STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013."

Transkrypt

1 STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó Un Europejskej rch Os IV LEADER Progru Rozoju Obszró ejskch n lt Intucj Zrządzjąc Progre Rozoju Obszró ejskch n lt Mner Rolnct Rozoju s Teres Skór cł Ferdnus Europejsk Fundusz Roln n spółf Rzecz nnson MesęcznkRozoju Obsz Intucj ze Zrządzjącśrodkó Un oprcon ró ejsk Progre Europejskej przez Gnęch: Europ rc Rozoju Strzelce neując Opolske Obszró h Os IV LEADE obszr ejske R Progr ejskch u n lt Rozoju Obsz ró Mn er Rolnc ejskch n lt 20t Rozo 2013 ju s Edt Stolc Mgdlen Klszcz Erk Kczrczk Mrzen Gruszk Mesęcznk 013 jsk Fun ółfnn dus z Rol ttu so n n cj Zr n ząd ze środkó Me Rzecz zją c Pro Un sęczn Rozo k opr ju Ob gre Eur Rozopejsk co szró oju ej r n prz ejsk Obsz ch: Eur ch ez G nę Os ró op e IV LEA Strzelce n jskch e DER n lt ProgrOpolske ując obs u 200 zr Rozo e jske Mn ju Ob er szró Rolnc e t jskch Roz n oju lt 200 s 7-2 Około 20 Pń z Dz ebrło koc prz ud z kło nu ą gotosó znek k, któ zproj re p orz będą lt prz ekto ć Nd n korne do to Zg rzenu kon czucłoścą on koron ć szk różnc odne Pn prc Iren nle h gt z trdc kle elet (e Jurecz jen prznją tecunkó ją koron u ele lż) ko entó dop dożnkce nd hnk zbóż, tr ponn ero oe koronąpltn, o bć dekor ted nb ocó, cjnc o po no Tke spo, s kor żn kon sło e cen zcząć tkn zcz dzon, rz ne z nth ość ne rj pr ur k ec prz dl ce ł ą sę jk tó lnch Serdecnenc prz zne ję łodzsch pltnu odzeż, nję Pne, terłó zprs któ kor pok cej osó które eż : oleń on no r z doskoueję są chcą b zng n Dożn żo tnoścobopól przek k G, dorne kor zć tr ć nne ośl zśc - dcje Gro ogą łodz dzsku kor eż 13 zć 14 rz Szczeg eśn ół n 2014 Me Europe sęc r 3 zn Roz erz k sp Ins Tś prc o e Pń z rz goto prz Roznu przp ltn zbóż korondo Dz e Rożn ątó Pod hs Łącz łe tr ne plecen Suchejją prce pokole n prz e szch je łącz koron odpo kor edz oprz one Do zbóż zebrn z zb ez dor lne dn zgłosł róż ą nj osłch ło sę e nch kor e Nt jsco rodzjó dsko on pe o Sko ronek czę prz nd e gos Hs ronek, Ter ejęł torze poes tero pn ne tech k Ter, Brbr Pecho e Reg nczn es Sko n t, sphero ronekurszul k M, Iren o Szc ógł Kon terł zepn rd PechMłek B Frczek on Dożnk Gnn e Grodzs ku dnch rześn Strzelce Opolske br eszk z tegoro uroczśce ńc gn Grodz czne zbor podcz podzękol Gbrel Puzk rz koron żnne sobotęsku Śęto plonós Dożnek z zespołe N Chl - zch n orz Gn cjąc fenoęp rt znuguro nch ogroe torzenu tórczej e kunszte kon no Ofcjln czn częł sę Kżd z prc poś no już z blsk część nedz znte dnu nszą ce ęconej dzękcznn elę o godz uroczośc żnnch,podzć detle resonch ógł ch rozpoejscoość 1300 zdł dzsku poszczególn tkże sę ne dune które u obcho koścele p ś nbożeńe eć końc Dożnko nzcje reprezento one n plcu łdz gnn ch koron Ktrzn dch zęl zb koroód rz Groł poszcz feno ch po ud przeds nch proble n sposób, poszczególne Tdeusz ególne dzsk, uznn nleżą, ó krjo ną nscektórz gcje z Goc orz ros toch, n tcele N deskc sę eszk sołect do ktul soje posesj pękne sołect burrz t lde h scen ch ogólnośto ńco sę dzec kńc Grodz gn r Grodożnkoej ożn bło e N trse posłoo ch sk orz Strzelce OpolsGd, delertśc; łodzeż z przrol scoośc zprez Grodz ke, esz gośce nce, pjąk podzć kur,trdcjnego Ks probo Besdn, n BLASKAPEL sk orz entoł koroodu, koz królk, szcz Edr z okolcznch zproszen nnc And& pros ele ejh ze d Zgd d Ks Luc, KbrLE ze Śb ło poś słoość sło, sn, nnch dekor k, gąsechołk et Kflk, Mrek ęcł rz Fotore orz Cluuznne torzenu dożn oocó cj korzeć n lcję z Dożn Po oczch koej ek osób ode opr zskł sko: grone ntern Gnnch ożn etoej dzjącch rodzs obejsołect Serdeczne koorg t Grodz zprsz! - Such Jędr ne b nk pegjące A przed Tórc kor konne gnn zne on będ r ne je będą szej kol ld zto e żn koron ą ejnośc rn już z ng n (przełbrdzo trzeb żon czsoc oke prz hło o czer esuszo zebrć cerplo nn zbo ne c lpc) zbtn ż - zn śc Nę o doj pne re nleż ko ce ec Kd łub P DFK środk Rożną VDG z tó poz żnn n k łch pro skło on jekt ej ne kor ó on! I!! MK RA Eu rope s pó jsk Ins łfn Fu ttu nd cj nso usz Z n Ro rzą ln dzjąze śro n c dkó M Rz Prog Un es ecz r Eu ęczn Roz e ro k op oju Ro pejsk rco Ob z oju ej n szró Ob r pr szró c ze z ej h Os G skch ejsk IV LE nę St : Euro ch AD rze p n ER Pr lce Op n lt es 20 ogr ols tując u ke -201 Ro ob 3 zoju szr Mn Ob e szró ejs r Ro ke ln ct ej skch Ro z n oju lt s 20 JB NE JED S GR ZYS AM CY YD O EK OSI Mes k Eu ro In spół pe t fn jsk uc ns Fu j o Z n nd rząd us z Ro z ze śr jąc od ln Pr kó M n og Rz r Un esęc ec Eu zn z Ro e Ro rope k op zoj z js r u oj kej co Obs uo bs r n zró z c pr ró h O zez e G js ejs s IV n kch kch LE ę St : Eu AD n ER rzel rop lt Pr ce n 20 ogr Opo es lsk tu jąc -2 u 01 Ro e 3 z ob M oju sz n r e Obs r Ro z ejs ln ró ke ct ejsk Ro ch z n oj u lt s 20 ęc znk A SU CH ęc zn DO YC KR IE ASI CZ EJ KA O A sze ż j n n j (żół ł z h ro ór kt ko b rc s cj: drze oj ch b ć jon ou s ć uren ne e k oś nk jo ąs zn e ożen ko ro e śl ec z śp społ h zje do sę edos ze ą o ej pr ce ęg zez tnc zc zed r n żerd ośc ę, s pr ted one l s pr ć z ł kn uz h) ę b njpę rz skc odśąskenec ł e, troj erp dze t P ro ebe h śl dz ą on rzs nec e ę, że ło ór rzuc ep z do s, z e lo n c z ko ch do e ł z kt od e n n b ro ęc noc czn no t ch lu gon, ł ng ecz e, że d z ną publ cu Z ł ło e pl j Z nk zo z o ł oj br t D j n d os tk c lub ł M j zlo n e to dcz e po e oś s k n je śl zo do ę e n nc czs jsco S Je rzec jej n ś oś któr je Z e odku tr eł t ko śr Po n zed, ch pr ekł oż o e ze, e sku Su n dr n kł cz o cz co e n ż bo łązk kt o kt e oj jon z ze n g pr per k dz en u n pr se ne do ze ądz l dcz oj z cz elon zn, dr Śl, e z ło nchne n n r ł oś den k je ejs en b t B go go ob osn roż n ch o ęto ku 3 zd ko 01 e h ę zn ch ąt cz ub n -2 k e c s ł ze cz z cz e e, T jśc czs o n b h, C o po III, n ższ 20 r te c n e po de lt lnz n ż ob zj XV eńc do nj osk ke n s ejs lokrz e ju przezc Mor to ło o jk kch oju n e o ech, zgo po rze te edz r e ejs z sz ko czs eg rz pr od rko D os M pu ob lsk z jo ęg n e ę pr Ro ł po jed ró u, ś onk rę etró po b ch, klz ct to ć ch jąc ł O bs lo sk ln r) n b tu Do ąg, d no o 30 u O r Ro es e osk ez zo lu lce 1945 pr to e dr zoz szcz n et n lsk zoj e ze ed kch z zez ór on pr e k n p ro Opo u Ro M (prz śląs r pr czk kt są ur go Str u szu ące : Eu elce r 3 erz u n lend b dzę dzę ne jone 01 ro kch Strz Prog -2 b k ło,, tuje ejs ę M ęte z o t z lnej nzo z n ER 20 d ono ś ś ętbrk ró lok org pr AD t o ró z G LE l po c e ne ojóe dnk egdrn usun le z ze IV n bs pr Os ch l ł ee Jego znoś gn otn urzę k uo zo n ołec szej n er oj n ch ejs k z co r n ch nn sp n e ze k P ok r e s n po o lt jo z Ro op ró zjuv, z ej ec k z łonk lku c Rz zn jsk Obs cz k śc z ej X dóbr n sęc pe u od o k r tk n ln Me Euro zoj zą j lo cz zechte z Ro drk R Pńcoczcok n ce Un Ro us e nd nurb ę n łśc kó r Fu s k, DoPotr środprog jsk je cze k, n g es e c e ć be oż n oj ln M p pr zeż oś sk ej, roje je użen ć krd do jo odz jedn on z zn hron c ko c up z pr oc r znej ze, b k be e en Sp blc dr n po ł le z n olno pu rdl do up zo s, lub po e uk szko ć ok ne ojej od n sądu do oj se Po płc oj s hńb z l ć o ) ują M cz ść żenu on ej Jeże t drze u pln t ukr skr rdz lep us z ndb Po o z ok ść (t h kńc rno eg eg, so Sc esz j jo podl zon z M 1 k ne or n pr do ze eż u b dr rdz je sę, oj K r je M Sp kzu l n lno p M zoro sp ółp - jed rc szkun ekp kłosk, je p dru lt g koronę koronę OPOLSKIE Nr 9 (9) Tk RZE po esęcznk SIEŃ 2014 Kd je łub-p kor bezpłtn to ec Sołon z będ zento ze rep ecreć Strz elce Gnę pod cz Opolsk e oj s doż St eódzknek rc od d ocz, nszej kne k g cch h Sołkoch trz g kor n zdążć n on nnch spo eb 7092 ( dn prc, z pltkją prc Zn żnn, będ 014 u czsu jed r) e ze tn sę, STRZELCE s do k ż b łos, z ędze rn koro ko do z n Jouż nedłu goto rnk, przez gl podgo, pod cesz pne zć czs doż z ć pę ne Kło KIE OLS ZEL CE OP STR Nr 8 e (8) SIE sęc znk RPIŃ 201 bez płtn4 Os ek u M ę! A RO ZM IE RK lś s Nr es 7 (7) ęc LIP znk IEC be 2014 zpłt n STRZ z L Jcko k Foto: Foto: Kod no od ukr gd p l n z du gdz uszą ho ją u ol olno n: lko p go d po, ko oj czk n Ne o zez pe ze c ro n ją Eu o z ns rząd fn Z ół ucj sp t k In ze lnsk LTr Foto Ron Foto: ITAMY NOYM ROKU N O el Osek RCh Sołtso n No Rok so dusz Fun n dzec oj e n M gd są zeż drąg d, ą lub e go te ą n sł o śp ć lk ując są ą do e ber ść t ln e d s kr ek b ej sz 4 Ru s E KI LS OPO EL CE RZ ST 4 trd c C 201 Ale pośę ó MARZE płtn ń, bez (3) szkńc cję zd tnośc ń Nr 3 sęcznk e lz n re uejęczęść zdzch e s żo czą sę j cz u ns erze zng ce rodzbez e już - łąłtne só Pń ckch nu sę szczęś chone ch ch cesz cjn neodp zentuje dusz sołe n tć, że sc o-sporto c szsc jednk pę któr trzeb ejsk pre nęp fun ej cją ne, ch sąące roz rekrecjnu sołect cjnch LUTY 2014 dzec Dzś ch z tn có Nleż ne z poneżzebrn te cz Nr 2 (2) prez runk kounk je ckego n cch; bezpł cą ogro dot n sołec lzo ó, Nr 1 (1) STYCZEŃ 2014 esęcznk bezpłtn poo nzcj k ze r sołe no ó re ł zuność oś e esęcznk nch spotkń 1 Org eet ne cągó t gć rodzcdobre 2013 Dużą jsco kt dus eszkńc jęl uchfun spo sołec e ończen zbudoorgnzcj eśnu, które spóln rodz2 Popr utrzn terene terenó podsper rok eb ń z pog e rz loścnu - dok nsz Oseku dze Popr en ch eż ubegł ze dkó ju, odcho szkńcśro dl potrz rozo ld bć -5 Rón je ej 3 poojo ne ododn ruktur Osek przedszkole e h sferch n społec żnzn ją ożl 7, 2012 eszkńcó różnco ct sę zro ul Krótk nfr,16 ejskch dzec, zle n dzec ponln, 2011 sołenoeg dzec h prz 4 Utrz zpeczene sołecte k do 5 dzec szczęśl dl kultur lkośćzkole urodzonch h chłosn jedn ne j dożnek tojńskej Jędrnc rf co ds e Zbe rlnch lczbę ó g zkńcó o bł śetllec, przeds sc ą Jędr ej Rdą deog Śę h 2013 z sę Poz hod nzc Serc Irenk, penośc llk Znjoośc budżetu Knopkoej projektó unjnch Kocuroej ejsk nego 5 kultu nego dl es II n sok pocec,26 rz Strzen tet lczb urodoc z zn dzec Jegoz tn Neerz ło1 Org nzcj Noc u gn Sołts zględu przso ż 11 fkte Bur ce przó sę or rou gn rcjnego k - etp poc zb łn Hektró Renhrd, spokojnch neró Bernrd ość korzs Sportu jk u Ach, kj grjo net bez z zbt łej Gene zb budo plcudz Nk ercj 2 Org nne teren688,44 sę o dzec becne ele nu nteg Ne n śt zązku z t sz Goc osobś orz Roz e jzd do troszczą kontekśce społeczeń Kons sz n plcu nch Spotkne 17 ró bosk rón j fe r pożrnct gnnch eż or zą cek 1 Tdeu 3 o njlep Bjeru uroku Mszczuk, co nteresó śece szuk sę Polsk Płcó Stroczkoej sł Puzkoej r nch gn Sen pkó rus nzc ch ń Pec nu dl je ne o nu do uzeu kch Pn 2014 c rodzc Sołecką 2 Org ntcj ho n n teren orz rze rfczn Kdłub nzcj Dnk bezpecze erzchn dróg orgnzują lec Opols uloć szczęś dnu 24 czn przeddo crku, I Jk Zelonk po proonej Zoseńk buz lonej dokó z okne jk Ld Jońc, co chodz z rnto dzeń, I czsu dzerołz do esąc j deog n sę tkeg dzeż, z uzczne, 890,00 nne 3 Preze ne zele,20 ch - etp 1 Org eet n - etp e społeczn bł pogrt przedszkolu e rtczn kch Leśnejn t033 pesz rlne uc npr zelonch - 18peł Tke n pre sę psonej brk Edund trdch uskl Arnold dku utrz porządek tle nleż Krol z krezus znjoośc jego drzeń gnnch cekośc ul 4 Utrz eś - 24 rz przeds c nprzutrz ęp nek sołec 2 Popr ne etp I dje ęgl ce j dożo odbło terenó sz nk dl nnego przp edzone on je ześne Pn Bur rodzc etlen z poo Utrz kopln Ado l nzc jednoc gncj No chod ku rodz e sołect,20 sprbogus szku, co przjcół RM bez lku Zrdnośc Ldk z Dzekoc u której szko d sęrzecz zrobćzgroż Polsk N poż nego trendu bło poprz Po ępch skorzn Zprooś 24 3 chodnkó ne pelę,20 oej, opek ej co poz 1 Org pozt Prko 1 Budo nzcj pkn n teren zod ejdrcz budoelec sz 033 szkolkó o ożlość prorodznnej nek dobrej ul k usztó Ad, co kręc je dlo nos od rn Skoronkoej elokencj, co ns już od dn kręc gospoć jko przkłd450 eszkńcóopolske, ktnoścbezpe 2 Prze czeń 4 k eś Org eet Strz ńsk ej poltk Porót do ztrud e ł rodzc e nk prz skch rodznnego nclus skz lczącej ok Strzelc h gnn ce poczuce nd e Strzelc podzelć Błotch Aktnośc Urbnczk, jeu cągle gr uzk Kdłub Engelbert cepłego spojrzen, co cągle erz rzen 3 Popr ,28 OSP chod nek ej pknku prz esk rc ud projek róneż Gn ojeucje Osek gn nch go śn onej 1 Npr nzcj doż cjne Iren ponol e Osek e plcu ó zelo Dnsu Plk, krzep Droźdzk ponoł Docpu Jurk, choć otno oł pod górk uczencz n je przezfnnsoludze scoośc poto 2 Org nzcj trd n teren ne teren spół relzo łodz z łsn lcznch obo- n, któr có gdze Teres bznesu, co cąż ucz ns oresu, któr Opolu je Europejżce 3 Org ene t spodro lnośc eszkń środkó Opolske, rodzcel sę soodpoedz Urząd Prc ejską ze 4 Po ne zgo nej dl tej drugej spółczuje spokoju jej żcz n trud A nsz spóln pen krok nech Ns prodz przez cł rok! o!! ódzk Po decdują sę Utrz ,32 ntegrcj Unę Europ znego 5 Osek przez II ez n nch szu Społec ązkó już rz ejscooścnrodzobrzezn nzcj pr ó zelo ej - etp skego Fundu Lpo częo kolejn ch ltch sę ce noo 1 Org ne teren cz ul otn ztło szczęś 2010 urodo pobo 2 Utrz rdzene 033,20 roku 24 k elokrotne Lcząc od 3 Ut ce Kdłube nch dzec jnego Dzeko zeż -rekrec plcó Bntk Duże łod sportoo cz dróg Kdłub go dl dzec plcu pobo nej rodznne cjnch zelonch gn sżene koszene pknku eduk terenó 1 Dopo ercj etlen drog zttó ne nzcj ego 2 Kons onne oś 1 Org nzcj rs spodro o-sporto k II zgo zb,02 roó 2 Org ne 3 - etp rekrecjn o orcj ce 3 Utrz ne plcóne obektu el or ejskeg hter nch Klno ercj Sen skch 4 Utrz spodro ,95 e klubu ego gn k Rc 1 Kons nzcj Dn nek ej -sporto plcó n ńczk 5 Zgo elk utrzn I orz ejskch czek, Do tr Urb nc 2 Org nzcj doż nu rodznnoerzchn dróg sk etp ne Płuż nek Pe sże k,ejpo ch cze leckej 3 Org nzcj fe n klube zelonch ch 1 Dopo nzcj doż ó npr zelonch ul Strze przed ojtek 4 Org ne upe ó ne teren teren 2 Org el, nk prz skch te Kub,ne Ch Dej 5 Utrz ne teren,54 chod nek ej j sołec 3 Utrz hł r ro skch 1 Budo nzcj doż n 6 Utrz nek ej nforcjne : Igospod u s 4 Zgo el, Mc rl 2 Org nzcj Mrc zerunk te Ch ne dot Klnó nzcj dożkounkcj nch k on Ant 3 Org eet j sołec ęce 1 Org nene ó zelo orz, etp Ie zdj orc tlc 4 Popr el 6 873,50 - óln 2 Uspr ne teren137,00 on Sklcó prz śe nch N sp Frsk 5 Popr Kolon ne plcu 3 Utrz Górn - 7 rek, Sz eszkń ó zelo t teren Kolon Hu spotkń go ne Frsk spodro,11 l Lgo sc skch rodznne No Adoce t, Kne ej 1 Zgo o nek ej 1 Utrz fenu eś zsk rolnego Och Utorze Grod nzcj doż cjnego 2 el portu jske 200 dróg trns, No 1 Org nzcj trd e nch utrzne er Mk zr n lt skej 2 Org ocj s ó zelo obs Ol ej:cz beżące le jskch ju s t tlc ej c 3 Pro ne teren erzchn ch e Odtz prz śe eują ró Rozo n 4 Utrz rdzene n c potln r gnnego Mokre Łn Obsz t tblrchte k Suche Łn EuropOpolske oju Rolnc plcu 5 Ut Don onne neczk jskch: elce u Roz er ro Pechczek, 6 k spodurbń e Strz gr ojtek czek, Potr Mn nę ró Pro Chel, Kub Pech 7 Zgo Mchł Obsz ez G DER Igor Dej, Chel, oju n prz IV LEA lt 200 Anton e ne dotrl: Sklorz, cz Roz co ch Os ch n Szon spólne zdjęc, Rze opr jsk r N e znk ej Kl Hurek n n Ocht, z Rol Mesęc opejsk szró dus Mk, Noel ju Ob Fun Eur Oler jsk Un Rozo Od leej: dkó Europe ze śroprogre n so zjąc ółfnn Zrząd sp cj e znk Intu r ejsk sęc obsz Me neując ch n lt Europ ke ró ejsk ju s ejskch: e Opols ju Obsz Rozo Obszró Gnę Strzelc u Rozo er Rolnct Rozoju przez Progr R Mn Rzecz Roln n cznk oprcon h Os IV LEADE Fundusz rc n lt Mesę ejskej Europejsk ejskch Un Europ ju Obszró ze środkó e Rozo nnsonzjąc Progr spółf Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk Intucj Zrząd Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó Un Europejskej rch Os IV LEADER Progru Rozoju Obszró ejskch n lt Intucj Zrządzjąc Progre Rozoju Obszró ejskch n lt Mner Rolnct Rozoju s Konferencj eńcząc projekt spółprc Opolsk ETNOdzjn, której orgnztor bło Storzszene Krn ś Ann rz ze Storzszene Brzesk eś Horczn, odbł sę 3 pźdzernk Poto Centru Kultur Strzelcch Opolskch jej trkce otrto ę łączącą trdcję z dzjnersk podejśce do korzn sztuk ludoej Innocjne projekt, ele cekch orgnlnch posłó n połączene eleentó rękodzelnct kcentó folklorcznch z notorsk podejśce do ch zoson, np gdżetch rekloch to efekt cłego projektu, do relzcj którego zproszono róneż rtó plkó ę będze ożn oglądć do końc pźdzernk Poto Centru Kultur Strzelcch Opolskch, późnejsz czse Muzeu Śląsk Opolskego, Dobrotece Zku Ceszn Z nszej gn projekce ud zęl rtśc ludo z Kdłub: Gbrel Puzk, Mrzen Gruszk, Agneszk Kczrczk, Alfons Gerlch, cł Ferdnus orz conkoe zespołu N Chl ; z Rozerz: Edt Stolc Teres Skór; z Rozerk Norbert Kusdło Artó orz ch prce oże zobczć też specjln dnu klendrz n 2015 r orz publkcj Opolsk ETNOdzjn Sztuk ludo n Opolszczźne od nlz do dzjnu ETNOdzjnśc sk J lubń d puls rk e z Ro 01 o n dłu K n t g Śą dze ę o ącej ńco ch r, n ącej s płn ego k szk sn z e rdo ch bud rdośc Pńsk nego ó k czen pełn lske sercu n ęco jch ś ższ b ż o ch neg jblm nch d no Pogo rt scz ne n kcj peł ro Z orz ed ze g R żcz sz Foto: n ł o dz Serdeczne t! M h c s śn d eg ken polso ch ce O t zel knocn ośc, tr S J lk ł n e sn J Nr 6 (9 es ) ęc CZER zn k IE ed be C zp 20 o łtn 14 n zb n k d ju szc lend ż re h r sp pr gnuś kre so z g r l zj n c łect ob po nzo ś cół ene jne, c eśc jech s, n c h ł, er e rusz że cz A ł? łb oje z ze us cz n ło, okz z k ł bls sę ręce sl/r ejsz z ł n Po fe ko e s s P cze Ob e b o s kn k/ ę, pros n już e b ło ę, że, n A k, szes do n ce s es tu dc r ę spor po pkn l gd og lo ho ze Rz o tk zn k t b nsk ng ud o dz e os, n z, gr n ąc ób e z ło e l et c sę po są sę to ecz b jech sb kt zkk l ł zęęl ło óżż k, z lś KA ś o, n ęll ró b n e ś n z DŁU n zoori to eeddz e ud r B n je o ł ło e n t no,, zo e! bb jj ż żż- oje tn AJ ł M zp ) k be 5 (5 zn Nr sęc e eeś nezerne szczęśl, że udło sę n prząpć do relzcj przedsęzęc, jk je dne esęcznk, któr będze torzon przez ns eszkńcó sołect Kżd przeceż chce edzeć, co tre pszcz, co sę dzeje u sąsd tej gzece njżnejsze będą spr, które dotczą dlnośc sołect To, co robce dl soch łch ojczzn Chce pokzć, że u ns sę dzeje A któż oże edzeć o t lepej nż? Zprsz do spółprc, ndsłjce rtkuł zdjęc Pętjce Sołecton to gzet o ns, dl ns Czek n sze terł Nępn nuer już z esąc Redkcj: tel Fnł ELCE OP OL SK IE esołch Śąt Bożego Nrodzen rodznnego cepł elkej rdośc Odpocznku od codzennch trosk, Śąt nosącch ndzeję n jeszcze lepsz No Rok żcz Redkcj IEŃ n IEC zpłt K k be 4 (4) zn Nr esęc Nr 10 (10) PAŹDZIERNIK 2014 esęcznk bezpłtn STRZELCE OPOLSKIE o otn nuer Sołecton Projekt sę skońc, sę rozje Z łezką oku Blśce spnł reporter drzeń, które są tk żne dl ns - eszkńcó s T żje: prc społeczn, kultur śląsk N tch fundentch buduje przsość nszch ejscooścch N łch Sołecton udoodnlśce, jk ogron pł n ksztłtone śt okół sebe Przekonlśce cztelnkó (sebe już ne uselśce), że szko je nszch rękch Dzęk środko unjn szch doch co esąc goścł gzetk, któr bł o ns dl ns Żl sę rozć, le żce skłd sę z łńcuch ączonch ze sobą rozń Dzękuje szk, którz torzl SOŁECTOMANIĘ (ne tlko jko pso) Dzękuje sołectonko dun z bogct kulturoego społecznego s Dzękuje z pośęcon n czs czs przeżt spólne l nd T Dzękuje! Alfons Gerlch Norbert Kusdło Nr 11 (11) LISTOPAD 2014 esęcznk bezpłtn ch c Pe ek Pech ojt, Kub el j, Ch r De chł : Igo, M trl el do Ch ne ton jęce z, Anlne zd Sklorspó on N zn ęc 3 ke M es lt n s re ch Hu szr ejsk zoju ob l K Ro t, jąc szró ct h eu el Oc n ke oju Obr Roln, No rop Opols Roz ne k M u : Eu er ch rzelce r 3 M Ol ejsk St Prog -201 ej: Gnę ER 20 le AD ró z Od sz LE Ob prze IV n lt n Os oju z co ch skch z Ro r r ej Rzec k op n ęczn jskej szró Ob pe ln Ro Mes Euro oju z usz Un Ro nd ó e Fu dk jsk śro ogr rope Pr ze Eu n jąc nsorządz łfn Z pó s ttucj znk Ins ęc Mes k, Sz ejs Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó Un Europejskej rch Os IV LEADER Progru Rozoju Obszró ejskch n lt Intucj Zrządzjąc Progre Rozoju Obszró ejskch n lt Mner Rolnct Rozoju s

2 SOŁECTOMANIA 2 Zproszene od Prezdent 80 lt śątn lopd odbł sę uroczość 80-lec pośę- 9 cen koścoł p Chrus Król Kdłube O 1100 odbł sę Msz ś celebron przez ks bp Pł Stobrę, o 1500 neszpor uśetnł koncert chóru Colonoc Bło to spnłe przeżce duchoe Gbrel Puzk Rubrk keronk Przpon!!! Zgodne z Uą z dn 10 lpc 20 r o nozch nożenu rozporządzenu Mnr Rolnct Rozoju s z dn 16 ketn 2008 r esącch grudzeń, czeń, lut oboązuje zkz oson nozó nturlnch orgncznch n gruntch rolnch poc płnnej lub łej tj obornk, gnojók gnojoc, kopou z jątke nozó osonch pod upr pod osłon ( szklrnch, nspektch notch foloch) Podczs oson okrese od 1 rc do 30 lopd noz orgnczne uszą bć przkrte eszne z glebą do 24 godzn od zoson z jątke użtkó zelonch czrtek 20 lopd odbł sę cklczn nrd Burrz z sołts Bł to okzj do zpoznn sę z ktulną ucją gn, relzcją budżetu njżnejsz zdn necjn zrelzon sołectch Sołts ogl Kncelr Prezdent Rzeczpospoltej Polskej zprosł n spotkne Pr Prezdenckej nektóre kobet knddujące borch sorządoch Spotkne to odbło sę 16 pźdzernk Płcu Prezdenck ojeództo Opolske reprezentoło 8 kobet, edz n bł sołtsk sołect Kdłub-eś Gbrel Puzk Pr Prezdenck so ąpenu tjąc uczenczk żc udnego rtu borch Nępne odbł sę dskusj grupch Gbrel Puzk O problech społecznośc też skeroć ptn zrócć sę z nurtując ch społeczność proble do przedcel różnch ntucj zproszonch n to spotkne Jk zsze njęcej ug pośęcono knlzcj orz no dróg gnnch potoch MIESIĘCZNIK SOŁECTOMANIA dc: Gn Strzelce Opolske Redktor nczeln: Mrt Górk Skłd: MCKdrt Potr Mnch Druk: Drukrn Adert Przgotone oprcone terłó: Refert Rolnct Urzędu Mejskego Strzelcch Opolskch Rej Pr 716

3 3 SOŁECTOMANIA To njpęknejsz eś n Ze - ó Ld Jońc sołts Lgot Górnej - Lgot Górn to dobre ejsce do żc? Meszk Lgoce Górnej już pre 25 lt Dl ne je to, obok ojej ejscoośc rodznnej, njpęknejsz eś n Ze osk nsz leż otulne Prku Krjobrzoego Gór ś Ann, dltego eszk żej nż pozol eszkńc gn dok przepękne, które roz- Ognsko, sport zb Podsuone projektu Łącz pokolen spółfnnsonego ze środkó Gn Strzelce Opolske odbło sę n śeż poetrzu n sportoo Bbce, łodzeż uczenczl różnch zo- cągją sę od Opol do Strzelec Opolskch Gdb ne ls, dzelbś szke osk nszej gn Do osk nszej prodz drog, któr obsdzon je czereśn M róneż posd nóo sdó czereśnoch osną, gd szke drze zktną, Lgot je sę jedn elk bukete Żje sę tu brdzo dobrze Może o t śdczć to, że klk rodzn z posd u ns do letne Przjeżdżją czesną osną eszkją z n do późnej jesen Uprją ogródk, robą zps n zę Nektórz przjeżdżją tlko n nedzele, b począć nbrć dobrej energ - osn j, pote lto jeseń Ndchodz z Z to trudn dl ns czs Jk zużł, z zczn kończ sę u ns Drog enątrz osk odśneż n sołts Nek pn Renhrd Jokel Co roku u płotk przecśneżne Róneż tke płotk une są prz prodzącej do ns drodze potoej, któr je rze potrzeb odśneżn Muszą bć nprdę duże opd śnegu zeje, b t drog ł sę n dłużej neprzejezdn Mo to zsze znjdą sę nezdoolen, którz chcą zsze eć drog ne tlko przejezdne, le czrne - Je Pn sołtse ne perszą kdencję Jee sołtse trzecą kdencję Uż, że o njększ sukcese je to, ż prznjnej częśc udło sę zntegroć eszkńcó Rze uporządkolś teren gnn, n któr poł plc zb ejsce z tą gdze dzec ogą bezpeczne czekć n przjzd utobusu Co roku plt koronę dożnkoą berze ud dożnkch gnnch Orgnzuje pknk rodznne ejske besd dożnkoe Z funduszu sołeckego zkuplś ędz nn kosrkę, udnę ozdobną, not koplet besdn Poneż ne zdszonego ejsc, któr oglbś sę spotkć, ponolś tke utorzć M już konn projekt budoln nszego ejskego dou spotkń zbezpeczone fundusze n jego konne budżece gn osną, gd tlko pogod dopsze, rusz z prcą Korzjąc z okzj, chcłb przekzć szk Cztelnko żczen SPOKOJNYCH I RODZINNYCH ŚIĄT BOŻEGO NARODZENIA dch, ćczl n ftnese, turll trpę ser n czs, grl koszkókę tp N konec szsc zol poczęon soczk pszną kełbską, bło pond 60 uczenkó Już plnuje zjęc jzd nępn roku cesz sę, że ożn korzć z tkch projektó Gbrel Puzk

4 SOŁECTOMANIA 4 Pne n sportoo Kżdego dn, nezleżne od pogod Rozerce okolc ożn spotkć pne odblskoch gdżetch, uprjącch nordc lkng Nkt ne usł ch nć, z łsnej ncjt uprją ten sport Pd hsło:,,dzesz n kje? gotoe Idąc ulcą Polną kerunku Rozerz ożn dodtkoo pokonć górkę, co utrkcjn rsz pozl splć trochę klor M ndzeję, że zą spdne śneg, ted korz nszą górę do,,zjzdu n bele cz Ne zpon też korzć z,,ftness pod churką, je cężko, le dje rdę Kżd torek czrtek eczore śetlc ejskej orgnzon je erobk n esoło, z przrużene ok doo ruch to zdroe le rdość śech, jke torzszą rucho to prdz bob fjnej poztnej energ Dnut Cchoń Czs zcząć Storzszene Integrcj Rozoju s Osek zrelzoło projekt pod nzą Czs zcząć Projekt dofnnson je ze środkó Progru Fundusz Incjt Obtelskch ojeództ Opolskego rch relzcj progru Storzszene zkupło sprzęt n rozój łodej orgnzcj t: lptop z oprogrone, sprzęt elofunkcjn orz projektor Oseku zr dążć do rozoju popr runkó żc poprzez różne progr konkurs Kroln Chel Rozerz Ab bło bezpecznej brdzej eetczne eszkńc Rozerz ponol enć nerzchnę chodnk n ul zolen Jk zkle frekencj podczs prc dopsł, bo n Rozerzn ożn zsze lczć Mokre Łn ogą besdoć N bosku sporto prz ul Łąkoej nęł długo oczekn t Dzęk dobrej orgnzcj prc prz sprcu fnnso gn, tkże dzęk pooc fr budolnej R Czok t prktczne z dn n dzeń rosł oczch Dzęk noeu nbtko doposżen eszkńc sołect będą ogl ło bezpeczne spędzć czs kbcó loklnego klubu sportoego deszcz ne zskocz Jerz Lubńsk foto: R ll foto: E Kczrczk foto: E Kczrczk foto: R ll Nsze ktne senork zązku ze zblżjąc sę Adente spotkł sę, b konć ekologczne eńce dentoe S

5 5 SOŁECTOMANIA Projekt Nsz śt nogru, któr obejuje dzesęć spotkń on-lne Prcon Ornge orz trz spotkn n żo rsze Dlczego nektóre ejsc n śece sę rozjją, nne ne ogą sę podneść z klęsk bed, nedożen konflktó? Dlczego proble ludz żjącch n drugej półkul są dl ns otne? - to nforcj, któr pojł sę n rone Fundcj Gereek jko zpoedź projektu Odze bł ogron, bo tetk zązn z dsproporcj ędz pń, globlzcją, proble ekologczn je sę corz blższ kżdeu z ns Uczencto rszttch dje uczennco ożlość cekego uzupełnen edz Będze to ożle dzęk kontkto z róeśnk o podobnch znteresonch orz spotkno z cek gość głóne poprzez deokonferencje pltforę e-lernngoą Jolnt Mendel e torek 18 lopd odbł sę persze zjęc progru Nsz Śt Prconch Ornge, do którego zklfkoło sę dzesęć zespołó ucznoskch z cłej Polsk śród uczenkó pojl sę róneż ucznoe Centru Ksztłcen Zodoego Ucznego ze Strzelec Opolskch Uczennce kls I Tgc - Puln Nok, Mrt Zj orz Ann Szop ch opekunoe Jonn Drbk Jolnt Mendel będą regulrne odedzć prconę Ornge Szczepnku rsztt będą sę odbł edług przgotonego hro- Modernzcj OSP Rożnątó zkończon foto D Obruśnk pźdzernk odbł sę uroczość 18 pośęcen przekzn do użtku obektu OSP Rożnątoe Modernzcj obektu poległ n dobudoe grżu o poerzchn użtkoej 56,40 2 do nejącego budnku No część no przedłużene nejącej sedzb OSP, torząc rchtektonczną cłość z budnke rtość cłego zdn nosł Etp I necj, zrelzon 2013 roku obejoł konne nu suroego zknętego obektu Etp II obejoł robot kończenoe noo budonego ( ne suro) grżu orz zgospodrone terenu okół cłego obektu, tj: - konne nlcj elektrcznej ośetlen, gnzd ogrzen, - robot kończenoe (podkłd, posdzk, tnk), - oceplene elecj z prą elecjną cenkoroą, - zgospodrone terenu okół cłego obektu (noego rego), - oprcone śdect chrkterk energetcznej, - konne poru geodezjnego pokonczego Zdro tęcz Śetlc ejsk z Rozerz brł ud konkurse plczn pt Zdroe, bo ooce rz zjd Tęczoo rzne oocoo zorgnzon przez Opolsk Ośrodek Dordzt Rolnczego Łosoe Prc, której tete przeodn bł tęcz, przedł pletę br ułożoną z rz oocó, które ponnś spożć n co dzeń Ne zdoblś czołoego ejsc, le o to dzec z nszą śetlcoą rócł z uponk, przede szk uśechnęte to bło njżnejsze Róż ll

6 SOŁECTOMANIA 6 Dzekocch Trdcjne już ś Mrcn n konu oded Dzekoce Po nbożeńe koścele dzec prznosł przbor szkolne podroł ś Mrcno jko tz Dr Kredk dl dzec z doó dzeck Późnej bł czs n zbę zjdne rogl rcńskch Dzeń Pluszoego Ms zorgnzoło dl dzec przedszkole rz bbloteką Bło ele trkcj njlszą z nch bło śndne z Kubuse Puchtke O zpenenu ndrzejkoej zb dl dzec ne zponło sołecto orz śetlc ejsk pełnej gotoośc Płużnc elk to jedn z nejszch s nszej gn, jednk spółprc eszkńcó zsze dobrze funkcjonuje Korzjąc z pęknej jesennej pogod zebrło sę klknśce osób, b zdbć o prządek okół centrz, prznku orz plcu rekrecjnego Klk oteł, łopt duż dk dobrego huoru torzs ekpe porządkoej Rd Sołeck Płużnc elkej Jk śląske gołdne, to szkrflne Legnd o chonce Boło to bez d tsące lołt do zdku Betljee nrodzoł se ł Jezusek po nszu Dzecątko Przszoł n śt brdzo ubogj zernj jnce le już oł tkoł oc, że kożd chcoł go ndzc, pozdroc cojśk u sznknąc Szl do Nego prze, ludze bdn bogc, zerznt-kro, łoce, brn, hzołk, ps łod prz, gołdo o, kożd bo tkoł to boł noc, Noc Bożego Nrodzen edle jnk oł trz ro - elko pl, szkonoł łolk ł borołkot troch śerczek Łone tż chcł łobejrzec łe dzecątko, no troch boł se ludz, no bo to dzoł jk ro łżą No to czekł, ż t cło czb ne ted pl ped do łolk -Pódz zną do Ponbóczk, pozdro go z blsk do u gesznku -joł lśc co b go słońce z fe ne przoło, t u dej kpk toj łol -Dobr d! Słszoł to śerczek rcz -Joł tż, joł tż d z, joł tż chc Go dzec! -to t!???? - rkł pl łolk że se trznsł Tś je szkrdnoł, jegł ołsz trde, głązk od spodku ubbrne trołe nefjne onołsz - krzc pl -Sedz kj sedzsz ne rudź -dodł łolk - d T dej pozor cob nołs ludze ne dzel I pos ł śerczek zon se skuloł zcznoł ccho śltc -J łone ją recht, to są pnkne ro, bogte ogą coś Jezusko dc, joł to bch og Go podzubc jegło, bo b zczon kchc z oj ontk, lep jk tu bnd ołć z dlek u se przglądc Prz żłobku oł ł nołek słszoł te bdolene śerczk, zroboło u se go brdzo żol, poszoł do nego pedzoł - No ne śltej już, już dobrze, joł tu je b c pooc I chnoł nołek n gołzdk n nebe, one cłą chrą zlecł n drzeko drp urojoł go soje śecdełk -A terz lec do dzecątk zboł go troch cob tuś jego troch łodpoc Jk dzecątko ujro śecącoł chonk to zrołz przelo płkc zco se rdoc, bo tkego gesznku u zodn ne sproł Od tego czsu kożd dou roj chonk, bo to nb tk pro rok el ucech z tego, jk se ludze rdują to dobre serc ją drugego czoek z nc kochją N pode otoru Legend o chonce J Dkoskej przetłuc/przełożł n grę śląską Dnut Cchoń

7 7 SOŁECTOMANIA Dzeje sę dobrze Szszoe-Osedlu trją prce prz upększnu s N bosku użtkon przez LKS Tęcz Szszó orz Publczne Gnzju Jn Pł II pojło sę pond 100 sedzsk orz reflektor ośetljące bosko, które zncząc sposób ułtą przeprodzene trenngó okrese jesenn czesną osną reontono róneż poeszczen śetlc ejskej rch projektu relzonego przez Strzeleck Ośrodek Kultur Strzelcch Opolskch pt Blske spotkne z trdcją kulturą noo reontonej śetlc ejskej Szszoe Osedlu enon zoł olrk okenn orz drz, odlono róneż ścn, podłogę łożono płtk cerczn, zorgnzone zoło nosko koputeroe uzczne Zś rch prc społecznch, połoe lopd doprodzono do śetlc 100 śtłoodu - dzęk teu ożle będze znlone ultedó seu lroego budnku Zrelzoną tkże lopdze necją bło uporządkone utrdzene drog trnsportu rolnego, ędz ul Szkolną 22 Lpc, któr obecne służ eszkńco osk przede szk jko deptk spcero, dl ucznó zś je to bezpeczn trs prodząc do gnzju orz n prznek utobuso przs roku plnuje n kontnuoć prce zązne z budoą prkngu n ul Lgon zerz enć tę prznkoą orz zbudoć część jezdną tegoż prkngu orz dlej reontoć poeszczen Dou Spotkń szk t, którz roku 2014 pogl Rdze Sołeckej prcch n rzecz nszej społecznośc, brdzo serdeczne dzękuję Henrk Skoronek Sołts Rd Sołeck Szszo Osedle, ks proboszcz Norbert Nocoń, Frncszkńsk Zkon Śeckch orz DFK Szszó Osedle zprszją eszkńcó Gn Strzelce Opolske do udu projekce pn Orgnztorz brdzo serdeczne zprszją do udu projekce: przedszkolkó, ucznó szkół podoch, gnzjlnch, pondgnzjlnch, dorosłch, rodzn orz orgnzcje społeczne Szopk Bożonrodzenoe orz ozdob śąteczne zoną one Dou Spotkń, ul Lgon 12, Szszó, dnu r (nedzel) godz Kżd uczenk otrz pątko dplo orz uponek nespodznkę Dodtkoe nforcje ożn uzskć pod nr telefonu p Ron Dethloff 77/ (po godz 1800) SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

8 SOŁECTOMANIA 8 Znne nej znne zkątk nszej gn ROZMIERZ Śceżk Kulturoo- Horczn K lk dn teu sołecte Rozerz oddno do użtku noą trkcję zróno dl odedzjącch ejscoość, jk eszkńcó N trse śceżk ożn blżej poznć trkcjne obekt n terene Rozerz Zedzne ożn rozpocząć od centrlnego punktu s koścoł prflnego, z ok prezbteru orz cenn zbtk enątrz śątn, jk cek eleent n plcu kośceln Śceżk dlej edze zdłuż horcznej zbudo s, gdze spotkć ożn krzże, kplczk, pątko obelsk, cz przjrzeć sę pękne zchonej elecj blsko uletnego budnku Nępne n sojej drodze npotk sę n centrz z horczn ogł, budnk błego klsztoru, śetlc ejskej, rez rżckej Końco etpe je zedzene Izb Trdcj ejsc, gdze czs zen sój beg Podzękon z zontone tblc n trse śceżk nleżą sę łod ochotnko eszkńco Rozerz Jcek Kusdło

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo