Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe"

Transkrypt

1 Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P ) nazywamy funkcję X : Ω R taką, że dla każdego x R X 1 ((; x)) = {ω Ω : X(ω) < x} F Przykład 1 Rzucamy jeden raz symetryczną kostką Jeśli wypadnie 6 otrzymujemy 90zł; jeśli wypadnie nieparzysta liczba oczek otrzymujemy 10zł; w pozostałych przypadkach nie otrzymujemy nic Wtedy Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Niech X oznacza wygraną w tej grze Wtedy X jest zmienną losową określoną w następujący sposób: X(ω) = 10, ω {1, 3, 5} 90, ω = 6 0, ω {2, 4} X jest przykładem zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym Przykład 2 Rozważmy czas oczekiwania na autobus mający przyjechać w ciągu godziny Można przyjąć, że Ω = [0; 1] Wtedy, jeśli X oznacza czas oczekiwania, to X(ω) = ω W tym przypadku X jest przykładem zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym 1 Zmienna losowa o rozkładzie dyskretnym Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej określa zakres jej wartości oraz prawdopodobieństwa, z jakimi te wartości są przyjmowane Oznaczenie: P (X = x) = P ({ω : X(ω) = x}) - prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość x Definicja 2 Zmienna losowa X ma rozkład dyskretny (skokowy), jeśli istnieje przeliczalny podzbiór S X R, zwany zbiorem punktów skokowych, taki, że 1 P (X = x i ) > 0 dla każdego x i S X ; 2 P (X = x i ) = 1 x i S X Definicja 3 Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie dyskretnym Jeśli dla każdego x i S X znajdziemy P (X = x i ), to otrzymamy funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X Uwaga Funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej X jednoznacznie wyznacza jej rozkład 2 Dystrybuanta zmiennej losowej W praktyce często interesują nas P (X x) dla dowolnego x R Prawdopodobieństwa takie można wyznaczać za pomocą dystrybuanty Definicja 4 Dystrybuanta jednowymiarowej zmiennej losowej X : Ω R nazywamy funkcję F X : R R określoną wzorem F X (x) = P (X x) = P (X 1 (, x]) Twierdzenie 1 Rozkład zmiennej losowej X jest jednoznacznie wyznaczony przez jej dystrybuantę Wniosek Jeśli dwie zmienne losowe mają te same dystrybuanty, to mają ten sam rozkład

2 Własności dystrybuanty Twierdzenie 2 Funkcja F : R R jest dystrybuanta jednowymiarowej zmiennej losowej wtedy i tylko wtedy, gdy 1 lim F (x) = 0, lim F (x) = 1; x x + 2 F jest funkcja niemalejac a (x 1 < x 2 F (x 1 ) F (x 2 )); 3 F jest funkcja co najmniej prawostronnie ciagł a Przy pomocy dystrybuanty można wyznaczyć prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na tym, że zmienna losowa przyjmie wartość z ustalonego przedziału Uwaga Niech a, b R i niech a < b Wtedy: 1 P (X a) = F X (a); 2 P (X = a) = F X (a) lim x a F X(x); 3 P (X a) = 1 lim x a F X (x); 4 P (a X < b) = lim x b F X(x) lim x a F X(x); 5 P (a < X b) = F X (b) F X (a); 6 P (a < X < b) = lim x b F X (x) F X (a); 7 P (a X b) = F X (b) lim x a F X (x); 8 P (X < a) = lim x a F X (x) 21 Dystrybuanta zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym Twierdzenie 3 Jeśli X ma rozkład dyskretny, to F X (x) = x i x P (X = x i ) Uwaga Aby wyznaczyć rozkład zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym trzeba: albo znaleźć funkcję prawdopodobieństwa albo dystrybuantę 2 Zmienna losowa o rozkładzie ciagłym Definicja 5 Zmienna losowa X o dystrybuancie F X funkcja f X : R R taka, że F X (x) = ma rozkład ciagły (jest typu ciagłego), jeżeli istnieje x f X (t)dt Funkcję f X nazywamy wtedy gęstościa rozkładu zmiennej losowej X Wnioski Jeśli X ma rozkład ciągły, to: 1 F X jest funkcją ciągłą w zbiorze R 2 F X (x) = f(x) w każdym punkcie ciągłości x funkcji f X Twierdzenie 4 Funkcja f : R R jest gęstościa jednowymiarowej zmiennej losowej wtedy i tylko wtedy, gdy 1 f(x) 0 prawie wszędzie; 2 + f(x)dx = 1

3 Uwaga Jeśli X ma rozkład ciągły, to P (X = a) = 0 dla każdego a R Uwaga Jeśli X ma rozkład ciągły, to dla dowolnych a, b R takich, że a < b P (a X < b) = P (a < X b) = P (a < X < b) = P (a X b) Uwaga Rozkład zmiennej losowej typu ciągłego jest jednoznacznie wyznaczony przez funkcję gęstości Wyznaczanie prawdopodobieństwa za pomoca gęstości Jeśli X ma rozkład ciągły, to dla dowolnych a, b R takich, że a < b: 1 P (X < b) = P (X b) = 2 P (X > a) = P (X a) = b a f X (x)dx; f X (x)dx; 3 P (a X < b) = P (a < X b) = P (a < X < b) = P (a X b) = b a f X (x)dx Uwaga Aby wyznaczyć rozkład zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym trzeba: albo znaleźć funkcję gęstości albo dystrybuantę

4 Wykład 4 Charakterystyki liczbowe jednowymiarowych zmiennych losowych 1 Wartość oczekiwana Wartość oczekiwana jest wskaźnikiem położenia zmiennej losowej Wskazuje ona średnią wartość zmiennej losowej 11 Wartość oczekiwana zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym Definicja 1 Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie dyskretnym ze zbiorem punktów skokowych S X Wtedy, jeśli x i S X x i P (X = x i ) <, to wartościa oczekiwana zmiennej losowej X nazywamy liczbę EX = x i P (X = x i ) x i S X W przeciwnym przypadku mówimy, że wartość oczekiwana nie istnieje Definicja 2 Niech X będzie zmienną o rozkładzie dyskretnym i niech g : R R będzie funkcją taką, że g(x) też jest zmienną losową Wtedy, jeśli x i S X g(x i ) P (X = x i ) <, to E(g(X)) = x i S X g(x i ) P (X = x i ) 12 Wartość oczekiwana zmiennej losowej o rozkładzie ciagłym Definicja 3 Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie ciągłym z funkcją gęstości f X Wtedy, jeśli x f X (x) dx <, to wartościa oczekiwana zmiennej losowej X nazywamy liczbę EX = x f X (x) dx W przeciwnym przypadku mówimy, że wartość oczekiwana nie istnieje Przykład 1 Niech czas oczekiwania (w godzinach) na autobus będzie zmienną losową X o rozkładzie ciągłym z funkcją gęstości 1, x [0; 1] f X (x) = 0, x / [0; 1] Jeśli pytamy o to, jaki będzie średni czas oczekiwania, to musimy obliczyć EX = 1 0 x 1 dx = 1 2 To oznacza, że średnio na utobus będziemy czekać pół godziny Definicja 4 Niech X będzie zmienną o rozkładzie ciągłym i niech g : R R będzie funkcją taką, że g(x) też jest zmienną losową Wtedy, jeśli to E(g(X)) = g(x) f X (x) dx <, g(x) f X (x) dx

5 13 Własności wartości oczekiwanej Niech X i Y będą zmiennymi losowymi, dla których istnieją EX i EY Wtedy: 1 E(b) = b dla każdego b R; 2 E(a X) = a EX dla każdego a R; 3 E(X + Y ) = EX + EY ; 4 Jeśli X 0, to EX 0 5 Z własności 3 wynika, że dla skończonej liczby zmiennych losowych X 1,, X n zachodzi równość E(X X n ) = EX EX n 2 Wariancja i odchylenie standardowe Wariancja jest wskaźnikiem rozproszenia wartości zmiennej losowej wokół jej wartości oczekiwanej (wskazuje, jak bardzo wartości zmiennej losowej odbiegają od wartości średniej) Definicja 5 Jeśli istnieje E(X 2 ), to wariancja zmiennej losowej X nazywamy liczbę V X = E(X EX) 2 Liczbę σ X = V X nazywamy odchyleniem standardowym zmiennej losowej X Twierdzenie 1 Jeśli istnieje E(X 2 ), to Dowód V X = E(X 2 ) (EX) 2 V X = E(X EX) 2 = E(X 2 2X EX + (EX) 2 ) = E(X 2 ) 2E(X EX) + E((EX) 2 ) = E(X 2 ) 2EX EX + (EX) 2 = E(X 2 ) (EX) 2 Przykład 2 Dla zmiennej losowej z przykładu 1 mamy: E(X 2 ) = 1 0 x 2 1 dx = 1 3, co oznacza, że V X = E(X 2 ) (EX) 2 = = Własności wariancji Jeśli X jest zmienną losową, dla której istnieje V X, to 1 V X 0; 2 V (ax + b) = a 2 V X dla wszystkich a, b R

6 Wykład czwarty Przeglad rozkładów jednowymiarowych 1 Rozkłady dyskretne 1 Rozkład jednopunktowy: Zmienna losowa X ma rozkład jednopunktowy skupiony w punkcie x 0, jeśli S X = {x 0 } oraz P (X = x 0 ) = 1 Jest to najprostszy rozkład prawdopodobieństwa Dystrybuanta tego rozkładu ma postać 0, x x0 F (x) = 1, x > x 0 Uwaga Jeśli X = a, gdzie a R, to X ma rozkład jednopunktowy skupiony w punkcie a Zatem każdą stałą można traktować jako zmienną losową o rozkładzie jednopunktowym Jeśli X ma rozkład jednopunktowy skupiony w punkcie x 0, to EX = x 0, V X = 0 2 Rozkład zero-jedynkowy: X ma rozkład zero-jedynkowy, jeśli S X = {0, 1} oraz P (X = 0) = p (0; 1), P (X = 1) = 1 p Dystrybuanta tego rozkładu ma postać 0, x < 0 F (x) = p, 0 x < 1 1, x 1 Ponadto EX = 1 p, V X = p(1 p) Przykład modelu: Rzucamy symetryczną monetą Jeśli przyjmiemy, że 0, gdy wypadnie orzeł X = 1, gdy wypadnie reszka to funkcja prawdopodobieństwa rozkładu zmiennej losowej X będzie postaci To oznacza, że X ma rozkład zero-jedynkowy P (X = 0) = P (X = 1) = Rozkład Bernoulliego (dwumianowy): X ma rozkład Bernoulliego z parametrami n i p (X B(n, p)), gdzie p (0, 1) i n N, jeśli S X = {0, 1,, n} oraz n P (X = k) = p k (1 p) n k k Zmienną losową o rozkładzie dwumianowym można interpretoważ jako liczbę sukcesów w n doświadczeniach Bernoulliego, jeśli prawdopodobieństwo sukcesu w jednym doświadczeniu wynosi p Jeśli X B(n, p), to EX = np, V X = np(1 p) 1,

7 4 Rozkład geometryczny: X ma rozkład geometryczny z parametrem p (0, 1) (X g(p)), jeśli S X = N oraz P (X = k) = (1 p) k 1 p Uwaga Zmienną losową o rozkładzie geometrycznym można interpretować jako liczbę prób do pierwszego sukcesu w schemacie Bernoulliego Przykład modelu: Rzucamy monetą P (O) = 2 Niech X oznacza liczbę rzutów do momentu, aż pojawi się po 5 raz pierwszy orzeł Wtedy P (X = k) = 1 2 k 1 2, k = 1, 2,, 5 5 to znaczy X ma rozkład geometryczny z parametrem p = 2 5 Dla rozkładu geometrycznego spełniona jest własność "braku pamięci"(własność Markowa): Twierdzenie 1 Jeśli X ma rozkład geometryczny z parametrem p, to dla dowolnych n, m N P (X > n + m X > n) = (1 p) m = P (X > m) Dowód P (X > n + m X > n) = = P (X > n + m X > n) = P (X > n) p(1 p) k 1 k=n+m+1 k=n+1 p(1 p) k 1 = P (X > n + m) P (X > n) p(1 p) n+m p(1 p) n = (1 p) m = P (X > m) = Jeśli X g(p), to EX = 1 p, V X = p 1 p 2 5 Rozkład Poissona: Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ > 0 (X P (λ)), jeśli S X = N {0} oraz λ λk P (X = k) = e k! Wartości prawdopodobieństw dla rozkładu Poissona są stablicowane Zmienna losowa o rozkładzie Poissona może być interpretowana jako liczba awarii systemu, liczba klientów zgłaszających się do banku, liczba samochodów przejeżdżających przez określony punkt drogi w określonym przedziale czasowym, liczba cząstek emitowanych przez substancję radioaktywną w ustalonych odstępach czasu

8 Rozkład Poissona ma związek z rozkładem Bernoulliego: Dla dużych n n p k (1 p) n k e λ λk k k!, gdzie λ = np Przybliżenie to jest dla celów praktycznych wystarczająco dokładne gdy n 50, p 0, 1 Jeśli X P (λ), to EX = V X = λ 2 Rozkłady ciagłe 1 Rozkład jednostajny: Zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na przedziale [a; b] (X U([a; b])), jeśli jej funkcja gęstości oraz dystrybuanta mają postać f(x) = 1 b a, x < a ; b > 0, x / < a ; b >, F (x) = 0, x a x a b a, a < x b 1, x > b Zmienną losową X o rozkładzie jednostajnym na przedziale [a; b] można interpretować jako wynik eksperymentu polegającego na losowym i "jednostajnym"wyborze wartości z odcinka [a; b] Jeśli X U([a; b]), to EX = a + b 2 V X = (b a) Rozkład normalny (Gaussa): Zmienna losowa X ma rozkład normalny z parametrami m i σ 2, gdzie m R oraz σ > 0 (X N(m, σ 2 )), jeśli jej funkcja gęstości jest postaci f(x) = 1 2π σ exp (x m)2 2σ 2 Szczególny przypadek: Standardowy rozkład normalny Rozkład N(0, 1) nazywany jest standardowym rozkładem normalnym Jeśli X N(0, 1), to f(x) = 1 2π exp x2 2 Dystrybuantę rozkładu normalnego N(0, 1) oznaczać będziemy symbolem F(x): F(x) = 1 x exp 12 2π t2 dt Wyznaczanie prawdopodobie/nstw dla zmiennych losowych o rozkładach N(m, σ 2 ): Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0, 1) jest stablicowana Za jej pomocą można obliczyć wartości dystrybuanty dla dowolnej zmiennej losowej o rozkładzie N(m, σ 2 ):

9 x m Jeśli X N(m, σ 2 ), to F X (x) = F σ W szczególności, jeśli X N(m, σ 2 ), to b m P (X < b) = P (X b) = F ; σ P (a < X < b) = P (a X b) = P (a < X b) = P (a X < b) = F X (b) F X (a) b m a m = F F σ σ Często korzysta się z tablic funkcji Φ(x), gdzie Φ jest funkcją Laplace a Definicja 1 Funkcja Lapalce a nazywamy funkcję Φ taką, że Φ(x) df = 1 2π x 0 exp u2 du 2 Twierdzenie 2 Funkcja Laplace a ma następujace własności: (a) Φ(x) jest funkcja nieparzysta; (b) Dla każdego x R F(x) = 0, 5 + Φ(x), x 0 0, 5 Φ( x), x < 0 Twierdzenie 3 (Reguła trzech sigm) Jeśli X N(m, σ 2 ), to Dowód Jeśli X N(m, σ 2 ), to P (X / [m 3σ, m + 3σ]) = 0, 0027 P ( X m 3σ) = P (X [m 3σ, m + 3σ]) = F X (m + 3σ) F X (m 3σ) = = F(3) F( 3) = 2 Φ(3) = = Zatem P (X / [m 3σ, m + 3σ]) = = 0, 0027 Z reguły trzech sigm wynika, że jeśli X N(m, σ 2 ), to szansa przyjęcia przez zmienną losową X wartości poza przedziałem [m 3σ, m + 3σ] jest bliska zeru Jeśli X N(m, σ 2 ), to EX = m, V X = σ 2

10 Wykład szósty Zmienne losowe dwuwymiarowe Definicja 1 Niech X i Y będą zmiennymi losowymi określonymi na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P ) Funkcję X = (X, Y ) : Ω R 2 nazywamy zmienna losowa dwuwymiarowa Rozkład łaczny zmiennej losowej - rozkład wektora (X, Y ) 1 Typy rozkładów zmiennych losowych dwuwymiarowych 11 Rozkład dyskretny Definicja 2 Dwuwymiarowa zmienna losowa (X, Y ) ma rozkład dyskretny, jeśli istnieje przeliczalny zbiór S XY R 2 taki, że 1 P (X = x, Y = y) > 0 dla każdego punktu (x, y) S XY ; 2 P (X = x, Y = y) = 1 (x,y) S XY Wtedy S XY nazywamy zbiorem punktów skokowych rozkładu zmiennej losowej (X, Y ) Definicja 3 Jeśli (X, Y ) ma rozkład dyskretny i dla każdego punktu (x, y) S XY znajdziemy P (X = x, Y = y), to wyznaczymy funkcję prawdopodobieństwa rozkładu zmiennej losowej (X, Y ) Twierdzenie 1 Funkcja prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym jednoznacznie wyznacza jej rozkład 12 Rozkład ciagły Definicja 4 Dwuwymiarowa zmienna losowa (X, Y ) ma rozkład ciagły, jeśli istnieje funkcja f XY : R 2 R zwana gęstościa rozkładu zmiennej zmiennej losowej (X, Y ) taka że F XY (x, y) = x y gdzie F XY jest dystrybuantą zmiennej losowej (X, Y ) f XY (u, t)du dt, Twierdzenie 2 Funkcja f : R 2 R jest gęstościa dwuwymiarowej zmiennej losowej wtedy i tylko wtedy, gdy 1 2 f(x, y) 0 prawie wszędzie f(x, y)dx dy = 1; Twierdzenie 3 Jeśli funkcja f : R 2 R jest gęstościa dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y ), to: 1 2 F XY x y (x, y) = f(x, y) prawie wszędzie; 2 Dla każdego A B(R 2 ) zachodzi P ((X, Y ) A) = A f(x, y)dx dy Twierdzenie 4 Funkcja gęstości jednoznacznie wyznacza rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej o rozkładzie ciagłym 1

11 2 Dystrybuanta zmiennej losowej dwuwymiarowej Definicja 5 Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y ) nazywamy funkcję F XY : R 2 [0; 1] daną wzorem F XY (x, y) = P (X x, Y y) Własności dystrybuanty dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y ) Twierdzenie 5 Dla dowolnych x 1 < x 2, y 1 < y 2 zachodzi równość P (x 1 < X x 2, y 1 < Y y 2 ) = F XY (x 2, y 2 ) F XY (x 1, y 2 ) F XY (x 2, y 1 ) + F XY (x 1, y 1 ) Twierdzenie 6 Funkcja F : R 2 R jest dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej wtedy i tylko wtedy, gdy 1 y R lim F (x, y) = 0, x lim x R y F (x, y) = 0, lim 2 Funkcja F jest niemalejaca ze względu na każda zmienna; F (x, y) = 1; x + y + 3 Funkcja F jest co najmniej prawostronnie ciagła ze względu na każda zmienna; 4 F (x 2, y 2 ) F (x 1, y 2 ) F (x 2, y 1 ) + F (x 1, y 1 ) 0 y 1 <y 2 x 1 <x 2 Twierdzenie 7 Dla dowolnych a, b R zachodzi równość P (X = a, Y = b) = F XY (a, b) + F XY (a, b ) F XY (a, b) F XY (a, b ) Uwaga Dystrybuanta zmiennej losowej dwuwymiarowej jednoznacznie wyznacza jej rozkład łaczny Jeśli znajdziemy osobno rozkład dla zmiennej losowej X i osobno rozkład dla Y, to otrzymamy rozkłady brzegowe 3 Rozkłady brzegowe zmiennych losowych dwuwymiarowych 31 Dystrybuanty brzegowe Twierdzenie 8 Niech (X, Y ) będzie dwuwymiarowa zmienna losowa o dystrybuancie F XY Wówczas F X (x) = F Y (y) = lim F XY (x, y) dystrybuanta brzegowa zmiennej losowej X, y + lim F XY (x, y) dystrybuanta brzegowa zmiennej losowej Y x + 32 Rozkłady brzegowe zmiennej losowej o łacznym rozkładzie dyskretnym Twierdzenie 9 Zmienna losowa (X, Y ) ma rozkład dyskretny wtedy i tylko wtedy, gdy rozkłady brzegowe zmiennych X i Y też sa dyskretne Ponadto 1 S XY S X S Y ; 2 P (X = x k ) = P (X = x k, Y = y j ) rozkład brzegowy zmiennej losowej X, j: (x k,y j ) S XY P (Y = y j ) = P (X = x k, Y = y j ) rozkład brzegowy zmiennej losowej Y k: (x k,y j ) S XY

12 32 Rozkłady brzegowe zmiennej losowej o łacznym rozkładzie ciagłym Twierdzenie 10 Jeśli zmienna losowa (X, Y ) ma rozkład ciagły, to rozkłady brzegowe zmiennych losowych X i Y też sa ciagłe Ponadto f X (x) = f Y (y) = + + f XY (x, y)dy gęstość brzegowa zmiennej losowej X, f XY (x, y)dx gęstość brzegowa zmiennej losowej Y

13 1 Niezależność zmiennych losowych Wykład siódmy Niezależność zmiennych losowych Definicja 1 Jednowymiarowe zmienne losowe X, Y określone na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) nazywamy niezależnymi, jeżeli dla wszystkich zbiorów borelowskich B 1, B 2 zachodzi równość P (X B 1, Y B 2 ) = P (X B 1 ) P (Y B 2 ) Zmienne losowe, które nie są niezależne, nazywamy zależnymi Twierdzenie 1 Zmienne losowe X, Y sa niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich x, y R F XY (x, y) = F X (x) F Y (y) Przykład 1 Dwuwymiarowa zmienna losowa (X, Y ) ma rozkład określony dystrybuantą 0 x 0 y 0 x 0 < x 1 y x F (x, y) = y 0 < y 1 x > y 1 x > 1 y > 1 Zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y Wyznaczymy dystrybuanty brzegowe: 0, x 0 F X (x) = x, 0 < x 1 1, x > 1, F Y (y) = 0, y 0 y, 0 < y 1 1, y > 1 Zauważmy, że X i Y mają rozkłady ciągłe mimo, że rozkład łączny nie jest ciągły Sprawdzimy, czy F X (x) F Y (y) = F (x, y) Mamy: 0 x 0 y 0 xy 0 < x 1 0 < y 1 F X (x) F Y (y) = x 0 < x 1 y > 1 = F (x, y) y x > 1 0 < y 1 1 x > 1 y > 1 Zatem X i Y nie są niezależne (są zależne) Twierdzenie 2 (Niezależność zmiennych losowych o rozkładach dyskretnych) Zmienne losowe X i Y o rozkładach dyskretnych sa niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy 1 S XY = S X S Y ; 2 Dla każdego punktu (x, y) S XY P (X = x, Y = y) = P (X = x) P (Y = y) Twierdzenie 3 (Niezależność zmiennych losowych o łacznym rozkładzie ciagłym) Zmienne losowe X i Y o łacznym rozkładzie ciagłym sa niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy prawie wszędzie f XY (x, y) = f X (x) f Y (y) Twierdzenie 4 Jeśli zmienne losowe X i Y sa niezależne oraz g 1, g 2 sa funkcjami takimi, że, g 1 (X), g 2 (Y ) tez sa zmiennymi losowymi, to g 1 (X) i g 2 (Y ) również sa niezależne

14 Charakterystyki liczbowe wielowymiarowych zmiennych losowych 1 Wartość oczekiwana Definicja 1 Niech (X, Y ) będzie dwuwymiarowa zmienna losowa taka, że istnieja EX i EY Wartościa oczekiwana zmiennej losowej (X, Y ) nazywamy wektor (EX, EY ) Twierdzenie 1 Niech g(x, Y ) będzie jednowymiarowa zmienna losowa Wtedy: 1 Jeśli (X, Y ) ma rozkład dyskretny, to E (g(x, Y )) = 2 Jeśli (X, Y ) ma rozkład ciagły, to E (g(x, Y )) = (x,y) S XY g(x, y) P (X = x, Y = y) + + Twierdzenie 2 Jeśli X, Y sa niezależnymi zmiennymi losowymi, to 2 Kowariancja g(x, y)f XY (x, y) dxdy E (g 1 (X) g 2 (Y )) = E (g(x)) E (g 2 (Y )) Definicja 2 Kowariancja zmiennych losowych X i Y, dla których istnieja EX, EY, E(XY ), nazywamy liczbę cov(x, Y ) = E(X EX)(Y EY ) Twierdzenie 3 cov(x, Y ) = E(X Y ) EX EY Własności kowariancji: Niech X, Y, X 1, X 2, Y 1, Y 2 będą jednowymiarowymi zmiwnnymi losowymi Wtedy: 1 cov(x, Y ) = cov(y, X); 2 cov(x, X) = V X; 3 cov(a, X) = 0 dla a R; 4 cov(ax + b, cy + d) = a c cov(x, Y ) dla a, b, c, d R; 5 cov(ax 1 + bx 2, cy 1 + dy 2 ) = a c cov(x 1, Y 1 ) + a d cov(x 1, Y 2 ) + b c cov(x 2, Y 1 ) + b d cov(x 2, Y 2 ) Twierdzenie 4 Jeśli X i Y sa zmiennymi losowymi, dla których istnieja wariancje, to V (X + Y ) = V X + 2cov(X, Y ) + V Y, V (X Y ) = V X 2cov(X, Y ) + V Y Definicja 3 Zmienne losowe X i Y nazywamy nieskorelowanymi, jeśli cov(x, Y ) = 0 Uwaga Jeśli X i X są nieskorelowane, to V (X + Y ) = V (X Y ) = V X + V Y Uwaga Jeśli zmienne losowe X i Y są niezależne, to cov(x, Y ) = 0 Ale: z tego, że X i Y są nieskorelowane nie wynika, że są niezależne! Wyjątkiem jest rozkład normalny: Jeśli (X, Y ) ma rozkład normalny, to X i Y są niezależne cov(x, Y ) = 0

15 3 Współczynnik korelacji Definicja 4 Niech X i Y będa zmiennymi losowymi takimi, że V X > 0 i V Y > 0 Współczynnikiem korelacji zmiennych X i Y nazywamy liczbę ρ(x, Y ) = cov(x, Y ) V X V Y Własności współczynnika korelacji: 1 ρ(x, Y ) 1; 2 ρ(x, Y ) = 1 istnieją a, b R takie, że Y = ax + b (istnieje liniowa zależność między X i Y ); 3 X i Y są nieskorelowane ρ(x, Y ) = 0

16 Wykład ósmy Centralne Twierdzenie Graniczne Twierdzenie 1 Centralne Twierdzenie Graniczne Lindeberga-Levy ego Niech (X k ) n k=1 będzie ciagiem niezależnych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie takich, że EX k = m, V X k = σ 2 dla każdego k = 1,, n Niech S n = n k=1 X k Wtedy dla dowolnych a, b R takich, że a < b lim P a < S n n m n σ n < b = F(b) F(a) (1) Twierdzenie 2 Twierdzenie Moivre a-laplace a Jeśli (X k ) n k=1 jest ciagiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie zero-jedynkowym takim, że P (X k = 1) = p dla każdego k = 1, n, to wzór (1) przyjmuje postać lim P S n n p a < < b = F(b) F(a) n n p (1 p) Przykład 2 Zakładając, że prawdopodobieństwa urodzenia chłopca i dziewczynki są takie same oszacować prawdopodobieństwo, że wśród mieszkańców pewnego miasteczka, będzie przynajmniej kobiet Rozwiazanie: Niech (X k ) k=1 będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych takich, że X k = 1, jeśli k-ta osoba jest kobietą 0, jeśli k-ta osoba jest mężczyzną Wtedy S jest zmienną losową oznaczającą liczbę kobiet w miasteczku Zauważmy, że dla każdego k = 1,, P (X k = 1) = p = 0, 5, P (X k = 0) = 0, 5 Zatem zmienne losowe X k mają rozkłady zero-jedynkowe Z twierdzenia 2 mamy zatem P (S > ) = 1 P (S ) S , 5 = 1 P , 5 0, 5 1 F( 632, 46) , , 5 0, 5

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 5 Magdalena Alama-Bućko 1 kwietnia 2019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 1 kwietnia 2019 1 / 19 Rozkład Poissona Po(λ), λ > 0 - parametr tzw. rozkład zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.2. Momenty rozkładów łącznych. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska rozkładów wielowymiarowych Przypomnienie Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5. Rozkład Bernoulliego W niezmieniających się warunkach wykonujemy n razy pewne doświadczenie. W wyniku każdego doświadczenia może nastąpić zdarzenie A lub A. Zakładamy,

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Zmienne losowe Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka p.

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

12DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych

12DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych DRAP - parametry rozkładów wielowymiarowych Definicja.. Jeśli h : R R, a X, Y ) jest wektorem losowym o gęstości fx, y) to EhX, Y ) = hx, y)fx, y)dxdy. Jeśli natomiast X, Y ) ma rozkład dyskretny skupiony

Bardziej szczegółowo

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym Lista 5 Zadania na zastosowanie nierównosci Markowa i Czebyszewa. Zadanie 1. Niech zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na odcinku [0, 1]. Korzystając z nierówności Markowa oszacować od góry prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.1. Zmienne losowe dyskretne. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Definicja/Rozkład Zmienne losowe dyskretne Definicja Zmienną losową, która skupiona

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Zmienna losowa i jej rozkład Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie

Bardziej szczegółowo

Dyskretne zmienne losowe

Dyskretne zmienne losowe Dyskretne zmienne losowe dr Mariusz Grządziel 16 marca 2009 Definicja 1. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.0 Definicje Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Wprowadzenie Przykład 1 Bolek, Lolek i Tola wstąpili do kasyna. (A) Bolek postawił na czerwone, (B)

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienna losowa. Rozkład skokowy Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Marek Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Rozkład

Bardziej szczegółowo

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład IV: 27 października 2014 Współczynnik korelacji Brak korelacji a niezależność Definicja współczynnika korelacji Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i Y nazywamy

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych Przykład(Wartość średnia) Otrzymaliśmy propozycję udziału w grze polegającej na jednokrotnym rzucie symetryczną kostką. Jeśli wypadnie 1 wygrywamy2zł,;jeśliwypadnie2,płacimy1zł;za3wygrywamy 4zł;za4płacimy5zł;za5wygrywamy3złiwreszcieza6

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp Bardzo często interesujący

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego. Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.. Zmienna losowa X ma rozkład dany tabelką: - 0 3 0, 0,3 0, 0,3 0, Naszkicować dystrybuantę zmiennej X. Obliczyć EX oraz VarX.. Zmienna losowa ma rozkład

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki WYKŁAD 3 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Schemmat Bernouliego Rzucamy 10 razy moneta, próba Bernouliego jest pojedynczy

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 1 STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa. 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany.

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Funkcja charakterystyczna rozkładu Wielowymiarowy rozkład normalny Elipsa kowariacji Sploty rozkładów Rozkłady jednostajne Sploty z rozkładem normalnym Pobieranie próby

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A) Wykład 3 Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego Kiedy dwa zdarzenia są niezależne? Gdy wiedza o tym, czy B zaszło, czy nie, NIE MA WPŁYWU na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia A: P (A B) = P

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 6 Magdalena Alama-Bućko 8 kwietnia 019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8 kwietnia 019 1 / 1 Rozkłady ciagłe Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8

Bardziej szczegółowo

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych Rachunek Prawdopodobieństwa MAP8 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Przykłady 6. Wartość oczekiwana, wariancja, mediana, kwartyle rozkładu prawdopodobieństwa. Transformacje zmiennej losowej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania SIMR 7/8, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania. Dana jest gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej X : { a( x) dla x [, ] f(x) = dla pozostałych x Znaleźć: i) Wartość parametru

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014 Zmienne losowe dr Mariusz Grządziel Wykład 2; 20 maja 204 Definicja. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13.

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Dariusz Wrzosek 16 stycznia 2019 Matematyka dla biologów Zajęcia 13. 16 stycznia 2019 1 / 34 Plan: 1 Rachunek prawdopodobienstwa-zmienne losowe o rozkładzie ciagłym

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Statystyka i opracowanie danych Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne losowe Zmienna

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F;

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F; Zdarzenie losowe i zdarzenie elementarne Zdarzenie (zdarzenie losowe) - wyni pewnej obserwacji lub doświadczenia; może być ilościowy lub jaościowy. Zdarzenie elementarne - najprostszy wyni doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II -. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x n, x, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x.. Wykaż, że n n k= δ k/n λ, gdzie λ jest miarą Lebesgue a na [, ].. Podać przykład

Bardziej szczegółowo

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. D A R I U S Z P I W C Z Y Ń S K I 2 2 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ Polega na przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Rozkłady dwóch zmiennych losowych

Rozkłady dwóch zmiennych losowych Rozkłady dwóch zmiennych losowych Uogólnienie pojęć na rozkład dwóch zmiennych Dystrybuanta i gęstość prawdopodobieństwa Rozkład brzegowy Prawdopodobieństwo warunkowe Wartości średnie i odchylenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej c Copyright by Ireneusz Krech ikrech@ap.krakow.pl Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej: Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: F (t) P (X t) < t < Własności dystrybuanty zmiennej losowej: jest niemalejąca: 0 F (t) jest prawostronnie

Bardziej szczegółowo

Przegląd ważniejszych rozkładów

Przegląd ważniejszych rozkładów Przegląd ważniejszych rozkładów Rozkład dwupunktowy P (X = x) = { p dla x = a, 1 p dla x = b, to zmienna losowa X ma rozkład dwupunktowy z parametrem p (0 < p < 1). Rozkład ten pojawia się przy opisie

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład - Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych Parametry zmiennej losowej EX wartość oczekiwana D X wariancja DX odchylenie standardowe inne, np. kwantyle,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe modele probabilistyczne

Podstawowe modele probabilistyczne Wrocław University of Technology Podstawowe modele probabilistyczne Maciej Zięba maciej.zieba@pwr.edu.pl Rozpoznawanie Obrazów, Lato 2018/2019 Pojęcie prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo reprezentuje

Bardziej szczegółowo

1 Zmienne losowe wielowymiarowe.

1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1.1 Definicja i przykłady. Definicja1.1. Wektorem losowym n-wymiarowym(zmienna losowa n-wymiarowa )nazywamywektorn-wymiarowy,któregoskładowymisązmiennelosowex i dlai=1,,...,n,

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x),

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x), Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: Fx sinx, Fx a e x mogą być dystrybuantami?. Podaj twierdzenie Lindeberga

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 6. Momenty zmiennych losowych Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 8.11.2018 1 / 47 Funkcje zmiennych losowych Mierzalna funkcja Y

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji -go i 2-go rodzaju Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zmienne losowe dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rok akademicki 2016/2017 semestr letni Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 5. Zmienne losowe: wprowadzenie Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 8..208 / 42 Motywacja Często bardziej niż same zdarzenia losowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady do zadania 3.1 :

Przykłady do zadania 3.1 : Rachunek prawdopodobieństwa MAP5 Wydział Elektroniki, rok akad. /, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Przykłady do listy 3: Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady Bernoulliego (dwumianowy), Pascala,

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Podstawowe rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych skokowych Rozkład zero-jedynkowy Rozpatrujemy doświadczenie, którego rezultatem może

Bardziej szczegółowo