Zadania o liczbach zespolonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania o liczbach zespolonych"

Transkrypt

1 Zadania o liczbach zespolonych Zadanie 1. Znaleźć takie liczby rzeczywiste a i b, aby zachodzi ly równości: a) a( + i) + b(4 i) 6 i, b) a( + i) + b( + i) 8i, c) a(4 i) + b(1 + i) 7 1i, ( ) a d) i + b +i +i 1, e) a i + b 4 i 1 i 1 + i, f) a i i + b+i i 0. Rozwiazanie. a) Przedstawiamy lewa strone równości w postaci algebraicznej: a(+i)+b(4 i) (a+4b)+(a b) Ponieważ a, b R, wiec z warunku równości liczb zespolonych { a + 4b 6 mamy uk lad równań: a b. Rozwi azujemy go metoda wyznaczników: , b b Zatem nasz uk lad ma dok ladnie jedno rozwiazanie a a 1 oraz b b 1. Odp. a b 1. b) Przedstawmy lewa strone równości w postaci algebraicznej: a( +i)+b( +i) ( a+ b)+(a+b)i, wiec z warunku równości liczb zespolonych mamy { { a + b 0 a + b 0 uk lad równań:, który jest równoważny uk ladowi a + b 8 a + b 8. Z pierwszego równania a b, wiec po podstawieniu do drugiego równania b + b 8, skad b 1 i a b. Odp. a i b 1. c) Obliczamy (4 i) 16 4i + 9i 16 4i 9 7 4i, (1 + i) 1 + i + i 1 + i 1 Teraz zapisujemy lewa strone równości w postaci algebraicznej: a(4 i) +b() a(7 4i)+b i 7a + ( 4a + b) Zatem z warunku równości liczb zespolonych mamy, że 7a 7 i 4a + b 1. Stad a 1 oraz 4 + b 1, czyli b 1 i b 6. Odp. a 1 i b 6. 1 d) Obliczamy i +i ( i)(+i) +i + +i 1, 1 +i i (+i)( i) i + i 1, wi ec nasze równanie możemy zapisać w postaci: a( + i) + b( i) 1, czyli (a + b) + (a b)i 1, skad a+b 1 i a b 0. Zatem b a oraz a+ 9 a 1, sk ad 1 a 1, wiec a oraz b. Odp. a i b. e) Obliczamy: +i i (+i)(+i) ( i)(+i) 6+i+i+i +1 +i 10, 4 i 1 i (4 i)() (1 i)() 4+1i i i i 10 ( ), 4 i wiec 1 i (7+11i) i+11i i i. Zatem nasze równanie przybiera postać: a + b 18+6i 1 + Ale 18+6i ( 18+6i)(1 i) ()(1 i) 18+18i+6i 6i i 9 + 7i, wiec nasze równanie przybiera postać: 1 a + b 9+7i 1. Zatem a + b(9 + 7i) 0, czyli (a + 18b) + 4bi 0. Ale a, b R, wiec stad a + 18b 0 i 4b 0, czyli b 0 i a. Odp. a i b 0. f) Obliczamy: a i (a i)(+i) ( i)(+i) i 9b+1bi+6i+10i + (9b 10)+(1b+6)i 10a+6ai 1i 9i + (10a+9)+(6a 1)i b+i 4, i (b+i)(+i) ( i)(+i) 4. Zatem nasze równanie przybiera postać: [(10a + 9) + (6a 1)i] + [(9b 10) + (1b + 6)i] 0. Zatem (10a + 9b 1) + (6a + 1b 9)i 0, skad z tego, że a, b R, { a + b 10a + 9b 1 0 i 6a + 1b 9 0. Mamy zatem uk lad równań: 10a + 9b 1. Po odj eciu od drugiego równania, równania pierwszego pomnożonego przez uzyskamy, że 16b 14, skad b 7 8. Zatem a + 7 8, sk ad a Odp. a i b 7 8. Zadanie. Przedstaw w postaci algebraicznej nastepuj ace liczby zespolone: a) ( + i) (4 i) + (1 + i) ( + 4i), b) (+i) (7 6i) +i, c) (1 + i) i + +i ()(8 i) 1 4i, d) (+i). Rozwiazanie. a) ( + i) (4 i) + (1 + i) ( + 4i) 8 i + 4i i + + 4i + 6i + 1i 1 1

2 b) (+i) (7 6i) +i 7 6 c) Mamy, że (1 + i) i i + i + i, +i 1 4i (+i)(1 4i) (1 4i)(1+4i) +8i+i+1i d) Mamy, że (+i) 1 +4i 10+11i i 17 Zatem (1 + i) i + 1 4i + i i 44 (1 + i)(8 i) 8 i + 4i i 11 + i, ( + i) 4 + 4i + i + 4 Zatem ()(8 i) (1)( 4i) (+4i)( 4i) 44i+69i 9i +4 1+i + Zadanie. Przedstawić w postaci algebraicznej rozwiazania nastepuj acych równań liniowych z jedna niewiadoma z: a) (a bi)z a + bi, b) (a + bi) (1 z) + (a bi) (1 + z) 0, c) (a + bi)z (a + b) + (b a)i, d) (1 i)z (a b) (a + b) Rozwiazanie. a) z a+bi a bi (a+bi) (a bi)(a+bi) a +abi+b i a +b a b a +b + ab a +b b) Mamy, że (a + bi) a +abi+b i a b +abi, (a bi) a abi+b i a b ab Zatem nasze równanie przybiera postać: a b +abi (a b +abi)z +a b abi+(a b abi)z 0, czyli a b +4abiz 0, skad z a b 4abi (a b )( i) 4abi( i) b a 4ab c) Zauważmy, że (a + b) + (b a)i (a + bi) + (b ai) (a + bi) i(a + bi), skad z d) Zauważmy, że (a b) (a + b)i a(1 i) bi(1 i), wiec z a b Zadanie 4. Przedstawić w postaci algebraicznej rozwiazania nastepuj acych uk ladów dwóch równań z dwiema { niewiadomymi: { ( + i)z i( + i)w + 4i (4 i)z + ( + i)w (1 + i) a) ( i)z + ( + i)w (1 + i), b) ( i)z ( + i)w (1 + i), { { ( + i)z + ( i)w 6b a + (a b)i z w i + c) (a, b R), d) z w (1 i)z + ( + i)w a + 9b + (a + b)i ( i) + (), { (1 + i)z + (1 i)w 1 + i e) (1 i)z + (1 + i)w 1 + i. Rozwi azanie. a) Stosujemy metode wyznaczników. 4 + i i i 4 + i (4 + i) ( i) ( i) i + 4i (6 9i i + i ) i 4 (6 11i ) i + 11i z + 4i i + 6i 4 + i (+4i) (4+i) ( i) (+6i) 0+10i+16i+8i (4+1i 6i 18i ) 0 + 6i 8 (4 + 6i + 18) 1 + 6i 6i w 4 + i + 4i i + 6i (4+i) (+6i) (+4i) ( i) 8+4i+4i+1i (1 i+1i 4i ) 8 + 8i 1 (1 + 7i + 4) 4 + 8i 19 7i + 1 Zatem z z 10+0i 9+7i ( ) (1 i) 1 9 ( +1i) (1 i) () (1 i) () (1 i) i 6i i i i oraz w w i+1i 6i i i i i Odp. z i oraz w b) Obliczamy wyznacznik g lówny naszego uk ladu: 4 i + i i i (4 i) ( i) ( i) ( + i) 8 1i + 6i + 9 ( 1) [ ( 1)] 17 6i 6 Zatem 6i 0 i z twierdzenia Cramera uk lad nasz posiada dok ladnie jedno rozwi azanie. z + i + i 1 i i ( + i) ( i) ( + i) ( 1 i) 10 1i 10i 1 ( 1) + + i + i + ( 1) 6 Zatem ze wzorów Cramera: z z 6 i 6i i ( 6i) 6i i, czyli z w 4 i + i i 1 i (4 i) ( 1 i) ( + i) ( i) 4 4i + i + ( 1) 10 + i 10i + ( 1) 6 Zatem ze wzorów Cramera: w w 6i 6i 1, czyli w 1.

3 Odp. Uk lad posiada dok ladnie jedno rozwiazanie: z i, w 1. c) Stosujemy metode wyznaczników. + i i 1 i + i ( + i) ( + i) (1 i) ( i) 6 + i + i + i ( i i + i ) 6 + i 1 ( i 1) + i 1 + i z 6b a + (a b)i i a + 9b + (a + b)i + i k1 bk a + ai i a + ai + i ( a+ai) (+i) (a+ai) ( i) a ai+6ai+ai (a ai+ai ai ) a+ai a (a+ai+a) a+ai a ai 8a+4a w + i 6b a + (a b)i 1 i a + 9b + (a + b)i k aik1 + i 6b bi 1 i 9b + bi (+i) (9b+bi) (1 i) (6b bi) 18b+6bi+9bi+bi (6b bi 6bi+bi ) 18b+1bi b (6b 9bi b) 1b+1bi b+9bi 1b+4b Zatem z z 8a+4ai 8ai +4ai ai() ai, w w 1b+4bi b() b. Odp. z ai oraz w b. d) Mamy, że 1 i +i ( i)(+i) +i +1 +i + 1 i, 1 1 i ( i) i i ( i)(+i) ( i) +i i Zatem nasz uk lad ma postać: { ( ()(1 i) 1 i i 1 1 i, (+i) ( i)(+i) 4+4i+i i i, () +i 1 i + 1 i)z + ( 1 1 i)w ( + 4. i)z iw Rozwiażemy go metoda wyznaczników: + 1 i 1 1 i + 4 i i i 1 i ( + 4 i)( 1 1 i) i i i 4 10 i i 1 1 i, z 1 1 i i i + i 1 i, w + 1 i + 4 i ( + 1 i) ( + 4 i) 6 + i 6 8 i i 4 10 i + 4 i Zatem z z 10 i + 1 i 1 1 i i ( i)(1 i) ()(1 i) i i+i i 1 i oraz w w i i 1 1 i i(1 i) ()(1 i) +i 1 + Odp. z 1 i oraz w 1 + e) Stosujemy metode wyznaczników: 1 + i 1 i 1 i 1 + i (1 + i) (1 i) 1 + i + i (1 i + i ) 4i, z 1 + i 1 i 1 + i 1 + i () ()(1 i) +i (1 i+i i ) 1 (+) 4, w 1 + i 1 + i 1 i 1 + i ()() ()(1 i) ()( i+i) () 4i 4i+4i 4+4 Zatem z z 4 4i 4i 4i i oraz w w 4+4i 4i 4i +4i 4i i Odp. z i oraz w 1 + Zadanie. Udowodnij tożsamości: a) z 1 + z + z 1 z ( z 1 + z ), b) 1 + z 1 z + z 1 z (1 + z 1 ) (1 + z ), ( 1+z + z z 1 z ) c) z 1 + z z 1 + re(z 1 z ) + z, d) 1 z z z. 1+ z Rozwiazanie. Bedziemy korzystali z tego, że z z z dla dowolnej liczby zespolonej z. a) z 1 + z (z 1 + z )z 1 + z (z 1 + z )(z 1 + z ) z 1 z 1 + z 1 z + z z 1 + z z, z 1 z (z 1 z )z 1 z (z 1 z )(z 1 z ) z 1 z 1 z 1 z z z 1 + z z. Zatem z 1 + z + z 1 z (z 1 z 1 + z z ) ( z 1 + z ), cnd.

4 b) 1 + z 1 z (1 + z 1 z )1 + z 1 z (1 + z 1 z )(1 + z 1 z) (1 + z 1 z )(1 + z 1 z ) 1 + z 1 z + z 1 z + z 1 z z z 1 + z 1 z + z 1 z + z 1 z, z 1 z (z 1 z )z 1 z (z 1 z )(z 1 z ) z 1 z 1 z 1 z z z 1 +z z. Zatem 1+z 1 z + z 1 z 1+ z 1 + z + z 1 z (1+ z 1 )(1+ z ), cnd. c) Dla dowolnej liczby zespolonej z mamy, że z + z re(z). Ponadto z 1 + z (z 1 + z )z 1 + z (z 1 + z )(z 1 + z ) z 1 z 1 + z 1 z + z z 1 + z z z 1 + z + z 1 z + z 1 z oraz z 1 z z 1 z, wiec z 1 + z z 1 + re(z 1 z ) + z, cnd. d) Mamy, że 1 z (1 z )(1 z ) (1 z )(1 z ) 1 z z + (zz) 1 z z + z 4 oraz z z (z z)(z z) (z z)(z z) zz z z + zz z z z. Zatem 1 z z z 1 z z + z 4 z + z + z 1 z + z 4 (1 z ). Ponadto 1 + z (1 + z )(1 + z ) (1 + z )(1 + z ) 1 + z + z + (zz) 1 + z + z + z 4, wiec 1 + z + z z 1 + z + z + z 4 + z z z 1 + z + z 4 (1 + z ). Stad 1 z z z 1+z + z z (1 z ) (1+ z ) ( 1 z ), 1+ z cnd. Zadanie 6. Rozwiaż równania: a) z z 1 + i, b) z + z + i, c) zz + (z z) + i, d) i(z + z) + i(z z) i, e) z z, f) z + iz Rozwiazanie. a) Mamy, że z x + yi dla pewnych x, y R. tedy z x + y, wiec nasze równanie przybiera postać: ( x + y x) yi 1 + Stad x + y x 1 oraz y. Zatem y oraz x + 4 x + 1, czyli x + 4 x + x + 1, skad x. Odp. x oraz y. b) Mamy, że z x + yi dla pewnych x, y R. tedy z x + y, wiec nasze równanie przybiera postać: ( x + y + x) + yi + Stad x + y + x oraz y 1. Zatem x + 1 x, czyli x x + x, skad x 4. Odp. x 4 oraz y 1. c) Mamy, że z x + yi dla pewnych x, y R. tedy zz x + y, z z x + yi (x yi) yi, wie c nasze równanie przybiera postać: (x + y ) + xyi + Zatem x + y oraz xy. Zatem x + xy + y, czyli (x + y), skad x + y lub x + y. Ale xy 1, wiec y x lub y x oraz x( x) 1 lub x( x) 1. Zatem x x+1 0 lub x + x+1 0. Z pierwszego równania otrzymujemy, że x 1 1, x +1 oraz y 1 +1, y 1. Natomiast z drugiego równania otrzymujemy, że x +1, x 4 1, czyli y +1, y 4 1. Odp. z i lub z i lub z i lub z d) Mamy, że i(z + z) + i(z z) i(z + z + z z) i z. Zatem nasze równanie przybiera postać: i z + i, czyli z +i i Odp. z 1 + ( +i)( i) i( i) i i 1 +i 1 + e) Mamy, że z x+yi dla pewnych x, y R. Zatem z (x+yi) x +xyi+y i x y +xyi oraz z x yi, czyli nasze równanie przybiera postać: (x y ) + xyi x yi, skad x y x oraz xy y. Z drugiego równania (x + 1)y 0, czyli x lub y 0. Jeśli y 0, to z pierwszego równania x x, czyli x 0 lub x 1, skad z 0 lub z 1. Jeśli zaś x + 1 0, to x 1 i z pierwszego równania y x x , czyli y lub y, wi ec z 1 + i lub z 1 Odp. z 0 lub z 1 lub z 1 + i lub z 1 f) Mamy, że z x+yi dla pewnych x, y R. Zatem z x + y oraz iz i(x+yi) y+x Zatem nasze równanie przybiera postać: ( x + y y) + xi i, skad x + y y 11 oraz x 8. Zatem x 4 oraz 16 + y y 11. Stad 16 + y 11+y, czyli 16+y 11+44y +4y, wiec y + 44y Stad y lub y. Odp. z 4 i lub z 4 4

5 Zadanie 7. Niech z 1, z, z bed a liczbami zespolonymi takimi, że z 1 z z. Udowodnij, że wtedy z 1 z + z 1 z + z z z 1 + z + z. Rozwiazanie. dowodzie wykorzystamy, że z zz dla dowolnej liczby zespolonej z. Ponieważ z 1 z z, wiec z 1 z 1 z z z z 4. Stad mamy, że z 1 z + z 1 z + z z (z 1 z + z 1 z + z z )(z 1 z + z 1 z + z z ) (z 1 z + z 1 z + z z )(z 1 z + z 1 z + z z ) (z 1 z 1 )(z z ) + (z 1 z 1 )z z + z 1 (z z )z + (z 1 z 1 )z z + (z 1 z 1 )(z z ) + z 1 z (z z ) + (z z )z z 1 + z z 1 (z z ) + (z z )(z z ) (z z + z 1 z + z z + z 1 z + z z 1 + z z 1 ). Ponadto 4 z 1 + z + z 4(z 1 + z + z )(z 1 + z + z ) (z 1 + z + z )(z 1 + z + z ) 4(z 1 z 1 + z 1 z + z 1 z + z z 1 + z z + z z + z z 1 + z z + z z ) (z z + z 1 z + z z + z 1 z + z z 1 + z z 1 ). Zatem z 1 z + z 1 z + z z ( z 1 + z + z ), skad z 1 z + z 1 z + z z z 1 + z + z. Zadanie 8. Przedstawić w postaci algebraicznej pierwiastki kwadratowe z nastepuj acych liczb zespolonych: a) i, b) i, c) 8 + 6i, d) 8 6i, e) 8 + 6i, f) 8 6i, g) + 4i, h) i, i) 1 8i, j) 1 i, k) + Rozwiazanie. a) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y 0 oraz xy 1. Z drugiego równania uzyskujemy, że x i y maja ten sam znak, wiec po uwzglednieniu równania pierwszego y x oraz x 1. Zatem x 1, czyli x lub x. Odp. + i oraz b) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y 0 oraz xy 1. Z drugiego równania uzyskujemy, że x i y maja różne znaki, wiec po uwzglednieniu równania pierwszego y x oraz x 1. Zatem x 1, czyli x lub x. Odp. i oraz + c) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y 8 oraz xy 6. Zatem xy oraz x y 8. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x i y 1 lub x i y 1. Odp. + i oraz d) Szukamy x, y R takich, że (x+yi) 8 6 Ale (x+yi) (x y )+xyi, wiec x y 8 oraz xy 6. Zatem xy oraz x y 8. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x i y 1 lub x i y 1. Odp. i oraz + e) Szukamy x, y R takich, że (x+yi) 8+6 Ale (x+yi) (x y )+xyi, wiec x y 8 oraz xy 6. Zatem xy oraz x y 8. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x 1 i y lub x 1 i y. Odp. 1 + i oraz 1 f) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) 8 6 Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y 8 oraz xy 6. Zatem xy oraz x y 8. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x 1 i y lub x 1 i y. Odp. 1 i oraz 1 + g) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) + 4 Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y oraz xy 4. Zatem xy oraz x y. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x i y 1 lub x i y 1. Odp. + i oraz h) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y 11 oraz xy 60. Zatem xy 0 oraz x y 11. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x i y 6 lub x i y 6.

6 Odp. + 6i oraz 6 i) Szukamy x, y R takich, że (x + yi) 1 8 Ale (x + yi) (x y ) + xyi, wiec x y 1 oraz xy 8. Zatem xy 4 oraz x y 1. Szukajac rozwiazań tego uk ladu w liczbach ca lkowitych znajdujemy bez trudu, że x 1 i y 4 lub x 1 i y 4. Odp. 1 4i oraz Zadanie 9. ykazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b wszystkie pierwiastki kwadratowe z liczby zespolonej z a + bi dane sa wzorami: Przy czym a jeśli b 0 i a 0 ω + a i jeśli b 0 i a < 0 a a +b +a + sgn(b) +b a i jeśli b 0 1 jeśli b > 0 sgn(b) 0 jeśli b 0 1 jeśli b < 0. (1) () Rozwiazanie. Dla a 0 i b 0 mamy, że ( a) a a + b Dla a < 0 i b 0 jest a > 0 oraz ( a i) ( a) ( 1) a a + b Dla b 0 mamy, że a + b + a > 0. Oznaczmy a +b +a a +b a x, y sgn(b). tedy x y a +b +a a oraz xy a sgn(b) +b +a a +b a sgn(b) b sgn(b) b b. Zatem (x + yi) (x y ) + xyi a + b Kończy to dowód pierwszej cześci twierdzenia. Zauważmy, że ( ω) ω a + b Jeśli zaś z C jest takie, że z a + bi, to z ω, skad 0 z ω (z ω) (z + ω), wiec z ω lub z ω. Zatem wzór jest udowodniony. Zadanie 10. Przedstawić w postaci algebraicznej pierwiastki kwadratowe z nastepuj acych liczb zespolonych: a) 1 i, b) + i, c) 9, d) 16 Rozwiazanie. Stosujemy wzór (1). a) b < 0, wiec sgn(b) 1. Ponadto a 1, wiec a + b 1 + 4, skad a b 4. Zatem 1 i 6 sqrt Odp. 6 sqrt i oraz 6 + sqrt a +b a a +b +a + sgn(b) b) b > 0, wiec sgn(b) 1. Ponadto a, wiec a + b Zatem a b a i Odp. + i oraz c) b 0 oraz a 9 < 0, wiec ze wzoru (1) mamy od razu nastepuj ac a Odp. i oraz a +b a i a +b +a + sgn(b) d) a 0 oraz b 16 < 0, wiec sgn(b) 1, a + b 16, czyli a + b 16. Zatem a a +b +a +b + sgn(b) a i 8 8i Odp. i oraz + Zadanie 11. Rozwiazać równania kwadratowe: a) z z + + i 0, b) z + (1 + 4i)z ( + i) 0, c) (4 i)z ( + 11i)z ( + i) 0, d) z + (1 + i)z + i 0, e) z z i 0, f) z z i 1. 6

7 Rozwiazanie. a) ( ) 4 1 ( + i) 9 1 4i 4 Szukamy x, y R takich, że (x + yi) 4i, czyli (x y ) + xyi 4 Stad x y oraz xy 4. Zatem xy oraz x y. Poszukujac rozwiazań tego uk ladu równań w liczbach ca lkowitych bez trudu znajdujemy, że np. x 1, y. Zatem jednym z pierwiastków kwadratowych z liczby 4i jest 1 Stad z 1 (1 i) i oraz z +(1 i) 1 b) (1 + 4i) + 4( + i) 1 + 8i i + 1 Szukamy x, y R takich, że (x + yi) + 1i, czyli (x y ) + xyi + 1 Stad x y oraz xy 1. Zatem xy 6 oraz x y. Poszukujac rozwiazań tego uk ladu równań w liczbach ca lkowitych bez trudu znajdujemy, że np. x, y. Zatem jednym z pierwiastków kwadratowych z liczby + 1i jest + Stad z 1 1 4i (+i) 1 i oraz z 1 4i+(+i) 1 1 c) ( + 11i) + 4(4 i)( + i) i i 60i + 1. Zatem jednym z pierwiastków kwadratowych z liczby jest Stad z 1 +11i i (4 i) +6i (4 i) 4 i ()(4+i) (4 i)(4+i) 4+i+1i i 1 + i oraz z +11i+i (4 i) +16i (4 i) 1+8i 4 i (1+8i)(4+i) (4 i)(4+i) 4+i+i i d) 4(1 i) 4 i 4(1 + i 1) 8i 0. Zatem z 1 z () 1 1 e) ( ) 4(4+10i) 16 40i 9 40 Szukamy x, y R takich, że (x+yi) 9 40i, czyli (x y )+xyi 9 40 Stad x y 9 oraz xy 40. Zatem xy 0 oraz x y 9. Szukajac rozwiazań tego uk ladu równań w liczbach ca lkowitych bez trudu znajdujemy, że np. x i y 4. Zatem jednym z pierwiastków kwadratowych z liczby 9 40i jest 4 Stad z 1 ( 4i) 1 i oraz z +( 4i) 1 f) Nasze równanie możemy zapisać w postaci (z 1) Ale i (1 + i), wiec z i oraz z 1 1 Stad z 1 + i oraz z Zadanie 1. Przedstawić w postaci trygonometrycznej (bez pomocy tablic) nastepuj ace liczby zespolone: a) 1, 1, i, i, b) 1 + i, 1 i, 1 + i, 1 i, c) 1 + i, 1 i, 1 + i, 1 i, d) + i, i, + i, Rozwiazanie. a) 1 1 (cos 0 + i sin 0), 1 1 (cos π + i sin π), i 1 (cos π + i sin π ), i 1 (cos π + i sin π ). b) 1 + i 1 + 1, 1 + i ( 1 + i 1 ), wiec 1 + i (cos π 4 + i sin π 4 ). 1 i (cos π 4 i sin π 4 ), wiec 1 i (cos( π 4 ) + i sin( π 4 )) (cos π + i sin π ). ( 1) (1 i) (cos π +i sin π)(cos( π 4 )+i sin( π 4 )) cos(π π 4 )+i sin(π π 4 ), zatem 1 (cos π 4 + i sin π 4 ). 1 i ( 1) (1 + i) (cos π + i sin π)(cos π 4 + i sin π 4 ) cos(π + π 4 ) + i sin(π + π 4 ), czyli 1 i 1 (cos π 4 + i sin π 4 ). c) 1 + i 1 + ( ) 4, 1 + i ( 1 + i ), wiec cos φ 1 oraz sin φ, skad można wziać φ π, wiec 1 + i (cos π + i sin π ). St ad 1 i (cos π i sin π ) (cos( π )+i sin( π )), wiec 1 i (cos(π π )+i sin(π π )), wiec 1 i (cos π +i sin π ). Dalej, ( 1) (1 i ) (cos π+i sin π)(cos( π )+i sin( π )) cos(π π )+i sin(π π ), czyli (cos π +i sin π ). Ponadto 1 i ( 1) ( ) (cos π+i sin π)(cos π +i sin π ) cos(π + π ) + i sin(π + π ), czyli 1 i (cos 4π + i sin 4π ). d) + i ( ) + 1 4, + i ( sqrt + i 1 ), wiec cos φ oraz sin φ 1, wiec można wziać φ π 6. Zatem +i (cos π 6 +i sin π 6 ). St ad i (cos π 6 i sin π 6 ) (cos( π 6 )+ i sin( π 6 )), czyli i (cos(π π 6 )+i sin(π π 6 )), sk ad ostatecznie i (cos 11π 11π 6 +i sin 6 ). Dalej, +i ( 1) ( i) (cos π +i sin π)(cos( π 6 )+i sin( π 6 )) cos(π π 6 )+i sin(π π 6 )), czyli + i (cos π 6 + i sin π 6 ). końcu i ( 1) ( + i) (cos π + i sin π)(cos π 6 + i sin π 6 ) cos(π + π 6 ) + i sin(π + π 6 )), czyli i (cos 7π 6 + i sin 7π 6 ). 7

8 ykonać dzia lania, stosujac przedstawienie liczb zespolonych w postaci trygonome- Zadanie 1. trycznej: a) (1 + i) 10, b) (1 + i ( ) 1, c) ) 1996, d) ( ) 1 (1 i) 0 + ( 1 i ) 1 (). 0 Rozwiazanie. a) Na mocy zadania 1 b) mamy, że 1 + i (cos π 4 + i sin π 4 ). Zatem ze wzoru de Moivre a () 10 ( 10π 10π ) 10 (cos 4 +i sin 4 ) (cos(π+ π )+i sin(π+ π )) (cos π +i sin π ) b) Na mocy zadania 1 c) mamy, że 1 + i (cos π + i sin π ). St ad ze wzoru de Moivre a (1 + i ) 1 1 (cos 1π + i sin 1π) 1 (cos π + i sin π) ( ) 1996 c) Mamy, że () 1996 (. Ale (cos π ) i sin π 4 ) oraz (cos π +i sin π ), wiec ze wzoru de Moivre a (1 + i) 1996 ( ) 1996 (cos 499π + i sin 499π) 998 (cos π + i sin π) 998 oraz (1 + i ) (cos 1996π + i sin 1996π ) 1996 (cos(664π + 4π 4 ) + i sin(664π + 4π )) 1996 (cos 4π + i sin 4π ) 1996 (cos π + i sin π)(cos π + i sin π ) 1996 ( 1) ( 1 + i ). Zatem ( ) (cos π +i sin π ) 1 (cos( π 988 ) + i sin( π 1 )) ( i ) ) 1 d) Oznaczmy z ( ) 1 (1 i) + ( 1 i 0 () oraz z 0 1 ( (1 i), z 0 ( 1 i (). tedy z w lasności 0 sprzegania liczb zespolonych z 1 z. Zatem z z 1 + z 1 re(z 1 ). Ponadto (1 i) 1 i 1 i, wiec (1 i) 4 ( i) 4i 4 oraz (1 i) 0 ( 4) 10. Z zadania 1 c) mamy, że (cos π +i sin π ), wiec ze wzoru de Moivre a ( ) 1 1 (cos 10π+i sin 10π) 1. Zatem z 1 1. Stad 10 z 64. Zadanie 14. Obliczyć bez pomocy tablic pierwiastki -go stopnia z nastepuj acych liczb zespolonych: a) 1, b) 1, c) i, d) Rozwiazanie. a) Należy wyznaczyć wszystkie liczby zespolone z takie, że z 1, czyli takie, że 0 z 1 (z 1)(z + z + 1). Stad z 1 lub z + z , i, z 1 1 i, z 1+ i. Odp. 1, 1 + i, 1 i. b) Należy wyznaczyć wszystkie liczby zespolone z takie, że z 1, czyli takie, że 0 z + 1 (z + 1)(z z + 1). Stad z 1 lub z z , Zatem z 1 1 i z 1+ i. Odp. 1, 1 i, 1 + i. c) Ponieważ i cos π + i sin π, wi ec ze wzorów na pierwiastki n-tego stopnia z liczby zespolonej zapisanej w postaci trygonometrycznej uzyskujemy, że szukane liczby to z k cos π +kπ + i sin π +kπ, k 0, 1,. Zatem z 0 cos π 6 +i sin π i, z 1 cos π 6 +i sin π i, z cos π +i sin π ) 1 ) 1 Odp. + 1 i, + 1 i, d) Dla z C mamy, że z i wtedy i tylko wtedy, gdy ( z) Zatem z c) mamy Odp. 1 i, 1 i,, 8

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa Wzory Cramera Metoda eliminacji Gaussa Metoda eliminacji Gaussa polega na znalezieniu dla danego uk ladu a x + a 2 x 2 + + a n x n = b a 2 x + a 22 x 2 + + a 2n x n =

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera 1 Odwracanie macierzy I n jest elementem neutralnym mnożenia macierzy w zbiorze M n (R) tzn A I n I n A A dla dowolnej macierzy A M n (R) Ponadto z twierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki Liczby zespolone

Wykłady z matematyki Liczby zespolone Wykłady z matematyki Liczby zespolone Rok akademicki 015/16 UTP Bydgoszcz Liczby zespolone Wstęp Formalnie rzecz biorąc liczby zespolone to punkty na płaszczyźnie z działaniami zdefiniowanymi następująco:

Bardziej szczegółowo

Praca domowa - seria 2

Praca domowa - seria 2 Praca domowa - seria 0 listopada 01 Zadanie 1. Zaznacz na płaszczyźnie zespolonej zbiór liczb spełniających nierówność: A = {z C : i z < Im(z)}. Rozwiązanie 1 Niech z = a + ib, gdzie a, b R. Wtedy z =

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne Wyk lad 11 Wektory i wartości w lasne 1 Wektory i wartości w lasne Niech V bedzie przestrzenia liniowa nad cia lem K Każde przekszta lcenie liniowe f : V V nazywamy endomorfizmem liniowym przestrzeni V

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. Magdalena Nowak. 23 marca Uniwersytet Śląski

Liczby zespolone. Magdalena Nowak. 23 marca Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski 23 marca 2012 Ciało liczb zespolonych Rozważmy zbiór C = R R, czyli C = {(x, y) : x, y R}. W zbiorze C definiujemy następujące działania: dodawanie: mnożenie: (a, b) + (c, d) = (a +

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 1 Podstawowe struktury algebraiczne

Wyk lad 1 Podstawowe struktury algebraiczne Wyk lad 1 Podstawowe struktury algebraiczne 1 Dzia lanie w zbiorze Majac dane dowolne dwa przedmioty a b możemy z nich utworzyć pare uporzadkowan a (a b) o poprzedniku a i nastepniku b. Warunek na równość

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach Określenie wyznacznika 1 Określenie macierzy Niech K bedzie dowolnym cia lem oraz niech n i m bed a dowolnymi liczbami naturalnymi Prostokatn a tablice a 11 a 12 a 1n

Bardziej szczegółowo

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl edem krzywej zamkni etej 1. Liczby zespolone - konstrukcja Hamiltona 2. Homotopia odwzorowań na okr egu 3. Indeks odwzorowania ciag lego wzgledem krzywej zamknietej

Bardziej szczegółowo

Lista nr 1 - Liczby zespolone

Lista nr 1 - Liczby zespolone Lista nr - Liczby zespolone Zadanie. Obliczyć: a) ( 3 i) 3 ( 6 i ) 8 c) (+ 3i) 8 (i ) 6 + 3 i + e) f*) g) ( 3 i ) 77 ( ( 3 i + ) 3i 3i h) ( + 3i) 5 ( i) 0 i) i ( 3 i ) 4 ) +... + ( 3 i ) 0 Zadanie. Przedstawić

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego Wyk lad 8 Rzad macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego 1 Określenie rz edu macierzy Niech A bedzie m n - macierza Wówczas wiersze macierzy A możemy w naturalny sposób traktować jako wektory przestrzeni

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3 ZESTAW I 1. Rozwiązać równanie. Pierwiastki zaznaczyć w płaszczyźnie zespolonej. z 3 8(1 + i) 3 0, Sposób 1. Korzystamy ze wzoru a 3 b 3 (a b)(a 2 + ab + b 2 ), co daje: (z 2 2i)(z 2 + 2(1 + i)z + (1 +

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 5 W lasności wyznaczników. Macierz odwrotna

Wyk lad 5 W lasności wyznaczników. Macierz odwrotna Wyk lad 5 W lasności wyznaczników Macierz odwrotna 1 Operacje elementarne na macierzach Bardzo ważne znaczenie w algebrze liniowej odgrywaja tzw operacje elementarne na wierszach lub kolumnach macierzy

Bardziej szczegółowo

GAL 80 zadań z liczb zespolonych

GAL 80 zadań z liczb zespolonych GAL 80 zadań z liczb zespolonych Postać algebraiczna liczby zespolonej 1 Sprowadź wyrażenia do postaci algebraicznej: (a) ( + i)(3 i) + ( + 31)(3 + 41), (b) (4 + 3i)(5 i) ( 6i), (5 + i)(7 6i) (c), 3 +

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 2, lato 2016/17

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 2, lato 2016/17 41. Niech z = 5 + 4i. Dla podanych liczb m, n podać taką liczbę całkowitą k, aby 5 zachodziła równość z m z n =z k. Uwaga na sprzężenie w drugim czynniku po lewej stronie. a) m = 1, n = 1, k = 9 ; b) m

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1 LICZBY ZESPOLONE 1. Wiadomości ogólne DEFINICJA 1. Liczba zespolona z nazywamy liczbę taką, że a, b R oraz i jest jednostka urojona, definiowaną następująco: z = a + bi (1 i = 1 lub i = 1 Powyższą postać

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Liczby zespolone

Rozdział 2. Liczby zespolone Rozdział Liczby zespolone Zbiór C = R z działaniami + oraz określonymi poniżej: x 1, y 1 ) + x, y ) := x 1 + x, y 1 + y ), 1) x 1, y 1 ) x, y ) := x 1 x y 1 y, x 1 y + x y 1 ) ) jest ciałem zob rozdział

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone i ich zastosowanie do wyprowadzania tożsamości trygonometrycznych.

Liczby zespolone i ich zastosowanie do wyprowadzania tożsamości trygonometrycznych. Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna, lato 016/17 Kolokwium nr 10: wtorek 6.06.017, godz. 1:15-1:45, materiał zad. 1 40. Liczby zespolone i ich zastosowanie do wyprowadzania tożsamości trygonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Kolorowa płaszczyzna zespolona

Kolorowa płaszczyzna zespolona Kolorowa płaszczyzna zespolona Marta Szumańska MIMUW/IX LO w Warszawie Sielpia, 27 października 2018 p. 1 of 64 Liczby zespolone Przez i oznaczamy jednostkę urojoną. Jest to obiekt spełniający warunek

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone, liniowa zależność i bazy Javier de Lucas. a d b c. ad bc

Liczby zespolone, liniowa zależność i bazy Javier de Lucas. a d b c. ad bc Liczby zespolone, liniowa zależność i bazy Javier de Lucas Ćwiczenie. Dowieść, że jeśli µ := c d d c, to homografia h(x) = (ax+b)/(cx+d), a, b, c, d C, ad bc, odwzorowuje oś rzeczywist a R C na okr ag

Bardziej szczegółowo

Niezb. ednik matematyczny. Niezb. ednik matematyczny

Niezb. ednik matematyczny. Niezb. ednik matematyczny Niezb ednik matematyczny Niezb ednik matematyczny Liczby zespolone I Rozważmy zbiór R R (zbiór par liczb rzeczywistych) i wprowadźmy w nim nastepuj ace dzia lania: z 1 + z 2 = (x 1, y 1 ) + (x 2, y 2 )

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ryszard Rębowski 1 WPROWADZENIE

dr inż. Ryszard Rębowski 1 WPROWADZENIE dr inż. Ryszard Rębowski 1 WPROWADZENIE Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne Konspekt do wykładu z Matematyki 1 1 Postać trygonometryczna liczby zespolonej zastosowania i przykłady 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Liczby zespolone

Rozdział 2. Liczby zespolone Rozdział Liczby zespolone Zbiór C = R z działaniami + oraz określonymi poniżej: x 1,y 1 +x,y := x 1 +x,y 1 +y, 1 x 1,y 1 x,y := x 1 x y 1 y,x 1 y +x y 1 jest ciałem zob przykład 16, str 7; jest to tzw

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania 1 Przekszta lcenia liniowe i ich w lasności Definicja 9.1. Niech V i W bed przestrzeniami liniowymi. Przekszta lcenie f : V W spe lniajace warunki:

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era inżyniera

Bardziej szczegółowo

http://www-users.mat.umk.pl/~pjedrzej/matwyz.html 1 Opis przedmiotu Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów podstaw języka matematycznego i opanowanie przez nich podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia całkowe. Wykład 1

Przekształcenia całkowe. Wykład 1 Przekształcenia całkowe Wykład 1 Przekształcenia całkowe Tematyka wykładów: 1. Liczby zespolone -wprowadzenie, - funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej, - funkcja zespolona zmiennej zespolonej. 2. Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 2 W lasności cia la liczb zespolonych

Wyk lad 2 W lasności cia la liczb zespolonych Wyk lad W lasości cia la liczb zespoloych 1 Modu l, sprz eżeie, cz eść rzeczywista i cz eść urojoa Niech a, b bed a liczbami rzeczywistymi i iech z = a bi. (1) Przypomijmy, że liczba sprzeżo a do z jest

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Marek Zakrzewski Wydział Matematyki Politechnika Wrocławska. Lekarstwo na kłopoty z Cardanem: Róbta co Vieta.

Marek Zakrzewski Wydział Matematyki Politechnika Wrocławska. Lekarstwo na kłopoty z Cardanem: Róbta co Vieta. Marek Zakrzewski Wydział Matematyki Politechnika Wrocławska Lekarstwo na kłopoty z Cardanem: Róbta co Vieta. Rozwiązywanie równań sześciennych - wzory Cardana Każde równanie sześcienne można sprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

Układy równań i równania wyższych rzędów

Układy równań i równania wyższych rzędów Rozdział Układy równań i równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych zwyczajnych Wprowadzenie W poprzednich paragrafach zajmowaliśmy się równaniami różniczkowymi y = f(x, y), których rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

KURS LICZB ZESPOLONYCH

KURS LICZB ZESPOLONYCH KURS LICZB ZESPOLONYCH Lekcja 2 Równania zespolone. Pierwiastki drugiego stopnia liczone w postaci kartezjańskiej. ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko

Bardziej szczegółowo

Pytania i polecenia podstawowe

Pytania i polecenia podstawowe Pytania i polecenia podstawowe Liczby zespolone a) 2 i 1 + 2i 1 + 2i 3 + 4i, c) 1 i 2 + i a) 4 + 3i (2 i) 2, c) 1 3i a) i 111 (1 + i) 100, c) ( 3 i) 100 Czy dla dowolnych liczb z 1, z 2 C zachodzi równość:

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 1. Ciała Definicja 1. Układ { ; 0, 1; +, } złożony ze zbioru, dwóch wyróżnionych elementów 0, 1 oraz dwóch działań +:, : nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 2 Podgrupa grupy

Wyk lad 2 Podgrupa grupy Wyk lad 2 Podgrupa grupy Definicja 2.1. Pod grupy (G,, e) nazywamy taki podzbiór H G, że e H, h 1 H dla każdego h H oraz h 1 h 2 H dla dowolnych h 1, h 2 H. Jeśli H jest grupy G, to bedziemy pisali H G.

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Baza przestrzeni liniowej Niech V bedzie przestrzenia liniowa. Powiemy, że podzbiór X V jest maksymalnym zbiorem liniowo niezależnym, jeśli X jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania

Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania rozwiązywane na wykładzie, rozwiązywane na ćwiczeniach, oraz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona

Liczby zespolone. Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona Definicja 9.1 (liczb zespolonych) Liczby zespolone Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i 2 = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wyznaczniki

Wyk lad 3 Wyznaczniki 1 Określenie wyznacznika Wyk lad 3 Wyznaczniki Niech A bedzie macierza kwadratowa stopnia n > 1 i niech i, j bed a liczbami naturalnymi n Symbolem A ij oznaczać bedziemy macierz kwadratowa stopnia n 1

Bardziej szczegółowo

Zajmijmy się najpierw pierwszym równaniem. Zapiszmy je w postaci trygonometrycznej, podstawiając z = r(cos ϕ + i sin ϕ).

Zajmijmy się najpierw pierwszym równaniem. Zapiszmy je w postaci trygonometrycznej, podstawiając z = r(cos ϕ + i sin ϕ). Zad (0p) Zaznacz na płaszczyźnie zespolonej wszystkie z C, które spełniają równanie ( iz 3 z z ) Re [(z + 3) ( z 3) = 0 Szukane z C spełniają: iz 3 = z z Re [(z + 3) ( z 3) = 0 Zajmijmy się najpierw pierwszym

Bardziej szczegółowo

Sterowalność liniowych uk ladów sterowania

Sterowalność liniowych uk ladów sterowania Sterowalność liniowych uk ladów sterowania W zadaniach sterowania docelowego należy przeprowadzić obiekt opisywany za pomoc a równania stanu z zadanego stanu pocz atkowego ẋ(t) = f(x(t), u(t), t), t [t,

Bardziej szczegółowo

Funkcje analityczne. Wykład 2. Płaszczyzna zespolona. Paweł Mleczko. Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018)

Funkcje analityczne. Wykład 2. Płaszczyzna zespolona. Paweł Mleczko. Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018) Funkcje analityczne Wykład 2. Płaszczyzna zespolona Paweł Mleczko Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018) Plan wykładu W czasie wykładu omawiać będziemy różne reprezentacje płaszczyzny zespolonej

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA,

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, MAT00405 PRZEKSZTAL CANIE WYRAZ EN ALGEBRAICZNYCH, WZO R DWUMIANOWY NEWTONA Uprościć podane wyrażenia 7; (b) ( 6)( + ); (c) a 5 6 8a ; (d) ( 5 )( 5 + ); (e) ( 45x 4 y

Bardziej szczegółowo

7 zaokr aglamy do liczby 3,6. Bład względny tego przybliżenia jest równy A) 0,8% B) 0,008% C) 8% D) 100

7 zaokr aglamy do liczby 3,6. Bład względny tego przybliżenia jest równy A) 0,8% B) 0,008% C) 8% D) 100 ZADANIE 1 (1 PKT) Dane sa zbiory A = ( 6 7, 6) i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A B jest równy A) {1, 2,, 4, 5} B) (, 5 C) {1, 2,, 4, 5, 6} D) (, 6) ZADANIE 2 (1 PKT) Jeśli

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści 1 Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna 1 Geometria analityczna w R 3 3 Liczby zespolone

Bardziej szczegółowo

XVI Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje cykl grudniowy Poziom: szkoły ponadgimnazjalne

XVI Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje cykl grudniowy Poziom: szkoły ponadgimnazjalne XVI Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje cykl grudniowy Poziom: szkoły ponadgimnazjalne Zadanie. 4 Rozwiąż równanie 07 sin( ). Wiadomo, że: wyrażenie 4 przyjmuje wartości nieujemne dla każdego

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. P. F. Góra (w zastępstwie prof. K. Rościszewskiego) 27 lutego 2007

Liczby zespolone. P. F. Góra (w zastępstwie prof. K. Rościszewskiego)  27 lutego 2007 Liczby zespolone P. F. Góra (w zastępstwie prof. K. Rościszewskiego) http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 27 lutego 2007 Definicja C zbiór par liczb rzeczywistych w którym określono następujace działania:

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone Zadanie 1.1. Przedstawić w postaci a + ib, a, b R, następujące liczby zespolone (1) 1 i (2) (5)

1. Liczby zespolone Zadanie 1.1. Przedstawić w postaci a + ib, a, b R, następujące liczby zespolone (1) 1 i (2) (5) . Liczby zespolone Zadanie.. Przedstawić w postaci a + ib, a, b R, następujące liczby zespolone () i +i, () 3i, (3) ( + i 3) 6, (4) (5) ( +i ( i) 5, +i 3 i ) 4. Zadanie.. Znaleźć moduł i argument główny

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności trygonometryczne

Równania i nierówności trygonometryczne Równania i nierówności trygonometryczne Piotr Rzonsowski Zadanie 1. Obliczyć równania: Zadania obowiązkowe a) cos x = 1, b) tg x =, c) cos( x + π ) =, d) sin x = 1. Wskazówka: (a) Oblicz cos y = 1 a następnie

Bardziej szczegółowo

W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1

W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1 W. Guzicki Próbna matura, grudzień 01 r. poziom rozszerzony 1 Próbna matura rozszerzona (jesień 01 r.) Zadanie 18 kilka innych rozwiązań Wojciech Guzicki Zadanie 18. Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu

Bardziej szczegółowo

(4) W zbiorze R R definiujemy działania i wzorami. (a, b) (c, d) =(a + c, b + d),

(4) W zbiorze R R definiujemy działania i wzorami. (a, b) (c, d) =(a + c, b + d), Zestaw zadań 2: Ciało liczb zespolonych Układy równań liniowych () Ile działań można określić na zbiorze n-elementowym? Ile z nich to działania przemienne? (2) Zbadaj własności działania różnicy symetrycznej

Bardziej szczegółowo

Matematyka A kolokwium 26 kwietnia 2017 r., godz. 18:05 20:00. i = = i. +i sin ) = 1024(cos 5π+i sin 5π) =

Matematyka A kolokwium 26 kwietnia 2017 r., godz. 18:05 20:00. i = = i. +i sin ) = 1024(cos 5π+i sin 5π) = Matematyka A kolokwium 6 kwietnia 7 r., godz. 8:5 : Starałem się nie popełniać błędów, ale jeśli są, będę wdzięczny za wieści o nich Mam też nadzieję, że niektórzy studenci zechcą zrozumieć poniższy tekst,

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 12 maja 2016 Równanie liniowe n-tego rzędu Definicja Równaniem różniczkowym liniowym

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Metody Fizyki I Dr hab. inż. Mariusz Przybycień

Matematyczne Metody Fizyki I Dr hab. inż. Mariusz Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I Dr hab. inż. Mariusz Przybycień Matematyka dla przyrodników i inżynierów, D.A. McQuarrie, PWN, Warszawa 005. Wybrane rozdziały matematycznych metod fizyki, A. Lenda, B. Spisak,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kolokwium z Matematyki I 4. listopada 2013 r. J. de Lucas

Pierwsze kolokwium z Matematyki I 4. listopada 2013 r. J. de Lucas Pierwsze kolokwium z Matematyki I 4. listopada 03 r. J. de Lucas Uwagi organizacyjne: Każde zadanie rozwi azujemy na osobnej kartce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem w lasnym oraz osoby prowadz acej ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 0/0 FORMUŁA OD 0 ( NOWA MATURA ) MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MMA-P CZERWIEC 0 Egzamin maturalny z matematyki nowa formuła Klucz

Bardziej szczegółowo

Równania poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie = Rozwiąż układ równań: (( + 1 ( + 2 = = 1

Równania poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie  = Rozwiąż układ równań: (( + 1 ( + 2 = = 1 Równania poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie http://www.zadania.info/). Rozwiąż układ równań: (( + ( + 2 = 3 = 4. http://www.zadania.info/d38/2287 2. Rozwiąż układ równań: ( + 2 (

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność Javier de Lucas

Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność Javier de Lucas Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność Javier de Lucas Ćwiczenie 1. W literaturze można znaleźć pojȩcia przestrzeni liniowej i przestrzeni wektorowej. Obie rzeczy maj a tak a sam a znaczenie. Nastȩpuj

Bardziej szczegółowo

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE Definicja 1 Algebra abstrakcyjna nazywamy teorie, której przedmiotem sa dzia lania na

Bardziej szczegółowo

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) =

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) = Uk lady równań różniczkowych Pojȩcia wsȩpne Uk ladem równań różniczkowych nazywamy uk lad posaci y = f (, y, y 2,, y n ) y 2 = f 2 (, y, y 2,, y n ) y n = f n (, y, y 2,, y n ) () funkcje f j, j =, 2,,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadania rozwiązali: Przykładowe rozwiązania zadań Próbnej Matury 014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Małgorzata Zygora-nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu Mariusz Walkowiak-nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Pierwiastki arytmetyczne n a

Pierwiastki arytmetyczne n a Chapter 1 Pierwiastki arytmetyczne n a Operacja wyci aganie pierwiastka stopnia n z liczby a jest odwrotn a operacj a do potȩgowania, jeżeli operacja odwrotna jest wykonalna w liczbach rzeczywistych. Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Metody Fizyki I

Matematyczne Metody Fizyki I Matematyczne Metody Fizyki I Dr hab. inż.. Mariusz Przybycień Matematyka dla przyrodników i inżynierów, D.A. McQuarrie, PWN, Warszawa 005. Wybrane rozdziały matematycznych metod fizyki, A. Lenda, B. Spisak,

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Operacje elementarne na uk ladach wektorów Niech α 1,..., α n bed dowolnymi wektorami przestrzeni liniowej V nad cia lem K. Wyróżniamy nastepuj ace operacje

Bardziej szczegółowo

Suma i przeciȩcie podprzestrzeń, suma prosta, przestrzeń ilorazowa Javier de Lucas

Suma i przeciȩcie podprzestrzeń, suma prosta, przestrzeń ilorazowa Javier de Lucas Suma i przeciȩcie podprzestrzeń suma prosta przestrzeń ilorazowa Javier de Lucas Ćwiczenie 1 W zależności od wartości parametru p podaj wymiar przestrzeni W = v 1 v v 3 gdzie p 0 v 1 = 1 + p 3 v = 5 3

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo

Suma i przeciȩcie podprzestrzeni, przestrzeń ilorazowa Javier de Lucas

Suma i przeciȩcie podprzestrzeni, przestrzeń ilorazowa Javier de Lucas Suma i przeciȩcie podprzestrzeni, przestrzeń ilorazowa Javier de Lucas Ćwiczenie 1. Dowieść, że jeśli U i V s a podprzestrzeniami n-wymiarowej przestrzeni wektorowej oraz dim U = r i dim V = s, to max(0,

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Blok III: Funkcje elementarne. e) y = 1 3 x. f) y = x. g) y = 2x. h) y = 3x. c) y = 3x + 2. d) y = x 3. c) y = x. d) y = x.

Blok III: Funkcje elementarne. e) y = 1 3 x. f) y = x. g) y = 2x. h) y = 3x. c) y = 3x + 2. d) y = x 3. c) y = x. d) y = x. Blok III: Funkcje elementarne III. Narysuj wykres funkcji: a) y = x y = x y = x y = x III. Narysuj wykres funkcji: a) y = x + y = 4 x III. Znajdź miejsca zerowe funkcji: a) y = 6 x y = x e) y = x f) y

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiazania Matura 2013 MATEMATYKA Poziom podstawowy

Proponowane rozwiazania Matura 2013 MATEMATYKA Poziom podstawowy POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH Proponowane rozwiazania Matura 013 MATEMATYKA Poziom podstawowy Autorzy: Tomasz Kostrzewa Agnieszka Piliszek Wojciech Ożański Michał Zwierzyński

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami:

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne

Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne 1 Warstwy grupy wzgl edem podgrupy Niech H bedzie podgrupa grupy (G,, e). W zbiorze G wprowadzamy relacje l oraz r przyjmujac, że dla dowolnych a, b G: a l b a 1 b

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa i geometria analityczna. Autorzy: Agnieszka Kowalik Michał Góra

Algebra liniowa i geometria analityczna. Autorzy: Agnieszka Kowalik Michał Góra Algebra liniowa i geometria analityczna Autorzy: Agnieszka Kowalik Michał Góra 9 Spis treści Liczby zespolone Postać algebraiczna liczby zespolonej Moduł i argument liczby zespolonej Postać trygonometryczna

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści strona główna 1 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 Geometria analityczna w R 2 Liczby zespolone 4 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Interpolacja. Marcin Orchel. Drugi przypadek szczególny to interpolacja trygonometryczna

Interpolacja. Marcin Orchel. Drugi przypadek szczególny to interpolacja trygonometryczna Interpolacja Marcin Orchel 1 Wstęp Mamy daną funkcję φ (x; a 0,..., a n ) zależną od n + 1 parametrów a 0,..., a n. Zadanie interpolacji funkcji φ polega na określeniu parametrów a i tak aby dla n + 1

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie Spis treści I Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 II Geometria analityczna w R 2 4 III Liczby zespolone 5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-R_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Czas pracy 80 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Egzamin z algebry liniowej 2003 r.

Egzamin z algebry liniowej 2003 r. Egzamin z algebry linioej 003 r. Cześć I na ocene dostateczna Zadanie. Wyznacz szystkie liczby zespolone z takie, że a) z = 8 + 6i, b) ( + 3i) z = i. Zadanie. Wykonaj podane dzia lania macierzoe: [ 3 0

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12- Macierz odwrotna, układy równań liniowych

Zestaw 12- Macierz odwrotna, układy równań liniowych Zestaw - Macierz odwrotna, układy równań liniowych Przykładowe zadania z rozwiązaniami Załóżmy, że macierz jest macierzą kwadratową stopnia n. Mówimy, że macierz tego samego wymiaru jest macierzą odwrotną

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Równania rózniczkowe cd

Wykład 3 Równania rózniczkowe cd 7 grudnia 2010 Definicja Równanie różniczkowe dy dx + p (x) y = q (x) (1) nazywamy równaniem różniczkowym liniowym pierwszego rzędu. Jeśli q (x) 0, to równanie (1) czyli równanie dy dx + p (x) y = 0 nazywamy

Bardziej szczegółowo

Trigonometria. Funkcje trygonometryczne

Trigonometria. Funkcje trygonometryczne 1 Trigonometria. Funkcje trygonometryczne Trigonometria to wiedza o zwi azkach miarowych pomiedzy bokami i k atami trójk atów. Takie znaczenie s lowa Trigonometria by lo używane w czasach starożytnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka A kolokwium, 27 maja 2015, godz. 18:15 20:10

Matematyka A kolokwium, 27 maja 2015, godz. 18:15 20:10 Matematyka A kolokwium, 7 maja, godz 8: : Poprawiłem: godz :, 4 września r 3 p Rozwiazać x t x t xt = x t x t xt = 6 + t cos3t + 36te 3t 7e 3t Pierwiastkami równania charakterystycznego = λ λ = λ + 3λ

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ZESTAW NR 155364 WYGENEROWANY AUTOMATYCZNIE W SERWISIE WWW.ZADANIA.INFO POZIOM PODSTAWOWY CZAS PRACY: 170 MINUT 1 Zadania zamknięte ZADANIE 1 (1 PKT) Dla jakiej wartości

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm

Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm 1 Grupa ilorazowa Niech H b edzie dzielnikiem normalnym grupy G. Oznaczmy przez G/H zbiór wszystkich warstw lewostronnych grupy G wzgl edem podgrupy

Bardziej szczegółowo

Funkcje Andrzej Musielak 1. Funkcje

Funkcje Andrzej Musielak 1. Funkcje Funkcje Andrzej Musielak 1 Funkcje Funkcja liniowa Funkcja liniowa jest postaci f(x) = a x + b, gdzie a, b R Wartość a to tangens nachylenia wykresu do osi Ox, natomiast b to wartość funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Matematyka A, klasówka, 24 maja zania zadań z kolokwium z matematyki A w nadziei, że pope lni lem wielu b le. rozwia

Matematyka A, klasówka, 24 maja zania zadań z kolokwium z matematyki A w nadziei, że pope lni lem wielu b le. rozwia Matematyka A, klasówka, 4 maja 5 Na prośbe jednej ze studentek podaje zania zadań z kolokwium z matematyki A w nadziei, że pope lni lem wielu b le dów Podać definicje wektora w lasnego i wartości w lasnej

Bardziej szczegółowo

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Definicja. Niech a i b będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi i niech a. Logarytmem liczby b przy podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE

WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE. RozwiąŜ nierówność.. Dla jakiej wartości parametru a R wielomian W() = ++ a dzieli się bez reszty przez +?. Rozwiązać nierówność: a) 5 b) + 4. Wyznaczyć wartości parametru

Bardziej szczegółowo