Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel Zapraszamy od wtorku do niedzieli Dowozimy do domu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu"

Transkrypt

1

2 r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl Zprs trku l D u

3 Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx tl. k chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC, rst spkcj kó błęu

4 gruu stcu % ABAT

5

6

7 C H T G L I B D tl. /f LA x 5 ś H Crtfkt Mstr Fsó 83 lk G gr Just Brtksk 27, ul. T 88 k t, r L sług ksęg. - I l./f l s 6 B x ś lk, ul. rsł 27 : c ł l fr D g ś tl./fx , -l: plu t2l.7 82 LZ rc 58 s k 985 A 5 3 lk 27 p.p B Br/lp, ul. tck 5 kł Bul6.l 6 88, ul. u6 tl ś lk tl. k , ś 9 r r 7 9l - r 8 kbb lk85 l ps s lub: cń tr.tbr.pl rjź 82 ąg 6 ł k.t frtę b prgtuj5 lkcbgpjlpsą ps bb br. lu 2 ł pl ubpcs u s: schó,,sfrę, trą 7 żc B Ctr lsk u p.p 7 Zprb bpc rś Zprs l s k./bgsc kbb 86-6 Br. lk l tg 3 7 tgu ul. Łbsńsk CGL Bur chuk C tl. HTI BDLA BrC Br, ul. Łb s pstrąg b Br, ul. Łbsńsk 8b fr ńs C,u blsk - 2. lu.ł 8b bs. tprs ńs - g k 2. u 8 b. t Bur C g s rt ch r Ju fkt stmstr uk B F ług rtk só ks sk l f ęg r Br g / rc ub f tuj rj l r pc tl. p, ź s 696 ul. lub 273 t u l f ck C s: s 4 5 -p l r c b t ń t 86 b ls hó k c, - lt ś 8 jlp 6 p ś.3 s, fr t ul. Br c C 2 ę, ą f l. Ł c 5 c k /f żc rtę l bs k x.. 7 t 5./B tr C 5 2 3,ńsk g g r bsc pr : r Ju tfkt t 5 p s M sł ub g ś ug t str p -p 6 Z t. u t l ks BrtFsó c j r c Br j f ę k 3 s u. l ź lu 8 s / r g s.3 :s k t lp r C b l. 69, c c b 6 ul. hó , 4 tc. jl ń k 5, f p, r s ę, ą b ż f c t r pr tę kl ruk: prc trłó frch c tl./fx k k 86 b -6 p C bt. 3. Br 7c 7., c: p-pt 8.3 ul Z tr tl./. Łb k./b fx sń g c k. 38 sk sc :p r.p prl Z C Bu r frt l ch fr fx , 33 tl. : 345 : 68 rkl tl. j: cj grfc K kc ó ksult c Kuj c ψ γµιν IK KATAL I K ct g : bsk ul. r 85-6, ΛΚΑ ΩΙΕ Bgs ΝΟΩΑ ΩΙΕ f rt l f rt ch f r l ch fr g. c 23 5r r kł p t stę bpł ń 23 gt stc tk ultk r klprtż pr ch j tkch jk: ktlg pruktó jkt k: t prt rprjkt lg fr kc c łó fr rkl ls tó l g kl ętr: f tók prfrh j r k t k klr fr tblc rkl j lstk ch t prt kls tó kt k:kprt br t l p ck kp t k g r ptkc ftr k tck fr fr r cą tk łó c rt tku pcątk pc k kl f YD łrt r ą fr r t rkl rtkuł k kl tk ul. uai YD tl , CT A uł b blc ę bl. s Klck K Zbg kl k rkl ch trkja YDAICT tl./fx b IC r. p rmza ul. g T M kl Bgsc.f, 85-6 ul. bskg sk, tl. k : ZA.f tk c c 85 k tk ruk b.ct-pk.pl c c k tg- - 6 K , b.c M B JA c p.k f tlg r kl k t/,k.8 pl gs.fcbk.c/ct klp : pr t.c -p 5- ZA k r c K Zb k g b blc 6 l rkl uktó rt /.p ctb K ż r.ja pkl l t c r rk ę g K fr k k l tr s K c c c t Zb :. g kl K tl. ul Kl k tk 345 t ru c k f l r k k ltl./r3,g pr 2 tl. fxr k 34 k 37 kr. l34 7uk87 lp : 5 tó 6 3, f4 rtż 68 r82 37 t l r t 6 2 tl. l./f 3, 3 k x , str. str. KATALIK KI gt bpłt kł 5 g. r stcń 23 stęp r rc 23 Bur uk ch M st r Ju g g sk só F rtk B ęg ks fr c str t tfk Cr CG r Lsłu l H T I B ul., 5 ck t 34 D LZ p 27 A /l 696 tl./ ś tl. Br fx tę 583 lk, fr ń 27 88, ul. r psą - sł l: ś lk, ul. rsłtl. żc 27 k jlfr27ę, lub cg tl./fx , -l: 6 plus, 8 jź r 8lkłó, ch kł Bul Bu ś l j : s tl. k CGL Bur chuk HTI BDLA.pl sł gplus l D r : c lk B l, ul. G I Buś k, - T ł l27 88 k r H r.pl 3 ś 58 5 kbb tb. pstrąg./fx 82 b tl 8 ś lk r L LA. k c p ub Crtfkt Mstr Fsó gr Just Brtksk sług ksęg l fr Z rc l r k.. 3 pstr b ąg b,. lsk Ctr 7Zp bpc 7 rs k./bgsc tg Br 8ul. Łbsńsk.3 u t tl./fx Bur c Br/lp, ul. tck 5 tl Crtf gr tbr.p. t l C C BrC, ul. Ł bs tr b c C s c k./bg 3 lskpzprs 35 7 ńsk tgu b 6 BrŁbs rjź lub ń prgtuj l Cb jlpsą frtę ubpcs u s: schó,, frę, żc kt Just huk Mstr Fs Brt sług k ksęg sk Z l fr rc ó Br /l p, blsk C tl. 696 ul. tc prgtu r k pc tr 4 Br j jź lub ub pc k ul. Łbs k./b l Cb s u gs tl./f s: jl ń x ńskbt c: p-pt c. 3. s k.7., 38 chó 54,, psą c c frtę frę : p, żc pt fr 8. 3 lt 7., fr ltcś c ś bt ś. c t 3. : l tż ul. 8 /fx -p tl.. 54 k : p słbsńsk Br, ul. u 8b Zpr tg b sk b sń kb g Łb pstrą b ul., r B 6 5 r f pr.tbr.pl kb C tl. 6 gtu u s s ńsk 8b l rt f fr ch k pr ru kl tó r uk kl tk pr g ul l rkl fr kt r r f kl 6 87 : ch r ęt 58 fr 3, ó rkl ł 345 tl./fx kl tr lc k, 68 tl. tl. 3 tb r c 37 : b fr k rc 2 p ch jk lg pt t k tk jk c k prcpr trłó Kl pr tó frch kl ruk: c tkch jk: tkc k Zbg ultk r klprtż t h lst rt K rłó prjkt lg prj frjk: fr ktlg pruktó fr A kp k kt lg KJ c tók l ch kl tc fr rkl gs A fr tk rk ętr: lst tók pcą łtblc Z B lstk K rkl klr fr. k M 6 l ku 85 kprt kp br T, k.p ct rt IC rt -p g ct tck fr tck ptkc kl kl DA Y bsk k.c/ pc fr pcątk ultk ruk b tbl ątk ul.. ętr rtk rtkuł rkl.fc b c rkl : kt r : uł rkl klp lg r YDA tl. 345 pt f rtż pr r 3, YDAICT 347uktó 87 6 KJA Klck IC MZA K Zbg ul. b T kc kl ul. bskg, 85-6 tl./fxrkl MBgsc 37 skg. r 345 ZA.ct-pk.pl tl. k ct, 85-6 KJA fr Bg fcb.fcbk.c/ct.k K , k.c -pk. Zbg frt l ch fr frt l str. ch fr sc / pl ct.k CGL Bur chuk Crtfkt Mstr Fsó HTI BDLA gr Just Brtksk ś lk, ul. rsł 27 tl./fx , -l: tl. k tbr.pl kbb pstrąg b Zprs 7 tgu k str. 3, 347 tl./f tl. x k , str. Br/lp, ul. tck 5 tl ś lk r Klc tl. sług ksęg l fr Z rc kł Bul Br, ul. Łbsńsk 8b fr C rjź lub ń prgtuj l Cb jlpsą frtę ubpcs u s: schó,, frę, żc lsk Ctr bpc 86-6 Br k./bgsc ul. Łbsńsk 3 tl./fx k c: p-pt , bt. 3. lt ś c frt l ch fr prc trłó frch tkch jk: prjkt lg fr tók kl ętr: lstk tblc rkl kprt br tck fr ptkc pcątk rtkuł rkl YDAICT MZA KJA K Zbg Klck ul. bskg, 85-6 Bgsc.ct-pk.pl.fcbk.c/ct.K kl ruk: ultk r klprtż ktlg pruktó fr rkl klr fr tl , tl./fx tl. k , str. kcj: tl , fx ó rkl: tl ksultcj grfc: c: ct r Kuj K ul. bskg, 85-6 Bgsc γµινψ ΝΟΩΑ ΩΙΕ ΩΙΕΛΚΑ str.. 3. ch uk

8

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ż Ż ź Ś ź ń ŚĆ ć ń Ę ć Ć ń Ę ć ń ć ć Ż Ę Ę Ś ń Ó ć Ę Ć ć ć Ę Ę Ż ń ć ć Ś ń Ę ć ń Ś Ś ć ź Ś ŹĆ Ż Ś Ż ć ć ć ć ć ć ń ć ć ń ć ć Ś Ć ń Ś Ą ć ć ć ć ć ć ń ć ń ć Ć ć ń ć Ą ń ć ć Ę Ś ć ń ź ń Ć Ć ń ć ć ć Ś ć

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631 Dane teleadresowe jednostek Abra S.A. MAGAZYNY LP KOD ADRES TELEFON/FAX PON-PIĄT SOBOTA NIEDZIELA 1 M2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 12 dabrowa_802@globalwarehouse.pl Tel 32 260 07 43 Fax

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

1. UHV High EU/GSM II (wykorzystane w Škodzie Fabia FL [od TK 13/10], w Škodzie Superb, Octavia FL,

1. UHV High EU/GSM II (wykorzystane w Škodzie Fabia FL [od TK 13/10], w Škodzie Superb, Octavia FL, Spis treści Lista telefonów obsługiwanych przez przygotowania pod telefon GSM Škoda Auto. Stan na dzień 4 sierpnia 2010 r. UHV High EU/GSM II Wykorzystane w: Škodzie Fabia FL [od TK 13/10], w Škodzie Superb,

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST Seria BasicLine firmy Weidmüller składa się z niezarządzalnych przełączników Plug & Play w wytrzymałej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP30. Sprzęt może być dostarczany wraz z ptami Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \

Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,':' \ ,...' ~, Cefta ftlł",.'~ ',20 grt ".', -? : tełl 'II III f.1 tl '. ~. "..,-,""'~ Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \ 24... 35i,',.' \, 2~ :~".,~5 ) / dk: L ' " :Jh\-:,'". Ogol01 sytugcja. sł -rt"'.< Ł6df 12

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju COMMISSION FOR STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OUTSIDE POLAND affiliated to the Surveyor General of Poland

Bardziej szczegółowo

ď ź ź Ä Ď É Ě Ź Ą Ü Á Ą Ń Đ ő ý ý ő ý Ú Ä Á Ą ô Ó Ó ŕ đ ý Á Ą Đ í ő É ä Ä Ä Ď ď ŕ Ń ř ý ő Ú Á Ĺ Ą Ď Ó í úł ő Ł Ä Á Ą Ď Ó ŕ Ď ý ý ő ý ĄÁ Á Ą Ď Ń ŕ Ü ä ý ő ý ý Đ ý ő Ú ď Ä Ą Ą É Ó Ł ő ý ő ý ý ŕ ŕ Á Ą Ń É

Bardziej szczegółowo