Algorytm simplex i dualność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytm simplex i dualność"

Transkrypt

1 Algorytm simplex i dualność Łukasz Kowalik Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski April 15, 2016 Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

2 Przypomnienie 1 Wierzchołkiem wielościanu P nazywamy dowolny punkt x P, który jest jedynym rozwiązaniem optymalnym dla pewnej funkcji celu c. Punktem ekstremalnym wielościanu P nazywamy dowolny punkt x P, który nie jest wypukłą kombinacją dwóch innych punktów y, z P. (Przypomnijmy, że wypukła kombinacja y i z to dowolny punkt postaci λy + (1 λ)z dla pewnego λ [0, 1].) Bazowe rozwiązanie dopuszczalne (brd) PL o n zmiennych to rozwiązanie dopuszczalne x R n takie, że istnieje n liniowo niezależnych ograniczeń (w sensie wektorów współczynników przy x i, tzn. x 1 + 2x 2 1 i x 1 + 2x 2 2 są liniowo zależne), które dla x są spełnione z równością. Twierdzenie Pojęcia wierzchołka, punktu ekstremalnego i brd są równoważne. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

3 Przypomnienie 2 Program liniowy jest ograniczony, gdy posiada rozwiązanie optymalne. Twierdzenie Każdy ograniczony PL w postaci standardowej Ax b, x 0 ma rozwiązanie optymalne, które jest punktem ekstremalnym (czyli także brd). Wniosek Istnieje algorytm ( brutalny ), który rozwiązuje PL w postaci standardowej o n zmiennych i m ograniczeniach w czasie O( ( m n) n 3 ). Dowód: Dla każdego z ( m n) wyborów n ograniczeń wykonaj: Wybór generuje układ n równań z n niewiadomymi Rozwiąż ten układ za pomocą eliminacji Gaussa. Jeśli ma dokładnie jedno rozwiązanie x, mamy brd. Obliczamy dla niego wartość funkcji celu c T x i zapamiętujemy x jeśli jest lepsze niż dotychczas najlepsze rozwiązanie. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

4 Efektywne algorytmy programowania liniowego Algorytm Simplex (George Dantzig 1947). Złożoność pesymistyczna wykładnicza. Istnieją implementacje o złożoności oczekiwanej 2 O( n) poly(n). Bardzo dobrze zachowuje się na rzeczywistych danych. Powszechnie używany w praktyce Algorytm Elipsoidalny (Leonid Khachiyan 1979). czas O(n 4 L), gdzie L = długość zapisu binarnego danych (A, b, c) zaimplementowany ale niepraktyczny Algorytm punktu wewnętrznego (Narendra Karmarkar 1984). O(n 3.5 L) w praktyce porównywalny z simplexem, ale rzadko stosowany. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

5 Algorytm simplex Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

6 Algorytm simplex: idea Podejście przeszukiwania lokalnego: wybierz dowolny wierzchołek dopóki jeden z sąsiednich wierzchołków jest lepszy (lub nie gorszy) przenieś się tam. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

7 Algorytm simplex: przejście do postaci dopełnieniowej max z max 3x 1 + x 2 + 2x 3 x 1 + x 2 + 3x x 1 + 2x 2 + 5x x 1 + x 2 + 2x 3 36 x 1, x 2, x 3 0. z = 3x 1 + x 2 + 2x 3 x 4 = 30 x 1 x 2 3x 3 x 5 = 24 2x 1 2x 2 5x 3 x 6 = 36 4x 1 x 2 2x 3 x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6 0. początkowe brd (0, 0, 0) (0, 0, 0, 30, 24, 36) Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

8 Algorytm simplex: niezmiennik max z z = 3x 1 + x 2 + 2x 3 x 4 = 30 x 1 x 2 3x 3 x 5 = 24 2x 1 2x 2 5x 3 x 6 = 36 4x 1 x 2 2x 3 x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6 0. B = {4, 5, 6} N = {1, 2, 3} Niezmiennik Zmienne dzielą się na bazowe B = {B 1,..., B m } i niebazowe N = {N 1,..., N n } Program zawiera: równanie postaci z = v + n j=1 c jx Nj ; i = 1,..., m równanie postaci x Bi = b i + n j=1 a i,jx Nj, gdzie b i 0; i = 1,..., n + m nierówność x i 0, gdzie v, c j, b j, a i,j są stałymi. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

9 Algorytm simplex: niezmiennik max z z = 3x 1 + x 2 + 2x 3 x 4 = 30 x 1 x 2 3x 3 x 5 = 24 2x 1 2x 2 5x 3 x 6 = 36 4x 1 x 2 2x 3 x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6 0. B = {4, 5, 6} N = {1, 2, 3} Fakt Jeśli spełniony jest niezmiennik, to rozwiązanie (x 1,..., x n+m ) postaci { 0 gdy i N x i = gdy i = B j dla pewnego j = 1,..., n b j jest bazowym rozwiązaniem dopuszczalnym o wartości funkcji celu v. Tu: x = (0, 0, 0, 30, 24, 36). Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

10 Algorytm simplex: powiększanie wartości funckji celu max z z = 3x 1 + x 2 + 2x 3 x 4 = 30 x 1 x 2 3x 3 x 5 = 24 2x 1 2x 2 5x 3 x 6 = 36 4x 1 x 2 2x 3 x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6 0. B = {4, 5, 6} N = {1, 2, 3} powiększając x 1 powiększamy z jak bardzo możemy powiększyć x 1? x 1 := min{ 30 1, 24 2, 36 4 } = 36 4 = 9. wówczas jedna ze zmiennych bazowych (tu: x 6 ) przyjmuje wartość 0. B := B {6} {1}, N := N {1} {6}. zmieniamy bazę: x 1 jest zmienną wchodzącą, x 6 wychodzącą. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

11 Wymiana bazy (pivot) Operacja wymiany bazy (ang. pivot) przebiega w dwóch krokach: 1 Rozwiąż równanie zawierające zmienną wychodzącą ze względu na zmienną wchodzącą. W tym przypadku otrzymujemy: x 1 = x x x 6. 2 wstaw wynik zamiast x 1 z prawej strony wszystkich równań (czyli uaktualnij współczynniki przy zmiennych niebazowych i wyrazy wolne). W tym przypadku otrzymujemy: z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 4 = x x x 6 x 5 = x 2 4x x 6. B = {1, 4, 5} N = {2, 3, 6} x = (9, 0, 0, 21, 6, 0) z = 27. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

12 Druga wymiana bazy z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 4 = x x x 6 x 5 = x 2 4x x 6. Do bazy mogą wejść x 2 lub x 3. (współczynnik w f-cji celu musi być { dodatni!) } 9 Wybierzmy x 3. Wtedy x 3 := min 1, 21 5, 6 4 = 6 4 = x 5 wychodzi z bazy. z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 3 = x x x 6 x 4 = x x x 6. B = {1, 3, 4} N = {2, 5, 6} x = ( 33 4, 0, 3 2, , 0, 0) z = 4. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

13 Trzecia wymiana bazy z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 3 = x x x 6 x 4 = x x x 6. Do bazy może wejść tylko x 2. Uwaga: w ostatnim równaniu wsp. przed x 2 dodatni: x 4 nie będze wychodzący. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

14 Trzecia wymiana bazy z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 3 = x x x 6 x 4 = x x x 6. Do bazy może wejść tylko x 2. Uwaga: w ostatnim równaniu wsp. przed x 2 dodatni: x 4 nie będze wychodzący. Co by było gdyby gdyby istniała zmienna z dodatnim współczynnikiem w funkcji celu i nieujemnymi współczynnikami w pozostałych równaniach? Wówczas algorytm simplex zwraca komunikat PROGRAM NIEOGRANICZONY i kończy działanie. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

15 Trzecia wymiana bazy z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 3 = x x x 6 x 4 = x x x 6. Do bazy może wejść tylko x 2. Uwaga: w ostatnim równaniu wsp. przed x 2 dodatni: x 4 nie będze wychodzący. x 2 := min { , x 3 wychodzi z bazy. } = = 4. z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 2 = x x x 6 x 4 = x x 5 + 0x 6. B = {1, 2, 4} N = {3, 5, 6} x = (8, 4, 0, 18, 0, 0) z = 28. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

16 Rozwiązanie optymalne z = x x x 6 x 1 = x x x 6 x 2 = x x x 6 x 4 = x x 5 + 0x 6 B = {1, 2, 4} N = {3, 5, 6} x = (8, 4, 0, 18, 0, 0) z = 28. Nie możemy wymienić bazy (wszystkie współczynniki ujemne!) Wszystkie współczynniki ujemne mamy rozwiązanie optymalne! (bo dla dow. x 3, x 5, x 6 0 będzie z 28) Kolejne programy liniowe miały taki sam zbiór rozwiązań dopuszczalnych (bo są opisane równoważnymi układami równań) Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

17 Rozwiązanie optymalne Wniosek Jeśli w pewnym kroku algorytmu simplex wszystkie współczynniki (przy zmiennych niebazowych) w funkcji celu są ujemne, to znalezione bazowe rozwiązanie dopuszczalne jest optymalnym rozwiązaniem oryginalnego programu. W naszym przypadku dostaliśmy rozwiązanie (x 1, x 2, x 3 ) = (8, 4, 0) o wartości funkcji celu 28. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

18 simplex: pseudokod 1 Sprowadź PL do postaci dopełnieniowej. 2 Znajdź równoważny PL taki, żeby spełniony był niezmiennik. 3 Dopóki istnieje j {1,..., n} takie, że c j > 0 (c j = współczynnik przed x Nj w aktualnej funkcji celu), 3.1. Wybierz takie j (x Nj jest zmienną wchodzącą) Jeśli dla każdego i = 1,..., m, jest a i,j 0 (tzn. dla każdego równania współczynnik przed x Nj jest nieujemny) zwróć PROGRAM NIEOGRANICZONY wpp., wybierz i takie, że = min{ b i a i,j a i,j < 0} (x Bi jest zmienną b i a i,j wychodzącą) wykonaj operację Pivot (j,i) 4 Zwróć rozwiązanie postaci: dla każdego i = 1,..., n, x i = { 0 gdy i N b j gdy i = B j dla pewnego j = 1,..., m. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

19 simplex: własność stopu 1 Jeśli podczas każdej operacji zamiany bazy wartość funkcji celu rośnie, algorytm zatrzyma się. 2 Ale nie musi tak być: z = 4 + 2x 1 x 2 4x 4 x 3 = x 4 x 5 = 2x 1 + 4x 2 + 3x 4 x 6 = + x 1 3x 2 + 2x 4. z = 4 + 3x 2 x 4 x 5 x 1 = + 2x x x 5 x 3 = x 4 x 6 = x x x 5. B = {3, 5, 6}, N = {1, 2, 4} B = {1, 3, 6}, N = {2, 4, 5}, x = (0, 0, 1 2, 0, 0, 0), z = 4 x = (0, 0, 1 2, 0, 0, 0), z = 4 x 1 wychodzi z bazy, x 5 wchodzi (nie ma innego wyjścia) baza się zmienia, x się nie zmienia. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

20 simplex: własność stopu Fakt Jeśli zmienne wchodzące/wychodzące są wybierane dowolnie algorytm simplex nie ma własności stopu. Twierdzenie (Reguła Blanda, 1977) Jeśli podczas wymiany bazy: spośród możliwych zmiennych wchodzących wybierana jest zmienna o najmniejszym indeksie oraz, spośród możliwych zmiennych wychodzących wybierana jest zmienna o najmniejszym indeksie to algorytm simplex kończy swoje działanie. (Nie będziemy tego dowodzić.) Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

21 Złożoność algorytmu simplex Fakt Istnieją przykłady programów liniowych, dla których algorytm simplex działa w czasie Ω(2 n ). Mimo to, następujący problem pozostaje otwarty. (Ważny!) problem otwarty Czy istnieją reguły wyboru zmiennej wchodzącej i wychodzącej, dla których algorytm simplex działa w czasie wielomianowym? Najlepsze, co udało się uzyskać: Twierdzenie [Kalai 1992, Matousek, Sharir, Welzl 1996] Istnieją reguły dla których algorytm simplex działa w oczekiwanym czasie 2Õ( n). Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

22 Czego brakuje?

23 Czego brakuje? Znajdowanie pierwszego brd 1 Chcemy znaleźć początkowe brd (inaczej: chcemy mieć PL równoważny oryginalnemu, który spełnia niezmiennik). 2 Jeśli program jest postaci max c T x, Ax b, x 0, oraz b 0 to łatwo: (0,..., 0, b 1,..., b m ). 3 Idea: w ogólnym przypadku... użyjemy algorytmu simplex! Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

24 Znajdowanie pierwszego brd 1 Sprowadź program do postaci dopełnieniowej (P1). (Niezmiennik nie zachodzi, bo niekoniecznie b i 0.) 2 Dodaj nową zmienną x 0 i zbuduj nowy program. (P1) max 0 + c 1 x c n x n x n+1 = b 1 + a 11 x a 1n x n x n+2 = b 2 + a 21 x a 2n x n. x n+m = b m + a m1 x a mn x n i x i 0 (P2) min x 0 x n+1 = b 1 + a 11 x a 1n x n + x 0 x n+2 = b 2 + a 21 x a 2n x n + x 0.. x n+m = b m + a m1 x a mn x n + x 0 i x i 0 Fakt Program (P1) ma rozwiązanie dopuszczalne wtw gdy (P2) ma rozwiązanie optymalne o wartości funckcji celu 0. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

25 Znajdowanie pierwszego brd min x 0 x n+1 = b 1 + a 11 x a 1n x n + x 0 x n+2 = b 2 + a 21 x a 2n x n + x 0.. x n+m = b m + a m1 x a mn x n + x 0 i x i 0 3 Wybierz k takie, że b k = min i {b i }. Możemy założyć, że b k < 0. Usuń z bazy x k i wprowadź do bazy x 0 : min b k a k1 x 1... a kn x n + x n+k i k x n+i = b i b k + (a i1 a k1 )x (a in a kn )x n + x n+k x 0 = b k a k1 x 1... a kn x n + x n+k x i 0 Wówczas niezmiennik zachodzi! 4 Za pomocą algorytmu simplex znajdujemy rozwiązanie optymalne x. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

26 Znajdowanie pierwszego brd Mamy rozwiązanie optymalne (x0, x 1,..., x n) programu (P3): min b k a k1 x 1... a kn x n + x n+k i k x n+i = b i b k + (a i1 a k1 )x (a in a kn )x n + x n+k x 0 = b k a k1 x 1... a kn x n + x n+k x i 0 Jeśli x0 > 0 zwracamy informację PROGRAM SPRZECZNY Jeśli x0 = 0 oraz x 0 jest niebazowa, wystarczy z (P3) usunąć x 0. Otrzymujemy wtedy program równoważny oryginalnemu programowi (P1), który spełnia niezmiennik Jeśli x 0 bazowa to mamy równość: x 0 = 0 + j N a jx Nj. dla pewnego j mamy a j > 0 (inaczej we wszystkich rozwiązaniach dopuszczalnych x 0 = 0, sprzeczność, bo w pierwszym brd tak nie było). Zamienamy x 0 z x Nj. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

27 Dualność programowania liniowego Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

28 Certyfikat optymalności Powiedzmy, że mamy pewne wartościowanie zmiennych x dla pewnego PL. Łatwo sprawdzić czy x jest dopuszczalny. Chcemy przekonać kolegę, że x jest optymalny. Albo bliski optymalności. Czy można to zrobić w prosty sposób? Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

29 Poszukiwanie górnego ograniczenia Rozważmy następujący PL w postaci standardowej: max 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x 3 4 4x 1 + 2x 2 + 3x 3 20 x 1, x 2, x 3 0 (x 1 = 2, x 2 = 0, x 3 = 4) jest rozw. dopuszczalnym o wartości f-cji celu 14. Ponieważ x 1, x 2, x 3 0, to 3x 1 4x 1 x 2 2x 2 2x 3 3x 3. Razem: 3x 1 x 2 + 2x 3 4x 1 + 2x 2 + 3x 3 20 Czyli c T x 20 dla dowolnego dopuszczalnego x. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

30 Poszukiwanie górnego ograniczenia: próba 2 max 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x 3 4 4x 1 + 2x 2 + 3x 3 20 x 1, x 2, x 3 0 (x 1 = 2, x 2 = 0, x 3 = 4) jest rozw. dopuszczalnym o wartości f-cji celu 14. Ponieważ x 1, x 2, x 3 0, to 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x (4x 1 + 2x 2 + 3x 3 ) = 14. Czyli c T x 14 dla dowolnego dopuszczalnego x. (x jest optymalny!) Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

31 Poszukiwanie górnego ograniczenia: co się stało? Fartownie, pokazaliśmy: max 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x 3 4 4x 1 + 2x 2 + 3x 3 20 x 1, x 2, x 3 0 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x (4x 1 + 2x 2 + 3x 3 ) = 14. Co tu się działo? Szukaliśmy kombinacji liniowej nierówności y 1 (x 1 x x 3 4) + y 2 (4x 1 + 2x 2 + 3x 3 20) t.ż. y 1, y 2 0, 3 y y 2 4, 1 y 1 ( 1) + y 2 2, 2 y y 2 3, y y 1 20 możliwie najmniejsze. To jest program liniowy! Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

32 Program dualny program prymalny max 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x 3 4 4x 1 + 2x 2 + 3x 3 20 x 1, x 2, x 3 0 Dla dowolnego programu w postaci standardowej: Obserwacja P1: P2: max c T x min Ax b x 0 program dualny min 4y y 2 y 1 + 4y 2 3 y 1 + 2y y 1 + 3y 2 2 y 1, y 2 0. b T y A T y c y 0 Rozumując analogicznie, wychodząc od P2 dostaniemy P1. P1 jest dualny do P2. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

33 Słaba dualność Twierdzenie o słabej dualności Niech x i y będą dowolnymi rozwiązaniami dopuszczalnymi odpowiednio programów maxc T x, Ax b, x 0 oraz minb T y, A T x c, y 0. Wówczas c T x b T y. Proof. ( m ) c j x j a ij y i x j j oraz Stąd, i=1 n a ij x j y i b i y i j=1 i c T x = n c j x j n m a ij y i x j = m n a ij x j y i b i y i m b i y i = b T y. j=1 j=1 i=1 i=1 j=1 i=1 Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

34 Komplementarne warunki swobody Wniosek z dowodu Niech x i y będą rozwiązaniami dopuszczalnymi odpowiednio dla zadania prymalnego i dualnego w postaci standardowej. Rozwiązania x i y są oba optymalne wtedy i tylko wtedy gdy (i) prymalne komplementarne warunki swobody dla każdego j = 1,..., n albo x j = 0 albo m i=1 a ijy i = c j. (albo x j = 0 albo j-ta nierówność programu dualnego jest spełniona z równością.) (ii) dualne komplementarne warunki swobody dla każdego i = 1,..., m albo y i = 0 albo n j=1 a ijx j = b i. (albo y i = 0 albo i-ta nierówność programu prymalnego jest spełniona z równością.) Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

35 Gdy program nie jest standardowy: równości Tak jak poprzednio, chcemy znaleźć jak najlepsze górne ograniczenie. program prymalny max 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x 3 4 4x 1 2x 2 3x 3 = 20 x 1, x 2, x 3 0 Teraz y 2 nie musi być nieujemny! program dualny min 4y y 2 y 1 + 4y 2 3 y 1 + 2y y 1 + 3y 2 2 y 1 0. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

36 Gdy program nie jest standardowy: zmienne bez znaku Tak jak poprzednio, chcemy znaleźć jak najlepsze górne ograniczenie. program prymalny max 3x 1 x 2 + 2x 3 x 1 x x 3 4 4x 1 + 2x 2 + 3x 3 = 20 x 1, x 3 0 program dualny min 4y y 2 y 1 + 4y 2 3 y 1 + 2y 2 = y 1 + 3y 2 2 y 1 0. Chcemy x 2 ( y 1 + 2y 2 )x 2. Nierówność 1 y 1 + 2y 2 już nam tego nie implikuje. Zadowolimy się równością y 1 + 2y 2 = 1. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

37 Ogólne reguły tworzenia programów dualnych PRYMALNY DUALNY f. celu max c T x f.celu min b T y i-ty warunek n j=1 a ijx j b i i-ta zmienna y i 0 i-ty warunek n j=1 a ijx j = b i i-ta zmienna y i nieograniczone. j-ta zmienna x j 0 j-ty warunek m i=1 a ij c j j-ta zmienna x j nieograniczone j-ty warunek m i=1 a ij = c j (Słaba dualność dalej zachodzi!) Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

38 Silna dualność Twierdzenie o słabej dualności można również wyrazić w następujący sposób: Corollary (słaba dualność) Jeśli z jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego prymalnego minimalizacyjnego PL, natomiast w jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego programu dualnego, to z w. Wynika stąd w szczególności, że gdy z = w, to rozwiązanie optymalne programu dualnego jest certyfikatem optymalności naszego rozwiązania programu prymalnego. Okazuje się, że tak jest zawsze! Theorem (silna dualność) Jeśli z jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego prymalnego PL, natomiast w jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego programu dualnego, to z = w. Łukasz Kowalik (UW) LP April 15, / 35

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Programowanie liniowe Łukasz Kowalik Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski April 8, 2016 Łukasz Kowalik (UW) LP April 8, 2016 1 / 15 Problem diety Tabelka wit. A (µg) wit. B1 (µg) wit. C (µg) (kcal)

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Programowanie liniowe Maciej Drwal maciej.drwal@pwr.wroc.pl 1 Problem programowania liniowego min x c T x (1) Ax b, (2) x 0. (3) gdzie A R m n, c R n, b R m. Oznaczmy przez x rozwiązanie optymalne, tzn.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe pojęcia. 1.1 Co to jest programowanie liniowe? Łukasz Kowalik, Wstęp do programowania liniowego 1

1 Podstawowe pojęcia. 1.1 Co to jest programowanie liniowe? Łukasz Kowalik, Wstęp do programowania liniowego 1 Łukasz Kowalik, Wstęp do programowania liniowego 1 1 Podstawowe pojęcia 1.1 Co to jest programowanie liniowe? Program liniowy (w skrócie PL 1 ) jest to problem minimalizacji/maksymalizacji liniowej funkcji

Bardziej szczegółowo

Metoda graficzna może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład):

Metoda graficzna może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład): może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład): 1 Narysuj na płaszczyźnie zbiór dopuszczalnych rozwiazań. 2 Narysuj funkcję

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe metoda sympleks

Programowanie liniowe metoda sympleks Programowanie liniowe metoda sympleks Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2012 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2012 1 / 12

Bardziej szczegółowo

Metoda simpleks. Gliwice

Metoda simpleks. Gliwice Sprowadzenie modelu do postaci bazowej Sprowadzenie modelu do postaci bazowej Przykład 4 Model matematyczny z Przykładu 1 sprowadzić do postaci bazowej. FC: ( ) Z x, x = 6x + 5x MAX 1 2 1 2 O: WB: 1 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE 1.2 Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 1.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3

Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3 Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3 Hanna Furmańczyk 14 listopada 2008 Programowanie liniowe (PL) - wszystkie ograniczenia muszą być liniowe - wszystkie zmienne muszą być ciągłe n j=1 c j

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE PROGRAMOWANIE KWADRATOWE Programowanie kwadratowe Zadanie programowania kwadratowego: Funkcja celu lub/i co najmniej jedno z ograniczeń jest funkcją kwadratową. 2 Programowanie kwadratowe Nie ma uniwersalnej

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy programowania liniowego

Teoretyczne podstawy programowania liniowego Teoretyczne podstawy programowania liniowego Elementy algebry liniowej Plan Kombinacja liniowa Definicja Kombinacja liniowa wektorów (punktów) x 1, x 2,, x k R n to wektor x R n k taki, że x = i=1 λ i

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Programowanie liniowe Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2010 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2009 1 / 15 Homo oeconomicus=

Bardziej szczegółowo

Kolejny krok iteracji polega na tym, że przechodzimy do następnego wierzchołka, znajdującego się na jednej krawędzi z odnalezionym już punktem, w

Kolejny krok iteracji polega na tym, że przechodzimy do następnego wierzchołka, znajdującego się na jednej krawędzi z odnalezionym już punktem, w Metoda Simpleks Jak wiadomo, problem PL z dowolną liczbą zmiennych można rozwiązać wyznaczając wszystkie wierzchołkowe punkty wielościanu wypukłego, a następnie porównując wartości funkcji celu w tych

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe metoda sympleks

Programowanie liniowe metoda sympleks Programowanie liniowe metoda sympleks Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2009 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2009 1 / 13

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Programowanie liniowe Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2015 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2015 1 / 16 Homo oeconomicus=

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe metoda sympleks

Programowanie liniowe metoda sympleks Programowanie liniowe metoda sympleks Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 13. wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2018 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2018 1 /

Bardziej szczegółowo

doc. dr Beata Pułska-Turyna Zarządzanie B506 mail: mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505.

doc. dr Beata Pułska-Turyna Zarządzanie B506 mail: mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505. doc. dr Beata Pułska-Turyna Zakład Badań Operacyjnych Zarządzanie B506 mail: turynab@wz.uw.edu.pl mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505. Tel.: (22)55 34 144 Mail: student@pgadecki.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe. Tadeusz Trzaskalik

Programowanie liniowe. Tadeusz Trzaskalik Programowanie liniowe Tadeusz Trzaskalik .. Wprowadzenie Słowa kluczowe Model matematyczny Cel, środki, ograniczenia Funkcja celu funkcja kryterium Zmienne decyzyjne Model optymalizacyjny Układ warunków

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 6 Metoda simpleks Spis treści Wstęp Zadanie programowania liniowego Wstęp Omówimy algorytm simpleksowy, inaczej metodę simpleks(ów). Jest to stosowana w matematyce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE

Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE 6. Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 6.1

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE pytania kontrolne

BADANIA OPERACYJNE pytania kontrolne DUALNOŚĆ 1. Podać twierdzenie o dualności 2. Jaka jest zależność pomiędzy funkcjami celu w zadaniu pierwotnym i dualnym? 3. Prawe strony ograniczeń zadania pierwotnego, w zadaniu dualnym są 4. Współczynniki

Bardziej szczegółowo

TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu

TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu Wykład dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Semestr zimowy 2009/2010 Wykładowca: prof. dr hab. inż. Michał Inkielman Wykład 2 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Eliminacja Gaussa Równania macierzowe. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Eliminacja Gaussa Równania macierzowe. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Eliminacja Gaussa Równania macierzowe P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2015 Co można zrobić z układem równań... tak, aby jego rozwiazania się nie zmieniły? Rozważam

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych. Ax = b (1)

Układy równań liniowych. Ax = b (1) Układy równań liniowych Dany jest układ m równań z n niewiadomymi. Liczba równań m nie musi być równa liczbie niewiadomych n, tj. mn. a a... a b n n a a... a b n n... a a... a b m m mn n m

Bardziej szczegółowo

Metoda eliminacji Gaussa. Autorzy: Michał Góra

Metoda eliminacji Gaussa. Autorzy: Michał Góra Metoda eliminacji Gaussa Autorzy: Michał Góra 9 Metoda eliminacji Gaussa Autor: Michał Góra Przedstawiony poniżej sposób rozwiązywania układów równań liniowych jest pewnym uproszczeniem algorytmu zwanego

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Układy równań i ich macierze. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego.

Treść wykładu. Układy równań i ich macierze. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. . Metoda eliminacji. Treść wykładu i ich macierze... . Metoda eliminacji. Ogólna postać układu Układ m równań liniowych o n niewiadomych x 1, x 2,..., x n : a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Badania operacyjne Problem Model matematyczny Metoda rozwiązania Znaleźć optymalny program produkcji. Zmaksymalizować 1 +3 2 2 3 (1) Przy ograniczeniach 3 1 2 +2 3 7 (2) 2 1 +4 2 12 (3) 4 1 +3 2 +8 3 10

Bardziej szczegółowo

13 Układy równań liniowych

13 Układy równań liniowych 13 Układy równań liniowych Definicja 13.1 Niech m, n N. Układem równań liniowych nad ciałem F m równaniach i n niewiadomych x 1, x 2,..., x n nazywamy koniunkcję równań postaci a 11 x 1 + a 12 x 2 +...

Bardziej szczegółowo

3. Macierze i Układy Równań Liniowych

3. Macierze i Układy Równań Liniowych 3. Macierze i Układy Równań Liniowych Rozważamy równanie macierzowe z końcówki ostatniego wykładu ( ) 3 1 X = 4 1 ( ) 2 5 Podstawiając X = ( ) x y i wymnażając, otrzymujemy układ 2 równań liniowych 3x

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem. Niech n, m N. Równanie liniowe nad ciałem K z niewiadomymi (lub zmiennymi) x 1, x 2,..., x n K definiujemy jako formę zdaniową zmiennej (x 1,..., x n ) K

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody dokładne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody dokładne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych Rozwiązywanie układów równań liniowych metody dokładne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych Piotr Modliński Wydział Geodezji i Kartografii PW 13 stycznia 2012 P. Modliński, GiK PW Rozw.

Bardziej szczegółowo

Wykład z równań różnicowych

Wykład z równań różnicowych Wykład z równań różnicowych 1 Wiadomości wstępne Umówmy się, że na czas tego wykładu zrezygnujemy z oznaczania n-tego wyrazu ciągu symbolem typu x n, y n itp. Zamiast tego pisać będziemy x (n), y (n) itp.

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 PROGRAMOWANIE LINIOWE CAŁKOWITOLICZBOWE

Rozdział 2 PROGRAMOWANIE LINIOWE CAŁKOWITOLICZBOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 2 PROGRAMOWANIE LINIOWE CAŁKOWITOLICZBOWE 2.2 Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 10 Rozkład LU i rozwiązywanie układów równań liniowych Niech będzie dany układ równań liniowych postaci Ax = b Załóżmy, że istnieją macierze L (trójkątna dolna) i U (trójkątna górna), takie że macierz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Uwarunkowanie zadania numerycznego Niech ϕ : R n R m będzie pewna funkcja odpowiednio wiele

Bardziej szczegółowo

Formy kwadratowe. Mirosław Sobolewski. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 14. wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2017

Formy kwadratowe. Mirosław Sobolewski. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 14. wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2017 Formy kwadratowe Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 14. wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2017 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2017 1 / 10 Definicja Funkcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Optymalizacji

Laboratorium Metod Optymalizacji Laboratorium Metod Optymalizacji Grupa nr... Sekcja nr... Ćwiczenie nr 4 Temat: Programowanie liniowe (dwufazowa metoda sympleksu). Lp. 1 Nazwisko i imię Leszek Zaczyński Obecność ocena Sprawozdani e ocena

Bardziej szczegółowo

METODA SYMPLEKS. Maciej Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

METODA SYMPLEKS. Maciej Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski METODA SYMPLEKS Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WSTĘP Algorytm Sympleks najpotężniejsza metoda rozwiązywania programów liniowych Metoda generuje ciąg dopuszczalnych rozwiązań x k w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

Zadanie transportowe i problem komiwojażera. Tadeusz Trzaskalik

Zadanie transportowe i problem komiwojażera. Tadeusz Trzaskalik Zadanie transportowe i problem komiwojażera Tadeusz Trzaskalik 3.. Wprowadzenie Słowa kluczowe Zbilansowane zadanie transportowe Rozwiązanie początkowe Metoda minimalnego elementu macierzy kosztów Metoda

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I WSPOMAGANIA DECYZJI Rozproszone programowanie produkcji z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Postać układu równań liniowych Układ liniowych równań algebraicznych

Bardziej szczegółowo

W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1

W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1 W. Guzicki Próbna matura, grudzień 01 r. poziom rozszerzony 1 Próbna matura rozszerzona (jesień 01 r.) Zadanie 18 kilka innych rozwiązań Wojciech Guzicki Zadanie 18. Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE 1.1 Opis programów Do rozwiązania zadań programowania

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 1. wykład z algebry liniowej Warszawa, październik 2015 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, wrzesień 2015 1 / 1

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe całkowitoliczbowe. Tadeusz Trzaskalik

Programowanie liniowe całkowitoliczbowe. Tadeusz Trzaskalik Programowanie liniowe całkowitoliczbowe Tadeusz Trzaskalik .. Wprowadzenie Słowa kluczowe Rozwiązanie całkowitoliczbowe Założenie podzielności Warunki całkowitoliczbowości Czyste zadanie programowania

Bardziej szczegółowo

Metoda Simplex bez użycia tabel simplex 29 kwietnia 2010

Metoda Simplex bez użycia tabel simplex 29 kwietnia 2010 R. Rȩbowski 1 WPROWADZENIE Metoda Simplex bez użycia tabel simplex 29 kwietnia 2010 1 Wprowadzenie Powszechnie uważa siȩ, że metoda simplex, jako uniwersalny algorytm pozwalaj acyznaleźć rozwi azanie optymalne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody przybliżone Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody przybliżone Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych Rozwiązywanie układów równań liniowych metody przybliżone Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych Piotr Modliński Wydział Geodezji i Kartografii PW 14 stycznia 2012 P. Modliński, GiK PW Rozw.

Bardziej szczegółowo

Własności wyznacznika

Własności wyznacznika Własności wyznacznika Rozwinięcie Laplace a względem i-tego wiersza: n det(a) = ( 1) i+j a ij M ij (A), j=1 gdzie M ij (A) to minor (i, j)-ty macierzy A, czyli wyznacznik macierzy uzyskanej z macierzy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 11 Ogólna postać metody iteracyjnej Definicja 11.1. (metoda iteracyjna rozwiązywania układów równań) Metodą iteracyjną rozwiązywania { układów równań liniowych nazywamy ciąg wektorów zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

1 Przykładowe klasy zagadnień liniowych

1 Przykładowe klasy zagadnień liniowych & " 1 PRZYKŁADOWE KLASY ZAGADNIEŃ LINIOWYCH 1 1 Przykładowe klasy zagadnień liniowych Liniowy model produkcji Zakład może prowadzić rodzajów działalności np. produkować różnych wyrobów). Do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

A. Kasperski, M. Kulej Badania Operacyjne- programowanie liniowe 1

A. Kasperski, M. Kulej Badania Operacyjne- programowanie liniowe 1 A. Kasperski, M. Kulej Badania Operacyjne- programowanie liniowe ZAGADNIENIE DUALNE Z każdym zagadnieniem liniowym związane jest inne zagadnienie nazywane dualnym. Podamy teraz teraz jak budować zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Ekonometria - ćwiczenia 10

Ekonometria - ćwiczenia 10 Ekonometria - ćwiczenia 10 Mateusz Myśliwski Zakład Ekonometrii Stosowanej Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa 14 grudnia 2012 Wprowadzenie Optymalizacja liniowa Na

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT)

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT) A. Kasperski, M. Kulej BO Zagadnienie transportowe 1 ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT) Danychjest pdostawców,którychpodażwynosi a 1, a 2,...,a p i q odbiorców,którychpopytwynosi b 1, b 2,...,b q.zakładamy,że

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych ozważmy układ n równań liniowych o współczynnikach a ij z n niewiadomymi i : a + a +... + an n d a a an d a + a +... + a n n d a a a n d an + an +... + ann n d n an an a nn n d

Bardziej szczegółowo

Definicja problemu programowania matematycznego

Definicja problemu programowania matematycznego Definicja problemu programowania matematycznego minimalizacja lub maksymalizacja funkcji min (max) f(x) gdzie: x 1 x R n x 2, czyli: x = [ ] x n przy ograniczeniach (w skrócie: p.o.) p.o. g i (x) = b i

Bardziej szczegółowo

Programowanie celowe #1

Programowanie celowe #1 Programowanie celowe #1 Problem programowania celowego (PC) jest przykładem problemu programowania matematycznego nieliniowego, który można skutecznie zlinearyzować, tzn. zapisać (i rozwiązać) jako problem

Bardziej szczegółowo

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH Transport, studia I stopnia rok akademicki 2011/2012 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Uwagi wstępne Układ liniowych równań algebraicznych można

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Elementy modelowania matematycznego Programowanie liniowe. Metoda Simplex. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ ZADANIE LINIOWE Tortilla z ziemniaków i cebuli (4 porcje) 300

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 1)

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 1) ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 1) Zadanie zbilansowane Przykład 1. Zadanie zbilansowane Firma posiada zakłady wytwórcze w miastach A, B i C, oraz centra dystrybucyjne w miastach D, E, F i G. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Formy kwadratowe. Rozdział 10

Formy kwadratowe. Rozdział 10 Rozdział 10 Formy kwadratowe Rozważmy rzeczywistą macierz symetryczną A R n n Definicja 101 Funkcję h : R n R postaci h (x) = x T Ax (101) nazywamy formą kwadratową Macierz symetryczną A występującą w

Bardziej szczegółowo

R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} },

R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} }, nazywa- Definicja 1. Przestrzenią liniową R n my zbiór wektorów R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} }, z określonymi działaniami dodawania wektorów i mnożenia wektorów przez liczby rzeczywiste.

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ciągła

Optymalizacja ciągła Optymalizacja ciągła 5. Metody kierunków poparwy (metoda Newtona-Raphsona, metoda gradientów sprzężonych) Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 28.03.2019 1

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe

BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe Zadanie zbilansowane Zadanie zbilansowane Przykład 1 Firma posiada zakłady wytwórcze w miastach A, B i C, oraz centra dystrybucyjne w miastach D, E, F i G. Możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

2. Układy równań liniowych

2. Układy równań liniowych 2. Układy równań liniowych Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zima 2017/2018 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 2. Układy równań liniowych zima 2017/2018 1 /

Bardziej szczegółowo

Standardowe zadanie programowania liniowego. Gliwice 1

Standardowe zadanie programowania liniowego. Gliwice 1 Standardowe zadanie programowania liniowego 1 Standardowe zadanie programowania liniowego Rozważamy proces, w którym zmiennymi są x 1, x 2,, x n. Proces poddany jest m ograniczeniom, zapisanymi w postaci

Bardziej szczegółowo

Zbiory wypukłe i stożki

Zbiory wypukłe i stożki Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej 28 kwietnia 2016 Hiperpłaszczyzna i półprzestrzeń Definicja Niech a R n, a 0, b R. Zbiór H(a, b) = {x R n : (a x) = b} nazywamy hiperpłaszczyzną, zbiory {x R

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

Wykłady z programowania liniowego

Wykłady z programowania liniowego Wykłady z programowania liniowego A. Paweł Wojda Wydział Matematyki Stosowanej AGH 2 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Problem programowania liniowego 7 2.1 PPL.................................. 7 2.2 Definicje................................

Bardziej szczegółowo

Dualność w programowaniu liniowym

Dualność w programowaniu liniowym 2016-06-12 1 Dualność w programowaniu liniowym Badania operacyjne Wykład 2 2016-06-12 2 Plan wykładu Przykład zadania dualnego Sformułowanie zagadnienia dualnego Symetryczne zagadnienie dualne Niesymetryczne

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa Wzory Cramera Metoda eliminacji Gaussa Metoda eliminacji Gaussa polega na znalezieniu dla danego uk ladu a x + a 2 x 2 + + a n x n = b a 2 x + a 22 x 2 + + a 2n x n =

Bardziej szczegółowo

3. Wykład Układy równań liniowych.

3. Wykład Układy równań liniowych. 31 Układy równań liniowych 3 Wykład 3 Definicja 31 Niech F będzie ciałem Układem m równań liniowych o niewiadomych x 1,, x n, m, n N, o współczynnikach z ciała F nazywamy układ równań postaci: x 1 + +

Bardziej szczegółowo

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe.

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. 1 Zagadnienie transportowe zostało sformułowane w 1941 przez F.L.Hitchcocka. Metoda rozwiązania tego zagadnienia zwana algorytmem transportowymópracowana

Bardziej szczegółowo

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego część III Analiza rozwiązania uzyskanego metodą simpleksową

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 8 Programowanie nieliniowe Spis treści Programowanie nieliniowe Zadanie programowania nieliniowego Zadanie programowania nieliniowego jest identyczne jak dla

Bardziej szczegółowo

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych W tej części skupimy się na macierzach kwadratowych. Zakładać będziemy, że A M(n, n) dla pewnego n N. Definicja 1. Niech A M(n, n). Wtedy macierzą odwrotną macierzy A (ozn. A 1 ) nazywamy taką macierz

Bardziej szczegółowo

(Dantzig G. B. (1963))

(Dantzig G. B. (1963)) (Dantzig G.. (1963)) Uniwersalna metoda numeryczna dla rozwiązywania zadań PL. Ideą metody est uporządkowany przegląd skończone ilości rozwiązań bazowych układu ograniczeń, które możemy utożsamiać, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA?

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA? /9/ Zagadnienie transportowe Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład --9 Plan wykładu Przykład zagadnienia transportowego Sformułowanie problemu Własności zagadnienia transportowego Metoda potencjałów

Bardziej szczegółowo

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Indukcja Materiały pomocnicze do wykładu wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Charakteryzacja zbioru liczb naturalnych Arytmetyka liczb naturalnych Jedną z najważniejszych teorii matematycznych jest arytmetyka

Bardziej szczegółowo

1 Układy równań liniowych

1 Układy równań liniowych II Metoda Gaussa-Jordana Na wykładzie zajmujemy się układami równań liniowych, pojawi się też po raz pierwszy macierz Formalną (i porządną) teorią macierzy zajmiemy się na kolejnych wykładach Na razie

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Metoda eliminacji Gaussa

Wykład 5. Metoda eliminacji Gaussa 1 Wykład 5 Metoda eliminacji Gaussa Rozwiązywanie układów równań liniowych Układ równań liniowych może mieć dokładnie jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele rozwiązań lub nie mieć rozwiązania. Metody dokładne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie Dualne Zadania Programowania Liniowego. Seminarium Szkoleniowe Edyta Mrówka

Zagadnienie Dualne Zadania Programowania Liniowego. Seminarium Szkoleniowe Edyta Mrówka Zagadnienie Dualne Zadania Programowania Liniowego Seminarium Szkoleniowe Edyta Mrówka Ogólne zagadnienie PL Znajdź taki wektor X = (x 1, x 2,..., x n ), który minimalizuje kombinacje liniow a przy ograniczeniach

Bardziej szczegółowo

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m.

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m. Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji f ( x) = x + mx + m 1 jest zbiór liczb rzeczywistych? We wzorze funkcji f(x) pojawia się funkcja kwadratowa, jednak znajduje się ona pod pierwiastkiem.

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne. te praktyczne pytania, na które inne metody dają odpowiedzi jeszcze gorsze.

Badania operacyjne. te praktyczne pytania, na które inne metody dają odpowiedzi jeszcze gorsze. BADANIA OPERACYJNE Badania operacyjne Badania operacyjne są sztuką dawania złych odpowiedzi na te praktyczne pytania, na które inne metody dają odpowiedzi jeszcze gorsze. T. Sayty 2 Standardowe zadanie

Bardziej szczegółowo

Równania liniowe. Rozdział Przekształcenia liniowe. Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem

Równania liniowe. Rozdział Przekształcenia liniowe. Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem Rozdział 6 Równania liniowe 6 Przekształcenia liniowe Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem F Definicja 6 Funkcję f : X Y spełniającą warunki: a) dla dowolnych x,

Bardziej szczegółowo

Metoda rozdzielania zmiennych

Metoda rozdzielania zmiennych Rozdział 12 Metoda rozdzielania zmiennych W tym rozdziale zajmiemy się metodą rozdzielania zmiennych, którą można zastosować, aby wyrazić jawnymi wzorami rozwiązania pewnych konkretnych równań różniczkowych

Bardziej szczegółowo

Metoda tabel semantycznych. Dedukcja drogi Watsonie, dedukcja... Definicja logicznej konsekwencji. Logika obliczeniowa.

Metoda tabel semantycznych. Dedukcja drogi Watsonie, dedukcja... Definicja logicznej konsekwencji. Logika obliczeniowa. Plan Procedura decyzyjna Reguły α i β - algorytm Plan Procedura decyzyjna Reguły α i β - algorytm Logika obliczeniowa Instytut Informatyki 1 Procedura decyzyjna Logiczna konsekwencja Teoria aksjomatyzowalna

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise*02*-*manual /11/ :31---page1of8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

Document: Exercise*02*-*manual /11/ :31---page1of8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 Document: Exercise*02*-*manual ---2014/11/12 ---8:31---page1of8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 Wybrane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Politechnika Poznańska Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Joanna Józefowska POZNAŃ 2010/11 Spis treści Rozdział 1. Modele liniowe.......................... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie nieliniowe. Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a

Programowanie nieliniowe. Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a Programowanie nieliniowe Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a Plan wykładu Przykład problemu z nieliniową funkcją celu Sformułowanie problemu programowania matematycznego Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE NIELINIOWE

PROGRAMOWANIE NIELINIOWE PROGRAMOWANIE NIELINIOWE Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WSTEP Zadanie programowania nieliniowego (ZPN) min f(x) g i (x) 0, h i (x) = 0, i = 1,..., m g i = 1,..., m h f(x) funkcja celu g i (x) i

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych

Rozwiązywanie układów równań liniowych Rozwiązywanie układów równań liniowych Marcin Orchel 1 Wstęp Jeśli znamy macierz odwrotną A 1, to możęmy znaleźć rozwiązanie układu Ax = b w wyniku mnożenia x = A 1 b (1) 1.1 Metoda eliminacji Gaussa Pierwszy

Bardziej szczegółowo

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu 1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu Dla danej funkcji ciągłej f znaleźć wartości x, dla których f(x) = 0. (1) 2 Przedział izolacji pierwiastka Będziemy zakładać, że równanie

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 9 Baza i wymiar liniowej Baza liniowej Niech V bedzie nad cia lem K Powiemy, że zbiór wektorów {α,, α n } jest baza V, jeżeli wektory α,, α n sa liniowo niezależne oraz generuja V tzn V = L(α,,

Bardziej szczegółowo