podstawie twierdzenia Baire a wnioskujemy, że wynika, że int(x n ) dla pewnego n N. Z zadania 27 wynika, że X n = X co prowadzi do sprzeczności. Zadanie 33 Niech X = {(x n ) X N : (x n ) spełnia warunek Cauchy ego w X}. Wprowadźmy w X relację przyjmując, (x n ) (y n ) lim n x n y n =. Łatwo zauważyć, że jest relacją równoważności w X. Niech X będzie zbiorem wszystkich klas abstrakcji [(x n )] gdzie (x n ) X. W zbiorze X wprowadzamy działania przyjmując [(x n )] + [(y n )] = [(x n + y n )]; λ[(x n )] = [(λx n )]. dla dowolnych [(x n )], [(y n )] X oraz λ K. Jak łatwo zauważyć tak zdefiniowane działanie jest poprawne to znaczy nie zależy od wyboru reprezentantów klas abstrakcji. Zauważmy ponadto, że jeżeli (x n ) X to z nierówności x n x m x n x m zachodzącej dla dowolnych n, m N wynika, że ciąg x n spełnia warunek Cauchy ego w R zatem jest zbieżny. Przyjmijmy [(x n )] = lim n x n. Jeżeli (x n ) ( x n ) to x n x n x n x n zatem ciągi ( x n ) i ( x n ) są zbieżne do tej samej granicy. Z tego wynika, że definicja normy w X jest poprawna i jak łatwo sprawdzić jest normą w X. Zauważmy ponadto, że funkcja L : X X zdefiniowana wzorem L(x) = [(x)] jest włożeniem X w X oraz L(x) = x dla dowolnego x X. Zadanie 34 l) Załóżmy, że x jest dowolną liczbą rzeczywistą. Wówczas (sin kx) l. Udowodnimy, że jeżeli x nie jest wielokrotnością π (tzn. sin x, to (sin kx) c. 22

24 Załóżmy nie wprost, że sin kx g i sin x. Udowodnimy najpierw, że g =. Ponieważ sin 2kx = 2 sin kx cos kx więc w przypadku gdy g dostajemy cos kx 1/2. Ale ponieważ cos 2kx = 2 cos 2 kx 1, więc cos 2kx 1/2 co prowadzi do sprzeczności bo podciąg ciągu nie może być zbieżny do innej granicy niż ciąg. Przypuśćmy więc, że sin kx. Wówczas sin(k + 1)x ale sin(k + 1)x = sin kx cos x + cos kx sin x, zatem cos kx sin x z czego wynika, że albo sin x = albo cos kx. Drugi przypadek jest niemożliwy bo sin 2 kx + cos k nx = 1. Zadanie 34 m) Udowodnimy, że jeżeli φ jest liczbą rzeczywistą taką, że φ/π Q to zbiór wszystkich liczb postaci sin nφ gdzie n N jest gęstym podzbiorem przedziału [ 1, 1]. Wystarczy udowodnić że zbiór liczb zespolonych postaci e inφ gdzie n N jest gęstym podzbiorem okręgu jednostkowego S na płaszczyźnie Gaussa. Jeżeli A jest dowolnym podzbiorem S to piszemy dla dowolnej liczby rzeczywistej ψ piszemy ψ A (mod2π) jeżeli dla pewnego k Z mamy ψ 2kπ A. Zadanie 43 Udowodnimy, że jeżeli p < q to l p l q oraz x p x p. W przypadku gdy q = jest to oczywiste wystarczy. Załóżmy więc założyć, że q <. Jeżeli (x k ) l p, to z warunku koniecznego zbieżności szeregu mamy x k a więc w szczególności x k 1 dla p. w. k. Stąd dla p. w. k. zachodzi nierówność x k q = x k q p x k p x k p (5) dla p. w.k. Z kryterium porównawczego wynika więc, że (x k ) l q. Zauważmy dalej, ze jeżeli (x k ) 1, to x k 1 dal dowolnego k N, zatem z (5) wynika, że (x k ) q 1 Na podstawie zadania 7 wnioskujemy więc, że x q x p dla dowolnego x l p. Zadania 72, 73 Skorzystać z zadania 9. Zadanie 83 Skorzystać z nierówności Schwarza (patrz zadanie 69). Zadanie 81 Niech X n = {x X : x 2 n}. Ponieważ X n = X, więc z twierdzenia Baire a wynika, że dla pewnego n N mamy int(x n ), przy czym domknięcie i wnętrze są brane w przestrzeni (X, 1 ). Inaczej mówiąc istnieje takie x X, że Zadanie 111 Z liniowości operatora L wynika, że dla dowolnego ε > mamy: L 1 (K(, ε)) = εl 1 (K(, 1)), 23

25 oraz L 1 = K(y, ε) = L 1 ({y }) + L 1 (K(, 1). Zatem przeciwobraz dowolnej kuli otwartej a więc również zbioru otwartego jest zbiorem otwartym. Z tego wynika ciągłość L. Zadanie 112 Ponieważ ( ) X = L 1 (Y ) = L 1 K(, n) = L 1 (K(, n)). (6) Ponieważ dla dowolnego r > mamy L 1 (K(, r)) = rl 1 (K(, 1)), więc każdy ze zbiorów występujących po ostaniec równości w (6) jest zbiorem domkniętym. Na podstawie twierdzenia Baire a jeden z tych zbiorów ma wnętrze niepuste, tzn. zawiera pewną kulę. Załóżmy, że K(x, δ) K(, n ). Stąd wynika, że jeżeli x K(x, δ), to L(x) < n. Załóżmy, że x < δ. Wówczas x x K(x, δ), a ponieważ również x K(x, δ), więc L(x) L(x ) + L(x x ) 2n. Pokazaliśmy, więc że jeżeli x < δ, to L(x) < 2n, zatem z założenia x < 1, wynika nierówność L(x) < 2n co dowodzi, że operator L jest operatorem ograniczonym. 24

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi? Zadania z Analizy Funkcjonalnej I - 1 1. Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?. a) X = R, x = arctg x ; b) X = R n, d(x, y) = x 1 y 1 + x 2 y 2 + max i 3 x i y i ;

Bardziej szczegółowo

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi? Zadania z Analizy Funkcjonalnej I - 1 1. Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi? a) X = R, d(x, y) = arctg x y ; b) X = R n, d(x, y) = x 1 y 1 + x 2 y 2 + max i 3 x i

Bardziej szczegółowo

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R) Wykład 2 1 Ciągi Definicja 1.1 (ciąg) Ciągiem w zbiorze X nazywamy odwzorowanie x: N X. Dla uproszczenia piszemy x n zamiast x(n). Przykład 1. x n = n jest ciągiem elementów z przestrzeni R 2. f n (x)

Bardziej szczegółowo

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi M. Beśka, Wstęp do teorii miary, Dodatek 158 10 Dodatek 10.1 Przestrzenie metryczne Niech X będzie niepustym zbiorem. Funkcję d : X X [0, ) spełniającą dla x, y, z X warunki (i) d(x, y) = 0 x = y, (ii)

Bardziej szczegółowo

1 Relacje i odwzorowania

1 Relacje i odwzorowania Relacje i odwzorowania Relacje Jacek Kłopotowski Zadania z analizy matematycznej I Wykazać, że jeśli relacja ρ X X jest przeciwzwrotna i przechodnia, to jest przeciwsymetryczna Zbadać czy relacja ρ X X

Bardziej szczegółowo

1 Ciągłe operatory liniowe

1 Ciągłe operatory liniowe 1 Ciągłe operatory liniowe Załóżmy, że E, F są przestrzeniami unormowanymi. Definicja 1.1. Operator liniowy T : E F nazywamy ograniczonym, jeżeli zbiór T (B) F jest ograniczony dla dowolnego zbioru ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Informacja o przestrzeniach Hilberta Temat 10 Informacja o przestrzeniach Hilberta 10.1 Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarny Niech dana będzie przestrzeń liniowa X. Załóżmy, że każdej parze elementów x, y X została przyporządkowana liczba

Bardziej szczegółowo

1 Przestrzenie Hilberta

1 Przestrzenie Hilberta M. Beśka, Wykład monograficzny, Dodatek 1 1 Przestrzenie Hilberta 1.1 Podstawowe fakty o przestrzeniach Hilberta Niech H będzie przestrzenią liniową nad ciałem liczb rzeczywistych. Określmy odwzorowanie,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów

Bardziej szczegółowo

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1 Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1 1. Która z następujących przestrzeni jest przestrzenią Banacha w normie supremum: C(R); C ogr (R) przestrzeń funkcji ciągłych ograniczonych; C zw (R) przestrzeń funkcji

Bardziej szczegółowo

2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe

2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe 2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe Rozważamy teraz przestrzenie unormowane X skończenie wymiarowe. Załóżmy, że dimx = m. Niech dalej e,e 2,...,e m będzie bazą algebraiczną tej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa SIMR 06/07, Analiza, wykład, 07-0- Przestrzeń wektorowa Przestrzeń wektorowa (liniowa) - przestrzeń (zbiór) w której określone są działania (funkcje) dodawania elementów i mnożenia elementów przez liczbę

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna 1.

Analiza funkcjonalna 1. Analiza funkcjonalna 1. Wioletta Karpińska Semestr letni 2015/2016 0 Bibliografia [1] Banaszczyk W., Analiza matematyczna 3. Wykłady. (http://math.uni.lodz.pl/ wbanasz/am3/) [2] Birkholc A., Analiza matematyczna.

Bardziej szczegółowo

Teoria miary i całki

Teoria miary i całki Teoria miary i całki Spis treści 1 Wstęp 3 2 lgebra zbiorów 5 3 Pierścienie, ciała, σ ciała zbiorów. 7 3.1 Definicja pierścienia ciała i σ ciała............... 7 3.2 Pierścień, ciało i σ ciało generowane

Bardziej szczegółowo

O pewnych klasach funkcji prawie okresowych (niekoniecznie ograniczonych)

O pewnych klasach funkcji prawie okresowych (niekoniecznie ograniczonych) (niekoniecznie ograniczonych) Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Będlewo, 25-30 maja 2015 Funkcje prawie okresowe w sensie Bohra Definicja Zbiór E R nazywamy względnie

Bardziej szczegółowo

Zadania do Rozdziału X

Zadania do Rozdziału X Zadania do Rozdziału X 1. 2. Znajdź wszystkie σ-ciała podzbiorów X, gdy X = (i) {1, 2}, (ii){1, 2, 3}. (b) Znajdź wszystkie elementy σ-ciała generowanego przez {{1, 2}, {2, 3}} dla X = {1, 2, 3, 4}. Wykaż,

Bardziej szczegółowo

Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki.

Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki. 3. Funkcje borelowskie. Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki. (1): Jeśli zbiór Y należy do rodziny F, to jego dopełnienie X

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory. 1.1 Kiedy {a} = {b, c}? (tzn. podać warunki na a, b i c) 1.2 Udowodnić, że A {A} A =.

1 Zbiory. 1.1 Kiedy {a} = {b, c}? (tzn. podać warunki na a, b i c) 1.2 Udowodnić, że A {A} A =. 1 Zbiory 1.1 Kiedy {a} = {b, c}? (tzn. podać warunki na a, b i c) 1.2 Udowodnić, że A {A} A =. 1.3 Pokazać, że jeśli A, B oraz (A B) (B A) = C C, to A = B = C. 1.4 Niech {X t } będzie rodziną niepustych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5 Dystrybucje Marcin Orchel Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Dystrybucje................................... 1 1.2 Pochodna dystrybucyjna............................ 3 1.3 Przestrzenie...................................

Bardziej szczegółowo

F t+ := s>t. F s = F t.

F t+ := s>t. F s = F t. M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 1 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Przestrzeń probabilistyczna z filtracją Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną i niech F = {F t } t 0 będzie rodziną

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista.

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista. Literatura P. Billingsley, Miara i prawdopodobieństwo, PWN, Warszawa 1997, P. R. Halmos, Measure theory, Springer-Verlag, 1994, W, Kołodziej, naliza matematyczna, PWN, Warszawa 1978, S. Łojasiewicz, Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informacja o przestrzeniach Sobolewa

Informacja o przestrzeniach Sobolewa Wykład 11 Informacja o przestrzeniach Sobolewa 11.1 Definicja przestrzeni Sobolewa Niech R n będzie zbiorem mierzalnym. Rozważmy przestrzeń Hilberta X = L 2 () z iloczynem skalarnym zdefiniowanym równością

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. 1. Ciągi

Analiza matematyczna. 1. Ciągi Analiza matematyczna 1. Ciągi Definicja 1.1 Funkcję a: N R odwzorowującą zbiór liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych nazywamy ciągiem liczbowym. Wartość tego odwzorowania w punkcie n nazywamy n

Bardziej szczegółowo

Robert Kowalczyk. Zbiór zadań z teorii miary i całki

Robert Kowalczyk. Zbiór zadań z teorii miary i całki Robert Kowalczyk Zbiór zadań z teorii miary i całki 2 Zadanie 1 Pokazać, że poniższe dwie definicje σ-ciała M są równoważne: (i) Rodzinę M podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ-ciałem jeżeli zachodzą następujące

Bardziej szczegółowo

Teoria miary. WPPT/Matematyka, rok II. Wykład 5

Teoria miary. WPPT/Matematyka, rok II. Wykład 5 Teoria miary WPPT/Matematyka, rok II Wykład 5 Funkcje mierzalne Niech (X, F) będzie przestrzenią mierzalną i niech f : X R. Twierdzenie 1. NWSR 1. {x X : f(x) > a} F dla każdego a R 2. {x X : f(x) a} F

Bardziej szczegółowo

1 Elementy analizy funkcjonalnej

1 Elementy analizy funkcjonalnej M. Beśka, Dodatek 1 1 Elementy analizy funkcjonalnej 1.1 Twierdzenia o reprezentacji Zaczniemy od znanego twierdzenia Riesza Twierdzenie 1.1 (Riesz) Niech będzie zwartą przestrzenią metryczną i załóżmy,

Bardziej szczegółowo

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = :

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = : 4. Zbiory borelowskie. Zbiór wszystkich podzbiorów liczb naturalnych będziemy oznaczali przez ω. Najmniejszą topologię na zbiorze ω, w której zbiory {A ω : x A ω \ y}, gdzie x oraz y są zbiorami skończonymi,

Bardziej szczegółowo

Analiza I.2*, lato 2018

Analiza I.2*, lato 2018 Analiza I.2*, lato 218 Marcin Kotowski 14 czerwca 218 Zadanie 1. Niech x (, 1) ma rozwinięcie binarne.x 1 x 2.... Niech dla x, 1: oraz f() = f(1) =. Pokaż, że f: f(x) = lim sup n (a) przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

zbiorów domkniętych i tak otrzymane zbiory domknięte ustawiamy w ciąg. Oznaczamy

zbiorów domkniętych i tak otrzymane zbiory domknięte ustawiamy w ciąg. Oznaczamy 5. Funkcje 1 klasy Baire a. Pod koniec XIX i początkiem XX wieku kilku matematyków zajmowało się problemami dotyczącymi klasyfikacji funkcji borelowskich: między innymi R. Baire, E. Borel, H. Lebesgue

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji Rozdział 6 Ciągłość 6.1 Granica funkcji Podamy najpierw dwie definicje granicy funkcji w punkcie i pokażemy ich równoważność. Definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie. Niech f : X R, gdzie X R oraz

Bardziej szczegółowo

19 Własności iloczynu skalarnego: norma, kąt i odległość

19 Własności iloczynu skalarnego: norma, kąt i odległość 19 Własności iloczynu skalarnego: norma, kąt i odległość Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową z iloczynem skalarnym.,.. Definicja 19.1 Normą (długością) wektora v V nazywamy liczbę v = v, v. Uwaga 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp do topologii Ćwiczenia

Wstęp do topologii Ćwiczenia Wstęp do topologii Ćwiczenia Spis treści Przestrzeń metryczna, metryka 2 Kule w przestrzeni metrycznej 2 3 Zbieżność w przestrzeniach metrycznych 4 4 Domknięcie, wnętrze i brzeg 6 5 Zbiory gęste, brzegowe

Bardziej szczegółowo

Temperatura w atmosferze (czy innym ośrodku) jako funkcja dł. i szer. geogr. oraz wysokości.

Temperatura w atmosferze (czy innym ośrodku) jako funkcja dł. i szer. geogr. oraz wysokości. Własności Odległości i normy w Będziemy się teraz zajmować funkcjami od zmiennych, tzn. określonymi na (iloczyn kartezja/nski egzemplarzy ). Punkt należący do będziemy oznaczać jako Przykł. Wysokość terenu

Bardziej szczegółowo

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 2 Rodziny zbiorów 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów Niech X będzie niepustym zbiorem. Rodzinę indeksowaną zbiorów {A i } i I 2 X nazywamy rozbiciem zbioru X

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna I. Ryszard Szwarc

Analiza funkcjonalna I. Ryszard Szwarc Analiza funkcjonalna I Ryszard Szwarc Wrocław 2010 2 Spis treści 1 Przestrzenie unormowane 3 1.1 Dodatek.............................. 13 2 Operatory liniowe 15 3 Przestrzenie Hilberta 26 3.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

(b) Suma skończonej ilości oraz przekrój przeliczalnej ilości zbiorów typu G α

(b) Suma skończonej ilości oraz przekrój przeliczalnej ilości zbiorów typu G α FUNKCJE BORELOWSKIE Rodzinę F podzbiorów zbioru X (tzn. F X) będziemy nazywali ciałem gdy spełnione są warunki: (1) Jeśli zbiór Y F, to dopełnienie X \ Y też należy do rodziny F. (2) Jeśli S F jest skończoną

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe

Przestrzenie wektorowe Rozdział 4 Przestrzenie wektorowe Rozważania dotyczące przestrzeni wektorowych rozpoczniemy od kilku prostych przykładów. Przykład 4.1. W przestrzeni R 3 = {(x, y, z) : x, y, z R} wprowadzamy dwa działania:

Bardziej szczegółowo

G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28

G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28 G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28 1.9 Zadania 1.9.1 Niech R będzie pierścieniem zbiorów. Zauważyć, że jeśli A, B R to A B R i A B R. Sprawdzić, że (R,, ) jest także pierścieniem w sensie

Bardziej szczegółowo

9 Przekształcenia liniowe

9 Przekształcenia liniowe 9 Przekształcenia liniowe Definicja 9.1. Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem F. Przekształceniem liniowym nazywamy funkcję ϕ : V W spełniającą warunek (LM) v1,v 2 V a1,a 2

Bardziej szczegółowo

7. Miara, zbiory mierzalne oraz funkcje mierzalne.

7. Miara, zbiory mierzalne oraz funkcje mierzalne. 7. Miara, zbiory mierzalne oraz funkcje mierzalne. Funkcję rzeczywistą µ nieujemną określoną na ciele zbiorów S będziemy nazywali miarą, gdy dla dowolnego ciągu A 0, A 1,... zbiorów rozłącznych należących

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Dzedzej. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2013

Zdzisław Dzedzej. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2013 Zdzisław Dzedzej Politechnika Gdańska Gdańsk, 2013 1 PODSTAWY 2 3 Definicja. Przestrzeń metryczna (X, d) jest zwarta, jeśli z każdego ciągu {x n } w X można wybrać podciąg zbieżny {x nk } w X. Ogólniej

Bardziej szczegółowo

Definicja odwzorowania ciągłego i niektóre przykłady

Definicja odwzorowania ciągłego i niektóre przykłady Odwzorowania Pojęcie odwzorowania pomiędzy dwoma zbiorami było już definiowane, ale dawno, więc nie od rzeczy będzie przypomnieć, że odwzorowaniem nazywamy sposób przyporządkowania (niekoniecznie każdemu)

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Ostatnie zmiany 23.05.2009 r. 1. Niech F będzie podciałem ciała K i niech n N. Pokazać, że niepusty liniowo niezależny podzbiór S przestrzeni F n jest także

Bardziej szczegółowo

Wykłady... b i a i. i=1. m(d k ) inf

Wykłady... b i a i. i=1. m(d k ) inf Wykłady... CŁKOWNIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH Zaczniemy od konstrukcji całki na przedziale domkniętym. Konstrukcja ta jest, w gruncie rzeczy, powtórzeniem definicji całki na odcinku domkniętym w R 1. Przedziałem

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Stwierdzenie 1. X spełnia warunek Borela wtedy i tylko wtedy, gdy każda scentrowana rodzina zbiorów domkniętych ma niepusty przekrój.

Wykład 10. Stwierdzenie 1. X spełnia warunek Borela wtedy i tylko wtedy, gdy każda scentrowana rodzina zbiorów domkniętych ma niepusty przekrój. Wykład 10 Twierdzenie 1 (Borel-Lebesgue) Niech X będzie przestrzenią zwartą Z każdego pokrycia X zbiorami otwartymi można wybrać podpokrycie skończone Dowód Lemat 1 Dla każdego pokrycia U przestrzeni ośrodkowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Krzysztof Frączek Analiza Matematyczna II Wykład dla studentów II roku kierunku informatyka Toruń 2009 Spis treści 1 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

7 Twierdzenie Fubiniego

7 Twierdzenie Fubiniego M. Beśka, Wstęp do teorii miary, wykład 7 19 7 Twierdzenie Fubiniego 7.1 Miary produktowe Niech i będą niepustymi zbiorami. Przez oznaczmy produkt kartezjański i tj. zbiór = { (x, y : x y }. Niech E oraz

Bardziej szczegółowo

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B 1. Dla macierzy a) A = b) A = c) A = d) A = 3 1 + i 1 i i i 0 i i 0 1 + i 1 i 0 0 0 0 1 0 1 0 1 + i 1 i Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: A, X = B. Obliczyć pierwiaski z macierzy: A =

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 23 października 2018 Definicja iloczynu skalarnego Definicja Iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej R n nazywamy odwzorowanie ( ) : R n R n R spełniające

Bardziej szczegółowo

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne.

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne. Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne. pytania teoretyczne:. Co to znaczy, że wektory v, v 2 i v 3

Bardziej szczegółowo

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X.

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X. 1 σ-ciała Definicja 1.1 (σ - ciało) σ - ciałem (σ - algebrą) w danym zbiorze X (zwanym przestrzenią) nazywamy rodzinę M pewnych podzbiorów zbioru X, spełniającą trzy warunki: 1 o M; 2 o jeśli A M, to X

Bardziej szczegółowo

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P,

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P, Wykłady ostatnie CAŁKA LBSGU A Zasadnicza różnica koncepcyjna między całką Riemanna i całką Lebesgue a polega na zamianie ról przestrzeni wartości i przestrzeni argumentów przy konstrukcji sum górnych

Bardziej szczegółowo

R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} },

R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} }, nazywa- Definicja 1. Przestrzenią liniową R n my zbiór wektorów R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} }, z określonymi działaniami dodawania wektorów i mnożenia wektorów przez liczby rzeczywiste.

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń

Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń Leszek Skrzypczak 1. Niech E = {x [0, 1] : x = k 2 n k = 1, 2,... 2 n, n = 1, 2, 3,...} Wówczas: (a) Dla dowolnych liczb wymiernych p, q [0,

Bardziej szczegółowo

1 Przestrzenie metryczne

1 Przestrzenie metryczne 1 Przestrzenie metryczne Definicja 1.1 (metryka) Niech będzie niepustym zbiorem. Funkcję d: R + nazywamy metryką, jeśli spełnia warunki: 1 o d(x, y) = d(y, x) (symetria) 2 o d(x, y) + d(y, z) d(x, z) (nierówność

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Przestrzeń Hilberta

Wykład 1. Przestrzeń Hilberta Wykład 1. Przestrzeń Hilberta Sygnały. Funkcje (w języku inżynierów - sygnały) które będziemy rozważali na tym wykładzie będą kilku typów Sygnały ciągłe (analogowe). ) L (R) to funkcje na prostej spełniające

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie spektralne

Twierdzenie spektralne Twierdzenie spektralne Algebrę ograniczonych funkcji borelowskich na K R będziemy oznaczać przez B (K). Spektralnym rozkładem jedności w przestrzeni Hilberta H nazywamy odwzorowanie, które każdemu zbiorowi

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

Topologia I*, jesień 2012 Zadania omawiane na ćwiczeniach lub zadanych jako prace domowe, grupa 1 (prowadzący H. Toruńczyk).

Topologia I*, jesień 2012 Zadania omawiane na ćwiczeniach lub zadanych jako prace domowe, grupa 1 (prowadzący H. Toruńczyk). Topologia I*, jesień 2012 Zadania omawiane na ćwiczeniach lub zadanych jako prace domowe, grupa 1 (prowadzący H. Toruńczyk). Zadania w dużej mierze pochodzą z zestawu zadań w rozdziale 8 skryptu autorów

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie metryczne. Elementy Topologii. Zjazd 2. Elementy Topologii

Przestrzenie metryczne. Elementy Topologii. Zjazd 2. Elementy Topologii Zjazd 2 Przestrzenia metryczna (X, d) nazywamy parę złożona ze zbioru X i funkcji d : X X R, taka, że 1 d(x, y) 0 oraz d(x, y) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = y, 2 d(x, y) = d(y, x), 3 d(x, z) d(x, y)

Bardziej szczegółowo

1 + iϕ n. = cos ϕ + i sin ϕ. e n z n n n. c M n z n, c n z Mn.

1 + iϕ n. = cos ϕ + i sin ϕ. e n z n n n. c M n z n, c n z Mn. WRAiT 2 #1 1. Dla jakich a C ciągi o wyrazach na n, a n 1 + a n, an /n, są zbieżne? 2. Wykaż zbieżność i znajdź granice ciągów n a k, a n 1 + a 2n ( a < 1), a n 1 + a 2n ( a > 1), 1 n 3. Dla danego ϕ R

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bobiński. Wykład monograficzny Programowanie Liniowe i Całkowitoliczbowe

Grzegorz Bobiński. Wykład monograficzny Programowanie Liniowe i Całkowitoliczbowe Grzegorz Bobiński Wykład monograficzny Programowanie Liniowe i Całkowitoliczbowe Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2012 Spis treści Notacja 1 1 Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH RZECZYWISTYCH Definicja 1. Niech A będzie dowolnym niepustym zbiorem. Metryką w zbiorze A nazywamy funkcję rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji f : R R

Ciągłość funkcji f : R R Ciągłość funkcji f : R R Definicja 1. Otoczeniem o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O(x 0, δ) := (x 0 δ, x 0 + δ). Otoczeniem prawostronnym o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O +

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu Analiza 4

Notatki do wykładu Analiza 4 Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego Grzegorz Plebanek Notatki do wykładu Analiza 4 Rozdział I: Funkcje na przestrzeniach metrycznych Wrocław 2004 O skrypcie Skrypt ten, traktowany łącznie

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa. 1. Macierze.

Algebra liniowa. 1. Macierze. Algebra liniowa 1 Macierze Niech m oraz n będą liczbami naturalnymi Przestrzeń M(m n F) = F n F n będącą iloczynem kartezjańskim m egzemplarzy przestrzeni F n z naturalnie określonymi działaniami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych Temat 7 Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych Rozważmy płaski obszar R 2 ograniczony krzywą. la równania Laplace a (Poissona) stawia się trzy podstawowe zagadnienia brzegowe. Zagadnienie irichleta

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Układy równań i równania wyższych rzędów

Układy równań i równania wyższych rzędów Rozdział Układy równań i równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych zwyczajnych Wprowadzenie W poprzednich paragrafach zajmowaliśmy się równaniami różniczkowymi y = f(x, y), których rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone Stwierdzić kiedy kwadrat liczby zespolonej jest liczbą. (i) rzeczywistą, (ii) ujemną, (iii) tylko urojoną?

1. Liczby zespolone Stwierdzić kiedy kwadrat liczby zespolonej jest liczbą. (i) rzeczywistą, (ii) ujemną, (iii) tylko urojoną? 1. Liczby zespolone 1.1. Stwierdzić kiedy kwadrat liczby zespolonej jest liczbą (i) rzeczywistą, (ii) ujemną, (iii) tylko urojoną? 1.2. Doprowadzić do postaci a + ib liczby zespolone (i) (1 13i)/(1 3i),

Bardziej szczegółowo

1 Określenie pierścienia

1 Określenie pierścienia 1 Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna Wykłady

Analiza funkcjonalna Wykłady Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Analiza funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u W ) Rzeczywiście U W jest podprzetrzenią przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Ośrodkowość procesów, proces Wienera. Ośrodkowość procesów, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski,

Ośrodkowość procesów, proces Wienera. Ośrodkowość procesów, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136 27 luty, 2012 Ośrodkowość procesów Dalej zakładamy, że (Ω, Σ, P) jest zupełną przestrzenią miarową. Definicja.

Bardziej szczegółowo

Zajmijmy się najpierw pierwszym równaniem. Zapiszmy je w postaci trygonometrycznej, podstawiając z = r(cos ϕ + i sin ϕ).

Zajmijmy się najpierw pierwszym równaniem. Zapiszmy je w postaci trygonometrycznej, podstawiając z = r(cos ϕ + i sin ϕ). Zad (0p) Zaznacz na płaszczyźnie zespolonej wszystkie z C, które spełniają równanie ( iz 3 z z ) Re [(z + 3) ( z 3) = 0 Szukane z C spełniają: iz 3 = z z Re [(z + 3) ( z 3) = 0 Zajmijmy się najpierw pierwszym

Bardziej szczegółowo

Liga zadaniowa Seria I, 2014/2015, Piotr Nayar, Marta Strzelecka

Liga zadaniowa Seria I, 2014/2015, Piotr Nayar, Marta Strzelecka Seria I, 04/05, Piotr Nayar, Marta Strzelecka Pytania dotyczące zadań prosimy kierować do Piotra Nayara na adres: nayar@mimuw.edu.pl. Rozwiązania można przesyłać Marcie Strzeleckiej na adres martast@mimuw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone Zadanie 1.1. Przedstawić w postaci a + ib, a, b R, następujące liczby zespolone (1) 1 i (2) (5)

1. Liczby zespolone Zadanie 1.1. Przedstawić w postaci a + ib, a, b R, następujące liczby zespolone (1) 1 i (2) (5) . Liczby zespolone Zadanie.. Przedstawić w postaci a + ib, a, b R, następujące liczby zespolone () i +i, () 3i, (3) ( + i 3) 6, (4) (5) ( +i ( i) 5, +i 3 i ) 4. Zadanie.. Znaleźć moduł i argument główny

Bardziej szczegółowo

O pewnych związkach teorii modeli z teorią reprezentacji

O pewnych związkach teorii modeli z teorią reprezentacji O pewnych związkach teorii modeli z teorią reprezentacji na podstawie referatu Stanisława Kasjana 5 i 12 grudnia 2000 roku 1. Elementy teorii modeli Będziemy rozważać język L składający się z przeliczalnej

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna / Witold Kołodziej. wyd Warszawa, Spis treści

Analiza matematyczna / Witold Kołodziej. wyd Warszawa, Spis treści Analiza matematyczna / Witold Kołodziej. wyd. 5. - Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 1. Podstawowe pojęcia mnogościowe 13 1. Zbiory 13 2. Działania na zbiorach 14 3. Produkty kartezjańskie 15 4. Relacje

Bardziej szczegółowo

2. Definicja pochodnej w R n

2. Definicja pochodnej w R n 2. Definicja pochodnej w R n Niech będzie dana funkcja f : U R określona na zbiorze otwartym U R n. Pochodną kierunkową w punkcie a U w kierunku wektora u R n nazywamy granicę u f(a) = lim t 0 f(a + tu)

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Funkcją tworzącą momenty (transformatą Laplace a) zmiennej losowej X nazywamy funkcję M X (t) := Ee tx, t R. 1. Oblicz funkcję tworzącą momenty zmiennych o

Bardziej szczegółowo

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Ciąg liczbowy Link Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy każdą funkcję a która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R a : N R. Tradycyjnie wartość a(n)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna II Ryszard Szwarc

Analiza funkcjonalna II Ryszard Szwarc Analiza funkcjonalna II Ryszard Szwarc Wykład prowadzony w semestrze letnim 28 Opracowany na podstawie notatek Wiktora Malinowskiego Wrocław 21 2 Analiza funkcjonalna II Spis treści 1 Operatory ograniczone

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 1 /Geodezja i kartografia I/

Matematyka z el. statystyki, # 1 /Geodezja i kartografia I/ Matematyka z el. statystyki, # 1 /Geodezja i kartografia I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a, bud. Agro

Bardziej szczegółowo

Zastosowania twierdzeń o punktach stałych

Zastosowania twierdzeń o punktach stałych 16 kwietnia 2016 Abstrakt Niech X będzie przestrzenią topologiczną. Ustalmy odwzorowanie ciągłe f : X X. Twierdzeniem o punkcie stałym nazywamy prawdę matematyczną postulującą pod pewnymi warunkami istnienie

Bardziej szczegółowo

Kurs wyrównawczy - teoria funkcji holomorficznych

Kurs wyrównawczy - teoria funkcji holomorficznych Kurs wyrównawczy - teoria funkcji holomorficznych wykład 1 Gniewomir Sarbicki 15 lutego 2011 Struktura ciała Zbiór par liczb rzeczywistych wyposażamy w działania: { + : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)

Bardziej szczegółowo

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja)

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja) Matematyka II Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 208/209 wykład 3 (27 maja) Całki niewłaściwe przedział nieograniczony Rozpatrujemy funkcje ciągłe określone na zbiorach < a, ),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Szeregi liczbowe. 5.1 Szeregi liczbowe. Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy (a n ) n=1.

Rozdział 5. Szeregi liczbowe. 5.1 Szeregi liczbowe. Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy (a n ) n=1. Rozdział 5 Szeregi liczbowe 5. Szeregi liczbowe Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy ( ). Ciąg (s n ) określony wzorem s n = n a j, n N, nazywamy ciągiem sum częściowych ciągu

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

O zastosowaniach twierdzeń o punktach stałych

O zastosowaniach twierdzeń o punktach stałych O zastosowaniach twierdzeń o punktach stałych Marcin Borkowski Streszczenie Wszyscy znamy twierdzenie Banacha o kontrakcji czy twierdzenie Brouwera o punkcie stałym. Stosunkowo rzadko jednak mamy okazję

Bardziej szczegółowo

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej Wykład 2 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej czȩść II (opracował: Piotr Nayar) Definicja 2.. Niech (E, E) bȩdzie przestrzenia mierzalna i niech λ : E

Bardziej szczegółowo

Topologia - Zadanie do opracowania. Wioletta Osuch, Magdalena Żelazna, Piotr Kopyrski

Topologia - Zadanie do opracowania. Wioletta Osuch, Magdalena Żelazna, Piotr Kopyrski Topologia - Zadanie do opracowania Wioletta Osuch, Magdalena Żelazna, Piotr Kopyrski 5 grudnia 2013 Zadanie 1. (Topologie na płaszczyźnie) Na płaszczyźnie R 2 rozważmy następujące topologie: a) Euklidesową

Bardziej szczegółowo