STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013."

Transkrypt

1 STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó Un Europejskej rch Os IV LEADER Progru Rozoju Obszró ejskch n lt Intucj Zrządzjąc Progre Rozoju Obszró ejskch n lt Mner Rolnct Rozoju s Teres Skór cł Ferdnus Europejsk Fundusz Roln n spółf Rzecz nnson MesęcznkRozoju Obsz Intucj ze Zrządzjącśrodkó Un oprcon ró ejsk Progre Europejskej przez Gnęch: Europ rc Rozoju Strzelce neując Opolske Obszró h Os IV LEADE obszr ejske R Progr ejskch u n lt Rozoju Obsz ró Mn er Rolnc ejskch n lt 20t Rozo 2013 ju s Edt Stolc Mgdlen Klszcz Erk Kczrczk Mrzen Gruszk Mesęcznk 013 jsk Fun ółfnn dus z Rol ttu so n n cj Zr n ząd ze środkó Me Rzecz zją c Pro Un sęczn Rozo k opr ju Ob gre Eur Rozopejsk co szró oju ej r n prz ejsk Obsz ch: Eur ch ez G nę Os ró op e IV LEA Strzelce n jskch e DER n lt ProgrOpolske ując obs u 200 zr Rozo e jske Mn ju Ob er szró Rolnc e t jskch Roz n oju lt 200 s 7-2 Około 20 Pń z Dz ebrło koc prz ud z kło nu ą gotosó znek k, któ zproj re p orz będą lt prz ekto ć Nd n korne do to Zg rzenu kon czucłoścą on koron ć szk różnc odne Pn prc Iren nle h gt z trdc kle elet (e Jurecz jen prznją tecunkó ją koron u ele lż) ko entó dop dożnkce nd hnk zbóż, tr ponn ero oe koronąpltn, o bć dekor ted nb ocó, cjnc o po no Tke spo, s kor żn kon sło e cen zcząć tkn zcz dzon, rz ne z nth ość ne rj pr ur k ec prz dl ce ł ą sę jk tó lnch Serdecnenc prz zne ję łodzsch pltnu odzeż, nję Pne, terłó zprs któ kor pok cej osó które eż : oleń on no r z doskoueję są chcą b zng n Dożn żo tnoścobopól przek k G, dorne kor zć tr ć nne ośl zśc - dcje Gro ogą łodz dzsku kor eż 13 zć 14 rz Szczeg eśn ół n 2014 Me Europe sęc r 3 zn Roz erz k sp Ins Tś prc o e Pń z rz goto prz Roznu przp ltn zbóż korondo Dz e Rożn ątó Pod hs Łącz łe tr ne plecen Suchejją prce pokole n prz e szch je łącz koron odpo kor edz oprz one Do zbóż zebrn z zb ez dor lne dn zgłosł róż ą nj osłch ło sę e nch kor e Nt jsco rodzjó dsko on pe o Sko ronek czę prz nd e gos Hs ronek, Ter ejęł torze poes tero pn ne tech k Ter, Brbr Pecho e Reg nczn es Sko n t, sphero ronekurszul k M, Iren o Szc ógł Kon terł zepn rd PechMłek B Frczek on Dożnk Gnn e Grodzs ku dnch rześn Strzelce Opolske br eszk z tegoro uroczśce ńc gn Grodz czne zbor podcz podzękol Gbrel Puzk rz koron żnne sobotęsku Śęto plonós Dożnek z zespołe N Chl - zch n orz Gn cjąc fenoęp rt znuguro nch ogroe torzenu tórczej e kunszte kon no Ofcjln czn częł sę Kżd z prc poś no już z blsk część nedz znte dnu nszą ce ęconej dzękcznn elę o godz uroczośc żnnch,podzć detle resonch ógł ch rozpoejscoość 1300 zdł dzsku poszczególn tkże sę ne dune które u obcho koścele p ś nbożeńe eć końc Dożnko nzcje reprezento one n plcu łdz gnn ch koron Ktrzn dch zęl zb koroód rz Groł poszcz feno ch po ud przeds nch proble n sposób, poszczególne Tdeusz ególne dzsk, uznn nleżą, ó krjo ną nscektórz gcje z Goc orz ros toch, n tcele N deskc sę eszk sołect do ktul soje posesj pękne sołect burrz t lde h scen ch ogólnośto ńco sę dzec kńc Grodz gn r Grodożnkoej ożn bło e N trse posłoo ch sk orz Strzelce OpolsGd, delertśc; łodzeż z przrol scoośc zprez Grodz ke, esz gośce nce, pjąk podzć kur,trdcjnego Ks probo Besdn, n BLASKAPEL sk orz entoł koroodu, koz królk, szcz Edr z okolcznch zproszen nnc And& pros ele ejh ze d Zgd d Ks Luc, KbrLE ze Śb ło poś słoość sło, sn, nnch dekor k, gąsechołk et Kflk, Mrek ęcł rz Fotore orz Cluuznne torzenu dożn oocó cj korzeć n lcję z Dożn Po oczch koej ek osób ode opr zskł sko: grone ntern Gnnch ożn etoej dzjącch rodzs obejsołect Serdeczne koorg t Grodz zprsz! - Such Jędr ne b nk pegjące A przed Tórc kor konne gnn zne on będ r ne je będą szej kol ld zto e żn koron ą ejnośc rn już z ng n (przełbrdzo trzeb żon czsoc oke prz hło o czer esuszo zebrć cerplo nn zbo ne c lpc) zbtn ż - zn śc Nę o doj pne re nleż ko ce ec Kd łub P DFK środk Rożną VDG z tó poz żnn n k łch pro skło on jekt ej ne kor ó on! I!! MK RA Eu rope s pó jsk Ins łfn Fu ttu nd cj nso usz Z n Ro rzą ln dzjąze śro n c dkó M Rz Prog Un es ecz r Eu ęczn Roz e ro k op oju Ro pejsk rco Ob z oju ej n szró Ob r pr szró c ze z ej h Os G skch ejsk IV LE nę St : Euro ch AD rze p n ER Pr lce Op n lt es 20 ogr ols tując u ke -201 Ro ob 3 zoju szr Mn Ob e szró ejs r Ro ke ln ct ej skch Ro z n oju lt s 20 JB NE JED S GR ZYS AM CY YD O EK OSI Mes k Eu ro In spół pe t fn jsk uc ns Fu j o Z n nd rząd us z Ro z ze śr jąc od ln Pr kó M n og Rz r Un esęc ec Eu zn z Ro e Ro rope k op zoj z js r u oj kej co Obs uo bs r n zró z c pr ró h O zez e G js ejs s IV n kch kch LE ę St : Eu AD n ER rzel rop lt Pr ce n 20 ogr Opo es lsk tu jąc -2 u 01 Ro e 3 z ob M oju sz n r e Obs r Ro z ejs ln ró ke ct ejsk Ro ch z n oj u lt s 20 ęc znk A SU CH ęc zn DO YC KR IE ASI CZ EJ KA O A sze ż j n n j (żół ł z h ro ór kt ko b rc s cj: drze oj ch b ć jon ou s ć uren ne e k oś nk jo ąs zn e ożen ko ro e śl ec z śp społ h zje do sę edos ze ą o ej pr ce ęg zez tnc zc zed r n żerd ośc ę, s pr ted one l s pr ć z ł kn uz h) ę b njpę rz skc odśąskenec ł e, troj erp dze t P ro ebe h śl dz ą on rzs nec e ę, że ło ór rzuc ep z do s, z e lo n c z ko ch do e ł z kt od e n n b ro ęc noc czn no t ch lu gon, ł ng ecz e, że d z ną publ cu Z ł ło e pl j Z nk zo z o ł oj br t D j n d os tk c lub ł M j zlo n e to dcz e po e oś s k n je śl zo do ę e n nc czs jsco S Je rzec jej n ś oś któr je Z e odku tr eł t ko śr Po n zed, ch pr ekł oż o e ze, e sku Su n dr n kł cz o cz co e n ż bo łązk kt o kt e oj jon z ze n g pr per k dz en u n pr se ne do ze ądz l dcz oj z cz elon zn, dr Śl, e z ło nchne n n r ł oś den k je ejs en b t B go go ob osn roż n ch o ęto ku 3 zd ko 01 e h ę zn ch ąt cz ub n -2 k e c s ł ze cz z cz e e, T jśc czs o n b h, C o po III, n ższ 20 r te c n e po de lt lnz n ż ob zj XV eńc do nj osk ke n s ejs lokrz e ju przezc Mor to ło o jk kch oju n e o ech, zgo po rze te edz r e ejs z sz ko czs eg rz pr od rko D os M pu ob lsk z jo ęg n e ę pr Ro ł po jed ró u, ś onk rę etró po b ch, klz ct to ć ch jąc ł O bs lo sk ln r) n b tu Do ąg, d no o 30 u O r Ro es e osk ez zo lu lce 1945 pr to e dr zoz szcz n et n lsk zoj e ze ed kch z zez ór on pr e k n p ro Opo u Ro M (prz śląs r pr czk kt są ur go Str u szu ące : Eu elce r 3 erz u n lend b dzę dzę ne jone 01 ro kch Strz Prog -2 b k ło,, tuje ejs ę M ęte z o t z lnej nzo z n ER 20 d ono ś ś ętbrk ró lok org pr AD t o ró z G LE l po c e ne ojóe dnk egdrn usun le z ze IV n bs pr Os ch l ł ee Jego znoś gn otn urzę k uo zo n ołec szej n er oj n ch ejs k z co r n ch nn sp n e ze k P ok r e s n po o lt jo z Ro op ró zjuv, z ej ec k z łonk lku c Rz zn jsk Obs cz k śc z ej X dóbr n sęc pe u od o k r tk n ln Me Euro zoj zą j lo cz zechte z Ro drk R Pńcoczcok n ce Un Ro us e nd nurb ę n łśc kó r Fu s k, DoPotr środprog jsk je cze k, n g es e c e ć be oż n oj ln M p pr zeż oś sk ej, roje je użen ć krd do jo odz jedn on z zn hron c ko c up z pr oc r znej ze, b k be e en Sp blc dr n po ł le z n olno pu rdl do up zo s, lub po e uk szko ć ok ne ojej od n sądu do oj se Po płc oj s hńb z l ć o ) ują M cz ść żenu on ej Jeże t drze u pln t ukr skr rdz lep us z ndb Po o z ok ść (t h kńc rno eg eg, so Sc esz j jo podl zon z M 1 k ne or n pr do ze eż u b dr rdz je sę, oj K r je M Sp kzu l n lno p M zoro sp ółp - jed rc szkun ekp kłosk, je p dru lt g koronę koronę OPOLSKIE Nr 9 (9) Tk RZE po esęcznk SIEŃ 2014 Kd je łub-p kor bezpłtn to ec Sołon z będ zento ze rep ecreć Strz elce Gnę pod cz Opolsk e oj s doż St eódzknek rc od d ocz, nszej kne k g cch h Sołkoch trz g kor n zdążć n on nnch spo eb 7092 ( dn prc, z pltkją prc Zn żnn, będ 014 u czsu jed r) e ze tn sę, STRZELCE s do k ż b łos, z ędze rn koro ko do z n Jouż nedłu goto rnk, przez gl podgo, pod cesz pne zć czs doż z ć pę ne Kło KIE OLS ZEL CE OP STR Nr 8 e (8) SIE sęc znk RPIŃ 201 bez płtn4 Os ek u M ę! A RO ZM IE RK lś s Nr es 7 (7) ęc LIP znk IEC be 2014 zpłt n STRZ z L Jcko k Foto: Foto: Kod no od ukr gd p l n z du gdz uszą ho ją u ol olno n: lko p go d po, ko oj czk n Ne o zez pe ze c ro n ją Eu o z ns rząd fn Z ół ucj sp t k In ze lnsk LTr Foto Ron Foto: ITAMY NOYM ROKU N O el Osek RCh Sołtso n No Rok so dusz Fun n dzec oj e n M gd są zeż drąg d, ą lub e go te ą n sł o śp ć lk ując są ą do e ber ść t ln e d s kr ek b ej sz 4 Ru s E KI LS OPO EL CE RZ ST 4 trd c C 201 Ale pośę ó MARZE płtn ń, bez (3) szkńc cję zd tnośc ń Nr 3 sęcznk e lz n re uejęczęść zdzch e s żo czą sę j cz u ns erze zng ce rodzbez e już - łąłtne só Pń ckch nu sę szczęś chone ch ch cesz cjn neodp zentuje dusz sołe n tć, że sc o-sporto c szsc jednk pę któr trzeb ejsk pre nęp fun ej cją ne, ch sąące roz rekrecjnu sołect cjnch LUTY 2014 dzec Dzś ch z tn có Nleż ne z poneżzebrn te cz Nr 2 (2) prez runk kounk je ckego n cch; bezpł cą ogro dot n sołec lzo ó, Nr 1 (1) STYCZEŃ 2014 esęcznk bezpłtn poo nzcj k ze r sołe no ó re ł zuność oś e esęcznk nch spotkń 1 Org eet ne cągó t gć rodzcdobre 2013 Dużą jsco kt dus eszkńc jęl uchfun spo sołec e ończen zbudoorgnzcj eśnu, które spóln rodz2 Popr utrzn terene terenó podsper rok eb ń z pog e rz loścnu - dok nsz Oseku dze Popr en ch eż ubegł ze dkó ju, odcho szkńcśro dl potrz rozo ld bć -5 Rón je ej 3 poojo ne ododn ruktur Osek przedszkole e h sferch n społec żnzn ją ożl 7, 2012 eszkńcó różnco ct sę zro ul Krótk nfr,16 ejskch dzec, zle n dzec ponln, 2011 sołenoeg dzec h prz 4 Utrz zpeczene sołecte k do 5 dzec szczęśl dl kultur lkośćzkole urodzonch h chłosn jedn ne j dożnek tojńskej Jędrnc rf co ds e Zbe rlnch lczbę ó g zkńcó o bł śetllec, przeds sc ą Jędr ej Rdą deog Śę h 2013 z sę Poz hod nzc Serc Irenk, penośc llk Znjoośc budżetu Knopkoej projektó unjnch Kocuroej ejsk nego 5 kultu nego dl es II n sok pocec,26 rz Strzen tet lczb urodoc z zn dzec Jegoz tn Neerz ło1 Org nzcj Noc u gn Sołts zględu przso ż 11 fkte Bur ce przó sę or rou gn rcjnego k - etp poc zb łn Hektró Renhrd, spokojnch neró Bernrd ość korzs Sportu jk u Ach, kj grjo net bez z zbt łej Gene zb budo plcudz Nk ercj 2 Org nne teren688,44 sę o dzec becne ele nu nteg Ne n śt zązku z t sz Goc osobś orz Roz e jzd do troszczą kontekśce społeczeń Kons sz n plcu nch Spotkne 17 ró bosk rón j fe r pożrnct gnnch eż or zą cek 1 Tdeu 3 o njlep Bjeru uroku Mszczuk, co nteresó śece szuk sę Polsk Płcó Stroczkoej sł Puzkoej r nch gn Sen pkó rus nzc ch ń Pec nu dl je ne o nu do uzeu kch Pn 2014 c rodzc Sołecką 2 Org ntcj ho n n teren orz rze rfczn Kdłub nzcj Dnk bezpecze erzchn dróg orgnzują lec Opols uloć szczęś dnu 24 czn przeddo crku, I Jk Zelonk po proonej Zoseńk buz lonej dokó z okne jk Ld Jońc, co chodz z rnto dzeń, I czsu dzerołz do esąc j deog n sę tkeg dzeż, z uzczne, 890,00 nne 3 Preze ne zele,20 ch - etp 1 Org eet n - etp e społeczn bł pogrt przedszkolu e rtczn kch Leśnejn t033 pesz rlne uc npr zelonch - 18peł Tke n pre sę psonej brk Edund trdch uskl Arnold dku utrz porządek tle nleż Krol z krezus znjoośc jego drzeń gnnch cekośc ul 4 Utrz eś - 24 rz przeds c nprzutrz ęp nek sołec 2 Popr ne etp I dje ęgl ce j dożo odbło terenó sz nk dl nnego przp edzone on je ześne Pn Bur rodzc etlen z poo Utrz kopln Ado l nzc jednoc gncj No chod ku rodz e sołect,20 sprbogus szku, co przjcół RM bez lku Zrdnośc Ldk z Dzekoc u której szko d sęrzecz zrobćzgroż Polsk N poż nego trendu bło poprz Po ępch skorzn Zprooś 24 3 chodnkó ne pelę,20 oej, opek ej co poz 1 Org pozt Prko 1 Budo nzcj pkn n teren zod ejdrcz budoelec sz 033 szkolkó o ożlość prorodznnej nek dobrej ul k usztó Ad, co kręc je dlo nos od rn Skoronkoej elokencj, co ns już od dn kręc gospoć jko przkłd450 eszkńcóopolske, ktnoścbezpe 2 Prze czeń 4 k eś Org eet Strz ńsk ej poltk Porót do ztrud e ł rodzc e nk prz skch rodznnego nclus skz lczącej ok Strzelc h gnn ce poczuce nd e Strzelc podzelć Błotch Aktnośc Urbnczk, jeu cągle gr uzk Kdłub Engelbert cepłego spojrzen, co cągle erz rzen 3 Popr ,28 OSP chod nek ej pknku prz esk rc ud projek róneż Gn ojeucje Osek gn nch go śn onej 1 Npr nzcj doż cjne Iren ponol e Osek e plcu ó zelo Dnsu Plk, krzep Droźdzk ponoł Docpu Jurk, choć otno oł pod górk uczencz n je przezfnnsoludze scoośc poto 2 Org nzcj trd n teren ne teren spół relzo łodz z łsn lcznch obo- n, któr có gdze Teres bznesu, co cąż ucz ns oresu, któr Opolu je Europejżce 3 Org ene t spodro lnośc eszkń środkó Opolske, rodzcel sę soodpoedz Urząd Prc ejską ze 4 Po ne zgo nej dl tej drugej spółczuje spokoju jej żcz n trud A nsz spóln pen krok nech Ns prodz przez cł rok! o!! ódzk Po decdują sę Utrz ,32 ntegrcj Unę Europ znego 5 Osek przez II ez n nch szu Społec ązkó już rz ejscooścnrodzobrzezn nzcj pr ó zelo ej - etp skego Fundu Lpo częo kolejn ch ltch sę ce noo 1 Org ne teren cz ul otn ztło szczęś 2010 urodo pobo 2 Utrz rdzene 033,20 roku 24 k elokrotne Lcząc od 3 Ut ce Kdłube nch dzec jnego Dzeko zeż -rekrec plcó Bntk Duże łod sportoo cz dróg Kdłub go dl dzec plcu pobo nej rodznne cjnch zelonch gn sżene koszene pknku eduk terenó 1 Dopo ercj etlen drog zttó ne nzcj ego 2 Kons onne oś 1 Org nzcj rs spodro o-sporto k II zgo zb,02 roó 2 Org ne 3 - etp rekrecjn o orcj ce 3 Utrz ne plcóne obektu el or ejskeg hter nch Klno ercj Sen skch 4 Utrz spodro ,95 e klubu ego gn k Rc 1 Kons nzcj Dn nek ej -sporto plcó n ńczk 5 Zgo elk utrzn I orz ejskch czek, Do tr Urb nc 2 Org nzcj doż nu rodznnoerzchn dróg sk etp ne Płuż nek Pe sże k,ejpo ch cze leckej 3 Org nzcj fe n klube zelonch ch 1 Dopo nzcj doż ó npr zelonch ul Strze przed ojtek 4 Org ne upe ó ne teren teren 2 Org el, nk prz skch te Kub,ne Ch Dej 5 Utrz ne teren,54 chod nek ej j sołec 3 Utrz hł r ro skch 1 Budo nzcj doż n 6 Utrz nek ej nforcjne : Igospod u s 4 Zgo el, Mc rl 2 Org nzcj Mrc zerunk te Ch ne dot Klnó nzcj dożkounkcj nch k on Ant 3 Org eet j sołec ęce 1 Org nene ó zelo orz, etp Ie zdj orc tlc 4 Popr el 6 873,50 - óln 2 Uspr ne teren137,00 on Sklcó prz śe nch N sp Frsk 5 Popr Kolon ne plcu 3 Utrz Górn - 7 rek, Sz eszkń ó zelo t teren Kolon Hu spotkń go ne Frsk spodro,11 l Lgo sc skch rodznne No Adoce t, Kne ej 1 Zgo o nek ej 1 Utrz fenu eś zsk rolnego Och Utorze Grod nzcj doż cjnego 2 el portu jske 200 dróg trns, No 1 Org nzcj trd e nch utrzne er Mk zr n lt skej 2 Org ocj s ó zelo obs Ol ej:cz beżące le jskch ju s t tlc ej c 3 Pro ne teren erzchn ch e Odtz prz śe eują ró Rozo n 4 Utrz rdzene n c potln r gnnego Mokre Łn Obsz t tblrchte k Suche Łn EuropOpolske oju Rolnc plcu 5 Ut Don onne neczk jskch: elce u Roz er ro Pechczek, 6 k spodurbń e Strz gr ojtek czek, Potr Mn nę ró Pro Chel, Kub Pech 7 Zgo Mchł Obsz ez G DER Igor Dej, Chel, oju n prz IV LEA lt 200 Anton e ne dotrl: Sklorz, cz Roz co ch Os ch n Szon spólne zdjęc, Rze opr jsk r N e znk ej Kl Hurek n n Ocht, z Rol Mesęc opejsk szró dus Mk, Noel ju Ob Fun Eur Oler jsk Un Rozo Od leej: dkó Europe ze śroprogre n so zjąc ółfnn Zrząd sp cj e znk Intu r ejsk sęc obsz Me neując ch n lt Europ ke ró ejsk ju s ejskch: e Opols ju Obsz Rozo Obszró Gnę Strzelc u Rozo er Rolnct Rozoju przez Progr R Mn Rzecz Roln n cznk oprcon h Os IV LEADE Fundusz rc n lt Mesę ejskej Europejsk ejskch Un Europ ju Obszró ze środkó e Rozo nnsonzjąc Progr spółf Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk Intucj Zrząd Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó Un Europejskej rch Os IV LEADER Progru Rozoju Obszró ejskch n lt Intucj Zrządzjąc Progre Rozoju Obszró ejskch n lt Mner Rolnct Rozoju s Konferencj eńcząc projekt spółprc Opolsk ETNOdzjn, której orgnztor bło Storzszene Krn ś Ann rz ze Storzszene Brzesk eś Horczn, odbł sę 3 pźdzernk Poto Centru Kultur Strzelcch Opolskch jej trkce otrto ę łączącą trdcję z dzjnersk podejśce do korzn sztuk ludoej Innocjne projekt, ele cekch orgnlnch posłó n połączene eleentó rękodzelnct kcentó folklorcznch z notorsk podejśce do ch zoson, np gdżetch rekloch to efekt cłego projektu, do relzcj którego zproszono róneż rtó plkó ę będze ożn oglądć do końc pźdzernk Poto Centru Kultur Strzelcch Opolskch, późnejsz czse Muzeu Śląsk Opolskego, Dobrotece Zku Ceszn Z nszej gn projekce ud zęl rtśc ludo z Kdłub: Gbrel Puzk, Mrzen Gruszk, Agneszk Kczrczk, Alfons Gerlch, cł Ferdnus orz conkoe zespołu N Chl ; z Rozerz: Edt Stolc Teres Skór; z Rozerk Norbert Kusdło Artó orz ch prce oże zobczć też specjln dnu klendrz n 2015 r orz publkcj Opolsk ETNOdzjn Sztuk ludo n Opolszczźne od nlz do dzjnu ETNOdzjnśc sk J lubń d puls rk e z Ro 01 o n dłu K n t g Śą dze ę o ącej ńco ch r, n ącej s płn ego k szk sn z e rdo ch bud rdośc Pńsk nego ó k czen pełn lske sercu n ęco jch ś ższ b ż o ch neg jblm nch d no Pogo rt scz ne n kcj peł ro Z orz ed ze g R żcz sz Foto: n ł o dz Serdeczne t! M h c s śn d eg ken polso ch ce O t zel knocn ośc, tr S J lk ł n e sn J Nr 6 (9 es ) ęc CZER zn k IE ed be C zp 20 o łtn 14 n zb n k d ju szc lend ż re h r sp pr gnuś kre so z g r l zj n c łect ob po nzo ś cół ene jne, c eśc jech s, n c h ł, er e rusz że cz A ł? łb oje z ze us cz n ło, okz z k ł bls sę ręce sl/r ejsz z ł n Po fe ko e s s P cze Ob e b o s kn k/ ę, pros n już e b ło ę, że, n A k, szes do n ce s es tu dc r ę spor po pkn l gd og lo ho ze Rz o tk zn k t b nsk ng ud o dz e os, n z, gr n ąc ób e z ło e l et c sę po są sę to ecz b jech sb kt zkk l ł zęęl ło óżż k, z lś KA ś o, n ęll ró b n e ś n z DŁU n zoori to eeddz e ud r B n je o ł ło e n t no,, zo e! bb jj ż żż- oje tn AJ ł M zp ) k be 5 (5 zn Nr sęc e eeś nezerne szczęśl, że udło sę n prząpć do relzcj przedsęzęc, jk je dne esęcznk, któr będze torzon przez ns eszkńcó sołect Kżd przeceż chce edzeć, co tre pszcz, co sę dzeje u sąsd tej gzece njżnejsze będą spr, które dotczą dlnośc sołect To, co robce dl soch łch ojczzn Chce pokzć, że u ns sę dzeje A któż oże edzeć o t lepej nż? Zprsz do spółprc, ndsłjce rtkuł zdjęc Pętjce Sołecton to gzet o ns, dl ns Czek n sze terł Nępn nuer już z esąc Redkcj: tel Fnł ELCE OP OL SK IE esołch Śąt Bożego Nrodzen rodznnego cepł elkej rdośc Odpocznku od codzennch trosk, Śąt nosącch ndzeję n jeszcze lepsz No Rok żcz Redkcj IEŃ n IEC zpłt K k be 4 (4) zn Nr esęc Nr 10 (10) PAŹDZIERNIK 2014 esęcznk bezpłtn STRZELCE OPOLSKIE o otn nuer Sołecton Projekt sę skońc, sę rozje Z łezką oku Blśce spnł reporter drzeń, które są tk żne dl ns - eszkńcó s T żje: prc społeczn, kultur śląsk N tch fundentch buduje przsość nszch ejscooścch N łch Sołecton udoodnlśce, jk ogron pł n ksztłtone śt okół sebe Przekonlśce cztelnkó (sebe już ne uselśce), że szko je nszch rękch Dzęk środko unjn szch doch co esąc goścł gzetk, któr bł o ns dl ns Żl sę rozć, le żce skłd sę z łńcuch ączonch ze sobą rozń Dzękuje szk, którz torzl SOŁECTOMANIĘ (ne tlko jko pso) Dzękuje sołectonko dun z bogct kulturoego społecznego s Dzękuje z pośęcon n czs czs przeżt spólne l nd T Dzękuje! Alfons Gerlch Norbert Kusdło Nr 11 (11) LISTOPAD 2014 esęcznk bezpłtn ch c Pe ek Pech ojt, Kub el j, Ch r De chł : Igo, M trl el do Ch ne ton jęce z, Anlne zd Sklorspó on N zn ęc 3 ke M es lt n s re ch Hu szr ejsk zoju ob l K Ro t, jąc szró ct h eu el Oc n ke oju Obr Roln, No rop Opols Roz ne k M u : Eu er ch rzelce r 3 M Ol ejsk St Prog -201 ej: Gnę ER 20 le AD ró z Od sz LE Ob prze IV n lt n Os oju z co ch skch z Ro r r ej Rzec k op n ęczn jskej szró Ob pe ln Ro Mes Euro oju z usz Un Ro nd ó e Fu dk jsk śro ogr rope Pr ze Eu n jąc nsorządz łfn Z pó s ttucj znk Ins ęc Mes k, Sz ejs Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó Un Europejskej rch Os IV LEADER Progru Rozoju Obszró ejskch n lt Intucj Zrządzjąc Progre Rozoju Obszró ejskch n lt Mner Rolnct Rozoju s

2 SOŁECTOMANIA 2 Zproszene od Prezdent 80 lt śątn lopd odbł sę uroczość 80-lec pośę- 9 cen koścoł p Chrus Król Kdłube O 1100 odbł sę Msz ś celebron przez ks bp Pł Stobrę, o 1500 neszpor uśetnł koncert chóru Colonoc Bło to spnłe przeżce duchoe Gbrel Puzk Rubrk keronk Przpon!!! Zgodne z Uą z dn 10 lpc 20 r o nozch nożenu rozporządzenu Mnr Rolnct Rozoju s z dn 16 ketn 2008 r esącch grudzeń, czeń, lut oboązuje zkz oson nozó nturlnch orgncznch n gruntch rolnch poc płnnej lub łej tj obornk, gnojók gnojoc, kopou z jątke nozó osonch pod upr pod osłon ( szklrnch, nspektch notch foloch) Podczs oson okrese od 1 rc do 30 lopd noz orgnczne uszą bć przkrte eszne z glebą do 24 godzn od zoson z jątke użtkó zelonch czrtek 20 lopd odbł sę cklczn nrd Burrz z sołts Bł to okzj do zpoznn sę z ktulną ucją gn, relzcją budżetu njżnejsz zdn necjn zrelzon sołectch Sołts ogl Kncelr Prezdent Rzeczpospoltej Polskej zprosł n spotkne Pr Prezdenckej nektóre kobet knddujące borch sorządoch Spotkne to odbło sę 16 pźdzernk Płcu Prezdenck ojeództo Opolske reprezentoło 8 kobet, edz n bł sołtsk sołect Kdłub-eś Gbrel Puzk Pr Prezdenck so ąpenu tjąc uczenczk żc udnego rtu borch Nępne odbł sę dskusj grupch Gbrel Puzk O problech społecznośc też skeroć ptn zrócć sę z nurtując ch społeczność proble do przedcel różnch ntucj zproszonch n to spotkne Jk zsze njęcej ug pośęcono knlzcj orz no dróg gnnch potoch MIESIĘCZNIK SOŁECTOMANIA dc: Gn Strzelce Opolske Redktor nczeln: Mrt Górk Skłd: MCKdrt Potr Mnch Druk: Drukrn Adert Przgotone oprcone terłó: Refert Rolnct Urzędu Mejskego Strzelcch Opolskch Rej Pr 716

3 3 SOŁECTOMANIA To njpęknejsz eś n Ze - ó Ld Jońc sołts Lgot Górnej - Lgot Górn to dobre ejsce do żc? Meszk Lgoce Górnej już pre 25 lt Dl ne je to, obok ojej ejscoośc rodznnej, njpęknejsz eś n Ze osk nsz leż otulne Prku Krjobrzoego Gór ś Ann, dltego eszk żej nż pozol eszkńc gn dok przepękne, które roz- Ognsko, sport zb Podsuone projektu Łącz pokolen spółfnnsonego ze środkó Gn Strzelce Opolske odbło sę n śeż poetrzu n sportoo Bbce, łodzeż uczenczl różnch zo- cągją sę od Opol do Strzelec Opolskch Gdb ne ls, dzelbś szke osk nszej gn Do osk nszej prodz drog, któr obsdzon je czereśn M róneż posd nóo sdó czereśnoch osną, gd szke drze zktną, Lgot je sę jedn elk bukete Żje sę tu brdzo dobrze Może o t śdczć to, że klk rodzn z posd u ns do letne Przjeżdżją czesną osną eszkją z n do późnej jesen Uprją ogródk, robą zps n zę Nektórz przjeżdżją tlko n nedzele, b począć nbrć dobrej energ - osn j, pote lto jeseń Ndchodz z Z to trudn dl ns czs Jk zużł, z zczn kończ sę u ns Drog enątrz osk odśneż n sołts Nek pn Renhrd Jokel Co roku u płotk przecśneżne Róneż tke płotk une są prz prodzącej do ns drodze potoej, któr je rze potrzeb odśneżn Muszą bć nprdę duże opd śnegu zeje, b t drog ł sę n dłużej neprzejezdn Mo to zsze znjdą sę nezdoolen, którz chcą zsze eć drog ne tlko przejezdne, le czrne - Je Pn sołtse ne perszą kdencję Jee sołtse trzecą kdencję Uż, że o njększ sukcese je to, ż prznjnej częśc udło sę zntegroć eszkńcó Rze uporządkolś teren gnn, n któr poł plc zb ejsce z tą gdze dzec ogą bezpeczne czekć n przjzd utobusu Co roku plt koronę dożnkoą berze ud dożnkch gnnch Orgnzuje pknk rodznne ejske besd dożnkoe Z funduszu sołeckego zkuplś ędz nn kosrkę, udnę ozdobną, not koplet besdn Poneż ne zdszonego ejsc, któr oglbś sę spotkć, ponolś tke utorzć M już konn projekt budoln nszego ejskego dou spotkń zbezpeczone fundusze n jego konne budżece gn osną, gd tlko pogod dopsze, rusz z prcą Korzjąc z okzj, chcłb przekzć szk Cztelnko żczen SPOKOJNYCH I RODZINNYCH ŚIĄT BOŻEGO NARODZENIA dch, ćczl n ftnese, turll trpę ser n czs, grl koszkókę tp N konec szsc zol poczęon soczk pszną kełbską, bło pond 60 uczenkó Już plnuje zjęc jzd nępn roku cesz sę, że ożn korzć z tkch projektó Gbrel Puzk

4 SOŁECTOMANIA 4 Pne n sportoo Kżdego dn, nezleżne od pogod Rozerce okolc ożn spotkć pne odblskoch gdżetch, uprjącch nordc lkng Nkt ne usł ch nć, z łsnej ncjt uprją ten sport Pd hsło:,,dzesz n kje? gotoe Idąc ulcą Polną kerunku Rozerz ożn dodtkoo pokonć górkę, co utrkcjn rsz pozl splć trochę klor M ndzeję, że zą spdne śneg, ted korz nszą górę do,,zjzdu n bele cz Ne zpon też korzć z,,ftness pod churką, je cężko, le dje rdę Kżd torek czrtek eczore śetlc ejskej orgnzon je erobk n esoło, z przrużene ok doo ruch to zdroe le rdość śech, jke torzszą rucho to prdz bob fjnej poztnej energ Dnut Cchoń Czs zcząć Storzszene Integrcj Rozoju s Osek zrelzoło projekt pod nzą Czs zcząć Projekt dofnnson je ze środkó Progru Fundusz Incjt Obtelskch ojeództ Opolskego rch relzcj progru Storzszene zkupło sprzęt n rozój łodej orgnzcj t: lptop z oprogrone, sprzęt elofunkcjn orz projektor Oseku zr dążć do rozoju popr runkó żc poprzez różne progr konkurs Kroln Chel Rozerz Ab bło bezpecznej brdzej eetczne eszkńc Rozerz ponol enć nerzchnę chodnk n ul zolen Jk zkle frekencj podczs prc dopsł, bo n Rozerzn ożn zsze lczć Mokre Łn ogą besdoć N bosku sporto prz ul Łąkoej nęł długo oczekn t Dzęk dobrej orgnzcj prc prz sprcu fnnso gn, tkże dzęk pooc fr budolnej R Czok t prktczne z dn n dzeń rosł oczch Dzęk noeu nbtko doposżen eszkńc sołect będą ogl ło bezpeczne spędzć czs kbcó loklnego klubu sportoego deszcz ne zskocz Jerz Lubńsk foto: R ll foto: E Kczrczk foto: E Kczrczk foto: R ll Nsze ktne senork zązku ze zblżjąc sę Adente spotkł sę, b konć ekologczne eńce dentoe S

5 5 SOŁECTOMANIA Projekt Nsz śt nogru, któr obejuje dzesęć spotkń on-lne Prcon Ornge orz trz spotkn n żo rsze Dlczego nektóre ejsc n śece sę rozjją, nne ne ogą sę podneść z klęsk bed, nedożen konflktó? Dlczego proble ludz żjącch n drugej półkul są dl ns otne? - to nforcj, któr pojł sę n rone Fundcj Gereek jko zpoedź projektu Odze bł ogron, bo tetk zązn z dsproporcj ędz pń, globlzcją, proble ekologczn je sę corz blższ kżdeu z ns Uczencto rszttch dje uczennco ożlość cekego uzupełnen edz Będze to ożle dzęk kontkto z róeśnk o podobnch znteresonch orz spotkno z cek gość głóne poprzez deokonferencje pltforę e-lernngoą Jolnt Mendel e torek 18 lopd odbł sę persze zjęc progru Nsz Śt Prconch Ornge, do którego zklfkoło sę dzesęć zespołó ucznoskch z cłej Polsk śród uczenkó pojl sę róneż ucznoe Centru Ksztłcen Zodoego Ucznego ze Strzelec Opolskch Uczennce kls I Tgc - Puln Nok, Mrt Zj orz Ann Szop ch opekunoe Jonn Drbk Jolnt Mendel będą regulrne odedzć prconę Ornge Szczepnku rsztt będą sę odbł edług przgotonego hro- Modernzcj OSP Rożnątó zkończon foto D Obruśnk pźdzernk odbł sę uroczość 18 pośęcen przekzn do użtku obektu OSP Rożnątoe Modernzcj obektu poległ n dobudoe grżu o poerzchn użtkoej 56,40 2 do nejącego budnku No część no przedłużene nejącej sedzb OSP, torząc rchtektonczną cłość z budnke rtość cłego zdn nosł Etp I necj, zrelzon 2013 roku obejoł konne nu suroego zknętego obektu Etp II obejoł robot kończenoe noo budonego ( ne suro) grżu orz zgospodrone terenu okół cłego obektu, tj: - konne nlcj elektrcznej ośetlen, gnzd ogrzen, - robot kończenoe (podkłd, posdzk, tnk), - oceplene elecj z prą elecjną cenkoroą, - zgospodrone terenu okół cłego obektu (noego rego), - oprcone śdect chrkterk energetcznej, - konne poru geodezjnego pokonczego Zdro tęcz Śetlc ejsk z Rozerz brł ud konkurse plczn pt Zdroe, bo ooce rz zjd Tęczoo rzne oocoo zorgnzon przez Opolsk Ośrodek Dordzt Rolnczego Łosoe Prc, której tete przeodn bł tęcz, przedł pletę br ułożoną z rz oocó, które ponnś spożć n co dzeń Ne zdoblś czołoego ejsc, le o to dzec z nszą śetlcoą rócł z uponk, przede szk uśechnęte to bło njżnejsze Róż ll

6 SOŁECTOMANIA 6 Dzekocch Trdcjne już ś Mrcn n konu oded Dzekoce Po nbożeńe koścele dzec prznosł przbor szkolne podroł ś Mrcno jko tz Dr Kredk dl dzec z doó dzeck Późnej bł czs n zbę zjdne rogl rcńskch Dzeń Pluszoego Ms zorgnzoło dl dzec przedszkole rz bbloteką Bło ele trkcj njlszą z nch bło śndne z Kubuse Puchtke O zpenenu ndrzejkoej zb dl dzec ne zponło sołecto orz śetlc ejsk pełnej gotoośc Płużnc elk to jedn z nejszch s nszej gn, jednk spółprc eszkńcó zsze dobrze funkcjonuje Korzjąc z pęknej jesennej pogod zebrło sę klknśce osób, b zdbć o prządek okół centrz, prznku orz plcu rekrecjnego Klk oteł, łopt duż dk dobrego huoru torzs ekpe porządkoej Rd Sołeck Płużnc elkej Jk śląske gołdne, to szkrflne Legnd o chonce Boło to bez d tsące lołt do zdku Betljee nrodzoł se ł Jezusek po nszu Dzecątko Przszoł n śt brdzo ubogj zernj jnce le już oł tkoł oc, że kożd chcoł go ndzc, pozdroc cojśk u sznknąc Szl do Nego prze, ludze bdn bogc, zerznt-kro, łoce, brn, hzołk, ps łod prz, gołdo o, kożd bo tkoł to boł noc, Noc Bożego Nrodzen edle jnk oł trz ro - elko pl, szkonoł łolk ł borołkot troch śerczek Łone tż chcł łobejrzec łe dzecątko, no troch boł se ludz, no bo to dzoł jk ro łżą No to czekł, ż t cło czb ne ted pl ped do łolk -Pódz zną do Ponbóczk, pozdro go z blsk do u gesznku -joł lśc co b go słońce z fe ne przoło, t u dej kpk toj łol -Dobr d! Słszoł to śerczek rcz -Joł tż, joł tż d z, joł tż chc Go dzec! -to t!???? - rkł pl łolk że se trznsł Tś je szkrdnoł, jegł ołsz trde, głązk od spodku ubbrne trołe nefjne onołsz - krzc pl -Sedz kj sedzsz ne rudź -dodł łolk - d T dej pozor cob nołs ludze ne dzel I pos ł śerczek zon se skuloł zcznoł ccho śltc -J łone ją recht, to są pnkne ro, bogte ogą coś Jezusko dc, joł to bch og Go podzubc jegło, bo b zczon kchc z oj ontk, lep jk tu bnd ołć z dlek u se przglądc Prz żłobku oł ł nołek słszoł te bdolene śerczk, zroboło u se go brdzo żol, poszoł do nego pedzoł - No ne śltej już, już dobrze, joł tu je b c pooc I chnoł nołek n gołzdk n nebe, one cłą chrą zlecł n drzeko drp urojoł go soje śecdełk -A terz lec do dzecątk zboł go troch cob tuś jego troch łodpoc Jk dzecątko ujro śecącoł chonk to zrołz przelo płkc zco se rdoc, bo tkego gesznku u zodn ne sproł Od tego czsu kożd dou roj chonk, bo to nb tk pro rok el ucech z tego, jk se ludze rdują to dobre serc ją drugego czoek z nc kochją N pode otoru Legend o chonce J Dkoskej przetłuc/przełożł n grę śląską Dnut Cchoń

7 7 SOŁECTOMANIA Dzeje sę dobrze Szszoe-Osedlu trją prce prz upększnu s N bosku użtkon przez LKS Tęcz Szszó orz Publczne Gnzju Jn Pł II pojło sę pond 100 sedzsk orz reflektor ośetljące bosko, które zncząc sposób ułtą przeprodzene trenngó okrese jesenn czesną osną reontono róneż poeszczen śetlc ejskej rch projektu relzonego przez Strzeleck Ośrodek Kultur Strzelcch Opolskch pt Blske spotkne z trdcją kulturą noo reontonej śetlc ejskej Szszoe Osedlu enon zoł olrk okenn orz drz, odlono róneż ścn, podłogę łożono płtk cerczn, zorgnzone zoło nosko koputeroe uzczne Zś rch prc społecznch, połoe lopd doprodzono do śetlc 100 śtłoodu - dzęk teu ożle będze znlone ultedó seu lroego budnku Zrelzoną tkże lopdze necją bło uporządkone utrdzene drog trnsportu rolnego, ędz ul Szkolną 22 Lpc, któr obecne służ eszkńco osk przede szk jko deptk spcero, dl ucznó zś je to bezpeczn trs prodząc do gnzju orz n prznek utobuso przs roku plnuje n kontnuoć prce zązne z budoą prkngu n ul Lgon zerz enć tę prznkoą orz zbudoć część jezdną tegoż prkngu orz dlej reontoć poeszczen Dou Spotkń szk t, którz roku 2014 pogl Rdze Sołeckej prcch n rzecz nszej społecznośc, brdzo serdeczne dzękuję Henrk Skoronek Sołts Rd Sołeck Szszo Osedle, ks proboszcz Norbert Nocoń, Frncszkńsk Zkon Śeckch orz DFK Szszó Osedle zprszją eszkńcó Gn Strzelce Opolske do udu projekce pn Orgnztorz brdzo serdeczne zprszją do udu projekce: przedszkolkó, ucznó szkół podoch, gnzjlnch, pondgnzjlnch, dorosłch, rodzn orz orgnzcje społeczne Szopk Bożonrodzenoe orz ozdob śąteczne zoną one Dou Spotkń, ul Lgon 12, Szszó, dnu r (nedzel) godz Kżd uczenk otrz pątko dplo orz uponek nespodznkę Dodtkoe nforcje ożn uzskć pod nr telefonu p Ron Dethloff 77/ (po godz 1800) SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

8 SOŁECTOMANIA 8 Znne nej znne zkątk nszej gn ROZMIERZ Śceżk Kulturoo- Horczn K lk dn teu sołecte Rozerz oddno do użtku noą trkcję zróno dl odedzjącch ejscoość, jk eszkńcó N trse śceżk ożn blżej poznć trkcjne obekt n terene Rozerz Zedzne ożn rozpocząć od centrlnego punktu s koścoł prflnego, z ok prezbteru orz cenn zbtk enątrz śątn, jk cek eleent n plcu kośceln Śceżk dlej edze zdłuż horcznej zbudo s, gdze spotkć ożn krzże, kplczk, pątko obelsk, cz przjrzeć sę pękne zchonej elecj blsko uletnego budnku Nępne n sojej drodze npotk sę n centrz z horczn ogł, budnk błego klsztoru, śetlc ejskej, rez rżckej Końco etpe je zedzene Izb Trdcj ejsc, gdze czs zen sój beg Podzękon z zontone tblc n trse śceżk nleżą sę łod ochotnko eszkńco Rozerz Jcek Kusdło

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Logotech-A A Instrukcja obsługi programu PIT (wersja 9.06.001) K A TO W I C E, G R U D Z I E Ń 20 0 6 S tr.2 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 S tr.3 SPIS TREŚCI 1. W STĘ P... 4

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

C za. r ze j. a ce POLICJA. e c ka. ow a. w a W. z 23. Krótka. zna. K ąp ielo PKS PKS. lażo PKS. PKS Konecka

C za. r ze j. a ce POLICJA. e c ka. ow a. w a W. z 23. Krótka. zna. K ąp ielo PKS PKS. lażo PKS. PKS Konecka Czrn 22 n k Trs Cz 34 do w W j z Pom n "Pie ik Przyro kło Gtn dy iki" Kon ec r 35 k Dorzeczn 21 33 Spółdzielcz 19 20 32 18 31 17 29 Re lk 25 30 so w 11 16 12 10 Sos now 28 24 Tur ys 6 5 14 13 lżo w K ąp

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ĺ ĺ ę ĺ ż ż ĺ ś ń ś Ł ś ś ę ń ś ś ś ĺ Ż ś ę ń ę ę ę Ż ś ę ń ń ĺ Ł Ż ęć ś Í ż ĺ Ż ę ż ę ę ĺ ę ę ń ĺ ń ĺ ę ś ť ę ś ť Ě ę ń ę ń ż ę ż ę őż ę ę ő ś Ż ś ś í í í ę ô ę ę Í ę ś ę ń ń Ł ń ż ę ś ś ż ś ę ę í ő ę

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Ne do pulkcj Egz. Nr.-3 INFORMACJA SYGNALNA Włrzych, dn 1989-05-22 X JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ W 1988 ROKU SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZEFIR to ponad 4600 m 2 powierzchni na wynajem rozmieszczonej na czterech kondygnacjach.

BUDYNEK ZEFIR to ponad 4600 m 2 powierzchni na wynajem rozmieszczonej na czterech kondygnacjach. BUDYNEK ZEFIR BUDYNEK ZEFIR to ponad 4600 m 2 powierzchni na wynajem rozmieszczonej na czterech kondygnacjach. Doskonałe położenie oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawia, że budynek będzie klasyfikowany

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Sprężarki. Wykres pracy indykowanej w tłokowej sprężarce jednostopniowej przedstawiono na rysunku. 1 2 p s. V sk

Sprężarki. Wykres pracy indykowanej w tłokowej sprężarce jednostopniowej przedstawiono na rysunku. 1 2 p s. V sk Srężrk Wykres rcy ndykownej w łokowej srężrce jednosonowej rzedswono n rysunku. 3 4 2 =cons =cons s 2 s s (ssne) o sk rysunku rzyjęo nsęujące oznczen: s oory ssn, oory zworu łocznego, s cśnene ssn, cśnene

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011 Ocen stnu wód powrzchniowych w zlewni łej Pnwi wrz z tendencją zin w ltch - Oprcown: gr inż. Agnszk Sobolewsk gr Lucyn Wylęgł Opole, 12 kwtni 2012 r. Oceny jkoi wód zlewni łej Pnwi w grnicch województw

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody TEMAT ĆIZEIA znaczanie entalpii parowania (kraplani wod PODSTAY TEORETYZE DO SAMODZIELEGO OPRAOAIA Para nacona cha i para okra, para przegrzana, topień chości, taone ciepło parowania (taona entalpia parowania,

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349.

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349. Cennik promocyjny obowiązuje od 27.01.2014 r. do odwołania lub wprowadzenia nowego cennika. Rejestracji domen można dokonywać pod adresem: http://hosting.linux.pl/domeny.html lub przesyłając zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. y xy (1.1) x y (1.2) z xyz (1.3)

Równania różniczkowe. y xy (1.1) x y (1.2) z xyz (1.3) ownn oznczkowe Równn óżnczkowe. Wstę Równne óżnczkow nzw ównne zwejące funkcje newdoe zenne nezleżne oz ocodne funkcj newdoc lu c óżnczk. Pzkłd d 5 d d sn d. d d e d d d. z z z z. ównne óżnczkowe zwczjne

Bardziej szczegółowo