Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ"

Transkrypt

1 Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza danych Benchmarking HR Budwanie systemu cen Wdrażanie systemów mtywacyjnych Mdele kmpetencyjne Testy psychmetryczne Prjektwanie systemu szkle i rzwju Prjektwanie plityki nabru, rekrutacji, zwlnie. recruit.pl ; dradztw persnalne i diagnstyka psychlgiczna ; tel ; fax mgr inż. Bartsz Grajewski ; km ;

2 Testy psychlgiczne - metdy diagnzy psychmetrycznej W naszej pracy stsujemy nwczesne metdy bada psychmetrycznych z wykrzystaniem specjalnie d teg celu pracwanych testów i ankiet. Dzięki temu współczesna wiedza ludzkiej mtywacji staje się wsparciem dla Pracdawców, którzy mgą jeszcze lepiej krzystad z ptencjału pracwników. Diagnza ptencjału pracwnika daje szanse na pprawę jakści pracy już zatrudninych sób raz zwiększa prawdpdbiestw skutecznej rekrutacji nwych kandydatów. Case Study Dzięki zastswaniu narzędzia TMZ d bada mtywacji w 2008 rku pdczas rekrutacji 20 Mbilnych Dradców Leasingwych dla naszeg Klienta - lidera na rynku leasingu - siągnęliśmy nieprawdpdbny wynik 95% trafnści w selekcji p rku d rekrutacji i zatrudnienia 19 z 20 kandydatów sprawdził się i nadal pracuje. W sumie pdczas pnad 40 prjektów rekrutacji specjalistów prwadznych w 2009 rku, siągnęliśmy sukces w 38 przypadkach, realizując zaledwie 2 reklamacje, tak wyską trafnśd zawdzięczmy p części dzięki stswaniu kwestinariusza TMZ. recruit.pl ; dradztw persnalne i diagnstyka psychlgiczna ; tel ; fax mgr inż. Bartsz Grajewski ; km ;

3 Kwestinariusz mtywacji TMZ / indeks siły mtywacji Metda TMZ bejmuje technikę badania i diagnzwania kandydatów ze względu na cele i pstawy związane z życiem zawdwym. Oceniane są mtywatry i ptencjalna energia, jaką kandydaci kierują na dany aspekt życia. TMZ pzwala na symulację dstswania kandydata pd względem celów i mtywatrów w stsunku d miejsca pracy, kultury rganizacyjnej raz specyfiki zada i bwiązków. TMZ pwstał w Plsce, jest dpaswany d plskiej kultury, a nasze badania nrmalizacyjne wskazują na jeg wyską trafnśd i rzetelnśd. Test składa się z 56 pzycji i jest dstępny w wersji elektrnicznej. Wyniki testu trzymuje się d razu p badaniu (również badany trzymuje raprt). Test / kwestinariusz TMZ zstał przebadany na próbie pnad 1400 sób w realnych sytuacjach rekrutacyjnych, (specjaliści sprzedaży, przedstawiciel handlwi, managerwie i kierwnicy reginalni, specjaliści IT z branż finanse, retail IT, dystrybucja IT). Wyniki testu trzymuje się d razu p badaniu (również badany trzymuje raprt) Pznanie efektywnych zasad mtywwania i kmunikacji z daną sbą Ocena ptencjału i ambicji raz przewidywanie sukcesów zawdwych Ocena ukierunkwania energii na życie zawdwe vs sbiste, cena równwagi Praca-Dm Ocena ryzyka wypalenia zawdweg Ocena stylu efektywneg działania w sytuacji streswej i dprnści na stres Ocena stylu zarządzania i pzimu inicjatywy Ocena knfliktwści i nnknfrmizmu Ocena preferencji d pdejmwania ryzyka i stylu pdejmwania decyzji Zmienne badane narzędziem KMZ Mtywatry ambicja i kariera, nastawienie na rzwój zawdwy rywalizacja, mtywacja siągnięć / ptrzeba awansu / przywództw samdzielnść, inicjatywa, stabilnść i pdejmwanie ryzyka innwacyjnść, dprnść na rutynę ludzie i relacje, altruizm i sens spłeczny pracy dprnść na stres, aktywnść, energia, temperament, ptrzeba adrenaliny mtywatry pzazawdwe, energia w życiu sbistym szybkść przetwarzania infrmacji knfrmizm i knfliktwść pczucie wartści, samcena recruit.pl ; dradztw persnalne i diagnstyka psychlgiczna ; tel ; fax mgr inż. Bartsz Grajewski ; km ;

4 Krzyści pchdzące z testem TMZ Pznanie celów i mtywatrów pracwnika, dpaswanie d stanwiska i zespłu Wyniki testu trzymuje się d razu p badaniu (również badany trzymuje raprt) Pznanie efektywnych mtywwania i kmunikacji z daną sbą Mtywacja d dalszeg świadmeg rzwju zdlnści i ptencjału Ocena ptencjału i ambicji raz antycypacja sukcesów zawdwych Ocena ukierunkwania energii na życie zawdwe vs sbiste Ocena stylu efektywneg działania i dprnści na stres Ocena stylu zarządzania i pzimu inicjatywy Ocena knfliktwści i nnknfrmizmu Ocena preferencji d pdejmwania ryzyka Ocena równwagi Praca-Dm Dbrym pmysłem byłby wyknanie np prfili dla dbrych managerów / knsultantów (siągających dbre wyniki) raz 5 10 prfili dla słabych knsultantów / managerów. Wtedy empirycznie zyskalibyśmy ptwierdzenie, czy test różnicuje kandydatów / pracwników w rganizacji. Z naszeg dświadczenia wynika, że największe znaczenie mają dla stanwisk kierwniczych zmienne RYWALIZACJA (pżądany wynik 3 d 6), BEZPIECZEOSTWO (wynik 1 d 4) raz ODPORNOŚD NA STRES (wynik 4 d 6). Wiele zależy d charakteru pracy i jej specyfiki i kultury rganizacyjnej (praca zespłwa vs indywidualizm, zadania, zespół, spsób wynagradzania, system premiwy, szybkśd, rganizacja, dkładnśd w pracy). recruit.pl ; dradztw persnalne i diagnstyka psychlgiczna ; tel ; fax mgr inż. Bartsz Grajewski ; km ;

5 ZAMÓWIENIE BADAO ON-LINE Firma: (nazwa i pieczęd) IMIĘ I NAZWISKO Osba upważnina Przedmit zamówienia TELEFON Badania testwe n-line kwestinariusz mtywacji TMZ STANDARD Stanwiska Ilśd szt Cena za sztukę 150 PLN nett Suma zamówienia nett VAT brutt Niniejszym zamawiam. sztuki bada TMZ n-line i zgadzam się na wystawienie faktury VAT Data i pdpis Klienta (sby upważninej d wystawienia zlecenia) recruit.pl ; dradztw persnalne i diagnstyka psychlgiczna ; tel ; fax mgr inż. Bartsz Grajewski ; km ;

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Lean Sigma Academy 2015/2016

Lean Sigma Academy 2015/2016 Studia pdyplmwe LUQAM Lean Sigma Academy 2015/2016 www.luqam.cm/lsa Lean Sigma Academy www.luqam.cm LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pdyplmwe Lean Sigma

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

2013 w nieruchomościach

2013 w nieruchomościach Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ARSZAWSKA KONFERENCJA UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Centrum Knferencyjne Fcus, ul. Armii Ludwej

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo