SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej"

Transkrypt

1 Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg Wrcław tel

2 t aplikacja internetwa przeznaczna d zarządzania Twrzenie treści dbywa się przy pmcy edytra WYSIWYG, który treściami witrynie. Ddatkw swją funkcjnalnścią przypmina ppularne edytry tekstu, dzięki umżliwia rzsyłanie treści marketingwych w frmie elektrnicznej d czemu wprwadzanie danych nie wymaga d peratra znajmści zarerwanych języka HTML. raz plikami publikwanymi na internautów. W płączeniu z pzstałymi prgramami pakietu SENTE esystem znacznie ułatwia i wspmaga Każdy artykuł psiada wiele paramertrów, wśród nich: aktualizwanie i rzbudwę witryny internetwej. W skład rzwiązania wchdzą następujące mduły: Artykuły przeznaczny d zarządzania treściami na witrynie internetwej; Menu umżliwia redakcję menu witryn jak i sameg CMSa; Słwnik kluczwe słwa wraz z wyjaśnieniami; PpUp wyskakujące kienk z treściami marketingwymi; FAQ najczęściej zadawane pytania; Newsletter biuletyny generwane z artykułów; Cennik pzwala na umieszczenia cenników w dwlnym treści (teksty lub brazki), daty publikacji na witrynie d d, status artykułu, dział w jakim ma się pjawić na witrynie, czy ma się pjawić na pierwszej strnie witryny, czy jeg treść ma być wykrzystywana w Mini mdułach, na jakiej witrynie ma się pjawić (jeżeli serwis składa się z wielu witryn), frmacie; tytuł, czy dany artykuł dstępny tylk dla zalgwanych użytkwników witryny, Mini mduły krótkie infrmacje pjawiające się w kreślnym miejscu; Repzytrium plików pliki pwiązane z fertą d pbrania przez internautów; Frmularze twrzenie frmularzy zgłszeniwych; Sklepy dealerów mduł wspułpracuje z Witryną Handlwą pakietu SENTE esystem; Multimedia umżliwia zarządzanie banerami raz plikami multimedialnymi umieszczanymi na witrynie internetwej; MetaTagi mduł administracyjny wspmagający mdyfikacje źródeł witryny internetwej pd kątem pzycjnwania; Wymiana bannerwa zarządzanie prgramem wymiany bannerwej. MODUŁY APLIKACJI Mduł Artykuły Przy pmcy teg mdułu mżemy twrzyć nwe artykuły na witrynę, redagwać ich treść raz zarządzać terminami ich wyświetlania. Dzięki rzdzielieniu treści artykułu d frmy jeg prezentacji istnieje mżliwść ujednlicenia wyglądu witryny. Pzwala t na stwrzenie wielu szablnów przy pmcy, których treść wiadmści będzie wyświetlana na witrynie. Ważną rlę w twrzeniu artykułów na witrynę stanwią szablny, które mże preatr dwlnie mdyfikwać. Uzytkwnik d dyspzycji ma mechanizm twrzenia nwych zmiennych, które następnie będą wykrzystywane w artykułach, raz edytr wizualny d składania zmiennych w całść szablnu. Pwstałe szablny przypisywane są d działów tematycznych, zdefiniwanych przez peratra. Każdy artykuł należący d działu tematyczneg psiada dwa niezależne szablny treśći. Szabln listy raz szabln szczegółwy artykułu. D artykułów mgą być przypisywane zdjęcia, które następnie w szablnach mgą być autmatycznie przeskalwywane. Dzięki czemu szczędza się miejsce wgrywając jeden brazek na serwer i skalując g w miarę ptrzeb, zamiast wgrywać wiele brazków wcześniej przygtwanych różnych wielkściach. 2 Cpyright 2006 SENTE Systemy Infrmatyczne

3 Artykuły charakteryzują trzy statusy: publikwany ("O"), w radkcji Pdczas redakcji mżemy zdecydwać jak będzie się nazywała dana ("R"), d akceptacji ("A"). pzycja, d jakieg linku będzie miała dnśnik. Ddatkwe Przed publikwaniem artykułu na witrynie mżna wyknać pdgląd parametry t: czy link twierać w nwym knie, czy dana pzycja ma treści w różnych szablnach dla zweryfinwania pprawnści jeg być nagłówkiem raz czy dana pzycja menu ma być widczna na wyświetlania. witrynie. Twrzenie hierarchii menu dbywa się przez wskazanie na wyświetlnym drzewie menu biektu nadrzędneg, d któreg będzie należała ddawana pzycja. W tym mdule dstępna redakcja wielu menu. Operacja ta, uzależnina t ilści bsługiwanych witryn przez jeden CMS. Mduł Słwnik Ta część aplikacji służy d uzupełniania słwnika witryny. Pza mżliwścią redagwania istniejących haseł raz ddawania nwych - własnych, istnieje funkcja pkazująca wytłumaczenia jakich słów raz jak częst szukają internauci dwiedzający witrynę. Ddanie pisu d zgłsznych haseł plega na kliknięciu w nwe hasł i uzupełnienie g treść tłumaczenia raz zapisanie zmian. Aby usprawnić kntrlę nad aktualnścią prezentwanych wiadmści, publikacja artykułów mże być graniczna w czasie przez pdanie daty rzpczęcia raz zakńczenia publikacji. Jeżeli data zakńczenia publikacji nie pdana, artykuł będzie widczny d mmentu kiedy będzie miał status "publikwany". Aby wyróżnić artykuł, mżna wyświetić g na pierwszej strnie lub przypisać d Mini mdułu. W przypadku siedlisk witryn, czyli kilku serwisów internetwych bsługiwanych przez jeden CMS, istnieje mżliwść kreślenia, na której z witryn dany artykuł ma się pjawić. Mduł Menu Mduł ten służy d twrzenia przez peratra menu. Pzwala na P strnie witryny prezentacja haseł słwnika dwlna. Mże być stwrzenie mżna przedstawina np. jak lista haseł pgrupwanych alfabetycznie. wykrzystać na witrynie jak kaskadwe menu dynamiczne lub Ddatkw internauci mają d pmcy wyszukiwarkę słwnikwą. W statyczne. przypadku, kiedy szukane słw nie zstanie dnalezine w słwniku, wielpzimweg menu, które następnie trafia n d reru słwnikweg, jak słw szukane przez internautów. Mduł Cennik Mduł pzwala wgrać na serwer pliki w dwlnym frmacie (dmyślnie.pdf lub.xls), zawierające cenniki asrtymentu. Rzróżniane są cenniki detaliczne i hurtwe. Różnica plega na tym, że cennik hurtwy mże pbrać tylk zalgwany użytkwnik witryny. W płączeniu z prgramem SENTE Sprzedaż i Dystrybucja lub SENTE Witryna Handlwa z pakietu SENTE esystem istnieje mżliwść autmatyczneg generwania cenników z aktualnej ferty cenwej wraz z uwzględnieniem cennika dla kreślnej grupy cenwej użytkwników. Cennik taki generwany d uniwersalneg frmatu CSV, który mżna zaimprtwać d arkusza kalkulacyjneg. Mduł PpUp T intuicyjne narzędzie d twrzenia kienek typu PpUp (wyskakujące kienka). Treść infrmacji w kienku redaguje się w 3 Cpyright 2006 SENTE Systemy Infrmatyczne

4 edytrze wizualnym, dzięki czemu peratr ma pełną kntrlę nad Isttną wyglądem wiadmść. W mdule mżna także kreślić na jaką strnę dpwiedzi na strnę internetwą również dpwiedź bezpśredni funkcją mdułu mżliwść pza publikwaniem ma być przekierwany internauta p kliknięciu w kienk raz na d internauty na pdany przez nieg adres . jakiej witrynie ma się pjawić PpUp (w przypadku serwisu z wielma Mduł Newsletter witrynami). Mduł przeznaczny d generwania raz rzsyłania biuletynów w frmacie HTML newslettera. raz Pzwala TXT na d zarerwanych bieżąc infrmwać internautów internautów nwściach i zmianach na strnie internetwej. Rzwiązanie t bardz przydatne przy wielu aukcjach marketingwych raz krespndencji seryjnej. Zawarte w nim treści parte są już wprwadzne artykuły, dzięki czemu redukuje się zbędne kpiwanie danych. Twrzenie newslettera piera się na wybraniu z listy artykułów, mających znacznik dstępny w newsletterze, które będą wchdziły w skład jednej wiadmści. Każdy biuletyn generwany w frmacie HTML raz TXT przy czym internauta sam decyduje pdczas reracji lub edycji swjeg knta w jakim frmacie chce trzymywać biuletyn. Dla ułatwienia kntrli nad pkazywaniem się PpUpów, mżna kreślić w jakich przedziałach czaswych mają być wyświetlane kienka raz czy psiadają status aktywny lub nieaktywny. Operatr decyduje również rzmiarach kienka jakie ma się pjawić dla internauty. Mduł PpUp wypsażny w funkcję jednrazweg pkazania się pdczas sesji przeglądarki, c gwarantuje, że w mmencie zmiany pdstrny na witrynie, internauta nie będzie miał wielkrtnie wyskakująceg kienka. Mduł FAQ Mduł pzwala dpwiadać na pytania internautów zadawane przez frmularz zamieszczny na strnie internetwej. Wygenerwaną wiadmść mżna pdejrzeć w bu frmatach, raz rzesłać d testwej listy wcześniej ustalnych przez peratra użytkwników. Redakcja dpwiedzi dbywa się w wizualnym edytrze, dpwiedzi grupwane są w działach jakich dtyczą. Działy są dwlnie definiwane przez peratra. Zarządzanie nwymi pytaniami raz istniejącymi już w bazie dbywa się z pzimu jednej strny. 4 Cpyright 2006 SENTE Systemy Infrmatyczne

5 banner nagłówka. Wiadmść wysłana d dbircy newslettera zawiera linki umżliwiające bezpśrednią zmianę ustawień knta lub Wgrywanie plików mżliwe przez frmularz na strnie lub przez wypisanie się z newslettera. klienta FTP, a następnie ddawanie pisu d wgranych plików. W rzsyłanym newsletterze mżna zmieniać tytuł wiadmści raz działu, rdzaju Mduł Mini mduły Mduł ten współpracuje z prgramami SENTE Sprzedaż i Dystrybucja lub SENTE Witryna Handlwa. Przeznaczny d ddatkwej prezentacji danych w skrócnej frmie na witrynie w kreślnych miejscach np. w prawej klumnie. Mduł ten pzwala m.in. kreślić, jaka grupa danych, wraz z ilma pzycjami ma być widczna na witrynie. Rzwiązania t udstępnia następujące grupy mini mdułów: akcesria (pbierane z SiD lub WH); nwści (pbierane z SiD lub WH); prmcje (artykuły z CMS); słwnik (mduł z CMS); prmcje (artykuły z CMS); dział dwlny (artykuł z CMS). P strnie witryny pliki rganizwane są w działy d jakich należą raz wyświetlane są nw ddane i najczęściej pbierane. Mduł Frmularze Mduł przeznaczny d twrzenia frmularzy raz umieszczaniu ich na witrynie. Mechanizm twrzenia frmularzy intuicyjny, peratr ddaje klejne pla frmularza, kreśla ich typ raz nazwy. Dane z wypełninych frmularzy przez internautów trafiają na zdefiniwany przez peratra adres . Pprawnść tych danych raz spójnść wypełnienia frmularza kntrlwana przez dłączne funkcje. Mduł Sklepy dealerów Każda z grup danych ma indywidualnie kreślny zakres, w jakich Mduł ten ściśle współpracuje z prgramami SENTE Sprzedaż i działach tematycznych ma być wyświetlana na witrynie. Wykrzystanie Dystrybucja raz SENTE Witryna Handlwa z pakietu SENTE esystem. Mini mdułów pmaga prmwać artykuły i ułatwia internautm Dzięki temu mdułwi mżemy udstępnić swją fertę twarwą dtarcie d wybranych zagadnień. wprwadzną w wyżej wymieninych prgramach, zarerwanym dealerm. Przy pmcy generatra dealer trzyma kd HTML gtwy Mduł MetaTagi d umieszczania na własnej strnie internetwej. Takie rzwiązanie Ten mduł przeznaczny dla administratrów witryny, którzy zapewnia utrzymanie aktualnej ferty na strnach dealerskich, jak zajmują się mdyfikwaniem źródła strny. Szczególnie przydatny również ułatwiny przepływ zamówień z witryny. w Dealer mże dwlnie edytwać wygląd prezentwanych danych przez przypadku akcji pzycjnwania strny w wyszukiwarkach internetwych, gdzie ważna częsta i sprawna mdyfikacja wpisów spersnalizwanie dpwiednich plików CSS. w MetaTagach witryny. Mduł ten zapewnia jednlite mdyfikacje w zakresie wszystkich pdstrn serwisu. Mduł Multimedia Mduł zarządzania plikami multimedialnymi raz bannerami. Przy Mduł Repzytrium plików pmcy teg mdułu mżna umieścić dwlną liczbę plików Mduł zarządzania plikami przypisanymi d twarów w asrtymencie na strnie internetwej. Umżliwia udstępnienie multiemdialnych internautm (graficznych raz flash), które będą lsw wyświetlane w kreślnym miejscu na witrynie. pbranie np. sterwników, instrukcji lub zdjęć d interesujących ich twarów. Mduł pzwala na wprwadzanie następujących danych d ddanych plików: pisu, systemu peracyjneg, wersji, 5 Cpyright 2006 SENTE Systemy Infrmatyczne

6 Ddatkw mduł ten pzwala na zmianę bannera główneg witryny, bannera główneg pwiadmienia raz banerów pinwych na witrynie Mduł Wymiana bannerwa Mduł umżliwia zarządzanie wymianą bannerwą raz wspmaga zwiększenie ppularnści witryny. Zarerwani uczestnicy wymiany bannerwej, pdczas reracji mgą wybrać jaki banner ma być wyświetlany na ich strnie a następnie trzymują wygenerwany kd HTML gtwy d umieszczenia na swjej witrynie. Na pdstawie ilści wejść z bannerów umieszcznych na ich strnach internetwych grmadzą punkty w prgramie. INTEGRACJA Integracja z innymi prgramami pakietu SENTE esystem Prgram SENTE prgramami CMS pakietu przystswany SENTE esystem. d współpracy Istnieje z mżliwść wykrzystania wielu karttek z tych prgramów np. kartteki Klientów. Dzięki ujednliceniu rzwiązań bazdanwych mżliwe zwiększenie integracji z pzstałymi systemami. MODUŁY DODATKOWE Aplikacja ma budwę mdułwą, d której mżemy stwrzyć klejne elementy zgdnie z czekiwaniami klienta. 6 Cpyright 2006 SENTE Systemy Infrmatyczne