Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności"

Transkrypt

1 Wyk lad 4 Cia la i ich w lasności Charakterystyka cia la Określenie cia la i w lasności dzia lań w ciele y ly omówione na algerze liniowej. Stosujac terminologie z teorii pierścieni możemy powiedzieć, że cia lo jest to niezerowy pierścień, w którym każdy element niezerowy jest odwracalny. Niech (K, +,, 0, ) edzie cia lem. Jeżeli istnieje licza naturalna n taka, że n = 0 w ciele K, to najmniejsza taka licze naturalna n nazywamy charakterystyka cia la K. Jeżeli takiej liczy naturalnej nie ma, to mówimy, że cia lo K ma charakterystyke 0. Charakterystyke cia la K oznaczamy przez ch(k). Woec tego, jeśli w grupie addytywnej K + cia la K, o() =, to ch(k) = 0, a jeżeli o() N, to ch(k) = o(). Twierdzenie 4.. Jeżeli n N jest charakterystyka cia la K, to n jest licza pierwsza. W szczególności charakterystyka cia la skończonego też jest licza pierwsza. Dowód. Za lóżmy, że n nie jest licza pierwsza. Ponieważ 0 w K oraz =, wiec n > i istnieja k, l N takie, że < k, l < n oraz n = k l. Wtedy 0 = n = (k l) = (k ) (l ). Zatem z Wniosku 9.29, k = 0 lu l = 0. Ale k, l < n, wiec mamy sprzeczność z minimalnościa n. Woec tego n jest licza pierwsza. Jeśli K jest cia lem skończonym, to grupa K + jest skończona, wiec ch(k) = o() N i na mocy pierwszej cześci dowodu, ch(k) jest licza pierwsza. Przyk lad 4.2. Dla dowolnej liczy pierwszej p cia lo Z p ma charakterystyke p, o o() = p w grupie Z + p. Natomiast cia lo Q ma charakterystyke 0, o dla n N jest n = n 0. Twierdzenie 4.3. Niech K edzie cia lem dodatniej charakterystyki p. Wówczas dla dowolnych a, K i dla dowolnego n N: (a + ) pn = a pn + pn. Dowód. Zastosujemy indukcje wzgledem n. Dla n = ze wzoru Newtona mamy p ( ) p (a + ) p = a p + p + a k p k. k k= Ale z elementarnej teorii licz p ( ) p k dla k =,..., p, wi ec ( p k) = p lk, l k N. Zatem ( p k) = (p lk ) = l k (p ) = l k 0 = 0. Woec tego (a + ) p = a p + p. Za lóżmy, że dla dowolnych x, y K i dla pewnego n N jest (x + y) pn = x pn + y pn. Weźmy dowolne a, K. Podstawiajac x = a p i y = p uzyskamy, że (a p + p ) pn =

2 (a p ) pn + ( p ) pn = a pn+ + pn+. Ale a p + p = (a + ) p, wi ec (a p + p ) pn = [(a + ) p ] pn = (a + ) pn+ i ostatecznie (a + ) pn+ = a pn+ + pn+. Twierdzenie 4.4. Każda skończona podgrupa grupy multiplikatywnej cia la K jest grupa cykliczna. W szczególności grupa multiplikatywna cia la skończonego jest cykliczna. Dowód. Niech A edzie skończona podgrupa rzedu n w grupie K cia la K. Wtedy istnieje a A takie, że o(a) = s jest maksymalne w ziorze {o(x) : x A}. Ponieważ z twierdzenia Lagrange a a n =, wiec s n. Ponadto z Lematu 3.20, o() s dla każdego A. Zatem s = dla A. Stad wielomian f = x s K[x] ma w ciele K co najmniej n pierwiastków. Zatem z Wniosku 2.0, s n. Ale s n, wiec n = s. Ponadto a = o(a) = A, wiec A = a, co kończy dowód. 2 Podcia la i cia la proste Definicja 4.5. Niech (K, +,, 0, ) edzie cia lem i niech L K. Powiemy, że L jest podcia lem cia la K, jeżeli L tworzy cia lo ze wzgledu na wszystkie dzia lania określone w K, tzn. gdy 0, L oraz dla dowolnych a, L mamy, że a L, a + L, a L i L dla a 0. Mówimy też, że wówczas K jest rozszerzeniem cia la L. a Stwierdzenie 4.6. Ziór L K jest podcia lem cia la K wtedy i tylko wtedy, gdy L oraz dla dowolnych a, L jest a L i dla dowolnych a, L takich, że 0 jest a L. Dowód.. Za lóżmy, że L jest podcia lem cia la K. Wtedy L. Niech a, L. Wtedy L, stad a = a + ( ) L. Niech a, L, 0. Wtedy L, wiec a = a L.. Na odwrót, L, wiec 0 = L. Niech a, L. Wtedy = 0 L oraz a + = a ( ) L. Ponadto dla = 0 jest a = 0 L, a dla 0, L, o L, wiec a = a L. Zatem na mocy Stwierdzenia 9.2, L jest podpierścieniem cia la K, czyli L jest pierścieniem. Ale 0 w L oraz każdy niezerowy element z L jest odwracalny w L, wiec L jest cia lem, czyli L jest podcia lem cia la K. Uwaga 4.7. Niech L edzie podcia lem cia la K. Z określenia charakterystyki cia la wynika od razu, że ch(l) = ch(k). Ponadto, jeśli M jest podcia lem cia la L, to na mocy Stwierdzenia 4.6, M jest podcia lem cia la K. Stwierdzenie 4.8. Cześć wspólna dowolnej niepustej rodziny podcia l cia la K jest podcia lem cia la K. Dowód. Niech {K t } t T edzie niepusta rodzina podcia l cia la K. Wtedy K t dla każdego t T. Zatem t T K t. Weźmy dowolne a, t T K t. Wtedy a, K t dla każdego t T, wiec ze Swierdzenia 4.6, a K t dla każdego t T, skad 2

3 a t T K t. Jeśli dodatkowo 0, to ze Stwierdzenia 4.6, a K t dla każdego t T. Zatem a t T K t. Woec tego na mocy Stwierdzenia 4.6, t T K t jest podcia lem cia la K. Uwaga 4.9. Niech cia lo K edzie rozszerzeniem cia la L. Wówczas K jest przestrzenia liniowa nad cia lem L, gdy dla α K, a L określimy a α = a α, gdzie oznacza mnożenie w ciele K. Moc dowolnej azy K nad L oznaczamy przez (K : L) i nazywamy stopniem rozszerzenia L K. Jeżeli (K : L) jest licza naturalna, to mówimy, że K jest skończonym rozszerzeniem cia la L. Przyk lad 4.0. Zauważmy, że (C : R) = 2, o {, i} jest aza C nad cia lem R. Natomiast (R : Q) = R N, o ziór R jest nieprzeliczalny, a ziór Q jest przeliczalny. Definicja 4.. Jeżeli cia lo K nie posiada podcia l różnych od K, to mówimy, że K jest cia lem prostym. Przyk lad 4.2. Zauważmy, że Q jest cia lem prostym. Rzeczywiście, niech K Q edzie podcia lem cia la Q. Wówczas K jest podpierścieniem w Q, wiec na mocy Stwierdzenia 9.3, Z K. Weźmy dowolne q Q. Wówczas istnieja n Z i k N takie, że q = n. Ale n, k K i k 0, wiec k q K. St ad Q K, czyli K = Q. Przyk lad 4.3. Dla dowolnej liczy pierwszej p, Z p jest cia lem prostym. Rzeczywiście, niech K Z p edzie podcia lem cia la Z p. Wówczas K, stad K. Ale = Z p, wiec K = Z p. Uwaga 4.4. Niech K i L ed a cia lami i niech f: K L edzie homomorfizmem pierścieni. Wówczas f() = 0, skad Ker(f). Ale Ker(f) K i K jest cia lem, wiec na mocy Stwierdzenia 0.4, Ker(f) = {0}. Woec tego na mocy Stwierdzenia 0.27, f jest różnowartościowe. Zatem każdy homomorfizm pierścieni z cia la K w cia lo L jest zanurzeniem. Zauważmy jeszcze, że dla K \ {0} istnieje K, wiec = f() = f( ) = f() f( ), a zatem [f()] = f( ). Woec tego dla a K i K \ {0} mamy, że f( a) = f(a ) = f(a) f( ) = f(a) [f()] = f(a). St ad f() i ze stwierdzeń 0.27 i 4.6 uzyskujemy, że f(k) jest podcia lem cia la L. Jeśli dodatkowo homomorfizm pierścieni f jest na, to mówimy, że f jest izomorfizmem cia l. Mówimy, że cia la K i L sa izomorficzne i piszemy K = L, jeśli istnieje izomorfizm cia l f: K L. W algerze utożsamiamy cia la izomorficzne. Twierdzenie 4.5. Każde cia lo K posiada dok ladnie jedno podcia lo proste F. Jeśli ch(k) = 0, to F = Q i F = { k n : k, n Z, n > 0}, a jeśli ch(k) = p > 0, to 3

4 F = Z p i F = {k : k = 0,,..., p }. W szczególności, jedynymi cia lami prostymi z dok ladnościa do izomorfizmu sa: Q i Z p dla p ed acych liczami pierwszymi. Dowód. Rodzina K wszystkich podcia l cia la K jest niepusta, o K K. Zatem na mocy Stwierdzenia 4.8, M K M jest podcia lem cia la K zawartym w każdym podciele cia la K. Woec tego M K M jest najmniejszym podcia lem cia la K, a zatem na mocy Uwagi 4.7, M K M jest cia lem prostym. Jeśli F jest podcia lem prostym cia la K, to M K M F, sk ad F = M K M. Woec tego cia lo K posiada dok ladnie jedno podcia lo proste F, które jednocześnie jest najmniejszym podcia lem cia la K. Za lóżmy, że ch(k) = 0. Bezpośrednie sprawdzenie pokazuje, że funkcja f: Q K dana wzorem f( k ) = k dla k Z, n N, jest dorze określona i jest homomorfizmem n n pierścieni. Woec tego na mocy Uwagi 4.4, f(q) jest podcia lem cia la K izomorficznym z cia lem Q. Ponadto f(q) = { k : k, n Z, n > 0}. Jeśli M jest dowolnym podcia lem n cia la K, to na mocy Stwierdzenia 9.3, l M dla każdego l Z. Stad f(q) M, a wiec f(q) = F. Niech teraz ch(k) = p, gdzie p jest licza pierwsza. Ponieważ o() = p w Z + p i o() = p w grupie K +, wiec funkcja g: Z p K dana wzorem g(k ) = k dla k Z, jest dorze określona. Bezpośrednie sprawdzenie pokazuje, że g jest homomorfizmem pierścieni. Woec tego na mocy Uwagi 4.4, g(z p ) jest podcia lem cia la K izomorficznym z cia lem Z p. Ponadto g(z p ) = {k : k = 0,,..., p }. Jeśli M jest dowolnym podcia lem cia la K, to na mocy Stwierdzenia 9.3, l M dla każdego l Z. Stad g(z p ) M, a wiec g(q) = F. Twierdzenie 4.6. Niech K edzie cia lem skończonym. Wówczas K = p n i ch(k) = p dla pewnej liczy pierwszej p oraz dla pewnej liczy naturalnej n. Wszystimi różnymi podcia lami cia la K sa L m = {a K : a pm = a}, gdzie m N i m n. W szczególności licza wszystkich podcia l cia la p n -elementowego jest równa liczie wszystkich dzielników liczy n. Dowód. Z Twierdzenia 4., ch(k) = p dla pewnej liczy pierwszej p. Niech L edzie podcia lem cia la K. Wtedy K jest przestrzenia liniowa nad cia lem L. Ale K jest skończone, wiec istnieje skończona aza {α,..., α s }, K nad L. Każdy element należacy do K może yć zapisany jednoznacznie w postaci kominacji liniowej elementów tej azy. Zatem K = L s = L s. Z Twierdzenia 4.5 istnieje podcia lo F cia la K takie, że F = p. Stad K = p n dla pewnego n N. Jeżeli L jest dowolnym podcia lem cia la K, to F L, wiec na mocy pierwszej cześci dowodu, L = p m dla pewnego m N. Ale p n = K = L s = p ms dla pewnego s N, wiec n = ms i m n. Ponadto grupa L ma rzad równy p m, wiec na moc twierdzenia Lagrange a, a pm = dla każdego a L \ {0}. Stad a pm = a dla każdego a L. Zatem L L m. Ale z Wniosku 2.0, L m p m, wiec L = L m. Niech teraz m N i m n. Ponieważ pm =, wiec L m. Weźmy dowolne a, L m. Wtedy a pm = a i pm = oraz ( ) pm =. Zatem z Twierdzenia 4.3, (a ) pm = 4

5 a pm +( ) pm pm = a, wiec a L m. Ponadto, gdy 0, to ( a )pm = apm = a, wiec pm a L m. Zatem ze Stwierdzenia 4.6, L m jest podcia lem cia la K. Dalej, z Twierdzenia 4.4 istnieje c K takie, że o(c) = p n w grupie K. Ale m n, wiec, p m p n. Woec tego w grupie cyklicznej K element u = c pn p m ma rz ad p m. Zatem elementy, u, u 2,..., u pm 2 sa parami różne i jest ich dok ladnie p m. Ponadto u pm =, wiec u pm = u, skad u L m. Zatem {0,, u,..., u pm 2 } jest p m -elementowym podziorem podcia la L m, skad L m p m. Ale każdy element z L jest pierwiastkiem wielomianu x pm x K[x], wiec na mocy Wniosku 2.0, p m L m. Woec tego L m = p m i L m = {0,, u,..., u pm 2 }. Zatem L m jest podcia lem p m -elementowym cia la K. Uwaga 4.7. Pokażemy jak można skonstruować cia lo p n -elementowe dla licz pierwszych p oraz n N. Najpierw znajdujemy w pierścieniu Z p [x] wielomian unormowany f stopnia n, który jest nierozk ladalny w tym pierścieniu. Niech I = (f). Wtedy z Wniosku 3.6 pierścień ilorazowy Z p [x]/i jest cia lem. Ponadto z Twierdzenia 2.3 każdy element pierścienia Z p [x]/i można zapisać jednoznacznie w postaci a 0 + a x a n x n + I dla pewnych a 0, a,..., a n Z p. Ale Z p = p, wiec Z p [x]/i = p n, czyli Z p [x]/i jest cia lem p n -elementowym. Jeśli n = 2 lu n = 3, to ze Stwierdzenia 2.32 wystarczy ay f nie mia l pierwiastka w ciele Z p. Stad dla p = 2 i n = 2 wystarczy wziać f = x 2 + x + i otrzymujemy cia lo 4-elementowe Z 2 [x]/(x 2 + x + ). Jeśli n = 2 i p > 2, to C = {c 2 : c Z p } = {0 2, 2,..., ( p 2 )2 } jest ziorem + p = 2 p+ -elementowym. Ale p > 2, wi p+ ec 2 < p i istnieje a Z 2 p \ C. Wtedy wielomian f = x 2 a nie ma pierwiastka w Z p, wiec Z p [x]/(x 2 a) jest cia lem p 2 -elementowym. Jeśli n = 3, to mamy dok ladnie p 2 (p ) wielomianów postaci f = x 3 + ax 2 + x + c Z p [x] takich, że c 0. Natomiast rozk ladalne wielomiany unormowane stopnia 3 z niezerowym wyrazem wolnym na mocy Twierdzenia 3.5 sa postaci (x + k)(x 2 + lx + t) dla pewnych k, l, t Z p, k, t 0. Zatem takich wielomianów jest co najwyżej p(p ) 2. Ale p(p ) 2 < p 2 (p ), wiec istnieje f, które nie ma pierwiastka w Z p i woec tego Z p [x]/(f) jest cia lem p 3 -elementowym. Można udowodnić, że dla każdej liczy pierwszej p i dla każdego n N istnieje wielomian nierozk ladalny f Z p [x] stopnia n, a wiec wtedy Z p [x]/(f) jest cia lem p n - elementowym. 3 Cia lo u lamków Każdy podpierścień cia la jest dziedzina ca lkowitości. Okazuje sie, że także każda dziedzina ca lkowitości jest podpierścieniem pewnego cia la. 5

6 Definicja 4.8. Powiemy, że cia lo K jest cia lem u lamków dziedziny ca lkowitości P, jeżeli (i) P jest podpierścieniem K oraz (ii) każdy element cia la K można zapisać w postaci a dla pewnych a, P, 0. Przyk lad 4.9. Niech P edzie dowolnym podpierścieniem cia la Q. Wtedy ze Stwierdzenia 9.3 mamy, że Z P. Woec tego każdy element z Q można zapisać w postaci a dla pewnych a, P, 0. Zatem z Definicji 4.8 mamy, że Q jest cia lem u lamków dla P. Woec tego Q jest cia lem u lamków każdego swego podpierścienia. Przedstawimy teraz konstrukcje cia la u lamków dowolnej dziedziny ca lkowitości P. Niech S = P (P \ {0}). W ziorze S określamy relacje przyjmujac, że dla dowolnych (a, ), (a 2, ) S: (a, ) (a 2, ) a = a 2. Pokażemy, że jest relacja równoważności w S: Jeżeli (a, ) S, to a = a, wi ec (a, ) (a, ). 2 Jeżeli (a, ), (c, d) S oraz (a, ) (c, d), to a d = c. Stad c = a d, czyli (c, d) (a, ). 3 Jeżeli (a, ), (a 2, ), (a 3, 3 ) S sa takie, że (a, ) (a 2, ) oraz (a 2, ) (a 3, 3 ), to a = a 2 i a 2 3 = a 3, stad a 3 = a 2 3 i a 2 3 = a 3, wiec a 3 = a 3. Ale 0 i P jest dziedzina ca lkowitości, wiec a 3 = a 3, stad (a, ) (a 3, 3 ). Klase astrakcji o reprezentancie (a, ) S edziemy oznaczali przez a. Ziór wszystkich klas astrakcji relacji edziemy oznaczali przez P 0. Zauważmy najpierw, że dla (a, ) S i 0 d P jest a = a d d. Rzeczywiście, a ( d) = (a d), stad (a, ) (a d, d), wiec a = a d. d Dla (a, ) S mamy też, że a = 0 a = 0. Rzeczywiście, dla a = 0 jest a = 0 = 0, wiec (a, ) (0, ), stad a = 0. Jeżeli zaś a = 0, to (a, ) (0, ), sk ad a = 0, czyli a = 0. Niech = i 0 = 0. Ponieważ 0 w P, wi ec z naszych rozważań wynika, że 0 w P 0. Określamy teraz w P 0 dodawanie i mnożenie przy pomocy wzorów: a = a, () 6

7 a a2 = a a 2. (2) Sprawdzimy, że te określenia nie zależa od wyoru reprezentantów klas astrakcji. Niech (a, ), (x, y ), (a 2, ), (x 2, y 2 ) S oraz (a, ) (x, y ), (a 2, ) (x 2, y 2 ). Wtedy a y = x i a 2 y 2 = x 2. Musimy udowodnić, że wówczas (a + a 2, ) (x y 2 + x 2 y, y y 2 ) i (a a 2, ) (x x 2, y y 2 ), czyli że (a ) y y 2 = (x y 2 + x 2 y ) i a a 2 y y 2 = x x 2. Ale a a 2 y y 2 = (a y ) (a 2 y 2 ) = x x 2 = x x 2 oraz (a +a 2 ) y y 2 = (a y ) y 2 + (a 2 y 2 ) y = x y 2 + x 2 y = (x y 2 + x 2 y ), wiec wzory () i (2) sa dorze określone. Teraz udowodnimy, że (P 0, +,, 0, ) jest cia lem. W tym celu sprawdzamy spe lnienie aksjomatów cia la:. Niech (a, ), (a 2, ), (a 3, 3 ) S. Wtedy ( a ) + a 3 a 3 +a a 3 3 = a 3 +a 2 3 +a 3 3, o a a +a 2 = (a +a 2 ) = a +a 2. Ponadto: 3 = a +a 2 + a 3 3 = = a +a 2, gdyż a = a + ( a 2 + a 3 3 ) = a 3 +a 3 3 = a a 3 3 = a 3 +a 2 3 +a 3 wiec dodawanie jest l aczne. 3, 2. Niech (a, ), (a 2, ) S. Wtedy a 2 + a = a 2 +a = a +a 2 = a, wiec dodawanie jest przemienne. 3. Niech (a, ) S. Wtedy 0 = 0 oraz a + 0 = a + 0 = a+0 neutralnym dodawania. = a, wi ec 0 jest elementem 4. Niech (a, ) S. Wtedy ( a, ) S oraz a + a ( a). = a+( a) = 0 = 0. Zatem ( a ) = 5. Niech (a, ), (a 2, ), (a 3, 3 ) S. Wtedy ( a a ( a 2 a3 3 ) = a a 2 a 3 3 = a a 2 a 3 3, wiec mnożenie jest l 6. Niech (a, ), (a 2, ) S. Wtedy a 2 jest przemienne. a2 ) a3 3 = a a 2 aczne. a = a 2 a = a a 2 = a a3 3 = a a 2 a 3 3 a2, wi ec mnożenie 7. Niech (a, ) S. Wtedy a = a = a = a, czyli jest elementem neutralnym mnożenia. 8. Dla (a, ), (a 2, ), (a 3, 3 ) S : a ( a 2 + a 3 3 ) = a a a2 + a a3 3 = a a 2 + a a 3 3 = a a a a 3 rozdzielne wzgledem dodawania. oraz, wiec mnożenie jest a2 3 +a 3 3 = a a 2 3 +a a = a a 2 3 +a a Niech (a, ) S edzie takie, że a 0. Wtedy, jak wiemy a 0, wi ec (, a) S oraz a = a = =, o a, 0. St ad a a ( a ) =. a 7 i

8 Z 9 wynika zatem, że (P 0, +,, 0, ) jest cia lem. Niech f: P P 0 edzie funkcja dana wzorem f(a) = a dla a P. Wtedy dla a, P : f(a) = f() a = (a, ) (, ) a = a =. Zatem f jest różnowartościowe. Ponadto f() = = oraz dla a, P : i f(a + ) = a + = a + = f(a) + f() f(a ) = a = a = a = f(a) f(). Zatem f jest zanurzeniem pierścieni. Stad dla a P można dokonać utożsamienia: a a. Przy tym utożsamieniu P jest podpierścieniem cia la P 0. Dla 0 P mamy, że = ( ) =, wiec dla a P jest a = a = a, stad P 0 = {a : a, P, 0}, czyli P 0 jest cia lem u lamków dla P. Ponadto dla (a, ), (a 2, ) S mamy, że a = a 2 a = a 2, o a = a 2 (a, ) (a 2, ) a = a 2. Jeżeli L jest cia lem, to cia lo u lamków pierścienia L[x] oznaczamy przez L(x) i nazywamy cia lem funkcji wymiernych zmiennej x nad cia lem L. Wówczas L jest podcia lem cia la L(x), skad ch(l(x)) = ch(l). Ponieważ, x, x 2,... sa liniowo niezależne nad L i należa do L(x), wiec (L(x) : L) =. Podstawiajac L = Z p uzyskamy stad, że istnieja cia la nieskończone dowolnej dodatniej charakterystyki (np. cia la Z p (x)). Zagadka. Skonstruuj cia lo 8-elementowe. Zagadka 2. Skonstruuj cia lo 27-elementowe. Zagadka 3. Skonstruuj cia lo 25-elementowe. Zagadka 4. Skonstruuj cia lo 7 3 -elementowe. Zadanie 5. Skonstruuj cia lo 6-elementowe. Zagadka 6. Ile podcia l ma cia lo elementowe? Zagadka 7. Niech d edzie licza ca lkowita, która nie jest kwadratem liczy ca lkowitej. Udowodnij, że Q( d) = {x + y d : x, y Q} jest cia lem u lamków pierścienia liczowego Z[ d]. 8

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm

Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm 1 Grupa ilorazowa Niech H b edzie dzielnikiem normalnym grupy G. Oznaczmy przez G/H zbiór wszystkich warstw lewostronnych grupy G wzgl edem podgrupy

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

13. Cia la. Rozszerzenia cia l.

13. Cia la. Rozszerzenia cia l. 59 13. Cia la. Rozszerzenia cia l. Z rozważań poprzedniego paragrafu wynika, że jeżeli wielomian f o wspó lczynnikach w ciele K jest nierozk ladalny, to pierścień ilorazowy K[X]/(f) jest cia lem zawieraja

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne

Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne 1 Warstwy grupy wzgl edem podgrupy Niech H bedzie podgrupa grupy (G,, e). W zbiorze G wprowadzamy relacje l oraz r przyjmujac, że dla dowolnych a, b G: a l b a 1 b

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 2 Podgrupa grupy

Wyk lad 2 Podgrupa grupy Wyk lad 2 Podgrupa grupy Definicja 2.1. Pod grupy (G,, e) nazywamy taki podzbiór H G, że e H, h 1 H dla każdego h H oraz h 1 h 2 H dla dowolnych h 1, h 2 H. Jeśli H jest grupy G, to bedziemy pisali H G.

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 1 Podstawowe struktury algebraiczne

Wyk lad 1 Podstawowe struktury algebraiczne Wyk lad 1 Podstawowe struktury algebraiczne 1 Dzia lanie w zbiorze Majac dane dowolne dwa przedmioty a b możemy z nich utworzyć pare uporzadkowan a (a b) o poprzedniku a i nastepniku b. Warunek na równość

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne Wyk lad 11 Wektory i wartości w lasne 1 Wektory i wartości w lasne Niech V bedzie przestrzenia liniowa nad cia lem K Każde przekszta lcenie liniowe f : V V nazywamy endomorfizmem liniowym przestrzeni V

Bardziej szczegółowo

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE Definicja 1 Algebra abstrakcyjna nazywamy teorie, której przedmiotem sa dzia lania na

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Baza przestrzeni liniowej Niech V bedzie przestrzenia liniowa. Powiemy, że podzbiór X V jest maksymalnym zbiorem liniowo niezależnym, jeśli X jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych

Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych 1 Określenie podprzestrzeni Definicja 6.1. Niepusty podzbiór V 1 V nazywamy podprzestrzeni przestrzeni liniowej V, jeśli ma on nastepuj ace w lasności: (I)

Bardziej szczegółowo

Dziedziny Euklidesowe

Dziedziny Euklidesowe Dziedziny Euklidesowe 1.1. Definicja. Dziedzina Euklidesowa nazywamy pare (R, v), gdzie R jest dziedzina ca lkowitości a v : R \ {0} N {0} funkcja zwana waluacja, która spe lnia naste ce warunki: 1. dla

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Operacje elementarne na uk ladach wektorów Niech α 1,..., α n bed dowolnymi wektorami przestrzeni liniowej V nad cia lem K. Wyróżniamy nastepuj ace operacje

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania 1 Przekszta lcenia liniowe i ich w lasności Definicja 9.1. Niech V i W bed przestrzeniami liniowymi. Przekszta lcenie f : V W spe lniajace warunki:

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I Wyk lad 14 Formy kwadratowe I Wielomian n-zmiennych x 1,, x n postaci n a ij x i x j, (1) gdzie a ij R oraz a ij = a ji dla wszystkich i, j = 1,, n nazywamy forma kwadratowa n-zmiennych Forme (1) można

Bardziej szczegółowo

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy Ciała skończone 1. Ciała: podstawy Definicja 1. Każdy zbiór liczb, w którym są wykonalne wszystkie cztery działania z wyjątkiem dzielenia przez 0 i który zawiera więcej niż jedną liczbę, nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Grupy cykliczne

Wyk lad 3 Grupy cykliczne Wyk la 3 Grupy cykliczne Definicja 3.1. Niech a bezie elementem grupy (G,, e). Jeżeli istnieje liczba naturalna k taka, że a k = e, to najmniejsza taka liczbe naturalna k nazywamy rzeem elementu a. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów.

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. 5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. Algebra jest jednym z najstarszych działów matematyki dotyczącym początkowo tworzenia metod rozwiązywania równań

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach Określenie wyznacznika 1 Określenie macierzy Niech K bedzie dowolnym cia lem oraz niech n i m bed a dowolnymi liczbami naturalnymi Prostokatn a tablice a 11 a 12 a 1n

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, cz

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, cz Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, cz eść druga Anna Romanowska 22 października 2015 Pierścienie i cia la.1 Idea ly i pierścienie ilorazowe Definicja.11. Pierścień, w którym wszystkie idea ly

Bardziej szczegółowo

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny)

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny) Rozdział 1 Pierścienie i ideały Definicja 1.1 Pierścieniem nazywamy trójkę (R, +, ), w której R jest zbiorem niepustym, działania + : R R R i : R R R są dwuargumentowe i spełniają następujące warunki dla

Bardziej szczegółowo

(α + β) a = α a + β a α (a + b) = α a + α b (α β) a = α (β a). Definicja 4.1 Zbiór X z dzia laniami o wyżej wymienionych w lasnościach

(α + β) a = α a + β a α (a + b) = α a + α b (α β) a = α (β a). Definicja 4.1 Zbiór X z dzia laniami o wyżej wymienionych w lasnościach Rozdzia l 4 Przestrzenie liniowe 4.1 Przestrzenie i podprzestrzenie 4.1.1 Definicja i podstawowe w lasności Niech X z dzia laniem dodawania + b edzie grupa przemienna (abelowa). Oznaczmy przez 0 element

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 24 lutego 2015 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 6 Przyk lady homomorfizmów

Wyk lad 6 Przyk lady homomorfizmów Wyk lad 6 Przyk lady hooorfizów Przyk lad 6.1. Dla dowolnych grup (G 1, 1, e 1 ), (G 2, 2, e 2 ) przekszta lcenie f: G 1 G 2 dane wzore f(x) = e 2 dla x G 1 jest hooorfize grup, bo f(a) 2 f(b) = e 2 2

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 5 W lasności wyznaczników. Macierz odwrotna

Wyk lad 5 W lasności wyznaczników. Macierz odwrotna Wyk lad 5 W lasności wyznaczników Macierz odwrotna 1 Operacje elementarne na macierzach Bardzo ważne znaczenie w algebrze liniowej odgrywaja tzw operacje elementarne na wierszach lub kolumnach macierzy

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera 1 Odwracanie macierzy I n jest elementem neutralnym mnożenia macierzy w zbiorze M n (R) tzn A I n I n A A dla dowolnej macierzy A M n (R) Ponadto z twierdzenia

Bardziej szczegółowo

Prostota grup A n. Pokażemy, że grupy A n sa. proste dla n 5. Dowód jest indukcyjny i poprzedzimy go lematem.

Prostota grup A n. Pokażemy, że grupy A n sa. proste dla n 5. Dowód jest indukcyjny i poprzedzimy go lematem. Prostota grup A n. Pokażemy, że grupy A n sa proste dla n 5. Dowód jest indukcyjny i poprzedzimy go lematem. 1 2 0. Twierdzenie Schura Zassenhausa W tym rozdziale zajmiemy sie bardzo użytecznym twierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego Wyk lad 8 Rzad macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego 1 Określenie rz edu macierzy Niech A bedzie m n - macierza Wówczas wiersze macierzy A możemy w naturalny sposób traktować jako wektory przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem. Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x y zamiast x, y P ) o w lasnościach:

Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem. Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x y zamiast x, y P ) o w lasnościach: Teoria miary WPPT IIr semestr zimowy 2009 Wyk lad 4 Liczby kardynalne, indukcja pozaskończona DOBRY PORZA DEK 14/10/09 Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x

Bardziej szczegółowo

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G.

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Przykłady działań wewnętrznych 1. Dodawanie i mnożenie są działaniami wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 2 marca 2017 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod m)),

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga Anna Romanowska January 29, 2016 4 Kraty i algebry Boole a 41 Kraty zupe lne Definicja 411 Zbiór uporza dkowany (P, ) nazywamy krata zupe lna,

Bardziej szczegółowo

Grupy, pierścienie i ciała

Grupy, pierścienie i ciała Grupy, pierścienie i ciała Definicja: Niech A będzie niepustym zbiorem. Działaniem wewnętrznym (lub, krótko, działaniem) w zbiorze A nazywamy funkcję : A A A. Niech ponadto B będzie niepustym zbiorem.

Bardziej szczegółowo

Dzia lanie grupy na zbiorze. Twierdzenie Sylowa

Dzia lanie grupy na zbiorze. Twierdzenie Sylowa Dzia lanie grupy na zbiorze. Twierdzenie Sylowa Niech G be dzie dowolna grupa, zaś X zbiorem. 1. Definicja. Dzia laniem grupy G na zbiorze X nazywamy funkcje µ: G X X, µ(g, x) = g x, spe lniaja ca dwa

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia Algebra i jej zastosowania ćwiczenia A Pilitowska i A Romanowska 24 kwietnia 2006 1 Grupy i quasigrupy 1 Pokazać, że w każdej grupie (G,, 1, 1): (a) jeśli xx = x, to x = 1, (b) (xy) 1 = y 1 x 1, (c) zachodzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Algebra 1 Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Definicje i podstawowe własności Definicja 1. Niech X będzie niepustym zbiorem. Działaniem w zbiorze X nazywamy dowolne odwzorowanie (funkcję) działające

Bardziej szczegółowo

1. Zadania z Algebry I

1. Zadania z Algebry I 1 Zadania z Algebry I Z 11 Znaleźć podgrupy grup Z 12, Z 8, D 6 i D 12 i narysować graf zawierań mie dzy nimi Z 12 Niech Q 8 := j, k GL(2, C), gdzie j, k sa macierzami: j = ( ) i 0 0 i k = ( 0 ) 1 1 0

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 11 Przekszta lcenia liniowe a macierze

Wyk lad 11 Przekszta lcenia liniowe a macierze Wyk lad 11 Przekszta lcenia liniowe a macierze 1 Izomorfizm przestrzeni L(V ; W ) i M m n (R) Twierdzenie 111 Niech V i W bed a przestrzeniami liniowymi o bazach uporzadkowanych (α 1,, α n ) i (β 1,, β

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 3, 16.10.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Definicja pierścienia 2/10 Zbiór R wyposażony w dwa działania

Bardziej szczegółowo

Skończone rozszerzenia ciał

Skończone rozszerzenia ciał Skończone rozszerzenia ciał Notkę tę rozpoczniemy od definicji i prostych własności wielomianu minimalnego, następnie wprowadzimy pojecie rozszerzenia pojedynczego o element algebraiczny, udowodnimy twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Cia la i wielomiany Javier de Lucas

Cia la i wielomiany Javier de Lucas Cia la i wielomiany Javier de Lucas Ćwiczenie 1. Za lóż, że (F, +,, 1, 0) jest cia lem i α, β F. w laściwości s a prawd a? Które z nastȩpuj acych 1. 0 α = 0. 2. ( 1) α = α. 3. Każdy element zbioru F ma

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 11. Przestrzenie Euklidesowe Definicja, iloczyn skalarny i norma. iloczynem skalarnym.

Rozdzia l 11. Przestrzenie Euklidesowe Definicja, iloczyn skalarny i norma. iloczynem skalarnym. Rozdzia l 11 Przestrzenie Euklidesowe 11.1 Definicja, iloczyn skalarny i norma Definicja 11.1 Przestrzenia Euklidesowa nazywamy par e { X K,ϕ }, gdzie X K jest przestrzenia liniowa nad K, a ϕ forma dwuliniowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u W ) Rzeczywiście U W jest podprzetrzenią przestrzeni

Bardziej szczegółowo

1 Grupy. 1.1 Grupy. 1.2 Podgrupy. 1.3 Dzielniki normalne. 1.4 Homomorfizmy

1 Grupy. 1.1 Grupy. 1.2 Podgrupy. 1.3 Dzielniki normalne. 1.4 Homomorfizmy 1 Grupy 1.1 Grupy 1.1.1. Niech G będzie taką grupa, że (ab) 2 = a 2 b 2 dla dowolnych a, b G. Udowodnić, że grupa G jest abelowa. 1.1.2. Niech G będzie taką grupa, że (ab) 1 = a 1 b 1 dla dowolnych a,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 10 Przestrzeń przekszta lceń liniowych

Wyk lad 10 Przestrzeń przekszta lceń liniowych Wyk lad 10 Przestrzeń przekszta lceń liniowych 1 Określenie przestrzeni przekszta lceń liniowych Niech V i W bed a przestrzeniami liniowymi Oznaczmy przez L(V ; W ) zbór wszystkich przekszta lceń liniowych

Bardziej szczegółowo

Literatura: Oznaczenia:

Literatura: Oznaczenia: Literatura: 1. R.R.Andruszkiewicz,,,Wyk lady z algebry ogólnej I, Wydawnictwo UwB, Bia lystok 2005. 2. Cz. Bagiński,,,Wst ep do teorii grup, Wydawnictwo Script, Warszawa 2002. 3. M. Bryński i J. Jurkiewicz,,,Zbiór

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ BAZY PRZESTRZENI WEKTOROWYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ BAZY PRZESTRZENI WEKTOROWYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 BAZY PRZESTRZENI WEKTOROWYCH Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 11, 18.12.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Istnienie bazy Tak jak wśród wszystkich pierścieni wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Zadania o pierścieniach

Zadania o pierścieniach Zadania o pierścieniach 18.1.2015 Zadania zawieraja odsy lacze do podre czników [AMcD] M. F. Atiyah, I. G. MacDonald, Introduction To Commutative Algebra (wiele wydań) [BB] A. Biaynicki-Birula, Zarys algebry,

Bardziej szczegółowo

Niezb. ednik matematyczny. Niezb. ednik matematyczny

Niezb. ednik matematyczny. Niezb. ednik matematyczny Niezb ednik matematyczny Niezb ednik matematyczny Liczby zespolone I Rozważmy zbiór R R (zbiór par liczb rzeczywistych) i wprowadźmy w nim nastepuj ace dzia lania: z 1 + z 2 = (x 1, y 1 ) + (x 2, y 2 )

Bardziej szczegółowo

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl edem krzywej zamkni etej 1. Liczby zespolone - konstrukcja Hamiltona 2. Homotopia odwzorowań na okr egu 3. Indeks odwzorowania ciag lego wzgledem krzywej zamknietej

Bardziej szczegółowo

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle Algebra konspekt wykladu 2009/10 1 3 Podgrupy Niech S g mówimy, że podzbiór S jest zamknie ty ze wzgle du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku. Wykład monograficzny

Uniwersytet w Białymstoku. Wykład monograficzny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyczno-Fizyczny Instytut Matematyki dr hab. Ryszard Andruszkiewicz Wykład monograficzny Wykład monograficzny prowadzony dla studentów V roku matematyki przez dr

Bardziej szczegółowo

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór.

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór. 20. Definicje i przykłady podstawowych struktur algebraicznych (grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe). Pojęcia dotyczące przestrzeni liniowych (liniowa zależność i niezależność układu wektorów,

Bardziej szczegółowo

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a);

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a); Ciała i wielomiany 1 Ciała i wielomiany 1 Definicja ciała Niech F będzie zbiorem, i niech + ( dodawanie ) oraz ( mnożenie ) będą działaniami na zbiorze F. Definicja. Zbiór F wraz z działaniami + i nazywamy

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 9 Baza i wymiar liniowej Baza liniowej Niech V bedzie nad cia lem K Powiemy, że zbiór wektorów {α,, α n } jest baza V, jeżeli wektory α,, α n sa liniowo niezależne oraz generuja V tzn V = L(α,,

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa.

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1.1. NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1. Wykład 1 Twierdzenie 1.1 (o dzieleniu z resztą). Niech a, b Z, b 0. Wówczas istnieje dokładnie jedna para liczb całkowitych q, r Z taka, że a = qb + r oraz 0 r< b.

Bardziej szczegółowo

Teoria miary WPPT IIr. semestr zimowy 2009 Wyk lady 6 i 7. Mierzalność w sensie Carathéodory ego Miara Lebesgue a na prostej

Teoria miary WPPT IIr. semestr zimowy 2009 Wyk lady 6 i 7. Mierzalność w sensie Carathéodory ego Miara Lebesgue a na prostej Teoria miary WPPT IIr. semestr zimowy 2009 Wyk lady 6 i 7. Mierzalność w sensie Carathéodory ego Miara Lebesgue a na prostej 27-28/10/09 ZBIORY MIERZALNE WZGLȨDEM MIARY ZEWNȨTRZNEJ Niech µ bȩdzie miar

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Obliczyć rangę dowolnego elementu zbioru uporządkowanego N 0 N 0, gdy porządek jest zdefiniowany następująco: (a, b) (c, d) (a c b d)

Zadanie 2. Obliczyć rangę dowolnego elementu zbioru uporządkowanego N 0 N 0, gdy porządek jest zdefiniowany następująco: (a, b) (c, d) (a c b d) Matemaryka dyskretna - zadania Zadanie 1. Opisać zbiór wszystkich elementów rangi k zbioru uporządkowanego X dla każdej liczby naturalnej k, gdy X jest rodziną podzbiorów zbioru skończonego Y. Elementem

Bardziej szczegółowo

Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał.

Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Definicja Niech F będzie ciałem. Podzbiór L H zbioru F nazywamy podciałem ciała F (piszemy L ă F ), gdy pl, `æ LˆL, æ LˆL q jest ciałem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 13 Funkcjona ly dwuliniowe

Wyk lad 13 Funkcjona ly dwuliniowe 1 Izomorfizmy kanoniczne Wyk lad 13 Funkcjona ly dwuliniowe Definicja 13.1. Niech V i W bed przestrzeniami liniowymi. Funkcje ξ : V W R nazywamy funkcjona lem dwuliniowym, jeżeli i a,b R α,β V γ W ξa α

Bardziej szczegółowo

Szymon G l ab. Struktury losowe II Graf losowy. Instytut Matematyki, Politechnika Lódzka

Szymon G l ab. Struktury losowe II Graf losowy. Instytut Matematyki, Politechnika Lódzka Instytut Matematyki, Politechnika Lódzka Graf losowy jako granica Fraisse Przez K graf oznaczmy rodzinȩ wszystkich skończonych grafów (np. na N). Niech G bȩdzie granic a Fraisse rodziny K graf. Strukturȩ

Bardziej szczegółowo

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010 Logika obliczeniowa Instytut Informatyki Poznań, rok akademicki 2009/2010 1 formu l rachunku zdań Wartościowanie i sta le logiczne Logiczna równoważność 2 Model formu ly Formu la spe lniona Formu la spe

Bardziej szczegółowo

Algebra 2008/9 Notatki do wyk ladów. A. Pawe l Wojda Wydzia l Matematyki Stosowanej AGH

Algebra 2008/9 Notatki do wyk ladów. A. Pawe l Wojda Wydzia l Matematyki Stosowanej AGH Algebra 2008/9 Notatki do wyk ladów A. Pawe l Wojda Wydzia l Matematyki Stosowanej AGH 21 stycznia 2009 Spis treści 1 Wyk lad I. 1.X.2008 3 1.1 Wstep................................. 3 1.2 Arytmetyka liczb

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 3. Elementy algebry uniwersalnej

Rozdzia l 3. Elementy algebry uniwersalnej Rozdzia l 3. Elementy algebry uniwersalnej 1. Podalgebry, homomorfizmy Definicja. Niech = B A oraz o bȩdzie n-argumentow a operacj a na zbiorze A. Mówimy, że zbiór B jest zamkniȩty na operacjȩ o, gdy dla

Bardziej szczegółowo

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM.

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM. DEF. DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE Działaniem dwuargumentowym w niepsutym zbiorze nazywamy każde odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego :. Inaczej mówiąc, w zbiorze jest określone działanie dwuargumentowe, jeśli:

Bardziej szczegółowo

Pierścienie grupowe wyk lad 3. lewych podmodu lów prostych. Ogólniej, aby roz lożyć dany pierścień na sume. prosta

Pierścienie grupowe wyk lad 3. lewych podmodu lów prostych. Ogólniej, aby roz lożyć dany pierścień na sume. prosta Pierścienie rupowe wyk lad 3 Już wiemy, że alebre rupowa CG skończonej rupy G można roz lożyć na sume lewych podmodu lów prostych Oólniej, aby roz lożyć dany pierścień na sume prosta jeo dwóch podmodu

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 10. Formy dwuliniowe i kwadratowe Formy dwuliniowe Definicja i przyk lady

Rozdzia l 10. Formy dwuliniowe i kwadratowe Formy dwuliniowe Definicja i przyk lady Rozdzia l 10 Formy dwuliniowe i kwadratowe 10.1 Formy dwuliniowe 10.1.1 Definicja i przyk lady Niech X K b edzie przestrzenia liniowa nad cia lem K, dim(x K ) = n. Definicja 10.1 Przekszta lcenie ϕ : X

Bardziej szczegółowo

1 Określenie pierścienia

1 Określenie pierścienia 1 Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA 1 Skrypt do wyk ladu A. Roman Wencel

ALGEBRA 1 Skrypt do wyk ladu A. Roman Wencel ALGEBRA 1 Skrypt do wyk ladu A Roman Wencel Wroc law, wrzesień 2008 Spis treści Wst ep 2 Rozdzia l 0. Liczby naturalne, ca lkowite i wymierne 3 Rozdzia l 1. Dzia lania i systemy algebraiczne. Pojecie pó

Bardziej szczegółowo

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Indukcja Materiały pomocnicze do wykładu wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Charakteryzacja zbioru liczb naturalnych Arytmetyka liczb naturalnych Jedną z najważniejszych teorii matematycznych jest arytmetyka

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów Treść wykładu Pierścienie wielomianów. Definicja Niech P będzie pierścieniem. Wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach z P nazywamy każdy ciąg f = (f 0, f 1, f 2,...), gdzie wyrazy ciągu f są prawie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. x 1

FUNKCJE LICZBOWE. x 1 FUNKCJE LICZBOWE Zbiory postaci {x R: x a}, {x R: x a}, {x R: x < a}, {x R: x > a} oznaczane sa symbolami (,a], [a, ), (,a) i (a, ). Nazywamy pó lprostymi domknie tymi lub otwartymi o końcu a. Symbol odczytujemy

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa Wzory Cramera Metoda eliminacji Gaussa Metoda eliminacji Gaussa polega na znalezieniu dla danego uk ladu a x + a 2 x 2 + + a n x n = b a 2 x + a 22 x 2 + + a 2n x n =

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji Rozdział 6 Ciągłość 6.1 Granica funkcji Podamy najpierw dwie definicje granicy funkcji w punkcie i pokażemy ich równoważność. Definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie. Niech f : X R, gdzie X R oraz

Bardziej szczegółowo

1 Znaleźć wszystkie możliwe tabelki dzia lań grupowych na zbiorze 4-elementowym.

1 Znaleźć wszystkie możliwe tabelki dzia lań grupowych na zbiorze 4-elementowym. Algebra I Bardzo dobrym źród lem zadań (ze wskazówkami do rozwia zań) jest M Bryński, J Jurkiewicz - Zbiór zadań z algebry, doste pny w bibliotece Moje zadania dla studentów z *: https://wwwmimuwedupl/%7eaweber/zadania/algebra2014/grupyzadpdf

Bardziej szczegółowo

IMIĘ NAZWISKO... grupa C... sala Egzamin ELiTM I

IMIĘ NAZWISKO... grupa C... sala Egzamin ELiTM I IMIĘ NAZWISKO............................ grupa C... sala 10... Egzamin ELiTM I 02.02.15 1. 2. 3. 4.. 1. (8 pkt.) Niech X a,b = {(x, y) R 2 : (x b) 2 + (y 1 b )2 a 2 } dla a, b R, a > 0, b 0. Wyznaczyć:

Bardziej szczegółowo

Uproszczony dowod twierdzenia Fredricksona-Maiorany

Uproszczony dowod twierdzenia Fredricksona-Maiorany Uproszczony dowod twierdzenia Fredricksona-Maiorany W. Rytter Dla uproszczenia rozważamy tylko teksty binarne. S lowa Lyndona sa zwartymi reprezentacjami liniowymi s lów cyklicznych. Dla s lowa x niech

Bardziej szczegółowo

Udowodnimy najpierw, że,,dla dostatecznie dużych x liczby a k x k i a 0 + a 1 x + + a k x k maja ten sam znak. a k

Udowodnimy najpierw, że,,dla dostatecznie dużych x liczby a k x k i a 0 + a 1 x + + a k x k maja ten sam znak. a k WIELOMIANY STOPNIA WYŻSZEGO NIŻ DWA Przypominamy, że wielomianem k tego stopnia nazywamy funkcje f postaci f(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + + a k x k, gdzie wspó lczynnik a k jest liczba różna od 0. Piszemy

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia Algebra i jej zastosowania ćwiczenia 14 stycznia 2013 1 Kraty 1. Pokazać, że każda klasa kongruencji kraty (K, +, ) jest podkrata kraty (K, +, ). 2. Znaleźć wszystkie kongruencje kraty 2 3, gdzie 2 jest

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 7, 13.11.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Ułamki pierścienia całkowitego Cel: Wprowadzenie pojęcia funkcji

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność wektorów, bazy przestrzeni wektorowych

Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność wektorów, bazy przestrzeni wektorowych Grupa, cia lo Zadanie 1. Jakie w lasności w zbiorze liczb naturalnych, ca lkowitych, wymiernych, rzeczywistych maj dzia lania a b = a b, a b = a 2 + b 2, a b = a+b, a b = b. 2 Zadanie 2. Pokazać, że (R

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 6, 6.11.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Plan 2/10 1 Co to są wielomiany i jak się je mnoży? 2 Co to jest stopień

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Rozdział 1 Podstawowe struktury algebraiczne 1.1. Działania wewnętrzne Niech X będzie zbiorem niepustym. Dowolną funkcję h : X X X nazywamy działaniem wewnętrznym w zbiorze X. Działanie wewnętrzne, jak

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 29 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

1 Elementy logiki i teorii mnogości

1 Elementy logiki i teorii mnogości 1 Elementy logiki i teorii mnogości 11 Elementy logiki Notatki do wykładu Definicja Zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu przysługuje jedna z dwu logicznych ocen prawda (1) albo fałsz

Bardziej szczegółowo

2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16

2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni 2018 1 Spis treści 1 Podzielność w Z, algorytm Euklidesa 2 2 Kongruencje 5 3 Twierdzenia: Fermata, Eulera i Wilsona 7 4 Grupy 9 5 Grupy permutacji 12 6 Homomorfizmy

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 31 marca 2014 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Uwaga 1.2. Niech (G, ) będzie grupą, H 1, H 2 < G. Następujące warunki są równoważne:

Uwaga 1.2. Niech (G, ) będzie grupą, H 1, H 2 < G. Następujące warunki są równoważne: 1. Wykład 1: Produkty grup. Produkty i koprodukty grup abelowych. Przypomnijmy konstrukcje słabych iloczynów (sum) prostych i iloczynów (sum) prostych grup znane z kursowego wykładu algebry. Ze względu

Bardziej szczegółowo

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 2 Rodziny zbiorów 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów Niech X będzie niepustym zbiorem. Rodzinę indeksowaną zbiorów {A i } i I 2 X nazywamy rozbiciem zbioru X

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE W LASNOŚCI W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH

PODSTAWOWE W LASNOŚCI W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH PODSTAWOWE W LASNOŚCI DZIA LAŃ I NIERÓWNOŚCI W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH W dalszym cia gu be dziemy zajmować sie g lównie w lasnościami liczb rzeczywistych, funkcjami określonymi na zbiorach z lożonych

Bardziej szczegółowo

Teoria ciała stałego Cz. I

Teoria ciała stałego Cz. I Teoria ciała stałego Cz. I 1. Elementy teorii grup Grupy symetrii def. Grupy Zbiór (skończony lub nieskończony) elementów {g} tworzy grupę gdy: - zdefiniowana operacja mnożenia (złożenia) g 1 g 2 = g 3

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia Algebra i jej zastosowania ćwiczenia A. Pilitowska i A. Romanowska jesień 2012 1 Iloczyny (produkty) proste 1. Znaleźć tabelke dodawania i mnożenia pierścienia Z 2 Z 3. 2. Które z naste puja cych par grup

Bardziej szczegółowo