e m w H I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10"

Transkrypt

1 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p m G H I kn w e Gq p m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p m d) współczynnik ciśnienia wewnętrznego wiatru Ze względu na brak możliwości oszacowania wartości μ przyjmowałam (w zależności od przypadku) bardziej niekorzystną wartość wpółczynnika ciśnienia wewnętrznego powiększającego ssanie przegród budynku: c pi. 0. c pi. 0.3 e) oddziaływanie wiatru Przypadek - θ=0 0 wiatr wiejący prostopadle do osi podłużnej hali:

2 Przypadek - θ=90 0 wiatr wiejący równlegle do osi podłużnej:.3 Dobór poszczególnych materiałów..3. Dobór ściennych płyt warstwowych. Płyta warstwowa ścienna gładka - BARDA EPSsnG o grubości 00 mm. Projektowana jest jako belka dwuprzęsłowa. Wytrzymałość płyty warstwowej: f k.ś 4. kn m Ciężar własny płyty ściennej: g 0. kn m

3 Przypadek - parcie: q ś kn m q ś. f k.ś Przypadek - ssanie: kn q ś m q ś. f k.ś.3. Dobór dachowych płyt warstwowych. Płyta warstwowa dachowa trapezowana - BARDA EPSd o grubości 00 mm. Projektowana jest jako belka czteroprzęsłowa. Wytrzymałość płyty warstwowej: f k.d 9 kn m Ciężar własny płyt warstwowych:

4 g 0. kn m Ponieważ w przypadku obciążenia wiatrem dachu brak jest parcia, wybrano przypadek najmniej korzystny, jedna połać nieobciążona, druga obciążona ssaniem o wartości [kn/m ]. kn q d.w. 0 q d.w m Obciążenie od śniegu: s 0.7 kn m q d 0.84 kn m q d f k.d.3.3 Dobór płatwi. Płatew z belki zetowej firmy BALEX METAL - Z300x3. Projektowana jest jako belka dwuprzęsłowa.

5 f k.p 3.5 kn m Ciężar własny płyt warstwowych: g 0. kn m Na mb płatwi: g g a p kn m Ciężar własny płatwi: g 3 0. kn m Ponieważ w przypadku obciążenia wiatrem dachu brak jest parcia, wybrano przypadek najmniej korzystny (ssanie jak najmniej odciąża dach), jedna połać nieobciążona, druga obciążona ssaniem o wartości [kn/m ]. kn q p.w. 0 q p.w m Na mb płatwi: kn q p.w. 0 q p.w. q p.w. a p 0.88 m Obciążenie od śniegu: s kn m Na mb płatwi: s sa p.547 kn m q p 3.06 kn m q p f k.p.4 Kombinacje obciążeń

6 Do obliczeń wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis. Wydruki z programu dołączono do projektu. Kombinacja oddziaływań w przypadku trwałych lub przejściowych sytuacji obliczeniowych: Σγ G G γ P P γ Qd Q d Σψγ Qt Q t γ G - współczynnik częściowy dla oddziaływania stałego γ P - współczynnik częściowy dla oddziaływania sprężającego γ Qd - współczynnik częściowy dla oddziaływania zmiennego dominującego γ Qt - współczynnik częściowy dla oddziaływania zmiennego towarzyszącego Ψ - współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego G - oddziaływanie stałe P - oddziaływanie sprężające Q d - zmienne oddziaływanie dominujące Q t - zmienne oddziaływanie towarzyszące Wartości współczynników częściowych przyjęte w obliczeniach: γ Gsup.35 γ Qsup.5 UWAGA P 0 dla wszystkich przypadków. Wartości maksymalne momentów otrzymano dla następującej kombinacji obciążeń (335): Σγ G G γ w W ψ s γ s S ψ u γ u U =.35ΣG.5W.50.7S 0.9.0U Wartości maksymalne sił podłużnych i poprzecznych otrzymano dla następującej kombinacji obciążeń (76): Σγ G G γ w W ψ s γ s S =.35ΣG.5W.50.7S Wartości sił podłużnych i momentów zginającyh uzyskanych przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis wynoszą: M kalenica.knm M okap 47.59kNm N słup 66.65kN Nrygiel 85.66kN Obwiednia momentów:

7 Obwiednia siły normalne: Obwiednia siły tnące

8 3. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 3. Słup a) dane i założenia - moment zginający w węźle okapowym ramy: M Ed.kNm - siła podłużna w węźle okapowym rygla ramy: N red 66.67kN - siła podłużna w słupie ramy: 0.7kN - przekrój poprzeczny słupa: dwuteownik walcowany HEB 800 Gatunek Stali: S35 Granica plastyczności: f y 35 N mm Moduł sprężystości: E 0000 N mm Moduł sprężystości przy ścinaniu: G N mm - Wysokość przekroju: h w 800mm - Grubość środnika: t w 8mm - Szerokość stopki: b f 300mm - Grubość stopki: t f 33mm

9 - Promień zaokrąglenia: r 30mm - Pole przekroju: A fs 334cm - Momenty bezwładności: I sy cm 4 I m sz cm 4 I T 94.66cm 4 I ω 80cm - Wskaźnik plastyczny: W pl.y 03.74cm 3 W pl.z 53.65cm 3 b) obliczenia W y cm 3 W z cm 3 Klasa przekroju słupa przy ściskaniu - Współczynnik: ε 35MPa f y - środnik: h w t f r t w < 4ε 4 - klasa 3 przy ściskaniu - stopka: b f t w t f r < 9ε 9 - klasa przy ściskaniu - Nośnośc charakterystyczna przy ściskaniu N Rk A fs f y kn - Nośnośc obliczeniowa przekroju słupa klasa 4 przy ściskaniu γ M0.0.0 N c.rd A fs f y γ M0 kn - Warunek nośności przekroju słupa przy podstawie Obliczeniowa siła ściskająca przy podstawie słupa: 0.7kN 0.08 <.0 N c.rd - Klasa przekroju słupa przy zginaniu względem osi y-y - środnik: h w t f r t w < 7ε 7 - klasa przy zginaniu - stopka:

10 b f t w t f r < 9ε 9 - klasa przy ściskaniu Przy zginaniu względem osi y-y przekrój jest klasy. - Nośność charakterystyczna przy zginaniu względem osi y M y.rk W pl.y f y mkn - Obliczeniowa nośność przekroju słupa przy zginaniu M c.y.rd W pl.y f y γ M0 mkn - Warunek nośności przekroju słupa przy zginaniu Obliczeniowy moment w połączeniu z ryglem M y.ed M Ed Warunek nośności: M y.ed <.0 M c.y.rd - Klasa przekroju słupa przy zginaniu i ściskaniu - środnik: h w t f r t w < 7ε 7 - klasa przy zginaniu Siła ściskająca w słupie w połączeniu z ryglem: N Ed Szerokość środnika przenosząca siłę ściskająca w stanie plastycznym: c N N Ed t w f y 5.05mm Względny zasięg ściskanej strefy plastycznej środnika: α c N h w t f r h w t f r Maksymalny stosunek szerokości do grubości dla klasy : 396ε 4. < gdy α 0.5 3α Stosunek szerokości do grubości stopki: b f t w t f r < 9ε 9 - klasa przy ściskaniu stopki Przy zginaniu i ściskaniu przekrój jest klasy - Nośność charakterystyczna przekroju słupa klasy przy ściskaniu

11 N Rk kn - Nośność przekroju słupa przy ścinaniu Warunek statecznosci środnika: η. h w h w r h w 4. < 7ε t w η 60 Środnik nie jest wrażliwy na niestatecznosć przy ścinaniu - Pole przekroju czynnego przy ścinaniu A v A fs b f t f t w r t f 6.74cm A v 6.74cm > ηh w t w cm A v A v 6.74cm - Obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu: 740mm V c.rd A v f y γ M kn - Obliczeniowa siła poprzeczna w słupie V Ed 39.kN Warunek nośnośći: V Ed 0.08 <.0 V c.rd - Nośność przy zginaniu z siłą podłużna W przypadku dwuteowników bisymetrycznych można pominąć wpływ siły podłużnej na nośność plastyczną przy zginaniu, jeśli spełnione są następujące warunki: N pl.rd N Rk N Ed 0.7kN < 0.5N pl.rd kn N Ed 0.7kN < 0.5h w t w f y kn γ M0 Wpływ siły podłużnej może być pominięty - Nośność przy zginaniu ze ścinaniem i siłą podłużną Wpływ ścinania na nośność przy zginaniu można pominąć, ponieważ nie ulega ona redukcji w skutek niestateczności przy ścinaniu, a wartość siły poprzecznej nie przekracza 50 % nośności plastycznej przy ścianiu V Ed 39.kN < 0.5V c.rd kn Wpływ ścinania może być pominięty - Długość wyboczeniowa słupa w płaszczyźnie ramy (wyboczenie względem osi y-y przekroju poprzeczneg)

12 W przypadku słupów decydująca jest przchyłowa postać wyboczenia. Słupy są podparte przegubowo nieprzesuwnie na fundamencie i usztywnione na drógim końcu ryglem, którego deformacja ma w środku rozpiętości punkt przegięcia Współczynnik sztywności słupów z dwuteownika HEB 500 h s m K c I sy 99.5cm 3 h s Współczynnik sztywności rygla z dwuteownika IPE 500 B m I sy K cm 3 B Stopnie podatności wezłów i K c K c η η K c K K c Współczynnik długości wyboczeniowej słupa w układzie przechyłowym: L cr.y L 0. η η 0.η η 0.8 η η 0.6η η.608 Długość wyboczeniowa L cr.y.608m L cr.y 3.96 m - Długość wyboczeniowa słupa z płaszczyny ramy (wyboczenie względem osi z-z przekroju poprzecznego) Słupy podparte są przegubowo nieprzesuwnie na fundamencie i podparte bocznie układem stężeń w kształcie X Długość wyboczeniowa: L cr.z h s m - Nośność słupa ze względu na wyboczenie Siły krytyczne wybocznie giętne słupa odpowiednio względem osi y-y i z-z N cr.y π EI sy L cr.y kn π EI sy N cr.z L cr.z kn Nośność charakterystyczna przy zginaniu względem osi z M z.rk W pl.z f y kNm

13 Na wybocznie skrętne mogą być narażone elementy o przekroju bisymetrycznym i punktowo symetrycznym. Można nie sprawdzać statecznosci giętno - skrętnej (skrętnej) elementów z kształtowników walcowanych. W przypadku dwuteowników bisymetrycznych ściskanych osiowo zachodzi równość: N cr.tf N cr.z Smukłości względne wyboczenia giętnego (przekrój słupa zgnanego i ściskanego klasy ): λ y A fs f y.06 N cr.y λ z A fs f y 0.39 N cr.z Dwuteownik walcowany o proporacjach h/b>. i maksymalnej grubości ścianek t.r<40 mm Współczynnik wyboczenia giętnego względem osi y-y przyjmuje się według krzywej a, a względem osi z-z według krzywej b Współczynnik wyboczenia giętnego względem osi y-y(krzywa a) parametr imperfekcji: α y 0. Parametr krzywej niestateczności Φ y 0.5 α y λ y 0. λ y.0 - Współczynnik wyboczeniowy χ y Φ y Φ y λ y Współczynnik wyboczenia giętnego względem osi z-z(krzywa b) parametr imperfekcji: α z 0.34 Parametr krzywej niestateczności Φ z 0.5 α z λ z 0. λ z Współczynnik wyboczeniowy χ z Φ z Φ z λ z 0.93 W obliczeniach przyjęto bardziej niekorzystną wartość współczynnika wyboczenia giętnego χ min χ y χ z 0.654

14 - Nośność słupa ze względu na wyboczenie: N b.rd χa fs f y kn - Nośność słupa na zwichrzenie Ocena nośnosci słupa na zwichrznie wymaga określenia sprężystego momentu krytyznego jego zwichrzenia. Przyjmuje się że słup podparty widełkowo na obu końcach, a rozkład momentu zginającego jest linowy. Moment krytyczny: π C EI sz k z Iω h s G IT M cr k z L k w I sz π knm mmei sz Przy obliczaniu momentu krytycznego w tym przypadku należy przyjąć: k z k w gdy stopka ściskana nie jest stężona bocznie gdy przekroje podporowe mogą ulegać swobodnemu spaczeniu C.879 gdy ψ 0 Wartosć współczynnika C zależy od rozkładu momentu zginającego C π EI sz M cr k z h s k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz 76.09kNm - Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT W pl.y f y.777 M cr W przypadku dwuteowników walcowanych: λ LT Niezbędne jest sprawdzenie warunku nośności ze względu na zwichrzenie, ponieważ λ LT.777 > λ LT Współczynnik zwichrzenia χ LT Φ LT Φ LT βλ LT min.0 λ LT - Parametr krzywej zwichrzenia Φ LT 0.5 α LT λ LT λ LT.0 β λ LT W przypadku dwuteowników walcowanych gdy

15 h w.667 > b f oraz gdy korzysta się w powyższych wzorów obowiązuje krzywa zwichrzenia c, wtedy parametr imperfekcji α LT 0.49 gdy α LT 0.49 oraz β 0.7 Φ LT 0.5 α LT λ LT λ LT.0 β λ LT.94 χ LT 0.33 < min.0 Φ LT Φ LT βλ λ LT LT Nośność słupa na zwichrzenie: 0.37 f y M b.y.rd χ LT W pl.y γ M kNm Warunek nośnosci słupa ze względu na zwichrzenie: <.0 Warunek jest spełniony - Warunki nośności słupa ściskanego i zginanego M y.ed M b.y.rd χ y N Rk M Ed k yy M yrk χ LT χ z N Rk M Ed k zy M yrk χ LT Współczynniki interakcji zaleca się obliczać Metodą Sprawdzenie warunku wrażliwości na deformacje skrętne: λ 0 λ 0.min 0.5 N Ed N Ed λ 0.lim 0. C 0.74 N cr.z N cr.tf Moment krytyczny M.cr.0 do ustalenia wartosci λ 0 ψ C C π EI sz M cr.0 k z h s k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz kNm

16 W pl.y f y λ > λ M 0.lim 0.74 cr.0 Słup jest wrażliwy na deformacje skrętne, zatem do wyznaczania współczynników interakcji miarodajna jest tablica B. Przy liniowym rozkładzie momentu zginającego między przekroja mi podpartymi psi=0, współczynniki równoważnego momentu oblicza się zgodnie z pierwszym wierszem tablicy B3 Współczynniki równoważnego momentu, gdy ψ 0 C my ψ 0.6>0.4 C mlt ψ 0.6>0.4 Współczynniki interakcji C mz C my N k yy C my Ed λ y < C N my Rk N Rk χ y γ χ y M 0.λ z N Ed 0. N Ed k zy > C mlt 0.5 N Rk C mlt 0.5 N Rk χ z χ γ z M N k zz C mz λ z 0.6 Ed < C N mz Rk N Rk χ z γ χ z M Warunki nośności słupa ściskanego i zginanego χ y N Rk M Ed k yy <.0 M y.rk χ LT χ z N Rk M Ed k zy <.0 M y.rk χ LT 3. Rygiel - przekrój poprzeczny rygla: dwuteownik walcowany IPE 600

17 Gatunek Stali: S35 Granica plastyczności: f y 35 N mm Moduł sprężystości: E 0000 N mm Moduł sprężystości przy ścinaniu: G N mm - Wysokość przekroju: h w 600mm - Grubość środnika: t w mm - Szerokość stopki: b f 0mm - Grubość stopki: t f 9mm - Promień zaokrąglenia: r 4mm - Pole przekroju: A fs 56cm - Momenty bezwładności: I sy cm 4 I sz cm 4 I T 68cm 4 I ω 846cm - Wskaźnik plastyczny: W pl.y cm 3 W pl.z cm 3 a) dane i założenia - moment zginający w kalenicy ramy: - siła podłużna w kalenicy ramy: W y 3070cm 3 W z 308cm 3 M Ed 47.59kNm N ked 85.66kN - siła ścinająca w ryglu: V Ed 3.89kN b) obliczenia - Klasa przekroju rygla w sąsiedztwie słupa przy zginaniu i ściskaniu - środnik: h w t f r t w < 7ε 7 - klasa przy zginaniu Siła ściskająca w ryglu w połączeniu z słupem: N Ed N red 66.67kN Szerokość środnika przenosząca siłę ściskająca w stanie plastycznym: c N N Ed t w f y 3.64mm Względny zasięg ściskanej strefy plastycznej środnika:

18 α c N h w t f r h w t f r 0.53 Maksymalny stosunek szerokości do grubości dla klasy : 4. < 396ε 3α gdy α 0.5 Stosunek szerokości do grubości stopki: b f t w t f r 4. < 9ε 9 - klasa przy ściskaniu stopki Przy zginaniu i ściskaniu przekrój jest klasy - Warunek nośności przekroju rygla klasy przy ściskaniu N Ed <.0 N c.rd - Warunek nośności przekroju rygla klasy przy zginaniu Moment w połączeniu ze słupem M y.ed M Ed. 0 3 mkn Warunek nośności: M y.ed <.0 M c.y.rd warunek jest spełniony - Warunek nośnosci przekroju rygla przy ścinaniu Obliczeniowa siła ścinająca w ryglu: V Ed 3.89kN Warunek nośności: V Ed 0.05 <.0 V c.rd Warunek jest spełniony - Nośność przy zginaniu z siłą podłużna W przypadku dwuteowników bisymetrycznych można pominąć wpływ siły podłużnej na nośność plastyczną przy zginaniu, jeśli spełnione są następujące warunki: N pl.rd N Rk N Ed 66.67kN < 0.5N pl.rd kn N Ed 66.67kN < 0.5h w t w f y γ M0 846kN Wpływ siły podłużnej może być pominięty

19 - Nośność przy zginaniu ze ścinaniem i siłą podłużną Wpływ ścinania na nośność przy zginaniu można pominąć, ponieważ nie ulega ona redukcji w skutek niestateczności przy ścinaniu, a wartość siły poprzecznej nie przekracza 50 % nośności plastycznej przy ścianiu V Ed 3.89kN < 0.5V c.rd kn Wpływ ścinania może być pominięty - Długość wyboczeniowa słupa w płaszczyźnie ramy (wyboczenie względem osi y-y przekroju poprzeczneg) W przypadku rygla decydująca jest symetryczna postać wyboczenia. rygiel jest podparty przez słupy nieprzesuwne. Ponieważ jego węzły nie mogą przemieścić się względem siebie. Dodatkowo węzły te usztywnione są ze względu na obór przez słupy, co wynika z ich sztywności przy zginaniu Współczynnik sztywności rygla z dwuteownika IPE 400 B 0.5m I sy K c B cm 3 Współczynnik sztywności rygla z dwuteownika IPE 400 h s m I sy K cm 3 h s Stopnie podatności wezłów i K c η η K c K η Współczynnik długości wyboczeniowej rygla w układzie nieprzechyłkowym L cr.y η η η η L Długość wyboczeniowa L cr.y B m Długość wyboczeniowa rygla ramy z płaszczyny ramy (wyboczenie względem osi z-z przekroju poprzecznego) Długość wyboczeniowa L cr.z 4m - Nośność rygla ze względu na wyboczenie Siły krytyczne wybocznie giętne słupa odpowiednio względem osi y-y i z-z π EI sy N cr.y L cr.y kn

20 N cr.z π EI sy L cr.z kn Na wybocznie skrętne mogą być narażone elementy o przekroju bisymetrycznym i punktowo symetrycznym. Można nie sprawdzać statecznosci giętno - skrętnej (skrętnej) elementów z kształtowników walcowanych. Smukłości względne wyboczenia giętnego (przekrój słupa zgnanego i ściskanego klasy ) λ y λ z A fs f y 0.7 N cr.y A fs f y 0.75 N cr.z Dwuteownik walcowany o proporacjach h/b>. i maksymalnej grubości ścianek t.r<40 mm Współczynnik wyboczenia giętnego względem osi y-y przyjmuje się według krzywej a, a względem osi z-z według krzywej b Współczynnik wyboczenia giętnego względem osi y-y(krzywa a) parametr imperfekcji: α y 0. Parametr krzywej niestateczności Φ y 0.5 α y λ y 0. λ y Współczynnik wyboczeniowy χ y Φ y Φ y λ y.006 Współczynnik wyboczenia giętnego względem osi z-z(krzywa b) parametr imperfekcji: α z 0.34 Parametr krzywej niestateczności Φ z 0.5 α z λ z 0. λ z Współczynnik wyboczeniowy χ z Φ z Φ z λ z.009 W obliczeniach przyjęto bardziej niekorzystną wartość współczynnika wyboczenia giętnego χ.006 min χ y χ z - Nośność rygla ze względu na wyboczenie:

21 N b.rd χa fs f y kn - Warunek nośności rygla ze względu na wyboczenie" N Ed 0.08 <.0 N b.rd warunek jest spełniony - Nośność rygla na zwichrzenie Ocena nośności rygla na zwichrzenie wymaga określenia sprężystego momentu krytycznego jego wyboczenia. Przyjmuje się, że rygiel podparty widełkowo na obu końcach(słupach). Podparcie obu stopek w tym samym przekroju uznaje się za stężenia przeciwskrętne, O ile rozkład momentu zginającego na całym ryglu jest paraboliczny, to między stężeniami pośrednimi może być uznany na liniowy, co jest wystarczająco dokładne. Warunki nośności sprawdzano dwukrotnie w przypadku odcinków rygla miedzy stężeniami przeciwskrętnymi. Przy obliczaniu sprężystego momentu krytycznego przyjęto, że odcinek rygla pomiędzy stężeniami przeciwskrętnymi jest swobodny. M Ed3 8.44kNm Moment krytyczny: C π EI sz M cr k z L k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz Przy obliczaniu momentu krytycznego w tym przypadku należy przyjąć: k z k w gdy stopka ściskana nie jest stężona bocznie gdy przekroje podporowe mogą ulegać swobodnemu spaczeniu C.8 gdy ψ M Ed3 M Ed 0.88 C π EI sz M cr k z h s k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz kNm - Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT W pl.y f y.87 M cr W przypadku dwuteowników walcowanych: λ LT Niezbędne jest sprawdzenie warunku nośności ze względu na zwichrzenie, ponieważ

22 λ LT.87 > λ LT Współczynnik zwichrzenia χ LT Φ LT Φ LT βλ LT min.0 λ LT - Parametr krzywej zwichrzenia Φ LT 0.5 α LT λ LT λ LT.0 β λ LT.86 W przypadku dwuteowników walcowanych gdy h w.77 > b f oraz gdy korzysta się w powyższych wzorów obowiązuje krzywa zwichrzenia c, wtedy parametr imperfekcji α LT 0.49 gdy α LT 0.49 oraz β 0.75 Φ LT 0.5 α LT λ LT λ LT.0 β λ LT. χ LT 0.53 < min.0 Φ LT Φ LT βλ λ LT LT 0.7 Nośność odcinka rygla w sąsiedztwie słupa ze względu na zwichrzenie: f y M b.y.rd χ LT W pl.y γ M kNm Warunek nośnosci rygla ze względu na zwichrzenie: M y.ed <.0 Warunek jest spełniowny M b.y.rd - Warunki nośności rygla ściskanego i zginanego χ y N Rk M Ed k yy M yrk χ LT χ z N Rk M Ed k zy M yrk χ LT Współczynniki interakcji zaleca się obliczać Metodą

23 Sprawdzenie warunku wrażliwości na deformacje skrętne: λ 0 λ 0.min 0.5 N Ed N Ed λ 0.lim 0. C 0.30 N cr.z N cr.tf Moment krytyczny M.cr.0 do ustalenia wartosci ψ C λ 0 wyznaczony przy stałym momencie: C π EI sz M cr.0 k z h s k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz 57.35kNm W pl.y f y λ > λ M 0.lim 0.30 cr.0 Rygiel jest wrażliwy na deformacje skrętne, zatem do wyznaczania współczynników interakcji miarodajna jest tablica B. Stosunek momentów na koncach rygla podpartego na słupach(kierunek podparcia z-z) ψ M Ed α s 0.35 M Ed Współczynnik rownoważnego stałego momentu gdy α a 0 C my α s 0.38 Współczynniki interakcji N Ed k yy C my λ y 0. C N my 0.8 Rk χ y γ M N Ed N Rk χ y N Ed k yy C my λ y C N my Rk N Rk χ y γ χ y M k yy 0.38 Rozważa się podparcie w kierunku y-y. Podpory stanowią stężenia przeciwskrętne usytuowane co 6m. Przyjmuje się że w przypadku takiego odcinka rygla rozkład momentu zginającego jest liniowy. Wtedy współczynnik równoważnego stałego momentu C.mLT oblicza się zgodnie z pierwszym wierszem Tablicy B4

24 Stosunek momentów na końcach odcinka rygla w sąsiedztwie slupa ψ M Ed3 M Ed 0.88 Współczynnik równoważnego stałęgo momentu: C mlt ψ λ z N Ed 0. N Ed k zy C mlt 0.5 N Rk C mlt 0.5 N Rk χ z χ γ z M k zy.047 Warunki nośności rygla w sąsiedztwie słupa ściskanego i zginanego χ y N Rk χ z N Rk M y.ed k yy 0.39 <.0 M y.rk χ LT M y.ed k zy 0.989<.0 M y.rk χ LT Warunki sa spełnione - Klasa przekroju rygla w sąsiedztwie słupa przy zginaniu i ściskaniu - środnik: h w t f r t w < 7ε 7 - klasa przy zginaniu Siła ściskająca w ryglu w kalenicy N Ed N ked Szerokość środnika przenosząca siłę ściskająca w stanie plastycznym: c N N Ed t w f y mm Względny zasięg ściskanej strefy plastycznej środnika: α c N h w t f h w t f r r 0.53 Maksymalny stosunek szerokości do grubości dla klasy : 396ε 4. < 67.3 gdy α 0.5 3α Stosunek szerokości do grubości stopki:

25 b f t w t f r 4. < 9ε 9 - klasa przy ściskaniu stopki Przy zginaniu i ściskaniu przekrój jest klasy Moment krytyczny: C π EI sz M cr k z L k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz Przy obliczaniu momentu krytycznego w tym przypadku należy przyjąć: k z gdy stopka ściskana nie jest stężona bocznie k w gdy przekroje podporowe mogą ulegać swobodnemu spaczeniu Wartosć współczynnika C zależy od rozkładu momentu zginającego M Ed3 C.0 gdy ψ ψ 0.5ψ.8 M Ed C π EI sz M cr k z h s k z k w Iω I sz h s G IT π EI sz 6.754kNm - Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT W pl.y f y.774 M cr W przypadku dwuteowników walcowanych: λ LT Niezbędne jest sprawdzenie warunku nośności ze względu na zwichrzenie, ponieważ λ LT.774 λ LT Współczynnik zwichrzenia χ LT Φ LT Φ LT βλ LT min.0 λ LT - Parametr krzywej zwichrzenia Φ LT 0.5 α LT λ LT λ LT.0 β λ LT.07

26 W przypadku dwuteowników walcowanych gdy h w.77 > b f oraz gdy korzysta się w powyższych wzorów obowiązuje krzywa z wichrzenia c, wtedy parametr imperfekcji α LT 0.49 gdy α LT 0.49 oraz β 0.75 Φ LT 0.5 α LT λ LT λ LT.0 β λ LT.07 χ LT 0.30 < min.0 Φ LT Φ LT βλ λ LT LT Nośność odcinka rygla w sąsiedztwie kalenicy ze względu na zwichrzenie: f y M b.y.rd χ LT W pl.y γ M kNm Warunek nośnosci rygla w sasiedztwie kalenicy ze względu na zwichrzenie: M y.ed <.0 Warunek jest spełniony M b.y.rd - Warunki nośności odcinka rygla w sąsiedztwie kalenicy ze względu na ściskanie i zginanie χ y N Rk M Ed k yy M yrk χ LT χ z N Rk M Ed k zy M yrk χ LT Sprawdzenie warunku wrażliwości na deformacje skrętne: λ 0 λ 0.min 0.5 N Ed N Ed λ 0.lim 0. C 0.0 N cr.z N cr.tf Moment krytyczny M.cr.0 do ustalenia wartosci ψ C L r 6m λ 0 wyznaczony przy stałym momencie:

27 C π EI sz M cr.0 k z L r k z k w Iω I sz L r G IT π EI sz 54.93kNm W pl.y f y λ 0.67 > λ M 0.lim 0.0 cr.0 Rygiel jest wrażliwy na deformacje skrętne, zatem do wyznaczania współczynników interakcji miarodajna jest tablica B. Rozpatruje się kierunek podparcia z-z. Rozstaw podpór (słupów wynosi m). Przy parabolicznym rozkładzie momentu zginającego współczynnik równoważnego stałego momentu C.my oblicza się zgodnie z drugim przypadkiem w tablicy B3. Warunki podparcia i rozkład momentów na całej długości rygla są miarodajne przy wyznaczaniu wartości współczynnika Cmy w przypadku wszystkich jego odcinków k yy 0.38 Podpory stanowią stężenia przeciwskrętne usytuowane co 6m. Przyjmuje się, że w przypadk rozpatrywanego odcinka rygla rozkład momentu zginającego jest praraboliczny, a współczynni równoważnego stałego momentu CmLT oblicza zgodnie się z trzecim przypadkiem tablicy B3 Stosunek momentów na koncach rygla podpartego na słupach(kierunek podparcia z-z) ψ α s M Ed M Ed M Ed M Ed Współczynnik rownoważnego stałego momentu gdy C mlt α s α a 0 0.λ z N Ed 0. N Ed k zy C mlt 0.5 N Rk C mlt 0.5 N Rk χ z χ γ z M k zy Warunki nośności rygla w sąsiedztwie słupa ściskanego i zginanego χ y N Rk M y k yy 0.58 <.0 M y.rk χ LT M y M Ed χ z N Rk M y k zy <.0 M y.rk χ LT

28 Warunki sa spełnione 3.4 Stan graniczy użytkwana Ugięcie pionowe rygla nie powinno przekraczać w przypadku dźwigarów dachowych pełnościennych wartości granicznej: w s 50 B 84 mm Przemieszczenia pionowe węzła w kalenicy odczytane z programu Robot w tot 69mm w tot w s warunek spełniony Graniczna wartość przechyłu słupa w przypadku budynków jednokondygnacyjnych bez suwnic zaleca się równią /50 Przemieszczenie poziome wierzchołka słupa odczytane w programie robot u x 49mm u s h s 50 80mm u x u s warunek spełniony 4. Stężenia 4. Dane i założenia siły wewnętrzne: - moment zginający w węźle okapowym ramy: M Ed. 0 3 knm - moment zginający w kalenicy ramy: M Ed3 4.4kNm - siła podłużna w węźle okapowym rygla ramy: N red 6.57kN - siła podłużna w słupie ramy: 95.58kN - siła podłużna w kalenicy ramy: N Ed.k N red - obciążenie charakterystyczne wiatrem ściany szczytowej: W e kn m - obciążenie obliczeniowe wiatrem ściany szczytowej: W ed W e kn m 4. Stężenie połaciowe poprzeczne a) obciążenie wiatrem

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI Projekt SKILLS NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI CELE MODUŁU SZKOLENIOWEGO Poznanie metodologii sprawdzania elementów konstrukcyjnych ze względu na niestateczność (wyboczenie, zwichrzenie)

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi.

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi. Dokument Ref: SX011a-EN-EU Str. 1 z 7 Wykonał Arnaud Lemaire Data Marzec 005 Sprawdził Alain Bureau Data Marzec 005 Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach W poniŝszym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN 431-1 Spis treści 431. SŁUP STALOWY EUROKOD PN-EN... 3 431.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 431.1.1. Opis programu... 3 431.1.2. Zakres programu... 3 431.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Konstrukcje metalowe Wykład XVI Słupy Spis treści Informacje ogólne #t / 3 Nośność #t / 8 Niestateczność #t / 21 Przechyły #t / 68 Podsumowanie #t / 69 Przykład #t / 72 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 97

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej ARKUSZ OBICZEIOWY Document Ref: SX00a-E-EU Strona z 7 Dot. Eurokodu E 993-- Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym ARKUSZ OBICZEIOWY Dokument Ref: SX004a-E-EU Strona 1 z 4 Dot. Eurokodu E 1993-1-1 Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup przegubowy z trzonem

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Zespół Konstrukcji Metalowych Imię i nazwisko dyplomanta: Łukasz Pasik Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych Projekt SKILLS RAMY PORTALOWE OMAWIANE ZAGADNIENIA Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje Procedura projektowania ram portalowych Procedura projektowania stężeń

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ LOKALIZACJA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Ul. MŁYŃSKA 100, RUDA ŚLĄSKA PRZYGOTOWANA PRZEZ BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE PŁATWI WALCOWANYCH NA GORĄCO

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE PŁATWI WALCOWANYCH NA GORĄCO Projekt SKILLS PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE PŁATWI WALCOWANYCH NA GORĄCO CELE MODUŁU SZKOLENIOWEGO Umiejętność projektowania płatwi z kształtowników walcowanych na gorąco Umiejętność obliczania i sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

405-Belka stalowa Eurokod PN-EN. Moduł 405-1

405-Belka stalowa Eurokod PN-EN. Moduł 405-1 Moduł Belka stalowa Eurokod PN-EN 405-1 Spis treści 405. BELKA STALOWA EUROKOD PN-EN... 3 405.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 405.1.1. Opis programu... 3 405.1.2. Zakres programu... 3 405.1.3. Typy przekrojów...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EuroStal. Podręcznik użytkownika dla programu EuroStal

EuroStal. Podręcznik użytkownika dla programu EuroStal EuroStal Podręcznik użytkownika dla programu EuroStal Spis treści Wydawca Sp. z o.o. 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 tel. +48 42 6891111 fax +48 42 6891100 Internet: http://www.intersoft..pl E-mail:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność Belka jednoprzęsłowa z profilu dwuteowego Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH STATECZOŚĆ OGÓLA WYBOCZEIE PRETÓW ŚCISKAYCH ZWICHRZEIE PRĘTÓW ZGIAYCH STATECZOŚĆ ELEMETÓW PEŁOŚCIEYCH OŚOŚĆ A WYBOCZEIE Warunek nośności elementu ściskanego siłą podłuŝną Ed Ed / b,rd 1.0 b,rd - nośność

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-1-3:2008/AC grudzień 2009 Wprowadza EN 1993-1-3:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych;

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych; Kolejnośd obliczeo Niezbędne dane: - koncepcja układu konstrukcyjnego z wymiarami przekrojów i układem usztywnieo całej bryły budynki; - dane materiałowe klasa betonu klasa stali; - wykonane obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II) Spis treści Stopa słupa #t / 3 Słupy złożone #t / 18 Przykład 1 #t / 41 Przykład 2 #t / 65 Zagadnienia egzaminacyjne #t / 98 Stopa słupa Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ.

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ. PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ. CZĘŚĆ - BELKA PODSUWNICOWA. Założenia. Hala jednonawowa o układzie raowy : - rozstaw ra : L B 6.5 - ilość pół : n 8 - długość hali : L

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

430-Słup stalowy. Moduł. Słup stalowy 430-1

430-Słup stalowy. Moduł. Słup stalowy 430-1 Moduł Słup stalowy 430-1 Spis treści 430. SŁUP STALOWY...3 430.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 430.1.1. Opis programu...3 430.1.2. Zakres programu...3 430.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...4 430.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury Analiza I i II rzędu W analizie I rzędu stosuje się zasadę zesztywnienia, tzn. rozpatruje się nieodkształconą, pierwotną geometrię konstrukcji, niezależnie od stanu obciążenia. Gdy w obliczeniac statycznyc

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 3 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Słup ELEMENT OSIOWO ŚCISKANY Słup 3 Polecenie 4 Wyznaczyć nośność charakterystyczną słupa ściskanego na podstawie następujących danych: długość słupa:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym

Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Projekt techniczny niektórych rozwiązań w budynku wielokondygnacyjnym Zestawienie obciążeń:.strop między-kondygnacyjny Obciążenie stałe m rzutu poziomego stropu -ciągi komunikacyjne Lp. Warstwa stropu

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Stateczność prętów prostych Równowaga, utrata stateczności, siła krytyczna, wyboczenie w zakresie liniowo sprężystym i poza liniowo sprężystym, projektowanie elementów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo