2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16"

Transkrypt

1 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Spis treści 1 Podzielność w Z, algorytm Euklidesa 2 2 Kongruencje 5 3 Twierdzenia: Fermata, Eulera i Wilsona 7 4 Grupy 9 5 Grupy permutacji 12 6 Homomorfizmy grup 14 7 Pierścienie 16 8 Podpierścienie, ideały, homomorfizmy 19 9 Pierścienie wielomianów i liczby zespolone Pierścień wielomianów Ciało liczb zespolonych Działania na liczbach zespolonych Postać trygonometryczna liczby zespolonej

2 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Podzielność w Z, algorytm Euklidesa Definicja 1.1. Mówimy, że liczba n dzieli liczbę a, co zapisujemy n a wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba k Z taka, że a = kn. Definicja 1.2. Liczbę naturalną d nazywamy największym wspólnym dzielnikiem liczb a 1, a 2,..., a m, gdy 1. i {1, 2,..., m} : d a i oraz 2. c N : c a 1 c a 2... c a m = c d. Piszemy wówczas d = (a 1, a 2,..., a m ). Definicja 1.3. Liczbę naturalną w nazywamy najmniejszą wspólną wielokrotnością różnych od zera liczb a 1, a 2,..., a m, gdy 1. i {1, 2,..., m} : a i w oraz 2. c N : a 1 c a 2 c... a m c = w c. Piszemy wówczas w = [a 1, a 2,..., a m ]. Gdy i {1, 2,..., m} : a i = 0, to w = [a 1, a 2,..., a m ] = 0. Fakt 1.1. Dla dowolnych a 1,..., a m Z \ {0}, zachodzi: gdzie A i := a 1 a 2... a i 1 a i+1... a m. [a 1, a 2,..., a m ] (A 1, A 2,..., A m ) = a 1 a 2... a m, Twierdzenie 1.2. Dla dowolnych liczb a 1,..., a m Z \ {0}, istnieją liczby k 1,..., k m Z spełniające równanie: k 1 a 1 + k 2 a k m a m = (a 1, a 2,..., a m ). Twierdzenie 1.3 (lemat Euklidesa). Jeśli a bc oraz (a, b) = 1, to a c. Twierdzenie 1.4. Równanie a 1 x 1 + a 2 x a m x m = b ma rozwiązanie w liczbach całkowitych wtedy i tylko wtedy, gdy (a 1, a 2,..., a m ) b. Fakt 1.5. Jeśli równanie ax + by = c ma rozwiązanie w liczbach całkowitych, to jest ono dane wzorami: x = x 0 + b (a, b) t, y = y 0 a t, (1) (a, b) gdzie t przebiega zbiór liczb całkowitych, a liczby x 0, y 0 są rozwiązaniami szczególnymi danego równania. Twierdzenie 1.6 (Fermata). Niech a Z oraz niech p będzie liczbą pierwszą. Wówczas a p a (mod p). Twierdzenie 1.7 (Eulera). Jeśli n N, a Z oraz (a, n) = 1, to a ϕ(n) 1 (mod n) Twierdzenie 1.8 (Wilsona). Niech n N oraz n > 1. Wówczas n jest liczbą pierwszą wtedy i tylko wtedy, gdy (n 1)! 1 (mod n).

3 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Podzielność w Z, algorytm Euklidesa ZADANIA Zadanie 1.1. Pokazać, że: (a) (b) a b b a = a = b a = b, c a c b = x, y Z : c ax + by, (c) a b b c = a c, (d) a b = k Z : a bk, (e) a c b c (a, b) = 1 = ab c. Zadanie 1.2. Pokazać, że liczba postaci 18a+5b 19 jest całkowita wiedząc, że 11a+2b 19 Z. Zadanie 1.3. Obliczyć resztę z dzielenia liczby ab przez n wiedząc, że liczby a i b przy dzieleniu przez n dają resztę 1. Zadanie 1.4. Udowodnić indukcyjnie, że 2 n 2 + n, 6 n 3 n oraz n Zadanie 1.5. Pokazać, że dla dowolnej liczby naturalnej n zachodzi: n 2 (n + 1) n 1. Wskazówka: (x + y) k = k i=0 ( k i) x i y k i. Zadanie 1.6 ( ). Obliczyć korzystając z algorytmu Euklidesa największy wspólny dzielnik oraz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb: (a) 120, 195, (b) 80, 208, (c) 36, 60, 90, (d) 120, 168, 280, (e) 30, 42, 70, 105. Zadanie 1.7 ( ). Zapisać największy wspólny dzielnik podanych liczb jako ich kombinację liniową. (a) 12 i 9, (b) 32 i 20, (c) 95 i 150, (d) 6, 104 i 15, (e) 24, 30 i 45. Zadanie 1.8 ( ). Rozwiązać równania w liczbach całkowitych x i y. (a) 35x + 91y = 77, (b) 25x + 15y = 33, (c) 18x 12y = 30, Rozwiązanie: (18, 12) = 6 30, więc równanie ma rozwiązanie. Dzielimy obustronnie przez 6 i otrzymujemy: 3x 2y = 5, gdzie (3, 2) = 1. Jest to równanie postaci ax + by = c, gdzie a = 3, b = 2, c = 5. Szukamy rozwiązań: Sposób I: W tym przypadku widzimy rozwiązania szczególne, tzn. x 0 = 1, y 0 = 1. Stosujemy wzory (1), tj. x = x 0 + b (a, b) t, y = y 0 a t, t Z. (a, b)

4 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Otrzymujemy: { x = 1 2t y = 1 3t, t Z. (2) Sposób II ( UNIWERSALNY ): Widzimy, że (3, 2) = 1, więc szukamy współczynników kombinacji liniowej A, B Z, tak by: 3 A + 2 B = 1. Otrzymujemy: A = 1, B = 1. Następnie, ponieważ nasze równanie jest postaci 3x 2y = 5, więc przemnażamy powyższą równość obustronnie przez 5 i odpowiednio dopasowujemy znaki, tzn.: = 5. Mamy więc x 0 = 5, y 0 = 5. Korzystając z (1) (patrz powyżej), otrzymujemy: { x = 5 2s y = 5 3s, s Z. (3) Zauważmy, że rozwiązania wygenerowane ze wzorów (2) oraz (3) są takie same. Istotnie, jeśli za s w (3) podstawimy t + 2, to otrzymamy (2). Natomiast, gdy do (2), za t podstawimy s 2, to otrzymamy (3). (d) 22x 33y = 11. Zadanie 1.9. Rozwiązać w liczbach całkowitych następujące układy równań: { (x, y) = 45 (a) x (b) (c) (d) y = 11 7 { (x, y) = 20 xy = 8400 { (x, y) = 30 x + y = 150 { x + y = 667 [x,y] (x,y) = 120

5 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Kongruencje Definicja 2.1. Niech a, b Z, n N. Mówimy, że a przystaje do b modulo n, gdy n (a b), co zapisujemy a b (mod n). Relację przystawania modulo n nazywamy kongruencją. Fakt 2.1. Relacja przystawania modulo n jest relacją równoważności. Fakt 2.2. Jeśli a b (mod n) oraz c d (mod n), to a + c b + d (mod n) oraz ac bd (mod n). Wniosek Do kongruencji możemy dodać stronami tę samą liczbę, pomnożyć stronami przez tę samą liczbę oraz możemy podnieść obie strony kongruencji do tej samej potęgi (naturalnej). Fakt 2.3. ab ac (mod n) b c (mod n (a, n) ). Twierdzenie 2.4. Kongruencja ax b (mod n) ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy (a, n) b. wówczas (a, n) rozwiązań modulo n tej kongruencji. Istnieje Twierdzenie 2.5 (chińskie o resztach). Jeśli (n, m) = 1, to układ kongruencji: { x a (mod m), x b (mod n); ma dokładnie jedno rozwiązanie modulo mn. Definicja 2.2. Funkcję ϕ : N N zdefiniowaną następująco: ϕ(n) := (Z/n), nazywamy funkcją Eulera. Zatem jest to funkcja, która przyporządkowuje liczbie naturalnej n, liczbę liczb względnie pierwszych z n ze zbioru Z/n. Twierdzenie 2.6 (Własności funkcji ϕ). 1. ϕ(1) = 1, 2. ϕ(p) = p 1, 3. ϕ(p k ) = p k (1 1 p ) = pk p k 1, 4. Funkcja Eulera ϕ jest multiplikatywna, tzn. jeśli (m, n) = 1, to ϕ(n m) = ϕ(m) ϕ(n), 5. Jako wniosek z powyższego podpunktu, otrzymujemy: Dla n N, mamy: ϕ(n) = n p n ( 1 1 ). p

6 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Kongruencje ZADANIA Zadanie 2.1 ( ). Rozwiąż następujące kongruencje. (a) 2x 8 (mod 5), (b) 3x 9 (mod 12), (c) 4x 3 (mod 10), (d) 5x 1 (mod 6), (e) 6x 3 (mod 9), (f) 7x 10 (mod 4), (g) 8x 20 (mod 16). Zadanie 2.2 ( ). Rozwiąż następujące układy kongruencji modulo liczba pierwsza. (a) (b) { x + 2y 2 (mod 5), 3x y 3 (mod 5); { 3x 2y 1 (mod 7), 4x + y 4 (mod 7); Zadanie 2.3 ( ). Rozwiąż następujące układy kongruencji. (a) (b) (c) { x 2 (mod 5), x 1 (mod 7); x 1 (mod 3), x 2 (mod 4), x 3 (mod 5); 2x 1 (mod 7), x 1 (mod 5), x 0 (mod 3); Zadanie 2.4 ( ). Wyznacz element odwrotny do liczby (a) 35 w Z/37 (b) 125 w Z/257 (c) 637 w Z/1734 (d) 1633 w Z/1734 Zadanie 2.5 ( ). Stosując kongruencje, rozwiąż w liczbach całkowitych następujące równania: (a) 123x 108y = 30, (b) 2x 5y + 3z = 8. Zadanie 2.6 ( ). Wyprowadź cechy podzielności przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 7, 13, 101, 2 k, 5 k, k N. Korzystając z wyprowadzonych cech podzielności sprawdzić, że liczba dzieli się przez 7 a jest podzielna przez 11. Zadanie 2.7 ( ). Obliczyć wartości funkcji Eulera ϕ dla następujących argumentów: 11, 180, 100, 125, 360.

7 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Twierdzenia: Fermata, Eulera i Wilsona Twierdzenie 3.1 (Fermata). Niech a Z oraz niech p będzie liczbą pierwszą. Wówczas a p a (mod p). Twierdzenie 3.2 (Eulera). Jeśli n N, a Z oraz (a, n) = 1, to a ϕ(n) 1 (mod n) Twierdzenie 3.3 (Wilsona). Niech n N oraz n > 1. Wówczas n jest liczbą pierwszą wtedy i tylko wtedy, gdy (n 1)! 1 (mod n). Twierdzenia: Fermata, Eulera i Wilsona ZADANIA Zadanie 3.1 ( ). Wyprowadzić następujący wniosek z Twierdzenia Eulera: Wniosek Jeśli a Z, n N oraz (a, n) = 1, to a m 1 (mod n), gdzie n = p k1 1 pk pkr gdy i j, p i liczby pierwsze oraz m = [ϕ(p k1 1 ), ϕ(pk2 2 ),..., ϕ(pkr r )]. Dowód. Niech a, n jak w założeniu. Z Tw. Eulera: a ϕ(pk 1 1 ) 1 (mod p k1 a ϕ(pk 2 2 ) 1 (mod p k2 Wtedy: a ϕ(pkr 1 ) 2 )... r ) 1 (mod p kr a m 1 a m 1... a m 1 (mod p k1 (mod p k2 1 ) 2 ) (mod p kr r ) r ) r, dla p i p j, Wykorzystując chińskie twierdzenie o resztach i zasadę indukcji matematycznej (indukcja względem r), możemy udowodnić tezę. Istotnie, niech r = 1, czyli n = p k1 1. Wówczas am 1 (mod n). Dla r = 2, mamy n = p k1 następujący układ kongruencji: { a m 1 (mod p k1 a m 1 1 ) 2 ) (mod p k2 Zatem a m = 1 + p k1 1 t 1, dla t 1 Z. Podstawiamy do drugiego równania i otrzymujemy: p k1 1 t 1 0 (mod p k2 2 ) t 1 0 (mod p k2 2 ). Stąd t 1 = p k2 2 t 2, dla t 2 Z, więc a m = 1 + p k1 1 pk2 2 t 2. Zatem a m 1 (mod n). 1 pk2 2. Otrzymujemy więc Niech r > 2. Załóżmy, że teza zachodzi dla r 1. Pokażemy, że zachodzi dla r. Niech n = p k1 1 pk pkr r. Wówczas dla n = p k1 1 pk pkr 1 i m = [ϕ(p k1 1 ), ϕ(pk2 2 ),..., ϕ(pkr 1 )] z założenia indukcyjnego, mamy: a m 1 (mod n ). Mamy więc następujący układ kongruencji: Ponieważ m = [m, ϕ(p kr r )], więc: { a m 1 (mod n ) a ϕ(pkr r ) 1 (mod p kr r ) { a m 1 (mod n ) a m 1 (mod p kr r ) Stosując chińskie twierdzenie o resztach, otrzymamy: a m 1 (mod n p kr r ).

8 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Zadanie 3.2 ( ). Niech p 3 będzie liczbą pierwszą. Wyznacz reszty z dzielenia przez p następujących liczb. (a) (p 2)!, (b) (p 3)!, (c) 2 p2 1, (d) 2 pn 1 dla każdego n naturalnego, (e) (2p 2), (f) (2p 1). Zadanie 3.3 ( ). Wyznacz ostatnie dwie cyfry następujących liczb: (a) , (b) , (c) , Zadanie 3.4 ( ). Znajdź reszty z dzielenia przez 30 następujących liczb: (a) , (b) , (c) , Zadanie 3.5 ( ). Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n zachodzą podzielności: (a) 24 n 5 n 3, (b) 252 n 8 n 2, (c) n 16 n 4.

9 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Grupy Definicja 4.1. Działaniem wewnętrznym (w skrócie będziemy mówić działaniem) w zbiorze X nazywać będziemy każdą funkcję X X X. Definicja 4.2. Niech F i A będą niepustymi zbiorami. Dowolne odwzorowanie : F A A nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze A ze zbiorem operatorów F. Definicja 4.3. Grupą nazywamy zbiór G z działaniem : warunki: G G G, dla którego spełnione są następujące G1. Dla dowolnych a, b, c G : (a b) c = a (b c). (łączność) G2. Istnieje element e G (nazywany elementem neutralnym grupy) taki, że: dla każdego a G : e a = a e = a. G3. Dla każdego a G istnieje element b G (nazywany elementem odwrotnym do a) taki, że: a b = b a = e. Definicja 4.4. Grupą przemienną (lub abelową) nazywamy zbiór G z działaniem : G G G, spełniającym warunki G1. G3. z powyższej definicji oraz warunek: G4. dla dowolnych a, b G : a b = b a. Fakt 4.1. Niech G będzie grupą. 1. Element neutralny grupy G jest tylko jeden. 2. Dla każdego elementu a G element odwrotny b do elementu a jest jednoznacznie określony, oznaczamy go symbolem a Dla każdego a G mamy: ( a 1 ) 1 = a. 4. Dla dowolnych a, b G zachodzi równość: (ab) 1 = b 1 a 1. Często dla uproszczenia zapisu element neutralny dla mnożenia ( ) będziemy oznaczać poprzez 1, natomiast dla dodawania (+) poprzez 0. Definicja 4.5. Niepusty podzbiór H grupy (G, ) nazywamy podgrupą grupy G, gdy (H, ) jest grupą. Fakt 4.2. Niepusty podzbiór H grupy (G, ) jest podgrupą wtedy i tylko wtedy, gdy h 1, h 2 H : h 1 h 1 2 H. Definicja 4.6. Niech g G będzie elementem grupy G. 1. Jeżeli g n = e dla pewnego n N, to mówimy, że g jest elementem skończonego rzędu. 2. Jeżeli g G jest elementem skończonego rzędu, to liczbę: nazywamy rzędem elementu g. g := min{n N : g n = e}

10 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Definicja 4.7. Podgrupę H grupy G nazywamy dzielnikiem normalnym grupy G, gdy ghg 1 H dla każdego g G. Jeśli H G jest dzielnikiem normalnym, to zapisujemy to w skrócie H G. Fakt 4.3. Niech H będzie podgrupą grupy G. Następujące warunki są równoważne: 1. H jest dzielnikiem normalnym grupy G. 2. g 1 Hg H dla każdego g G. 3. ghg 1 = H dla każdego g G. 4. gh = Hg, dla każdego g G. 5. (ah)(bh) = (ab)h, dla każdych a, b G. Definicja 4.8. Niech H G będzie podgrupą grupy G i niech g G. 1. Warstwą lewostronną elementu g względem podgrupy H nazywamy zbiór: gh := {gh; h H}. 2. Warstwą prawostronną elementu g względem podgrupy H nazywamy zbiór: Natychmiast z definicji warstwy wynika, że Hg := {hg; h H}. g 1 H = g 2 H g 1 1 g 2 H. Lemat 4.4. Niech H G będzie podgrupą. Dowolne dwie warstwy lewostronne (odp. prawostronne) podgrupy H w grupie G są albo rozłączne albo równe. Definicja 4.9. Niech H G będzie podgrupą grupy G. 1. Symbolem G/H oznaczamy zbiór wszystkich warstw lewostronnych: G/H := {gh; g G}. 2. Symbolem H\G oznaczamy zbiór wszystkich warstw prawostronnych: H\G := {Hg; g G}. Fakt 4.5. Niech G będzie grupą a H jej podgrupą. Zbiór G/H jest skończony wtedy i tylko wtedy gdy zbiór H\G jest skończony. W przypadku, gdy jeden ze zbiorów G/H lub H\G jest skończony zachodzi równość: G/H = H\G. Definicja Jeżeli H jest taką podgrupą grupy G, że zbiór G/H jest skończony, to liczbę warstw lewostronnych (równoważnie prawostronnych): [G : H] := G/H = H\G nazywamy indeksem podgrupy H w grupie G. Twierdzenie 4.6. (Lagrange a) Jeżeli H jest podgrupą grupy skończonej G, to W szczególności H dzieli G. [G : H] = G H.

11 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Zadanie 4.1 ( ). Sprawdź, czy następujące struktury są grupami. (a) Z \ {0}, ; (b) R \ {0}, ; (c) Z/n, + n ; (d) Z/6, 6 ; (e) Z/5, 5 ; (f) Z,. (g) M 2 2 (R), +. (h) M 2 2 (R),. (i) GL 2 (R),. Zadanie 4.2 ( ). Sprawdź, czy H jest podgrupą G, jeśli: (a) H = {0, 1, 2}, G = Z/6, + 6 ; (b) H = {0, 2}, G = Z/4, + 4 ; (c) H = {0, 4, 8}, G = Z/12, + 12 ; (d) H = Z, +, G = R, + ; (e) H = Z +,, G = R +, ; (f) H = {1, 4}, G = (Z/5), 5 ; (g) H = {1, 2, 4}, G = (Z/15), 15 ; Zadanie 4.3 ( ). Wykonaj następujące działania w grupach. (a) ( ) w (Z/12) ; (b) i 3 jk 2 ( i) 3 j 3 w grupie kwaternionów Q 8 ; (c) (s 3 r 5 ) 2 s 3 r 4 s w grupie dihedralnej D 4. Zadanie 4.4 ( ). Rozwiąż następujące równania w grupach: (a) (ij) 3 xkj 2 = 1 w Q 8 ; (b) (s 3 r 2 ) 1 xr 2 = sr 3 w D 5. Zadanie 4.5 ( ). Oblicz rzędy następujących elementów: (a) 3 i 5 w Z/n; (b) 3 i 11 w (Z/20) ; (c) wszystkich elementów Q 8 ; (d) wszystkich elementów D 3 ; (e) r 5 i r 2 s w D 6 ; [ ] 1 1 (f) w GL 2 (F 3 ). 0 1 Zadanie 4.6 ( ). Wyznacz warstwy lewostronne i prawostronne następujących podgrup. Narysuj tabelkę działania dla grupy ilorazowej, o ile istnieje. (a) 3Z < Z; (b) {0, 5, 10, 15} < Z/20; (c) {1, 3, 9} < (Z/13) ; (d) {1, 1} < Q 8 ; (e) {1, 1, k, k} < Q 8 ; (f) {id, r 2, r 4 } < D 6 ; (g) {id, rs} < D 3.

12 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Grupy permutacji Definicja Niech f : X Y (a) Mówimy, że f jest suriekcją (odwzorowaniem na zbiór Y ), gdy dla każdego y Y, istnieje x X taki, że: y = f (x). (b) Mówimy, że f jest iniekcją (odwzorowaniem różnowartościowym), gdy dla dowolnych x 1, x 2 X zachodzi następująca implikacja: x 1 x 2 f (x 1 ) f (x 2 ) lub równoważna implikacja: f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2. (c) Mówimy, że f jest bijekcją, gdy jest zarówno iniekcją jak i suriekcją. 2. Niech: f : X Y g : Y Z. Złożeniem funkcji f i g nazywamy funkcję h := g f : X Z określoną następująco: dla każdego x X : h (x) := (g f) (x) = g (f (x)). Czyli mamy następującą sytuację: f X Y Z g Zauważmy, że w ogólnym przypadku składanie funkcji nie jest przemienne. Niech np. f, g : R R, dla dowolnego x R dane wzorami: Wówczas dla dowolnego x R mamy: g f f (x) = 2x g (x) = x 2. (f g) (x) = f (g (x)) = f ( x 2) = 2x 2 (g f) (x) = g (f (x)) = g (2x) = 4x 2 Twierdzenie 5.1. Niech X będzie dowolnym zbiorem, a Bij (X) niech będzie zbiorem wszystkich bijekcji zbioru X (tzn. Bij (X) = {f : X X; f jest bijekcją}). Zbiór Bij (X) wraz ze składaniem funkcji tworzy grupę. Nas interesować będą zbiory, które mają skończoną liczbę elementów. Definicja 5.2. Niech X będzie dowolnym zbiorem n-elementowym. Grupę bijekcji takiego zbioru oznaczamy S n i nazywamy grupą permutacji zbioru n-elementowego. Elementy grupy S n nazywamy permutacjami.

13 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Zauważmy, że dowolny zbiór n elementowy możemy utożsamić ze zbiorem {1, 2, 3,..., n}, niech więc X = {1, 2, 3,..., n}. Wówczas dowolną permutację σ S n możemy zapisać: σ = ( ) n. σ (1) σ (2) σ (3)... σ (n) Elementem neutralnym grupy S n jest permutacja identycznościowa: Id = ( ) n n Elementem odwrotnym do σ jest: σ 1 = ( ) σ (1) σ (2) σ (3)... σ (n) n Definicja 5.3. Permutację σ S n nazywamy cyklem długości k, gdy istnieje k elementowy podzbiór {a 1, a 2,..., a k } zbioru X taki, że: σ (a 1 ) = a 2, σ (a 2 ) = a 3,..., σ (a k 1 ) = a k, σ (a k ) = a 1 oraz σ (a) = a dla a / {a 1, a 2,..., a k }. Przyjmujemy, że permutacja identycznościowa jest cyklem długości jeden. Zauważmy, że każdy cykl długości k można zapisać na k sposobów. Definicja 5.4. Dwa cykle (a 1, a 2,..., a j ), (b 1, b 2,..., b k ) nazywamy cyklami rozłącznymi, gdy zbiory {a 1, a 2,..., a j }, {b 1, b 2,..., b k } są rozłączne. Twierdzenie 5.2. Każdą permutację można przedstawić w postaci iloczynu parami rozłącznych cykli. Przedstawienie to jest jednoznaczne z dokładnością do kolejności cykli. Definicja 5.5. Cykl długości 2 nazywamy transpozycją. Twierdzenie 5.3. Każdą permutację można rozłożyć na iloczyn transpozycji. To przedstawienie nie jest jednoznaczne. Jednak, gdy dana permutacja jest jednocześnie iloczynem p i r transpozycji, to liczby p i r są tej samej parzystości (tzn. obie są parzyste lub obie są nieparzyste). W rozkładzie permutacji identycznościowej na transpozycje występuje zawsze parzysta ich ilość. Poniższa równość określa sposób rozkładu cyklu długości k na iloczyn transpozycji: (a 1, a 2, a 3,..., a k 1, a k ) = (a 1, a k ) (a 1, a k 1 )... (a 1, a 3 ) (a 1, a 2 ). Definicja 5.6. Znakiem permutacji σ nazywamy liczbę sgn σ = ( 1) r, gdzie r jest liczbą czynników w rozkładzie permutacji σ na iloczyn transpozycji. Jeśli sgn σ = 1, to permutację σ nazywamy parzystą. Jeśli sgn σ = 1, to permutację σ nazywamy nieparzystą. Definicja 5.7. Niech dana będzie permutacja: σ = Mówimy, że liczby s, t tworzą inwersję, gdy: ( ) s... t... n. σ (1) σ (2) σ (3)... σ (s)... σ (t)... σ (n) s < t oraz σ (s) > σ (t).

14 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Np. Liczba 6 tworzy 5 inwersji. σ = ( ) Liczba 4 tworzy 3 inwersji. Liczba 2 tworzy 1 inwersji. Liczba 3 tworzy 1 inwersji. Liczba 7 tworzy 2 inwersji. Liczba 5 tworzy 1 inwersji. Liczba 1 tworzy 0 inwersji. Liczba wszystkich inwersji w permutacji σ wynosi = 13. Istnieje równoważna definicja parzystości permutacji: Definicja 5.8 (równoważna definicji 5.6). Permutację σ S n nazywamy parzystą, gdy dla n > 1 liczba inwersji w σ jest parzysta lub σ S 1. Permutację σ S n, n > 1 nazywamy nieparzystą, gdy liczba inwersji w σ jest nieparzysta. Twierdzenie 5.4. Rząd cyklu długości l: γ = (i 1, i 2,..., i l ) S n wynosi l. Rząd dowolnej permutacji σ S n zapisanej w postaci iloczynu parami rozłącznych cykli: gdzie γ i jest długości l i, wynosi nww(l 1, l 2,..., l k ). σ = γ 1 γ 2... γ k, 6 Homomorfizmy grup Definicja 6.1. Niech (A, + A ) oraz (B, + B ) będą grupami. Mówimy, że odwzorowanie f : A B jest homomorfizmem grup, gdy dla każdego a, b A: f (a + A b) = f (a) + B f (b). Warto zauważyć, że w przypadku, gdy (A, + A ) oraz (B, + B ) są grupami i f : A B jest homomorfizmem grup, to: f (0 A ) = 0 B. Jądrem homomorfizmu f : A B, jest zbiór: Obrazem homomorfizmu f : A B jest zbiór: Definicja 6.2. Ker f = {a A : f (a) = 0 B }. Im f = {b B, a A : f (a) = b}. Homomorfizm różnowartościowy (iniektywny) nazywamy monomorfizmem. Homomorfizm na (suriektywny) nazywamy epimorfizmem. Homomorfizm bijektywny nazywamy izomorfizmem. Fakt 6.1. Homomorfizm grup f : A B jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Ker f = {0 A }. Fakt 6.2. Jeśli f : A B jest homomorfizmem grup, to: 1. Ker f A, 2. Im f jest podgrupą grupy B.

15 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Grupy permutacji Zadanie 6.1 ( )., dot. poprzedniego działu] Wyznaczyć wszystkie podgrupy następujących grup: (a) Z/15, (b) Z/18, (c) (Z/8), (d) (Z/16), (e) (Z/15). Zadanie 6.2 ( ). Rozłóż na cykle i transpozycje, określ znak i wyznacz rzędy każdej z poniższych permutacji. (a) σ = ( ); (b) σ = ( ); (c) σ = ( ); (d) σ = ( ); (e) σ = ( ); (f) σ = ( ). Zadanie 6.3 ( ). Wykonaj następujące działania w S n : (a) ( ) ( ); (b) ( )3 ( ) 61. Zadanie 6.4 ( ). Rozwiąż następujące równania w S n (a) (1, 2)(2, 5, 4, 1)x = (1, 3)(2, 4) w grupie S 5 ; (b) ( ) x ( ) = ( ); (c) ( ) x ( ) 1 = ( ); (d) x ( ) = ( ); (e) ( ) 2 x ( ) = id; (f) ( )99 x ( )77 = ( )88. Homomorfizmy grup Zadanie 6.5 ( ). Sprawdź, czy następujące przekształcenia są homomorfizmami grup. Jeśli tak, to wyznacz jądro i obraz. Czy są to monomorfizmy / epimorfizmy / izomorfizmy? (a) f : R, + R >0,, f(x) = 2 x ; (b) f : R >0, R, +, f(x) = x 2 ; (c) f : Z, + Z, +, f(x) = 5x; (d) f : C, + R, +, f(z) = Re(z); (e) f : Q, + Q, +, f(x) = 2x + 1; (f) f : Q 8 {±1},, f(±1) = f(±i) = 1, f(±j) = f(±k) = 1; (g) f : D n Z/n, f(r j ) = f(r j s) = j; (h) f : S n S n, f(σ) = σ 2. Zadanie 6.6 ( ). Wyznacz wszystkie homomorfizmy: (a) f : Z Z/3; (b) f : Z (Z/8) ; (c) f : D 4 Z/4; (d) f : S 3 Q 8.

16 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Pierścienie Definicja 7.1. Pierścieniem nazywamy zbiór R z dwoma działaniami: z dodawaniem + : mnożeniem : R R R, dla których są spełnione następujące warunki: R R R i z P1. (R, +) jest grupą abelową. P2. Dla dowolnych a, b, c R : (a b) c = a (b c) (łączność mnożenia). P3. Dla dowolnych a, b, c R : (rozdzielność mnożenia względem dodawania). a (b + c) = a b + a c (a + b) c = a c + b c Jeśli ponadto R {0} oraz istnieje element neutralny mnożenia e R taki, że: to mówimy, że R jest pierścieniem z jedynką. Jeśli mnożenie w pierścieniu R jest przemienne, tzn.: to mówimy, że R jest pierścieniem przemiennym. dla każdego a R : a e = e a = a, dla każdego a, b R : a b = b a, Definicja 7.2. Ciałem nazywamy niepusty zbiór K (posiadający co najmniej dwa elementy) wraz z działaniami + : K K K oraz : K K K takimi, że: C1. (K, +, ) jest pierścieniem przemiennym z jedynką. C2. Zbiór K = K \ {0} z mnożeniem jest grupą. Definicja 7.3. Niech (A, + A ) oraz (B, + B ) będą grupami. Mówimy, że odwzorowanie f : A B jest homomorfizmem grup, gdy dla każdego a, b A: f (a + A b) = f (a) + B f (b). Niech teraz (A, + A, A) oraz (B, + B, B) będą pierścieniami. Mówimy, że odwzorowanie f : A B jest homomorfizmem pierścieni, gdy dla każdego a, b A: Warto zauważyć, że w przypadku, gdy: f (a + A b) = f (a) + B f (b) f (a A b) = f (a) B f (b) 1. (A, + A ) oraz (B, + B ) są grupami i f : A B jest homomorfizmem grup, to: f (0 A ) = 0 B. 2. (A, + A, A) oraz (B, + B, B) są dowolnymi pierścieniami i f : A B jest homomorfizmem pierścieni, to: f (0 A ) = 0 B.

17 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni (A, + A, A) oraz (B, + B, B) są dowolnymi pierścieniami z jedynką i f : A B jest homomorfizmem tych pierścieni, to: f (0 A ) = 0 B, f (1 A ) = 1 B. Definicja 7.4. Niech A będzie pierścieniem. Element a A nazywamy: 1. Dzielnikiem zera, gdy b A \ {0} taki, że ab = 0 lub ba = Nilpotentem, gdy n N takie, że a n = Idempotentem, gdy a 2 = a. 4. Elementem odwracalnym lub jednością, gdy A posiada jedynkę i b A takie, że ab = ba = 1. UWAGA 1. Niech A = Z/n, gdzie n = r i=1 pki i, dla p i liczb pierwszych takich, że p i p j, gdy i j. Wówczas idempotentów w A jest 2 r. Definicja 7.5. Pierścień przemienny, w którym nie ma dzielników zera różnych od zera nazywamy dziedziną całkowitości.

18 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Pierścienie ZADANIA Zadanie 7.1 ( ). Sprawdź, które z następujących struktur są pierścieniami: (a) Z Z z dodawaniem i mnożeniem po współrzędnych; (b) N z dodawaniem i mnożeniem; (c) nz z dodawaniem i mnożeniem; (d) R z działaniami min i max; (e) N z działaniami NWD i NWW; (f) Zbiór funkcji f : R R określonych wzorem f(x) = ax + b z dodawaniem i składaniem; (g) M 2 2 (R) z dodawaniem i mnożeniem macierzy. (h) Zbiór wszystkich podzbiorów zbioru X (X jest dowolnym niepustym zbiorem) z działaniami i ; (i) Zbiór wielomianów o współczynnikach rzeczywistych z dodawaniem i mnożeniem wielomianów; (j) Zbiór liczb postaci a + bi, gdzie a, b Z z dodawaniem i mnożeniem; (k) Zbiór liczb zespolonych o module 1 z dodawaniem i mnożeniem. Zadanie 7.2 ( ). Dla pierścieni z poprzedniego zadania: (a) (b) (c) (d) (e) (f) które są przemienne? które posiadają jedynkę? wymień elementy odwracalne każdego z nich; wymień dzielniki zera w każdym z nich; które są dziedzinami całkowitości? które są ciałami? Zadanie 7.3 ( ). Wymień elementy odwracalne, dzielniki zera, nilpotenty oraz idempotenty pierścienia Z/n dla n = 5, 6, 18, 20, 24, 60.

19 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Podpierścienie, ideały, homomorfizmy Definicja 8.1. Podpierścieniem pierścienia A nazywamy niepusty podzbiór B A taki, że B jest zamknięty ze względu na działania dodawania i mnożenia z A i B jest pierścieniem względem tych działań ograniczonych do B. Ponadto, jeśli A posiada jedynkę, to B jest podpierścieniem z jedynką, gdy 1 B. Lemat 8.1. Niepusty podzbiór B pierścienia A jest podpierścieniem wtedy i tylko wtedy, gdy: 1. b, b B : b b B, 2. b, b B : b b B. Ponadto B jest podpierścieniem z jedynką wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzą warunki 1. i 2. oraz warunek: 3. 1 B. Definicja 8.2. Ideałem lewostronnym pierścienia A nazywamy niepusty podzbiór I A taki, że: 1. a 1, a 2 I : a 1 a 2 I, 2. a A b I : ab I. Ideałem prawostronnym pierścienia A nazywamy niepusty podzbiór I A taki, że: 1. a 1, a 2 I : a 1 a 2 I, 2. a A b I : ba I. Ideałem obustronnym pierścienia A nazywamy niepusty podzbiór I A, który jest ideałem prawostronnym i lewostronnym. UWAGA 2. Każdy ideał obustronny I w pierścieniu A jest w szczególności podpierścieniem pierścienia A. UWAGA 3. Jeśli pierścień jest przemienny, to każdy ideał lewostronny jest także ideałem prawostronnym i każdy ideał prawostronny jest także ideałem lewostronnym. Niech A będzie pierścieniem i niech I A będzie ideałem obustronnym w A. Rozpatrzmy zbiór warstw A/I := {a + I : a A}. Ponieważ A z dodawaniem jest grupą abelową i ideał I jest jej podgrupą, to zbiór warstw A/I jest grupą ilorazową z dodawaniem warstw: Wprowadzamy na A/I mnożenie warstw: Mnożenie jest dobrze określone, bo jeśli: to a 1 a 1 I oraz a 2 a 2 I. Zatem: (a 1 + I) + (a 2 + I) := (a 1 + a 2 ) + I. (a 1 + I)(a 2 + I) := (a 1 a 2 ) + I. a 1 + I = a 1 + I, a 2 + I = a 2 + I, a 1 a 2 a 1a 2 = a 1 (a 2 a 2) + (a 1 a 1)a 2 I a 1 a 2 + I = a 1a 2 + I. Fakt 8.2. Niech I A będzie ideałem obustronnym pierścienia A. Zbiór A/I z działaniami dodawania i mnożenia warstw jest pierścieniem. Jeśli A ma jedynkę to A/I też ma jedynkę którą jest element 1 + I. Jeżeli A jest przemienny, to A/I jest też przemienny. Fakt 8.3. Niech f : A 1 A 2 będzie homomorfizmem pierścieni.

20 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Jeśli I 2 jest ideałem w A 2, to f 1 (I 2 ) jest ideałem w A Jeśli f jest epimorfizmem i I 1 jest ideałem w A 1, to f(i 1 ) jest ideałem w A Ker(f) jest ideałem w A Im(f) jest podpierścieniem pierścienia A f jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Ker(f) = {0 A1 }. 6. f jest epimorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Im(f) = A 2. Definicja 8.3. Niech A będzie pierścieniem przemiennym. 1. Ideał p pierścienia A nazywamy pierwszym, gdy dla dowolnych a, b A, jeśli ab p, to a p lub b p. 2. Ideał m pierścienia A nazywamy maksymalnym, gdy m A oraz jeśli m I dla pewnego ideału I A, to I = m lub I = A. Twierdzenie 8.4. Niech A będzie pierścieniem przemiennym. Następujące warunki są równoważne: 1. ideał p A jest pierwszy, 2. A/p jest dziedziną całkowitości. Twierdzenie 8.5. Niech A będzie pierścieniem przemiennym. Następujące warunki są równoważne: 1. ideał m A jest maksymalny, 2. A/m jest ciałem. Definicja 8.4. Niech A będzie pierścieniem przemiennym. Niech x A. Zbiór postaci: {xa : a A} nazywamy ideałem głównym (generowanym przez element x) i oznaczamy (x). Lemat 8.6. Powyżej zdefiniowany ideał główny jest ideałem.

21 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Podpierścienie, ideały, homomorfizmy Zadanie 8.1 ( ). Sprawdź, czy zbiór A jest podpierścieniem/ideałem pierścienia R, jeśli (a) A = 6Z, R = 2Z; (b) A = ir, B = C; (c) A = {(x, x) : x Z}, R = R R; {[ ] } u 0 (d) A = : u, v R, R = M 2 2 (R); 0 v (e) A = {0, 3, 6}, R = Z/9; {[ ] u v (f) A = : u, v F 2 }, R = M 2 2 (F 2 ); v v (g) A = (x, x) : x Z, R = Z Z. Zadanie 8.2 ( ). Dla ideałów z poprzedniego zadania narysuj tabelki działań pierścienia ilorazowego. Czy są to ideały główne / pierwsze / maksymalne? Zadanie 8.3 ( ). Sprawdź, czy następujące przekształcenia są homomorfizmami pierścieni. Jeśli tak, to wyznacz jądro i obraz. Czy są to monomorfizmy / epimorfizmy / izomorfizmy? (a) f : C C, f(z) = z; (b) f : Z 2Z, f(z) = 4z; (c) f : Z Z/n, f(x) = [x] n ; (d) f : M 2 2 (R) R, f(m) = det(m); (e) f : R[x] R, f(p ) = P (1); (f) f : R R R R, f(x, y) = (y, x); (g) f : Z/20 Z/5, f(x) = [x] 5.

22 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Pierścienie wielomianów i liczby zespolone 9.1 Pierścień wielomianów Twierdzenie 9.1. Niech R będzie dziedziną całkowitości. Niech f, g R[x] oraz współczynnik przy najwyższej potędze x w wielomianie g będzie odwracalny. Istnieje wtedy dokładnie jedna para wielomianów q, r A[x], taka że: f = gq + r oraz deg r < deg g. Definicja 9.1. Niech f, g K[x], gdzie K jest dowolnym ciałem. Niech f 0 lub g 0. Największym wspólnym dzielnikiem wielomianów f i g nazywamy wielomian unormowany h K[x], spełniający następujące warunki: 1. h g oraz h f, 2. dla każdego h K[x] takiego, że h f i h g zachodzi: h h. Piszemy wtedy h = (f, g). Definicja 9.2. Jeśli (f, g) K, to wielomiany f, g nazywamy względnie pierwszymi. Definicja 9.3. Element a R nazywamy pierwiastkiem wielomianu f R[x], gdy f(a) = 0. Twierdzenie 9.2 (Bézouta). Element a R jest pierwiastkiem wielomianu f R[x] wtedy i tylko wtedy, gdy (x a) f. Twierdzenie 9.3. Niech n N. Wielomian n-tego stopnia o współczynnikach z dziedziny całkowitości ma co najwyżej n pierwiastków w tym pierścieniu. Twierdzenie 9.4. Niech f = a n x n a 1 x + a 0 Z[x]. Jeśli ułamek nieskracalny p q jest pierwiastkiem wielomianu f, to p a 0 oraz q a n. Twierdzenie 9.5 (Zasadnicze twierdzenie algebry). Każdy wielomian f C[x] stopnia dodatniego ma w ciele C pierwiastek. Wniosek Każdy wielomian f C[x] stopnia n N ma w ciele C dokładnie n pierwiastków, licząc z krotnościami. Twierdzenie 9.6. Każdy wielomian rzeczywisty nieparzystego stopnia ma pierwiastek w R. 9.2 Ciało liczb zespolonych Liczbą zespoloną nazywamy parę uporządkowaną liczb rzeczywistych Często taką parę zapisujemy w postaci kanonicznej: gdzie i 2 = 1. z = (a, b). z = a + bi, a nazywamy częścią rzeczywistą liczby zespolonej z, oznaczamy Re z, b nazywamy częścią urojoną liczby zespolonej z, oznaczamy Im z. Liczbą przeciwną do liczby z jest liczba natomiast sprzężeniem liczby z jest liczba Moduł liczby zespolonej: z = a bi, z = a bi. z = a 2 + b 2. Dwie liczby zespolone są równe, gdy ich części rzeczywiste są sobie równe oraz ich części urojone są sobie równe.

23 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Działania na liczbach zespolonych Niech z = a + bi, z = c + di będą liczbami zespolonymi. Dodawanie, odejmowanie: Mnożenie: z ± z = (a + bi) ± (c + di) = (a ± c) + (b ± d) i. z z = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (ad + bc) i. Dzielenie: z z = a + bi c + di = a + bi c + di c di c di = ac + bd c 2 + d bc ad ac + bd + 2 c 2 i = + d2 z 2 + bc ad z 2 i Postać trygonometryczna liczby zespolonej Liczbę zespoloną: z = a + bi możemy przedstawić w postaci trygonometrycznej: z = z (cos φ + i sin φ), gdzie φ nazywamy argumentem liczby z, oznaczamy arg z. Im -a b ϕ z a z z -b z z- Re -z Rysunek 1. Interpretacja geometryczna Zauważmy, że: cos φ = a z, sin φ = b z. Zauważmy również, że taka postać daje nam zapis jednoznaczny z dokładnością do 2π. Żeby uzyskać jednoznaczność zapisu, wprowadzimy pojęcie argumentu głównego liczby zespolonej z. Argument główny oznaczać będziemy Arg z, Arg z [ 0, 2π). arg z = Arg z + 2kπ, dla k Z. Własności 9.1. Niech z, z 1, z 2 będą liczbami zespolonymi: 1. Re (z 1 ± z 2 ) = Re z 1 ± Re z 2,

24 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Im (z 1 ± z 2 ) = Im z 1 ± Im z 2, 3. z 1 z 2 = z 1 z 2, 4. z1 z 2 = z1 z 2, 5. z z = z 2 6. z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2, 7. z 1 z 2 = z 1 z 2, 8. ( ) z 1 z 2 = z1 z 2, 9. z R z = z, 10. arg (z 1 z 2 ) = arg z 1 + arg z 2, 11. ( ) z arg 1 z 2 = arg z 1 arg z 2. Postać trygonometryczna ułatwia nam mnożenie i dzielenie liczb zespolonych: z 1 z 2 = z 1 z 2 (cos (φ 1 + φ 2 ) + i sin (φ 1 + φ 2 )), (4) z 1 = z 1 z 2 z 2 (cos (φ 1 φ 2 ) + i sin (φ 1 φ 2 )), dla z 2 0. (5) Twierdzenie 9.7 (wzór Moivre a). Niech z = z (cos φ + i sin φ). Wówczas dla dowolnego n N, mamy: z n = z n (cos nφ + i sin nφ) Twierdzenie 9.8. Niech z = z (cos φ + i sin φ). Wówczas dla dowolnego n N, istnieje dokładnie n różnych pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej z, tzn. rozwiązań równania ω n = z, które dane są wzorami: ω k = n ( z cos φ + 2kπ + i sin φ + 2kπ ), gdzie k = 0, 1,... n 1. n n Liczby zespolone Zadanie 9.1 ( ). Wykonaj działania i zapisz wynik w postaci kanonicznej. (a) 1 1+i + i 2+i + 2 i 1+3i, (b) (2 i) i 3i 3 2i, 2+3i 1+i (c) 1 i i, Zadanie 9.2 ( ). Oblicz korzystając ze wzoru de Moivre a. (a) (1 + i) 5, (b) (1 i) 7, (c) ( 3 + i) 8, (d) ( 1 + i 3) 9. Zadanie 9.3 ( ). Oblicz następujące pierwiastki. (a) kwadratowe z 2 i, (b) kwadratowe z 4 + 3i, (c) sześcienne i czwartego stopnia z 1, (d) sześcienne z 8.

25 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni Pierścienie wielomianów Zadanie 9.4 ( ). Oblicz: (a) (x 3 2x + 1)(x 4 + x 3 2) w Q[x], (b) (2x 3 + x 2 + 1)(x 4 + x 2 + 2x + 2) w Z 3 [x], (c) (x 2 + x + 1)(2x 2 + x 2) w Q[x]/(x 3 + 2), (d) (x 3 + x + 1)(x 3 + x 2 + 1) w Z 2 [x]/(x 4 x 2 ), Zadanie 9.5 ( ). Wykonaj dzielenie wielomianów z resztą: (a) (b) 2x 5 3x 4 + 4x 2 x 1 przez x 2 + 2x 3 w Q[x], 2x 6 + 3x 5 + x przez 3x + 2 w Z 5 [x]. Zadanie 9.6 ( ). Posługując się algorytmem Euklidesa, znajdź NWD następujących wielomianów: (a) (b) x 5 x 4 + x 2 x oraz x 4 + x w Q[x], x 3 + 2x 2 + 2x + 1 oraz x w Z 3 [x]. Wielomiany, pierścienie ilorazowe Zadanie 9.7. Zbadaj rozkładalność danych wielomianów. (a) x 4 + x 3 x 2 4x 2 oraz x 4 2x 2 nad Q, (b) x 3 + x oraz x 5 + x nad F 2, (c) x 4 + 4x 2 + 2x + 4 nad F 5. Zadanie 9.8. Ile elementów mają poniższe pierścienie ilorazowe? Który z nich jest ciałem? (a) F 2 [x]/(x 2 + x + 1), (b) Q[x]/(x 3 + 2), (c) Z 12 [x]/(x 2 + 5). Zadanie 9.9. Przez [f] oznaczmy klasę abstrakcji reprezentowaną przez wieloman f w danym pierścieniu ilorazowym. Oblicz, o ile istnieją, odwrotności elementów w danym pierścieniu: (a) [x + 1] w F 2 [x]/(x 2 + x + 1), (b) [x 2 + 2] w F 3 [x]/(x 3 + 2x + 2), (c) [x + 1] w F 2 [x]/(x 4 + x 3 + x + 1).

Algorytm Euklidesa. ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90),

Algorytm Euklidesa. ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90), Algorytm Euklidesa ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90), (d) NWD(120, 168, 280), (e) NWD(30, 42, 70, 105), (f) NWW[120, 195], (g)

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 2 marca 2017 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod m)),

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 24 lutego 2015 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Algebra 1 Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Definicje i podstawowe własności Definicja 1. Niech X będzie niepustym zbiorem. Działaniem w zbiorze X nazywamy dowolne odwzorowanie (funkcję) działające

Bardziej szczegółowo

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G.

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Przykłady działań wewnętrznych 1. Dodawanie i mnożenie są działaniami wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

1. Określenie pierścienia

1. Określenie pierścienia 1. Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny)

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny) Rozdział 1 Pierścienie i ideały Definicja 1.1 Pierścieniem nazywamy trójkę (R, +, ), w której R jest zbiorem niepustym, działania + : R R R i : R R R są dwuargumentowe i spełniają następujące warunki dla

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z teorii liczb

Przykładowe zadania z teorii liczb Przykładowe zadania z teorii liczb I. Podzielność liczb całkowitych. Liczba a = 346 przy dzieleniu przez pewną liczbę dodatnią całkowitą b daje iloraz k = 85 i resztę r. Znaleźć dzielnik b oraz resztę

Bardziej szczegółowo

1 Grupy. 1.1 Grupy. 1.2 Podgrupy. 1.3 Dzielniki normalne. 1.4 Homomorfizmy

1 Grupy. 1.1 Grupy. 1.2 Podgrupy. 1.3 Dzielniki normalne. 1.4 Homomorfizmy 1 Grupy 1.1 Grupy 1.1.1. Niech G będzie taką grupa, że (ab) 2 = a 2 b 2 dla dowolnych a, b G. Udowodnić, że grupa G jest abelowa. 1.1.2. Niech G będzie taką grupa, że (ab) 1 = a 1 b 1 dla dowolnych a,

Bardziej szczegółowo

1 Określenie pierścienia

1 Określenie pierścienia 1 Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

2 Rachunek macierzowy, metoda eliminacji Gaussa-Jordana Wprowadzenie teoretyczne Zadania... 9

2 Rachunek macierzowy, metoda eliminacji Gaussa-Jordana Wprowadzenie teoretyczne Zadania... 9 Spis treści 1 Podstawowe struktury algebraiczne 2 11 Grupa, pierścień, ciało 2 12 Grupy permutacji 4 13 Pierścień wielomianów, algorytm Euklidesa, największy wspólny dzielnik 6 14 Zadania 7 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2. Definicje i oznaczenia. inne grupy V 4 grupa czwórkowa Kleina D n grupa dihedralna S n grupa symetryczna A n grupa alternująca.

Zestaw 2. Definicje i oznaczenia. inne grupy V 4 grupa czwórkowa Kleina D n grupa dihedralna S n grupa symetryczna A n grupa alternująca. Zestaw 2 Definicja grupy Definicje i oznaczenia grupa zbiór z działaniem łącznym, posiadającym element neutralny, w którym każdy element posiada element odwrotny grupa abelowa (przemienna) grupa, w której

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska

Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel. 320-27-40 Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska E-mail: Strona internetowa: robert.wojcik@pwr.edu.pl google: Wójcik

Bardziej szczegółowo

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów.

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. 5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. Algebra jest jednym z najstarszych działów matematyki dotyczącym początkowo tworzenia metod rozwiązywania równań

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy Ciała skończone 1. Ciała: podstawy Definicja 1. Każdy zbiór liczb, w którym są wykonalne wszystkie cztery działania z wyjątkiem dzielenia przez 0 i który zawiera więcej niż jedną liczbę, nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. Magdalena Nowak. 23 marca Uniwersytet Śląski

Liczby zespolone. Magdalena Nowak. 23 marca Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski 23 marca 2012 Ciało liczb zespolonych Rozważmy zbiór C = R R, czyli C = {(x, y) : x, y R}. W zbiorze C definiujemy następujące działania: dodawanie: mnożenie: (a, b) + (c, d) = (a +

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Eulera. Kongruencje wykład 6. Twierdzenie Eulera

Twierdzenie Eulera. Kongruencje wykład 6. Twierdzenie Eulera Kongruencje wykład 6 ... Euler, 1760, Sankt Petersburg Dla każdego a m zachodzi kongruencja a φ(m) 1 (mod m). Przypomnijmy: φ(m) to liczba reszt modulo m względnie pierwszych z m; φ(m) = m(1 1/p 1 )...

Bardziej szczegółowo

1 Elementy logiki i teorii mnogości

1 Elementy logiki i teorii mnogości 1 Elementy logiki i teorii mnogości 11 Elementy logiki Notatki do wykładu Definicja Zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu przysługuje jedna z dwu logicznych ocen prawda (1) albo fałsz

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów Treść wykładu Pierścienie wielomianów. Definicja Niech P będzie pierścieniem. Wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach z P nazywamy każdy ciąg f = (f 0, f 1, f 2,...), gdzie wyrazy ciągu f są prawie

Bardziej szczegółowo

http://www-users.mat.umk.pl/~pjedrzej/matwyz.html 1 Opis przedmiotu Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów podstaw języka matematycznego i opanowanie przez nich podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

GAL 80 zadań z liczb zespolonych

GAL 80 zadań z liczb zespolonych GAL 80 zadań z liczb zespolonych Postać algebraiczna liczby zespolonej 1 Sprowadź wyrażenia do postaci algebraicznej: (a) ( + i)(3 i) + ( + 31)(3 + 41), (b) (4 + 3i)(5 i) ( 6i), (5 + i)(7 6i) (c), 3 +

Bardziej szczegółowo

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle Algebra konspekt wykladu 2009/10 1 3 Podgrupy Niech S g mówimy, że podzbiór S jest zamknie ty ze wzgle du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Bardziej szczegółowo

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi.

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi. Grupy. Permutacje 1 1 Definicja grupy Niech G będzie zbiorem. Działaniem na zbiorze G nazywamy odwzorowanie (oznaczane, jak mnożenie, przez ) przyporządkowujące każdej parze uporządkowanej (a, b) G G element

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadania do samodzielnego rozwiązania I. Podzielność liczb całkowitych 1. Pewna liczba sześciocyfrowa a kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestawimy na miejsce pierwsze ze strony lewej, to otrzymamy nową

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 SPIS TREŚCI Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

1 Działania na zbiorach

1 Działania na zbiorach Algebra liniowa z geometrią /4 Działania na zbiorach Zadanie Czy działanie : R R R określone wzorem (x x ) (y y ) := (x y x y x y + x y ) jest przemienne? Zadanie W dowolnym zbiorze X określamy działanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór.

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór. 20. Definicje i przykłady podstawowych struktur algebraicznych (grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe). Pojęcia dotyczące przestrzeni liniowych (liniowa zależność i niezależność układu wektorów,

Bardziej szczegółowo

Maciej Grzesiak. Wielomiany

Maciej Grzesiak. Wielomiany Maciej Grzesiak Wielomiany 1 Pojęcia podstawowe Wielomian definiuje się w szkole średniej jako funkcję postaci f(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x + + a n x n Dogodniejsza z punktu widzenia algebry jest następująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Liczby zespolone

Rozdział 2. Liczby zespolone Rozdział Liczby zespolone Zbiór C = R z działaniami + oraz określonymi poniżej: x 1, y 1 ) + x, y ) := x 1 + x, y 1 + y ), 1) x 1, y 1 ) x, y ) := x 1 x y 1 y, x 1 y + x y 1 ) ) jest ciałem zob rozdział

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a);

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a); Ciała i wielomiany 1 Ciała i wielomiany 1 Definicja ciała Niech F będzie zbiorem, i niech + ( dodawanie ) oraz ( mnożenie ) będą działaniami na zbiorze F. Definicja. Zbiór F wraz z działaniami + i nazywamy

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1 LICZBY ZESPOLONE 1. Wiadomości ogólne DEFINICJA 1. Liczba zespolona z nazywamy liczbę taką, że a, b R oraz i jest jednostka urojona, definiowaną następująco: z = a + bi (1 i = 1 lub i = 1 Powyższą postać

Bardziej szczegółowo

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa.

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1.1. NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1. Wykład 1 Twierdzenie 1.1 (o dzieleniu z resztą). Niech a, b Z, b 0. Wówczas istnieje dokładnie jedna para liczb całkowitych q, r Z taka, że a = qb + r oraz 0 r< b.

Bardziej szczegółowo

Algebra Liniowa 2 (INF, TIN), MAP1152 Lista zadań

Algebra Liniowa 2 (INF, TIN), MAP1152 Lista zadań Algebra Liniowa 2 (INF, TIN), MAP1152 Lista zadań Przekształcenia liniowe, diagonalizacja macierzy 1. Podano współrzędne wektora v w bazie B. Znaleźć współrzędne tego wektora w bazie B, gdy: a) v = (1,

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści strona główna 1 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 Geometria analityczna w R 2 Liczby zespolone 4 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-M01N-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): -

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-M01N-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): - Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-M01N-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): - 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Teoria liczb. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska,

Teoria liczb. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska, Teoria liczb Magdalena Lemańska Literatura Matematyka Dyskretna Andrzej Szepietowski http://wazniak.mimuw.edu.pl/ Discrete Mathematics Seymour Lipschutz, Marc Lipson Wstęp Teoria liczb jest dziedziną matematyki,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Rozdział 1 Podstawowe struktury algebraiczne 1.1. Działania wewnętrzne Niech X będzie zbiorem niepustym. Dowolną funkcję h : X X X nazywamy działaniem wewnętrznym w zbiorze X. Działanie wewnętrzne, jak

Bardziej szczegółowo

0.1 Pierścienie wielomianów

0.1 Pierścienie wielomianów 0.1 Pierścienie wielomianów Zadanie 1. Znaleźć w pierścieniu Z 5 [X] drugi wielomian określający tę samą funkcję, co wielomian X 2 X + 1. (Odp. np. X 5 + X 2 2X + 1). Zadanie 2. Znaleźć sumę i iloczyn

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie Spis treści I Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 II Geometria analityczna w R 2 4 III Liczby zespolone 5

Bardziej szczegółowo

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i +

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i + Teoria na egzamin z algebry liniowej Wszystkie podane pojęcia należy umieć określić i podać pprzykłady, ewentualnie kontrprzykłady. Ponadto należy znać dowody tam gdzie to jest zaznaczone. Liczby zespolone.

Bardziej szczegółowo

Dr Maciej Grzesiak, Instytut Matematyki

Dr Maciej Grzesiak, Instytut Matematyki liczbowe Dr Maciej Grzesiak, Instytut Matematyki liczbowe Dr Maciej Grzesiak, pok.724 E e-mail: maciej.grzesiak@put.poznan.pl http://www.maciej.grzesiak.pracownik.put.poznan.pl podręcznik: i algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

Macierze - obliczanie wyznacznika macierzy z użyciem permutacji

Macierze - obliczanie wyznacznika macierzy z użyciem permutacji Macierze - obliczanie wyznacznika macierzy z użyciem permutacji I LO im. F. Ceynowy w Świeciu Radosław Rudnicki joix@mat.uni.torun.pl 17.03.2009 r. Typeset by FoilTEX Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1

Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1 Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1 1. (a) Udowodnić, że jeśli grupa ilorazowa G/Z(G) jest cykliczna, to grupa G jest abelowa (Z(G) oznacza centrum grupy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia teorii liczb

Wybrane zagadnienia teorii liczb Wybrane zagadnienia teorii liczb Podzielność liczb NWW, NWD, Algorytm Euklidesa Arytmetyka modularna Potęgowanie modularne Małe twierdzenie Fermata Liczby pierwsze Kryptosystem RSA Podzielność liczb Relacja

Bardziej szczegółowo

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM.

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM. DEF. DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE Działaniem dwuargumentowym w niepsutym zbiorze nazywamy każde odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego :. Inaczej mówiąc, w zbiorze jest określone działanie dwuargumentowe, jeśli:

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści 0 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 2 1 Geometria analityczna w R 2 3 3 3 2 Liczby zespolone 4 4 4 3

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Algebra abstrakcyjna

Algebra abstrakcyjna Algebra abstrakcyjna Przykłady 1. Sama liczba 0 tworzy grupę (rzędu 1) ze względu na zwykłe dodawanie, również liczba 1 tworzy grupę (rzędu 1) ze względu na zwykłe mnożenie.. Liczby 1 i 1 stanowią grupą

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia całkowe. Wykład 1

Przekształcenia całkowe. Wykład 1 Przekształcenia całkowe Wykład 1 Przekształcenia całkowe Tematyka wykładów: 1. Liczby zespolone -wprowadzenie, - funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej, - funkcja zespolona zmiennej zespolonej. 2. Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

1. Liczby wymierne. x dla x 0 (wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba)

1. Liczby wymierne. x dla x 0 (wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba) 1. Liczby wymierne. - wartość bezwzględna liczby. dla 0 (wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba) - dla < 0 ( wartością bezwzględną liczby ujemnej jest liczba do niej przeciwna) W interpretacji

Bardziej szczegółowo

Pytania i polecenia podstawowe

Pytania i polecenia podstawowe Pytania i polecenia podstawowe Liczby zespolone a) 2 i 1 + 2i 1 + 2i 3 + 4i, c) 1 i 2 + i a) 4 + 3i (2 i) 2, c) 1 3i a) i 111 (1 + i) 100, c) ( 3 i) 100 Czy dla dowolnych liczb z 1, z 2 C zachodzi równość:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zadania. 1.1 Liczby pierwsze. 1. Wykorzystując sito Eratostenesa wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż 200.

Rozdział 1. Zadania. 1.1 Liczby pierwsze. 1. Wykorzystując sito Eratostenesa wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż 200. Rozdział 1 Zadania 1.1 Liczby pierwsze 1. Wykorzystując sito Eratostenesa wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze mniejsze niż 200. 2. Wyliczyć największy wspólny dzielnik d liczb n i m oraz znaleźć liczby

Bardziej szczegółowo

Uwaga 1.2. Niech (G, ) będzie grupą, H 1, H 2 < G. Następujące warunki są równoważne:

Uwaga 1.2. Niech (G, ) będzie grupą, H 1, H 2 < G. Następujące warunki są równoważne: 1. Wykład 1: Produkty grup. Produkty i koprodukty grup abelowych. Przypomnijmy konstrukcje słabych iloczynów (sum) prostych i iloczynów (sum) prostych grup znane z kursowego wykładu algebry. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią. wykład I

Algebra liniowa z geometrią. wykład I Algebra liniowa z geometrią wykład I 1 Oznaczenia N zbiór liczb naturalnych, tutaj zaczynających się od 1 Z zbiór liczb całkowitych Q zbiór liczb wymiernych R zbiór liczb rzeczywistych C zbiór liczb zespolonych

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 1. Ciała Definicja 1. Układ { ; 0, 1; +, } złożony ze zbioru, dwóch wyróżnionych elementów 0, 1 oraz dwóch działań +:, : nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

Rzędy Elementów Grupy Abelowej Andrzej Nowicki 16 września 2015, wersja rz-15

Rzędy Elementów Grupy Abelowej Andrzej Nowicki 16 września 2015, wersja rz-15 Materiały Dydaktyczne 2015 Rzędy Elementów Grupy Abelowej Andrzej Nowicki 16 września 2015, wersja rz-15 Niech G będzie grupą z elementem neutralnym e i niech a G. Załóżmy, że istnieje co najmniej jedna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Liczby zespolone Funkcje elementarne zmiennej zespolonej Wielomiany Macierze i wyznaczniki

Spis treści Wstęp Liczby zespolone Funkcje elementarne zmiennej zespolonej Wielomiany Macierze i wyznaczniki Spis treści Wstęp ii 1 Liczby zespolone 1 1.1 Definicja i działania, liczby sprzężone......................... 1 1.2 Moduł, argument, postać trygonometryczna..................... 2 1.3 Działania na liczbach

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki Liczby zespolone

Wykłady z matematyki Liczby zespolone Wykłady z matematyki Liczby zespolone Rok akademicki 015/16 UTP Bydgoszcz Liczby zespolone Wstęp Formalnie rzecz biorąc liczby zespolone to punkty na płaszczyźnie z działaniami zdefiniowanymi następująco:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Liczby zespolone

Rozdział 2. Liczby zespolone Rozdział Liczby zespolone Zbiór C = R z działaniami + oraz określonymi poniżej: x 1,y 1 +x,y := x 1 +x,y 1 +y, 1 x 1,y 1 x,y := x 1 x y 1 y,x 1 y +x y 1 jest ciałem zob przykład 16, str 7; jest to tzw

Bardziej szczegółowo

Pierścień wielomianów jednej zmiennej

Pierścień wielomianów jednej zmiennej Rozdział 1 Pierścień wielomianów jednej zmiennej 1.1 Definicja pierścienia wielomianów jednej zmiennej Definicja 1.1 Niech P będzie dowolnym pierścieniem. Ciąg nieskończony (a 0, a 1,..., a n,...) elementów

Bardziej szczegółowo

Funkcje analityczne. Wykład 2. Płaszczyzna zespolona. Paweł Mleczko. Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018)

Funkcje analityczne. Wykład 2. Płaszczyzna zespolona. Paweł Mleczko. Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018) Funkcje analityczne Wykład 2. Płaszczyzna zespolona Paweł Mleczko Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018) Plan wykładu W czasie wykładu omawiać będziemy różne reprezentacje płaszczyzny zespolonej

Bardziej szczegółowo

Analiza kongruencji. Kongruencje Wykład 3. Analiza kongruencji

Analiza kongruencji. Kongruencje Wykład 3. Analiza kongruencji Kongruencje Wykład 3 Kongruencje algebraiczne Kongruencje jak już podkreślaliśmy mają własności analogiczne do równań algebraicznych. Zajmijmy się więc problemem znajdowania pierwiastka równania algebraicznego

Bardziej szczegółowo

1 Grupy. 1.1 Grupy. (2) dla działania istnieje element neutralny, tzn. istnieje e G taki, że ae = a = ea dla dowolnego a G;

1 Grupy. 1.1 Grupy. (2) dla działania istnieje element neutralny, tzn. istnieje e G taki, że ae = a = ea dla dowolnego a G; 1 Grupy 1.1 Grupy Definicja. Grupą nazywamy niepusty zbiór G z działaniem : G G G, (a, b) ab, spełniającym warunki: (1) działanie jest łączne, tzn. a(bc) = (ab)c dla dowolnych a, b, c G; (2) dla działania

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami:

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?,

Bardziej szczegółowo

Algebra I. Grzegorz Bobiński. wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Algebra I. Grzegorz Bobiński. wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu Algebra I wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki Grzegorz Bobiński Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu Toruń 2005 Spis treści Rozdział I. Pierścienie 3 1.1. Działania w zbiorach

Bardziej szczegółowo

Paweł Gładki. Algebra. http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/

Paweł Gładki. Algebra. http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/ Paweł Gładki Algebra http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/ Konsultacje: Środa, 14:00-15:00 Jeżeli chcesz spotkać się z prowadzącym podczas konsultacji, postaraj się powiadomić go o tym przed lub po zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Katedra Inżynierii Systemów Sterowania PODSTAWY AUTOMATYKI MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

Bardziej szczegółowo

Funkcje elementarne. Matematyka 1

Funkcje elementarne. Matematyka 1 Funkcje elementarne Matematyka 1 Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcjami elementarnymi nazywamy: funkcje wymierne (w tym: wielomiany), wykładnicze, trygonometryczne, odwrotne do wymienionych (w tym: funkcje

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. wykład

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. wykład Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-MO1S-12-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2018/2019 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 3 13 Pierścienie Euklidesa

Bardziej szczegółowo

1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia

1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia 1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia Definicja wielomianu. Wielomianem stopnia n zmiennej rzeczywistej x nazywamy funkcję w określoną wzorem w(x) = a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, przy

Bardziej szczegółowo

Baza w jądrze i baza obrazu ( )

Baza w jądrze i baza obrazu ( ) Przykład Baza w jądrze i baza obrazu (839) Znajdź bazy jądra i obrazu odwzorowania α : R 4 R 3, gdzie α(x, y, z, t) = (x + 2z + t, 2x + y 3z 5t, x y + z + 4t) () zór ten oznacza, że α jest odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 7, 13.11.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Ułamki pierścienia całkowitego Cel: Wprowadzenie pojęcia funkcji

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Wykład 4 Różne algorytmy - obliczenia 1. Obliczanie wartości wielomianu 2. Szybkie potęgowanie 3. Algorytm Euklidesa, liczby pierwsze, faktoryzacja liczby naturalnej 2017-11-24 Algorytmy i struktury danych

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie Lista zadań

Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie Lista zadań Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie Lista zadań Jacek Cichoń, WPPT PWr, Wrocław 2016/17 1 Grupy Zadanie 1 Pokaż, że jeśli grupy G i H są abelowe, to grupa G H też jest abelowa. Zadanie 2 Niech X będzie niepustym

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni.

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Wykład 4 Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Twierdzenie 1 Niech m, n Z. Jeśli n > 0 to istnieje dokładnie jedna para licz q, r, że: m = qn + r, 0 r < n. Liczbę r nazywamy resztą z dzielenia

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011 1 GEOMETRIA ANALITYCZNA 1 Wydział Fizyki Algebra liniowa z geometria - zadania Rok akademicki 2010/2011 Agata Pilitowska i Zbigniew Dudek 1 Geometria analityczna 1.1 Punkty i wektory 1. Sprawdzić, czy

Bardziej szczegółowo

Zadania z algebry liniowej - sem. I Struktury algebraiczne

Zadania z algebry liniowej - sem. I Struktury algebraiczne Zadania z algebry liniowej - sem. I Struktury algebraiczne Definicja 1. Działaniem dwuargumentowym w niepustym zbiorze A nazywamy każdą funkcję : A A A, tzn. taką funkcję, że zachodzi a,b A (a, b) ((a,

Bardziej szczegółowo

(4) W zbiorze R R definiujemy działania i wzorami. (a, b) (c, d) =(a + c, b + d),

(4) W zbiorze R R definiujemy działania i wzorami. (a, b) (c, d) =(a + c, b + d), Zestaw zadań 2: Ciało liczb zespolonych Układy równań liniowych () Ile działań można określić na zbiorze n-elementowym? Ile z nich to działania przemienne? (2) Zbadaj własności działania różnicy symetrycznej

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Ker(f) = {v V ; f(v) = 0}

Wykład 5. Ker(f) = {v V ; f(v) = 0} Wykład 5 Niech f : V W będzie przekształceniem liniowym przestrzeni wektorowych Wtedy jądrem przekształcenia nazywamy zbiór tych elementów z V, których obrazem jest wektor zerowy w przestrzeni W Jądro

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań dotyczących liczb całkowitych

Zestaw zadań dotyczących liczb całkowitych V Zestaw zadań dotyczących liczb całkowitych Opracowanie Monika Fabijańczyk ROZDZIAŁ 1 Cechy podzielności Poniższe zadania zostały wybrane z różnych zbiorów zadań, opracowań, konkursów matematycznych.

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 3, 16.10.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Definicja pierścienia 2/10 Zbiór R wyposażony w dwa działania

Bardziej szczegółowo

1 Logika (3h) 1.1 Funkcje logiczne. 1.2 Kwantyfikatory. 1. Udowodnij prawa logiczne: 5. (p q) (p q) 6. ((p q) r) (p (q r)) 3.

1 Logika (3h) 1.1 Funkcje logiczne. 1.2 Kwantyfikatory. 1. Udowodnij prawa logiczne: 5. (p q) (p q) 6. ((p q) r) (p (q r)) 3. Logika (3h). Udowodnij prawa logiczne:. (p q) ( p q). (p q) ( p q) 3. (p q) ( q p) 4. (p q) ( p q) 5. (p q) (p q) 6. ((p q) r) (p (q r)) 7. (p q) r (p r) (q r) 8. (p q) (q r) (p r). Sprawdź, czy wyrażenia:.

Bardziej szczegółowo

Kongruencje twierdzenie Wilsona

Kongruencje twierdzenie Wilsona Kongruencje Wykład 5 Twierdzenie Wilsona... pojawia się po raz pierwszy bez dowodu w Meditationes Algebraicae Edwarda Waringa (1770), profesora (Lucasian Professor) matematyki w Cambridge, znanego głównie

Bardziej szczegółowo

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne.

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. I. Wyrażenia potęgowe (wykładnik całkowity). Dla a R, n N mamy a = a, a n = a n a. Zatem a n = } a a {{... a}. n razy Przyjmujemy ponadto, że a =, a. Dla a R \{}, n

Bardziej szczegółowo

Kongruencje oraz przykłady ich zastosowań

Kongruencje oraz przykłady ich zastosowań Strona 1 z 25 Kongruencje oraz przykłady ich zastosowań Andrzej Sładek, Instytut Matematyki UŚl sladek@ux2.math.us.edu.pl Spotkanie w LO im. Powstańców Śl w Bieruniu Starym 27 października 2005 Strona

Bardziej szczegółowo