Statystyka i eksploracja danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka i eksploracja danych"

Transkrypt

1 Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja danych Repetytorium z teorii prawdopodobieństwa Adam Jakubowski UMK Toruń 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Spis treści Wstęp 1 1 Charakterystyki zmiennych losowych 3 Słowniczek teorii prawdopodobieństwa Rozkład i dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych Mediana i kwantyle Klasyfikacja rozkładów na prostej 7 Rozkłady dyskretne Rozkłady absolutnie ciągłe Przykłady Rozkłady wielowymiarowe 11 Wektory losowe Rozkłady łączne a rozkłady brzegowe Niezależność stochastyczna 13 Niezależność Kryteria niezależności Niezależność zdarzeń Całka iloczynu niezależnych zmiennych losowych Charakterystyki wektorów losowych 17 Korelacja Wartość oczekiwana i macierz kowariancji i

4 ii Spis treści 6 Istnienie procesów stochastycznych 21 Schemat Bernoullego Funkcje Rademachera Rozwinięcia dwójkowe Idea ogólna Prawa wielkich liczb 23 Słabe prawo wielkich liczb Markowa Mocne prawo wielkich liczb Centralne twierdzenie graniczne 25 Twierdzenie de Moivre a-laplace a Centralne twierdzenie graniczne O przestrzeniach Hilberta 27 Przestrzenie prehilbertowskie Twierdzenia o rzucie ortogonalnym Literatura 31

5 Wstęp Suplement do wykładu Statystyka i eksploracja danych gromadzi podstawowe definicje i rezultaty z teorii prawdopodobieństwa, w zakresie niezbędnym do zrozumienia treści przekazywanych podczas wykładu. Materiał zawarty w Suplemencie będzie omawiany i ilustrowany przykładami rachunkowymi i liczbowymi oraz zadaniami podczas zajęć wyrównawczych prowadzonych równolegle do wykładu w semestrze zimowym. W trakcie egzaminu milcząco będę zakładał, że zdający ten materiał znają. Tylko w ten sposób będzie możliwe zrealizowanie bardziej ambitnego programu przedmiotu Statystyka i eksploracja danych. Adam Jakubowski 1

6 2 Wstęp

7 1. Charakterystyki zmiennych losowych Słowniczek teorii prawdopodobieństwa 1.1 Definicja Przestrzenią probabilistyczną nazywamy trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω jest zbiorem zdarzeń elementarnych (inaczej: elementy ω zbioru Ω nazywamy zdarzeniami elementarnymi). F jest σ-algebrą podzbiorów zbioru Ω. Elementy F nazywamy zdarzeniami. P : F [0, 1] jest prawdopodobieństwem na (Ω, F). 1.2 Uwaga Stwierdzenie F jest σ-algebrą oznacza, że: 1. F, Ω F. 2. Jeżeli A F, to również A c F. 3. Jeżeli A 1, A 2,... F, to j=1 A j F. 1.3 Uwaga Stwierdzenie P : F [0, 1] jest prawdopodobieństwem oznacza, że: 1. P (Ω) = Jeżeli A 1, A 2,..., są parami rozłączne, to P ( A j ) = P (A j ). j=1 j=1 (prawdopodobieństwo jest σ- addytywne). 1.4 Definicja Zmienną losową na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P ) nazywamy funkcję X : Ω IR 1 o własności X 1 ((, u]) F, u IR 1. 3

8 4 1. Charakterystyki zmiennych losowych 1.5 Uwaga Będziemy używać równoważnych zapisów X 1 ((, u]) = {ω ; X(ω) (, u]} = {ω ; X(ω) u} = {X u}. 1.6 Uwaga Jeżeli X jest zmienną losową na (Ω, F, P ), to określone są prawdopodobieństwa P (X > u) = P ({ω ; X(ω) > u}), u IR 1, a także prawdopodobieństwa P (X u) = P ({ω ; X(ω) u}), u IR 1, Rozkład i dystrybuanta zmiennej losowej 1.7 Definicja Rozkładem zmiennej losowej X nazywamy prawdopodobieństwo P X na IR 1 zadane na odcinkach wzorem P X ((a, b]) := P (a < X b) = P ({ω ; X(ω) (a, b]}). 1.8 Uwaga P X ((a, b]) = P X ((, b]) P X ((, a]). 1.9 Definicja Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję F X : IR 1 [0, 1] zadaną wzorem F X (x) = P (X x), x IR Uwaga Dystrybuanta zmiennej losowej jest w istocie funkcją rozkładu zmiennej losowej. Dlatego wystarczy badać tylko dystrybuanty rozkładów na IR Definicja Prawdopodobieństwa na IR 1 nazywamy rozkładami (lub rozkładami prawdopodobieństwa) na IR Definicja Dystrybuantą rozkładu (prawdopodobieństwa) µ na IR 1 nazywamy funkcję F µ : IR 1 [0, 1] zadaną wzorem F µ (x) = µ((, x]), x IR Uwaga Jeżeli µ jest rozkładem na IR 1, to fakt, że zmienna losowa X ma rozkład µ zapisujemy często w postaci X µ Twierdzenie Niech µ i ν będą rozkładami na IR 1. Jeżeli F µ = F ν, to µ = ν.

9 Wartość oczekiwana zmiennej losowej Twierdzenie Niech µ będzie rozkładem na IR 1. Dystrybuanta F µ ma następujące własności: 1. F µ jest funkcją niemalejącą; 2. F µ jest prawostronnie ciągła; 3. lim x F µ (x) = 0, lim x + F µ (x) = Definicja Dystrybuantą nazywamy funkcję F : IR 1 [0, 1] spełniającą warunki z poprzedniego twierdzenia Twierdzenie Niech F będzie dystrybuantą. Istnieje dokładnie jeden rozkład µ na IR 1 taki, że F = F µ. Wartość oczekiwana zmiennej losowej 1.18 Definicja Wartością oczekiwaną nieujemnej zmiennej losowej X nazywamy całkę EX := + 0 P (X > u) du [0, + ] Uwaga Niech f będzie funkcją o wartościach rzeczywistych. Częścią dodatnią f + (ujemną f ) funkcji f nazywamy złożenie tej funkcji z funkcją h + (x) = 0 x (z funkcją h (x) = 0 ( x)) Definicja Niech X będzie zmienna losową i niech EX + < + i EX < + (tzn. X jest całkowalna). Wartością oczekiwaną zmiennej losowej X nazywamy (całkę) EX := EX + EX (, + ) Twierdzenie Wartość oczekiwana nieujemnych zmiennych losowych ma następujące własności. 1. Jeżeli 0 X Y, to EX EY. 2. Jeżeli X 0, to EX = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy P (X > 0) = Jeżeli X, Y 0 i a, b IR +, to E(aX + by ) = aex + bey Twierdzenie Wartość oczekiwana całkowalnych zmiennych losowych ma następujące własności.

10 6 1. Charakterystyki zmiennych losowych 1. Jeżeli X jest całkowalna, to P ( X = + ) = Jeżeli X, Y są całkowalne i a, b IR 1, to całkowalna jest zmienna ax + by i ma miejsce równość E(aX + by ) = aex + bey. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych 1.23 Definicja Momentem absolutnym rzędu p > 0 zmiennej losowej X nazywamy liczbę m p = m p (X) = E X p Definicja Wariancją całkowalnej z kwadratem zmiennej losowej X nazywamy liczbę D 2 (X) = Var (X) := E(X EX) 2 = EX 2 (EX) Definicja Odchyleniem standardowym całkowalnej z kwadratem zmiennej losowej X nazywamy liczbę D(X) := Var (X) = E(X EX) 2. Mediana i kwantyle 1.26 Definicja Medianą zmiennej losowej X (właściwie: rozkładu zmiennej losowej) nazywamy taką liczbę x 1/2, że P (X x 1/2 ) 1/2, P (X x 1/2 ) 1/ Definicja Kwantylem rzędu p, p (0, 1), rozkładu zmiennej losowej X nazywamy taką liczbę x p, że P (X x p ) p, P (X x p ) 1 p Zadanie Przypuśćmy, że znamy dystrybuantę F X zmiennej losowej X. Jak znaleźć medianę i kwantyle tej zmiennej?

11 2. Klasyfikacja rozkładów na prostej Rozkłady dyskretne 2.1 Definicja Zmienna losowa X ma rozkład dyskretny, jeśli istnieją liczby x 1, x 2,... IR 1 i prawdopodobieństwa p 1, p 2,... 0, j=1 p j = 1, takie, że P (X = x j ) = p j, j = 1, 2, Fakt Jeżeli X ma rozkład dyskretny, to dla dowolnej funkcji f : IR 1 IR 1 Ef(X) = f(x i )P (X = x i ) = f(x i )p i, i=1 i=1 przy czym całka istnieje dokładnie wtedy, gdy i=1 f(x i ) p i < Fakt P X {x} = P (X = x) > 0 wtedy i tylko wtedy, gdy dystrybuanta F X ma skok w punkcie x i F X (x) F X (x ) = P (X = x). Dowód. Rozkłady absolutnie ciągłe 2.4 Definicja Zmienna losowa X ma rozkład absolutnie ciągły o gęstości p(x), jeśli dla każdych a < b P (a < X b) = b (Wtedy p(x) 0 l-prawie wszędzie i p(x) dx = 1). a p(x) dx. 2.5 Fakt Gęstość rozkładu absolutnie ciągłego jest wyznaczona jednoznacznie z dokładnością do równości l-prawie wszędzie. 2.6 Uwaga Można pokazać, że każda dystrybuanta F jest prawie wszędzie różniczkowalna i pochodna F (określona l-prawie wszędzie) spełnia warunek F (x) F (x) dx. (,x] 7

12 8 2. Klasyfikacja rozkładów na prostej Może się więc zdarzyć, że IR 1 F (x) dx < 1 (przykład!). Jeżeli IR 1 F (x) dx = 1, to rozkład odpowiadający dystrybuancie F jest absolutnie ciągły z gęstością p(x) = F (x). 2.7 Fakt Jeżeli X ma rozkład absolutnie ciągły o gęstości p(x), to dla dowolnej funkcji borelowskiej f : IR 1 IR 1 Ef(X) = + f(x)p(x) dx, przy czym całka istnieje dokładnie wtedy, gdy + f(x) p(x) dx < +. Przykłady 2.8 Przykłady rozkładów dyskretnych. 1. Rozkład zdegenerowany w punkcie C IR 1 albo miara delta Diraca δ C : 2. Rozkład 0 1 lub Bernoullego: 3. Rozkład dwumianowy: 4. Rozkład Poissona: P (X = k) = 5. Rozkład geometryczny: P (X = C) = 1. P (X = 1) = p = 1 P (X = 0). ( ) N p k (1 p) N k, k = 0, 1, 2,..., N. k P (X = k) = e λ λk, k = 0, 1, 2,.... k! P (X = k) = p(1 p) k 1, k = 1, 2, Przykłady rozkładów absolutnie ciągłych. 1. Rozkład jednostajny na odcinku (a, b): p(x) = 1 b a I (a,b)(x).

13 Przykłady 9 2. Rozkład normalny N (m, σ 2 ) z parametrami m IR 1 i σ 2 > 0: p(x) = 1 2πσ e (x m)2 2σ Rozkład wykładniczy z parametrem λ > 0. p(x) = λe λx I (0,+ ) (x). 4. Rozkłady gamma z parametrami α, λ > 0: p(x) = αλ Γ(λ) xλ 1 e αx I (0,+ ) (x). 5. Rozkład χ 2 z n stopniami swobody (χ 2 n), to rozkład gamma z parametrami α = n/2, λ = 1/ Zadanie Pokazać, że jeśli X N (0, 1), to X 2 χ Zadanie Niech zmienna losowa X ma rozkład absolutnie ciągły o gęstości p(x). Jakie warunki musi spełniać funkcja f : IR 1 IR 1, aby zmienna losowa f(x) miała rozkład absolutnie ciągły? Znaleźć postać gęstości Zadanie Znaleźć wartości oczekiwane i wariancje rozkładów wymienionych w przykładach 2.8 i 2.9.

14 10 2. Klasyfikacja rozkładów na prostej

15 3. Rozkłady wielowymiarowe Wektory losowe 3.1 Definicja Wektorem losowym nazywamy odwzorowanie X = (X 1, X 2,..., X d ) T : (Ω, F, P ) IR d, którego składowe X 1, X 2,..., X d są zmiennymi losowymi. 3.2 Definicja Rozkład P X wektora losowego X, to prawdopodobieństwo na IR d zadane wzorem P X ((a 1, b 1 ] (a 2, b 2 ]... (a d, b d ]) = = P (a 1 < X 1 b 1, a 2 < X 2 b 2,..., a d < X d b d ). 3.3 Uwaga Podobnie jak w przypadku jednowymiarowym, znajomość rozkładu wektora losowego pozwala obliczać wartości oczekiwane funkcji od wektora losowego Ef( X). 3.4 Definicja 1. Wektor losowy X ma rozkład dyskretny, jeśli istnieją x 1, x 2,... IR d i prawdopodobieństwa p 1, p 2,... 0, j=1 p j = 1, takie, że P ( X = x j ) = p j, j = 1, 2, Wektor losowy X ma rozkład absolutnie ciągły o gęstości p(x), jeśli dla każdego A postaci (a 1, b 1 ] (a 2, b 2 ]... (a d, b d ] P ( X A) = A p(x) dx. (Wtedy p(x) 0 l d -prawie wszędzie i p(x) dx = 1). 11

16 12 3. Rozkłady wielowymiarowe Rozkłady łączne a rozkłady brzegowe 3.5 Definicja Rozkład P X wektora losowego X = (X 1, X 2,..., X d ) T nazywamy rozkładem łącznym zmiennych losowych X 1, X 2,..., X d. Rozkłady (jednowymiarowe) P X1, P X2,..., P Xd składowych wektora losowego nazywamy rozkładami brzegowymi rozkładu P X. 3.6 Uwaga Na ogół rozkłady brzegowe nie determinują rozkładu łącznego, tzn. istnieje wiele rozkładów na IR d o tych samych rozkładach brzegowych (przykład!).

17 4. Niezależność stochastyczna Niezależność 4.1 Definicja Zmienne losowe X 1, X 2,..., X d są niezależne (lub stochastycznie niezależne), jeśli Ef 1 (X 1 )f 2 (X 2 ) f d (X d ) = Ef 1 (X 1 ) Ef 2 (X 2 ) Ef d (X d ). dla dowolnego układu f 1, f 2,..., f d funkcji ograniczonych na IR 1 i takich, że f 1 (X 1 ), f 2 (X 2 ),..., f d (X d ) są zmiennymi losowymi. Rodzina zmiennych losowych {X i } i II jest niezależna, jeśli każda jej skończona podrodzina składa się ze zmiennych losowych niezależnych. 4.2 Twierdzenie Niech X 1, X 2,..., X d będą zmiennymi losowymi określonymi na tej samej przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P ). Następujące warunki są równoważne: (i) Zmienne X 1, X 2,..., X d są niezależne. (ii) Dla dowolnych liczb x 1, x 2,..., x d ma miejsce równość P (X 1 x 1, X 2 x 2,..., X d x d ) = P (X 1 x 1 )P (X 2 x 2 ) P (X d x d ). Kryteria niezależności 4.3 Definicja Dystrybuantą wektora losowego X nazywamy funkcję IR d x = (x 1, x 2,..., x d ) T F X (x) = P (X 1 x 1, X 2 x 2,..., X d x d ). 4.4 Uwaga Na mocy warunku (ii) twierdzenia 4.2, zmienne losowe są niezależne dokładnie wtedy, gdy dystrybuanta ich rozkładu łącznego jest iloczynem dystrybuant rozkładów brzegowych. W dalszym ciągu nie będziemy jednak zajmować się dystrybuantami rozkładów na IR d, gdyż są one znacznie mniej wygodnym narzędziem niż dystrybuanty na IR 1. 13

18 14 4. Niezależność stochastyczna 4.5 Fakt Jeżeli zmienne losowe X 1, X 2,..., X d są niezależne, to dla (prawie) dowolnych funkcji g 1, g 2,..., g d, zmienne losowe też są niezależne. g 1 (X 1 ), g 2 (X 2 ),..., g d (X d ) 4.6 Twierdzenie Niech rozkłady zmiennych X 1, X 2,..., X d będą dyskretne. Zmienne losowe X 1, X 2,..., X d są niezależne dokładnie wtedy, gdy dla dowolnych x 1, x 2,..., x d IR 1 ma miejsce związek P (X 1 = x 1, X 2 = x 2,..., X d = x d ) = P (X 1 = x 1 )P (X 2 = x 2 ) P (X d = x d ). 4.7 Twierdzenie Niech rozkłady zmiennych X 1, X 2,..., X d będą absolutnie ciągłe z gęstościami p 1 (x), p 2 (x),..., p d (x). Zmienne losowe X 1, X 2,..., X d są niezależne dokładnie wtedy, gdy rozkład łączny tych zmiennych jest absolutnie ciągły i jego gęstość ma postać p X (x 1, x 2,..., x d ) = p 1 (x 1 )p 2 (x 2 ) p d (x d ). Niezależność zdarzeń 4.8 Definicja Rodzina zdarzeń {A i } i II jest niezależna, jeśli funkcje charakterystyczne {I Ai } i II tych zdarzeń są niezależne. 4.9 Twierdzenie Zdarzenia {A i } i II są niezależne dokładnie wtedy, gdy dla dowolnego skończonego podzbioru II 0 II ( ) P A i = Π i II0 P (A i ). i II Definicja Zmienne losowe {X i } i II są niezależne parami, jeśli dla każdych i, j II, i j, zmienne X i i X j są niezależne. Podobnie, zdarzenia {A i } i II sa niezależne parami, jeśli każde dwa zdarzenia A i i A j, i j są niezależne Zadanie Podać przykład zdarzeń niezależnych parami, ale zależnych zespołowo (np. przykład Bernsteina).

19 Całka iloczynu niezależnych zmiennych losowych 15 Całka iloczynu niezależnych zmiennych losowych 4.12 Twierdzenie (O mnożeniu wartości oczekiwanych) Jeżeli zmienne losowe X i Y są niezależne i całkowalne, to iloczyn XY jest całkowalną zmienną losową i Dowód. EXY = EX EY Uwaga Bez założenia o niezależności warunek dostateczny dla całkowalności iloczynu XY odwołuje się do tzw. nierówności Höldera Wniosek Niech X 1, X 2,..., X d będą niezależne. Jeżeli funkcje f i sa takie, że E f i (X i ) < +, i = 1, 2,..., d, to Ef 1 (X 1 )f 2 (X 2 ) f d (X d ) = Ef 1 (X 1 ) Ef 2 (X 2 ) Ef d (X d ).

20 16 4. Niezależność stochastyczna

21 5. Charakterystyki wektorów losowych Korelacja 5.1 Definicja Kowariancją zmiennych losowych X i Y nazywamy liczbę cov (X, Y ) := E(X EX)(Y EY ) = EXY EX EY. 5.2 Definicja Zmienne losowe X i Y są nieskorelowane, jeśli cov (X, Y ) = Uwaga Kowariancja istnieje, jeśli X i Y są całkowalne z kwadratem. Jeżeli X i Y są całkowalne i niezależne, to kowariancja istnieje i jest równa 0. Niezależne i całkowalne zmienne losowe są więc nieskorelowane. Istnieją jednak nieskorelowane zmienne losowe, które są zależne (przykład!). 5.4 Fakt Niech całkowalne z kwadratem zmienne losowe X 1, X 2,..., X n będą nieskorelowane. Wówczas Var (X 1 + X X n ) = Var (X 1 ) + Var (X 2 ) + + Var (X n ). W szczególności, powyższy wzór ma miejsce dla całkowalnych z kwadratem, parami niezależnych zmiennych losowych. 5.5 Definicja Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i y nazywamy liczbę cov (X, Y ) jeśli D(X) D(Y ) 0, r(x, Y ) = D(X)D(Y ) 1 jeśli D(X) D(Y ) = 0. Niektórzy autorzy oznaczają współczynnik korelacji symbolem ρ(x, Y ). 17

22 18 5. Charakterystyki wektorów losowych 5.6 Fakt 1. 1 r(x, Y ) r(x, Y ) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy X i Y są nieskorelowane. 3. r(x, Y ) = 1 wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją stałe α, β IR 1 takie, że X = βy +α lub Y = βx + α. Wartość oczekiwana i macierz kowariancji 5.7 Definicja Niech X = (X 1, X 2,..., X d ) T będzie wektorem losowym. 1. Niech każda składowa wektora X będzie całkowalna (równoważnie: E X < + ). Wartością oczekiwaną wektora X nazywamy wektor wartości oczekiwanych jego składowych: E X = (EX 1, EX 2,..., EX d ) T. 2. Niech każda składowa wektora X będzie całkowalna z kwadratem (równoważnie: E X 2, + ). Macierzą kowariancji wektora X nazywamy macierz o współczynnikach σ jk = cov (X j, X k ). Macierz kowariancji oznaczać będziemy symbolem Cov ( X). Ten sam symbol używany będzie również dla oznaczenia operatora kowariancji zadawanego w oczywisty sposób przez macierz kowariancji. W napisie x, Cov ( X)y mamy więc do czynienia z operatorem kowariancji, a w napisie x T Cov ( X)y z macierzą kowariancji. 3. Wariancją wektora X nazywamy liczbę Var ( X) := E X EX d 2 = Var (X j ). j=1 5.8 Twierdzenie Niech E X < +. Wartość oczekiwana wektora X to jedyny wektor m IR d taki, że E x, X = x, m, x IR d. 5.9 Twierdzenie Niech E X 2 < +. Macierz kowariancji wektora X jest jedyną symetryczną macierzą Σ wymiaru d d wyznaczoną przez formę kwadratową E x, X E X 2 = Var ( x, X ) = x, Σ x, x IR d.

23 Wartość oczekiwana i macierz kowariancji 19 Cov ( X) jest więc jedyną macierzą Σ spełniającą związek E x, X E X y, X E X = cov ( x, X, y, X ) = x, Σ y, x, y IR d Twierdzenie Macierz kowariancji wektora losowego X jest symetryczna i nieujemnie określona. Na odwrót, dla dowolnej symetrycznej i nieujemnie określonej macierzy Σ rozmiaru d d istnieje d-wymiarowy wektor losowy X taki, że Cov ( X) = Σ.

24 20 5. Charakterystyki wektorów losowych

25 6. Istnienie procesów stochastycznych Schemat Bernoullego 6.1 Definicja Schematem Bernoullego z prawdopodobieństwem sukcesu p (0, 1) nazywamy ciąg X 1, X 2,... niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie P (X n = 1) = p = 1 P (X n = 0). Łatwo jest skonstruować skończony schemat Bernoullego (nie wykraczając poza dyskretne przestrzenie probabilistyczne). Nie jest jednak oczywiste, czy istnieją nieskończone schematy Bernoullego. Oto dwa klasyczne przykłady dające twierdzącą odpowiedź na to pytanie. Funkcje Rademachera 6.2 Przykład Niech Niech Ω = [0, 1], F = B 1 [0, 1] i niech P będzie miarą Lebesgue a l obciętą do [0, 1] (tzw. standardowa przestrzeń probabilistyczna). Funkcje Rademachera określamy wzorem: r n (ω) = sign (sin 2πnω), n = 1, 2,.... Są one niezależne (jak to sprawdzić?). Wzór X n (ω) = 1 2 (r n(ω) + 1) zadaje schemat Bernoullego z prawdopodobieństwem sukcesu p = 1/2. Rozwinięcia dwójkowe 6.3 Przykład Niech (Ω, F, P ) będą jak wyżej. Dla ω [0, 1] niech X n (ω) będzie n-tą cyfrą rozwinięcia dwójkowego liczby ω: ω = X n (ω)2 n. n=1 Dla poprawności definicji przyjmujemy dodatkowo umowę, że liczby dwójkowowymierne zapisujemy z użyciem nieskończonej liczby jedynek, czyli n=1 X n (ω) = dla wszystkich ω prócz 0. 21

26 22 6. Istnienie procesów stochastycznych Idea ogólna 6.4 Twierdzenie (Kołmogorowa o istnieniu procesu stochastycznego) Niech dla każdego n IN ν n będzie rozkładem na IR n. Jeżeli rozkłady ν n są zgodne, tzn. ν n+1 (Π n+1 n ) 1 = ν n, n IN, (gdzie Π n+1 n : IR n+1 IR n jest naturalnym rzutem na pierwszych n współrzędnych), to istnieje przestrzeń probabilistyczna (Ω, F, P ) oraz zmienne losowe X 1, X 2,..., określone na tej przestrzeni i takie, że dla każdego n IN P (X1,X 2,...,X n) = ν n. 6.5 Wniosek Dla każdego ciągu {µ j } j IN rozkładów na IR 1 istnieje ciąg niezależnych zmiennych losowych X 1, X 2,..., takich że rozkład X j jest równy µ j (X j µ j ).

27 7. Prawa wielkich liczb Słabe prawo wielkich liczb Markowa 7.1 Definicja Mówimy,że ciąg zmiennych losowych X 1, X 2,... spełnia słabe prawo wielkich liczb, jeśli istnieje stała C taka, że według prawdopodobieństwa X 1 + X X n n P C, gdy n +. Stwierdzenie według prawdopodobieństwa oznacza, że dla każdego ε > 0 ( ) X 1 + X X n P C n > ε 0, gdy n +. Mocne prawo wielkich liczb jest spełnione, jeśli dla pewnej stałej C X 1 + X X n n C, Stwierdzenie P -prawie na pewno oznacza, że P P prawie na pewno. { ω ; X } 1(ω) + X 2 (ω) + + X n (ω) C = 1. n 7.2 Twierdzenie (Słabe prawo wielkich liczb Markowa) Niech X 1, X 2,... będzie ciągiem nieskorelowanych zmiennych losowych o wspólnie ograniczonych wariancjach: sup D 2 (X k ) M < +. k Wówczas (X 1 EX 1 ) + (X 2 EX 2 ) +... (X n EX n ) n P Wniosek (Słabe prawo wielkich liczb - Jakub Bernoulli, 1713) Niech X 1, X 2,... będzie schematem Bernoullego z prawdopodobieństwem sukcesu p. Wówczas X 1 + X X n n P p, gdy n +. 23

28 24 7. Prawa wielkich liczb 7.4 Wniosek Wielomiany Bernsteina ciągłej funkcji f : [0, 1] IR 1, określone wzorem w n (x) = jednostajnie zbiegają do f. ( ) n n f( k n ) x k (1 x) n k, k k=0 Mocne prawo wielkich liczb 7.5 Twierdzenie (Mocne prawo wielkich liczb dla schematu Bernoullego) Niech X 1, X 2,... będzie schematem Bernoullego z prawdopodobieństwem sukcesu p. Wówczas P -prawie wszędzie X 1 + X X n n p, gdy n Zadanie Wyjaśnić związek mocnego prawa wielkich liczb dla schematu Bernoullego z interpretacją częstościową prawdopodobieństwa. 7.7 Twierdzenie (Mocne prawo wielkich liczb, Chińczyn, Kołmogorow, Etemadi) Niech X 1, X 2,... będzie ciągiem parami niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach. Jeżeli E X 1 < +, to P -prawie wszędzie Na odwrót, jeśli X 1 + X X n n EX 1. P ( lim sup n X 1 + X X n n < + ) > 0, to E X 1 < + i średnie są zbieżne prawie wszędzie do EX Zadanie Czy średnia z pomiarów jest lepszym przybliżeniem mierzonej wielkości od pojedynczego pomiaru?

29 8. Centralne twierdzenie graniczne Twierdzenie de Moivre a-laplace a 8.1 Twierdzenie (de Moivre-Laplace) Nich X 1, X 2,..., będzie schematem Bernoullego z prawdopodobieństwem sukcesu p (0, 1). Wówczas dla dowolnych a < b, gdy n +, ( P a < X ) 1 + X X n np < b 1 b e (1/2)u2 du. np(1 p) 2π 8.2 Uwaga Teza powyższego twierdzenia oznacza, że liczba sukcesów S n w schemacie Bernoullego scentrowana przez np = ES n i unormowana przez np(1 p = Var (S n ) zmierza według rozkładu do standardowego rozkładu normalnego. Centralne twierdzenie graniczne 8.3 Twierdzenie (P. L evy) Niech X 1, X 2,..., będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach i skończonej i niezerowej wariancji: 0 < Var (X k ) < +. Wówczas dla dowolnych a < b, gdy n +, ( P a < X ) 1 + X X n nex 1 < b 1 b e (1/2)u2 du. nvar (X1 ) 2π a a 25

30 26 8. Centralne twierdzenie graniczne

31 9. O przestrzeniach Hilberta Przestrzenie prehilbertowskie 9.1 Definicja Niech E będzie przestrzenią liniową. Formę, : E E IR 1 (lub C) nazywamy iloczynem skalarnym, jeśli spełnione są następujące warunki: IS1) x + y, z = x, z + y, z, x, y, z E. IS2) αx, z = α x, z, α IR 1 (C), x, z E. IS3) y, x = x, y, x, y E. IS4) x, x 0, x E, oraz x, x = 0 dokładnie wtedy, gdy x = Definicja Przestrzenią prehilbertowską nazywamy przestrzeń liniową z iloczynem skalarnym,. 9.3 Fakt W przestrzeni prehilbertowskiej E mają miejsce następujące związki: 1. Wzór x = x, x zadaje normę na E, tzn. spełnione są związki x + y x + y ; αx = α x ; Jeśli x = 0, to x = Zachodzi tożsamość równoległoboku: 3. Zachodzi nierówność Schwartza: x + y 2 + x y 2 = 2( x 2 + y 2 ), x, y E. x, y x y, x, y E. 27

32 28 9. O przestrzeniach Hilberta 4. Zachodzą wzory polaryzacyjne: x, y E, x, y = 1 ( x + y 2 x y 2), nad IR 1, 4 x, y = 1 ( x + y 2 x y 2 + i x + iy 2 i x iy 2), nad C Wniosek Z nierówności Schwartza wynika, że iloczyn skalarny jest ciągłą funkcją obu argumentów. 9.5 Definicja Niech x, y E. Kąt θ, θ [0, π) miedzy wektorami określony jest dla x, y 0 wzorem x, y cos θ = x y, a jeśli x = 0 lub y = 0, to z definicji θ = 0. Mówimy, że wektory x i y są ortogonalne, jeśli x, y = 0 (czyli θ = 0). 9.6 Twierdzenie (Pitagorasa) Jeżeli wektory x 1, x 2,..., x n E są parami ortogonalne (tzn. x i, x j = 0 dla i j), to x 1 + x x n 2 = x x x n Uwaga W przypadku przestrzeni nad IR 1 x 1 + x 2 2 = x x 2 2 pociąga ortogonalność: x, y = 0. W przypadku przestrzeni nad C tak nie jest (przykład?). Twierdzenia o rzucie ortogonalnym 9.8 Definicja Przestrzeń prehilbertowską H nazywamy przestrzenią Hilberta, jeśli jest zupełna w metryce d(x, y) = x y = x y, x y. 9.9 Twierdzenie (O rzucie na zbiór wypukły) Niech H będzie przestrzenią Hilberta, a C H niech będzie jej podzbiorem wypukłym i domkniętym. Dla każdego x H istnieje dokładnie jeden wektor x C C taki, że x x C = inf x u =: d(x, C). u C 9.10 Twierdzenie (O rzucie na podprzestrzeń domkniętą) Niech V będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni Hilberta H. Dla każdego x H istnieje dokładnie jeden wektor x V V taki, że x x V = d(x, V).

33 Twierdzenia o rzucie ortogonalnym 29 i Wektor x V jest jedynym wektorem z spełniającym jednocześnie dwa warunki: z V x z, u = 0, u V Definicja Niech V H będzie podprzestrzenią domkniętą. Odwzorowanie x x V nazywamy rzutem ortogonalnym na V i oznaczamy Π V Fakt Rzut ortogonalny Π V jest odwzorowaniem liniowym Twierdzenie (O rozkładzie ortogonalnym) Niech V będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni Hilberta H. Dla każdego x H istnieje dokładnie jeden rozkład gdzie x V i x V. x = x + x, 9.14 Uwaga Symbolicznie powyższy rozkład zapisujemy w sposób następujący: H = V V, gdzie V = {y H ; y, u = 0, u V}.

34 30 9. O przestrzeniach Hilberta

35 Literatura 1. A.A. Borowkow, Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa J. Jakubowski i R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Wyd. II, Script, Warszawa 2001, 31

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład IV: 27 października 2014 Współczynnik korelacji Brak korelacji a niezależność Definicja współczynnika korelacji Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i Y nazywamy

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 2 marca 2015 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane są

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 21 lutego 2017 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5. Rozkład Bernoulliego W niezmieniających się warunkach wykonujemy n razy pewne doświadczenie. W wyniku każdego doświadczenia może nastąpić zdarzenie A lub A. Zakładamy,

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XIII: Prognoza. 26 stycznia 2015 Wykład XIII: Prognoza. Prognoza (predykcja) Przypuśćmy, że mamy dany ciąg liczb x 1, x 2,..., x n, stanowiących wyniki pomiaru pewnej zmiennej w czasie wielkości

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z przedmiotu Miara i Prawdopodobieństwo. Adam Jakubowski

Repetytorium z przedmiotu Miara i Prawdopodobieństwo. Adam Jakubowski Repetytorium z przedmiotu Miara i Prawdopodobieństwo Adam Jakubowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Toruń, 1999 Spis treści Wstęp 1 1 Przestrzenie mierzalne i przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z przedmiotu MIARA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO dla kierunku Informatyka 2001/2002. Adam Jakubowski

Repetytorium z przedmiotu MIARA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO dla kierunku Informatyka 2001/2002. Adam Jakubowski Repetytorium z przedmiotu MIARA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO dla kierunku Informatyka 2001/2002 Adam Jakubowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Toruń, 2002 Spis treści Wstęp 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z przedmiotu Miara i prawdopodobieństwo dla kierunku Informatyka 2003/2004. Adam Jakubowski

Repetytorium z przedmiotu Miara i prawdopodobieństwo dla kierunku Informatyka 2003/2004. Adam Jakubowski Repetytorium z przedmiotu Miara i prawdopodobieństwo dla kierunku Informatyka 2003/2004 Adam Jakubowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Toruń, styczeń 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa II

Rachunek prawdopodobieństwa II Leszek Słomiński achunek prawdopodobieństwa II Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki przygotowane w ramach projektu IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa Probability theory Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja

Bardziej szczegółowo

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych Przykład(Wartość średnia) Otrzymaliśmy propozycję udziału w grze polegającej na jednokrotnym rzucie symetryczną kostką. Jeśli wypadnie 1 wygrywamy2zł,;jeśliwypadnie2,płacimy1zł;za3wygrywamy 4zł;za4płacimy5zł;za5wygrywamy3złiwreszcieza6

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XV: Zagadnienia redukcji wymiaru danych 2 lutego 2015 r. Standaryzacja danych Standaryzacja danych Własności macierzy korelacji Definicja Niech X będzie zmienną losową o skończonym drugim momencie.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Informacja o przestrzeniach Hilberta Temat 10 Informacja o przestrzeniach Hilberta 10.1 Przestrzenie unitarne, iloczyn skalarny Niech dana będzie przestrzeń liniowa X. Załóżmy, że każdej parze elementów x, y X została przyporządkowana liczba

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład V: Zmienne losowe i ich wartości oczekiwane 25 października 2017 Definicja zmiennej losowej Definicja Zmienne losowa to charakterystyka liczbowa wyniku eksperymentu losowego. Zmienne losowa na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

1 Relacje i odwzorowania

1 Relacje i odwzorowania Relacje i odwzorowania Relacje Jacek Kłopotowski Zadania z analizy matematycznej I Wykazać, że jeśli relacja ρ X X jest przeciwzwrotna i przechodnia, to jest przeciwsymetryczna Zbadać czy relacja ρ X X

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XIV: Metody Monte Carlo 19 stycznia 2016 Przybliżone obliczanie całki oznaczonej Rozważmy całkowalną funkcję f : [0, 1] R. Chcemy znaleźć przybliżoną wartość liczbową całki 1 f (x) dx. 0 Jeden ze

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.0 Definicje Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Wprowadzenie Przykład 1 Bolek, Lolek i Tola wstąpili do kasyna. (A) Bolek postawił na czerwone, (B)

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład XII: Zagadnienia redukcji wymiaru danych 12 maja 2014 Definicja Niech X będzie zmienną losową o skończonym drugim momencie. Standaryzacją zmiennej X nazywamy zmienną losową Z = X EX Var (X ). Definicja

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA Rafał Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 08/9 Zarządzanie e-mail: www: konsultacje: rafal.kucharski@ue.katowice.pl http://web.ue.katowice.pl/rkucharski/ Piątki, 5:0-6:0,

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Przygotowując wykład korzystam głównie z książki Jakubowski, Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Zmienna losowa i jej

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.2. Momenty rozkładów łącznych. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska rozkładów wielowymiarowych Przypomnienie Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji -go i 2-go rodzaju Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki WYKŁAD 6 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Własności Wariancji Przypomnijmy, że VarX = E(X EX) 2 = EX 2 (EX) 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Zmienna losowa i jej rozkład Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5 Dystrybucje Marcin Orchel Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Dystrybucje................................... 1 1.2 Pochodna dystrybucyjna............................ 3 1.3 Przestrzenie...................................

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Funkcją tworzącą momenty (transformatą Laplace a) zmiennej losowej X nazywamy funkcję M X (t) := Ee tx, t R. 1. Oblicz funkcję tworzącą momenty zmiennych o

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Magdalena Frąszczak Wrocław, 22.02.2017r Zasady oceniania Ćwiczenia 2 kolokwia (20 punktów każde) 05.04.2017 oraz 31.05.2017 2 kartkówki

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 23 października 2018 Definicja iloczynu skalarnego Definicja Iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej R n nazywamy odwzorowanie ( ) : R n R n R spełniające

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P,

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P, Wykłady ostatnie CAŁKA LBSGU A Zasadnicza różnica koncepcyjna między całką Riemanna i całką Lebesgue a polega na zamianie ról przestrzeni wartości i przestrzeni argumentów przy konstrukcji sum górnych

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Funkcja charakterystyczna rozkładu Wielowymiarowy rozkład normalny Elipsa kowariacji Sploty rozkładów Rozkłady jednostajne Sploty z rozkładem normalnym Pobieranie próby

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład I: Formalizm statystyki matematycznej 17 lutego 2014 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura Zagadnienia omawiane na wykładach Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VIII: Przestrzenie statystyczne. Estymatory 1 grudnia 2014 Wprowadzenie Przykład: pomiar z błędem Współczynnik korelacji r(x, Z) = 0, 986 Wprowadzenie Przykład: pomiar z błędem Współczynnik korelacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

7 Twierdzenie Fubiniego

7 Twierdzenie Fubiniego M. Beśka, Wstęp do teorii miary, wykład 7 19 7 Twierdzenie Fubiniego 7.1 Miary produktowe Niech i będą niepustymi zbiorami. Przez oznaczmy produkt kartezjański i tj. zbiór = { (x, y : x y }. Niech E oraz

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne. Rachunek prawdopodobieństwa B; zadania egzaminacyjne.. Niech µ będzie rozkładem probabilistycznym na (0, ) (0, ): µ(b) = l({x (0,) : (x, x) B}), dla B B((0, ) (0, ))), gdzie l jest miarą Lebesgue a na

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015 Zmienne losowe, statystyki próbkowe Wrocław, 2 marca 2015 Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20 punktów) aktywność Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna 1.

Analiza funkcjonalna 1. Analiza funkcjonalna 1. Wioletta Karpińska Semestr letni 2015/2016 0 Bibliografia [1] Banaszczyk W., Analiza matematyczna 3. Wykłady. (http://math.uni.lodz.pl/ wbanasz/am3/) [2] Birkholc A., Analiza matematyczna.

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych Prowadząca: dr inż. Hanna Zbroszczyk e-mail: gos@if.pw.edu.pl tel: +48 22 234 58 51 konsultacje: poniedziałek, 10-11, środa: 11-12 www: http://www.if.pw.edu.pl/~gos/students/kadd

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 19 października 2016r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 18 października 2017r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =. Prawdopodobieństwo i statystyka 3..00 r. Zadanie Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX 4 i EY 6. Rozważamy zmienną losową Z. X + Y Wtedy (A) EZ 0,

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład I: Formalizm teorii prawdopodonieństwa 6 października 2014 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura Dostępność treści wykładów 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin dwuczęściowy:

Bardziej szczegółowo

F t+ := s>t. F s = F t.

F t+ := s>t. F s = F t. M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 1 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Przestrzeń probabilistyczna z filtracją Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną i niech F = {F t } t 0 będzie rodziną

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów

Bardziej szczegółowo

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ X 1,..., X n - próbka z rozkładu P θ, θ Θ, θ jest nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie P θ. Definicja. Estymatorem

Bardziej szczegółowo

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ. Zadania z Procesów Stochastycznych 1 1. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Poissona są niemalejące, przyjmują wartości z Z +, mają wszystkie skoki równe 1 oraz dążą do nieskończoności.

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f Zadanie. W kolejnych latach t =,,,... ubezpieczony charakteryzujący się parametrem ryzyka Λ generuje N t szkód. Dla danego Λ = λ zmienne N, N, N,... są warunkowo niezależne i mają (brzegowe) rozkłady Poissona:

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 2. Kod przedmiotu: RPr 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 20152016 4. Forma

Bardziej szczegółowo